Sunteți pe pagina 1din 55

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1 2 3 4
)a%ori*ea*+ apari(ia ri'$!"!iCir$!m'ta (e"e $are

7
,'trate-ia a.optat+/tratarea ri'$!ri"or A$(i! i pe tr!

10

11

12
'e$! .are2 O#'3E%e t!a"e ri'$!ri E5p! ere

a$(i! iire%i*!iri 1i 'ta.i!"&ata !"timei

Ge'tio area ri'$!"!iRe'po 'a#i"!" $!

ap"i$are 0 imp"eme tareTerme .e

i ter I 'tr!me te"e .e $o tro"

&e'$rierea ri'$!"!i

Ri'$ i ere t

Compartime t!"

Ri'$ re*i.!a" "a .ata !"timei re%i*!iri

O#ie$ti%e

4ro#a#i"itate

4ro#a#i"itate

E5p! ere

Impa$t

I.
Comisia de Limb i

DIDACTIC
1. Derularea activitii curente de predarenvare i de evaluare la clas necorelarea metodelor i strate iilor de predare-nvare cu nivelul clasei! neadaptarea metodelor i strate iilor de cadrele didactice nu au participat la cursuri i sta ii de "ormare pro"esional estimarea nerealist a Director Director ad#unct $esponsabil comisie % % & Cursuri de "ormare pro"esional Asistene i interasistene la ore Lecii demonstrative 'rocentul de promovabilitate la e(amenele naionale i internaionale )D*L+, etc. Direciune, Consiliul de Administraie 'ermanent La nceputul i la s".ritul semestrelor colare La nceputul sem. II, n curs de derulare

Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

Impa$t

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1
comunicare

3
evaluare la coninuturile predate i la competenelor "ormate la elevi incoeren n demersuri de tipul/ predare modernevaluare tradiionalist sau invers lucrul n ec3ip de"ectuos/ "ormarea de"ectuoas a ec3ipelor cali"icarea redus i0sau ine al a membrilor ec3ipelor de lucru neacoperirea domeniilor de competen speci"ice

4
bu etului de timp necesar ndeplinirii unor sarcini de lucru 0 reali1rii unor produse

7
susinute de cadrele didactice cu e(perien, de metoditi, de "ormatori n didactica disciplinei

8
Comisie metodic Diverse comisii centrate pe procesele didactico 2 peda o ice ,mana ementul clasei de elevi, evaluare, C.*.A.C., etc.

10

11

12

%. Asi urarea activitii de per"orman

ale erea unor persoane c3eie cu competene speci"ice di"icil de nlocuit i 0 sau care au i alte responsabiliti la nivelul entitii, care le restr.n timpul0disponib ilitatea pentru activitile de per"orman estimarea nerealist a bu etului de timp necesar

Director Director ad#unct $esponsabil comisie

&

$e .ndirea strate iei 4imularea Cursuri de "ormare pro"esional Asistene i interasistene la ore Lecii demonstrative susinute de cadrele didactice cu e(perien, de metoditi, de "ormatori n didactica

'rocentul de promovabilitate la e(amenele naionale i internaionale )D*L+, etc. Direciune, Consiliul de Administraie Comisie metodic Diverse comisii centrate pe procesele didactico 2 peda o ice ,mana ementul clasei de elevi, evaluare, C.*.A.C., etc.

'ermanent La nceputul i la s".ritul semestrelor colare

La nceputul sem. II, n curs de derulare

Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1 2 3 4
ndeplinirii unor sarcini de lucru 0 reali1rii unor produse 5. 'reocuparea pentru "ormarea pro"esional pierderea sau diminuarea reputaiei pro"esionale pla"onarea pro"esional scderea motivaiei pro"esionale i a radului de implicare pro"esional Director Director ad#unct $esponsabil comisie Toi membrii comisiei metodice % % &

7
disciplinei

10

11

12

Diseminarea n catedre de ctre cei care au participat la sta ii0cursuri de "ormare 6i1ibilitate mai accentuat n mass media a unor per"ormane ale cadrelor didactice0elevi lor Cursuri de "ormare si de per"ectionare Actiuni si activitati interdisciplina re Asistente interasistente

Comisia 7m i societate

1.*"icienti1are proces de predarenvare

centrarea pe pro"esor, nu pe elev - metode nonactive

8nele colective de elevi supradimension ate Lipsa de e(perien a unor cadre didactice

Director Director ad#unct $esponsabil comisie Toi membrii comisiei metodice

&

'rocentul de promovabilitate la e(amenele naionale i internaionale )D*L+, etc. Direciune, Consiliul de Administraie Comisie metodic Diverse comisii centrate pe procesele didactico 2 peda o ice, mana ementul clasei de elevi, evaluare, C.*.A.C., etc. Direciune, Consiliul de Administraie Comisie metodic Diverse comisii centrate pe procesele didactico 2 peda o ice, mana ementul clasei

'ermanent La nceputul i la s".ritul semestrelor colare

La nceputul sem. II, n curs de derulare

'ermanent La nceputul i la s".ritul semestrelor colare

La nceputul sem. II, n curs de derulare

Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1 2 3 4 5 6 7
Lectii demonstrative )desc3ise Lectii A*L.

8
de elevi, evaluare, C.*.A.C., etc.

10

11

12

suprancrcarea sistemului educaional

Lipsa de e(perien a unor cadre didactice

&

Aciuni si activiti interdisciplinare

Comisie metodic Diverse comisii centrate pe procesele didacticopeda o ice, mana ementul clasei de elevi, evaluare etc. Consiliul de Administraie! Comisia pentru "ormare continua si de1voltare pro"esional! C*AC

'ermanent La nceputul i la s".ritul semestrelor colare

La nceputul sem. II, n curs de derulare

%. De1voltarea pro"esionala

lipsuri provocate de o slab dotare cu mi#loace te3nicomoderne i de "acilitare a procesului de predare 2nvareevaluare, n sala de clasa.

$esurse "inanciare limitate

CA Comisia pentru "ormare continua si de1voltare pro"esional Asociaia de prini

&

Introducerea mi#loacelor te3nicodidactice moderne 9nvarea si "ormarea continu! 'ropunerea cursurilor de "ormare

'e tot parcursul anului colar.

La nceputul sem. II, n curs de derulare

Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1 2 3 4 5 6 7
continu n "uncie de nevoile identi"icate

10

11

12

Comisia de matematic i tiinele

1.*"icienti1are a procesului de predarenvare

centrarea pe pro"esor, nu pe elev - metode tradiionale n de"avoarea celor moderne

Colective de elevi supradimensionate :eimplicare, u1ura cadrului didactic

;embrii comisiei metodice $esponsab il ariei curriculare Director Director ad#unct CA

Cursuri de "ormare si de per"ecionare Aciuni i activiti interdisciplina re Asistene interasistene Lecii demonstrative )desc3ise Lecii A*L.

Direciune, Consiliul de Administraie Comisie metodic Diverse comisii centrate pe procesele didactico 2 peda o ice, mana ementul clasei de elevi, evaluare, C.*.A.C., etc.

'ermanent i la nceputul respectiv s".ritul semestrelor colare.

La nceputul sem. II, n curs de derulare

Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1 2 3
suprancrcarea sistemului educaional

4
Cadre didactice pasive la sc3imbari si nevoi actuale ale elevilor.

5
;embrii comisiei metodice $esponsab il ariei curriculare %

6
1 &

7
Aciuni i activiti interdisciplina re

8
Comisie metodic Diverse comisii centrate pe procesele didactico 2 peda o ice, mana ementul clasei de elevi, evaluare, C.*.A.C., etc.

9
'ermanent i la nceputul respectiv s".ritul semestrelor colare.

10
La nceputul sem. II, n curs de derulare

11

12

naturii

%. 4timularea activitilor de per"orman

Lipsa de relaionare a muncii la clasa cu tipolo ia i e(i entele e(aminrii la "inal de ciclu 4cderea interesului elevilor pentru concursuri i olimpiade

'asivitatea unor cadre didactice

Conduce rea colii! CA

&

're tire suplimentar or ani1at la nivelul colii

C3estionare pentru prini si elevi )martor "eed-bac<-

'ermanent

La nceputul sem. II, n curs de derulare

4istem de recompense neatractiv! 4laba motivare a elevilor pentru per"orman

;embrii comisiei metodice $esponsab il ariei curriculare Director Director ad#unct CA

&

4timularea nscrierii elevilor n Centrele de *(celen!

Direciune, Consiliul de Administraie Comisie metodica

'e tot parcursul anului colar, cu accent pe activitatea din semestrul II al anului colar %=1&

La nceputul sem. II, n curs de derulare

Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1 2
5. De1voltarea pro"esionala

3
De1interesul unor cadre didactice n de1voltarea continua pe plan pro"esional Lipsuri provocate de o slaba dotare cu mi#loace te3nicomoderne si de "acilitare a procesului de predare 2nvareevaluare, n sala de clas.

4
$esurse "inanciare limitate

5
CA! Comisia pentru "ormare continua si de1voltare pro"esional Asociaia de prini %

6
% &

7
Introducerea mi#loacelor te3nicodidactice moderne 9nvarea i "ormarea continu! 'ropunerea cursurilor de "ormare continu n "uncie de nevoile identi"icate

8
Consiliul de Administraie! Comisia pentru "ormare continua si de1voltare pro"esional! C*AC

9
'e tot parcursul anului colar.

10
La nceputul sem. II, n curs de derulare

11

12

Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1 2
1.*"icienti1are a procesului de predarenvare

3
centrarea pe pro"esor, nu pe elev - metode tradiionale n de"avoarea celor moderne

4
Colective de elevi supradimensionate :eimplicare, u1ura cadrului didactic

5
;embrii comisiei metodice $esponsab il ariei curriculare Director Director ad#unct CA %

6
% 5

7
Cursuri de "ormare si de per"ecionare Aciuni i activiti interdisciplina re Asistene interasistene Lecii demonstrative )desc3ise Lecii A*L. Aciuni i activiti interdisciplina re

8
Direciune, Consiliul de Administraie Comisie metodic Diverse comisii centrate pe procesele didactico 2 peda o ice, mana ementul clasei de elevi, evaluare, C.*.A.C., etc.

9
'ermanent i la nceputul respectiv s".ritul semestrelor colare.

10
La nceputul sem. II, n curs de derulare

11

12

Comisia de sport i arte

suprancrcarea sistemului educaional

Cadre didactice pasive la sc3imbari si nevoi actuale ale elevilor.

;embrii comisiei metodice $esponsab il ariei curriculare

&

Comisie metodic Diverse comisii centrate pe procesele didactico 2 peda o ice, mana ementul clasei de elevi, evaluare, C.*.A.C., etc.

'ermanent i la nceputul respectiv s".ritul semestrelor colare.

La nceputul sem. II, n curs de derulare

Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1 2
%. 4timularea activitilor de per"orman

3
4cderea interesului elevilor pentru concursuri i olimpiade

4
4istem de recompense neatractiv! 4laba motivare a elevilor pentru per"orman

5
;embrii comisiei metodice $esponsab il ariei curriculare Director Director ad#unct CA CA! Comisia pentru "ormare continua si de1voltare pro"esional Asociaia de prini %

6
% &

7
4timularea nscrierii elevilor n Centrele de *(celen 0 cluburi sportive

8
Direciune, Consiliul de Administraie Comisie metodica

9
'e tot parcursul anului colar, cu accent pe activitatea din semestrul II al anului colar %=1& 'e tot parcursul anului colar.

10
La nceputul sem. II, n curs de derulare

11

12

5. De1voltarea pro"esional

De1interesul unor cadre didactice n de1voltarea continua pe plan pro"esional Lipsuri provocate de o slaba dotare cu mi#loace te3nicomoderne si de "acilitare a procesului de predare 2nvareevaluare, n sala de clas.

$esurse "inanciare limitate

&

Introducerea mi#loacelor te3nicodidactice moderne 9nvarea i "ormarea continu! 'ropunerea cursurilor de "ormare continu n "uncie de nevoile identi"icate

Consiliul de Administraie! Comisia pentru "ormare continua si de1voltare pro"esional! C*AC

La nceputul sem. II, n curs de derulare

Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1 2
1.*"icienti1are a procesului de predarenvare

3
centrarea pe pro"esor, nu pe elev - metode tradiionale n de"avoarea celor moderne

4
Colective de elevi supradimensionate :eimplicare, u1ura cadrului didactic

5
;embrii comisiei metodice $esponsab il ariei curriculare Director Director ad#unct CA %

6
% 5

7
Cursuri de "ormare si de per"ecionare Aciuni i activiti interdisciplina re Asistene interasistene Lecii demonstrative )desc3ise Lecii A*L. Aciuni i activiti interdisciplina re

8
Direciune, Consiliul de Administraie Comisie metodic Diverse comisii centrate pe procesele didactico 2 peda o ice, mana ementul clasei de elevi, evaluare, C.*.A.C., etc.

9
'ermanent i la nceputul respectiv s".ritul semestrelor colare.

10
La nceputul sem. II, n curs de derulare

11

12

Comisia te3nolo ii

suprancrcarea sistemului educaional

Cadre didactice pasive la sc3imbri i nevoi actuale ale elevilor.

;embrii comisiei metodice $esponsab il ariei curriculare

&

Comisie metodic Diverse comisii centrate pe procesele didactico 2 peda o ice, mana ementul clasei de elevi, evaluare, C.*.A.C., etc.

'ermanent i la nceputul respectiv s".ritul semestrelor colare.

La nceputul sem. II, n curs de derulare

Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1 2
%. 4timularea activitilor de per"orman

3
4cderea interesului elevilor pentru concursuri i olimpiade

4
4istem de recompense neatractiv! 4laba motivare a elevilor pentru per"orman

5
;embrii comisiei metodice $esponsab il ariei curriculare Director Director ad#unct CA CA! Comisia pentru "ormare continua si de1voltare pro"esional Asociaia de prini %

6
% &

7
4timularea nscrierii elevilor n Centrele de *(celen 0 cluburi te3nice

8
Direciune, Consiliul de Administraie Comisie metodica

9
'e tot parcursul anului colar, cu accent pe activitatea din semestrul II al anului colar %=1& 'e tot parcursul anului colar.

10
La nceputul sem. II, n curs de derulare

11

12

5. De1voltarea pro"esional

De1interesul unor cadre didactice n de1voltarea continua pe plan pro"esional Lipsuri provocate de o slaba dotare cu mi#loace te3nicomoderne si de "acilitare a procesului de predare 2nvareevaluare, n sala de clas.

$esurse "inanciare limitate

&

Introducerea mi#loacelor te3nicodidactice moderne 9nvarea i "ormarea continu! 'ropunerea cursurilor de "ormare continu n "uncie de nevoile identi"icate

Consiliul de Administraie! Comisia pentru "ormare continua si de1voltare pro"esional! C*AC

La nceputul sem. II, n curs de derulare

Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1 2
1.*"icienti1are a procesului de predarenvare Comisii metodice nvm.nt primar

3
centrarea pe pro"esor, nu pe elev - metode tradiionale n de"avoarea celor moderne

4
Colective de elevi supradimensionate :eimplicare, u1ura cadrului didactic

5
;embrii comisiei metodice $esponsab il ariei curriculare Director Director ad#unct CA %

6
% 5

7
Cursuri de "ormare si de per"ecionare Aciuni i activiti interdisciplina re Asistene interasistene Lecii demonstrative )desc3ise Lecii A*L. Aciuni i activiti interdisciplina re

8
Direciune, Consiliul de Administraie Comisie metodic Diverse comisii centrate pe procesele didactico 2 peda o ice, mana ementul clasei de elevi, evaluare, C.*.A.C., etc.

9
'ermanent i la nceputul respectiv s".ritul semestrelor colare.

10
La nceputul sem. II, n curs de derulare

11

12

suprancrcarea sistemului educaional

Cadre didactice pasive la sc3imbari si nevoi actuale ale elevilor.

;embrii comisiei metodice $esponsab il ariei curriculare

&

Comisie metodic Diverse comisii centrate pe procesele didactico 2 peda o ice, mana ementul clasei de elevi, evaluare, C.*.A.C., etc.

'ermanent i la nceputul respectiv s".ritul semestrelor colare.

La nceputul sem. II, n curs de derulare

Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1 2
%. 4timularea activitilor de per"orman

3
Lipsa de relaionare a muncii la clasa cu tipolo ia i e(i entele e(aminrii la "inal de ciclu 4cderea interesului elevilor pentru concursuri i olimpiade

4
'asivitatea unor cadre didactice

5
Conduce rea colii! CA 1

6
& 5

7
're tire suplimentar or ani1at la nivelul colii

8
C3estionare pentru prini si elevi )martor "eed-bac<-

9
'ermanent

10
La nceputul sem. II, n curs de derulare

11

12

4istem de recompense neatractiv! 4laba motivare a elevilor pentru per"orman

;embrii comisiei metodice $esponsab il ariei curriculare Director Director ad#unct CA

&

4timularea nscrierii elevilor n Centrele de *(celen!

Direciune, Consiliul de Administraie Comisie metodica

'e tot parcursul anului colar, cu accent pe activitatea din semestrul II al anului colar %=1&

La nceputul sem. II, n curs de derulare

Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1 2
5. De1voltarea pro"esionala

3
De1interesul unor cadre didactice n de1voltarea continua pe plan pro"esional Lipsuri provocate de o slaba dotare cu mi#loace te3nicomoderne si de "acilitare a procesului de predare 2nvareevaluare, n sala de clas.

4
$esurse "inanciare limitate

5
CA! Comisia pentru "ormare continua si de1voltare pro"esional Asociaia de prini %

6
% &

7
Introducerea mi#loacelor te3nicodidactice moderne 9nvarea i "ormarea continu! 'ropunerea cursurilor de "ormare continu n "uncie de nevoile identi"icate

8
Consiliul de Administraie! Comisia pentru "ormare continua si de1voltare pro"esional! C*AC

9
'e tot parcursul anului colar.

10
La nceputul sem. II, n curs de derulare

11

12

II.

DIDACTIC A8>ILIA$

Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1
Compartimentul bibliotec colar

2
1. ?estionarea resurselor materiale

3
:ecompletarea "ondului documentar :ereali1area comen1ilor de carte, periodice i manuale colare

4
Lipsa resurselor materiale, a unui bu et alocat completarii "ondului documentar

5
@ibliotecar Director Director ad#unct CA 2

6
2 &

7
9ntocmirea bu etului de "uncionare al CDI, la nceputul anului colar $eali1area comen1ilor de manuale pt. toate clasele, la s".ritul anului colar precedent ?estionarea pro ramului n cele dou locaii 'lani"icarea sptm.nal a activitilor

8
Direciune, Consiliul de administratie

9
9nceputul anului colar

10
La nceputul anului colar

11

12

%.7r ani1area i "uncionarea

4paiu insu"icient raportat la numrul de elevi

Lipsa CDI

5.Asi urarea punerii n practic a unei politici documentare

ALipsuri provocate
de o slaba dotare cu mi#loace te3nicomoderne i de "acilitare a documentrii

A$esurse
"inanciare limitate

@ibliotecar Comisia pentru "uncionarea bibliotecii Conducerea colii A@ibliotecar AConducerea AConsiliul de administraie AAsociaia de prini

&

Comisia pentru "uncionarea bibliotecii @ibliotecar

9nceputul anului colar 4ptm.nal

La nceputul sem. II, n curs de derulare

'

&

&

AAc3i1iionare
a de mi#loace te3nicomoderne de "acilitare a nvrii si de "ond documentar

AConducerea AConsiliul de
administraie

A'ermanent

ALa
nceputul sem. II, n curs de derulare

Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1 2 3 4 5 6 7
corespun1tor nevoilor educaionale ADe1voltarea de parteneriate )locale, re ionale, naionale, europene-

10

11

12

&. Accesul la cultur, civili1aie i comunicare

A:ereali1area unor
acorduri de parteneriat local, re ional, naional sau european

A4laba
colaborare cu instituii de cultur din ar sau strintate i lipsa unor proiecte educative

Comisia pentru "uncionarea bibliotecii

Comisia pentru "uncionarea bibliotecii @ibliotecar

9nceputul anului colar 'ermanent

La nceputul sem. II, n curs de derulare

AAbsenta unor
activiti sau proiecte de promovarea instituiei )a bibliotecii

A'articiparea
la proiecte i pro rame prile#uite de diverse evenimente culturale sau educaionale de promovare a instituiei Colaborarea cu alte biblioteci din #ude i din ar

Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1
Compartimentul secretariat

2
1.4tabilirea salari1rii la cadrele didactice trans"erate 0 detaate 0 suplinitoare numite prin deci1ia I4B.;;

3
salari1rii - dubii n interpretarea le ii

4
a vec3imii n nvm.nt

6
' & &

10

11

12

A4tabilirea reit a ACalculul reit

ALauran
$odica

A6eri"icarea
vec3imii n nvm.nt

A>erocopie dup
carnetul de munc C adeverine ane(ate

ALunar

ACalculul reit
a vec3imii la catedra )cadrul didactic obine i este promovat n alt rad didactic-

'

&

&

A6eri"icarea
vec3imii la catedr

ACalculul reit %.Luarea n


evident a Dotr.rilor #udectoreti irevocabile

'

A6eri"icarea
vec3imii n munc A6eri"icarea statului de plat

A4tabilirea
drepturilor bneti con"orm periodicitii menionate pe sentin

a vec3imii n munc ACalcularea reit a di"erenelor de drepturi bnesi

ALauran
$odica

&

&

A6eri"icarea ba1ei
le ale

A7 dat la
trei luni

A9nre istrarea
contului I@A: pentru toi salariaii unitii

A6irarea restului
de plat n contul pe care-l avea la unitatea noastr, iar ntre timp pro"esorul

A6eri"icarea
statului de plat i a actelor e(istente la dosar

ADe sunat pe
persoana n cau1

Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1 2 3 4
i-a sc3imat contul la o alta banc Calcul reit privind cumularea mai multor venturi i implicit calculul reit al contribuabilului i al an a#atorului ATipi1ate, "oi matricole, atestate, diplome de absolvire, "iind reit ntocmite AA itaia si "lu(ul mare de elevi i prini A:esemnarea elevilor la toate po1iiile de elibereare a actelor Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om A9nainte de utili1are, re istrul se numerotea1 a A*liberarea documentelor de studiu pe clase ALuna iunie

10

11

12

5. Depunerea declaraiei 11% la A:A+

A9ntocmirea statelor
de plat a salariilor C a statelor de plat la 4CA:

ALauran
$odica

&

&

A9nsumarea
elementelor salariale din cele % state de plata

A6eri"icarea declaraiei >;L i trans"ormarea acesteia n 'D+ i numai dup aceea s "ie semnat 7n line i nre istrat la A:A+

ALunar, p.n
cel t.r1iu n %E ale lunii urmtoare pentru luna e(pirat

&.$e istrul unic de eviden a "ormularelor actelor de studii

A7miterea inre istrarii unor documente cu re im special, anularea sau alte situaii

A@i1o $a"ila

ALuarea le turii cu inspectorul desemnat s predea tipi1atele

A6eri"icarea re istrului

ALuna iulie

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1 2 3
de studii )diploma, certi"icate, atestate, "oaie matricolaA:entocmirea procesului verbal E.$e istrul matricol A9nre istrarea elevilor pe clase, n re istrul matricol

4
pe "iecare pa ina i se semnea1 procesul verbal.

10

11

12

A8nii elevi sunt reparti1ai la unitatea noastr colar, iar din anumite motive se trans"er la alte coli A9nre istrarea corect a notelor pe discipline la evalurile naionale i nre istrarea diplomei de absolvire )nr. serie-

@i1o $a"ila

ALa intrarea n unitate re istrul se numerotea1 ALa primirea tabelului nominal cu elevii pe clase, se trece la nre istrarea datelor elevilor A$everi"icarea datelor dup ori inal

ALuna iunie

A6eri"icarea re istrului

A'ermanent

ACorectitudinea datelor nscrise n re istrele matricole

A6eri"icarea completrii datelor n re istru

ALuna octombrie

Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1 2
1. Depunere i ridicare de numerar

3
A+urtul banilor AAc3itarea de drepturi bneti altor persoane dec.t cele ndreptite

4
ADeplasarea cu bani prin ora A'ersoane care nu au cartea de identitate

5
"oarte sc1ut A Duma :adia

6
&

7
A4e mer e cu nsoitor A4e ac3it numerar numai pe ba1 de act de ident. & AConsultri cu Ar3ivele :aionale

9
A'ermanent

10

11

12

Compartimentul administrativ

"oarte sc1ut

A4coaterea din ar3iv a documentelor n termen de pstrare 5.?estionarea materialelor i a obiectelor de inventar &.Decontarea biletelor i a abonamentelor pentru elevi ADistru erea sau pierderea obiectelor de inventar date n "olosin AAc3itarea de sume de bani necuvenite

AIntroduce-rea reit a documente lor A7biectele de inv. date n "olosin sunt utili1ate de mai multe persoane A9nre istrarea reit a valorii abonamentelor sau biletelor ADuma :adia

;inor

%. Introducerea i scoaterea documentelor din ar3iv

AIntroducerea documentelor nre istrate reit n ar3iv

A:encadrarea corect a documentelor n nomenclatorul ar3ivistic

ADuma :adia

;inor

A'ermanent

A4e "ace cu aprobarea Ar3ivelor :aionale & A6eri"icarea anual a obiectelor de inv. date n "olosin A6eri"icarea nre istrrilor AInventar anual AAnual

ADuma :adia

AControl "inanciar preventiv

A'ermanent

Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1
In"ormatic

2
1.$eea IT securi1at

3
ACoruperea datelor prin intru1iuni ostile )bre n securitatea IT, scur ere de in"ormaii critice-

4
A4cur erea de in"ormaii critice )divul are de parole, atacuri din interiorul reelei-

5
AAdministrat or reea E

6
5 1E

7
AAtenuarea riscului. A*laborarea unei instruciuni privind asi urarea securitii lo ice a datelor AAtenuarea riscului A4olicitarea ac3i1iionrii de ec3ipamente de protecie A*laborarea unei instruciuni privind stocarea datelor i a copiilor de si urana

8
A$eanali1area riscurilor re1iduale AAnali1a de mana ement AAudit intern

9
A'ermanent

10

11

12

ADistru erea datelor prin de"eciuni 3ardFare

ALipsa de ec3ipamente de protecie i bac<-up

AAdministrat or reea

&

%=

A$eanali1area riscurilor re1iduale AAnali1a de mana ement AAudit intern

A'ermanent

Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1 2 3
AAcces G*@ permanent

4
AIntreruperea temporar a "uncionrii internetului

5
A*rori de manevrare a serviciilor so"tFare,con "i urarea incorect a serviciilor ALipsa "ondurilor pentru ac3i1iionare de componente 3ardFare ADerman $odica E

6
& %=

7
AAtenuarea riscului A're tire pro"esional permanent AAtenuarea riscului A4olicitare ac3i1iionare de componente necesare depanrii AIntocmirea procedurilor scrise privind modul de intocmire a $e istrului Burnal AActuali1area $e istrului 2 #urnal

8
A$eanali1area riscurilor re1iduale AAnali1a de mana ement AAudit intern A$eanali1area riscurilor re1iduale AAnali1a de mana ement AAudit intern

9
A'ermanent

10

11

12

AAsi urarea serviciilor de depanare a problemelor de la in"rastructura reelei

A9nt.r1ierea lucrrilor de depanare, instalare, etc.

1E

A'ermanent

Compartimentul contabilitate

1. $e istrul#urnal

AIne(istena unor proceduri scrise0 mono ra"ii privind modul de ntocmire a $e istrului-#urnal A:eactuali1area $e istrului-#urnal

A;odi"icri le islative

A4upervi1are0 ;onitori1are 1E.=5. %=1& 1E.=5. %=1&

;are

A;odi"icri le islative

ADerman $odica

;ic

A4upervi1are0 ;onitori1are

1E.=5. %=1&

1E.=5. %=1&

Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1 2 3
ACompletarea eronat a $e istrului-#urnal cu a#utorul sistemelor in"ormatice de prelucrare automat a datelor

4
A;odi"icri le islative

5
ADerman $odica

7
ACompletarea corecta a $e istrului#urnal cu a#utorul sistemelor in"ormatice de prelucrare automat a datelor A9ntocmirea procedurilor scrise privind modul de intocmire a $e istrului inventar ADesemnarea persoanei responsanile cu condcerea $e istruluiinventar ACompletarea corect a $e istruluiinventar

8
A4upervi1are0 ;onitori1are

10

11

12

1E.=5. %=1&

1E.=5. %=1&

%.$e istrulinventar

AIne(istena unor proceduri scrise0mono ra"ii privind modul de ntocmire a $e istrului-inventar A:edesemnarea persoanei responsabile cu conducerea $e istrului-inventar ACompletarea incorect a $e istrului-inventar

A;odi"icri le islative

ADerman $odica

;are

A4upervi1are0 ;onitori1are 1E.=5. %=1& 1E.=5. %=1&

;are

A;odi"icri le islative

ADerman $odica

A4upervi1are0 ;onitori1are 1E.=5. %=1& A4upervi1are0 ;onitori1are 1E.=5. %=1&

4
A;odi"icri le islative ADerman $odica

;ic

1E.=5. %=1&

1E.=5. %=1&

;are

Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1 2 3
A:eactuali1area sistematic a $e istrului-inventar 5. $e istrul Cartea ;are AIne(istena unor proceduri scrise0mono ra"ii privind modul de ntocmire a re istrului Cartea ;are ACompletarea incorect a re istrului Cartea ;are A:edesemnarea persoanei responsabile cu conducerea re istrului Cartea ;are A Ine(istena unor proceduri scrise0mono ra"ii privind evidena contabil a imobili1rilor i investiiilor

4
A;odi"icri le islative A;odi"icri le islative

5
ADerman $odica ADerman $odica

7
AActuali1area sistematic a $e istruluiinventar AIntocmirea procedurilor scrise privind modul de intocmire a re istrului Cartea ;are ACompletarea corect a re istrului Cartea ;are ADesemnarea persoanei responsabile cu conducerea re istrului Cartea ;are AIntocmirea procedurilor scrise privind evidenta contabil a imobili1rilor i investiiilor ;ic

8
A4upervi1are0 ;onitori1are A4upervi1are0 ;onitori1are

9
1E.=5. %=1&

10
1E.=5. %=1&

11

12

1E.=5. %=1&

1E.=5. %=1&

;are

;ediu

A;odi"icri le islative

ADerman $odica

; ;

A4upervi1are0 ;onitori1are

1E.=5. %=1&

1E.=5. %=1&

;ediu

A;odi"icri le islative

ADerman $odica

A4upervi1are0 ;onitori1are 1E.=5. %=1& A4upervi1are0 ;onitori1are 1E.=5. %=1& 1E.=5. %=1& 1E.=5. %=1&

; ;
A;odi"icri le islative ADerman $odica

;ic

&. Contabili tatea imobili1 rilor i investiii lor

Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1 2 3
A'rocedurile0 mono ra"ia privind evidena contabil a imobili1rilor i investiiilor nu este cunoscut de personalul desemnat

4
A;odi"icri le islative

5
ADerman $odica

7
A'ersonalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor0m ono ra"iilor privind evidena contabil a imobili1rilor i investiiilor ADesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a imobili1rilor i investiiilor A*videnierea corecta a plilor0c3eltui elilor e"ectuate cu ac3i1iionarea imobili1rilor sau construirea unor obiective

8
A4upervi1are0 ;onitori1are

10

11

12

;ediu

; ;

1E.=5. %=1&

1E.=5. %=1&

A:edesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a imobili1rilor i investiiilor A*videnierea eronat a plilor0c3eltuielilor e"ectuate cu ac3i1iionarea imobili1rilor sau construirea unor obiective )custodii, recepii pariale i "inale etc.Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

A;odi"icri le islative

ADerman $odica ;ediu

4upervi1are0 ;onitori1are 1E.=5. %=1& 1E.=5. %=1&

; ;

A;odi"icri le islative

ADerman $odica

;ic

A4upervi1are0 ;onitori1are

1E.=5. %=1&

1E.=5. %=1&

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1 2 3 4 5 6 7
)custodii, recepii pariale i "inale etc.AIntocmirea unor proceduri scrise0mono r a"ii privind evidena contabil a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar A'ersonalul desemnat va instruit n vederea cunoaterii procedurilor0 mono ra"iilor

10

11

12

E. Contabili tatea materiilor, materiale lor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar

AIne(istena unor proceduri scrise0mono ra"ii privind evidena contabil a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar

A;odi"icri le islative

ADerman $odica

A4upervi1are0 ;onitori1are

;ediu

; ;

1E.=5. %=1&

1E.=5. %=1&

A'rocedurile0mono ra"ia privind evidena contabil a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar nu este cunoscut de personalul desemnat

A;odi"icri le islative

ADerman $odica

A4upervi1are0 ;onitori1are

1E.=5. %=1&

1E.=5. %=1&

;ic

Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1 2 3
A:edesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar

4
A;odi"icri le islative

5
ADerman $odica

7
ADesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar A*videnierea corecta a plilor0c3eltui elilor e"ectuate cu ac3i1iionarea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar A*videnierea corecta a costurilor de ac3i1iie, de

8
A4upervi1are0 ;onitori1are

10

11

12

1E.=5. %=1&

1E.=5. %=1&

;ic

A*videnierea eronat a plilor0c3eltuielilor e"ectuate cu ac3i1iionarea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar

A;odi"icri le islative

ADerman $odica

A4upervi1are0 ;onitori1are

;ediu

; ;

1E.=5. %=1&

1E.=5. %=1&

A*videnierea eronat a costurilor de ac3i1iie, de prelucrare i a Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

A;odi"icri le islative

ADerman $odica

; ic

A4upervi1are0 ;onitori1are

1E.=5. %=1&

1E.=5. %=1&

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1 2 3
valorii de ieire, prin nerespectarea principiului permanenei metodelor de evaluare H. Contabili tatea datoriilor si creanelor AIne(istena unor proceduri scrise0mono ra"ii privind evidena contabil a datoriilor i creanelor A'rocedurile0 mono ra"ia privind evidena contabil a datoriilor i creanelor nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia A;odi"icri le islative ADerman $odica

7
prelucrare i a valorii de ieire, prin nerespectarea principiului permanenei metodelor de evaluare AIntocmirea procedurilor scrise privind evidena contabil a datoriilor i creanelor A'ersonalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor0m ono ra"iilor privind evidena contabil a datoriilor i creanelor ADesemnarea persoanelor responsabile

10

11

12

A4upervi1are0 ;onitori1are 1E.=5. %=1& 1E.=5. %=1&

;ic

A;odi"icri le islative

ADerman $odica

A4upervi1are0 ;onitori1are

1E.=5. %=1&

1E.=5. %=1&

;ic

A :edesemnarea persoanelor responsabile cu Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

A;odi"icri le islative

ADerman $odica

A4upervi1are0 ;onitori1are

1E.=5. %=1&

1E.=5. %=1&

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1 2 3
conducerea evidenei contabile a datoriilor i creanelor

7
cu conducerea evidenei contabile a datoriilor i creanelor AActuali1area sumelor datorate sau de ncasat 9nre istrarea corecta in conturile a"erente naturii acestor operaiuni AIntocmirea procedurilor scrise privind activitatea de or ani1are i "uncionare a casieriei A9ntocmirea procedurilor scrise privind evidena contabil a operaiunilor de cas i de banc

10

11

12

sumelor datorate sau de ncasat

;are

A:eactuali1area

A;odi"icri le islative A;odi"icri le islative

ADerman $odica ADerman $odica

ic

A4upervi1are0 ;onitori1are A4upervi1are0 ;onitori1are

1E.=5. %=1&

1E.=5. %=1&

A9nre istrarea
eronat n alte conturi dec.t cele a"erente naturii acestor operaiuni I. Contabilitatea tre1oreriei AIne(istena unor proceduri scrise0mono ra"ii privind activitatea de or ani1are i "uncionare a casieriei AIne(istena unor proceduri scrise0mono ra"ii privind evidena contabil a operaiunilor de cas i de banc

4
ALipsa personalului ADerman $odica

1E.=5. %=1& A4upervi1are0 ;onitori1are 1E.=5. %=1&

1E.=5. %=1&

;ic

1E.=5. %=1&

;ic

ALipsa personalului

ADerman $odica

;ic

A4upervi1are0 ;onitori1are

1E.=5. %=1&

1E.=5. %=1&

Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1 2 3
A'rocedurile0 mono ra"ia privind evidena contabil a operaiunilor de cas i de banc nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia

4
ALipsa personalului

5
ADerman $odica

7
A'ersonalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor0m ono ra"iilor privind evidena contabil a operaiunilor de cas i de banc ADesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a operaiunilor de cas i de banc A9nre istrarea corecta in conturile a"erente a sumelor derulate prin tre1orerie, bnci sau

8
A4upervi1are0 ;onitori1are

10

11

12

1E.=5. %=1&

1E.=5. %=1&

;ic

A:edesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a operaiunilor de cas i de banc A9nre istrarea eronat n alte conturi a sumelor derulate prin tre1orerie, bnci sau casierie

ALipsa personalului

ADerman $odica

A4upervi1are0 ;onitori1are 1E.=5. %=1& 1E.=5. %=1&

;ic

ALipsa personalului

ADerman $odica

;ediu

; ;

A4upervi1are0 ;onitori1are

1E.=5. %=1&

1E.=5. %=1&

Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1 2 3 4 5 6 7
casierie

10

11

12

;ic

ALipsa actelor #usti"icative, ane(e la e(trasele de cont sau la "ila re istrului de cas

ALipsa personalului

ADerman $odica

A:edesemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activitii de casierie A:easi urarea securitii spaiului destinat casieriei J. Contabilitatea c3eltuieli lor cu personalu AIne(istena unor proceduri scrise0mono ra"ii privind evidena contabil a c3eltuielilor de

ALipsa personalului

ADerman $odica

$ $

$ $

;are

ALipsa personalului

ADerman $odica

Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

;are

A;odi"icri le islative

ADerman $odica

ACompletarea actelor #usti"icative, ane(e la e(trasele de cont sau la "ila re istrului de cas care lipsesc ADesemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activitii de casierie A Asi urarea securitii spaiului destinat casieriei AIntocmirea procedurilor scrise privind evidena contabil a c3eltuielilor

A4upervi1are0 ;onitori1are 1E.=5. %=1& 1E.=5. %=1&

A4upervi1are0 ;onitori1are 1E.=5. %=1& 1E.=5. %=1&

;are

A4upervi1are0 ;onitori1are

1E.=5. %=1& 1E.=5. %=1&

1E.=5. %=1& 1E.=5. %=1&

4 4

4 4

4 4

A4upervi1are0 ;onitori1are

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1 2
personal

7
cu personalul

10

11

12

A'rocedurile0 mono ra"ia privind evidena contabil a c3eltuielilor cu personalul nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia

A;odi"icri le islative

ADerman $odica

A:edesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a c3eltuielilor cu personalul A9nre istrarea eronat n contabilitate a c3eltuielilor cu personalul

A;odi"icri le islative

ADerman $odica

;are

A;odi"icri le islative

ADerman $odica

A'ersonalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor0m ono ra"iilor privind evidena contabil a c3eltuielilor cu personalul ADesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a c3eltuielilor cu personalul A9nre istrarea corecta n contabilitate a c3eltuielilor cu personalul

A4upervi1are0 ;onitori1are

1E.=5. %=1&

1E.=5. %=1&

;are

A4upervi1are0 ;onitori1are 1E.=5. %=1& 1E.=5. %=1&

;ic

A4upervi1are0 ;onitori1are

1E.=5. %=1&

1E.=5. %=1&

Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1 2
K. Contabilitatea subveniilor

3
AIne(istena unor proceduri scrise0mono ra"ii privind evidena contabil a subveniilor A'rocedurile0 mono ra"ia privind evidena contabil a subveniilor nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia

4
A;odi"icri le islative

5
ADerman $odica

7
AIntocmirea procedurilor scrise privind evidena contabil a subveniilor A'ersonalul desemnat va instruit n vederea cunoterii procedurilor0m ono ra"iilor privind evidena contabil a subveniilor ADesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a subveniilor A9nre istrarea corecta a subveniei primite

8
A4upervi1are0 ;onitori1are

10

11

12

4
A;odi"icri le islative ADerman $odica

1E.=5. %=1& A4upervi1are0 ;onitori1are

1E.=5. %=1&

;ic

1E.=5. %=1&

1E.=5. %=1&

;ic

A:edesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a subveniilor A9nre istrarea eronat a subveniei primite

A;odi"icri le islative

ADerman $odica

A4upervi1are0 ;onitori1are 1E.=5. %=1& 1E.=5. %=1&

;ic

A;odi"icri le islative

ADerman $odica

;ic

A4upervi1are0 ;onitori1are

1E.=5. %=1&

1E.=5. %=1&

Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1 2 3
ALipsa documentelor #usti"icative la nre istrarea n contabilitate a subveniilor 1=. Contabilitatea trans"erurilor AIne(istena unor proceduri scrise0mono ra"ii privind evidena contabil a trans"erurilor A'rocedurile0 mono ra"ia privind evidena contabil a trans"erurilor nu este cunoscut de personalul desemnat

4
A;odi"icri le islative

5
ADerman $odica

7
ACompletrea documentelor #usti"icative lipsa la nre istrarea n contabilitate a subveniilor AIntocmirea procedurilor scrise privind evidena contabil a trans"erurilor A'ersonalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor0m ono ra"iilor privind evidena contabil a trans"erurilor ADesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a

8
A4upervi1are0 ;onitori1are

10

11

12

1E.=5. %=1&

1E.=5. %=1&

;ic

A;odi"icri le islative

ADerman $odica

A4upervi1are0 ;onitori1are 1E.=5. %=1& A4upervi1are0 ;onitori1are 1E.=5. %=1&

4
A;odi"icri le islative ADerman $odica

;ic

1E.=5. %=1&

1E.=5. %=1&

;ic

A:edesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a trans"erurilor Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

A;odi"icri le islative

ADerman $odica

;ic

A4upervi1are0 ;onitori1are

1E.=5. %=1&

1E.=5. %=1&

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1 2 3 4 5 6 7
trans"erurilor

10

11

12

A9nre istrarea eronat a sumelor trans"erate di"erene ntre sumele trans"erate i cele evideniate

A;odi"icri le islative

ADerman $odica ;ediu

; ;

ALipsa documentelor #usti"icative privind trans"erurile 11. Contabilitatea re1ultate lor inventarierii AIne(istena unor proceduri scrise0mono ra"ii privind evidena contabil a re1ultatelor inventarierii A'rocedurile0 mono ra"ia privind evidena contabil a re1ultatelor inventarierii nu este cunoscut de

;ic

A;odi"icri le islative

ADerman $odica

A;odi"icri le islative

ADerman $odica

A;odi"icri le islative

ADerman $odica

A9nre istrarea corecta a sumelor trans"erate di"erene ntre sumele trans"erate i cele evideniate ACompletarea documentelor #usti"icative lipsa privind trans"erurile AIntocmirea procedurilor scrise privind evidena contabil a re1ultatelor inventarierii A'ersonalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor0m

A4upervi1are0 ;onitori1are 1E.=5. %=1& 1E.=5. %=1&

A4upervi1are0 ;onitori1are

1E.=5. %=1&

1E.=5. %=1&

A4upervi1are0 ;onitori1are 1E.=5. %=1& 1E.=5. %=1&

;ic

;are

A4upervi1are0 ;onitori1are

1E.=5. %=1&

1E.=5. %=1&

Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1 2 3
personalul desemnat

7
ono ra"iilor privind evidena contabil a re1ultatelor inventarierii ADesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a re1ultatelor inventarierii A*videnierea corecta a di"erenelor re1ultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate n $e istrulinventar A4tabilirea corecta a soldurilor conturilor inventariate n $e istrul-

10

11

12

A:edesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a re1ultatelor inventarierii A*videnierea eronat a di"erenelor re1ultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate n $e istrul-inventar, A4tabilirea eronat a soldurilor conturilor inventariate n $e istrul-inventar

A;odi"icri le islative

ADerman $odica

A4upervi1are0 ;onitori1are 1E.=5. %=1& 1E.=5. %=1&

A;odi"icri le islative

ADerman $odica ;ic

A4upervi1are0 ;onitori1are 1E.=5. %=1& 1E.=5. %=1&

A;odi"icri le islative

ADerman $odica

;ediu

; ;

A4upervi1are0 ;onitori1are

1E.=5. %=1&

1E.=5. %=1&

Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1 2 3 4 5 6 7
inventar

10

11

12

A:etransmiterea ctre debitori a e(traselor de cont privind sumele datorate etc. 1%. 9ntocmirea balanelor de veri"icare AIne(istena unor proceduri scrise0mono ra"ii privind ntocmirea balanelor de veri"icare A'rocedurile0mono ra"ia privind evidena contabil a ntocmirii balanelor de veri"icare nu este cunoscut de personalul desemnat A:edesemnarea persoanelor responsabile cu ntocmirea Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

A;odi"icri le islative

$
A;odi"icri le islative ADerman $odica

;are

ADerman $odica

4
A;odi"icri le islative ADerman $odica

A;odi"icri le islative

ADerman $odica

ATransmiterea ctre debitori a e(traselor de cont privind sumele datorate etc. AIntocmirea procedurilor scrise privind ntocmirea balanelor de veri"icare A'ersonalul desemnat va instruit n vederea cunoaterii procedurilor0m ono ra"iilor privind ntocmirii balanelor de veri"icare ADesemnarea persoanelor responsabile cu ntocmirea

A4upervi1are0 ;onitori1are 1E.=5. %=1& A4upervi1are0 ;onitori1are 1E.=5. %=1& A4upervi1are0 ;onitori1are 1E.=5. %=1& 1E.=5. %=1&

;ic

1E.=5. %=1&

1E.=5. %=1&

;ic

;ic

A4upervi1are0 ;onitori1are

1E.=5. %=1&

1E.=5. %=1&

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1 2 3
balanelor de veri"icare A'reluarea eronat a datelor cuprinse n "iele conturilor A;odi"icri le islative ADerman $odica

7
balanelor de veri"icare A'reluarea corecta a datelor cuprinse n "iele conturilor A@alanele de veri"icare vor "i modi"icate pentru a cuprinde rubricile minime obli atorii AIntocmirea procedurilor scrise privind evidena te3nicoperativ ADesemnarea persoanelor cu atribuii n or ani1area evidenei te3nicoperative

10

11

12

A4upervi1are0 ;onitori1are 1E.=5. %=1& A4upervi1are0 ;onitori1are 1E.=5. %=1& 1E.=5. %=1& 1E.=5. %=1&

$
A;odi"icri le islative ADerman $odica

;are

;ic

A@alanele de veri"icare nu cuprind rubricile minime obli atorii

;ediu

15. *videna te3nicoperativ

AIne(istena unui sistem privind evidena te3nicoperativ A:edesemnarea persoanelor cu atribuii n or ani1area evidenei te3nicoperative

A;odi"icri le islative

ADerman $odica

A4upervi1are0 ;onitori1are 1E.=5. %=1& A4upervi1are0 ;onitori1are 1E.=5. %=1& 1E.=5. %=1& 1E.=5. %=1&

; ;
A;odi"icri le islative ADerman $odica

4 4

4 4

4 4

; ;

Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

;ediu

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1 2 3
A9nre istrarea eronat n sistemul de eviden te3nicoperativ )evidena pe estiuni, evidena documentelor cu re im special etc.-.

4
A;odi"icri le islative

5
ADerman $odica

7
A9nre istrarea corecta n sistemul de eviden te3nicoperativ )evidena pe estiuni, evidena documentelor cu re im special etc.-. AIntocmirea procedurilor scrise privind activitatea de plat0ncasare a datoriilor respectiv creanelor ADesemnarea persoanelor responsabile cu urmrirea operativ a datoriilor i creanelor A6eri"icarea concordantei dintre situaia

8
A4upervi1are0 ;onitori1are

10

11

12

;ediu

; ;

1E.=5. %=1&

1E.=5. %=1&

1&. Activitatea de plat 0ncasare a datoriilor, respectiv creanelor

AIne(istena unor proceduri scrise0mono ra"ii privind activitatea de plat0ncasare a datoriilor respectiv creanelor A:edesemnarea persoanelor responsabile cu urmrirea operativ a datoriilor i creanelor A4ituaia analitic a creditorilor i debitorilor nu

A;odi"icri le islative

ADerman $odica

A4upervi1are0 ;onitori1are 1E.=5. %=1& 1E.=5. %=1&

;ic

A;odi"icri le islative

ADerman $odica

A4upervi1are0 ;onitori1are 1E.=5. %=1& 1E.=5. %=1&

;are

A;odi"icri le islative

ADerman $odica

;ediu

; ;

A4upervi1are0 ;onitori1are

1E.=5. %=1&

1E.=5. %=1&

Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1 2 3
concord cu cea sintetic a acestora

7
analitic a creditorilor i debitorilor cu cea sintetic a acestora ATransmiterea ctre debitori a ntiinrilor de plat privind sumele datorate n vederea evitrii prescrierii sumelor Intocmirea procedurilor scrise privind sistemul de valori"icare operativ a situaiilor re1ultate din activitatea de plat0ncasare a datoriilor respectiv creanelor

10

11

12

A:etransmiterea ctre debitori a ntiinrilor de plat privind sumele datorate n vederea evitrii prescrierii sumelor

A;odi"icri le islative

ADerman $odica

A4upervi1are0 ;onitori1are 1E.=5. %=1& 1E.=5. %=1&

AIne(istena unui sistem de valori"icare operativ a situaiilor re1ultate din activitatea de plat0ncasare a datoriilor respectiv creanelor

A;odi"icri le islative

ADerman $odica

A4upervi1are0 ;onitori1are

1E.=5. %=1&

1E.=5. %=1&

;ic

Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1 2
1E. Activita tea de stabilire i raportare a impo1ite lor i ta(elor datorate statului

3
AIne(istena unor proceduri scrise0mono ra"ii privind activitatea de stabilire i raportare a impo1itelor i ta(elor datorate statului A:edesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de stabilire i raportare a impo1itelor i ta(elor datorate statului ACalculul eronat al sumelor datorate statului A9nt.r1ieri n plata impo1itelor i ta(elor datorate statului

4
A;odi"icri le islative

5
ADerman $odica

7
AIntocmirea procedurilor scrise privind activitatea de stabilire i raportare a impo1itelor i ta(elor datorate statului ADesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de stabilire i raportare a impo1itelor i ta(elor datorate statului ACalculul corect al sumelor datorate statului A'lata la termen a impo1itelor i ta(elor datorate

8
A4upervi1are0 ;onitori1are

10

11

12

1E.=5. %=1&

1E.=5. %=1&

;ic

A;odi"icri le islative

ADerman $odica ;ic

A4upervi1are0 ;onitori1are 1E.=5. %=1& 1E.=5. %=1&

4
4

4
4

;ic

A;odi"icri le islative

ADerman $odica

A4upervi1are0 ;onitori1are

1E.=5. %=1& 1E.=5. %=1&

1E.=5. %=1& 1E.=5. %=1&

4 4

4 4

A;odi"icri le islative

ADerman $odica

;are

A4upervi1are0 ;onitori1are

Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1 2
1H. Activita tea de reali1are a venituri lor e(trabu etare

3
AIne(istena unor proceduri scrise0mono ra"ii privind activitatea de reali1are a veniturilor e(trabu etare AIne(istena evidenei reali1rii veniturilor e(trabu etare :enc3iderea conturilor care nu care trebuie s aib sold la s".ritul anului )casa, disponibiliti n cont n lei0valut, c3eltuieli, venituri-

4
A;odi"icri le islative

5
ADerman $odica

7
statului AIntocmirea procedurilor scrise privind activitatea de reali1are a veniturilor e(trabu etare A*videnei reali1rii veniturilor e(trabu etare A9nc3iderea conturilor care nu care trebuie s aib sold la s".ritul anului )casa, disponibiliti n cont n lei0valut, c3eltuieli, venituriA$espectarea principiului independenei e(erciiului )momentul recunoaterii veniturilor i

8
A4upervi1are0 ;onitori1are

10

11

12

51.=E. %=1&

51.=E. %=1&

;ic

;ic

A;odi"icri le islative A;odi"icri le islative

ADerman $odica ADerman $odica

A4upervi1are0 ;onitori1are A4upervi1are0 ;onitori1are

51.=E. %=1&

51.=E. %=1&

1I. 9nc3ide rea e(ecuiei bu etare anuale

51.=E. %=1&

51.=E. %=1&

;ic

A:erespectarea principiului independenei e(erciiului )momentul recunoaterii veniturilor i Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

A;odi"icri le islative

ADerman $odica

;ic

A4upervi1are0 ;onitori1are

51.=E. %=1&

51.=E. %=1&

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1 2 3
c3eltuielilorA:ecalcularea i nenre istrarea n contabilitate a provi1ioanelor )deprecierea reversibilA:ereali1area decontrilor interne 1J. $e ulari1area cu bu etul statului A:ere ulari1area e(cedentelor re1ultate din e(ecuia bu etelor instituiilor publice cu bu etul statului la s".ritul anului

4
A;odi"icri le islative

5
ADerman $odica

7
c3eltuielilorACalcularea i nre istrarea n contabilitate a provi1ioanelor )deprecierea reversibilA$eali1area decontrilor interne A$e ulari1area e(cedentelor re1ultate din e(ecuia bu etelor instituiilor publice cu bu etul statului la s".ritul anului AIntocmirea procedurilor scrise privind elaborarea bilanului contabil

8
A4upervi1are0 ;onitori1are

10

11

12

51.=E. %=1&

51.=E. %=1&

;ic

;ic

A;odi"icri le islative A;odi"icri le islative

ADerman $odica ADerman $odica

A4upervi1are0 ;onitori1are A4upervi1are0 ;onitori1are

51.=E. %=1&

51.=E. %=1&

51.=E. %=1&

51.=E. %=1&

;ic

1K. *laborarea i veri"icarea bilanului contabil

AIne(istena unor proceduri scrise0mono ra"ii privind elaborarea bilanului contabil

A;odi"icri le islative

ADerman $odica

A4upervi1are0 ;onitori1are 51.=E. %=1& 51.=E. %=1&

;ic

Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1 2 3
A:erespectarea procedurilor de ntocmire a bilanului contabil A$aportarea unor date eronate n situaiile "inanciare ane(e la bilanul contabil

4
A;odi"icri le islative

5
ADerman $odica

7
A$espectarea procedurilor de ntocmire a bilanului contabil $aportarea unor date corecte n situaiile "inanciare ane(e la bilanul contabil ADesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanului contabil A$espectarea corelaiilor bilaniere ACompletarea documentelor #usti"icative lipsa pentru recti"icarea bu etar

8
A4upervi1are0 ;onitori1are

10

11

12

51.=E. %=1&

51.=E. %=1&

;ic

A;odi"icri le islative

ADerman $odica ;ediu ; ;

A4upervi1are0 ;onitori1are 51.=E. %=1& 51.=E. %=1&

A:edesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanului contabil A:erespectarea corelaiilor bilaniere %=. 'reluarea plilor din "iele sintetice n contul de e(ecuie bu etar ALipsa documentelor #usti"icative pentru recti"icarea bu etar

A;odi"icri le islative

ADerman $odica ;ic 4 4

A4upervi1are0 ;onitori1are 51.=E. %=1& 51.=E. %=1&

;ediu

A;odi"icri le islative

ADerman $odica

A4upervi1are0 ;onitori1are

51.=E. %=1&

51.=E. %=1&

A;odi"icri le islative

ADerman $odica ;ic 4 4

A4upervi1are0 ;onitori1are 51.=E. %=1& 51.=E. %=1&

Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1 2 3
A:estabilirea in"luenelor "inanciare asupra bu etului, din di"erite acte normative, pe structura clasi"icaiei bu etare %1. 'reluarea plilor din "iele sintetice n contul de e(ecuie bu etar AIne(istena unor proceduri scrise0mono ra"ii privind elaborarea contului de e(ecuie bu etar A:edesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a contului de e(ecuie bu etar

4
A;odi"icri le islative

5
ADerman $odica

7
A4tabilirea in"luenelor "inanciare asupra bu etului, din di"erite acte normative, pe structura clasi"icaiei bu etare AIntocmirea procedurilor scrise privind elaborarea contului de e(ecuie bu etar ADesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a contului de e(ecuie bu etar

8
A4upervi1are0 ;onitori1are

10

11

12

51.=E. %=1&

51.=E. %=1&

;ic

A;odi"icri le islative

ADerman $odica ;ic 4 4

A4upervi1are0 ;onitori1are 51.=E. %=1& 51.=E. %=1&

A;odi"icri le islative

ADerman $odica

;ic

A4upervi1are0 ;onitori1are

51.=E. %=1&

51.=E. %=1&

Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1 2 3
A'reluarea eronat a sumelor din "iele conturilor sintetice n contul de e(ecuie bu etar

4
A;odi"icri le islative

5
ADerman $odica

7
A'reluarea corecta a sumelor din "iele conturilor sintetice n contul de e(ecuie bu etar AIntocmirea procedurilor scrise privind elaborarea ane(elor la contul de e(ecuie bu etar A$espectarea corelaiilor de ba1 ntre contul de e(ecuie bu etar i ane(e A$espectarea procedurilor de ntocmire a ane(elor la contul de e(ecuie

8
A4upervi1are0 ;onitori1are

10

11

12

51.=E. %=1&

51.=E. %=1&

;ic

%%. *laborarea ane(elor la contul de e(ecuie bu etar

AIne(istena unor proceduri scrise0mono ra"ii privind elaborarea ane(elor la contul de e(ecuie bu etar A:erespectarea corelaiilor de ba1 ntre contul de e(ecuie bu etar i ane(e A:erespectarea procedurilor de ntocmire a ane(elor la contul de e(ecuie bu etar

A;odi"icri le islative

ADerman $odica ;ic 4 4

A4upervi1are0 ;onitori1are 51.=E. %=1& 51.=E. %=1&

A;odi"icri le islative

ADerman $odica ;ic 4 4

A4upervi1are0 ;onitori1are 51.=E. %=1& 51.=E. %=1&

A;odi"icri le islative

ADerman $odica

;ic

A4upervi1are0 ;onitori1are

51.=E. %=1&

51.=E. %=1&

Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1 2
%5. 4istemul raportri lor "inanciarcontabile, cu e(cepia bilanului contabil i a contului de e(ecuie bu etar

3
AIne(istena unor proceduri scrise0mono ra"ii privind or ani1area sistemului de raportare a datelor "inanciar-contabile, cu e(cepia bilanului contabil i a contului de e(ecuie bu etar

4
A;odi"icri le islative

5
ADerman $odica

7
bu etar AIntocmirea procedurilor scrise privind or ani1area sistemului de raportare a datelor "inanciarcontabile, cu e(cepia bilanului contabil i a contului de e(ecuie bu etar ADesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a raportrilor "inanciarcontabile A$aportrile sistematice a in"ormaiilor "inanciarcontabile ctre mana ement

8
A4upervi1are0 ;onitori1are

10

11

12

51.=E. %=1&

51.=E. %=1&

;ic

A:edesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a raportrilor "inanciar-contabile ALipsa raportrilor sistematice a in"ormaiilor "inanciar-contabile ctre mana ement

A;odi"icri le islative

ADerman $odica ;ic 4 4

A4upervi1are0 ;onitori1are 51.=E. %=1& 51.=E. %=1&

A;odi"icri le islative

ADerman $odica

;ic

A4upervi1are0 ;onitori1are

51.=E. %=1&

51.=E. %=1&

Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1 2 3 4 5 6 7
se vor "ace periodic.

10

11

12

%&. Asi urarea e(actitii sistemului de raportare "inanciarcontabil

A:edesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de anali1 a in"ormaiilor "inanciar-contabile AComunicarea unor in"ormaii incorecte sau inadecvate

A;odi"icri le islative

ADerman $odica ;ediu ; ;

A;odi"icri le islative

ADerman $odica

4
A;odi"icri le islative ADerman $odica

ADesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de anali1 a in"ormaiilor "inanciarcontabile AComunicarea unor in"ormaii corecte sau adecvate AIntocmirea procedurilor scrise privind cadrul metodolo ic de aplicare a C+' AActuali1area cadrului metodolo ic de aplicare a C+'

A4upervi1are0 ;onitori1are 51.=E. %=1& 51.=E. %=1&

A4upervi1are0 ;onitori1are 51.=E. %=1& A4upervi1are0 ;onitori1are 51.=E. %=1& 51.=E. %=1& 51.=E. %=1&

;ic

;are

%E.Cadrul de re lemen tare al C+'

A Ine(istena procedurilor scrise 0cadrului metodolo ic de aplicare a C+' A:eactuali1area cadrului metodolo ic de aplicare a C+'

A;odi"icri le islative

ADerman $odica

;ic

A4upervi1are0 ;onitori1are

51.=E. %=1&

51.=E. %=1&

Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1 2 3
A:edesemnarea persoanelor responsabile cu elaborarea i actuali1area cadrului metodolo ic de aplicare a C+' %H. :ominali1area 0 retra erea i evaluarea persoane lor care acord vi1a C+' AIne(istena ordinului de numire a persoanelor care acord vi1a C+' ADesemnarea unor persoane incompatibile pentru acordarea vi1ei C+' A:ereali1area evalurii persoanelor care acord vi1a C+' %I. *(ercita rea acordrii0 re"u1ului vi1ei C+' ALipsa vi1elor C+' pe documente

4
A;odi"icri le islative

5
ADerman $odica

7
ADesemnarea persoanelor responsabile cu elaborarea i actuali1area cadrului metodolo ic de aplicare a C+' AIntocmirea ordinului de numire a persoanelor care acord vi1a C+' ADesemnarea unor persoane compatibile pentru acordarea vi1ei C+' A$eali1area evalurii persoanelor care acord vi1a C+' AAplicarea vi1elor C+' pe documente

8
A4upervi1are0 ;onitori1are

10

11

12

51.=E. %=1&

51.=E. %=1&

;ic

A;odi"icri le islative

ADerman $odica ;ic 4 4

A4upervi1are0 ;onitori1are 51.=E. %=1& A4upervi1are0 ;onitori1are 51.=E. %=1& A4upervi1are0 ;onitori1are 51.=E. %=1& 51.=E. %=1&

A;odi"icri le islative

ADerman $odica ;ic 4 4

;ic

A;odi"icri le islative

ADerman $odica

51.=E. %=1&

51.=E. %=1&

;ic

A;odi"icri le islative

ADerman $odica

A4upervi1are0 ;onitori1are

51.=E. %=1&

51.=E. %=1&

Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1 2 3
AAcordarea ne#usti"icat a vi1ei C+' %J. Conduce rea $e istru lui privind operaiunile pre1entate la vi1a C+' AIne(istena sau necompletarea $e istrului privind operaiunile pre1entate la vi1a C+' A:edesemnarea persoanelor responsabile cu completarea $e istrului privind operaiunile pre1entate la vi1a C+' A:erespectarea termenelor de raportare %K. ;anualul de utili1are a sistemului in"ormatic AIne(istena unor proceduri scrise0mono ra"ii privind

4
A;odi"icri le islative

5
ADerman $odica

6
;ic

7
AAcordarea #usti"icat a vi1ei C+' A*(istena si completarea $e istrului privind operaiunile pre1entate la vi1a C+' ADesemnarea persoanelor responsabile cu completarea $e istrului privind operaiunile pre1entate la vi1a C+' A$espectarea termenelor de raportare AIntocmirea procedurilor scrise privind "uncionalitate

8
A4upervi1are0 ;onitori1are

9
51.=E. %=1&

10
51.=E. %=1&

11

12

A;odi"icri le islative

ADerman $odica ;ic 4 4

A4upervi1are0 ;onitori1are 51.=E. %=1& 51.=E. %=1&

A;odi"icri le islative

ADerman $odica ;ic

A4upervi1are0 ;onitori1are 51.=E. %=1& 51.=E. %=1&

;ic

A;odi"icri le islative

ADerman $odica

4 4

4 4

A4upervi1are0 ;onitori1are

51.=E. %=1& 51.=E. %=1&

51.=E. %=1& 51.=E. %=1&

4 4

4 4

4 4

A;odi"icri le islative

ADerman $odica

;ic

A4upervi1are0 ;onitori1are

Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1 2
"inanciarcontabil

3
"uncionalitatea sistemului in"ormatic "inanciar-contabil

7
a sistemului in"ormatic "inanciarcontabil ;ic

10

11

12

ALipsa aprobrii manualului de utili1are 5=. Atribuirea responsa bilitii persoane lor care au acces la sistemul in"ormatic A:eatribuirea responsabilitilor persoanelor care au drept de operare i consultare a sistemului in"ormatic A:easi urarea proteciei mpotriva accesrii de ctre persoane neautori1ate prin sistem de parole

A;odi"icri le islative

ADerman $odica

A;odi"icri le islative

ADerman $odica ;ic 4 4

A;odi"icri le islative

ADerman $odica ;ic 4 4

AAprobrii manualului de utili1are a sistemului in"ormatic AAtribuirea responsabilit ilor persoanelor care au drept de operare i consultare a sistemului in"ormatic AAsi urarea proteciei mpotriva accesrii de ctre persoane neautori1ate prin sistem de parole

A4upervi1are0 ;onitori1are

51.=E. %=1&

51.=E. %=1&

A4upervi1are0 ;onitori1are 51.=E. %=1& 51.=E. %=1&

A4upervi1are0 ;onitori1are 51.=E. %=1& 51.=E. %=1&

Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1 2 3
A4epararea atribuiilor pentru utili1atori cu rol de control de cele cu rol de e(ecuie 51. 're tirea pro"esional a personalu lui implicat n utili1area sistemului in"ormatic A:einstruirea sistematic a utili1atorilor sistemului in"ormatic A:ein"ormarea periodic sau ori de c.te ori este necesar asupra modi"icrilor survenite n sistemul in"ormatic A8tili1area unor proceduri automate neautori1ate A8tili1area unor proceduri automate incorecte

4
A;odi"icri le islative

5
ADerman $odica

7
A4epararea atribuiilor pentru utili1atori cu rol de control de cele cu rol de e(ecuie AInstruirea sistematic a utili1atorilor sistemului in"ormatic AIn"ormarea periodic sau ori de c.te ori este necesar asupra modi"icrilor survenite n sistemul in"ormatic A8tili1area unor proceduri automate autori1ate A8tili1area unor proceduri automate corecte

8
A4upervi1are0 ;onitori1are

10

11

12

51.=E. %=1&

51.=E. %=1&

;ic

;ediu

ALips personal speciali1at

ADerman $odica

A4upervi1are0 ;onitori1are

51.=E. %=1&

51.=E. %=1&

ALips personal speciali1at

ADerman $odica ;ic 4 4

A4upervi1are0 ;onitori1are 51.=E. %=1& 51.=E. %=1&

5%. 'rocesarea datelor n cadrul sistemului in"ormatic

;ic

ALips personal speciali1at

ADerman $odica

A4upervi1are0 ;onitori1are

51.=E. %=1&

51.=E. %=1&

;ic

ALips personal speciali1at

ADerman $odica

A4upervi1are0 ;onitori1are

51.=E. %=1&

51.=E. %=1&

Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1 2 3
A4istemul de prevenire0detectarea accesri lor i modi"icrilor neautori1ate ale ba1elor de date )parole, pro rame antivirus .a.AAcces neautori1at la in"ormaiile "inanciar-contabile din ba1a de date A:erespectarea calendarului privind modi"icarea periodica a parolelor de acces A:edesemnarea personalului pentru veri"icarea i modi"icarea periodic a parolelor de acces

4
ALips personal speciali1at

5
ADerman $odica

7
AInstalare sistem de prevenire 0 detectare accesrii neautori1ate AAcces autori1at la in"ormaiile "inanciarcontabile din ba1a de date A$espectarea calendarului privind modi"icarea periodica a parolelor de acces Desemnarea personalului pentru veri"icarea i modi"icarea periodic a parolelor de acces

8
A4upervi1are0 ;onitori1are

10

11

12

;ediu

; ;

51.=E. %=1&

51.=E. %=1&

;ediu

ALips personal speciali1at

ADerman $odica

A4upervi1are0 ;onitori1are 51.=E. %=1& A4upervi1are0 ;onitori1are 51.=E. %=1& 51.=E. %=1& 51.=E. %=1&

; ;
ALips personal speciali1at ADerman $odica

;are

ALips personal speciali1at

ADerman $odica

A4upervi1are0 ;onitori1are 51.=E. %=1& 51.=E. %=1&

;ic

Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1 2
55. Cadrul normativ i procedural privind ar3ivarea documen telor re1ultate din activitatea "inanciarcontabil 5&. Desemnarea personalu lui responsa bil privind ar3ivarea documen telor

3
AIne(istena procedurilor privind ar3ivarea dosarelor "inanciar-contabile

4
ALips personal speciali1at

5
ADerman $odica

7
AIntocmirea procedurilor scrise privind ar3ivarea dosarelor "inanciarcontabile

8
A4upervi1are0 ;onitori1are

10

11

12

;ediu

51.=E. %=1&

51.=E. %=1&

A:edesemnarea persoanelor cu atribuii privind ar3ivarea documentelor pe suport de 3.rtie i0sau pe suport in"ormatic A:einstruirea persoanelor cu atribuii n activitatea de ar3ivare AIne(istena unor proceduri scrise privind pstrarea documentelor n timpul anului

ALips personal speciali1at

ADerman $odica ;ic

4 4

4 4

;ic

ALips personal speciali1at

ADerman $odica

5E. 4istemul de pstrare al documen telor p.n la predarea la

ALips personal speciali1at

ADerman $odica

ADesemnarea persoanelor cu atribuii privind ar3ivarea documentelor pe suport de 3.rtie i0sau pe suport in"ormatic AInstruirea persoanelor cu atribuii n activitatea de ar3ivare AIntocmirea procedurilor scrise privind pstrarea documentelor

A4upervi1are0 ;onitori1are 51.=E. %=1& 51.=E. %=1&

A4upervi1are0 ;onitori1are

51.=E. %=1& 51.=E. %=1&

51.=E. %=1& 51.=E. %=1&

4 4

4 4

;ic

A4upervi1are0 ;onitori1are

Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om

COALA GIMNAZIAL LUCIAN BLAGA BAIA MARE CF 26691090

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR


1
ar3iv 5H. Locaiile de depo1itare provi1orii i de"initive a documen telor "inanciarcontabile 5I. Activitatea de ar3ivare A:easi urarea unui spaiu corespun1tor ar3ivrii ALips personal speciali1at ADerman $odica

7
n timpul anului AAsi urarea unui spaiu corespun1tor ar3ivrii

10

11

12

A4upervi1are0 ;onitori1are 51.=E. %=1& 51.=E. %=1&

;are

A're tirea necorespun1toare a dosarelor "inanciar-contabile n vederea ar3ivrii. A:epredarea dosarelor "inanciarcontabile la termenele le ale

ALips personal speciali1at

ADerman $odica

ALips personal speciali1at

ADerman $odica

A're tirea corespun1toa re a dosarelor "inanciarcontabile n vederea ar3ivrii. A'redarea dosarelor "inanciarcontabile la termenele le ale

A4upervi1are0 ;onitori1are 51.=E. %=1& 51.=E. %=1&

;ic

A4upervi1are0 ;onitori1are 51.=E. %=1& 51.=E. %=1&

;ic

Baia Mare, Str. Progresului , nr. 38 Tel. 0262220553, fax. 0372898765 e-mail s!oalalu!ian"laga#$a%oo.!om