Sunteți pe pagina 1din 10

MANAGEMENTUL RISCURILOR IN

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

1.ELEMENTE DE PRINCIPIU PRIVIND RISCUL

Riscul este un partener normal si de nedespartit al oricarei activitati avind efecte


directe si puternice asupra rezultatelor activitatii respective.Orice activitate are un grad de
risc.Structura organizatorica din care facem parteeste abordata direct sau indirect de
diverse riscuri.Aceste riscuri se refera la bunurile care sunt la dispozitia noastra, la
partenerii cu care lucram, la mediul in care lucram.Implementarea unui sistem de
management al riscului devine prin urmare un important obiectiv pentru orice structura
organizatorica cat si pentru o persoana fizica.
Managementul riscului si managerul de risc sunt absolute obligatorii pentru o
activitate de success in afaceri si mai ales in cadrul structurilor organizatorice prin
proiecte respective a managementului prin proiecte.Activitatea de management al riscului
s-a dezvoltat conceptual, teoretic si practice, devenind o puternica industrie.Orice
structura organizatorica de performanta are un department de risc, o strategie de risc si
obligatia de a raporta operatiuniile de acoperire a riscurilor pe care le
desfasoara.Utilizarea tot mai intensa a tehnologiei informatiei in managementul riscului a
condus la realizarea de sisteme inteligente integrate adaptive in managementul riscului
care au capacitatea de a lua decizii in timp real conducind la minimalizarea efectelor
negative ale riscului si monitorizarea riscurilor reziduale cu optimizarea efectelor
positive.Se poate spune ca:”Cel mai mare risc este sa nu fie nici un risc”.
Riscul poate conduce la oportunitati extraordinare pentru cei care stiu sa-l
foloseasca.Scopul este de a cunoaste riscul si al folosi pentru succesul nostru.Solutia nu
este evitarea completa a riscului, care de altfel este imposibil, ci evitarea riscurilor care
pot fi intelese respective controlate si monitorizate respective utilizare riscurilor ramase

1
in scopul succesului.Existenta riscurilor a condus la dezvoltatrea structurilor care se
ocupa de managementul riscului.Realizarile de performanta au impus asumarea unor
riscuri deosebite.
Afacerile de valoare se cocentreaza pe un cistig de calitate prin evaluarea corecta
si tot mai sofisticata a raportului dintre risc si castig utilizind tehnologia informatiei.
Managerul financiar al riscului este in mod traditional domeniul bancilor si al
institutilor financiare.Datorita specificului acestei activitati, institutiile sunt expuse in
procente diferite riscului de piata, de credit, de lichidare si operational, care,daca este
gestionat corect, poate aduce profituri substantiale sau din contra, in cazul unui
management slab poate conduce la falimentul bancii sau institutiei financiare.Aceste
riscuri se refera la riscul de piata, riscul de credit., riscul de lichidare sic el operational
precu si prin orice combinatie a riscurilor mentionate.Pentru a realiza managementul
acestor riscuri, aceste institutii au nevoie de sisteme informatice sofisticate care sa fie
capabile sa ofere solutii in timp real si sa evalueze situatia intregului portofoliu detinut.
Dintre procedurile de gestionare financiara a riscului se mentioneaza:procedurile
hedging-eliminarea expunerii la risc prin luarea unei pozitii de compensare; utilizare
instrumentelor bursiere-contractele forward, contractile futures , contractile cu optiuni;
diversificare reducerea riscului prin detinerea unui portofoliu cat mai larg de active
diferite si independente;asigurarea transferului riscurilor pentru protectia impotriva unor
posibile situatii provocatoare de pierderi folosind un contract de asigurare prin plata unei
prime.
Riscurile alcatuite in functie de marimea si evolutia acestora:
Macroriscuri-sunt rezultatul evolutiei sau conducerii intr-un anumit sens a unei
institutii,structuri organizatorice sau al unui proiect.
Microriscuri-care sunt determinate de catre factori specifici sectorului de
activitate a institutiei.
Riscul se defineste drept un element incert dar posibil ce apare permanent in
procesul evenimentelor tehnice, umane, sociale, politice, reflectind variatiile distribuirii
rezultatelor posibile, probabilitatea de aparitie cu valorile subiective si obiective avand
efecte posibil pagubitoare si ireversibile.

2
Masurarea riscului se realizeaza prin analiza non-liniaritatiilor relevate de analiza
financiara, sau prin variatia distribuirii probabilitatilor cistigurilor si a pierderilor
posibile.
A. RISCURI INTERNE:
- Riscuri legate de ambiguitatea obiectivelor sau a prioritatiilor
- Riscuri datorate incoerentei caietelor de sarcini
- Riscuri legate de imprecizia definirii unor responsabilitati/activitati concrete in
cadrul companiei, structuri organizatorice
- Riscul tehnologic, de productiei, inovatie-modernizare, etnic.
Riscul tehnologic apare ca urmare a neindeplinirii modernizarilor, inovatiilor
scontate in domeniul productiei.Vizeaza aspecte ca : fiabilitatea si estetica produselor
sau tehnologiilor de fabricatie, eficacitatea sistemului informatic in productie.
Riscul de productie are drept componente riscurile asociate utilizarii sau
dezvoltarii de noi tehnologii.Riscul de productie vizeaza aspcte care concura la
nerealizarea proiectului in termenii prevazuti in contracte, fiind transferati companiei
care asigura contra cost prin contracte de service de asistenta tehnica.
Riscul de inovatie-modernizare poate aparea in urma transferului de tehnologii
prin ionovatii brevetate, sau aplicatii astfel incat consortiul sa nu reuseasca sa ofere
serviciile si produsele realizate sub licenta.
Riscul etnic este foarte pregnant in domeniul tehnologiei informatiei unde reteaua
internet poate da semen de risc etnic.
Riscuri in gestionare resurselor umane-icompetenta;depasirea
competentei;exces de putere;mentalitatea, cultura, educatia persoanelor implicate in
proiect.
-Fenomenul de descalificare consta in pierderea experientei de lucru care se produce
odata cu informatizarea tuturor informatiilor.
-Responsabilitatea profesionala este o problema de educatie sociala si ea trebuie
formata in procesul de instruire si desavirsita in primii ani de munca.
Riscuri documentatiei-documntatie de organizatie sau proiect erori sau omisiuni,
semnata de oameni care nu aveau competenta sa o avizeze sau care nu respecta
juristictia, legile tarii sau ale altor tari.

3
Riscuri in gestionarea resurselor materiale, aprovizionare si desfacere
Riscuri in logistica-comunicatii interne si externe companiei
Riscuri financiare-care conduc la adaptarea greoaie la competitivitate.
-Riscul de prêt-apare datorata neconcordantei pretului in timp, intre momentul
incheierii contractului si momentul incasarii sau al platii.
-Riscul valutar-consta in posibilitatea inregistrarii unei pierderi in cadrul unei
tranzactii financiare ca urmare a modificarii cursului valutar a valutei de contact, in
intervalul dintre momentul incheierii si data efectuarii platii in valuta.
-Riscul de transfer valutar-apare datorita unor conditii cu caracter economic,
financiar, valutar sau politic care ar putea impiedica transferal valutei de catre
partenerii consortiului.
-Risc de aplicare TVA-este de natura sa creeze distorsiuni in concurenta economica
-Risc de impozit-reprezinta unul din principalele elemente de cost si risc intr-un
contract de parteneriat public privat.
-Modalitati de evitare a riscurilor de impozit in PPP:
-thin capitalization
-costirile fiscale aferente diferentelor de curs valutar
-recunoasterea activelor in cadrul PPP
-investitia in activul ce face obiectul contractului
-diferente semnificative si tratamente potential complexe referitoare la TVA
Riscul de firma/companie
-Riscul operational-au fost identificate trei abordari diferite cu grade de sofisticare
crescatoare(indicatorul de baza, standardizat si intern).Poate fi dat de:
-supraapreciere
-abundenta de informatii si viteza lor
-timpul pentru a interpreta imaginea este prea scurt
-supravegherea continua
-dependenta de sisteme automat
-dependenta de specialistii in calculatoare care schimba cultura locului de munca.
-Riscul concurential-pentru ca frontierele nationale nu au bariere pentru activitatea pe
internet are caracter teansfontalier, tehnologia de dezvolta impetuos.

4
-Riscul de implantare
-Riscul conjectural-apare in conditiile pietei utilizind in special tehnologia informatiei
si proceduri juridice, in afara sferei de control a partenerilor consortiului.
B. RISCURI EXTERNE
-Riscuri politice-schimbari frecvente ale regimului politic si ale structurii guvernului
fapt care duce la nesiguranta in afaceri;neimplinirea strategiei propuse de
guvern;deficit de formare profesionala,de cultura tehnologica.
-Riscuri comerciale-nivelul costurilor, al crizelor economice, al materialelor
neprelucrate, embargouri, blocade economice.
-Riscuri comunitare-intreruperea serviciilor esentiale-apa, electricitate
-Riscuri de reglementare-interdictii la transferurile valutare
-Riscuri de mediu-conditii climatice grave
-Riscuri legate de relatiile cu subcontractantii si partenerii
-Riscuri sociale-conflicte sociale in tara
-Riscuri juridice-legislatie necorespunzatoare care permite dezvoltarea ascunsa a
infractionalitatii globale.
-Riscul penal
-Riscul privind terorismul de inalta tehnicitate-in conditiile in care terorismul
international utilizeaza agenti chimici si bacteriologici precum gazele paralizante sau
agentii patogeni.
-Riscul economic-influentat de riscul financiar, inflatie si de transfer financiar
-Riscul in utilizarea tehnologiei informatiei
-Riscul de tara
-Riscul psihosocial si acceptarea lui de catre populatie
-Riscul de razboi

2.Elemente de principiu privind managementul riscului

Managementul riscului are drept caracteristica totalitatea metodelor si mijloacelor


prin care este gestionat riscul in scopul indeplinirii obiectivelor descries in cadrul

5
evenimentului etnic, social, uman sau politic de analizat avind incertitudinea ca baza
majora a factorilor de risc.
Cuvantul cheie al managementului riscului este sistematic, deoarece numai o
abordare extrem de riguroasa si constanta la toatele nivelurile de desfasurare ale
evenimentului de analizat, poate conduce la control eficent asupra activitatilor
evenimentului si la reducerea factorilor de risc.
Managementul riscului necesita utilizarea si sintetizarea informatiilor din mai
multe domenii precum: economic, etnic, juridic, politic,psiho-social.
Managementul riscului utilizeaza urmatoarele trei componente:evaluarea
riscului,planificarea raspunsului la factorii de risc,monitorizarea si controlul
riscurilor.
Riscurile avind in considerare urmatoarele aspecte:
-Factori cauzali si consecinte
-Fixarea interviului de timp pe care se desfasoara strategia
-Corelarea cu alte riscuri
-Strategiile curente de diminuare a riscului si gradul lor de current de eficacitate
-Date statistice asu evaluari
Riscurile gestionabile sunt acele riscuri pe care organizatia le poate aborda facand
uz de propriile mijloace
Factorii de risc strategic sunt aceia care trebuie tratati prin efectuarea de
cheltuieli substantiale si/sau schimbate in directia strategica.Riscurile strategice
nacesita un model de analiza mai detaliat.Modelele reprezinta incertitudinea asociata
cu fiecare factor strategic de risc care indica cum si care este gradul de influenta
ponderata.

3. Manager de risc-caracterizare

Studiile de specialitate arata ca asumarea riscului este in acelasi timp o


necessitate si o placere in cadrul functiilor de conducere, reliefand totodata faptul ca
aceasta masura are mai de graba o motivatie personala decat una incitativa.
Exista trei motivatii esentiale in asumarea factorilor de risc calculate:

6
-Succesul unei decizii manageriale este indispensabil legat de asumarea unor riscuri
-Factorii de risc reprezinta pentru manageri elemente obligatorii de luat in
consideratie
-Asumarea factorilor de risc de catre manageri, implica un continut emotional
deosebit, datorita anxietatii, fricii,excitarii si bucuriei.
Atitudinea managerilor fata de risc depinzind in ultima instanta de relatia dintre
pozitia inregistrata la un anumit moment dat de anumite elemente considerate drept
referinta.
Studiile de baza demonstreaza ca indiferent de domeniul in care isi desfasoara
activitatea, managerii sunt mai de graba tentati de respingere a riscului decat de a-l
acccepta, aceasta deoarece ei reactioneaza in general rapid la informatii pe care le
primesc de asemeni pe termen scurt in loc de a anticipa evenimentele viitoare.
Exista trei categorii de atitudini manageriale:
1) Credibilitatea redusa in estimarile probalisice-are la baza neicrederea managerilor
in estimarile probalistice, pe care nu le inteleg sau pe care prectic nu le
utilizeaza.Aceasta categorie de manageri se prevaleaza de caracterul statistic al
previziunilor si de determinare grosiera a probabilitatiilor ca pretext in favoarea
excluderii acestora din structura teoriei decizionale.
2)Importanta preferintelor manageriale in asumarea riscurilor-rezulta din studiile de
specialitate efectuate in domeniu, prin care se evidentiaza in mod evident ca
preferintele in materie de asumare a riscului variaza in functie de context,alegerea
unei optiuni riscante de catre decident depinzind de relatia dintre pericolele si
oportunitatiile pe care le reprezinta optiunea pe de-o parte si obiectivele pe care
managerul de risc le-a fixat.
3)Asumarea diferentiata a riscului de catre manageri-este unul dintre cele mai
sensibile aspecte ale atitudinii manageriale datorita permanentei preocupari a
persoanelor din conducere de a-si pastra reputatia nestirbita in domeniu.Asumarea
unor decizii de catre manageri prezinta conotatii si intrepretari diferite in functie de
personalitatea si experienta fiecaruia dintre decfidenti.
Arta asumarii unor decizii manageriale corecte se sprijina pe combinarea intr-un mod
fericit a unor multitudini de aspecte ce trebuie luate simultan in calcul:

7
-personalitatea proprie individului care trebuie sa se subsidieze numai politicii de
dezvoltare a firmei sin u pentru satisfacerea vanitatii personale
-increderea in importanta estimarilor probalistice si adoptarea lor in cadrul deciziei
manageriale
-evitarea strategiei manageriale ce impune situarea firmei sau a unui proiect cu orice
prêt peste un “prag de rezultat”, continind acest sens doar obiectivul final si nu
riscurile la care expune aceasta abordare
-asumarea in mod constient a riscurilor si selectarea lor in functie de efectele pe care
le-ar putea produce

4.Psihologia riscurilor

Abordarea psihologica a riscului demonstreaza ca acesta se manifeste printr-un


comportament decizional, subiectul decident trebuind sa aleaga intre doua sau mai
multe alternative, cu grade diferite de periculozitate, de nesiguranta sau elemente de
aleatoriu.
Opiniile incorecte sunt determinate de:
-supergeneralizarea
-practica organizationala
-atentia mediilor de informare
-judecdatiile de valoare
Posibilitatiile de solutionare a compoertamentului decisional sunt:
-sa colecteze date prin observatie proprie
-sa observe modele
Sa-si stabileasca clar obiectivele
Sa faca observatii
Sa faca repetitii
Sa se aotoconsolideze
Teoriile moderne arata ca personalitatea prezinta cinci mari dimensiuni distincte:
1.Extoversiunea-reprezinta gradul in care cineva este sociabil in opozitie cu cineva
care este timid.

8
2.Stabilirea emotionala-este in masura in care o persoana are un nivel corespunzator
de control emotional
3.G radul de agreare-masura in care o persoana este prietenoasa si adorabila
4.Constinciozitatea-gradul in care o persoana este responsabila si orientate spre
realizari
5.Deschiderea la nou-masura in care o persoana gandeste flexibil si este receptive la
idei noi.

5.Perceptia riscului

Perceptia riscului de catre public este influentata de catre emotii.Perceptia sociala


se bazeaza pe date observate si pe cunostiintele pe care le avem despre persoanele ce
apartin aceluiasi grup.
A. PERICOLUL IMINENT (“SABIA LUI DAMOCLES”)
Riscul este o amenintare care poate lovi orice si poate determina un dezastru sursa
de risc fiind artificiala.
B. RISC INVIZIBIL (“CUTIA PANDOREI-SLOW KILLERS”)
Riscul este o amenintare invizibila la sanatate sau bunastarea publicului.Efectele
apar cu intarzaiere si nu sunt de natura catastrofala.
C. RAPORTUL COSTURI-BENEFICII (“BALANTA ATENTIEI”)
Publicul percepe riscul ca diferenta dintre ce castiga si ceea ce pierde.Perceptia
riscului este limitata la cistiguri sau pierderi financiare.
D. RISC VOLUNTAR (“RISCUL DE DRAGUL RISCULUI-MITUL LUI
HERCULE”)
Riscul este dorit si exploatat in mod active, expunerea la risc fiind
voluntara.Exista perceptia ca subiectul poate controla riscul cuajutorul indeminarii.
Managementul riscului si managerul de risc sunt absolute obligatorii pentru o
activitate de success in afaceri si mai ales in cazul structurilor organizatorice prin
proiecte respective a managerului prin proiecte.

9
10