S.C. NR……………/…………..

S.R.L. APROBAT, DIRECTOR

TEMATICA INSTRUCTAJELOR PERIODICE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA Pentru anul 2010 I.Instruirea salariatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca se efectueaza in conformitate cu necesarul de instruire nr……../2006in conformitate cu Legea SSM nr.319/2006,a H.G. 1425/2006-normele de aplicare ale acesteia dupa cum urmeaza: -lunar in prima decada a lunii pentru muncitori -semestrial in prima decada a primei lunii din semestru pentru personal TESA,sefi sectie. Durata instructajului periodic va fi de minim 2 ore. 1.Lunar,instructajul periodic va cuprinde informatii privind: -Instructiunile proprii specifice de SSM intocmite de unitate si afisate la locul de munca -riscurile de accidente si imbolnaviri profesionale specifice locului de munca unde este repartizat executantul ,asa cum rezulta ele din evaluarile effectuate ,particularitatile fluxului tehnologic ,precum si masurile de prim ajutor in caz de accidente -notiuni de legislatie . 2.Semestrial ,va cuprinde informatii privind: -notiuni de legislatie -instructiuni proprii specifice de SSM -riscuri de accidente si imbolnaviri profesionale specifice locului de munca unde este repartizat executantul,asa cum rezulta ele din evaluarile effectuate -notiuni de prim ajutor. 3.In cazul detasarii temporare a salariatilor ,pentru efectuarea de diverse lucrari ,altele decat cele pentru care au fost instruiti,seful locului de munca care conduce si raspunde de lucrarea respectiva ii va instruii potrivit pct.1 din prezenta tematica. 4.Instructajele periodice de SSM se vor completa cu prelucrarea urmatoarelor materiale:

legea SSM:cp. 4-5 -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului:cp. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate pentru locul de munca. Aprilie -HG 971/2006 privind cerintele minime de semnalizare de securitate si sanatate in munca la locul de munca -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului: cp.15-16 Septembrie .13-14.3-4.9-10 Iunie -Legea 319/2006.11-12 Iulie -Legea 319/2006.G.1-2. August -Legea 319/2006. Februarie -HG 1051/2006 privind cerintele minime de securitate pentru manipularea maselor care prezinta riscuri de afectiuni lombare -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului: cp. Martie -HG 1048/2006 privind cerintele minime pentru utilizarea echipamentului individual de protectie la locul de munca -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului : cp. legea SSM:cp.5-6.A. Mai -Legea 319/2006. Instructajul periodic lunar Ianuarie -H.legea SSM cp. legea SSM: cp.7-8. -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului:cp.1-3 -ISSM specifice Primul ajutor la locul accidentului:cp.8-11 -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului: cp. 6-7 -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului: cp.

1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca -Testarea cunostintelor accumulate in urma instructajelor.norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006:cp. . Instructajul periodic semestrial Semestrul I.4-6 -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului :cp.-HG 1425/2006.norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006:cp.17-18.norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006 cp. 7-8 -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului: cp.G.1-3 -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului :cp. B. 19-partea 3-a.21 Decembrie -Factori de risc specifici de accidentare si imbolnavire profesionala -H. Noiembrie -HG 1425/2006. Octombrie -HG 1425/2006.

..Executanti vor fi repartizati pentru lucrul la inaltime(min 2.au o persoana desemnata prin decizie scrisa sa supravegheze lucrarea si au viza medical pe fisa de instructaj “Apt pentru lucrul la inaltime” Instructajele se vor finalize cu testarea cunostintelor accumulate in urma lor conform programului annual de testari. -Lucratorul desemnat pentru toti salariatii. INTOCMIT. ………………………….legea SSM -HG 1425/2006. Rezultatele testarilor vor fi consemnate in fisa de instructaj. testeaza salariatii din subordine. -ISSM specifice -Primul ajutor la locul de munca Semestrul II -Legea 319/2006. Testarile se vor da astfel: -persoanele desemnate sa efectueze instructajul la locul de munca.norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006 -Factori de risc specifici de accidentare si imbolnavire profesionala -ISSM specifice 5.-HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate pentru locul de munca -HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca -HG 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare -HG 1048/2006 privind cerintele minime pentru utilizarea EIP la locul de munca -HG 971/2006 privind cerintele minime de semnalizare de SSM la locul de munca.5 m)numai daca pe langa instruirea specifica de SSM sunt echipati cu echipament individual de protectie.

-privind conditiile tehnologice.Instruirea in domeniul situatiilor de urgenta se executa in conformitate cu OMAI 712/2005.Instructajele periodice se efectueaza dupa cum urmeaza: -lunar in prima decada a lunii pentru toti salariatii.Durata instructajului minim este de 2 ore.C.S.L. NR…………/……………. .demonstratii practice.civila sau penala dupa caz. 7.de catre conducatorul locului de munca. 2. 5.Instructajele periodice privind situatiile de urgenta se executa de catre conducatorii directi ai locurilor de munca numiti prin dispozitia conducerii societatii.Instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta este parte componenta a pregatirii profesionale si are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor necesare in vederea prevenirii si contracararii efectelor acestora.Instructajul special pentru lucrari periculoase se executa inaintea inceperii lucrarilor care implica existenta unor factori de risc care pot determina sau favoriza producerea unor factori de risc .Nu vor fi admise la lucru persoanele neinstruite privind modul de actiune si de contracarare a efectelor unor situatii de urgenta precum si cele care nu si-au insusit notiunile predate cu ocazia instructajelor. 6. S.iar nerespectarea acestui act normative atrage raspunderea administrativa.Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor. 3.cunoasterea si utilizarea mijloacelor de prima interventie etc.acte normative. APROBAT.materiala.contraventionala..Instructajul pentru lucrari periculoase se executa astfel : -privind tehnologia de executie .R.de catre conducatorul formatiei de lucru. 9.. …………………………. 8. 4. DIRECTOR ……………… TEMATICA INSTRUCTAJELOR PERIODICE IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA Pentru anul 2010 1.La toate instructajele periodice se vor prelucra normele si instructiunile specifice locului de munca si echipamentelor tehnice la care lucreaza salariatii respective.

41-56 Aprilie -OMI 163/2007 art.71-90 -Instintarea si alarmarea populatiei -Semnale de alarma.91-110 -Planul de evacuare.51-70 -Protectia populatiei si a bunurilor materiale prin evacuare Iulie -OMI 163/2007 art.regului de comportament.21-40 Martie -Legea 307/2006 art. August -OMI 163/2007 art. Instructajul periodic lunar Ianuarie -Legea 307/2006 art.Planul de interventie Septembrie -OMI 163/2007 art.131-157 -Tehnica de stingere a incendiilor. 1-30 Mai -OMI 163/2007 art.111-130 Octombrie -OMI 163/2007 art.Instructajul periodic pe anul 2010 se completeaza dupa cum urmeaza: A.10.Organizarea interventiei. Noiembrie -Mijloace de protectie individuale si collective -Managementul la dezastre Decembrie -Testarea cunostintelor -Aplicatie practica .mijloace de stingere a incendiilor.31-50 -Notiuni despre dezastre -Reguli de comportare si masuri de protectie in caz de dezastre Iunie -OMI 163/2007 art.1-20 -Notiuni despre protectia civila Februarie -Legea 307/2006art.

13. ………………….mijloace de stingere a incendiilor -Mijloace de protectie individuale si collective -Managementul la dezastre -Testarea cunostintelor -Aplicatie practica 11.Instructajul periodic de instruire a salariatilor pentru situatii de urgenta se certifica prin inscrisuri realizate in Fisa individuala de instructaj pentru situatii de urgenta .Organizarea interventiei. Semestrul II -OMI 163/2007 art 71-157 -Instintarea si alarmarea populatiei -Semnale de alarma.Planul de interventie -Tehnica de stingere a incendiilor. . 14.Responsabilul PSI va testa annual cunostintele accumulate de salariati in urma instructajelor.reguli de comportament -Planul de evacuare.1-70 -Notiuni despre protectia civila -Notiuni despre dezastre -Reguli de comportare si masuri de protectie in caz de dezastre -Protectia populatiei si a bunurilor materiale prin evacuare.testari ale caror rezultat vor fi trecute in fisa de instructaj..Conducatorii locurilor de munca vor pastra aceste fise de instructaj pentru personalul din subordine . INSTRUCTAJUL PERIODIC SEMESTRIAL Semestrul I -Legea 307/2006 -OMI 163/2007 art.B.Periodic se vor testa cunostintele acumulate in urma instructajelor .acordand calificative in fisa de instructaj. INTOCMIT. 12.

personalul instruit va fi supus verificarii cunostintelor de protectia muncii . ADMINISTRATOR.C………………… S.5. – Durata instructajului este de 8 ore.L.2.319/2006.L.C.avand in vedere prevederile Legii securitatii muncii nr. – Instructajul introductive general se va efectua de catre responsabilul cu protectia muncii din societate..riscurile evaluate/unitate. Verificarea insusirii cunostintelor se efectueaza de catre lucratorul desemnat cu protectia muncii. b) celor transferati de la o unitate la alta.3.prin semnarea fisei de instructaj.Primul ajutor la locul accidentiului). – Incepand cu data prezentei se stabileste metodologia efectuarii “instructajului introductive general de protectia muncii” Art.HG 1425/2006.Planul de securitate si sanatate in munca. c) celor veniti in unitate ca detasati. Art. emit urmatoarea: DECIZIE: Art. Instructajul introductive general se va consemna in mod obligatoriu in fisa individuala de instructaj.cu pasta sau cerneala .cu indicarea materialului predate(Legea 319/2006.R. Art.duratei si datei de instruire.administrator al S.R. DECIZIA Nr………din……………… S. – Dupa terminarea perioadei de Instructaj introductive general.1.prin examinare. d) elevilor scolilor profesionale e) persoanelor aflate in unitate in perioada de proba in vederea angajarii.4.semnandu-se de catre cel care a fost instruit si de cel care a efectuat instructajul. Art. Subsemnatul………………………. ……………………………… .S. – Instructajul introductive general se face: a) noilor incadrati in munca.

C. – Incepand cu data prezentei se stabileste metodologia efectuarii “instructajului introductive general de SU”. ………………….L.3.din…………….OMAI 712/2005. c) celor veniti in unitate ca detasati. Metodologia efectuarii instructajului introductive general Art.in principal urmatoarele tematici: a)sistemul de acte normative generale care reglementeaza activitatea de aparare impotriva incendiilor si de acte normative specifice profilului societatii.1.semnandu-se de cel care a fost instruit si de cel care a efectuat instructajul. e)modul de actiune in cazul observarii si anuntarii unui incendiu. Art.C. d) elevilor scolilor profesionale .R.2.cu indicarea materialului predat.5.4. Instructajul introductive general se va consemna in mod obligatoriu in fisa individuala de instructaj. emit urmatoarea: DECIZIE Art. e) persoanelor angajate ca angajati sezonieri.instructajul introductive general SU. -III. I. -II.L.avind in vedere prevederile Legii 307/2006. DECIZIA Nr………..precum si OMI 163/2007.instructajul la locul de munca SU. Art..liceelor si studentilor aflati in practica de specialitate.DIRECTOR al S. b) celor transferati de la o unitate in alta. –Instructajul introductive general se va efectua de catre lucratorul desemnat cu SU.cu pasta sau cerneala.privind instruire in domeniul Situatiilor de Urgenta. .Incepand cu data prezentei se stabileste metodologia si tematica efectuarii: -I.instructajului periodic SU. S. d)mijloacele tehnice de prevenire si stingere si modul de utilizare a acestora. Art. b)modul de organizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor la nivelul societatii. duratei si datei de instruire. – Instructajul introductive general se face: a) noilor incadrati in munca.temporary sau zilieri.R. Subsemnatul………………………………. – In cadrul instructajului introductive general se vor expune. S.S. c)formele si metodele specifice de prevenire si stingere a incendiilor.

13.masurile de prevenire a acestora. b)celor transferati de la o unitate la alta.temporari sau zilieri.Instructajul la locul de munca va include obligatoriu demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura si va cuprinde informatii privind: -cauzele potentiale si riscurile(pericolele) de incendiu si/ sau explozie specifice locului de munca . Metodologia efectuariiinstructajului la locul de munca Art.7. –Dupa terminarea perioadei de instructaj iroductive general . III Metodologia efectuarii instructajului periodic . II. Art. Art.10.cel care a efectuat instructajul sic el care l-a admis definitive la lucru. d)elevilor scolilor profesionale.semnandu-se de cel instruit.pentru toti salariatii din cadrul societatii.6. -descrierea. Art.cu pasta sau cerneala .se face dupa instructajul introductive general si are ca scop prezentarea riscurilor si masurilor de prevenire specifice locului de munca unde a fost repartizata persoana respective.inclusive la cele de prevenire a incendentelor si avariilor tehnologice.se efectueaza de catre lucratorul desemnat cu SU. Instructajul la locul de munca. Instructajul la locul de munca.Instructajul la locul de munca .personalul instruit va fi supus verificarii cunostintelor.11. -continutul instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si a planului de interventie specifice.evacuarea persoanelor si a bunurilor si pentru anuntarea si stingerea incendiilor. Instructajul la locul de munca se face: a)noilor incadrati in munca. –Tematica instructajului introductive general este anexata prezentei. –Durata instructajului este de 8 ore.duratei si datei instruirii. Art.liceelor si studentilor aflati in practica de specialitate. –Durata instructajului la locul de munca este de 8 ore.Art.prin examinare orala sau pe baza de teste. -sarcinile specifice ce ii revin persoanei instruite pentru prevenirea incendiilor.12.se va consemna in mod obligatoriu in fisa individuala de instructaj .9. –Tematica instructajului la locul de munca este anexata prezentei.functionarea si modul de urmarire si interventie la instalatiile si sistemele de siguranta ale masinilor si utilajelor de la locurile de munca . c)celor veniti in unitate ca detasati. Art.Admiterea definitiva la lucru va fi aprobata de catre seful ierarhic superior al conducatorului locului de munca. e)persoanelor angajate ca angajati sezonieri.cu indicarea materialului predate .8. Art.

ca acesta si-a insusit materialul predate. Art.Art. fisa de instructaj se semneaza de cel instruit si de cel care a efectuat instructajul .temporary sau zilieri si va fi pastrata de catre conducatorul locului de munca.C…………………………S.confirmand pe baza examinarii persoanei respective(examinare orala sau pe baza de teste). Art. La cei care nu au participat la instruire .vor duce la indeplinire prevederile prezentei decizii.explozie.19. .persoanele cu functii de conducere care au in subordine angajati.sefii locurilor de munca .2 ore lunar pentru personalul de executie.dupa producerea unui eveniment negative(incendiu. Art. c)cand au aparut modificari ale legislatiei specifice. INTOCMIT. Instructajul periodic se va face suplimentar celui programat si in urmatoarele cazuri: a)-cand un salariat a lipsit peste 30 de zile calendaristice din productie.U.instructajul periodic se va face in ziua urmatoare efectuarii instructajului la locul de munca. .2 ore la 3 luni pentru personalul tehnic-administrativ si economic.R.14.se va trece in fisa de instructaj cauza neparticiparii (CO.avarie). d)la reluarea activitatii.16. Art.Durata si periodicitatea instructajului periodic pentru intreg personalul din cadrul societatii este urmatoarea: .17..15.Fisa de instructaj se intocmeste pentru personalul permanent.………………….18. .16.Tematica de instruire pentru anul 2009 este anexata prezentei decizii: Art. pe societate.completandu-se in mod obligatoriu si cu demonstratii practice. Art.angajat cu conventii civile sau detasat.Prezenta decizie va fi adusa la cunostinta tuturor persoanelor implicate si vor semna pentru aceasta.Instruirea acestora se face in prima zi de prezenta la serviciu inainte de inceperea activitatii de productie. b)cand s-a modificat procesul tehnologic ori au fost introduce noi tehnologii.Instructajul periodic se face intregului personal si are drept scop aprofundarea normelor PSI.2 ore la 6 luni pentru personalul de conducere.L.Responsabilul de securitatea muncii.).calamitate naturala.medical etc. S.S. Pentru personalul nou angajat.Dupa efectuarea instructajului periodic.pentru lucratorii sezonieri.

privind instruirea in domeniul situatiilor de urgenta.avind in vedere prevederile Legii 307/2006.Instruirea salariatilor in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor este parte componenta a pregatirii profesionale a acestora si are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor necesare in vederea prevenirii si stingerii incendiilor la locul de munca si in incinta societatii. b)instructajul specific locului de munca . b)modul de organizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor la nivelul societatii.precum si OMAi 712/2005. In cazul uni numar mare de participanti . La instructajul introductive general participa urmatoarele categorii de personae: a)noii angajati in munca (pe baza de contract individual de munca. b)salariatii transferati de la o unitate la alta sau detasati in unitatea respectiva. c)lucratorii sezonieri.C……………… …………………………….emit urmatoarea: DECIZIE Art.. d)instructajul special pentru lucrari periculoase.DECIZIA Nr……. d)mijloace tehnice de prevenirebsi stingere a incendiilor . .temporary sau zilieri.cu care sunt echipate constructiile si instalatiile tehnologice proprii si modul de utilizare a acestora.Legii 481/2004. Art.din…………… Subsemnatul…………………………………. e)modul de actiune in cazul observarii si anuntarii unui incendiu.1.sunt: a)instructajul introductive general.DIRECTOR al S.. c)formele si metodele specifice de prevenire si stingere a incendiilor.conventie civila etc. e)instructajul la conversia profesionala.). Categoriile de instructaje in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor prin care se realizeaza instruirea instruirea la angajare si instruirea periodica.2. d)elevii scolilor profesionale. f)actiunile ce trebuie intreprinse dupa perceperea alarmai de incendiu.Instructajul introductive general vizeaza dobandirea de cunostinte cu privire la: a)sistemul de acte normative generala care reglementeaza activitatea de aparare impotriva incendiilor si de acte normative specifice profilului unitatii .. f)instructajul pentru personalul din afara societatii. c)instructajul periodic. Art..liceelor industriale si studenti aflati in practica de specialitate.la aceasta categorie de instructaj se vor constitui grupe avand cel mult 20 persoane.3.

b)cauzele potentiale si riscurile(pericolele) de incendiu si/sau explozie specifice locului de munca.functionarea intretinerea si modul de utilizare a tuturor sistemelor de protectie impotriva incendiilor . Admiterea definitive la lucru a persoanelor instruite se va face numai dupa verificarea nivelului de insusire a cunostintelor.avand drept scop reanprospatarea .Instructajul periodic se executa cu toate categoriile de salariati si are o durata de cel putin 2 ore.dispozitivelor si mijloacelor de protectie impotriva incendiilor. c)riscul de incendiu . Instructajul periodic se executa pe baza tematicii anuale si a graficului de instruire .5. b)obligatiile generale si specifice care revin categoriilor de salariati.amplasarea si modul de actionare a instalatiilor .normele. La terminarea perioadei de instructaj introductive general persoanele instruite vor fi verificate pe baza de teste asupra cunostintelor accumulate . Tematica orientativa anuala de instruire . d)continutul instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si a planului de interventie.regulile si masurile de prevenire si inlaturare a acestora.completarea si detalierea cunostintelor dobandite prin instructajul introductive general si prin instructajul specific locului de munca.masurile de prevenire a acestora.pentru fiecare categorie de personal stabilindu-se nivelul minim de cunostinte necesare. Art.functionarea si modul de urmarire si interventie la instalatiile si sistemele de siguranta ale masinilor si utilajelor de la locurile de munca.evacuarea persoanelor si a bunurilor si pentru anuntarea si stingerea incendiilor. . c)descrierea.4.Durata instructajului introductive general va fi de 8 ore si se va efectua de lucratorul desemnat cu PSI.executandu-se individual de catre seful locului de munca unde urmeaza sa fie incadrata persoana respectiva. Tematicile prezentate pe timpul instructajului specific locului de munca vor fi urmate in mod obligatoriu de demonstratii practice.aflate in dotare.functionarea.aparatelor. La efectuarea instructajului specific locului de munca se urmareste sa se asigure participantilor cunostinte referitoare la: a)caracteristicile fizico-chimice si clasele de periculozitate ale substantelor .materialelor si produselor utilizate la locul de munca . Art. d)descrierea. Durata instructajului va fi de 8 ore repartizate pe timpul perioadei de lucru de proba.utilajelor.cauzele potentiale de incendiu prezentate de instalatiile utilitare ale constructiilor si de procesele de munca desfasurate.adaptata fiecarei categorii de salariati . f)sarcinile specifice care ii revin persoanei instruite pentru prevenirea incendiilor .aprobate de directorul general al societatii. e)descrierea.inclusiv la cele de prevenirea incidentelor si avariilor tehnologice.Instructajul specific locului de munca se face dupa instructajul introductiv general.se va structura astfel: a)actele normative care reglementeaza activitatea de aparare impotriva incendiilor. Nu vor fi admise la locurile de munca persoanele care nu si-au insusit nivelul minim de cunostinte prezentate in cadrul instructajului introductive general.

conducere si control(sefi de sectie.subingineri.de catre conducatorul ethnic.ingineri).maistri.)pentru cel din conducerea agentului economic. -6 luni pentru personalul TESA care are atributii de organizare . b)cand s-au adus modificari procesului tehnologic sau au fost introduce noi tehnologii.rezultatele consmnandu-se in fisa individuala de instructaj.insistandu-se de fiecare data pentru clarificarea problemelor si eliminarea deficientelor constatate.sectoare.explozie. c)alte probleme care se considera necesare.ateliere. -pentru personalul incadrat pe functii tehnice si administrative din sectoarele de productie si din compartimentele de cercetare.intretinere. Art.reparatii. Pe timpul desfasurarii instructajului periodic se va pune accent pe demonstratiile practice.transporturi. -3 luni pentru personalul care lucreaza direct si nemijlocit la aparate. d)cand au aparut modificari ale legislatiei specifice domeniului aparari impotriva incendiilor sau conexe acesteia. b)lucrari de sudare.de intretinere si reparatii.utilaje si instalatii tehnologice(tehnicieni. Instructajul periodic se face astfel: -pentru personalul muncitor . c)la reluarea activitatatii dupa producerea unui eveniment negative (incendiu.control ethnic. Annual se efectueaza o verificare de fond pe baza de teste tip chestionar asupra nivelului de insusire si cunoastere a problematicii care a facut obiectul instructajului periodic.calamitatenaturala. .compartimente si servicii functionale si sefii de departamente .proiectare. Intervalul dintre doua instructaje periodice va fi urmatorul: -3 luni pentru personalul muncitor cu functii de de executie sau operative.6.instalatii.de catre sefii compartimentelor respective.investitii.controlul calitatii.ariat a lipsit mai mult de 30 zile calendaristice de la locul de munca. Instructajul periodic se va face obligatoriu .precum si pentru analisti.in urmatoarele cazuri: a)cand un sal. Verificarea persoanelor instruite privind cunostintele insusite si deprinderile formate in timpul instructajului periodic se va face prin sondaj . -pentru sefi de sectii.e)actiunea salariatilor in cadrul echipelor de interventie (raspuns) in caz de incendiu la antrenamente si exercitii practice.avarie).salariatii fiind angrenati efectiv in executarea unor operatiuni specifice. Tematica orientativa se adapteaza si se completeaza pe parcurs de catre cei care executa instruirea cu concluziile si invatamintele rezultate din: a)controalele efectuate privind respectarea normelor si a sarcinilor stabilite.proiectare.aprovizionare tehnico-materiala si desfacere. -6 luni pentru personalul TESA din sectiile si sectoarele de productie.de catre conducatorul locului de munca respective. Lucrarile care fac obiectul unui astfel de instructaj se refera in principal la: a)lucrari de taiere sau lipire cu flacara. b)incendiile si evenimentele produse in sectoare de activitate similare.masini.cercetare . c)lucrari care pot provoca scantei mecanice. Instructajul special pentru lucrari periculoase se executa inainte de inceperea unor lucrari in timpul carora pot aparea situatii generatoare de incendiu din cauza manifestarii unor surse specifice de aprindere sau a crearii unor conditii potential explosive.depozite etc. sau de catre lucratorul desemnat cu PSI.

b)prezentarea procedurilor din cadrul instructajului specific locului de munca pentru categoriile de personae prevazute la lit.prin care acestea vor fi instruite sumar(maximum 15 minute) asupra principalelor reguli de prevenire a incendiilor pe care trebuie sa le respecte si sunt atentionate asupra unor pericole existente in anumite locuri de pe traseul parcurs in incinta societatii. c)prezentarea procedurii special intocmite pentru persoanele prevazute la lit. c)conducatorii auto .). Problematica instructajului va consta in: a)prezentarea procedurilor specifice instructajului introductive general pentru categoriile de personae prevazute la lit. k)curatarea interioara a unor vase .insotit de tabele cuprinzand numele . Consemnarea efectuarii instructajului pentru personalul din afara societatii se face intr-un process verbal intocmit in acest scop.prenumele si semnatura persoanelor instruite.pe mijloacele pentru transportul materialelor periculoase si personalul apartinand cailor ferate.prelucrate sau vehiculate produse combustibile etc. h)lucrari la care se utilizeaza foc deschis (dezghetari.care sa contina problematica prezentata.si anume: a)personalul societatilor comerciale de constructii-montaj si instalatii..dupa caz.a) si b).aparate.s. e)lucrari de topire a bitumului sau asfaltului.decongelari. j)aplicarea unor materiale de protectie din care se pot degaja cu usurinta vapori si gaze inflamabile si/sau explosive. Instructajul pentru personalul din afara societatii se efectueaza de catre persoana desemnata de conducatorul unitatii.conducte tehnologice sau conductoare electrice.Instructajul pentru personalul din afara unitatii se desfasoara cu persoanele care executa temporar diferite activitati in locuri cu risc de incendiu si/sau de explozie din incinta societatii.de catre conducatorul formatiei de lucru. Art. i)punerea ori repunerea in functiune a instalatiilor si utilajelor tehnologice care prezinta risc foarte mare de incendiu sau oprirea acestora.etc. d)personalul de paza apartinand altor societati comerciale sau firme specializate.rezervoare .d)lucrari care pot provoca scantei si arcuri electrice sau scurtcircuite.sau sisteme de evacuare in care au fost stocate .recipiente.in fisa individuala de instructaj p. b)privind conditiile tehnologice . f)lucrari de curatare prin ardere a unor utilaje .cazanelor.Instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se certifica prin inscrisuri realizate. e)vizitatori in grup de minimum 5 persoane.i. Efectuarea instructajului special pentru lucrari periculoase se consemneaza in permisul(autorizatia) de executie a lucrarii.c) si d).8. g)lucrari pentru distrugerea prin ardere a unor deseuri sau reziduri nerecuperabile sau neutilizabile.intretinere si de service. Art.de catre conducatorul locului de munca. .revizii.e). b)personalul societatilor comerciale(firmelor) de reparatii.aprinderea cuptoarelor tehnologice. Instructajul special pentru lucrari periculoase se efectueaza astfel: a)privind tehnologia de executie .7. sau process verbal de instruire.

-Diminuarea salariului cu 5-10 %.cu: -Avertismment.786/2002 (numai de catre organelle abilitate ale I.G. se intocmeste pentru toate persoanele angajate.alin.58-59 din H. nr.pentru personalul din subordine.Fisele individuale de instructaj p. Art.art.R.R.modificata prin H.. -Amenda contraventionala conf. nr.ARGES).10. la cunostinta persoanelor nominalizate si vor fi prelucrate cu tot personalul muncitor.s. Dupa efectuarea instructajelor este obligatorie completarea fiselor individuale de instructaj p.Pentru nerespectarea prevederilor prezentei decizii personalul ce se face vinovat va fi sanctionat . Dupa completare.in functie de gravitatea faptei .i. DIRECTOR.in scris pe baza de semnatura.Prevederile prezentei decizii vor fi aduse.Prin semnatura persoana instruita demonstreaza participarea la instructaj.ca aceasta si-a insusit cunostintele.U. fisa individuala de instructaj p.s. …………………………………… .iar persoana care a verificat instructajul confirma.i. Conducatorii locurilor de munca vor pastra fisele individuale de instructaj p.i.pe baza examinarii persoanei instruite .G.1.pe o perioada de trei luni. se semneaza de catre persoana instruita si de persoanele care au efectuat si verificat instructajul . Art. 678/1998.S.inscrisul efectuandu-se cu pasta sau cerneala.s.s.i.9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful