Sunteți pe pagina 1din 44

CUPRINS

CAPITOLUL

ROLUL

DOCUMENTELOR

IN

ACTIVITATEA

DE

AUDIT...........................................................................................................................3 1.1 Documentatia in activitatea de audit....................................................................3 1.2 Dosarul de audit curent.........................................................................................5 1.3 Dosarul de audit permanent..................................................................................8

CAPITOLUL II AUDITUL IMOBILIZARILOR CORPORALE LA S.C A&D Agro S.R.L BUCURESTI..10 2.1 Planificarea auditului imobilizarilor corporale: riscuri, prag de

semnificatie..................................................................................................................10 2.2 Algoritm de stabilire a marimii esantionului.....................................................22 2.3 Obiective si foi de lucru........................................................................................34 CAPITOLUL III CONCLUZII SI PROPUNERI..................................................42

Bibliografie .................43

CAPITOLUL I ROLUL DOCUMENTELOR IN ACTIVITATEA DE AUDIT 1.1 Documentatia in activitatea de audit Pentru a realiza planificarea activitatii de audit, auditorul trebuie sa determine modul specific de abordare a auditului pentru fiecare client si sa documenteze acest lucru, adica sa intocmeasca documentele dosarului de audit pentru fiecare etapa a procesului de audit. Auditul trebuie efectuat astfel incat sa fie respectate principiile sale de baza.Obiectivele auditului stabilite cu exactitate trebuie consemnate in documentele auditorului. Prin documentatia lucrarilor de audit se inteleg foile de lucru pe care le-a intocmit auditorul sau documentele pe care le-a obtinut si pastrat in cadrul executarii lucrarilor sale. In cadrul unor audituri repetitive, anumite foi de lucru pot fi clasate in dosarul permanent (care este regulat pus la zi, tinand seama de informatiile care au o importanta constanta pentru auditurile ulterioare), iar alte foi de lucru pot fi clasate in dosarul exercitiului, continand informatii referitoare in mod esential la perioada auditata. Aceste foi de lucru sunt proprietatea auditorului. Este la latitudinea auditorului punerea sau nu la dispozitia clientului, a unei parti sau a unui extras din foile sale de lucru. Aceste documente nu trebuie sa se substituie registrelor contabile ale clientului. Auditorul trebuie sa adopte proceduri satisfacatoare, permitand buna conservare a foilor sale de lucru si a caracterului lor confidential, atat in interiorul, cat si in exteriorul cabinetului sau societatii de expertiza contabila. Auditorul trebuie sa le pastreze o durata suficienta de timp pentru a raspunde nevoilor functiei sale si pentru a satisface cerintele oricarei obligatii legale sau profesionale in materie de conservare a documentelor. Documentarea lucrarilor de audit este un eveniment indispensabil pentru urmataoarele considerente: a justifica indeplinirea obiectivelor, explicarea procedurilor si a normelor, iar opinia si concluziile emise sunt fondate; a asigura supervizarea efectiva a lucrarilor delegate colaboratorilor sau a permite utilizarea lucrarilor de control efectuate de alte persoane (alti auditori); a transmite datele de la un exercitiu la altul, avand in vedere ca dosarele de lucru constituie o documentare privilegiata pentru cunoasterea generala a lucrarilor anului viitor. Tinerea dosarelor de lucru este o conditie sine qua non pentru o mai buna organizare, planificare si executie a lucrarilor, in conditiile unui volum foarte mare al lucrarilor efectuate de auditor si de complexitatea controalelor de efectuat. Documentele de lucru pentru audit trebuie pregatite la un standard ridicat, astfel incat sa realizeze obiectivele de audit cat mai simplu si mai clar posibil. Obiectul, continutul si scopul trebuie sa fie clare, fara alte explicatii. Documentele de

lucru trebuie intocmite pe masura efectuarii auditului si nu trebuie lasate incomplete sau sa contina aspecte inutile. De asemenea, fiecare trebuie sa-si detalieze procedurile in privinta documentelor de audit depasite (inlocuite). Gradul de extindere a documentelor de audit este o problema de rationament profesional, iar auditorul trebuie sa-si bazeze decizia privind extinderea documentelor pe ceea ce ar fi necesar pentru a inlesni unui auditor experimentat, fara legaturi anterioare cu auditul respectiv, sa inteleaga activitatea desfasurata si temeiul deciziilor luate. Calitatea, tipul si continutul vor varia in functie de circumstante, dar documentele de lucru trebuie sa cuprinda, unde este cazul: informatii privind structura legala si organizationala a entitatii; extrase sau copii ale documentelor, contractelor si proceselor verbale importante; informatii privind sectorul, mediul economic si legislativ in cadrul caruia functioneaza entitatea auditata; probe privind procesul de planificare si modificarile ulterioare; probe despre faptul ca sistemul de contabilitate si control intern al clientului a fost evaluat; probe privind evaluarea riscului intern si de control, precum si revizuirile acestora; analizele tranzactiilor si soldurilor; analizele indicatorilor economico financiari si ale tendintelor semnificative ale acestora; o evidenta a naturii, duratei si intinderii procedurilor de audit si rezultatele acestor proceduri; copii ale corespondentei cu alti auditori, experti si alte terte persoane; copii ale corespondentei cu clientul, rapoarte catre administratori sau conducere si note ale discutiilor cu administratorii si conducerea privind problemele de audit; scrisori de confirmare a declaratiilor; o sinteza a aspectelor semnificative ale auditului respective, cuprinzand detalii despre informatiile disponibile, sumele implicate, opiniile conducerii, concluziile despre rezolvarea sau tratarea acestor probleme; copii ale situatiilor financiare aprobate. Calitatea documentelor de lucru determina calitatea auditului prin furnizarea probelor asupra activitatii desfasurate si a concluziilor trase. Testul suprem al calitatii documentatiei este dat de situatia in care un auditor cu experienta, fara legaturi anterioare cu angajamentul respectiv, va putea evalua, pornind de la documentele de lucru, ceea ce s-a facut si baza pe care s-au tras concluziile. Scopul dosarului de audit: ajuta la planificarea si efectuarea activitatii de audit; ajuta la supravegherea si revizuirea activitatii de audit; inregistreaza probele de audit relevante rezultate din activitatea desfasurata pentru ca auditorii sa-si sustina opinia emisa. Dosarul standard de audit este indexat pe fiecare sectiune importanta, care la randul ei este indexata detaliat contribuind la trimiterea la informatiile aflate in dosar.

1.2 Dosarul de audit curent Acest dosar trebuie sa contina toate informatiile relevante pentru perioada financiara pentru care se face auditul. Nu se poate specifica in mod exact ce informatii trebuie sa cuprinda acest dosar, pentru ca aceasta depinde de circumstantele fiecarui angajament. Totusi se recomanda ca toate firmele sa depuna eforturi in directia standardizarii formatului acestui dosar, pentru a facilita revizuirea si controlul activitatii. Utilizarea acestor proceduri minimale va ajuta la atingerea acestiu obiectiv. Dosarul de audit curent mai cuprinde toate elementele angajamentului de audit, a caror utilitate nu depaseste exercitiul controlat. El permite auditorului sa asambleze toate lucrarile, incepand de la organizarea misiunii la sinteza si formularea Raportului de Audit. Dosarul de audit curent cuprinde foile de lucru corespunzatoare exercitiului contabil supus auditului. Principalele informatii cuprinse n dosarul exercitiului sunt urmatoarele : a. informatii aferente programului de audit ; b. informatii generale, cum sunt : note interne referitoare la planificare, rezumate ale sedintelor AGA si CA, etc ; c. balantele de verificare operative ale conturilor utilizate n cursul exercitiului financiar ; d. nregistrari de rectificare si reclasificare, ocazionate de depistarea de erori n activitatea financiar-contabila ; e. foile de lucru sub forma de tabele, care sunt ntocmite de auditor sau ntreprindere pentru a fi justificate anumite sume din situatiile financiare. Principalele tipuri de tabele anexe sunt : analiza de cont, balanta de verificare, reconcilierea sumelor, teste ale caracterului rezonabil al sumelor, sintezele de procedura, sintezele documentelor justificative examinate, tabele informative, documentarea externa, etc. Analiza de cont se realizeaza n scopul de a prezenta modificarile operatiei ntr-un cont de carte mare n perioada supusa auditului, prin corelarea soldului initial cu cel final. Acest tip de analiza se utilizeaza n special pentru titlurile de valoare negociabila, efectele comerciale, provizioane pentru creante incerte, mijloace fixe, datoriile pe termen lung si capitalurile proprii. Balantele de verificare reprezinta documente care compun soldul final al fiecarui cont, cele mai importante conturi fiind cele aferente creantelor si datoriilor comerciale, cheltuielile de repartizat pe mai multe exercitii, etc. Reconcilierea sumelor presupune justificarea unor sume specifice de exemplu corelarea sumelor din evidenta contabila cu diverse confirmari de la terti. Testele cu caracter rezonabil prin care auditorul evalueaza soldurile conturilor daca sunt afectate de erori comparativ cu contractele ncheiate. Sintezele de procedura reprezinta tabele ce vizeaza rezultatele unei proceduri de audit executate de auditor, de exemplu sinteza rezultatelor confirmarilor de la clienti sau observarea fizica a stocurilor.Sinteza documentelor justificative examinate 4

prezinta rezultatele testelor efectuate de auditor, cum ar fi documentele utilizate pentru testarea mecanismelor de control, testarea operatiunilor substantiale sau procedurilor interne de lucru. Tabelele informative contin informatii care nu prezinta probe de audit, cum ar fi declaratiile fiscale, bugetele de timp sau programul de lucru al ntreprinderii. Documentele externe sunt colectate de auditor cum ar fi raspunsurile primite de auditor n urma realizarii de catre aceste a scrisorilor de confirmare naintate catre terte persoane care au realizat operatiuni cu ntreprinderea auditata. Foile de lucru reprezinta un segment foarte important al activitatii de audit, care influenteaza calitatea probelor obtinute, verificarea muncii realizate de echipa de audit si determinarea tipului de raport de audit care va fi ntocmit. Indiferent de calitatea activitatii realizate si de tipul de raport de audit, o foaie de lucru trebuie sa contina n mod obligatoriu urmatoarele informatii : a. titlul foii de lucru care trebuie sa contina informatii cum sunt : numele intreprinderii auditate, perioada auditata, descrierea continutului, initialele auditorului, data ntocmirii foii de lucru si codul de referinta aferent clasificarii acesteia n documentatia globala ; b. codurile de indexare si ndosariere pentru a permite o buna organizare a activitatii de audit ; c. indicarea clara a lucrarilor pe care le prezinta ; d. informatii prin care sa indice scopul pentru care au fost ntocmite ; e. concluziile auditorului privind segmentul auditat pe care l reflecta respectiva foaie de lucru. Dosarul exercitiului cuprinde: Planificarea angajamentului de audit note asupra utilizarii lucrarilor de control efectuate de altii (auditori interni sau alti specialisti); datele si duratele vizitelor si locurile de interventie; compunerea echipei; data pentru emiterea raportului; bugetul de timp si realizarea lui.

Supervizarea lucrarilor note asupra studierii dosarelor si stabilirea solutiilor la problemele ridicate; aprobarea tuturor deciziilor importante care pot afecta planificarea, programul lucrarilor, executarea si concluziile lucrarilor si continutul raportului.

Aprecierea controlului intern evaluarea punctelor forte/slabe si a zonelor de risc; foi de lucru privind: bazele de stabilire a sondajelor asupra functionarii sistemelor, detalii asupra sondajelor efectuate; comentarii asupra anomaliilor descoperite;

Obtinerea de elemente probante

program de lucru; foi de lucru cuprinzand obiectivul, detalii asupra lucrarilor efectuate, unele comentarii, concluzii; documente sau copii de documente de la intreprindere sau terti justificand cifrele examinate; detalii asupra lucrarilor efectuate asupra conturilor anuale; sinteza generala a rezultatelor pe diferite etape ale misiunii si tratarea distincta a punctelor care ar putea avea influenta asupra deciziei de certificare; foi de lucru privind faptele delictuale. Dosarul exercitiului (E) se imparte pe sase sectiuni, notate de la A la F, astfel: EA Sinteza, planificare si raportare: cuprinde elemente privind sinteza angajamentului, planul auditului, bugetul si planificarea timpului, diverse rapoarte; EB -Evaluarea controlului intern: cuprinde elemente referitoare la exercitiu si anume verificarea functionarii controlului intern in timpul exercitiului; EC Controlul conturilor: cuprinde foi de lucru asupra conturilor din bilant si asupra rezultatelor financiare; ED Studiul lucrarilor efectuate de terti; EE Verificari specifice: contine foile de lucru privind lucrari specifice, o lista a lucrarilor in suspensie si o lista a lucrarilor ramase pentru o viitoare interventie; EF Interventii conexe: contine toate documentele si foile de lucru privind evenimente particulare, fapte delictuale sau operatii particulare cum ar fi cresteri sau reduceri de capital etc. Seciunea EA cuprinde urmtoarele capitole:

EA1- Sinteza misiunii EA2- Rezumatul ajustrilor EA3- Chestionar de sfrit de misiune EA4- Chestionar de verificri specifice EA5- Situaii financiare certificate EA6- Evenimente posterioare EA7- Balane i alte documente de sintez EA8- Plan de misiune EA9- Buget i planificare EA10 Evidena timpului EA11- Onorarii

1.3 Dosarul de audit permanent Documentarea activitatii de audit financiar contabil se realizeaza n principal prin intermediului a doua seturi de documentatii, si anume : dosarul permanent si dosarul exercitiului. Dosarul permanent contine date cu caracter istoric legate de activitatea de audit si reprezinta o sursa de informatii utile de la un exercitiu financiar la altul. Elementele principale ale unui astfel de dosar sunt urmatoarele : a. extrase sau copii ale unor documente de importanta semnificativa referitoare la ntreprindere, cum ar fi : contractul de societate si anexele acestuia, statutul societatii,regulamente si proceduri interne de desfasurare a activitatii, contractele de mprumut si celelalte contracte ncheiate de ntreprindere cu terte persoane fizice sau juridice ; b. analize ale unor conturi care prezinta o importanta semnificativa continua pentru auditor, cum ar fi datoriile pe termen lung, fondul comercial si activele fixe; c. informatii legate de ntelegerea controlului intern si de evaluarea riscului de control, cum sunt : organigrame, proceduri de control intern si neajunsurile sistemului de control ; d. rezultatele procedurilor analitice din auditele anilor precedenti, cum ar fi : indicatori calculati de auditorii anteriori, soldurile lunare ale anumitor conturi selectate si investigatii aferente unor schimbari neobisnuite n activitatea desfasurata. Dosarul permanent trebuie sa contina documentele si tabelele cu semnificatie permanenta. Unele informatii primite sau analizate in cursul diferitelor etape ale auditului pot fi folosite pe toata durata mandatului. Ele nu au nevoie sa fie corectate in fiecare an. Clasarea lor intr-un dosar separat, numit dosarul permanent, permite evitarea repetarii in fiecare an a unor lucrari si transmiterea de la un exercitiu la altul a elementelor de cunoastere a intreprinderii. Informatiile ce-ar putea fi incluse intr-un dosar permanent sunt urmatoarele: Informatii despre client: - informatii generale; - detalii despre activitate; - organigrama; - conturi bancare si personale cu drept de semnatura; - administratorii si alt personal relevant; - parti afiliate. Detalii despre angajament: - scrisoare de angajament; - numirea ca auditor; - scrisoarea de la auditorul precedent; 7

- autorizari. Informatii si contracte sau acte cerute de lege: copie a actului constitutive al societatii si le actelor aditionale ce au determinat modificari ale acestuia; - extrase ale proceselor-verbale ale sedintelor AGA si CA; - copii ale contractelor de imprumut; - copii ale contractelor de leasing si ale titlurilor de proprietate; - copii ale evaluarilor de terenuri si cladiri; - deconturile asupra impozitului pe profit; - detalii depre capitalul social subscris si varsat; - copii ale cererilor de inscrieri de mentiuni la Registrul Comertului sau la Registrul Roman al Actionarilor; - detalii despre legile si alte acte normative relevante. Sistemul contabil: - o prezentare a registrelor si a evidentelor; - sinteza sistemului contabil; - prezentarea sistemului informatic; - politicile contabile semnificative; - scrisori de recomandare catre conducere. Dosarul permanent se organizeaza in sectiuni care usureaza clasarea documentelor si consultarea lor. Cuprinde sectiunile de la A la F, astfel: P.A. Generalitati in care se identifica intreprinderea, organizarea si documentarea generala; P.B. Control intern se analizeaza diferite sectiuni; P.C. Conturi anuale ale ultimelor trei exercitii; P.D. Analize permanente ale principalelor rubrici ale conturilor anuale; P.E. Fiscal si social cuprinzand documente privind mediul fiscal si social al intreprinderii; P.F. Juridic cuprinzand statute, procese-verbale al AGA si CA, diverse contracte care pot avea o incidenta asupra certificarii sau verificarii specifice. Seciunea PA Generaliti cuprinde capitolele: PA1 Informaii legate de client PA2- Prezentarea ntreprinderii: structur, istoric,activiti PA3- Organigrama ntreprinderii PA4- Documente legale i statutare ( brouri, extrase, articole, procese verbale importante, copii dup contracte de mprumut). PA5- Detalii de angajament PA6-Sistemul contabil Seciunea Generaliti este redat n urmtorul tabel: CLIENT DOSAR PERMANENT SECTIUNEA: GENERALITATI Coninut Ref. Continut Informaii generalePA1 despre client Prezentarea PA2 ntreprinderii REF: PA PAG: Ref. -

Organigrama PA3 ntreprinderii Documente PA4 legaleistatutare Detalii de angajament PA5 Sistemul contabil PA6

CAPITOLUL II AUDITUL IMOBILIZARILOR CORPORALE LA S.C A&D Agro SRL BUCURESTI 2.1 Planificarea imobilizarilor corporale, riscuri, prag de semnificatie Reuita unei ntreprinderi n realizarea de beneficii economice viitoare, depind de deciziile de investire luate n prezent. Din punct de vedere contabil o investiie consta n achiziia sau producia unui activ imobilizat fie corporal, necorporal sau financiar. Imobilizrile corporale i necorporale sunt tratate n normele, IAS 16 Imobilizri corporale. Domenii majore al planificarii: - analiza si documentarea modelului de audit: cunostintele despre client sunt la zi si dosarele de audit sunt actualizate (standard 310 Cunoasterea clientului); - asigurarea unei evidente adecvate a sistemelor contabile si a mediului de control, suficient pentru stabilirea unui model de audit corespunzator (standard 400 Evaluarea riscurilor si controlul intern); - schematizarea informatiilor financiare cheie. Planificarea este prima etapa a auditorului. - efectuarea unei evaluari preliminare a principiului continuitatii activitatii; - calcularea pragului de semnificatie; intrucat natura, momentul si intinderea testelor de audit trebuie corelate cu pragul de semnificatie, este esentiala cuantificarea acestuia in etapa planificarii. In pofida ariei de aplicabilitate largi pentru determinarea pragului de semificatie, sugerate de standardul de audit, exista multe criterii general acceptate. Masurile sugerate sunt bazate pe ponderile din totalul activelor, cifra de afaceri si profitul inainte de impozitare. Nivelul pragului de semnificatie este stabilit, in mod normal, intre cel mai mic si cel mai mare dintre factorii calculati. - auditorul trebuie sa se asigure ca efectul posibilelor fraude sau erori este luat in considerare. Activitile preliminare planificrii auditului 1. Solicitarea societi comerciale A&D Agro S.R.L. Bucureti de a i se realiza un audit de ctre o societate comercial specializat sau de ctre un auditor individual. S.C. A&D Agro S.R.L. Bucureti CIF RO7394843, J40/6592/1994 Calea Rahovei, nr.288, sector 5, tel. O21/3328324, fax 021/3328320 S.C. VIVA AUDIT S.R.L. Bucureti 9

Domnului director Domnule director, Adunarea General a Asociatilor a S.C. A&D Agro S.R.L. Bucureti a hotrt n edina din 12.09.2008 ca societatea noastr s realizeze auditul situaiilor financiare pentru exerciiul financiar 2008. n acelai timp a solicitat s se verifice modul cum s-a realizat i nregistrat amortizarea mijloacelor fixe pentru anul n curs. Consiliul de administraie a propus s ne adresm societii pentru a realiza acest audit n condiiile n care acceptai propunerea noastr, v rugm s ne transmitei o ofert de servicii. Director, Marian Nicolaescu

2. Acceptarea angajamentului de audit (Scrisoarea de angajament). Ctre: S.C. A&D Agro S.R.L. Bucureti In atenia: A.G.A.

SCRISOARE DE ANGAJAMENT Ca urmare a solicitrii dvs. privind continuarea auditrii si asupra situaiilor financiare aferente anului 2008, retratate i ntocmite conform prevederilor legale, suntem ncntai sa v confirmm acceptul nostru prin coninutul acestei scrisori. Auditul pe care l vom efectua va avea ca obiectiv exprimarea unei opinii din partea noastr asupra situaiilor financiare ntocmite n conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanelor Publice nr. 94/20011, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directiva a-IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internaionale de Contabilitate (ISA). Aa cum am precizat i n Scrisoarea de Angajament aferent auditrii situaiilor financiare pentru exerciiul 2008, noi ne vom desfura activitatea de audit n conformitate cu Standardele de Audit elaborate de ctre Camera Auditorilor Financiari din Romnia (prin asimilarea integral a Standardelor Internaionale de Audit i a Codului de etic ale IFAC). Aceste standarde cer ca noi s planificm i s efectum auditul n scopul de a obine o asigurare rezonabil c situaiile financiare nu conin erori semnificative. Un audit include examinarea, pe baz de teste, a dovezilor privind prezentrile de informaii din situaiile financiare. De asemenea, un audit include evaluarea principiilor contabile folosite i a estimrilor semnificative fcute de ctre conducere, precum i evaluarea prezentrii generale a situaiilor financiare.
1

Ordinul Ministerului Finanelor publice nr. 94/2001 publ. m.o. 85 din 20.02.2001cu modificrile: O.M.F. 1879/2001; 990/2002;705/2003;1827/2003 Abrogat cu O.M.F. 1752/2005 pentru aprobarea reglementrilor contabile conforme cu directivele europene.

10

Datorit caracteristicii de test i a altor limitri inerente ale oricrui sistem contabil i de control intern, exist un risc inevitabil ca unele erori semnficative s rmn nedescoperite.

Cadrul legal i cerinele profesionale ale auditorului 1. V reamintim c, n calitate de Administratori ai companiei, suntei responsabili pentru realitatea nregistrrilor contabile efectuate conform prevederilor Legii contabilitii nr.82/19912, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i pentru pregtirea i ntocmirea situaiilor financiare incluznd prezentarea adecvat a acestora prin retratarea n conformitate cu Reglementrile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitii Economice Europene i cu Standardele Internaionale de Contabilitate. Este de asemenea responsabilitatea dvs. s ne punei la dispoziie, la cerere, toate actele contabile ale societii i orice alte documente i informaii necesare, inclusiv procesele verbale ale Adunrilor Generale ale Asociailor i ale Consiliului de Administraie. 2. In conformitate cu prevederile O.U.G. nr.75/19993 privind activitatea de audit financiar, precum i n baza Standardelor Internaionale de Audit i a Codului de etic profesional, publicate de ctre Camera Auditorilor Financiari din Romnia, avem rspunderea legal s raportm Adunrii Generale a Asociailor dac, conform opiniei noastre, situaiile financiare retratate conform IAS au fost ntocmite ntr-o manier adecvat, n toate aspectele semnificative i respect prevederile legale. Pentru a ne putea formula o opinie adecvat, vom lua n considerare urmtoarele aspecte i va trebui s v informm n legtur cu orice aspect considerat nesatisfctor: a. dac au fost realizate nregistrri contabile corecte de ctre companie i dac am primit situaii adecvate activitii de audit, solicitate de ctre noi; b. dac am obinut toate informaiile i explicaiile considerate de ctre noi ca fiind necesare n scopul realizrii auditului; c. dac balanele de verificare contabil au fost ntocmite n concordan cu nregistrrile contabile privind patrimoniul societii, cu veniturile i cheltuielile nregistrate n anul 2007. 3. In cazul n care solicitai servicii adiionale activitii de audit (ex. supravegherea la ntocmirea situaiilor financiare retratate conform IAS), obligaiile legale att ale auditorului ct i ale Consiliului de Administraie rmn neschimbate. Avem obligaia profesional de a raporta dac situaiile financiare retratate nu sunt n concordan cu O.M.F.P. nr. 1752 din 17 noiembrie 20054, al
2

Legea contabilitii nr. 82 /1991, cu modificrile i completrile ulterioare publicate n M.O. 454 din 18 iunie 2008

O.U. 75/1999 privind activitatea de audit financiar modificat i republicat in M.O. 598 din 22.08.2003 cu modificrile i completrile ulterioare din O.G. 37/2004 publicat n M.O. 91 din 31.01.2004
4

O.M.F. 1752/2005 pentru aprobarea reglementrilor contabile conforme cu directivele Europene a fost modificat cu O.M.F.P. nr. 2374/2007 publicat in M.O. nr. 25 partea I din 14.01.2008

11

ministrului finantelor publice pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene cu modificarile si completarile ulterioare, si cu Standardele Internaionale de Contabilitate, n afar de cazul n care, n opinia noastr, neconcordantele sunt justificate de mprejurri. Metodologia auditului 5. Auditarea se va desfura n concordan cu Standardele Internaionale de Audit (ISA), publicate de camera Auditorilor Financiari. Totodat, activitatea de audit va fi condus dup Codul privind conduita etic i profesional al IFAC (asimilat integral de CAFR), precum i dup modalitatea pe care o considerm necesar pentru a ne ndeplini obligaiile contractuale, ce va include verificrile prin sondaj pe care le considerm necesare fcute asupra tranzaciilor, existenei, deinerii i evalurii activelor i pasivelor. Vom obine o imagine de ansamblu a sistemului contabil pentru a evalua corectitudinea lui ca baz a realizrii rapoartelor financiare i pentru a stabili dac nregistrrile contabile au fost corecte. Ne ateptm s obinem o evaluare relevant i care s permit, pornind de la aceasta, s elaborm concluzii realiste. Natura i extinderea acestor verificri variaz, n funcie de necesitile de evaluare a sistemului contabil adoptat de companie, controlul financiar intern, i ar putea sa acopere oricare din operaiunile realizate de companie. Discuii purtate cu conducerea 6. Dei cea mai mare parte a informaiilor necesare activitii de audit vor fi obinute din nregistrrile contabile ale companiei, vor fi cazuri n care informaia nu este n ntregime disponibil din aceast surs, sau cnd sunt implicate luri de decizii, cazuri n care va trebui s lum n considerare afirmaiile membrilor conducerii, naintea finalizrii auditului vom solicita Administratorului sau unuia dintre directori s semneze n numele conducerii o scrisoare oficial, confirmnd aceste relatri. Documente realizate odat cu rapoartele financiare 7. Pentru a ne ajuta n procesul de analiz a rapoartelor financiare ale companiei dvs. vom cere s examinm toate documentele, inclusiv raportul Administratorilor, care trebuie s fie elaborate mpreun situaiile financiare aferente anului 2007 i respectiv cu bilanul anual. Dac vreunul din documentele sau rapoartele care se refer la numele nostru trebuie s fie fcut cunoscut de ctre o ter parte, v rugm s ne consultai nainte de aceasta. 8. Ne exprimam disponibilitatea de a participa la principalele ntruniri ale companiei, sau vom primi notificri ale unor asemenea ntruniri, n concordan cu decizia companiei. Neregulariti asociate cu frauda 9.Rspunderea pentru prevenirea i detectarea neregularitailor asociate cu frauda rmne a dvs. Intenionm s ne planificm activitatea de audit astfel nct s facem posibil detectarea unor eventuale erori n rapoartele financiare ale nregistrrilor contabile, dar aceast examinare nu poate fi luat ca baz pentru divulgarea unor astfel de neregulariti, care ar putea exista. Raportarea ctre management

12

10. V vom informa, de regul n scris, orice observaie sau eroare aprut relativ la orice problem de care lum cunotin, inclusiv n ceea ce privete organizarea companiei, care considerm ca trebuie adus n atenia conducerii. 11. Intruct activitatea de audit are ca scop formarea unei opinii asupra rapoartelor financiare, verificrile noastre nu se vor extinde asupra bunurilor sau documentelor legate de bunuri care sunt n posesia companiei, dar sunt proprietatea altora. Preul serviciilor Onorariul pentru serviciile noastre a fost determinat n funcie de gradul de responsabilitate i competen profesional ale colectivului (10-50/or) i de timpul estimat pentru ducerea la ndeplinire a prezentei misiuni asumate. Acesta va fi pltit n trei trane, pe msur ce ne desfurm activitatea, respectiv 20.12.2008, 28.02.2009 si 30.04.2009 i l-am estimat la echivalentul n lei a 9000 + TVA (450 ore x 20/or). Ne angajm s finalizm raportul de audit insotit de situatiile financiare retratate conform ISA si notele aferente, pn cel mai trziu la 15.05.2009, urmnd ca acestea s fie supuse aprobrii Adunrii Generale a Asociailor. In eventualitatea acceptrii angajamentului nostru, ateptm cu nerbdare o continuare a colaborrii cu echipa dumneavoastr i credem c aceasta ne va pune la dispoziie orice nregistrri, documentaii i alte informaii care ne vor fi necesare n efectuarea auditului. V rugm s semnai i s returnai copia ataat acestei scrisori, care ne va indica faptul c aceasta este n conformitate cu cerinele dumneavoastr privind angajarea noastr pentru auditarea situaiilor financiare. Cu stim, S.C. VIVA AUDIT S.R.L. Pentru si in numele Adunarii generale a actionarilor al Iulian Popescu Auditor Financiar Director General S.C. A&D Agro S.R.L. Confirmm acceptarea termenilor prezentei scrisori Marian Nicolaescu Administrator Director General CLIENT: S.C. A&D Agro S.R.L. FILA 1 INTOCMITA DE: Iulian Popescu DATA 17.11.2008

13

INFORMATII DESPRE CLIENT Informatii generale A&D Agro societate pe actiuni Nu Comercializarea de pesticide (ierbicide, fungicide, insecticide etc.), seminte ingraseminte pentru agricultura

Nume, prenume, denumire sau denumirea firmei Forma Juridica In locatie de gestiune Activitate

si

Sediul Social Telefon Fax Sediul sau sediile secundare

Calea Rahovei, nr.288, sector 5, Bucuresti 021/3328324 021/3328320 Puncte de Lucru (Conf. Rezolutie O.R.C. din 17.05.2001) Data Infiintarii 22.03.1994 Nr. Din Registrul Comertului J40/6592/1994 CIF RO7394843 INTERLOCUTORI (responsabili cu care suntem in legatura): Mariana Dragan Director economic MISIUNEA: Natura misiunii: Audit Contractual Conform ISA 20025 Auditor: Iulian Popescu Colaborator: Dinca Ana Informatii Sociale Numar de salariati Permanenti: 74 Temporari: NU SECTORUL DE ACTIVITATE (evolutia globala a sectorului caracter sezonier litigii susceptibil sa apara existenta de service dupa vanzare...) Vanzare pe credit cu plata in rate, de regula dupa obtinerea recoltelor agricole caracter sezonier Informatii fiscale IMPOZITE DIRECTE Regimul fiscal Impozit pe profit DA Impozit pe venit global IVG - NU
5

ISA 2002 - Standardele Internaionale de Audit aprobate de Consiliul Federaiei Internaionale a Contabililor (IFAC)

14

IVG forfetar NU TAXE SI IMPOZITE LOCALE Impozit pe cladiri Impozit taxe auto IMPOZITE INDIRECTE TVA cote: 19% Accize cote: NU Detalii despre activitate

ACTIVITATEA: Comercializarea de pesticide (ierbicide, fungicide, insecticide etc.), seminte si ingraseminte chimice pentru agricultura PRODUSELE: CLIENTI: ierbicide, fungicide, insecticide seminte si ingraseminte pentru agricultura peste 300 de societati din domeniul agriculturii, producatori directi, proprietari sau arendasi, cu mii de producatori privati, detinatori de mici proprietati si cu distribuitori de pesticide, seminte si ingraseminte.

Conturi bancare

Banca: Alpha Bank Filiala Libertatii, Bd. Libertatii Nr. 20, Bl 103, Sector 5,Bucuresti Telefon: 021/3358186 sau 021/3366033 Fax: 021/3367978 Banca: ABN AMRO Filiala WTCB-E, Bd. Expozitiei Nr. 2,Bucuresti Telefon: 021/2343516 sau 021/2346123 Fax: 021/2347521 Seciunea E1 Data 07.02.2009 07.02.2009

ACCEPTAREA MANDATULUI, RENNOIREA MANDATULUI

Client: A&D Agro S.R.L. Perioada auditat: 2008

ntocmit de: Dinca Ana Maria Revizuit de: Iulian Popescu

Ref. Sit. 1. Depinde firma excesiv de client (sau de grup)? E1.a E1.b 2. Datoreaz clientul onorarii care se ridic la o sum suficient de mare E1.c pentru a fi considerate un mprumut (luai n considerare suma E1.1 restant plus datoria estimat pentru anul n curs)? E1.2 3. I-a acordat firma sau orice persoan strns legat de firm clientului un mprumut sau garanii ori a luat firma sau orice persoan strns legat de firm un mprumut sau garanii de la client? E1.3

Da/Nu NU NU

NU

15

4. A acceptat vreunul dintre auditorii principali sau dintre angajaii firmei de audit bunuri sau servicii semnificative din partea clientului sau ospitalitatea acestuia? 5. Exist vreun litigiu n derulare sau potenial ntre firm i client? E1.3 6. Are vreunul dintre auditorii principali sau dintre angajaii firmei de audit cunotine personale sau rude n conducerea sau printre angajaii firmei-client? E1.3 E1.3 7. A fost vreo persoan cu funcie de rspundere din societatea-client auditor principal sau a avut o funcie de conducere n firma de audit? 8. Are firma de audit interese de afaceri cu societatea-client sau cu o persoan cu funcie de rspundere ori cu un angajat al firmei? E1.3 9. Deine vreunul dintre auditorii principali sau dintre angajaii firmei de audit aciuni sau alte plasamente n societatea-client? 10. Deine vreunul dintre auditorii principali sau dintre angajaii firmei de E1.3 audit participaii ntr-un trust care posed aciuni la societatea-client? 11. Are partenerul firmei de audit sau oricare dintre auditorii angajai uniti de fond de orice fel la societatea-client? E1.3 12. Deine aciuni la societatea-client, n orice calitate, vreunul dintre auditorii principali sau dintre angajaii firmei de audit? Ref. sit. 13. Poate fi ameninat independena firmei n urma presiunilor generate E1.3 de alte firme de specialitate sau de surse externe, cum ar fi bancheri sau avocai? 14. A rmas responsabil de audit acelai auditor principal timp de cinci ani? E1.3 15. Are firma de audit o pregtire i resurse insuficiente pentru desfurarea auditului? E1.3 16. Exist anumii factori referitori la client care ar putea influena decizia de acceptare a renumirii? E1.3 Pentru orice ntrebare de mai sus la care s-a rspuns afirmativ se vor documenta afirmaiile fcute i msurile necesare pentru meninerea 16

NU

NU NU

NU NU NU NU NU NU

Da/Nu NU

NU NU NU

independenei firmei, dac urmeaz s se accepte misiunea.

Iulian Popescu (Responsabil de misiune)

Entitatea auditat: S.C. A&D Agro S.R.L.

Data: 14.12.2008

Date de identificare i pentru coresponden

Nr. Date de identificare i Informaiile culese crt. pentru corespoden 1 2 3 4 5 6 7 8 Denumirea clientului S.C. A&D Agro S.R.L. Codul unic de nregistrare RO7394843 (codul fiscal) Adresa Telefon Fax E-mail Cod potal Banca-cont Calea Rahovei, nr.288, sector 5, Bucuresti O21/3328324 021/3328320 office@a&dagro.ro 345624 RO37 BUCU 2410 5717 2111 RO07

17

Entitatea auditat: S.C. A&D Agro S.R.L. Proprietatea i managementul Nr. crt. 1 2 3 4 5 Date de identificare Tipul proprietii Tipul societii Informaiile culese - privat

Data: 14.12.2008

8 9 10

- societate cu raspundere limitata (SA) - Moshe Steinhawer Cetatean Roman Proprietarii i - Cernat Rodica Cetatean Roman structura capitalului - Cernat Mihail Dragos Cetatean Roman Pri afiliate - NU Societatea este condusa de Administrator si este formata din Structura urmatoarele departamente: financair contabil, logistica, organizatoric marketing-vanzari, resurse umane si audit intern. - extindere teriotoariala Obiectivele - cresterea numarului de clienti manageriale, - cresterea numarului de produse comercializate planurile strategice - reinnoiera parcului auto Achiziii, fuziuni, divizri efectuate -NU recent sau planificate -proprii 75% Surse de finanare -mprumutate 25% Adunarea General a - nr. ntrunirilor n ultimul an: 4 Asociatilor Consiliul de Experien (profesia; administraie perioada n consiliu, n Numele i prenumele funcii de conducere, n afaceri etc.) alctuire -Moshe Steinhawer - inginer, 37 luni - Cernat Rodica - economist, 35 luni -Cernat Mihail Dragos - inginer, 37 luni -este independent fa de nu asociati? -exercit controlul asupra da conducerii operative?

18

-exist un comitet de audit pe lng consiliul de administraie? -exist o politic de conducere a consiliului de administraie? -are consultani profesionali? membrii consiliului de administraie au fost schimbai n ultimul an? Entitatea auditat: S.C. A&D Agro S.R.L. Managementul operaional Nr. crt. Date de identificare (alctuire)

da da nu nu

Data: 14.12.2008

Informaiile culese (funcia) (experiena-ani pe funcie) 5 ani 3 ani

Conducerea executiv

Compartimentul de contabilitate

Marian Nicolaescu Director general Ecaterina Director Davidescu financiar - a fost schimbat conducerea n ultimul an? (ef contabil) (nr. pers.n compartiment) Florica Pungaru 8

nu (experiena efului contabilani)

- a fost schimbat conducerea n nu ultimul an? 3 4 5 6 7 8 Exist stimulente condiionate de rezultatele obinute? Da

Exist prognoze (financiare, producie, comerciale etc.) Da referitoare la activitatea entitii? Se folosesc bugetele la conducerea entitii? Activitatea financiar contabil este informatizat? Exist audit sau control intern? da da da

Echipa de audit sau control intern se bucur de respect n da entitate?

19

Prezentarea general a societii Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Informaia solicitat Informaia oferit Numele societii S.C. A&D Agro S.R.L. Adresa (sediul Calea Rahovei, nr.288, sector 5, central) Bucuresti 021/3328324;021/3328320; Telefon, fax, e-mail, office@a&dagro.ro, www.a&dagro.ro . web Alte amplasamente (filiale, ..., puncte de lucru) Data nfiinrii (scurt istoric al societii) Baza legal a nregistrrii Fondatorii Puncte de lucru: Giurgiu, Calarasi, Buzau si Dambovita Firma a fost infiintata in anul 1994. Act constitutiv Observaii

13

14

Moshe Steinhawer, Cernat Rodica si Cernat Mihail Dragos Capitalul social la Capitalul social la infiintare: 2500 lei nfiinare i evoluia Capitalul social actual: 10500 lei acestuia Comercializarea de pesticide(ierbicide, Obiectul activitii fungicide, insecticide etc.), seminte si ingraseminte pentru agricultura. Capitalul social 10500 lei actual Acionarii i cotele Moshe Steinhawer 35% din capitalul social Cernat Rodica -35% deinute Cernat Mihail Dragos 30% Accesul n societate Pe baza cardului de acces. i la amplasamentele societii - Energie electrica Asigurarea cu utiliti - Energie termica (energie electric, - Apa termic, ap, gaze, - Gaze canalizare, telefon, - Canalizare cablu TV etc.) - Telefon - Fax Probleme de mediu (emisii interne, 20

externe, msuri de Nu diminuare etc.) Numrul de angajai 74 15 (n acest moment) 16,225,156 16 Cifra de afaceri Destinaia produselor Intern 17 (intern, extern) 2.2 ALGORITM DE STABILIRE A MRIMII EANTIOANELOR A&D Agro S.R.L. este o companie care comercializeaza pesticide (ierbicide, fungicide, insecticide etc.), seminte si ingraseminte pentru agricultura. Urmtoarele informaii provin din situaiile financiare provizorii ale societii (n mii lei): 1. Cifra de afaceri: 16,225,156 2. 3. Profitul nainte de impozitare: 231,059 Active totale: 13,635,246

n datorii se include o descoperire de cont de 1.130.000 mii lei. Societatea este o filial a unei societi familiale mari, pe care firma nu o auditeaz, i exist obiective anuale de performan stabilite pentru conducerea societii. Anul trecut, raportul de audit a fost fr rezerve. Dintre problemele de anul trecut se menioneaz faptul c a fost foarte dificil s se reconcilieze registrul de vnzri, dei n cele din urm partenerul de misiune a fost mulumit de cifrele referitoare la debitorii din activitatea de baz. Societatea a avut o nou contabil n anul respectiv, responsabil cu inerea jurnalului de cumprri. Datorit faptului c aceasta avea mai puin experien dect s-a crezut, au existat un numr de probleme cu contul de control al jurnalului de cumprri, care nu s-a putut echilibra pn la sfritul anului. Societatea are un numr de aproape 300 de societati din domeniul agriculturii, producatori directi, proprietari sau arendasie, cu mii de producatori privati, detinatori de mici proprietati si cu distribuitori de pesticide, seminte si ingraseminte. Facturarea se face ntr-un ritm de 25 de facturi pe zi (peste 7.500 de facturi anual). Aprovizionarea se face ntr-un ritm de 35 de facturi pe lun (ntre 400 i 430 de intrri anual), societatea aprovizionndu-se cu pesticide (ierbicide, fungicide, insecticide etc.), seminte si ingraseminte chimice pentru agricultura. Determinarea statistic a mrimii eantioanelor Determinarea mrimii eantioanelor se realizeaz dup urmtorul algoritm:

21

1. calculul riscului de audit (RA) 2. calculul riscului inerent (RI) 2.a. calculul riscului inerent general 2.b. calculul riscului inerent specific 3. calculul riscului de control (RC) 4. calculul riscului de nedetectare prin neeantionare (RNNE) 5. determinarea eantionului 1. Firma de audit este pregtit s accepte un risc de audit (RA) nu mai mare de 5%. 2.a. Riscul inerent (RI) este dat de completarea listei de verificare a riscului inerent general (F1) i a riscului inerent specific (F2), pentru fiecare seciune de audit. Riscul general, aa cum rezult din F1, este sczut. Riscurile specifice, pe seciuni, se identific rspunznd la cele ase ntrebri din cadrul paragrafului Auditul din seciunea F (lista de verificare F2). ntrebrile sunt formulate de aa natur nct un rspuns pozitiv indic un risc. 1. Sistemele sunt predispuse erorii/neadecvate/manuale necomputerizate? 2. Contabilii responsabili de acest domeniu sunt slab pregtii? 3. Tranzacii complexe (natura tranzaciilor, nu modul n care sunt nregistrate)? 4. Suspiciuni privind existena fraudelor/pierderilor? 5. Pierderea foilor de calcul/schemelor de raionament ale clientului? 6. Tranzacii neobinuite (natura tranzaciei sau natura procesului din afara sistemului)? Aadar fiecare seciune de audit va trebui analizat prin prisma minichestionarului de mai sus, avndu-se n vedere riscul inerent general al clientului. Tabelul de mai jos conine procentajele riscului inerent, care trebuie ataate fiecrei seciuni pe baza celor ase ntrebri i a riscului general deja stabilit la nivelul societii auditate. T1 Numrul de evenimente inerente NIVEL GENERAL DE RISC INERENT specifice identificate Foarte sczut Sczut Mediu 0, 1 sau 2 riscuri 23% 50% 70% 3 sau 4 riscuri 50% 70% 100% 5 sau 6 riscuri 70% 100% 100%

Ridicat 100% 100% 100%

2.b. n cazul societii A&D Agro S.R.L., coloana relevant este coloana a doua (risc sczut): sursa F1. La o seciune unde rspunsurile la ntrebri au fost negative ori au existat maxim dou rspunsuri pozitive, procentul ataat RI este de 50%. Unde avem trei rspunsuri pozitive, acest procent devine 70%. De obicei lista de verificare este ataat seciunii de planificare n dosarul curent (seciunea F). Aceste procente se trec n ultima coloan a tabelului F2.

22

Urmtorul element n ecuaia riscului este riscul de control (RC). Riscul de control poate fi introdus n ecuaie atunci cnd auditorul se bazeaz pe sistemele de control ale clientului. ntr-un astfel de caz auditorul va testa aceste sisteme i, n funcie de gradul de siguran, va completa coloana corespunztoare din F3 cu valorile din tabelul de mai jos. n cazul nostru, abordarea auditului este una de fond (adic nu ne bazm pe sistemele de control intern). RC este 1 sau 100% (se poate nota cu N/A n coloana a patra din tabelul F3).
3.

T2 GRADUL SIGURAN Semnificativ Moderat Limitat Zero DE CRITERIUL Pn n 2% rat de eroare Pn n 5% rat de eroare Pn n 10% rat de eroare Mai mult de 10% rat de eroare RISCUL 13,5% 23,0% 56,0% 100,0%

4. Riscul de nedetectare nelegat de neeantionare (RNNE) este riscul ca procedurile analitice s nu duc la depistarea erorilor sau a neconcordanelor din situaiile financiare. Acesta intr n ecuaie n momentul cnd auditorul se bazeaz pe procedurile analitice n faza de planificare i n munca de fond. n funcie de decizia auditorului (de a se baza sau nu pe procedurile analitice), se folosesc procentele din tabelul de mai jos. Valorile vor fi atribuite coloanei corespunztoare din F3.

T3 Gradul de ncredere procedurile analitice Zero Moderat Ridicat n RNNE 100% 56% 31%

5. Ultimul risc, care rezult din ecuaia riscului o dat ce toate celelalte riscuri au fost identificate, este riscul de nedetectare prin eantionare (RNE). Acesta este invers proporional cu mrimea eantionului. n tabelele T4 i T5 de mai jos, banda de risc este reprezentat de produsul RI RNNE RC (pe care l notm cu y). Ecuaia riscului devine: RA = y RNE. Riscul de audit (RA) este o constant pe care auditorul o stabilete de la nceput (de obicei, nu mai mare de 5%). Y se regsete n tabele de risc stabilite pe baz de modele statistice i difer n funcie de mrimea populaiei (vezi mai jos):

23

Populaii mici (sub 400 de elemente) T4 BANDA DE RISC (RNE) 78,4% la 100% 58,5% la 78,3% 43,8% la 58,4% 33,0% la 43,7% 24,9% la 32,9% 18,9% la 24,8% 14,4% la 18,8% 11,1% la 14,3% 8,5% la 11,0% 6,6% la 8,4% 0 la 6,5% DIMENSIUNEA EANTIONULUI 53 48 43 38 33 28 23 18 13 8 3

Populaii mari (peste 400 de elemente) T5 BANDA DE RISC (RNE) 72,1% la 100% 58,7% la 72,0% 47,8% la 58,6% 39,0% la 47,7% 30,2% la 38,9% 23,4% la 30,1% 18,1% la 23,3% 14,0% la 18,0% 10,9% la 13,9% 8,4% la 10,8% 6,5% la 8,3% 0 la 6,4% DIMENSIUNEA EANTIONULUI 59 52 48 44 40 35 30 25 20 15 10 5

Dimensiunea eantionului se calculeaz inndu-se seama de mrimea populaiei, dup urmtorul algoritm: a.calculul benzii de risc: RISC = RI RC RNNE b. selectarea mrimii eantionului corespunztor benzii de risc calculate.

24

PRAGUL DE SEMNIFICATIE 2008 Client: A&D Agro S.R.L.

Intocmit de: Dinca A Data: 17.02.2009 Revizuit de: Iulian Popescu

Perioada: 2008 2008 Realizat Active totale (inainte de 1,00% 2,00% Buget * scaderea datoriilor) Start 13.635.246 136.352 272.705 16.225.156 0,50% 1,00% 81.126 162.252 231.059 5,00% 10,00% 11.553 23.106 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16.365.147 163.651 327.303 22.231.592 111.158 222.316 -77.951 -3.898 -7.795 2007

Data: 21.02.2009 Variatie absoluta 2008 vs 2007

Variatie Relativa 2008 vs 2007 % -17% -17% -17% -27% -27% -27% -396% -396% -396%

-2.729.901 -27.299 -54.598 -6.006.436 -30.032 -60.064 309.010 15.451 30.901

2 Ratie
Cifra de afaceri

3 Start 4 Ratie
Profit inainte de impozitare

5 Start 6 Ratie
Prag de semnificatie Etapa de planificare Etapa exprimarii opiniei

327303 272705

Prag de ajustare = 5% x Prag de semnificatie = 16 365,15

Explicatii referitoare la rationamentul selectiei pragului de semnificatie

* Pentru anul 2008, in etapa de planificare a auditului nu a fost furnizat un buget al indicatorilor financiari. De aceea, conform
indicatiilor din normele de audit minimale, pentru stabilirea pragului de semnificatie pentru etapa de planificare am bazat rationamentul profesional pe indicatorii din anul anterior (2007) si am ales stabilirea pragului de semnificatie in functie de activele totale, pentru ca acesta este cel mai stabil indicator pentru societate si pentru ca ceilalti indicatori, profitul si cifra de afaceri, variaza semnificativ de la un an la altul in functie de contractele de prestari de servicii incheiate.

25

Sectiunea F ABORDAREA AUDITULUI Client: A&D Agro S.R.L Perioada: 2008 Iniiale ntocmit de: Dinca A. Revizuit de: Iulian P. Ref.sit Initiale DA Data 23.02.2009 25.02.2009 Probleme aparute -

1.Analizai i documentai abordarea auditului Ref. (a)Asigurai-v c avei cunotine la zi despre activitatea societii i c sunt aduse la zi n mod corespunztor dosarul de audit curent i cel permanent. (b)Asigurai-v c avei o evidenRef. corespunztoare a sistemului contabil i stpnii ndeajuns mediul respectiv pentru a putea stabili o abordare adecvata a auditului. (c)Calculai pragul de semnificaie (a se vedea F0) F0 (d)Asigurai-v c ai luat n calcul efectele unorRef. posibile fraude sau erori. (e)Detaliai legislaia, reglementrile, standardeleRef. contabile i de audit cu relevan deosebit pentru misiune. Dac este cazul, obinei informaii detaliate privind inspeciile /rapoartele autoritilor de supraveghere i control. (f)Asigurai-v c s-a luat n considerare risculRef. existenei unor tranzacii semnificative, neprezentate, cu pri aflate n relaii speciale. (g)n cazul unui nou angajament, asigurai-v cRef. soldurile iniiale i comparativele sunt corecte. Dac nu avei aceast certitudine, documentai impactul acestei constatri asupra abordrii auditului. (h)Identificai estimrile contabile efectuate deRef. directori / management i analizai activitatea necesar pentru a le evalua veridicitatea. (i)Dac auditul trebuie s se bazeze pe o expertizRef. anterior efectuat, evaluai obiectivitatea i competena expertului, precum i dac activitatea acestuia corespunde obiectivelor auditului. (j)Atunci cnd sunt implicai i ali auditori, fieRef. interni, fie externi, luai n considerare influena pe care o vor avea asupra auditului. (k)Documentai o evaluare a riscului de audit i aF1,F2,F3 componentelor sale, riscul inerent, de control i de nedetectare (a se vedea F1 i F2).

DA

DA DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

26

(l)Documentai abordarea auditului, identificndF1,F2,F3 clar domeniile eseniale pentru audit, riscurile i abordarea acestora, precum i metoda de eantionare care urmeaz a fi utilizat. -Eantionare bazat pe judecat -Eantionare bazat pe risc -Alte metode 2.Selectai auditorii corespunztori misiunii (listaiF numele lor mai jos), documentnd msura n care este necesar ca activitatea lor s fie condus, controlat i revizuit. 3.ntocmii un buget de timp al misiunii. F4 4.Asigurai-v c toi auditorii sunt pui n tem. E1

DA

DA

asigurat

DA DA

edin de informare inut pe 14.01.2007 Experien

Numele auditorilor Semntura Iulian P.(IP) Dinca Ana (DA) Data 25.02.2009

Iniiale partener asistent

27

List de verificare a riscului inerent general Iniiale ntocmit de: Dinca Ana Revizuit de: Iulian Popescu Da 1. Conducerea (a) i lipsesc conducerii suficiente cunotine i experiena pentru a conduce activitatea? (b) Are conducerea tendina de a angaja societatea n activiti i asocieri ce prezint un risc ridicat? (c) Au existat modificri ale personalului-cheie n timpul perioadei contabile? (d) Exist cerine pentru meninerea unor niveluri de profitabilitate sau pentru atingerea unor obiective (de exemplu, pentru a satisface cerinele creditorilor)? (e) Au rezultatele raportate o semnificaie personal pentru conducere (de exemplu, primele asociate profitului)? (f) Sunt controalele administrative i cele ale conducerii slabe? (g) Exist lipsuri n sistemul informaional al conducerii? (h) Este conducerea implicat profund n desfurarea activitilor de zi cu zi? Da Aceast ntrebare este relevant doar dac este identificat un risc la punctele (d) sau (e) de mai sus. EVALUAREA GENERAL A RISCULUI ASOCIAT CU CONDUCEREA FOARTE SCZUT/SCZUT/MEDIU/RIDICAT Explicaie MEDIU Riscul asociat cu conducerea este considerat ca fiind mediu. Nu sunt fluctuatii de personal in punctele cheie. Data 23.02.2009 25.02.2009 Perioada auditat:2008

F1

Client: A&D Agro S.R.L.

Nu

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

CONTINUARE 2. Contabilitatea (a) Este funcia contabil descentralizat? (b) i lipsesc personalului din contabilitate pregtirea i capacitatea de a ndeplini sarcinile ce i sunt alocate?

Da Nu

28

(c) Exist posibilitatea apariiei de erori ca rezultat al activitii desfurate sub presiune de personalul contabil? EVALUAREA GENERAL CONTABILITATE A RISCULUI DE

Nu

FOARTE SCZUT/SCZUT/MEDIU/RIDICAT Explicaie Riscul contabil este evaluat ca fiind mediu, avand in vedere riscul MEDIU de erori generate de programul de contabilitate folosit.

3. Activitatea (a) Societatea i desfoar activitatea ntr-un sector cu risc nalt? Exist creditori individuali semnificativi?

Da Nu

Exist persoane ce nu au funcii executive i care dein mai mult de 25% din drepturile de vot sau din aciunile emise? Exist probabilitatea ca activitatea (sau o parte din ea) s fie vndut n viitor? (e) S-a modificat controlul societatii n ultimele 12 luni? (f) Este societatea n situaie de insolvabilitate? EVALUAREA GENERAL A RISCULUI DE ACTIVITATE FOARTE SCZUT/SCZUT/MEDIU/RIDICAT Explicaie Riscul de activitate este evaluat ca fiind mediu, avand in vedere MEDIU riscul inerent de nedetectare aferent mediului in care societatea isi desfasoara activitatea.

Nu Nu Nu

CONTINUARE 4. Audit (a) Este pentru prima dat cnd firma a auditat acest client? (b) Conine raportul de audit rezerve semnificative n oricare dintre ultimii doi ani? (c) Ai descrie relaia cu clientul ca fiind conflictual sau n curs de deteriorare? (d) Se exercit o presiune semnificativ legat de timp sau de onorariu? (e) Exist un numr semnificativ de tranzacii ce sunt dificil de

Nu

Nu Nu Nu

29

auditat? EVALUAREA GENERAL A RISCULUI DE AUDIT FOARTE SCZUT/SCZUT/MEDIU/RIDICAT Explicatie: Riscul de audit este apreciat ca fiind mediu. MEDIU EVALUAREA GENERAL GENERAL A RISCULUI INERENT

FOARTE SCZUT/SCZUT/MEDIU/RIDICAT Explicatie: Pe baza celor de mai sus, riscul inerent general este evaluat ca fiind mediu. MEDIU

LISTA DE INERENTE

VERIFICARE

RISCURILOR

SPECIFICE Data

F2

Client: A&D Agro S.R.L. Perioada auditat: 2008

ntocmit de: Dinca Ana Maria Revizuit de: Iulian Popescu Ref. n dos ar Evaluare 4 5 6 Mediu Mediu Mediu

23.02.2009 25.02.2009 Marimea esantionului / factorul initial de risc

Pragul de semnificaie =2% active totale = Riscuri inerente specifice 272 705 Riscul inerent general = ntrebri sczut 1 2 3 Imobilizri corporale i necorporale Conturi ale grupului i investiii Stocuri de produse finite i stocuri de producie n curs cantiti Stocuri de produse finite i stocuri de producie n curs -

70% 70% 70%

Mediu

70%

30

de evaluare Debitori Investiii pe termen scurt Casa i banca pli Casa i banca ncasri Banca verificri extrase Creditori Creditori pe termen lung Vnzri Cumprri Cheltuieli Salarii i indemnizaii Alte seciuni de audit Balana de verificare i nregistrrile contabile

Mediu Mediu Mediu Mediu Mediu Mediu Mediu Mediu Mediu Mediu Mediu Mediu Mediu Mediu

70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

Situaii financiare provizorii i nregistrri dup sfritul exerciiului

31

CALCULUL EANTIONULUI

F3
Data

Client: A&D Agro S.R.L. Perioada auditat: 2008 S-a abordat modelul de esantionare pe baza de judecata

ntocmit de: Dinca Ana Maria Revizuit de: Iulian Popescu Calculul b e n z i i

23.02.2009 25.02.2009

Risc inerent (RI): sursa F2

RNNE sursa T3

Riscul de control: sursa T2

Dimensiunea d eantionului: e sursa T4, T5 r i s c RI RNNE RC 39,2% 38 70% 48

Imobilizri corporale i necorporale Stocuri de produse finite i stocuri de producie n curs cantiti Stocuri de produse finite i stocuri de producie n curs evaluare Debitori Investiii pe termen scurt Banca verificri extrase Casa i banca pli Casa i banca ncasri Cheltuieli

70% 70%

56% 100%

N/A N/A

70%

100%

N/A

70%

48

70% 70% 70% 70% 70% 70%

100% 100% 100% 100% 100% 31%

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

70% 70% 70% 70% 70% 21.7%

48 48 48 48 48 30

32

Salarii i indemnizaii 70% Alte seciuni de audit 70% Balana de verificare i 70% nregistrri contabile Situaii financiare i 70% nregistrri dup sfritul exerciiului

31% 31% 56% 56%

N/A N/A N/A N/A

21,7% 21,7% 39,2% 39,2%

30 30 38 38

33

2.3 Obiective si foi de lucru

Pentru imobilizarile corporale ca baza de referinta se are in vedere IAS nr.16 Terenuri si mijloace fixe, iar auditorul trebuie sa obtina probe de audit suficiente si adecvate privind: evaluarea initiala la costul sau ca suma platita in numerar sau echivalent de numerar ori valoarea justa a oricarei contraprestatii efectuate pentru achizitionarea unui activ la data achizitiei sau constructiei acestuia. Auditorul examineaza inregistrarile ce stau la baza conturilor de deschidere sau trebuie sa primeasca confirmari scrise de la terte persoane. Sectiunea G Imobilizari corporale si necorporale din Normele minimale de audit recomanda metoda de selectie a esantioanelor metoda proportionala de selectie care consta in alegerea unui esantion de dimensiunea indicate in sectiunea F3, dar acest esantion va fi impartit proportional, astfel incat sa include elemente mari, dar si o selectie din elementele mai mici. Aceasta metoda presupune impartirea esantionului in proportia 80:20. Astfel, 80% din marimea esantionului va fi aleasa din randul celor mai mari elemente in ordine descrescatoare, iar 20% vor fi alese aleatoriu din restul populatiei. Obiectivele avute in vedere sunt: obtinerea unui tabel cu costul imobilizarilor, cu amortizarea acumulata si cu valorile nete ramase. obinerea unui tabel cu intrarile si iesirile de mijloace fixe. Munca de audit presupune: verificarea fizica a imobilizarilor corporale examinarea documentelor de proprietate obtinerea unui tabel al angajamentelor de capital revizuiri legate de deprecierea activelor

34

Foi de lucru
CLIENT: A&D AGRO SRL SUBIECT: Tabel principal al imobilizarilor Intocmit de : AD Data: 23.02.2009 Revizuit de : IP Data: 25.02.2009 Data bilantului: 31.12.2008 CLADIRI APARATE DE MASURA SI CONTROL Mii lei G/5 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE TOTAL

Index nr. G/3

Mii lei G/4 Valoare de inventar La 01.01.2008 Intrari in cursul anului Iesiri in cursul anului La 31.12.2008 Amortizare Inregistrata la 01.01.2009 Amortizarea pe anul 2008 inclusa in costuri Aferenta iesirilor La 31.12.2008 Valoarea ramasa La 31.12.2008 La 31.12.2007 7.980,00 8.170,00 1.520,00 1.330,00 190,00 9.500,00 9.500,00

Mii lei G/6

Mii lei

1.242,00 837,54

24.061,00 8000,00 5.500,00

34.803,00 8837,54 5.500,00 38.140,54

2.079,54

26.561,00

248,00 416,54

6.015,00 6.640,00 1.375,00

7.593,00 7.246,54 1.375,00 13.464,54

664,54

11.280,00

1.415,00 994,00

15.281,00 18.046,00

24.676,00 27.210,00

35

CLIENT: A&D AGRO SRL SUBIECT: Imobilizari cladiri

Intocmit de : AD Data: 23.02.2009 Revizuit de : IP Data: 25.02.2009 Data bilantului: 31.12.2008 Denumire: imobilizari din categoria cladiri Sediu Bucuresti Total mii lei

Valoare de inventar Sold la 01.01.2008 Intrari in cursul anului Iesiri in cursul anului Sold la 31.12.2008 Amortizare la: 01.01.2008 Anul 2008 Aferenta iesirilor La 31.12.2008 Valoarea ramasa la: 31.12.2008 31.12.2007 7.980,00 8.170,00 7.980,00 8.170,00 1.520,00 1.520,00 1.330,00 190,00 1.330,00 190,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00

36

CLIENT: A&D AGRO SRL SUBIECT: Imobilizari aparate de masura si control

Intocmit de : AD Data: 23.02.2009 Revizuit de : IP Data: 25.02.2009 Data bilantului: 31.12.2008 Denumire: Aparate de masura si control MASINA A MASINA B MASINA C MASINA D

Index nr. G/5

MASINA E

Total mii lei

Valoare de inventar Sold la 01.01.2008 Intrari in cursul anului Iesiri in cursul anului Sold la 31.12.2008 Amortizare la: 01.01.2008 Anul 2008 Aferenta iesirilor La 31.12.2008 Valoarea ramasa la: 31.12.2008 31.12.2007 120,00 160,00 270,00 360,00 356,00 474,00 208,00 461,00 1.415,00 994,00 80,00 180,00 236,00 52,87 115,67 664,54 40,00 40,00 90,00 90,00 118,00 118,00 52,87 115,67 248,00 416,54 200,00 450,00 592,00 260,87 576,67 2.079,54 200,00 450,00 592,00 260,87 576,67 1.242,00 837,54

CLIENT:A&D AGRO SRL SUBIECT: Imobilizari -

Intocmit de : AD Data: 23.02.2009 Revizuit de : IP Data: 25.02.2009

Index nr.G/6

37

echipamente tehnologice

Data bilantului: 31.12.2008

Denumire: Echipamente tehnologice Utilaj A Valoare de inventar Sold la 01.01.2008 Intrari in cursul anului Iesiri in cursul anului Sold la 31.12.2008 Amortizare la: 01.01.2008 Anul 2008 Aferenta iesirilor La 31.12.2008 Valoarea ramasa la: 31.12.2008 31.12.2007 4.125,00 9280,00 13920,00 6000,00 15.281,00 18.046,00 1.375,00 0,00 9280,00 2000,00 1.375,00 4640,00 4,640,00 2000,00 6.015,00 6640,00 1.375,00 11.280,00 5.500,00 0,00 18560,00 8000,00 5.500,00 18560,00 8.000,00 24.061,00 8.000,00 5.500,00 26.561,00 Utilaj B Utilaj C Total mii lei

38

Seciunea ACTIVE FIXE CORPORALE I NECORPORALE Client: A&D Agro S.R.L Iniiale Perioada:2008 ntocmit de:Dinca Ana Maria Revizuit de: Iulian P. Acoperire Probe de audit necesare 1.Se obtine un tabel cu variaia valorii de intrare, a amortizrii i a valorii100% contabile nete, n cursul exerciiului financiar, pentru fiecare categorie de mijloace fixe. 100% 2.Se obtine un tabel cu noile active nregistrate n cursul exerciiului financiar auditat. Verificai toate intrrile importante de active pe baza facturilor aferente / documentelor justificative. 3.Se obtine un tabel cu ieirile de active n cursul exerciiului financiar. Verificai ncasrile din fiecare vnzare important de active din cursul exerciiuluifinanciar cu documentele justificative. 4.Se obtine un tabel cu profitul /pierderea rezultate n urma cedrilor de active din cursul exerciiului financiar. Verificai calculul profitului sau pierderii dinvnzare. 5.Se obtine tabele cu activele deinute prin contracte de leasing financiar sau de cumprare n rate. Revizuii contractele de leasing financiar i de cumprare n rate i asigurai-v c att activele, ct i obligaiile aferente au fost corect nregistrate i prezentate. 6.Se obtine tabele privind cheltuielile cu amortizarea aferente exerciiului financiar auditat. Verificai corectitudinea calculului cheltuielilor cu amortizarea Ref. sit G1 G2.1 G2.2 G2.3 G2.4 REF REF REF REF REF DA DA DA Data 23.02.2009 25.02.2009 Iniiale Probleme aparute DA DA Nu sunt Nu sunt

39

i comparai politica de amortizare din exerciiul curent cu cea din anii anteriori. 7.Se obtine tabele cu reevalurile de active efectuate n cursul exerciiului financiar auditat. 8.Se obtine un tabel cu reparaiile i modernizrile de active i decidei dac exist elemente care trebuie capitalizate. Munca de audit 9.Se decide dac este necesar verificarea fizic a mijloacelor fixe. REF Una din cldiri are nevoie de reparaii minore Inspecia actelor. Banca deine garania asupra terenurilor i cldirilor soc. -

Lista Anexat Actele deG9 proprietate n 10.Se examineaza actele de proprietate ale activelor semnificative, dac acesteaposesia G10 nu sunt n custodia unei instituii de creditare, ca garanie. Asigurai-v c actele companiei sunt pe numele clientului i obinei confirmarea n acest sens, dac nu sunt n posesia societii. 11.Se obtine un tabel cu angajamentele de investiii, dac exist aa ceva, fcnd REF deosebire ntre cele contractate, dar care nu sunt prezentate n situaiile financiarei cele autorizate fr a fi ns deja contractate. REF 12.Se decide dac exist probe privind o depreciere a fondului comercial i a altor mijloace fixe i asigurai-v c, n caz afirmativ, a fost fcut un provizion corespunztor. Teste suplimentare Concluzie: Cu excepia aspectelor supuse ateniei verificatorului, am obinut asigurri rezonabile c mijloacele fixe: Au fost nregistrate corect i n totalitate. Exist i aparin societii. Sunt corect evaluate n bilan. Sunt corect prezentate, n conformitate cu OMF 94/2001 i cu standardele internaionale de contabilitate. Semnat.......Iulian P. Data......25.02.2009............................................ Responsabil de misiune

40

Seciunea LISTA DE VERIFICARE A NTOCMIRII TUTUROR DOCUMENTELOR DE LUCRU Client: A&D Agro S.R.L Perioada:2008

C Iniiale Data ntocmit de: Dinca 23.02.2009 Revizuit de:Iulian P. 25.02.2009 Ref. Sit. Iniiale Probleme aprute REF DA DA DA DA DA DA DA -

1.S-au nregistrat n documentele de lucru toate aspectele relevante pentru procesul de audit? 2.S-a ncheiat auditul conform planului convenit? Dac nu, au fost aprobate toate modificrile semnificative? 3.S-a revizuit relevana planificrii fcute, n lumina celor mai recente situaii financiare disponibile? REF 4.S-au finalizat i semnat toate seciunile relevante ale programului de audit? 5.Au fost semnate toate documentelor de lucru i au fost datate de persoana care le-a ntocmit? REF 6.Au fost toate documentele de lucru corect refereniate? 7.Prezint situaiile principale cifre comparative? REF 8.Documentele de lucru conin analize i sinteze care s probeze fiecare element din bilan? REF 9.Au fost analizate toate sumele necesare din contul de profit i pierdere? Se iau n considerare aspectele fiscale. Se analizeaz explicaiile date pentru creteri/scderi neobinuite. REF 10.Sunt aspectele prezentate n situaia Punctelor restante singurele aspecte care mpiedic finalizarea activitii? REF

41

CAPITOLUL III CONCLUZII SI PROPUNERI

Am auditat situatiile financiare ale societii A&D Agro S.R.L la data de 31 decembrie 2008. Responsabilitatea pentru aceste situaii financiare revine conducerii societii. Responsabilitatea noastr este de a prezenta o opinie asupra acestor situaii financiare n baza auditului efectuat. Auditul nostru a fost desfurat n concordan cu Standardele Internaionale de Audit. Aceste Standarde cer planificarea i efectuarea auditului n scopul obinerii unei certificri rezonabile, conform creia situaiile financiare nu conin denaturri semnificative. Un audit include examinarea, pe baza de teste, a probelor de audit ce susin sumele i informaiile prezentate n situaiile financiare. Un audit include, de asemenea, evaluarea principiilor contabile folosite i a estimrilor fcute de ctre conducere, precum i evaluarea prezentrii generale a situaiilor financiare. Considerm c auditul nostru constituie o baz rezonabil pentru exprimarea opiniei noastre. Din activitatea desfasurata rezulta ca imobilizarile corporale de natura constructiilor sunt proprietatea societatii iar instalatiile si echipamentele tehnologice sunt detinute de societate. Rezulta de asemenea ca activul este prezentat corect la cost mai putin amortizarea acumulata. Confirm de asemenea ca amortizarea a fost aplicata in mod consecvent si este adecvata societatii. n opinia noastr, situaiile financiare prezint o imagine fidel (sau prezint cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative) poziia financiar a societii la 31 decembrie 2008, n conformitate cu Standardele Internaionale de Contabilitate.

Semntura: S.C VIVA AUDIT S.R.L BUCURESTI Auditori financiari, Membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romnia

42

BIBLIOGRAFIE

1. Boulescu Mircea, Corneliu Barnea, Audit financiar, Ed. Romania de Maine, 2007. 2. Boulescu Mircea, Liana Gadau, Audit intern si entitati economice, Ed. Romania de Maine, 2007. 3. Boulescu Mircea, Mare Valeric, Ghi Marcel, Control fiscal i auditul financiar, Bucureti, Ed. CECCAR, 2005 4. Danescu Tatiana, Audit financiar convergente intre teorie si practica, Ed. Irecson, 2007. 5. Florea Ion, Macovei Ionela Corina, Berheci Maria, Florea Radu, Introducere in expertiza contabila si auditul financiar, Ed. CECCAR, 2005. 6. Marin Toma Iniiere n auditul situaiilor financiare ale unei entiti, Bucureti, Ed. CECCAR, 2005. 7. Morariu Ana, Eugeniu Turlea, Audit Financiar Contabil, Ed.Economica, 2008. 8. Morariu Ana, Gabriel Radu, Audit financiar, vol. I si II Ed. Universitara 2006; 9. Tataru Violeta, Auditul financiar, Ed. Cavallioti, 2008. 10. Camera Auditorilor din Romnia: Auditul financiar contabil 2008, Standarde, Norme privind conduita etic i profesional, Editura Economic, 2008

43

11. Manualul pentru standarde internationale de audit , certificare si etica, Ed. CECCAR, 2007. 12. Standardul profesional nr. 36 Misiunile de audit intern realizate de expertii contabili ghid de aplicare, Ed. CECCAR, 2007. 13. Reviste CECCAR 2006 2008, Contabilitatea Expertiza si Auditul Afacerilor nr 1-8, Ed.CECCAR.

44