Sunteți pe pagina 1din 1

8/17/2019 Test de Evaluare Initiala - Calitatea Produselor Și Serviciilor 2015-2016

Colegiul Economic “ION GHICA” Bacău


Adresa: Str. 9 Mai, nr. 104, cod 600026, Bacău
Tel. 0234-510435, a! 0234-5"116#
$-%ail: cole&iul'ec'(c)*a+oo.co%
Site: .cole&iulecono%ic(acau.ro

 
 u%e: ata:
/lasa:  Autoealuare: ..........

MODULUL III: CALITATEA PRODUELOR ȘI ER!ICIILOR 

TET DE E!ALUARE INIȚIAL"


 iciu: 10 ct.
 
entru reolarea corectă a tuturor cerinelor se acordă "5 de uncte. in oiciu se acordă
10 uncte iar entru asectul lucrării se acordă 5 uncte. eultatul testului a reie și din
7%ărțirea uncta8ului la 10. Ti%ul eecti de lucru este 45 de %inute. Succes

u#iec$e %e &e'ol(a$ :
1. reentați %ini% 5 &rue de %ăruri ali%entare iar la iecare din acestea descrieți %ini% 2
caracteristici or&anoletice de calitate seciic iecărei &rue de %ăruri.
  ;5 < 5=2> = 1 ct. ? 15 uncte@
2. escrieți aloarea ener&etică a %ărurilor ;ce este de cine este dată cu% se calculeaă>.
;10 uncte>
3. reentați %ini% 3 %etode de %arcare-etic+etare a %ărurilor, aoi descrieți # ele%ente
o(li&atorii ce tre(uie să aară e o etic+etă a unui rodus ali%entar, lus un e!e%lu la
iecare. ;10 = 1 ct. ? 10 uncte>
4. reentați %ini% 5 &rue de %ăruri neali%entare iar la iecare din acestea descrieți %ini% 2
caracteristici te+nico-uncționale de calitate seciice iecărei &ruei de %ăruri.
  ;5 < 5=2> = 1 ct. ? 15 uncte@
5. Ale&eți 2 &rue de %ăruri neali%entare și reciați %ini% 5 ele%entele de identiicare

inor%are seice iecăreia. ;10 = 1 ct. ? 10 uncte>


6. ați 6 e!e%le de deecte ale %ărurilor neali%entare datorate roducătorului,
co%erciantului sau transortatorului. ;6 = 1 ct. ? 6 uncte>
#. ați 10 e!e%le de sericii restate de către ir%e.   ;10 = 1 ct. ? 10 uncte>
". Ale&eți 3 tiuri de sericii din cele enu%erate %ai sus și reentați %ini% 2 caracteristici
 entru ca acel sericiu să ie considerat de calitate.
;3 < 3=2> = 1 ct. ? 9 uncte@

2015 - 2016

http://slidepdf.com/reader/full/test-de-evaluare-initiala-calitatea-produselor-i-serviciilor-2015-2016 1/1

S-ar putea să vă placă și