Sunteți pe pagina 1din 1

MODEL DE COMPLETARE A FIȘEI DE INSTRUIRE INDIVIDUALĂ PRIVIND SECURITATEA

ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ

NUMELE ŞI PRENUMELE: .............................Ionescu Gheorghe…………………………………..


Data şi locul naşterii:……………10.10.1060, Valea Ramnicului, jud. Buzau………………..........
Calificarea:….........Mecanic masini si utilaje..................Funcţia....Maistru mecanic ......
Locul de muncă:…........ SC Patradegip SRL Braila ..................................................................
Autorizaţii (ISCIR, ş.a.):……...................…Nu este cazul ………………………...........................................
Traseul şi durata de deplasare la / de la serviciu: Str. Ghioceilor, nr. 15, Str. Franceza, Bdul
Dorobanti, Bloc A9, dus/intors. Deplasare pietonală / autoturism propriu. Timpul de deplasare:
pietonal = 10 min/10 min; cu autoturismul = 5 min/5 min.

INSTRUIREA LA ANGAJARE

Instruirea introductiv - generală, a fost efectuată la data de: … 15.12. 2016 ………….…
timp de..8.. ore, de către …. Patrascu Gheorghe………………………………………………………………… având
funcţia de ……………..Expert SSM……………………………………………………………………………………...
Conţinutul instruirii: Legea nr. 319/2006, art. 1-53, HG 1425/2006, art. 12-15, 46-64, 74-100, Legea
53/2003, art. 1-2, 37-79, 108-187, 263-280, consecinte necunoastere, nerexspectare legislatie SSM,
legea 319/2006, art. 39-44, risc accident si boli profesionale, acordare prim ajutor,alarmare/evacuare
personal, stingere incendii, exercitiu practic.

Semnătura Semnătura celui Semnătura celui


celui instruit care a efectuat care a verificat
instruirea instruirea
gheorghe ionescu patrascu gheorghe
patrascu gheorghe

Instruirea la locul de muncă, a fost efectuată la data de: .....16.12.2016..., loc de muncă/post de
muncă:…Prelucrator prin aschiere……………………………………………………….. …………………………
timp de 8 ore, de către: …Marinescu Marian…având funcţia de . Conducator loc munca
Conţinutul instruirii: H.G. nr. 971/2006, art. 1-12, anexa 1-3, H.G. nr.1048/2006, art. 1-16; HG. nr.
1091/2006; H.G. 1051/2006; H.G. 1028/2006, IP proprii, ROI, riscuri accident si boli profesionale,
acordare prim ajutor,alarmare/evacuare personal, stingere incendii, exercitiu practic.

Semnătura Semnătura celui Semnătura celui


celui instruit care a efectuat care a verificat
instruirea instruirea
gheorghe ionescu Marian Marinescu Marian
Marinescu

Admis la lucru: ........................... Marinescu Marian .........................................................


Data şi semnătura: ...........16.12.2016 ....... Marian Marinescu...................................................

S-ar putea să vă placă și