Sunteți pe pagina 1din 7

Formular standard

Registrul riscurilor

REGIA NATIONALA A PDURILOR


DIRECTIA SILVICA DOLJ
SNTATE I SECURITATE N MUNC

Anexa MR 02
Pag: 1/7

Organizarea activitii interne de sntate i securitate n munc


Risucl de
Omisiuni ale
- Director1
neorganizare a
activitatii de
prevenire si protectie
in cadrul DS Dolj si
la subunitati conform
Legii 319 / 2006 ,HG
1425/ 2006-art 14-19
si HG 955/2010
respectiv :
identificarea
factorilor de risc
pentru toate locurile
de munc/ posturi de
lucru i pentru
fiecare component a
sistemului de munc
(executant, sarcina de
munc, mijloace de
munc si mediu de
munc) ; ntocmirea
i actualizarea
planului de prevenire
i protecie;
ntocmirea de
instruciuni proprii

responsabilului
SSM din cadrul
directiei silvice si a
lucratorilor
desemnati cu
atributii in
domeniul sanatatii
si securitatii in
munca de la
subunitati.

Direcia
Silvic Dolj

- Responsabil
Compartiment
SSM al
Direciei
Silvice Dolj

Termenul
de punere
n oper

Data ultimei
revizuiri i
stadiul
aciunii

10

11

12

-Monitorizarea i
autocontrolul
permanent de ctre
respopnsabilul
SSM

permanent

28.11.2014

-Controlul din
partea ITM Dolj

1
3

14

Expunere

Instrumente de
control intern

Probabilitate

Strategia
adoptat
pentru risc

Impact

Rsponsabil
cu
gestionarea
riscului

Expunere

Circumstanele
care favorizeaz
apariia riscului

Probabilitate

Descrierea riscului

Impact

Obiective

Zona de risc

REGISTRUL RISCURILOR
la data de 28.11.2014

15

Eventua
le riscuri
secunda
re
16

Observaii

17
-Verificarea
periodic
privind
funcionarea
activitii de
sntate i
securitate n
munc

Depunerea
spre aprobare
in CSSM de
ctre
respopnsabilul
SSM i a
lucrtorilor
desemnai de
la subunitati a
propunerilor
privind
evaluarea
factorilor de
risc cu termen
permanent
msuri pentru
mbuntirea
msurilor de

Formular standard
Registrul riscurilor

REGIA NATIONALA A PDURILOR


DIRECTIA SILVICA DOLJ
SNTATE I SECURITATE N MUNC

Anexa MR 02
Pag: 2/7

prevenire.

Riscul de a nu
organiza comitetului
de securitate i
sntate n munc
(CSSM) conform
Legii 319/2006, HG
1425/2006-art 57-64,
HG 955/2010 art 4043;

Omisiuni ale
responsabilului
SSM din cadrul
direciei silvice

- DirectorDirecia
Silvic Dolj

-Monitorizarea i
autocontrolul
permanent de ctre
respopnsabilul
SSM

permanent

28.11.2014

-Verificarea i
actualizarea
deciziei
privind
constituirea
CSSM i
actualizarea
membrilor
comisiei

Riscul de a nu
nominaliza prin
decizie a persoanelor
desemnate cu
activitatea de SSM,
respectiv lucrtori
desemnai conform
Legii319/2006 ,HG
1425/2006, art 57-64,
HG 955/2010 art 4043.

Omisiuni ale
responsabilului
SSM din cadrul
direciei silvice

- DirectorDirecia
Silvic Dolj

- Autocontrolul
permanent de ctre
respopnsabilul
SSM

permanent

28.11.2014

-Verificarea i
actualizarea
deciziei
privind
constituirea
CSSM i
actualizarea
membrilor
comisiei

- Responsabil
Compartiment
SSM al
Direciei
Silvice Dolj

Funcionarea activitii interne de Sntate i Securitate n Munc


Riscul de
Omisiuni ale
- Director
4
4
nefuncionare a
CSSM i atribuii,
conform Legii
319/2006, HG
1425/2006 -art 65-73
si HG 955/2010;

responsabilului
SSM din cadrul
direciei silvice i a
lucrtorilor
desemnai cu
atribuii n
domeniul sntaii

tehnic
Direcia
Silvic Dolj

-Controlul din
partea ITM Dolj

-Monitorizarea i
autocontrolul
permanent de ctre
respopnsabilul
SSM

-Transmiterea
deciziei
membrilor

trimestrial

28.11.2014

-Intrunirea
CSSM cel
puin
trimestrial i
convocarea
acestuia cu cel
puin 5 zile
inaintea datei

Formular standard
Registrul riscurilor

REGIA NATIONALA A PDURILOR


DIRECTIA SILVICA DOLJ
SNTATE I SECURITATE N MUNC
i securitii n
munc de la
subuniti.

Riscul de a nu fii
instruii angajaii
(instruirea
introductiv-general,
instruirea la locul de
munc i instruirea
periodic) n vederea
lurii la cunotin a
legislaiei n vigoare,
riscurile de accidente
i mbolnviri la
locul de munc,
msuri de acordare a
primului ajutor,
stingerea incendiilor
i evacuarea
lucrtorilor.Legea nr
319/2006 , HG
1425/2006-art 83107 si HG 955/2010,
art 93-106.

Pag: 3/7

stabilite prin
intinare
scris
specificnd
tematica,data,l
ocul i ora.
Responsabil
Compartiment
SSM al
Direciei
Silvice Dolj

Anexa MR 02

-Nesincronizarea
ntre
compartimentul
personal i SSM cu
privire la
informarea despre
noii angajai astfel
nct acesia s fie
instruii conform
instructajului
introductiv-general
i instructajul la
locul de munc.

Responsabil
Compartiment
SSM al
Direciei
Silvice Dolj

- Lipsa de interes a
responsabililor cu
atribuii n
domeniul SSM
privind realizarea
instructajului

-Responsabili
SSM-lucrtori
desemnti cu
atribuii

-Controlul din
partea ITM Dolj

-Monitorizarea
lucrtorilor la
angajare i
instruirea n
continuare a
angajailor de ctre
respopnsabilul
SSM i a
lucrtorilor
desemnai de la
subuniti

-Informarea se
face i pentru
Inspectoratul
Tertorial de
Munc Dolj.

permanent

28.11.2014

-ntocmirea
procesuluiverbal
-Revizuirea
periodic a
modului de
instruire a
angajailor la
direcia silvic
i la subuniti;

-ntocmirea
instruciunilor
proprii pentru
locuri de
munc /posturi
de lucru de

Formular standard
Registrul riscurilor

REGIA NATIONALA A PDURILOR


DIRECTIA SILVICA DOLJ
SNTATE I SECURITATE N MUNC
periodic

Riscul de a nu se
achiziiona
echipamentul
individual de
protecie (EIP)
lucrtorilor conform
Legii 319/ 2006, HG
1425/2006-art 83107 i HG
955/2010 ,art 67-d;
Contractului Colectiv
de Munc
,instruciuni proprii

Riscul ca persoanele
desemnate cu
atribuii n domeniul
SSM s nu aib
nivelul de pregtire
conform
Legii319/2006, HG
1425/2006 -art 47-51
i HG 955/2010, art
32

Omisiuni privind
respectarea
termenului de
valabilitate a EIP,
precum stabilirea
necesarului pentru
fiecare loc de
munc/post de
lucru

Omisiuni in
solicitarea
Serviciului Intern
de Prevenire si
Protectie din cadrul
RNP existena
responsabililor
SSM de la
subuniti care nu
au ndeplinit

Anexa MR 02
Pag: 4/7

ctre direcia
silvic
-ntocmirea
instruciunilor
proprii pentru
locuri de
munc /posturi
de lucru de
ctre RNPRomsilva
Responsabil
Compartiment
SSM al
Direciei
Silvice Dolj

-Sef ocol
-Responsabili
SSM lucrtorii
desemnai cu
atribuii
-Comitetul
Director al
Directiei
Silvice Dolj
Responsabil
Compartiment
SSM al Direciei
Silvice Dolj

-Monitorizarea
lucrorilor care
beneficiazde
dotarea cu EIP de
cre respopnsabilul
SSM din cadrul
directiei silvic,
lucrorilor
desemna de la
subuniti

-Monitorizarea i
autocontrolul
permanent efectuat
de respopnsabilul
din cadrul directiei
silvice i a
lucrtorilor
desemnai de la
subuniti.

permanent

Toi
lucrtorii
desemnai
au
calificarea
necesar
-Nivel
mediu 80
ore

28.11.2014

28.11.2014

-Depunere spre
aprobare la
direcia silvic
a listelor cu
EIP

-Organizarea
licitatiei pentru
achizitionarea
EIP
-Participarea
periodic a
lucrtorilor
desemnai la
cursuri de
actualizare a
cunotinelor
de pregtire
profesional n
domeniul ssm.

Formular standard
Registrul riscurilor

REGIA NATIONALA A PDURILOR


DIRECTIA SILVICA DOLJ
SNTATE I SECURITATE N MUNC

Anexa MR 02
Pag: 5/7

cerinele minime de
pregtire i trebuie
s urmeze cursul de
nivel minim.
- nivel mediu de 80
ore.

-ef ocol

-Eliberarea de
catre unitatea
care a
organizat
scolarizarea a
Certificatelor
de
absolvire,no
minale, in
original

-Responsabili
SSM -lucrtori
desemnai cu
atribuii

Riscul cercetrii ,
inregistrarea i
evidena
necorespunztoare a
accidentelor de
munc Legea 319/
2006 , HG
1425/2006-art 114141 i HG
955/2010 ,art 56-77;
79-85.

Riscul de a fi
incadrate in
unitate, persoane
fr calificarea
necesar postului
sau de a fi

-Erori n
constituirea
comisiei de
cercetare a
evenimentului.

Responsabil
Compartiment
SSM al Direciei
Silvice Dolj

-Erori de cercetare
propriu-zis
Erori de raportare a
producerii
evenimentului

- ef ocol

- Omisiuni in
analizarea
dosarului de
personal i
neefectuarea
cursurilor de

Director
direcie silvic

-Autocontrolul
permanent de ctre
respopnsabilul
SSM al direciei
silvice

La 5 zile de
la data
producerii

28.11.2014

Depunere
spre aprobare
a dosarelor
de cercetare a
evenimentulu
i la ITM Dolj

permanent

28.11.2014

Analizarea
dosarului de
personal in
cazul acestor
angajati

-Controlul din
partea ITM Dolj

-Responsabili
SSM -lucrtori
desemnai cu
atribuii

-Autocontrolul
permanent de ctre
respopnsabilul
SSM al direciei
silvice

Formular standard
Registrul riscurilor

REGIA NATIONALA A PDURILOR


DIRECTIA SILVICA DOLJ
SNTATE I SECURITATE N MUNC

transferate
persoane de pe un
post pe altul fr a
avea calificarea
necesar.

Anexa MR 02
Pag: 6/7

calificare
corespunztoare
de ctre salariai
ef ocol

10

Riscul de a nu
efectua controlul
medical la angajarea
noilor salariai

Omisiuni din partea


compartimentului
resurse umane

Responsabil
Compartiment
SSM al Direciei
Silvice Dolj
Responsabil
Compartiment
resurse umane
Responsabil
Compartiment
SSM al Direciei
Silvice Dolj

Monitorizarea
dosarului de
personal de ctre
responsabil resurse
umane

La data
angajarii n
unitate

28.11.2014

ncheierea
contractului de
prestri servicii
de medicina cu
o unitate
sanitar
autorizat

-Atocontrolul
permanent de ctre
respopnsabilul
SSM i a
lucraorilor
desemnai de la
subuniti.

permanent

28.11.2014

ncheierea
contractului de
prestri servicii
de medicina cu
o unitate
sanitar
autorizat.

-Atocontrolul
permanent de ctre
respopnsabilul

permanent

28.11.2014

ncheierea
contractului de
prestri servicii

Responsabil
Compartiment
reurse umane
Responsabil
compartiment
Achiziii
publice;

11

12

Riscul neefectuarii
controlului medical
anual periodic al
tuturor
angajatiilor,Legea nr
319 / 2006 , HG
1425/2006

Riscul neefecturii
controlului medical
conductorilor auto

-Omisiuni n
organizarea aciunii
care pot duce la
depistarea unor boli
care pot fii tratate
la timp sau care
prin gravitatea lor
produc accidente de
munc

-Omisiuni n
organizarea de
aciunii care pot

Director
direcie silvic

Responsabil
Compartiment
SSM al Direciei
Silvice Dolj
Responsabil
Compartiment
SSM al Direciei

Formular standard
Registrul riscurilor

REGIA NATIONALA A PDURILOR


DIRECTIA SILVICA DOLJ
SNTATE I SECURITATE N MUNC

13

care conduc vehicule


cu o greutate mai
mare de 3,50 tone
(avizul
psihologic,aviz
medical) Legea nr
319 / 2006, HG
1425/2006
Neintocmirea din
timp a necesarului de
doze de vaccinuri
antigripale si
vaccinuri contra
hepatitei A si B

duce la depistarea
unor boli care pot
fii tratate la timp
sau care prin
gravitatea lor
produc accidente de
munc

Silvice Dolj

Omisiuni privind
organizarea actiunii
de catre lucratorii
desemnati cu
activitatea SSM

Responsabil
Compartiment
SSM al Direciei
Silvice Dolj

-Sef ocol

-Responsabili
ssm-lucratori
desemnati cu
atributii

SSM i a
lucraorilor
desemnai de la
subuniti.

-Atocontrolul
permanent de
ctre
respopnsabilul
SSM i a
lucraorilor
desemnai de la
subuniti.

Anexa MR 02
Pag: 7/7

de medicin cu
o unitate
sanitar
autorizat.

permanent

30.12.2014

Informarea
angajatilor
privind
utilitatea
vaccinarii
antigripale si
intocmirea de
catre fiecare
subunitate a
necesarului de
doze.
-Raportarea la
sfarsitul anului
a realizarilor
privind
respectarea
programului
anual.