Sunteți pe pagina 1din 16

LOCUL DE MUNCĂ NR.

ŞOFER

PROCESUL DE MUNCĂ

Activitatea şoferului este cea de deservire a mijloacelor de transport ale societăţii, asigurarea
transportului de marfă pentru vinzari cu amanuntul in magazine specializate a produselor alimentare,
bauturi si tutun şi asigurarea transportului materialelor pentru uzul intern al magazinului, fiind
subordonat conducerii magazinului.

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT

A. MIJLOACE DE PRODUCŢIE
 autoutilitare;
 trusă de scule tip auto;
 carburanţi;
 lubrifianţi;
 antigel;
 freon (în instalaţiile de climatizare);
 lichid de frână;
 electrolit baterii acumulator;
 lichid pentru curăţare parbrize;
 dispozitive de suspendare a mijlocului de transport;
 triunghiuri reflectorizante;
 pene de calare;
 manometre pentru verificarea presiunii în pneuri;
 truse medicale;
 centuri de siguranţǎ auto;
 extinctoare;
 dispozitive de fixare a mărfurilor transportate;
 drumuri publice (naţionale, judeţene, comunale, etc.)

B. SARCINA DE MUNCĂ
În conformitate cu „Fişa postului”, elaborată în cadrul magazinului, conducătorul auto are
următoarele atribuţii:
- să respecte procedurile de lucru din cadrul magazinului
- să respecte regulamentul intern
- sa respecte traseele şi orele stabilite pentru a veni sau pleca de la serviciu
- să aibă o ţinută corespunzătoare şi o comportare plăcută, prezentând un respect deosebit faţă
de client
- să ştie sa apere interesele magazinului
- să duca şi să aducă, ori de cate ori este nevoie, corespondenţa de la oficiul poştal unde este
arondat magazinul
- să cumpere diverse materiale pentru firmă: timbre, medicamente, diverse piese de schimb
auto sau pentru întreţinerea magazinului, etc.
- să ducă maşinile din parcul auto al magazinului la service pentru întreţinere, revizii sau
diverse reparaţii
- să ducă maşinile din parcul auto al magazinului la spălat
- să-şi facă singur strategia de lucru pentru un randament cat mai bun
- să completeze cu atenţie foile de parcurs, pe care le va prezenta săptămânal asistentei
managerului
- să respecte regulile de circulaţie pe drumurile publice
- să anunţe în cazul îmbolnăvirii sau când nu poate veni la serviciu
- să-şi însuşească şi să respecte normele de protecţia muncii, PSI şi măsurile de aplicare a
acestora
- să-şi însuşească şi să respecte prevederile instrucţiunii interne privind transportul rutier de
marfa
- să-şi desfăşoare activitatea astfel încât să nu expună la pericol de accidentare persoana
proprie sau alte persoane participante la procesul de muncă
- să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să
informeze şeful ierarhic
- este interzis accesul la instalaţii, aparate, dispozitive pentru utilizarea carora nu a fost
instruit
- anunţă şeful ierarhic cu privire la orice eveniment petrecut in locul unde lucrează (ex:
incendiu, inundaţie, accidente, etc.) şi acţionează conform normelor de protecţie a muncii si
normelor PSI
- dă relaţiile solicitate organelor de control şi de cercetare abilitate
- alte sarcini si obligaţii stabilite pe cale ierarhică.

C. MEDIUL DE MUNCĂ
Activitatea se desfăşoară în cabina autovehiculului şi parţial în aer liber.
Iluminatul este natural şi artificial.
Temperatura aerului ridicată / scăzută în funcţie de anotimpuri.

FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI


A. Factori de risc proprii mijloacelor de producţie:
- Mişcări periculoase
 Deplasări sub efectul gravitaţiei sau efectul propulsiei
o Pilotarea necorespunzătoare a mijloacelor de transport
o Abaterea de la traiectoria normală a mijlocului de transport, accidente
de circulaţie
o Efectuarea necorespunzătoare a operaţiilor de întreţinere curentă şi
reparaţii la autovehicul
- Suprafeţe sau contururi periculoase
 căi de acces şi circulaţie acoperite cu zăpadă, gheaţă, polei
- Incendii datorită:
 utilizarea focului deschis la pornirea mijloacelor de transport
 alimentarea cu carburanţi a autovehiculului cu motorul pornit
- Dotări necorespunzătoare ale autovehiculului
- Factori de risc chimic:
 lucrul cu substanţe toxice – antigel, lichid de frânǎ;
 lucrul cu substanţe caustice – electrolitul bateriilor de acumulatori – arsurǎ chimicǎ;
 lucrul cu substanţe inflamabile – combustibili, uleiuri, unsori, etc.

B. Factori de risc proprii mediului de muncă:


Factori de risc fizic:
Şoc, colaps caloric sau degerături la temperaturi extreme +350 C, respectiv –200 C;
Reumatism, otite datorate curenţilor de aer;
Calamităţi naturale - trăsnet, vânt, grindină, viscol, alunecări, seisme etc.
Nivel artificial de iluminare scăzut, la deplasarea pe timp de noapte intervine fenomenul de
orbire provocat de folosirea incorectǎ a luminilor de către participanţii la trafic;
C. Factori de risc proprii sarcinii de muncă:
Suprasolicitare fizică:
Suprasolicitare fizică – lucru prelungit în poziţie şezând
- manipularea de obiecte cu greutate mare
Omiterea efectuării de operaţii:
o Oprirea autovehiculul în parcurs după minim 250 km şi verificarea starea pneurilor,
direcţia, buloanele de fixare a jantelor ş.a.
o Oprirea autovehiculul în cazul apariţiei unor zgomote anormale şi ori de câte ori este
necesar să se efectueze controlul tehnic în parcurs;
o coborârea pantelor cu motorul oprit şi neangrenat în trepte de viteze corespunzătoare;
o verificarea funcţionării frânelor după trecerea autovehiculului prin vaduri sau după
spălarea lui (când frânele nu mai funcţionează normal),
Efectuarea de operaţii în afara sarcinii de muncă
Plecarea în cursă fără efectuarea verificărilor obligatorii în ceea ce priveşte starea tehnică a
autovehiculului.
Conducerea autovehiculului sub influenţa băuturilor alcoolice.

D. Factori de risc proprii executantului:


Executarea defectuoasă de operaţii: comenzi, manevre, poziţionări, fixări, asamblări, reglaje
necorespunzătoare:
- Omiterea verificărilor necesare înainte de plecarea în cursă;
- Circulaţia fără închiderea centurii de siguranţǎ;
- Transportul buteliilor de aragaz, al bidoanelor, sticlelor etc. care conţin materiale
inflamabile;
Efectuarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă: pornirea echipamentelor tehnice,
cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare.
Efectuarea de improvizaţii în instalaţia de alimentare cu combustibili sau electrică a
autoutilitarei;
Incendiu datorită smulgerii furtunului de alimentare datorită neatenţiei şoferului, defectării
furtunului de alimentare cu carburant, pierderi de carburant din rezervorul autovehiculului.
Staţionări, deplasări în zone cu pericol temporar sau permanent.
Însuşiri, capacităţi individuale necorespunzătoare
Deficienţe de pregătire profesională
Nerespectarea instrucţiunilor proprii de securitate a muncii elaborate în cadrul societăţii, a
regulilor de exploatare, întreţinere şi reparaţie menţionate în cărţile tehnice ale echipamentelor de
muncă deservite.
SC LAZARESCU & MARIANA NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 1
SRL
Transport produse alimentare, DURATA EXPUNERII: 10 h
FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ
buturi si tutun
Locul de muncă:
FIŞA NR. 2
Şofer ECHIPA DE EVALUARE:
Evaluatori autorizaţi, consultanţi, medic,
conducător loc de muncă

COMPONENTA FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE Consecinţa


FACTORI DE RISC Clasa de Clasa de Nivel de
SISTEMULUI A FACTORILOR DE RISC maximă
IDENTIFICAŢI gravitate probabilitate risc
DE MUNCĂ previzibilă

0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE FACTORI DE RISC 1. Abaterea de la traiectoria normală a mijlocului de transport, accidente de
DE MECANIC circulaţie Deces 7 1 3
Mişcări periculoase
PRODUCŢIE Deplasări sub efectul 2. Joc al volanului mai mare de 150
gravitaţiei sau sub
Deces 7 1 3
efectul propulsiei 3. Defecţiuni şi uzuri la piesele mecanismului de direcţie (jocuri la articulaţie, lipsă
şplinturi etc.); Deces 7 1 3
4. Scurgeri de carburant sau fisuri în sistemul de alimentare cu carburant al
autovehiculelor INV. Gr. I 6 1 3
Mişcări funcţionale 5. Sisteme de frânare nereglate şi / sau cu deficienţe
ale echipamentelor Deces 7 1 3
tehnice 6. Pilotarea necorespunzătoare a mijloacelor de transport
INV. Gr. II 5 1 3
7. Nefuncţionarea sistemului de dezaburire, sistemului de ştergere a parbrizului
Deces 7 1 3
8. Incendiu datorită menţinerii în exploatare a unor instalaţii electrice improvizate,
ITM 45 –180
siguranţe necalibrate
zile 3 1 2
Suprafeţe sau 9. Contactul cu obiecte, scule, părţi ale materialelor manipulate cu suprafeţe ITM 45-180
contururi periculoase înţepătoare, tăioase sau abrazive zile
3 2 2
FACTORI DE RISC 10. Incendii pe fondul lipsei stingătoarelor din dotarea mijlocului de transport ITM 45 –180
TERMIC zile 3 1 2
FACTORI DE RISC 11. Legături improvizate în instalaţia electrică a autovehiculului, cablurile
ELECTRIC neizolate, siguranţele necalibrate, lipsa capacelor de protecţie etc., baterie de
acumulatoare nefixată rigid, acoperită şi amplasată în aşa fel încât bacurile să nu se ITM 45 –180
spargă în timpul mersului, relee ale regulatoarelor de tensiune nereglate şi izolate zile 3 1 2
faţă de exterior (capac etc.) pentru a se evita scurtcircuitele

FACTORI DE RISC 12. Spălarea mâinilor cu produse inflamabile


CHIMIC INV. Gr.II 5 1 3
13. Contactul cu substanţe toxice – antigel, lichid de frânǎ
caustice - electrolitul bateriilor de acumulatori ITM 3-45
inflamabile - combustibili, uleiuri, unsori zile 2 1 1

MEDIUL DE FACTORI DE RISC 14. Şoc, colaps caloric sau degerături la temperaturi extreme de +350C, respectiv –
MUNCĂ FIZIC 200C Deces 7 1 3
15. Curenţi de aer – neetanşeitǎţi ale habitaclului la unele autoturisme ITM 3-45
zile
2 1 1
16. Locuri de parcare alunecoase (gheaţă, substanţe grase, lichide), deplasarea pe
ITM 45 –180
drumuri acoperite cu zăpadă, gheaţă
zile 3 3 3

17. Iluminat natural sau artificial necorespunzător (insuficient) Deces 7 1 3


18. Orbire provocată de folosirea incorectǎ a luminilor de către participanţii la
trafic pe timp de noapte Deces 7 1 3
19. Calamităţi naturale: trăsnet, vânt puternic, grindină, viscol, seisme, etc.
Deces 7 2 4
SARCINA DE Suprasolicitare fizică 20. Suprasolicitare fizică – lucru în poziţie şezând
MUNCĂ Afecţiuni ale coloanei vertebrale în cazul manipulării prin purtare a maselor ITM 3-45
zile
2 4 2
21. Solicitare permanentǎ a atenţiei în timpul deplasării, decizii dificile în timp
scurt – intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort mai accentuat în cazul ITM 45-
deplasării în condiţii atmosferice grele – ceaţǎ, ploaie, ninsoare) 3 4 3
180 zile
Operaţii, reguli greşite 22. Utilizarea de anvelope diferite şi nu de aceleaşi dimensiuni; deformaţii ce
indică dezlipiri sau ruperi ale straturilor componente, neverificarea presiunii pentru
a coincide cu cea prescrisă de fabricant
INV. GR. III 4 1 2

23. Plecarea în cursă a autovehiculelor care prezintă stare tehnică


necorespunzătoare Deces 7 1 3
24. Schimbarea destinaţiei mijlocului de transport (mărfuri / persoane), număr mai
mare de persoane transportate INV. Gr.II 5 1 3
25. Interzicerea transportului mărfurilor rău mirositoare, al buteliilor de aragaz, al
bidoanelor, al sticlelor etc. care conţin materiale inflamabile, atât în interiorul ITM 45 –180
cabinei, cât şi pe platformă. zile 3 1 2

26. Conducerea autovehiculului sub influenţa băuturilor alcoolice


Deces 7 1 3
27. Distragerea atenţiei în timpul condusului, pe fondul amplasării pe bordul
autovehiculului de becuri, fotografii, ilustrate etc. Deces 7 1 3
28. Coborârea pantelor cu motorul în funcţiune şi angrenat în trepte de viteze
necorespunzătoare. Deces 7 1 3
29. Nerespectarea regulilor de circulaţie menţionate în Ordonanţa de urgenţă nr.
195 din 12/12/2002 privind circulaţia pe drumurile publice Deces 7 1 3
30. Neverificarea instalaţiei de semnalizare, iluminat şi avertizare sonoră înainte de
plecarea în cursă Deces 7 1 3
Absenţa unor operaţii 31. Asigurarea măsurilor de siguranţă la parcarea autovehiculelor
Neglijabil 1 3 1
32. Ineficienţa sistemului de frânare după spălare sau după trecerea prin vaduri de
ape. Deces 7 1 3
Metode de muncă 33. Utilizarea flăcării deschise sau a altor surse de foc la pornirea motorului
necorespunzătoare INV. GR. I 4 1 3
EXECUTANT Efectuarea
34. Nerespectarea regimurilor de viteză
defectuoasă de Deces 7 2 4
operaţii
35. Nerespectarea măsurilor de siguranţă la remedierea defecţiunilor în parcurs
INV. GR. II 5 1 3
36. Punerea în funcţiune a mijlocului de transport anterior asigurării conducătorului
Staţionări, deplasări în auto şi pasagerului din dreapta cu centura de siguranţă Deces 7 2 4
zone cu pericol
temporar sau 37. Staţionări / deplasări în zone periculoase, alimentarea autovehiculului cu
permanent motorul în funcţiune INV. GR. II 5 1 3
Efectuarea de operaţii 38. Transportarea în cabina mijlocului de transport a unui număr de persoane mai
neprevăzute prin mare decât cel stabilit prin construcţia autovehiculului şi înscris în certificatul de
sarcina de muncă înmatriculare
INV. GR. II 5 2 4

39. Efectuarea de improvizaţii în instalaţia de alimentare cu combustibili sau


electrică a autovehiculului INV. Gr.II 5 1 3
Însuşiri, capacităţi 40. Prezentarea la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice sau consumul acestora
individuale în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu Deces 7 1 3
necorespunzătoare
41. Indisciplina la locul de muncă, conflicte în relaţiile profesionale cu membrii ITM 3-45
echipei de lucru, boli acute nedepistate zile 2 1 1
42. Neefectuarea controlului medical
Deces 7 1 3
Deficienţe de 43. Instruire necorespunzătoare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
pregătire profesională Deces 7 1 3
44. Accidente de traseu
Deces 7 1 3

Nivelul de risc global pentru meseria de şofer este:

44

å r Ri i

i=1 4 ( 4 x 4) + 29 (3 x 3) + 7 (2 x 2) + 4 (1 x 1) 357
Nrg6 = -------------- = --------------------------------------------------------------------------- = -------- = 2,95
44 4 x 4 + 29 x 3 + 7 x 2 + 4 x 1 121

år i

i=1

Nrg6 = 2,950
FIŞA DE MĂSURI PROPUSE
NIVEL MĂSURA PROPUSĂ
Nr.
FACTOR DE RISC DE Nominalizarea măsurii Competenţe / Termen
crt
RISC răspunderi realizare
1 Nerespectarea regimurilor de viteză 4 Respectarea regimurilor de viteză atât pe Şofer Permanent
drumurile publice, în funcţie de categoria
mijlocului de transport

2 Punerea în funcţiune a mijlocului de transport anterior asigurării 4 Condiţionarea punerii în mişcare a Şofer Permanent
conducătorului auto şi pasagerului din dreapta cu centura de siguranţă autovehiculului de asigurarea conducătorului auto
şi după caz a pasagerului din dreapta cu centura
de siguranţă

3 Calamităţi naturale: trăsnet, vânt puternic, grindină, viscol, seisme, 4 - Instruirea întregului personal vizând modul Angajator La instruirile
etc. concret de acţiune în caz de calamităţi naturale, periodice de
alte situaţii de urgenţă securitate în
muncă
- Întocmirea şi includerea în tematica anuală de Administrator / Permanent
instructaj periodic a instrucţiunilor proprii privind Serviciu de
modul de acţiune în acest sens prevenire şi
- Întocmirea de instrucţiuni privind modul de protecţie
acordare al primului ajutor în caz de accidentare
- Întocmirea instrucţiunilor privind modul de
acţiune în caz de situaţii de urgenţă

4 Transportarea în cabina mijlocului de transport a unui număr de 4 Interzicerea transportării în cabina mijlocului de Şofer Permanent
persoane mai mare decât cel stabilit prin construcţia autovehiculului transport a unui număr de persoane mai mare
şi înscris în certificatul de înmatriculare decât cel stabilit prin construcţia autovehiculului
şi înscris în certificatul de înmatriculare
5 Lipsa verificărilor în traseu 3 Oprirea autovehiculul în parcurs după minim 250 Şofer Permanent
km şi verificarea stării pneurilor, direcţia,
buloanele de fixare a jantelor ş.a.
Oprirea autovehiculul în cazul apariţiei unor
zgomote anormale şi ori de câte ori consideră că
este necesar să se efectueze controlul tehnic în
parcurs

6 Sisteme de frânare nereglate şi / sau cu deficienţe 3 - Efectuarea inspecţiilor tehnice periodice; Şofer Periodic, în
funcţie de
destinaţia
mijlocului de
transport
- Verificarea bunei funcţionări înainte de plecarea
în cursă Zilnic

7 Ineficienţa sistemului de frânare după spălare sau după trecerea prin 3 După trecerea autovehiculului prin vaduri sau Şofer Când situaţia o
vaduri de ape după spălarea lui (când frânele nu mai impune
funcţionează normal), conducătorul auto va
verifica funcţionarea frânelor mergând pe o
anumită distanţă cu viteză redusă, acţionând uşor
frânele până când acestea se încălzească şi apa se
evaporă.

8 Scurgeri de carburant sau fisuri în sistemul de alimentare al 3 - Verificarea sistemului de alimentare al Şofer Zilnic
autovehiculelor autovehiculelor, să nu aibă scurgeri de carburant
sau fisuri, fiind interzise orice fel de improvizaţii;
- Carburatorul (pompa de injecţie) să fie bine
fixat şi reglat pentru a se evita orice scurgere de
combustibil;
- Rezervorul de carburant să fie prevăzut cu capac
bine fixat şi asigurat pentru a nu se deschide în
timpul mersului, iar suporturile de susţinere şi
colierele de fixare ale rezervorului să nu prezinte
fisuri
9 Solicitare permanentǎ a atenţiei în timpul deplasării, decizii dificile în 3 Efectuare control medical periodic / psihologic Şofer Permanent
timp scurt – intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort mai
accentuat în cazul deplasării în condiţii atmosferice grele – ceaţǎ,
ploaie, ninsoare)

10 Orbire provocată de folosirea incorectǎ a luminilor de către 3 Pe timp de ceaţă, autovehiculele vor circula cu Şofer Permanent
participanţii la trafic pe timp de noapte viteză redusă până la limita evitării oricărui
pericol. De asemenea, pe timp de ceaţă, în mers şi
în staţionare, autovehiculele de orice fel vor fi
iluminate şi în timpul zilei, iar conducătorii
acestora sunt obligaţi să dea semnale sonore şi să
răspundă prin aceleaşi semnale la avertizările
altor autovehicule ce se apropie.

11 Omiterea efectuării verificărilor obligatorii înainte de plecarea în 3 Conducătorii auto au obligaţia ca, pentru Şofer Permanent
cursă asigurarea condiţiilor tehnice ale autovehiculelor,
să verifice înainte de plecarea în cursă
următoarele:
a) instalaţia de alimentare cu carburanţi, instalaţia
electrică, instalaţia de evacuare a gazelor arse
(eşapate), instalaţia de încălzire, sistemul de
direcţie, semnalizare, rulare şi frânare care trebuie
să fie în stare corespunzătoare şi fără
improvizaţii;
b) să nu aibă ataşate rezervoare suplimentare de
combustibil, în afara celor montate de către uzina
constructoare;
c) existenţa şi integritatea fizică şi funcţională a
oglinzilor retrovizoare;
d) uşile să fie în bună stare de funcţionare;
e) să confirme, prin semnătură pe foaia de
parcurs, că autovehiculul corespunde din punct de
vedere tehnic.

12 Utilizarea flăcării deschise sau a altor surse de foc la pornirea 3 Interzicerea utilizării flăcării deschise sau a altor Şofer Permanent
motorului surse de foc la pornirea motorului

13 Defecţiuni şi uzuri la piesele mecanismului de direcţie (jocuri la 3 Interzicerea plecării în cursă Şofer Permanent
articulaţie, lipsă şplinturi etc.);
Joc al volanului mai mare de 150
14 Conducerea autovehiculului sub influenţa băuturilor alcoolice 3 - Controlul stării fizice a conducătorului auto Angajator Permanent
înainte de plecarea în cursă;
- Efectuarea prin sondaj de verificări cu fiole Periodic
alcoolscop
- Interzicerea consumului de băuturi alcoolice în Şofer
timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu

15 Nerespectarea regulilor de circulaţie menţionate în Ordonanţa de 3 - Instruirea întregului personal vizat privind Angajator Periodic
urgenţă nr. 195 din 12/12/2002 privind circulaţia pe drumurile regulile de circulaţie pe drumurile publice
publice - Întocmirea instrucţiunilor proprii de securitate a Administrator / Dupa evaluarea
Serviciu de riscurilor
muncii privind circulaţia autovehiculelor
prevenire şi
protecţie

16 Manevre necorespunzătoare la coborârea pantelor 3 Pantele se vor coborî cu motorul în funcţiune şi Şofer În caz de
angrenat în trepte de viteze corespunzătoare necesitate

17 Schimbarea destinaţiei mijlocului de transport (mărfuri / persoane), 3 Respectarea legislaţiei privind transportul de Şofer Permanent
număr mai mare de persoane transportate, lipsa autorizărilor ADR mărfuri / persoane, precum şi ADR Director
pentru categoria respectivă de transport

18 Spălarea mâinilor cu produse inflamabile 3 Se interzice spălarea mâinilor cu produse Şofer Permanent
inflamabile (benzină, motorină, tetraclorură de
carbon, silicat de sodiu etc.)

19 Neverificarea instalaţiei de semnalizare, iluminat şi avertizare sonoră 3 Efectuarea acestor verificări Şofer Zilnic, înainte de
înainte de plecarea în cursă Consemnarea în foaia de parcurs a stării tehnice a Administrator plecarea în cursă
autovehiculului

20 Nerespectarea măsurilor de siguranţă la remedierea defecţiunilor în 3 - Evitarea staţionării în partea stângă a Şofer Permanent
parcurs autovehiculului.
- Interzicerea persoanei care lucrează sub
autovehicul să stea cu picioarele în afara acestuia,
spre partea carosabilă a drumului.
- Interzicerea intrării şoferilor sub autovehicule
dacă motorul este în funcţiune.
- Interzicerea şoferilor auto să intre sub
autovehicule dacă acestea nu au fost asigurate
împotriva deplasării accidentale (prin
introducerea manetei schimbătorului de viteze
într-o treaptă de viteză, acţionarea frânei de ajutor
şi aşezarea penelor la roţi).
- Interzicerea remedierii penelor de cauciuc şi a
defecţiunilor ivite la instalaţii sau reparaţia la
părţile caroseriei, prin suspendarea roţilor şi
aşezarea pe butuci, în timp ce se găsesc pasageri
în cabină.
- Demontarea anvelopelor numai după evacuarea
completă a aerului din camerele pneurilor.
- Interzicerea lucrului cu hainele îmbibate în
benzină sau motorină.
- Interzicerea aspirării combustibilului cu gura
sau folosirea acestuia la spălarea pe mâini.
- Interzicerea punerii în mişcare de rotaţie a
ventilatorului prin antrenarea cu mâna a paletelor
sau a curelei acestuia, precum şi orice intervenţii
la ventilator, fără oprirea motorului.
- Asigurarea semnalizării de securitate prin
folosirea triunghiurilor reflectorizante, în faţa şi
spatele mijlocului de transport, echiparea cu vesta
de avertizare, concomitent cu avertizarea
luminoasă de avarie

21 Staţionări / deplasări în zone periculoase, alimentarea autovehiculului 3 Interzicerea alimentării autovehiculului cu Şofer Permanent
cu motorul în funcţiune motorul în funcţiune

22 Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare sau împiedicare 3 Menţinerea ordinii şi curăţeniei la locurile de Şofer Permanent
prin blocarea căilor de acces şi / sau circulaţie muncă, deblocarea căilor de acces şi circulaţie

23 Nefuncţionarea sistemului de dezaburire, sistemului de ştergere a 3 Condiţionarea plecării în cursă de funcţionarea Şofer Permanent
parbrizului acestor sisteme

24 Incendii / explozii pe fondul permiterii transportului de produse 3 Cunoaşterea, respectarea măsurilor de siguranţă la Şofer Permanent
inflamabile, butelii aragaz, etc. manipularea, încărcarea, descărcarea şi
transportul substanţelor periculoase
25 Instruire necorespunzătoare în domeniul securităţii şi sănătăţii în 3 - Întocmirea tematicii anuale de instruire Persoană La începutul
muncă periodică de securitate şi sănătate în muncă şi desemnată / fiecărui an
pentru situaţii de urgenţă Serviciu de
prevenire şi
protecţie
- Instruire suplimentară cu privire la modul corect Angajator Anual
de manipulare a maselor şi la riscurile la care se
expune personalul în cazul necunoaşterii
procedurilor nepericuloase de lucru

26 Intervenţii, reglaje, ungeri sau modificări la autovehiculul deservit în 3 Efectuarea oricăror lucrări de ungere, reglare, Şofer Permanent
timpul funcţionării motorului acestuia verificare se for efectua numai după oprirea
motorului mijlocului de transport

27 Plecarea în cursă înainte de efectuarea operaţiilor de verificare 3 Condiţionarea plecării în cursă, confirmării stării Şofer Permanent
minime necesare ale mijlocului de transport tehnice în foaia de parcurs de efectuarea
verificărilor necesare, detaliate în instrucţiunile
proprii elaborate în cadrul societăţii

28 Accidente de traseu 3 - Includerea în tematica de instruire periodică a Lucrător Ori de cate ori
Regulamentului privind circulaţia pe drumurile desemnat / este necesar
publice Serviciu de
prevenire şi
protecţie
- Instruirea personalului vizând prevederile Angajator La instruirile
regulamentului privind circulaţia pe drumurile periodice de
publice securitate şi
Lucrător sănătate în muncă
- Menţinerea marcării zonelor de lucru în spaţiile desemnat Permanent
de depozitare, în conformitate cu prevederile
legale şi cu instrucţiunile proprii de protecţie a
muncii;

29 Neefectuarea controlului medical 3 Condiţionarea admiterii la lucru de efectuarea Angajator Permanent


controlului medical periodic prin policlinicile
abilitate de Ministrul Transporturilor

30 Incendii pe fondul lipsei stingătorului din dotarea mijlocului de 2 Verificarea periodică a funcţionării acestora Şofer Permanent
transport (presiune agent propulsor)
31 Legături improvizate în instalaţia electrică a autovehiculului, 2 Verificarea întregii instalaţii electrice înainte de Şofer Permanent
cablurile neizolate, siguranţele necalibrate, lipsa capacelor de plecarea în cursă
protecţie etc., baterie de acumulatoare nefixată rigid, acoperită şi Condiţionarea plecării în cursă de funcţionarea
amplasată în aşa fel încât bacurile să nu se spargă în timpul mersului, perfectă a instalaţiei electrice
relee ale regulatoarelor de tensiune nereglate şi izolate faţă de
exterior (capac etc.) pentru a se evita scurtcircuitele

32 Utilizarea de anvelope diferite şi nu de aceleaşi dimensiuni; 2 - Anvelopele utilizate vor fi de acelaşi tip şi de Angajator Permanent
deformaţii ce indică dezlipiri sau ruperi ale straturilor componente, aceleaşi dimensiuni şi să nu prezinte deformaţii; Şofer
neverificarea presiunii pentru a coincide cu cea prescrisă de fabricant - Verificarea presiunii în pneuri
- Interzicerea utilizării de anvelope a căror bandă
de rulare prezintă o uzură peste limita prevăzută
de normele tehnice;
- Interzicerea folosirii anvelopelor reşapate pe axa
din faţă
- Jantele nu trebuie să prezinte deformaţii ca
urmare a uzurii şi a loviturilor.
- Jantele vor fi bine fixate cu piuliţele respective

33 Distragerea atenţiei conducătorului auto prin poziţionarea pe bord de 2 Interzicerea aplicării de orice obiecte pe bordul Şofer Permanent
becuri, fotografii, ilustrate etc. autovehiculului

34 Suprasolicitare fizică – lucru în poziţie şezând 2 - Efectuarea controlului medical periodic Administrator Permanent
Manipularea prin purtare de obiecte grele - Eliminarea efortului fizic intens, care nu poate fi
Afecţiuni ale coloanei vertebrale realizat decât printr-o mişcare de răsucire a
trunchiului sau care poate să antreneze o
deplasare bruscă a masei;
- Asigurarea unei perioade suficiente de repaus
fiziologic sau de recuperare

35 Asigurarea măsurilor de siguranţă la parcarea autovehiculelor 1 - Asigurarea unei distanţe de siguranţă între Şofer Permanent
autovehicul şi construcţii sau alte vehicule;
- Oprirea motorului;
- Asigurarea frânării autovehiculului;
- Scoaterea cheilor din contact;
- Închiderea şi asigurarea prin încuiere a uşilor.

36 Indisciplina la locul de muncă, conflicte în relaţiile profesionale cu 1 Elaborarea şi aducerea la cunoştinţa tuturor Administrator / La fiecare
membrii echipei de lucru, boli acute nedepistate salariaţilor a: Serviciu de instruire
- Instrucţiunilor privind obligaţiile şi răspunderile prevenire şi prot.
angajatorului în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă
- Instrucţiunilor privind obligaţiile şi răspunderile
salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă
- Instrucţiunilor privind obligaţiile şi răspunderile
conducătorului locului de muncă în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă
- Efectuarea controlului medical periodic la Angajator Conform
periodicitatea stabilită prin norme planificării
37 Şoc , colaps caloric sau degerături la temperaturi extreme de +350 C, 1 - Înstruirea lucratorilor privind acordarea Conducerea La instruiri
respectiv –200 C; curenţi de aer – neetanşeitǎţi ale habitaclului primului ajutor în caz de accidentare societăţii
- Acordare de apă minerală / ceai cald în În caz de
condiţiile unui microclimat necorespunzător necesitate
(temperaturi extreme)

38 Distragerea atenţiei conducătorului autovehiculului 1 - Asigurarea semnalizării de securitate privind Angajator Permanent
interdicţia purtării de conversaţii cu şoferul în
timpul cursei
- Interzicerea utilizării telefonului mobil în timpul Şofer Permanent
conducerii mijlocului de transport

39 Contactul cu substanţe toxice – antigel, lichid de frânǎ 1 Aducerea la cunoştinţa conducătorilor auto a Administrator Periodic
caustice - electrolitul bateriilor de acumulatori fişelor tehnice de securitate pentru carburanţii
inflamabile - combustibili, uleiuri, unsori utilizaţi