Sunteți pe pagina 1din 2

Elev data

TEST EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ

1. Găsiţi corespondenţa între noţiunile din coloana A şi cele din coloana B. 15p
A B
1. SNC a. societate de capitaluri în cadrul căreia raspunderea fiecărui
asociat se realizează doar în raport cu suma de bani care
reprezintă participarea sa
2. SRL b. Varietate a societăţii pe acţiuni în care există comanditari cu
calitate de comercianţi
3. SA c. Cel mai vechi tip de societate, operabilă când din actele de
constituire nu rezultă tipul de societate convenit de asociaţi
d. utilizată mai ales atunci când este vorba de acumulare mare
de capital
Soluţii:

2. Definiţi managerul. 10p

3. Completaţi spaţiile goale astfel încât să obţineţi enunţuri corecte. 30p

a. Resursele umane reprezintă factori .................................ai manifestării spiritului antreprenorial,

pe când starea generală a economiei reprezintă............................................................................ .

b. Întreprinzătorul este preocupat preponderent de .................................................................., iar

acţiunile intraprenorului de .............................................................................................................

c. Întreprinzătorul îşi asumă riscuri .................................. pe când managerul îşi asumă riscuri

.......................................................

4. Identificaţi trei competenţe ale unui întreprinzător de succes. 15p

5. Argumentaţi pro sau contra necesităţii întocmirii unui plan personal de carieră identificând în
demersul vostru elementele semnificative ale acestuia. 20p
Test educaţie antreprenorială, nr. 2

Barem

1. 1-c, 2-a, 3-d 3x5p=15 puncte

2. Intraprenorul este o persoană care îşi manifestă spiritul antreprenorial într-o firmă deja
existentă, un angajat, specialistul preocupat preponderent de antistagnare. 10 puncte

3. a. medii, minime
b. realizările proprii, realizarea obiectivelor şi recompensele oferite de organizaţie
c. factor macroeconomic, factor microeconomic.
2x3x5p=30 puncte
4. tehnologie, maşini, utilaje, clădiri etc. 3x5p=15 puncte

5. - definirea carierei 5 puncte

- construirea unei argumentări care să susţină ideea importanţei şi utilităţii întocmirii unui plan
personal de carieră, (prezentare argumentată şi coerentă) 15 puncte
(se urmăreşte modul în care elevul construieşte structura argumentativă a răspunsului precizat)

Notă:

- în situaţia în care argumentarea respectă structura acestei operaţii logice, dar este incorectă din
punct de vedere al conţinuturilor unui plan de carieră se acordă 7 puncte.

- pentru încercarea de construire a unei argumentări se acordă 5 puncte, incoerente, inconsistente

10 puncte oficiu

S-ar putea să vă placă și