Sunteți pe pagina 1din 7

Modulul : Economia întreprinderii

Clasa:

Data:

An școlar:

Nume/prenume elev(ă):

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se
acordă 90 de puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
Timpul efectiv de lucru este de 45 min.

PARTEA I 50 P
A. Încercuiţi varianta de răspuns corectă: = 25 P

1. Analizarea necesarului de personal la locul de muncă se face în funcție de:

a) resursele umane existente în unitate;

b) legislația în domeniu;

c) mărimea întreprinderii;

d) abilitățile personalului anagajat.

2. Orice angajat își poate desfășura activitatea în cadrul unei firme în baza:

a) unui contract colectiv de muncă;

b) unei angajări;

c) unui contract individual de muncă;

d) timpului efectiv de lucru.

3. Când vorbim despre categoria de personal încadrată la o firmă ne referim la:

a) conducători,specialiști;
b) funcționari;

c) muncitori de bază și auxiliar;

d) toate categoriile.

4.Structura personalului unei firme cu profil industrial cuprinde:

a) muncitori,personal conducere,funcționari;

b) muncitori de bază,personal conducere,funcționari;

c) specialiști, personal conducere, funcționari;

d) toate categoriile.

5.O fluctuație accentuată de personal are efecte asupra organizației:

a) negative;

b) pozitive;

c) oscilante;

d) nici un răspuns nu este corect.

B. Analizați următoarele enunţuri şi notați cu litera A, dacă le considerați adevărate şi


litera F dacă le considerați false.= 15 P

1.Analiza postului este o fotografie a ceea ce se face în mod real într-o organizație.

2. Abilitatea fundamentală pe care trebuie să o aibă un angajat la locul de muncă este cea de a scrie
și redacta.

3. Piramida lui Maslow are la bază nevoile de securitate.

4.O persoană maleabilă se adaptează ușor oricăror situații la locul de muncă.

5. Unul dintre efectele strategiilor de motivare a personalului este reprezentat de emulație.

C. Realizați corespondența între noțiunile din coloana A și semnificațiile termenilor din


coloana B =10 P

Strategii de motivare /influențare a personalului:

A B

a)Relații personale 1.participare la procesul de luare a deciziilor

b)Implicare 2.așezarea pe poziții a unor indivizi în firmă


c)Cercuri de calitate 3.concedieri sau creșteri salariale

d) Competiția 4.echipe de muncitori aflați sub conducerea unui


lider

e) Recompensa 5.respectul față de o persoană

PARTEA II 40 P

A.Completați spațiile libere din enunțurile de mai jos =20 P

Cei doi poli ai motivației (materialist și psihologic) implică o serie de elemente

Enumerați câte 5 elemente pentru fiecare pol :

Polul materialist al motivației:

1.

2.

3.

4.

5.

Polul psihologic al motivației:

1.

2.

3.

4.

5.

B.Notează 10 sfaturi esențiale prin care fiecare angajat va realiza la locul de muncă o
comunicare de suces =20p

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a


cerinţelor. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate
explicit prin barem.
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea
punctajului total acordat la 10.
Timpul efectiv de lucru este de 45 minute.
PARTEA I 50 P

A. Încercuiţi varianta de răspuns corectă: =25 P


1-b. 2. c. 3. d. 4. a. 5.a.
Pentru fiecare răspuns corect şi complet se acordă 5 p; lipsă răspuns sau răspuns incorect 0
p.

B. Citeşte următoarele enunţuri şi notează cu litera A, dacă le consideri adevărate


şi litera F dacă le consideri false. =15 P
1. A 2. F 3.F 4. A 5. A
Pentru fiecare răspuns corect şi complet se acordă 3p; lipsă răspuns sau răspuns incorect 0
p

C. Realizaţi corespondenţa între noţiunile din coloana A şi


semnificaţiile corespunzătoare din coloana B =10 P
a -5; b – 1, c – 4; d – 2; e - 3
Pentru fiecare răspuns corect şi complet se acordă 2 p; lipsă răspuns sau răspuns incorect 0
p.
PARTEA II 40 P

A.Completați spațiile libere din enunțurile de mai jos =20 P

Cei doi poli ai motivației (materialist și psihologic) implică o serie de elemente.

Enumerați câte 5 elemente pentru fiecare pol :

Polul materialist al motivației:

1.banul;
2.bunurile materiale;

3.puterea;

4.cariera;

5.avantajele în natură.

Polul psihologic al motivației:

1.cunoașterea;

2.creația artistică;

3.celebritatea;

4.familia;

5.stima pentru alții.

Pentru fiecare etapă corectă se acordă câte 2 p, 2p x 10 = 20p, pentru răspuns


incorect 0 p, pentu răspuns parţial se cuantifică numărul răspunsurilor corecte şi se
înmulţesc cu punctajul acordat.
B.Notează 10 sfaturi esențiale prin care fiecare angajat va realiza la locul de muncă o
comunicare de suces =20p

1. vorbește cu claritate;

2. explică mesajul ;

3. ascultă activ și comunică ce ai înțeles;

4.utilizează cele mai importante canale de comunicație;

5. comunică prin email;

6.susține mesajele prin acțiuni;

7.întreține comunicarea;

8.apreciază credibilitatea;

9.transmite mesajul în mod clar,scurt și concis;

10.comunică elocvent.

Pentru fiecare etapă corectă se acordă câte 2 p, 2p x 10 = 20p, pentru răspuns incorect
0 p, pentu răspuns parţial se cuantifică numărul răspunsurilor corecte şi se înmulţesc cu
punctajul acordat.

S-ar putea să vă placă și