Sunteți pe pagina 1din 15

Primaria Comunei Breaza

APROBAT,
Lesenciuc Gheorghe
REGISTRUL RISCURILOR
LA PRIMRIA COMUNEI BREAZA
Risc inerent

Nr.c
rt.

1
1.

2.

3.

Obiective

2
Registrul-jurnal

Registrul-inventar

Registrul Cartea
Mare

Descrierea
riscurilor

Circumstant
e care
favorizeaz
aparitia
riscului

Respons
abil cu
gestionare
a riscului

1. Inexistena unor
proceduri
scrise/
monografii
privind
modul de ntocmire a
Registrului-jurnal

Modificri
legislative

Contabil

2. Neactualizarea
Registrului-jurnal

Modificri
legislative

Contabil

3. Completarea
eronat a
Registrului-jurnal
cu ajutorul
sistemelor
informatice de
prelucrare
automat a
datelor
4. Inexistena
unor proceduri
scrise/monografii
privind modul de
ntocmire a
Registruluiinventar
5. Nedesemnarea
persoanei
responsabile cu
conducerea
Registruluiinventar
6. Completarea
incorect a
Registruluiinventar
7. Neactualizarea
sistematic a
Registruluiinventar
8. Inexistena
unor proceduri

Modificri
legislative

Contabil

Proba
bilitate

Impa
ct

Expu
nere

Modificri
legislative

Mare

Mic

Modificri
legislative

Contabil

Modificri
legislative

Contabil

Modificri
legislative

Contabil

10

11

12

Intocmirea
procedurilor scrise
privind modul de
intocmire a Registrului
- Jurnal
Actualizarea
Registrului jurnal

Supervizar
e/
Monitoriza
re
Supervizar
e/
Monitoriza
re
Supervizar
e/
Monitoriza
re

Risc rezidual la data


ultimei revizuiri

Eventual
ele
riscuri
secundar
e

Observ
atii

Proba
bilitate

Impa
ct

Exp
uner
e

13

14

15

16

17

Mare

Mare

Intocmirea
procedurilor scrise
privind modul de
intocmire a Registrului
- inventar

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Mic

Desemnarea persoanei
responsanile cu
condcerea Registruluiinventar

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Completarea corect a
Registrului-inventar

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Actualizarea
sistematic a
Registrului-inventar

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Intocmirea
procedurilor scrise

Supervizar
e/

Contabil

Terme
nul de
punere
in
opera

Strategia adoptata
pentru risc/
Actiunea de
minimizare a
riscului/riscurilor
inerent/inerente

Completarea corecta
a Registrului-jurnal cu
ajutorul sistemelor
informatice de
prelucrare automat a
datelor

Contabil

Modificri
legislative

Instrume
nte de
control
intern

Data
ultim
ei
revizi
uri si
stadi
ul
actiu
nii

Mare

Mic

Mare

Nr.c
rt.

Obiective

4.

5.

Contabilitatea
imobilizrilor i
investiiilor

Contabilitatea
materiilor,
materialelor
inclusiv a celor
de natura
obiectelor de
inventar

Descrierea
riscurilor

3
scrise/monografii
privind modul de
ntocmire a
registrului Cartea
Mare

Circumstant
e care
favorizeaz
aparitia
riscului

Respons
abil cu
gestionare
a riscului

9. Completarea
incorect a
registrului Cartea
Mare
10. Nedesemnarea
persoanei
responsabile cu
conducerea
registrului Cartea
Mare
11. Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind evidena
contabil a
imobilizrilor i
investiiilor
12. Procedurile/
monografia privind
evidena contabil a
imobilizrilor i
investiiilor nu este
cunoscut de
personalul desemnat

Modificri
legislative

Contabil

Modificri
legislative

Contabil

13. Nedesemnarea
persoanelor
responsabile cu
conducerea
evidenei contabile a
imobilizrilor i
investiiilor
14. Evidenierea
eronat a
plilor/cheltuielilor
efectuate cu
achiziionarea
imobilizrilor sau
construirea unor
obiective (custodii,
recepii pariale i
finale etc.)
15. Inexistena
unor proceduri
scrise/monografii
privind evidena
contabil a
materiilor,
materialelor inclusiv
a celor de natura
obiectelor de
inventar

Modificri
legislative

Risc inerent
Proba
bilitate

M
Modificri
legislative

Medi
u

Medi
u

Mic

Medi
u

Contabil

Modificri
legislative

Contabil

Modificri
legislative

Expu
nere

Contabil

Modificri
legislative

Impa
ct

Medi
u

Contabil

Contabil

Mic

Medi
u

Strategia adoptata
pentru risc/
Actiunea de
minimizare a
riscului/riscurilor
inerent/inerente
9

Instrume
nte de
control
intern

Terme
nul de
punere
in
opera

10

11

privind modul de
intocmire a registrului
Cartea Mare

Monitoriza
re

Completarea corect a
registrului Cartea Mare

Supervizar
e/
Monitoriza
re
Supervizar
e/
Monitoriza
re

Desemnarea persoanei
responsabile cu
conducerea registrului
Cartea Mare
Intocmirea
procedurilor scrise
privind evidenta
contabil a
imobilizrilor i
investiiilor

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Personalul desemnat
va instruit in vederea
cunoasterii
procedurilor/monografi
ilor privind evidena
contabil a
imobilizrilor i
investiiilor
Desemnarea
persoanelor
responsabile cu
conducerea evidenei
contabile a
imobilizrilor i
investiiilor
Evidenierea corecta a
plilor/cheltuielilor
efectuate cu
achiziionarea
imobilizrilor sau
construirea unor
obiective (custodii,
recepii pariale i
finale etc.)

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Intocmirea unor
proceduri
scrise/monografii
privind evidena
contabil a materiilor,
materialelor inclusiv a
celor de natura
obiectelor de inventar

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Data
ultim
ei
revizi
uri si
stadi
12

Eventual
ele
riscuri
secundar
e

Observ
atii

15

16

17

Risc rezidual la data


ultimei revizuiri
Proba
bilitate

Impa
ct

Exp
uner

13

14

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Nr.c
rt.

Obiective

6.

Contabilitatea
datoriilor si
creanelor

Descrierea
riscurilor

3
16.
Procedurile/monogra
fia privind evidena
contabil a
materiilor,
materialelor inclusiv
a celor de natura
obiectelor de
inventar nu este
cunoscut de
personalul desemnat
17. Nedesemnarea
persoanelor
responsabile cu
conducerea
evidenei contabile
materiilor,
materialelor inclusiv
a celor de natura
obiectelor de
inventar
18. Evidenierea
eronat a
plilor/cheltuielilor
efectuate cu
achiziionarea
materiilor,
materialelor inclusiv
a celor de natura
obiectelor de
inventar
19. Evidenierea
eronat a costurilor
de achiziie, de
prelucrare i a valorii
de ieire, prin
nerespectarea
principiului
permanenei
metodelor de
evaluare
20. Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind evidena
contabil a datoriilor
i creanelor
21. Procedurile/
monografia privind
evidena contabil a
datoriilor i
creanelor nu este
cunoscut de
personalul desemnat
n conducerea
acesteia
22. Nedesemnarea
persoanelor

Circumstant
e care
favorizeaz
aparitia
riscului

4
Modificri
legislative

Respons
abil cu
gestionare
a riscului

Risc inerent
Proba
bilitate

Modificri
legislative

Medi
u

Medi
u

Mic

Contabil

S
Modificri
legislative

Mic

Contabil

Contabil

Instrume
nte de
control
intern

Terme
nul de
punere
in
opera

10

11

Personalul
desemnat
va instruit in vederea
cunoasterii
procedurilor/monografi
ilor privind

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Desemnarea
persoanelor
responsabile
cu
conducerea evidenei
contabile
materiilor,
materialelor inclusiv a
celor
de
natura
obiectelor de inventar

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Evidenierea corecta a
plilor/cheltuielilor
efectuate
cu
achiziionarea
materiilor, materialelor
inclusiv a celor
de
natura obiectelor de
inventar

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Evidenierea corecta a
costurilor de achiziie,
de prelucrare i a
valorii de ieire, prin
nerespectarea
principiului
permanenei
metodelor de evaluare

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Intocmirea
procedurilor scrise
privind evidena
contabil a datoriilor i
creanelor

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Personalul desemnat
va instruit in vederea
cunoasterii
procedurilor/monografi
ilor privind evidena
contabil a datoriilor i
creanelor

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Desemnarea
persoanelor

Supervizar
e/

Mic

Contabil

Modificri
legislative

Contabil

Modificri
legislative

Contabil

Modificri
legislative

Expu
nere

Contabil

Modificri
legislative

Impa
ct

Strategia adoptata
pentru risc/
Actiunea de
minimizare a
riscului/riscurilor
inerent/inerente
9

Mic

Mic

Data
ultim
ei
revizi
uri si
stadi
12

Eventual
ele
riscuri
secundar
e

Observ
atii

15

16

17

Risc rezidual la data


ultimei revizuiri
Proba
bilitate

Impa
ct

Exp
uner

13

14

Nr.c
rt.

Obiective

Descrierea
riscurilor

Circumstant
e care
favorizeaz
aparitia
riscului

Respons
abil cu
gestionare
a riscului

responsabile cu
conducerea
evidenei contabile a
datoriilor i
creanelor
23. Neactualizarea
sumelor datorate
sau de ncasat

Contabilitatea
trezoreriei

24. nregistrarea
eronat n alte
conturi dect cele
aferente naturii
acestor operaiuni
25. Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind activitatea de
organizare i
funcionare a
casieriei
26. Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind evidena
contabil a
operaiunilor de cas
i de banc
27. Procedurile/
monografia privind
evidena contabil a
operaiunilor de cas
i de banc nu este
cunoscut de
personalul desemnat
n conducerea
acesteia
28. Nedesemnarea
persoanelor
responsabile cu
conducerea
evidenei contabile a
operaiunilor de cas
i de banc
29. nregistrarea
eronat n alte
conturi a sumelor
derulate prin
trezorerie, bnci sau
casierie
30. Lipsa actelor
justificative, anexe la
extrasele de cont
sau la fila registrului
de cas
31. Nedesemnarea
persoanelor
responsabile cu

Modificri
legislative

Contabil

Modificri
legislative

Contabil

Lipsa
personalului

Risc inerent
Proba
bilitate

Mic

Mic

Mic

Mic

Contabil

Lipsa
personalului

Mare

Contabil

Lipsa
personalului

Contabil

Lipsa
personalului

Expu
nere

Contabil

Lipsa
personalului

Impa
ct

Mic

Contabil

M
Lipsa
personalului

Contabil

Lipsa
personalului

Contabil

Medi
u

Mic

Mare

Strategia adoptata
pentru risc/
Actiunea de
minimizare a
riscului/riscurilor
inerent/inerente
9

Instrume
nte de
control
intern

Terme
nul de
punere
in
opera

10

11

responsabile cu
conducerea evidenei
contabile a datoriilor i
creanelor

Monitoriza
re

Actualizarea sumelor
datorate sau de
ncasat

Supervizar
e/
Monitoriza
re
Supervizar
e/
Monitoriza
re

nregistrarea corecta in
conturile aferente
naturii acestor
operaiuni

Data
ultim
ei
revizi
uri si
stadi
12

Eventual
ele
riscuri
secundar
e

Observ
atii

15

16

17

Risc rezidual la data


ultimei revizuiri
Proba
bilitate

Impa
ct

Exp
uner

13

14

Intocmirea
procedurilor
scrise
privind activitatea de
organizare
i
funcionare a casieriei

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Intocmirea
procedurilor scrise
privind evidena
contabil a
operaiunilor de cas
i de banc

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Personalul desemnat
va instruit in vederea
cunoasterii
procedurilor/monografi
ilor privind evidena
contabil a
operaiunilor de cas
i de banc

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Desemnarea
persoanelor
responsabile cu
conducerea evidenei
contabile a
operaiunilor de cas
i de banc
nregistrarea corecta in
conturile aferente a
sumelor derulate prin
trezorerie, bnci sau
casierie

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Completarea actelor
justificative, anexe la
extrasele de cont sau
la fila registrului de
cas care lipsesc
Desemnarea
persoanelor
responsabile
cu

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Supervizar
e/
Monitoriza

Nr.c
rt.

Obiective

Descrierea
riscurilor

Circumstant
e care
favorizeaz
aparitia
riscului

Respons
abil cu
gestionare
a riscului

controlul sistematic
al activitii de
casierie
32. Neasigurarea
securitii spaiului
destinat casieriei

8.

9.

Contabilitatea
cheltuielilor cu
personalul

Contabilitatea
subveniilor

33. Inexistena unor


proceduri
scrise/monografii
privind evidena
contabil a
cheltuielilor de
personal
34. Procedurile/
monografia privind
evidena contabil a
cheltuielilor cu
personalul nu este
cunoscut de
personalul desemnat
n conducerea
acesteia
35. Nedesemnarea
persoanelor
responsabile cu
conducerea
evidenei contabile a
cheltuielilor cu
personalul
36. nregistrarea
eronat n
contabilitate a
cheltuielilor cu
personalul
37. Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind evidena
contabil a
subveniilor
38. Procedurile/
monografia privind
evidena contabil a
subveniilor nu este
cunoscut de
personalul desemnat
n conducerea
acesteia
39. Nedesemnarea
persoanelor
responsabile cu
conducerea
evidenei contabile a
subveniilor
40. nregistrarea
eronat a subveniei
primite

Lipsa
personalului

Contabil

Modificri
legislative

Contabil

Risc inerent
Proba
bilitate

Modificri
legislative

Modificri
legislative

Modificri
legislative

Mare

Mare

Mic

Mare

Contabil

Mic

Contabil

Modificri
legislative

Mare

Contabil

S
Modificri
legislative

Contabil

Modificri
legislative

Expu
nere

Contabil

Modificri
legislative

Impa
ct

Mic

Contabil

Contabil

Mic

Mic

Strategia adoptata
pentru risc/
Actiunea de
minimizare a
riscului/riscurilor
inerent/inerente
9

Instrume
nte de
control
intern

Terme
nul de
punere
in
opera

10

11

controlul sistematic al
activitii de casierie

re

Asigurarea securitii
spaiului destinat
casieriei

Supervizar
e/
Monitoriza
re
Supervizar
e/
Monitoriza
re

Intocmirea
procedurilor scrise
privind evidena
contabil a
cheltuielilor cu
personalul
Personalul desemnat
va instruit in vederea
cunoasterii
procedurilor/monografi
ilor privind evidena
contabil a
cheltuielilor cu
personalul

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Desemnarea
persoanelor
responsabile cu
conducerea evidenei
contabile a
cheltuielilor cu
personalul
nregistrarea corecta n
contabilitate a
cheltuielilor cu
personalul

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Intocmirea
procedurilor scrise
privind evidena
contabil a
subveniilor

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Personalul desemnat
va instruit in vederea
cunoasterii
procedurilor/monografi
ilor privind evidena
contabil a
subveniilor

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Desemnarea
persoanelor
responsabile cu
conducerea evidenei
contabile a
subveniilor
nregistrarea corecta a
subveniei primite

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Supervizar
e/
Monitoriza

Data
ultim
ei
revizi
uri si
stadi
12

Eventual
ele
riscuri
secundar
e

Observ
atii

15

16

17

Risc rezidual la data


ultimei revizuiri
Proba
bilitate

Impa
ct

Exp
uner

13

14

Nr.c
rt.

Obiective

Descrierea
riscurilor

Circumstant
e care
favorizeaz
aparitia
riscului

10

11

Contabilitatea
transferurilor

Contabilitatea
rezultatelor
inventarierii

41. Lipsa
documentelor
justificative la
nregistrarea n
contabilitate a
subveniilor
42. Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind evidena
contabil a
transferurilor
43. Procedurile/
monografia privind
evidena contabil a
transferurilor nu este
cunoscut de
personalul desemnat

Modificri
legislative

44. Nedesemnarea
persoanelor
responsabile cu
conducerea
evidenei contabile a
transferurilor
45. nregistrarea
eronat a sumelor
transferate diferene
ntre sumele
transferate i cele
evideniate
46. Lipsa
documentelor
justificative privind
transferurile
47. Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind evidena
contabil a
rezultatelor
inventarierii
48. Procedurile/
monografia privind
evidena contabil a
rezultatelor
inventarierii nu este
cunoscut de
personalul desemnat
49. Nedesemnarea
persoanelor
responsabile cu
conducerea
evidenei contabile a
rezultatelor
inventarierii
50. Evidenierea

Modificri
legislative

Respons
abil cu
gestionare
a riscului

Risc inerent
Proba
bilitate

Mic

Mic

Contabil

Mic

Contabil

S
Modificri
legislative

Contabil

S
Modificri
legislative

Expu
nere

Contabil

S
Modificri
legislative

Impa
ct

Mic

Contabil

Medi
u

Contabil

Modificri
legislative

Modificri
legislative

Mic

Mic

Contabil

Contabil

Modificri
legislative

Modificri

Mare

Contabil

Contabil

Mic

Mic

Strategia adoptata
pentru risc/
Actiunea de
minimizare a
riscului/riscurilor
inerent/inerente
9

Instrume
nte de
control
intern

Terme
nul de
punere
in
opera

10

11

Data
ultim
ei
revizi
uri si
stadi
12

Eventual
ele
riscuri
secundar
e

Observ
atii

15

16

17

Risc rezidual la data


ultimei revizuiri
Proba
bilitate

Impa
ct

13

14

re
Supervizar
e/
Monitoriza
re

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Personalul desemnat
va instruit in vederea
cunoasterii
procedurilor/monografi
ilor privind evidena
contabil a
transferurilor
Desemnarea
persoanelor
responsabile cu
conducerea evidenei
contabile a
transferurilor
nregistrarea corecta a
sumelor transferate
diferene ntre sumele
transferate i cele
evideniate

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Completarea
documentelor
justificative lipsa
privind transferurile
Intocmirea
procedurilor scrise
privind evidena
contabil a rezultatelor
inventarierii

Supervizar
e/
Monitoriza
re
Supervizar
e/
Monitoriza
re

Personalul desemnat
va instruit in vederea
cunoasterii
procedurilor/monografi
ilor privind evidena
contabil a rezultatelor
inventarierii
Desemnarea
persoanelor
responsabile cu
conducerea evidenei
contabile a rezultatelor
inventarierii

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Evidenierea corecta a

Supervizar

Completrea
documentelor
justificative lipsa la
nregistrarea n
contabilitate a
subveniilor
Intocmirea
procedurilor scrise
privind evidena
contabil a
transferurilor

Exp
uner

Nr.c
rt.

Obiective

12

13.

ntocmirea
balanelor de
verificare

Evidena tehnicoperativ

Descrierea
riscurilor

Circumstant
e care
favorizeaz
aparitia
riscului

Respons
abil cu
gestionare
a riscului

eronat a
diferenelor rezultate
din inventariere, a
soldurilor conturilor
inventariate n
Registrul-inventar,
51. Stabilirea
eronat a soldurilor
conturilor
inventariate n
Registrul-inventar
52. Netransmiterea
ctre debitori a
extraselor de cont
privind sumele
datorate etc.
53. Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind ntocmirea
balanelor de
verificare
54.
Procedurile/monogra
fia privind evidena
contabil a ntocmirii
balanelor de
verificare nu este
cunoscut de
personalul desemnat
55. Nedesemnarea
persoanelor
responsabile cu
ntocmirea
balanelor de
verificare
56. Preluarea
eronat a datelor
cuprinse n fiele
conturilor
57. Balanele de
verificare nu cuprind
rubricile minime
obligatorii

legislative

58. Inexistena unui


sistem privind
evidena tehnicoperativ
59. Nedesemnarea
persoanelor cu
atribuii n
organizarea
evidenei tehnicoperative
60. nregistrarea
eronat n sistemul
de eviden tehnic-

Modificri
legislative

Contabil

Modificri
legislative

Contabil

Modificri
legislative

Contabil

Modificri
legislative

Contabil

Modificri
legislative

Risc inerent
Proba
bilitate

Medi
u

Mare

Mic

Mic

Contabil

S
Modificri
legislative

Contabil

Modificri
legislative

Expu
nere

Contabil

S
Modificri
legislative

Impa
ct

Mic

Contabil

Mare

Contabil

Modificri
legislative

Contabil

Mic

Medi
u

Medi
u

Medi
u

Strategia adoptata
pentru risc/
Actiunea de
minimizare a
riscului/riscurilor
inerent/inerente
9

Instrume
nte de
control
intern

Terme
nul de
punere
in
opera

10

11

diferenelor rezultate
din inventariere, a
soldurilor conturilor
inventariate n
Registrul-inventar,

e/
Monitoriza
re

Stabilirea corecta a
soldurilor conturilor
inventariate n
Registrul-inventar

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Transmiterea ctre
debitori a extraselor
de cont privind sumele
datorate etc.

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Intocmirea
procedurilor scrise
privind ntocmirea
balanelor de verificare

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Personalul desemnat
va instruit in vederea
cunoasterii
procedurilor/monografi
ilor privind ntocmirii
balanelor de verificare

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Desemnarea
persoanelor
responsabile cu
ntocmirea balanelor
de verificare

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Preluarea corecta a
datelor cuprinse n
fiele conturilor

Supervizar
e/
Monitoriza
re
Supervizar
e/
Monitoriza
re

Balanele de verificare
vor fi modificate
pentru a cuprinde
rubricile minime
obligatorii
Intocmirea
procedurilor scrise
privind evidena
tehnic-operativ
Desemnarea
persoanelor cu
atribuii n organizarea
evidenei tehnicoperative
nregistrarea corecta n
sistemul de eviden
tehnic-operativ

Supervizar
e/
Monitoriza
re
Supervizar
e/
Monitoriza
re
Supervizar
e/
Monitoriza

Data
ultim
ei
revizi
uri si
stadi
12

Eventual
ele
riscuri
secundar
e

Observ
atii

15

16

17

Risc rezidual la data


ultimei revizuiri
Proba
bilitate

Impa
ct

Exp
uner

13

14

Nr.c
rt.

Obiective

14.

15.

Activitatea de
plat/ncasare a
datoriilor,
respectiv
creanelor

Activitatea de
stabilire i
raportare a
impozitelor i
taxelor datorate
statului

Descrierea
riscurilor

Circumstant
e care
favorizeaz
aparitia
riscului

Respons
abil cu
gestionare
a riscului

operativ (evidena
pe gestiuni, evidena
documentelor cu
regim special etc.).
61. Inexistena
unor proceduri
scrise/monografii
privind activitatea de
plat/ncasare a
datoriilor respectiv
creanelor
62. Nedesemnarea
persoanelor
responsabile cu
urmrirea operativ
a datoriilor i
creanelor
63. Situaia analitic
a creditorilor i
debitorilor nu
concord cu cea
sintetic a acestora

Modificri
legislative

Risc inerent
Proba
bilitate

Modificri
legislative

66. Inexistena
unor proceduri
scrise/monografii
privind activitatea de
stabilire i raportare
a impozitelor i
taxelor datorate
statului
67. Nedesemnarea
persoanelor
responsabile cu
activitatea de
stabilire i raportare
a impozitelor i
taxelor datorate
statului
68. Calculul eronat al
sumelor datorate
statului

Modificri
legislative

Mare

Medi
u

Mic

Mic

Contabil

Modificri
legislative

Contabil

Modificri
legislative

Mic

Contabil

Modificri
legislative

Contabil

64. Netransmiterea
ctre debitori a
ntiinrilor de plat
privind sumele
datorate n vederea
evitrii prescrierii
sumelor
65. Inexistena unui
sistem de
valorificare operativ
a situaiilor rezultate
din activitatea de
plat/ncasare a
datoriilor respectiv
creanelor

Primar

R
Modificri
legislative

Expu
nere

Casier

Modificri
legislative

Impa
ct

Mic

Contabil

Contabil

Mic

Mic

Strategia adoptata
pentru risc/
Actiunea de
minimizare a
riscului/riscurilor
inerent/inerente
9

Instrume
nte de
control
intern

Terme
nul de
punere
in
opera

10

11

Data
ultim
ei
revizi
uri si
stadi
12

Eventual
ele
riscuri
secundar
e

Observ
atii

15

16

17

Risc rezidual la data


ultimei revizuiri
Proba
bilitate

Impa
ct

13

14

Exp
uner

(evidena pe gestiuni,
evidena documentelor
cu regim special etc.).

re

Intocmirea
procedurilor scrise
privind activitatea de
plat/ncasare a
datoriilor respectiv
creanelor

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Desemnarea
persoanelor
responsabile cu
urmrirea operativ a
datoriilor i creanelor

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Verificarea
concordantei dintre
situaia analitic a
creditorilor i
debitorilor cu cea
sintetic a acestora
Transmiterea ctre
debitori a ntiinrilor
de plat privind
sumele datorate n
vederea evitrii
prescrierii sumelor

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Intocmirea
procedurilor scrise
privind sistemul de
valorificare operativ a
situaiilor rezultate din
activitatea de
plat/ncasare a
datoriilor respectiv
creanelor
Intocmirea
procedurilor scrise
privind activitatea de
stabilire i raportare a
impozitelor i taxelor
datorate statului

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Desemnarea
persoanelor
responsabile
cu
activitatea de stabilire
i
raportare
a
impozitelor i taxelor
datorate statului

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Calculul
sumelor
statului

Supervizar
e/
Monitoriza

corect
al
datorate

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Nr.c
rt.

Obiective

Descrierea
riscurilor

Circumstant
e care
favorizeaz
aparitia
riscului

16.

17.

18.

19.

Activitatea de
realizare a
veniturilor
extrabugetare

nchiderea
execuiei
bugetare anuale

Regularizarea cu
bugetul statului

Elaborarea i
verificarea
bilanului contabil

Respons
abil cu
gestionare
a riscului

69. ntrzieri n plata


impozitelor i taxelor
datorate statului

Modificri
legislative

Contabil

70. Inexistena
unor proceduri
scrise/monografii
privind activitatea de
realizare a veniturilor
extrabugetare
71. Inexistena
evidenei realizrii
veniturilor
extrabugetare
72. Nenchiderea
conturilor care nu
care trebuie s aib
sold la sfritul
anului (casa,
disponibiliti n cont
n lei/valut,
cheltuieli, venituri)
73. Nerespectarea
principiului
independenei
exerciiului
(momentul
recunoaterii
veniturilor i
cheltuielilor)
74. Necalcularea i
nenregistrarea n
contabilitate a
provizioanelor
(deprecierea
reversibil)
75. Nerealizarea
decontrilor interne

Modificri
legislative

Contabil

76. Neregularizarea
excedentelor
rezultate din
execuia bugetelor
instituiilor publice
cu bugetul statului la
sfritul anului
77. Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind elaborarea
bilanului contabil
78. Nerespectarea
procedurilor de
ntocmire a bilanului
contabil
79. Raportarea unor

Modificri
legislative

Risc inerent
Proba
bilitate

6
S

S
Modificri
legislative
Modificri
legislative

Mare

Mic

Mic

Contabil

Mic

Contabil

Modificri
legislative

Expu
nere

Contabil

Modificri
legislative

Impa
ct

Mic

Contabil

Mic

Contabil

Mic

Contabil

Modificri
legislative

Contabil

Modificri
legislative

Contabil

Modificri

Contabil

Mic

Mic

Mic

Medi

Strategia adoptata
pentru risc/
Actiunea de
minimizare a
riscului/riscurilor
inerent/inerente
9
Plata la termen a
impozitelor i taxelor
datorate statului
Intocmirea
procedurilor scrise
privind activitatea de
realizare a veniturilor
extrabugetare
Evidenei realizrii
veniturilor
extrabugetare
Inchiderea conturilor
care nu care trebuie s
aib sold la sfritul
anului (casa,
disponibiliti n cont
n lei/valut, cheltuieli,
venituri)

Instrume
nte de
control
intern

Terme
nul de
punere
in
opera

10

11

re
Supervizar
e/
Monitoriza
re
Supervizar
e/
Monitoriza
re
Supervizar
e/
Monitoriza
re
Supervizar
e/
Monitoriza
re

Respectarea
principiului
independenei
exerciiului (momentul
recunoaterii
veniturilor i
cheltuielilor)

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Calcularea i
nregistrarea n
contabilitate a
provizioanelor
(deprecierea
reversibil)
Realizarea decontrilor
interne

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Regularizarea
excedentelor rezultate
din execuia bugetelor
instituiilor publice cu
bugetul statului la
sfritul anului

Supervizar
e/
Monitoriza
re
Supervizar
e/
Monitoriza
re

Intocmirea
procedurilor scrise
privind elaborarea
bilanului contabil

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Respectarea
procedurilor de
ntocmire a bilanului
contabil
Raportarea unor date

Supervizar
e/
Monitoriza
re
Supervizar

Data
ultim
ei
revizi
uri si
stadi
12

Eventual
ele
riscuri
secundar
e

Observ
atii

15

16

17

Risc rezidual la data


ultimei revizuiri
Proba
bilitate

Impa
ct

Exp
uner

13

14

Nr.c
rt.

Obiective

20.

21.

22.

Preluarea plilor
din fiele sintetice
n contul de
execuie bugetar

Preluarea plilor
din fiele sintetice
n contul de
execuie bugetar

Elaborarea
anexelor la contul
de execuie
bugetar

Descrierea
riscurilor

Circumstant
e care
favorizeaz
aparitia
riscului

Respons
abil cu
gestionare
a riscului

date eronate n
situaiile financiare
anexe la bilanul
contabil
80. Nedesemnarea
persoanelor
responsabile cu
activitatea de
elaborare a bilanului
contabil
81. Nerespectarea
corelaiilor bilaniere

legislative

Modificri
legislative

Contabil

82. Lipsa
documentelor
justificative pentru
rectificarea bugetar

Modificri
legislative

Contabil

83. Nestabilirea
influenelor
financiare asupra
bugetului, din
diferite acte
normative, pe
structura clasificaiei
bugetare
84. Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind elaborarea
contului de execuie
bugetar
85. Nedesemnarea
persoanelor
responsabile cu
activitatea de
elaborare a contului
de execuie bugetar
86. Preluarea
eronat a sumelor
din fiele conturilor
sintetice n contul de
execuie bugetar
87. Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind elaborarea
anexelor la contul de
execuie bugetar
88. Nerespectarea
corelaiilor de baz
ntre contul de
execuie bugetar i
anexe
89. Nerespectarea
procedurilor de
ntocmire a anexelor

Modificri
legislative

Contabil

Risc inerent
Proba
bilitate

Impa
ct

Expu
nere

8
u

Modificri
legislative

Contabil

Modificri
legislative

Modificri
legislative

Medi
u

Mic

Mic

Mic

Contabil

S
Modificri
legislative

Mic

Contabil

S
Modificri
legislative

Mic

Contabil

Mic

Contabil

S
Modificri
legislative

Contabil

Modificri
legislative

Contabil

Mic

Mic

Mic

Strategia adoptata
pentru risc/
Actiunea de
minimizare a
riscului/riscurilor
inerent/inerente
9

Instrume
nte de
control
intern

Terme
nul de
punere
in
opera

10

11

corecte n situaiile
financiare anexe la
bilanul contabil

e/
Monitoriza
re

Desemnarea
persoanelor
responsabile cu
activitatea de
elaborare a bilanului
contabil
Respectarea
corelaiilor bilaniere

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Completarea
documentelor
justificative lipsa
pentru rectificarea
bugetar
Stabilirea influenelor
financiare asupra
bugetului, din diferite
acte normative, pe
structura clasificaiei
bugetare

Supervizar
e/
Monitoriza
re
Supervizar
e/
Monitoriza
re
Supervizar
e/
Monitoriza
re

Data
ultim
ei
revizi
uri si
stadi
12

Eventual
ele
riscuri
secundar
e

Observ
atii

15

16

17

Risc rezidual la data


ultimei revizuiri
Proba
bilitate

Impa
ct

Exp
uner

13

14

Intocmirea
procedurilor scrise
privind elaborarea
contului de execuie
bugetar

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Desemnarea
persoanelor
responsabile cu
activitatea de
elaborare a contului de
execuie bugetar
Preluarea corecta a
sumelor din fiele
conturilor sintetice n
contul de execuie
bugetar
Intocmirea
procedurilor scrise
privind elaborarea
anexelor la contul de
execuie bugetar

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Respectarea
corelaiilor de baz
ntre contul de
execuie bugetar i
anexe
Respectarea
procedurilor de
ntocmire a anexelor la

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Supervizar
e/
Monitoriza
re
Supervizar
e/
Monitoriza
re

Supervizar
e/
Monitoriza

10

Nr.c
rt.

Obiective

23.

24.

25.

26.

Sistemul
raportrilor
financiarcontabile, cu
excepia
bilanului contabil
i a contului de
execuie bugetar

Asigurarea
exactitii
sistemului de
raportare
financiarcontabil

Cadrul de
reglementare al
CFP

Nominalizarea/
retragerea i
evaluarea
persoanelor care
acord viza CFP

Descrierea
riscurilor

Circumstant
e care
favorizeaz
aparitia
riscului

Respons
abil cu
gestionare
a riscului

la contul de execuie
bugetar
90. Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind organizarea
sistemului
de
raportare a datelor
financiar-contabile,
cu
excepia
bilanului contabil i
a
contului
de
execuie bugetar
91. Nedesemnarea
persoanelor
responsabile cu
activitatea de
elaborare a
raportrilor financiarcontabile
92. Lipsa raportrilor
sistematice a
informaiilor
financiar-contabile
ctre management
93. Nedesemnarea
persoanelor
responsabile cu
activitatea de
analiz a
informaiilor
financiar-contabile
94. Comunicarea
unor informaii
incorecte sau
inadecvate
95. Inexistena
procedurilor scrise
/cadrului
metodologic de
aplicare a CFP
96. Neactualizarea
cadrului metodologic
de aplicare a CFP
97. Nedesemnarea
persoanelor
responsabile cu
elaborarea i
actualizarea cadrului
metodologic de
aplicare a CFP
98. Inexistena
ordinului de numire
a persoanelor care
acord viza CFP
99. Desemnarea
unor persoane

Modificri
legislative

Risc inerent
Proba
bilitate

Expu
nere

Contabil

Modificri
legislative

Impa
ct

Mic

Contabil

Modificri
legislative

Contabil

Modificri
legislative

Contabil

Modificri
legislative

Contabil

Modificri
legislative

Contabil

Modificri
legislative

Contabil

Modificri
legislative

Contabil

Modificri
legislative

Contabil

Modificri
legislative

Contabil

Mic

Mic

Medi
u

Mic

Mare

Mic

Mic

Mic

Mic

Strategia adoptata
pentru risc/
Actiunea de
minimizare a
riscului/riscurilor
inerent/inerente
9

Instrume
nte de
control
intern

Terme
nul de
punere
in
opera

10

11

contul de execuie
bugetar
Intocmirea
procedurilor
scrise
privind
organizarea
sistemului
de
raportare a datelor
financiar-contabile, cu
excepia
bilanului
contabil i a contului
de execuie bugetar

re

Desemnarea
persoanelor
responsabile
cu
activitatea
de
elaborare
a
raportrilor financiarcontabile
Raportrile sistematice
a
informaiilor
financiar-contabile
ctre management se
vor face periodic.
Desemnarea
persoanelor
responsabile
cu
activitatea de analiz
a
informaiilor
financiar-contabile

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Comunicarea
unor
informaii corecte sau
adecvate

Supervizar
e/
Monitoriza
re
Supervizar
e/
Monitoriza
re

Intocmirea
procedurilor
scrise
privind
cadrul
metodologic
de
aplicare a CFP
Actualizarea cadrului
metodologic de
aplicare a CFP
Desemnarea
persoanelor
responsabile cu
elaborarea i
actualizarea cadrului
metodologic de
aplicare a CFP
Intocmirea ordinului de
numire a persoanelor
care acord viza CFP
Desemnarea unor
persoane compatibile

Data
ultim
ei
revizi
uri si
stadi
12

Eventual
ele
riscuri
secundar
e

Observ
atii

15

16

17

Risc rezidual la data


ultimei revizuiri
Proba
bilitate

Impa
ct

Exp
uner

13

14

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Supervizar
e/
Monitoriza
re
Supervizar
e/
Monitoriza
re

Supervizar
e/
Monitoriza
re
Supervizar
e/
Monitoriza
re

Supervizar
e/
Monitoriza
re
Supervizar
e/

11

Nr.c
rt.

Obiective

Descrierea
riscurilor

Circumstant
e care
favorizeaz
aparitia
riscului

Respons
abil cu
gestionare
a riscului

incompatibile pentru
acordarea vizei CFP
100. Nerealizarea
evalurii persoanelor
care acord viza CFP

27.

28.

29.

30.

31.

Exercitarea
acordrii/refuzului
vizei CFP

Conducerea
Registrului privind
operaiunile
prezentate la viza
CFP

Raportarea
trimestrial i
anual a
activitii CFP

Manualul de
utilizare a
sistemului
informatic
financiar-contabil

Atribuirea
responsabilitii
persoanelor care
au acces la
sistemul
informatic

Modificri
legislative

Contabil

101. Lipsa vizelor


CFP pe documente

Modificri
legislative

Contabil

102. Acordarea
nejustificat a vizei
CFP

Modificri
legislative

Contabil

103. Inexistena sau


necompletarea
Registrului privind
operaiunile
prezentate la viza
CFP
104. Nedesemnarea
persoanelor
responsabile cu
completarea
Registrului privind
operaiunile
prezentate la viza
CFP
105. Raportarea
unor date
incomplete sau
nereale
106. Nerespectarea
termenelor de
raportare

Modificri
legislative

Contabil

Risc inerent
Proba
bilitate

S
Modificri
legislative

Modificri
legislative

Contabil

Modificri
legislative

Contabil

107.
Inexistena
unor
proceduri
scrise/monografii
privind
funcionalitatea
sistemului informatic
financiar-contabil
108. Lipsa aprobrii
manualului de
utilizare

Modificri
legislative

Contabil

109. Neatribuirea
responsabilitilo
r persoanelor
care au drept de
operare i
consultare a
sistemului
informatic;
110.

Lips
personal
specializat

Lips
personal

Expu
nere

Mic

Mic

Mic

Mic

Contabil

Modificri
legislative

Impa
ct

Mic

Mic

Mic

Mic

Contabil

Mic

Primar

Primar

Mare

Mic

Strategia adoptata
pentru risc/
Actiunea de
minimizare a
riscului/riscurilor
inerent/inerente
9
pentru acordarea vizei
CFP
Realizarea evalurii
persoanelor care
acord viza CFP
Aplicarea vizelor CFP
pe documente
Acordarea justificat a
vizei CFP
Existena si
completarea
Registrului privind
operaiunile
prezentate la viza CFP

Instrume
nte de
control
intern

Terme
nul de
punere
in
opera

10

11

Monitoriza
re
Supervizar
e/
Monitoriza
re
Supervizar
e/
Monitoriza
re
Supervizar
e/
Monitoriza
re
Supervizar
e/
Monitoriza
re

Desemnarea
persoanelor
responsabile cu
completarea
Registrului privind
operaiunile
prezentate la viza CFP

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Raportarea unor date


complete si reale

Supervizar
e/
Monitoriza
re
Supervizar
e/
Monitoriza
re
Supervizar
e/
Monitoriza
re

Respectarea
termenelor de
raportare
Intocmirea
procedurilor scrise
privind funcionalitatea
sistemului informatic
financiar-contabil
Aprobrii manualului
de utilizare a
sistemului informatic

Atribuirea
responsabilitilor
persoanelor
care
au
drept
de
operare
i
consultare
a
sistemului
informatic;
Asigurarea proteciei
mpotriva accesrii de

Supervizar
e/
Monitoriza
re
Supervizar
e/
Monitoriza
re

Supervizar
e/

Data
ultim
ei
revizi
uri si
stadi
12

Eventual
ele
riscuri
secundar
e

Observ
atii

15

16

17

Risc rezidual la data


ultimei revizuiri
Proba
bilitate

Impa
ct

Exp
uner

13

14

12

Nr.c
rt.

Obiective

32.

33.

34.

35.

36.

Pregtirea
profesional a
personalului
implicat n
utilizarea
sistemului
informatic

Procesarea
datelor n cadrul
sistemului
informatic

Sistemul de
prevenire/detecta
re a accesrilor i
modificrilor
neautorizate ale
bazelor de date
(parole, programe
antivirus .a.)

Cadrul normativ
i procedural
privind arhivarea
documentelor
Desemnarea
personalului
responsabil

Descrierea
riscurilor

3
Neasigurarea
proteciei
mpotriva
accesrii de ctre
persoane
neautorizate prin
sistem de parole
111. Separarea
atribuiilor pentru
utilizatori cu rol
de control de
cele cu rol de
execuie

Circumstant
e care
favorizeaz
aparitia
riscului

Respons
abil cu
gestionare
a riscului

Risc inerent
Proba
bilitate

Impa
ct

Expu
nere

specializat

Lips
personal
specializat

112. Neinstruirea
sistematic a
utilizatorilor
sistemului informatic
113. Neinformarea
periodic sau ori de
cte ori este necesar
asupra modificrilor
survenite n sistemul
informatic
114. Utilizarea unor
proceduri automate
neautorizate

Lips
personal
specializat

Primar

Lips
personal
specializat

Secretar

Lips
personal
specializat

Secretar

115. Utilizarea unor


proceduri automate
incorecte

Lips
personal
specializat

Secretar

116. Acces
neautorizat la
informaiile financiarcontabile din baza
de date
117. Nerespectarea
calendarului privind
modificarea
periodica a parolelor
de acces
118. Nedesemnarea
personalului pentru
verificarea i
modificarea
periodic a parolelor
de acces
119. Inexistena
procedurilor privind
arhivarea dosarelor

Lips
personal
specializat

Contabil

Lips
personal
specializat

Secretar

Lips
personal
specializat

Primar

Lipsa
personalului

Secretar

120. Nedesemnarea
persoanelor cu
atribuii privind
arhivarea

Lipsa
personalului

Secretar

Instrume
nte de
control
intern

Terme
nul de
punere
in
opera

10

11

ctre persoane
neautorizate prin
sistem de parole

Monitoriza
re

Mic

Separarea atribuiilor
pentru utilizatori cu rol
de control de cele cu
rol de execuie

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Mic

Instruirea sistematic
a utilizatorilor
sistemului informatic

Supervizar
e/
Monitoriza
re
Supervizar
e/
Monitoriza
re

Primar

Strategia adoptata
pentru risc/
Actiunea de
minimizare a
riscului/riscurilor
inerent/inerente
9

Medi
u

Mic

Mic

Medi
u

Mare

Mic

Medi
u

Mic

Informarea periodic
sau ori de cte ori este
necesar asupra
modificrilor survenite
n sistemul informatic
Utilizarea unor
proceduri automate
autorizate

Acces autorizat la
informaiile financiarcontabile din baza de
date

Supervizar
e/
Monitoriza
re
Supervizar
e/
Monitoriza
re
Supervizar
e/
Monitoriza
re

Respectarea
calendarului privind
modificarea periodica
a parolelor de acces

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Desemnarea
personalului pentru
verificarea i
modificarea periodic
a parolelor de acces

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Intocmirea
procedurilor
scrise
privind
arhivarea
dosarelor

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Desemnarea
persoanelor cu
atribuii privind
arhivarea

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Utilizarea unor
proceduri automate
corecte

Data
ultim
ei
revizi
uri si
stadi
12

Eventual
ele
riscuri
secundar
e

Observ
atii

15

16

17

Risc rezidual la data


ultimei revizuiri
Proba
bilitate

Impa
ct

Exp
uner

13

14

13

Nr.c
rt.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Obiective
2
privind arhivarea
documentelor

Sistemul de
pstrare al
documentelor
pn la predarea
la arhiv
Locaiile de
depozitare
provizorii i
definitive a
documentelor
Activitatea de
arhivare

Perfecionarea
activitii
personalului din
subordine

Prestarea de
servicii

Personalul sa fie
calificat
corespunzator
pentru sarcinile
derulate
Personalul
institutiei sa
respecte principiile
morale si legislatia
aplicabila

Descrierea
riscurilor

Circumstant
e care
favorizeaz
aparitia
riscului

Respons
abil cu
gestionare
a riscului

documentelor pe
suport de hrtie
i/sau pe suport
informatic
121. Neinstruirea
persoanelor cu
atribuii n
activitatea de
arhivare
122.
Inexistena
unor proceduri scrise
privind
pstrarea
documentelor
n
timpul anului

Lipsa
personalului

Secretar

Lipsa
personalului

Secretar

S
Lipsa
personalului

124. Pregtirea
necorespunztoare a
dosarelor n vederea
arhivrii.

Lipsa
personalului

125. Nepredarea
dosarelor la
termenele legale

Lipsa
personalului

Secretar

126. Neasigurarea
condiiilor pentru
dezvoltarea /
formarea
profesional a
personalului

Necunoatere
a
prevederilor
legale
Neaplicarea
prevederilor
legale
Neatenie
Omisiune
Inexistena
timpului sau
a resurselor
financiare
Neatenie
Omisiune
Inexistena
timpului sau
a resurselor
financiare
Neatenie
Omisiune

Primar

128. Sarcinile sa fie


delegate catre
personal necalificat
sau sarcinile sa nu
fie conforme
129. Personalul
institutiei sa nu
respecte legislatia in
vigoare sau
principiile etice si

Proba
bilitate

Impa
ct

Expu
nere

Strategia adoptata
pentru risc/
Actiunea de
minimizare a
riscului/riscurilor
inerent/inerente
9

Instrume
nte de
control
intern

Terme
nul de
punere
in
opera

10

11

Data
ultim
ei
revizi
uri si
stadi
12

Eventual
ele
riscuri
secundar
e

Observ
atii

15

16

17

Risc rezidual la data


ultimei revizuiri
Proba
bilitate

Impa
ct

Exp
uner

13

14

documentelor pe
suport de hrtie i/sau
pe suport informatic

123.
Neasigurarea
unui
spaiu
corespunztor
arhivrii

127. Deciziile sa nu
fie relevante,
oportune sau legale

Risc inerent

Mic

Mic

Secretar

Neatenie
Omisiune

Mic

Mic

Mic

Primar
S

Mic

Primar

Primar

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Intocmirea
procedurilor scrise
privind pstrarea
documentelor n
timpul anului

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Asigurarea unui spaiu


corespunztor arhivrii

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Mare

Secretar

Instruirea persoanelor
cu atribuii n
activitatea de arhivare

Mic

Mic

Pregtirea
corespunztoare a
dosarelor financiarcontabile n vederea
arhivrii.
Predarea dosarelor la
termenele legale
Studierea legislaiei
Schimburi de
experien i de
exemple de bun
practic n domeniu
Informarea periodic
asupra aciunilor de
formare sau de
perfecionare ale
furnizorilor autorizai i
diseminarea lor n
reea

Supervizar
e/
Monitoriza
re
Supervizar
e/
Monitoriza
re
Supervizar
e/
Monitoriza
re

Studierea legislaiei
Schimburi de
experien i de
exemple de bun
practic n domeniu

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Asigurarea calificarii
personalului

Supervizar
e/
Monitoriza
re

Reducere prin
instituirea unui sistem
de avertizare a
neregularitatilor

14

Nr.c
rt.

Obiective

Descrierea
riscurilor

Circumstant
e care
favorizeaz
aparitia
riscului

Respons
abil cu
gestionare
a riscului

Risc inerent
Proba
bilitate

Impa
ct

Expu
nere

Strategia adoptata
pentru risc/
Actiunea de
minimizare a
riscului/riscurilor
inerent/inerente
9

Instrume
nte de
control
intern

Terme
nul de
punere
in
opera

10

11

Data
ultim
ei
revizi
uri si
stadi
12

Risc rezidual la data


ultimei revizuiri
Proba
bilitate

13

Impa
ct

14

Exp
uner

15

Eventual
ele
riscuri
secundar
e

Observ
atii

16

17

morale in derularea
activitatilor sale

INTOCMIT,
Macovei Maricica

15