S.C. NR……………/…………..

S.R.L. APROBAT, DIRECTOR

TEMATICA INSTRUCTAJELOR PERIODICE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA Pentru anul 2010 I.Instruirea salariatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca se efectueaza in conformitate cu necesarul de instruire nr……../2006in conformitate cu Legea SSM nr.319/2006,a H.G. 1425/2006-normele de aplicare ale acesteia dupa cum urmeaza: -lunar in prima decada a lunii pentru muncitori -semestrial in prima decada a primei lunii din semestru pentru personal TESA,sefi sectie. Durata instructajului periodic va fi de minim 2 ore. 1.Lunar,instructajul periodic va cuprinde informatii privind: -Instructiunile proprii specifice de SSM intocmite de unitate si afisate la locul de munca -riscurile de accidente si imbolnaviri profesionale specifice locului de munca unde este repartizat executantul ,asa cum rezulta ele din evaluarile effectuate ,particularitatile fluxului tehnologic ,precum si masurile de prim ajutor in caz de accidente -notiuni de legislatie . 2.Semestrial ,va cuprinde informatii privind: -notiuni de legislatie -instructiuni proprii specifice de SSM -riscuri de accidente si imbolnaviri profesionale specifice locului de munca unde este repartizat executantul,asa cum rezulta ele din evaluarile effectuate -notiuni de prim ajutor. 3.In cazul detasarii temporare a salariatilor ,pentru efectuarea de diverse lucrari ,altele decat cele pentru care au fost instruiti,seful locului de munca care conduce si raspunde de lucrarea respectiva ii va instruii potrivit pct.1 din prezenta tematica. 4.Instructajele periodice de SSM se vor completa cu prelucrarea urmatoarelor materiale:

5-6. legea SSM:cp. legea SSM:cp.A. Aprilie -HG 971/2006 privind cerintele minime de semnalizare de securitate si sanatate in munca la locul de munca -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului: cp.9-10 Iunie -Legea 319/2006.13-14. legea SSM: cp. Instructajul periodic lunar Ianuarie -H. August -Legea 319/2006.legea SSM cp. 4-5 -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului:cp.G.3-4. 6-7 -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului: cp. Februarie -HG 1051/2006 privind cerintele minime de securitate pentru manipularea maselor care prezinta riscuri de afectiuni lombare -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului: cp.1-2.8-11 -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului: cp. -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului:cp. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate pentru locul de munca. Mai -Legea 319/2006.7-8. Martie -HG 1048/2006 privind cerintele minime pentru utilizarea echipamentului individual de protectie la locul de munca -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului : cp.15-16 Septembrie .11-12 Iulie -Legea 319/2006.1-3 -ISSM specifice Primul ajutor la locul accidentului:cp.

G. Instructajul periodic semestrial Semestrul I. 7-8 -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului: cp.21 Decembrie -Factori de risc specifici de accidentare si imbolnavire profesionala -H.norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006:cp. B. Noiembrie -HG 1425/2006.-HG 1425/2006.norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006 cp.1-3 -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului :cp.1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca -Testarea cunostintelor accumulate in urma instructajelor.norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006:cp. .17-18.4-6 -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului :cp. Octombrie -HG 1425/2006. 19-partea 3-a.

-HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate pentru locul de munca -HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca -HG 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare -HG 1048/2006 privind cerintele minime pentru utilizarea EIP la locul de munca -HG 971/2006 privind cerintele minime de semnalizare de SSM la locul de munca.legea SSM -HG 1425/2006. -Lucratorul desemnat pentru toti salariatii.Executanti vor fi repartizati pentru lucrul la inaltime(min 2. -ISSM specifice -Primul ajutor la locul de munca Semestrul II -Legea 319/2006. ………………………….norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006 -Factori de risc specifici de accidentare si imbolnavire profesionala -ISSM specifice 5..au o persoana desemnata prin decizie scrisa sa supravegheze lucrarea si au viza medical pe fisa de instructaj “Apt pentru lucrul la inaltime” Instructajele se vor finalize cu testarea cunostintelor accumulate in urma lor conform programului annual de testari. INTOCMIT.5 m)numai daca pe langa instruirea specifica de SSM sunt echipati cu echipament individual de protectie. Rezultatele testarilor vor fi consemnate in fisa de instructaj. . Testarile se vor da astfel: -persoanele desemnate sa efectueze instructajul la locul de munca. testeaza salariatii din subordine.

Instructajul pentru lucrari periculoase se executa astfel : -privind tehnologia de executie .de catre conducatorul locului de munca. 2.Instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta este parte componenta a pregatirii profesionale si are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor necesare in vederea prevenirii si contracararii efectelor acestora. 9. 6. 3.L.Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.C.Instructajele periodice se efectueaza dupa cum urmeaza: -lunar in prima decada a lunii pentru toti salariatii.Instructajul special pentru lucrari periculoase se executa inaintea inceperii lucrarilor care implica existenta unor factori de risc care pot determina sau favoriza producerea unor factori de risc .materiala..acte normative.Instruirea in domeniul situatiilor de urgenta se executa in conformitate cu OMAI 712/2005. . 4. NR…………/…………….R.La toate instructajele periodice se vor prelucra normele si instructiunile specifice locului de munca si echipamentelor tehnice la care lucreaza salariatii respective..contraventionala.S. S. -privind conditiile tehnologice.Nu vor fi admise la lucru persoanele neinstruite privind modul de actiune si de contracarare a efectelor unor situatii de urgenta precum si cele care nu si-au insusit notiunile predate cu ocazia instructajelor.Instructajele periodice privind situatiile de urgenta se executa de catre conducatorii directi ai locurilor de munca numiti prin dispozitia conducerii societatii. APROBAT. DIRECTOR ……………… TEMATICA INSTRUCTAJELOR PERIODICE IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA Pentru anul 2010 1.de catre conducatorul formatiei de lucru.demonstratii practice. ………………………….iar nerespectarea acestui act normative atrage raspunderea administrativa.civila sau penala dupa caz.Durata instructajului minim este de 2 ore.cunoasterea si utilizarea mijloacelor de prima interventie etc. 8. 7. 5.

71-90 -Instintarea si alarmarea populatiei -Semnale de alarma. Noiembrie -Mijloace de protectie individuale si collective -Managementul la dezastre Decembrie -Testarea cunostintelor -Aplicatie practica .131-157 -Tehnica de stingere a incendiilor.21-40 Martie -Legea 307/2006 art.Planul de interventie Septembrie -OMI 163/2007 art.Organizarea interventiei.Instructajul periodic pe anul 2010 se completeaza dupa cum urmeaza: A.31-50 -Notiuni despre dezastre -Reguli de comportare si masuri de protectie in caz de dezastre Iunie -OMI 163/2007 art. Instructajul periodic lunar Ianuarie -Legea 307/2006 art.regului de comportament.1-20 -Notiuni despre protectia civila Februarie -Legea 307/2006art. August -OMI 163/2007 art. 1-30 Mai -OMI 163/2007 art.111-130 Octombrie -OMI 163/2007 art.10.41-56 Aprilie -OMI 163/2007 art.51-70 -Protectia populatiei si a bunurilor materiale prin evacuare Iulie -OMI 163/2007 art.mijloace de stingere a incendiilor.91-110 -Planul de evacuare.

Responsabilul PSI va testa annual cunostintele accumulate de salariati in urma instructajelor.mijloace de stingere a incendiilor -Mijloace de protectie individuale si collective -Managementul la dezastre -Testarea cunostintelor -Aplicatie practica 11.Periodic se vor testa cunostintele acumulate in urma instructajelor . 12.Planul de interventie -Tehnica de stingere a incendiilor. INTOCMIT.testari ale caror rezultat vor fi trecute in fisa de instructaj.reguli de comportament -Planul de evacuare. Semestrul II -OMI 163/2007 art 71-157 -Instintarea si alarmarea populatiei -Semnale de alarma.acordand calificative in fisa de instructaj. .. 13.Instructajul periodic de instruire a salariatilor pentru situatii de urgenta se certifica prin inscrisuri realizate in Fisa individuala de instructaj pentru situatii de urgenta . …………………. INSTRUCTAJUL PERIODIC SEMESTRIAL Semestrul I -Legea 307/2006 -OMI 163/2007 art.Organizarea interventiei.Conducatorii locurilor de munca vor pastra aceste fise de instructaj pentru personalul din subordine .1-70 -Notiuni despre protectia civila -Notiuni despre dezastre -Reguli de comportare si masuri de protectie in caz de dezastre -Protectia populatiei si a bunurilor materiale prin evacuare. 14.B.

L.. d) elevilor scolilor profesionale e) persoanelor aflate in unitate in perioada de proba in vederea angajarii.personalul instruit va fi supus verificarii cunostintelor de protectia muncii . – Incepand cu data prezentei se stabileste metodologia efectuarii “instructajului introductive general de protectia muncii” Art.R.HG 1425/2006.cu indicarea materialului predate(Legea 319/2006. DECIZIA Nr………din……………… S. – Durata instructajului este de 8 ore. b) celor transferati de la o unitate la alta.R. ADMINISTRATOR. Subsemnatul……………………….L. c) celor veniti in unitate ca detasati.avand in vedere prevederile Legii securitatii muncii nr. – Instructajul introductive general se face: a) noilor incadrati in munca.1.319/2006.prin examinare. Verificarea insusirii cunostintelor se efectueaza de catre lucratorul desemnat cu protectia muncii. Art.prin semnarea fisei de instructaj. ……………………………… .Primul ajutor la locul accidentiului).3.semnandu-se de catre cel care a fost instruit si de cel care a efectuat instructajul.Planul de securitate si sanatate in munca.C………………… S.riscurile evaluate/unitate.4.administrator al S. Art.5.C. emit urmatoarea: DECIZIE: Art.duratei si datei de instruire. Instructajul introductive general se va consemna in mod obligatoriu in fisa individuala de instructaj.S. Art. – Instructajul introductive general se va efectua de catre responsabilul cu protectia muncii din societate. – Dupa terminarea perioadei de Instructaj introductive general.cu pasta sau cerneala .2.

emit urmatoarea: DECIZIE Art. ………………….R. S.. -II. Art.OMAI 712/2005.liceelor si studentilor aflati in practica de specialitate.privind instruire in domeniul Situatiilor de Urgenta. c) celor veniti in unitate ca detasati.Incepand cu data prezentei se stabileste metodologia si tematica efectuarii: -I. I.DIRECTOR al S.1.instructajul la locul de munca SU. S.din…………….L.cu pasta sau cerneala.3.L.C.cu indicarea materialului predat.S. DECIZIA Nr……….4.5. e)modul de actiune in cazul observarii si anuntarii unui incendiu.semnandu-se de cel care a fost instruit si de cel care a efectuat instructajul. Instructajul introductive general se va consemna in mod obligatoriu in fisa individuala de instructaj. d) elevilor scolilor profesionale .R. – Instructajul introductive general se face: a) noilor incadrati in munca.2.instructajului periodic SU.. – In cadrul instructajului introductive general se vor expune.temporary sau zilieri. – Incepand cu data prezentei se stabileste metodologia efectuarii “instructajului introductive general de SU”.precum si OMI 163/2007. . Art. e) persoanelor angajate ca angajati sezonieri. Art. Metodologia efectuarii instructajului introductive general Art. b) celor transferati de la o unitate in alta.C. Subsemnatul………………………………. –Instructajul introductive general se va efectua de catre lucratorul desemnat cu SU.avind in vedere prevederile Legii 307/2006.instructajul introductive general SU. b)modul de organizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor la nivelul societatii. -III.in principal urmatoarele tematici: a)sistemul de acte normative generale care reglementeaza activitatea de aparare impotriva incendiilor si de acte normative specifice profilului societatii. d)mijloacele tehnice de prevenire si stingere si modul de utilizare a acestora. duratei si datei de instruire. c)formele si metodele specifice de prevenire si stingere a incendiilor.

d)elevilor scolilor profesionale. Art.Admiterea definitiva la lucru va fi aprobata de catre seful ierarhic superior al conducatorului locului de munca. –Durata instructajului la locul de munca este de 8 ore. Metodologia efectuariiinstructajului la locul de munca Art.se face dupa instructajul introductive general si are ca scop prezentarea riscurilor si masurilor de prevenire specifice locului de munca unde a fost repartizata persoana respective.liceelor si studentilor aflati in practica de specialitate.10. Art.se efectueaza de catre lucratorul desemnat cu SU.pentru toti salariatii din cadrul societatii.8.se va consemna in mod obligatoriu in fisa individuala de instructaj .6. III Metodologia efectuarii instructajului periodic . -sarcinile specifice ce ii revin persoanei instruite pentru prevenirea incendiilor.temporari sau zilieri. Art.7. Instructajul la locul de munca. c)celor veniti in unitate ca detasati.Instructajul la locul de munca . e)persoanelor angajate ca angajati sezonieri. Art. –Tematica instructajului la locul de munca este anexata prezentei. Art.masurile de prevenire a acestora.evacuarea persoanelor si a bunurilor si pentru anuntarea si stingerea incendiilor.cu indicarea materialului predate . b)celor transferati de la o unitate la alta.prin examinare orala sau pe baza de teste. Art.13. –Durata instructajului este de 8 ore.cu pasta sau cerneala .inclusive la cele de prevenire a incendentelor si avariilor tehnologice.12. –Tematica instructajului introductive general este anexata prezentei.Instructajul la locul de munca va include obligatoriu demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura si va cuprinde informatii privind: -cauzele potentiale si riscurile(pericolele) de incendiu si/ sau explozie specifice locului de munca .functionarea si modul de urmarire si interventie la instalatiile si sistemele de siguranta ale masinilor si utilajelor de la locurile de munca .cel care a efectuat instructajul sic el care l-a admis definitive la lucru.personalul instruit va fi supus verificarii cunostintelor.11. -descrierea. –Dupa terminarea perioadei de instructaj iroductive general . Instructajul la locul de munca se face: a)noilor incadrati in munca. II.semnandu-se de cel instruit. -continutul instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si a planului de interventie specifice. Instructajul la locul de munca.Art.duratei si datei instruirii.9.

S.Tematica de instruire pentru anul 2009 este anexata prezentei decizii: Art. pe societate.ca acesta si-a insusit materialul predate. Art. b)cand s-a modificat procesul tehnologic ori au fost introduce noi tehnologii.Instructajul periodic se face intregului personal si are drept scop aprofundarea normelor PSI.16.persoanele cu functii de conducere care au in subordine angajati.medical etc.C…………………………S.instructajul periodic se va face in ziua urmatoare efectuarii instructajului la locul de munca..dupa producerea unui eveniment negative(incendiu.avarie).2 ore lunar pentru personalul de executie. .Dupa efectuarea instructajului periodic.R. c)cand au aparut modificari ale legislatiei specifice.Fisa de instructaj se intocmeste pentru personalul permanent. Art. INTOCMIT. Art.2 ore la 6 luni pentru personalul de conducere.U.se va trece in fisa de instructaj cauza neparticiparii (CO.16.L. Art.explozie.Prezenta decizie va fi adusa la cunostinta tuturor persoanelor implicate si vor semna pentru aceasta.pentru lucratorii sezonieri.19.Responsabilul de securitatea muncii.confirmand pe baza examinarii persoanei respective(examinare orala sau pe baza de teste). La cei care nu au participat la instruire .angajat cu conventii civile sau detasat.………………….14. Instructajul periodic se va face suplimentar celui programat si in urmatoarele cazuri: a)-cand un salariat a lipsit peste 30 de zile calendaristice din productie.Art. fisa de instructaj se semneaza de cel instruit si de cel care a efectuat instructajul .Instruirea acestora se face in prima zi de prezenta la serviciu inainte de inceperea activitatii de productie. Pentru personalul nou angajat. . d)la reluarea activitatii. S.18.2 ore la 3 luni pentru personalul tehnic-administrativ si economic.temporary sau zilieri si va fi pastrata de catre conducatorul locului de munca.sefii locurilor de munca . .15.vor duce la indeplinire prevederile prezentei decizii.17.).calamitate naturala.Durata si periodicitatea instructajului periodic pentru intreg personalul din cadrul societatii este urmatoarea: . Art.completandu-se in mod obligatoriu si cu demonstratii practice.

liceelor industriale si studenti aflati in practica de specialitate. f)instructajul pentru personalul din afara societatii.Instructajul introductive general vizeaza dobandirea de cunostinte cu privire la: a)sistemul de acte normative generala care reglementeaza activitatea de aparare impotriva incendiilor si de acte normative specifice profilului unitatii .privind instruirea in domeniul situatiilor de urgenta. c)formele si metodele specifice de prevenire si stingere a incendiilor.2.. e)instructajul la conversia profesionala. Art..precum si OMAi 712/2005.Instruirea salariatilor in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor este parte componenta a pregatirii profesionale a acestora si are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor necesare in vederea prevenirii si stingerii incendiilor la locul de munca si in incinta societatii.din…………… Subsemnatul…………………………………. b)modul de organizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor la nivelul societatii. In cazul uni numar mare de participanti .emit urmatoarea: DECIZIE Art..DIRECTOR al S.1.3. e)modul de actiune in cazul observarii si anuntarii unui incendiu. c)lucratorii sezonieri.sunt: a)instructajul introductive general.cu care sunt echipate constructiile si instalatiile tehnologice proprii si modul de utilizare a acestora. Art.).DECIZIA Nr……. Categoriile de instructaje in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor prin care se realizeaza instruirea instruirea la angajare si instruirea periodica.avind in vedere prevederile Legii 307/2006. d)elevii scolilor profesionale.temporary sau zilieri.conventie civila etc.Legii 481/2004. d)instructajul special pentru lucrari periculoase. La instructajul introductive general participa urmatoarele categorii de personae: a)noii angajati in munca (pe baza de contract individual de munca.la aceasta categorie de instructaj se vor constitui grupe avand cel mult 20 persoane. . b)instructajul specific locului de munca . f)actiunile ce trebuie intreprinse dupa perceperea alarmai de incendiu.C……………… …………………………….. b)salariatii transferati de la o unitate la alta sau detasati in unitatea respectiva. c)instructajul periodic. d)mijloace tehnice de prevenirebsi stingere a incendiilor .

La efectuarea instructajului specific locului de munca se urmareste sa se asigure participantilor cunostinte referitoare la: a)caracteristicile fizico-chimice si clasele de periculozitate ale substantelor .functionarea si modul de urmarire si interventie la instalatiile si sistemele de siguranta ale masinilor si utilajelor de la locurile de munca. d)descrierea.amplasarea si modul de actionare a instalatiilor .utilajelor.aflate in dotare.Durata instructajului introductive general va fi de 8 ore si se va efectua de lucratorul desemnat cu PSI.4. . Admiterea definitive la lucru a persoanelor instruite se va face numai dupa verificarea nivelului de insusire a cunostintelor.evacuarea persoanelor si a bunurilor si pentru anuntarea si stingerea incendiilor.inclusiv la cele de prevenirea incidentelor si avariilor tehnologice.se va structura astfel: a)actele normative care reglementeaza activitatea de aparare impotriva incendiilor.Instructajul specific locului de munca se face dupa instructajul introductiv general.adaptata fiecarei categorii de salariati . Tematica orientativa anuala de instruire .avand drept scop reanprospatarea .aparatelor.regulile si masurile de prevenire si inlaturare a acestora.aprobate de directorul general al societatii.dispozitivelor si mijloacelor de protectie impotriva incendiilor. e)descrierea.cauzele potentiale de incendiu prezentate de instalatiile utilitare ale constructiilor si de procesele de munca desfasurate.masurile de prevenire a acestora.5. Tematicile prezentate pe timpul instructajului specific locului de munca vor fi urmate in mod obligatoriu de demonstratii practice. Nu vor fi admise la locurile de munca persoanele care nu si-au insusit nivelul minim de cunostinte prezentate in cadrul instructajului introductive general. b)obligatiile generale si specifice care revin categoriilor de salariati.functionarea intretinerea si modul de utilizare a tuturor sistemelor de protectie impotriva incendiilor .executandu-se individual de catre seful locului de munca unde urmeaza sa fie incadrata persoana respectiva.normele. b)cauzele potentiale si riscurile(pericolele) de incendiu si/sau explozie specifice locului de munca.functionarea. Art. d)continutul instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si a planului de interventie.pentru fiecare categorie de personal stabilindu-se nivelul minim de cunostinte necesare. Art. La terminarea perioadei de instructaj introductive general persoanele instruite vor fi verificate pe baza de teste asupra cunostintelor accumulate .completarea si detalierea cunostintelor dobandite prin instructajul introductive general si prin instructajul specific locului de munca.materialelor si produselor utilizate la locul de munca . f)sarcinile specifice care ii revin persoanei instruite pentru prevenirea incendiilor . Durata instructajului va fi de 8 ore repartizate pe timpul perioadei de lucru de proba. c)descrierea.Instructajul periodic se executa cu toate categoriile de salariati si are o durata de cel putin 2 ore. c)riscul de incendiu . Instructajul periodic se executa pe baza tematicii anuale si a graficului de instruire .

cercetare . b)cand s-au adus modificari procesului tehnologic sau au fost introduce noi tehnologii. Verificarea persoanelor instruite privind cunostintele insusite si deprinderile formate in timpul instructajului periodic se va face prin sondaj .proiectare. b)incendiile si evenimentele produse in sectoare de activitate similare. -3 luni pentru personalul care lucreaza direct si nemijlocit la aparate. Instructajul periodic se va face obligatoriu .de catre sefii compartimentelor respective. -pentru sefi de sectii.controlul calitatii. Annual se efectueaza o verificare de fond pe baza de teste tip chestionar asupra nivelului de insusire si cunoastere a problematicii care a facut obiectul instructajului periodic.intretinere.explozie.sectoare.ateliere. b)lucrari de sudare. . -6 luni pentru personalul TESA din sectiile si sectoarele de productie.avarie).utilaje si instalatii tehnologice(tehnicieni.maistri.compartimente si servicii functionale si sefii de departamente .e)actiunea salariatilor in cadrul echipelor de interventie (raspuns) in caz de incendiu la antrenamente si exercitii practice.instalatii.aprovizionare tehnico-materiala si desfacere.6.transporturi.precum si pentru analisti.control ethnic. Lucrarile care fac obiectul unui astfel de instructaj se refera in principal la: a)lucrari de taiere sau lipire cu flacara. Instructajul special pentru lucrari periculoase se executa inainte de inceperea unor lucrari in timpul carora pot aparea situatii generatoare de incendiu din cauza manifestarii unor surse specifice de aprindere sau a crearii unor conditii potential explosive. Art.reparatii. Tematica orientativa se adapteaza si se completeaza pe parcurs de catre cei care executa instruirea cu concluziile si invatamintele rezultate din: a)controalele efectuate privind respectarea normelor si a sarcinilor stabilite.in urmatoarele cazuri: a)cand un sal.)pentru cel din conducerea agentului economic.insistandu-se de fiecare data pentru clarificarea problemelor si eliminarea deficientelor constatate. Instructajul periodic se face astfel: -pentru personalul muncitor .salariatii fiind angrenati efectiv in executarea unor operatiuni specifice.conducere si control(sefi de sectie.investitii.de catre conducatorul locului de munca respective.de intretinere si reparatii. -pentru personalul incadrat pe functii tehnice si administrative din sectoarele de productie si din compartimentele de cercetare. -6 luni pentru personalul TESA care are atributii de organizare .subingineri.de catre conducatorul ethnic. sau de catre lucratorul desemnat cu PSI.depozite etc.masini. Intervalul dintre doua instructaje periodice va fi urmatorul: -3 luni pentru personalul muncitor cu functii de de executie sau operative. Pe timpul desfasurarii instructajului periodic se va pune accent pe demonstratiile practice.rezultatele consmnandu-se in fisa individuala de instructaj.calamitatenaturala. c)la reluarea activitatatii dupa producerea unui eveniment negative (incendiu.proiectare. c)alte probleme care se considera necesare. c)lucrari care pot provoca scantei mecanice.ingineri).ariat a lipsit mai mult de 30 zile calendaristice de la locul de munca. d)cand au aparut modificari ale legislatiei specifice domeniului aparari impotriva incendiilor sau conexe acesteia.

c)prezentarea procedurii special intocmite pentru persoanele prevazute la lit.prenumele si semnatura persoanelor instruite. h)lucrari la care se utilizeaza foc deschis (dezghetari. d)personalul de paza apartinand altor societati comerciale sau firme specializate.a) si b).in fisa individuala de instructaj p.insotit de tabele cuprinzand numele . Instructajul pentru personalul din afara societatii se efectueaza de catre persoana desemnata de conducatorul unitatii. Art. . c)conducatorii auto . j)aplicarea unor materiale de protectie din care se pot degaja cu usurinta vapori si gaze inflamabile si/sau explosive.rezervoare .revizii. Consemnarea efectuarii instructajului pentru personalul din afara societatii se face intr-un process verbal intocmit in acest scop.aprinderea cuptoarelor tehnologice.s. sau process verbal de instruire.dupa caz.i.d)lucrari care pot provoca scantei si arcuri electrice sau scurtcircuite.decongelari.de catre conducatorul locului de munca. b)prezentarea procedurilor din cadrul instructajului specific locului de munca pentru categoriile de personae prevazute la lit.recipiente. Instructajul special pentru lucrari periculoase se efectueaza astfel: a)privind tehnologia de executie . g)lucrari pentru distrugerea prin ardere a unor deseuri sau reziduri nerecuperabile sau neutilizabile.7. Efectuarea instructajului special pentru lucrari periculoase se consemneaza in permisul(autorizatia) de executie a lucrarii.8.prin care acestea vor fi instruite sumar(maximum 15 minute) asupra principalelor reguli de prevenire a incendiilor pe care trebuie sa le respecte si sunt atentionate asupra unor pericole existente in anumite locuri de pe traseul parcurs in incinta societatii. k)curatarea interioara a unor vase . e)vizitatori in grup de minimum 5 persoane.prelucrate sau vehiculate produse combustibile etc.de catre conducatorul formatiei de lucru.cazanelor. i)punerea ori repunerea in functiune a instalatiilor si utilajelor tehnologice care prezinta risc foarte mare de incendiu sau oprirea acestora.c) si d).e).care sa contina problematica prezentata.conducte tehnologice sau conductoare electrice. e)lucrari de topire a bitumului sau asfaltului..intretinere si de service. b)privind conditiile tehnologice .sau sisteme de evacuare in care au fost stocate .Instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se certifica prin inscrisuri realizate.pe mijloacele pentru transportul materialelor periculoase si personalul apartinand cailor ferate. b)personalul societatilor comerciale(firmelor) de reparatii. f)lucrari de curatare prin ardere a unor utilaje .Instructajul pentru personalul din afara unitatii se desfasoara cu persoanele care executa temporar diferite activitati in locuri cu risc de incendiu si/sau de explozie din incinta societatii.si anume: a)personalul societatilor comerciale de constructii-montaj si instalatii. Art. Problematica instructajului va consta in: a)prezentarea procedurilor specifice instructajului introductive general pentru categoriile de personae prevazute la lit.).etc.aparate.

nr.G.s. nr.s.ARGES).s. Conducatorii locurilor de munca vor pastra fisele individuale de instructaj p.i. Art.R.inscrisul efectuandu-se cu pasta sau cerneala.U. fisa individuala de instructaj p.R.alin.iar persoana care a verificat instructajul confirma.Pentru nerespectarea prevederilor prezentei decizii personalul ce se face vinovat va fi sanctionat ..pe o perioada de trei luni. se intocmeste pentru toate persoanele angajate. se semneaza de catre persoana instruita si de persoanele care au efectuat si verificat instructajul .ca aceasta si-a insusit cunostintele. la cunostinta persoanelor nominalizate si vor fi prelucrate cu tot personalul muncitor. Dupa completare.Fisele individuale de instructaj p. Art.786/2002 (numai de catre organelle abilitate ale I.pe baza examinarii persoanei instruite . -Amenda contraventionala conf.i.i.Prevederile prezentei decizii vor fi aduse.pentru personalul din subordine.1.in scris pe baza de semnatura.cu: -Avertismment.s.S. -Diminuarea salariului cu 5-10 %.i.10. …………………………………… . 678/1998.in functie de gravitatea faptei . Dupa efectuarea instructajelor este obligatorie completarea fiselor individuale de instructaj p.Prin semnatura persoana instruita demonstreaza participarea la instructaj.modificata prin H.58-59 din H.G.9. DIRECTOR.art.