Sunteți pe pagina 1din 60

AUDIT INTERN

1. Conceptul de audit intern


2. Auditul intern in Romania
3. Consilierea furnizata de auditul intern
4. Standardizarea auditului intern
5. Planificarea auditului intern
6. Organizarea auditului intern
7. Relatia auditului intern cu auditul extern
lect.dr.Felicia C.Macarie
1.CONCEPTUL DE AUDIT INTERN

1.1. Contextul aparitiei auditului intern

1.2. Evolutia auditului intern

1.3. Definirea conceptului de audit intern

1.4. Caracteristicile auditului intern


lect.dr.Felicia C.Macarie
1.1. Contextul aparitiei auditului intern

z AUDIT,AUDITARE=A ASCULTA(latina)
z Criza economica din1929-SUA-Cabinete de
Audit Extern
z Intreprinderile incep organizarea Cabinetelor
de Audit Intern
z Apar astfel cele doua categorii de auditori
1.AUDITORI EXTERNI
2.AUDITORI INTERNI
lect.dr.Felicia C.Macarie
1.1. Contextul aparitiei auditului intern

z La inceput activitatea de audit intern avea


conotatii financiar –contabile
z 1941-Institutul Auditorilor Interni-SUA
(The Institute of Internal Auditors-IIA)
z In prezent au aderat peste 120 tari
z 1960 –Franta si Anglia
z In Romania confuzie CONTROL-AUDIT
z lect.dr.Felicia C.Macarie
1.2. Evolutia auditului intern

z Scopul initial al IIA a fost standardizarea activitatii de audit


intern prin:
1. definirea conceptelor;
2. stabilirea obiectivelor;
3. organizarea;
4. exercitarea auditului.

z Ulterior:
1. furnizarea de informatii
2. colaborarea cu auditul extern
lect.dr.Felicia C.Macarie
1.2. Evolutia auditului intern

z 1950 IIA :Norme proprii de Audit Intern


z Rolul esential:asistenta manageriala
z Contradictii si disfunctii :
-exces de mediatizare a termenului
-confuzie de termeni:inspectie,control
financiar,verificare interna,control intern
z Auditorii si managerii=parteneri
z Relativitatea controlului intern
z Controlul intern=parte a auditului intern
lect.dr.Felicia C.Macarie
1.2. Evolutia auditului intern

CADRUL DE REFERINTA AL AUDITULUI INTERN

z Conceptul de audit intern

z Codul deontologic(principii si valori)

z Normele(standardele )profesionale(ghidul de lucru)

z Modalitatile practice de aplicare(ghid de bune practici)

z Sprijinul pentru dezvoltarea profesionala(literatura de specialitate)


lect.dr.Felicia C.Macarie
1.3. Definirea conceptului de audit intern

ROLUL AUDITULUI INTERN


z Consiliere acordata managerului
z Ajutor dat salariatilor fara a-i judeca
z Independenta si obiectivitatea totala a
auditorilor interni

lect.dr.Felicia C.Macarie
1.3. Definirea conceptului de audit intern

1. IIA din SUA-1999:Auditul intern este o activitate independenta si


obiectiva ,care da unei organizatii o asigurare in ceea ce priveste gradul de
control detinut asupra operatiunilor,o indruma pentru a-I imbunatatii
operatiunile,si contribuie la adaugarea unui plus de valoare

2. IFACI-Paris,2000:Auditul intern in organizatii este o functie-exercitata


intr-o maniera independenta si cu mandat-de evaluare a controlului
intern.Acest demers specific concureaza cu bunul control asupra riscurilor
de catre responsabili

3. In Romania,prin Legea 672/2002 este adoptata definitia IIA

lect.dr.Felicia C.Macarie
1.4. Caracteristicile auditului intern

1. UNIVERSALITATEA
z Aria de aplicabilitate:toate activitatile organizatiei

z Scopul auditului intern:ameliorarea controlului intern

z Rolul auditului intern:asistenta manageriala

z Profesionalismul auditorilor:specialisti din toate culturile


care se pricep la sistemul de control intern
lect.dr.Felicia C.Macarie
1.4. Caracteristicile auditului intern

2. INDEPENDENTA AUDITORULUI
z Controlul intern a depistat toate riscurile?
z Pentru riscurile identificate s-au gasit proceduri
adecvate?
z Lipseste controlul anumitor activitati?
z Exista controale redundante?
z Constatarile si concluziile se transforma in
recomandari in Raportul de audit
lect.dr.Felicia C.Macarie
1.4. Caracteristicile auditului intern

3. PERIODICITATEA

z Planul de audit pe 5 ani structurat anual


z Frecventa auditurilor functie de activitatea
de evaluare a riscurilor
z Auditul cuprinde toate activitatile
z Auditorii auditeaza sisteme, entitati,
programe,activitati si NU persoane
lect.dr.Felicia C.Macarie
2. AUDITUL INTERN IN ROMANIA

2.1.Cadrul legislativ

2.2.Cadrul normativ

2.3.Cadrul procedural
lect.dr.Felicia C.Macarie
2.1.Cadrul legislativ

z Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern


z OG nr.37/2004 pentru modificarea Legii 672/2002
Entitati publice auditate :
1. autoritatea publica;
2. institutia publica;
3. regia autonoma;
4. compania/societarea nationala;
5. societatea comerciala cu capital de stat
lect.dr.Felicia C.Macarie
2.1.Cadrul legislativ

OBIECTIVELE AUDITULUI PUBLIC INTERN


z Asigurarea obiectiva si consilierea
z Evaluarea sistemului de conducere
z Imbunatatirea eficacitatii sistemului de conducere
z Sprijinirea indeplinirii obiectivelor organizatiei publice
(art.3 din Lege)
SFERA AUDITULUI PUBLIC INTERN
1. ACTIVITATILE FINANCIARE
2. VENITURILE PUBLICE
3. ADMINISTRAREA SI GESTIUNEA PATRIMONIULUI PUBLIC
4. SISTEMELE DE MANAGEMENT FINANCIAR SI CONTROL
lect.dr.Felicia C.Macarie
2.1.Cadrul legislativ

Organizarea auditului public intern:

1. Comitetul pentru Audit Public Intern(CAPI)


2. Unitatea Centrala de Armonizare pentru
Auditul Public Intern (UCAAPI)
3. Compartimente de audit public intern din
organizatiile publice
lect.dr.Felicia C.Macarie
2.1.Cadrul legislativ

TIPURI DE AUDIT PUBLIC INTERN


1. Auditul de sistem:evaluarea in profunzime a
sistemului de conducere si control intern
2. Auditul performantei:evalueaza daca rezultatele
sunt conforme cu obiectivele
3. Auditul de regularitate:conformitatea procedurilor
si operatiunilor cu normele ,regulamentele si legile

lect.dr.Felicia C.Macarie
2.2.Cadrul normativ

A. ACTIVITATEA DE ASIGURARE
Asigurarea top managementului privind functionalitatea
sistemului de control intern al organizatiei

1. OMFP nr.38/2003 pentru aprobarea normelor generale privind


exercitarea auditului public intern si OMFP nr.423/2004 pentru
modificarea si completarea Normelor generale privind exercitarea
activitatii de audit public intern =MANUALUL de AUDIT INTERN

2. OMFP nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a


auditorului intern
lect.dr.Felicia C.Macarie
2.2.Cadrul normativ

B. ACTIVITATEA DE CONSILIERE

1. OMFP nr.38/2003 pentru aprobarea normelor generale


privind exercitarea auditului public intern si OMFP
nr.423/2004 pentru modificarea si completarea Normelor
generale privind exercitarea activitatii de audit public intern
=MANUALUL de AUDIT INTERN
2. OMFP nr.1.702/2005 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea si exercitarea activitatii de consiliere
lect.dr.Felicia C.Macarie
2.3.Cadrul procedural

GHIDURI PRACTICE(UCAAPI)

1. Activitatea de gestiune a resurselor umane


2. Activitatea de achizitii publice
3. Activitatea juridica
4. Activitatea financiar contabila
5. Activitatea IT
6. Activitatea de management
(www.mfinante.ro)
lect.dr.Felicia C.Macarie
3.CONSILIEREA FURNIZATA DE AUDITUL INTERN

z CONSULTANTA:identificarea obstacolelor,stabilirea
cauzelor,determinarea consecintelor,oferirea de
solutii
z FACILITAREA INTELEGERII:informatii suplimentare
pentru cunoastere subsistemelor organizatiei si a
functionarii acestora
z FORMAREA SI PERFECTIONAREA
PROFESIONALA : cursuri si seminarii despre
managementul financiar,managementul riscurilor si
controlul intern
lect.dr.Felicia C.Macarie
3.CONSILIEREA FURNIZATA DE AUDITUL INTERN

DESFASURAREA MISIUNII DE CONSILIERE


-etape,proceduri,documente-

Etapa 1:Pregatirea misiunii de consiliere


P01:Initierea misiunii de consiliere(Ordinul de serviciu,Declaratia
de impartialitate si independenta)
P02:Colectarea si prelucrarea informatiilor(Lista obiectelor
auditabile,Tematica)
P03:Elaborarea programului(Programul de consiliere)
P04:Sedinta de deschidere9Minuta sedintei)
lect.dr.Felicia C.Macarie
3.CONSILIEREA FURNIZATA DE AUDITUL INTERN

Etapa 2.Interventia la fata locului


P05:Colectarea dovezilor(Teste)
P06:Analiza problemelor si formularea solutiilor(Formulare de lucru)
P07:Revizuirea documentelor de lucru(Nota centralizatoare a documentelor
de lucru)
P08:Sedinta de inchidere(Minuta sedintei)

Etapa 3.Raportul de consiliere


P09:Elaborarea Raportului de consiliere(Raportul de consiliere)
P10:Comunicarea Raportului de consiliere

P11:S U P E R V I Z A R E A
(CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI DE AUDIT INTERN)
lect.dr.Felicia C.Macarie
3.CONSILIEREA FURNIZATA DE AUDITUL INTERN

DOMENII DE CONSILIERE ALE AUDITULUI

z Proceduri si reguli interne

z Managementul riscului

z Guvernanta corporatista

z Benchmarking (evaluare prin comparatie)


lect.dr.Felicia C.Macarie
4.STANDARDIZAREA AUDITULUI INTERN

IIA a elaborat Standardele de audit intern


z 1947-Declararea responsabilitatilor
(obiective si domeniu de actiune)
z 1974-Standardele auditului intern
z 1981,1991,1995-Revizuirea Standardelor
z 1999-Grupul de lucru al IIA a efectuat un studiu
pentru armonizarea Standardelor
z 2002-Actualizarea Standardelor si Normelor
profesionale pe baza studiului
lect.dr.Felicia C.Macarie
4.STANDARDIZAREA AUDITULUI INTERN

GHIDUL AUDITORULUI INTERN


1. Codul etic(deontologic) al auditorului intern
2. Standarde de calificare(de atribut)
3. Standarde de performanta(de realizare)
4. Standarde de implementare pentru asigurare si
consiliere(subsidiare)
5. Ghiduri cu caracter facultativ(manuale,ghiduri
practice de indrumare si ghiduri ajutatoare pentru
dezvoltarea profesionala)
lect.dr.Felicia C.Macarie
4.STANDARDIZAREA AUDITULUI INTERN

1.CODUL ETIC(DEONTOLOGIC) AL AUDITORULUI


INTERN
Declaratie asupra valorilor si principiilor auditorilor interni
PRINCIPII:
1. INTEGRITATEA:corectitudine,onestitate si sinceritate in
activitatea de audit intern
2. OBIECTIVITATEA:exprimarea opiniilor cu impartialitate
3. CONFIDENTIALITATEA:nedivulgarea informatiilor primite si
nefolosirea lor in interes personal
4. COMPETENTA:cunoasterea Standardelor si Normelor
profesionale,cunostinte elementare de contabilitate si IT
(www.theiia.org-Institutul Auditorilor Interni-SUA)
lect.dr.Felicia C.Macarie
4.STANDARDIZAREA AUDITULUI INTERN

2.STANDARDELE DE CALIFICARE
Caracteristicile structurilor de audit si ale auditorilor

1. 1000-SCOPUL,AUTORITATEA SI RESPONSABILITATEA

2. 1100-INDEPENDENTA SI OBIECTIVITATE

3. 1200-COMPETENTA SI OBLIGATII PROFESIONALE

4. 1300-PROGRAM DE ASIGURARE SI IMBUNATATIRE A


CALITATII
(www.theiia.org-Institutul Auditorilor Interni-SUA)
lect.dr.Felicia C.Macarie
4.STANDARDIZAREA AUDITULUI INTERN

3.STANDARDELE DE REALIZARE
Activitatile de audit si criteriile de calitate
1. 2000-Conducerea auditului intern
2. 2100-Natura activitatii
3. 2200-Planificarea misiunii
4. 2300-Indeplinirea misiunii
5. 2400-Comunicarea rezultatelor
6. 2500-Supravegherea progresului
7. 2600-Acceptarea riscurilor de catre management
(www.theiia.org-Institutul Auditorilor Interni-SUA)
lect.dr.Felicia C.Macarie
4.STANDARDIZAREA AUDITULUI INTERN

4.STANDARDELE DE IMPLEMENTARE
Transpunerea in practica a Standardelor de calificare si a
Standardelor de realizare pentru misiuni specifice :

z Audit de conformitate/regularitate
z Misiune de consiliere
z Audit de sistem
z Audit de performanta

(www.theiia.org-Institutul Auditorilor Interni-SUA)


lect.dr.Felicia C.Macarie
4.STANDARDIZAREA AUDITULUI INTERN

REZULTATELE APLICARII STANDARDELOR


z Consilierea managementului
z Analiza si evaluarea riscurilor
z Asigurarea top managementului de
functionarea sistemului de control intern
z Orientarea muncii auditorului intern
z Evaluarea performantelor auditului intern
lect.dr.Felicia C.Macarie
5.PLANIFICAREA AUDITULUI INTERN

CARACTERISTICILE PLANIFICARII AUDITULUI

z RATIONALITATEA:permite evaluarea logica a indeplinirii


sarcinilor si stabilirea de obiective clare

z ANTICIPAREA:dimensionarea sarcinilor pe baza prioritatilor

z COORDONAREA:politocile de audit se coordoneaza cu


auditurile realizate si cu alte activitati ale auditorilor sau
expertilor
lect.dr.Felicia C.Macarie
5.PLANIFICAREA AUDITULUI INTERN

PLANIFICAREA STRATEGICA
z Pe termen lung:evaluarea functiei auditului intern si a
structurilor sale-o data la 5 ani
z Pe termen mediu:activitatile auditabile-cel putin o data la 3
ani
PLANIFICAREA ANUALA:misiunile ce se vor realiza intr-un an:
z Obiectivele
z Activitatile adiacente
z Orele lucrate
z Personalul
z Planificarea orara pentru activitati si departamente auditabile
lect.dr.Felicia C.Macarie
6.ORGANIZAREA AUDITULUI INTERN

ETAPE

6.1.PREGATIREA MISIUNII DE AUDIT

6.2.DESFASURAREA MISIUNII DE AUDIT

6.3.RAPORTUL DE AUDIT INTERN

6.4.URMARIREA RECOMANDARILOR
lect.dr.Felicia C.Macarie
6.1.PREGATIREA MISIUNII DE AUDIT

PROCEDURI
1. Initierea auditului
2. Colectarea si prelucrarea informatiilor
3. Identificarea si analiza riscurilor
4. Elaborarea programului de audit intern
5. Sedinta de deschidere
lect.dr.Felicia C.Macarie
6.1.PREGATIREA MISIUNII DE AUDIT

1.Initierea auditului
P01-Intocmirea ORDINULUI DE SERVICIU
P02-Intocmirea DECLARATIEI DE
INDEPENDENTA
P03-Intocmirea NOTIFICARII privind
declansarea misiunii de audit intern catre
organizatia publica
lect.dr.Felicia C.Macarie
6.1.PREGATIREA MISIUNII DE AUDIT

2.Colectarea si prelucrarea informatiilor(P04)

z Discutii cu managementul organizatiei


z Deplasari la compartimentele implicate
z Solicita documente ca:fisele posturilor,graficul circulatiei
documentelor,derularea activitatii,
procedurile,normele interne,circularele
z Prelucrarea informatiilor pentru identificarea obiectelor auditabile
z Deschiderea si completarea Fiselor de Identificare si Analiza a
Problemei (FIAP)
lect.dr.Felicia C.Macarie
6.1.PREGATIREA MISIUNII DE AUDIT

3.Identificarea si analiza riscurilor(P05)

z Identificarea activitatilor/operatiilor auditabile-Lista centralizatoare a obiectelor auditabile


z Identificarea riscurilor asociate prin tehnici ca:interviul,sondajul,
chestionarul,brainstormingul,grupuri focus,comparatii,grupari,
verificari
z Stabilirea factorilor de analiza a riscurilor,a ponderilor si nivelurilor de apreciere a riscurilor
z Stabilirea nivelului de apreciere al riscului pe factori de risc si determinarea punctajului total
al riscului
z Clasarea activitatilor/operatiilor pe baza punctajului riscurilor
z Ierarhizarea activitatilor/operatiilor in functie de analiza riscurilor-Tabelul puncte tari si
puncte slabe
z Elaborarea Temeticii in detaliu a misiunii de audit intern
lect.dr.Felicia C.Macarie
6.1.PREGATIREA MISIUNII DE AUDIT

4.Elaborarea Programului de audit intern(P06)

z Obiectivele auditului
z Activitatile de desfasurat pentru realizarea
fiecarui obiectiv programat
z Numarul de ore planificate pentru fiecare
activitate
z Repartizarea activitatilor pe auditori
z Locul desfasurarii activitatilor
lect.dr.Felicia C.Macarie
6.1.PREGATIREA MISIUNII DE AUDIT

5.Sedinta de deschidere (P07)


SCOPUL:Intalnirea cu reprezentantii structurii auditate
ORDINEA DE ZI:
z Prezentarea auditorilor interni
z Prezentarea obiectivelor misiunii de audit
z Termenele pentru prezentarea documentelor solicitate
z Discutarea temeticii auditului
z Stabilirea calendarului intalnirilor
z Comunicarea modului de realizarea a interventiei la fata locului
z Asigurarea conditiilor materiale pentru desfasurarea misiunii
de audit
DOCUMENT:Minuta sedintei de deschidere
lect.dr.Felicia C.Macarie
6.2.DESFASURAREA MISIUNII DE AUDIT

PROCEDURI

z Colectarea dovezilor
z Constatarea si raportarea iregularitatilor
z Revizuirea documentelor de lucru
z Sedinta de inchidere
lect.dr.Felicia C.Macarie
6.2.DESFASURAREA MISIUNII DE AUDIT

1.Colectarea dovezilor(P08)

SCOPUL:obtinerea de probe de audit adecvate,suficiente si


relevante

PROBE DE AUDIT:
z Dovezi fizice
z Dovezi testimoniale(declaratii)
z Dovezi documentare(documente de audit)
z Dovezi analitice(comparatii cu alte operatiuni similare din
trecut)
lect.dr.Felicia C.Macarie
6.2.DESFASURAREA MISIUNII DE AUDIT

TEHNICI DE AUDIT INTERN

z Verificarea:comparatie,examinare,recalculare,
confirmare,punereade acord,garantare,urmarire

z Observatia fizica

z Interviul

z Analiza
lect.dr.Felicia C.Macarie
6.2.DESFASURAREA MISIUNII DE AUDIT

INSTRUMENTE DE AUDIT INTERN

z Chestionarele si Listele de verificare:


-Chestionarul de luare la cunostinta (CLC)
-Chestionarul de control intern (CCI)
-Chestionarul-lista de verificare (CLV)

z Tabloul de prezentare a circuitului documentelor


auditului(pista de audit)

z Formularele constatarilor de audit intern


-Formularul de identificare si analiza a problemei (FIAP)
-Formularul de constatare si raportare a iregularitatilor (FCRI)
lect.dr.Felicia C.Macarie
6.2.DESFASURAREA MISIUNII DE AUDIT

2.Constatarea si raportarea iregularitatilor(P09)

Daca de constata iregularitati acestea se raporteaza imediat


conducatorului structurii de audit intern.

Procedura implica:
z Auditorul transmite sefului FCRI

z Supervizorul informeaza managementul organizatiei auditate


lect.dr.Felicia C.Macarie
6.2.DESFASURAREA MISIUNII DE AUDIT

3.Revizuirea documentelor de lucru(P10)


z Constituirea dosarelor de audit intern
1.Dosarul permanent
Sectiunea A:Raportul de Audit intern si anexele acestuia:Ordinul de serviciu,Declaratia de
independenta,Rapoarte,Teste,FIAP-uri,FCRI,Programul de audit intern
Sectiunea B:Administrativa:Notificarea,Minutele sedintei de deschidere,reuniunii de
conciliere,sedintei de inchidere, corespondenta cu entitatea auditata
Sectiunea C:Documentatia misiunii de audit intern
Sectiunea D:Supervizarea si revizuirea desfasurarii misiunii de audit intern si a rezultatelor
acesteia
2.Dosarul documentelor de lucru-copii ale documentelor justificative
z Revizuirea propriu-zisa a documentelor de lucru (Nota centralizatoare a documentelor
de lucru)
z Pastrarea si arhivarea dosarelor de audit intern
lect.dr.Felicia C.Macarie
6.2.DESFASURAREA MISIUNII DE AUDIT

4.Sedinta de inchidere (P11)


SCOPUL:prezentarea opiniei auditorilor interni,a constatarilor si
recomandarilor preliminare

DOCUMENTE discutate:
z Planul de actiune
z Calendarul de implementare a recomandarilor

DOCUMENT intocmit:Minuta sedintei de inchidere


lect.dr.Felicia C.Macarie
6.3.RAPORTUL DE AUDIT INTERN

PROCEDURI

z Elaborarea proiectului de Raport de audit intern


z Transmiterea proiectului de Raport de audit
intern
z Reuniunea de conciliere
z Intocmirea Raportului de audit intern final
z Difuzarea raportului de audit intern
lect.dr.Felicia C.Macarie
6.3.RAPORTUL DE AUDIT INTERN

1.Elaborarea proiectului de Raport de audit intern


(P12)

STRUCTURA:
CAP 1:INTRODUCERE
CAP 2:CONSTATARI SI RECOMANDARI
CAP 3:CONCLUZII
lect.dr.Felicia C.Macarie
6.3.RAPORTUL DE AUDIT INTERN

2.Transmiterea proiectului de Raport de audit intern


(P13)
PASI:
1. Seful entitatii de audit transmite proiectul raportului entitatii
2. Entitatea auditata analizeaza proiectul Raportului de audit
intern,solicita Reuniunea de conciliere,transmite opinia in
legatura cu proiectul in 15 zile de la primire
3. Auditorii si supervizorul analizeaza opinia entitatii si
organizeaza Reuniunea de conciliere
4. Auditorii retin in Dosarul permanent opinia entitatii auditate
lect.dr.Felicia C.Macarie
6.3.RAPORTUL DE AUDIT INTERN

3.Reuniunea de conciliere (P14)

PREGATIREA REUNIUNII ESTE SARCINA AUDITORILOR


PASI:
z Pregatirea reuniunii in max.10 zile de la primirea opiniilor
entitatii
z Informeaza entitatea asupra locului si datei
z Analizeaza constatarile si concluziile raportului versus
recomandarile primite
z Discuta Calendarul privind implementarea recomandarilor
DOCUMENT:Minuta reuniunii de conciliere
lect.dr.Felicia C.Macarie
6.3.RAPORTUL DE AUDIT INTERN

4.Intocmirea Raportului de audit intern final (P15)

PROCEDURA:

z AUDITORII INTRODUC MODIFICARILE CONVENITE LA


CONCILIERE
z AUDITORII FINALIZEAZA RAPORTUL DE AUDIT INTERN
z AUDITORII PREGATESC DIFUZAREA RAPORTULUI
z AUDITORII SEMNEAZA RAPORTUL DE AUDIT INTERN
lect.dr.Felicia C.Macarie
6.3.RAPORTUL DE AUDIT INTERN

5.Difuzarea raportului de audit intern (P16)


PROCEDURA:
z Auditorii transmit Raportul,Rezultatele concilierii si opinia
entitatii sefului structurii de audit
z Seful structurii de audit semneaza Raportul si il transmite
managementului organizatiei
z Managementul organizatiei analizeaza si avizeaza raportul
z Auditorii transmit structurii auditate copia Raportului
semnat de managementul organizatiei
z Auditorii transmit la organul ierarhic superior sau la
UCAAPI o Informare
lect.dr.Felicia C.Macarie
6.4.URMARIREA RECOMANDARILOR

PROCEDURI

z Urmarirea recomandarilor

z Supervizarea

lect.dr.Felicia C.Macarie
6.4.URMARIREA RECOMANDARILOR

1.Urmarirea recomandarilor (P17)


AUDITORII:
z Intocmesc Fisa de urmarire a recomandarilor

z Verifica implementarea la termen a recomandarilor

z Seful structurii de audit transmite la UCAAPI/organul


ierarhic superior stadiul implementarii recomandarilor

z Indosariaza Nota de informare cu privire la stadiul


implementarii recomandarilor in Dosarul permanent
Sectiunea B
lect.dr.Felicia C.Macarie
6.4.URMARIREA RECOMANDARILOR

STRUCTURA AUDITATA

z Elaboreaza Planul de actiune si Calendarul pe care le


transmite auditorilor

z Transmite la termen auditorilor Nota de informare cu


privire la stadiul implementarii recomandarilor

z Evalueaza rezultatele obtinute


lect.dr.Felicia C.Macarie
6.4.URMARIREA RECOMANDARILOR

2.Supervizarea (P18)

z AUDITORII prezinta sefului structurii de audit documentele din


Dosarul permanent pentru supervizare

z SUPERVIZORUL verifica documentele din Dosar si Raportul de


audit intern

z AUDITORII indosariaza Lista de supervizare a documentelor in


Dosarul permanent,Sectiunea D

z SUPERVIZORUL face evaluarea interna a misiunii de audit pe


care o consemneaza in Fisa de evaluare a misiunii de audit intern
lect.dr.Felicia C.Macarie
7.RELATIA AUDITULUI INTERN CU AUDITUL
EXTERN

Colaborarea dintre auditul intern si auditul extern are ca SCOP:


z CONSTIENTIZAREA MANAGEMENTULUI DE NECESITATEA AUDITULUI INTERN
z ASIGURAREA CA AUDITUL INTERN ESTE INDEPENDENT
z ASUMAREA IMPLEMENTARII AUDITULUI INTERN
z CONSTIENTIZAREA RISCURILOR
z REDUCEREA SUPRAPUNERILOR
z SCHIMB PROFESIONAL
z PREGATIRI PROFESIONALE COMUNE
z MOBILITATEA PERSONALULUI INTRE CELE DOUA STRUCTURI
z COROBORAREA PLANURILOR SI PROGRAMELOR DE AUDIT
z SCHIMB DE INFORMATII SI COMUNICARE EFICIENTA
z INTELEGEREA RECIPROCA A ROLURILOR
z ELIMINAREA RIVALITATILOR SI COMPETITIEI
z PRESIUNE MAI MICA ASUPRA ENTITATILOR AUDITATE
z CULTURA COMUNA A AUDITULUI PUBLIC
z COMPATIBILITATE CU STRUCTURILE SIMILARE DIN LUME
lect.dr.Felicia C.Macarie
7.RELATIA AUDITULUI INTERN CU AUDITUL
EXTERN

Protocol pentru colaborare in auditul public intre


Curtea de Conturi (audit extern) si UCAAPI(audit intern)

z Coordonare metodologica comuna


z Coordonarea planurilor de audit intern si extern
z Schimb de informatii in procesul de auditare
z Pregatire profesionala comuna a auditorilor
lect.dr.Felicia C.Macarie
AUDIT INTERN
Bibliografie selectiva:
1. Cosserat,G.W.,2000,Modern auditing,Editura John Wiley&sons,New York
2. Ghita,M.,Popescu,M.,2006,Auditul intern al institutiilor publice,Editura CECCAR,Bucuresti
3. Ghisberto-Chitu,A. si colectiv,2005,Studii de caz privind auditul public intern,Editura CECCAR,Bucuresti
4. Renard,J.,2002,Teoria si practica auditului intern,Ministerul Finantelor Publice
5. Legea 672/2002 privind auditul public intern,M.O.953/2002
6. OG nr. 37/2004 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind auditul intern, Monitorul Oficial al României nr.
91/2004.
7. OMFP nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, Monitorul Oficial
al României nr. 130 bis/2003.
8. OMFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern, Monitorul Oficial al României nr.
128/2004
9. OMFP nr. 1.702/2005 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi exercitarea activităţii de consiliere, Monitorul Oficial
al României nr. 154/17.02.2006.
10. www.auditnet.org
11. www.iia.org.uk
12. www.theiia.org
13. www.mfinante.ro
lect.dr.Felicia C.Macarie