Sunteți pe pagina 1din 26

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI

FACULTATEA DE MANAGEMENT

MASTER
MANAGEMENTUL AFACERILOR PRIN PROIECTE

Plan de Managementul Riscului


Pentru S.C. BETTY ICE S.R.L.

Bucuresti
2017
Continut

1. Obiective .................................................................................................................................................3

2. Date generale despre organizatie/proiect ................................................................................................3

3. Roluri i Responsibilitati.........................................................................................................................3

4. Documentarea riscului ............................................................................................................................4

5. Activiti .................................................................................................................................................6

6. Bugetul pentru managementul riscului .................................................................................................11

7. Instrumente i informaii folosite n managementul riscului ................................................................13

8. Concluzii ...............................................................................................................................................13
1. Obiective

Acest document descrie cum se deruleaza activitatea de managementul ricului n


cadrul unui proiect derulat de societatea comerciala BETTY ICE S.R.L. in
vederea punerii in functiune unei noi hale de productie in aceeasi locatie, orasul
Suceava.
Sunt definite rolurile i responsabilitile participanilor la procesul de
managementul riscului, activitile pe care acetia le vor realiza, calendarul i
bugetul managementului de risc, tehnicile i instrumentele utilizate.

2. Date generale despre organizatie/proiect

Infiintata in anul 1994, S.C. BETTY ICE este una dintre cele mai mari capacitati
de productie a inghetatei din estul Europei. Obiectivul de baza al companiei este
de a asigura produse de inalta calitate in vederea asigurarii conformitatii cu
cerintele clientului, cu cerintele legale si reglementarile aplicabile precum si de a
creste satisfactia clientului.
Analiza riscurilor se desfasoara pe o perioada de trei luni, riscurile fiind analizate
atat din punct de vedere cantitativ cat si calitativ. Prin analiza calitativa a
riscurilor se evalueaza impactului factorilor de risc identificati. Prin acest proces
se determina prioritatile in solutionarea potentialilor factori de risc, in functie de
impactul pe care il pot avea. Analiza calitativa a riscurilor implica utilizarea unor
instrumente specifice care sa permita eliminarea factorilor subiectivi si revizuirea
rezultatelor pe parcursul ciclului de viata al proiectului, astfel incat sa poata fi
considerate eventualele modificari din proiect.

3. Roluri i Responsibilitati

Manager de Managerul de proiect nominalizeaza managerul de risc si primete informri


Proiect: Daniela de la acesta. Managerul de proiect furnizeaza membrilor echipei planul cu
Iacob desfasurarea in timp a proiectului si activitatile derulate in cadrul proiectului
(graficul GANTT al proiectului), precum si bugetul acestuia (cu detaliere pe
activitati).
Managerul de proiect si ceilalti membri ai echipei, se ntlnesc o data pe
saptamana pentru a realiza si revizui estimrile referitoare la riscurile
proiectului i a reformula lista celor mai importante 10 riscuri.

Manager de risc Are urmtoarele responsibiliti:


Mihai Catalin
- Coordoneaza activitatile de identificare si analiza a riscurilor ;
- Monitorizeaza planurile de tratare a riscurilor pentru a se asigura
ca sunt indeplinite corespunzator ;
- Controleaza si raspunde de activitatea subordonatilor ;
- Informeaza managerul general asupra noilor riscuri aparute ;
- Verifica saptamanal revizuirea riscurilor inerente si actualizarea
Registrului de riscuri;
- Raporteaza stadiul aplicarii masurilor de management al riscului
catre managerul general;
- Evalueaza expunerea firmei din punct de vedere al riscului in
conformitate cu standardele companiei;
- Urmareste si analizeaza evolutia pietei;
- Intocmeste planul de actiune in caz de pericol grav si iminent si
instruieste lucratorii cu privire la aplicarea lui ;
- Intocmeste necesarul de documentatii cu caracter tehnic de
informare si instruire a membrilor echipei de analiza a riscului ;
- Intocmeste si actualieaza planul de prevenire a riscurilor ;
- Planifica managementul riscului decide modul in care sunt
abordate si planificate problemele de management al riscului ;
- Monitorizeaza si controleaza factorii de risc ( monitorizeaza
permanent factorii de risc , identifica noii factori de risc, executa
planuri pentru reduderea riscurilor si evaluarea eficientei lor) ;
- Motivarea membrilor echipei.

Membrii Au urmatoarele responsabilitati :


Membrul 1 :
- identificarea riscurilor ( determina factorii de risc care ar putea aparea si
documentarea lor);
- analizeaza obiectivele specifice pe care le are de indeplinit, in vederea
identificarii riscurilor inerente corespunzatoare acestor obiective si stabilirii
nivelului impactului, al probabilitatiisi al riscului inerent ;
-verifica planurile de actiune pentru minimizarea riscurilor inerente in faza
de propunere, iar dupa aprobarea acestora monitorizeaza modul de punere in
practica de catre personalul din subordine ;
Membrul 2 :
-analiza calitativa a riscurilor (realizarea unei ordini de prioritati in
abordarea factorilor de risc) ;
-analiza cantitativa a riscurilor (masurarea probabilitatii si consecintelor
factorilor de risc si estimarea implicatiilor lor pentru realizarea obiectivelor
proiectului) ;
-identificarea factorilor de risc
Membrul 3 :
-planificarea raspunsului la factorii de risc - dezvoltarea unor proceduri si
tehnici pentru amplificarea oportunitatilor si reducerea amenintarilor fata de
obiectivele proiectului
-identificarea factorilor de risc ;
-determinarea probabilitatii de a atinge un obiectiv ;
-cuantificarea riscurilor la nivelul intregului proiect si determinarea
costurilor suplimentare care ar putea fi necesare ;
-identificarea factorilor de risc prioritari prin cuantificarea contributiei lor la
indicatorul riscului la nivelul intregii organizatii ;
-verifica modul cum au fost completate coloanele Registrului de riscuri,
precum si concordanta dintre coloanele respective ;
-verifica existenta tuturor documentelor ce stau la baza inscrierilor din
Registrul de riscuri

4. Documentarea riscului

Lista riscurilor Riscurile identificate si gestionate pentru acest proiect sunt enumerate intr-o
lista a riscurilor (Registrul riscurilor), care se afla in Anexa 1. Primele 10
riscuri clasificate in functie de expunerea la risc va fi referita ca Topul
primelor 10 riscuri ale proiectului.

Clasificarea Pentru acest proiect clasificarea riscurilor se face folosind categorii deja
riscurilor consacrate in literatura de specialiateta dar si categorii specifice domeniului
constructiilor. Astfel principalele categorii de riscuri sunt:
Riscuri legate de buget
subdimensionare buget
supradimensionare buget
Riscuri legate de activitati
proiectarea activitatilor
implementarea activitatilor
Riscuri legate de echipa de proiect
alcatuirea echipe
activitatea echipei
Riscuri naturale
conditii meteorologice

Descrierea Urmatoarele informatii vor fi specificate n cadrul Registrului


riscurilor riscurilor (prezentat n anexa) pentru fiecare risc din lista:
ID-ul riscului, Titlu riscului, Descrierea riscului
Clasificarea/categoria n care se ncadreaz,
Dimensiunea riscului: probabilitatea i impactul,
expunerea la risc (probabilitate*impact),
activitatea din proiect sau departamentul din
organizatie vizat
persoana care l-a identificat,
perioada n care riscul s-ar putea manifesta.
5. Activiti

Identificarea Sarcini Participanti


Riscurilor
Pentru a se forma o imagine preliminara a Toti membrii echipei de
categoriilor de riscuri pe care le implica proiect sunt implicati in
proiectul se apeleaza in primul rand la activitatea de
experienta managerului de proiect , a identificare a riscurilor,
membrilor echipei si a managerului de risc. insa eforturile lor sunt
1. Sesiunile de brainstorming - Utilizeaza coordonate de
doua tehnici distincte complementare si managerul de risc.
anume : prima tehnic se refer la
generarea de ctre membrii consoriului de
analiz a unei liste care s conin idei ct
mai semnificative referitoare la riscurile ce
pot surveni n proiect. A doua tehnic
abordeaz combinarea riscurilor similare i
ordonarea lor dup magnitudine cu
probabilitatea de apariie. Urmeaz apoi
eliminarea riscurilor ce implic o ans
mic de apariie i influeneaz n mod
nesemnificativ derularea proiectului.
2. Interviurile individuale cu persoanele
implicate n cadrul proiectului
- Stabilirea riscurilor pe baza
experienelor precedente.
Compararea riscurilor cu cele
survenite n cadrul proiectelor
similare
3. Chestionare rezolvate de muncitorii
necalificati cu experienta practica in
domeniul constructiilor
4. Jurnale ale activitatilor ce cuprind
inregistrari ale evenimentelor notabile
petrecute de la sfarsitul perioadei
precedente pan in prezent

Evaluarea Sarcini Participanti


riscurilor
Managerul de risc atribuie fiecare risc sau Echipa
categorie de riscuri catre un anumit
membru al echipei, iar acesta va estima
probabilitatea i impactul acestora.
(pe o scara de la 1 la 5, conform modelelor
urmatoare).
Riscurile analizate sunt revizuite n echipa Echipa
i estimarile sunt ajustate acolo unde este
necesar.
Lista riscurilor va fi ordonata descrescator
n functie de expunerea la risc
(probabilitate x impact).
Matricea riscurilor inainte de aplicarea Mihai Catalin
unor masuri de tratare a riscurilor- Anexa 4
Probabilitate:
Nivel Frecventa de apariie Descriere Intervalul n care iau
a evenimentului valori probabilitile
1 Foarte rar Poate s apar n (0 0.1)
circumstane
excepionale
2 Rar Poate s apar [0.1 0.4)
uneori
3 Mediu anse aproape [0.4 - 0.6)
egale de apariie
4 Probabil Apare destul de [0.6 - 0.9)
des
5 Aproape sigur Apare foarte des [0.9 1)

Impact:
Nivel Descriptor Descriere Intervalul n care se
modific profitul sau
Intervalul cu care
creste bugetul alocat
proiectului
1 Insignifiant Nu produce pierderi ale reputaiei, < 2%
pierderile financiare sunt foarte
reduse sau inexistente
2 Minor Nu genereaz probleme 2% - 5%
semnificative i implic pierderi
financiare reduse
3 Moderat Poate cauza probleme operaionale, 5% - 7%
dar poate fi rezolvat prin alocarea
unor bugete corespunztoare
4 Major/ critic Creeaz greuti n realizarea 7% - 10%
strategiei firmei sau n atingerea
obiectivelor proiectului i poate
produce pierderi semnificative
financiare i umane
5 Inacceptabil/ Pune n pericol strategia firmei sau > 10%
catastrofic obiectivele proiectului, situaia sa
financiar sau chiar sntatea
oamenilor

Matricea riscurilor:
Probabilitate Riscul inerent = P x I
5 5 10 15 20 25
4 4 8 12 16 20
3 3 6 9 12 15
2 2 4 6 8 10
1 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Impact

In functie de matricea riscurilor se va determina care este starea riscului: risc redus (zona
verde), risc moderat (zona galben) sau risc critic (zona rosie).

Conform cu matricea riscurilor, putem identifica cele mai importante 10 riscuri:


1. Daca are loc aparitia unor cheltuieli neprevazute atunci se genereaza costuri ce daca nu sunt
bugetate corect impiedica desfasurarea fluenta a proiectului.
2. Daca timpul alocat unei activitati este subestimat, atunci acest fapt duce la decalarea
celorlalte activitati si in final la depasirea termenului proiectului
3. Daca accesarea unor surse de finantare corespunzatoare esueaza atunci are loc
suspendarea sau anularea proiectului.
4. Daca are loc desemnarea unui manager de proiect neadecvat atunci se micsoreaza
considerabil eficienta echipei de proiect.
5. Daca se subestimeaza costurile atunci se ajunge la incapacitatea de a se asigura calitatea
dorita in ceea ce priveste : resursa umana sau echipamentele si resursele folosite.
6. Daca au loc intarzieri la livrarea echipamentului atunci principala consecinta este depasirea
termenului limita al proiectului.
7. Daca are loc supraestimarea costurilor atunci se genereaza blocarea inutila de lichiditati ce
ar putea fi folosite in alte activitati generatoare de profit.
8. Daca nu sunt identificate toate activitatile necesare realizarii proiectului atunci se ajunge la
o stare de dezorganizare in partea de implementare.
9. Daca are loc livrarea de echipamente necorespunztoare atunci se genereaza pierderi la
nivelul resursei timp, pierderi cauzate de schimbarea echipamentului.
10. Daca are loc imbolnavirea/accidentarea managerului de proiect, atunci este diminuat
considerabil factorul decizional din cadrul echipei

Matricea celor mai importante 10 riscuri se gaseste in Anexa 4

Sarcini Participanti
Planificarea
masurilor de
raspuns la ric
Cele mai importante 10 riscuri sau sau cele care au o Mihai Catalin
expunere mai mare de 10 sunt repartizate membrilor
echipei pentru ca acestia sa recomande masuri de
tratare.
Pentru fiecare risc sunt recomandate masuri de tratare Membrii echipei
care vor actiona fie asupra probabilitatii de aparitie,
fie asupra impactului riscului. Fiecare membru
propune masuri pentru riscurile atribuite i le
furnizeaza managerului de risc.
Planul de masuri asupra riscurilor este centralizat Mihai Catalin
intr-o lista unica (Anexa 3 Planul pentru tratarea
riscurilor) care va fi pusa la dispozitia managerului
de proiect.
Matricea riscurilor refacuta-Anexa 5 Mihai Catalin
Tratarea Sarcini Participanti
Riscurilor
Managerul de proiect va atribui responsabilitatea Daniela Iacob
aplicarii in practica a fiecarei masuri catre un
membru al echipei.
Fiecare responsabil cu aplicarea unei masuri de Membrii
tratare a riscului va indeplini sarcinile atribuite.
Monitorizarea Sarcini Participanti
Riscurilor
Pentru a preveni si reduce riscurile pe
parcursul derularii activitatilor proiectului se
va utiliza un plan de monitorizare si control a
riscurilor. Factorii de risc identificati vor fi
inregistrati pe categorii in registre de risc ce
contin descrierea riscului, date despre
probabilitatea si impactul estimate, riscul
inerent, activitatea supusa riscului, persoana
care a identificat riscul si data sau perioada in
care s-ar putea manifesta. Se va urmari
reactualizarea permanenta a datelor din
registrele de risc si efectuarea de controale de
rutina pentru a identifica noi riscuri si a evalua
factorii identificati.
Principalele 10 riscuri ce ameninta buna
defasurare a proiectului vor alcatui o lista
(Anexa4) si vor avea prioritate in procesul de
tratare. Lista se actualizeaza periodic pe
masura ce se efectueaza tratarea riscurilor.
Managerul de risc va verifica in permanenta
concordanta cheltuielilor cu bugetul de risc
alocat si va oferi rapoarte managerului de
proiect. Mihai Catalin
Se vor efectua sesiuni de workshop la
inceputul fiecarei etape din derularea
proiectului pentru evaluarea activitatii si
reactualizarea datelor din registrul de risc. In
situatia identificarii de noi riscuri, acestea se
vor detalia si analiza in cadrul unor sedinte de
brainstorming. In cadrul sedintelor se vor
utiliza, de asemenea, chestionare pentru a
verifica respectarea etapelor si a termenelor
din planul de implemenetare si corespondenta
cu bugetul de risc, dar si pentru a identifica
noi riscuri in oricare din departamentele
incluse in aria proiectului.
Se va intocmi planul pentru tratarea
riscurilor care va contine descrierea riscului,
masuri posibile de tratare, masura prospusa,
informatii despre resursele necesare, riscul
rezidual, responsabilul cu implementarea
masurii si perioada/timpul de implementare.
Aceste informatii vor ajuta managerul de
proiect in alegerea optima a raspunsului la
declansarea factorului de risc descris in plan
Stadiul i eficienta aplicarii fiecarei masuri de Membrii
tratare va fi raportata managerului de risc la
fiecare 2 saptamani.
Probabilitatea i impactul fiecarui risc sunt Mihai Catalin
reevaluate i modificate ori de cate ori este
necesar.
Daca este identificat un nou risc, acesta este Mihai Catalin
analizat i incorporat n lista riscurilor.
Topul primelor 10 riscuri ale proiectului va Mihai Catalin
fi refacut n urma aplicarii masurilor de tratare.
Anexa 5
Fiecare risc asupra caruia masurile de Mihai Catalin
Monitorizarea Sarcini Participanti
Riscurilor
tratament nu au fost eficiente sau a carui
expunere a crescut va fi prezentat managerului
de proiect.

6. Bugetul pentru managementul riscului

Bugetul pentru managementul riscului este defalcat pe doua directii: identificarea si tratarea
riscurilor.
Identificarea riscurilor implica resurse financiare pentru organizarea unor workshopuri si
conceperea unor chestionare. In acelasi scop se vor desfasura si o serie de interviuri
individuale cu membrii echipei de proiect. Interviurile nu consuma in mod direct resursa
financiara insa avand in vedere ca sunt consumatoare de timp le putem atribui si o valoare
monetara. Astfel in functie de productivitatea, salariul si timpul alocat de un membru al
echipei de proiect pentru a participa la un interviu , a completa un chestionar sau a participa
la un workshop putem calcula costul efectiv al unor astfel de practici.

ACTIVITATE RESURSA COST FRECVENTA COST TOTAL


IMPLICATA UNITAR
Interviu umana si 4.800 RON
individual financiara 1.200 RON 4
Workshop umana si 3.200 RON
financiara 800 RON 4
Chestionar umana si 200 RON
financiara 200 RON 1
TOTAL 8.200 RON

Etapa de tratare a riscurilor implica un efort financiar mai consistent. Au fost alese pentru a fi
tratate 10 riscuri a caror probabilitate si impact sunt mai ridicate. La intocmirea bugetului de
risc trebuie sa avem in vedere ca bugetul total al proiectului este de 1.757.500 RON. Este de
asemenea util de subliniat faptul ca este foarte dificila eliminarea completa a unui risc si ca
resursele ce urmeaza a fi cheltuite sunt destinate minimizarii expunerii la risc si nu eliminarii
acesteia.

RISC PROBABILITATE IMPACT EXPUNERE LA RISC


Daca are loc aparitia
unor cheltuieli
neprevazute atunci se
genereaza costuri ce
daca nu sunt bugetate
81% 68.200 55.242
corect impiedica
desfasurarea fluenta a
proiectului.
Daca timpul alocat unei
activitati este
subestimat, atunci acest
fapt duce la decalarea 73% 58.700 42.851
celorlalte activitati si in
final la depasirea
termenului proiectului
Daca accesarea unor
surse de finantare
corespunzatoare
esueaza atunci are loc
56% 47.300 26.488
suspendarea sau
anularea proiectului.
Daca are loc
desemnarea unui
manager de proiect
neadecvat atunci se 48% 38.600 18.528
micsoreaza considerabil
eficienta echipei de
proiect.
Daca se subestimeaza
costurile atunci se
ajunge la incapacitatea
de a se asigura
calitatea dorita in ceea 51% 25.300 12.903
ce priveste : resursa
umana sau
echipamentele si
resursele folosite.
Daca au loc intarzieri la
livrarea echipamentului
atunci principala
consecinta este
43% 21.620 9.297
depasirea termenului
limita al proiectului.
Daca are loc
supraestimarea
costurilor atunci se
genereaza blocarea
inutila de lichiditati ce ar
35% 18.200 6.370
putea fi folosite in alte
activitati generatoare de
profit.
Daca nu sunt
identificate toate
activitatile necesare
realizarii proiectului
atunci se ajunge la o
28% 15.000 4.200
stare de dezorganizare
in partea de
implementare.
Daca are loc livrarea de
echipamente
necorespunzatoare
atunci se genereaza
pierderi la nivelul
30% 9.000 2.700
resursei timp, pierderi
cauzate de schimbarea
echipamentului.
Daca are
loc imbolnavirea/accide
ntarea managerului de
proiect, atunci este 15% 4.620 693
diminuat considerabil
factorul decizional din
cadrul echipei
TOTAL 179.273 RON

Expunerea totala la risc a proiectului este 179.273 RON, suma ce reprezinta 10,2% din
valoarea totala a proiectului. Astfel pentru a acoperi principalele riscuri ce ameninta buna
desfasurare a proiectului este necesara suma de 179.273 RON La aceasta suma se adauga
8.200 RON pentru identificarea riscurilor si metodelor de tratare a acestora. In total analiza
si neutralizarea riscurilor costa 187.473 RON Suma reala ce va fi cheltuita in cadrul
managementului de risc insa va fi mult mai mica deoarece nu toate riscurile majore
identificate vor fi tratate, iar dintre cele tratate doar pentru o parte se va acoperi in totalitate
expunerea la risc.

7. Instrumente i informaii folosite n managementul riscului

In cadrul companiei S.C. BETTY ICE S.R.L. realizarea unei liste a riscurilor identificate
are la baza principiul consultarii tuturor membrilor implicati in derularea proiectelor iar
modalitatile principale prin care se pun in evidenta posibilele riscuri ce pot aparea sunt
sesiunile de brainstorming si interviurile.
Sesiunile de brainstorming sunt cele mai agreate metode de a genera idei de
identificare a potentialelor riscuri ce pot interveni in cadrul acestui proiect, utilizand in
acest scop doua tehnici distincte complementare. Prima tehnica se refera la generarea de
catre membrii ce se ocupa de analiza a unei liste care sa contina idei cat mai semnificative
referitoare la riscurile ce pot surveni in proiect. A doua tehnica abordeaza combinarea
riscurilor similare si ordonarea lor dupa magnitudine cu probabilitatea de aparitie.
In cadrul interviurilor sunt utilizate seturi de intrebari special menite sa vina in
ajutorul cristalizarii unei opinii a persoanei intervievate. Astfel, managerul de proiect
clasifica ideile tuturor persoanelor implicate in mod direct in cadrul proiectului.
Elaborarea profilului de risc este o procedura folosita de managerul de proiect care
foloseste experienta acumulata in cadrul unor proiecte precedente, pentru a identifica
factorii de risc specifici ce se regasesc in structura proiectului actual in care este implicat.
O alta metoda folosita in vederea identificarii riscului o presupune intocmirea unor
liste de control ce cuprind surse potentiale de risc, si anume: conditii de mediu, rezultatele
asteptate, personalul, modificari ale obiectivelor, erorile si omisiunile de proiectare si
executie, estimarile costurilor si a termenelor de executie. De asemenea se foloseste ca
metoda si analizarea documentelor disponibile in arhiva firmei, pentru identificarea
problemelor care au aparut in situatii similare celor curente.

8. Concluzii

Managementul riscului in proiectul de constructie a unei noi hale de productie de catre S.C.
BETTY ICE S.R.L. prezinta o serie de elemente inedite impletite cu elemente clasice.
Abordarea proiectului din punctul de vedere al managementului de risc este una de factura
eterogena deoarece proiectul in sine poate fi privit ca fiind unul de investitii. Identificarea
unor solutii eficiente de atenuare si combatere a riscului s-a dovedit a fi de asemenea un
proces mai degraba intuitiv decat cognitiv. Principalele elemente de risc sunt grupate in
jurul echipei de proiect si constituie un element endogen dificil de manipulat. Riscurile
specifice domeniului de constructie sunt corelate cu utilizarea eficienta a utilajelor si
proportionarea activitatilor, astfel incat sa se evite prelungirea desfasurarii proiectului.
Aceste riscuri sunt dificil de identificat insa tratarea lor se face fara prea mare dificultate.
Studiul efectuat reuseste sa atraga atentia asupra anumitor procese cheie ale proiectului.
In cazul de fata probabilitatea de aparitie a anumitor riscuri este diminuata prin simpla
constientizare a existentei acestora. Metodele de risc utilizate de managerul de risc imbina
experienta personala cu informatiile obtinute de la ceilalti mebrii ai echipei. In acest fel se
realizeaza rapoarte periodice ce constituie puncte de referinta in alcatuirea finala a
studiului. Varianta definitiva a studiului dar si rapoartele periodice trbuie sa ajunga la
managerul de proiect deoarece acesta este autoritatea decidenta suprema. Studiul este de
asemena util pentru proiecte viitoare ce au un obiectiv similar sau metode de lucru
apropiate.
In urma realizarii acestui studiu o parte a riscurilor identificate a fost tratata astfel incat
in momentul de fata nu mai exista riscuri a caror dimensionare sa poata fi considerata drept
critica.
Un astfel de studiu este purtator de cost insa daca informatiile sunt interpretate corect si
masurile ce se impun sunt aplicata fara intarziere rezultatele sunt in masura sa genereze
economisirea considerabila de resurse.
Anexe:

Anexa 1: Registrul riscurilor

Codul Descrierea riscului Activitatea vizat Dimensiunea riscului inerent Persoana


Probabilitate care a
riscului Impact Ri = Perioada n care s-ar
identificat
P*I putea manifesta
riscul
1 RISCURI BUGET
1.1 Subdimensionare bugetului
genereaza insuficienta resurselor
financiare, insuficienta ce la randul
ei intarzie sau chiar impiedica
finalizarea proiectlui.

1.1.1 Daca se subestimeaza costurile Proiectarea bugetului


atunci se ajunge la incapacitatea
Perioada de
de a se asigura calitatea dorita in Daniela
3 4 12 implementare
ceea ce priveste : resursa umana Iacob
+exploatare
sau echipamentele si resursele
folosite.
1.1.2 Daca are loc aparitia unor cheltuieli Proiectarea bugetului
neprevazute atunci se genereaza Perioada de
Daniela
costuri ce daca nu sunt bugetate 4 4 16 Iacob
implementare
corect impiedica desfasurarea +exploatare
fluenta a proiectului.
1.1.3 Daca are loc deprecierea Proiectarea bugetului
accelerata a monedei nationale
Daniela Achizitionare
atunci apar costuri suplimentare in 2 5 10 Iacob echipamente
cazul achizitionarii de echipament
in moneda straina.
1.1.4 Daca accesarea unor surse de Obtinerea finantarii
finantare corespunzatoare esueaza Daniela
atunci are loc suspendarea sau 3 5 15 Iacob
Obtinerea finantarii
anularea proiectului.
1.2 Supradimensionarea bugetului
genereaza imobilizarea inutila de
resurse financiare, resurse ce ar fi
putut fi aducatoare de profit daca
ar fi fost angrenate in alte proiecte
sau activitati

1.2.1 Daca are loc supraestimarea Proiectarea bugetului


costurilor atunci se genereaza
Daniela Perioada de
blocarea inutila de lichiditati ce ar 2 5 10 Iacob implementare
putea fi folosite in alte activitati
generatoare de profit.
1.2.2 Exces de prudenta se poate Proiectarea bugetului
manifesta in orice aspect al
proiectarii si implementarii Toate etapele
2 4 8 Mihai Catalin
proiectului
proiectului si este aducator de
costuri suplimentare.
2 RISCURI ACTIVITATI
2.1 Poiectarea deficitara a activitatilor
genereaza irosirea de resurse si
afecteaza calitatea generala a
proiectului
2.1.1 Daca nu sunt identificate toate Intocmirea listei de
activitatile necesare realizarii activitati Perioada de
proiectului atunci se ajunge la o Daniela
2 5 10 implementare
stare de dezorganizare in partea de Iacob
+exploatare
implementare.

2.1.2 Daca timpul alocat unei activitati Intocmirea listei de


este subestimat, atunci acest fapt activitati
Daniela Perioada de
duce la decalarea celorlalte 4 4 16 Iacob implementare
activitati si in final la depasirea
termenului proiectului
2.1.3 Daca timpul alocat unei activitai Intocmirea listei de
este supra estimat, atunci se activitati Daniela Perioada de
1 2 2 Iacob implementare
ajunge la iosirea de resurse.
2.1.4 Daca succesiunea logica a Intocmirea listei de
activitatilor este proiectata deficitar activitati
, atunci rezultatele sunt Daniela Perioada de
1 5 5
nerespectarea bugetului, a Iacob implementare
graficului de activitati si a
termenului proiectului.
2.2 Implementarea deficitara a
activitatilor afecteaza in mod
irevocabil atingerea obiectivelor
proiectului
2.2.1 Daca nu este identificat un Alegerea furnizorului
furnizor corespunzator atunci sunt
Membrii Achizitionarea de
achizitionate echipamente prea 2 4 8
echipei echipamente
costisitoare sau de calitate
indoielnica.
2.2.2 Daca au loc intarzieri la livrarea Alegerea furnizorului
echipamentului atunci principala Membrii
consecinta este depasirea 3 4 12 Instalare echipamente
echipei
termenului limita al proiectului.
2.2.3 Daca are loc livrarea de Alegerea furnizorului
echipamente necorespunztoare
atunci se genereaza pierderi la Membrii
2 5 10 Instalare echipamnete
nivelul resursei timp, pierderi echipei
cauzate de schimbarea
echipamentului.
3 RISC ECHIPA DE PROIECT
3.1 Alcatuirea echipei de proiect, daca
este facuta necorespunzator poate
fi elementul responsabil pentru
esecul proiectului.
3.1.1 Daca are loc cooptarea unui Alcatuirea echipei de
membru nepregatit care sa se proiect
Faza de alcatuire a
ocupe cu achizitionarea 1 4 4 Mihai Catalin
echipei de proiect
echipamentului optim pentru
desfasurarea proiectului.
3.1.3 Daca are loc desemnarea unui Alegrea managerului de
manager de proiect neadecvat proiect Faza de alcatuire a
atunci se micsoreaza considerabil 3 5 15 Mihai Catalin
echipei de proiect
eficienta echipei de proiect.
3.1.4 Daca intalnim lipsa de Alcatuirea echipei de
compatibilitate si coeziune intre proiect Faza de alcatuire a
membrii echipei atunci inevitabil 2 5 10 Mihai Catalin
echipei de proiect
apare tensiune si incordare.
3.2 Activitatea echipei de proiect
determina in mare masura daca
obiectivele proiectului vor fi atinse
sau nu.
3.2.1 Daca are loc Alcatuirea echipei de
imbolnavirea/accidentarea unui proiect
membru al echipei atunci eficienta 2 4 8 Mihai Catalin Toate fazele
cu care se lucreaza la proiect este
diminuata.
3.2.2 Daca are loc demisia/concedierea Alcatuirea echipei de
unui membru al echipei atunci proiect
sporeste presiunea resimtita de
ceilalati membrii ai echipe si in 1 4 4 Mihai Catalin Toate fazele
acelasi timp sporeste volumul de
munca pe care acestia trebuie sa-l
depuna.
3.3.3 Daca are Alegrea managerului de
loc imbolnavirea/accidentarea proiect
managerului de proiect, atunci este 2 5 10 Mihai Catalin Toate fazele
diminuat considerabil factorul
decizional din cadrul echipei.
3.3.4 Daca are loc demisia/concedierea Alegrea managerului de
managerului de proiect, atunci se proiect 1 5 5 Mihai Catalin Toate fazele
creaza un gol la nivel decizional si
organizational in cadrul echipei.

3.3.5 Daca este intalinit furtul atunci se Alcatuirea echipei de


produc pierderi materiale si de proiect
timp (pentru inlocuirea 2 4 8 Mihai Catalin Toate fazele
echipamentelor, informatiilor
furate)
3.3.6 Daca este intalnita delasarea atunci Alcatuirea echipei de
apare ca si consecinta un nivel proiect 2 5 10 Mihai Catalin Toate fazele
sacazut al productivitatii.
3.3.7 Daca membrii echipei de proiect nu Alcatuirea echipei de
sunt multumiti de conditiile in care proiect
1 4 4 Mihai Catalin Toate fazele
muncesc atunci activitatea prestata
poate avea de suferit.
4 RISCURI NATURALE

4.1 Conditii meterologice nefavorabile

4.1.1 Daca apar conditii meteorologice Derularea proiectului


nefavorabile, cum ar fi ploile,
furtuni, pot aparea intarzieri in 2 3 6 Mihai Catalin Toate fazele
lucrare si astfel se mareste
timpului alocat.
Anexa 3: PLANUL PENTRU TRATAREA RISCURILOR ()
Departamentul/serviciul

Data.Completat de.. Contact:

Cod Descrierea riscului Masuri posibile de Masura propus Resurse Riscul Responsabil Perioada /termenul
risc tratare a riscului necesare rezidual cu de implementare
implementare
a masurii
propuse
P I P*I

Alocarea de resure
financiare pentru
evenimente
neprevazute.
Daca are loc aparitia unor Alocarea de
cheltuieli neprevazute atunci se resure financiare
1.1.2 Umane si Perioada de
genereaza costuri ce daca nu sunt pentru 4 3 12 Daniela Iacob
. financiare proiectare
bugetate corect impiedica evenimente
desfasurarea fluenta a proiectului. Realizarea de neprevazute.
economii in cadrul
activitatilor ce ofera
aceasta posibilitate

In graficul activitatilor
sa fie prevazute
Daca timpul alocat unei activitati
rezerve strategice de In graficul
este subestimat, atunci acest fapt Umane, de
2.1.2 timp. activitatilor sa fie
duce la decalarea celorlalte timp si 2 5 10 Daniela Iacob Perioada de
. Realizarea unor prevazute rezerve
activitati si in final la depasirea financiare proiectare
activitati in regim de strategice de timp
termenului proiectului
urgenta fara a face
rabat de la calitate.
Identificarea mai multor
surse de finantare
pentru care proiectul sa
Daca accesarea unor surse de fie eligibil Identificarea mai
finantare corespunzatoare Finantarea proiectului multor surse de
1.1.4 Umane si
esueaza atunci are loc din surse proprii. finantare pentru 3 4 12 Daniela Iacob Perioada de
. informationale
suspendarea sau anularea Identificarea unor care proiectul sa proiectare
proiectului. parteneri dispusi sa fie eligibil
finanteze proiectul in
schimbul unui procent
din profit
Asigurarea unor
solutii de rezerva
pentru postul de
manager de proiect.
Retribuirea Desemnarea
Daca are loc desemnarea unui managerului sa se faca unui manager de
3.1.3 manager de proiect neadecvat in functie de proiect a carui Umane si Perioada de
3 3 9 Mihai Catalin
. atunci se micsoreaza considerabil performantele experienta si informationale implementare
eficienta echipei de proiect. proiectului performanta sa fie
Desemnarea unui garantia eficientei.
manager de proiect a
carui experienta si
performanta sa fie
garantia eficientei.
Alcatuirea unui buget
Daca se subestimeaza costurile
echilibrat structurat in
atunci se ajunge la incapacitatea Alcatuirea unui
jurul activitatilor critice
1.1.1 de a se asigura calitatea dorita in buget echilibrat Umane si Perioada de
Informare aprofundata 2 3 6 Daniela Iacob
. ceea ce priveste : resursa umana structurat in jurul financiare proiectare
asupra costurilor
sau echipamentele si resursele activitatilor critice
aferente tuturor
folosite.
activitailor din proiect
Prevederea in Prevederea in
Daca au loc intarzieri la livrarea
contract de penalizari contract de
2.2.2 echipamentului atunci principala Umane si Perioada de
financiare pentru penalizari 2 4 8 Mihai Catalin
. consecinta este depasirea informationale implementare
furnizor in cazul financiare pentru
termenului limita al proiectului.
intarzierilor furnizor in cazul
Asigurarea unei intarzierilor
variante alternative de
furnizor.
Alcatuirea unui buget
Daca are loc supraestimarea echilibrat structurat in
Alcatuirea unui
costurilor atunci se genereaza jurul activitatilor critice
1.2.1 buget echilibrat Umane si Perioada de
blocarea inutila de lichiditati ce ar Informare aprofundata 2 3 6 Daniela Iacob
. structurat in jurul financiare proiectare
putea fi folosite in alte activitati asupra costurilor activitatilor critice
generatoare de profit. aferente tuturor
activitailor din proiect
In graficul activitatilor
sa fie prevazute
Daca nu sunt identificate toate
rezerve strategice de In graficul
activitatile necesare realizarii Umane, de
2.1.1 timp. activitatilor sa fie Perioada de
proiectului atunci se ajunge la o timp si 2 4 8 Daniela Iacob
. Realizarea unor prevazute rezerve proiectare
stare de dezorganizare in partea financiare
activitati in regim de strategice de timp
de implementare.
urgenta fara a face
rabat de la calitate.
Prevederea in
contract de penalizari Prevederea in
Daca are loc livrarea de financiare pentru contract de
echipamente necorespunzatoare furnizor in cazul penalizari
2.2.3 atunci se genereaza pierderi la nerespectarii livrarii financiare pentru Umane si Perioada de
2 3 6 Mihai Catalin
. nivelul resursei timp, pierderi corespunzatoare furnizor in cazul informationale implementare
cauzate de schimbarea Asigurarea unei nerespectarii
echipamentului. variante alternative de livrarii
furnizor corespunzatoare

Daca are
Asigurarea unor
loc imbolnavirea/accidentarea Asigurarea unor
solutii de rezerva
3.3.3 managerului de proiect, atunci solutii de rezerva Umane si Perioada de
pentru postul de 2 4 8 Mihai Catalin
. este diminuat considerabil pentru postul de financiare implementare
manager de
factorul decizional din cadrul manager de proiect.
proiect.
echipei
Anexa 4: Matricea riscurilor
ID Risc Descrierea riscului Probabilitatea Impactul Dimensiunea
riscului
Daca are loc aparitia unor cheltuieli neprevazute
atunci se genereaza costuri ce daca nu sunt
1.1.2. 4 4 16
bugetate corect impiedica desfasurarea fluenta a
proiectului.
Daca timpul alocat unei activitati este subestimat,
atunci acest fapt duce la decalarea celorlalte
2.1.2. 4 4 16
activitati si in final la depasirea termenului
proiectului
Daca accesarea unor surse de finantare
1.1.4. corespunzatoare esueaza atunci are loc 3 5 15
suspendarea sau anularea proiectului.
Daca are loc desemnarea unui manager de
3.1.3. proiect neadecvat atunci se micsoreaza 3 5 15
considerabil eficienta echipei de proiect.
Daca se subestimeaza costurile atunci se ajunge
la incapacitatea de a se asigura calitatea dorita
1.1.1. 3 4 12
in ceea ce priveste : resursa umana sau
echipamentele si resursele folosite.
Daca au loc intarzieri la livrarea echipamentului
2.2.2. atunci principala consecinta este depasirea 3 4 12
termenului limita al proiectului.
Daca are loc supraestimarea costurilor atunci se
genereaza blocarea inutila de lichiditati ce ar
1.2.1. 2 5 10
putea fi folosite in alte activitati generatoare de
profit.
Daca nu sunt identificate toate activitatile
necesare realizarii proiectului atunci se ajunge la
2.1.1. 2 5 10
o stare de dezorganizare in partea de
implementare.
Daca are loc livrarea de echipamente
necorespunztoare atunci se genereaza pierderi la
2.2.3. 2 5 10
nivelul resursei timp, pierderi cauzate de
schimbarea echipamentului.
Daca are loc imbolnavirea/accidentarea
managerului de proiect, atunci este diminuat
3.3.3. 2 5 10
considerabil factorul decizional din cadrul
echipei

Risc redus
Risc moderat
Risc critic
Anexa 5: Matricea riscurilor dupa tratare
ID DESCRIEREA RISCULUI PROBABILIT
RISC IMPACTUL DIMENSIUNEA
ATEA
Daca are loc aparitia unor cheltuieli
neprevazute atunci se genereaza costuri ce
1.1.2. 4 3 12
daca nu sunt bugetate corect impiedica
desfasurarea fluenta a proiectului.
Daca accesarea unor surse de finantare
1.1.4. corespunzatoare esueaza atunci are loc 3 4 12
suspendarea sau anularea proiectului.
Daca timpul alocat unei activitati este
subestimat, atunci acest fapt duce la
2.1.2. 2 5 10
decalarea celorlalte activitati si in final la
depasirea termenului proiectului
Daca are loc desemnarea unui manager de
3.1.3. proiect neadecvat atunci se micsoreaza 3 3 9
considerabil eficienta echipei de proiect.
Daca au loc intarzieri la livrarea
echipamentului atunci principala consecinta
2.2.2. 2 4 8
este depasirea termenului limita al
proiectului.
Daca nu sunt identificate toate activitatile
necesare realizarii proiectului atunci se
2.1.1. 2 4 8
ajunge la o stare de dezorganizare in partea
de implementare.
Daca are loc imbolnavirea/accidentarea
managerului de proiect, atunci este diminuat
3.3.3. 2 4 8
considerabil factorul decizional din cadrul
echipei
Daca se subestimeaza costurile atunci se
ajunge la incapacitatea de a se asigura
1.1.1. calitatea dorita in ceea ce priveste : resursa 2 3 6
umana sau echipamentele si resursele
folosite.
Daca are loc supraestimarea costurilor atunci
se genereaza blocarea inutila de lichiditati ce
1.2.1. 2 3 6
ar putea fi folosite in alte activitati
generatoare de profit.
Daca are loc livrarea de echipamente
necorespunzatoare atunci se genereaza
2.2.3. 2 3 6
pierderi la nivelul resursei timp, pierderi
cauzate de schimbarea echipamentului.

Risc redus
Risc moderat
Risc critic
Anexa 6: Bugetul proiectului
Societatea dispune de un depozit neutilizat cu o suprafa de 400 mp situat lateral de fabrica existent i are
toate autorizaiile de funcionare. Preurile mijlaocelor fixe includ ambalajul i transportul pn la sediul societii.
Bugetul proiectului este alcatuit pentru primele 3 luni de functionare.

Cost
Nr. crt. Cheltuieli eligibile Unitati Cost/unitar
total
Cheltuieli necesare pentru
1.
investitie
Executarea lucrarilor de
1.1. 1 200.000 200.000
amenajare a halei de productie
1.2. Achizitionarea mijloacelor fixe
1.2.1. Separator curtor centrifugal 1 5.800 5.800
1.2.2. Schimbtor de cldur cu plci 1 2.700 2.700
1.2.3. Tanc de normalizare 1 4.000 4.000
1.2.4. Van pasteurizare 4 3.375 13.500
1.2.5. Rezervor materie prim 1 3.500 3.500
1.2.6. Schimbtor de cldur 1 2.200 2.200
1.2.7. Omogenizator 1 1.400 1.400
1.2.8. Freezer 1 1.200 1.200
1.2.9. Main de ambalat 1 6.000 6.000
1.2.10. Galactometru 1 2.500 2.500
1.2.11. Pompe centrifuge 8 850 6.800
1.2.12. Maini de transport frigorifice 5 67.500 337.500
Total mijloace fixe 1 101.025 387.100
Cheltuieli cu instalarea
1.3. 1 154.500 154.500
mijloacelor fixe
Cheltuieli cu elaborarea si
1.4.
realizarea proiectului
1.4.1. Manager de proiect 1 6.000 6.000
1.4.2. Manager de risc 1 5.000 5.000
1.4.3. Membrii echipei de proiect 3 2.000 6.000
1.5. Alte cheltuieli 1 150.000 150.000
Total investitie 908.600
2. Cheltuieli variabile
2.1. Materii prime si materiale 1 369.000 369.000
2.2. Alte materiale 1 252.000 252.000
Total cheltuieli variabile (3
621.000
luni)
3. Cheltuieli fixe
3.1. Cheltuieli salariale
3.1.1. Manager executiv 1 12.000 12.000
3.1.2. Manager productie 1 10.500 10.500
3.1.3. Manger logistica 1 10.500 10.500
3.1.4. Muncitori direct productivi 7 4.500 31.500
Total cheltuieli salariale (3
64.500
luni)
3.2. Alte cheltuieli fixe
Cheltuieli cu materiale consumabile
3.2.1. 1 5.300 5.300
administrative
3.2.2. Alte cheltuieli materiale administrative 1 8.100 8.100
3.2.3. Cheltuieli cu utilitile 1 140.000 140.000
Total cheltuieli fixe (3 luni) 153.400
Cheltuieli neprevazute 1 10.000 10.000
TOTAL VALOARE
1.757.500
PROIECT

S-ar putea să vă placă și