Sunteți pe pagina 1din 2

Elev data

TEST EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ

1. Găsiţi corespondenţa între noţiunile din coloana A şi cele din coloana B. 15p
A B
1. aptitudine a. capacitatea de a obţine performanţă într-un anumit domeniu
2. abilitate b. capacitatea persoanei de a învăţa şi de a perfecţiona un
element al potenţialului personal
3. competenţă c. preferinţă constantă a unei persoane pentru un anumit
domeniu
d. capacitate dovedită atât din punct de vedere teoretic cât şi
practic
Soluţii:

2. Definiţi intraprenorul. 10p

3. Completaţi spaţiile goale astfel încât să obţineţi enunţuri corecte. 30p

a. Obstacolele întreprinzătorului reprezintă .......................................................................................

pe când intraprenorul se confruntă cu ..............................................................................................

b. Întreprinzătorul este motivat preponderent de ..................................................................,

managerul este motivat de ................................................................................................................

c. În manifestarea spiritului antreprenorial se manifestă şi rata inflaţiei ca ..................................dar

şi compenţa antreprenorială în calitate de ....................................................................................... .

4. Identificaţi trei elemente componente care fac parte din patrimoniul unei firme. 15p

5. Argumentaţi pro sau contra necesităţii întocmirii unui plan personal de carieră identificând în
demersul vostru elementele semnificative ale acestuia. 20p
Test educaţie antreprenorială, NR 1

Barem

1. 1-c, 2-a, 3-d 3x5p=15p


2. Managerul este persoana care duce la îndeplinire obiectivele unei organizaţii lucrând cu şi prin
intermediul oamenilor, derulând patru activităţi de bază: planificare, organizare, influenţare,
control. 10p
3. a. factor microeconomic, factor macroeconomic 2x3x5p=30p
b. creativitate, antistagnare
c. medii, minime în comparaţie cu întreprinzătorul

4. comunicare eficientă, empatie, inovaţie, organizare, conducere etc.


5. - definirea carierei 5 puncte

- construirea unei argumentări care să susţină ideea importanţei şi utilităţii întocmirii unui plan
personal de carieră, (prezentare argumentată şi coerentă) 15 puncte
(se urmăreşte modul în care elevul construieşte structura argumentativă a răspunsului precizat)

Notă:

- în situaţia în care argumentarea respectă structura acestei operaţii logice, dar este incorectă din
punct de vedere al conţinuturilor unui plan de carieră se acordă 7 puncte.

- pentru încercarea de construire a unei argumentări se acordă 5 puncte, incoerente, inconsistente

10 puncte oficiu

S-ar putea să vă placă și