Sunteți pe pagina 1din 3

CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI

Nr. …………………………………..
Aprob,
Director
Robert Berezovski

REGISTRUL RISCURILOR

gestionarea riscului

secundareEventuale riscuri
Termen de punere în
Instrumente de control

Data ultimei revizuiri


Descrierea Circumstanțe care Risc inerent Strategia adoptată Risc rezidual

Responsabil cu
Obiective riscurilor favorizează apariția pentru risc

Probabilitate

Impact

Expunere

Probabilitate

Impact

Expunere
riscului

operă
intern
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. - Diminuarea - Politica neunitară Director S R M Implicarea Unității Supervizare 2011 Nov. S S SS


Elaborarea unei indicatorilor de aplicata de către CCM Centrale de MINISTRU 2010
strategii unitare rezultat și a celor Guvern, în tratarea Armonizare a
in domeniul de performanță. statutului funcției Sistemelor de
activității de - Favorizarea publice de controlor. Management
control la neregulilor iar în - Crearea unor Financiar si Control
nivelul unele cazuri decalaje majore din cadrul MFP, a
administrației chiar a fraudelor privind salarizarea Corpului de Control
publice, în personalului cu al Primului
concordanță cu atribuții de control, Ministru, precum și
standardele în raport cu celelalte a celorlalte organe
internaționale categorii de centrale cu atribuții
acceptate de personal cu atribuții de control, în
Uniunea asemănătoare. elaborarea unei
Europeană - Scăderea gradului strategii comune
de cointeresare a privind statutul
personalului, în controlorului
realizarea sarcinilor
de serviciu.

1
CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI

2. Neîndeplinirea - Blocarea Director S M SM Ocuparea posturilor Supervizare Permanent Apr. S S SS


Asigurarea cu planului anual posturilor vacante; CCM la CCM in Secretar 2011
personal de control prin - Concedii medicale conformitate cu General
calificat a CCM diminuarea și concedii de prevederile legale
conform statului numărului de maternitate, și de referitoare la
de funcții misiuni de creștere /îngrijire organizarea și
aprobat control, în cazul copii. desfășurarea
existenței unui concursurilor/
număr mare de examenelor.
posturi vacante
3. Neidentificarea - Lipsa programelor Director S M SM - Asigurarea și Monitorizare Permanent Feb. S S S
Respectarea unor posibile legislative CCM prelucrarea Director 2011
legislației, deficiente, Lex/Indaco Angajații permanentă a CCM
regulilor și a iregularități și CCM cadrului normativ
regulamentelor nereguli. specific activității de
de către control
angajații CCM - Monitorizarea
respectării ROF-ului
și ROI-ului
4. - Neinformarea - Nivelul scăzut de Director S M SM - Asigurarea Monitorizare Permanent Ian. S S S
Respectarea privind integritate CCM condițiilor necesare și evaluare 2011
principiilor de încălcarea unei profesională și Angajații cunoașterii de către Director
etică, integritate obligați specifice. morală al CCM salariații CCM a CCM
și competență - Omisiunea salariatului; regulamentelor care
profesională intenționată a - Neconștientizarea reglementează
unor posibile importanței comportamentul
deficiente, activității pe care o acestora.
iregularități și desfășoară - Selectarea de
nereguli personal cu un nivel
constatate corespunzător de
integritate
profesionala și
morală
5. Omisiuni de - Nerespectarea Director S M SM Identificarea și Supervizare Permanent Aug. S S S
Întocmirea și formă și fond standardelor CCM revizuirea Director 2010
revizuirea de privind prevăzute pentru Angajații obiectivelor de CCM
proceduri întocmirea activitatea de CCM control precum si a
operaționale actelor/ control. activităților specifice

2
CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI

corespunzătoare documentelor CCM.


activității de premergătoare,
control a CCM intermediare și
finale ale actului
de control
6. - Superficialitate Neidentificarea Director S M SM Întocmirea de Supervizare Oct. Mar. S S S
Întocmirea de în îndeplinirea riscurilor specifice CCM proceduri MINISTRU 2010 2010
strategii activității de activității/ Angajații operaționale de
specifice control privind obiectivelor datorită CCM control pentru
activității de protejarea necunoașterii și/sau fiecare obiectiv și
control pentru fondurilor nerespectării fiecare activitate, in
fiecare tip de publice și a legislației specifice funcție de actele
entitate publică patrimoniului normative care le
subordonată sau public reglementează pe
coordonată de - Superficialitate fiecare în parte.
MECTS în îndeplinirea
activității de
control privind
respectarea
legislației în
vigoare
7. Plafonarea - Neaccesarea Director S M SM - Planificarea Supervizare Ian. Mar. S S S
Ridicarea cunoștințelor programelor anuale CCM personalului CCM Secretar 2011 201o
continuă a profesionale. de perfecționare Angajații la cursuri de General
nivelului - Neacordarea CCM perfecționare.
profesional importanței - Asigurarea
cuvenite condițiilor de
perfecționării la perfecționare la
locul de muncă (15 locul de muncă.
zile/an)

Întocmit,
Consilier
Laurențiu Bara
 S = scăzut
 M = mediu
 R = ridicat