Sunteți pe pagina 1din 5

REGISTRUL RISCURILOR

- SERVICIUL RESURSE UMANE STABILIREA DREPTURILOR SALARIALE CUVENITE PERSONALULUI

Obiective
Zona de
risc

1
Departa
mentul
de
resurse
umane
din
cadrul
unei
uniti
colare

Descrierea
riscurilor

2
1.
Stabilirea
conform
legislaiei
n vigoare
a
elementelo
r de natur
salarial

3
1.1. Neactualizarea
procedurilor
privind acordarea
drepturilor salariale
cadrelor didactice

Circumstanele care
favorizeaz
apariia
riscului

Risc inerent
Responsabilul cu
gestionarea
riscului

4
- Organizarea
necorespunzto
are a activitii
de acordare a
drepturilor
salariale

5
Conductorul
departamentu
lui de resurse
umane

1.2. Procedurile
privind acordarea
drepturilor salariale
nu sunt cunoscute
de personalul
desemnat s
execute aceast
activitate

- Lipsa
instruirii
adecvate a
personalului

Conductorul
departamentu
lui de resurse
umane

1.3. Nedesemnarea
persoanelor
responsabile cu
stabilirea
elementelor de
natur salarial

-Lipsa
personalului

Conductorul
departamentu
lui de resurse
umane

Probabilitate

Impact

Expunere

MM

SM

SM

Strategia
adoptat
pentru
risc
(aciuni
pentru
tratarea
riscurilor)
9
ntiinarea
personalul
ui
responsabil
cu privire
la modific
rile
drepturilor
salariale
acordate
cadrelor
didactice
Personalul
desemnat
va fi
instruit n
vederea
cunoaterii
procedurilo
r de
acordare a
drepturilor
salariale
Desemnare
a
persoanelo
r
responsabil
e cu

Instrumente
de
control
intern
10
Monito
rizarea
conduc
torului
de
departa
ment

Monito
rizarea
conduc
torului
de
departa
ment

Monito
rizarea
conduc
torului
de
departa

Termenul
de
punere n
oper

Data
ultimei
revizuiri
i
stadiul
aciunii

11

Risc rezidual
la data ultimei revizuiri
Eventuale
riscuri
secundare

Probabilitate

Impact

Expunere

12

13

14

15

16

30.04.201
4

14.02.20
14

SM

30.04.201
4

14.02.20
14

SS

30.04.201
4

14.02.20
14

SS

Zona de
risc

Obiective

Descrierea
riscurilor
3

1.4. Stabilirea
eronat a salariului
de baz

2.
Realizarea
n condiii
optime a
activitii
de plat a
salariilor

2.1. Inexistena n
unitatea colar a
statelor de salarii

2.2. Nedesemnarea
persoanelor
responsabile cu
plata salariilor, cu
activitatea de
stabilire i raportare
a impozitelor
datorate statului

Circumstanele care
favorizeaz
apariia
riscului
4

Responsabilul cu
gestionarea
riscului
5

- Lipsa de
profesionalism
i de atenie a
personalului
desemnat s
calculeze
salariul de baz
al cadrelor
didactice

Contabilul
-ef

- Nerealizarea
controlului
permanent
privind
ntocmirea
statelor de
salarii

Contabilul
-ef

- Organizarea
defectuoas a
activitii de la
nivelul
departamentulu
i de resurse
umane

Conductorul
departamentu
lui de resurse
umane

Risc inerent
Probabilitate
6

Impact
7

Expunere
8

MR

SM

SM

Strategia
adoptat
pentru
risc
(aciuni
pentru
9
stabilirea
elementelo
r de natur
salarial
Calcularea
drepturilor
salariale
ale
personalul
ui pe baza
performan
elor
colare
obinute
/gradului
didactic
dobndit
pn la
momentul
respectiv
Controlul
lunar al
ntocmirii
corecte i a
existenei
statelor de
salarii n
unitatea
colar
Includerea
n fia
postului
unor
angajai ai
compartim
entului a
acestor
responsabil

Instrumente
de
control
intern
10
ment

11

Data
ultimei
revizuiri
i
stadiul
aciunii
12

30.04.201
4

14.02.20
14

30.04.201
4

14.02.20
14

30.04.201
4

14.02.20
14

Termenul
de
punere n
oper

Risc rezidual
la data ultimei revizuiri
Probabilitate
13

Eventuale
riscuri
secundare

14

Expunere
15

SM

SS

SS

Impact

16

Supervi
zarea
contabi
lului
ef

Supervi
zarea
contabi
lului
ef

Monito
rizarea
conduc
torului
de
departa
ment

Zona de
risc

Obiective

Descrierea
riscurilor
3
2.3. Calculul eronat
al salariilor
personalului
angajat

3.
Modificare
a
corespunz
toare a
drepturilor
salariale
cuvenite
personalul
ui unitii
colare

3.1. Inexistena
unor proceduri
privind ntocmirea
deciziei de
modificare a
drepturilor salariale

3.2. Modificarea
neargumentat a
drepturilor salariale

Circumstanele care
favorizeaz
apariia
riscului
4
- Lipsa de
atenie a
contabilului,
datorat
multitudinii
de activiti pe
care trebuie
s le
ndeplineasc
acesta n
decursul
unei zile
- Gradul de
interes sczut
n ceea ce
privete
ntocmirea
unor proceduri
privind modul
de modificare a
drepturilor
salariale
- Lips de
profesionalism
i seriozitate
din partea
personalului
responsabil

Responsabilul cu
gestionarea
riscului
5

Risc inerent
Probabilitate
6

Impact
7

Expunere
8

Contabilul
-ef

MR

Conductorul
departamentu
lui de resurse
umane

Contabilul
-ef

SM

SR

Strategia
adoptat
pentru
risc
(aciuni
pentru
9
iti
Limitarea
sarcinilor
distribuite
n cadrul
compartim
entului,
pentru a se
realiza n
timp util i
calculul
corect al
salariilor
Controlul
lunar n
ceea ce
privete
modul de
modificare
a
drepturilor
salariale i
ntocmirea
procedurilo
r aferente
Instruirea
personalul
ui cu
privire la
modul de
stabilire a
drepturilor
salariale i
limitarea
unor
anumite
aciuni
ctre

Instrumente
de
control
intern
10

11

Data
ultimei
revizuiri
i
stadiul
aciunii
12

30.04.201
4

14.02.20
14

30.04.201
4

14.02.20
14

30.04.201
4

14.02.20
14

Termenul
de
punere n
oper

Risc rezidual
la data ultimei revizuiri
Probabilitate
13

Eventuale
riscuri
secundare

14

Expunere
15

SM

SS

SM

Impact

16

Supervi
zarea
contabi
luluief

Monito
rizarea
conduc
torului
de
departa
ment

Supervi
zarea
contabi
luluief

Zona de
risc

Obiective

Descrierea
riscurilor
3

3.3. Netransmiterea
ctre salariatul n
cauz a deciziei de
modificare a
drepturilor salariale

3.4. Calculul eronat


al modificrilor
salariale

4.
Salarizarea
muncii
peste
programul
normal de
lucru
conform
contractulu
i de munc

4.1. Inexistena
unor proceduri
scrise privind
modul de stabilire a
salarizrii muncii
peste programul
normal de lucru

Circumstanele care
favorizeaz
apariia
riscului
4

Responsabilul cu
gestionarea
riscului
5

- Lipsa de
seriozitate i
promptitudine
a contabilului
- Neefectuarea
controlului n
mod eficient

Contabilul
-ef

- Lipsa de
profesionalism
a personalului
responsabil
- Defeciuni ale
sistemului
informatic de
calcul

Contabilul
-ef

- Gradul de
interes sczut
din partea
conducerii n
ceea ce
privete
salarizarea
muncii peste
programul
normal de

Risc inerent
Probabilitate
6

Conductorul
departamentu
lui de resurse
umane

Impact
7

Expunere
8

SR

MR

SM

Strategia
adoptat
pentru
risc
(aciuni
pentru
9
persoanele
autorizate

Instrumente
de
control
intern
10

Instituirea
unui sistem
automat ce
permite
transmitere
a ctre
salariai a
oricror
modificri
ale
drepturilor
salariale
Gsirea
unui mod
de
verificare a
corectitudi
nii
calculelor
salariale

Supervi
zarea
contabi
luluief

ntocmirea
procedurilo
r privind
modul de
stabilire a
salarizrii
muncii
peste
programul
normal de

Monito
rizarea
conduc
torului
de
departa
ment

Supervi
zarea
contabi
luluief

11

Data
ultimei
revizuiri
i
stadiul
aciunii
12

30.04.201
4

14.02.20
14

30.04.201
4

14.02.20
14

30.04.201
4

14.02.20
14

Termenul
de
punere n
oper

Risc rezidual
la data ultimei revizuiri
Probabilitate
13

Eventuale
riscuri
secundare

14

Expunere
15

SM

MM

SS

Impact

16

Zona de
risc

Obiective

Descrierea
riscurilor
3
4.2. Procedurile
privind modul de
stabilire a
salarizrii muncii
peste programul
normal de lucru nu
sunt cunoscute de
personalul
desemnat

4.3. Inexistena
unui sistem
formalizat de
eviden a timpului
lucrat peste
programul de lucru
4.4. Aplicarea
eronat a indicilor
salariali de
echivalare a orelor
peste programul
normal de lucru

Circumstanele care
favorizeaz
apariia
riscului
4
lucru
- Lipsa
instruirii
adecvate a
personalului

Responsabilul cu
gestionarea
riscului
5

Risc inerent
Probabilitate
6

Expunere
8

Conductorul
departamentu
lui de resurse
umane
M

- Neimplicarea
unitii colare
cu privire la
instituirea unei
modaliti de
eviden a
orelor
suplimentare
- Lipsa
instruciunilor
necesare
aplicrii
corecte a
indicilor
salariali

Impact

Conductorul
departamentu
lui de resurse
umane

MM

SM

Contabilul
-ef
M

MR

Strategia
adoptat
pentru
risc
(aciuni
pentru
9
lucru
ntiinarea
personalul
ui cu
privire la
procedurile
neaplicate
i
realizarea
unui
control
eficient
Instalarea
unei
modaliti
provizorii
de eviden
a orelor
suplimenta
re
ntocmirea
instruciuni
lor
necesare
calculrii
orelor
suplimenta
re

Instrumente
de
control
intern
10
Monito
rizarea
conduc
torului
de
departa
ment

Monito
rizarea
conduc
torului
de
departa
ment
Supervi
zarea
contabi
luluief

11

Data
ultimei
revizuiri
i
stadiul
aciunii
12

30.04.201
4

14.02.20
14

30.04.201
4

30.04.201
4

Termenul
de
punere n
oper

Risc rezidual
la data ultimei revizuiri
Probabilitate
13

Eventuale
riscuri
secundare

14

Expunere
15

SS

14.02.20
14

SS

14.02.20
14

SM

Impact

16

ntocmit de :
Nistor Irina