Sunteți pe pagina 1din 12

DERULAREA UNEI MISIUNI DE AUDIT PUBLIC INTERN Elaborare plan activitate anual Salarizare Obiectivele misiunii de audit public

intern sunt: 1.1. Organizarea sistemului de salarizare; 1.2. Plata drepturilor salariale n cuantumul corect i la timp. a) Identificarea activitilor auditabile Procedura P-04: Colectarea i prelucrarea informaiilor Denumirea unitii auditate: Sistemul de auditat: Perioada supus auditului Nr. crt. 1.1 Obiectiv de audit Organizarea sistemului de salarizare

SC XSRL 1. Salarizarea personalului 01.01.2010 30.09.2011

Activiti identificate Asigurarea cu resurse umane pregtite pentru derularea n bune condiii a activitii de salarizare a personalului. 1.1.2 Reflectarea activitii de salarizare n Regulamentul de organizare i funcionare al entitii. 1.1.3 Asigurarea unei dotri corespunztoare cu tehnic de calcul, mobilier i spaii de lucru n vederea derulrii n bune condiii a activitii de salarizare. 1.2.1 Operarea n baza de date a programului de salarii a elementelor nscrise n Dispoziia de personal. 1.2.2 Operarea n baza de date a programului de salarii a elementelor nscrise n Situaia prezenei la program. 1.2.3 Operarea n baza de date a programului de salarii a documentelor privind acordarea concediilor medicale. 1.2.4 Operarea n baza de date a programului de salarii a documentelor privind acordarea deducerilor personale. 1.2.5 Emiterea statelor de plat 1.2.6 Emiterea centralizatorului statelor de salarii 1.2.7 Emiterea fluturailor de salarii 1.2.8 Plata salariilor, emiterea o.p. i virarea tuturor sumelor aferente salariilor 1.2.9 ntocmirea declaraiilor fiscale privind constituirea i plata obligatiilor ctre bugetul 1.2.10 ntocmirea fielor fiscale 1.1.1

1.2

Plata corect i la timp a drepturilor bneti

b) Identificarea riscurilor inerente asociate activitilor Procedura P-05: Analiza riscurilor

Nr. crt.

Obiectiv de audit 1.1 Organizarea sistemului de salarizare

Activiti identificate 1.1.1 Asigurarea cu resurse umane pregtite pentru derularea n bune condiii a activitii de salarizare a personalului.

Identificarea riscurilor Personalul angrenat n activitatea de salarizare s fie insuficient sau pregtirea de specialitate a acestuia s nu corespund cerinelor Activitatea de salarizare s nu fie clar reflectat n ROF.

1.1.2

1.1.3

1.2 Plata corect i la timp a drepturilor bneti

1.2.1

1.2.2

Reflectarea activitii de salarizare n Regulamentul de organizare i funcionare al entitii. Asigurarea unei dotri Dotarea cu tehnic de corespunztoare cu calcul, mobilier i spaii de lucru s fie tehnic de calcul, mobilier i spaii de lucru, n insuficient pentru vederea derulrii n bune derularea activitii de salarizare. condiii a activitii de salarizare Operarea n baza de date Datele din Dispoziia de a programului de salarii a personal s fie preluate elementelor nscrise n eronat n baza de date a programului de Dispoziia de personal. salarii. Operarea n baza de date Omiterea sau operarea a programului de salarii a inexact n baza de elementelor nscrise n date a programului de Situaia prezenei la salarii a elementelor program. nscrise n Situaia prezenei la program. Operarea n baza de date a progra- mului de salarii a documentelor privind acordarea concediilor medicale. Operarea n baza de date a programului de salarii a documentelor privind acordarea deducerilor personale.

1.2.3

Operarea eronat a unor date neconforme cu cele nscrise in certificatele medicale.

1.2.4

Operarea inexact a datelor nscrise n declaraiile salariailor privind persoanele aflate n ntreinere Statul de plat a salariilor s nu cuprind toate

1.2.5

Emiterea statelor de plat.

1.2.6

Emiterea centralizatorului statelor de salarii. Emiterea fluturailor de salarii. Plata salariilor, emiterea o.p. i virarea tuturor sumelor aferente salariilor. ntocmirea declaraiilor fiscale privind constituirea i plata obligaiilor ctre bugetul de stat, la termenele legale ntocmirea fielor fiscale

1.2.7

1.2.8

1.2.9

1.2.10

Sumele nscrise n centralizatorul statelor de salarii s nu coincid cu totalul sumelor consemnate n S statele de plat. nu existe concordan ntre elementele nscrise n statele de salarii in cele din nscrierea o.p. a unor date eronate sau omiterea virrii la destinaie a reinerilor din salarii. Omiterea ntocmirii i depunerii la organele abilitate a declaraiilor fiscale sau ntocmirea eronat a acestora. Nentocmirea sau ntocmirea eronat a fielor fiscale

c) Stabilirea factorilor de analiza a riscurilor i nivelele de apreciere a acestora Procedura P-05: Analiza riscurilor

Nivelul/ Criteriul Aprecierea controlului intern Aprecierea cantitativa Aprecierea calitativa

Nivelul 3 Exista proceduri dar nu sunt cunoscute Impact financiar mediu Vulnerabilitate medie

Nivelul 2 Exista proceduri sunt cunoscute dar nu se aplica Impact financiar slab Vulnerabilitate sczuta

Nivelul 1 Exista proceduri i se aplica Impact financiar foarte sczut Vulnerabilitat e foarte mica

d) Determinarea punctajului total Procedura P-05: Analiza riscurilor Clasarea riscurilor se va realiza avnd n vedere urmtoarele intervale: Sczut [ 1 1.7] Mediu [1.7 2.3] Mare [2.3 3]

Nr. crt . 1.1

Obiectiv de audit Organizare a sistemului de salarizare

Activiti auditabileile 1.1.1 Asigurarea cu resurse umane pregtite pentru derularea n bune condiii a a activitii de salarizare a personalului

Identificarea riscurilor Personalul angrenat n activitatea de salarizare s fie insuficient sau pregtirea de specialitate a acestuia s nu corespund cerinelor

C.I. 50% 2

I.F. 40% 3

V. 10% 2

Total punctaj 2.40

Clasar e risc Mare

1.2

Plata corect i la timp a drepturilor bneti

1.1.2 Reflectarea activitii de salarizare n Regulamentul de organizare i funcionare al entitii 1.1.3 Asigurara unei dotri corespunzt oare cu tehnic de calcul, mobilier i spaii de lucru n vederea derulrii n bune condiii a activitii de salarizare 1.2.1 Operarea n baza de date a programului de salarii a elementelor nscrise n Dispoziia de personal 1.2.2.Operarea n baza de date a programului de salarii a elementelor nscrise n Situaia prezenei la program

Activitatea de salarizare sa nu fie clar reflectata in ROF Dotarea cu tehnic de calcul, mobilier i spaii de lucru s fie insufcient pentru derularea activitii de salarizare

Mediu

2.00

Mediu

Datele din Dispoziia de personal s fie preluate eronat n baza de date a programului de salari Omiterea sau operarea inexact n baza de date a programului de salarii a

2.10

Mediu

2.10

Mediu

1.2.3 Operarea n baza de date a programului de salarii a documentelor privind acordarea concediilor medicale 1.2.4 Operarea n baza de date a programului de salarii a documentelor privind acordarea deducerilor personale

1.2.5 Emiterea statelor de plat

1.2.6 Emiterea centralizatorului statelor de salarii

1.2.7. Emiterea fluturailor de salarii

1.2.8 Plata salariilor, emiterea o.p. i virarea tuturor sumelor aferente salariilor

1.2.9. ntocmirea declaraiilor fiscale privind

elementelor nscrise n Situaia prezenei la program Operarea eronat a unor date neconform e cu cele nscrise n certificatele medicale Operarea inexact a datelor nscrise n declaraiile salariailor privind persoanele aflate n ntreinere Statul de plat a salariilor s nu cuprind toate elementele Sumele nscrise n centralizatorul statelor de salarii s nu coincid cu totalul sumelor consemnate n statele de plat S nu existe concordanta ntre elementele nscrise n statele de salarii i cele din flutura nscrierea n o.p. a unor date eronate sau omiterea virrii la destinaie a reinerilor din salarii Omiterea ntocmirii i depunerii la

2.10

Mediu

2.40

Mare

2.40

Mare

2.40

Mare

2.30

Mediu

2.00

Mediu

2.00

Mediu

constituirea i plata obligaiilor ctre bugetul de stat, la termenele legale

1.2.10 ntocmirea fielor fiscale

organele abilitate a declaraiilor fiscale sau ntocmirea eronat a acestora Nentocm irea sau ntocmire a eronat a fielor fiscale

2.00

Mediu

e) Clasarea activitilor pe baza analizei riscurilor Procedura P-05 : Analiza riscurilor

Nr. crt . 1.1

Obiectiv de audit

Obiecte (activitati) auditabile

Identificarea riscurilor

Consecinte

Clasare risc

Grad de ncreder e

Punct tare/ punct slab

Comentarii

Organizarea sistemului de salarizare

1.1.1

Asigurarea cu resurse umane pregatite pentru derularea n bune conditii a activitatii de salarizare a personalului

Personalul angrenat n activitatea de salarizare sa fie insuficient sau pregatirea de specialitate a acestuia sa nu corespunda cerintelor Activitatea de salarizare sa nu fie clar reflectata n ROF

Neconformitati n derularea activitatii de salarizare datorita inexistentei unui cadru organizat la nivelul entitatii

Mare

Mediu

Punct slab

Obiectul auditabil fiind clasat cu un risc mare dar coroborat cu un grad de ncredere mediu, opinez ca este un punct slab Obiectul auditabil fiind clasat cu un risc mediu dar coroborat cu un grad de ncredere mediu, opinez ca este un punct slab.

1.1.2

Reflectarea activitatii de salarizare n Regulamen-tul de organizare si functionare al entitatii

Desfasurarea necorespunzatoare a procesului de salarizare Mediu Mediu Punct slab

1.1.3

Asigurarea unei dotari corespunzatoare cu tehnica de calcul, mobilier si spatii de lucru n vederea derularii n bune conditii a activitatii de salarizare Operarea n baza de date a programului de salarii a elementelor nscrise n Dispozitia de personal

Dotarea cu tehnica de calcul, mobilier si spatii de lucru sa fie insufcienta pentru derularea activitatii de salarizare

Dificultati n desfasurarea procesului de salarizare datorita unui climat necorespunzator de munca

Mediu

Mediu

Punct slab

Obiectul auditabil fiind clasat cu un risc mediu dar coroborat cu un grad de ncredere mediu, opinez ca este un punct slab. Obiectul auditabil fiind clasat cu un risc mediu dar coroborat cu un grad de ncredere mediu, opinez ca este un punct slab Obiectul auditabil fiind clasat cu un risc mediu dar coroborat cu un grad de ncredere mediu, opinez ca este un punct slab Obiectul auditabil fiind clasat cu un risc mediu dar coroborat cu un grad de ncredere mediu, opinez ca este un punct slab

1.2

Plata corecta si la timp a drepturilor banesti

1.2.1

Datele din Dispozitia de personal sa fie preluate eronat n baza de date a programului de salarii

Drepturi salariale acordate/retinute n dezacord cu prevederile legale Mediu Mediu

Punct slab

1.2.2

Operarea n baza de date a programului de salarii a elementelor nscrise n Situatia prezentei la program

Omiterea sau operarea inexacta n baza de date a programului de salarii a elementelor nscrise n Situatia prezentei la program Operarea eronata a unor date neconforme cu cele nscrise n certificatele medicale

Drepturi salariale acordate/retinute n dezacord cu prevederile legale Mediu Mediu

Punct slab

1.2.3

Operarea n baza de date a programului de salarii a documente-lor privind acordarea concediilor medicale

Drepturi de asigurari sociale acordate n mod necuvenit sau neacordate

Mediu

Mediu

Punct slab

1.2.4

Operarea n baza de date a programului de salarii a documente-lor privind acordarea deducerilor personale

Operarea inexacta a datelor nscrise n declaratiile salariatilor privind persoanele aflate n ntretinere

Acordarea de deduceri fiscale n mod eronat sau neacordarea unor deduceri legal cuvenite cu implicatii asupra cuantumului drepturilor salariale

Mare

Mediu

Punct slab

Obiectul auditabil fiind clasat cu un risc mare dar coroborat cu un grad de ncredere mediu, opinez ca este un punct slab Obiectul auditabil fiind clasat cu un risc mare dar coroborat cu un grad de ncredere mediu, opinez ca este un punct slab Obiectul auditabil fiind clasat cu un risc mediu dar coroborat cu un grad de ncredere mediu, opinez ca este un punct slab Obiectul auditabil fiind clasat cu un risc mediu, dar coroborat cu un grad de ncredere mediu, opinez ca este un punct slab

1.2.5

Emiterea statelor de plata

Statul de plata a salariilor sa nu cuprinda toate elementele

Efectuarea de cheltuieli din fonduri publice pe baza unor documente care nu ndeplinesc conditiile legale

Mare

Mediu

Punct slab

1.2.6

Emiterea centralizatorului statelor de salarii

Sumele nscrise n centralizatorul statelor de salarii sa nu coincida cu totalul sumelor consemnate n statele de plata

Virarea de sume nereale/inexacte catre diversele fonduri constituite la nivelul bugetului de stat. Plata eronata a personalului sau neplata unor persoane.

Mare

Mediu

Punct slab

1.2.7

Emiterea fluturasilor de salarii

Sa nu existe concordanta ntre elementele nscrise n statele de salarii si cele din fluturas

Plata eronata a personalului

Mediu

Mediu

Punct slab

1.2.8

Plata salariilor, emiterea o.p. si virarea tuturor sumelor aferente salariilor

nscrierea n o.p. a unor date eronate sau omiterea virarii la destinatie a retinerilor din salarii

Imposibilitatea stabilirii unor raspunderi n eventualitatea ntocmirii eronate a ordinelor de plata. nregistrarea entitatii auditate cu datorii catre bugetul de stat Stabilirea eronata a obligatiilor catre bugetul de stat. Generarea de debite si implicit de penalitati n raporturile cu bugetul de stat

Mediu

Mediu

Punct slab

Obiectul auditabil fiind clasat cu un risc mediu, dar coroborat cu un grad de ncredere mediu, opinez ca este un punct slab Obiectul auditabil fiind clasat cu un risc mediu, dar coroborat cu un grad de ncredere mediu, opinez ca este un punct slab Obiectul auditabil fiind clasat cu un risc mediu, dar coroborat cu un grad de ncredere mediu, opinez ca este un punct slab

1.2.9

ntocmirea declaratiilor fiscale privind constituirea si plata obligatiilor catre bugetul de stat, la termenele legale

Omiterea ntocmirii si depunerii la organele abilitate a declaratiilor fiscale sau ntocmirea eronata a acestora

Mediu

Mediu

Punct slab

1.2.10

ntocmirea fiselor fiscale

Nentocmirea sau ntocmirea eronata a fiselor fiscale

Stabilirea eronata a obligatiilor individuale de plata catre bugetul de stat. Imposibilitatea exercitarii n mod individual a drepturilor cuvenite n calitate de contribuabil

Mediu

Mediu

Punct slab

F) Elaborarea planului de audit intern anual

Procedura P 12 Elaborarea proiectului de audit public intern


Durata testrii (h) 16

Nr. crt 1.1

Obiective de audit Organizarea sistemului de salarizare

Obiecte auditabile 1.1.1 Asigurarea cu resurse umane pregtite pentru derularea n bune condiii a activitii de salarizare a personalului 1.1.2 Reflectarea activitii de salarizare n Regulamentul de organizare i funcionare al entitii

Tipul testrii

Locul testrii

Auditori 2

Verificarea, observarea fizic, interviul

Compartimentul salarizare

Analiza, verificarea, observarea fizic, interviul

Compartimentul salarizare

1.2

Plata corect i la timp a drepturilor bneti

88 1.2.1 Operarea n baza de date a programului de salarii a elementelor nscrise n Dispoziia de personal

Analiza, verificarea, observarea fizic, interviul

Compartimentul salarizare

1.2.2 Operarea n baza de date a programului de salarii a elementelor nscrise n Situaia prezenei la program 1.2.3 Operarea n baza de date a programului de salarii a documentelor privind acordarea concediilor medicale

Analiza, verificarea, observarea fizic, interviul

Compartimentul salarizare

Analiza, verificarea, observarea fizic, interviul

Compartimentul salarizare

1.2.4 Operarea n baza de date a programului de salarii a documentelor privind acordarea deducerilor personale

Analiza, verificarea, observarea fizic, interviul

Compartimentul salarizare

1.2.5 Emiterea tatelor de plat

Analiza, verificarea, observarea fizic, interviul

Compartimentul salarizare

Activitati ce vor ramane pentru anii II si III de auditat

Nr. crt

Obiective de audit

Obiecte auditabile 1.1.3 Asigurarea unei dotri corespunztoare cu tehnic de calcul, mobilier i spaii de lucru n vederea derulrii n bune condiii a activitii de salarizare 1.2.6 Emiterea centralizatorului tatelor de salarii

Tipul testrii

Locul testrii

Durata testrii (h)

Auditori

1.1

1.2

Organizarea sistemului de salarizare Plata corect si la timp a drepturilor bneti

1.2.7 Emiterea fluturailor de salarii 1.2.8 Plata salariilor, emiterea o.p. i virarea tuturor sumelor aferente salariilor ntocmirea declaraiilor fiscale privind constituirea i plata obligaiilor ctre bugetul de stat, la termenele legale

1.2.9

Verificarea, observarea fizic, interviul Analiza, verificarea, observarea fizic, interviul Analiza, verificarea, observarea fizic, interviul Analiza, verificarea, observarea fizic, interviul Analiza, verificarea, observarea fizic, interviul

Compartimentul salarizare

Compartimentul salarizare

Compartimentul salarizare

Compartimentul salarizare Compartimentul salarizare

1.2.10 ntocmirea fielor fiscale

Analiza, verificarea, observarea fizic,

Compartimentul salarizare