Sunteți pe pagina 1din 106

COALA GIMNAZIAL NR.

1 UNENI,
JUD. BOTOANI

APROBAT,

DIRECTOR,

PROF. PUCAU LAURA

..

AVIZAT

PRESEDINTE COMISIE S.C.I.M.

PROF. BUDU OANA

OPIS DOCUMENTE

SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL


Nr.crt. Documente privind mediul de control Pag.

1 Referat privind emiterea Deciziei pentru constituirea Comisiei pentru 3


monitorizarea ,coordonarea si indrumarea metodologica a dezvoltarii sistemului
de control intern/managerial

2 Decizia Directorului privind organizarea,implementarea si mentinerea unui 5


sistem de control managerial

3 Anexa nr.1-Componenta Comisiei de monitorizare ,coordonare si indrumare 6


metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern/managerial

4 Lista obiectivelor generale si specifice 7

5 Procese verbale de instruire a Comisiei de monitorizare, coordonare si 11


indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern/managerial

6 Chestionare de autoevaluare a membrilor Comisiei de monitorizare, coordonare 17


si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern/managerial

7 Anexa nr.2-Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de 25


monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de
1
control intern/managerial
8 Procedura sistem de stabilire a cadrului unitar pentru desfurarea, de ctre 30
secretariatul Comisiei, a activitilor / aciunilor de monitorizare, consiliere /
ndrumare metodologic i raportare cu privire la dezvoltarea S.C.I.M.

9 Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 71


2016

2
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BOTOANI
COALA GIMNAZIAL NR.1 UNENI
Aprobat,

Director,

Prof. Pucau Laura

REFERAT

n baza prevederilor Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr.


400/2015, entitile publice sunt obligate s implementeze Codul controlului intern,
care cuprinde standardele de management/ control intern pentru dezvoltarea
sistemelor de control managerial.

Conductorii entitilor publice vor dispune innd cont de particularit ile


cadrului legal, organizaional, de personal, de finanare i de alte elemente specifice,
precum i de standardele prevzute n anex la ordin msurile necesare pentru
elaborarea i/sau dezvoltarea sistemelor de control managerial ale fiecrei organizaii,
inclusiv a procedurilor, formalizate pe activiti.

Obiectivele, aciunile, responsabilitile, termenele, precum i alte componente


ale msurilor respective vor fi cuprinse n programe de dezvoltare a sistemelor de
control managerial, elaborate la nivelul fiecrei entiti publice.

n vederea monitorizrii, coordonrii i ndrumrii metodologice a


implementrii i/sau dezvoltrii sistemului de control intern/managerial, conductorul
entitii publice constituie, princ act de decizie intern, o structur cu atribuii n acest
sens.

Conductorul entitii publice elaboreaz anual un raport asupra sistemului de


control intern/managerial, care se prezint ca anex la situaia financiar a
exerciiului bugetar ncheiat. Nendeplinirea de ctre ordonatorul de credite a
obligaiei de a elabora i prezenta raportul anual asupra sistemului de control intern,
constituie contravenie i se sancioneaz cu amend de la 3000 lei la 5000 lei.

3
Avnd n vedere cele prezentate mai sus, rog s analizai i s dispunei
numirea Comisiei i a cadrului privind monitorizarea, coordonarea i ndrumarea
metodologic a dezvoltrii sistemului de control intern/managerial din cadrul colii
Gimnaziale Nr.1 Uneni.

Compartiment Financiar Contabilitate

Ec. Lungu Vasilica

4
DECIZIA nr. 31 / 10.09.2015
privind organizarea, implementarea i meninerea unui sistem de control
managerial la coala Gimnazial Nr.1 Uneni

Prof. Pucau Laura directorul colii Gimnaziale Nr.1 Uneni;

Avnd n vedere:


referatul Compartimentului financiar-contabil prin care se propune constituirea
comisiei pentru monitorizarea, coordonarea i ndrumarea metodologic a
dezvoltrii sistemului de control intern/managerial din cadrul colii
Gimnaziale Nr.1 Uneni;

n conformitate cu prevederile art. 2 i 3 din Ordinul Secretariatului General al
Guvernului nr. 400/22.06.2015 pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial al entitile publice pentru dezvoltarea sistemelor de control
managerial;

n temeiul Legii nr. 1/2011 a educatiei nationale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
DECID:

Art. 1 Se constituie Comisia pentru monitorizarea, coordonarea i


ndrumarea metologic a dezvoltrii sistemului de control intern/managerial din
cadrul colii Gimnaziale Nr.1 Uneni, n componena prevzut n anexa nr. 1 la
prezenta dispoziie, care face parte integrant din aceasta.

Art. 2 Se aprob Regulamentul de organizare i funcionare a Comisiei


pentru monitorizarea, coordonarea i ndrumarea metologic a dezvoltrii sistemului
de control intern/managerial din cadrul colii Gimnaziale Nr.1 Uneni, potrivit anexei
nr. 2 la prezenta dispoziie, care face parte integrant din aceasta.

Art. 3 Se aprob Programul de dezvoltare a sistemului de control


intern/managerial conform anexei nr. 3 la prezenta dispoziie, care face parte
integrant din aceasta.

Art. 4 Prevederile prezentei dispoziii vor fi duse la ndeplinire de ctre


Compartimentele din cadrul colii Gimnaziale Nr.1 Uneni.

Dat la Uneni, azi 10.09.2015

DIRECTOR

Prof. PUCAU LAURA

5
ANEXA nr. 1 la Decizia nr. 31 / 10.09.2015

COMPONENTA
Comisiei privind organizarea, implementarea i meninerea unui sistem de
control managerial la coala Gimnazial Nr.1 Uneni

PREEDINTE: BUDU OANA

MEMBRI:

1. LUNGU VASILICA
2. CIOBANU ANTONETA
3. PINTILEI LCRMIOARA CONSTANTINA

SECRETAR: LISTAR DOINIA

6
COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE I NDRUMARE
METOLOGIC A DEZVOLTRII SISTEMULUI DE CONTROL
INTERN/MANAGERIAL LA COALA GIMNAZIAL NR.1 UNENI

LISTA OBIECTIVELOR GENERALE I SPECIFICE ALE

COLII GIMNAZIALE NR.1 UNENI

Obiective Sub-obiective Obiective specifice


generale

A. Organizarea A1. Management creterea monitorizrii modului de
intern instituional i aplicare i ducerii la ndeplinire de ctre
strategic structurile proprii, a deciziilor,
hotrrilor i ordonanelor Guvernului, a
celorlalte acte normative, provenind de la
MECS sau ISJ Botoani, a deciziilor
interne;

actualizarea permanent a
regulamentelor de organizare i
funcionare prin reactualizarea rolurilor,
obiectivelor i direciilor structurilor
interne ale unitatii;

focalizarea gestiunii publice pe o viziune a viitorului, pe misiunea pe care


unitatea o are de nfptuit i pe obiectivele ce compun aceast misiune;

definirea clar a responsabilitilor, produrilor i standardelor ce urmeaz a fi


utilizate n procesul de evaluare a rezultatelor;

mbuntirea comunicrii i circuitului informaional ntre compartimente, intre


nivelurile ierarhice i funcionale;

reorganizarea activitii de eviden i circulaia periodic a actelor.
A.2. Asigurarea atestarea capacitatii fiecarei structuri
calitatii serviciilor furnizoare de educatie de a satisface
educationale asteptarile beneficiarilor si standardelor
de calitate, prin activitati de evaluare;
oferite
dezvoltarea unei culturi institutionale a
calitatii;

Imbunatatirea calitatii activitatilor
desfasurate;
7
Obiective Sub-obiective Obiective specifice
generale

Asigurarea informarii si evaluarii
gradului de satisfactie a tuturor factorilor
implicati in procesul de invatamant;

Revizuirea si optimizarea politicilor si
strategiilor educationale la nivelul
unitatii.

B. B1. Valorificarea actualizarea permanent a fiei postului,
Managementul competenelor i cu implicarea n redactarea fiei postului
resurselor umane responsabilitilor a salariatului care ocup postul respectiv
asigurand o concordanta intre fisa
personalului
postului, ROF si ceea ce se executa in
realitate;

aplicarea corect a procedurilor de evaluare a activitii personalului ca premis
de promovare i motivare.
B2. Metode i adoptarea, modificarea sau completarea
instrumente de organigramei, numrului de personal i
gestiune statului de funcii al aparatului propriu n
funcie de necesitile impuse de
previzional a
atribuiile acestuia, corelat cu
resurselor umane reglementrile legale n vigoare;

asigurarea unei planificri a resurselor
umane n funcie de procesele
instituionale ce urmeaz a se derula.

B3. Formarea elaborarea planurilor de formare continu
continu a salariailor n funcie de rezultatele
evalurii performanelor profesionale i
reglementrilor legale n vigoare;

n bugetul de venituri i cheltuieli vor fi aprobate resursele financiare necesare
realizrii planului de formare continu;

iniierea salariatilor n domeniul utilizrii programelor informatice la nivelul
standardelor ECDL;

motivarea specialitilor din unitate pentru a participa la programe de
perfecionare organizate de alte instituii specializate n
domeniul gestionrii fondurilor
structurale ale U.E.;

ntrirea colaborrii cu comisia paritar
n vederea negocierii msurilor
referitoare la sntatea salariailor i
8
Obiective Sub-obiective Obiective specifice
generale

securitatea muncii, constituirea i


folosirea fondurilor destinate
mbuntirii condiiilor de munc,
precum i crearea facilitilor de
respectare de ctre salariai a codurilor
etice specifice de conduit;

instruirea personalului contractual n
aplicarea programelor europene.

C. Gestiunea formarea continu a personalului de
serviciilor specialitate pentru pregtirea
educationale implementrii sistemului de bugetare
bazat pe programe;
oferite
formarea continua a personalului
didactic;

mbuntirea activitii de control intern la nivelul compartimentelor din cadrul
unitatii;

stabilirea, urmrirea i aplicarea unor politici i strategii bugetare pe termen
lung i mediu, att pentru entitate, care s urmreasc creterea gradului de
autofinanare i, implicit, de autonomie;

monitorizarea utilizrii fondurilor de investiii publice i a resurselor bugetare;

pentru eficientizarea calitii serviciilor oferite se asigura functionarea Comisiei
CEAC, in conformitate cu prevederile Legii nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG
nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii;

mbuntirea managementului unitatii depinde i de utilizarea eficient a
instrumentelor de control de gestiune, de simplificarea i corelarea actului
decizional, de transparen a acestuia, de acoperire cu tehnic de calcul i
informaie dar si de posibilitatea in viitor a incadrarii cu personal pentru
anumite activitati.

D. Legturi realizarea unei comunicri eficiente cu
interinstituionale ISJ Botoani pentru identificarea
nevoilor i resurselor n vederea
promovrii de proiecte i programe
9
Obiective Sub-obiective Obiective specifice
generale

comunitare de dezvoltare a bazei


materiale a unitatii;

colaborarea continu cu entitati similare
in vederea dezvoltarii politicilor publice
specifice domeniului;

continuarea i eficientizarea relaiilor de
colaborare/cooperare/parteneriat cu
O.N.G.-uri, patronate i sindicate i alte
organisme asimilate pentru informare
reciproc i identificarea nevoilor
copiilor unitatii n vederea realizrii unor
proiecte de interes comun;

dezvoltarea unei relaii deschise i active
cu mass-media pentru diseminarea
informaiilor i realizarea transparenei
actelor decizionale i a activitilor de
modernizare a instituiei.

E. Sistem lrgirea ofertei de servicii informaionale
informaional pentru a face mai cunoscuta activitatea
colii Gimnaziale Nr.1 Uneni;

folosirea tehnologiei informaionale n
vederea mbuntirii circulaiei
informaiilor la toate nivelurile instituiei;

asigurarea accesului la informaie prin
tehnologii informaionale pentru
utilizatorii finali ai serviciilor unitatii.

10
COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE I NDRUMARE
METOLOGIC A DEZVOLTRII SISTEMULUI DE CONTROL
INTERN/MANAGERIAL LA COALA GIMNAZIAL NR.1 UNENI

PROCES-VERBAL Nr. 1

ncheiat n cadrul edinei de lucru a Comisiei din data de 10.02.2016

n cadrul edinei de lucru din data de 10.02.2016 membrii Comisiei, numit


prin Decizia Directorului nr. 31 din 10.09.2015 n conformitate cu Regulamentul
acesteia, au efectuat urmtoarele activiti:


s-a studiat i analizat Ordinul nr. 400/22.06.2015 al Secretariatului
General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial al entitile publice pentru dezvoltarea sistemelor
de control managerial;

preedintele Comisiei a elaborat un chestionar pentru autoevaluarea
membrilor acesteia, cu scopul evalurii nivelului de cunoatere a
prevederilor OSGG nr. 400/2015;

chestionarele au fost completate de ctre toi membrii Comisiei, rezultnd un
grad de cunoatere corespunztor aplicrii cerinelor
OSGG nr. 400/2015;

Comisia a elaborat Programul de dezvoltare a sistemului de control
managerial al colii Gimnaziale Nr.1 Uneni, program care cuprinde
obiective, aciuni, responsabiliti, termene, precum i alte msuri
necesare dezvoltrii acestuia cum sunt elaborarea i aplicarea
procedurilor de sistem i a celor specifice pe activiti, perfecionarea
profesional etc. Elaborarea programului a inut seama de regulile
minimale de management coninute de standardele de control intern
aprobate prin OSGG nr. 400/2015, particularitile organizatorice i
funcionale ale colii Gimnaziale Nr.1 Uneni, personalul i structura
acesteia;

a fost supus spre aprobare directorului, Programul de dezvoltare a sistemului
de control managerial;

pornind de la Planul managerial, a fost ntocmit Lista privind obiectivele
generale i specifice;

au fost stabilite obiectivele Programului de dezvoltare a sistemului de
control intern/manageria n conformitate cu OSGG nr. 400/2015 i
anume:

organizarea procesului privind implementarea sistemului de
control intern/managerial;

11

analiza elaborrii i dezvoltrii Programului de dezvoltare a
sistemului de control intern/managerial;

implementarea sistemului de control intern/managerial la
nivelul unitatii;

implementarea standardelor de control intern/managerial;

ntocmirea raportrilor semestriale i anuale cu privire la
implementarea sistemului de control intern/managerial.
Preedintele Comisie a supus la vot membrilor acesteia toate problemele
discutate i msurile luate, pentru care a existat un consens n unanimitate de voturi.

n perioada urmtoare Preedintele Comisiei va convoca Comisia periodic,


urmrind parcurgerea celor 10 etape n procedul de implementare a sistemului de
control intern/managerial.

Secretariatul Comisiei asigurat de catre doamna Listar Doinia, va nregistra


Procesul verbal de edin n Registrul de eviden a edinelor Comisiei i va face
informri ctre director.

Preedinte Comisie Semntura

Numele i prenumele

Budu Oana

Membrii Comisie

Numele i prenumele: Lungu Vasilica Semntura ____________

Numele i prenumele: Ciobanu Antoneta Semntura ____________

Numele i prenumele: Pintilei Lcrmioara Constantina Semntura ____________

Secretar Comisie:

Numele i prenumele: Listar Doinia Semntura ____________

12
COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE I NDRUMARE
METOLOGIC A DEZVOLTRII SISTEMULUI DE CONTROL
INTERN/MANAGERIAL LA COALA GIMNAZIAL NR.1 UNENI

PROCES-VERBAL nr. 2

ncheiat n cadrul edinei de lucru a Comisiei din data de 16.02.2016

n cadrul edinei de lucru din data de 16.02.2016 membrii Comisiei, numit


prin Decizia Directorului nr. 31 din 10.09.2015 n conformitate cu Regulamentul
acesteia, au efectuat urmtoarele activiti:


s-a dispus ntocmirea Situaiei Centralizatoare semestriale la data de
31.12.2015 privind stadiul implementrii sistemului de control
intern/managerial i supunerea spre aprobare Directorului;

s-au analizat i aprobat materialele elaborate de ctre consultant
privind ndeplinirea Etapei I + II i Etapa III din cadrul Programului
de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial;

s-au analizat i aprobat un numr de 25 de proceduri operaionale i 4
Proceduri de sistem n conformitate cu Registrul pentru evidena
procedurilor de sistem/operaionale ale colii Gimnaziale Nr.1
Uneni;

Preedintele Comisiei a supus la vot membrilor acesteia toate
problemele discutate i msurile luate, pentru care a existat un
consens n unanimitate de voturi.

n perioada urmtoare Preedintele Comisie va convoca Comisia periodic,


urmrind parcurgerea urmtoarelor etape n procesul de implementare a sistemului de
control intern/managerial.

13
Secretariatul Comisiei va nregistra Procesul verbal de edin n Registrul de
eviden a edinelor Comisiei i va face informri ctre ordonatorul de credite.

Preedinte Comisie Semntura

Numele i prenumele

Budu Oana

Membrii Comisie

Numele i prenumele: Lungu Vasilica Semntura ____________

Numele i prenumele: Ciobanu Antoneta Semntura ____________

Numele i prenumele: Pintilei Lcrmioara Constantina Semntura ____________

Secretar Comisie:

Numele i prenumele: Listar Doinia Semntura ____________

14
COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE I NDRUMARE
METOLOGIC A DEZVOLTRII SISTEMULUI DE CONTROL
INTERN/MANAGERIAL LA COALA GIMNAZIAL NR.1 UNENI

PROCES-VERBAL nr. 3

ncheiat n cadrul edinei de lucru a Comisiei din data de 19.02.2016

n cadrul edinei de lucru din data de 19.02.2016 membrii Comisiei, numit


prin Decizia Directorului nr. 31 din 10.09.2015 n conformitate cu Regulamentul
acesteia, au efectuat urmtoarele activiti:


s-au analizat i aprobat materialele elaborate de ctre consultant
privind ndeplinirea Etapei IV, V, VI, VII, din cadrul Programului de
dezvoltare a sistemului de control intern/managerial;

s-au analizat i aprobat un numr de 22 de proceduri operaionale i 6
Proceduri de sistem n conformitate cu Registrul pentru evidena
procedurilor de sistem/operaionale ale colii Gimnaziale Nr.1
Uneni;

Secretarul Comisiei desemnat de ctre Comisia de Monitorizare ca
responsabil cu ntocmirea documentaiei privind ntocmirea
Registrului Riscurilor la nivelul unitatii, pe baza consultanei de
specialitate oferit, a prezentat spre analiz documentaia
corespunztoare la aceast dat, urmnd ca cel puin o dat la 6 luni,
aa cum prevede Ordinul nr. 400/2005, s se completeze i
actualizeze Registrul Riscurilor;

urmtoarea edin a Comisiei de Monitorizare va avea loc nainte de
data limit de depunere a Situaiilor financiare pe anul 2015 i dup
data nchiderii anului financiar 2015, pentru a aproba Chestionarele

15
de autoevaluare a stadiului de implementare a Controlului intern
managerial n cadrul unitatii, necesare la elaborarea Raportului anual;

Preedintele Comisiei a supus la vot membrilor acesteia toate
problemele discutate i msurile luate, pentru care a existat un
consens n unanimitate de voturi.
Secretariatul Comisiei va nregistra Procesul verbal de edin n Registrul de
eviden a edinelor Comisiei i va face informri ctre ordonatorul de credite.

Preedinte Comisie Semntura

Numele i prenumele

Budu Oana

Membrii Comisie

Numele i prenumele: Lungu Vasilica Semntura ____________

Numele i prenumele: Ciobanu Antoneta Semntura ____________

Numele i prenumele: Pintilei Lcrmioara Constantina Semntura ____________

Secretar Comisie:

Numele i prenumele: Listar Doinia Semntura ____________

16
COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE I NDRUMARE
METOLOGIC A DEZVOLTRII SISTEMULUI DE CONTROL
INTERN/MANAGERIAL LA COALA GIMNAZIAL NR.1 UNENI

CHESTIONAR PRIVIND AUTOEVALUAREA MEMBRILOR COMISIEI

privind nivelul de cunoatere a prevederilor O.S.G.G. nr. 400/2015

ntrebare Rspuns

1. Ce principii trebuie s respecte Principiile generale de bun practic


sistemele de control intern/managerial acceptate pe plan internaional i n
specifice fiecrei ri? Uniunea European.

2. Enumerai trei categorii prin care pot eficacitatea i eficiena angajatilor;

fi grupate obiectivele n cadrul colii fiabilitatea informaiilor interne i
Gimnaziale Nr.1 Uneni. externe;

conformitatea cu legile, regulamentele
i politicile interne.
3. Ce nelegei prin noiunea de risc n Riscul este un eveniment, o abatere care,
activitatea desfurat n cadrul dac nu este detectat nainte de a avea
instituiei? loc poate aduce disfuncionaliti,
prejudicii n atingerea obiectivelor
unitatii.

4. Ce reprezint procedurile Formalizarea n form scris a pailor ce


operaionale? trebuie urmai n realizarea sarcinilor,
exercitarea competenelor i angajarea
responsabilitilor de ctre fiecare salariat
al instituiei.

5. Enumerai tipurile de control intern. controlul procedural revine fiecrui
angajat al instituiei;

controlul financiar preventiv;

controlul ulterior;

auditul intern;

auditul extern;

auditul extern al Comisiei Europene.
6. Cui revine responsabilitatea Managerului.
organizrii sistemului de control
managerial n cadrul instituiei?
17
7. Cte standarde de control intern/ 16 de standarde.
managerial trebuie implementate n
cadrul instituiei?

8. Care sunt rezultatele ateptate n urma obiectivele vor fi ndeplinite ntr-un
implementrii Codului controlului mod economic, eficient i eficace;

intern/managerial n cadrul instituiei? se vor respecta regulile externe i
regulile ordonatorului principal de
credite;

patrimoniul public i informaiile vor
fi mai bine protejate;

se vor preveni i depista fraudele i
greelile;

documentele contabile emise vor
furniza informaii de ncredere
referitoare la segmentul financiar i de
management.

Preedinte comisie, Membru evaluat,

Budu Oana Lungu Vasilica

18
COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE I NDRUMARE
METOLOGIC A DEZVOLTRII SISTEMULUI DE CONTROL
INTERN/MANAGERIAL LA COALA GIMNAZIAL NR.1 UNENI

CHESTIONAR PRIVIND AUTOEVALUAREA MEMBRILOR COMISIEI

privind nivelul de cunoatere a prevederilor O.S.G.G. nr. 400/2015

ntrebare Rspuns

9. Ce principii trebuie s respecte Principiile generale de bun practic


sistemele de control intern/managerial acceptate pe plan internaional i n
specifice fiecrei ri? Uniunea European.

10. Enumerai trei categorii prin care pot eficacitatea i eficiena funcionarilor;

fi grupate obiectivele n cadrul colii fiabilitatea informaiilor interne i
Gimnaziale Nr.1 Uneni. externe;

conformitatea cu legile, regulamentele
i politicile interne.
11. Ce nelegei prin noiunea de risc n Riscul este un eveniment, o abatere care,
activitatea desfurat n cadrul dac nu este detectat nainte de a avea
instituiei? loc poate aduce disfuncionaliti,
prejudicii n atingerea obiectivelor
unitatii.

12. Ce reprezint procedurile Formalizarea n form scris a pailor ce


operaionale? trebuie urmai n realizarea sarcinilor,
exercitarea competenelor i angajarea
responsabilitilor de ctre fiecare salariat
al instituiei.

13. Enumerai tipurile de control intern. controlul procedural revine fiecrui
angajat al instituiei;

controlul financiar preventiv;

controlul ulterior;

auditul intern;

auditul extern;

auditul extern al Comisiei Europene.
14. Cui revine responsabilitatea Managerului.
organizrii sistemului de control
managerial n cadrul instituiei?
19
15. Cte standarde de control intern/ 16 de standarde.
managerial trebuie implementate n
cadrul instituiei?

16. Care sunt rezultatele ateptate n urma obiectivele vor fi ndeplinite ntr-un
implementrii Codului controlului mod economic, eficient i eficace;

intern/managerial n cadrul instituiei? se vor respecta regulile externe i
regulile ordonatorului principal de
credite;

patrimoniul public i informaiile vor
fi mai bine protejate;

se vor preveni i depista fraudele i
greelile;

documentele contabile emise vor
furniza informaii de ncredere
referitoare la segmentul financiar i de
management.

Preedinte comisie, Membru evaluat,

Budu Oana Ciobanu Antoneta

20
COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE I NDRUMARE
METOLOGIC A DEZVOLTRII SISTEMULUI DE CONTROL
INTERN/MANAGERIAL LA COALA GIMNAZIAL NR.1 UNENI

CHESTIONAR PRIVIND AUTOEVALUAREA MEMBRILOR COMISIEI

privind nivelul de cunoatere a prevederilor O.S.G.G. nr. 400/2015

ntrebare Rspuns

17. Ce principii trebuie s respecte Principiile generale de bun practic


sistemele de control intern/managerial acceptate pe plan internaional i n
specifice fiecrei ri? Uniunea European.

18. Enumerai trei categorii prin care pot eficacitatea i eficiena funcionarilor;

fi grupate obiectivele n cadrul colii fiabilitatea informaiilor interne i
Gimnaziale Nr.1 Uneni. externe;

conformitatea cu legile, regulamentele
i politicile interne.
19. Ce nelegei prin noiunea de risc n Riscul este un eveniment, o abatere care,
activitatea desfurat n cadrul dac nu este detectat nainte de a avea
instituiei? loc poate aduce disfuncionaliti,
prejudicii n atingerea obiectivelor colii
Gimnaziale Nr.1 Uneni.

20. Ce reprezint procedurile Formalizarea n form scris a pailor ce


operaionale? trebuie urmai n realizarea sarcinilor,
exercitarea competenelor i angajarea
responsabilitilor de ctre fiecare salariat
al instituiei.

21. Enumerai tipurile de control intern. controlul procedural revine fiecrui
angajat al instituiei;

controlul financiar preventiv;

controlul ulterior;

auditul intern;

auditul extern;

auditul extern al Comisiei Europene.
22. Cui revine responsabilitatea Managerului.
organizrii sistemului de control
managerial n cadrul instituiei?
21
23. Cte standarde de control intern/ 16 de standarde.
managerial trebuie implementate n
cadrul instituiei?

24. Care sunt rezultatele ateptate n urma obiectivele unitatii vor fi ndeplinite
implementrii Codului controlului ntr-un mod economic, eficient i
intern/managerial n cadrul instituiei? eficace;

se vor respecta regulile externe i
regulile ordonatorului principal de
credite;

patrimoniul public al unitatii i
informaiile vor fi mai bine protejate;

se vor preveni i depista fraudele i
greelile;

documentele contabile emise vor
furniza informaii de ncredere
referitoare la segmentul financiar i de
management.

Preedinte comisie, Membru evaluat,

Budu Oana Pintilei Lcrmioara Constantina

22
COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE I NDRUMARE
METOLOGIC A DEZVOLTRII SISTEMULUI DE CONTROL
INTERN/MANAGERIAL LA COALA GIMNAZIAL NR.1 UNENI

CHESTIONAR PRIVIND AUTOEVALUAREA MEMBRILOR COMISIEI

privind nivelul de cunoatere a prevederilor O.S.G.G. nr. 400/2015

ntrebare Rspuns

25. Ce principii trebuie s respecte Principiile generale de bun practic


sistemele de control intern/managerial acceptate pe plan internaional i n
specifice fiecrei ri? Uniunea European.

26. Enumerai trei categorii prin care pot eficacitatea i eficiena funcionarilor;

fi grupate obiectivele n cadrul colii fiabilitatea informaiilor interne i
Gimnaziale Nr.1 Uneni. externe;

conformitatea cu legile, regulamentele
i politicile interne.
27. Ce nelegei prin noiunea de risc n Riscul este un eveniment, o abatere care,
activitatea desfurat n cadrul dac nu este detectat nainte de a avea
instituiei? loc poate aduce disfuncionaliti,
prejudicii n atingerea obiectivelor.

28. Ce reprezint procedurile Formalizarea n form scris a pailor ce


operaionale? trebuie urmai n realizarea sarcinilor,
exercitarea competenelor i angajarea
responsabilitilor de ctre fiecare salariat
al instituiei.

29. Enumerai tipurile de control intern. controlul procedural revine fiecrui
angajat al instituiei;

controlul financiar preventiv;

controlul ulterior;

auditul intern;

auditul extern;

auditul extern al Comisiei Europene.
30. Cui revine responsabilitatea Managerul.
organizrii sistemului de control
managerial n cadrul instituiei?
23
31. Cte standarde de control intern/ 16 de standarde.
managerial trebuie implementate n
cadrul instituiei?

32. Care sunt rezultatele ateptate n urma Obiectivele vor fi ndeplinite ntr-un
implementrii Codului controlului mod economic, eficient i eficace;

intern/managerial n cadrul instituiei? se vor respecta regulile externe i
regulile ordonatorului principal de
credite;

patrimoniul public i informaiile vor
fi mai bine protejate;

se vor preveni i depista fraudele i
greelile;

documentele contabile emise vor
furniza informaii de ncredere
referitoare la segmentul financiar i de
management.

Preedinte comisie, Membru evaluat,

Budu Oana Listar Doinia

24
Anex

la DECIZIA nr. 31 / 10.09.2015

Regulament de Organizare i Funcionare

al Comisiei de management pentru dezvoltarea Sistemului de Control Managerial Intern n

cadrul colii Gimnaziale Nr.1 Uneni

I. Dispoziii generale

Art. 1 - Scopul Comisiei de management l constituie dezvoltarea i implementarea


Sistemului de Control Managerial Intern (SCMI), n cadrul colii Gimnaziale Nr.1 Uneni, conform
Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 400/22.06.2015 pentru aprobarea
Codului controlului intern/managerial al entitile publice pentru dezvoltarea sistemelor de control
managerial.

AI. Conducerea Comisiei de management


Art. 2 (1) Preedintele Comisiei de management este Budu Oana.

(2) n lipsa preedintelui, atribuiile acestuia vor fi delegate unuia dintre membrii Comisiei de
management.

BI. Atribuiile Preedintelui Comisiei de management


Art. 3 Preedintele Comisiei de management are urmtoarele atribuii:

a) convoac membrii Comisiei de management;


b) propune ordinea de zi, acord cuvntul n edine i vegheaz la disciplina i buna
desfurare a edinelor;
c) aprob procesul verbal al edinei, rapoartele i deciziile Comisiei de management;
d) supervizeaz activitile specifice din cadrul Comisiei de management;
e) monitorizeaz punerea n practic a deciziilor adoptate de ctre Comisia de management i
decide asupra msurilor care se impun pentru nerespectarea lor;
f) decide asupra participrii la edinele Comisiei de management a altor reprezentani din
cadrul sau din afara colii Gimnaziale Nr.1 Uneni, a cror prezen este necesar pentru
clarificarea aspectelor aflate pe ordinea de zi a edinei;

25
IV. Atribuiile Comisiei de management

Art. 4 - Comisia de management are urmtoarele atribuii:

a) implementeaz n cadrul colii Gimnaziale Nr.1 Uneni standardele de management i


control intern referitoare la mediul de control, performana i managementul riscurilor,
informare i comunicare, activiti de control, auditarea i evaluarea, conform prevederilor
Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 400/22.06.2015 pentru aprobarea
Codului controlului intern/managerial al entitile publice pentru dezvoltarea sistemelor de
control managerial.;

b) elaboreaz i aprob programul de dezvoltare a sis temului de control managerial al


ministerului, program care cuprinde obiective, aciuni, termene, responsabili precum i
unele msuri necesare dezvoltrii acestuia. La elaborarea programului se vor avea n vedere
regulile minimale de management, coninute n standardele de control intern, atribuiile,
particularitile organizatorice i funcionale ale unitatii, personalul i structura acestuia
precum i alte reglementri i condiii specifice;

c) supune aprobrii directorului, programul anual de dezvoltare a sistemului de control


managerial;

d) monitorizeaz respectarea termenelor prevzute n programul de dezvoltare a sistemului de


control managerial i decide msurile care se impun n cazul nerespectrii acestora;

e) ndrum departamentele din structura unitatii n vederea elaborrii programelor de


dezvoltare a subsistemelor de control managerial;

f) aprob formatele standard ale documentelor aferente sistemului de control managerial


intern i planificrii strategice n cadrul colii Gimnaziale Nr.1 Uneni;

g) evalueaz i avizeaz procedurile de sistem elaborate n cadrul colii Gimnaziale Nr.1


Uneni;

h) elaboreaz, actualizeaz i avizeaz registrul riscurilor la nivelul colii Gimnaziale Nr.1


Uneni;

i) rspunde de implementarea standardelor de control managerial intern n cadr ul colii


Gimnaziale Nr.1 Uneni;

j) primete, semestrial, de la departamente, informri referitoare la progresele nregistrate cu


privire la dezvoltarea sistemelor or/subsistemelor proprii de control managerial intern, n
raport cu programele adoptate, precum i referiri la situaiile deosebite observate i la
aciunile de monitorizare, coordonare i ndrumare, ntreprinse n cadrul acestora;

26
k) prezint directorului ori de cte ori consider necesar, dar cel puin o dat pe semestru,
informri referitoare la progresele nregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control
managerial intern, n raport cu programul adoptat, la aciunile de monitorizare, coordonare
i ndrumare metodologic ntreprinse, precum i la alte probleme aprute n legtur cu
acest domeniu;

l) membrii Comisiei de management asigur aducerea la ndeplinire a deciziilor acestei


structuri;

m) elaboreaz formate standard de documente pentru sistemul de control managerial intern i


planificarea strategic;

n) ntocmete rapoarte n baza dispoziiilor preedintelui Comisiei de management;

o) semnaleaz directorului situaiile de nerespectare a deciziilor acestuia i propune msurile


de corectare care se impun;

p) centralizeaz, analizeaz, sintetizeaz i emite documente n domeniile de competen;

q) duce la ndeplinire i transmite deciziile Preedintelui acesteia;

r) nainteaz directorului propuneri pentru eficientizarea Sistemului de control managerial


intern i a planificrii strategice la nivelul ministerului;

s) propune Preedintelui Comisiei de management participarea la edinele Comisiei a altor


reprezentani din cadrul sau din afara, a cror prezen este necesar pentru clarificarea
aspectelor aflate pe ordinea de zi a edinei;

t) membrii Comisiei au obligaia de a asigura informarea permanent a directorului cu privire


la totalitatea activitilor desfurate i de a obine avizul acestuia cu privire la documentele
i punctele de vedere prezentate n cadrul Comisiei ;

u) pentru ndeplinirea atribuiilor care i revin, Comisia va beneficia de sprijinul tuturor


departamentelor aflate n subordinea colii Gimnaziale Nr.1 Uneni.

V. Atribuiile Secretarului Comisiei de management

Art. 5 Secretarul are urmtoarele atribuii principale:

a) convoac, la cererea Preedintelui Comisiei de management membrii, la edinele Comisiei


de management, organizeaz edinele i particip la acestea;

b) ntocmete documentele pentru edina Comisiei de management i le transmite n format


electronic membrilor cu cel puin 2 zile naintea edinei;

c) ntocmete procesele verbale ale edinelor Comisiei de management, pe care le transmite n


format electronic membrilor acestora;

27
d) asigur diseminarea dispoziiilor Comisiei de management i se constituie drept punct de
legtur n vederea bunei comunicri dintre structurile care funcioneaz n subordinea/ n
coordonarea/ sub autoritatea colii Gimnaziale Nr.1 Uneni.

VI. Organizarea edinelor i mecanismul de luare a deciziilor

Art. 6 (1) edinele Comisiei de management se desfoar n baza convocrilor transmise cu 3


zile nainte membrilor Comisiei sau la solicitarea Preedintelui.

(2) Activitatea Comisiei de management se desfoar n baza programului de dezvoltare a


Sistemului de control managerial al unitatii.

(3) Deciziile Comisiei de management se adopt prin consensul membrilor prezeni, n caz
contrar decizia va fi luat prin votul a jumtate plus unu din totalul membrilor prezeni. n
cazul n care se constat egalitate de voturi, votul Preedintelui este considerat hotrtor.

(4) Membrii Comisiei de management care nu pot participa la edine, din motive obiective vor
transmite o motivare scris ctre Preedintele Comisiei de management cu dou zile
naintea edinei, i vor desemna un nlocuitor.

(5) Desfurarea edinei Comisiei de management se consemneaz ntr-un proces-verbal care


este aprobat ulterior de ctre Preedinte.

VII. Dispoziii finale

Art. 7 Calitatea de membru al Comisiei de management nceteaz n urmtoarele situaii:

a) prin ncetarea raporturilor de serviciu n conformitate cu prevederile legale n vigoare, precum


i n orice alte situaii n care membrul respectiv, nu mai ndeplinete funcia de conductor al
structurii din subordinea/ n coordonarea/ sub autoritatea colii Gimnaziale Nr.1 Uneni;

b) la solicitarea directorului colii Gimnaziale Nr.1 Uneni;

c) n cazul n care unul dintre membrii Comisiei de management pierde aceast calitate, n
condiiile prevzute la lit. a) i b), structura n cauz va propune un nou membru al Comisiei
de management n termen de trei zile i va comunica prin adres scris numele persoanei
desemnate, secretarului.

28
PREEDINTE: BUDU OANA

MEMBRI:

1. LUNGU VASILICA
2. CIOBANU ANTONETA
3. PINTILEI LCRMIOARA CONSTANTINA

SECRETAR: LISTAR DOINIA

29
COALA GIMNAZIAL NR.1 PROCEDURA Ediia I
UNENI DE SISTEM Nr. de ex. 1

Revizia 0
Stabilirea cadrului unitar Nr. de ex.
pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a Pagina . din
activitilor de monitorizare, Exemplar nr. 1
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Cod : P.S.M.-01

PROCEDURA DE SISTEM

STABILIREA CADRULUI UNITAR PENTRU DESFASURAREA DE CATRE


SECRETARIATUL COMISIEI A ACTIVITATILOR DE MONITORIZARE,
CONSILIERE INDRUMARE METODOLOGICA SI RAPORTARE CU
PRIVIRE LA DEZVOLTAREA S.C.I.M.

P.S.M. 01

30
COALA GIMNAZIAL NR.1 PROCEDURA Ediia I
UNENI DE SISTEM Nr. de ex. 1

Revizia 0
Stabilirea cadrului unitar Nr. de ex.
pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a Pagina . din
activitilor de monitorizare, Exemplar nr. 1
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Cod : P.S.M.-01

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei


sau, dup caz, a reviziei n cadrul ediiei procedurii operaionale

Elemente Numele i prenumele Funcia Data Semntura


privind
responsabilii/
operaiunea

1 2 3 4 5

1.1 Elaborat Lungu Vasilica Membri Comisie 19.02.2016

Ciobanu Antoneta

Pintilei Lcrmioara
Constantina

1.2 Verificat Lungu Vasilica Membri Comisie 19.02.2016

Ciobanu Antoneta

Pintilei Lcrmioara
Constantina

1.3 Avizat Budu Oana Preedinte Comisie 19.02.2016

1.4 Aprobat Pucau Laura 19.02.2016


Director
3
1
COALA GIMNAZIAL NR.1 PROCEDURA Ediia I
UNENI DE SISTEM Nr. de ex. 1

Revizia 0
Stabilirea cadrului unitar Nr. de ex.
pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a Pagina . din
activitilor de monitorizare, Exemplar nr. 1
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Cod : P.S.M.-01

2. Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii operationale

Ediia sau, dup Componenta Modalitatea Data de la care se


caz, revizia n revizuit reviziei aplic prevederile
cadrul ediiei ediiei sau reviziei
ediiei

1 2 3 4

2.1 Ediia I 19.02.2016

2.2 Revizia 0
32
COALA GIMNAZIAL NR.1 PROCEDURA Ediia I
UNENI DE SISTEM Nr. de ex. 1

Revizia 0
Stabilirea cadrului unitar Nr. de ex.
pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a Pagina . din
activitilor de monitorizare, Exemplar nr. 1
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Cod : P.S.M.-01

3. Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz,


revizia din cadrul ediiei procedurii operaionale

Scopul Exemp Serviciu/ Funcia Nume i Data Semntura


lar Birou/
difuzrii Compar prenume primirii
Nr. timent
___

1 2 3 4 5 6 7

3.1. Verificare 1 Comisie Membri Lungu Vasilica 19.02.2016


Comisie
Ciobanu Antoneta

Pintilei Lcrmioara
Constantina

3.2. Aplicare 1 Comisie Secretar Listar Doinia 19.02.2016


Comisie

3.3. Arhivare 1 Comisie Secretar Listar Doinia 19.02.2016


Comisie
33
COALA GIMNAZIAL NR.1 PROCEDURA Ediia I
UNENI DE SISTEM Nr. de ex. 1

Revizia 0
Stabilirea cadrului unitar Nr. de ex.
pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a Pagina . din
activitilor de monitorizare, Exemplar nr. 1
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Cod : P.S.M.-01

4. Scopul procedurii operaionale

Stabilete cadrul unitar pentru desfurarea, de ctre secretariatul Comisiei, a activitilor /


aciunilor de monitorizare, consiliere / ndrumare metodologic i raportare cu privire la
dezvoltarea S.C.I.M. n cadrul colii Gimnaziale Nr.1 Uneni, jud. Botoani, inclusiv pentru
obinerea informaiilor necesare elaborrii Raportului anual privind controlul intern.
34
COALA GIMNAZIAL NR.1 PROCEDURA Ediia I
UNENI DE SISTEM Nr. de ex. 1

Revizia 0
Stabilirea cadrului unitar Nr. de ex.
pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a Pagina . din
activitilor de monitorizare, Exemplar nr. 1
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Cod : P.S.M.-01

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaionale

5.1 Precizarea (definirea) activitii la care se refer procedura operaional;


- P.O. se aplic de secretariatul Comisiei, pentru realizarea atribuiilor de monitorizare,
consiliere / ndrumare metodologic i raportare cu privire la dezvoltarea S.C.I.M. n
cadrul colii Gimnaziale Nr.1 Uneni, jud. Botoani .

5.2 Delimitarea explicit a activitii procedurale;


- Operaiunea de autoevaluare a S.C.I.M. se realizeaz prin completarea de fiecare
serviciu/birou/compartiment din organigrama instituiei a chestionarului de
autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial,
iar asumarea realitii datelor, informaiilor i constatrilor nscrise n acestea aparine
efilor/coordonatorilor acestor componente care au aceste atribuii prevzute n fia
postului.

5.3 Listarea compartimentelor furnizoare de date i/sau beneficiare de rezultate ale


activitii procedurale ; listarea compartimentelor implicate n procesul activitii.
5.3.1 Compartimente furnizoare de date Compartimentele /birourile
/serviciile
prevazute in organigrama institutiei.
5.3.2 Compartimente implicate : Comisia de monitorizare, consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu privire la dezvoltarea S.C.I.M
3
5
COALA GIMNAZIAL NR.1 PROCEDURA Ediia I
UNENI DE SISTEM Nr. de ex. 1

Revizia 0
Stabilirea cadrului unitar Nr. de ex.
pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a Pagina . din
activitilor de monitorizare, Exemplar nr. 1
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Cod : P.S.M.-01

6. Documente de referin (reglementri) aplicabile activitii


procedurate

6.1 Reglementri internaionale Standardele internaionale de control intern

6.2 Legislaie primar


- O.G. nr. 119/1999, privind controlul intern/managerial i controlul financiar preventiv,
republicat;
- Legea nr. 234/2010, privind modificarea i completarea O.G. nr. 119/1999, privind
controlul intern i controlul financiar preventiv.

6.3. Legislaia secundar


- Ordinul nr. 400/22.06.2015 al Secretariatului General al Guvernului pentru aprobarea
Codului controlului intern/managerial al entitile publice pentru dezvoltarea
sistemelor de control managerial;
- Ordinul nr. 1641/2011, privind modificarea i completarea O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru
aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control
intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial;
- Ordinul nr.1423/2012, privind modificarea i completarea O.M.F.P. nr. 946/2005
pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de
management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de
control managerial.

6.4. Reglementri interne


- Regulamentul de organizare i funcionare a colii Gimnaziale Nr.1 Uneni;

3
6
COALA GIMNAZIAL NR.1 PROCEDURA Ediia I
UNENI DE SISTEM Nr. de ex. 1

Revizia 0
Stabilirea cadrului unitar Nr. de ex.
pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a Pagina . din
activitilor de monitorizare, Exemplar nr. 1
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Cod : P.S.M.-01

7. Definiii i abrevieri ale termenilor utilizai n procedura


operaional

7.1. Definiii ale termenilor

Nr. Termenul Definiia i/sau, dac este cazul, actul care definete termenul

crt.

1. Procedura operaional prezentarea formalizat, n scris, a tuturor pailor ce trebuie


urmai, a metodelor de lucru stabilite i a regulilor de aplicat n
vederea realizrii activitii la nivelul unuia sau mai multor
compartimente din cadrul colii Gimnaziale Nr.1 Uneni, jud.
Botoani

2. Ediie a unei proceduri forma iniial a unei proceduri operaionale, aprobat i


operaionale difuzat;

3. Revizia n cadrul unei aciunile de modificare, adugare, suprimare sau altele


ediii asemenea, dup caz, a uneia sau mai multor componente ale
unei ediii a procedurii operaionale, aciuni care au fost
aprobate i difuzate;

4. Control ansamblul formelor de control exercitate la nivelul colii


intern/managerial Gimnaziale Nr.1 Uneni, jud. Botoani , inclusiv auditul intern,
stabilite de conducere n concordan cu obiectivele acesteia i
cu reglementrile legale, n vederea asigurrii administrrii
fondurilor n mod economic, efficient i eficace; acesta
include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele i

37
COALA GIMNAZIAL NR.1 PROCEDURA Ediia I
UNENI DE SISTEM Nr. de ex. 1

Revizia 0
Stabilirea cadrului unitar Nr. de ex.
pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a Pagina . din
activitilor de monitorizare, Exemplar nr. 1
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Cod : P.S.M.-01

procedurile;

5. Consiliere/ndrumare activitatea desfurat de secretariatul Comisiei, cu scopul de


metodologic a facilita asimilarea i punerea n practic, de ctre personalul
instituiei, a conceptelor, prevederilor legale, instruciunilor
metodologice i procedurale din domeniul controlului
intern/managerial;

6. Comisia comisia de monitorizare, coordonare i ndrumare


metodologic a dezvoltrii S.C.I.M. din cadrul colii
Gimnaziale Nr.1 Uneni, jud. Botoani

7. Monitorizarea activitatea desfurat cu scopul de a supraveghea respectarea,


sistemului de control de ctre instituia public, a cerinelor legale n domeniul
intern/managerial controlului intern/managerial, precum i aplicarea efectiv a
msurilor /aciunilor cuprinse n programele de dezvoltare a
sistemului de control intern/managerial din cadrul colii
Gimnaziale Nr.1 Uneni, jud. Botoani ;

38
COALA GIMNAZIAL NR.1 PROCEDURA Ediia I
UNENI DE SISTEM Nr. de ex. 1

Revizia 0
Stabilirea cadrului unitar Nr. de ex.
pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a Pagina . din
activitilor de monitorizare, Exemplar nr. 1
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Cod : P.S.M.-01

7.2.Abrevieri ale termenilor

Nr. Abrevierea Termenul abreviat


crt.

1. A. Aprobare

2. Ah. Arhivare

3. Ap. Aplicare

4. Av. Avizare

5. Comisia Comisia de monitorizare, coordonare i ndrumare metodologic a


dezvoltrii sistemului de control intern/managerial

6. E. Elaborare

7. I Informare

8. O.M.F.P. Ordinul ministrului finanelor publice


9. O.G. Ordonan a Guvernului

10. P.O. Procedur operaional

11. S.C.I.M. Sistemul de control intern managerial

12. V. Verificare

39
COALA GIMNAZIAL NR.1 PROCEDURA Ediia I
UNENI DE SISTEM Nr. de ex. 1

Revizia 0
Stabilirea cadrului unitar Nr. de ex.
pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a Pagina . din
activitilor de monitorizare, Exemplar nr. 1
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Cod : P.S.M.-01

8. Descrierea procedurii operaionale

8.1. Generaliti

Prezenta procedur prezint activitile i aciunile necesare pentru a monitoriza ct mai


eficient implementarea S.C.I.M. n cadrul colii Gimnaziale Nr.1 Uneni.

8.2. Documente utilizate

8.2.1. Lista i proveniena documentelor

Nr. Denumirea Cod identificare Proveniena documentului

crt. documentului
1. Chestionar de autoevaluare a Anexa nr.1 efi/coordonatori
stadiului de implementare a servicii/birouri/compartimente
standardelor de control din organigrama institutiei;
intern/managerial

2. Situaia sintetic a rezultatelor Anexa nr.2 Comisia;


autoevalurii

3. Raport privind activitatea de Anexa nr.3 Secretariat Comisie;


monitorizare, consiliere/ndrumare
metodologic a dezvoltrii S.C.I.M

4. Raport asupra sistemului de Anexa nr.4 Comisia.


control intern/managerial anual

40
COALA GIMNAZIAL NR.1 PROCEDURA Ediia I
UNENI DE SISTEM Nr. de ex. 1

Revizia 0
Stabilirea cadrului unitar Nr. de ex.
pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a Pagina . din
activitilor de monitorizare, Exemplar nr. 1
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Cod : P.S.M.-01

8.2.2. Coninutul i rolul documentelor utilizate

(1) chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control


intern/managerial se completeaz de efii de compartimente din organigrama institutiei i
conine 16 standarde de control intern/managerial i se utilizeaz pentru a monitoriza
implementarea S.C.I.M.

(2) situaia sintetic a rezultatelor autoevalurii se completeaz de Comisie i reprezint situaia


implementrii celor 16 de standarde de control intern/managerial la nivelul
instituiei ;

(3) raport privind activitatea de monitorizare, consiliere/ndrumare metodologic a dezvoltrii


S.C.I.M. se completeaz de secretariatul Comisiei i conine informaii privind
monitorizarea, consilierea i ndrumarea metodologic prin formularea de avize consultative,
pentru implementarea S.C.I.M. ;
(4) raport asupra sistemului de control intern/managerial se completeaz de conductorul
instituiei i conine informaii cu privire la aprecierea realist, corect, complet i demn de
ncredere asupra S.C.I.M., formulat n baza autoevalurii acestuia.

8.2.3. Circuitul documentelor

n prezenta P.O. documentele utilizate n desfurarea activitii sunt integrate n fluxul


general al documentelor din cadrul instituiei. Diagrama de proces cu circuitul documentelor
este prezentat n anexa nr.5.

4
1
COALA GIMNAZIAL NR.1 PROCEDURA Ediia I
UNENI DE SISTEM Nr. de ex. 1

Revizia 0
Stabilirea cadrului unitar Nr. de ex.
pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a Pagina . din
activitilor de monitorizare, Exemplar nr. 1
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Cod : P.S.M.-01

8.3. Resurse necesare

8.3.1. Resurse materiale

- elemente de logistic : birouri, rechizite, formulare tipizate, linii telefonice, fax,


materiale informatice, calculatoare, reea, imprimante, posibiliti de stocare a
informaiilor;

8.3.2. Resurse umane

- funcionarii din cadrul colii Gimnaziale Nr.1 Uneni, care au atributii prin fiele
postului
n acest sens;
8.3.3. Resurse financiare

- sume necesare cheltuielilor de funcionare (achiziionarea materialelor consumabile,


acoperirea cheltuielilor de ntreinere a logisticii, plata cheltuielilor cu salariile
personalulului implicat).

8.4. Modul de lucru

8.4.1. Precizri comune procedurilor

Planificarea aciunilor i operaiunilor pentru o eviden realist i corect a


stadiului implementrii S.C.I.M. n cadrul colii Gimnaziale Nr.1 Uneni,jud. Botoani.

42
COALA GIMNAZIAL NR.1 PROCEDURA Ediia I
UNENI DE SISTEM Nr. de ex. 1

Revizia 0
Stabilirea cadrului unitar Nr. de ex.
pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a Pagina . din
activitilor de monitorizare, Exemplar nr. 1
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Cod : P.S.M.-01

8.4.2. Monitorizarea dezvoltrii sistemelor de control intern/managerial ale instituiei

Principalele aspecte care fac obiectul monitorizrii de ctre Secretariatul


Comisiei sunt:

1) Constituirea Comisiei, prin monitorizarea urmtoarelor elemente :

- emiterea actului administrativ de constituire i aprobare a Comisiei de ctre


director;
- componena Comisiei (numr persoane i funciile acestora);
- modul de organizare i de lucru a acesteia.
2) Programul de dezvoltare a S.C.I.M., prin monitorizarea urmtoarelor elemente:
- elaborarea/actualizarea i aprobarea programului de dezvoltare a sistemului de
control intern/managerial;
- stadiul de realizare a msurilor/aciunilor prevzute n program.
Secretariatul Comisiei exercit atribuii de monitorizare n cadrul instituiei, prin
urmtoarele modaliti:

3) solicitarea permanent de documente/materiale/date/informaii n legtur cu aspectele i


elementele care fac obiectul monitorizrii i analizarea acestora;

4) urmrirea aplicrii efective a msurilor/aciunilor cuprinse n programul de dezvoltare a


S.C.I.M. i formularea de recomandri pentru mbuntirea procesului de implementare a
msurilor/aciunilor;

5) meninerea legturii cu membrii Comisiei i participarea la edinele acesteia;

6) urmrirea existenei i respectrii termenelor fixate pentru raportrile periodice;

7) ntocmirea ordinii de zi, aprobat de toi membrii Comisiei prin majoritate de voturi;
4
3
COALA GIMNAZIAL NR.1 PROCEDURA Ediia I
UNENI DE SISTEM Nr. de ex. 1

Revizia 0
Stabilirea cadrului unitar Nr. de ex.
pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a Pagina . din
activitilor de monitorizare, Exemplar nr. 1
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Cod : P.S.M.-01

8) ntocmirea de procese verbale sau minute ale ntlnirilor;

9) ntocmete, actualizeaz i modific registrul riscurilor identificate n cadrul


colii
Gimnaziale Nr.1 Uneni pe baza propunerilor membrilor Comisiei;

10) pstreaz (claseaz) originalele procedurilor de sistem realizate;

11) primete i nregistreaz n registrul propriu, procedurile de sistem transmise pentru avizare
i procedurile operaionale semnate de conductorii compartimentelor;
12) supune procedurile de sistem i procedurile operaionale spre avizare membrilor Comisiei
i
spre aprobare directorului general;

13) aloc codul procedurilor de sistem;

14) distribuie procedurile de sistem conform listei de difuzare;

15) transmite la arhiv procedurile de sistem conform listei de difuzare;

16) analizeaz i pune pe ordinea de zi a edinei Comisiei solicitrile de revizie a procedurilor


de sistem.

8.4.3. Consilierea/ndrumarea metodologic cu privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Principalele aspecte care fac obiectul consilierii/ndrumrii metodologice sunt


urmtoarele:

17) constituirea Comisiei, stabilirea componenei acesteia, modul de organizare i de lucru,


nlturarea disfuncionalitii constatate n organizarea i funcionarea acesteia;

44
COALA GIMNAZIAL NR.1 PROCEDURA Ediia I
UNENI DE SISTEM Nr. de ex. 1

Revizia 0
Stabilirea cadrului unitar Nr. de ex.
pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a Pagina . din
activitilor de monitorizare, Exemplar nr. 1
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Cod : P.S.M.-01

18) proiectele de proceduri operaionale/de sistem, din punctul de vedere al referirilor la


msurile de control i la conformitatea acestora cu prevederile O.S.G.G. nr. 400/2015,
republicat;

19) msurile de dezvoltare a S.C.I.M. dezbtute n cadrul ntrunirilor de lucru ale Comisiei;

20) situaiile semestriale/anuale, privind stadiul implementrii S.C.I.M.;


21) autoevaluarea S.C.I.M. prin:

- pregtirea autoevalurii S.C.I.M.;

- completarea de fiecare serviciu/birou/compartiment din organigrama instituiei, a


chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control
intern/managerial (Anexa nr. 1);

- completarea de ctre Comisie a situaiei sintetice a rezultatelor autoevalurii(Anexa nr. 2).

Secretariatul Comisiei exercit atribuiile de consiliere/ndrumare metodologic, prin


urmtoarele modaliti:

22) identificarea nevoilor de informare, diseminarea informaiilor, bunelor practici i a


experienelor relevante n domeniul controlului intern/managerial;

23) participarea la edinele de lucru ale Comisiei, prin:

- stabilirea ordinii de zi;

- prezentarea elementelor de noutate n domeniul controlului intern/managerial;

45
COALA GIMNAZIAL NR.1 PROCEDURA Ediia I
UNENI DE SISTEM Nr. de ex. 1

Revizia 0
Stabilirea cadrului unitar Nr. de ex.
pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a Pagina . din
activitilor de monitorizare, Exemplar nr. 1
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Cod : P.S.M.-01

- oferirea de clarificri/precizri/explicaii la aspectele dezbtute n cadrul


ntrunirilor de lucru ale Comisiei, n legtur cu msurile/aciunile de dezvoltare a
S.C.I.M.;

8.4.4. Raportarea datelor i informaiilor cu privire la dezvoltarea S.C.I.M.


24) la redactarea raportului, Secretariatul Comisiei utilizeaz modelul, al crui format este
prezentat n Anexa nr.3;

25) n cuprinsul raportului se prezint date i informaii referitoare la elementele precizate la punctele
8.4.2. i 8.4.3.;

26) rapoartele privind activitatea de monitorizare, consiliere/ndrumare metodologic a dezvoltrii


S.C.I.M., se prezint Comisiei, semestrial, pn la sfritul lunii urmtoare fiecrui semestru
ncheiat;

27) rapoartele sunt nsoite de:

- documentele elaborate de secretariatul Comisiei n mod deosebit acelea care conin


recomandri/soluii pentru remedierea/eliminarea aspectelor de neconformitate,
disfuncionalitilor/neregulilor sesizate n organizarea i funcionarea S.C.I.M.;

- suportul de curs i materialele primite de la organizatorii seminariilor / cursurilor /


atelierelor de lucru;

28) Comisia elaboreaz i supune spre aprobare directorului , un raport cu privire la S.C.I.M.,
care conine informaii prezentate n rapoartele privind activitatea de monitorizare,
consiliere/ndrumare metodologic a dezvoltrii S.C.I.M;

4
6
COALA GIMNAZIAL NR.1 PROCEDURA Ediia I
UNENI DE SISTEM Nr. de ex. 1

Revizia 0
Stabilirea cadrului unitar Nr. de ex.
pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a Pagina . din
activitilor de monitorizare, Exemplar nr. 1
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Cod : P.S.M.-01

29) raportul se transmite odat cu situaia financiar anual fiind prezentat organului ierarhic
superior la termenele stabilite de acesta, n cadrul termenului prevzut de lege,
modelul fiind prezentat n Anexa nr. 4.
47
COALA GIMNAZIAL NR.1 PROCEDURA Ediia I
UNENI DE SISTEM Nr. de ex. 1

Revizia 0
Stabilirea cadrului unitar Nr. de ex.
pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a Pagina . din
activitilor de monitorizare, Exemplar nr. 1
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Cod : P.S.M.-01

9. Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii

Nr. Aciunea Secretariat Contabilsef Conductor Director


crt. (operatiunea Comisie serviciu/birou Comisia
) compartiment
1. 1) E. Ap. A
2. 2) Ap. E. A
3. 3) E.
4. 4) V. Ap.
5. 5) E.
6. 6) E.
7. 7) E. V. A.
8. 8) E. V.
9. 9) E. V.
10. 10) E.
11. 11) E. Av.
12. 12) E. V. Av.
13. 13) E.
14. 14) E.
15. 15) E.
16. 16) E. V.
17. 17) V.
18. 18) V.
19. 19) V.
20. 20) E. V.
21. 21) V. E. I.
22. 22) E.
23. 23) E.
24. 24) E.
25. 25) E.
26. 26) I.
27. 27) E.
28. 28) E A
29. 29) E.

48
COALA GIMNAZIAL NR.1 PROCEDURA Ediia I
UNENI DE SISTEM Nr. de ex. 1

Revizia 0
Stabilirea cadrului unitar Nr. de ex.
pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a Pagina . din
activitilor de monitorizare, Exemplar nr. 1
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Cod : P.S.M.-01

10.Anexe, nregistrri, arhivri


Nr. Denumirea Elabo- Aprob Nr. de Difu Arhivare Alte
rator zare
anex anexei exemp Loc Perioada element
a lare e

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Chestionar de Secretariat Comisia Ah 5 ani


autoevaluare a comisie
stadiului de
implementare a
standardelor de
control
intern/managerial

2 Situaia sintetic a Secretariat Comisia Ah 5 ani


rezultatelor Comisie
autoevalurii

3 Rapoart privind Secretariat Comisia Ah 5 ani


activitatea de Comisie
monitorizare,
consiliere/ndrumare
metodologic a
dezvoltrii S.C.I.M

49
COALA GIMNAZIAL NR.1 PROCEDURA Ediia I
UNENI DE SISTEM Nr. de ex. 1

Revizia 0
Stabilirea cadrului unitar Nr. de ex.
pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a Pagina . din
activitilor de monitorizare, Exemplar nr. 1
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Cod : P.S.M.-01

4 Raport asupra Comisia Director Ah 5 ani


sistemului de
control intern
/managerial anual
5 Diagrama de proces Secretariat Ah 5 ani
Comisie

50
COALA GIMNAZIAL NR.1 PROCEDURA Ediia I
UNENI DE SISTEM Nr. de ex. 1

Revizia 0
Stabilirea cadrului unitar Nr. de ex.
pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a Pagina . din
activitilor de monitorizare, Exemplar nr. 1
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Cod : P.S.M.-01

11. Cuprins
Numrul Denumirea componentei n cadrul procedurii operaionale Pagina
componentei
n cadrul
procedurii
operaionale

Coperta/pagina de gard

Cuprins

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau,


dup caz, a reviziei n cadrul ediiei procedurii operationale

2. Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii operationale

3. Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz,


revizia din cadrul ediiei procedurii operaionale

4. Scopul procedurii operationale

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaionale

6. Documente de referin (reglementri) aplicabile activitii procedurate

7. Definiii i abrevieri ale termenilor utilizai n procedura operaional

8. Descrierea procedurii operaionale

9. Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii

10. Anexe, nregistrri, arhivri

51
COALA GIMNAZIAL NR.1 PROCEDURA Ediia I
UNENI DE SISTEM Nr. de ex. 1

Revizia 0
Stabilirea cadrului unitar Nr. de ex.
pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a Pagina . din
activitilor de monitorizare, Exemplar nr. 1
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Cod : P.S.M.-01

Anexa nr. 1

Serviciu/birou/compartiment:_________________________________

ef serviciu/birou/compartiment

______________________________________________
Numele i prenumele. funcia/semntura/data
CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE
a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial

La
nivelul
Criterii generale de evaluare a stadiului Rspuns i explicaii comparti
implementrii standardului mentului
standardu
l este*):
Da/Nu Explicaie asociat I /PI / NI
rspunsului
1 2 3 4
I. MEDIUL DE CONTROL
Standardul 1 Etic, integritate
A fost comunicat personalului un cod de
conduit, care stabilete reguli de
comportament etic n realizarea atribuiilor
de serviciu, aplicabil att personalului de
conducere, ct i celui de execuie din
cadrul compartimentului?
Salariaii beneficiaz de consiliere etic i li
se aplic un sistem de monitorizare a
respectrii normelor de conduit?

52
COALA GIMNAZIAL NR.1 PROCEDURA Ediia I
UNENI DE SISTEM Nr. de ex. 1

Revizia 0
Stabilirea cadrului unitar Nr. de ex.
pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a Pagina . din
activitilor de monitorizare, Exemplar nr. 1
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Cod : P.S.M.-01

n cazul semnalrii unor neregulariti,


conductorul de compartiment a ntreprins
cercetrile adecvate n scopul elucidrii
acestora i a aplicat msurile care se impun?
Standardul 2 Atribuii, funcii sarcini
Personalului i sunt aduse la cunotin
documentele actualizate privind misiunea
entitii, regulamentele interne i fiele
posturilor?
Au fost identificate i inventariate funciile
considerate ca fiind n mod special expuse
la corupie?

Au fost luate msuri suficiente i adecvate


pentru a reduce la un nivel acceptabil
riscurile asociate funciilor sensibile?

Standardul 3 Competen, performan


Au fost analizate i stabilite cunotinele i
aptitudinile necesare a fi deinute n vederea
ndeplinirii sarcinilor/atribuiilor asociate
fiecrui post?
Sunt identificate nevoile de perfecionare a
pregtirii profesionale a personalului?
Sunt elaborate i realizate programe de
pregtire profesional a personalului,
conform nevoilor de perfecionare
identificate anterior?
Standardul 4 Structura organizatoric
Sunt efectuate analize, la nivelul
principalelor activiti, n scopul
identificrii eventualelor disfuncionaliti

53
COALA GIMNAZIAL NR.1 PROCEDURA Ediia I
UNENI DE SISTEM Nr. de ex. 1

Revizia 0
Stabilirea cadrului unitar Nr. de ex.
pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a Pagina . din
activitilor de monitorizare, Exemplar nr. 1
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Cod : P.S.M.-01

n fixarea sarcinilor de lucru individuale


prin fiele posturilor i n stabilirea
atribuiilor compartimentului?

Structura organizatoric asigur


funcionarea circuitelor i fluxurilor
informaionale necesare supravegherii i
realizrii activitilor proprii?

II. PERFORMANA I MANAGEMENTUL RISCULUI


Standardul 5- Obiective
Sunt stabilite obiectivele specifice la nivelul
compartimentului?
Obiectivele sunt astfel stabilite nct s
rspund pachetului de cerine S.M.A.R.T.?
Unde: S-precise; M-msurabile i
verificabile; A-necesare; R-realiste; T-cu
termen de realizare.
Sunt reevaluate obiectivele specifice
atunci cnd se constat modificri ale
ipotezelor/premiselor care au stat la
baza fixrii acestora?
Standardul 6 Planificarea
Resursele alocate sunt astfel repartizate
nct s asigure activitile necesare
realizrii obiectivelor specifice
compartimentului?
n cazul modificrii obiectivelor specifice,
sunt stabilite msurile necesare pentru
ncadrarea n resursele repartizate?
Sunt adoptate msuri de coordonare a
deciziilor i activitilor compartimentului

54
COALA GIMNAZIAL NR.1 PROCEDURA Ediia I
UNENI DE SISTEM Nr. de ex. 1

Revizia 0
Stabilirea cadrului unitar Nr. de ex.
pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a Pagina . din
activitilor de monitorizare, Exemplar nr. 1
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Cod : P.S.M.-01

cu cele ale altor compartimente, n scopul


asigurrii convergenei i coerenei
acestora?
Standardul 7 - Monitorizarea performanelor
Este instituit un sistem de monitorizare i
raportare a performanelor, pe baza
indicatorilor asociai obiectivelor specifice?

Indicatorii cantitativi i calitativi, asociai


obiectivelor specifice, sunt msurabili,
specifici, accesibili, relevani i stabilii
pentru o anumit durat n timp?
Atunci cnd necesitile o impun, se
efectueaz o reevaluare a relevanei
indicatorilor asociai obiectivelor specifice,
n scopul operrii coreciilor cuvenite?

Standardul 8 - Managementul riscului


Sunt identificate i evaluate principalele
riscuri, proprii activitilor din cadrul
compartimentului?
Sunt stabilite msuri de gestionare a
riscurilor identificate i evaluate la nivelul
activitilor din cadrul compartimentului?
Este asigurat completarea/actualizarea
registrului riscurilor?
III. ACTIVITI DE CONTROL
Standardul 9 Proceduri
Pentru activitile proprii au fost elaborate/
actualizate proceduri operaionale?

55
COALA GIMNAZIAL NR.1 PROCEDURA Ediia I
UNENI DE SISTEM Nr. de ex. 1

Revizia 0
Stabilirea cadrului unitar Nr. de ex.
pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a Pagina . din
activitilor de monitorizare, Exemplar nr. 1
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Cod : P.S.M.-01

Funciile de iniiere, verificare i aprobare a


operaiunilor sunt funcii separate i
exercitate de persoane diferite?

n situaia n care, din cauza unor


circumstane deosebite, apar abateri fa de
procedurile stabilite, se ntocmesc
documente adecvate, aprobate la nivel
corespunztor, nainte de efectuarea
operaiunilor?

Standardul 10 Supravegherea

Managerii supravegheaz i supervizeaz


activitile care intr n responsabilitatea lor
direct?

Supravegherea i supervizarea activitilor


sunt documentate n mod adecvat?

Sunt instituite controale suficiente i


adecvate de supraveghere pentru activitile
care implic un grad ridicat de expunere la
risc?

Standardul 11 Continuitatea activitii

Sunt inventariate situaiile generatoare de


ntreruperi n derularea activitilor?

Sunt stabilite i aplicate msuri pentru


asigurarea continuitii activitii, n cazul

56
COALA GIMNAZIAL NR.1 PROCEDURA Ediia I
UNENI DE SISTEM Nr. de ex. 1

Revizia 0
Stabilirea cadrului unitar Nr. de ex.
pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a Pagina . din
activitilor de monitorizare, Exemplar nr. 1
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Cod : P.S.M.-01

apariiei unor situaii generatoare de


ntreruperi?

Msurile cuprinse n planul de continuitate


a activitii sunt supuse periodic revizuirii?

IV. INFORMAREA l COMUNICAREA

Standardul 12 Informarea i comunicarea

Au fost stabilite tipurile de informaii,


coninutul, calitatea, frecvena, sursele i
destinatarii acestora, astfel nct personalul
de conducere i cel de execuie, prin
primirea i transmiterea informaiilor, s i
poat ndeplini sarcinile de serviciu?
Circuitele informaionale (traseele pe
care circul informaiile) asigur o
difuzare rapid, fluent i precis a
informaiilor, astfel nct acestea s ajung
la timp la utilizatori?

Sunt stabilite canale adecvate de


comunicare prin care managerii i
personalul de execuie din cadrul unui
compartiment s fie informai cu privire la
proiectele de decizii sau iniiative,
adoptate la nivelul altor
compartimente, care le-ar putea afecta
sarcinile i responsabilitile?

57
COALA GIMNAZIAL NR.1 PROCEDURA Ediia I
UNENI DE SISTEM Nr. de ex. 1

Revizia 0
Stabilirea cadrului unitar Nr. de ex.
pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a Pagina . din
activitilor de monitorizare, Exemplar nr. 1
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Cod : P.S.M.-01

Standardul 13 Gestionarea documentelor

Sunt aplicate proceduri pentru nregistrarea,


expedierea, redactarea, clasificarea,
ndosarierea, protejarea i arhivarea
documentelor interne i externe?

Sunt implementate msuri de securitate


pentru protejarea documentelor mpotriva
distrugerii, furtului, pierderii, incendiului
etc.?

Reglementrile legale n vigoare cu privire


la manipularea i depozitarea informaiilor
clasificate sunt cunoscute i aplicate n
practic?

Standardul 14 Raportarea contabil i financiar


Procedurile contabile sunt
elaborate/actualizate n concordan cu
prevederile normative aplicabile domeniului
financiar-contabil?

Procedurile contabile sunt aplicate n mod


corespunztor?

Sunt instituite suficiente controale pentru a


a sigura corecta aplicare a politicilor,
normelor i procedurilor contabile, precum
i a prevederilor normative aplicabile

58
COALA GIMNAZIAL NR.1 PROCEDURA Ediia I
UNENI DE SISTEM Nr. de ex. 1

Revizia 0
Stabilirea cadrului unitar Nr. de ex.
pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a Pagina . din
activitilor de monitorizare, Exemplar nr. 1
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Cod : P.S.M.-01

domeniului financiar-contabil?

V. EVALUARE I AUDIT

Standardul 15 Evaluarea sistemului de control intern/managerial

Conductorul compartimentului
realizeaz, anual, operaiunea de
autoevaluare a subsistemului de control
intern/managerial?

Operaiunile de autoevaluare a
subsistemului de control intern/managerial
au drept rezultat date, informaii i
constatri pertinente necesare lurii
de decizii operaionale, precum i
raportrii?

Operaiunea de autoevaluare a sistemului de


control intern/managerial este finalizat
prin ntocmirea, de ctre conductorul
entitii, a raportului anual asupra
sistemului de control intern/managerial?

Standardul 16 Auditul intern

Compartimentul de audit intern execut, n


afara misiunilor de asigurare, planificate i
aprobate de manager, i misiuni de
consiliere privind pregtirea procesului de
autoevaluare a sistemului de control

59
COALA GIMNAZIAL NR.1 PROCEDURA Ediia I
UNENI DE SISTEM Nr. de ex. 1

Revizia 0
Stabilirea cadrului unitar Nr. de ex.
pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a Pagina . din
activitilor de monitorizare, Exemplar nr. 1
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Cod : P.S.M.-01

intern/managerial al compartimentului?

Compartimentul de audit intern dispune de


suficient personal pentru a realiza integral
programul anual de audit?

Compartimentul de audit intern ntocmete


rapoarte periodice cu privire la
aciunile/activitile desfurate?

Concluzii cu privire la stadiul de


implementare a standardelor de control
intern/managerial

Not explicativ:
1) Pe lng criteriile generale de evaluare a stadiului implementrii standardului,
Structura poate defini i include n chestionarul de autoevaluare i criterii specifice
proprii.
2) Fiecare rspuns la criteriile generale de evaluare din coloana 1 a chestionarului se
motiveaz n coloana 3 "Explicaie asociat rspunsului" i se probeaz cu documente
justificative corespunztoare.
3) n cazul criteriilor generale de evaluare aferente standardelor, neaplicabile unui anumit
compartiment, n coloana 2 se precizeaz "neaplicabil" n dreptul fiecrui criteriu general
de evaluare al acelui standard, prin acronimul "NA", i se motiveaz n coloana 3
"Explicaie asociat rspunsului". La nivelul unui compartiment pot fi considerate
neaplicabile numai standardele: 14 "Raportarea contabil i financiar" i 16 "Auditul
intern", cu respectarea condiiei ca la nivelul entitii toate standardele s fie aplicabile.
4) Un standard aplicabil la nivelul compartimentului se consider a fi:

implementat (I), atunci cnd la fiecare dintre criteriile generale de evaluare aferente
standardului s-a rspuns cu "Da";

parial implementat (PI), atunci cnd la cel puin unul din criteriile generale de evaluare
aferente standardului s-a rspuns cu "Da";

neimplementat (NI), atunci cnd la fiecare dintre criteriile generale de evaluare aferente
standardului s-a rspuns cu "Nu".

60
COALA GIMNAZIAL NR.1 PROCEDURA Ediia I
UNENI DE SISTEM Nr. de ex. 1

Revizia 0
Stabilirea cadrului unitar Nr. de ex.
pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a Pagina . din
activitilor de monitorizare, Exemplar nr. 1
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Cod : P.S.M.-01

Anexa nr. 2

SITUAIA SINTETIC
a rezultatelor autoevalurii

Comisia:_______________________________

La
Numrul din care nivelul
compartimen compartimente n entitii
Denumirea standardului telor n care care standardul standard
standardul este: ul
este aplicabil este*):
I PI NI I /PI /
NI
1 2 3 4 5 6
Total numr de servicii/birouri/compartimente=
I. MEDIUL DE CONTROL

Standardul 1 Etic i integritatea

Standardul 2 Atribuii, funcii, sarcini

Standardul 3 Competen, performan

Standardul 4 Structura organizatoric


II. PERFORMANE l MANAGEMENTUL RISCULUI
Standardul 5 Obiective

Standardul 6 Planificarea

Standardul 7 Monitorizarea performanelor

61
COALA GIMNAZIAL NR.1 PROCEDURA Ediia I
UNENI DE SISTEM Nr. de ex. 1

Revizia 0
Stabilirea cadrului unitar Nr. de ex.
pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a Pagina . din
activitilor de monitorizare, Exemplar nr. 1
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Cod : P.S.M.-01

Standardul 8 Managementul riscului

BI. ACTIVITI DE CONTROL


Standardul 9 Proceduri

Standardul 10 Supravegherea

Standardul 11 Continuitatea activitii

IV. INFORMAREA l COMUNICAREA

Standardul 12 Informarea i comunicarea

Standardul 13 Gestionarea documentelor

Standardul 14 Raportarea contabil i financiar

V. Evaluare i audit

Standardul 15 Evaluarea sistemului de control


intern / managerial

Standardul 16 Auditul intern

Preedintele Comisiei
_____________________________________

Numele i prenumele/funcia/semntura/data
Not explicativ:
1. Fiecare rspuns la criteriile generale de evaluare din col. 1 a chestionarului se
motiveaz n col. 3 Explicaie asociat rspunsului.

62
COALA GIMNAZIAL NR.1 PROCEDURA Ediia I
UNENI DE SISTEM Nr. de ex. 1

Revizia 0
Stabilirea cadrului unitar Nr. de ex.
pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a Pagina . din
activitilor de monitorizare, Exemplar nr. 1
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Cod : P.S.M.-01

2. n cazul criteriilor generale de evaluare aferente standardelor, neaplicabile unui anumit


compartiment, n col. 2 se precizeaz neaplicabil, prin acronimul NA, i se motiveaz
n col. 3 Explicaie asociat rspunsului.
3. Un standard aplicabil la nivelul compartimentului se consider a fi:
- implementat (I) atunci cnd, la fiecare din criteriile generale de evaluare aferente
standardului, s-a rspuns cu Da;
- parial implementat (PI) atunci cnd, la cel puin unul din criteriile generale de evaluare
aferente standardului, s-a rspuns cu Da;
- neimplementat (NI) atunci cnd, la fiecare din criteriile generale de evaluare aferente
standardului, s-a rspuns cu Nu.
63
COALA GIMNAZIAL NR.1 PROCEDURA Ediia I
UNENI DE SISTEM Nr. de ex. 1

Revizia 0
Stabilirea cadrului unitar Nr. de ex.
pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a Pagina . din
activitilor de monitorizare, Exemplar nr. 1
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Cod : P.S.M.-01

Anexa nr. 3

Secretariatul Comisiei

Nr._______/________

RAPORT

privind activitatea de monitorizare i consiliere/ndrumare metodologic a dezvoltrii


sistemului de control intern/managerial la coala Gimnazial Nr.1 Uneni, jud. Botoani pe
semestrul_______/anul__________

1. Aciuni de monitorizare cu privire la:


1.1. structura constituit conform art.3 alin.1 din O.S.G.G.. nr. 400/2015;

emiterea i modificarea actului administrativ prin care s-a aprobat constituirea/actualizarea
structurii;

componena structurii (numr persoane i funciile acestora);

modul de organizare i de lucru a structurii.
1.2. programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, elaborat la nivelul
instituiei publice:

elaborarea/actualizarea i aprobarea programului de dezvoltare a sistemului de control
intern/managerial;

stadiul de realizare a msurilor/aciunilor prevzute n program.
2. Aciuni de consiliere i ndrumare metodologic, prin formularea de avize consultative, cu
privire la:
2.1. modul de organizare i de lucru al structurii, nlturarea disfuncionalitilor constatate n
organizarea i funcionarea acesteia;
64
COALA GIMNAZIAL NR.1 PROCEDURA Ediia I
UNENI DE SISTEM Nr. de ex. 1

Revizia 0
Stabilirea cadrului unitar Nr. de ex.
pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a Pagina . din
activitilor de monitorizare, Exemplar nr. 1
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Cod : P.S.M.-01

2.2. proiectele de proceduri operaionale/de sistem, din punct de vedere al referirilor la


msurile de control i la conformitatea acestora cu prevederile O.S.G.G.. nr. 400/2015;
2.3. msurile de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial dezbtute n cadrul:
- edinelor de lucru ale structurii.
- autoevaluarea sistemului de control intern/managerial, efectuat potrivt
O.S.G.G.. nr. 400/2015;
- pregtirea autoevalurii sistemului de control intern/managerial;
- completarea de ctre efii de servicii/birouri/compartimente, a chestionarului de
autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial
(anexa nr.1);
- completarea situaiei sintetice a rezultatelor autoevalurii (anexa nr.2).
65
COALA GIMNAZIAL NR.1 PROCEDURA Ediia I
UNENI DE SISTEM Nr. de ex. 1

Revizia 0
Stabilirea cadrului unitar Nr. de ex.
pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a Pagina . din
activitilor de monitorizare, Exemplar nr. 1
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Cod : P.S.M.-01

Anexa nr.4

Comisia_____________

Nr.______/___________

Nr. _ _ _ _ _/ _ _ _ _ _ _ _

RAPORT
asupra sistemului de control intern/ managerial la data de
31.12.2015

n temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul
intern/managerial i controlul financiar preventiv, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, subsemnatul..........................., n calitate de director, declar c ...........
(unitatea..).......... dispune de un sistem de control intern/managerial ale crui concepere i aplicare
permit partial conducerii ........(unitatea)... s furnizeze o asigurare rezonabil c
fondurile publice gestionate n scopul ndeplinirii obiectivelor generale i specifice au fost
utilizate n condiii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficien i economicitate.

Aceast declaraie se ntemeiaz pe o apreciere realist, corect, complet i demn de


ncredere asupra sistemului de control intern/managerial al entitii, formulat n baza
autoevalurii acestuia.

66
COALA GIMNAZIAL NR.1 PROCEDURA Ediia I
UNENI DE SISTEM Nr. de ex. 1

Revizia 0
Stabilirea cadrului unitar Nr. de ex.
pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a Pagina . din
activitilor de monitorizare, Exemplar nr. 1
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Cod : P.S.M.-01

Sistemul de control intern/managerial cuprinde partial mecanisme de autocontrol, iar aplicarea


msurilor viznd creterea eficacitii acestuia are la baz evaluarea riscurilor.

n acest caz, menionez urmtoarele:


- Registrul riscurilor la nivelul entitii, condus de secretarul Comisiei de monitorizare,
coordonare i ndrumare metodologic, este actualizat anual;
- Procedurile operaionale elaborate n proporie de 100 % din totalul activitilor
procedurabile inventariate
sunt actualizate anual;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial cuprinde n mod distinct,
aciuni de perfecionare profesional a personalului de conducere, execuie i a auditorilor interni
n activitile realizate de Comisia de monitorizare, coordonare i ndrumare metodologic i
acesta a fost actualizat n cursul anului;
- n cadrul entitii publice nu exista compartiment de audit intern.

Precizez c declaraiile cuprinse n prezentul raport sunt formulate prin asumarea


responsabilitii manageriale i au drept temei datele, informaiile i constatrile consemnate n
documentaia aferent autoevalurii sistemului de control intern/managerial, deinut n cadrul
...(unitatea).... precum i n rapoartele de audit intern i extern.

Prezentul raport s-a elaborat n conformitate cu Instruciunile privind ntocmirea, aprobarea i


prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, aprobate prin Ordinul

67
COALA GIMNAZIAL NR.1 PROCEDURA Ediia I
UNENI DE SISTEM Nr. de ex. 1
Revizia 0
Stabilirea cadrului unitar Nr. de ex.
pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a Pagina . din
activitilor de monitorizare, Exemplar nr. 1
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Cod : P.S.M.-01

secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului


intern/managerial al entitilor publice.

Pe baza rezultatelor autoevalurii, apreciez c la data de .................., sistemul de control


intern/managerial al.. (unitatea)... este partial conform cu standardele cuprinse n Codul
controlului intern/managerial.

___________________
(funcia)

___________________

(numele i prenumele)

___________________

(semntura i tampila)

68
COALA GIMNAZIAL NR.1 PROCEDURA Ediia I
UNENI DE SISTEM Nr. de ex. 1

Revizia 0
Stabilirea cadrului unitar Nr. de ex.
pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a Pagina . din
activitilor de monitorizare, Exemplar nr. 1
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Cod : P.S.M.-01

Anexa nr. 5

Diagrama de proces

69
COALA GIMNAZIAL NR.1 PROCEDURA Ediia I
UNENI DE SISTEM Nr. de ex. 1

Revizia 0
Stabilirea cadrului unitar Nr. de ex.
pentru desfurarea de ctre
secretariatul Comisiei a Pagina . din
activitilor de monitorizare, Exemplar nr. 1
consiliere, ndrumare
metodologic i raportare cu
privire la dezvoltarea S.C.I.M.

Cod : P.S.M.-01

Secretariatul Comisiei

Desfurarea activitii de monitorizare : Desfurarea activitii de consiliere/ndrumare


metodologic:
- solicitarea periodic de documente/materiale/date/informaii n
legtur cu aspectele i elementele care fac obiectul monitorizrii; - identificarea nevoilor de informare, diseminarea
informaiilor, bunelor practici i a experienelor
- documente i analiza lor; relevante n domeniul S.C.I.M.;

- urmrirea aplicrii efective a msurilor/aciunilor cuprinse n - Formularea de avize consultative;


programele de dezvoltare a S.C.I.M.;

Analiz i
prelucrarea
Date/informaii/ Date/informaii/
datelor
documente documente

Redactarea raportului semestrial, privind activitatea


de monitorizare, consiliere/ndrumare metodologic
adezvoltrii S.C.I.M. i prezentarea acestuia Comisiei

Comisia:

Comisia:

-elaborare raport anual cu privire la

Director :

Transmitere la
Organul ierarhic
superior

70
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015

APROBAT,

DIRECTOR

PROF. PUCAU LAURA

1. PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL

Obiective generale:


realizarea, la un nivel corespunzator de calitate, a atributiilor institutiei publice in concordanta cu scopul pentru care a fost
infiintata, in conditiile de regularitate, eficacitate, economicitate si eficienta;

protejarea resurselor entitatii de utilizare sau de pierderi datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei;

protejarea documentelor impotriva a doua categorii de fraude: disimularea fraudei si distorsionarea rezultatelor;

respectarea legii, a reglementarilor si a deciziilor conducerii;


dezvoltarea si intretinerea unor sisteme de colectare, stocare , prelucrare, actualizare si difuzare a datelor si informatiilor
financiare si de conducere precum si a unor sisteme si proceduri de informare publica adecvata prin rapoarte perioadice

Nr. Etape Documente intocmite TERMEN/ STANDARDE


crt cf. SGG Ordin 400/
RESPONSABILI
22.06.2015
1. Stabilirea obiectivelor generale ale - lista obiectivelor generale; T: 30.06.2016 4. Structura
entitatii si cele specifice ale structurilor organizatorica
- Stabilirea obiectivelor generale ale colii Raspund: Directorul colii
interne conform prevederilor:

71
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015

Nr. Etape Documente intocmite TERMEN/ STANDARDE


crt cf. SGG Ordin 400/
RESPONSABILI
22.06.2015
Legea nr. 1/2011 Legea Educatiei Gimnaziale Nr.1 Uneni Gimnaziale Nr.1 Uneni; 5. Obiective
Nationale, cu modificarile si completarile
ulterioare Efectuarea de analize, la nivelul Sefii de compartimente din 6. Planificarea
principalelor activiti, n scopul cadrul colii Gimnaziale
Regulamentul de Organizare si identificrii eventualelor disfuncionaliti n Nr.1 Uneni
Functionare - ROF fixarea sarcinilor de lucru individuale prin
fiele posturilor i n stabilirea
Regulamentul de organizare si atribuiilor
Functionare Intern ROI
Asigurarea funcionrii circuitelor i
Alte acte normative in vigoare fluxurilor informaionale necesare
supravegherii i realizrii activitilor
proprii

- lista obiectivelor specifice;

Fiecare structur funcional din


organigram i stabilete i inventariaz
obiectivele specifice, derivate din
obiectivele generale, n concordan cu ROI
- ul elaborat i avnd n vedere prevederile
legislative aplicabile.

2. Stabilirea actiunilor si activitatilor pentru Lista aciunilor i activitilor T: 30.06.2016 2.Atribuii, funcii,
realizarea obiectivelor entitatii, respectiv a sarcini;
structurilor interne, in baza legilor de
3.Competena,
infiintare ale entitatii, Regulamentului de
performana;

72
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015

Nr. Etape Documente intocmite TERMEN/ STANDARDE


crt cf. SGG Ordin 400/
RESPONSABILI
22.06.2015
organizare si functionare, Legii nr. Sefii de compartimente din
500/2002 privind finantele publice, cu cadrul colii Gimnaziale 4.Structura
modificarile si completarile ulterioare, Nr.1 Uneni organizatoric;
Ordonantei Guvernului nr. 119/1999
11.Continuitatea
privind controlul intern si controlul activitii;
financiar preventiv, republicata, Strategiei
dezvoltarii controlului financiar public din 23.Accesul la resurse.
Romania, Ordinului Secretariatului
General al Guvernului nr. 400 /
22.06.2015 pentru aprobarea Codului
controlului intern, cuprizand standardele
de management/control intern la entitatile
publice si pentru dezvoltarea sistemelor
de control managerial,

3. Descrierea modului de organizare si Procedura/act administrativ privind T: 30.06.2016 1.Etica, integritatea;


functionare a sistemului de control controlul financiar preventiv; 3.Competena,
performana;
managerial al institutiei, respectiv al 4. Structura
structurilor interne Raspund: Directorul colii organizatorica
Gimnaziale Nr.1 Uneni; 11. Continuitatea
activitatii
Sefii de compartimente din
cadrul colii Gimnaziale
Nr.1 Uneni

73
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015

Nr. Etape Documente intocmite TERMEN/ STANDARDE


crt cf. SGG Ordin 400/
RESPONSABILI
22.06.2015
4. Autoevaluarea bazat pe analiza Situatia identificarii riscurilor si T: Semestrial 8.Managementul
sistemului de control managerial al colii disfunctionalitatilor (pe fiecare obiectiv, riscului;
Gimnaziale Nr.1 Uneni (inclusiv n ceea activitate); 4. Structura
ce privete procedurile) i identificarea organizatorica
elementelor de disfuncionalitate i a Registrul riscurilor 11. Continuitatea
riscurilor care pot afecta realizarea activitatii
obiectivelor generale i a celor specifice T: 30.06.2016 13 Gestionarea
ale colii Gimnaziale Nr.1 Uneni, i documentelor
Raspund: Directorul colii
compartimentelor de specialitate ale
acestuia, conform prevederilor: Gimnaziale Nr.1 Uneni;
- Ordin MECS nr.5.13 din 15 dec 2014 pt
Sefii de compartimente din
aprobarea metodologiei privind
mangementul riscurilor de coruptie; cadrul colii Gimnaziale
- Ordonanei Guvernului nr. 119/1999 Nr.1 Uneni
privind controlul intern si controlul
financiar preventiv, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Legii nr. 672/2002 privind auditul public
intern, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- Legii nr. 82/1991 a contabilitii,
republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- OMFP nr. 1661bis/2003 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind modul de
ncasare i utilizare a fondurilor bneti
primite sub forma donaiilor i
sponsorizrilor, de ctre instituiile
publice, cu modificrile i completrile
ulterioare;

74
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015

Nr. Etape Documente intocmite TERMEN/ STANDARDE


crt cf. SGG Ordin 400/
RESPONSABILI
22.06.2015
- Hotrrii Guvernului nr. 841/1995
privind procedurile de transmitere fr
plata i de valorificare a bunurilor
aparinnd entitilor publice, cu
modificrile si completrile ulterioare;
- Regulamentului de organizare i
funcionare al colii Gimnaziale Nr.1
Uneni.
-
5. Stabilirea orientrilor/modalitilor de Revizuire si actualizare ROF, daca este T: 30.06.2016 4. Structura
dezvoltare a sistemului de control cazul; organizatorica
Raspund: Directorul colii
managerial al colii Gimnaziale Nr.1 Actualizare fise post; Gimnaziale Nr.1 Uneni; 6.Planificarea;
Uneni, respectiv ale structurilor interne
ale acestuia, prin raportarea la standardele Centralizarea activitatilor la nivelul entitatii Sefii de compartimente din 7. Monitorizarea
de control intern/management la entitile si stabilirea responsabilului cu actualizarea cadrul colii Gimnaziale performantelor
publice, aprobate prin Ordinul nr. sistemului acestuia; Nr.1 Uneni
400/2015 pentru aprobarea Codului 9 Proceduri;
controlului intern/managerial, cuprinznd Stabilirea activitatilor procedurabile si
standardele de control intern/managerial neprocedurabile; 10. Supravegherea
la entitile publice i pentru dezvoltarea
Codificarea procedurilor si stabilirea
sistemelor de control intern/managerial. persoanelor responsabile;

Prioritizarea procedurilor operationale de


lucru: curente, perioadice, anuale;

Completarea listei obiectivelor, activitatilor


cu codurile procedurilor operationale,

75
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015

Nr. Etape Documente intocmite TERMEN/ STANDARDE


crt cf. SGG Ordin 400/
RESPONSABILI
22.06.2015
responsabilii si termenelor de realizare ale
acestora

6. Inventarierea documentelor i a fluxurilor Lista privind inventarierea documentelor ce T: 30.06.2016 8.Managementul


de informaii care intr/ies din coala se intocmesc pentru fiecare activitate, riscului;
Gimnazial Nr.1 Uneni, respectiv din fluxurilor de informatii, a proceselor si a Raspund: Directorul colii
structurile interne ale acestuia, procesrile modului de comunicare intre structurile Gimnaziale Nr.1 Uneni; 12.Informarea si
comunicarea;
care au loc, destinaia documentelor, institutiei si cu alte entitati Sefii de compartimente din
comunicarea ntre direcii, servicii, birouri cadrul coala Gimnazial 13.Gestionarea
i compartimente cu nivelele ierarhic Nr.1 Uneni documentelor
superioare de management i cu alte
entiti publice,

7. Stabilirea unui sistem de monitorizare a Strategii de monitorizare a desfasurarii T: 30.06.2016 6. Planificarea;


desfurrii aciunilor i activitilor actiunilor si activitatilor institutiei, respectiv
institutiei, respectiv structurilor interne. structurilor interne. Raspund: Directorul colii 9. Monitorizarea
Gimnaziale Nr.1 Uneni; performantelor;

Sefii de compartimente din 10. Supravegherea;


cadrul colii Gimnaziale
Nr.1 Uneni 12. Informarea si
comunicarea;

13. Gestionarea
documentelor;

15. Evaluarea sistemului


de control intern/

76
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015

Nr. Etape Documente intocmite TERMEN/ STANDARDE


crt cf. SGG Ordin 400/
RESPONSABILI
22.06.2015
managerial
8. Monitorizarea realizrii obiectivelor Raportri semestriale T; Semestrial 5. Obiective
generale i a celor specifice ale colii
Gimnaziale Nr.1 Uneni, respectiv Raspund: Directorul colii 6. Planificarea;
structurilor interne Gimnaziale Nr.1 Uneni;
7.Monitorizarea
Sefii de compartimente din performantelor;
cadrul colii Gimnaziale
Nr.1 Uneni 12.Informarea si
comunicarea;

10.Supravegherea;

15. Evaluarea sistemului


de control intern/
managerial.
9. Autoevaluarea realizrii obiectivelor Raport de evaluare T: Anual 4.Structura
generale i a celor specifice i (n luna ianuarie, pentru organizatoric;
mbuntirea sistemului de control anul precedent)
managerial pe baza autoevalurii i a 5. Obiective;
standardelor de management/control Raspund: Directorul colii
intern la coala Gimnazial Nr.1 Uneni, Gimnaziale Nr.1 Uneni; 11.Continuitatea
aprobate prin Ordin al SGG nr. activitii;
400/22.06.2015 pentru aprobarea Codului Sefii de compartimente din
controlului intern/managerial cuprinznd cadrul colii Gimnaziale 15. Evaluarea sistemului
standardele de control intern/ managerial Nr.1 Uneni de control intern/
la entitile publice i pentru dezvoltarea managerial.
sistemelor de control managerial.

77
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015

Nr. Etape Documente intocmite TERMEN/ STANDARDE


crt cf. SGG Ordin 400/
RESPONSABILI
22.06.2015
10. Elaborarea procedurilor de sistem i Proceduri de sistem i operaionale stabilite Etapizat, pn la 8.Managementul
operaionale, manualelor de proceduri in Lista obiectivelor si activitatilor. 30.06.2016 riscului;
pentru activitile/situaiile care determin Raspund: Directorul colii 9.Proceduri;
utilizarea acestor instrumente la nivelul Gimnaziale Nr.1 Uneni; 13. Gestionarea
documentelor;
colii Gimnaziale Nr.1 Uneni, respectiv Sefii de compartimente din 15.Evaluarea sistemului
structurilor interne, n directa corelare cu cadrul colii Gimnaziale de control intern/
fluxurile de informaii stabilite la punctul Nr.1 Uneni managerial
6 16.Auditul intern.

11 Actualizarea sub forma versiunilor i a Manuale de proceduri T: Permanent 8.Managementul


prevederilor din manualele de proceduri i riscului;
din orice alt instrument cu care opereaz Raspund: Directorul colii 9.Proceduri;
sistemul de control managerial al colii Gimnaziale Nr.1 Uneni; 13. Gestionarea
documentelor;
Gimnaziale Nr.1 Uneni, pe baza Sefii de compartimente din 15.Evaluarea sistemului
principiilor de buna practica. cadrul colii Gimnaziale de control intern/
Nr.1 Uneni managerial
16.Auditul intern.
12. Elaborarea programului de pregtire Program de pregatire profesionala, in T: 31 decembrie anul 3.Competena,
profesional, n domeniul controlului domeniul controlului managerial, la nivelul curent, pentru anul performana.
urmtor
managerial, la nivelul colii Gimnaziale colii Gimnaziale Nr.1 Uneni Raspund: Directorul colii
Nr.1 Uneni
Gimnaziale Nr.1 Uneni;

Sefii de compartimente din


cadrul colii Gimnaziale

78
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015

Nr. Etape Documente intocmite TERMEN/ STANDARDE


crt cf. SGG Ordin 400/
RESPONSABILI
22.06.2015
Nr.1 Uneni

13. Intocmirea situatiilor contabile anuale si a Situatiil financiare anuale sunt insotite de T : Trimestrial
rapoartelor financiare corecte, complete si rapoarte anuale de performanta ( se prezinta Raspund: Directorul colii
furnizate la timp pentru fiecare program obiectivele, Gimnaziale Nr.1 Uneni;
rezultatele, indicatorii si costurile asociate). Seful de la compartimentul

Elaboarea de proceduri si controale contabilitate din cadrul


colii Gimnaziale Nr.1
contabile documentate in mod
Uneni
corespunzator.

79
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015

2. Standardele de control intern/managerial conform Ordinului Secretariatului General al Guvernului 400 / 22.06.2015

Standardul 1 - Etica i integritatea

1.1. Descrierea standardului


Conducerea i salariaii entitii publice cunosc i susin valorile etice i valorile organizaiei, respect i aplic reglementrile cu
privire la etic, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea i raportarea fraudelor, actelor de corupie i semnalarea
neregularitilor.
1.2. Cerine generale
1.2.1. Conducerea entitii publice sprijin i promoveaz, prin deciziile sale i prin puterea exemplului personal, valorile etice,
integritatea personal i profesional a salariailor.
1.2.2. Conducerea entitii publice adopt un cod etic/cod de conduit, dezvolt i implementeaz politici i proceduri privind
integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea i raportarea fraudelor, actelor de corupie i semnalarea
neregularitilor.
1.2.3. Conducerea entitii publice nlesnete comunicarea deschis de ctre salariai a preocuprilor acestora n materie de etic i
integritate, prin crearea unui mediu adecvat.
1.2.4. Aciunea de semnalare de ctre salariai a neregularitilor trebuie s aib un caracter transparent pentru eliminarea suspiciunii
de delaiune i trebuie privit ca exercitarea unei ndatoriri profesionale.
1.2.5. Salariaii care semnaleaz neregulariti de care, direct sau indirect, au cunotin sunt protejai mpotriva oricror discriminri,
iar managerii au obligaia de a ntreprinde cercetrile adecvate, n scopul elucidrii celor semnalate, i de a lua, dac este cazul,
msurile ce se impun.
1.2.6. Conducerea i salariaii entitii publice au o abordare pozitiv fa de controlul intern/managerial, a crui funcionare o sprijin
n mod permanent.
1.3. Referine principale:
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduit a personalului contractual din autoritile i instituiile publice;
- codul de conduit al entitii publice;
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit a funcionarilor publici, republicat;
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 115/1996 privind declararea i controlul averii demnitarilor, magistrailor, funcionarilor publici i a unor persoane cu
funcii de conducere, cu modificrile i completrile ulterioare;

80
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015

- Legea nr. 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea demnitilor publice, a funciilor publice
i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 176/2010 privind integritatea n exercitarea funciilor i demnitilor publice, pentru modificarea i completarea
Legii nr. 144/2007 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea Ageniei Naionale de Integritate, precum i pentru
modificarea i completarea altor acte normative, cu modificrile ulterioare;
- Legea nr. 251/2004 privind unele msuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor aciuni de protocol n
exercitarea mandatului sau a funciei;
- Legea nr. 571/2004 privind protecia personalului din autoritile publice, instituiile publice i din alte uniti care semnaleaz
nclcri ale legii;
-Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul financiar preventiv, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei naionale anticorupie pe perioada 2012-2015, a Inventarului
msurilor preventive anticorupie i a indicatorilor de evaluare, precum i a Planului naional de aciune pentru implementarea
Strategiei naionale anticorupie 2012-2015.

81
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015

Standardul 2 - Atribuii, funcii, sarcini


2.1. Descrierea standardului
Conducerea entitii publice asigur ntocmirea i actualizarea permanent a documentului privind misiunea entitii publice, a
regulamentelor interne i a fielor posturilor, pe care le comunic angajailor.
2.2. Cerine generale
2.2.1. Regulamentul de organizare i funcionare al entitii publice cuprinde ntr-o manier integral sarcinile entitii, rezultate din
actul normativ de organizare i funcionare, precum i din alte acte normative; acesta se comunic salariailor i se public pe pagina
de internet a entitii publice.
2.2.2. Fiecare salariat trebuie s cunoasc misiunea ncredinat entitii, obiectivele i atribuiile entitii publice i ale
compartimentului din care face parte, rolul su n cadrul compartimentului, stabilit prin fia postului, precum i obiectivele postului pe
care l ocup.
2.2.3. Conductorii compartimentelor entitii publice au obligaia de a ntocmi i de a actualiza, ori de cte ori este cazul, fiele
posturilor pentru personalul din subordine.
2.2.4. Sarcinile trebuie s fie clar formulate i strns relaionate cu obiectivele postului, astfel nct s se realizeze o deplin
concordan ntre coninutul sarcinilor i coninutul obiectivelor postului.
2.2.5. Conductorii compartimentelor entitii publice trebuie s identifice sarcinile noi i dificile ce revin salariailor i s le acorde
sprijin n realizarea acestora.
2.3. Referine principale:
- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 90/2001 privind organizarea i funcionarea Guvernului Romniei i a ministerelor, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 365/2004 pentru ratificarea Conveniei Naiunilor Unite mpotriva corupiei, adoptat la New York la 31 octombrie 2003;
- Ordonana de urgen a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor msuri de reorganizare n cadrul administraiei publice
centrale, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 228/2004, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Ordonana de urgen a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor msuri privind nfiinarea, organizarea, reorganizarea sau
funcionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale
administraiei publice centrale i a unor instituii publice, aprobat cu modificri prin Legea nr. 194/2004, cu modificrile
ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea i dezvoltarea carierei funcionarilor
publici, cu modificrile i completrile ulterioare;
-Hotrrea Guvernului nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizrii

82
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015

principalelor funcii de sprijin pe care le asigur ministerele, celelalte organe centrale i organizaiile neguvernamentale privind
prevenirea i gestionarea situaiilor de urgen;
- actul normativ de organizare i funcionare a entitii publice;
- alte reglementri n domeniul muncii.

83
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015

Standardul 3 - Competena, performana


3.1. Descrierea standardului
Conductorul entitii publice asigur ocuparea posturilor de ctre persoane competente, crora le ncredineaz sarcini potrivit
competenelor, i asigur condiii pentru mbuntirea pregtirii profesionale a angajailor.
Performanele profesionale individuale ale angajailor sunt evaluate anual n scopul confirmrii cunotinelor profesionale,
aptitudinilor i abilitilor necesare ndeplinirii sarcinilor i responsabilitilor ncredinate.
3.2. Cerine generale
3.2.1. Conductorul entitii publice i salariaii dispun de cunotinele, abilitile i experiena care fac posibil ndeplinirea eficient
i efectiv a sarcinilor, precum i buna nelegere i ndeplinire a responsabilitilor legate de controlul intern/managerial.
3.2.2. Competena angajailor i sarcinile ncredinate trebuie s se afle n echilibru permanent, pentru asigurarea cruia conducerea
entitii publice acioneaz prin:
- definirea cunotinelor i deprinderilor necesare pentru fiecare loc de munc;
- conducerea interviurilor de recrutare, pe baza unui document de evaluare prestabilit;
- ntocmirea planului de pregtire profesional a noului angajat, nc din timpul procesului de recrutare;
- revederea necesitilor de pregtire profesional i stabilirea cerinelor de formare profesional n contextul evalurii anuale a
angajailor, precum i urmrirea evoluiei carierei acestora;
- asigurarea faptului c necesitile de pregtire identificate sunt satisfcute;
- dezvoltarea capacitii interne de pregtire complementar formelor de pregtire externe entitii publice.
3.2.3. Performanele profesionale individuale ale angajailor se evalueaz cel puin o dat pe an n raport cu obiectivele anuale
individuale i sunt discutate cu acetia de ctre evaluator.
3.2.4. Competena i performana trebuie susinute de instrumente adecvate, care includ tehnica de calcul, programele informatice,
brevetele, metodele de lucru etc.
3.2.5. Conductorii compartimentelor entitii publice asigur fiecrui angajat participarea n fiecare an la cursuri de pregtire
profesional n domeniul su de competen.
3.3. Referine principale:
- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitar a personalului pltit din fonduri publice, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiar a personalului care gestioneaz fonduri comunitare, cu modificrile i
completrile ulterioare;

84
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015

-Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul financiar preventiv, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Ordonana Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesional a adulilor, republicat;
- Hotrrea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcionarilor publici, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei Guvernului
nr. 129/2000 privind formarea profesional a adulilor, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiar a personalului care
gestioneaz fonduri comunitare, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea i dezvoltarea carierei funcionarilor
publici, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;
- hotrrile Guvernului pentru aprobarea planului de ocupare a funciilor publice anuale;
- actele normative prin care au fost aprobate statutele specifice ale personalului din entitile sistemului de aprare i ordine
public, precum i statutele corpurilor profesionale.

85
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015

Standardul 4 - Structura organizatoric


4.1. Descrierea standardului
Conductorul entitii publice definete structura organizatoric, competenele, responsabilitile, sarcinile, liniile de raportare pentru
fiecare component structural i comunic salariailor documentele de formalizare a structurii organizatorice. Conductorul entitii
publice stabilete, n scris, limitele competenelor i responsabilitilor pe care le deleag.
4.2. Cerine generale
4.2.1. Structura organizatoric este stabilit astfel nct s corespund scopului i misiunii entitii i s serveasc realizrii n condiii
de eficien, eficacitate i economicitate a obiectivelor stabilite.
4.2.2. n temeiul actului normativ privind organizarea i funcionarea entitii publice, conductorul entitii publice aprob
structura organizatoric: departamente, direcii generale, direcii, servicii, birouri, posturi de lucru.
4.2.3. ncadrarea cu personal de conducere i personal de execuie a acestor structuri se regsete n statul de funcii al entitii i se
realizeaz cu respectarea concordanei dintre natura posturilor i competenele profesionale i manageriale necesare ndeplinirii
sarcinilor fixate titularilor de posturi.
4.2.4. Competena, responsabilitatea, sarcina i obligaia de a raporta sunt atribute asociate postului; acestea trebuie s fie bine
definite, clare, coerente i s reflecte elementele avute n vedere pentru realizarea obiectivelor entitii publice.
4.2.5. Conducerea entitii publice analizeaz i determin periodic gradul de adaptabilitate a structurii organizatorice la modificrile
intervenite n interiorul i/sau exteriorul entitii, pentru a asigura o permanent relevan i eficien a controlului intern.
4.2.6. n fiecare entitate public delegarea se realizeaz, n principal, prin
regulamentul de organizare i funcionare, fiele posturilor i, n unele cazuri, prin ordine exprese de a executa anumite operaiuni.
4.2.7. Delegarea este condiionat n principal de potenialul i gradul de ncrcare cu sarcini a conducerii entitii i a salariailor
implicai.

- respect raportul dintre complexitatea sarcinilor/atribuiilor delegate i cunotinele, experiena i capacitatea necesar
efecturii actului de autoritate ncredinat;
- sunt precizate n cuprinsul acestuia termenele-limit de realizare i criteriile specifice pentru ndeplinirea cu succes a
sarcinilor/atribuiilor delegate;
- sunt furnizate de ctre manager toate informaiile asupra responsabilitii ce va fi ncredinat;
- este confirmat, prin semntur, de ctre salariatul cruia i s-au delegat sarcinile/atribuiile.
4.2.8. Salariatul delegat rspunde integral de realizarea sarcinii, iar managerul care a delegat i menine n faa superiorilor
responsabilitatea final pentru realizarea acesteia.
4.3. Referine principale:
- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;

86
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015

- Legea administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
-Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul financiar preventiv, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea i dezvoltarea carierei funcionarilor
publici, cu modificrile i completrile ulterioare;
- actul normativ de organizare i funcionare a entitii publice;
- regulamentul de organizare i funcionare, fiele posturilor i organigrama entitii publice.

87
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015

Standardul 5 - Obiective
5.1. Descrierea standardului
Conducerea entitii publice definete obiectivele determinante, legate de scopurile entitii, precum i pe cele complementare, legate
de fiabilitatea informaiilor, conformitatea cu legile, regulamentele i politicile interne, i comunic obiectivele definite tuturor
salariailor i terilor interesai.
5.2. Cerine generale
5.2.1. Conducerea entitii publice stabilete obiectivele generale astfel nct acestea s fie concordante cu misiunea entitii publice i
s se refere la realizarea unor servicii publice de bun calitate, n condiii de eficien, eficacitate i economicitate. 5.2.2. Conducerea
entitii publice transpune obiectivele generale n obiective specifice i n rezultate ateptate pentru fiecare activitate i le comunic
salariailor.
5.2.3. Obiectivele specifice trebuie astfel definite nct s rspund pachetului de cerine "S.M.A.R.T.*) S - Precise (n limba englez:
Specific); M - Msurabile i verificabile (n limba englez: Measurable and verifiable); A - Necesare (n limba englez: Appropriate);
R - Realiste (n limba englez: Realistic); T - Cu termen de realizare (n limba englez: Time-dependent).
5.2.4. Stabilirea obiectivelor este n competena conducerii entitii publice, iar responsabilitatea realizrii acestora este att a
conducerii, ct i a salariailor.
5.2.5. Stabilirea obiectivelor are la baz formularea de ipoteze/premise acceptate contient prin consens.
5.2.6. Conducerea entitii publice actualizeaz/reevalueaz obiectivele ori de cte ori constat modificarea ipotezelor/premiselor care
au stat la baza fixrii obiectivelor, ca urmare a transformrii mediului intern i/sau extern.
5.3. Referine principale:
- Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
- legile bugetare anuale;
- Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul financiar preventiv, republicat, cu modificrile
i completrile ulterioare;
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.159/2004 pentru aprobarea instruciunilor privind coninutul, forma de prezentare i
structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite n scopul finanrii unor aciuni sau ansamblu de aciuni;
- actul normativ de organizare i funcionare a entitii publice.

88
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015

Standardul 6 - Planificarea
6.1. Descrierea standardului
Conducerea entitii publice ntocmete planuri prin care se pun n concordan activitile necesare pentru atingerea obiectivelor cu
resursele maxim posibil de alocat, astfel nct riscurile susceptibile s afecteze realizarea obiectivelor entitii s fie minime.
6.2. Cerine generale
6.2.1. Conducerea entitii publice elaboreaz planuri/programe de activitate pentru toate obiectivele entitii, identific i repartizeaz
resursele, pornind de la stabilirea nevoilor pentru realizarea obiectivelor, i organizeaz procesele de munc n vederea desfurrii
activitilor planificate.
6.2.2. Repartizarea resurselor necesit decizii cu privire la cel mai bun mod de alocare, dat fiind caracterul limitat al resurselor.
6.2.3. Schimbarea obiectivelor, resurselor sau a altor elemente ale procesului de fundamentare impune actualizarea
planului/programului.
6.2.4. Pentru atingerea obiectivelor, conductorul entitii publice asigur coordonarea deciziilor i aciunilor compartimentelor
entitii i organizeaz consultri prealabile att n cadrul compartimentelor entitii, ct i ntre compartimentele respective.
6.3. Referine principale:
- Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
- legile bugetare anuale;
- Ordonana Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritile administraiei publice i
instituiile publice, aprobat cu modificri prin Legea nr. 247/2002, cu modificrile i completrile ulterioare;
-Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul financiar preventiv, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 866/1996 pentru actualizarea normativelor privind spaiile cu destinaia de birou sau pentru activiti
colective ori de deservire ce pot fi utilizate de ministere, alte organe de specialitate ale administraiei publice centrale, de
instituiile publice din subordinea acestora, precum i de prefecturi;
- Hotrrea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor
de achiziie public din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.159/2004 pentru aprobarea instruciunilor privind coninutul, forma de prezentare i
structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite n scopul finanrii unor aciuni sau ansamblu de aciuni.

89
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015

Standardul 7 - Monitorizarea performanelor


7.1. Descrierea standardului
Conductorul entitii publice asigur monitorizarea performanelor pentru fiecare obiectiv i activitate, prin intermediul unor
indicatori cantitativi i calitativi relevani, inclusiv cu privire la economicitate, eficien i eficacitate.
7.2. Cerine generale
7.2.1. Conductorii compartimentelor entitii publice monitorizeaz performanele activitilor aflate n coordonare, prin intermediul
unor indicatori cantitativi i calitativi, care trebuie s fie: msurabili; specifici; accesibili; relevani; stabilii pentru o anumit durat n
timp.
7.2.2. Conducerea entitii publice se asigur c pentru fiecare obiectiv specific exist cel puin un indicator de performan cu ajutorul
cruia se raporteaz realizrile.
7.2.3. Sistemul de monitorizare a performanelor este influenat de mrimea i complexitatea entitii publice, de
modificarea/schimbarea obiectivelor sau/i a indicatorilor, de modul de acces al salariailor la informaii.
7.2.4. Conducerea entitii publice evalueaz performanele, constat eventualele abateri de la obiective i ia msurile corective ce se
impun.
7.3. Referine principale:
- Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
- legile bugetare anuale;
- Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul financiar preventiv, republicat, cu modificrile
i completrile ulterioare;
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.159/2004 pentru aprobarea instruciunilor privind coninutul, forma de prezentare i
structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite n scopul finanrii unor aciuni sau ansamblu de aciuni.

90
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015

Standardul 8 - Managementul riscului


8.1. Descrierea standardului
Conductorul entitii publice instituie i pune n aplicare un proces de management al riscurilor care s faciliteze realizarea eficient
i eficace a obiectivelor sale.
8.2. Cerine generale
8.2.1. Fiecare entitate public trebuie s i defineasc propria strategie n privina riscurilor cu care se poate confrunta i s asigure
documentarea complet i adecvat a strategiei, precum i accesibilitatea documentaiei n ntreaga organizaie.
8.2.2. Conducerea entitii publice trebuie s i defineasc clar obiectivele, n vederea identificrii i definirii riscurilor asociate
acestora.
8.2.3. Conductorul entitii publice are obligaia crerii i meninerii unui sistem eficient de management al riscurilor, n principal,
prin:
a) identificarea riscurilor n strns legtur cu obiectivele a cror realizare ar putea fi afectat de materializarea riscurilor;
identificarea ameninrilor/vulnerabilitilor prezente n cadrul activitilor curente ale entitii care ar putea conduce la
svrirea unor fapte de corupie i fraude;
b) evaluarea riscurilor, prin msurarea probabilitii de apariie i a impactului asupra obiectivelor n cazul n care acestea se
materializeaz; ierarhizarea i prioritizarea riscurilor n funcie de tolerana la risc stabilit de conducerea entitii;
c) stabilirea celor mai adecvate modaliti de tratare a riscurilor, astfel nct acestea s se ncadreze n limitele toleranei la risc
stabilite, i delegarea responsabilitii de gestionare a riscurilor ctre cele mai potrivite niveluri decizionale;
d) monitorizarea implementrii msurilor de control, precum i a eficacitii acestora;
e) revizuirea i raportarea periodic a situaiei riscurilor.
8.2.4. Toate activitile i aciunile iniiate i puse n aplicare n cadrul procesului de gestionare a riscurilor sunt riguros documentate,
iar sinteza informaiilor/datelor i deciziilor luate n acest proces este cuprins n Registrul riscurilor, document care atest c n
organizaie s-a introdus un sistem de management al riscurilor i c acesta funcioneaz.
8.2.5. Conducerea entitii publice analizeaz mediul extins de risc n care acioneaz i stabilete modul n care acesta i afecteaz
strategia de gestionare a riscurilor.
8.3. Referine principale:
- Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
-Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul financiar preventiv, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei naionale anticorupie pe perioada 2012-2015, a Inventarului
msurilor preventive anticorupie i a indicatorilor de evaluare, precum i a Planului naional de aciune pentru implementarea
Strategiei naionale anticorupie 2012-2015;

91
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015

- Hotrrea Guvernului nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizrii principalelor funcii de sprijin pe care le asigur ministerele,
celelalte organe centrale i organizaiile neguvernamentale privind prevenirea i gestionarea situaiilor de urgen;
- Metodologie de implementare a standardului de control intern "Managementul riscurilor", elaborat de Ministerul Finanelor
Publice, publicat pe adresa de internet a Ministerului Finanelor Publice, www.mfinante.ro.

92
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015

Standardul 9 - Proceduri
9.1. Descrierea standardului
Conducerea entitii publice asigur elaborarea procedurilor scrise pentru activitile derulate n entitate i le aduce la cunotina
personalului implicat.
9.2. Cerine generale
9.2.1. Conducerea entitii publice se asigur c pentru toate procesele majore, activitile, aciunile i/sau evenimentele semnificative
exist o documentaie adecvat i c operaiunile sunt consemnate n documente.
9.2.2. Pentru ca procedurile s devin instrumente eficace de control intern, acestea trebuie:
- s se refere la toate procesele i activitile importante;
- s asigure o separare corect a funciilor de iniiere, verificare, avizare i aprobare a operaiunilor;
- s fie precizate n documente scrise;
- s fie simple, complete, precise i adaptate activitii procedurate;
- s fie actualizate n permanen;
- s fie aduse la cunotina personalului implicat.
9.2.3. Conducerea entitii publice se asigur c, pentru toate situaiile n care datorit unor circumstane deosebite apar abateri
fa de politicile sau procedurile stabilite, se ntocmesc documente adecvate, aprobate la un nivel corespunztor, nainte de
efectuarea operaiunilor.
Circumstanele i modul de gestionare a situaiilor de abatere de la politicile i procedurile existente se analizeaz periodic, n
vederea desprinderii unor concluzii de bun practic pentru viitor, ce urmeaz a fi formalizate.
9.2.4. Procedurile concepute i aplicate de personalul entitii publice trebuie s asigure o separare a funciilor de iniiere i verificare,
astfel nct atribuiile i responsabilitile de aprobare, efectuare i control al operaiunilor s fie ncredinate unor persoane diferite. n
acest mod se reduc considerabil riscul de eroare, fraud, nclcare a legislaiei, precum i riscul de nedetectare a acestor probleme.

9.2.5. Conductorii entitilor publice n care, datorit numrului mic de salariai, se limiteaz posibilitatea de aplicare a separrii
atribuiilor i responsabilitilor trebuie s fie contieni de riscul cumulrii atribuiilor i responsabilitilor i s compenseze aceast
limitare prin alte msuri de control.
9.2.6. n entitatea public, accesul la resursele materiale, financiare i informaionale, precum i protejarea i folosirea corect a
acestora se reglementeaz prin acte administrative, care se aduc la cunotina salariailor. Restrngerea accesului la resurse reduce
riscul utilizrii inadecvate a acestora.
9.3. Referine principale:
- Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat n active corporale i necorporale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;

93
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015

- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanii i rspunderea n legtur cu gestionarea bunurilor
agenilor economici, autoritilor sau instituiilor publice, cu modificrile ulterioare;
- Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 182/2002 privind protecia informaiilor clasificate, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate public, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
- legile bugetare anuale;
- Ordonana de urgen a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute n obinerea
i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 142/2012, cu modificrile i completrile ulterioare;
-Ordonana de urgen a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea i funcionarea inspeciei economico-financiare,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 107/2012, cu modificrile ulterioare;
-Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul financiar preventiv, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Ordonana de urgen a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea i utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 781/2002 privind protecia informaiilor secrete de serviciu;
- Hotrrea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fr plat i de valorificare a bunurilor aparinnd
instituiilor publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare i exercitare a
controlului financiar de gestiune;
- Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaiilor de cas ale unitilor socialiste;
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea
controlului financiar preventiv i a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfoar activitatea de
control financiar preventiv propriu;
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea i utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobat cu
modificri prin Legea nr. 201/2003, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ncasare i
utilizare a fondurilor bneti primite sub forma donaiilor i sponsorizrilor de ctre instituiile publice;
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizrilor privind ntocmirea i actualizarea
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

94
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015

- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordonanarea i plata cheltuielilor instituiilor publice, precum i organizarea, evidena i raportarea angajamentelor bugetare i
legale, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea i efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii.

95
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015

Standardul 10 - Supravegherea
10.1. Descrierea standardului
Conducerea entitii publice iniiaz, aplic i dezvolt controale adecvate de supraveghere a activitilor, operaiunilor i tranzaciilor,
n scopul realizrii eficace a acestora.
10.2. Cerine generale
10.2.1. Conducerea entitii publice trebuie s monitorizeze efectuarea controalelor de supraveghere pentru a se asigura c procedurile
sunt respectate de ctre salariai n mod efectiv i continuu.
10.2.2. Controalele de supraveghere implic revizuiri ale activitii realizate de salariai, rapoarte despre excepii, testri prin sondaje
sau orice alte modaliti care confirm respectarea procedurilor.
10.2.3. Conductorii compartimentelor verific i aprob activitile salariailor, dau instruciunile necesare pentru a asigura
minimizarea erorilor i pierderilor, eliminarea neregulilor i fraudei, respectarea legislaiei i corecta nelegere i aplicare a
instruciunilor.
10.2.4. Supravegherea activitilor este adecvat, n msura n care:
- fiecrui salariat i se comunic atribuiile, responsabilitile i limitele de competen atribuite;
- se evalueaz sistematic activitatea fiecrui salariat;
- se aprob rezultatele activitii n diverse etape de realizare a acesteia.
10.3. Referine principale:
-Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul financiar preventiv, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- actul normativ de organizare i funcionare a entitii publice;
- regulamentul de organizare i funcionare a entitii publice.

96
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015

Standardul 11 - Continuitatea activitii


11.1. Descrierea standardului
Conducerea entitii publice identific principalele ameninri cu privire la continuitatea derulrii proceselor i activitilor i asigur
msurile corespunztoare pentru ca activitatea acesteia s poat continua n orice moment, n toate mprejurrile i n toate planurile,
indiferent care ar fi natura unei perturbri majore.
11.2. Cerine generale
11.2.1. Entitatea public este o organizaie a crei activitate trebuie s se deruleze continuu, prin structurile componente. Eventuala
ntrerupere a activitii acesteia afecteaz atingerea obiectivelor stabilite.
11.2.2. Conducerea entitii publice inventariaz situaiile care pot conduce la discontinuiti n activitate i ntocmete un plan de
continuitate a activitii, care are la baz identificarea i evaluarea riscurilor care pot afecta continuitatea operaional. Situaii
generatoare de discontinuiti:
- fluctuaia personalului;
- lipsa de coordonare, rezultat al unui management defectuos;
- fraude;
- dificulti i/sau disfuncionaliti n funcionarea echipamentelor din dotare;
- disfuncionaliti produse de unii prestatori de servicii;
- schimbri de proceduri etc.
11.2.3. Planul de continuitate a activitii trebuie s fie cunoscut, accesibil i aplicat n practic de salariaii care au stabilite sarcini
i responsabiliti n implementarea acestuia.
11.2.4. Conducerea entitii publice acioneaz n vederea asigurrii continuitii activitii prin msuri care s previn
apariia situaiilor de discontinuitate, de exemplu:
- angajarea de personal n locul celor pensionai sau plecai din entitatea public din alte considerente;
- delegarea, n cazul absenei temporare (concedii, plecri n misiune etc.);
- proceduri formalizate pentru administrarea situaiilor care pot afecta continuitatea operaional i a tranzaciilor financiare relevante;
- achiziii pentru nlocuirea unor echipamente necorespunztoare din dotare;
- service pentru ntreinerea echipamentelor din dotare.
11.2.5. Conducerea entitii publice asigur revizuirea i mbuntirea planului de continuitate a activitii, astfel nct acesta s
reflecte ntotdeauna toate schimbrile ce intervin n organizaie.
11.3. Referine principale:
- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificrile ulterioare;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare; -
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificrile i completrile ulterioare;

97
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015

-Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul financiar preventiv, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcionarilor publici, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea i dezvoltarea carierei funcionarilor
publici, cu modificrile i completrile ulterioare.

98
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015

Standardul 12 - Informarea i comunicarea


12.1. Descrierea standardului
n entitatea public sunt stabilite tipurile de informaii, coninutul, calitatea, frecvena, sursele, destinatarii acestora i se dezvolt un
sistem eficient de comunicare intern i extern, astfel nct conducerea i salariaii s i poat ndeplini n mod eficace i eficient
sarcinile, iar informaiile s ajung complete i la timp la utilizatori.
12.2. Cerine generale
12.2.1. Calitatea informaiilor i comunicarea eficient sprijin conducerea i angajaii entitii n ndeplinirea sarcinilor, a
responsabilitilor i n atingerea obiectivelor i intelor privind controlul intern/managerial.
12.2.2. Informaia trebuie s fie corect, credibil, clar, complet, oportun, util, uor de neles i receptat.
12.2.3. Informaia trebuie s beneficieze de o circulaie rapid, n toate sensurile, inclusiv n i din exterior, care s necesite cheltuieli
reduse, prin evitarea paralelismelor, adic a circulaiei simultane a acelorai informaii pe canale diferite sau de mai multe ori pe
acelai canal i a transcrierii inutile de date.
12.2.4. Conducerea entitii publice stabilete metode i ci de comunicare care s asigure transmiterea eficace a datelor, informaiilor
i deciziilor necesare desfurrii proceselor organizaiei, inclusiv ndeplinirii obiectivelor de control.
12.2.5. Sistemul de comunicare trebuie s fie flexibil i rapid, att n interiorul entitii publice, ct i ntre aceasta i mediul extern, i
s serveasc scopurilor utilizatorilor.
12.2.6. Comunicarea cu prile externe trebuie s se realizeze prin canale de comunicare stabilite i aprobate, cu respectarea limitelor
de responsabilitate i a delegrilor de autoritate, stabilite de manager.
12.2.7. Conducerea entitii publice reevalueaz sistematic i periodic cerinele de informaii i stabilete natura, dimensiunea i
sursele de informaii i date care corespund satisfacerii nevoilor de informare a entitii.
12.3. Referine principale:
- Legea nr. 52/2003 privind transparena decizional n administraia public, republicat;
- Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public, cu modificrile i completrile ulterioare;
- legile bugetare anuale;
- Ordonana de urgen a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobrii tacite, aprobat cu modificri i completri prin
Legea nr. 486/2003, cu modificrile i completrile ulterioare;
-Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul financiar preventiv, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 26/2003 privind transparena relaiilor financiare dintre autoritile publice i ntreprinderile publice,
precum i transparena financiar n cadrul anumitor ntreprinderi;
- Hotrrea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul
acces la informaiile de interes public;

99
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015

- Hotrrea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele msuri pentru
asigurarea transparenei n exercitarea demnitilor publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i
sancionarea corupiei,
referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naional, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 1.723/2004 privind aprobarea Programului de msuri pentru combaterea birocraiei n activitatea de
relaii cu publicul, cu modificrile ulterioare;
- bugetul aprobat al fiecrei entiti publice;
- analize periodice asupra execuiei bugetare;
- ordine/decizii ale conductorului entitii publice;
- adresa de internet a entitii publice.

100
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015

Standardul 13 - Gestionarea documentelor


13.1. Descrierea standardului
Conductorul entitii publice organizeaz i administreaz procesul de creare, revizuire, organizare, stocare, utilizare, identificare i
arhivare a documentelor interne i a celor provenite din exteriorul organizaiei, oferind control asupra ciclului complet de via al
acestora i accesibilitate conducerii i angajailor entitii, precum i terilor abilitai.
13.2. Cerine generale
13.2.1. n fiecare entitate public sunt definite reguli clare i sunt stabilite proceduri cu privire la nregistrarea, expedierea, redactarea,
clasificarea, ndosarierea, protejarea i pstrarea documentelor.
13.2.2. Conductorul entitii publice organizeaz un compartiment distinct pentru primirea, nregistrarea i expedierea documentelor,
iar la nivelul fiecrui compartiment se ine, n mod obligatoriu, o eviden a documentelor primite i
expediate.
13.2.3. n entitatea public sunt implementate msuri de securitate pentru protejarea documentelor mpotriva distrugerii, furtului,
pierderii, incendiului etc.
13.2.4. Conducerea entitii publice asigur condiiile necesare cunoaterii i respectrii de ctre angajai a reglementrilor legale
privind accesul la documentele clasificate i modul de gestionare a acestora.
13.2.5. n entitatea public este creat un sistem de pstrare/arhivare exhaustiv i actualizat a documentelor, potrivit unor reguli i
proceduri stabilite, n vederea asigurrii conservrii lor n bune condiii i pentru a fi accesibile personalului competent n a le utiliza.
13.3. Referine principale:
- Legea Arhivelor Naionale nr. 16/1996, republicat;
- Legea nr. 182/2002 privind protecia informaiilor clasificate, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 455/2001 privind semntura electronic, republicat;
- Ordonana Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitii de soluionare a petiiilor, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 233/2002;
-Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul financiar preventiv, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 1.007/2001 pentru aprobarea Strategiei Guvernului privind informatizarea administraiei publice;
- Hotrrea Guvernului nr. 1.259/2001 privind aprobarea Normelor tehnice i metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001
privind semntura electronic, cu modificrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 1.349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea i protecia, pe teritoriul Romniei, a
corespondenei clasificate, cu modificrile i completrile ulterioare.

101
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015

Standardul 14 - Raportarea contabil i financiar


14.1. Descrierea standardului
Conductorul entitii publice asigur buna desfurare a proceselor i exercitarea formelor de control intern adecvate, care garanteaz
c datele i informaiile aferente utilizate pentru ntocmirea situaiilor contabile anuale i a rapoartelor financiare sunt corecte,
complete i furnizate la timp.
14.2. Cerine generale
14.2.1. Conductorul entitii publice este responsabil de organizarea i inerea la zi a contabilitii i de prezentarea la termen a
situaiilor financiare asupra situaiei patrimoniului aflat n administrarea sa, precum i a execuiei bugetare, n vederea asigurrii
exactitii tuturor informaiilor contabile aflate sub controlul su.
14.2.2. Conductorul compartimentului financiar-contabil asigur calitatea informaiilor i datelor contabile utilizate la realizarea
situaiilor contabile, care reflect n mod real activele i pasivele entitii publice.
14.2.3. Situaiile financiare anuale sunt nsoite de rapoarte anuale de performan, n care se prezint pentru fiecare program
obiectivele, rezultatele preconizate i cele obinute, indicatorii i costurile asociate.
14.2.4. n entitatea public sunt elaborate proceduri i controale contabile documentate n mod corespunztor, viznd corecta aplicare
a actelor normative din domeniul financiar- contabil i al controlului intern.
14.3. Referine principale:
- Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Ordonana Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea i amortizarea activelor fixe aflate n patrimoniul instituiilor publice,
aprobat prin Legea nr. 493/2003, cu modificrile i completrile ulterioare;
-Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul financiar preventiv, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordonanarea i plata cheltuielilor instituiilor publice, precum i organizarea, evidena i raportarea angajamentelor bugetare i
legale, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementrilor contabile privind situaiile financiare
anuale individuale i situaiile financiare anuale consolidate;
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea i
conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia,
cu modificrile i completrile ulterioare;
- norme metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale, precum i a unor raportri financiare
lunare, elaborate de Ministerul Finanelor Publice;

102
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015

- norme metodologice privind principalele aspecte legate de ntocmirea i depunerea situaiilor financiare anuale i a raportrilor
contabile anuale ale operatorilor economici la unitile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice.

103
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015

Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern/managerial


15.1. Descrierea standardului
Conductorul entitii publice instituie o funcie de evaluare a controlului intern/managerial, elabornd n acest scop politici,
planuri i programe.
Conductorul entitii publice elaboreaz anual, prin asumarea responsabilitii manageriale, un raport asupra propriului
sistem de control intern/managerial.
15.2. Cerine generale
15.2.1. Conductorul entitii publice asigur verificarea i evaluarea n mod continuu a funcionrii sistemului de control
intern/managerial i a componentelor sale, pentru a identifica la timp slbiciunile/deficienele controlului intern i pentru a lua msuri
de corectare/eliminare n timp util a acestora.
15.2.2. Conducerea entitii publice efectueaz, cel puin o dat pe an, pe baza unui program/plan de evaluare i a unei documentaii
adecvate, o verificare i autoevaluare a propriului sistem de control intern/managerial, pentru a stabili gradul de conformitate a
acestuia cu standardele de control intern/managerial.
15.2.3. Conductorul entitii publice ia msuri adecvate i prompte pentru remedierea deficienelor/slbiciunilor identificate n
procesul de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial.
15.2.4. Conductorul entitii publice elaboreaz anual un raport asupra sistemului de control intern/managerial, ca baz pentru un
plan de aciune care s conin zonele vulnerabile identificate, instrumentele de control necesar a fi implementate, msuri i direcii de
aciune pentru creterea capacitii controlului intern/managerial n realizarea obiectivelor entitii.
15.3. Referine principale:
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicat, cu modificrile ulterioare;
-Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul financiar preventiv, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- actul normativ de organizare i funcionare a entitii publice;
- regulamentul de organizare i funcionare a entitii publice.

104
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL O.S.G.G. 400/2015

Standardul 16 - Auditul intern


16.1. Descrierea standardului
Entitatea public nfiineaz sau are acces la o capacitate de audit competent, care are n structura sa auditori competeni, a cror
activitate se desfoar, de regul, conform unor programe bazate pe evaluarea riscurilor.
16.2. Cerine generale
16.2.1. Auditul intern asigur evaluarea independent i obiectiv a sistemului de control intern/managerial al entitii publice.
16.2.2. Domeniul activitii de audit intern trebuie s permit obinerea unei asigurri cu privire la procesul de management al
riscurilor, de control i de conducere (guvernan).
16.2.3. Compartimentul de audit public intern este dimensionat pe baza volumului de activitate i a mrimii riscurilor asociate, astfel
nct s asigure auditarea activitilor cuprinse n sfera auditului public intern.
16.2.4. Atribuiile efului compartimentului de audit intern trebuie asumate prin semntur de ctre un responsabil.
16.2.5. Auditorii interni din cadrul compartimentului de audit public intern trebuie s posede competenele profesionale necesare
pentru realizarea activitilor cuprinse n sfera auditului public intern.
16.2.6. Auditorii interni trebuie s i mbunteasc cunotinele, abilitile i valorile n cadrul formrii profesionale continue i s
asigure compatibilitatea pregtirii cu tipul i natura misiunilor de audit intern care trebuie realizate.
16.2.7. Auditorul intern finalizeaz aciunile sale prin rapoarte de audit, n care enun punctele slabe identificate n sistem i
formuleaz recomandri pentru eliminarea acestora.
16.2.8. Conductorul entitii publice dispune msurile necesare, avnd n vedere recomandrile din rapoartele de audit intern, n
scopul eliminrii punctelor slabe constatate de misiunile de auditare.
16.3. Referine principale:
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicat, cu modificrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 235/2003 pentru aprobarea Normelor privind modul de nominalizare a membrilor Comitetului pentru
Audit Public Intern;
- Hotrrea Guvernului nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitii de audit public intern;
- Hotrrea Guvernului nr. 1.183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funciei de
audit public intern;
- Hotrrea Guvernului nr. 1.259/2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea i desfurarea proceselor de atestare
naional i de pregtire profesional continu a auditorilor interni din sectorul public i a persoanelor fizice;
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etic a auditorului intern

ntocmit,

Prof. Budu Oana

105

S-ar putea să vă placă și