Sunteți pe pagina 1din 2

SCIM

Proceduri 2020-2021
 ISJ_DB_PO_inspectie_generala_2021
 ISJ_DB_PO_inspectii_specialitate_reclamatii_2021
 ISJ_DB_PO_inspectii_tematice
 ISJ_DB_PO_amanare_sustinere_probe_grad_II
 ISJ_DB_PO_aprobare_scenarii_funcționare+DSP+CJSU
 ISJ_DB_PO_CDS_2021-2022_ISJ_DB
 ISJ_DB_PO_dispozitive_electronice_Scoala_de_Acasa
 ISJ_DB_PO_dispozitive_electronice_Scoala_de_acasa_revizuita
 ISJ_DB_PO_evaluare directori_2020-2021
 ISJ_DB_PO_evaluare_RED_ISJ_DB_2020
 ISJ_DB_PO_inscriere_grad_I_2020-2021
 ISJ_DB_PO_inscriere_grad_II_2020-2021
 ISJ_DB_PO_inscrierea_echivalarea_studii_elevi_07.10.2020
 ISJ_DB_PO_ISJ_DB_monitorizare_UI
 ISJ_DB_PO_organizare_concurs_unitate_2020-2021
 ISJ_DB_PO_realizare_inspectii_specialitate_online
 ISJ_DB_PO_selectie_metodisti_2020_2021
 ISJ_DB_Procedura_acces_context_pandemie
Documente SCIM
 1_PO_195_03.12.2019_desemnare comisie SCIM
 2-Decizia_SCIM_1030 si 1131
 3_Decizia_responsabili_riscuri_2020-2021
 4_PO_196_06.12.2019_implementarea SCIM
 5_Decizia_1203_17.09.2018_revizuire_Regulament SCIM
 6_Regulament_SCIM_revizuit_17.09.2018
 7_PO_197_09.12.2019_elaborarea codului de etica
 8_Decizia_1278_30.10.2018_revizuire_Cod etică
 9_Cod_etica_ISJ_DB_30.10.2018
 10_PO_198_09.12.2019_desemnare consilier integritate
 11_Decizia_1011_11.09.2019_consilier_integritate
 12_PO_199_10.12.2019_codificare proceduri
 13_PO_200_13.12.2019_monitorizare_performante_ISJ_DB
 14_PO_202_16.12.2019_evaluarea performantelor
 15_Raport_monitorizare_performante_ISJ_2020
 16_Raport_stadiu_implementare_SCIM_2020
 17_Raport_indeplinire_Program_dezvoltare_SCIM_2020
 18_PO_203_18.12.2019_stabilirea obiectivelor
 19_PO_204_19.12.2019_stabilirea si reevaluarea obiectivelor
 20_PO_205_19.12.2019_planificarea resurselor in vederea realizarii obiectivelor
 21_PO_206_19.12.2019_raportarea periodica a realizarii activitatilor asociate
obiectivelor
 22_Lista_obiective_generale_specifice_ISJ_2021_SCIM
 23_Lista_obiective_activitati_ISJ_2021_SCIM
 24_Lista_obiectivelor_indicatori_performanta_ISJ_2021_SCIM
 25_PO_207_20.12.2019_managementul_riscurilor_DB
 26_PO_208_20.12.2019_determinare_expunere_risc
 27_Lista_identificare_riscuri_ISJ_2021_SCIM
 28_Formular_analiza_riscuri_ISJ_2021_SCIM
 29_Registrul_riscurilor_ISJ_2021_SCIM
 30_Profil_risc_si_limita_toleranta_ISJ_2021_SCIM
 31_Plan_implementare_masuri_control_ISJ_2021_SCIM
 32_Raport_anual_gestionare_riscuri_2020
 33_Informare_anuală_gestionare_riscuri_2020
 34_Lista_inventariere_documentelor_fluxul_informatii_ISJ_2021_SCIM
 35_PO_209_20.12.2019_perfectionare personal angajat ISJ
 36_Plan_anual_perfectionare_ISJ_2021
 37_PO_210_23.12.2019_dezvoltarea si implementarea strategiilor de control
 38_PO_211_23.12.2019_supravegherea desfășurării activitatilor
 39_Raport_monitorizare_controale_supraveghere_SCIM_dec.2020
 40_ISJ_DB_Program_dezvoltare_SCIM_2021
 41_Strategia_supraveghere_SCIM_2021
 42_PO_212_30.12.2019_asigurarea continuitatii
 43_PO_213_30.12.2019_realizarea verificarii si evaluarii controlului intern
 44_Decizia_procedura_autoevaluare_SCIM_2020
 45_Plan_autoevaluare_SCIM_2020_ISJ_DB
 46_Chestionar_autoevaluare_2020_ISJ_DB_SCIM
 47_PS_214_30.12.2019_semnalare_neregularități
 48_PS_215_30.12.2019_inventariere_functii_sensibile
 49_Lista_functii_sensibile_2021_ISJ_DB
 50_Decizia_functii_sensibile_2021
 51_Plan_diminuare_riscuri_functii_sensibile_2021_SJ_DB
2020