Sunteți pe pagina 1din 2

FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI VANZATOR-MANIPULANT

A. Factori de risc proprii mijloacelor de producţie:


Factori de risc mecanic:
- Mişcări periculoase
 mişcări funcţionale ale echipamentelor tehnice:
o surprinderea de mijloacele de transport la pilotarea vehiculelor în incinta
punctului de lucru, accidente de circulaţie în timpul deplasării de la locul
de muncă la domicilie şi invers
o amputare degete mână, antebraţ de către organele de tăiere în mişcare;
o caderea de corpuri solide( piese , ansamble , subansamble si alte
materiale ) din rafturi , datorita instabilitatii acestora;
o tăiere, înţepare la contactul cu suprafeţe sau contururi periculoase
(piese,scule, aşchii de lemn).
- Suprafeţe sau contururi periculoase
 Contururi tăioase: elementele tăioase ale produselor ;
 Suprafeţe înţepătoare: materie primă sau piese cu suprafeţe înţepătoare
- Incendii datorită:
 utilizarea focului deschis la locul de muncă, fumatul la locul de
muncă;
 încercarea de a efectua lucrari in afara fisei postului.
Factori de risc electric:
Electrocutare prin atingere directă şi/sau indirectă:
o panouri electrice deschise;
o improvizaţii la realizarea legăturilor;
o prize de împământare necorespunzătoare
o cabluri electrice cu izolaţia fără continuitate
o acţionarea întrerupătoarelor / comutatoarelor cu mâinile umede;
Factori de risc biologic
Îmbolnăviri respiratorii provocate de particulele de carburanti sau lubrefianti , acid,
rezultate în urma in urma manipularii necorespunzatoare a produselor.

B. Factori de risc proprii mediului de muncă:


Factori de risc fizic:
Şoc, colaps caloric sau degerături la temperaturi extreme +350 C, respectiv –200 C;
Reumatism, otite datorate curenţilor de aer;
Calamităţi naturale - trăsnet, vânt, grindină, viscol, alunecări, seisme etc.
Depăşirea nivelului de zgomot
Nivel artificial de iluminare scăzut.
Atmosferă cu concentraţie ridicată de pulberi în suspensie care poate forma cu aerul
amestecuri explozive conducând la explozii în contact cu o sursă de aprindere
Factori de risc chimic:
Îmbolnăviri respiratorii provocate de suspensii de hidrocarburi , acid , s.a.

C. Factori de risc proprii sarcinii de muncă:


- Operaţii, reguli, procedee greşite
 Executarea de lucrari fara echipamentul necesar;
 Nerespectarea regimurilor de lucru mentioinate în instrucţiunile proprii
de securitate a muncii elaborate de societate;
 lucrul cu cu materiale si piese la inaltime pe rafturi fara a folosi scari
sigure impotriva căderii de inaltime;
 manipularea pieselor si a materialelor in pozitii vicioase.
- Absenţa unor operaţii
 Verificarea funcţionării instalaţiei de iluminat;
 Verificarea scarilor inainte de stivuire;
 Neutilizarea echipamentului individual de protectie ;
- Metode de muncă necorespunzătoare (succesiune greşită a operaţiilor)
 Manipularea unor produse fara a se folosi dispozitive adecvate.
Suprasolicitare fizică:
Suprasolicitare fizică – lucru in picioare, cu aplecări în genunchi;
Efort fizic la manipularea prin purtare a reperelor.

D. Factori de risc proprii executantului:


Executarea defectuoasă de operaţii: comenzi, manevre, poziţionări, fixări, asamblări,
reglaje necorespunzătoare:
 manipulări ale produselor cand in magazin se afla si persoane straine;
 staţionarea in zone periculoase;
 utilizarea unor dispozitive , scari , suporti defecti;
Nesincronizări / devansări de operaţii
 începerea lucrului fără verificarea prealabilă a ordinii, curăţeniei, a
accesului liber în zona de lucru;
 neverificarea înainte de începerea lucrului dacă echipamentele tehnice
la care se va lucra sunt în stare tehnică corespunzătoare;
 efectuarea de intervenţii la echipamentele tehnice deservite, înainte ca
acestea să fie oprite din funcţiune şi respectiv deconectate de la curent;
Efectuarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă: pornirea echipamentelor tehnice,
întreruperea funcţionării echipamentelor tehnice, alimentarea sau oprirea alimentării cu energie
electrică a utilajelor, deplasări / staţionări în zone periculoase, cădere la acelaşi nivel prin
alunecare, împiedicare, dezechilibrare:
 încărcarea sau descărcarea pieselor in zonele de acces;
 utilizarea diferitelor parti ale corpului pentru incarcare – descarcare
produse fara a utiliza dispozitive;
Omiterea unor operaţii, neutilizarea mijloacelor individuale de protecţie
 efectuarea operatiunilor de incarcare , descarcare, manipulare fara a se
utiliza mijloacele individuale de protectie;
 neutilizarea întregului sortiment de echipament de protecţie, în funcţie
de factorii de risc de accidentare şi / sau îmbolnăvire identificaţi, la
locurile de muncă, în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu;
 îndepărtarea şi / sau neutilizarea în timpul lucrului a mijloacelor de
protecţie colectivă.