Sunteți pe pagina 1din 12

APROBAT, DIRECTOR,

Registrul Riscurilor Specifice Activitatii De la Scoala.

Zona de risc (domeniul, compartiment)

Obiective

Descrierea riscului

Circumstantele care favorizeaza apariia riscului

Responsabilul cu gestionarea riscului

Risc inerent

Strategia adoptat pentru risc (actiuni pentru tratarea riscurilo r)


8 9

Intrumentele de control intern

Terme nul de punere n oper

Data ultimei revizuiri si stadiul aciunii

Riscul rezidual la data ultimei revizuiri

Even tuale le ris curi secu ndar e


16

Observatii

Probabili tate 6

Impact Expunere 7 10 11 12

Probabili tate 13

Impact 14

Expune re 15

17

SERVICIUL CONTABILITATE
Serviciul Contabilitate 1. Editarea incorect a Registrului-jurnal, 2. Editarea incorect a Registrului-inventar 3. Editarea incorect a i a registrului Cartea Mare prin nerespectarea prevederilor OMFP 1917/2005 privind organizarea si conducerea contabilitatii 2 Conducerea I 4. nregistrari eronate n contacontabilitatii bilitate a imobilizrilor i patrimoniale investitiilor, 5.nregistrari eronate n contabilitate a materialelor si obiectelor de inventar 1 Organizarea registrelor de contabilitate -Inexistena unor proceduri scrise privind organizarea si conducerea contabilitatii contabilitate -Completarea eronata a Registrelor de contabilitate cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automat a datelor -Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea Registrelor de contabilitate -Inexistena unor proceduri scrise privind evidena contabil a imobilizrilor i investiiilor -Necunoaterea de ctre personalul desemnat a procedurilor de de nregistrare -Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a imobilizrilor i investiiilor -Evidenierea eronat a plilor/cheltuielilor efectuate cu achiziionarea imobilizrilor sau construirea unor obiective (custodii, recepii pariale i finale) -Inexistena unor proceduri scrise privind evidena contabil a materiilor, materialelor, inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar - Necunoaterea de ctre personalul desemnat a procedurilor de nregistrare n evidena contabil a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar -Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura

Administrator financiar patrimoniu

S/M

Tratarea riscului

- intocmirea procedurilor scrise privind organizarea si conducerea contabilitatii ; -exercitarea permanenta a controlului ierarhic -desemnarea persoanei resposabile cu conducerea Registrelor de contabilitate; - completarea eronata a registrelor de contabilitate; -evaluarea performantelor realizate; - intocmirea procedurilor scrise privind evidena contabil a imobilizrilor i investiiilor. -intocmirea procedurilor scrise privind evidena contabil a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar. -urmarind desemnarea persoanei resposabile cu ndeplinirea acestei atribuiuni;

De cate ori este nevoie

Serviciul Contabilitate

Administrator financiar patrimoniu

M/M

Tratarea riscului

De cate ori este nevoie

obiectelor de inventar -Evidenierea eronat a plilor/cheltuielilor efectuate cu achiziionarea materiilor, materialelor, inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar. -Evidenierea eronat a costurilor de achiziie, de prelucrare i a valorii de ieire, prin nerespectarea principiului permanenei metodelor de evaluare. 6. nregistrari eronate in contabilitate a drepturilor constatate si a veniturilor incasate de la personae fizice si cele communicate de ANAF

-Inexistena unor proceduri scrise

privind organizarea si conducerea contabilitatii;

- Necunoaterea de ctre personalul desemnat a acestori proceduri ; -Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile ;
-Neactualizarea sumelor datorate sau de ncasat; - nregistrarea eronat n alte conturi dect cele aferente naturii acestor operaiunui

Administrator financiar patrimoniu

S/M

- - intocmirea procedurilor scrise privind organizarea si conduceriea contabilitatii - exercitarea permanenta a controlului ierarhic, Tratarea - desemnarea persoanei resposabile cu nderiscului plinirea acestei atribuiuni; - evaluarea performantelor realizate de fiecare salariat;

De cate ori este nevoie

7. nregistrari eronate in conta- - Inexistena unor proceduri scrise privind activitatea de organizare i funcionare a bilitatea trezoreriei prin casieriei, precum i a celei privind evidena neintelegerea operatiunilor contabil a operaiunilor plati prin banc. economice care trebuie sa se - - Necunoaterea de ctre personalul evidenieze in contabilitate

Administrator financiar patrimoniu

S/M

desemnat a acestor proceduri. --Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidentei contabile a operaiunilor de cas i de banc.
- nregistrarea eronat n alte conturi a sumelor derulate prin trezorerie, bnci sau casierie. -Lipsa actelor justificative,anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de cas. -Nedesemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activitaii de casierie. -Neasigurarea securitii spaiului destinat casieriei.

Monotori -intocmirea procedurilor scrise privind zare activitate de incasari si plati prin casierie si Tratarea trezorerie; riscului - exercitarea permanenta a controlului ierarhic -verificarea dac persoanele care ndeplinesc aceste atribuii dein cu-notiinele corespunztoare i deprinderile necesare pentru desfurarea activitii de casierie. - desemnarea unui nlocuitor permanent care sa poat prelua atribuiile titularului postului pe perioada de absen a acestuia; -evaluarea anual a performanelor persoanelor care ndeplinesc atribuii de casierie;

De cate ori este nevoie

Administrator 8. nregistrari eronate in Inexistena unor proceduri scrise privind financiar contabilitatea cheltuielilor cu organizarea si conducerea contabilitatii personalul prin neintelegerea patrimoniu - Necunoaterea de ctre personalul desemoperatiunilor economice care nat a atributiilor si a procedurilor privind trebuie s se evidenieze in con- organizarea si conducerea contabilitatii tabilitate -Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a cheltuielilor de personal -nregistrarea eronat n contabilitate a cheltuielilor cu personalul

S/M

Tratarea riscului

-intocmirea procedurilor scrise privind organizarea si conducerea contabilitatii - exercitarea permanenta a controlului ierarhic -verificarea dac persoanele care ndeplinesc aceste atribuii dein cunotiinele corespunztoare i deprinderile necesare pentru desfurarea acestei activitii. - evaluarea performanelor realizate de fiecare salariat

De cate ori este nevoie

Inexistena unor proceduri scrise privind 9. nregistrari eronate in contaAdministrator bilitatea instituiei a rezultatelor organizarea si conducerea contabilitatii financiar inventarierii prin neintelegerea - Necunoaterea de ctre personalul desempatrimoniu nat a atributiilor evidena contabil a operatiunilor economice care rezultatelor inventarierii trebuie s se evidenieze in -Nedesemnarea persoanelor responsabile contabilitate cu conducerea evidenei contabile a rezultatelor inventarierii -Evidenierea eronat a diferenelor rezultate n urma procesului de inventariere, precum i a soldurilor conturilor inventariate n Registrul-inventar

S/M

Tratarea riscului

- intocmirea procedurilor scrise privind organizarea si conducerea contabilitatii - exercitarea permanenta a controlului ierarhic,verificarea dac persoanele care ndeplinesc aceste atribuii dein cunotiinele corespunztoare i deprinderile necesare pentru desfurarea acestei activitii. -evaluarea performanelor realizate de fiecare salariat

De cate ori este nevoie

-Stabilirea corect a soldurilor conturilor inventariate in Registrul-inventar - Netransmiterea ctre debitori a extraselor de cont privind sumele datorate

10.Efectuarea de ncasri i pli eronate a datoriilor i creanelor prin nenelegerea operaiunilor economice

- Inexistena unor proceduri scrise privind Administrator organizarea si conducerea contabilitatii financiar -Nedesemnarea persoanelor responsabile cu patrimoniu conducerea evidenei contabile a acestei activiti -Neconcordana dintre situaia analitic a creditorilor i debitorilor cu situaia sintetic a acestora - Netransmiterea ctre debitori a ntiinriilor de plat privind sumele datorate n vederea evitrii prescrierii sumelor - Inexistena unui sistem de valorificare operativ a situaiilor rezultate din activitatea de plat/ncasare a datoriilor respectiv creanelor

M/M

Tratarea riscului

-intocmirea procedurilor de lucru privind


organizarea si conducerea contabilitatii - exercitarea permanenta a controlului ierarhic, -verificarea dac persoanele care ndeplinesc aceste atribuii dein cunotiinele corespunztoare i deprinderile necesare pentru desfurarea acestei activitii. -3-evaluarea performanelor realizate de fiecare salariat - efectuarea periodica a punctajelor intre serv BFC care efectueaza operatiunile de incasari si pli cu structurile emitente a documentelor justificative care stau la baza efectuarii operaiunilor de ncasri i pli

De cate ori este nevoie

Serviciul Contabilitate

3 Elaborartea bilanului contabil

11. Incorectitudinea (imposibilitatea) ncheierii execuiei bugetare anuale i a elaborrii situatiei financiare

- Nerespectarea procedurilor scrise privind Administrator organizarea si conducerii contabilitatii; financiar - Nedesemnarea persoanelor responsabile patrimoniu privind activitatea de elaborare a bilanului contabil -Nenchiderea conturilor care nu trebuie s aib sold la sfritul anului ( casa, disponibiliti n contul de lei/valut, cheltuieli, venituri) - Nerespectarea principiului independenei exerciiului (momentul recunoaterii veniturilor i cheltuielilor) - Necalcularea i nenregistrarea n contabilitate a provizioanelor (deprecierea reversibil) - Nerealizarea decontrilor interne - Raportarea unor date eronate n situaiile financiare anexe la bilanui contabil - Nerespectarea corelatiilor bilaniere

M/R

tratarea riscului

-intocmirea procedurilor de lucru privind


organizarea si conducerea contabilitatii - exercitarea permanenta a controlului ierarhic, -verificarea dac persoanele care ndeplinesc aceste atribuii dein cunotiinele corespunztoare i deprinderile necesare pentru desfurarea acestei activitii. -evaluarea performanelor realizate de fiecare salariat - efectuarea punctajelor ntre biroul BFC cu situaiile privind execuiile de cas lunare transmise de ctre DGFP Activitatea de trezorerie i contabilitate public

De cate ori este nevoie

Serviciul Contabilitate

4 Elaborarea contului de execuie bugetar

12. Incorectitudinea ( imposibilitatea)ntocmirii contului de execuie bugetar

Administrator - Inexistena i nerespectarea procedurilor financiar scrise privind organizarea si conducerea contabilitatii. patrimoniu - Nedesemnarea persoanelor responsabile privind activitatea de elaborare a contului de execuie bugetar -Nestabilirea influenelor financiare asupra bugetului, din diferite acte normative, pe structura clasificaiei bugetare Nerespectarea corelaiilor de baz ntre contul de execuie bugetar i anexe - Necompletarea prevederilor bugetare iniiale i finale, conform clasificaiei bugetare - Preluarea eronat a sumelor din fiele conturilor analitice si sintetice n contul de execuie bugetar
- Inexistena unor proceduri scrise privind organizarea si conducerea contabilitatii. - Nedesemnarea persoanelor responsabile privind activitatea de elaborare a raportare a datelor financiar-contabile -Lipsa raportrilor sistematice a informaiilor financiar-contabile ctre management

S/R

Tratarea riscului

-intocmirea procedurilor de lucru privind


organizarea si conducerea contabilitatii. - exercitarea permanenta a controlului ierarhic, -verificarea dac persoanele care ndeplinesc aceste atribuii dein cunotiinele corespunztoare i deprinderile necesare pentru desfurarea acestei activitii. -evaluarea performanelor realizate de fiecare salariat - efectuarea punctajelor ntre biroul BFC cu situaiile privind execuiile de cas lunare transmise de ctre DGFP Activitatea de trezorerie i contabilitate public

De cate ori este nevoie

Serviciul Contabilitate

5.Organizarea sistemului de raportare a datelor financiar Elaborartea bilanului contabil

13 Situaiile raportate nu mai reflect o imagine fidel a activelor, datoriilor, poziiei financiare(active nete /patrimoniu net/capital propriu), precum ia performanei financiare i a rezultatului patrimonial

Administrator financiar patrimoniu

S/R

Tratarea riscului

-intocmirea procedurilor de lucru privind


organizarea si conducerea contabilitatii. - exercitarea permanenta a controlului ierarhic, -verificarea dac persoanele care ndeplinesc aceste atribuii dein cunotiinele corespunztoare i deprinderile necesare pentru desfurarea acestei activitii. -evaluarea performanelor realizate de fiecare

De cate ori este nevoie

- Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de analiz a raportare a datelor financiar-contabile - Comunicarea unor informaii incorecte sau inadecvate

salariat

Serviciul Contabilitate

6 Organizarea i efectuarea controlului financiar preventiv

14 Acordarea vizei de CFP pentru opraiuni nelegale

- Inexistena unor proceduri scrise de Administrator aplicare a CFP financiar - Nedesemnarea persoanelor responsabile cu patrimoniu elaborarea i actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP - Neactualizarea procedurii scrise de aplicare a CFP -Inexistena ordinului de numire a persoanelor care acord viza CFP -Desemnarea unor persoane incompatibile pentru acordarea vizei CFP - Nerealizarea evalurii persoanelor care acord viza CFP - Lipsa vizelor CFP pe documentele datorit exercitrii acordrii/refuzului de viz -.Acordarea nejustificat a vizei CFP - Inexistena sau necompletarea Registrului privind operaiunile prezentate la viza CFP - Nedesemnarea persoanelor responsabile cu completarea Registrului privind operaiunile prezentate la viza CFP - Raportarea unor date incomplete sau nereale - Nerespectarea termenelor de raportare

M/R

Tratarea riscului

-verificarea dac persoanele care ndeplinesc aceste atribuii dein cunotiinele corespunztoare i deprinderile necesare pentru acordarea vizei CFP. -exercitarea controlului ierarhic -evaluarea performanelor realizate de fiecare persoan desemnat s acorde viza de control financiar preventivsalariat -acordarea de viza CFP pentru operatiuni nelegale sau care depasesc creditele bugetare / de angajament aprobate;

lunar

Serviciul Contabilitate

7. Intocmirea proiectului de buget, rectificare bugetare; virari de credite sau repartizari intre trimestre

15. Nefundamentarea corecta a proiectiei de buget, a rectificarilor bugetare, a virarilor de credite si a repartizarilor intre trimestre

-Inexistena unor proceduri scrise privind bugetul de venituri si cheltuieli -Nepreluarea corecta a datelor din solicitarile compartimentelor de specialitate - completarea incorenta a formularelor.

Persoanele desemnate cu acordarea vizei CFP

M/M

Tratarea riscului

- intocmirea procedurilor de lucru privind Bugetul de venituri si cheltuiei - exercitarea permanenta a controlului ierarhic - desemnarea persoanelor cu atributii pe aceste activitati

De cate ori este nevoie

Serviciul Contabilitate

8. Conducerea contabilitatii extrapatrimon iale (angajamente bugetare, legale si credite de angajamente) 9.ncheierea contractelor cu furnizorii conformitate cu normele metodologice de aplicare ale acestuia

16. Inregistrarea eronata in conturile analitice si sentetice de angajamente

- inexistenta de proceduri scrise privind Administrator evidenta angajamentelor bugetare, legale si financiar a creditelor de angajament patrimoniu -nepleuarea corecta a datelor din documentele justificative de catre persoana cu atributii

M/M

Tratarea riscului

-intocmirea de proceduri scrise privind evidenta angajamentelor bugetare, legale si a creditelor de angajament -exercitarea controlulu ierarhic -desemnarea persoanelor cu atributii pe aceste activitati

De cate ori este nevoie

17.Neparcurgerea etapelor necesare in vederea organizarii actiunii de contractare. 18.Lipsa unor documente necesare contractarii. 19.Inscrierea incompleta sau eronata a datelor, editare defectuoasa,lipsa semnaturi, stampile 20.Stabilirea unor punctaje si valori de contract incorecte 21. Nerespectarea termenelor

- Deficiente in organizarea actiunii de

contractare. - Personal insuficient. - Perioada scurta de pregatire a contractarii - Programe informatice putin adaptate

Administrator financiar patrimoniu

S/ S

Tratarea riscului

- intocmirea procedurilor scrise - exercitarea permanenta a controlului ierarhic, - desemnarea persoanei resposabile ;

-.evaluarea performantelor realizate de fiecare salariat;

De cate ori este nevoie

-Intarzieri in plata facturii

Administrator 4

10.Pli ctre furnizori

22.Circuit eronat al facturilor pentru autorizarea platilor

-Obiectul facturii contractul incheiat

nu

corespunde

cu

financiar patrimoniu Administrator financiar patrimoniu si administrator

S/R

Monitori zare

controlul modului de intocmire al facturilor si anularea celor intocmite eronat controlul modului de ordonantare si lichidare a cheltuielilor -verificarea existentei referatului de necesitate aprobat de persoanele in drept -valoarea achizitiei a fost estimata gresit. Achizitia nu se va mai efectua -stampila cu viza CFPP va fi insotita de semnatura persoanei imputernicite - cuprinderea in procedurile de lucru privind arhivarea documentelor financiar-contabile -nominalizarea persoanelor care prin atribuiile pe care le au, rspund de arhivarea documentelor financiar-contabile. --reconstituirea conform prevederilor legale a documentelor pierdute sau distruse n termen de 24 de ore de la constatare, sau ntiinarea organelor de cercetare penal, n situaia n care distrugerea documentelor constituite infraciune De cate ori este nevoie

23. Lipsa vizei CFP

-Achizitii care nu fac obiectul programului anual -Achizitii ce nu se incadreaza in bugetul aprobat -Acordarea vizei CFPP de persoane neautorizate

S/R

Monitori zare

11.Organizarea i efectuarea arhivrii documentelor financiarcontabile

24 Sistem neadecvat de pstrare i arhivare a documentelor pn la predarea lor

-Necuprinderea in proceduri scrise privind Administrator arhivarea dosarelor financiar-contabile financiar - Nedesemnarea persoanelor cu atribuii patrimoniu privind arhivarea documentelor pe suport de hrtie i/sau pe suport informatic - Neinstruirea persoanelor cu atribuii n activitatea de arhivare - Neasigurarea unui spaiu corespunztor arhivrii - Pregtirea necorespunztoare a dosarelor financiar-contabile n vederea arhivrii - Nepredarea dosarelor financiar-contabile la termenele legale

S/M

Tratarea riscului

COMPARTIMENTUL ADMINISTRAIE - ACHIZITII PUBLICE


Administratie 1. Elaborarea Planului anual de achiziii 1.Stabilirea incorect a necesitilor anuale obiective - Inexistena procedurilor privind elaborarea Planului anual de achiziii - Lipsa unor explicaii privind coninutul datelor cuprinse n proiectul de buget - Achizitii anarhice, chiar inutile - Cheltuieli nejustificate - Depasirea bugetului aprobat - Inexistena procedurilor privind elaborarea Planului anual de achiziii - Achizitii anarhice, chiar inutile - Achizitii efectuate de un personal neabilitat -Obiectul achizitiei nu programului annual -Depasirea bugetului aprobat -Depasirea bugetului aprobat -Achizitii ce nu se justifica corespunde Admninistrator M R M/R Monitori zare -analiza obiectiv a necesarului solicitat de compartimente - orice achiziie va fi nsoit de referate justificative aprobate de ordonator - solicitarea permanent a sumelor disponibile anual S S S/S

2. .Stabilirea incorect a necesitilor structurilor organizatorice anuale obiective

Admninistrator

M/R

Monitori zare

-solicitare permanenta a sumelor disponibile -orice achiziie va fi nsoit de referate justificative aprobate de ordonator

De cate ori este nevoie De cate ori este nevoie

S/S

3 Neincadrarea corecta a achizitiei in programul anual al achititiei 4.Aprobarea achizitiei incorecta a

Admninistrator

S/M

Monitori zare

-controlul permanent al obiectivelor din programul de achizitii

S/S

Admninistrator

S/R

Monitori zare

-se verifica referatul de justificare intocmit pentru achizitie -se verifica permanent sumele disponibile -se controleaza preturile trecute in referatul de estimare si se compara cu preturile existente pe piata - se verifica calculul trecut in referatul de estimare -se controleaza mod de intocmire a Procesului Verbal intocmit de Comisia de Evaluare a Achizitiei publice -participarea la cursurile organizare in domeniul achizitiilor publice De cate ori este nevoie De cate ori este nevoie

S/S

5 Estimarea eronata a valorii contractelor

-Estimarea gresita a procedurii -Selectarea gresita a procedurii

Admninistrator

M/M

Monitori zare

S/S

6. Selectarea procedurii de contractului

gresita atribuire

a a

-Existenta unor erori de selectie -Interpretarea incorecta a unor documente

Admninistrator

S/M

Monitori zare

S/S

7. Intocmirea eronata a documentelor pentru elaborarea si prezentarea ofertei

-Lipsa documentelor de calificare ale ofertantilor -Primirea de propuneri tehnice si financiare

Admninistrator

S/M

Monitori zare

-controlul documentatiilor depuse, care trebuie sa corespunda cu cele solicitate in caietul de sarcini

De cate ori

S/S

incomplete sau necorespunzatoare -Primirea de oferte peste termenul limita

-verificarea datei de primire a ofertei data care trebuie inscrisa in documentatie -controlul riguros al documentatiei si excluderea celor care nu corespund Admninistrator S M S/M Monitori zare -sa se verifice ca in Decizia de constituire a comisiei sa se numeasca persoane cu abilitati in domeniu

este nevoie

8. Constituirea eronata a comisiei de selectie a ofertelor

-Evaluarea ofertelor nespecializat

de

un

personal

De cate ori este nevoie De cate ori este nevoie De cate ori este nevoie De cate ori este nevoie

S/S

9.Evaluarea eronata ofertei si stabilirea ofertantului castigator

-Aplicarea gresita a criteriului de selectiei a ofertei -Nerespectarea criteriului de selectie a ofertei -Evaluarea gresita a ofertelor -Contractul nu este inclus in Programul Anual -Fondurile nu sunt asigurate -Obiectul contractului nu corespunde cerintelor tehnice solicitate

Admninistrator

S/M

Monitori zare

controlul ofertelor care trebuie sa corespunda cu formulele din fisa de date a achizitiei -verificarea hotararilor Comisiei de evaluare de seviciul Audit

S/S

10. Atribuirea eronata a contractului de achizitie publica

Admninistrator

S/M

Monitori zare

-controlul referatului de necesitate in momentul aprobarii lui -verificarea programului de achizitie -verificarea prevederilor din caietul de sarcini

S/S

11. Incheierea cu greseli a contractului de achizitii publice

-Valoarea contractului este mai mare decat cea din oferta -Lipsa unor clauze contractuale importante -Contractul nu este datat si semnat de reprezentantii legali -Contractul nu poata vize CFPP Neconformitate privind cantitatea calitatea produselor comandate si

Admninistrator

S/M

Monitori zare

-verificarea clauzelor din contractul de achizitie inclusiv anexele -controlul juridic al prevederilor din contractul de achizitie -controlul intern periodic -verificarea dosarului achizitiei publice, imediat dupa incheierea derularii achizitiei Verificarea clauzelor contractului -Verificarea bonitatii ofertantului

S/S

Administratie

Aprovizionri cu produse, servicii i lucrri

12.Receptia eronata cantitativa si calitativa a produselor comandate 13. Facturi intocmite gresit

Admninistrator

S/R

Monitori zare

De cate ori este nevoie

S/S

-Facturi intocmite gresit

Admninistrator

S/R

Monitori zare

-controlul modului de intocmire al facturilor si anularea celor intocmite eronat

S/S

14.Eliberarea gresita din magazie a bunurilor

-Neincadrarea in consumuri -Consumuri nejustificate

Admninistrator

S/R

Monitori zare

-controlul lunar si masuri limitative -controlul periodic al consumurilor stocurilor

si

De cate ori este nevoie De cate orie ste nevoie

S/S

Administratie 3. Indeplinirea atributiilor zilnice

15. Neindeplinirea activitatilor zilnice

Inexistenta unor proceduri

Coordinator, persoana responsabila

S/S

Tratarea rsicului

- intocmirea procedurilor scrise - exercitarea permanenta a controlului ierarhic, - desemnarea persoanei resposabile ;

S/S Se va evalua ori de cte ori apar modificri

-.evaluarea performantelor realizate de fiecare salariat;

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT
Secretariat ntocmirea Registrului de intrare-ieire (coresponden ) ntocmirea Registru lui de eviden acte de studii 1.Inexistena sau pierderea registruluii de intrri-ieiri 2.Completarea eronat a registrului fr respectarea rubricaiei acestuia 3.Inexistena sau pierderea registrului 4.Nedesemnarea persoanei responsabile cu completarea registrului 5.Completarea incorect a registrului 6.Inexistena sau pierderea registrului 7.Completarea incorect a registrului 8.Nedesemnarea persoanei responsabile cu completarea registrului 9.Nenregistrarea contractelor de munc 10.Completarea eronat a datelor de ieire din uz a tampilei 11.Neactualizarea datelor privind micarea elevilor i precolarilor 12.Neactualizarea datelor i transmiterea lor n format electronic (revisal) la ITM Neglijen n pstrarea registrului Lipsa unui program de instruire Neglijen n pstrarea registrului Lips informare Lipsa unui program de instruire Neglijen n pstrarea registrulu Lipsa unui program de instruire Lips informare Lipsa unui program de instruire Lips program instruire secretar secretar secretar director secretar secretar secretar director secretar secretar M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M-M M-M M-M M-M M-M M-M M-M M-M M-M M-M Tratarea riscului Monitori zare Tratarea riscului Tratarea riscului Monitori zare Tratarea riscului Monitori zare Tratarea riscului Monitori zare Monitori zare Verificarea existenei registrului Verificare completare registru Verificare existen registru Verificare existenta decizie Verificare completare registru Verificare existen registru Verificare completare registru Verificare existen decizie Verificare registru Verificare registru nceput an colar nceput an colar nceput an colar nceput an colar nceput an colar nceput an colar Inceput an colar nceput an colar nceput an colar nceput an colar nceput an colar De cte ori exist modificri Inceput an colar Perman ent perman ent De cte ori este necesar perman ent De cte ori este necesar De cte ori este necesar La sfritul anului colar De cte ori este nevoie La nceput nceput an colar nceput an colar nceput an colar nceput an colar nceput an colar nceput an colar nceput an colar nceput an colar nceput an colar nceput an colar S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S-S S-D S-S S-S S-S S-S S-S S-S S-S S-S Se va ntocmi decizia Achiziionar e registru Se va achizitiona Registru Se va ntocmi decizia Se va achiziiona registru

ntocmirea Registrului de eviden a deciziilor ntocmirea Registrului de eviden contracte de munc ntocmirea Registrului eviden sigilii i tampile ntocmirea Registrului de eviden a elevilor i precolarilor ntocmirea Registrului de eviden a salariailor format electronic ntocmirea Registrului inventararhiv Conducerea activitii Organizarea sistemului de raportare a datelor

Lips informare

secretar

M-M

Monitori zare

Verificare registru

nceput an colar

S-S

Lips program instruire

secretar

M-M

Monitori zare

Verificare transmitere date

Sfrit an colar

S-S

Transmitere a datelor

13.Inexistema unei proceduri operaionale referitoare la activitatea de arhivare 14.Nerepartizarea corespondenei n dosarele 15.Inexistena bazei de date reale i corecte 16.Netransmiterea raportrilor n termenele stabilite 17.Neactualizarea bazei de date cu date recente i reale 18.Nepregtirea persoanei implicate in sistemul informatic 19.Neraportarea datelor n sistem informatic

Lips informare

secretar

M-M

Tratarea riscului Monitori zarea Monitori zare Tratarea riscului Monitori zare Tratarea riscului Monitorizare Tratarea riscului Tratarea riscului Tratarea riscului

Verificare existen procedur

ncepout an colar permane nt permane nt nceput an colar permane nt De cte ori este necesar De cte ori este necesar La sfitul anului colar De cte ori este nevoie La nceputul

S-S

Se va ntocmi procedura

Lips informare Lips informare Lips informare Lips informare Lips fonduri Lips informare Lips inforrmare

secretar secretar secretar secretar director secretar secretar

M M M M M M M

M M M M M M M

M-M M-M M-M M-M M-M M-M M-M

Verificare repartizrii corespondenei Verificare periodic a exisenei bazei de date. Verificarea transmiterii raportrilor Verificare verificare verificare verificare

S M S S S S S

S M S S S S S

S-S M-M S-S S-S S-S S-S S-S Actualizare baza de date Participare la cursuri Se va realiza baza de date

Fiabilitatea sistemului informatic

Organizarea si efectuarea arhivrii documentelor

20.Nerespectarea cadrului normativ i procedural privind arhivarea documentelor 21.Neinstruirea persoanelor cu atribuii de arhivare 22.Neasigurarea unui spaiu corespunztor arhivrii.

Lips fonduri Lips spaiu adecvat

director director

M M

M M

M-M M-M

verificare Verificare spatii

S S

S S

S-S S-S

Participare la cursuri

ul anului colar

anului colar

ACTIVITATEA DIDACTICA
Denumire Zone de risc (domeniu, comparti ment) Obiective Denumirea Activiii Corespun zatoare Obiecti velor Risc inerent Descrierea riscului Circumstanele care favorizeaz aparitia riscului Respo nsabil cu gestion area riscului Strategia adoptata pentru risc (actiuni pentru tratarea riscurilor) Instrumentele de control intern Terme nul de punere in opera Data ultimei revizuiri si stadiul actiunii Risc rezidual la data ultimei revizuiri Even tuale riscuri secun dare

Proba bilitate

Imp act

Ex pu ner e

Prob

Im pa ct

Expun ere

1 CURRICU LUM

2 Implement area viabil a curriculum -ului si programul ui grupei pregtitoar e n concordan cu cerinele i particularit ile de vrst, psihosocia le i individuale ale elevilor. Elaborare a Ofertei education ale n concordan t cu programel e scolare n vigoare, cerintele educabililo r si nevoile comunittii ii. Personaliz area procesului instructiveducativ prin oferta variat de programe colare pentru opionale. Asigurarea concordan tei dintre ,,curriculu m ascuns

3 Asigurarea i dotarea corespunztoare a spaiilor destinate activittilor grupei pregtitoare. Proiectarea i planificarea eficient a activitilor. Asigurarea materialului didactic i auxiliar necesar desflurrii optime a activitilor. Proiectarea i planificarea complet, eficient i aplicabil a activitii didactice pentru CN i CD. Asigurarea materialului didactic i auxiliar necesar. Asigurarea materialului curricular (planuri de nvmnt, programe colare, auxiliare curriculare, manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, ndrumtoa re, softuri educaionale.

4 Ineficienta adaptare a nevoilor educabililor gupelor pregtitoare la oferta curriculum-ului i a programului de activiti Lipsa materialelor didactice i auxiliare pentru implementarea corect i eficient a programului. Oferta colii nu satisface nevoile tutror educabililor (opiunile se fac n funcie de aceasta). Insuficienta adaptare i diversificare a CDSului la cerinele i solicitrile elevilor poate scdea motivaia pentru nvare precum i interesul pentru aceast unitate de nvmnt.

5 Infrastructur necorespunz toare. Stres profesional Factorul de timp diminuat Noutatea programului si insuficienta formare a cadrelor didactice. Lipsa unor materiale i precizri concrete MECTS. Fluctuaia personalului

6 CMCI CEAC Direct orul scolii Respo nsabil Comisi a pentru Curric ulum S

7 R

9 SR

10 Monitorizare Elaborare proceduri Asigurarea formrii cadrelor didactice Proiecte finanate din afara bugetului colii (pentru acoperirea cheltuielilor de infrastructur, material didactic, consumabile, auxiliare). Asigurarea unui climat socio-profesional adecvat.

11 Fie de urmrire a riscului Formular identifi care risc Baza de calcul pentru evaluarea riscurilor

12 03.03. 2012

13

14 S M

15

16

17

MFR

n imple mentare

MR

S S M SM

Baza material existent nu permite realizarea tuturor solicitrilor. Disponibilitate sczut a prinsilor pentru problemele i nevoile propriilor copii. Neimplicarea cadrelor didactice n proiecte internationale si de finantare. Lipsa dotrilor TIC i AEL corespunztoare

Monitorizare Elaborare proceduri Asigurarea formrii cadrelor didactice Proiecte finantate din afara bugetului scolii (pentru acoperirea cheltuielilor de infrastructur, material didactic, consumabile, auxiliare). Asigurarea unui climat socio-profesional adecvat. Accesarea sii implementarea unor proiecte viabile si benefice. Realizarea unei siferte educationale personalizate sii eficiente.

si cel formal.

nevoilor. Uzura moral avansat a unor materiale i echipamente didactice. Folosirea insuficient a echipamentelor moderne.

RESURSE UMANE

Asigurarea unei ncadrri corespunz toare, cu personal didactic calificat i dispus pentru formare continu. Atragerea unui numr mare de elevi pentru asigurarea tuturor posturilor cadrelor didactice titulare i meninere a prestigiului activitii colii. Crearea unor relaii interperso nale care s favorizeze un climat educaion al deschis, stimulativ. Implicarea activ a prinilor n viaa colii. Identificar ea unor parteneri i posibili finanatori care s contribuie la proiectele educaion ale n beneficiul colii.

Mentinerea posturilor si realizarea unei ncadrri corespunztoare. Acoperirea catedrelor /orelor vacante cu personal didactic bine pregtit si cu disponibili tate pentru implicarea activ n viata scolii. Atragerea elevilor din alte circums criptii printr-o ofert educaional variat si atractiv. Evitarea transferului elevilor la alte unitti scolare prin oferirea unui act educational de calitate. Mentinerea si implicarea activ a Asociatiei Printilor si comitetelor de printi. Realizarea unor parteneriate viabile cu comunitatea, agenti economici si alte instituii.

Scderea alarmant a numrului de elevi si implicit a numrului de ore/ catedre (restrngere de activitate, cumularea claselor, existenta suplinitorilor). Acoperirea partial si/sau inadecvat a unor posturi/catedre. Imposibilitatea desfsurrii optime a unor activitti din lips de personal.

Fluctuaia personalului. Media ridicat de vrst a personalului didactic. Management deficitar la nivelul unor cadre didactice i responsabili de catedr. Slaba motivare financiar. Stresul profesional. Conservatorism i rezisten la schimbare. Slaba pregtire i implicare a cadrelor didactice debutante Disponibilitate sczut a prinilor pentru problemele i nevoile propriilor copii. Migrarea prinilor/copiilor n strintate. Criza de timp a prinilor datorit actualei situaii economice reduce participarea familiei n viaa colar, cu implicaii att n relaia profesorelev ct i n performana colar a elevilor. Lipsa din schema de ncadrare a unui administrator de reea i a unui psiho-pedagog.

CMCI CEAC Direct orul colii Respo nsabil Comisi a pentru Curric ulum Respo nsabili comisii metodi ce

FR

RFR SM

MM

MM

Monitorizare Elaborare proceduri Asigurarea formrii cadrelor didactice Asigurarea unei ncadrri corespunztoareProiecte finanate din afara bugetului colii (pentru acoperirea cheltuielilor de infrastructur, material didactic, consumabile, auxiliare). Asigurarea unui climat socio-profesional adecvat. Accesarea i implementarea unor proiecte viabile i benefice. Realizarea unei oferte educaionale personalizate i eficiente

Fie de urmrire a riscului Formular identifi care risc Baza de calcul pentru evaluarea riscurilor

FR

RFR

RESURSE MATERIALE SI FINAN CIARE

Asigurarea strii fizice a spaiilor i ncadrarea n normele de securitate i igien corespunz toare. Asigurarea funcionalit ii optime a cabinetelo r, laboratoar elor, slii de sport, slii de festiviti i celorlate spaii destinate activitii elevilor i cadrelor didactice. Reactualiz a rea fondului de manuale i fondului de carte al bibliotecii n concordan cu cerinele i nevoile actelor educaion ale. Asigurarea unei baze materiale funcionale i corespunz toare tuturor demersuril or didactice. Gestionar ea eficient a bugetului i atragerea de fonduri extrabuget are n beneficiul desfurr ii activitilor formale i nonformal

Efectuarea lucrrilor de renovare, reparaii i igienizare necesare. Verificarea, nnoirea i mbunti rea instalaiilor i dotrilor din toate spaiile colii. Achiziiona rea de manuale, cri, auxiliare. enciclopedii etc. necesare desfurrii optime a ctivitilor didactice i perfecionrii dasclilor. Recondiio narea materialului didactic existent i achiziiona rea de materiale i softuri educainale corespunz toare i performante. Stabilirea prioritilor, accesarea unor proiecte de finanare, atragerea de parteneri viabili sponsori, donaii. Implementa rea unor proiecte de autofinana re.

Administrarea necorespunztoare a resurselor materiale i financiare existente. Lipsa fondurilor necesare. Degradarea spaiilor colare datorit lipsei fondurilor pentru reparaii, ntreinere i lipsei personalului de ntreinere.

Existena unui buget redus i nesigur. Fonduri bneti insuficiente pentru stimularea cadrelor didactice i achiziionarea materialelor i echipamentelor necesare. Lipsa spaiilor de depozitare a materialelor (la nivelul comisiilor metodice). Absena unor proceduri de responsabilizare a cadrelor didactice i elevilor pentru meninerea n stare de funcionare a bazei materiale i spaiilor colii i pentru dezvoltareapatri moniului unitii de nvmnt. ngheareapostu rilor personalului nedidactic auxiliar. Situaia economic i social actual. Lipsa unor proiecte de finanare.

Diminuarea contiinei morale a elevilor privind pstrarea i ntreinerea spaiilor i bunurilor colii. Ritmul accelerat al schimbrilor tehnologice favorizeaz uzura rapid a echipamente lor existente.

CMCI CEAC Direct orul colii Respo nsabili comisii metodi ce Respo nsabil Comisi e formar e Consili er educat iv Respo nsabili proiect e i parten eriate Respo nsabil Comisi a pentru prini

RR

MR

RR

Monitorizare Elaborare proceduri Stabilirea priritilor pentru gestionarea eficient a bugetului. Proiecte finanate din afara bugetului colii. Asigurarea unui climat socio-profesional adecvat. Accesarea i implementarea unor proiecte de finaare viabile i benefice. Implicarea cadrelor didactice i elevilor n recondiionarea, confecionarea, mbuntirea materialelor didactice i pstrarea corespunztoare a spaiilor. Implicarea comitetelor de prini n managerierea, asigurarae i gestionarea bunurilor i necesarului slilor de clas i celorlate spaii colare. Creterea bugetului Asociaiei Prinilor prin sponsorizri, donaii, proiecte interne de finanare extrabugetar. Demersuri privind angajarea personalului de ntreinere necesar.

Fie de urmrire a riscului Formular identifi care risc Baza de calcul pentru evaluarea riscurilor

RR

MR

10

e.

RELAII LE CU COMUNITAT EA I ACTIVITATE A EDUCATIV

Organizar ea unor ntlniri periodice cu Comitetul Consultati v al prinilor , suplimenta te de consultaii individuale cu acetia i activitile de la ,,coala Prinilor. Dezvoltare a relaiilor profesorelevprinte prin intermediu l activitilor extracola re i stabilirea unor contacte cu diverse instituii pentru relizarea acestora. Organizar ea unor ntlniri periodice cu reprezenta nii poliiiei n scopul prevenirii delincven ei juvenile. Stabilirea unei bune colaborri i pareneriat e vibile cu administra ia local i comunitat e, ONG-uri i alte instituii, prini. Realizarea i implement are unor proiecte de

ntlniri semestriale cu Comitetul consultativ al prinilor. Proiectarea i derularea programului de activiti extracolare semestrial. Proiectarea eficient a activitilor din sptmna ,,coala Altfel. Eficientizarea activitii Asociaiei Prinilor. Colaborarea concret ntre coordonatorii de programe, director i partenerii educaionali. Responsabilizarea elevilor prin sarcini concrete i o ofert atractiv a activitii educative.

Organizarea defectuoas a activitilor de parteneriat poate de conduce la diminuarea sau inversarea rezultatelor scontate. Nivelul de educaie i timpul limitata al prinilor poate conduce la dezinteres i slaba implicare n viaa colii. Instabilitatea la nivel social i economic a instituiilor partenere diminueaz implicarea concret i benefic a acestora. Bugetul redus poate anula sau micora capacitatea de organizare i derulare a activitilor educative.

Comunicare defectuoas Slabe legturi de parteneriat cu ONG-uri. Puine activiti desfurate n coal implic coparticiparea prinilor. Uneori informarea este retroactiv: partenerii educaionali nu sunt implicai n proiectarea activitilor, ci sunt - eventual invitai s participe la activitate sau informai despre ceea ce s-a realizat. Absena unei proceduri clare referitoare la modul n care coala i prinii mprtesc responsabilitate a privind comportamentul elevilor n cadrul activitilor colare i extracolare.

CMCI Direct orul colii Admini straia colii Consili ul de Admini straie Respo nsa bilii de comisii Asocia ia Prinil or

FR

RFR

Monitorizare Elaborare proceduri Proiecte finanate din afara bugetului colii. Asigurarea unui climat socio-profesional adecvat. Accesarea i implementarea unor proiecte de finaare viabile i benefice i implementarea unor proiecte valoroase de parteneriat educaional.

Fie de urmrire a riscului Formular identifi care risc Baza de calcul pentru evaluarea riscurilor

FR

R -FR

Fie de urmrire a riscului Formular identifi care risc CMCI Direct orul colii Respo nsa bilii de comisii Coord onatori de progra me i proiect e Consili erul educat iv Asocia ia Prinil or Baza de calcul pentru evaluarea riscurilor

Site-ul colii nu este permanent actualizat. Implicarea superficial a unor cadre didactice Lipsa fondurilor ngreuneaz/ anuleaz organizarea activitilor extracolare.

11

parteneriat educaion al i transpuner ea acestora n activiti extracola re variate.

12

S-ar putea să vă placă și