Sunteți pe pagina 1din 1

ANTETUL UNITATII DE INVATAMANT

DECLARAIE

Subsemnatul....................................................................., director
al .................................................., judeul ..........................................., mi dau
acordul pentru deplasarea, cazarea si participarea elevilor din
(Unitatea) ...................................................................................................................
........ in...................................................................................................., care va
avea loc la ...........................................in perioada ...................................., in urma
verificarii documentelor prezentate la dosarul intocmit pentru excursie, privind
sigurana i securitatea elevilor in unitatile de masa si cazare pe toata perioada
deplasrii, precum si a documentelor privind siguranta transportului.
Subsemnatul declar c dosarul conine toate documentele, conform OMEN
3060/2014.

DATA DIRECTOR,

Prof.