S.C. NR……………/…………..

S.R.L. APROBAT, DIRECTOR

TEMATICA INSTRUCTAJELOR PERIODICE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA Pentru anul 2010 I.Instruirea salariatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca se efectueaza in conformitate cu necesarul de instruire nr……../2006in conformitate cu Legea SSM nr.319/2006,a H.G. 1425/2006-normele de aplicare ale acesteia dupa cum urmeaza: -lunar in prima decada a lunii pentru muncitori -semestrial in prima decada a primei lunii din semestru pentru personal TESA,sefi sectie. Durata instructajului periodic va fi de minim 2 ore. 1.Lunar,instructajul periodic va cuprinde informatii privind: -Instructiunile proprii specifice de SSM intocmite de unitate si afisate la locul de munca -riscurile de accidente si imbolnaviri profesionale specifice locului de munca unde este repartizat executantul ,asa cum rezulta ele din evaluarile effectuate ,particularitatile fluxului tehnologic ,precum si masurile de prim ajutor in caz de accidente -notiuni de legislatie . 2.Semestrial ,va cuprinde informatii privind: -notiuni de legislatie -instructiuni proprii specifice de SSM -riscuri de accidente si imbolnaviri profesionale specifice locului de munca unde este repartizat executantul,asa cum rezulta ele din evaluarile effectuate -notiuni de prim ajutor. 3.In cazul detasarii temporare a salariatilor ,pentru efectuarea de diverse lucrari ,altele decat cele pentru care au fost instruiti,seful locului de munca care conduce si raspunde de lucrarea respectiva ii va instruii potrivit pct.1 din prezenta tematica. 4.Instructajele periodice de SSM se vor completa cu prelucrarea urmatoarelor materiale:

6-7 -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului: cp. legea SSM:cp. -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului:cp.7-8. legea SSM:cp. August -Legea 319/2006.legea SSM cp.1-3 -ISSM specifice Primul ajutor la locul accidentului:cp.13-14.8-11 -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului: cp. legea SSM: cp.5-6.1-2. 4-5 -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului:cp. Martie -HG 1048/2006 privind cerintele minime pentru utilizarea echipamentului individual de protectie la locul de munca -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului : cp. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate pentru locul de munca. Instructajul periodic lunar Ianuarie -H.A. Februarie -HG 1051/2006 privind cerintele minime de securitate pentru manipularea maselor care prezinta riscuri de afectiuni lombare -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului: cp.15-16 Septembrie . Aprilie -HG 971/2006 privind cerintele minime de semnalizare de securitate si sanatate in munca la locul de munca -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului: cp. Mai -Legea 319/2006.G.11-12 Iulie -Legea 319/2006.9-10 Iunie -Legea 319/2006.3-4.

Octombrie -HG 1425/2006. . Instructajul periodic semestrial Semestrul I. 7-8 -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului: cp.1-3 -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului :cp.norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006:cp.G. Noiembrie -HG 1425/2006. B.17-18.-HG 1425/2006.norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006:cp.21 Decembrie -Factori de risc specifici de accidentare si imbolnavire profesionala -H. 19-partea 3-a.4-6 -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului :cp.norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006 cp.1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca -Testarea cunostintelor accumulate in urma instructajelor.

INTOCMIT. .norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006 -Factori de risc specifici de accidentare si imbolnavire profesionala -ISSM specifice 5. Rezultatele testarilor vor fi consemnate in fisa de instructaj.Executanti vor fi repartizati pentru lucrul la inaltime(min 2.5 m)numai daca pe langa instruirea specifica de SSM sunt echipati cu echipament individual de protectie. …………………………. Testarile se vor da astfel: -persoanele desemnate sa efectueze instructajul la locul de munca. testeaza salariatii din subordine.legea SSM -HG 1425/2006.-HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate pentru locul de munca -HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca -HG 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare -HG 1048/2006 privind cerintele minime pentru utilizarea EIP la locul de munca -HG 971/2006 privind cerintele minime de semnalizare de SSM la locul de munca. -ISSM specifice -Primul ajutor la locul de munca Semestrul II -Legea 319/2006.au o persoana desemnata prin decizie scrisa sa supravegheze lucrarea si au viza medical pe fisa de instructaj “Apt pentru lucrul la inaltime” Instructajele se vor finalize cu testarea cunostintelor accumulate in urma lor conform programului annual de testari.. -Lucratorul desemnat pentru toti salariatii.

Instructajul pentru lucrari periculoase se executa astfel : -privind tehnologia de executie ..de catre conducatorul formatiei de lucru. 7.Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor. DIRECTOR ……………… TEMATICA INSTRUCTAJELOR PERIODICE IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA Pentru anul 2010 1.. 6. 3. . ………………………….S. APROBAT.civila sau penala dupa caz.Nu vor fi admise la lucru persoanele neinstruite privind modul de actiune si de contracarare a efectelor unor situatii de urgenta precum si cele care nu si-au insusit notiunile predate cu ocazia instructajelor. NR…………/…………….Instructajul special pentru lucrari periculoase se executa inaintea inceperii lucrarilor care implica existenta unor factori de risc care pot determina sau favoriza producerea unor factori de risc .de catre conducatorul locului de munca. -privind conditiile tehnologice.iar nerespectarea acestui act normative atrage raspunderea administrativa. 9.cunoasterea si utilizarea mijloacelor de prima interventie etc.contraventionala.acte normative.Instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta este parte componenta a pregatirii profesionale si are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor necesare in vederea prevenirii si contracararii efectelor acestora.La toate instructajele periodice se vor prelucra normele si instructiunile specifice locului de munca si echipamentelor tehnice la care lucreaza salariatii respective. S.R. 4.C.materiala.demonstratii practice. 5. 8.Instructajele periodice privind situatiile de urgenta se executa de catre conducatorii directi ai locurilor de munca numiti prin dispozitia conducerii societatii. 2.Instruirea in domeniul situatiilor de urgenta se executa in conformitate cu OMAI 712/2005.Instructajele periodice se efectueaza dupa cum urmeaza: -lunar in prima decada a lunii pentru toti salariatii.L.Durata instructajului minim este de 2 ore.

71-90 -Instintarea si alarmarea populatiei -Semnale de alarma.mijloace de stingere a incendiilor. Noiembrie -Mijloace de protectie individuale si collective -Managementul la dezastre Decembrie -Testarea cunostintelor -Aplicatie practica .41-56 Aprilie -OMI 163/2007 art.131-157 -Tehnica de stingere a incendiilor.Instructajul periodic pe anul 2010 se completeaza dupa cum urmeaza: A.regului de comportament.10. Instructajul periodic lunar Ianuarie -Legea 307/2006 art.51-70 -Protectia populatiei si a bunurilor materiale prin evacuare Iulie -OMI 163/2007 art.1-20 -Notiuni despre protectia civila Februarie -Legea 307/2006art. August -OMI 163/2007 art.111-130 Octombrie -OMI 163/2007 art.21-40 Martie -Legea 307/2006 art.31-50 -Notiuni despre dezastre -Reguli de comportare si masuri de protectie in caz de dezastre Iunie -OMI 163/2007 art.Organizarea interventiei.91-110 -Planul de evacuare. 1-30 Mai -OMI 163/2007 art.Planul de interventie Septembrie -OMI 163/2007 art.

Periodic se vor testa cunostintele acumulate in urma instructajelor .B. .Planul de interventie -Tehnica de stingere a incendiilor.Organizarea interventiei. 12..Instructajul periodic de instruire a salariatilor pentru situatii de urgenta se certifica prin inscrisuri realizate in Fisa individuala de instructaj pentru situatii de urgenta . INTOCMIT.reguli de comportament -Planul de evacuare.1-70 -Notiuni despre protectia civila -Notiuni despre dezastre -Reguli de comportare si masuri de protectie in caz de dezastre -Protectia populatiei si a bunurilor materiale prin evacuare. 13. Semestrul II -OMI 163/2007 art 71-157 -Instintarea si alarmarea populatiei -Semnale de alarma. INSTRUCTAJUL PERIODIC SEMESTRIAL Semestrul I -Legea 307/2006 -OMI 163/2007 art.Responsabilul PSI va testa annual cunostintele accumulate de salariati in urma instructajelor.Conducatorii locurilor de munca vor pastra aceste fise de instructaj pentru personalul din subordine . 14.mijloace de stingere a incendiilor -Mijloace de protectie individuale si collective -Managementul la dezastre -Testarea cunostintelor -Aplicatie practica 11.testari ale caror rezultat vor fi trecute in fisa de instructaj.acordand calificative in fisa de instructaj. ………………….

– Instructajul introductive general se va efectua de catre responsabilul cu protectia muncii din societate.personalul instruit va fi supus verificarii cunostintelor de protectia muncii .HG 1425/2006. emit urmatoarea: DECIZIE: Art.C………………… S. – Dupa terminarea perioadei de Instructaj introductive general. Art.5.prin examinare.riscurile evaluate/unitate.semnandu-se de catre cel care a fost instruit si de cel care a efectuat instructajul. b) celor transferati de la o unitate la alta.cu pasta sau cerneala . Instructajul introductive general se va consemna in mod obligatoriu in fisa individuala de instructaj. ……………………………… .1. – Incepand cu data prezentei se stabileste metodologia efectuarii “instructajului introductive general de protectia muncii” Art.avand in vedere prevederile Legii securitatii muncii nr.cu indicarea materialului predate(Legea 319/2006.L.prin semnarea fisei de instructaj. – Durata instructajului este de 8 ore.Planul de securitate si sanatate in munca.3..319/2006.C.Primul ajutor la locul accidentiului). d) elevilor scolilor profesionale e) persoanelor aflate in unitate in perioada de proba in vederea angajarii. ADMINISTRATOR. Art. c) celor veniti in unitate ca detasati.2.4.duratei si datei de instruire.R. Verificarea insusirii cunostintelor se efectueaza de catre lucratorul desemnat cu protectia muncii.administrator al S. DECIZIA Nr………din……………… S. Subsemnatul………………………. Art.S.R. – Instructajul introductive general se face: a) noilor incadrati in munca.L.

– Instructajul introductive general se face: a) noilor incadrati in munca.L. c)formele si metodele specifice de prevenire si stingere a incendiilor.C.R. – Incepand cu data prezentei se stabileste metodologia efectuarii “instructajului introductive general de SU”.. DECIZIA Nr………. b) celor transferati de la o unitate in alta.1. S.privind instruire in domeniul Situatiilor de Urgenta. -III. I.cu pasta sau cerneala.temporary sau zilieri.liceelor si studentilor aflati in practica de specialitate.. e) persoanelor angajate ca angajati sezonieri.R. emit urmatoarea: DECIZIE Art.2.3. -II.din…………….instructajului periodic SU.instructajul introductive general SU.L.cu indicarea materialului predat. Art. c) celor veniti in unitate ca detasati.Incepand cu data prezentei se stabileste metodologia si tematica efectuarii: -I.5.S.OMAI 712/2005.semnandu-se de cel care a fost instruit si de cel care a efectuat instructajul. e)modul de actiune in cazul observarii si anuntarii unui incendiu. b)modul de organizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor la nivelul societatii.C. Metodologia efectuarii instructajului introductive general Art.DIRECTOR al S.instructajul la locul de munca SU. d) elevilor scolilor profesionale . S.4. duratei si datei de instruire. Art. …………………. Subsemnatul………………………………. Instructajul introductive general se va consemna in mod obligatoriu in fisa individuala de instructaj. – In cadrul instructajului introductive general se vor expune.precum si OMI 163/2007. . Art.avind in vedere prevederile Legii 307/2006. –Instructajul introductive general se va efectua de catre lucratorul desemnat cu SU. d)mijloacele tehnice de prevenire si stingere si modul de utilizare a acestora.in principal urmatoarele tematici: a)sistemul de acte normative generale care reglementeaza activitatea de aparare impotriva incendiilor si de acte normative specifice profilului societatii.

Art.13.9. Art.6.masurile de prevenire a acestora. II.functionarea si modul de urmarire si interventie la instalatiile si sistemele de siguranta ale masinilor si utilajelor de la locurile de munca . Art. -sarcinile specifice ce ii revin persoanei instruite pentru prevenirea incendiilor.Instructajul la locul de munca va include obligatoriu demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura si va cuprinde informatii privind: -cauzele potentiale si riscurile(pericolele) de incendiu si/ sau explozie specifice locului de munca . c)celor veniti in unitate ca detasati. Instructajul la locul de munca. –Durata instructajului la locul de munca este de 8 ore. -descrierea.se efectueaza de catre lucratorul desemnat cu SU. Art. Metodologia efectuariiinstructajului la locul de munca Art.12.8.Instructajul la locul de munca .cel care a efectuat instructajul sic el care l-a admis definitive la lucru.Art.semnandu-se de cel instruit.personalul instruit va fi supus verificarii cunostintelor.Admiterea definitiva la lucru va fi aprobata de catre seful ierarhic superior al conducatorului locului de munca.7. Art.se va consemna in mod obligatoriu in fisa individuala de instructaj .liceelor si studentilor aflati in practica de specialitate. e)persoanelor angajate ca angajati sezonieri.inclusive la cele de prevenire a incendentelor si avariilor tehnologice.11.duratei si datei instruirii. –Durata instructajului este de 8 ore.se face dupa instructajul introductive general si are ca scop prezentarea riscurilor si masurilor de prevenire specifice locului de munca unde a fost repartizata persoana respective. Art.evacuarea persoanelor si a bunurilor si pentru anuntarea si stingerea incendiilor.temporari sau zilieri. -continutul instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si a planului de interventie specifice. III Metodologia efectuarii instructajului periodic .pentru toti salariatii din cadrul societatii.prin examinare orala sau pe baza de teste. b)celor transferati de la o unitate la alta. Instructajul la locul de munca se face: a)noilor incadrati in munca. Instructajul la locul de munca. –Dupa terminarea perioadei de instructaj iroductive general .cu indicarea materialului predate . –Tematica instructajului introductive general este anexata prezentei.10. –Tematica instructajului la locul de munca este anexata prezentei.cu pasta sau cerneala . d)elevilor scolilor profesionale.

sefii locurilor de munca .avarie).temporary sau zilieri si va fi pastrata de catre conducatorul locului de munca. .Durata si periodicitatea instructajului periodic pentru intreg personalul din cadrul societatii este urmatoarea: .angajat cu conventii civile sau detasat.instructajul periodic se va face in ziua urmatoare efectuarii instructajului la locul de munca.Instructajul periodic se face intregului personal si are drept scop aprofundarea normelor PSI.completandu-se in mod obligatoriu si cu demonstratii practice.Instruirea acestora se face in prima zi de prezenta la serviciu inainte de inceperea activitatii de productie. c)cand au aparut modificari ale legislatiei specifice.15.U.R.L.Prezenta decizie va fi adusa la cunostinta tuturor persoanelor implicate si vor semna pentru aceasta.14. pe societate.persoanele cu functii de conducere care au in subordine angajati.Art.2 ore lunar pentru personalul de executie.pentru lucratorii sezonieri.medical etc.confirmand pe baza examinarii persoanei respective(examinare orala sau pe baza de teste). Art. d)la reluarea activitatii. La cei care nu au participat la instruire .S.Tematica de instruire pentru anul 2009 este anexata prezentei decizii: Art. INTOCMIT.…………………. .Responsabilul de securitatea muncii. Art.16.dupa producerea unui eveniment negative(incendiu.16. Art.ca acesta si-a insusit materialul predate. Art. .17. S.Fisa de instructaj se intocmeste pentru personalul permanent. Instructajul periodic se va face suplimentar celui programat si in urmatoarele cazuri: a)-cand un salariat a lipsit peste 30 de zile calendaristice din productie.2 ore la 6 luni pentru personalul de conducere.Dupa efectuarea instructajului periodic..18. fisa de instructaj se semneaza de cel instruit si de cel care a efectuat instructajul .explozie. Art.C…………………………S.vor duce la indeplinire prevederile prezentei decizii.). b)cand s-a modificat procesul tehnologic ori au fost introduce noi tehnologii.se va trece in fisa de instructaj cauza neparticiparii (CO. Pentru personalul nou angajat.calamitate naturala.19.2 ore la 3 luni pentru personalul tehnic-administrativ si economic.

f)instructajul pentru personalul din afara societatii.. f)actiunile ce trebuie intreprinse dupa perceperea alarmai de incendiu.din…………… Subsemnatul………………………………….1. . b)modul de organizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor la nivelul societatii.Legii 481/2004.emit urmatoarea: DECIZIE Art. e)instructajul la conversia profesionala. La instructajul introductive general participa urmatoarele categorii de personae: a)noii angajati in munca (pe baza de contract individual de munca.DECIZIA Nr……. d)instructajul special pentru lucrari periculoase. c)lucratorii sezonieri.la aceasta categorie de instructaj se vor constitui grupe avand cel mult 20 persoane.DIRECTOR al S.sunt: a)instructajul introductive general. In cazul uni numar mare de participanti . Art. d)mijloace tehnice de prevenirebsi stingere a incendiilor .Instructajul introductive general vizeaza dobandirea de cunostinte cu privire la: a)sistemul de acte normative generala care reglementeaza activitatea de aparare impotriva incendiilor si de acte normative specifice profilului unitatii .C……………… ……………………………. b)instructajul specific locului de munca . Art. b)salariatii transferati de la o unitate la alta sau detasati in unitatea respectiva. c)instructajul periodic.cu care sunt echipate constructiile si instalatiile tehnologice proprii si modul de utilizare a acestora. Categoriile de instructaje in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor prin care se realizeaza instruirea instruirea la angajare si instruirea periodica. c)formele si metodele specifice de prevenire si stingere a incendiilor.precum si OMAi 712/2005.avind in vedere prevederile Legii 307/2006...conventie civila etc.temporary sau zilieri.2.liceelor industriale si studenti aflati in practica de specialitate.).privind instruirea in domeniul situatiilor de urgenta.3. e)modul de actiune in cazul observarii si anuntarii unui incendiu.Instruirea salariatilor in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor este parte componenta a pregatirii profesionale a acestora si are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor necesare in vederea prevenirii si stingerii incendiilor la locul de munca si in incinta societatii. d)elevii scolilor profesionale..

Admiterea definitive la lucru a persoanelor instruite se va face numai dupa verificarea nivelului de insusire a cunostintelor.cauzele potentiale de incendiu prezentate de instalatiile utilitare ale constructiilor si de procesele de munca desfasurate.executandu-se individual de catre seful locului de munca unde urmeaza sa fie incadrata persoana respectiva.functionarea si modul de urmarire si interventie la instalatiile si sistemele de siguranta ale masinilor si utilajelor de la locurile de munca. Instructajul periodic se executa pe baza tematicii anuale si a graficului de instruire .utilajelor. d)descrierea.aprobate de directorul general al societatii.se va structura astfel: a)actele normative care reglementeaza activitatea de aparare impotriva incendiilor.Durata instructajului introductive general va fi de 8 ore si se va efectua de lucratorul desemnat cu PSI. Art.4. Nu vor fi admise la locurile de munca persoanele care nu si-au insusit nivelul minim de cunostinte prezentate in cadrul instructajului introductive general.pentru fiecare categorie de personal stabilindu-se nivelul minim de cunostinte necesare. b)obligatiile generale si specifice care revin categoriilor de salariati. b)cauzele potentiale si riscurile(pericolele) de incendiu si/sau explozie specifice locului de munca.evacuarea persoanelor si a bunurilor si pentru anuntarea si stingerea incendiilor. Tematicile prezentate pe timpul instructajului specific locului de munca vor fi urmate in mod obligatoriu de demonstratii practice. Art.regulile si masurile de prevenire si inlaturare a acestora.amplasarea si modul de actionare a instalatiilor .Instructajul specific locului de munca se face dupa instructajul introductiv general.avand drept scop reanprospatarea . La efectuarea instructajului specific locului de munca se urmareste sa se asigure participantilor cunostinte referitoare la: a)caracteristicile fizico-chimice si clasele de periculozitate ale substantelor .dispozitivelor si mijloacelor de protectie impotriva incendiilor. . e)descrierea.normele.aparatelor. Durata instructajului va fi de 8 ore repartizate pe timpul perioadei de lucru de proba. La terminarea perioadei de instructaj introductive general persoanele instruite vor fi verificate pe baza de teste asupra cunostintelor accumulate .completarea si detalierea cunostintelor dobandite prin instructajul introductive general si prin instructajul specific locului de munca.materialelor si produselor utilizate la locul de munca . d)continutul instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si a planului de interventie. Tematica orientativa anuala de instruire . f)sarcinile specifice care ii revin persoanei instruite pentru prevenirea incendiilor .functionarea intretinerea si modul de utilizare a tuturor sistemelor de protectie impotriva incendiilor .Instructajul periodic se executa cu toate categoriile de salariati si are o durata de cel putin 2 ore. c)descrierea.inclusiv la cele de prevenirea incidentelor si avariilor tehnologice.masurile de prevenire a acestora.adaptata fiecarei categorii de salariati .functionarea.5. c)riscul de incendiu .aflate in dotare.

-pentru sefi de sectii.controlul calitatii. b)cand s-au adus modificari procesului tehnologic sau au fost introduce noi tehnologii.e)actiunea salariatilor in cadrul echipelor de interventie (raspuns) in caz de incendiu la antrenamente si exercitii practice.proiectare. c)alte probleme care se considera necesare. Tematica orientativa se adapteaza si se completeaza pe parcurs de catre cei care executa instruirea cu concluziile si invatamintele rezultate din: a)controalele efectuate privind respectarea normelor si a sarcinilor stabilite.salariatii fiind angrenati efectiv in executarea unor operatiuni specifice.)pentru cel din conducerea agentului economic. b)incendiile si evenimentele produse in sectoare de activitate similare.de catre conducatorul locului de munca respective.insistandu-se de fiecare data pentru clarificarea problemelor si eliminarea deficientelor constatate.ariat a lipsit mai mult de 30 zile calendaristice de la locul de munca.rezultatele consmnandu-se in fisa individuala de instructaj.sectoare.proiectare.aprovizionare tehnico-materiala si desfacere. c)lucrari care pot provoca scantei mecanice.calamitatenaturala.ateliere.conducere si control(sefi de sectie.de catre sefii compartimentelor respective. Instructajul special pentru lucrari periculoase se executa inainte de inceperea unor lucrari in timpul carora pot aparea situatii generatoare de incendiu din cauza manifestarii unor surse specifice de aprindere sau a crearii unor conditii potential explosive.maistri. Instructajul periodic se face astfel: -pentru personalul muncitor . Pe timpul desfasurarii instructajului periodic se va pune accent pe demonstratiile practice.investitii.de catre conducatorul ethnic.reparatii.transporturi.compartimente si servicii functionale si sefii de departamente .intretinere.explozie. Annual se efectueaza o verificare de fond pe baza de teste tip chestionar asupra nivelului de insusire si cunoastere a problematicii care a facut obiectul instructajului periodic. Verificarea persoanelor instruite privind cunostintele insusite si deprinderile formate in timpul instructajului periodic se va face prin sondaj .precum si pentru analisti. Lucrarile care fac obiectul unui astfel de instructaj se refera in principal la: a)lucrari de taiere sau lipire cu flacara.ingineri). -pentru personalul incadrat pe functii tehnice si administrative din sectoarele de productie si din compartimentele de cercetare. -3 luni pentru personalul care lucreaza direct si nemijlocit la aparate.cercetare .utilaje si instalatii tehnologice(tehnicieni. Intervalul dintre doua instructaje periodice va fi urmatorul: -3 luni pentru personalul muncitor cu functii de de executie sau operative.instalatii.6. sau de catre lucratorul desemnat cu PSI. Art.control ethnic. Instructajul periodic se va face obligatoriu . d)cand au aparut modificari ale legislatiei specifice domeniului aparari impotriva incendiilor sau conexe acesteia.in urmatoarele cazuri: a)cand un sal.masini.de intretinere si reparatii. . -6 luni pentru personalul TESA din sectiile si sectoarele de productie. -6 luni pentru personalul TESA care are atributii de organizare . c)la reluarea activitatatii dupa producerea unui eveniment negative (incendiu. b)lucrari de sudare.avarie).depozite etc.subingineri.

prin care acestea vor fi instruite sumar(maximum 15 minute) asupra principalelor reguli de prevenire a incendiilor pe care trebuie sa le respecte si sunt atentionate asupra unor pericole existente in anumite locuri de pe traseul parcurs in incinta societatii. c)prezentarea procedurii special intocmite pentru persoanele prevazute la lit.pe mijloacele pentru transportul materialelor periculoase si personalul apartinand cailor ferate.conducte tehnologice sau conductoare electrice.de catre conducatorul locului de munca. b)prezentarea procedurilor din cadrul instructajului specific locului de munca pentru categoriile de personae prevazute la lit.insotit de tabele cuprinzand numele .). j)aplicarea unor materiale de protectie din care se pot degaja cu usurinta vapori si gaze inflamabile si/sau explosive.rezervoare .a) si b).revizii.cazanelor.i.aparate.aprinderea cuptoarelor tehnologice. Art.Instructajul pentru personalul din afara unitatii se desfasoara cu persoanele care executa temporar diferite activitati in locuri cu risc de incendiu si/sau de explozie din incinta societatii. Efectuarea instructajului special pentru lucrari periculoase se consemneaza in permisul(autorizatia) de executie a lucrarii.de catre conducatorul formatiei de lucru. k)curatarea interioara a unor vase ..recipiente. i)punerea ori repunerea in functiune a instalatiilor si utilajelor tehnologice care prezinta risc foarte mare de incendiu sau oprirea acestora. Instructajul special pentru lucrari periculoase se efectueaza astfel: a)privind tehnologia de executie .sau sisteme de evacuare in care au fost stocate . h)lucrari la care se utilizeaza foc deschis (dezghetari. Instructajul pentru personalul din afara societatii se efectueaza de catre persoana desemnata de conducatorul unitatii.si anume: a)personalul societatilor comerciale de constructii-montaj si instalatii.dupa caz.etc. d)personalul de paza apartinand altor societati comerciale sau firme specializate.8. b)personalul societatilor comerciale(firmelor) de reparatii. g)lucrari pentru distrugerea prin ardere a unor deseuri sau reziduri nerecuperabile sau neutilizabile.prelucrate sau vehiculate produse combustibile etc. e)lucrari de topire a bitumului sau asfaltului.e).d)lucrari care pot provoca scantei si arcuri electrice sau scurtcircuite.s.c) si d). . e)vizitatori in grup de minimum 5 persoane. Art. Problematica instructajului va consta in: a)prezentarea procedurilor specifice instructajului introductive general pentru categoriile de personae prevazute la lit. b)privind conditiile tehnologice .7.intretinere si de service.in fisa individuala de instructaj p. c)conducatorii auto . Consemnarea efectuarii instructajului pentru personalul din afara societatii se face intr-un process verbal intocmit in acest scop.prenumele si semnatura persoanelor instruite. sau process verbal de instruire.Instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se certifica prin inscrisuri realizate.care sa contina problematica prezentata. f)lucrari de curatare prin ardere a unor utilaje .decongelari.

1.inscrisul efectuandu-se cu pasta sau cerneala. Art. -Amenda contraventionala conf.in functie de gravitatea faptei .in scris pe baza de semnatura.s.G. DIRECTOR.Prin semnatura persoana instruita demonstreaza participarea la instructaj. Dupa completare.pe baza examinarii persoanei instruite .i.s. la cunostinta persoanelor nominalizate si vor fi prelucrate cu tot personalul muncitor.U.S.10.s. …………………………………… .9. Conducatorii locurilor de munca vor pastra fisele individuale de instructaj p.786/2002 (numai de catre organelle abilitate ale I. 678/1998.R.iar persoana care a verificat instructajul confirma. se intocmeste pentru toate persoanele angajate.ARGES).i.R..pe o perioada de trei luni.pentru personalul din subordine.Pentru nerespectarea prevederilor prezentei decizii personalul ce se face vinovat va fi sanctionat .i.G.cu: -Avertismment. fisa individuala de instructaj p.i.ca aceasta si-a insusit cunostintele.58-59 din H.modificata prin H. Art. nr.alin.Fisele individuale de instructaj p.s. Dupa efectuarea instructajelor este obligatorie completarea fiselor individuale de instructaj p. se semneaza de catre persoana instruita si de persoanele care au efectuat si verificat instructajul .art.Prevederile prezentei decizii vor fi aduse. -Diminuarea salariului cu 5-10 %. nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful