Sunteți pe pagina 1din 105

COALA GIMNAZIAL NR.

1 UNENI,
JUD. BOTOANI

APROBAT,
DIRECTOR,
PROF. PUCAU LAURA
..

AVIZAT
PRESEDINTE COMISIE S.C.I.M.
PROF. BUDU OANA
.
OPIS DOCUMENTE

SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL


Nr.crt.

Documente privind mediul de control

Pag.

Referat privind emiterea Deciziei pentru constituirea Comisiei pentru


monitorizarea ,coordonarea si indrumarea metodologica a dezvoltarii sistemului
de control intern/managerial

Decizia Directorului privind organizarea,implementarea si mentinerea unui


sistem de control managerial

Anexa nr.1-Componenta Comisiei de monitorizare ,coordonare si indrumare


metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern/managerial

Lista obiectivelor generale si specifice

Procese verbale de instruire a Comisiei de monitorizare, coordonare si


indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern/managerial

11

Chestionare de autoevaluare a membrilor Comisiei de monitorizare, coordonare


si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern/managerial

17

Anexa nr.2-Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de


monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de

25
1

control intern/managerial
8

Procedura sistem de stabilire a cadrului unitar pentru desfurarea, de ctre


secretariatul Comisiei, a activitilor / aciunilor de monitorizare, consiliere /
ndrumare metodologic i raportare cu privire la dezvoltarea S.C.I.M.

30

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul


2016

71

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE


INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BOTOANI
COALA GIMNAZIAL NR.1 UNENI
Aprobat,
Director,
Prof. Pucau Laura

REFERAT

n baza prevederilor Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr.


400/2015, entitile publice sunt obligate s implementeze Codul controlului intern,
care cuprinde standardele de management/ control intern pentru dezvoltarea
sistemelor de control managerial.
Conductorii entitilor publice vor dispune innd cont de particularitile
cadrului legal, organizaional, de personal, de finanare i de alte elemente specifice,
precum i de standardele prevzute n anex la ordin msurile necesare pentru
elaborarea i/sau dezvoltarea sistemelor de control managerial ale fiecrei organizaii,
inclusiv a procedurilor, formalizate pe activiti.
Obiectivele, aciunile, responsabilitile, termenele, precum i alte componente
ale msurilor respective vor fi cuprinse n programe de dezvoltare a sistemelor de
control managerial, elaborate la nivelul fiecrei entiti publice.
n vederea monitorizrii, coordonrii i ndrumrii metodologice a
implementrii i/sau dezvoltrii sistemului de control intern/managerial, conductorul
entitii publice constituie, princ act de decizie intern, o structur cu atribuii n acest
sens.
Conductorul entitii publice elaboreaz anual un raport asupra sistemului de
control intern/managerial, care se prezint ca anex la situaia financiar a
exerciiului bugetar ncheiat. Nendeplinirea de ctre ordonatorul de credite a
obligaiei de a elabora i prezenta raportul anual asupra sistemului de control intern,
constituie contravenie i se sancioneaz cu amend de la 3000 lei la 5000 lei.
3

Avnd n vedere cele prezentate mai sus, rog s analizai i s dispunei


numirea Comisiei i a cadrului privind monitorizarea, coordonarea i ndrumarea
metodologic a dezvoltrii sistemului de control intern/managerial din cadrul colii
Gimnaziale Nr.1 Uneni.

Compartiment Financiar Contabilitate


Ec. Lungu Vasilica

DECIZIA nr. 31 / 10.09.2015


privind organizarea, implementarea i meninerea unui sistem de control
managerial la coala Gimnazial Nr.1 Uneni
Prof. Pucau Laura directorul colii Gimnaziale Nr.1 Uneni;
Avnd n vedere:
referatul Compartimentului financiar-contabil prin care se propune constituirea
comisiei pentru monitorizarea, coordonarea i ndrumarea metodologic a
dezvoltrii sistemului de control intern/managerial din cadrul colii
Gimnaziale Nr.1 Uneni;
n conformitate cu prevederile art. 2 i 3 din Ordinul Secretariatului General al
Guvernului nr. 400/22.06.2015 pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial al entitile publice pentru dezvoltarea sistemelor de control
managerial;
n temeiul Legii nr. 1/2011 a educatiei nationale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
DECID:
Art. 1 Se constituie Comisia pentru monitorizarea, coordonarea i
ndrumarea metologic a dezvoltrii sistemului de control intern/managerial din
cadrul colii Gimnaziale Nr.1 Uneni, n componena prevzut n anexa nr. 1 la
prezenta dispoziie, care face parte integrant din aceasta.
Art. 2 Se aprob Regulamentul de organizare i funcionare a Comisiei
pentru monitorizarea, coordonarea i ndrumarea metologic a dezvoltrii sistemului
de control intern/managerial din cadrul colii Gimnaziale Nr.1 Uneni, potrivit
anexei nr. 2 la prezenta dispoziie, care face parte integrant din aceasta.
Art. 3 Se aprob Programul de dezvoltare a sistemului de control
intern/managerial conform anexei nr. 3 la prezenta dispoziie, care face parte
integrant din aceasta.
Art. 4 Prevederile prezentei dispoziii vor fi duse la ndeplinire de ctre
Compartimentele din cadrul colii Gimnaziale Nr.1 Uneni.
Dat la Uneni, azi 10.09.2015
DIRECTOR
Prof. PUCAU LAURA

ANEXA nr. 1 la Decizia nr. 31 / 10.09.2015

COMPONENTA
Comisiei privind organizarea, implementarea i meninerea unui sistem de
control managerial la coala Gimnazial Nr.1 Uneni

PREEDINTE:

BUDU OANA

MEMBRI:
1. LUNGU VASILICA
2. CIOBANU ANTONETA
3. PINTILEI LCRMIOARA CONSTANTINA
SECRETAR:

LISTAR DOINIA

COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE I NDRUMARE


METOLOGIC A DEZVOLTRII SISTEMULUI DE CONTROL
INTERN/MANAGERIAL LA COALA GIMNAZIAL NR.1 UNENI

LISTA OBIECTIVELOR GENERALE I SPECIFICE ALE


COLII GIMNAZIALE NR.1 UNENI
Obiective
generale

Sub-obiective

Obiective specifice

A. Organizarea
intern

A1. Management
instituional i
strategic

creterea monitorizrii modului de


aplicare i ducerii la ndeplinire de ctre
structurile
proprii,
a
deciziilor,
hotrrilor i ordonanelor Guvernului, a
celorlalte acte normative, provenind de la
MECS sau ISJ Botoani, a deciziilor
interne;
actualizarea
permanent
a
regulamentelor
de
organizare
i
funcionare prin reactualizarea rolurilor,
obiectivelor i direciilor structurilor
interne ale unitatii;
focalizarea gestiunii publice pe o viziune
a viitorului, pe misiunea pe care unitatea
o are de nfptuit i pe obiectivele ce
compun aceast misiune;
definirea clar a responsabilitilor,
produrilor i standardelor ce urmeaz a fi
utilizate n procesul de evaluare a
rezultatelor;
mbuntirea comunicrii i circuitului
informaional ntre compartimente, intre
nivelurile ierarhice i funcionale;
reorganizarea activitii de eviden i
circulaia periodic a actelor.
atestarea capacitatii fiecarei structuri
furnizoare de educatie de a satisface
asteptarile beneficiarilor si standardelor
de calitate, prin activitati de evaluare;
dezvoltarea unei culturi institutionale a
calitatii;
Imbunatatirea
calitatii
activitatilor
desfasurate;

A.2. Asigurarea
calitatii serviciilor
educationale
oferite

Obiective
generale

B.
Managementul
resurselor umane

Sub-obiective

B1. Valorificarea
competenelor i
responsabilitilor
personalului

B2. Metode i
instrumente de
gestiune
previzional a
resurselor umane

B3. Formarea
continu

Obiective specifice
Asigurarea informarii si evaluarii
gradului de satisfactie a tuturor factorilor
implicati in procesul de invatamant;
Revizuirea si optimizarea politicilor si
strategiilor educationale la nivelul
unitatii.
actualizarea permanent a fiei postului,
cu implicarea n redactarea fiei postului
a salariatului care ocup postul respectiv
asigurand o concordanta intre fisa
postului, ROF si ceea ce se executa in
realitate;
aplicarea corect a procedurilor de
evaluare a activitii personalului ca
premis de promovare i motivare.
adoptarea, modificarea sau completarea
organigramei, numrului de personal i
statului de funcii al aparatului propriu n
funcie de necesitile impuse de
atribuiile
acestuia,
corelat
cu
reglementrile legale n vigoare;
asigurarea unei planificri a resurselor
umane n funcie de procesele
instituionale ce urmeaz a se derula.
elaborarea planurilor de formare continu
a salariailor n funcie de rezultatele
evalurii performanelor profesionale i
reglementrilor legale n vigoare;
n bugetul de venituri i cheltuieli vor fi
aprobate resursele financiare necesare
realizrii planului de formare continu;
iniierea salariatilor n domeniul utilizrii
programelor informatice la nivelul
standardelor ECDL;
motivarea specialitilor din unitate pentru
a participa la programe de perfecionare
organizate de alte instituii specializate n
domeniul
gestionrii
fondurilor
structurale ale U.E.;
ntrirea colaborrii cu comisia paritar
n
vederea
negocierii
msurilor
referitoare la sntatea salariailor i
8

Obiective
generale

Sub-obiective

Obiective specifice

C. Gestiunea
serviciilor
educationale
oferite

D. Legturi
interinstituionale

securitatea muncii, constituirea i


folosirea
fondurilor
destinate
mbuntirii condiiilor de munc,
precum i crearea facilitilor de
respectare de ctre salariai a codurilor
etice specifice de conduit;
instruirea personalului contractual n
aplicarea programelor europene.
formarea continu a personalului de
specialitate
pentru
pregtirea
implementrii sistemului de bugetare
bazat pe programe;
formarea continua a personalului
didactic;
mbuntirea activitii de control intern
la nivelul compartimentelor din cadrul
unitatii;
stabilirea, urmrirea i aplicarea unor
politici i strategii bugetare pe termen
lung i mediu, att pentru entitate, care s
urmreasc creterea gradului de
autofinanare i, implicit, de autonomie;
monitorizarea utilizrii fondurilor de
investiii publice i a resurselor bugetare;
pentru eficientizarea calitii serviciilor
oferite se asigura functionarea Comisiei
CEAC, in conformitate cu prevederile
Legii nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG
nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii;
mbuntirea managementului unitatii
depinde i de utilizarea eficient a
instrumentelor de control de gestiune, de
simplificarea i corelarea actului
decizional, de transparen a acestuia, de
acoperire cu tehnic de calcul i
informaie dar si de posibilitatea in viitor
a incadrarii cu personal pentru anumite
activitati.
realizarea unei comunicri eficiente cu
ISJ Botoani pentru identificarea
nevoilor i resurselor n vederea
promovrii de proiecte i programe
9

Obiective
generale

Sub-obiective

Obiective specifice
comunitare de dezvoltare a bazei
materiale a unitatii;
colaborarea continu cu entitati similare
in vederea dezvoltarii politicilor publice
specifice domeniului;
continuarea i eficientizarea relaiilor de
colaborare/cooperare/parteneriat
cu
O.N.G.-uri, patronate i sindicate i alte
organisme asimilate pentru informare
reciproc i identificarea nevoilor
copiilor unitatii n vederea realizrii unor
proiecte de interes comun;
dezvoltarea unei relaii deschise i active
cu mass-media pentru diseminarea
informaiilor i realizarea transparenei
actelor decizionale i a activitilor de
modernizare a instituiei.

E. Sistem
informaional

lrgirea ofertei de servicii informaionale


pentru a face mai cunoscuta activitatea
colii Gimnaziale Nr.1 Uneni;
folosirea tehnologiei informaionale n
vederea
mbuntirii
circulaiei
informaiilor la toate nivelurile instituiei;
asigurarea accesului la informaie prin
tehnologii
informaionale
pentru
utilizatorii finali ai serviciilor unitatii.

10

COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE I NDRUMARE


METOLOGIC A DEZVOLTRII SISTEMULUI DE CONTROL
INTERN/MANAGERIAL LA COALA GIMNAZIAL NR.1 UNENI

PROCES-VERBAL Nr. 1
ncheiat n cadrul edinei de lucru a Comisiei din data de 10.02.2016

n cadrul edinei de lucru din data de 10.02.2016 membrii Comisiei, numit


prin Decizia Directorului nr. 31 din 10.09.2015 n conformitate cu Regulamentul
acesteia, au efectuat urmtoarele activiti:
s-a studiat i analizat Ordinul nr. 400/22.06.2015 al Secretariatului
General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial al entitile publice pentru dezvoltarea sistemelor
de control managerial;
preedintele Comisiei a elaborat un chestionar pentru autoevaluarea
membrilor acesteia, cu scopul evalurii nivelului de cunoatere a
prevederilor OSGG nr. 400/2015;
chestionarele au fost completate de ctre toi membrii Comisiei,
rezultnd un grad de cunoatere corespunztor aplicrii cerinelor
OSGG nr. 400/2015;
Comisia a elaborat Programul de dezvoltare a sistemului de control
managerial al colii Gimnaziale Nr.1 Uneni, program care cuprinde
obiective, aciuni, responsabiliti, termene, precum i alte msuri
necesare dezvoltrii acestuia cum sunt elaborarea i aplicarea
procedurilor de sistem i a celor specifice pe activiti, perfecionarea
profesional etc. Elaborarea programului a inut seama de regulile
minimale de management coninute de standardele de control intern
aprobate prin OSGG nr. 400/2015, particularitile organizatorice i
funcionale ale colii Gimnaziale Nr.1 Uneni, personalul i structura
acesteia;
a fost supus spre aprobare directorului, Programul de dezvoltare a
sistemului de control managerial;
pornind de la Planul managerial, a fost ntocmit Lista privind
obiectivele generale i specifice;
au fost stabilite obiectivele Programului de dezvoltare a sistemului de
control intern/manageria n conformitate cu OSGG nr. 400/2015 i
anume:
organizarea procesului privind implementarea sistemului
de control intern/managerial;
11

analiza elaborrii i dezvoltrii Programului de


dezvoltare a sistemului de control intern/managerial;
implementarea sistemului de control intern/managerial
la nivelul unitatii;
implementarea
standardelor
de
control
intern/managerial;
ntocmirea raportrilor semestriale i anuale cu privire la
implementarea sistemului de control intern/managerial.
Preedintele Comisie a supus la vot membrilor acesteia toate problemele
discutate i msurile luate, pentru care a existat un consens n unanimitate de voturi.
n perioada urmtoare Preedintele Comisiei va convoca Comisia periodic,
urmrind parcurgerea celor 10 etape n procedul de implementare a sistemului de
control intern/managerial.
Secretariatul Comisiei asigurat de catre doamna Listar Doinia, va nregistra
Procesul verbal de edin n Registrul de eviden a edinelor Comisiei i va face
informri ctre director.
Preedinte Comisie

Semntura

Numele i prenumele
Budu Oana

Membrii Comisie

Numele i prenumele: Lungu Vasilica

Semntura ____________

Numele i prenumele: Ciobanu Antoneta

Semntura ____________

Numele i prenumele: Pintilei Lcrmioara Constantina Semntura ____________

Secretar Comisie:
Numele i prenumele: Listar Doinia

Semntura ____________

12

COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE I NDRUMARE


METOLOGIC A DEZVOLTRII SISTEMULUI DE CONTROL
INTERN/MANAGERIAL LA COALA GIMNAZIAL NR.1 UNENI

PROCES-VERBAL nr. 2

ncheiat n cadrul edinei de lucru a Comisiei din data de 16.02.2016

n cadrul edinei de lucru din data de 16.02.2016 membrii Comisiei, numit


prin Decizia Directorului nr. 31 din 10.09.2015 n conformitate cu Regulamentul
acesteia, au efectuat urmtoarele activiti:
s-a dispus ntocmirea Situaiei Centralizatoare semestriale la data de
31.12.2015 privind stadiul implementrii sistemului de control
intern/managerial i supunerea spre aprobare Directorului;
s-au analizat i aprobat materialele elaborate de ctre consultant
privind ndeplinirea Etapei I + II i Etapa III din cadrul Programului
de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial;
s-au analizat i aprobat un numr de 25 de proceduri operaionale i 4
Proceduri de sistem n conformitate cu Registrul pentru evidena
procedurilor de sistem/operaionale ale colii Gimnaziale Nr.1
Uneni;
Preedintele Comisiei a supus la vot membrilor acesteia toate
problemele discutate i msurile luate, pentru care a existat un
consens n unanimitate de voturi.
n perioada urmtoare Preedintele Comisie va convoca Comisia periodic,
urmrind parcurgerea urmtoarelor etape n procesul de implementare a sistemului de
control intern/managerial.

13

Secretariatul Comisiei va nregistra Procesul verbal de edin n Registrul de


eviden a edinelor Comisiei i va face informri ctre ordonatorul de credite.

Preedinte Comisie

Semntura

Numele i prenumele
Budu Oana

Membrii Comisie

Numele i prenumele: Lungu Vasilica

Semntura ____________

Numele i prenumele: Ciobanu Antoneta

Semntura ____________

Numele i prenumele: Pintilei Lcrmioara Constantina Semntura ____________

Secretar Comisie:
Numele i prenumele: Listar Doinia

Semntura ____________

14

COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE I NDRUMARE


METOLOGIC A DEZVOLTRII SISTEMULUI DE CONTROL
INTERN/MANAGERIAL LA COALA GIMNAZIAL NR.1 UNENI

PROCES-VERBAL nr. 3
ncheiat n cadrul edinei de lucru a Comisiei din data de 19.02.2016

n cadrul edinei de lucru din data de 19.02.2016 membrii Comisiei, numit


prin Decizia Directorului nr. 31 din 10.09.2015 n conformitate cu Regulamentul
acesteia, au efectuat urmtoarele activiti:
s-au analizat i aprobat materialele elaborate de ctre consultant
privind ndeplinirea Etapei IV, V, VI, VII, din cadrul Programului de
dezvoltare a sistemului de control intern/managerial;
s-au analizat i aprobat un numr de 22 de proceduri operaionale i 6
Proceduri de sistem n conformitate cu Registrul pentru evidena
procedurilor de sistem/operaionale ale colii Gimnaziale Nr.1
Uneni;
Secretarul Comisiei desemnat de ctre Comisia de Monitorizare ca
responsabil

cu

ntocmirea

documentaiei

privind

ntocmirea

Registrului Riscurilor la nivelul unitatii, pe baza consultanei de


specialitate

oferit,

prezentat

spre

analiz

documentaia

corespunztoare la aceast dat, urmnd ca cel puin o dat la 6 luni,


aa cum prevede Ordinul nr. 400/2005, s se completeze i
actualizeze Registrul Riscurilor;
urmtoarea edin a Comisiei de Monitorizare va avea loc nainte de
data limit de depunere a Situaiilor financiare pe anul 2015 i dup
data nchiderii anului financiar 2015, pentru a aproba Chestionarele

15

de autoevaluare a stadiului de implementare a Controlului intern


managerial n cadrul unitatii, necesare la elaborarea Raportului anual;
Preedintele Comisiei a supus la vot membrilor acesteia toate
problemele discutate i msurile luate, pentru care a existat un
consens n unanimitate de voturi.
Secretariatul Comisiei va nregistra Procesul verbal de edin n Registrul de
eviden a edinelor Comisiei i va face informri ctre ordonatorul de credite.

Preedinte Comisie

Semntura

Numele i prenumele
Budu Oana

Membrii Comisie

Numele i prenumele: Lungu Vasilica

Semntura ____________

Numele i prenumele: Ciobanu Antoneta

Semntura ____________

Numele i prenumele: Pintilei Lcrmioara Constantina Semntura ____________

Secretar Comisie:
Numele i prenumele: Listar Doinia

Semntura ____________

16

COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE I NDRUMARE


METOLOGIC A DEZVOLTRII SISTEMULUI DE CONTROL
INTERN/MANAGERIAL LA COALA GIMNAZIAL NR.1 UNENI

CHESTIONAR PRIVIND AUTOEVALUAREA MEMBRILOR COMISIEI

privind nivelul de cunoatere a prevederilor O.S.G.G. nr. 400/2015


Rspuns

ntrebare

1. Ce principii trebuie s respecte Principiile generale de bun practic


sistemele de control intern/managerial acceptate pe plan internaional i n
specifice fiecrei ri?
Uniunea European.
2. Enumerai trei categorii prin care pot eficacitatea i eficiena angajatilor;
fi grupate obiectivele n cadrul colii fiabilitatea informaiilor interne i
Gimnaziale Nr.1 Uneni.
externe;
conformitatea cu legile, regulamentele
i politicile interne.
3. Ce nelegei prin noiunea de risc n Riscul este un eveniment, o abatere care,
activitatea desfurat n cadrul dac nu este detectat nainte de a avea
instituiei?
loc poate aduce disfuncionaliti,
prejudicii n atingerea obiectivelor
unitatii.
4. Ce
reprezint
operaionale?

procedurile

Formalizarea n form scris a pailor ce


trebuie urmai n realizarea sarcinilor,
exercitarea competenelor i angajarea
responsabilitilor de ctre fiecare salariat
al instituiei.

controlul procedural revine fiecrui


angajat al instituiei;
controlul financiar preventiv;
controlul ulterior;
auditul intern;
auditul extern;
auditul extern al Comisiei Europene.
6. Cui
revine
responsabilitatea Managerului.
organizrii sistemului de control
managerial n cadrul instituiei?
5. Enumerai tipurile de control intern.

17

7. Cte standarde de control intern/ 16 de standarde.


managerial trebuie implementate n
cadrul instituiei?
8. Care sunt rezultatele ateptate n urma obiectivele vor fi ndeplinite ntr-un
implementrii Codului controlului
mod economic, eficient i eficace;
intern/managerial n cadrul instituiei? se vor respecta regulile externe i
regulile ordonatorului principal de
credite;
patrimoniul public i informaiile vor
fi mai bine protejate;
se vor preveni i depista fraudele i
greelile;
documentele contabile emise vor
furniza informaii de ncredere
referitoare la segmentul financiar i de
management.
Preedinte comisie,
Budu Oana

Membru evaluat,
Lungu Vasilica

18

COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE I NDRUMARE


METOLOGIC A DEZVOLTRII SISTEMULUI DE CONTROL
INTERN/MANAGERIAL LA COALA GIMNAZIAL NR.1 UNENI

CHESTIONAR PRIVIND AUTOEVALUAREA MEMBRILOR COMISIEI

privind nivelul de cunoatere a prevederilor O.S.G.G. nr. 400/2015


Rspuns

ntrebare

9. Ce principii trebuie s respecte Principiile generale de bun practic


sistemele de control intern/managerial acceptate pe plan internaional i n
specifice fiecrei ri?
Uniunea European.
10.Enumerai trei categorii prin care pot eficacitatea i eficiena funcionarilor;
fi grupate obiectivele n cadrul colii fiabilitatea informaiilor interne i
Gimnaziale Nr.1 Uneni.
externe;
conformitatea cu legile, regulamentele
i politicile interne.
11.Ce nelegei prin noiunea de risc n Riscul este un eveniment, o abatere care,
activitatea desfurat n cadrul dac nu este detectat nainte de a avea
instituiei?
loc poate aduce disfuncionaliti,
prejudicii n atingerea obiectivelor
unitatii.
12.Ce
reprezint
operaionale?

procedurile

Formalizarea n form scris a pailor ce


trebuie urmai n realizarea sarcinilor,
exercitarea competenelor i angajarea
responsabilitilor de ctre fiecare salariat
al instituiei.

controlul procedural revine fiecrui


angajat al instituiei;
controlul financiar preventiv;
controlul ulterior;
auditul intern;
auditul extern;
auditul extern al Comisiei Europene.
14.Cui
revine
responsabilitatea Managerului.
organizrii sistemului de control
managerial n cadrul instituiei?
13.Enumerai tipurile de control intern.

19

15.Cte standarde de control intern/ 16 de standarde.


managerial trebuie implementate n
cadrul instituiei?
16.Care sunt rezultatele ateptate n urma obiectivele vor fi ndeplinite ntr-un
implementrii Codului controlului
mod economic, eficient i eficace;
intern/managerial n cadrul instituiei? se vor respecta regulile externe i
regulile ordonatorului principal de
credite;
patrimoniul public i informaiile vor
fi mai bine protejate;
se vor preveni i depista fraudele i
greelile;
documentele contabile emise vor
furniza informaii de ncredere
referitoare la segmentul financiar i de
management.
Preedinte comisie,

Membru evaluat,

Budu Oana

Ciobanu Antoneta

20

COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE I NDRUMARE


METOLOGIC A DEZVOLTRII SISTEMULUI DE CONTROL
INTERN/MANAGERIAL LA COALA GIMNAZIAL NR.1 UNENI

CHESTIONAR PRIVIND AUTOEVALUAREA MEMBRILOR COMISIEI

privind nivelul de cunoatere a prevederilor O.S.G.G. nr. 400/2015


Rspuns

ntrebare

17.Ce principii trebuie s respecte Principiile generale de bun practic


sistemele de control intern/managerial acceptate pe plan internaional i n
specifice fiecrei ri?
Uniunea European.
18.Enumerai trei categorii prin care pot eficacitatea i eficiena funcionarilor;
fi grupate obiectivele n cadrul colii fiabilitatea informaiilor interne i
Gimnaziale Nr.1 Uneni.
externe;
conformitatea cu legile, regulamentele
i politicile interne.
19.Ce nelegei prin noiunea de risc n Riscul este un eveniment, o abatere care,
activitatea desfurat n cadrul dac nu este detectat nainte de a avea
instituiei?
loc poate aduce disfuncionaliti,
prejudicii n atingerea obiectivelor colii
Gimnaziale Nr.1 Uneni.
20.Ce
reprezint
operaionale?

procedurile

Formalizarea n form scris a pailor ce


trebuie urmai n realizarea sarcinilor,
exercitarea competenelor i angajarea
responsabilitilor de ctre fiecare salariat
al instituiei.

controlul procedural revine fiecrui


angajat al instituiei;
controlul financiar preventiv;
controlul ulterior;
auditul intern;
auditul extern;
auditul extern al Comisiei Europene.
22.Cui
revine
responsabilitatea Managerului.
organizrii sistemului de control
managerial n cadrul instituiei?
21.Enumerai tipurile de control intern.

21

23.Cte standarde de control intern/ 16 de standarde.


managerial trebuie implementate n
cadrul instituiei?
24.Care sunt rezultatele ateptate n urma obiectivele unitatii vor fi ndeplinite
implementrii Codului controlului
ntr-un mod economic, eficient i
intern/managerial n cadrul instituiei?
eficace;
se vor respecta regulile externe i
regulile ordonatorului principal de
credite;
patrimoniul public al unitatii i
informaiile vor fi mai bine protejate;
se vor preveni i depista fraudele i
greelile;
documentele contabile emise vor
furniza informaii de ncredere
referitoare la segmentul financiar i de
management.
Preedinte comisie,
Budu Oana

Membru evaluat,
Pintilei Lcrmioara Constantina

22

COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE I NDRUMARE


METOLOGIC A DEZVOLTRII SISTEMULUI DE CONTROL
INTERN/MANAGERIAL LA COALA GIMNAZIAL NR.1 UNENI

CHESTIONAR PRIVIND AUTOEVALUAREA MEMBRILOR COMISIEI

privind nivelul de cunoatere a prevederilor O.S.G.G. nr. 400/2015

Rspuns

ntrebare

25.Ce principii trebuie s respecte Principiile generale de bun practic


sistemele de control intern/managerial acceptate pe plan internaional i n
specifice fiecrei ri?
Uniunea European.
26.Enumerai trei categorii prin care pot eficacitatea i eficiena funcionarilor;
fi grupate obiectivele n cadrul colii fiabilitatea informaiilor interne i
Gimnaziale Nr.1 Uneni.
externe;
conformitatea cu legile, regulamentele
i politicile interne.
27.Ce nelegei prin noiunea de risc n Riscul este un eveniment, o abatere care,
activitatea desfurat n cadrul dac nu este detectat nainte de a avea
instituiei?
loc poate aduce disfuncionaliti,
prejudicii n atingerea obiectivelor.
28.Ce
reprezint
operaionale?

procedurile

Formalizarea n form scris a pailor ce


trebuie urmai n realizarea sarcinilor,
exercitarea competenelor i angajarea
responsabilitilor de ctre fiecare salariat
al instituiei.

controlul procedural revine fiecrui


angajat al instituiei;
controlul financiar preventiv;
controlul ulterior;
auditul intern;
auditul extern;
auditul extern al Comisiei Europene.
30.Cui
revine
responsabilitatea Managerul.
organizrii sistemului de control
managerial n cadrul instituiei?
29.Enumerai tipurile de control intern.

23

31.Cte standarde de control intern/ 16 de standarde.


managerial trebuie implementate n
cadrul instituiei?
32.Care sunt rezultatele ateptate n urma Obiectivele vor fi ndeplinite ntr-un
implementrii Codului controlului
mod economic, eficient i eficace;
intern/managerial n cadrul instituiei? se vor respecta regulile externe i
regulile ordonatorului principal de
credite;
patrimoniul public i informaiile vor
fi mai bine protejate;
se vor preveni i depista fraudele i
greelile;
documentele contabile emise vor
furniza informaii de ncredere
referitoare la segmentul financiar i de
management.
Preedinte comisie,
Budu Oana

Membru evaluat,
Listar Doinia

24

Anex
la DECIZIA nr. 31 / 10.09.2015

Regulament de Organizare i Funcionare


al Comisiei de management pentru dezvoltarea
Sistemului de Control Managerial Intern n cadrul
colii Gimnaziale Nr.1 Uneni

I. Dispoziii generale
Art. 1 - Scopul Comisiei de management l constituie dezvoltarea i implementarea
Sistemului de Control Managerial Intern (SCMI), n cadrul colii Gimnaziale Nr.1 Uneni,
conform Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 400/22.06.2015 pentru aprobarea
Codului controlului intern/managerial al entitile publice pentru dezvoltarea sistemelor de control
managerial.

II.

Conducerea Comisiei de management

Art. 2 (1) Preedintele Comisiei de management este Budu Oana.


(2) n lipsa preedintelui, atribuiile acestuia vor fi delegate unuia dintre membrii Comisiei
de management.

III. Atribuiile Preedintelui Comisiei de management


Art. 3 Preedintele Comisiei de management are urmtoarele atribuii:
a) convoac membrii Comisiei de management;
b) propune ordinea de zi, acord cuvntul n edine i vegheaz la disciplina i buna
desfurare a edinelor;
c) aprob procesul verbal al edinei, rapoartele i deciziile Comisiei de management;
d) supervizeaz activitile specifice din cadrul Comisiei de management;
e) monitorizeaz punerea n practic a deciziilor adoptate de ctre Comisia de management
i decide asupra msurilor care se impun pentru nerespectarea lor;
f) decide asupra participrii la edinele Comisiei de management a altor reprezentani din
cadrul sau din afara colii Gimnaziale Nr.1 Uneni, a cror prezen este necesar pentru
clarificarea aspectelor aflate pe ordinea de zi a edinei;

25

IV. Atribuiile Comisiei de management


Art. 4 - Comisia de management are urmtoarele atribuii:
a) implementeaz n cadrul colii Gimnaziale Nr.1 Uneni standardele de management i
control intern referitoare la mediul de control, performana i managementul riscurilor,
informare i comunicare, activiti de control, auditarea i evaluarea, conform
prevederilor Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 400/22.06.2015 pentru
aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitile publice pentru dezvoltarea
sistemelor de control managerial.;
b) elaboreaz i aprob programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al
ministerului, program care cuprinde obiective, aciuni, termene, responsabili precum i
unele msuri necesare dezvoltrii acestuia. La elaborarea programului se vor avea n
vedere regulile minimale de management, coninute n standardele de control intern,
atribuiile, particularitile organizatorice i funcionale ale unitatii, personalul i
structura acestuia precum i alte reglementri i condiii specifice;
c) supune aprobrii directorului, programul anual de dezvoltare a sistemului de control
managerial;
d) monitorizeaz respectarea termenelor prevzute n programul de dezvoltare a sistemului
de control managerial i decide msurile care se impun n cazul nerespectrii acestora;
e) ndrum departamentele din structura unitatii n vederea elaborrii programelor de
dezvoltare a subsistemelor de control managerial;
f) aprob formatele standard ale documentelor aferente sistemului de control managerial
intern i planificrii strategice n cadrul colii Gimnaziale Nr.1 Uneni;
g) evalueaz i avizeaz procedurile de sistem elaborate n cadrul colii Gimnaziale Nr.1
Uneni;
h) elaboreaz, actualizeaz i avizeaz registrul riscurilor la nivelul colii Gimnaziale Nr.1
Uneni;
i) rspunde de implementarea standardelor de control managerial intern n cadr ul colii
Gimnaziale Nr.1 Uneni;
j) primete, semestrial, de la departamente, informri referitoare la progresele nregistrate
cu privire la dezvoltarea sistemelor or/subsistemelor proprii de control managerial
intern, n raport cu programele adoptate, precum i referiri la situaiile deosebite
observate i la aciunile de monitorizare, coordonare i ndrumare, ntreprinse n cadrul
acestora;

26

k) prezint directorului ori de cte ori consider necesar, dar cel puin o dat pe semestru,
informri referitoare la progresele nregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de
control managerial intern, n raport cu programul adoptat, la aciunile de monitorizare,
coordonare i ndrumare metodologic ntreprinse, precum i la alte probleme aprute n
legtur cu acest domeniu;
l) membrii Comisiei de management asigur aducerea la ndeplinire a deciziilor acestei
structuri;
m) elaboreaz formate standard de documente pentru sistemul de control managerial intern
i planificarea strategic;
n) ntocmete rapoarte n baza dispoziiilor preedintelui Comisiei de management;
o) semnaleaz directorului situaiile de nerespectare a deciziilor acestuia i propune
msurile de corectare care se impun;
p) centralizeaz, analizeaz, sintetizeaz i emite documente n domeniile de competen;
q) duce la ndeplinire i transmite deciziile Preedintelui acesteia;
r) nainteaz directorului propuneri pentru eficientizarea Sistemului de control managerial intern
i a planificrii strategice la nivelul ministerului;
s) propune Preedintelui Comisiei de management participarea la edinele Comisiei a altor
reprezentani din cadrul sau din afara, a cror prezen este necesar pentru clarificarea
aspectelor aflate pe ordinea de zi a edinei;
t) membrii Comisiei au obligaia de a asigura informarea permanent a directorului cu privire la
totalitatea activitilor desfurate i de a obine avizul acestuia cu privire la documentele i
punctele de vedere prezentate n cadrul Comisiei ;
u) pentru ndeplinirea atribuiilor care i revin, Comisia va beneficia de sprijinul tuturor
departamentelor aflate n subordinea colii Gimnaziale Nr.1 Uneni.
V.

Atribuiile Secretarului Comisiei de management

Art. 5 Secretarul are urmtoarele atribuii principale:

a) convoac, la cererea Preedintelui Comisiei de management membrii, la edinele


Comisiei de management, organizeaz edinele i particip la acestea;
b) ntocmete documentele pentru edina Comisiei de management i le transmite n
format electronic membrilor cu cel puin 2 zile naintea edinei;
c) ntocmete procesele verbale ale edinelor Comisiei de management, pe care le transmite n
format electronic membrilor acestora;

27

d) asigur diseminarea dispoziiilor Comisiei de management i se constituie drept punct


de legtur n vederea bunei comunicri dintre structurile care funcioneaz n
subordinea/ n coordonarea/ sub autoritatea colii Gimnaziale Nr.1 Uneni.
VI. Organizarea edinelor i mecanismul de luare a deciziilor
Art. 6 (1) edinele Comisiei de management se desfoar n baza convocrilor transmise cu 3
zile nainte membrilor Comisiei sau la solicitarea Preedintelui.

(2) Activitatea Comisiei de management se desfoar n baza programului de dezvoltare a


Sistemului de control managerial al unitatii.

(3) Deciziile Comisiei de management se adopt prin consensul membrilor prezeni, n caz contrar
decizia va fi luat prin votul a jumtate plus unu din totalul membrilor prezeni. n cazul n care se
constat egalitate de voturi, votul Preedintelui este considerat hotrtor.

(4) Membrii Comisiei de management care nu pot participa la edine, din motive obiective vor
transmite o motivare scris ctre Preedintele Comisiei de management cu dou zile naintea
edinei, i vor desemna un nlocuitor.

(5) Desfurarea edinei Comisiei de management se consemneaz ntr-un proces-verbal care este
aprobat ulterior de ctre Preedinte.

VII.

Dispoziii finale

Art. 7 Calitatea de membru al Comisiei de management nceteaz n urmtoarele situaii:

a) prin ncetarea raporturilor de serviciu n conformitate cu prevederile legale n vigoare, precum


i n orice alte situaii n care membrul respectiv, nu mai ndeplinete funcia de conductor al
structurii din subordinea/ n coordonarea/ sub autoritatea colii Gimnaziale Nr.1 Uneni;
b) la solicitarea directorului colii Gimnaziale Nr.1 Uneni;
c) n cazul n care unul dintre membrii Comisiei de management pierde aceast calitate, n
condiiile prevzute la lit. a) i b), structura n cauz va propune un nou membru al Comisiei
de management n termen de trei zile i va comunica prin adres scris numele persoanei
desemnate, secretarului.

28

PREEDINTE:

BUDU OANA

MEMBRI:
1. LUNGU VASILICA
2. CIOBANU ANTONETA
3. PINTILEI LCRMIOARA CONSTANTINA
SECRETAR:

LISTAR DOINIA

29

COALA GIMNAZIAL NR.1


UNENI

PROCEDURA
DE SISTEM

Stabilirea cadrului unitar


pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a
activitilor de monitorizare,
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Ediia I
Nr. de ex. 1
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina . din
Exemplar nr. 1

Cod : P.S.M.-01

PROCEDURA DE SISTEM

STABILIREA CADRULUI UNITAR PENTRU DESFASURAREA DE CATRE


SECRETARIATUL COMISIEI A ACTIVITATILOR DE MONITORIZARE,
CONSILIERE INDRUMARE METODOLOGICA SI RAPORTARE CU
PRIVIRE LA DEZVOLTAREA S.C.I.M.

P.S.M. 01

30

COALA GIMNAZIAL NR.1


UNENI

PROCEDURA
DE SISTEM

Stabilirea cadrului unitar


pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a
activitilor de monitorizare,
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Ediia I
Nr. de ex. 1
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina . din
Exemplar nr. 1

Cod : P.S.M.-01

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau,


dup caz, a reviziei n cadrul ediiei procedurii operaionale

1.1

Elemente
privind
responsabilii/
operaiunea

Numele i prenumele

Funcia

Data

Semntura

Elaborat

Lungu Vasilica

Membri Comisie

19.02.2016

Membri Comisie

19.02.2016

Preedinte Comisie

19.02.2016

Ciobanu Antoneta
Pintilei Lcrmioara
Constantina
1.2

Verificat

Lungu Vasilica
Ciobanu Antoneta
Pintilei Lcrmioara
Constantina

1.3

Avizat

Budu Oana

1.4

Aprobat

Pucau Laura

19.02.2016
Director

31

COALA GIMNAZIAL NR.1


UNENI

PROCEDURA
DE SISTEM

Stabilirea cadrului unitar


pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a
activitilor de monitorizare,
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Ediia I
Nr. de ex. 1
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina . din
Exemplar nr. 1

Cod : P.S.M.-01

2. Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii operationale


Ediia sau, dup
caz, revizia n
cadrul ediiei

Componenta
revizuit

Modalitatea
reviziei

Data de la care se
aplic prevederile
ediiei sau reviziei
ediiei

2.1

Ediia I

2.2

Revizia 0

19.02.2016

32

COALA GIMNAZIAL NR.1


UNENI

PROCEDURA
DE SISTEM

Stabilirea cadrului unitar


pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a
activitilor de monitorizare,
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Ediia I
Nr. de ex. 1
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina . din
Exemplar nr. 1

Cod : P.S.M.-01

3. Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz,


revizia din cadrul ediiei procedurii operaionale

Scopul
difuzrii

Exemp
lar
Nr.
___

1
3.1.

Verificare

2
1

Serviciu/
Birou/
Compar
timent

Funcia

Comisie

Membri
Comisie

Nume i

Data

prenume

primirii

Lungu Vasilica

19.02.2016

Semntura

Ciobanu Antoneta
Pintilei Lcrmioara
Constantina

3.2.

Aplicare

Comisie

Secretar
Comisie

Listar Doinia

19.02.2016

3.3.

Arhivare

Comisie

Secretar
Comisie

Listar Doinia

19.02.2016

33

COALA GIMNAZIAL NR.1


UNENI

PROCEDURA
DE SISTEM

Stabilirea cadrului unitar


pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a
activitilor de monitorizare,
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Ediia I
Nr. de ex. 1
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina . din
Exemplar nr. 1

Cod : P.S.M.-01

4. Scopul procedurii operaionale


Stabilete cadrul unitar pentru desfurarea, de ctre secretariatul Comisiei, a activitilor /
aciunilor de monitorizare, consiliere / ndrumare metodologic i raportare cu privire la dezvoltarea
S.C.I.M. n cadrul colii Gimnaziale Nr.1 Uneni, jud. Botoani, inclusiv pentru obinerea
informaiilor necesare elaborrii Raportului anual privind controlul intern.

34

COALA GIMNAZIAL NR.1


UNENI

Ediia I
Nr. de ex. 1

PROCEDURA
DE SISTEM

Stabilirea cadrului unitar


pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a
activitilor de monitorizare,
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina . din
Exemplar nr. 1

Cod : P.S.M.-01

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaionale


5.1 Precizarea (definirea) activitii la care se refer procedura operaional;
-

P.O. se aplic de secretariatul Comisiei, pentru realizarea atribuiilor de monitorizare,


consiliere / ndrumare metodologic i raportare cu privire la dezvoltarea S.C.I.M. n
cadrul colii Gimnaziale Nr.1 Uneni, jud. Botoani .

5.2 Delimitarea explicit a activitii procedurale;


-

Operaiunea de autoevaluare a S.C.I.M. se realizeaz prin completarea de fiecare


serviciu/birou/compartiment din organigrama instituiei a chestionarului de autoevaluare
a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial, iar asumarea
realitii

datelor,

informaiilor

constatrilor

nscrise

acestea

aparine

efilor/coordonatorilor acestor componente care au aceste atribuii prevzute n fia


postului.

5.3 Listarea compartimentelor furnizoare de date i/sau beneficiare de rezultate ale


activitii procedurale ; listarea compartimentelor implicate n procesul activitii.
5.3.1

Compartimente furnizoare de date Compartimentele /birourile /serviciile


prevazute in organigrama institutiei.

5.3.2 Compartimente implicate : Comisia de monitorizare, consiliere, ndrumare


metodologic i raportare cu privire la dezvoltarea S.C.I.M

35

COALA GIMNAZIAL NR.1


UNENI

PROCEDURA
DE SISTEM

Stabilirea cadrului unitar


pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a
activitilor de monitorizare,
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Ediia I
Nr. de ex. 1
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina . din
Exemplar nr. 1

Cod : P.S.M.-01

6. Documente de referin (reglementri) aplicabile activitii procedurate

6.1 Reglementri internaionale Standardele internaionale de control intern


6.2 Legislaie primar
-

O.G. nr. 119/1999, privind controlul intern/managerial i controlul financiar preventiv,


republicat;

Legea nr. 234/2010, privind modificarea i completarea O.G. nr. 119/1999, privind
controlul intern i controlul financiar preventiv.

6.3. Legislaia secundar


-

Ordinul nr. 400/22.06.2015 al Secretariatului General al Guvernului pentru aprobarea


Codului controlului intern/managerial al entitile publice pentru dezvoltarea sistemelor
de control managerial;

Ordinul nr. 1641/2011, privind modificarea i completarea O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru
aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control
intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial;

Ordinul nr.1423/2012, privind modificarea i completarea O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru


aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control
intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial.

6.4. Reglementri interne


-

Regulamentul de organizare i funcionare a colii Gimnaziale Nr.1 Uneni;

36

COALA GIMNAZIAL NR.1


UNENI

PROCEDURA
DE SISTEM

Stabilirea cadrului unitar


pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a
activitilor de monitorizare,
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Ediia I
Nr. de ex. 1
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina . din
Exemplar nr. 1

Cod : P.S.M.-01

7.

Definiii i abrevieri ale termenilor utilizai n procedura operaional

7.1. Definiii ale termenilor

Nr.

Termenul

Definiia i/sau, dac este cazul, actul care definete termenul

crt.
1. Procedura operaional

prezentarea formalizat, n scris, a tuturor pailor ce trebuie


urmai, a metodelor de lucru stabilite i a regulilor de aplicat n
vederea realizrii activitii la nivelul unuia sau mai multor
compartimente din cadrul colii Gimnaziale Nr.1 Uneni, jud.
Botoani

2. Ediie a unei proceduri


operaionale
3.

forma iniial a unei proceduri operaionale, aprobat i


difuzat;

Revizia n cadrul unei

aciunile de modificare, adugare, suprimare sau altele

ediii

asemenea, dup caz, a uneia sau mai multor componente ale


unei ediii a procedurii operaionale, aciuni care au fost
aprobate i difuzate;

4.

Control

ansamblul formelor de control exercitate la nivelul colii

intern/managerial

Gimnaziale Nr.1 Uneni, jud. Botoani , inclusiv auditul intern,


stabilite de conducere n concordan cu obiectivele acesteia i
cu reglementrile legale, n vederea asigurrii administrrii
fondurilor n mod economic, efficient i eficace; acesta
include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele i
37

COALA GIMNAZIAL NR.1


UNENI

Ediia I
Nr. de ex. 1

PROCEDURA
DE SISTEM

Stabilirea cadrului unitar


pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a
activitilor de monitorizare,
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina . din
Exemplar nr. 1

Cod : P.S.M.-01
procedurile;
5.

Consiliere/ndrumare

activitatea desfurat de secretariatul Comisiei, cu scopul de

metodologic

a facilita asimilarea i punerea n practic, de ctre personalul


instituiei, a conceptelor, prevederilor legale, instruciunilor
metodologice i procedurale din domeniul controlului
intern/managerial;

6.

Comisia

comisia

de

monitorizare,

coordonare

ndrumare

metodologic a dezvoltrii S.C.I.M. din cadrul colii


Gimnaziale Nr.1 Uneni, jud. Botoani
7.

Monitorizarea

activitatea desfurat cu scopul de a supraveghea respectarea,

sistemului de control

de ctre instituia public, a cerinelor legale n domeniul

intern/managerial

controlului intern/managerial, precum i aplicarea efectiv a


msurilor /aciunilor cuprinse n programele de dezvoltare a
sistemului de control intern/managerial din cadrul colii
Gimnaziale Nr.1 Uneni, jud. Botoani ;

38

COALA GIMNAZIAL NR.1


UNENI

PROCEDURA
DE SISTEM

Stabilirea cadrului unitar


pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a
activitilor de monitorizare,
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Ediia I
Nr. de ex. 1
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina . din
Exemplar nr. 1

Cod : P.S.M.-01
7.2.Abrevieri ale termenilor

Nr.

Abrevierea

Termenul abreviat

crt.
1. A.

Aprobare

2. Ah.

Arhivare

3. Ap.

Aplicare

4. Av.

Avizare

5. Comisia

Comisia de monitorizare, coordonare i ndrumare metodologic a


dezvoltrii sistemului de control intern/managerial

6. E.

Elaborare

7. I

Informare

8. O.M.F.P.

Ordinul ministrului finanelor publice

9. O.G.

Ordonan a Guvernului

10. P.O.

Procedur operaional

11. S.C.I.M.

Sistemul de control intern managerial

12. V.

Verificare

39

COALA GIMNAZIAL NR.1


UNENI

Ediia I
Nr. de ex. 1

PROCEDURA
DE SISTEM

Stabilirea cadrului unitar


pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a
activitilor de monitorizare,
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina . din
Exemplar nr. 1

Cod : P.S.M.-01

8. Descrierea procedurii operaionale


8.1. Generaliti
Prezenta procedur prezint activitile i aciunile necesare pentru a monitoriza ct mai
eficient implementarea S.C.I.M. n cadrul colii Gimnaziale Nr.1 Uneni.

8.2. Documente utilizate


8.2.1. Lista i proveniena documentelor
Nr. Denumirea

Cod identificare

Proveniena documentului

crt. documentului
1.

Chestionar de autoevaluare a

Anexa nr.1

efi/coordonatori

stadiului de implementare a

servicii/birouri/compartimente

standardelor de control

din organigrama institutiei;

intern/managerial
2.

Situaia sintetic a rezultatelor

Anexa nr.2

Comisia;

Anexa nr.3

Secretariat Comisie;

Anexa nr.4

Comisia.

autoevalurii
3.

Raport privind activitatea de


monitorizare, consiliere/ndrumare
metodologic a dezvoltrii S.C.I.M

4.

Raport asupra sistemului de


control intern/managerial anual

40

COALA GIMNAZIAL NR.1


UNENI

PROCEDURA
DE SISTEM

Stabilirea cadrului unitar


pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a
activitilor de monitorizare,
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Ediia I
Nr. de ex. 1
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina . din
Exemplar nr. 1

Cod : P.S.M.-01
8.2.2. Coninutul i rolul documentelor utilizate
(1) chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control
intern/managerial se completeaz de efii de compartimente din organigrama institutiei i
conine 16 standarde de control intern/managerial i se utilizeaz pentru a monitoriza
implementarea S.C.I.M.
(2) situaia sintetic a rezultatelor autoevalurii se completeaz de Comisie i
reprezint situaia implementrii celor 16 de standarde de control intern/managerial la nivelul
instituiei ;
(3) raport privind activitatea de monitorizare, consiliere/ndrumare metodologic a
dezvoltrii S.C.I.M. se completeaz de secretariatul Comisiei i conine informaii privind
monitorizarea, consilierea i ndrumarea metodologic prin formularea de avize consultative,
pentru implementarea S.C.I.M. ;
(4) raport asupra sistemului de control intern/managerial se completeaz de
conductorul instituiei i conine informaii cu privire la aprecierea realist, corect, complet
i demn de ncredere asupra S.C.I.M., formulat n baza autoevalurii acestuia.

8.2.3. Circuitul documentelor


n prezenta P.O. documentele utilizate n desfurarea activitii sunt integrate n fluxul
general al documentelor din cadrul instituiei. Diagrama de proces cu circuitul documentelor este
prezentat n anexa nr.5.

41

COALA GIMNAZIAL NR.1


UNENI

PROCEDURA
DE SISTEM

Stabilirea cadrului unitar


pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a
activitilor de monitorizare,
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Ediia I
Nr. de ex. 1
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina . din
Exemplar nr. 1

Cod : P.S.M.-01
8.3. Resurse necesare
8.3.1. Resurse materiale
- elemente de logistic : birouri, rechizite, formulare tipizate, linii telefonice, fax, materiale
informatice, calculatoare, reea, imprimante, posibiliti de stocare a informaiilor;

8.3.2. Resurse umane


- funcionarii din cadrul colii Gimnaziale Nr.1 Uneni, care au atributii prin fiele postului
n acest sens;

8.3.3. Resurse financiare


- sume necesare cheltuielilor de funcionare (achiziionarea materialelor consumabile,
acoperirea cheltuielilor de ntreinere a logisticii, plata cheltuielilor cu salariile
personalulului implicat).

8.4. Modul de lucru

8.4.1. Precizri comune procedurilor


Planificarea aciunilor i operaiunilor pentru o eviden realist i corect a stadiului
implementrii S.C.I.M. n cadrul colii Gimnaziale Nr.1 Uneni,jud. Botoani.

42

COALA GIMNAZIAL NR.1


UNENI

PROCEDURA
DE SISTEM

Stabilirea cadrului unitar


pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a
activitilor de monitorizare,
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Ediia I
Nr. de ex. 1
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina . din
Exemplar nr. 1

Cod : P.S.M.-01
8.4.2. Monitorizarea dezvoltrii sistemelor de control intern/managerial ale instituiei
Principalele aspecte care fac obiectul monitorizrii de ctre Secretariatul
Comisiei sunt:
1) Constituirea Comisiei, prin monitorizarea urmtoarelor elemente :
-

emiterea actului administrativ de constituire i aprobare a Comisiei de ctre director;

componena Comisiei (numr persoane i funciile acestora);

modul de organizare i de lucru a acesteia.

2) Programul de dezvoltare a S.C.I.M., prin monitorizarea urmtoarelor elemente:


-

elaborarea/actualizarea i aprobarea programului de dezvoltare a sistemului de

control intern/managerial;
-

stadiul de realizare a msurilor/aciunilor prevzute n program.

Secretariatul Comisiei exercit atribuii de monitorizare n cadrul instituiei, prin


urmtoarele modaliti:

3) solicitarea permanent de documente/materiale/date/informaii n legtur cu aspectele i


elementele care fac obiectul monitorizrii i analizarea acestora;
4) urmrirea aplicrii efective a msurilor/aciunilor cuprinse n programul de dezvoltare a
S.C.I.M. i formularea de recomandri pentru mbuntirea procesului de implementare a
msurilor/aciunilor;
5) meninerea legturii cu membrii Comisiei i participarea la edinele acesteia;
6) urmrirea existenei i respectrii termenelor fixate pentru raportrile periodice;
7) ntocmirea ordinii de zi, aprobat de toi membrii Comisiei prin majoritate de voturi;
43

COALA GIMNAZIAL NR.1


UNENI

PROCEDURA
DE SISTEM

Stabilirea cadrului unitar


pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a
activitilor de monitorizare,
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Ediia I
Nr. de ex. 1
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina . din
Exemplar nr. 1

Cod : P.S.M.-01
8) ntocmirea de procese verbale sau minute ale ntlnirilor;
9) ntocmete, actualizeaz i modific registrul riscurilor identificate n cadrul colii
Gimnaziale Nr.1 Uneni pe baza propunerilor membrilor Comisiei;
10) pstreaz (claseaz) originalele procedurilor de sistem realizate;
11) primete i nregistreaz n registrul propriu, procedurile de sistem transmise pentru avizare
i procedurile operaionale semnate de conductorii compartimentelor;
12) supune procedurile de sistem i procedurile operaionale spre avizare membrilor Comisiei i
spre aprobare directorului general;
13) aloc codul procedurilor de sistem;
14) distribuie procedurile de sistem conform listei de difuzare;
15) transmite la arhiv procedurile de sistem conform listei de difuzare;
16) analizeaz i pune pe ordinea de zi a edinei Comisiei solicitrile de revizie a procedurilor
de sistem.
8.4.3. Consilierea/ndrumarea metodologic cu privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Principalele aspecte care fac obiectul consilierii/ndrumrii metodologice sunt


urmtoarele:
17) constituirea Comisiei, stabilirea componenei acesteia, modul de organizare i de lucru,
nlturarea disfuncionalitii constatate n organizarea i funcionarea acesteia;

44

COALA GIMNAZIAL NR.1


UNENI

PROCEDURA
DE SISTEM

Stabilirea cadrului unitar


pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a
activitilor de monitorizare,
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Ediia I
Nr. de ex. 1
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina . din
Exemplar nr. 1

Cod : P.S.M.-01
18) proiectele de proceduri operaionale/de sistem, din punctul de vedere al referirilor la
msurile de control i la conformitatea acestora cu prevederile O.S.G.G. nr. 400/2015,
republicat;
19) msurile de dezvoltare a S.C.I.M. dezbtute n cadrul ntrunirilor de lucru ale Comisiei;
20) situaiile semestriale/anuale, privind stadiul implementrii S.C.I.M.;
21) autoevaluarea S.C.I.M. prin:
-

pregtirea autoevalurii S.C.I.M.;

completarea de fiecare serviciu/birou/compartiment din organigrama instituiei, a


chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control
intern/managerial (Anexa nr. 1);

completarea de ctre Comisie a situaiei sintetice a rezultatelor autoevalurii(Anexa nr. 2).


Secretariatul Comisiei exercit atribuiile de consiliere/ndrumare metodologic, prin

urmtoarele modaliti:
22) identificarea nevoilor de informare, diseminarea informaiilor, bunelor practici i a
experienelor relevante n domeniul controlului intern/managerial;
23) participarea la edinele de lucru ale Comisiei, prin:
-

stabilirea ordinii de zi;

prezentarea elementelor de noutate n domeniul controlului intern/managerial;

45

COALA GIMNAZIAL NR.1


UNENI

PROCEDURA
DE SISTEM

Stabilirea cadrului unitar


pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a
activitilor de monitorizare,
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Ediia I
Nr. de ex. 1
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina . din
Exemplar nr. 1

Cod : P.S.M.-01
-

oferirea de clarificri/precizri/explicaii la aspectele dezbtute n cadrul ntrunirilor


de lucru ale Comisiei, n legtur cu msurile/aciunile de dezvoltare a S.C.I.M.;

8.4.4. Raportarea datelor i informaiilor cu privire la dezvoltarea S.C.I.M.


24) la redactarea raportului, Secretariatul Comisiei utilizeaz modelul, al crui format este prezentat
n Anexa nr.3;
25) n cuprinsul raportului se prezint date i informaii referitoare la elementele precizate la
punctele 8.4.2. i 8.4.3.;
26) rapoartele privind activitatea de monitorizare, consiliere/ndrumare metodologic a dezvoltrii
S.C.I.M., se prezint Comisiei, semestrial, pn la sfritul lunii urmtoare fiecrui semestru
ncheiat;

27) rapoartele sunt nsoite de:


-

documentele elaborate de secretariatul Comisiei n mod deosebit acelea care conin


recomandri/soluii pentru remedierea/eliminarea aspectelor de neconformitate,
disfuncionalitilor/neregulilor sesizate n organizarea i funcionarea S.C.I.M.;

suportul de curs i materialele primite de la organizatorii seminariilor / cursurilor /


atelierelor de lucru;

28) Comisia elaboreaz i supune spre aprobare directorului , un raport cu privire la


S.C.I.M., care conine informaii prezentate n rapoartele privind activitatea de monitorizare,
consiliere/ndrumare metodologic a dezvoltrii S.C.I.M;

46

COALA GIMNAZIAL NR.1


UNENI

PROCEDURA
DE SISTEM

Stabilirea cadrului unitar


pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a
activitilor de monitorizare,
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Ediia I
Nr. de ex. 1
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina . din
Exemplar nr. 1

Cod : P.S.M.-01
29) raportul se transmite odat cu situaia financiar anual fiind prezentat organului
ierarhic superior la termenele stabilite de acesta, n cadrul termenului prevzut de lege,
modelul fiind prezentat n Anexa nr. 4.

47

COALA GIMNAZIAL NR.1


UNENI

Ediia I
Nr. de ex. 1

PROCEDURA
DE SISTEM

Stabilirea cadrului unitar


pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a
activitilor de monitorizare,
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina . din
Exemplar nr. 1

Cod : P.S.M.-01

9.

Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii

Nr. Aciunea
crt. (operatiunea
)
1.
1)
2.
2)
3.
3)
4.
4)
5.
5)
6.
6)
7.
7)
8.
8)
9.
9)
10.
10)
11.
11)
12.
12)
13.
13)
14.
14)
15.
15)
16.
16)
17.
17)
18.
18)
19.
19)
20.
20)
21.
21)
22.
22)
23.
23)
24.
24)
25.
25)
26.
26)
27.
27)
28.
28)
29.
29)

Secretariat
Comisie

Contabilsef

E.
E.
V.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
V.
V.
V.
E.
V.
E.
E.
E.
E.

Conductor
serviciu/birou Comisia
compartiment
Ap.
Ap.
E.

Director

A
A

Ap.

V.
V.
V.

A.

Av.
Av.

V.

V.

V.
E.

I.

I.
E.
E

E.

48

COALA GIMNAZIAL NR.1


UNENI

Ediia I
Nr. de ex. 1

PROCEDURA
DE SISTEM

Revizia 0
Nr. de ex.

Stabilirea cadrului unitar


pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a
activitilor de monitorizare,
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Pagina . din
Exemplar nr. 1

Cod : P.S.M.-01

10. Anexe, nregistrri, arhivri

Nr.

Denumirea

anex
a

anexei

Elaborator

Aprob

Nr. de
exemp
lare
4

Difu
zare

Arhivare
Loc

Perioada

Chestionar de
autoevaluare a
stadiului de
implementare a
standardelor de
control
intern/managerial

Secretariat Comisia
comisie

Ah

5 ani

Situaia sintetic a
rezultatelor
autoevalurii

Secretariat Comisia
Comisie

Ah

5 ani

Rapoart privind
activitatea de
monitorizare,
consiliere/ndrumare
metodologic a
dezvoltrii S.C.I.M

Secretariat Comisia
Comisie

Ah

5 ani

Alte
element
e
8

49

COALA GIMNAZIAL NR.1


UNENI

Ediia I
Nr. de ex. 1

PROCEDURA
DE SISTEM

Stabilirea cadrului unitar


pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a
activitilor de monitorizare,
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina . din
Exemplar nr. 1

Cod : P.S.M.-01
4

Raport asupra
sistemului de
control intern
/managerial anual

Comisia

Diagrama de proces

Secretariat
Comisie

Director

Ah

5 ani

Ah

5 ani

50

COALA GIMNAZIAL NR.1


UNENI

PROCEDURA
DE SISTEM

Stabilirea cadrului unitar


pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a
activitilor de monitorizare,
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Ediia I
Nr. de ex. 1
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina . din
Exemplar nr. 1

Cod : P.S.M.-01

11. Cuprins
Numrul

Denumirea componentei n cadrul procedurii operaionale

Pagina

componentei
n cadrul
procedurii
operaionale
Coperta/pagina de gard
Cuprins
1.

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau,


dup caz, a reviziei n cadrul ediiei procedurii operationale

2.

Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii operationale

3.

Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz,


revizia din cadrul ediiei procedurii operaionale

4.

Scopul procedurii operationale

5.

Domeniul de aplicare a procedurii operaionale

6.

Documente de referin (reglementri) aplicabile activitii procedurate

7.

Definiii i abrevieri ale termenilor utilizai n procedura operaional

8.

Descrierea procedurii operaionale

9.

Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii

10.

Anexe, nregistrri, arhivri

51

COALA GIMNAZIAL NR.1


UNENI

PROCEDURA
DE SISTEM

Stabilirea cadrului unitar


pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a
activitilor de monitorizare,
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Ediia I
Nr. de ex. 1
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina . din
Exemplar nr. 1

Cod : P.S.M.-01
Anexa nr. 1
Serviciu/birou/compartiment:_________________________________
ef serviciu/birou/compartiment
______________________________________________
Numele i prenumele. funcia/semntura/data

CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE
a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial

Rspuns i explicaii

Criterii generale de evaluare a stadiului


implementrii standardului

Da/Nu
1
I. MEDIUL DE CONTROL
Standardul 1 Etic, integritate
A fost comunicat personalului un cod de
conduit, care stabilete reguli de
comportament etic n realizarea atribuiilor
de serviciu, aplicabil att personalului de
conducere, ct i celui de execuie din
cadrul compartimentului?
Salariaii beneficiaz de consiliere etic i li
se aplic un sistem de monitorizare a
respectrii normelor de conduit?

Explicaie asociat
rspunsului
3

La
nivelul
comparti
mentului
standardu
l este*):
I /PI / NI
4

52

COALA GIMNAZIAL NR.1


UNENI

PROCEDURA
DE SISTEM

Stabilirea cadrului unitar


pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a
activitilor de monitorizare,
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Ediia I
Nr. de ex. 1
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina . din
Exemplar nr. 1

Cod : P.S.M.-01
n cazul semnalrii unor neregulariti,
conductorul de compartiment a ntreprins
cercetrile adecvate n scopul elucidrii
acestora i a aplicat msurile care se impun?
Standardul 2 Atribuii, funcii sarcini
Personalului i sunt aduse la cunotin
documentele actualizate privind misiunea
entitii, regulamentele interne i fiele
posturilor?
Au fost identificate i inventariate funciile
considerate ca fiind n mod special expuse
la corupie?
Au fost luate msuri suficiente i adecvate
pentru a reduce la un nivel acceptabil
riscurile asociate funciilor sensibile?
Standardul 3 Competen, performan
Au fost analizate i stabilite cunotinele i
aptitudinile necesare a fi deinute n vederea
ndeplinirii sarcinilor/atribuiilor asociate
fiecrui post?
Sunt identificate nevoile de perfecionare a
pregtirii profesionale a personalului?
Sunt elaborate i realizate programe de
pregtire profesional a personalului,
conform nevoilor de perfecionare
identificate anterior?
Standardul 4 Structura organizatoric
Sunt efectuate analize, la nivelul
principalelor activiti, n scopul
identificrii eventualelor disfuncionaliti

53

COALA GIMNAZIAL NR.1


UNENI

PROCEDURA
DE SISTEM

Stabilirea cadrului unitar


pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a
activitilor de monitorizare,
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Ediia I
Nr. de ex. 1
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina . din
Exemplar nr. 1

Cod : P.S.M.-01
n fixarea sarcinilor de lucru individuale
prin fiele posturilor i n stabilirea
atribuiilor compartimentului?
Structura organizatoric asigur
funcionarea circuitelor i fluxurilor
informaionale necesare supravegherii i
realizrii activitilor proprii?
II. PERFORMANA I MANAGEMENTUL RISCULUI
Standardul 5- Obiective
Sunt stabilite obiectivele specifice la nivelul
compartimentului?
Obiectivele sunt astfel stabilite nct s
rspund pachetului de cerine S.M.A.R.T.?
Unde: S-precise; M-msurabile i
verificabile; A-necesare; R-realiste; T-cu
termen de realizare.
Sunt reevaluate obiectivele specifice
atunci cnd se constat modificri ale
ipotezelor/premiselor care au stat la
baza fixrii acestora?
Standardul 6 Planificarea
Resursele alocate sunt astfel repartizate
nct s asigure activitile necesare
realizrii obiectivelor specifice
compartimentului?
n cazul modificrii obiectivelor specifice,
sunt stabilite msurile necesare pentru
ncadrarea n resursele repartizate?
Sunt adoptate msuri de coordonare a
deciziilor i activitilor compartimentului

54

COALA GIMNAZIAL NR.1


UNENI

PROCEDURA
DE SISTEM

Stabilirea cadrului unitar


pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a
activitilor de monitorizare,
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Ediia I
Nr. de ex. 1
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina . din
Exemplar nr. 1

Cod : P.S.M.-01
cu cele ale altor compartimente, n scopul
asigurrii convergenei i coerenei
acestora?
Standardul 7 - Monitorizarea performanelor
Este instituit un sistem de monitorizare i
raportare a performanelor, pe baza
indicatorilor asociai obiectivelor specifice?
Indicatorii cantitativi i calitativi, asociai
obiectivelor specifice, sunt msurabili,
specifici, accesibili, relevani i stabilii
pentru o anumit durat n timp?
Atunci cnd necesitile o impun, se
efectueaz o reevaluare a relevanei
indicatorilor asociai obiectivelor specifice,
n scopul operrii coreciilor cuvenite?
Standardul 8 - Managementul riscului
Sunt identificate i evaluate principalele
riscuri, proprii activitilor din cadrul
compartimentului?
Sunt stabilite msuri de gestionare a
riscurilor identificate i evaluate la nivelul
activitilor din cadrul compartimentului?
Este asigurat completarea/actualizarea
registrului riscurilor?
III. ACTIVITI DE CONTROL
Standardul 9 Proceduri
Pentru activitile proprii au fost elaborate/
actualizate proceduri operaionale?

55

COALA GIMNAZIAL NR.1


UNENI

PROCEDURA
DE SISTEM

Stabilirea cadrului unitar


pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a
activitilor de monitorizare,
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Ediia I
Nr. de ex. 1
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina . din
Exemplar nr. 1

Cod : P.S.M.-01
Funciile de iniiere, verificare i aprobare a
operaiunilor sunt funcii separate i
exercitate de persoane diferite?
n situaia n care, din cauza unor
circumstane deosebite, apar abateri fa de
procedurile stabilite, se ntocmesc
documente adecvate, aprobate la nivel
corespunztor, nainte de efectuarea
operaiunilor?
Standardul 10 Supravegherea
Managerii supravegheaz i supervizeaz
activitile care intr n responsabilitatea lor
direct?
Supravegherea i supervizarea activitilor
sunt documentate n mod adecvat?
Sunt instituite controale suficiente i
adecvate de supraveghere pentru activitile
care implic un grad ridicat de expunere la
risc?
Standardul 11 Continuitatea activitii
Sunt inventariate situaiile generatoare de
ntreruperi n derularea activitilor?
Sunt stabilite i aplicate msuri pentru
asigurarea continuitii activitii, n cazul

56

COALA GIMNAZIAL NR.1


UNENI

PROCEDURA
DE SISTEM

Stabilirea cadrului unitar


pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a
activitilor de monitorizare,
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Ediia I
Nr. de ex. 1
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina . din
Exemplar nr. 1

Cod : P.S.M.-01
apariiei unor situaii generatoare de
ntreruperi?
Msurile cuprinse n planul de continuitate
a activitii sunt supuse periodic revizuirii?
IV. INFORMAREA l COMUNICAREA
Standardul 12 Informarea i comunicarea
Au fost stabilite tipurile de informaii,
coninutul, calitatea, frecvena, sursele i
destinatarii acestora, astfel nct personalul
de conducere i cel de execuie, prin
primirea i transmiterea informaiilor, s i
poat ndeplini sarcinile de serviciu?
Circuitele informaionale (traseele pe
care circul informaiile) asigur o
difuzare rapid, fluent i precis a
informaiilor, astfel nct acestea s ajung
la timp la utilizatori?
Sunt stabilite canale adecvate de
comunicare prin care managerii i
personalul de execuie din cadrul unui
compartiment s fie informai cu privire la
proiectele de decizii sau iniiative,
adoptate la nivelul altor
compartimente, care le-ar putea afecta
sarcinile i responsabilitile?

57

COALA GIMNAZIAL NR.1


UNENI

PROCEDURA
DE SISTEM

Stabilirea cadrului unitar


pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a
activitilor de monitorizare,
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Ediia I
Nr. de ex. 1
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina . din
Exemplar nr. 1

Cod : P.S.M.-01
Standardul 13 Gestionarea documentelor
Sunt aplicate proceduri pentru nregistrarea,
expedierea, redactarea, clasificarea,
ndosarierea, protejarea i arhivarea
documentelor interne i externe?
Sunt implementate msuri de securitate
pentru protejarea documentelor mpotriva
distrugerii, furtului, pierderii, incendiului
etc.?
Reglementrile legale n vigoare cu privire
la manipularea i depozitarea informaiilor
clasificate sunt cunoscute i aplicate n
practic?
Standardul 14 Raportarea contabil i financiar
Procedurile contabile sunt
elaborate/actualizate n concordan cu
prevederile normative aplicabile domeniului
financiar-contabil?
Procedurile contabile sunt aplicate n mod
corespunztor?
Sunt instituite suficiente controale pentru a
a sigura corecta aplicare a politicilor,
normelor i procedurilor contabile, precum
i a prevederilor normative aplicabile

58

COALA GIMNAZIAL NR.1


UNENI

PROCEDURA
DE SISTEM

Stabilirea cadrului unitar


pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a
activitilor de monitorizare,
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Ediia I
Nr. de ex. 1
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina . din
Exemplar nr. 1

Cod : P.S.M.-01
domeniului financiar-contabil?
V. EVALUARE I AUDIT
Standardul 15 Evaluarea sistemului de control intern/managerial
Conductorul compartimentului
realizeaz, anual, operaiunea de
autoevaluare a subsistemului de control
intern/managerial?
Operaiunile de autoevaluare a
subsistemului de control intern/managerial
au drept rezultat date, informaii i
constatri pertinente necesare lurii
de decizii operaionale, precum i
raportrii?
Operaiunea de autoevaluare a sistemului de
control intern/managerial este finalizat
prin ntocmirea, de ctre conductorul
entitii, a raportului anual asupra
sistemului de control intern/managerial?
Standardul 16 Auditul intern
Compartimentul de audit intern execut, n
afara misiunilor de asigurare, planificate i
aprobate de manager, i misiuni de
consiliere privind pregtirea procesului de
autoevaluare a sistemului de control

59

COALA GIMNAZIAL NR.1


UNENI

PROCEDURA
DE SISTEM

Stabilirea cadrului unitar


pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a
activitilor de monitorizare,
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Ediia I
Nr. de ex. 1
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina . din
Exemplar nr. 1

Cod : P.S.M.-01
intern/managerial al compartimentului?
Compartimentul de audit intern dispune de
suficient personal pentru a realiza integral
programul anual de audit?
Compartimentul de audit intern ntocmete
rapoarte periodice cu privire la
aciunile/activitile desfurate?
Concluzii cu privire la stadiul de
implementare a standardelor de control
intern/managerial
Not explicativ:
1)
Pe lng criteriile generale de evaluare a stadiului implementrii standardului,
Structura poate defini i include n chestionarul de autoevaluare i criterii specifice
proprii.
2) Fiecare rspuns la criteriile generale de evaluare din coloana 1 a chestionarului se
motiveaz n coloana 3 "Explicaie asociat rspunsului" i se probeaz cu documente
justificative corespunztoare.
3) n cazul criteriilor generale de evaluare aferente standardelor, neaplicabile unui anumit
compartiment, n coloana 2 se precizeaz "neaplicabil" n dreptul fiecrui criteriu general
de evaluare al acelui standard, prin acronimul "NA", i se motiveaz n coloana 3
"Explicaie asociat rspunsului". La nivelul unui compartiment pot fi considerate
neaplicabile numai standardele: 14 "Raportarea contabil i financiar" i 16 "Auditul
intern", cu respectarea condiiei ca la nivelul entitii toate standardele s fie aplicabile.
4) Un standard aplicabil la nivelul compartimentului se consider a fi:
implementat (I), atunci cnd la fiecare dintre criteriile generale de evaluare aferente
standardului s-a rspuns cu "Da";
parial implementat (PI), atunci cnd la cel puin unul din criteriile generale de
evaluare aferente standardului s-a rspuns cu "Da";
neimplementat (NI), atunci cnd la fiecare dintre criteriile generale de evaluare
aferente standardului s-a rspuns cu "Nu".

60

COALA GIMNAZIAL NR.1


UNENI

Ediia I
Nr. de ex. 1

PROCEDURA
DE SISTEM

Revizia 0
Nr. de ex.

Stabilirea cadrului unitar


pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a
activitilor de monitorizare,
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Pagina . din
Exemplar nr. 1

Cod : P.S.M.-01
Anexa nr. 2

SITUAIA SINTETIC
a rezultatelor autoevalurii
Comisia:_______________________________

Denumirea standardului

1
Total numr de servicii/birouri/compartimente=

Numrul
compartimen
telor n care
standardul
este aplicabil

din care
compartimente n
care standardul
este:
I

PI

NI

La
nivelul
entitii
standard
ul
este*):
I /PI /
NI
6

I. MEDIUL DE CONTROL
Standardul 1 Etic i integritatea
Standardul 2 Atribuii, funcii, sarcini
Standardul 3 Competen, performan
Standardul 4 Structura organizatoric
II. PERFORMANE l MANAGEMENTUL RISCULUI
Standardul 5 Obiective
Standardul 6 Planificarea
Standardul 7 Monitorizarea performanelor

61

COALA GIMNAZIAL NR.1


UNENI

PROCEDURA
DE SISTEM

Stabilirea cadrului unitar


pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a
activitilor de monitorizare,
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Ediia I
Nr. de ex. 1
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina . din
Exemplar nr. 1

Cod : P.S.M.-01
Standardul 8 Managementul riscului
III. ACTIVITI DE CONTROL
Standardul 9 Proceduri
Standardul 10 Supravegherea
Standardul 11 Continuitatea activitii
IV. INFORMAREA l COMUNICAREA
Standardul 12 Informarea i comunicarea
Standardul 13 Gestionarea documentelor
Standardul 14 Raportarea contabil i financiar
V. Evaluare i audit
Standardul 15 Evaluarea sistemului de control intern
/ managerial
Standardul 16 Auditul intern

Preedintele Comisiei
_____________________________________
Numele i prenumele/funcia/semntura/data
Not explicativ:
1. Fiecare rspuns la criteriile generale de evaluare din col. 1 a chestionarului se
motiveaz n col. 3 Explicaie asociat rspunsului.

62

COALA GIMNAZIAL NR.1


UNENI

PROCEDURA
DE SISTEM

Stabilirea cadrului unitar


pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a
activitilor de monitorizare,
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Ediia I
Nr. de ex. 1
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina . din
Exemplar nr. 1

Cod : P.S.M.-01
2. n cazul criteriilor generale de evaluare aferente standardelor, neaplicabile unui anumit
compartiment, n col. 2 se precizeaz neaplicabil, prin acronimul NA, i se motiveaz n col.
3 Explicaie asociat rspunsului.
3. Un standard aplicabil la nivelul compartimentului se consider a fi:
- implementat (I) atunci cnd, la fiecare din criteriile generale de evaluare aferente
standardului, s-a rspuns cu Da;
- parial implementat (PI) atunci cnd, la cel puin unul din criteriile generale de evaluare
aferente standardului, s-a rspuns cu Da;
- neimplementat (NI) atunci cnd, la fiecare din criteriile generale de evaluare aferente
standardului, s-a rspuns cu Nu.

63

COALA GIMNAZIAL NR.1


UNENI

PROCEDURA
DE SISTEM

Stabilirea cadrului unitar


pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a
activitilor de monitorizare,
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Ediia I
Nr. de ex. 1
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina . din
Exemplar nr. 1

Cod : P.S.M.-01
Anexa nr. 3

Secretariatul Comisiei
Nr._______/________

RAPORT
privind activitatea de monitorizare i consiliere/ndrumare metodologic a dezvoltrii
sistemului de control intern/managerial la coala Gimnazial Nr.1 Uneni, jud. Botoani
pe semestrul_______/anul__________

1. Aciuni de monitorizare cu privire la:


1.1. structura constituit conform art.3 alin.1 din O.S.G.G.. nr. 400/2015;
emiterea i modificarea actului administrativ prin care s-a aprobat
constituirea/actualizarea structurii;
componena structurii (numr persoane i funciile acestora);
modul de organizare i de lucru a structurii.
1.2. programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, elaborat la nivelul
instituiei publice:
elaborarea/actualizarea i aprobarea programului de dezvoltare a sistemului de control
intern/managerial;
stadiul de realizare a msurilor/aciunilor prevzute n program.
2. Aciuni de consiliere i ndrumare metodologic, prin formularea de avize consultative, cu
privire la:
2.1. modul de organizare i de lucru al structurii, nlturarea disfuncionalitilor constatate n
organizarea i funcionarea acesteia;

64

COALA GIMNAZIAL NR.1


UNENI

PROCEDURA
DE SISTEM

Stabilirea cadrului unitar


pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a
activitilor de monitorizare,
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Ediia I
Nr. de ex. 1
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina . din
Exemplar nr. 1

Cod : P.S.M.-01
2.2. proiectele de proceduri operaionale/de sistem, din punct de vedere al referirilor la
msurile de control i la conformitatea acestora cu prevederile O.S.G.G.. nr. 400/2015;
2.3. msurile de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial dezbtute n cadrul:
- edinelor de lucru ale structurii.
- autoevaluarea sistemului de control intern/managerial, efectuat potrivt
O.S.G.G.. nr. 400/2015;
- pregtirea autoevalurii sistemului de control intern/managerial;
- completarea de ctre efii de servicii/birouri/compartimente, a chestionarului
de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control
intern/managerial (anexa nr.1);
- completarea situaiei sintetice a rezultatelor autoevalurii (anexa nr.2).

65

COALA GIMNAZIAL NR.1


UNENI

Ediia I
Nr. de ex. 1

PROCEDURA
DE SISTEM

Stabilirea cadrului unitar


pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a
activitilor de monitorizare,
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina . din
Exemplar nr. 1

Cod : P.S.M.-01
Anexa nr.4
Comisia_____________
Nr.______/___________
Nr. _ _ _ _ _/ _ _ _ _ _ _ _

RAPORT
asupra sistemului de control intern/ managerial la data de
31.12.2015

n temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind
controlul intern/managerial i controlul financiar preventiv, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, subsemnatul..........................., n calitate de director, declar c
...........(unitatea..).......... dispune de un sistem de control intern/managerial ale crui concepere i
aplicare permit partial conducerii ........(unitatea)... s furnizeze o asigurare rezonabil c
fondurile publice gestionate n scopul ndeplinirii obiectivelor generale i specifice au fost
utilizate n condiii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficien i economicitate.
Aceast declaraie se ntemeiaz pe o apreciere realist, corect, complet i demn de
ncredere asupra sistemului de control intern/managerial al entitii, formulat n baza
autoevalurii acestuia.

66

COALA GIMNAZIAL NR.1


UNENI

PROCEDURA
DE SISTEM

Stabilirea cadrului unitar


pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a
activitilor de monitorizare,
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Ediia I
Nr. de ex. 1
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina . din
Exemplar nr. 1

Cod : P.S.M.-01
Sistemul de control intern/managerial cuprinde partial mecanisme de autocontrol, iar aplicarea
msurilor viznd creterea eficacitii acestuia are la baz evaluarea riscurilor.
n acest caz, menionez urmtoarele:
- Registrul riscurilor la nivelul entitii, condus de secretarul Comisiei de monitorizare,
coordonare i ndrumare metodologic, este actualizat anual;
- Procedurile operaionale elaborate n proporie de 100 % din totalul activitilor
procedurabile inventariate
sunt actualizate anual;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial cuprinde n mod distinct,
aciuni de perfecionare profesional a personalului de conducere, execuie i a auditorilor interni
n activitile realizate de Comisia de monitorizare, coordonare i ndrumare metodologic i
acesta a fost actualizat n cursul anului;
- n cadrul entitii publice nu exista compartiment de audit intern.
Precizez c declaraiile cuprinse n prezentul raport sunt formulate prin asumarea
responsabilitii manageriale i au drept temei datele, informaiile i constatrile consemnate n
documentaia aferent autoevalurii sistemului de control intern/managerial, deinut n cadrul
...(unitatea).... precum i n rapoartele de audit intern i extern.
Prezentul raport s-a elaborat n conformitate cu Instruciunile privind ntocmirea, aprobarea i
prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, aprobate prin Ordinul

67

COALA GIMNAZIAL NR.1


UNENI

PROCEDURA
DE SISTEM

Stabilirea cadrului unitar


pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a
activitilor de monitorizare,
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Ediia I
Nr. de ex. 1
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina . din
Exemplar nr. 1

Cod : P.S.M.-01
secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial al entitilor publice.
Pe baza rezultatelor autoevalurii, apreciez c la data de .................., sistemul de control
intern/managerial al.. (unitatea)... este partial conform cu standardele cuprinse n Codul
controlului intern/managerial.

___________________
(funcia)
___________________
(numele i prenumele)
___________________
(semntura i tampila)

68

COALA GIMNAZIAL NR.1


UNENI

PROCEDURA
DE SISTEM

Stabilirea cadrului unitar


pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a
activitilor de monitorizare,
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Ediia I
Nr. de ex. 1
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina . din
Exemplar nr. 1

Cod : P.S.M.-01

Anexa nr. 5

Diagrama de proces

69

COALA GIMNAZIAL NR.1


UNENI

Ediia I
Nr. de ex. 1

PROCEDURA
DE SISTEM

Stabilirea cadrului unitar


pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a
activitilor de monitorizare,
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina . din
Exemplar nr. 1

Cod : P.S.M.-01
Secretariatul Comisiei

Desfurarea activitii de monitorizare :

Desfurarea activitii de consiliere/ndrumare


metodologic:

- solicitarea periodic de documente/materiale/date/informaii n


legtur cu aspectele i elementele care fac obiectul monitorizrii;
- documente i analiza lor;
- urmrirea aplicrii efective a msurilor/aciunilor cuprinse n
programele de dezvoltare a S.C.I.M.;

Date/informaii/
documente

- identificarea nevoilor de informare, diseminarea


informaiilor, bunelor practici i a experienelor
relevante n domeniul S.C.I.M.;
- Formularea de avize consultative;

Analiz i
prelucrarea
datelor

Date/informaii/
documente

Redactarea raportului semestrial, privind activitatea


de monitorizare, consiliere/ndrumare metodologic
adezvoltrii S.C.I.M. i prezentarea acestuia Comisiei

Comisia:
- verificarea, analiza i prelucrarea informaiilor
Comisia:
-elaborare raport anual cu privire la

Director :
aprobare

Transmitere la
Organul ierarhic
superior

70

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015


APROBAT,
DIRECTOR
PROF. PUCAU LAURA

1. PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL


Obiective generale:
realizarea, la un nivel corespunzator de calitate, a atributiilor institutiei publice in concordanta cu scopul pentru
care a fost infiintata, in conditiile de regularitate, eficacitate, economicitate si eficienta;
protejarea resurselor entitatii de utilizare sau de pierderi datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei;
protejarea documentelor impotriva a doua categorii de fraude: disimularea fraudei si distorsionarea rezultatelor;
respectarea legii, a reglementarilor si a deciziilor conducerii;
dezvoltarea si intretinerea unor sisteme de colectare, stocare , prelucrare, actualizare si difuzare a datelor si
informatiilor financiare si de conducere precum si a unor sisteme si proceduri de informare publica adecvata prin
rapoarte perioadice

Nr.
crt
1.

Etape

Documente intocmite

TERMEN/
RESPONSABILI

Stabilirea obiectivelor generale ale - lista obiectivelor generale;


entitatii si cele specifice ale structurilor
- Stabilirea obiectivelor generale ale colii
interne conform prevederilor:

T: 30.06.2016
Raspund: Directorul colii

STANDARDE
cf. SGG Ordin 400/
22.06.2015
4. Structura
organizatorica

71

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015


Nr.
crt

Etape

Documente intocmite

TERMEN/
RESPONSABILI

Legea nr. 1/2011 Legea Educatiei Gimnaziale Nr.1 Uneni


Nationale, cu modificarile si completarile
Efectuarea de analize, la nivelul
ulterioare
principalelor activiti, n scopul
Regulamentul
de
Organizare
si identificrii eventualelor disfuncionaliti n
Functionare - ROF
fixarea sarcinilor de lucru individuale prin
fiele posturilor i n stabilirea
Regulamentul
de
organizare
si atribuiilor
Functionare Intern ROI
Asigurarea funcionrii circuitelor i
Alte acte normative in vigoare
fluxurilor informaionale necesare
supravegherii i realizrii activitilor
proprii

Gimnaziale Nr.1 Uneni;

STANDARDE
cf. SGG Ordin 400/
22.06.2015
5. Obiective

Sefii de compartimente din 6. Planificarea


cadrul colii Gimnaziale
Nr.1 Uneni

- lista obiectivelor specifice;


Fiecare
structur
funcional
din
organigram i stabilete i inventariaz
obiectivele
specifice,
derivate
din
obiectivele generale, n concordan cu ROI
- ul elaborat i avnd n vedere prevederile
legislative aplicabile.
2.

Stabilirea actiunilor si activitatilor pentru Lista aciunilor i activitilor


realizarea obiectivelor entitatii, respectiv a
structurilor interne, in baza legilor de
infiintare ale entitatii, Regulamentului de

T: 30.06.2016

2.Atribuii, funcii,
sarcini;
3.Competena,
performana;

72

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015


Nr.
crt

Etape

Documente intocmite

RESPONSABILI
organizare si functionare, Legii nr.
500/2002 privind finantele publice, cu
modificarile si completarile ulterioare,
Ordonantei Guvernului nr. 119/1999
privind controlul intern si controlul
financiar preventiv, republicata, Strategiei
dezvoltarii controlului financiar public din
Romania,
Ordinului
Secretariatului
General al Guvernului nr. 400 /
22.06.2015 pentru aprobarea Codului
controlului intern, cuprizand standardele
de management/control intern la entitatile
publice si pentru dezvoltarea sistemelor
de control managerial,

3.

TERMEN/

Descrierea modului de organizare si Procedura/act


administrativ
functionare a sistemului de control controlul financiar preventiv;
managerial al institutiei, respectiv al
structurilor interne

Sefii de compartimente din


cadrul colii Gimnaziale
Nr.1 Uneni

STANDARDE
cf. SGG Ordin 400/
22.06.2015
4.Structura
organizatoric;
11.Continuitatea
activitii;
23.Accesul la resurse.

1.Etica, integritatea;
3.Competena,
performana;
4. Structura
Raspund: Directorul colii organizatorica
Gimnaziale Nr.1 Uneni;
11. Continuitatea
activitatii
Sefii de compartimente din
cadrul colii Gimnaziale
Nr.1 Uneni

privind T: 30.06.2016

73

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015


Nr.
crt
4.

Etape

Documente intocmite

TERMEN/
RESPONSABILI

Autoevaluarea
bazat
pe
analiza
sistemului de control managerial al colii
Gimnaziale Nr.1 Uneni (inclusiv n ceea
ce privete procedurile) i identificarea
elementelor de disfuncionalitate i a
riscurilor care pot afecta realizarea
obiectivelor generale i a celor specifice
ale colii Gimnaziale Nr.1 Uneni, i
compartimentelor de specialitate ale
acestuia, conform prevederilor:
- Ordin MECS nr.5.13 din 15 dec 2014 pt
aprobarea
metodologiei
privind
mangementul riscurilor de coruptie;
- Ordonanei Guvernului nr. 119/1999
privind controlul intern si controlul
financiar preventiv, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Legii nr. 672/2002 privind auditul
public intern, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- Legii nr. 82/1991 a contabilitii,
republicat,
cu
modificrile
i
completrile ulterioare;
- OMFP nr. 1661bis/2003 pentru
aprobarea
Normelor
metodologice
privind modul de ncasare i utilizare a
fondurilor bneti primite sub forma
donaiilor i sponsorizrilor, de ctre
instituiile publice, cu modificrile i
completrile ulterioare;

Situatia
identificarii
riscurilor
si T: Semestrial
disfunctionalitatilor (pe fiecare obiectiv,
activitate);
Registrul riscurilor
T: 30.06.2016
Raspund: Directorul colii
Gimnaziale Nr.1 Uneni;

STANDARDE
cf. SGG Ordin 400/
22.06.2015
8.Managementul
riscului;
4. Structura
organizatorica
11. Continuitatea
activitatii
13 Gestionarea
documentelor

Sefii de compartimente din


cadrul colii Gimnaziale
Nr.1 Uneni

74

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015


Nr.
crt

5.

Etape

Documente intocmite

TERMEN/
RESPONSABILI

- Hotrrii Guvernului nr. 841/1995


privind procedurile de transmitere fr
plata i de valorificare a bunurilor
aparinnd entitilor publice, cu
modificrile si completrile ulterioare;
- Regulamentului de organizare i
funcionare al colii Gimnaziale Nr.1
Uneni.
Stabilirea orientrilor/modalitilor de
dezvoltare a sistemului de control
managerial al colii Gimnaziale Nr.1
Uneni, respectiv ale structurilor interne
ale acestuia, prin raportarea la standardele
de control intern/management la entitile
publice, aprobate prin Ordinul nr.
400/2015 pentru aprobarea Codului
controlului intern/managerial, cuprinznd
standardele de control intern/managerial
la entitile publice i pentru dezvoltarea
sistemelor de control intern/managerial.

Revizuire si actualizare ROF, daca este


cazul;
Actualizare fise post;
Centralizarea activitatilor la nivelul entitatii
si stabilirea responsabilului cu actualizarea
sistemului acestuia;
Stabilirea activitatilor procedurabile si
neprocedurabile;

T: 30.06.2016

STANDARDE
cf. SGG Ordin 400/
22.06.2015

4. Structura
organizatorica

Raspund: Directorul colii


6.Planificarea;
Gimnaziale Nr.1 Uneni;
Sefii de compartimente din 7. Monitorizarea
cadrul colii Gimnaziale performantelor
Nr.1 Uneni
9 Proceduri;
10. Supravegherea

Codificarea procedurilor si stabilirea


persoanelor responsabile;
Prioritizarea procedurilor operationale de
lucru: curente, perioadice, anuale;
Completarea listei obiectivelor, activitatilor
cu codurile procedurilor operationale,

75

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015


Nr.
crt

Etape

Documente intocmite

TERMEN/
RESPONSABILI

STANDARDE
cf. SGG Ordin 400/
22.06.2015

responsabilii si termenelor de realizare ale


acestora
6.

7.

Inventarierea documentelor i a fluxurilor


de informaii care intr/ies din coala
Gimnazial Nr.1 Uneni, respectiv din
structurile interne ale acestuia, procesrile
care au loc, destinaia documentelor,
comunicarea ntre direcii, servicii, birouri
i compartimente cu nivelele ierarhic
superioare de management i cu alte
entiti publice,

Lista privind inventarierea documentelor ce


se intocmesc pentru fiecare activitate,
fluxurilor de informatii, a proceselor si a
modului de comunicare intre structurile
institutiei si cu alte entitati

T: 30.06.2016

Stabilirea unui sistem de monitorizare a Strategii de monitorizare a desfasurarii


desfurrii aciunilor i activitilor actiunilor si activitatilor institutiei, respectiv
institutiei, respectiv structurilor interne.
structurilor interne.

T: 30.06.2016

8.Managementul
riscului;

Raspund: Directorul colii


12.Informarea si
Gimnaziale Nr.1 Uneni;
comunicarea;
Sefii de compartimente din
cadrul coala Gimnazial 13.Gestionarea
documentelor
Nr.1 Uneni

6. Planificarea;

Raspund: Directorul colii 9. Monitorizarea


performantelor;
Gimnaziale Nr.1 Uneni;
Sefii de compartimente din 10. Supravegherea;
cadrul colii Gimnaziale
12. Informarea si
Nr.1 Uneni
comunicarea;
13. Gestionarea
documentelor;
15. Evaluarea sistemului
de control intern/

76

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015


Nr.
crt

8.

Etape

Documente intocmite

TERMEN/
RESPONSABILI

Monitorizarea
realizrii
obiectivelor Raportri semestriale
generale i a celor specifice ale colii
Gimnaziale Nr.1 Uneni, respectiv
structurilor interne

T; Semestrial

STANDARDE
cf. SGG Ordin 400/
22.06.2015
managerial
5. Obiective

Raspund: Directorul colii 6. Planificarea;


Gimnaziale Nr.1 Uneni;
7.Monitorizarea
Sefii de compartimente din performantelor;
cadrul colii Gimnaziale
12.Informarea si
Nr.1 Uneni
comunicarea;
10.Supravegherea;

9.

Autoevaluarea realizrii obiectivelor Raport de evaluare


generale i a celor specifice i
mbuntirea sistemului de control
managerial pe baza autoevalurii i a
standardelor de management/control
intern la coala Gimnazial Nr.1 Uneni,
aprobate prin Ordin al SGG nr.
400/22.06.2015 pentru aprobarea Codului
controlului intern/managerial cuprinznd
standardele de control intern/ managerial
la entitile publice i pentru dezvoltarea
sistemelor de control managerial.

15. Evaluarea sistemului


de control intern/
managerial.
4.Structura
T: Anual
(n luna ianuarie, pentru organizatoric;
anul precedent)
5. Obiective;
Raspund: Directorul colii
11.Continuitatea
Gimnaziale Nr.1 Uneni;
activitii;
Sefii de compartimente din
cadrul colii Gimnaziale 15. Evaluarea sistemului
de control intern/
Nr.1 Uneni
managerial.

77

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015


Nr.
crt

Etape

Documente intocmite

TERMEN/
RESPONSABILI

10.

Elaborarea procedurilor de sistem i Proceduri de sistem i operaionale stabilite


operaionale, manualelor de proceduri in Lista obiectivelor si activitatilor.
pentru activitile/situaiile care determin
utilizarea acestor instrumente la nivelul
colii Gimnaziale Nr.1 Uneni, respectiv
structurilor interne, n directa corelare cu
fluxurile de informaii stabilite la punctul
6

Etapizat, pn la
30.06.2016
Raspund: Directorul colii
Gimnaziale Nr.1 Uneni;

11

Actualizarea sub forma versiunilor i a Manuale de proceduri


prevederilor din manualele de proceduri i
din orice alt instrument cu care opereaz
sistemul de control managerial al colii
Gimnaziale Nr.1 Uneni, pe baza
principiilor de buna practica.

T: Permanent

12.

STANDARDE
cf. SGG Ordin 400/
22.06.2015

8.Managementul
riscului;
9.Proceduri;
13. Gestionarea
documentelor;
Sefii de compartimente din 15.Evaluarea sistemului
cadrul colii Gimnaziale de control intern/
managerial
Nr.1 Uneni
16.Auditul intern.

8.Managementul
riscului;
Raspund: Directorul colii 9.Proceduri;
13. Gestionarea
Gimnaziale Nr.1 Uneni;
documentelor;
Sefii de compartimente din 15.Evaluarea sistemului
cadrul colii Gimnaziale de control intern/
managerial
Nr.1 Uneni
16.Auditul intern.
3.Competena,
Elaborarea programului de pregtire Program de pregatire profesionala, in T: 31 decembrie anul
performana.
profesional, n domeniul controlului domeniul controlului managerial, la nivelul curent, pentru anul
urmtor
managerial, la nivelul colii Gimnaziale colii Gimnaziale Nr.1 Uneni
Raspund: Directorul colii
Nr.1 Uneni
Gimnaziale Nr.1 Uneni;
Sefii de compartimente din
cadrul colii Gimnaziale

78

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015


Nr.
crt

Etape

Documente intocmite

TERMEN/
RESPONSABILI

STANDARDE
cf. SGG Ordin 400/
22.06.2015

Nr.1 Uneni
13.

Intocmirea situatiilor contabile anuale si a Situatiil financiare anuale sunt insotite de T : Trimestrial
rapoartelor financiare corecte, complete si rapoarte anuale de performanta ( se prezinta Raspund: Directorul colii
furnizate la timp
pentru
fiecare
program
obiectivele, Gimnaziale Nr.1 Uneni;
rezultatele, indicatorii si costurile asociate).
Seful de la compartimentul
Elaboarea de proceduri si controale contabilitate din cadrul
colii Gimnaziale Nr.1
contabile
documentate
in
mod
Uneni
corespunzator.

79

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015


2. Standardele de control intern/managerial conform Ordinului Secretariatului General al Guvernului 400 / 22.06.2015
Standardul 1 - Etica i integritatea
1.1. Descrierea standardului
Conducerea i salariaii entitii publice cunosc i susin valorile etice i valorile organizaiei, respect i aplic reglementrile cu
privire la etic, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea i raportarea fraudelor, actelor de corupie i semnalarea
neregularitilor.
1.2. Cerine generale
1.2.1. Conducerea entitii publice sprijin i promoveaz, prin deciziile sale i prin puterea exemplului personal, valorile etice,
integritatea personal i profesional a salariailor.
1.2.2. Conducerea entitii publice adopt un cod etic/cod de conduit, dezvolt i implementeaz politici i proceduri privind
integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea i raportarea fraudelor, actelor de corupie i semnalarea
neregularitilor.
1.2.3. Conducerea entitii publice nlesnete comunicarea deschis de ctre salariai a preocuprilor acestora n materie de etic i
integritate, prin crearea unui mediu adecvat.
1.2.4. Aciunea de semnalare de ctre salariai a neregularitilor trebuie s aib un caracter transparent pentru eliminarea suspiciunii
de delaiune i trebuie privit ca exercitarea unei ndatoriri profesionale.
1.2.5. Salariaii care semnaleaz neregulariti de care, direct sau indirect, au cunotin sunt protejai mpotriva oricror discriminri,
iar managerii au obligaia de a ntreprinde cercetrile adecvate, n scopul elucidrii celor semnalate, i de a lua, dac este cazul,
msurile ce se impun.
1.2.6. Conducerea i salariaii entitii publice au o abordare pozitiv fa de controlul intern/managerial, a crui funcionare o sprijin
n mod permanent.
1.3. Referine principale:
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduit a personalului contractual din autoritile i instituiile publice;
- codul de conduit al entitii publice;
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit a funcionarilor publici, republicat;
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 115/1996 privind declararea i controlul averii demnitarilor, magistrailor, funcionarilor publici i a unor persoane cu
funcii de conducere, cu modificrile i completrile ulterioare;

80

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015


- Legea nr. 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea demnitilor publice, a funciilor publice i n
mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 176/2010 privind integritatea n exercitarea funciilor i demnitilor publice, pentru modificarea i completarea Legii nr.
144/2007 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea Ageniei Naionale de Integritate, precum i pentru modificarea i
completarea altor acte normative, cu modificrile ulterioare;
- Legea nr. 251/2004 privind unele msuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor aciuni de protocol n
exercitarea mandatului sau a funciei;
- Legea nr. 571/2004 privind protecia personalului din autoritile publice, instituiile publice i din alte uniti care semnaleaz
nclcri ale legii;
- Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul financiar preventiv, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei naionale anticorupie pe perioada 2012-2015, a Inventarului
msurilor preventive anticorupie i a indicatorilor de evaluare, precum i a Planului naional de aciune pentru implementarea
Strategiei naionale anticorupie 2012-2015.

81

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015


Standardul 2 - Atribuii, funcii, sarcini
2.1. Descrierea standardului
Conducerea entitii publice asigur ntocmirea i actualizarea permanent a documentului privind misiunea entitii publice, a
regulamentelor interne i a fielor posturilor, pe care le comunic angajailor.
2.2. Cerine generale
2.2.1. Regulamentul de organizare i funcionare al entitii publice cuprinde ntr-o manier integral sarcinile entitii, rezultate din
actul normativ de organizare i funcionare, precum i din alte acte normative; acesta se comunic salariailor i se public pe pagina
de internet a entitii publice.
2.2.2. Fiecare salariat trebuie s cunoasc misiunea ncredinat entitii, obiectivele i atribuiile entitii publice i ale
compartimentului din care face parte, rolul su n cadrul compartimentului, stabilit prin fia postului, precum i obiectivele postului pe
care l ocup.
2.2.3. Conductorii compartimentelor entitii publice au obligaia de a ntocmi i de a actualiza, ori de cte ori este cazul, fiele
posturilor pentru personalul din subordine.
2.2.4. Sarcinile trebuie s fie clar formulate i strns relaionate cu obiectivele postului, astfel nct s se realizeze o deplin
concordan ntre coninutul sarcinilor i coninutul obiectivelor postului.
2.2.5. Conductorii compartimentelor entitii publice trebuie s identifice sarcinile noi i dificile ce revin salariailor i s le acorde
sprijin n realizarea acestora.
2.3. Referine principale:
- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 90/2001 privind organizarea i funcionarea Guvernului Romniei i a ministerelor, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 365/2004 pentru ratificarea Conveniei Naiunilor Unite mpotriva corupiei, adoptat la New York la 31 octombrie 2003;
- Ordonana de urgen a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor msuri de reorganizare n cadrul administraiei publice
centrale, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 228/2004, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Ordonana de urgen a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor msuri privind nfiinarea, organizarea, reorganizarea sau
funcionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraiei
publice centrale i a unor instituii publice, aprobat cu modificri prin Legea nr. 194/2004, cu modificrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea i dezvoltarea carierei funcionarilor publici,
cu modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizrii

82

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015


principalelor funcii de sprijin pe care le asigur ministerele, celelalte organe centrale i organizaiile neguvernamentale privind
prevenirea i gestionarea situaiilor de urgen;
- actul normativ de organizare i funcionare a entitii publice;
- alte reglementri n domeniul muncii.

83

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015


Standardul 3 - Competena, performana
3.1. Descrierea standardului
Conductorul entitii publice asigur ocuparea posturilor de ctre persoane competente, crora le ncredineaz sarcini potrivit
competenelor, i asigur condiii pentru mbuntirea pregtirii profesionale a angajailor.
Performanele profesionale individuale ale angajailor sunt evaluate anual n scopul confirmrii cunotinelor profesionale,
aptitudinilor i abilitilor necesare ndeplinirii sarcinilor i responsabilitilor ncredinate.
3.2. Cerine generale
3.2.1. Conductorul entitii publice i salariaii dispun de cunotinele, abilitile i experiena care fac posibil ndeplinirea
eficient i efectiv a sarcinilor, precum i buna nelegere i ndeplinire a responsabilitilor legate de controlul intern/managerial.
3.2.2. Competena angajailor i sarcinile ncredinate trebuie s se afle n echilibru permanent, pentru asigurarea cruia conducerea
entitii publice acioneaz prin:
- definirea cunotinelor i deprinderilor necesare pentru fiecare loc de munc;
- conducerea interviurilor de recrutare, pe baza unui document de evaluare prestabilit;
- ntocmirea planului de pregtire profesional a noului angajat, nc din timpul procesului de recrutare;
- revederea necesitilor de pregtire profesional i stabilirea cerinelor de formare profesional n contextul evalurii anuale a
angajailor, precum i urmrirea evoluiei carierei acestora;
- asigurarea faptului c necesitile de pregtire identificate sunt satisfcute;
- dezvoltarea capacitii interne de pregtire complementar formelor de pregtire externe entitii publice.
3.2.3. Performanele profesionale individuale ale angajailor se evalueaz cel puin o dat pe an n raport cu obiectivele anuale
individuale i sunt discutate cu acetia de ctre evaluator.
3.2.4. Competena i performana trebuie susinute de instrumente adecvate, care includ tehnica de calcul, programele informatice,
brevetele, metodele de lucru etc.
3.2.5. Conductorii compartimentelor entitii publice asigur fiecrui angajat participarea n fiecare an la cursuri de pregtire
profesional n domeniul su de competen.
3.3. Referine principale:
- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitar a personalului pltit din fonduri publice, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiar a personalului care gestioneaz fonduri comunitare, cu modificrile i completrile
ulterioare;

84

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015


- Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul financiar preventiv, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Ordonana Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesional a adulilor, republicat;
- Hotrrea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcionarilor publici, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei Guvernului nr.
129/2000 privind formarea profesional a adulilor, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiar a personalului care gestioneaz
fonduri comunitare, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea i dezvoltarea carierei funcionarilor
publici, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;
- hotrrile Guvernului pentru aprobarea planului de ocupare a funciilor publice anuale;
- actele normative prin care au fost aprobate statutele specifice ale personalului din entitile sistemului de aprare i ordine
public, precum i statutele corpurilor profesionale.

85

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015


Standardul 4 - Structura organizatoric
4.1. Descrierea standardului
Conductorul entitii publice definete structura organizatoric, competenele, responsabilitile, sarcinile, liniile de raportare pentru
fiecare component structural i comunic salariailor documentele de formalizare a structurii organizatorice.
Conductorul entitii publice stabilete, n scris, limitele competenelor i responsabilitilor pe care le deleag.
4.2. Cerine generale
4.2.1. Structura organizatoric este stabilit astfel nct s corespund scopului i misiunii entitii i s serveasc realizrii n condiii
de eficien, eficacitate i economicitate a obiectivelor stabilite.
4.2.2. n temeiul actului normativ privind organizarea i funcionarea entitii publice, conductorul entitii publice aprob
structura organizatoric: departamente, direcii generale, direcii, servicii, birouri, posturi de lucru.
4.2.3. ncadrarea cu personal de conducere i personal de execuie a acestor structuri se regsete n statul de funcii al entitii i
se realizeaz cu respectarea concordanei dintre natura posturilor i competenele profesionale i manageriale necesare ndeplinirii
sarcinilor fixate titularilor de posturi.
4.2.4. Competena, responsabilitatea, sarcina i obligaia de a raporta sunt atribute asociate postului; acestea trebuie s fie bine
definite, clare, coerente i s reflecte elementele avute n vedere pentru realizarea obiectivelor entitii publice.
4.2.5. Conducerea entitii publice analizeaz i determin periodic gradul de adaptabilitate a structurii organizatorice la modificrile
intervenite n interiorul i/sau exteriorul entitii, pentru a asigura o permanent relevan i eficien a controlului intern.
4.2.6. n fiecare entitate public delegarea se realizeaz, n principal, prin
regulamentul de organizare i funcionare, fiele posturilor i, n unele cazuri, prin ordine exprese de a executa anumite operaiuni.
4.2.7. Delegarea este condiionat n principal de potenialul i gradul de ncrcare cu sarcini a conducerii entitii i a salariailor
implicai.
Actul de delegare este conform atunci cnd:
- respect raportul dintre complexitatea sarcinilor/atribuiilor delegate i cunotinele, experiena i capacitatea necesar efecturii
actului de autoritate ncredinat;
- sunt precizate n cuprinsul acestuia termenele-limit de realizare i criteriile specifice pentru ndeplinirea cu succes a
sarcinilor/atribuiilor delegate;
- sunt furnizate de ctre manager toate informaiile asupra responsabilitii ce va fi ncredinat;
- este confirmat, prin semntur, de ctre salariatul cruia i s-au delegat sarcinile/atribuiile.
4.2.8. Salariatul delegat rspunde integral de realizarea sarcinii, iar managerul care a delegat i menine n faa superiorilor
responsabilitatea final pentru realizarea acesteia.
4.3. Referine principale:
- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;

86

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015


- Legea administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul financiar preventiv, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea i dezvoltarea carierei funcionarilor publici, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- actul normativ de organizare i funcionare a entitii publice;
- regulamentul de organizare i funcionare, fiele posturilor i organigrama entitii publice.

87

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015


Standardul 5 - Obiective
5.1. Descrierea standardului
Conducerea entitii publice definete obiectivele determinante, legate de scopurile entitii, precum i pe cele complementare, legate
de fiabilitatea informaiilor, conformitatea cu legile, regulamentele i politicile interne, i comunic obiectivele definite tuturor
salariailor i terilor interesai.
5.2. Cerine generale
5.2.1. Conducerea entitii publice stabilete obiectivele generale astfel nct acestea s fie concordante cu misiunea entitii
publice i s se refere la realizarea unor servicii publice de bun calitate, n condiii de eficien, eficacitate i economicitate.
5.2.2. Conducerea entitii publice transpune obiectivele generale n obiective specifice i n rezultate ateptate pentru fiecare
activitate i le comunic salariailor.
5.2.3. Obiectivele specifice trebuie astfel definite nct s rspund pachetului de cerine "S.M.A.R.T.*) S - Precise (n limba englez:
Specific); M - Msurabile i verificabile (n limba englez: Measurable and verifiable); A - Necesare (n limba englez:
Appropriate); R - Realiste (n limba englez: Realistic); T - Cu termen de realizare (n limba englez: Time-dependent).
5.2.4. Stabilirea obiectivelor este n competena conducerii entitii publice, iar responsabilitatea realizrii acestora este att a
conducerii, ct i a salariailor.
5.2.5. Stabilirea obiectivelor are la baz formularea de ipoteze/premise acceptate contient prin consens.
5.2.6. Conducerea entitii publice actualizeaz/reevalueaz obiectivele ori de cte ori constat modificarea ipotezelor/premiselor care
au stat la baza fixrii obiectivelor, ca urmare a transformrii mediului intern i/sau extern.
5.3. Referine principale:
- Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
- legile bugetare anuale;
- Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul financiar preventiv, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.159/2004 pentru aprobarea instruciunilor privind coninutul, forma de prezentare i
structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite n scopul finanrii unor aciuni sau ansamblu de aciuni;
- actul normativ de organizare i funcionare a entitii publice.

88

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015


Standardul 6 - Planificarea
6.1. Descrierea standardului
Conducerea entitii publice ntocmete planuri prin care se pun n concordan activitile necesare pentru atingerea obiectivelor cu
resursele maxim posibil de alocat, astfel nct riscurile susceptibile s afecteze realizarea obiectivelor entitii s fie minime.
6.2. Cerine generale
6.2.1. Conducerea entitii publice elaboreaz planuri/programe de activitate pentru toate obiectivele entitii, identific i repartizeaz
resursele, pornind de la stabilirea nevoilor pentru realizarea obiectivelor, i organizeaz procesele de munc n vederea desfurrii
activitilor planificate.
6.2.2. Repartizarea resurselor necesit decizii cu privire la cel mai bun mod de alocare, dat fiind caracterul limitat al resurselor.
6.2.3. Schimbarea obiectivelor, resurselor sau a altor elemente ale procesului de fundamentare impune actualizarea
planului/programului.
6.2.4. Pentru atingerea obiectivelor, conductorul entitii publice asigur coordonarea deciziilor i aciunilor compartimentelor
entitii i organizeaz consultri prealabile att n cadrul compartimentelor entitii, ct i ntre compartimentele respective.
6.3. Referine principale:
- Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
- legile bugetare anuale;
- Ordonana Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritile administraiei publice i
instituiile publice, aprobat cu modificri prin Legea nr. 247/2002, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul financiar preventiv, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 866/1996 pentru actualizarea normativelor privind spaiile cu destinaia de birou sau pentru activiti
colective ori de deservire ce pot fi utilizate de ministere, alte organe de specialitate ale administraiei publice centrale, de instituiile
publice din subordinea acestora, precum i de prefecturi;
- Hotrrea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
achiziie public din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor
de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.159/2004 pentru aprobarea instruciunilor privind coninutul, forma de prezentare i
structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite n scopul finanrii unor aciuni sau ansamblu de aciuni.

89

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015


Standardul 7 - Monitorizarea performanelor
7.1. Descrierea standardului
Conductorul entitii publice asigur monitorizarea performanelor pentru fiecare obiectiv i activitate, prin intermediul unor
indicatori cantitativi i calitativi relevani, inclusiv cu privire la economicitate, eficien i eficacitate.
7.2. Cerine generale
7.2.1. Conductorii compartimentelor entitii publice monitorizeaz performanele activitilor aflate n coordonare, prin intermediul
unor indicatori cantitativi i calitativi, care trebuie s fie: msurabili; specifici; accesibili; relevani; stabilii pentru o anumit durat n
timp.
7.2.2. Conducerea entitii publice se asigur c pentru fiecare obiectiv specific exist cel puin un indicator de performan cu ajutorul
cruia se raporteaz realizrile.
7.2.3. Sistemul de monitorizare a performanelor este influenat de mrimea i complexitatea entitii publice, de
modificarea/schimbarea obiectivelor sau/i a indicatorilor, de modul de acces al salariailor la informaii.
7.2.4. Conducerea entitii publice evalueaz performanele, constat eventualele abateri de la obiective i ia msurile corective ce se
impun.
7.3. Referine principale:
- Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
- legile bugetare anuale;
- Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul financiar preventiv, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.159/2004 pentru aprobarea instruciunilor privind coninutul, forma de prezentare i
structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite n scopul finanrii unor aciuni sau ansamblu de aciuni.

90

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015


Standardul 8 - Managementul riscului
8.1. Descrierea standardului
Conductorul entitii publice instituie i pune n aplicare un proces de management al riscurilor care s faciliteze realizarea eficient
i eficace a obiectivelor sale.
8.2. Cerine generale
8.2.1. Fiecare entitate public trebuie s i defineasc propria strategie n privina riscurilor cu care se poate confrunta i s
asigure documentarea complet i adecvat a strategiei, precum i accesibilitatea documentaiei n ntreaga organizaie.
8.2.2. Conducerea entitii publice trebuie s i defineasc clar obiectivele, n vederea identificrii i definirii riscurilor asociate
acestora.
8.2.3. Conductorul entitii publice are obligaia crerii i meninerii unui sistem eficient de management al riscurilor, n
principal, prin:
a) identificarea riscurilor n strns legtur cu obiectivele a cror realizare ar putea fi afectat de materializarea riscurilor;
identificarea ameninrilor/vulnerabilitilor prezente n cadrul activitilor curente ale entitii care ar putea conduce la svrirea
unor fapte de corupie i fraude;
b) evaluarea riscurilor, prin msurarea probabilitii de apariie i a impactului asupra obiectivelor n cazul n care acestea se
materializeaz; ierarhizarea i prioritizarea riscurilor n funcie de tolerana la risc stabilit de conducerea entitii;
c) stabilirea celor mai adecvate modaliti de tratare a riscurilor, astfel nct acestea s se ncadreze n limitele toleranei la risc
stabilite, i delegarea responsabilitii de gestionare a riscurilor ctre cele mai potrivite niveluri decizionale;
d) monitorizarea implementrii msurilor de control, precum i a eficacitii acestora;
e) revizuirea i raportarea periodic a situaiei riscurilor.
8.2.4. Toate activitile i aciunile iniiate i puse n aplicare n cadrul procesului de gestionare a riscurilor sunt riguros
documentate, iar sinteza informaiilor/datelor i deciziilor luate n acest proces este cuprins n Registrul riscurilor, document care
atest c n organizaie s-a introdus un sistem de management al riscurilor i c acesta funcioneaz.
8.2.5. Conducerea entitii publice analizeaz mediul extins de risc n care acioneaz i stabilete modul n care acesta i afecteaz
strategia de gestionare a riscurilor.
8.3. Referine principale:
- Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul financiar preventiv, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei naionale anticorupie pe perioada 2012-2015, a Inventarului
msurilor preventive anticorupie i a indicatorilor de evaluare, precum i a Planului naional de aciune pentru implementarea
Strategiei naionale anticorupie 2012-2015;

91

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015


- Hotrrea Guvernului nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizrii principalelor funcii de sprijin pe care le asigur
ministerele, celelalte organe centrale i organizaiile neguvernamentale privind prevenirea i gestionarea situaiilor de urgen;
- Metodologie de implementare a standardului de control intern "Managementul riscurilor", elaborat de Ministerul Finanelor Publice,
publicat pe adresa de internet a Ministerului Finanelor Publice, www.mfinante.ro.

92

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015


Standardul 9 - Proceduri
9.1. Descrierea standardului
Conducerea entitii publice asigur elaborarea procedurilor scrise pentru activitile derulate n entitate i le aduce la cunotina
personalului implicat.
9.2. Cerine generale
9.2.1. Conducerea entitii publice se asigur c pentru toate procesele majore, activitile, aciunile i/sau evenimentele
semnificative exist o documentaie adecvat i c operaiunile sunt consemnate n documente.
9.2.2. Pentru ca procedurile s devin instrumente eficace de control intern, acestea trebuie:
- s se refere la toate procesele i activitile importante;
- s asigure o separare corect a funciilor de iniiere, verificare, avizare i aprobare a operaiunilor;
- s fie precizate n documente scrise;
- s fie simple, complete, precise i adaptate activitii procedurate;
- s fie actualizate n permanen;
- s fie aduse la cunotina personalului implicat.
9.2.3. Conducerea entitii publice se asigur c, pentru toate situaiile n care datorit unor circumstane deosebite apar abateri
fa de politicile sau procedurile stabilite, se ntocmesc documente adecvate, aprobate la un nivel corespunztor, nainte de
efectuarea operaiunilor.
Circumstanele i modul de gestionare a situaiilor de abatere de la politicile i procedurile existente se analizeaz periodic, n
vederea desprinderii unor concluzii de bun practic pentru viitor, ce urmeaz a fi formalizate.
9.2.4. Procedurile concepute i aplicate de personalul entitii publice trebuie s asigure o separare a funciilor de iniiere i verificare,
astfel nct atribuiile i responsabilitile de aprobare, efectuare i control al operaiunilor s fie ncredinate unor persoane
diferite. n acest mod se reduc considerabil riscul de eroare, fraud, nclcare a legislaiei, precum i riscul de nedetectare a acestor
probleme.
9.2.5. Conductorii entitilor publice n care, datorit numrului mic de salariai, se limiteaz posibilitatea de aplicare a separrii
atribuiilor i responsabilitilor trebuie s fie contieni de riscul cumulrii atribuiilor i responsabilitilor i s compenseze aceast
limitare prin alte msuri de control.
9.2.6. n entitatea public, accesul la resursele materiale, financiare i informaionale, precum i protejarea i folosirea corect a
acestora se reglementeaz prin acte administrative, care se aduc la cunotina salariailor. Restrngerea accesului la resurse reduce
riscul utilizrii inadecvate a acestora.
9.3. Referine principale:
- Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat n active corporale i necorporale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;

93

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015


- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanii i rspunderea n legtur cu gestionarea bunurilor
agenilor economici, autoritilor sau instituiilor publice, cu modificrile ulterioare;
- Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 182/2002 privind protecia informaiilor clasificate, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate public, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
- legile bugetare anuale;
- Ordonana de urgen a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute n
obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 142/2012, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Ordonana de urgen a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea i funcionarea inspeciei economico-financiare,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 107/2012, cu modificrile ulterioare;
- Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul financiar preventiv, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Ordonana de urgen a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea i utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 781/2002 privind protecia informaiilor secrete de serviciu;
- Hotrrea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fr plat i de valorificare a bunurilor aparinnd instituiilor
publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare i exercitare a
controlului financiar de gestiune;
- Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaiilor de cas ale unitilor socialiste;
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea
controlului financiar preventiv i a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfoar activitatea de control
financiar preventiv propriu;
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea i utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobat
cu modificri prin Legea nr. 201/2003, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ncasare i
utilizare a fondurilor bneti primite sub forma donaiilor i sponsorizrilor de ctre instituiile publice;
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizrilor privind ntocmirea i actualizarea
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

94

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015


- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordonanarea i plata cheltuielilor instituiilor publice, precum i organizarea, evidena i raportarea angajamentelor bugetare i legale,
cu modificrile i completrile ulterioare;
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea i efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii.

95

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015


Standardul 10 - Supravegherea
10.1. Descrierea standardului
Conducerea entitii publice iniiaz, aplic i dezvolt controale adecvate de supraveghere a activitilor, operaiunilor i tranzaciilor,
n scopul realizrii eficace a acestora.
10.2. Cerine generale
10.2.1. Conducerea entitii publice trebuie s monitorizeze efectuarea controalelor de supraveghere pentru a se asigura c procedurile
sunt respectate de ctre salariai n mod efectiv i continuu.
10.2.2. Controalele de supraveghere implic revizuiri ale activitii realizate de salariai, rapoarte despre excepii, testri prin sondaje
sau orice alte modaliti care confirm respectarea procedurilor.
10.2.3. Conductorii compartimentelor verific i aprob activitile salariailor, dau instruciunile necesare pentru a asigura
minimizarea erorilor i pierderilor, eliminarea neregulilor i fraudei, respectarea legislaiei i corecta nelegere i aplicare a
instruciunilor.
10.2.4. Supravegherea activitilor este adecvat, n msura n care:
- fiecrui salariat i se comunic atribuiile, responsabilitile i limitele de competen atribuite;
- se evalueaz sistematic activitatea fiecrui salariat;
- se aprob rezultatele activitii n diverse etape de realizare a acesteia.
10.3. Referine principale:
- Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul financiar preventiv, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- actul normativ de organizare i funcionare a entitii publice;
- regulamentul de organizare i funcionare a entitii publice.

96

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015


Standardul 11 - Continuitatea activitii
11.1. Descrierea standardului
Conducerea entitii publice identific principalele ameninri cu privire la continuitatea derulrii proceselor i activitilor i asigur
msurile corespunztoare pentru ca activitatea acesteia s poat continua n orice moment, n toate mprejurrile i n toate planurile,
indiferent care ar fi natura unei perturbri majore.
11.2. Cerine generale
11.2.1. Entitatea public este o organizaie a crei activitate trebuie s se deruleze continuu, prin structurile componente. Eventuala
ntrerupere a activitii acesteia afecteaz atingerea obiectivelor stabilite.
11.2.2. Conducerea entitii publice inventariaz situaiile care pot conduce la discontinuiti n activitate i ntocmete un plan de
continuitate a activitii, care are la baz identificarea i evaluarea riscurilor care pot afecta continuitatea operaional.
Situaii generatoare de discontinuiti:
- fluctuaia personalului;
- lipsa de coordonare, rezultat al unui management defectuos;
- fraude;
- dificulti i/sau disfuncionaliti n funcionarea echipamentelor din dotare;
- disfuncionaliti produse de unii prestatori de servicii;
- schimbri de proceduri etc.
11.2.3. Planul de continuitate a activitii trebuie s fie cunoscut, accesibil i aplicat n practic de salariaii care au stabilite sarcini
i responsabiliti n implementarea acestuia.
11.2.4. Conducerea entitii publice acioneaz n vederea asigurrii continuitii activitii prin msuri care s previn
apariia situaiilor de discontinuitate, de exemplu:
- angajarea de personal n locul celor pensionai sau plecai din entitatea public din alte considerente;
- delegarea, n cazul absenei temporare (concedii, plecri n misiune etc.);
- proceduri formalizate pentru administrarea situaiilor care pot afecta continuitatea operaional i a tranzaciilor financiare relevante;
- achiziii pentru nlocuirea unor echipamente necorespunztoare din dotare;
- service pentru ntreinerea echipamentelor din dotare.
11.2.5. Conducerea entitii publice asigur revizuirea i mbuntirea planului de continuitate a activitii, astfel nct acesta s
reflecte ntotdeauna toate schimbrile ce intervin n organizaie.
11.3. Referine principale:
- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificrile ulterioare;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificrile i completrile ulterioare;

97

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015


- Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul financiar preventiv, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcionarilor publici, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea i dezvoltarea carierei funcionarilor
publici, cu modificrile i completrile ulterioare.

98

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015


Standardul 12 - Informarea i comunicarea
12.1. Descrierea standardului
n entitatea public sunt stabilite tipurile de informaii, coninutul, calitatea, frecvena, sursele, destinatarii acestora i se dezvolt un
sistem eficient de comunicare intern i extern, astfel nct conducerea i salariaii s i poat ndeplini n mod eficace i eficient
sarcinile, iar informaiile s ajung complete i la timp la utilizatori.
12.2. Cerine generale
12.2.1. Calitatea informaiilor i comunicarea eficient sprijin conducerea i angajaii entitii n ndeplinirea sarcinilor, a
responsabilitilor i n atingerea obiectivelor i intelor privind controlul intern/managerial.
12.2.2. Informaia trebuie s fie corect, credibil, clar, complet, oportun, util, uor de neles i receptat.
12.2.3. Informaia trebuie s beneficieze de o circulaie rapid, n toate sensurile, inclusiv n i din exterior, care s necesite
cheltuieli reduse, prin evitarea paralelismelor, adic a circulaiei simultane a acelorai informaii pe canale diferite sau de mai multe
ori pe acelai canal i a transcrierii inutile de date.
12.2.4. Conducerea entitii publice stabilete metode i ci de comunicare care s asigure transmiterea eficace a datelor, informaiilor
i deciziilor necesare desfurrii proceselor organizaiei, inclusiv ndeplinirii obiectivelor de control.
12.2.5. Sistemul de comunicare trebuie s fie flexibil i rapid, att n interiorul entitii publice, ct i ntre aceasta i mediul extern, i
s serveasc scopurilor utilizatorilor.
12.2.6. Comunicarea cu prile externe trebuie s se realizeze prin canale de comunicare stabilite i aprobate, cu respectarea limitelor
de responsabilitate i a delegrilor de autoritate, stabilite de manager.
12.2.7. Conducerea entitii publice reevalueaz sistematic i periodic cerinele de informaii i stabilete natura, dimensiunea i
sursele de informaii i date care corespund satisfacerii nevoilor de informare a entitii.
12.3. Referine principale:
- Legea nr. 52/2003 privind transparena decizional n administraia public, republicat;
- Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public, cu modificrile i completrile ulterioare;
- legile bugetare anuale;
- Ordonana de urgen a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobrii tacite, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 486/2003, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul financiar preventiv, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 26/2003 privind transparena relaiilor financiare dintre autoritile publice i ntreprinderile publice,
precum i transparena financiar n cadrul anumitor ntreprinderi;
- Hotrrea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaiile de interes public;

99

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015


- Hotrrea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea
transparenei n exercitarea demnitilor publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei,
referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naional, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 1.723/2004 privind aprobarea Programului de msuri pentru combaterea birocraiei n activitatea de
relaii cu publicul, cu modificrile ulterioare;
- bugetul aprobat al fiecrei entiti publice;
- analize periodice asupra execuiei bugetare;
- ordine/decizii ale conductorului entitii publice;
- adresa de internet a entitii publice.

100

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015


Standardul 13 - Gestionarea documentelor
13.1. Descrierea standardului
Conductorul entitii publice organizeaz i administreaz procesul de creare, revizuire, organizare, stocare, utilizare, identificare i
arhivare a documentelor interne i a celor provenite din exteriorul organizaiei, oferind control asupra ciclului complet de via al
acestora i accesibilitate conducerii i angajailor entitii, precum i terilor abilitai.
13.2. Cerine generale
13.2.1. n fiecare entitate public sunt definite reguli clare i sunt stabilite proceduri cu privire la nregistrarea, expedierea, redactarea,
clasificarea, ndosarierea, protejarea i pstrarea documentelor.
13.2.2. Conductorul entitii publice organizeaz un compartiment distinct pentru primirea, nregistrarea i expedierea
documentelor, iar la nivelul fiecrui compartiment se ine, n mod obligatoriu, o eviden a documentelor primite i
expediate.
13.2.3. n entitatea public sunt implementate msuri de securitate pentru protejarea documentelor mpotriva distrugerii, furtului,
pierderii, incendiului etc.
13.2.4. Conducerea entitii publice asigur condiiile necesare cunoaterii i respectrii de ctre angajai a reglementrilor legale
privind accesul la documentele clasificate i modul de gestionare a acestora.
13.2.5. n entitatea public este creat un sistem de pstrare/arhivare exhaustiv i actualizat a documentelor, potrivit unor reguli i
proceduri stabilite, n vederea asigurrii conservrii lor n bune condiii i pentru a fi accesibile personalului competent n a le utiliza.
13.3. Referine principale:
- Legea Arhivelor Naionale nr. 16/1996, republicat;
- Legea nr. 182/2002 privind protecia informaiilor clasificate, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 455/2001 privind semntura electronic, republicat;
- Ordonana Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitii de soluionare a petiiilor, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 233/2002;
- Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul financiar preventiv, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 1.007/2001 pentru aprobarea Strategiei Guvernului privind informatizarea administraiei publice;
- Hotrrea Guvernului nr. 1.259/2001 privind aprobarea Normelor tehnice i metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001
privind semntura electronic, cu modificrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 1.349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea i protecia, pe teritoriul Romniei, a
corespondenei clasificate, cu modificrile i completrile ulterioare.

101

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015


Standardul 14 - Raportarea contabil i financiar
14.1. Descrierea standardului
Conductorul entitii publice asigur buna desfurare a proceselor i exercitarea formelor de control intern adecvate, care garanteaz
c datele i informaiile aferente utilizate pentru ntocmirea situaiilor contabile anuale i a rapoartelor financiare sunt corecte,
complete i furnizate la timp.
14.2. Cerine generale
14.2.1. Conductorul entitii publice este responsabil de organizarea i inerea la zi a contabilitii i de prezentarea la termen a
situaiilor financiare asupra situaiei patrimoniului aflat n administrarea sa, precum i a execuiei bugetare, n vederea asigurrii
exactitii tuturor informaiilor contabile aflate sub controlul su.
14.2.2. Conductorul compartimentului financiar-contabil asigur calitatea informaiilor i datelor contabile utilizate la realizarea
situaiilor contabile, care reflect n mod real activele i pasivele entitii publice.
14.2.3. Situaiile financiare anuale sunt nsoite de rapoarte anuale de performan, n care se prezint pentru fiecare program
obiectivele, rezultatele preconizate i cele obinute, indicatorii i costurile asociate.
14.2.4. n entitatea public sunt elaborate proceduri i controale contabile documentate n mod corespunztor, viznd corecta
aplicare a actelor normative din domeniul financiar- contabil i al controlului intern.
14.3. Referine principale:
- Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Ordonana Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea i amortizarea activelor fixe aflate n patrimoniul instituiilor publice,
aprobat prin Legea nr. 493/2003, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul financiar preventiv, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordonanarea i plata cheltuielilor instituiilor publice, precum i organizarea, evidena i raportarea angajamentelor bugetare i legale,
cu modificrile i completrile ulterioare;
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementrilor contabile privind situaiile financiare
anuale individuale i situaiile financiare anuale consolidate;
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea i
conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- norme metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale, precum i a unor raportri financiare lunare,
elaborate de Ministerul Finanelor Publice;

102

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015


- norme metodologice privind principalele aspecte legate de ntocmirea i depunerea situaiilor financiare anuale i a
raportrilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice.

103

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015


Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern/managerial
15.1. Descrierea standardului
Conductorul entitii publice instituie o funcie de evaluare a controlului intern/managerial, elabornd n acest scop politici,
planuri i programe.
Conductorul entitii publice elaboreaz anual, prin asumarea responsabilitii manageriale, un raport asupra propriului
sistem de control intern/managerial.
15.2. Cerine generale
15.2.1. Conductorul entitii publice asigur verificarea i evaluarea n mod continuu a funcionrii sistemului de control
intern/managerial i a componentelor sale, pentru a identifica la timp slbiciunile/deficienele controlului intern i pentru a lua msuri
de corectare/eliminare n timp util a acestora.
15.2.2. Conducerea entitii publice efectueaz, cel puin o dat pe an, pe baza unui program/plan de evaluare i a unei documentaii
adecvate, o verificare i autoevaluare a propriului sistem de control intern/managerial, pentru a stabili gradul de conformitate a
acestuia cu standardele de control intern/managerial.
15.2.3. Conductorul entitii publice ia msuri adecvate i prompte pentru remedierea deficienelor/slbiciunilor identificate n
procesul de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial.
15.2.4. Conductorul entitii publice elaboreaz anual un raport asupra sistemului de control intern/managerial, ca baz pentru un
plan de aciune care s conin zonele vulnerabile identificate, instrumentele de control necesar a fi implementate, msuri i direcii de
aciune pentru creterea capacitii controlului intern/managerial n realizarea obiectivelor entitii.
15.3. Referine principale:
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicat, cu modificrile ulterioare;
- Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul financiar preventiv, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- actul normativ de organizare i funcionare a entitii publice;
- regulamentul de organizare i funcionare a entitii publice.

104

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015


Standardul 16 - Auditul intern
16.1. Descrierea standardului
Entitatea public nfiineaz sau are acces la o capacitate de audit competent, care are n structura sa auditori competeni, a cror
activitate se desfoar, de regul, conform unor programe bazate pe evaluarea riscurilor.
16.2. Cerine generale
16.2.1. Auditul intern asigur evaluarea independent i obiectiv a sistemului de control intern/managerial al entitii publice.
16.2.2. Domeniul activitii de audit intern trebuie s permit obinerea unei asigurri cu privire la procesul de management al
riscurilor, de control i de conducere (guvernan).
16.2.3. Compartimentul de audit public intern este dimensionat pe baza volumului de activitate i a mrimii riscurilor asociate,
astfel nct s asigure auditarea activitilor cuprinse n sfera auditului public intern.
16.2.4. Atribuiile efului compartimentului de audit intern trebuie asumate prin semntur de ctre un responsabil.
16.2.5. Auditorii interni din cadrul compartimentului de audit public intern trebuie s posede competenele profesionale
necesare pentru realizarea activitilor cuprinse n sfera auditului public intern.
16.2.6. Auditorii interni trebuie s i mbunteasc cunotinele, abilitile i valorile n cadrul formrii profesionale continue i s
asigure compatibilitatea pregtirii cu tipul i natura misiunilor de audit intern care trebuie realizate.
16.2.7. Auditorul intern finalizeaz aciunile sale prin rapoarte de audit, n care enun punctele slabe identificate n sistem i
formuleaz recomandri pentru eliminarea acestora.
16.2.8. Conductorul entitii publice dispune msurile necesare, avnd n vedere recomandrile din rapoartele de audit intern, n
scopul eliminrii punctelor slabe constatate de misiunile de auditare.
16.3. Referine principale:
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicat, cu modificrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 235/2003 pentru aprobarea Normelor privind modul de nominalizare a membrilor Comitetului pentru Audit
Public Intern;
- Hotrrea Guvernului nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitii de audit public intern;
- Hotrrea Guvernului nr. 1.183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funciei de
audit public intern;
- Hotrrea Guvernului nr. 1.259/2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea i desfurarea proceselor de atestare naional
i de pregtire profesional continu a auditorilor interni din sectorul public i a persoanelor fizice;
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etic a auditorului intern

ntocmit,
Prof. Budu Oana

105