Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI

Facultate : I.M.S.T
Master Ingineria Calităţii

PROIECT
CERCETARE
MANAGEMENT RISCURILOR

Student: Ciprian-Florentin POPA

Coordonator: Conf. dr. ing. Viorel RINDASU


CUPRINS

I.Obiectivul temei academice


II. Date generale
MANAGEMENTUL RISCULUI-introducere
INDITEX- INFORMAŢII GENERALE

III.Stabilirea unor categorii de riscuri

IV. Identificarea riscurilor

V.Întocmirea registrului
EVALUAREA RISCURILOR

REGISTRUL RISCURILOR

VI.Concluzii
IMPORTANȚA STUDIULUI

EFICIENȚA METODELOR DE LUCRU UTILIZATE


I. Obiectivul temei academice pe care noi o propunem
Analiza riscului la nivelul unei entităţi economice este importantă pentru managementul
organizației, pentru că sprijină managerii în procesul de adoptare a strategiei de risc, îi
avertizează în legătură cu deteriorarea climatului de afaceri şi reprezintă suportul de bază în
adoptarea şi implementarea unor strategii de intervenţie în situaţii critice.

Ne propunem să studiem riscurile care pot apărea înamenajari de tip


(landscape),arhitectura(proiectare) respectiv în industria constructiilor. Faptul că doar faci parte
din industria constructiilor reprezinta deja un risc destul de mare. Companiile din acest domeniu
trebuie să îşi managerieze foarte bine aceste riscuri și să găsească soluții optime dacă vor să
supraveţuiască pe piaţă.

II. Date generale

MANAGEMENTUL RISCULUI

Managementul riscului este catalogat tot mai des ca o funcţie generală a managementului
organizaţiei al cărei obiectiv este identificarea, analiza şi controlul cauzelor şi efectelor
incertitudinii şi riscurilor dintr-o organizaţie. Scopul principal al managementului riscului îl
constituie sprijinirea organizaţiei să progreseze spre atingerea unor scopuri şi obiective, într-un
mod direct, eficient şi eficace. În literatura economică contemporană se evidenţiază două teorii
ale riscului: clasică si neoclasică. În teoria clasică, riscul este definitca o probabilitate
matematică de pierderi, care pot apărea în cazul luării unei decizii incorecte. În acest caz riscul
apare ca o daună, pagubă care este consecinţa unei decizii greşite.
Adeptii acestei teorii neoclasice consideră că întreprinderea, care îşi desfăsoară
activitatea în condiţii de incertitudine, trebuie să ţină cont de doua elemente: mărimea profitului
aşteptat şi mărimea abaterilor lui posibile. Comportamentul antreprenorului, conform acestei
teorii, se identifică cu concepţia profitului maximal. Deci, conform teoriei neoclasice,
antreprenorul activează în condiţii de incertitudine şi obţine un profit care este considerat o
variabilă neconstantă. Atunci când ia o decizie (semnează un contract), antreprenorul trebuie să
ţină cont de:
a) marimea profitului preconizat;
b) marimea abaterilor de la profitul perioadei anterioare.
O definire relativ simplificată a riscului ar fi: „riscul reprezintă potenţialul ca
uneveniment neaşteptat să apară sau să nu apară la un momentdat ca urmare a apariţieiunor
fenomene adverse neaşteptate.”

Pentru a se înţelege mai bine noţiunea de risc, este necesară realizarea unei distincţii clare
între risc şi incertitudine. Riscul şi incertitudinea reprezintă două fenomene cu care oamenii şi
organizaţiileinteracţionează din cele mai vechi timpuri. Riscul se manifestă atât în viaţa de zi cu
zi a oamenilor cât şi la nivelul organizaţiilor sociale. Practic, orice proces decizional şi orice
planificare strategică implică riscuri. Riscul rezultă din incertitudine. El reprezintă expunerea la
posibilitatea anumitor lucruri precum pierderea sau câștigul economic sau financiar, daune
fizice,întârzieri ca o consecință a optării pentru un anumit curs al acțiunii. Conceptul de risc are
două elemente: probabilitatea ca ceva să se întâmple și consecința acestei întâmplări.

Riscul are 2 opțiuni:

RISC: -amenințare

-oportunitate

INCERTITUDINE: - risc=amenintare

CATEGORII DE RISCURI:

A) În funcție de modul lor de producere:


Riscurile pure sunt consecinţe ale unor evenimente care se petrec accidental si care nu
pot fi prevăzute (uragane, cutremure, incendii, inundaţii, războaie, atentate etc.) Poate fi o
posibilă pierdere, dar nu şi un profit.
Riscurile speculative sunt stric legate de deciziile care se iau în cadrul unei organizații
sau în cadrul unui proiect, fiind evenimente care au o mare probabilitate de apariție și care depin
în mare măsură şi de o serie de factori externi ce influenţează aceste procese. Se urmărește
obținerea unui profit.

B) În funcție de prezența în societate:


Riscurile statice sunt prezente continuu în societate (riscurile pure: de incendii, de
inundaţii, etc.)
Riscurile dinamice, se modifică odată cu societatea (schimbări politice, economice,
sociale, legale, tehnologice etc.)

C) În funcţie de gradul de percepţie al riscului de către o persoană/organizație:


Riscul obiectiv reprezintă variația rezultatelor posibile ale unei acțiuni față de rezultatul
urmărit.
Riscul subiectiv (perceput): măsura în care o persoană/organizație se simte ameninţată de
un anumit risc.
Riscul acceptabil reprezintă nivelul riscului subiectiv pe care o persoană sau o
organizaţie consideră că şi-l poate asuma.
D) În funcţie de zona în care pot fi localizate:
1) Riscuri de proprietate
2) Riscuri de personal:
- pierderi directe: acţiuni voite ale angajaţilor (de exemplu, spionajul făcut de proprii angajaţi,
furtul, diferite practici frauduloase, etc.);
- pierderi indirecte: acţiuni nevoite ale angajaţilor (pierderi determinate de lipsa unui angajat din
motive de boală sau accidente).
3) Riscuri de piaţă
4) Riscuri de consumator

B. Arh-Isacescu S.R.L - INFORMAŢII GENERALE

Arh-Isacescu S.R.L., este o companie ce are ca principale activitati amenajarea


Peisagistica si constructia de Locuinte , manageriata de Isacescu Virgil ce are o experienta in
domeniul arhitecturii si amanajarilor de spatii,landscaping de aproape 40 de ani impreuna cu
Dragos Isacescu cu o experienta de 15 ani in domeniu.

OBIECTUL STUDULUI NOSTRU

Având în vedere că industria constructoare si a amenajarilor este deja cunoscută pentru


riscurile mari pe care aceasta le presupune la noi in tara , putem evidenția faptul că activarea în
această industie, este însăși un risc. De aceea, ne propunem să realizam pentru clienti un spatiu
functional,util si conform necesitatilor fiecarui client in parte mascand totul intr-un tablou
peisagistic.Există numoaroase riscuri și incertitudini legate de amenajari si constructii, condiții
meteorologice, schimbări macroeconomice, intervenții în politicile cadastrale. De asemenea,
există factori legați de extinderea pe noi piețe,modernizarea si tehnoligizarea locuintelor. Să nu
uităm de riscul financiar!
III. Stabilirea unor categorii de riscuri
Riscul în industria constructiilor se referă la pierderi care fac parte din 3 domenii:

INTERNE EXTERNE ADMINISTRATIVE

Riscuri de planificare
Risc Tehnologic
Riscuri Naturale

Riscuri in ceea ce priveste


Riscuri Politice gestionarea si pastrarea
angajatilor pe timp de
iarna.

Id-ul Riscului Titlul/ Denumirea Descriere Responsabilitatea


Riscului urmăririi lui

Risc Intern

01 Risc Tehnologic IT, Erori de sistem Responsabil


software/proiectant

Riscuri Externe

02 Riscuri Naturale Calamităţile


naturale cum ar fi
cutremure, inundaţii,
alunecări de teren,
temperaturi scazute
sau ridicate, pot
afecta desfasurarea
activitatii pe santier.

03 Riscuri Politice Cele mai frecvent


manifestate riscuri
politice sunt
independente de
acţiunile întreprinderii
şi pot fi: riscuri
privind piata
imobiliara, riscuri
privind intabularea,
riscuri privind
aprobarile .

Riscuri Administrative

04 Riscuri de planificare Asigurarea Manager


programării
activităţilor curente
05 Riscuri in ceea ce Asigurarea din Manager de
priveste gestionarea timp al unei proiecte
fortei de munca. planificari de proiecte
pe timp de iarna,

IV.dentificarea Riscurilor
Intocmirea unei liste a riscurilor întâlnite în compania noastră:

În cadrul studiului nostru aprofundat al managementului riscului al companiei arh-


Isacescu S.R.L., am identificat următoarele potențiale riscuri:

1)Biroul de arhitectura Isacescu nu are in vedere realizarea de publicitate in scopul


promovarii societati, se axeaza intru-totul catre oferirea de dervicii de cea mai inalta calitate.

2) Politica de prețuri pe care arh-Isacescu SRL o abordeaza este una precara deoarece se
axeaza doar pe produse de inalta calitate pentru o piata destul de mica avand in vedere situatia
economica a Romaniei,fapt ce poate duce la reducerea cererii. Societatea se axeaza doar pe
realizarea proiectelor mari.

3) Modernizarea si tehnologizarea continua cu influente din afara granitelor genereaza


cerinte noi din partea clientului ce sunt uneori greu de gestionat.
4) Concurenta este una puternica si variata in momentul de fata, axata pe volum nu pe
calitate.

V. Întocmirea Registrului Riscurilor (pentru toate riscurile


identificate în cadrul organizatiei)

a)EVALUAREA RISCURILOR
Estimarea impactului

Clasa de riscuri Consecinţă nedorită Modalitatea de măsurare a


impactului

Condiţiile Stargnarea lucrarilor Asigurări în caz de calamităţi


meteorologice pe santiere+distrugerea naturale
plantatiilor

Politice Refuzului admiterii Analiza legislaţiei statului


uneui proiect de catre respectiv
Cadastru(OCPI)

Tehnologice Disfuncţionalităţi Training avansat personalului


tehnologice şi existent
organizatorice în
cadrul activităţii de
producţie
B) REGISTRUL RISCURILOR

Nr. Denumirea Obiectivul Riscul Responsabilu Impactul Probabilitat Acţiunea de Stadiul de Data ultimei
crt. structurii structurii aferent l de risc ea minimizare a implementare a revizuiri a
organizatorice organizatoric obiectivului riscului acţiunii de riscului/
(direcţie, e minimizare
serviciu, birou, riscurilor
compartiment)

1. Departamentul Promovarea Biroul de Director de Vizibilitate Mare Rularea de Realizarea 07.09.18


de Marketing imaginii arhitectura Marketing redusă pe piață campanii de conceptului
entității Isacescu comparativ cu promovare atat la campaniilor
nu are in principalul TV cat si in online.
vedere concurent.
realizarea
de
publicitate
in scopul
promovari
i societati,
se axeaza
intru-totul
catre
oferirea de
servicii de
cea mai
inalta
calitate.

2. Trade Negocierea Prețul final Sales Prețul stabilit Redusa Stabilirea unei Monitorizarea 03.11.2018
contractelor al Manager poate afecta marje minime de permanentă a
comerciale și serviciilor marja de profit pe anul 2019 acestui indicator
stabilirea este
prețurilor de constituit profitabilitate de 36.3%
pestare a luând în
serviciilor calcul
pragul
psihologic
al
consumator
ului și
prețul
produselor
competiției.

3. E-commerce Training Cerintele Manager de Incapabilitatea Medie Realizarea de Realizarea unui 1.10.2018
avansat clientului Proiect realizarii traininguri avansate curs de Arhitectura
personalului devin pe zi produselor/pro personalului si Landscape la sala
existent ce trece iectelor la existent , si Dalles din
mai greu de nivelul suplimentarea Bucuresti.
realizat astaptarii numarului de
datorita clientilor angajati daca este
modernizar cazul.
ii continue
a pietei.

4. General Coordonarea Potențial de General Axarea si catre Redusa Monitorizarea Deschiderea unui 18.07.2018
Manager deciziilor la suprasatura Manager clienti mici. piețelor de interes nou birou de
nivel national re în și reacție rapidă de arhitectura
Romania. răspuns la interioara.
campaniile
concurenților
Propunerea de strategii/măsuri de răspuns pentru riscurile identificate și analizate:

- având în vedere riscurile la care este supusă compania arh-Isacescu, propunem următoarele
soluții:

-Propun să investească mai mult în publicitate.Spre exemplu, publicitate on-line. Avand


in vedere ca in industria constructiilor este deja o piata suprasaturata, recomand axarea
catre Landscape si Arhitectura interioara.

-Propun să adopte o nouă politică de preț si sa realizeze un studiu detaliat pe piata pentru
a observa dorintele eventualilor clienti.

VI. Concluzii
a) Importanța studiului

În concluzie, scopul managementului riscurilor într-o organizaţie este acela de a ajuta


inţelegerea riscurilor la care este expusă o organizaţie şi la administrarea lor, astfel încat
organizaţia să îşi îndeplinească obiectivele propuse. Avantajul principal al unui program de
management al riscului este eficienţa economică, deoarece managerii conştientizează riscurile la
care este expusă organizaţia şi le administreaza corespunzator, astfel încat acestea să nu se
intample sau să minimalizeze pierderile.
Managementul riscului devine un proces de identificare, analiză şi răspuns la riscurile
potenţiale ale unei organizaţii.
Aşadar, avand in vedere situatia pietei in momentul de fata in special in Bucuresti,
domeniul de activitate este in sine un risc care trebuie asumat.

b) Eficiența metodelor de lucru utilizate

Analiza riscului la nivelul unei entităţi economice este foarte importantă pentru
managementul întreprinderii, deoarece sprijină managerii în procesul de adoptare a strategiei de
risc, îi avertizează în legătură cu deteriorarea climatului de afaceri şi reprezintă suportul de bază
în adoptarea şi implementarea unor strategii de intervenţie în situaţii critice.
Activarea în industria constructiilor reprezintă un risc în sine. Firmele din acest domeniu
trebuie să îşi managerieze foarte bine aceste riscuri dacă vor să supraveţuiască pe piaţă.Cu
ajutorul flexibilitatii de care a dat dovada pana in momentul de fata,consider ca si in viitor va
face acelasi lucru cu recomandarea orientarii catre client.