S.C. NR……………/…………..

S.R.L. APROBAT, DIRECTOR

TEMATICA INSTRUCTAJELOR PERIODICE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA Pentru anul 2010 I.Instruirea salariatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca se efectueaza in conformitate cu necesarul de instruire nr……../2006in conformitate cu Legea SSM nr.319/2006,a H.G. 1425/2006-normele de aplicare ale acesteia dupa cum urmeaza: -lunar in prima decada a lunii pentru muncitori -semestrial in prima decada a primei lunii din semestru pentru personal TESA,sefi sectie. Durata instructajului periodic va fi de minim 2 ore. 1.Lunar,instructajul periodic va cuprinde informatii privind: -Instructiunile proprii specifice de SSM intocmite de unitate si afisate la locul de munca -riscurile de accidente si imbolnaviri profesionale specifice locului de munca unde este repartizat executantul ,asa cum rezulta ele din evaluarile effectuate ,particularitatile fluxului tehnologic ,precum si masurile de prim ajutor in caz de accidente -notiuni de legislatie . 2.Semestrial ,va cuprinde informatii privind: -notiuni de legislatie -instructiuni proprii specifice de SSM -riscuri de accidente si imbolnaviri profesionale specifice locului de munca unde este repartizat executantul,asa cum rezulta ele din evaluarile effectuate -notiuni de prim ajutor. 3.In cazul detasarii temporare a salariatilor ,pentru efectuarea de diverse lucrari ,altele decat cele pentru care au fost instruiti,seful locului de munca care conduce si raspunde de lucrarea respectiva ii va instruii potrivit pct.1 din prezenta tematica. 4.Instructajele periodice de SSM se vor completa cu prelucrarea urmatoarelor materiale:

7-8.5-6. 4-5 -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului:cp. August -Legea 319/2006. legea SSM:cp.1-2. Februarie -HG 1051/2006 privind cerintele minime de securitate pentru manipularea maselor care prezinta riscuri de afectiuni lombare -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului: cp.9-10 Iunie -Legea 319/2006.13-14. Aprilie -HG 971/2006 privind cerintele minime de semnalizare de securitate si sanatate in munca la locul de munca -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului: cp. Martie -HG 1048/2006 privind cerintele minime pentru utilizarea echipamentului individual de protectie la locul de munca -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului : cp.3-4. -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului:cp. legea SSM: cp. 6-7 -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului: cp. legea SSM:cp.A. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate pentru locul de munca. Instructajul periodic lunar Ianuarie -H. Mai -Legea 319/2006.15-16 Septembrie .11-12 Iulie -Legea 319/2006.1-3 -ISSM specifice Primul ajutor la locul accidentului:cp.legea SSM cp.8-11 -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului: cp.G.

7-8 -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului: cp.4-6 -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului :cp.17-18. Noiembrie -HG 1425/2006.-HG 1425/2006.1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca -Testarea cunostintelor accumulate in urma instructajelor.G.norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006 cp.norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006:cp. 19-partea 3-a. .norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006:cp. B.1-3 -ISSM specifice -Primul ajutor la locul accidentului :cp.21 Decembrie -Factori de risc specifici de accidentare si imbolnavire profesionala -H. Instructajul periodic semestrial Semestrul I. Octombrie -HG 1425/2006.

-ISSM specifice -Primul ajutor la locul de munca Semestrul II -Legea 319/2006.-HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate pentru locul de munca -HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca -HG 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare -HG 1048/2006 privind cerintele minime pentru utilizarea EIP la locul de munca -HG 971/2006 privind cerintele minime de semnalizare de SSM la locul de munca. INTOCMIT. -Lucratorul desemnat pentru toti salariatii..5 m)numai daca pe langa instruirea specifica de SSM sunt echipati cu echipament individual de protectie.legea SSM -HG 1425/2006. Testarile se vor da astfel: -persoanele desemnate sa efectueze instructajul la locul de munca. testeaza salariatii din subordine. .au o persoana desemnata prin decizie scrisa sa supravegheze lucrarea si au viza medical pe fisa de instructaj “Apt pentru lucrul la inaltime” Instructajele se vor finalize cu testarea cunostintelor accumulate in urma lor conform programului annual de testari. …………………………. Rezultatele testarilor vor fi consemnate in fisa de instructaj.Executanti vor fi repartizati pentru lucrul la inaltime(min 2.norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006 -Factori de risc specifici de accidentare si imbolnavire profesionala -ISSM specifice 5.

9.Instructajul special pentru lucrari periculoase se executa inaintea inceperii lucrarilor care implica existenta unor factori de risc care pot determina sau favoriza producerea unor factori de risc .Instructajele periodice privind situatiile de urgenta se executa de catre conducatorii directi ai locurilor de munca numiti prin dispozitia conducerii societatii. 7.R.L.Durata instructajului minim este de 2 ore. 6.acte normative.. S. NR…………/…………….iar nerespectarea acestui act normative atrage raspunderea administrativa.materiala.C.Nu vor fi admise la lucru persoanele neinstruite privind modul de actiune si de contracarare a efectelor unor situatii de urgenta precum si cele care nu si-au insusit notiunile predate cu ocazia instructajelor.de catre conducatorul locului de munca.cunoasterea si utilizarea mijloacelor de prima interventie etc. DIRECTOR ……………… TEMATICA INSTRUCTAJELOR PERIODICE IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA Pentru anul 2010 1.Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.demonstratii practice. …………………………. 2. APROBAT.S.. -privind conditiile tehnologice.La toate instructajele periodice se vor prelucra normele si instructiunile specifice locului de munca si echipamentelor tehnice la care lucreaza salariatii respective.Instructajul pentru lucrari periculoase se executa astfel : -privind tehnologia de executie . 5.de catre conducatorul formatiei de lucru. 4. 8. 3.Instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta este parte componenta a pregatirii profesionale si are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor necesare in vederea prevenirii si contracararii efectelor acestora. .civila sau penala dupa caz.Instruirea in domeniul situatiilor de urgenta se executa in conformitate cu OMAI 712/2005.contraventionala.Instructajele periodice se efectueaza dupa cum urmeaza: -lunar in prima decada a lunii pentru toti salariatii.

regului de comportament.10. 1-30 Mai -OMI 163/2007 art.21-40 Martie -Legea 307/2006 art.1-20 -Notiuni despre protectia civila Februarie -Legea 307/2006art.131-157 -Tehnica de stingere a incendiilor.Planul de interventie Septembrie -OMI 163/2007 art.41-56 Aprilie -OMI 163/2007 art. August -OMI 163/2007 art.111-130 Octombrie -OMI 163/2007 art. Noiembrie -Mijloace de protectie individuale si collective -Managementul la dezastre Decembrie -Testarea cunostintelor -Aplicatie practica .51-70 -Protectia populatiei si a bunurilor materiale prin evacuare Iulie -OMI 163/2007 art.Organizarea interventiei. Instructajul periodic lunar Ianuarie -Legea 307/2006 art.Instructajul periodic pe anul 2010 se completeaza dupa cum urmeaza: A.31-50 -Notiuni despre dezastre -Reguli de comportare si masuri de protectie in caz de dezastre Iunie -OMI 163/2007 art.91-110 -Planul de evacuare.mijloace de stingere a incendiilor.71-90 -Instintarea si alarmarea populatiei -Semnale de alarma.

Responsabilul PSI va testa annual cunostintele accumulate de salariati in urma instructajelor.Conducatorii locurilor de munca vor pastra aceste fise de instructaj pentru personalul din subordine . INTOCMIT.testari ale caror rezultat vor fi trecute in fisa de instructaj.acordand calificative in fisa de instructaj. INSTRUCTAJUL PERIODIC SEMESTRIAL Semestrul I -Legea 307/2006 -OMI 163/2007 art.B. .mijloace de stingere a incendiilor -Mijloace de protectie individuale si collective -Managementul la dezastre -Testarea cunostintelor -Aplicatie practica 11.reguli de comportament -Planul de evacuare.Instructajul periodic de instruire a salariatilor pentru situatii de urgenta se certifica prin inscrisuri realizate in Fisa individuala de instructaj pentru situatii de urgenta .Planul de interventie -Tehnica de stingere a incendiilor. Semestrul II -OMI 163/2007 art 71-157 -Instintarea si alarmarea populatiei -Semnale de alarma. 12. 13.Organizarea interventiei.. 14.1-70 -Notiuni despre protectia civila -Notiuni despre dezastre -Reguli de comportare si masuri de protectie in caz de dezastre -Protectia populatiei si a bunurilor materiale prin evacuare.Periodic se vor testa cunostintele acumulate in urma instructajelor . ………………….

avand in vedere prevederile Legii securitatii muncii nr.3.riscurile evaluate/unitate. c) celor veniti in unitate ca detasati.4.319/2006.C………………… S.S.L.HG 1425/2006. – Durata instructajului este de 8 ore.Planul de securitate si sanatate in munca. – Dupa terminarea perioadei de Instructaj introductive general.Primul ajutor la locul accidentiului).1. Instructajul introductive general se va consemna in mod obligatoriu in fisa individuala de instructaj. Verificarea insusirii cunostintelor se efectueaza de catre lucratorul desemnat cu protectia muncii. – Instructajul introductive general se face: a) noilor incadrati in munca. b) celor transferati de la o unitate la alta.R.R.cu indicarea materialului predate(Legea 319/2006.prin examinare. ADMINISTRATOR. ……………………………… .5. d) elevilor scolilor profesionale e) persoanelor aflate in unitate in perioada de proba in vederea angajarii.L. Art.cu pasta sau cerneala . emit urmatoarea: DECIZIE: Art.duratei si datei de instruire. Art. Subsemnatul……………………….administrator al S.personalul instruit va fi supus verificarii cunostintelor de protectia muncii .prin semnarea fisei de instructaj..C. Art. DECIZIA Nr………din……………… S. – Instructajul introductive general se va efectua de catre responsabilul cu protectia muncii din societate.2.semnandu-se de catre cel care a fost instruit si de cel care a efectuat instructajul. – Incepand cu data prezentei se stabileste metodologia efectuarii “instructajului introductive general de protectia muncii” Art.

duratei si datei de instruire.R.semnandu-se de cel care a fost instruit si de cel care a efectuat instructajul. – In cadrul instructajului introductive general se vor expune. d)mijloacele tehnice de prevenire si stingere si modul de utilizare a acestora. -II.privind instruire in domeniul Situatiilor de Urgenta.precum si OMI 163/2007. Metodologia efectuarii instructajului introductive general Art.. – Incepand cu data prezentei se stabileste metodologia efectuarii “instructajului introductive general de SU”. -III. Art. Subsemnatul……………………………….2.cu pasta sau cerneala.avind in vedere prevederile Legii 307/2006.instructajul introductive general SU. ………………….C. – Instructajul introductive general se face: a) noilor incadrati in munca..Incepand cu data prezentei se stabileste metodologia si tematica efectuarii: -I.cu indicarea materialului predat.1. e) persoanelor angajate ca angajati sezonieri. Instructajul introductive general se va consemna in mod obligatoriu in fisa individuala de instructaj.4.instructajului periodic SU. b)modul de organizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor la nivelul societatii.5.in principal urmatoarele tematici: a)sistemul de acte normative generale care reglementeaza activitatea de aparare impotriva incendiilor si de acte normative specifice profilului societatii. Art.C. c) celor veniti in unitate ca detasati. I. Art.instructajul la locul de munca SU.temporary sau zilieri. S. b) celor transferati de la o unitate in alta. c)formele si metodele specifice de prevenire si stingere a incendiilor.DIRECTOR al S. d) elevilor scolilor profesionale .din…………….liceelor si studentilor aflati in practica de specialitate. –Instructajul introductive general se va efectua de catre lucratorul desemnat cu SU. S. e)modul de actiune in cazul observarii si anuntarii unui incendiu.OMAI 712/2005. emit urmatoarea: DECIZIE Art.L.3.L.S. . DECIZIA Nr……….R.

III Metodologia efectuarii instructajului periodic .evacuarea persoanelor si a bunurilor si pentru anuntarea si stingerea incendiilor.se efectueaza de catre lucratorul desemnat cu SU.Admiterea definitiva la lucru va fi aprobata de catre seful ierarhic superior al conducatorului locului de munca. b)celor transferati de la o unitate la alta.duratei si datei instruirii.7.6.masurile de prevenire a acestora. c)celor veniti in unitate ca detasati.pentru toti salariatii din cadrul societatii.9.cu indicarea materialului predate . Instructajul la locul de munca se face: a)noilor incadrati in munca.temporari sau zilieri.Instructajul la locul de munca .10. Metodologia efectuariiinstructajului la locul de munca Art. Art. -continutul instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si a planului de interventie specifice. –Tematica instructajului la locul de munca este anexata prezentei. –Dupa terminarea perioadei de instructaj iroductive general .prin examinare orala sau pe baza de teste.Art. –Durata instructajului la locul de munca este de 8 ore.cel care a efectuat instructajul sic el care l-a admis definitive la lucru.se face dupa instructajul introductive general si are ca scop prezentarea riscurilor si masurilor de prevenire specifice locului de munca unde a fost repartizata persoana respective. Art. Art. Instructajul la locul de munca. –Durata instructajului este de 8 ore.liceelor si studentilor aflati in practica de specialitate. Art. -sarcinile specifice ce ii revin persoanei instruite pentru prevenirea incendiilor.cu pasta sau cerneala .12. Art. Art. e)persoanelor angajate ca angajati sezonieri. -descrierea. II.functionarea si modul de urmarire si interventie la instalatiile si sistemele de siguranta ale masinilor si utilajelor de la locurile de munca .8.personalul instruit va fi supus verificarii cunostintelor.11.Instructajul la locul de munca va include obligatoriu demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura si va cuprinde informatii privind: -cauzele potentiale si riscurile(pericolele) de incendiu si/ sau explozie specifice locului de munca . d)elevilor scolilor profesionale.13.inclusive la cele de prevenire a incendentelor si avariilor tehnologice. –Tematica instructajului introductive general este anexata prezentei. Instructajul la locul de munca.semnandu-se de cel instruit.se va consemna in mod obligatoriu in fisa individuala de instructaj .

Art.16.sefii locurilor de munca .Instruirea acestora se face in prima zi de prezenta la serviciu inainte de inceperea activitatii de productie.2 ore la 3 luni pentru personalul tehnic-administrativ si economic.18.Responsabilul de securitatea muncii.Durata si periodicitatea instructajului periodic pentru intreg personalul din cadrul societatii este urmatoarea: .14. pe societate.Prezenta decizie va fi adusa la cunostinta tuturor persoanelor implicate si vor semna pentru aceasta. Art. INTOCMIT.medical etc.persoanele cu functii de conducere care au in subordine angajati.avarie).Dupa efectuarea instructajului periodic.U. d)la reluarea activitatii.vor duce la indeplinire prevederile prezentei decizii.Fisa de instructaj se intocmeste pentru personalul permanent. Art.temporary sau zilieri si va fi pastrata de catre conducatorul locului de munca. .instructajul periodic se va face in ziua urmatoare efectuarii instructajului la locul de munca.confirmand pe baza examinarii persoanei respective(examinare orala sau pe baza de teste).explozie.angajat cu conventii civile sau detasat.19. Art.C…………………………S. La cei care nu au participat la instruire .pentru lucratorii sezonieri.Instructajul periodic se face intregului personal si are drept scop aprofundarea normelor PSI.2 ore la 6 luni pentru personalul de conducere.Tematica de instruire pentru anul 2009 este anexata prezentei decizii: Art.………………….2 ore lunar pentru personalul de executie. . Art. Instructajul periodic se va face suplimentar celui programat si in urmatoarele cazuri: a)-cand un salariat a lipsit peste 30 de zile calendaristice din productie.calamitate naturala.S.17.16.R. Pentru personalul nou angajat.ca acesta si-a insusit materialul predate.completandu-se in mod obligatoriu si cu demonstratii practice. c)cand au aparut modificari ale legislatiei specifice. fisa de instructaj se semneaza de cel instruit si de cel care a efectuat instructajul .dupa producerea unui eveniment negative(incendiu. S. b)cand s-a modificat procesul tehnologic ori au fost introduce noi tehnologii.se va trece in fisa de instructaj cauza neparticiparii (CO.15.L.. Art. .).

DIRECTOR al S..Instruirea salariatilor in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor este parte componenta a pregatirii profesionale a acestora si are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor necesare in vederea prevenirii si stingerii incendiilor la locul de munca si in incinta societatii. f)instructajul pentru personalul din afara societatii. Categoriile de instructaje in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor prin care se realizeaza instruirea instruirea la angajare si instruirea periodica. d)instructajul special pentru lucrari periculoase.din…………… Subsemnatul………………………………….3.. b)instructajul specific locului de munca . Art.Legii 481/2004.la aceasta categorie de instructaj se vor constitui grupe avand cel mult 20 persoane.2. d)elevii scolilor profesionale.cu care sunt echipate constructiile si instalatiile tehnologice proprii si modul de utilizare a acestora. .). e)modul de actiune in cazul observarii si anuntarii unui incendiu. La instructajul introductive general participa urmatoarele categorii de personae: a)noii angajati in munca (pe baza de contract individual de munca. c)lucratorii sezonieri.liceelor industriale si studenti aflati in practica de specialitate. In cazul uni numar mare de participanti . f)actiunile ce trebuie intreprinse dupa perceperea alarmai de incendiu.emit urmatoarea: DECIZIE Art.1.precum si OMAi 712/2005..DECIZIA Nr…….temporary sau zilieri. d)mijloace tehnice de prevenirebsi stingere a incendiilor . Art.. b)modul de organizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor la nivelul societatii. e)instructajul la conversia profesionala.privind instruirea in domeniul situatiilor de urgenta. c)instructajul periodic.avind in vedere prevederile Legii 307/2006. b)salariatii transferati de la o unitate la alta sau detasati in unitatea respectiva.Instructajul introductive general vizeaza dobandirea de cunostinte cu privire la: a)sistemul de acte normative generala care reglementeaza activitatea de aparare impotriva incendiilor si de acte normative specifice profilului unitatii .C……………… …………………………….conventie civila etc. c)formele si metodele specifice de prevenire si stingere a incendiilor.sunt: a)instructajul introductive general.

b)obligatiile generale si specifice care revin categoriilor de salariati.Durata instructajului introductive general va fi de 8 ore si se va efectua de lucratorul desemnat cu PSI.normele. La efectuarea instructajului specific locului de munca se urmareste sa se asigure participantilor cunostinte referitoare la: a)caracteristicile fizico-chimice si clasele de periculozitate ale substantelor . La terminarea perioadei de instructaj introductive general persoanele instruite vor fi verificate pe baza de teste asupra cunostintelor accumulate . f)sarcinile specifice care ii revin persoanei instruite pentru prevenirea incendiilor . Art.completarea si detalierea cunostintelor dobandite prin instructajul introductive general si prin instructajul specific locului de munca.amplasarea si modul de actionare a instalatiilor .materialelor si produselor utilizate la locul de munca .avand drept scop reanprospatarea .dispozitivelor si mijloacelor de protectie impotriva incendiilor.se va structura astfel: a)actele normative care reglementeaza activitatea de aparare impotriva incendiilor.masurile de prevenire a acestora. Admiterea definitive la lucru a persoanelor instruite se va face numai dupa verificarea nivelului de insusire a cunostintelor. Instructajul periodic se executa pe baza tematicii anuale si a graficului de instruire .Instructajul periodic se executa cu toate categoriile de salariati si are o durata de cel putin 2 ore. Tematicile prezentate pe timpul instructajului specific locului de munca vor fi urmate in mod obligatoriu de demonstratii practice. e)descrierea.utilajelor. Nu vor fi admise la locurile de munca persoanele care nu si-au insusit nivelul minim de cunostinte prezentate in cadrul instructajului introductive general.Instructajul specific locului de munca se face dupa instructajul introductiv general.cauzele potentiale de incendiu prezentate de instalatiile utilitare ale constructiilor si de procesele de munca desfasurate.functionarea intretinerea si modul de utilizare a tuturor sistemelor de protectie impotriva incendiilor . c)descrierea.inclusiv la cele de prevenirea incidentelor si avariilor tehnologice.evacuarea persoanelor si a bunurilor si pentru anuntarea si stingerea incendiilor.5.aprobate de directorul general al societatii. c)riscul de incendiu . Tematica orientativa anuala de instruire .aparatelor. Art.adaptata fiecarei categorii de salariati .regulile si masurile de prevenire si inlaturare a acestora. d)descrierea.executandu-se individual de catre seful locului de munca unde urmeaza sa fie incadrata persoana respectiva. .functionarea. b)cauzele potentiale si riscurile(pericolele) de incendiu si/sau explozie specifice locului de munca.4.functionarea si modul de urmarire si interventie la instalatiile si sistemele de siguranta ale masinilor si utilajelor de la locurile de munca.pentru fiecare categorie de personal stabilindu-se nivelul minim de cunostinte necesare. d)continutul instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si a planului de interventie.aflate in dotare. Durata instructajului va fi de 8 ore repartizate pe timpul perioadei de lucru de proba.

Tematica orientativa se adapteaza si se completeaza pe parcurs de catre cei care executa instruirea cu concluziile si invatamintele rezultate din: a)controalele efectuate privind respectarea normelor si a sarcinilor stabilite.6. . Intervalul dintre doua instructaje periodice va fi urmatorul: -3 luni pentru personalul muncitor cu functii de de executie sau operative. -pentru sefi de sectii. Verificarea persoanelor instruite privind cunostintele insusite si deprinderile formate in timpul instructajului periodic se va face prin sondaj .transporturi.instalatii.de catre conducatorul locului de munca respective.proiectare.utilaje si instalatii tehnologice(tehnicieni.in urmatoarele cazuri: a)cand un sal. sau de catre lucratorul desemnat cu PSI.de catre sefii compartimentelor respective.sectoare.reparatii.e)actiunea salariatilor in cadrul echipelor de interventie (raspuns) in caz de incendiu la antrenamente si exercitii practice. Instructajul special pentru lucrari periculoase se executa inainte de inceperea unor lucrari in timpul carora pot aparea situatii generatoare de incendiu din cauza manifestarii unor surse specifice de aprindere sau a crearii unor conditii potential explosive.explozie.calamitatenaturala.compartimente si servicii functionale si sefii de departamente .subingineri.insistandu-se de fiecare data pentru clarificarea problemelor si eliminarea deficientelor constatate. c)lucrari care pot provoca scantei mecanice.ateliere. b)lucrari de sudare. Pe timpul desfasurarii instructajului periodic se va pune accent pe demonstratiile practice.maistri.controlul calitatii. Instructajul periodic se va face obligatoriu . Lucrarile care fac obiectul unui astfel de instructaj se refera in principal la: a)lucrari de taiere sau lipire cu flacara. -pentru personalul incadrat pe functii tehnice si administrative din sectoarele de productie si din compartimentele de cercetare. b)cand s-au adus modificari procesului tehnologic sau au fost introduce noi tehnologii.cercetare .masini.ingineri).investitii.de catre conducatorul ethnic. c)la reluarea activitatatii dupa producerea unui eveniment negative (incendiu.control ethnic. Instructajul periodic se face astfel: -pentru personalul muncitor .intretinere.depozite etc. d)cand au aparut modificari ale legislatiei specifice domeniului aparari impotriva incendiilor sau conexe acesteia.precum si pentru analisti.aprovizionare tehnico-materiala si desfacere.de intretinere si reparatii. b)incendiile si evenimentele produse in sectoare de activitate similare. Art.rezultatele consmnandu-se in fisa individuala de instructaj. -3 luni pentru personalul care lucreaza direct si nemijlocit la aparate.ariat a lipsit mai mult de 30 zile calendaristice de la locul de munca.)pentru cel din conducerea agentului economic.conducere si control(sefi de sectie. -6 luni pentru personalul TESA din sectiile si sectoarele de productie. Annual se efectueaza o verificare de fond pe baza de teste tip chestionar asupra nivelului de insusire si cunoastere a problematicii care a facut obiectul instructajului periodic. -6 luni pentru personalul TESA care are atributii de organizare . c)alte probleme care se considera necesare.proiectare.avarie).salariatii fiind angrenati efectiv in executarea unor operatiuni specifice.

e).rezervoare . c)conducatorii auto .decongelari.etc.prelucrate sau vehiculate produse combustibile etc.prenumele si semnatura persoanelor instruite. g)lucrari pentru distrugerea prin ardere a unor deseuri sau reziduri nerecuperabile sau neutilizabile.insotit de tabele cuprinzand numele .Instructajul pentru personalul din afara unitatii se desfasoara cu persoanele care executa temporar diferite activitati in locuri cu risc de incendiu si/sau de explozie din incinta societatii. .de catre conducatorul locului de munca. b)personalul societatilor comerciale(firmelor) de reparatii.prin care acestea vor fi instruite sumar(maximum 15 minute) asupra principalelor reguli de prevenire a incendiilor pe care trebuie sa le respecte si sunt atentionate asupra unor pericole existente in anumite locuri de pe traseul parcurs in incinta societatii.7.aprinderea cuptoarelor tehnologice.). Efectuarea instructajului special pentru lucrari periculoase se consemneaza in permisul(autorizatia) de executie a lucrarii. b)privind conditiile tehnologice . i)punerea ori repunerea in functiune a instalatiilor si utilajelor tehnologice care prezinta risc foarte mare de incendiu sau oprirea acestora. j)aplicarea unor materiale de protectie din care se pot degaja cu usurinta vapori si gaze inflamabile si/sau explosive.dupa caz. f)lucrari de curatare prin ardere a unor utilaje . Instructajul special pentru lucrari periculoase se efectueaza astfel: a)privind tehnologia de executie . Art. d)personalul de paza apartinand altor societati comerciale sau firme specializate. Art.recipiente.cazanelor. e)lucrari de topire a bitumului sau asfaltului.si anume: a)personalul societatilor comerciale de constructii-montaj si instalatii. e)vizitatori in grup de minimum 5 persoane. c)prezentarea procedurii special intocmite pentru persoanele prevazute la lit. h)lucrari la care se utilizeaza foc deschis (dezghetari. Instructajul pentru personalul din afara societatii se efectueaza de catre persoana desemnata de conducatorul unitatii.s.care sa contina problematica prezentata.in fisa individuala de instructaj p. b)prezentarea procedurilor din cadrul instructajului specific locului de munca pentru categoriile de personae prevazute la lit.8.intretinere si de service. Consemnarea efectuarii instructajului pentru personalul din afara societatii se face intr-un process verbal intocmit in acest scop.conducte tehnologice sau conductoare electrice.c) si d).Instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se certifica prin inscrisuri realizate.aparate. sau process verbal de instruire.de catre conducatorul formatiei de lucru.pe mijloacele pentru transportul materialelor periculoase si personalul apartinand cailor ferate.i.revizii. Problematica instructajului va consta in: a)prezentarea procedurilor specifice instructajului introductive general pentru categoriile de personae prevazute la lit.a) si b)..d)lucrari care pot provoca scantei si arcuri electrice sau scurtcircuite.sau sisteme de evacuare in care au fost stocate . k)curatarea interioara a unor vase .

pentru personalul din subordine. Conducatorii locurilor de munca vor pastra fisele individuale de instructaj p. nr.s. Dupa completare.inscrisul efectuandu-se cu pasta sau cerneala.Prin semnatura persoana instruita demonstreaza participarea la instructaj. Art.G. 678/1998.Pentru nerespectarea prevederilor prezentei decizii personalul ce se face vinovat va fi sanctionat .U.ARGES).alin. …………………………………… .Fisele individuale de instructaj p.R.ca aceasta si-a insusit cunostintele.i.in functie de gravitatea faptei ..58-59 din H. se semneaza de catre persoana instruita si de persoanele care au efectuat si verificat instructajul .i.Prevederile prezentei decizii vor fi aduse.s.R. Art. DIRECTOR.i. -Diminuarea salariului cu 5-10 %.i.786/2002 (numai de catre organelle abilitate ale I.art.in scris pe baza de semnatura. fisa individuala de instructaj p.9.pe o perioada de trei luni. se intocmeste pentru toate persoanele angajate.10. nr.pe baza examinarii persoanei instruite .s.iar persoana care a verificat instructajul confirma.cu: -Avertismment.s. -Amenda contraventionala conf. la cunostinta persoanelor nominalizate si vor fi prelucrate cu tot personalul muncitor.modificata prin H. Dupa efectuarea instructajelor este obligatorie completarea fiselor individuale de instructaj p.S.1.G.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful