S.C. NR……………/…………..

S.R.L. APROBAT, DIRECTOR

TEMATICA INSTRUCTAJELOR PERIODICE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA Pentru anul 2010 I.Instruirea salariatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca se efectueaza in conformitate cu necesarul de instruire nr……../2006in conformitate cu Legea SSM nr.319/2006,a H.G. 1425/2006-normele de aplicare ale acesteia dupa cum urmeaza: -lunar in prima decada a lunii pentru muncitori -semestrial in prima decada a primei lunii din semestru pentru personal TESA,sefi sectie. Durata instructajului periodic va fi de minim 2 ore. 1.Lunar,instructajul periodic va cuprinde informatii privind: -Instructiunile proprii specifice de SSM intocmite de unitate si afisate la locul de munca -riscurile de accidente si imbolnaviri profesionale specifice locului de munca unde este repartizat executantul ,asa cum rezulta ele din evaluarile effectuate ,particularitatile fluxului tehnologic ,precum si masurile de prim ajutor in caz de accidente -notiuni de legislatie . 2.Semestrial ,va cuprinde informatii privind: -notiuni de legislatie -instructiuni proprii specifice de SSM -riscuri de accidente si imbolnaviri profesionale specifice locului de munca unde este repartizat executantul,asa cum rezulta ele din evaluarile effectuate -notiuni de prim ajutor. 3.In cazul detasarii temporare a salariatilor ,pentru efectuarea de diverse lucrari ,altele decat cele pentru care au fost instruiti,seful locului de munca care conduce si raspunde de lucrarea respectiva ii va instruii potrivit pct.1 din prezenta tematica. 4.Instructajele periodice de SSM se vor completa cu prelucrarea urmatoarelor materiale:

Februarie -HG 1051/2006 privind cerintele minime de securitate pentru manipularea maselor care prezinta riscuri de afectiuni lombare -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului: cp.15-16 Septembrie .7-8. Instructajul periodic lunar Ianuarie -H. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate pentru locul de munca. August -Legea 319/2006.11-12 Iulie -Legea 319/2006. Mai -Legea 319/2006. 4-5 -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului:cp.1-3 -ISSM specifice Primul ajutor la locul accidentului:cp.9-10 Iunie -Legea 319/2006. legea SSM:cp.8-11 -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului: cp. 6-7 -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului: cp. Aprilie -HG 971/2006 privind cerintele minime de semnalizare de securitate si sanatate in munca la locul de munca -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului: cp.legea SSM cp.13-14.G. legea SSM:cp. -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului:cp.A.3-4. legea SSM: cp. Martie -HG 1048/2006 privind cerintele minime pentru utilizarea echipamentului individual de protectie la locul de munca -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului : cp.5-6.1-2.

-HG 1425/2006. Instructajul periodic semestrial Semestrul I.norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006 cp.1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca -Testarea cunostintelor accumulate in urma instructajelor.21 Decembrie -Factori de risc specifici de accidentare si imbolnavire profesionala -H. B.G.17-18. Octombrie -HG 1425/2006. 19-partea 3-a.norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006:cp.1-3 -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului :cp. 7-8 -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului: cp.4-6 -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului :cp. Noiembrie -HG 1425/2006. .norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006:cp.

Rezultatele testarilor vor fi consemnate in fisa de instructaj.5 m)numai daca pe langa instruirea specifica de SSM sunt echipati cu echipament individual de protectie.legea SSM -HG 1425/2006. ………………………….-HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate pentru locul de munca -HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca -HG 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare -HG 1048/2006 privind cerintele minime pentru utilizarea EIP la locul de munca -HG 971/2006 privind cerintele minime de semnalizare de SSM la locul de munca.Executanti vor fi repartizati pentru lucrul la inaltime(min 2.. testeaza salariatii din subordine. INTOCMIT. . Testarile se vor da astfel: -persoanele desemnate sa efectueze instructajul la locul de munca. -ISSM specifice -Primul ajutor la locul de munca Semestrul II -Legea 319/2006.norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006 -Factori de risc specifici de accidentare si imbolnavire profesionala -ISSM specifice 5.au o persoana desemnata prin decizie scrisa sa supravegheze lucrarea si au viza medical pe fisa de instructaj “Apt pentru lucrul la inaltime” Instructajele se vor finalize cu testarea cunostintelor accumulate in urma lor conform programului annual de testari. -Lucratorul desemnat pentru toti salariatii.

materiala.Instructajul pentru lucrari periculoase se executa astfel : -privind tehnologia de executie .Instructajul special pentru lucrari periculoase se executa inaintea inceperii lucrarilor care implica existenta unor factori de risc care pot determina sau favoriza producerea unor factori de risc . NR…………/……………..Instructajele periodice privind situatiile de urgenta se executa de catre conducatorii directi ai locurilor de munca numiti prin dispozitia conducerii societatii. APROBAT.acte normative. -privind conditiile tehnologice.Durata instructajului minim este de 2 ore.C.Nu vor fi admise la lucru persoanele neinstruite privind modul de actiune si de contracarare a efectelor unor situatii de urgenta precum si cele care nu si-au insusit notiunile predate cu ocazia instructajelor. 8.L.Instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta este parte componenta a pregatirii profesionale si are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor necesare in vederea prevenirii si contracararii efectelor acestora.iar nerespectarea acestui act normative atrage raspunderea administrativa.civila sau penala dupa caz. 3. .cunoasterea si utilizarea mijloacelor de prima interventie etc.demonstratii practice.La toate instructajele periodice se vor prelucra normele si instructiunile specifice locului de munca si echipamentelor tehnice la care lucreaza salariatii respective. DIRECTOR ……………… TEMATICA INSTRUCTAJELOR PERIODICE IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA Pentru anul 2010 1. 6.Instruirea in domeniul situatiilor de urgenta se executa in conformitate cu OMAI 712/2005.de catre conducatorul locului de munca. S..Instructajele periodice se efectueaza dupa cum urmeaza: -lunar in prima decada a lunii pentru toti salariatii. ………………………….de catre conducatorul formatiei de lucru. 7.contraventionala.Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor. 4. 5.R. 2. 9.S.

31-50 -Notiuni despre dezastre -Reguli de comportare si masuri de protectie in caz de dezastre Iunie -OMI 163/2007 art.Instructajul periodic pe anul 2010 se completeaza dupa cum urmeaza: A. 1-30 Mai -OMI 163/2007 art.111-130 Octombrie -OMI 163/2007 art.21-40 Martie -Legea 307/2006 art.41-56 Aprilie -OMI 163/2007 art.Planul de interventie Septembrie -OMI 163/2007 art.71-90 -Instintarea si alarmarea populatiei -Semnale de alarma.51-70 -Protectia populatiei si a bunurilor materiale prin evacuare Iulie -OMI 163/2007 art. Noiembrie -Mijloace de protectie individuale si collective -Managementul la dezastre Decembrie -Testarea cunostintelor -Aplicatie practica . Instructajul periodic lunar Ianuarie -Legea 307/2006 art.Organizarea interventiei.131-157 -Tehnica de stingere a incendiilor.mijloace de stingere a incendiilor. August -OMI 163/2007 art.10.1-20 -Notiuni despre protectia civila Februarie -Legea 307/2006art.regului de comportament.91-110 -Planul de evacuare.

.Conducatorii locurilor de munca vor pastra aceste fise de instructaj pentru personalul din subordine .1-70 -Notiuni despre protectia civila -Notiuni despre dezastre -Reguli de comportare si masuri de protectie in caz de dezastre -Protectia populatiei si a bunurilor materiale prin evacuare.Planul de interventie -Tehnica de stingere a incendiilor.Periodic se vor testa cunostintele acumulate in urma instructajelor .Responsabilul PSI va testa annual cunostintele accumulate de salariati in urma instructajelor.testari ale caror rezultat vor fi trecute in fisa de instructaj.mijloace de stingere a incendiilor -Mijloace de protectie individuale si collective -Managementul la dezastre -Testarea cunostintelor -Aplicatie practica 11. …………………. INTOCMIT. 12.Instructajul periodic de instruire a salariatilor pentru situatii de urgenta se certifica prin inscrisuri realizate in Fisa individuala de instructaj pentru situatii de urgenta . 13. INSTRUCTAJUL PERIODIC SEMESTRIAL Semestrul I -Legea 307/2006 -OMI 163/2007 art. 14. Semestrul II -OMI 163/2007 art 71-157 -Instintarea si alarmarea populatiei -Semnale de alarma..Organizarea interventiei.B.reguli de comportament -Planul de evacuare.acordand calificative in fisa de instructaj.

319/2006.avand in vedere prevederile Legii securitatii muncii nr. – Instructajul introductive general se face: a) noilor incadrati in munca. DECIZIA Nr………din……………… S. Subsemnatul……………………….L.3.2.prin examinare.cu pasta sau cerneala .C.semnandu-se de catre cel care a fost instruit si de cel care a efectuat instructajul.Planul de securitate si sanatate in munca. – Durata instructajului este de 8 ore.cu indicarea materialului predate(Legea 319/2006. d) elevilor scolilor profesionale e) persoanelor aflate in unitate in perioada de proba in vederea angajarii.duratei si datei de instruire.C………………… S. Instructajul introductive general se va consemna in mod obligatoriu in fisa individuala de instructaj.4. – Instructajul introductive general se va efectua de catre responsabilul cu protectia muncii din societate.administrator al S.R.prin semnarea fisei de instructaj. Art. – Incepand cu data prezentei se stabileste metodologia efectuarii “instructajului introductive general de protectia muncii” Art.HG 1425/2006. ……………………………… .S. emit urmatoarea: DECIZIE: Art. Verificarea insusirii cunostintelor se efectueaza de catre lucratorul desemnat cu protectia muncii.L. Art.R. c) celor veniti in unitate ca detasati. ADMINISTRATOR. – Dupa terminarea perioadei de Instructaj introductive general. b) celor transferati de la o unitate la alta.1.riscurile evaluate/unitate.5.. Art.Primul ajutor la locul accidentiului).personalul instruit va fi supus verificarii cunostintelor de protectia muncii .

-II. I.privind instruire in domeniul Situatiilor de Urgenta.precum si OMI 163/2007.in principal urmatoarele tematici: a)sistemul de acte normative generale care reglementeaza activitatea de aparare impotriva incendiilor si de acte normative specifice profilului societatii.5. d)mijloacele tehnice de prevenire si stingere si modul de utilizare a acestora.liceelor si studentilor aflati in practica de specialitate. S. emit urmatoarea: DECIZIE Art.cu indicarea materialului predat. Art. Metodologia efectuarii instructajului introductive general Art..2.1.OMAI 712/2005. c) celor veniti in unitate ca detasati. e)modul de actiune in cazul observarii si anuntarii unui incendiu. duratei si datei de instruire.instructajului periodic SU.R. – Incepand cu data prezentei se stabileste metodologia efectuarii “instructajului introductive general de SU”. c)formele si metodele specifice de prevenire si stingere a incendiilor.4. Instructajul introductive general se va consemna in mod obligatoriu in fisa individuala de instructaj.instructajul introductive general SU. .semnandu-se de cel care a fost instruit si de cel care a efectuat instructajul. d) elevilor scolilor profesionale .instructajul la locul de munca SU. – Instructajul introductive general se face: a) noilor incadrati in munca.S.R.cu pasta sau cerneala. …………………. Art. Art. e) persoanelor angajate ca angajati sezonieri. b) celor transferati de la o unitate in alta.3.DIRECTOR al S. Subsemnatul………………………………. DECIZIA Nr……….din……………..L.avind in vedere prevederile Legii 307/2006. S. -III.C.L. –Instructajul introductive general se va efectua de catre lucratorul desemnat cu SU.C. b)modul de organizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor la nivelul societatii.temporary sau zilieri. – In cadrul instructajului introductive general se vor expune.Incepand cu data prezentei se stabileste metodologia si tematica efectuarii: -I.

7.masurile de prevenire a acestora.8. Art. Instructajul la locul de munca se face: a)noilor incadrati in munca. Instructajul la locul de munca.functionarea si modul de urmarire si interventie la instalatiile si sistemele de siguranta ale masinilor si utilajelor de la locurile de munca . –Durata instructajului este de 8 ore. d)elevilor scolilor profesionale.evacuarea persoanelor si a bunurilor si pentru anuntarea si stingerea incendiilor.cu indicarea materialului predate . -sarcinile specifice ce ii revin persoanei instruite pentru prevenirea incendiilor.pentru toti salariatii din cadrul societatii.cu pasta sau cerneala .Instructajul la locul de munca va include obligatoriu demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura si va cuprinde informatii privind: -cauzele potentiale si riscurile(pericolele) de incendiu si/ sau explozie specifice locului de munca . Art. Art. b)celor transferati de la o unitate la alta. -descrierea.se efectueaza de catre lucratorul desemnat cu SU.Art.9.11.se face dupa instructajul introductive general si are ca scop prezentarea riscurilor si masurilor de prevenire specifice locului de munca unde a fost repartizata persoana respective.personalul instruit va fi supus verificarii cunostintelor. Art.semnandu-se de cel instruit. c)celor veniti in unitate ca detasati. –Tematica instructajului introductive general este anexata prezentei. III Metodologia efectuarii instructajului periodic . –Tematica instructajului la locul de munca este anexata prezentei.cel care a efectuat instructajul sic el care l-a admis definitive la lucru.se va consemna in mod obligatoriu in fisa individuala de instructaj .Instructajul la locul de munca .Admiterea definitiva la lucru va fi aprobata de catre seful ierarhic superior al conducatorului locului de munca. –Dupa terminarea perioadei de instructaj iroductive general .6. Art.prin examinare orala sau pe baza de teste. -continutul instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si a planului de interventie specifice. Art.temporari sau zilieri.inclusive la cele de prevenire a incendentelor si avariilor tehnologice.duratei si datei instruirii. Metodologia efectuariiinstructajului la locul de munca Art. Instructajul la locul de munca.10. –Durata instructajului la locul de munca este de 8 ore. e)persoanelor angajate ca angajati sezonieri.12. II.liceelor si studentilor aflati in practica de specialitate.13.

c)cand au aparut modificari ale legislatiei specifice. S.Fisa de instructaj se intocmeste pentru personalul permanent. Art.16. INTOCMIT.………………….calamitate naturala.17..Art. .Instructajul periodic se face intregului personal si are drept scop aprofundarea normelor PSI.Instruirea acestora se face in prima zi de prezenta la serviciu inainte de inceperea activitatii de productie.sefii locurilor de munca .se va trece in fisa de instructaj cauza neparticiparii (CO.Prezenta decizie va fi adusa la cunostinta tuturor persoanelor implicate si vor semna pentru aceasta.2 ore la 6 luni pentru personalul de conducere.Tematica de instruire pentru anul 2009 este anexata prezentei decizii: Art. Pentru personalul nou angajat.Durata si periodicitatea instructajului periodic pentru intreg personalul din cadrul societatii este urmatoarea: .Dupa efectuarea instructajului periodic.U.2 ore lunar pentru personalul de executie.persoanele cu functii de conducere care au in subordine angajati.temporary sau zilieri si va fi pastrata de catre conducatorul locului de munca.19. pe societate.). . .completandu-se in mod obligatoriu si cu demonstratii practice.ca acesta si-a insusit materialul predate.S. fisa de instructaj se semneaza de cel instruit si de cel care a efectuat instructajul .dupa producerea unui eveniment negative(incendiu.vor duce la indeplinire prevederile prezentei decizii. La cei care nu au participat la instruire .C…………………………S.confirmand pe baza examinarii persoanei respective(examinare orala sau pe baza de teste). Instructajul periodic se va face suplimentar celui programat si in urmatoarele cazuri: a)-cand un salariat a lipsit peste 30 de zile calendaristice din productie. Art.R.2 ore la 3 luni pentru personalul tehnic-administrativ si economic.instructajul periodic se va face in ziua urmatoare efectuarii instructajului la locul de munca. b)cand s-a modificat procesul tehnologic ori au fost introduce noi tehnologii.avarie).medical etc.15.angajat cu conventii civile sau detasat. Art.pentru lucratorii sezonieri.L.explozie. Art.18.16.14. d)la reluarea activitatii. Art.Responsabilul de securitatea muncii.

Legii 481/2004. . d)mijloace tehnice de prevenirebsi stingere a incendiilor . Art.din…………… Subsemnatul………………………………….conventie civila etc.C……………… ……………………………. c)instructajul periodic.privind instruirea in domeniul situatiilor de urgenta. In cazul uni numar mare de participanti .la aceasta categorie de instructaj se vor constitui grupe avand cel mult 20 persoane. Art.. La instructajul introductive general participa urmatoarele categorii de personae: a)noii angajati in munca (pe baza de contract individual de munca. d)instructajul special pentru lucrari periculoase. b)instructajul specific locului de munca . c)formele si metodele specifice de prevenire si stingere a incendiilor.. f)actiunile ce trebuie intreprinse dupa perceperea alarmai de incendiu. d)elevii scolilor profesionale. e)instructajul la conversia profesionala.. b)modul de organizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor la nivelul societatii. b)salariatii transferati de la o unitate la alta sau detasati in unitatea respectiva.DIRECTOR al S.2. e)modul de actiune in cazul observarii si anuntarii unui incendiu.temporary sau zilieri.cu care sunt echipate constructiile si instalatiile tehnologice proprii si modul de utilizare a acestora.Instruirea salariatilor in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor este parte componenta a pregatirii profesionale a acestora si are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor necesare in vederea prevenirii si stingerii incendiilor la locul de munca si in incinta societatii.liceelor industriale si studenti aflati in practica de specialitate.Instructajul introductive general vizeaza dobandirea de cunostinte cu privire la: a)sistemul de acte normative generala care reglementeaza activitatea de aparare impotriva incendiilor si de acte normative specifice profilului unitatii . f)instructajul pentru personalul din afara societatii. Categoriile de instructaje in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor prin care se realizeaza instruirea instruirea la angajare si instruirea periodica.emit urmatoarea: DECIZIE Art.DECIZIA Nr……. c)lucratorii sezonieri.).avind in vedere prevederile Legii 307/2006.1.sunt: a)instructajul introductive general.precum si OMAi 712/2005..3.

avand drept scop reanprospatarea . Tematicile prezentate pe timpul instructajului specific locului de munca vor fi urmate in mod obligatoriu de demonstratii practice.normele.functionarea si modul de urmarire si interventie la instalatiile si sistemele de siguranta ale masinilor si utilajelor de la locurile de munca.aparatelor. d)continutul instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si a planului de interventie.adaptata fiecarei categorii de salariati . Durata instructajului va fi de 8 ore repartizate pe timpul perioadei de lucru de proba. Art. c)descrierea.Durata instructajului introductive general va fi de 8 ore si se va efectua de lucratorul desemnat cu PSI. Nu vor fi admise la locurile de munca persoanele care nu si-au insusit nivelul minim de cunostinte prezentate in cadrul instructajului introductive general.Instructajul specific locului de munca se face dupa instructajul introductiv general.completarea si detalierea cunostintelor dobandite prin instructajul introductive general si prin instructajul specific locului de munca.functionarea intretinerea si modul de utilizare a tuturor sistemelor de protectie impotriva incendiilor . Admiterea definitive la lucru a persoanelor instruite se va face numai dupa verificarea nivelului de insusire a cunostintelor. b)cauzele potentiale si riscurile(pericolele) de incendiu si/sau explozie specifice locului de munca.inclusiv la cele de prevenirea incidentelor si avariilor tehnologice.pentru fiecare categorie de personal stabilindu-se nivelul minim de cunostinte necesare. La terminarea perioadei de instructaj introductive general persoanele instruite vor fi verificate pe baza de teste asupra cunostintelor accumulate . Instructajul periodic se executa pe baza tematicii anuale si a graficului de instruire .materialelor si produselor utilizate la locul de munca .amplasarea si modul de actionare a instalatiilor . d)descrierea. Art.Instructajul periodic se executa cu toate categoriile de salariati si are o durata de cel putin 2 ore.executandu-se individual de catre seful locului de munca unde urmeaza sa fie incadrata persoana respectiva. f)sarcinile specifice care ii revin persoanei instruite pentru prevenirea incendiilor . . b)obligatiile generale si specifice care revin categoriilor de salariati.aprobate de directorul general al societatii. La efectuarea instructajului specific locului de munca se urmareste sa se asigure participantilor cunostinte referitoare la: a)caracteristicile fizico-chimice si clasele de periculozitate ale substantelor .5.masurile de prevenire a acestora. Tematica orientativa anuala de instruire .cauzele potentiale de incendiu prezentate de instalatiile utilitare ale constructiilor si de procesele de munca desfasurate.se va structura astfel: a)actele normative care reglementeaza activitatea de aparare impotriva incendiilor.dispozitivelor si mijloacelor de protectie impotriva incendiilor. c)riscul de incendiu .utilajelor. e)descrierea.functionarea.4.regulile si masurile de prevenire si inlaturare a acestora.aflate in dotare.evacuarea persoanelor si a bunurilor si pentru anuntarea si stingerea incendiilor.

ingineri).conducere si control(sefi de sectie.depozite etc.proiectare.salariatii fiind angrenati efectiv in executarea unor operatiuni specifice. b)incendiile si evenimentele produse in sectoare de activitate similare.precum si pentru analisti. -pentru sefi de sectii. Verificarea persoanelor instruite privind cunostintele insusite si deprinderile formate in timpul instructajului periodic se va face prin sondaj . -6 luni pentru personalul TESA din sectiile si sectoarele de productie.aprovizionare tehnico-materiala si desfacere.de catre sefii compartimentelor respective. b)cand s-au adus modificari procesului tehnologic sau au fost introduce noi tehnologii.rezultatele consmnandu-se in fisa individuala de instructaj.masini. b)lucrari de sudare.utilaje si instalatii tehnologice(tehnicieni.instalatii. Pe timpul desfasurarii instructajului periodic se va pune accent pe demonstratiile practice. sau de catre lucratorul desemnat cu PSI. Lucrarile care fac obiectul unui astfel de instructaj se refera in principal la: a)lucrari de taiere sau lipire cu flacara. Instructajul special pentru lucrari periculoase se executa inainte de inceperea unor lucrari in timpul carora pot aparea situatii generatoare de incendiu din cauza manifestarii unor surse specifice de aprindere sau a crearii unor conditii potential explosive.ariat a lipsit mai mult de 30 zile calendaristice de la locul de munca. -6 luni pentru personalul TESA care are atributii de organizare . Annual se efectueaza o verificare de fond pe baza de teste tip chestionar asupra nivelului de insusire si cunoastere a problematicii care a facut obiectul instructajului periodic. -pentru personalul incadrat pe functii tehnice si administrative din sectoarele de productie si din compartimentele de cercetare.compartimente si servicii functionale si sefii de departamente .controlul calitatii. Instructajul periodic se face astfel: -pentru personalul muncitor .reparatii.)pentru cel din conducerea agentului economic.de catre conducatorul ethnic.in urmatoarele cazuri: a)cand un sal.transporturi.cercetare . Tematica orientativa se adapteaza si se completeaza pe parcurs de catre cei care executa instruirea cu concluziile si invatamintele rezultate din: a)controalele efectuate privind respectarea normelor si a sarcinilor stabilite.ateliere. Instructajul periodic se va face obligatoriu .e)actiunea salariatilor in cadrul echipelor de interventie (raspuns) in caz de incendiu la antrenamente si exercitii practice. Intervalul dintre doua instructaje periodice va fi urmatorul: -3 luni pentru personalul muncitor cu functii de de executie sau operative.control ethnic.intretinere. d)cand au aparut modificari ale legislatiei specifice domeniului aparari impotriva incendiilor sau conexe acesteia.insistandu-se de fiecare data pentru clarificarea problemelor si eliminarea deficientelor constatate.explozie.de catre conducatorul locului de munca respective.investitii.subingineri. c)la reluarea activitatatii dupa producerea unui eveniment negative (incendiu. c)lucrari care pot provoca scantei mecanice.avarie).6.proiectare.sectoare. c)alte probleme care se considera necesare.de intretinere si reparatii.calamitatenaturala.maistri. Art. -3 luni pentru personalul care lucreaza direct si nemijlocit la aparate. .

c)prezentarea procedurii special intocmite pentru persoanele prevazute la lit. b)prezentarea procedurilor din cadrul instructajului specific locului de munca pentru categoriile de personae prevazute la lit.conducte tehnologice sau conductoare electrice.e).in fisa individuala de instructaj p. Art. Art.rezervoare .i.7. Problematica instructajului va consta in: a)prezentarea procedurilor specifice instructajului introductive general pentru categoriile de personae prevazute la lit. e)lucrari de topire a bitumului sau asfaltului. Instructajul special pentru lucrari periculoase se efectueaza astfel: a)privind tehnologia de executie .decongelari.prin care acestea vor fi instruite sumar(maximum 15 minute) asupra principalelor reguli de prevenire a incendiilor pe care trebuie sa le respecte si sunt atentionate asupra unor pericole existente in anumite locuri de pe traseul parcurs in incinta societatii. i)punerea ori repunerea in functiune a instalatiilor si utilajelor tehnologice care prezinta risc foarte mare de incendiu sau oprirea acestora. b)personalul societatilor comerciale(firmelor) de reparatii. c)conducatorii auto .de catre conducatorul formatiei de lucru.Instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se certifica prin inscrisuri realizate. sau process verbal de instruire.dupa caz.care sa contina problematica prezentata. Instructajul pentru personalul din afara societatii se efectueaza de catre persoana desemnata de conducatorul unitatii.). d)personalul de paza apartinand altor societati comerciale sau firme specializate.si anume: a)personalul societatilor comerciale de constructii-montaj si instalatii.Instructajul pentru personalul din afara unitatii se desfasoara cu persoanele care executa temporar diferite activitati in locuri cu risc de incendiu si/sau de explozie din incinta societatii.s. Consemnarea efectuarii instructajului pentru personalul din afara societatii se face intr-un process verbal intocmit in acest scop. j)aplicarea unor materiale de protectie din care se pot degaja cu usurinta vapori si gaze inflamabile si/sau explosive..cazanelor.de catre conducatorul locului de munca.recipiente. .pe mijloacele pentru transportul materialelor periculoase si personalul apartinand cailor ferate. k)curatarea interioara a unor vase .prenumele si semnatura persoanelor instruite. b)privind conditiile tehnologice . Efectuarea instructajului special pentru lucrari periculoase se consemneaza in permisul(autorizatia) de executie a lucrarii.aprinderea cuptoarelor tehnologice.insotit de tabele cuprinzand numele .8. e)vizitatori in grup de minimum 5 persoane.prelucrate sau vehiculate produse combustibile etc.sau sisteme de evacuare in care au fost stocate .revizii.c) si d). h)lucrari la care se utilizeaza foc deschis (dezghetari. f)lucrari de curatare prin ardere a unor utilaje .intretinere si de service.aparate.d)lucrari care pot provoca scantei si arcuri electrice sau scurtcircuite. g)lucrari pentru distrugerea prin ardere a unor deseuri sau reziduri nerecuperabile sau neutilizabile.etc.a) si b).

Dupa completare.10. -Diminuarea salariului cu 5-10 %.G.s.in scris pe baza de semnatura. se semneaza de catre persoana instruita si de persoanele care au efectuat si verificat instructajul . nr.Fisele individuale de instructaj p.Pentru nerespectarea prevederilor prezentei decizii personalul ce se face vinovat va fi sanctionat .pe baza examinarii persoanei instruite . 678/1998.Prin semnatura persoana instruita demonstreaza participarea la instructaj.U.alin.1.i.art. se intocmeste pentru toate persoanele angajate.i. nr.i.ARGES).cu: -Avertismment.inscrisul efectuandu-se cu pasta sau cerneala.pentru personalul din subordine. -Amenda contraventionala conf. Art. DIRECTOR.ca aceasta si-a insusit cunostintele.9.Prevederile prezentei decizii vor fi aduse.R.R.S.58-59 din H. fisa individuala de instructaj p.i.786/2002 (numai de catre organelle abilitate ale I.s. Dupa efectuarea instructajelor este obligatorie completarea fiselor individuale de instructaj p. Art..in functie de gravitatea faptei .s. la cunostinta persoanelor nominalizate si vor fi prelucrate cu tot personalul muncitor. …………………………………… .pe o perioada de trei luni.modificata prin H.G.iar persoana care a verificat instructajul confirma. Conducatorii locurilor de munca vor pastra fisele individuale de instructaj p.s.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful