Sunteți pe pagina 1din 12

Anexa 13 la norme Registrul de riscuri

REGISTRUL RISCURILOR LA NIVELUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABILITATE

Nr.crt.

Obiective 2 Registrul-jurnal

Descrierea riscurilor

Circumstante care favorizeaz aparitia riscului

Responsabil cu gestionarea riscului

Risc inerent Probabilitate Impact Expunere

Strategia adoptata pentru risc/ Actiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente

Instrumente de control intern

Termenul de punere in opera

Data ultimei reviziuri si stadiul actiunii

Risc rezidual la data ultimei revizuiri Probabilitate Impact Expunere

Eventualele riscuri secundare

Observatii

1 1.

3
1. Inexistena unor proceduri scrise/ monografii privind modul de ntocmire a Registrului-jurnal 2. Neactualizarea Registrului-jurnal 3. Completarea eronat a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automat a datelor 4. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind modul de ntocmire a Registrului-inventar 5. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea Registrului-inventar 6. Completarea incorect a Registruluiinventar 7. Neactualizarea sistematic a Registrului-inventar 8. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind modul de ntocmire a registrului Cartea Mare 9. Completarea incorect a registrului Cartea Mare 10. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare 11. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a imobilizrilor i investiiilor

4
Modificri legislative

5
Contabilul sef

6 R

7 R S

8
Mare

9
Intocmirea procedurilor scrise privind modul de intocmire a Registrului Jurnal Actualizarea Registrului jurnal Completarea corecta a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automat a datelor Intocmirea procedurilor scrise privind modul de intocmire a Registrului inventar

10
Supervizare/ Monitorizare

11
01.10.2012

12
01.10.2012

13 S S

14 S S

15 S S

16 -

17 -

Modificri legislative Modificri legislative

Contabilul sef Contabilul sef

Mic

Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare

01.10.2012

01.10.2012

Mare

01.10.2012

01.10.2012

2.

Registrul-inventar

Modificri legislative

Contabilul sef

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

Mare

Modificri legislative

Contabilul sef

S
Contabilul sef

S R S

Mic

Desemnarea persoanei responsanile cu condcerea Registrului-inventar Completarea corect a Registrului-inventar Actualizarea sistematic a Registrului-inventar Intocmirea procedurilor scrise privind modul de intocmire a registrului Cartea Mare

Supervizare/ Monitorizare

01.10.2012

01.10.2012

S S S

S S S

S S S

Modificri legislative Modificri legislative Modificri legislative

R
Contabilul sef

Mare

Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare

01.10.2012

01.10.2012

S
Contabilul sef

Mic

01.10.2012

01.10.2012

3.

Registrul Cartea Mare

Mare

01.10.2012

01.10.2012

Modificri legislative Modificri legislative

Contabilul sef

M
Contabilul sef

M M

Mediu

Completarea corect a registrului Cartea Mare Desemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare Intocmirea procedurilor scrise privind evidenta contabil a imobilizrilor i investiiilor

Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare

01.10.2012

01.10.2012

S S

S S

S S

M
Contabilul sef

Mediu

01.10.2012

01.10.2012

4.

Contabilitatea imobilizrilor i investiiilor

Modificri legislative

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

Mic

Nr.crt.

Obiective 2

Descrierea riscurilor

Circumstante care favorizeaz aparitia riscului

Responsabil cu gestionarea riscului

Risc inerent Probabilitate Impact Expunere

Strategia adoptata pentru risc/ Actiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente

Instrumente de control intern

Termenul de punere in opera

Data ultimei reviziuri si stadiul actiunii

Risc rezidual la data ultimei revizuiri Probabilitate Impact Expunere

Eventualele riscuri secundare

Observatii

3
12. Procedurile/ monografia privind evidena contabil a imobilizrilor i investiiilor nu este cunoscut de personalul desemnat 13. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a imobilizrilor i investiiilor 14. Evidenierea eronat a plilor/cheltuielilor efectuate cu achiziionarea imobilizrilor sau construirea unor obiective (custodii, recepii pariale i finale etc.) 15. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 16. Procedurile/monografia privind evidena contabil a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar nu este cunoscut de personalul desemnat 17. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 18. Evidenierea eronat a plilor/cheltuielilor efectuate cu achiziionarea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 19. Evidenierea

4
Modificri legislative

5
Contabilul sef

9
Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilor privind evidena contabil a imobilizrilor i investiiilor Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a imobilizrilor i investiiilor

10
Supervizare/ Monitorizare

11

12

13

14

15

16

17

Mediu

01.10.2012

01.10.2012

Modificri legislative

Contabilul sef

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

Mediu

Modificri legislative

Contabilul sef

Mic

Evidenierea corecta a plilor/cheltuielilor efectuate cu achiziionarea imobilizrilor sau construirea unor obiective (custodii, recepii pariale i finale etc.)

Supervizare/ Monitorizare

01.10.2012

01.10.2012

5.

Contabilitatea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar

Modificri legislative

Contabilul sef

Mediu

Intocmirea unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

Modificri legislative

Contabilul sef

Mic

Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilor privind

Supervizare/ Monitorizare

01.10.2012

01.10.2012

Modificri legislative

Contabilul sef

Mediu

Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar Evidenierea corecta a plilor/cheltuielilor efectuate cu achiziionarea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

Modificri legislative

Contabilul sef

Supervizare/ Monitorizare

Mediu

01.10.2012

01.10.2012

Modificri

Contabilul sef

Mic

Evidenierea

corecta

Supervizare/

01.10.2012

01.10.2012

Nr.crt.

Obiective 2

Descrierea riscurilor

Circumstante care favorizeaz aparitia riscului

Responsabil cu gestionarea riscului

Risc inerent Probabilitate Impact Expunere

Strategia adoptata pentru risc/ Actiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente

Instrumente de control intern

Termenul de punere in opera

Data ultimei reviziuri si stadiul actiunii

Risc rezidual la data ultimei revizuiri Probabilitate Impact Expunere

Eventualele riscuri secundare

Observatii

3
eronat a costurilor de achiziie, de prelucrare i a valorii de ieire, prin nerespectarea principiului permanenei metodelor de evaluare 20. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a datoriilor i creanelor 21. Procedurile/ monografia privind evidena contabil a datoriilor i creanelor nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia 22. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a datoriilor i creanelor 23. Neactualizarea sumelor datorate sau de ncasat 24. nregistrarea eronat n alte conturi dect cele aferente naturii acestor operaiuni 25. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de organizare i funcionare a casieriei 26. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a operaiunilor de cas i de banc 27. Procedurile/ monografia privind evidena contabil a operaiunilor de cas i de banc nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia 28. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei

4
legislative

9
costurilor de achiziie, de prelucrare i a valorii de ieire, prin nerespectarea principiului permanenei metodelor de evaluare

10
Monitorizare

11

12

13

14

15

16

17

6.

Contabilitatea datoriilor si creanelor

Modificri legislative

Contabilul sef

Mic

Intocmirea procedurilor scrise privind evidena contabil a datoriilor i creanelor

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

Modificri legislative

Contabilul sef

Mic

Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilor privind evidena contabil a datoriilor i creanelor Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a datoriilor i creanelor Actualizarea sumelor datorate sau de ncasat nregistrarea corecta in conturile aferente naturii acestor operaiuni

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

Modificri legislative

Contabilul sef

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

Mic

Modificri legislative Modificri legislative

Contabilul sef

R
Contabilul sef

Mare

Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare

01.10.2012

01.10.2012

S
Lipsa personalului Contabilul sef

Mic

01.10.2012

01.10.2012

Contabilitatea trezoreriei

Mic

Intocmirea procedurilor scrise privind activitatea de organizare i funcionare a casieriei

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

Lipsa personalului

Contabilul sef

Mic

Intocmirea procedurilor scrise privind evidena contabil a operaiunilor de cas i de banc

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

Lipsa personalului

Contabilul sef

Mic

Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilor privind evidena contabil a operaiunilor de cas i de banc Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a operaiunilor

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

Lipsa personalului

Contabilul sef

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

Mic

Nr.crt.

Obiective 2

Descrierea riscurilor

Circumstante care favorizeaz aparitia riscului

Responsabil cu gestionarea riscului

Risc inerent Probabilitate Impact Expunere

Strategia adoptata pentru risc/ Actiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente

Instrumente de control intern

Termenul de punere in opera

Data ultimei reviziuri si stadiul actiunii

Risc rezidual la data ultimei revizuiri Probabilitate Impact Expunere

Eventualele riscuri secundare

Observatii

3
contabile a operaiunilor de cas i de banc 29. nregistrarea eronat n alte conturi a sumelor derulate prin trezorerie, bnci sau casierie 30. Lipsa actelor justificative, anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de cas 31. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activitii de casierie 32. Neasigurarea securitii spaiului destinat casieriei 33. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a cheltuielilor de personal 34. Procedurile/ monografia privind evidena contabil a cheltuielilor cu personalul nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia 35. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a cheltuielilor cu personalul 36. nregistrarea eronat n contabilitate a cheltuielilor cu personalul 37. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a subveniilor 38. Procedurile/ monografia privind evidena contabil a subveniilor nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia 39. Nedesemnarea persoanelor

9
de cas i de banc

10

11

12

13

14

15

16

17

Lipsa personalului

Contabilul sef

M
Lipsa personalului Contabilul sef

Mediu

S
Lipsa personalului Contabilul sef

Mic

R
Lipsa personalului Modificri legislative Contabilul sef

Mare

nregistrarea corecta in conturile aferente a sumelor derulate prin trezorerie, bnci sau casierie Completarea actelor justificative, anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de cas care lipsesc Desemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activitii de casierie Asigurarea securitii spaiului destinat casieriei Intocmirea procedurilor scrise privind evidena contabil a cheltuielilor cu personalul

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

R
Contabilul sef

Mare

Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare

01.10.2012

01.10.2012

8.

Contabilitatea cheltuielilor cu personalul

Mare

01.10.2012

01.10.2012

Modificri legislative

Contabilul sef

Mare

Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilor privind evidena contabil a cheltuielilor cu personalul Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a cheltuielilor cu personalul nregistrarea corecta n contabilitate a cheltuielilor cu personalul Intocmirea procedurilor scrise privind evidena contabil a subveniilor

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

Modificri legislative

Contabilul sef

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

Mic

Modificri legislative

Contabilul sef

R
Contabilul sef

Supervizare/ Monitorizare

Mare

01.10.2012

01.10.2012

9.

Contabilitatea subveniilor

Modificri legislative

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

S
Modificri legislative Contabilul sef

Mic

Mic

Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilor privind evidena contabil a subveniilor Desemnarea persoanelor responsabile cu

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

Modificri legislative

Contabilul sef

Mic

Supervizare/ Monitorizare

01.10.2012

01.10.2012

Nr.crt.

Obiective 2

Descrierea riscurilor

Circumstante care favorizeaz aparitia riscului

Responsabil cu gestionarea riscului

Risc inerent Probabilitate Impact Expunere

Strategia adoptata pentru risc/ Actiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente

Instrumente de control intern

Termenul de punere in opera

Data ultimei reviziuri si stadiul actiunii

Risc rezidual la data ultimei revizuiri Probabilitate Impact Expunere

Eventualele riscuri secundare

Observatii

3
responsabile cu conducerea evidenei contabile a subveniilor 40. nregistrarea eronat a subveniei primite 41. Lipsa documentelor justificative la nregistrarea n contabilitate a subveniilor 42. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a transferurilor 43. Procedurile/ monografia privind evidena contabil a transferurilor nu este cunoscut de personalul desemnat 44. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a transferurilor 45. nregistrarea eronat a sumelor transferate diferene ntre sumele transferate i cele evideniate 46. Lipsa documentelor justificative privind transferurile 47. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a rezultatelor inventarierii 48. Procedurile/ monografia privind evidena contabil a rezultatelor inventarierii nu este cunoscut de personalul desemnat 49. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a rezultatelor inventarierii 50. Evidenierea eronat a diferenelor rezultate din

9
conducerea evidenei contabile a subveniilor

10

11

12

13

14

15

16

17

Modificri legislative Modificri legislative

Contabilul sef

S
Contabilul sef

Mic

nregistrarea corecta a subveniei primite Completrea documentelor justificative lipsa la nregistrarea n contabilitate a subveniilor Intocmirea procedurilor scrise privind evidena contabil a transferurilor

Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare

01.10.2012

01.10.2012

S
Modificri legislative Contabilul sef

Mic

01.10.2012

01.10.2012

10

Contabilitatea transferurilor

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

Mic

Modificri legislative

Contabilul sef

Mic

Modificri legislative

Contabilul sef

Mic

Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilor privind evidena contabil a transferurilor Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a transferurilor

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

Modificri legislative

Contabilul sef

M
Contabilul sef

Mediu

S
Modificri legislative Contabilul sef

Mic

11

Contabilitatea rezultatelor inventarierii

Mic

nregistrarea corecta a sumelor transferate diferene ntre sumele transferate i cele evideniate Completarea documentelor justificative lipsa privind transferurile Intocmirea procedurilor scrise privind evidena contabil a rezultatelor inventarierii

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare

01.10.2012

01.10.2012

01.10.2012

01.10.2012

Modificri legislative

Contabilul sef

Mare

Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilor privind evidena contabil a rezultatelor inventarierii Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a rezultatelor inventarierii Evidenierea corecta a diferenelor rezultate din inventariere, a soldurilor

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

Modificri legislative

Contabilul sef

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

Mic

Modificri legislative

Contabilul sef

Mic

Supervizare/ Monitorizare

01.10.2012

01.10.2012

Nr.crt.

Obiective 2

Descrierea riscurilor

Circumstante care favorizeaz aparitia riscului

Responsabil cu gestionarea riscului

Risc inerent Probabilitate Impact Expunere

Strategia adoptata pentru risc/ Actiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente

Instrumente de control intern

Termenul de punere in opera

Data ultimei reviziuri si stadiul actiunii

Risc rezidual la data ultimei revizuiri Probabilitate Impact Expunere

Eventualele riscuri secundare

Observatii

3
inventariere, a soldurilor conturilor inventariate n Registrul-inventar, 51. Stabilirea eronat a soldurilor conturilor inventariate n Registrul-inventar 52. Netransmiterea ctre debitori a extraselor de cont privind sumele datorate etc. 53. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind ntocmirea balanelor de verificare 54. Procedurile/monografia privind evidena contabil a ntocmirii balanelor de verificare nu este cunoscut de personalul desemnat 55. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu ntocmirea balanelor de verificare 56. Preluarea eronat a datelor cuprinse n fiele conturilor 57. Balanele de verificare nu cuprind rubricile minime obligatorii 58. Inexistena unui sistem privind evidena tehnic-operativ 59. Nedesemnarea persoanelor cu atribuii n organizarea evidenei tehnicoperative 60. nregistrarea eronat n sistemul de eviden tehnicoperativ (evidena pe gestiuni, evidena documentelor cu regim special etc.). 61. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de plat/ncasare a datoriilor respectiv creanelor

9
conturilor inventariate n Registrul-inventar,

10

11

12

13

14

15

16

17

Modificri legislative

Contabilul sef

M
Contabilul sef

Mediu

Modificri legislative

R
Modificri legislative Contabilul sef

Mare

Stabilirea corecta a soldurilor conturilor inventariate n Registrulinventar Transmiterea ctre debitori a extraselor de cont privind sumele datorate etc. Intocmirea procedurilor scrise privind ntocmirea balanelor de verificare

Supervizare/ Monitorizare

01.10.2012

01.10.2012

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

12

ntocmirea balanelor de verificare

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

S
Modificri legislative Contabilul sef

Mic

Mic

Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilor privind ntocmirii balanelor de verificare Desemnarea persoanelor responsabile cu ntocmirea balanelor de verificare

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

Modificri legislative

Contabilul sef

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

S
Modificri legislative Contabilul sef

Mic

R
Contabilul sef

R S M

Mare

S
Modificri legislative Modificri legislative Contabilul sef

Mic

13.

Evidena tehnicoperativ

M
Contabilul sef

Mediu

M
Modificri legislative Contabilul sef

Mediu

Preluarea corecta a datelor cuprinse n fiele conturilor Balanele de verificare vor fi modificate pentru a cuprinde rubricile minime obligatorii Intocmirea procedurilor scrise privind evidena tehnic-operativ Desemnarea persoanelor cu atribuii n organizarea evidenei tehnic-operative

Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare

01.10.2012

01.10.2012

S S S

S S S

S S S

01.10.2012

01.10.2012

Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare

01.10.2012

01.10.2012

01.10.2012

01.10.2012

Mediu

nregistrarea corecta n sistemul de eviden tehnic-operativ (evidena pe gestiuni, evidena documentelor cu regim special etc.). Intocmirea procedurilor scrise privind activitatea de plat/ncasare a datoriilor respectiv creanelor

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

14.

Activitatea de plat/ncasare a datoriilor, respectiv creanelor

Modificri legislative

Contabilul sef

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

Mic

Nr.crt.

Obiective 2

Descrierea riscurilor

Circumstante care favorizeaz aparitia riscului

Responsabil cu gestionarea riscului

Risc inerent Probabilitate Impact Expunere

Strategia adoptata pentru risc/ Actiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente

Instrumente de control intern

Termenul de punere in opera

Data ultimei reviziuri si stadiul actiunii

Risc rezidual la data ultimei revizuiri Probabilitate Impact Expunere

Eventualele riscuri secundare

Observatii

3
62. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu urmrirea operativ a datoriilor i creanelor 63. Situaia analitic a creditorilor i debitorilor nu concord cu cea sintetic a acestora 64. Netransmiterea ctre debitori a ntiinrilor de plat privind sumele datorate n vederea evitrii prescrierii sumelor 65. Inexistena unui sistem de valorificare operativ a situaiilor rezultate din activitatea de plat/ncasare a datoriilor respectiv creanelor 66. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de stabilire i raportare a impozitelor i taxelor datorate statului 67. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de stabilire i raportare a impozitelor i taxelor datorate statului 68. Calculul eronat al sumelor datorate statului 69. ntrzieri n plata impozitelor i taxelor datorate statului 70. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare 71. Inexistena evidenei realizrii veniturilor extrabugetare 72. Nenchiderea conturilor care nu care trebuie s aib sold la sfritul anului (casa, disponibiliti n cont n lei/valut, cheltuieli,

4
Modificri legislative

5
Contabilul sef

6 R

7 R

8
Mare

9
Desemnarea persoanelor responsabile cu urmrirea operativ a datoriilor i creanelor Verificarea concordantei dintre situaia analitic a creditorilor i debitorilor cu cea sintetic a acestora Transmiterea ctre debitori a ntiinrilor de plat privind sumele datorate n vederea evitrii prescrierii sumelor Intocmirea procedurilor scrise privind sistemul de valorificare operativ a situaiilor rezultate din activitatea de plat/ncasare a datoriilor respectiv creanelor Intocmirea procedurilor scrise privind activitatea de stabilire i raportare a impozitelor i taxelor datorate statului

10
Supervizare/ Monitorizare

11
01.10.2012

12
01.10.2012

13 S

14 S

15 S

16 -

17 -

Modificri legislative

Contabilul sef

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

M
Modificri legislative Contabilul sef

Mediu

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

Mic

Modificri legislative

Contabilul sef

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

Mic

15.

Activitatea de stabilire i raportare a impozitelor i taxelor datorate statului

Modificri legislative

Contabilul sef

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

Mic

Modificri legislative

Contabilul sef

Mic

Desemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de stabilire i raportare a impozitelor i taxelor datorate statului

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

Modificri legislative Modificri legislative Modificri legislative

Contabilul sef

S
Contabilul sef

S S

Mic

Calculul corect al sumelor datorate statului Plata la termen a impozitelor i taxelor datorate statului Intocmirea procedurilor scrise privind activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare

Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare

01.10.2012

01.10.2012

S S

S S

S S

S
Contabilul sef

Mare

01.10.2012

01.10.2012

16.

Activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare

Mic

01.10.2012

01.10.2012

Modificri legislative

Contabilul sef

S
Contabilul sef

Evidenei realizrii veniturilor extrabugetare Mic Inchiderea conturilor care nu care trebuie s aib sold la sfritul anului (casa, disponibiliti n cont n lei/valut, cheltuieli, venituri)

Supervizare/ Monitorizare

01.10.2012

01.10.2012

17.

nchiderea execuiei bugetare anuale

Modificri legislative

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

Mic

Nr.crt.

Obiective 2

Descrierea riscurilor

Circumstante care favorizeaz aparitia riscului

Responsabil cu gestionarea riscului

Risc inerent Probabilitate Impact Expunere

Strategia adoptata pentru risc/ Actiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente

Instrumente de control intern

Termenul de punere in opera

Data ultimei reviziuri si stadiul actiunii

Risc rezidual la data ultimei revizuiri Probabilitate Impact Expunere

Eventualele riscuri secundare

Observatii

3
venituri) 73. Nerespectarea principiului independenei exerciiului (momentul recunoaterii veniturilor i cheltuielilor) 74. Necalcularea i nenregistrarea n contabilitate a provizioanelor (deprecierea reversibil) 75. Nerealizarea decontrilor interne 76. Neregularizarea excedentelor rezultate din execuia bugetelor instituiilor publice cu bugetul statului la sfritul anului 77. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea bilanului contabil 78. Nerespectarea procedurilor de ntocmire a bilanului contabil 79. Raportarea unor date eronate n situaiile financiare anexe la bilanul contabil 80. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanului contabil 81. Nerespectarea corelaiilor bilaniere 82. Lipsa documentelor justificative pentru rectificarea bugetar 83. Nestabilirea influenelor financiare asupra bugetului, din diferite acte normative, pe structura clasificaiei bugetare 84. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea contului de execuie bugetar

4
Modificri legislative

5
Contabilul sef

9
Respectarea principiului independenei exerciiului (momentul recunoaterii veniturilor i cheltuielilor)

10
Supervizare/ Monitorizare

11

12

13

14

15

16

17

Mic

01.10.2012

01.10.2012

Modificri legislative

Contabilul sef

Mic

Calcularea i nregistrarea n contabilitate a provizioanelor (deprecierea reversibil)

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

Contabilul sef Modificri legislative Contabilul sef

Mic

18.

Regularizarea cu bugetul statului

Mic

19.

Elaborarea i verificarea bilanului contabil

Modificri legislative

Contabilul sef

S
Modificri legislative Contabilul sef

Mic

Realizarea decontrilor interne Regularizarea excedentelor rezultate din execuia bugetelor instituiilor publice cu bugetul statului la sfritul anului Intocmirea procedurilor scrise privind elaborarea bilanului contabil

Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare

01.10.2012

01.10.2012

01.10.2012

01.10.2012

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

S
Contabilul sef

Mic

Respectarea procedurilor de ntocmire a bilanului contabil Raportarea unor date corecte n situaiile financiare anexe la bilanul contabil Desemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanului contabil Respectarea corelaiilor bilaniere Completarea documentelor justificative lipsa pentru rectificarea bugetar Stabilirea influenelor financiare asupra bugetului, din diferite acte normative, pe structura clasificaiei bugetare Intocmirea procedurilor scrise privind elaborarea contului de execuie bugetar

Supervizare/ Monitorizare

01.10.2012

01.10.2012

Modificri legislative

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

M
Modificri legislative Contabilul sef

Mediu

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

S
Modificri legislative Modificri legislative Contabilul sef Contabilul sef

S M S

Mic

S S S

S S S

S S S

M S

Mediu

20.

Preluarea plilor din fiele sintetice n contul de execuie bugetar

Mic

Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare

01.10.2012

01.10.2012

01.10.2012

01.10.2012

Modificri legislative

Contabilul sef

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

Mic

21.

Preluarea plilor din fiele sintetice n contul de execuie bugetar

Modificri legislative

Contabilul sef

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

Mic

Nr.crt.

Obiective 2

Descrierea riscurilor

Circumstante care favorizeaz aparitia riscului

Responsabil cu gestionarea riscului

Risc inerent Probabilitate Impact Expunere

Strategia adoptata pentru risc/ Actiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente

Instrumente de control intern

Termenul de punere in opera

Data ultimei reviziuri si stadiul actiunii

Risc rezidual la data ultimei revizuiri Probabilitate Impact Expunere

Eventualele riscuri secundare

Observatii

3
85. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a contului de execuie bugetar 86. Preluarea eronat a sumelor din fiele conturilor sintetice n contul de execuie bugetar 87. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea anexelor la contul de execuie bugetar 88. Nerespectarea corelaiilor de baz ntre contul de execuie bugetar i anexe 89. Nerespectarea procedurilor de ntocmire a anexelor la contul de execuie bugetar 90. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind organizarea sistemului de raportare a datelor financiarcontabile, cu excepia bilanului contabil i a contului de execuie bugetar 91. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a raportrilor financiarcontabile 92. Lipsa raportrilor sistematice a informaiilor financiarcontabile ctre management 93. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de analiz a informaiilor financiarcontabile 94. Comunicarea unor informaii incorecte sau inadecvate 95. Inexistena procedurilor scrise

4
Modificri legislative

5
Contabilul sef

9
Desemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a contului de execuie bugetar

10
Supervizare/ Monitorizare

11

12

13

14

15

16

17

Mic

01.10.2012

01.10.2012

Modificri legislative

Contabilul sef

S
Modificri legislative Contabilul sef

Mic

22.

Elaborarea anexelor la contul de execuie bugetar

Mic

Preluarea corecta a sumelor din fiele conturilor sintetice n contul de execuie bugetar Intocmirea procedurilor scrise privind elaborarea anexelor la contul de execuie bugetar

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

Modificri legislative

Contabilul sef

S
Contabilul sef

Mic

Respectarea corelaiilor de baz ntre contul de execuie bugetar i anexe Respectarea procedurilor de ntocmire a anexelor la contul de execuie bugetar Intocmirea procedurilor scrise privind organizarea sistemului de raportare a datelor financiarcontabile, cu excepia bilanului contabil i a contului de execuie bugetar

Supervizare/ Monitorizare

01.10.2012

01.10.2012

Modificri legislative

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

S
Modificri legislative Contabilul sef

Mic

23.

Sistemul raportrilor financiarcontabile, cu excepia bilanului contabil i a contului de execuie bugetar

Supervizare/ Monitorizare

Mic

01.10.2012

01.10.2012

Modificri legislative

Contabilul sef

Mic

Desemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a raportrilor financiar-contabile

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

Modificri legislative

Contabilul sef

S
Modificri legislative Contabilul sef

Mic

24.

Asigurarea exactitii sistemului de raportare financiar-contabil

Mediu

Raportrile sistematice a informaiilor financiarcontabile ctre management se vor face periodic. Desemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de analiz a informaiilor financiar-contabile

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

Modificri legislative

Contabilul sef

S
Contabilul sef

Mic

Comunicarea unor informaii corecte sau adecvate Intocmirea procedurilor scrise privind cadrul

Supervizare/ Monitorizare

01.10.2012

01.10.2012

25.

Cadrul de reglementare al

Modificri legislative

Mare

Supervizare/ Monitorizare

01.10.2012

01.10.2012

Nr.crt.

Obiective 2 CFP

Descrierea riscurilor

Circumstante care favorizeaz aparitia riscului

Responsabil cu gestionarea riscului

Risc inerent Probabilitate Impact Expunere

Strategia adoptata pentru risc/ Actiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente

Instrumente de control intern

Termenul de punere in opera

Data ultimei reviziuri si stadiul actiunii

Risc rezidual la data ultimei revizuiri Probabilitate Impact Expunere

Eventualele riscuri secundare

Observatii

3
/cadrului metodologic de aplicare a CFP 96. Neactualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP 97. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu elaborarea i actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP 98. Inexistena ordinului de numire a persoanelor care acord viza CFP 99. Desemnarea unor persoane incompatibile pentru acordarea vizei CFP 100. Nerealizarea evalurii persoanelor care acord viza CFP 101. Lipsa vizelor CFP pe documente 102. Acordarea nejustificat a vizei CFP 103. Inexistena sau necompletarea Registrului privind operaiunile prezentate la viza CFP 104. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu completarea Registrului privind operaiunile prezentate la viza CFP 105. Raportarea unor date incomplete sau nereale 106. Nerespectarea termenelor de raportare 107. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind funcionalitatea sistemului informatic financiar-contabil 108. Lipsa aprobrii manualului de utilizare 109. Neatribuirea responsabilitilor persoanelor care au drept de operare i consultare a sistemului

4
Modificri legislative Modificri legislative

5
Contabilul sef

9
metodologic de aplicare a CFP Actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP Desemnarea persoanelor responsabile cu elaborarea i actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP

10
Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare

11

12

13

14

15

16

17

S
Contabilul sef

Mic

01.10.2012

01.10.2012

Mic

01.10.2012

01.10.2012

26.

Nominalizarea/ retragerea i evaluarea persoanelor care acord viza CFP

Modificri legislative

Contabilul sef

S
Contabilul sef

Mic

Intocmirea ordinului de numire a persoanelor care acord viza CFP Desemnarea unor persoane compatibile pentru acordarea vizei CFP Realizarea evalurii persoanelor care acord viza CFP Aplicarea vizelor CFP pe documente Acordarea justificat a vizei CFP Existena si completarea Registrului privind operaiunile prezentate la viza CFP Desemnarea persoanelor responsabile cu completarea Registrului privind operaiunile prezentate la viza CFP

Supervizare/ Monitorizare

01.10.2012

01.10.2012

Modificri legislative

S
Contabilul sef

S S S S

Mic

Supervizare/ Monitorizare

01.10.2012

01.10.2012

S S S S

S S S S

S S S S

Modificri legislative Modificri legislative Modificri legislative Modificri legislative

S
Contabilul sef Contabilul sef

Mic Mic Mic

Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare

01.10.2012 01.10.2012 01.10.2012

01.10.2012 01.10.2012 01.10.2012

27.

Exercitarea acordrii/refuzului vizei CFP Conducerea Registrului privind operaiunile prezentate la viza CFP

S S

28.

Contabilul sef

S
Modificri legislative Contabilul sef

Mic

01.10.2012

01.10.2012

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

Mic

29.

Raportarea trimestrial i anual a activitii CFP Manualul de utilizare a sistemului informatic financiar-contabil

Modificri legislative Modificri legislative Modificri legislative

Contabilul sef

S
Contabilul sef Contabilul sef

S S

Mic Mic

Raportarea unor date complete si reale Respectarea termenelor de raportare Intocmirea procedurilor scrise privind funcionalitatea sistemului informatic financiarcontabil Aprobrii manualului de utilizare a sistemului informatic Atribuirea responsabilitilor persoanelor care au drept de operare i consultare a sistemului informatic;

Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare

01.10.2012 01.10.2012

01.10.2012 01.10.2012

S S

S S

S S

30.

Mic

01.10.2012

01.10.2012

Modificri legislative Lips personal specializat

Contabilul sef

S
Contabilul sef

Mic

Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare

01.10.2012

01.10.2012

31.

Atribuirea responsabilitii persoanelor care au acces la

Mare

01.10.2012

01.10.2012

10

Nr.crt.

Obiective 2 sistemul informatic

Descrierea riscurilor

Circumstante care favorizeaz aparitia riscului

Responsabil cu gestionarea riscului

Risc inerent Probabilitate Impact Expunere

Strategia adoptata pentru risc/ Actiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente

Instrumente de control intern

Termenul de punere in opera

Data ultimei reviziuri si stadiul actiunii

Risc rezidual la data ultimei revizuiri Probabilitate Impact Expunere

Eventualele riscuri secundare

Observatii

3
informatic; 110. Neasigurarea proteciei mpotriva accesrii de ctre persoane neautorizate prin sistem de parole 111. Separarea atribuiilor pentru utilizatori cu rol de control de cele cu rol de execuie 112. Neinstruirea sistematic a utilizatorilor sistemului informatic 113. Neinformarea periodic sau ori de cte ori este necesar asupra modificrilor survenite n sistemul informatic 114. Utilizarea unor proceduri automate neautorizate 115. Utilizarea unor proceduri automate incorecte 116. Acces neautorizat la informaiile financiar-contabile din baza de date 117. Nerespectarea calendarului privind modificarea periodica a parolelor de acces 118. Nedesemnarea personalului pentru verificarea i modificarea periodic a parolelor de acces 119. Inexistena procedurilor privind arhivarea dosarelor financiar-contabile

4
Lips personal specializat

5
Contabilul sef

9
Asigurarea proteciei mpotriva accesrii de ctre persoane neautorizate prin sistem de parole Separarea atribuiilor pentru utilizatori cu rol de control de cele cu rol de execuie Instruirea sistematic a utilizatorilor sistemului informatic Informarea periodic sau ori de cte ori este necesar asupra modificrilor survenite n sistemul informatic Utilizarea unor proceduri automate autorizate Utilizarea unor proceduri automate corecte Acces autorizat la informaiile financiarcontabile din baza de date Respectarea calendarului privind modificarea periodica a parolelor de acces Desemnarea personalului pentru verificarea i modificarea periodic a parolelor de acces Intocmirea procedurilor scrise privind arhivarea dosarelor financiarcontabile

10
Supervizare/ Monitorizare

11

12

13

14

15

16

17

S
Contabilul sef

Mic

01.10.2012

01.10.2012

Lips personal specializat

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

S
Contabilul sef

Mic

32.

Pregtirea profesional a personalului implicat n utilizarea sistemului informatic

Lips personal specializat Lips personal specializat

S
Contabilul sef

Mic

Supervizare/ Monitorizare

01.10.2012

01.10.2012

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

Mediu

33.

Procesarea datelor n cadrul sistemului informatic Sistemul de prevenire/detectare a accesrilor i modificrilor neautorizate ale bazelor de date (parole, programe antivirus .a.)

34.

Lips personal specializat Lips personal specializat Lips personal specializat Lips personal specializat Lips personal specializat

Contabilul sef

S
Contabilul sef

S S M

Mic

Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare

01.10.2012

01.10.2012

S S S

S S S

S S S

S
Contabilul sef

Mic

01.10.2012

01.10.2012

M
Contabilul sef

Mediu

01.10.2012

01.10.2012

R
Contabilul sef

Mare

Supervizare/ Monitorizare

01.10.2012

01.10.2012

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

S
Contabilul sef

Mic

35.

36.

Cadrul normativ i procedural privind arhivarea documentelor rezultate din activitatea financiar-contabil Desemnarea personalului responsabil privind arhivarea documentelor

Lipsa personalului

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

Mediu

37.

Sistemul de

120. Nedesemnarea persoanelor cu atribuii privind arhivarea documentelor pe suport de hrtie i/sau pe suport informatic 121. Neinstruirea persoanelor cu atribuii n activitatea de arhivare 122. Inexistena unor

Lipsa personalului

Contabilul sef

Mic

Desemnarea persoanelor cu atribuii privind arhivarea documentelor pe suport de hrtie i/sau pe suport informatic Instruirea persoanelor cu atribuii n activitatea de arhivare Intocmirea procedurilor

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

Lipsa personalului

Contabilul sef

S
Contabilul sef

S S

Mic Mic

Supervizare/ Monitorizare

01.10.2012 01.10.2012

01.10.2012 01.10.2012

S S

S S

S S

11

Lipsa

Supervizare/

Nr.crt.

Obiective 2 pstrare al documentelor pn la predarea la arhiv Locaiile de depozitare provizorii i definitive a documentelor financiar-contabile Activitatea de arhivare

Descrierea riscurilor

Circumstante care favorizeaz aparitia riscului

Responsabil cu gestionarea riscului

Risc inerent Probabilitate Impact Expunere

Strategia adoptata pentru risc/ Actiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente

Instrumente de control intern

Termenul de punere in opera

Data ultimei reviziuri si stadiul actiunii

Risc rezidual la data ultimei revizuiri Probabilitate Impact Expunere

Eventualele riscuri secundare

Observatii

3
proceduri scrise privind pstrarea documentelor n timpul anului 123. Neasigurarea unui spaiu corespunztor arhivrii

4
personalului

9
scrise privind pstrarea documentelor n timpul anului

10
Monitorizare

11

12

13

14

15

16

17

38.

Lipsa personalului

Contabilul sef

Asigurarea unui spaiu corespunztor arhivrii

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

Mare

39.

124. Pregtirea necorespunztoare a dosarelor financiarcontabile n vederea arhivrii. 125. Nepredarea dosarelor financiarcontabile la termenele legale

Lipsa personalului

Contabilul sef

S
Lipsa personalului Contabilul sef

Mic

Mic

Pregtirea corespunztoare a dosarelor financiarcontabile n vederea arhivrii. Predarea dosarelor financiar-contabile la termenele legale

Supervizare/ Monitorizare 01.10.2012 01.10.2012

Supervizare/ Monitorizare

01.10.2012

01.10.2012

12

S-ar putea să vă placă și