Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa 15

ANALIZA FACTORILOR INTERESAŢI – OS … /DS …

Factori Interesaţi Domeniu de interes Date Contact


(Denumire) (Economic, social sau de mediu) (e-mail, fax, tel)
Instituţii / Regii publice
APM ...
GNM ...
ITRSV ...
SEGA ..

Administratori Arii Protejate (Natura 2000, Parcuri, Rezervaţii etc)


Parcul Naţional ...
Parcul Natural ....
Situl Natura 2000 ...
Rezervaţia ...

ONG/Asociaţii /Fundaţii (cu preocupări privind mediul /aspectele sociale)


Asociaţia Ecologică ....
Asociaţia Culturală ...
Fundtia ....
Serviciul Salvamont ...

Instituţii de învăţământ şi cultură (studii, cercetări privind biodiversitatea aspectele sociale sau culturale)
Universitatea .....
Liceul .....
Muzeul de Istorie ...
Muzeul Etnografic ...
Mânăstirea ....

Reprezentanţi ai comunităţilor locale, proprietari de păduri (direct afectaţi de managementul forestier,

1
cunosc cel mai bine problemele socio-economice şi culturale din zonă)
Oraşul ...
Comuna ...
Composesorat ...
Asociaţie de proprietari ...
...

Administratori de păduri
OS Privat ....
RPL ....
DS ... / OS ....

Administratorii fondurilor de vânătoare


Fond de vânătoare privat ....
DS ...
AGVPS

Agenţi economici
Firme exploatare / procesare a
lemnului
SC .....
...
Păstrăvării
....
Recoltare produse accesorii
...
Proprietari de pensiuni
....

Experţi locali (persoane care cunosc în detaliu anumite aspecte de mediu sau sociale)
.....
Etc