Sunteți pe pagina 1din 26

SC INTEGRATED SECURITY A.R.

SYSTEM SRL

APROB, DIRECTOR GENERAL,

Raicu George

PREGATIREA SI INSTRUIREA PERSONALULUI


Generalitati Pregtirea i instruirea n domeniul proteciei muncii este parte component a pregtirii profesionale i are ca scop nsuirea cunotinelor i formarea deprinderilor de securitate i sntate n munc. Pregtirea general n domeniul proteciei muncii se realizeaz la nivelul societatii prin instructajul de protecie a muncii. Instructajul de protecie a muncii la nivelul societatii se efectueaz, n funcie de posibiliti, fie n cadrul societatii, fie n afara acesteia, n timpul programului de lucru. Instructajul de protecie a muncii cuprinde trei faze: - instructajul introductiv general - instructajul la locul de munc - instructajul periodic. Persoanele care efectueaz instruirea !instructori" trebuie s fie specialiti n securitate i sntate n munc. #ostul pregtirii i instruirii angajailor se suporta de catre societate. $a instruirea personalului n domeniul proteciei muncii vor fi folosite mijloacele, metodele i te%nicile de instruire de care dispune nvm&ntul intensiv !e'punerea, demonstraia, studiul de caz, vizionri de filme, diapozitive, proiecii la retroproiector, instruire asistat de calculator etc.". (ocietatea va asigura baza material corespunztoare unei instruiri intensive !mijloace audiovizuale i materiale de instruire i testare". In acest scop cabinetul de protecie a muncii dispune de programe de instruire - testare, pe meserii sau activiti. Instructajul de protecie a muncii !introductiv general, la locul de munc i periodic" se va consemna n mod obligatoriu n fia individual de instructaj, conform modelului din ane'a nr. )*, cu indicarea materialului predat, a duratei i datei instruirii. #ompletarea fiei de instructaj se va face cu past sau cerneal, imediat dup verificarea instructajului. +up efectuarea instructajului la ncadrarea n munc !instructajul introductiv general i instructajul la locul de munc", fia de instructaj se semneaz de cel care a fost instruit, de cel care a efectuat i verificat instructajul, confirm&nd, pe baza e'aminrii persoanei instruite, c aceasta i-a nsuit cunotinele necesare de protecie a muncii. +up efectuarea instructajului periodic, fia de instructaj se semneaz de cel instruit i de cel care a efectuat instructajul, confirm&nd, pe baza e'aminrii persoanei respective, c aceasta i-a nsuit

SC INTEGRATED SECURITY A.R. SYSTEM SRL

materialul predat. ,erificarea instructajului periodic se face prin sondaj de ctre eful ierar%ic al celui care efectueaz instructajul i de ctre persoanele din conducerea societatii, care vor semna fiele de instructaj ale persoanelor verificate, confirm&nd astfel c instructajul a fost fcut corespunztor. -ia de instructaj se ntocmete pentru personalul permanent sau detaat i va fi pstrat de conductorul procesului de munc, respectiv de cel care are sarcina efecturii instructajului la locul de munc. Pentru vizitatorii n grup se ntocmesc fie de instructaj colectiv, conform modelului din ne'a nr. ).. Pentru personalul te%nico-ingineresc din instituii i institute de cercetri i proiectri, precum i pentru delegaii strine, este obligatorie prezena unui nsoitor din societate, fr a se ntocmi fi de instructaj. -isele de instructaj pentru protectia muncii se vor pastra de catre conducatorul locului de munca si sunt valabile numai in societatea care le-a intocmit. /ste interzisa instruirea salariatilor in stare de oboseala, bolnavi sau in stare de ebrietate. 0erespectarea normelor de protectia muncii atrage raspunderea angajatului conform legii in vigoare. INSTRUCTAJUL INTRODUCTIV GENERAL Instructajul introductiv general se face: a" noilor ncadrai n munc, angajai cu contracte de munc indiferent de forma acestora b" celor transferai de la o societate la alta c" celor venii n societate ca detaai d" elevilor colilor profesionale, liceelor industriale i studenilor, pentru practica profesional e" persoanelor aflate n societate n perioada de prob n vederea angajrii f" persoanelor delegate n interesul serviciului g" persoanelor care viziteaz sectoare productive. Scopul instructajului introducti !eneral este de a informa despre activitile specifice societatii respective i principalele msuri de protecie a muncii care trebuie respectate n timpul lucrului. Instructajul introductiv general se face n cadrul cabinetului de protecie a muncii, de persoane cu atribuii i responsabiliti n domeniul proteciei muncii, mputernicite prin decizie de ctre angajator. Instructajul introductiv general se face individual sau n grupuri de cel mult .1 persoane, cu e'ceptia persoanelor care se afla in vizita, crora li se vor prezenta succint activitile, riscurile i msurile de prevenire din societate, i care vor fi nsoite pe toat durata vizitei. +urata instructajului introductiv general depinde de specificul activitii, comple'itatea proceselor te%nologice, de gradul de mecanizare i automatizare i de nivelul de pregtire al noilor ncadrai. 2ceast durat va fi stabilit prin instruciuni proprii i nu va fi mai mic de ) ore. 3n cadrul instructajului introductiv general se vor e'pune, n principal, urmtoarele probleme: a" riscurile de accidentare #i $%&oln' ire pro(esional' speci(ice societatii) In activitatea societatii factorii de risc cei mai frecventi sunt : 2" -actori de risc care depind de e'ecutant prin:

SC INTEGRATED SECURITY A.R. SYSTEM SRL

a" actiuni gresite b" omisiuni in efectuarea sarcinii de munca a" 2ctiuni gresite pot fi: - e'ecutarea defectuoasa de operatii: comenzi, manevre gresite, utilizarea gresita a mijloacelor de protectie desi e'ecutantul a fost instruit - intarzieri sau devansari in efectuarea unor operatii de munca - efectuarea de operatii care nu sunt prevazute de sarcina de munca: staionarea in zone periculoase, alimentarea sau oprirea de curent electric, cadere la acelasi nivel sau de la inaltime b" 4misiuni pot fi: - omiterea unor operatii din te%nologia de lucru impusa - neutilizarea mijloacelor de protectie din dotare 5" -actori de risc care depind de sarcina de munca impusa muncitorului - efortul prea mare al personalului muncitor - operatii de lucru gresite - operatii de lucru fortate - ritm mare de lucru - solicitarea muncitorului peste posibilitatile acestuia #" -actori de risc care depind de mijloacele de productie a" -actori de risc mecanic - organe de masini in miscare neprotejate - deplasari ale mijloacelor de transport - alunecari, rasturnare, cadere, surpari, prabusiri - suprafete periculoase !intepatoare, taioase" - recipiente sub presiune neprotejate b" -actori de risc electric - atingerea directa sau indirecta a instalatiilor si ec%ipamentelor te%nice aflate in functiune si neprotejate. +" -actori de risc care depind de mediu - temperatura aerului - umiditatea aerului - vibratii Pentru diminuarea acestor riscuri in cadrul societatii se iau urmatoarele masuri: - #unoasterea si respectarea cu strictete a prevederilor legale in domeniul protectiei muncii de catre salariatii societatii !conducatori si e'ecutanti". - Instruirea salariatilor si verificarea insusirii cunostintelor de catre acestia - +otarea corespunzatoare cu mijloace de protectie a ec%ipamentelor te%nice si verificarea periodica a acestora din punct de vedere te%nic - +otarea cu ec%ipament de protectie a muncitorilor - 6ealizarea unei semnalizari de securitate la locurile de munca

SC INTEGRATED SECURITY A.R. SYSTEM SRL

,erificarea medicala a salariatilor in vederea asigurarii starii de sanatate corespunzatoare sarcinii de munca 4rganizarea primului ajutor.

&" le!isla*ia de protec*ie a %uncii $n i!oare) *. 0orme specifice de securitate a muncii pentru activitatile din #2/0 .. $egea nr. 7* 8 *99* - privind stabilirea duratei timpului de munca sub ) ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite, vatamatoare, grele sau periculoase 7. +ecret nr. :;; 8 *9<9 - privind regimul produselor si substantelor to'ice :. $egea nr. *.; 8 *99= - privind regimul materialelor e'plozive, modificata si completata prin $egea nr.:;:8.11* =. $egea nr.*98.111 si >.?. nr..;*8.111 - privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite. ;. $egea nr. 918*99; republicata - $egea protectiei muncii <. 4rdinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 7))8*99; privind aprobarea 0ormelor metodologice in aplicarea prevederilor $egii nr. 918*99; ). 4rdinul comun al ministrului muncii si solidaritatii sociale si al ministrului sanatatii si familiei nr. =1)89778.11. privind aprobarea 0ormelor ?enerale de Protectie a @uncii c" consecin*ele posi&ile ale necunoa#terii #i nerespect'rii le!isla*iei de protec*ie a %uncii) 0erespectarea legislatiei de protectia muncii se poate datora necunoasterii acestei legislatii sau nerespectarii cu buna stiinta. 2tat persoana juridica cat si salariatii pot fi sanctionati contraventional sau penal in cazul nerespectarii legislatiei de protectia muncii. 2menzile contraventionale sau penale se pot aplica de catre inspectorii de munca sau de catre organele procuraturii in conformitate cu legea 918*99; cap.,I- raspunderea juridica. In cadrul societatii la propunerea sefului compartimentului de protectia muncii sau a sefului ierar%ic superior in cazul nerespectarii legislatiei de protectia muncii se pot aplica sanctiuni stabilite de societate prin 6egulament Intern. 0ecunoasterea si nerespectarea legislatiei poate avea cea mai grava consecinta acea de producere a unui accident soldat cu pierderea totala sau partiala 0ecunoasterea si nerespectarea legislatiei in domeniul protectiei muncii poate avea consecinte deosebite atat pentru angajator cat si pentru angajat, dupa cum urmeaza: =.*. Pentru an!ajator: Inc%isoare sau amenzi contraventionale in functie de gravitatea faptelor savarsite conform cap. ,I A6aspunderea juridicaB art.7:-:7 din $egea Protectiei @uncii, completata cu >? nr..7)8*..17..11., astfel: - inc%isoare intre 7 luni si 7 ani - amenzi contraventionale intre *1,1 C *11,1 milioane lei. +,-, Pentru an!ajat. 2menzi contraventionale in valoare de *1,1 la :1,1 milioane in functie de gravitatea faptei !art.*9", din $egea Protectiei @uncii (uferinta de pe urma unui potential accident ce poate avea urmari grave !deces, invaliditate" atat pentru accidentat cat si pentru familie

SC INTEGRATED SECURITY A.R. SYSTEM SRL

Pierderea unor sume importante din salariul cuvenit pe perioada de intrerupere a perioadei de munca. =.7. Pentru a%&ele parti: Dudecarea in instanta a unor potentiale procese cauzate de nerespectarea legislatiei cu urmarile cuvenite conform codului penal civil. d" %'suri te/nico0or!ani1atorice de pre enire2 alar%are2 inter en*ie2 e acuare #i pri% ajutor, *. importanta insusirii regulilor de te%nica a securitatii muncii in domeniul de activitate. .. importanta respectarii disciplinei in munca, a prevederilor regulamentului de organizare si functionare, a codului muncii, a legislatiei si a altor reglementari referitoare la protectia muncii. 7. obligatiile si drepturile angajatilor privind securitatea si sanatatea in munca conform art. *. din 0?P@8.11.. :. reguli de circulatie care trebuie respectate pe teritoriul santierelor, insistand asupra locurilor de trecere periculoase !treceri peste cai ferate, uzinale sau prin instalatii in functiune", deasemenea asupra folosirii numai a cailor de acces amenajate =. respectarea semnelor conventionale si a placutelor avertizoare ;. interzicerea stationarii sau a trecerii prin raza de actiune a macaralelor, podurilor rulante si a utilajelor in functiune <. pericolul pe care il reprezinta fumatul sau e'istenta focului desc%is in unele locuri. ). reguli privind transportul si depozitarea materialelor, indicandu-se limitele greutatilor admise. 9. reguli privind manipularea si depozitarea materialelor inflamabile, e'plozibile si to'ice. *1. necesitatea purtarii si folosirii corecte in timpul lucrului a ec%ipamentului de protectie si de lucru prevazut in normative. **. obligativitatea folosirii la locul de munca a dispozitivelor de te%nica a securitatii si interzicerea improvizatiilor. *.. interdictia pentru salariati de a lucra in alt loc de munca decat in acela in care a fost repartizat sa lucreze. (e interzic in mod deosebit interventiile la instalatiile electrice, lucrarile de sudura, manevrarea utilajelor si ajutatul la repararea utilajelor. *7. interzicerea e'ecutarii reparatiilor sau lucrarilor de intretinere a utilajelor in timpul functionarii lor !ungere, curatire". *:. notiuni generale de electrosecuritate, ventilatie si iluminat. *=. interzicerea aglomerarii de materiale pe caile de acces, sc%ele si platforme de lucru. *;. notiuni generale de igiena a muncii insistandu-se asupra igienei individuale. *<. acordarea primului ajutor in caz de accidentare si in mod deosebit in caz de electrocutare. #oninutul instructajului introductiv general i programul de desfurare vor fi ntocmite de ctre persoanele cu atribuii n domeniu i aprobate de angajator. +up terminarea perioadei de instructaj introductiv general, personalul instruit va fi supus verificrii cunotinelor de protecie a muncii pe baz de teste. 6ezultatul verificrii va fi consemnat n fia de instructaj. 0u vor putea fi angajai cei care nu i-au nsuit cunotinele prezentate n instructajul introductiv general.

SC INTEGRATED SECURITY A.R. SYSTEM SRL

INSTRUCTAJUL LA LOCUL DE 3UNCA Instructajul la locul de munc se face dup instructajul introductiv general i are ca scop pre1entarea riscurilor #i %'surilor de pre enire speci(ice locului de %unc' unde a fost repartizat persoana respectiv. Instructajul la locul de munc se face ntregului personal prevzut la art. 9:, precum i personalului transferat de la un loc de munc la altul n cadrul aceleiai uniti, n grupe de ma'imum 71 persoane. Instructajul la locul de munc se face de ctre conductorul direct al locului de munc respectiv. +urata instructajului la locul de munc depinde de comple'itatea ec%ipamentului te%nic sau locului de munc la care se va lucra i nu va fi mai mic de ) ore repartizate pe timpul perioadei de lucru de prob. 2ceast durat se stabilete de eful compartimentului respectiv !atelier, secie, sector etc.", mpreun cu eful compartimentului de protecie a muncii. Instructajul la locul de %unc' se (ace pe &a1a pre ederilor nor%elor speci(ice de securitate a %uncii2 precu% #i a instruc*iunilor proprii2 ela&orate pentru locul de %unc' la care a lucra persoana respecti ', (e vor efectua e'erciii practice privind utilizarea ec%ipamentului individual de protecie, a mijloacelor de alarmare, intervenie, evacuare i de prim ajutor. Instructajul la locul de munc va cuprinde informaii privind: a" riscurile de accidentare #i $%&oln' ire pro(esional' speci(ice locului de %unc') *. cunostinte despre riscurile de accidentare si inbolnavire profesionale specifice meseriei si locului de munca. .. evidentierea zonelor cu risc de accidentare sau imbolnavire profesionala si indicarea metodelor de prevenire a riscurilor e'istente. &" pre ederile nor%elor speci(ice de securitate a %uncii #i ale instruc*iunilor proprii) *" cunostinte despre mijloacele !dispozitivele", metodele de prevenire a accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale specifice meseriei si locului de munca. ." descrierea mijloacelor te%nice de protectia muncii cu care este dotat locul de munca, obligativitatea folosirii si pastrarii lor, 7" descrierea ec%ipamentului de protectia muncii si de lucru specific meseriei, a mijloacelor individuale de protectie si a modului corect de utilizare a lor, precum si obligativitatea folosiriiacestora in timpul muncii conf. art. *:= din 0?P@8.11. si art. *9,lit. f din $egea nr. 918*99;, rep. :" organizarea ergonomica a locului de munca, pastrarea ordinii curateniei si a disciplinei in timpul lucrului. =" corectitudinea e'ecutatii operatiunilor la principalele faze ale lucrarilor si ordinea e'ecutarii lor pentru asigurarea deplinei securitati a salariatilor in timpul procesului de munca insistindu-se asupra celor dificile si periculoase si in mod special a celor e'ecutate la inaltime. ;" obligativitatea folosirii cailor de acces amenajate, a pastrarii lor libere interzicandu-se depozitarea materialelor pe aceste cai. <" interdictia de a e'ecuta alte lucrari decat cele pentru care salariatul este calificat si are instructajul facut.

SC INTEGRATED SECURITY A.R. SYSTEM SRL

)" interdictia de a lucra cu scule defecte, inprovizate, sau alte scule decat cele cu care este dotat locul sau de munca si pentru care este instruit. 9" necesitatea verificarii sculelor, utilajelor si a mijloacelor de protectie inainte de inceperea lucrului aratandu-se pericoluu pe care il reprezinta pt. securitatea salariatilor, a sculelor, a utilajelor, a dispozitivelor de protectia muncii defecte. *1" modul de efectuare a transportului in interiorul santierului in conditii de securitate si mijloacele de transport care pot fi utilizate . **" folosirea instalatiilor electrice in conditii de deplina securitate si interdictia de a interveni la instal. electrice defecte pt. salariatii de alta profesie decat cea de electrician de intretinere. *." alte prevederi ale normelor specifice de securitate a muncii si ale instructiunilor proprii . c" %'surile de pri% ajutor $n ca1 de accidentare2%ijloacele de pri% ajutor in ca1 de accidentare2 cu care este dotat punctual de lucru2 locul unde sunt a%plasate acestea si accesul la ele, Prin masuri de prim ajutor se inteleg primele ingrijiri urgente care se dau unui accidentat, inainte de a sosi organele sanitare, care urmeaza sa acorde asistenta medicala calificata. /ficacitatea masurilor de prim-ajutor depinde de rapiditatea cu care se aplica, de corecta lor aplicare si de prezenta de spirit a persoanelor din imediata apropiere a accidentatului ele trebuie sa fie cunoscute de intregul personal. Primul ajutor in caz de rani, %emoragii, fracuri, arsuri, degeraturi, lesin, into'icatii, a'fisiere, sufocare, electrocutare, se acorda dupa cum urmeaza: 6anile.(e curata pielea din jurul ranii, prin spalare !de preferat cu apa fiarta si racita" si se dezinfecteaza cu alcool, tinctura de iod, eter, benzina, bromocet, apa o'igenata, !la sange din abundenta" se va respecta directia din spre marginea plagii spre afara. (palarea ranii propriu-zise cu indepartarea c%eagurilor de sange sunt interzise. (e va da atentie deosebita ranilor murdare de pamant, a celor cauzate de materiale metalice ruginite, deoarece prezinta pericolul imbolnavirii de tetanos. In cazul unor rani usoare, se face spalatura cu o solutie slab antiseptica !rivanol, apa o'igenata, etc.", dupa care se procedeaza la aplicarea pansamentului !doua-trei comprese sterile peste care se pune vata si se e'ecuta infasurarea cu tifon". +upa pansare, accidentatul va fi transportat la cea mai apropiata unitate medicala. Corpuril !"r#i$ %#r p#"ru$& !u' pl o#p ! i$& p#r" #(# u!or, %u u$ "#)po$ & *#"# !#u "i+o$ !#u pri$ !p#l#r # o%,iului %u - " & #%i& 'ori% !#u & #p# %ur#"#, - " i$&r p"#" &i$ !pr %ol"ul & l# "#)pl# #l o%,iului !pr %ol"ul i$" rior .!pr $#!/.D#%# $u ! r u! !" i$l#"ur#r # %orpului, #%%i& $"#"ul *# +i "r#$!por"#" i) &i#" l# ) &i%ul o+"#l)olo0. 1 )or#0iil . Dup# + lul *#!ului !#$$0ui$ %#r !#$0 r #(#, po" !i , )or#0ii 2" r$ , i$" r$ !#u 2" riori(#" .%ur0 r # !#$0 lui &i$ $#!/. 1 )or#0i# 2" r$# )#" ri#l# .!#$0 l & %ulo#r ro!i -& !%,i!# "#!$ !" i$ ri")ul '#"#ilor i$i)ii/ !i , )or#0i# 2" r$# * $o#!# .!#$0 l & %ulo#r ro!i -i$%,i!# %ur0 %o$"i$uu/ ! opr !% pri$ %o)pr !i &i0i"#l# & #!upr# .l# #r" r / !#u !u' r#$# .l# * $ /, pri$ i$&oir # ) )'r lor &i$ i$%, i "uri !i )#i #l ! pri$ #pli%#r # 0#roului. I$ #% !" &i$ ur)# %#(, l# o , )or#0i pro&u!# l# u$ ) )'ru ! *# pro% &# #!"+ l3 - 0#roul ! #pli%# p u$ "i+o$ !#u o 'u%#"# & p#$(#, )#i !u! !#u )#i -o! & pl#0#, &up# %u) , )or#0i# !" #r" ri#l# !#u * $o#!#4

SC INTEGRATED SECURITY A.R. SYSTEM SRL

!"r#$0 r # 0#roului ! +#% p#$# %#$& pi l # ) )'rului r !p %"i* & *i$ p#li&#, i#r pul!ul #r" ri#l l# $i* lul lui $u ! )#i !i)" 4 - p $"ru # $u ! pro&u% 0#$0r $#r # ) )'rului, 0#roul ! ) $"i$ 1,5-2 or , #poi ! & !+#% p $"ru pu"i$ "i)p !i ! l #0# &i$ $ou4 - i$ #propi r # 0#roului ! pri$& u$ 'il " p %#r ! i$&i%# or# !i )i$u"ul %#$& !-# #pli%#", p $"ru # +i %u$o!%u" & or0#$ l !#$i"#r . L# , )or#0iil & #'&o) $, "or#% , %#p, u$& $u ! po#" #pli%# 0#roul, ! *or +olo!i p#$!#) $" %o)pr !i* .'#$&#- pu" r$i% !"r#$! /. >emoragia interna, care se manifesta atat prin dureri localizate, cat si prin starea generala grava, impune e'trema urgenta de transportarea bolnavului, infasurat in paturi, la cel mai apropiat spital. -racturile si lu'atiile.-racturile pot fi inc%ise !pielea si musc%ii nevatamati" sau desc%ise !insotite de rani". (e interzice ranitului orice miscare a membrului traumatizat, care va fi imobilizat cu ajutorul unor atele imbracate in vata.2telele se aplica astfel incat sa nu apese pe fractura, ci numai sa impiedice progresarea ei ele vor depasi cele doua articulatii vecine fracturii, fi'andu-se cu fasii. Institutul 0ational de #ercetare C +ezvoltare pentru Protectia @uncii a emis documentatia APrimul ajutor la locul accidentuluiB. Primul ajutor in caz de accidentare se poate acorda de orice persoana care este pregatita pentru aceasta situatie si care se numeste salvator. (alvatorii pot fi: - medici - cadre medii medicale - cetateni instruiti in aceasta directie (alvatorii din categoria a treia trebuie sa cunoasca riscurile specifice locurilor de munca. 2cestia se gasesc de regula la locurile de munca si sunt colegi de munca ai victimelor. (e vor respecta urmatoarele restrictii la producerea unui accident soldat cu victime: - daca persoanele aflate in apropierea victimei nu sunt pregatite pentru acordarea primului ajutor nu trebuie sa intervina cu orice pret in salvarea victimei - se va c%eme cel mai apropiat salvator - sa va anunta cel mai apropiat post de prim ajutor In activitatea societatii mai frecfent pot apare urmatoarele situatii privind accidentele la locul de munca: a" Pierderea cunostintei 2ceasta stare se datoreaza unor posibile traume cranio cerebrale, contuzii cerebrale insolatii. 0u se administreaza nimic pe cale orala unei persoane inconstiente. +aca victima respira este asezata pe burta sau pe o parte. /a nu va mai fi manipulata !intoarsa pe spate sau pe o parte" avandu-se grija sa se faciliteze respiratia si acurgerea eventualelor varsaturi. (e c%eama medicul. b" Plagi C %emoragi Plaga !rana leziune" orice intrerupere a continuitatii unui tesut !tegumente, mucoase". Plaga este insotita de sangerari, %emoragi. 4biective principale in ingrijirea plagilor sunt: - constatarea %emoragiei - prevenirea infectiei

SC INTEGRATED SECURITY A.R. SYSTEM SRL

- combaterea durerii @ateriale necesare: - comprese sterile,vata, leucoplast, alcool sanitar, tinctura de iod, apa o'igenata sau tablete de perogen, solutie de cloramina, permanganat de potasiu, rivanol, algocalmin, antinevralgic. (e va tine cont de: !se e'pune pag. ):, )=, )<" din APrimul ajutor la locul accidentuluiB c" -racturi, entorse, lu'atii -ractura este orice rupere de os, zdrobire, pleznire ca urmare a unui traumatism puternic. Primul ajutor are rolul sa previna complicatiile si sa diminueze durerea. 0u trebuie sa se actioneze brutal sau sa i se impuna victimei miscari inutile. ,ictima nu trebuie ridicata in picioare sau transportata inainte de imobilizarea fracturii. Primul ajutor in cazul fracturii se acorda la locul accidentului e'ceptand cazul in care persista un pericol pentru salvator sau pentru victima. In acest caz victima trebuie asezata in cel mai sigur loc pentru a i se acorda primul ajutor. (e diminueaza durerea cu calmante. (e c%eama medicul. d" Eraumatismele corpului si ale coloanei Eraumatismele coloanei vertebrale cervicale !se e'pune pag. *7;" din APrimul ajutor la locul accidentuluiB Eraumatismele coloanei vertebrale in zona toracica sau lombara !se e'pune pag. *7)" din APrimul ajutor la locul accidentuluiB e" 2lte posibile accidente sunt: - leziuni ale oc%ilor - leziuni ale musc%ilor - arsuri - accidente determinate de curentul electric !electrocutari" In aceste situatii se recomanda transportul bolnavului la spital pentru acordarea ajutorului de specialitate. Eransportul accidentatilor !se e'pune pag. *)=-*);" din APrimul ajutor la locul accidentuluiB 4-" Prezentarea problemelor menionate la alin. !*" se va face n baza unui material scris. 45" Instructajul la locul de munc va include obligatoriu demonstraii practice privind activitatea pe care persoana respectiv o va desfura. 2dmiterea definitiv la lucru a persoanei instruite se va face numai dup ce eful ierar%ic superior celui care a fcut instructajul a verificat c persoana supus instructajului i-a nsuit cunotinele de protecie a muncii. INSTRUCTAJUL PERIODIC Instructajul periodic se face ntregului personal i are drept scop aprofundarea normelor de protecie a muncii. 2cest instructaj se va completa n mod obligatoriu i cu demonstraii practice. Instructajul periodic se face de ctre conductorul locului de munc respectiv.

SC INTEGRATED SECURITY A.R. SYSTEM SRL

Intervalul ntre dou instructaje periodice pentru angajai va fi stabilit prin instruciuni proprii n funcie de condiiile locului de munc, dar nu va fi mai mare de ; luni. Pentru personalul te%nico-administrativ intervalul ntre dou instructaje periodice va fi de cel mult *. luni. Instructajul periodic se va face suplimentar celui programat n urmtoarele cazuri: a" c&nd un angajat a lipsit peste 71 zile lucrtoare b" c&nd s-a modificat procesul te%nologic, s-au sc%imbat ec%ipamentele te%nice ori s-au adus modificri la ec%ipamentele e'istente c" c&nd au aprut modificri ale normelor de protecie a muncii sau ale instruciunilor proprii de securitate a muncii, inclusiv datorit evoluiei riscurilor sau apariiei de noi riscuri n societate d" la reluarea activitii dup accident de munc e" la e'ecutarea unor lucrri speciale. Instructajul periodic se va face pe baza unei tematici care va fi pstrat la persoana ce efectueaz instruirea.

CO3PONENTELE SISTE3ULUI DE 3UNCA SI INTERACTIUNEA LOR 6UNCTIONALA a" E7ecutantul C este omul implicat nemijlocit in realizarea sarcinii de munca e'pus accidentelor sau imbolnavirilor b" Sarcina de %unca 8 reprezinta totalitatea actiunilor pe care trebuie sa le efectueze e'ecutantul prin intermediul mijloacelor de productie, pentru realizarea sistemului de munca c" 3ijloacele de productie 8 reprezinta totalitatea mijloacelor de munca !ec%ipamente te%nice, scule,unelte, aparate, instalatii, etc." si a obiectelor muncii !materii prime" pe care omul le foloseste in procesul de productie d" 3ediul de %unca 8 reprezinta totalitatea conditiilor fizice, c%imice, biologice si psi%ologice in care e'ecutantul isi desfasoara activitatea, cuprinde mediul fizic ambiant si mediul social de activitate. (arcina si mediul de munca actioneaza direct asupra e'ecutantului, in timp ce mijloacele de productie numai indirect, in baza sarcinii de munca. 4rice deficienta sau abatere de la starea normala a relatiilor dintre cele : componente ale sistemului, pot conduce la aparitia accidentului de munca si a bolilor profesionale. #a un accident sau o boala sa fie definite ca Apro(esionaleB ele trebuie sa se produca in timpul si din cauza e'ecutarii sarcinii de munca. E9TRAS DIN LEGISLATIA DIN DO3ENIUL PROTECTIEI 3UNCII IN VIGOARE LEGEA NR,:;<=::>2 NR,@A<-:,;=,-;;= REPU?LICATA IN 3ONITORUL O6ICIAL2 PARTEA I2

Cap,I, Dispo1itii !enerale,

18

SC INTEGRATED SECURITY A.R. SYSTEM SRL

Art,=, !*" Protectia muncii constituie un ansamblu de activitati institutionalizate avand ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca, aparare a vietii, inegritatii corporale si sanatatii salariatilor si a altor persoane participante la procesul de munca. !." 0ormele de protectie a muncii stabilite prin prezenta lege reprezinta un sistem unitar de masuri si reguli aplicabile tuturor participantilor la procesul de munca. Art,-, !*" Prevederile prezentei legi se aplica tuturor persoanelor juridice si fizice la care activitatea se desfasoara cu personal angajat pe baza de contract individual de munca sau in alte conditii prevazute de lege. !." In sensul prezentei legi, prin persoane juridice si fizice se inteleg: agenti economici din sectorul public, privat si cooperatist, inclusiv cu capital strain, care desfasoara activitati pe teritoriul 6omaniei autoritatile si institutiile publice,precum si agentii economici romani care efectueaza lucrari cu personal roman pe teritoriul altor tari in baza unor conventii internationale sau contracte bilaterale. Art,5, 0ormele de protectie a muncii se aplica salariatilor, membrilor cooperatori, persoanelor angajate cu conventii civile, cu e'ceptia celor care au drept obiect activitati casnice, precum si ucenicilor, elevilor si studentilor in perioada efectuarii practicii profesionale. Art,@, !*" @inisterul @uncii si (olidaritatii (ociale si @inisterul (anatatii, prin organele lor de specialitate centrale si teritoriale, organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea de protectie a muncii. Art,+, !*" @inisterul @uncii si (olidaritatii (ociale emite norme generale, normative si alte reglementari de interes national privind securitaea muncii si alte domenii ale protectiei muncii, potrivit legii, pentru toate unitatile, coordoneaza programul de elaborare a normelor specifice pe activitati si avizeaza normele, standardele si orice alte reglementari, initiate de alte organe, care contin prevederi sau au efect in acest domeniu, in scopul prevenirii accidentelor de munca si a bolilor profesionale. Art,A, !*" #ontractele colective de munca ce se inc%eie la nivelul unitatilor, grupurilor de unitati, ramurilor de activitati, precum si la nivel nationalvor cuprinde, obligatoriu, clauze referitoare la protectia muncii, in conformitate cu prevederile prezentei legi, a caror aplicare sa asigure prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale. !." In contractele individuale de munca, in conventiile civile, cu e'ceptia celor care au drept obiect activitati casnice, precum si in contractele de scolarizare vor fi stipulate clauze de protectia muncii, stabilindu-se si raspunderea partilor. !7" #onventiile internationale si contractele bilaterale inc%eiate de persoane juridice romane cu parteneri straini, in vederea efectuarii de lucrari cu personal roman pe teritoriul altor tari, vor cuprinde clauze privind protectia muncii. Art,B, !*" In regulamentele privind organizarea si functionarea persoanelor juridice vor fi stabilite obligatii si raspunderi in domeniul protectiei muncii, in conformitate cu prevederile prezentei legi. Cap,II, Ec/ipa%ente te/nice2 ec/ipa%ent indi idual de protectie si de lucru2 ali%entatia de protectie si %ateriale i!ienico0sanitare Art,=-, !*" In sensul prezentei legi, sunt ec%ipamente te%nice : masinile, utilajele, instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele,si alte mijloace asemanatoare necesare in procesul muncii.

11

SC INTEGRATED SECURITY A.R. SYSTEM SRL

!." /c%ipamentele te%nice trebuie sa corespunda prevederilor din normele, standardele si din alte reglementari referitoare la protectia muncii si sa nu prezinte pericol pentru sanatatea sau viata salariatilor, a altor persoane aflate in unitate in interes de serviciu sau a altor persoane pentru care se asigura protectia muncii potrivit prevederilor art.7. !7" /c%ipamentele te%nice din productia interna si din import trebuie sa fie dotate cu aparatura de masura si control al parametrilor te%nologici, precum si de prevenire si avertizare a starilor de pericol. !:" /c%ipamentele te%nice pot fi fabricate, importate, comercializate si utilizate numai daca indeplinesc conditiile de protectie a muncii certificate de organisme recunoscute de @inisterul @unciii si (olidaritatii (ociale. Art,=5, !*" In sensul prezentei legi, ec%ipamentul individual de protectie reprezinta mijloacele cu care este dotat fiecare participant in procesul de munca pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc. !." /c%ipamentul individual de protectie se acorda, obligatoriu si gratuit, salariatilor, precum si altor categorii de persoane care desfasoara activitati la persoanele juridice sau fizice prevazute la 2rt.., potrivit criteriilor stabilite in 0ormativul-cadru de acordare si utilizare a ec%ipamentului individual de protectie, elaborat de @inisterul @uncii si (olidaritatii (ociale. Art,=@, !*" In sensul prezentei legi, ec/ipa%entul indi idual de lucru reprezinta mijloacele de protectie pe care persoanele juridice si fizice le acorda unui salariatin vederea utilizarii lor in timpul procesului de munca pentru a le proteja imbracamintea si incaltamintea. !." /c%ipamentul individual de lucru se acorda de catre persoanele juridice in conditiile negociate prin contractele colective de munca. !7" #%eltuielile necesare ac%izitionarii ec%ipamentului individual de lucru sunt suportate, in proportie de =1F, de catre persoana juridica, din costurile de productie sau din sumele prevazute cu aceasta destinatie in buget, pentru unitatile finantate de la bugetul de stat, respectiv din bugetele locale, iar diferenta se suporta de catre beneficiari. Art,=>, C 2limentatia de protectie se acorda, obligatoriu si gratuit, de catre persoanele juridice si fizice, persoanelor care lucreaza in locuri de munca cu conditii grele si vatamatoare, pe baza normelor elaborate de @inisterul @uncii si (olidaritatii (ociale. Art,=A, !*" @aterialele igienico-sanitare se acorda, obligatoriu si gratuit, de catre persoanele juridice si fizice, persoanelor care isi desfasoara activitatea in locuri de munca al caror specific impune o igiena personala deosebita. !." #ategoriile de materiale igienico-sanitare, precum si locurile de munca care impun acordarea acestora se stabilesc pe baza normelor elaborate de @inisterul (anatatii. Cap,III O&li!atii pri ind reali1area %asurilor de protectie a %uncii Art,=:, Persoanele prevazute la 2rt.7 sunt obligate: a" (a isi insuseasca si sa respecte normele de protectia muncii si masurile de aplicare a acestora b" (a desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu e'puna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si pe celelalte persoane participante la procesul de munca c" (a aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune te%nica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala

12

SC INTEGRATED SECURITY A.R. SYSTEM SRL

d" (a aduca la cunostinta conducatorului locului de munca accidentele de munca suferite de propria persoana si de alte persoane participante la procesul de munca e" (a opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa-l informeze de indata pe conducatorul locului de munca f" (a utilizeze ec%ipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care a fost acordat. g" (a dea relatiile solicitate de organele de control si de cercetare in domeniul protectiei muncii. Cap,V Accidentele de %unca si &olile pro(esionale Art,-@, !*" In sensul prezentei legi, prin accident de munca se intelege vatamarea violenta a organismului, precum si into'icatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridica a contractului in baza caruia se desfasoara activitatea, si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin 7 zile, invaliditate ori deces. !." /ste, deasemenea, accident de munca: a" 2ccidentul suferit de elevi, studenti si ucenici in timpul efectuarii practicii profesionale b" 2ccidentul suferit de cei care indeplinesc sarcini de stat sau de ineres public, inclusiv in cadrul unor activitati culturale, sportive, in timpul si din cauza indeplinirii acestor sarcini c" 2ccidentul suferit de orice persoana ca urmare a unei actiuni intreprinse din proprie initiativa, pentru prevenirea ori inlaturarea unui pericol care ameninta avutul public sau pentru salvarea de vieti omenesti d" 2ccidentul survenit in timpul si pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la domiciliu si invers e" 2ccidentul cauzat de activitati care nu au legatura cu procesul muncii, daca are loc la sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizice, ori in alt loc de munca organizat de acestia. Art,-+, 2ccidentul de munca se clasifica in raport cu urmarile produse si cu numarul persoanelor accidentate, in: a" 2ccident care produce incapacitate temporara de munca de cel putin 7 zile b" 2ccident care produce invaliditate c" 2ccident mortal d" 2ccident colectiv, cand sunt accidentate cel putin trei persoane in acelasi timp si din aceeasi cauza. Art,->, !*" 2ccidentul de munca va fi comunicat de indata conducerii persoanei juridice sau persoanei fizice de catre conducatorul locului de munca sau de orice alta persoana care are cunostinta despre producerea accidentului. !." 2ccidentul care a produs invaliditate, accidentul mortal, precum si accidentul colectiv vor fi communicate de indata de catre conducerea persoanei juridice si de catre persoana fizica, inspectoratului de stat teritorial pentru protectia muncii si organelor de urmarire penala competente, potrivit legii. !7" In acazul accidentelor de circulatie, produse pe drumurile publice, in care printe victime sunt si persoane aflate in indeplinirea unor sarcini de serviciu, persoana juridica sau

13

SC INTEGRATED SECURITY A.R. SYSTEM SRL

fizica la care sunt angajati accidentatii va anunta de indata inspectoratul teritorial pentru protectia muncii din judetul in raza caruia s-a produs accidentul. !:" In cazul prevazut la alin.!7", organele @inisterului de Interne competente, potrivit legii, vor trimite organelor prevazute la 2rt..< un e'emplar din procesul-verbal de cercetare la fata locului, la cererea acestora. Art,-A, !*" #ercetarea accidentelor de munca se efectueaza astfel: a" +e catre persoana juridica, in cazul accidentului care a produs incapacitate temporara de munca b" +e catre inspectoratele de stat teritoritoriale pentru protectia munii, in cazul accidentelor care au produs invaliditate, deces, precum si al accidentelor colective, precum si in cazul accidentelor de munca care au produs incapacitate temporara de munca salariatilor angajati la persoane fizice c" +e catre @inisterul @uncii si (olidaritatii (ociale, in cazul accidentelor de munca colective, generate de unele evenimente deosebite, precum avariile sau e'ploziile. Art,5;, !*" In sensul prezentei legi, bolile profesionale sunt afectiunile care se produc ca urmare a e'ercitarii unei meserii sau profesii, cauzate de alti factori nocivi fizici, c%imici sau biologici, caracteristici locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului in procesul de munca. !." sunt boli profesionale si afectiunile suferite de elevi, studenti si ucenici in timpul efectuarii practicii profesionale, in conditiile prevazute la alin. !*". Art,5-, !7" Into'icatia acuta profesionala se declara, se cerceteaza si se inregistreaza atat ca boala profesionala, cat si ca accident de munca. Cap, VI, Raspunderea juridica Art,5@, Incalcarea dispozitiilor legale privitoare la protectia muncii atrage raspunderea disciplinara, administrativa, materiala, civila sau penala, dupa caz, potrivit legii. Art,5+, 0eluarea vreuneia dintre masurile prevazute de dispozitiile legale referitoare la protectia muncii, de catre persoana care are indatorirea de a lua aceste masuri la locul de munca, daca pin acesta se creaza un pericol iminent de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire profesionala, constituie infractiune si se pedepseste cu inc%isoare de la 7 luni la . ani sau cu amenda. Art, 5>, 0eluarea vreuneia dintre masurile prevazute de dispozitiile legale referitoare la protectia muncii, de catre persoana care are indatorirea de a lua acste masuri la locurile de munca ce prezinta un pericol deosebit, daca prin aceasta se creaza posibilitatea producerii unui accident de munca sau de imbolnavire profesionala, constituie infractiune si se pedepseste cu inc%isoare de la ; luni la 7 ani sau cu amenda. Art,5A, 0erespectarea de catre orice persoana a masurilor stabilite cu privire la protectia muncii, daca prin aceasta se creaza un pericol iminent de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire profesionala, constituie infractiune si se pedepseste cu inc%isoare de la 7 luni la un an sau cu amenda. Art,5B,0erespectarea de catre orice persoana a masurilor stabilite cu privire la protectia muncii, la locurile de munca ce prezinta un pericol deosebit, daca prin aceasta se creaza posibilitatea producerii unui accident de munca sau de imbolnavire profesionala, constituie infractiune si se pedepseste cu inc%isoare de la 7 luni la . ani sau cu amenda.

14

SC INTEGRATED SECURITY A.R. SYSTEM SRL

Art,@5, (anctiunile contraventionale se aplica persoanelor juridice si persoanelor fizice, angajatori sau angajati. NOR3ELE 3ETODOLOGICE PENTRU APLICAREA LEGII :;<=::> 0ormele @etodologice sunt in numar de ) fiind obligatoriu de respectat de catre persoanele juridice si fizice. #ele mai importante sunt: a" 0orme privind autorizarea functionarii persoanelor juridice din punct de vedere al protectiei muncii. b" 0orme privind comunicarea, cercetarea, inregistrarea, raportarea, evidenta accidentelor de munca si declararea, confirmarea, inregistrarea, raportarea, evidenta bolilor profesionale, precum si a celorlalti indicatori care definesc morbiditatea profesionala. c" 0orme privind finantarea c%eltuielilor pentru realizarea masurilor de protectie a muncii. d" 0orme privind locul de munca cu pericol deosebit si iminent de accidentare. NOR3ATIVUL CADRU DE ACORDARE SI UTILICARE A ECDIPA3ENTULUI INDIVIDUAL DE PROTECTIE 8 E,I,P 2cest act normativ reglementeaza modalitatea da acordare a ec%ipamentului individual de protectie pentru personalul muncitor, 2gentii economici sunt obligati sa inlocuiasca mijloacele individuale de protectie care nu mai poseda calitatile de protectie pentru conditiile pentru care au fost acordate, de fiecare data cand se constata acest lucru, indiferent de motiv. Pierderea calitatilor de protectie inainte de termenul prevazut de producatori si dovedita a se fi produs din vina purtatorului indreptateste agentul economic la recuperarea pagubei pe seama purtatorului. 0epurtarea /.I.P, in cazul in care acesta este corect acordat si in stare de functionare, sau utilizarea acestuia in alte conditii decat cele prevazute de instructiunile de utilizare, va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare. /'ecutantul unei sarcini de munca are dreptul de a refuza e'ecutarea acesteia daca nu I se asigura mijloacele individuale de protectie necesare prevazute in normativ, fara ca refuzul sa atraga asupra sa masuri disciplinare. NOR3ELE GENERALE DE PROTECTIA 3UNCII 0 -;;0ormele generale in conformitate cu art.* cuprind principii generale de prevenire a accidentelor de munca si bolilor profesionale, modul de combatere a producerii acestora. 0ormele generale se aplica obligatoriu tuturor persoanelor juridice si fizice de pe teritoriul 6omaniei. Problemele mai importante reglementate de 0ormele ?enerale sunt: a" obligatiile si drepturile angajatilor privind securitatea si sanatatea in munca!se e'pune art.*.-*9" b" organizarea activitatii de protectia muncii in societate!se e'pune art..< si .)" c" atributiile personalului din cadrul serviciului de sanatate!se e'pune art.7*" d" comitetul de securitate si sanatate in munca!se e'pune art.::,:="

15

SC INTEGRATED SECURITY A.R. SYSTEM SRL

e" asigurarea supraveg%erii starii de sanatate!se e'pune art.7.77,:),=7,=;,=<,=),=9, ;1,;.,;:,;=,;<,;),<1,<*" f" pregatirea si instruirea personalului prin cele 7 forme - instructajul introductiv general!se e'pun art. 9=,99" - instructajul la locul de munca!se e'pun art. *1*,*1:" - instructajul periodic!se e'pun art. *1;, *1), *19" g" dotarea cu ec%ipament individual de protectie!se e'pun art. *77-*7=, *7), *79, *:7, *:=-*:)" %" acordarea materialelor igienico sanitare si a alimentatiei de protectie!se e'pun art.*=1-*=<" i" sarcinile de munca, munca femeilor si a tinerilor!se e'pun art.*;." j" organizarea timpului de munca si de odi%na, munca in sc%imburi G" efortul fizic l" ec%ipamentele te%nice, conditii obligatorii pe care trebuie sa le indeplineasca ec%ipamentul te%nic pentru a nu crea riscuri in e'ploatare m" crearea conditiilor de munca corespunzatoare la lucrarile unde e'ista zgomot, vibratii, microclimat necorespunzator NOR3E SPECI6ICE DE SECURITATE A 3UNCII 4NSS3" 0ormele (pecifice de (ecuritate a @uncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala, care cuprind prevederi minimum obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati din economia nationala in conditii de securitate a muncii. Prevederile tuturor normelor specifice se aplica cumulativ si au valabilitate nationala, indiferent de forma de organizare si de proprietate in care se desfasoara activitatea pe care o reglementeaza. (tructura fiecarei norme specifice are la baza abordarea sistematica a aspectelor de securitate a muncii, practicata in cadrul 0ormelor generale de protectie a muncii pentru fiecare element component al procesului de munca !e'ecutant-sarcina de munca-mijloace de productiemediu de munca".

LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor i protecia persoanelor
a" b" c" d" e" f" g" %" i" j" +ispoziii generale Paza i protecia prin societi specializate (isteme te%nice de protecie i de alarmare mpotriva efraciei @ijloace de protecie i de alarmare mpotriva efraciei +ispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare (elecia i angajarea personalului de paz i gard de corp 2testarea i pregtirea personalului de paz i gard de corp +otarea personalului de paz 2tribuiile personalului de paz i gard de corp 2tribuiile personalului de paz

16

SC INTEGRATED SECURITY A.R. SYSTEM SRL

TER3INOLOGIE In normele de protectia muncii se utilizeaza o serie de termeni sau notiuni specifice, e'plicitate in cele ce urmeaza : Accident de %unc' !abreviere 2.@.". ,tmarea violent a organismului, precum i into'icaia acut profesional, care au loc n timpul procesului de munc sau n ndeplinirea ndatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridic a contractului n baza cruia se desfoar activitatea i care provoac incapacitate temporar de munc de cel puin 7 zile, invaliditate ori deces. Accident %ajor. 2ccident de munc, de regul accident nuclear, incendiu sau e'plozie, care determin creterea brusc i masiv a morbiditii i mortalitii colectivitii umane situate n pro'ima vecintate a locului accidentului i8sau poluarea sever a mediului nconjurtor. Aco%odare $n %unc'. 2daptare a unor funcii ale organismului n concordan cu sc%imbrile produse n procesul de munc. Acti itate periculoas'. 2ctivitate n cadrul creia se poate declana un accident de munc sau o boal profesional, prin specificul unora dintre actele implicate sau printr-o realizare defectuoas a acestora. Adaptare a locului de %unc'. 4rganizare i amenajare a locului de munc n funcie de cerinele ergonomice, ndeosebi de igien a muncii, de psi%ologie a muncii i te%nice, corespunztor condiiilor fizice i psi%ice ale e'ecutantului. Adaptare $n %unc'. Eotalitate a modificrilor morfofuncionale ale organismului uman prin care se realizeaz concordana ntre capacitatea de munc a omului i cerinele muncii. Adolescent. 4rice t&nr n v&rst de la *= p&n la *) ani care nu mai este supus colarizrii impuse de legislaia naional. A!ent &iolo!ic. @icroorganisme, inclusiv microorganismele modificate genetic, culturile celulare i endoparaziii umani, care sunt susceptibile s provoace infecie, alergie sau into'icaie. A!ent canceri!en 4carcino!en". 4 substan, un preparat sau un procedeu, inclusiv substana sau preparatul degajat n urma unui procedeu, care, prin in%alare, ingestie sau penetrare cutanat, poate produce apariia cancerului ori poate crete frecvena apariiei acestuia. A!ent c/i%ic. 4rice element sau compus c%imic, singur sau n amestec, n stare natural sau fabricat, utilizat sau eliberat, inclusiv ca deeu, din orice activitate, indiferent dac este sau nu produs intenionat i este sau nu plasat pe pia. A!ent c/i%ic periculos. 4=" 4rice agent c%imic care ndeplinete criteriile de clasificare a substanelor periculoase n concordan cu criteriile din actele normative n vigoare, altele dec&t substanele care ndeplinesc numai criteriile de clasificare ca periculoase pentru mediu.

15

SC INTEGRATED SECURITY A.R. SYSTEM SRL

4-" 4rice agent c%imic care ndeplinete criteriile de clasificare ca preparat periculos conform actelor normative n vigoare, altele dec&t acele preparate care ndeplinesc numai criteriile de clasificare ca periculoase pentru mediu. 45" 4rice agent c%imic care, c%iar dac nu ndeplinete criteriile de clasificare ca periculos n conformitate cu alin. !*" i !.", datorit proprietilor fizico-c%imice, c%imice sau to'icologice i a modului n care este utilizat sau prezent la locul de munc poate s prezinte risc pentru securitatea i sntatea angajailor, incluz&nd orice agent c%imic care prezint valori limit de e'punere profesional conform ane'ei nr. 7*. A!ent %uta!en. 4 substan sau un preparat care, prin in%alare, ingestie sau penetrare cutanat, poate cauza anomalii genetice ereditare ori poate crete frecvena apariiei acestora. A!ent noci . 4rice factor c%imic, fizic sau biologic, prezent n procesul de munc i care poate constitui un pericol pentru sntatea angajailor !(in.: 2gent periculos, 0o'". Ali%enta*ie de protec*ie. 2limentaie suplimentar acordat gratuit anumitor categorii de angajai care lucreaz n condiii precizate de efort sau de mediu, pentru a completa msurile de cretere a rezistenei nespecifice a organismului, cu condiia ca no'ele de la locul de munc s nu depeasc limitele ma'ime admise. +ac no'ele depesc aceste limite, alimentaia respectiv nu poate ajuta la prevenirea unor mbolnviri. A%&ian*' de %unc'. #aracteristic material, moral, psi%ic sau social a mediului de munc. A%enajare a locului de %unc'. (tructurare spaial a locului de munc dup criterii ergonomice i de securitate a muncii, prin care se realizeaz eliminarea sau reducerea posibilitii de contact periculos al angajatului cu ec%ipamentele te%nice, materiile prime i materialele, adaptarea utilajului la datele antropometrice ale e'ecutantului, asigurarea unei poziii corecte de munc etc., precum i atenuarea sau eliminarea riscurilor din mediul fizic de munc. An!ajat. 4rice persoan angajat de ctre un angajator, inclusiv ucenici, elevi, studeni n perioada efecturii practicii profesionale, cu e'cepia personelor care desfoar activiti casnice. An!ajat independent. 4rice persoan, a crei activitate profesional concur la realizarea lucrrii. An!ajator. 4rice persoan fizic sau juridic care este titulara raportului de munc cu angajatul i n beneficiul creia este prestat munca de ctre angajat i care poart responsabilitatea unitii. At%os(er' e7plo1i '. 2mestec de aer n condiii atmosferice i substane inflamabile sub form de gaze, vapori, cea sau pulbere n care, dup aprindere, flacra se e'tinde la ntregul amestec. At%os(er' poten*ial e7plo1i '. Prin atmosfer potenial e'ploziv se nelege o atmosfer care poate deveni e'ploziv n urma condiiilor locale i operaionale. Audit $n do%eniul securit'*ii #i s'n't'*ii $n %unc'.

16

SC INTEGRATED SECURITY A.R. SYSTEM SRL

Proces sistematic de obinere a aprecierilor despre aciuni i evenimente de natura securitii i sntii n munc, pentru a stabili gradul de conformitate a aprecierilor cu criterii prestabilite, precum i de comunicare a rezultatelor ctre cei interesai. Autoritate co%petent'. 4rgan de specialitate al administraiei publice centrale i locale sau organismul, respectiv reprezentantul acestuia, abilitat ca, n e'erciiul autoritii de stat, s ia msuri obligatorii i s adopte reglementri n domeniul su de competen. ?ene(iciar. 4rice persoan fizic sau juridic pentru care se e'ecut lucrarea. ?oal' pro(esional'. 2feciune care se produce ca urmare a e'ercitrii unei meserii sau profesiuni, cauzat de ageni nocivi fizici, c%imici sau biologici, caracteristici locului de munc, precum i de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului n procesul de munc. ?oal' le!at' de pro(esiune. 5oal cu determinare multifactorial, la care unii factori determinani sunt de natur profesional. Ca&inet de protec*ie a %uncii. #entru metodologic cu caracter permanent pentru efectuarea instruirii i propagandei de protecie a muncii la nivelul agenilor economici. Calitate de protec*ie !din punctul de vedere al proteciei muncii". Proprietate a unui element de sistem de a nu genera factori de risc de accidentare i8sau mbolnvire profesional. Cau1e ale accidentelor de %unc' #i &olilor pro(esionale. -actori !nsuiri, stri, procese, fenomene, comportamente", proprii elementelor componente ale sistemului de munc, ce au provocat accidentul sau boala profesional i care, nainte de producerea acestor evenimente, erau prezeni n sistem ca riscuri. Cerin*e de securitate #i s'n'tate $n %unc'. #ondiii impuse elementelor sistemului de munc !e'ecutant - sarcin de munc - mijloc de producie - mediu de munc", stabilite prin legi, norme, normative, standarde, documentaii te%nice i instruciuni, n vederea prevenirii accidentelor de munc i bolilor profesionale. Co%parti%ent de protec*ie a %uncii. #ompartiment funcional de specialitate n cadrul structurii organizatorice desemnate prin lege a persoanelor juridice, care fundamenteaz deciziile privind activitatea de protecie a muncii i are atribuii specifice n realizarea acestora. Condi*ii de %unc'. Eotalitate a condiiilor n care se desfoar procesul de munc: te%nice !procedeele te%nice folosite n cadrul procesului, precum i caracteristicile te%nice ale mijloacelor de producie", organizatorice !ansamblul msurilor aplicate de organizare a muncii i a produciei" i de mediu !totalitatea caracteristicilor mediului fizic i social n care se desfoar producia". Coordonator $n %aterie de securitate #i s'n'tate pe durata e7ecu*iei lucr'rii. 4rice persoan fizic sau juridic mputernicit de ctre beneficiarul lucrrii i8sau de ctre angajator cu e'ecuia sarcinilor menionate la art. .=. din 0?P@ 8 .11. pe durata lucrrii. Cost al accidentelor de %unc' #i al $%&oln' irilor pro(esionale. *. /'presie valoric a consecinelor accidentelor de munc i bolilor profesionale. .. Indicator economic ce reflect toate efectele cuantificabile ale accidentelor de munc.

17

SC INTEGRATED SECURITY A.R. SYSTEM SRL

Culoare de securitate. #uloare creia i se atribuie o semnificaie specific, prestabilit, n cadrul semnalizrii de securitate, pentru a transmite mesaje de interdicie, de avertizare, de obligare, de salvare sau de prim ajutor. Cultur' celular': 6ezultatul creterii in vitro a celulelor izolate din organisme multicelulare. Di%inuarea capacit'*ii de %unc'. 6educere, parial sau total, a capacitii individuale de munc. Distan*' de protec*ie. +istana dintre prile active i carcasa de protecie, ngrdirile, balustradele, barele de protecie sau zona de manipulare. Distan*' de securitate. +istan minim admis ntre e'ecutant i sursa de risc, necesar pentru asigurarea securitii acestuia. Ec/ipa%ent indi idual de lucru. /c%ipament utilizat n procesul muncii pentru protejarea mbrcmintei personale mpotriva uzurii i murdririi e'cesive. Ec/ipa%ent indi idual de protec*ie. Eotalitate a mijloacelor cu care este dotat fiecare participant la procesul de munc pentru a fi protejat mpotriva aciunii factorilor de risc de accidentare i mbolnvire profesional. Ec/ipa%ent te/nic. @ainile, utilajele, instalaiile, aparatura, dispozitivele, uneltele i alte mijloace asemntoare utilizate n procesul muncii parte component a mijloacelor de producie. E aluare. 2ciune de determinare a aspectelor cantitative ale unui sistem analizat i rezultatul ei. E aluare a riscului de accidentare #i $%&oln' ire pro(esional'. 2ctivitate prin care se identific factorii de risc de accidentare i8sau mbolnvire profesional i se determin nivelul de risc. E aluare a securit'*ii %uncii. 2ctivitate prin care se estimeaz, valoric sau procentual, dimensiunea securitii muncii ntr-un sistem de munc determinarea nivelului de securitate. E7ecutant. 2ngajatul care realizeaz sarcina de munc. 6actori de risc de accidentare #i<sau $%&oln' ire pro(esional'. 3nsuiri, stri, procese, fenomene, comportamente proprii elementelor implicate n procesul de munc i care pot provoca accidente de munc sau mbolnviri profesionale cauze poteniale ale accidentelor de munc i bolilor profesionale. 6e%eie an!ajat' care al'ptea1'. 4rice femeie angajat care alpteaz i care i informeaz patronul asupra strii sale. 6e%eie an!ajat' !ra id'. 4rice femeie angajat gravid i care i informeaz patronul asupra strii sale. 6e%eie an!ajat' l'u1'. 4rice femeie angajat care a nscut de cur&nd i care i informeaz patronul asupra strii sale. 6ia&ilitate.

28

SC INTEGRATED SECURITY A.R. SYSTEM SRL

#alitate a unui produs, serviciu sau sistem de a fi utilizat sau de a funciona fr defeciuni un interval de timp determinat, corespunztor scopului pentru care a fost conceput. 6i#' de e aluare a riscurilor. +ocument centralizator al tuturor operaiilor de identificare i evaluare a riscurilor de accidentare i mbolnvire profesional prin care se finalizeaz aplicarea metodei de evaluare a riscurilor de accidentare i mbolnvire profesional pe loc de munc. 6or%are. 2ciune de a pregti, instrui, educa i rezultatul ei. 6rac*ii de pul&eri 4sau (i&re". *. -racia in%alabil de pulberi !fibre" care corespunde fraciei total inspirabile i reprezint cantitatea de pulberi !fibre" cu risc pentru sntate atunci c&nd acestea sunt reinute oriunde n aparatul respirator. .. -racia respirabil de pulberi !fibre" reprezint cantitatea de pulberi !fibre" cu risc pentru sntate atunci c&nd sunt reinute la nivel alveolar. -racia respirabil de pulberi !fibre" cuprinde particule cu diametrul mai mic de *1 Hm. ,alorile limit admisibile pentru pulberi sunt prezentate n ane'a nr. 7.. 6unc*ie de protec*ie. -uncie realizat de un mijloc de protecie prin care se combate aciunea unui factor de risc de accidentare i mbolnvire profesional asupra organismului uman sau numai se semnaleaz prezena unui asemenea factor de risc. 6unc*ie de securitate. -uncie a unui ec%ipament de munc, a unui dispozitiv, mijloc de protecie etc. prin care se asigur eliminarea e'istenei factorilor de risc de accidentare i8sau mbolnvire profesional. Grup ulnera&il la risc. ?rup de persoane departajat dup criterii de se', v&rst, stare fizic i8sau fiziologic i care ndeplinesc condiia specificat pentru persoanele vulnerabile !de e'emplu, grupuri vulnerabile la risc pot fi femeile, tinerii, persoanele %andicapate etc.". Instala*ii te/nico0utilitare. Prin instalaii te%nico-utilitare se neleg instalaiile electrice, de ventilaie, de iluminat i P(I aferente locurilor de munc. Instructaj de protec*ie a %uncii. @sur organizatoric de protecie a muncii reprezent&nd forma legiferat de instruire n domeniu la nivelul angajatorilor, av&nd ca scop asigurarea dob&ndirii de ctre angajai a cunotinelor de securitate a muncii. Instruc*iuni proprii de securitate a %uncii. #olecie de prevederi de protecie a muncii elaborate de angajator, a cror sfer de aplicare i obligativitate este limitat la unitatea emitent i care detaliaz i particularizeaz toate reglementrile din domeniul securitii i sntii muncii la condiiile concrete ale activitii desfurate de ctre aceasta. Loc de %unc' !abreviere $.@.". Ion delimitat n spaiu, n funcie de sarcina de munc, nzestrat cu mijloace de munc !utilaje, unelte, mijloace de transport, mobilier etc." i obiecte ale muncii necesare !materii prime, materiale, semifabricate etc.", organizat n vederea realizrii unei operaii, lucrri sau pentru ndeplinirea unei

21

SC INTEGRATED SECURITY A.R. SYSTEM SRL

funcii, de ctre unul sau mai muli e'ecutani cu pregtirea i ndem&narea necesare, n condiii te%nice, organizatorice i de protecie a muncii precizate. Lucr'tor de noapte. a" 2ngajatul care efectueaz n perioada nocturn cel puin 7 ore din timpul su zilnic de lucru. b" 2ngajatul susceptibil de a efectua n perioada nocturn o anumit parte din timpul su anual de lucru. Lucr'tor e7pus. 4rice angajat care se gsete n ntregime sau parial n zona periculoas. Lucr'tor la ideoter%inale. 2ngajatul care lucreaz n mod curent cu un ec%ipament cu ecran de vizualizare. Lucr'tor $n sc/i%&uri. 4ricare angajat al crui program de munc se nscrie n cadrul programului n sc%imburi. 3ana!e%ent al securit'*ii #i s'n't'*ii $n %unc'. #omponent a managementului general, care include structura organizatoric, activitile de planificare, responsabilitile, practicile, procedurile, procesele i resursele pentru elaborarea, implementarea, realizarea i revizuirea planului de securitate i sntate n munc. 3ateriale i!ienico0sanitare. @aterialele igienico-sanitare constituie mijloace de igien individual utilizate pentru prevenirea mbolnvirilor profesionale. 3'surare a no7elor la locul de %unc'. 2ciune de determinare a nivelului sau concentraiei no'elor la locurile de munc. 3ediu de %unc'. #omponent a sistemului de munc format din totalitatea condiiilor fizice, c%imice, biologice i psi%osociale n care e'ecutantul i desfoar activitatea. 3icroor!anis%. 4 entitate microbiologic, celular sau nu, capabil a se reproduce sau transfera material genetic. 3ijloace de produc*ie. Eotalitatea mijloacelor de munc !cldiri, instalaii, maini, unelte, mijloace de transport etc." i a obiectelor muncii !materii prime, produse intermediare etc." utilizate n procesul de producie a bunurilor materiale. 3ijloace de protec*ie. @ijloace prin intermediul crora se realizeaz protecia colectiv sau individual a angajailor mpotriva riscurilor de accidentare i mbolnvire profesional. 3unc' 4lucru2 acti itate" $n sc/i%&uri. 4rice mod de organizare a activitii n ec%ip, potrivit cruia angajaii sunt ocupai succesiv la un acelai post de munc, potrivit unui anumit ritm, inclusiv ritm rotativ, i care poate fi de tip continuu sau discontinuu, antren&nd pentru angajat necesitatea realizrii unei activiti n intervale orare diferite n raport cu o perioad dat zilnic sau sptm&nal. 3unc' $n pro!ra% de noapte !perioad nocturn". @unca prestat ntre orele ..,11 - 1;,11. Ni el de risc de accidentare #i $%&oln' ire pro(esional'. Indicator convenional ce e'prim sintetic i cumulativ dimensiunea riscurilor de accidentare i mbolnvire profesional e'istente ntr-un sistem de munc i care se determin n urma evalurii riscurilor de accidentare i mbolnvire profesional. Ni el de risc accepta&il.

22

SC INTEGRATED SECURITY A.R. SYSTEM SRL

0ivel de risc admis prin conveniile sociale n materie de securitate a muncii pentru desfurarea proceselor de munc. Ni el de securitate a %uncii. Indicator convenional ce e'prim global starea de securitate a muncii ntr-un sistem de munc, ce se poate determina indirect, prin stabilirea nivelului de risc !fiind invers proporional cu acesta", sau direct, pe baza evalurii securitii sistemului de munc. Noci itate. Proprietate a unui factor de risc de a produce efect duntor asupra organismului uman, afect&nd starea de sntate a acestuia. No7'. 2gent fizic, c%imic sau biologic cu aciune n mediul de munc asupra organismului uman, duntor sntii factor de risc de mbolnvire profesional. O&oseal'. /fecte ale solicitrii e'ecutantului, locale sau generale, nepatologice, reversibile dup o recuperare corespunztoare. Operator. 2ngajatul nsrcinat cu utilizarea unui ec%ipament te%nic. Pericol datorat unui a!ent. 6eprezint proprietatea intrinsec a unui agent de a afecta negativ starea de sntate. Pericol de accidentare #i $%&oln' ire pro(esional'. (urs a unei posibile leziuni sau afectri a sntii angajailor n timpul lucrului. Perioad' de repaus. 4rice perioad care nu aparine timpului de munc. Persoan' atestat'. Persoan ale crei competene ntr-un anumit domeniu au fost confirmate oficial de ctre un factor abilitat. Persoan' cali(icat'. Persoan care posed cunotinele i e'periena necesare, atestate printr-un act emis de o autoritate competent, pentru e'ecutarea unei lucrri, practicarea unei meserii etc. Persoan' e7pus'. 2ngajat care se afl integral sau parial ntr-o zon periculoas din punct de vedere al securitii i sntii n munc. Persoan' instruit' $n do%eniul securit'*ii #i s'n't'*ii $n %unc'. Persoan cu cunotine i deprinderi necesare pentru evitarea riscurilor de accidentare i8sau mbolnvire profesional. Post de lucru 4%unc'". *. /lement al structurii organizatorice a unei uniti economico-sociale ce const n ansamblul obiectivelor, sarcinilor, autoritii i responsabilitilor care, n mod regulat, revin spre e'ercitare unui component al unitii !unui e'ecutant". .. $oc pe care l ocup operatorul unui ec%ipament te%nic !main, instalaie, utilaj etc." pe parcursul desfurrii procesului te%nologic un ec%ipament poate s aib mai multe posturi de lucru. Pre edere de securitate #i s'n'tate $n %unc'.

23

SC INTEGRATED SECURITY A.R. SYSTEM SRL

Indicaie, dispoziie dintr-un act normativ etc., al crei scop este prevenirea accidentelor de munc i a bolilor profesionale. Pre enire a accidentelor de %unc' #i a &olilor pro(esionale. 2nsamblu de procedee i msuri luate sau planificate la toate stadiile de concepere, proiectare i desfurare a proceselor de munc, n scopul eliminrii sau diminurii riscurilor de accidentare i mbolnvire profesional. Pre enire intrinsec'. @sur de securitate care const n: - a evita sau a reduce c&t mai mult posibil pericolele, prin alegerea corespunztoare a caracteristicilor de proiectare - a limita e'punerea la pericolele care nu pot fi evitate sau care nu pot fi reduse suficient aceasta se realizeaz prin limitarea necesitii de intervenie a operatorului n zonele periculoase. Pri% ajutor. Eotalitate a aciunilor ntreprinse imediat dup producerea unui accident, inclusiv de munc, p&n la momentul interveniei cadrelor medicale de specialitate, cu scopul de a mpiedica periclitarea vindecrii bolnavului, fie prin apariia unor complicaii ce ngreuneaz actul terapeutic ulterior, fie printr-o evoluie nefavorabil urmat de instalarea unor infirmiti definitive sau de deces. Proces de %unc'. 6eprezint succesiunea n timp i n spaiu a aciunilor conjugate ale e'ecutantului i mijloacelor de producie n sistemul de munc. Protector. Parte a unei maini utilizat special pentru a asigura protecia prin intermediul unui obstacol fizic. 3n funcie de construcia sa, un protector poate fi denumit: carter, aprtoare, ecran, u, carcas de protecie etc. Protec*ie. *. 2ciune, act de aprare, de ocrotire !concret" fa de un pericol ansamblu de msuri !concrete, materializate" care protejeaz i rezultatul lor. .. +ispozitiv, sistem te%nic etc. care servete la protejare. Protec*ie colecti '. Protecie prin care se previne sau se diminueaz aciunea factorilor de risc de accidentare i mbolnvire profesional asupra a doi sau mai muli angajai. Protec*ie indi idual'. Protecie prin care se previne sau se diminueaz aciunea factorilor de risc de accidentare i mbolnvire profesional asupra unei singure persoane. Protec*ie inte!rat'. @odalitate de prevenire a accidentelor i bolilor profesionale const&nd n prevederea tuturor msurilor de protecie a muncii n e'clusivitate n faza de concepie a unei te%nologii, instalaii, maini etc. Protec*ie intrinsec'. @odalitate de prevenire a accidentelor i mbolnvirilor profesionale prin msuri de prevenire te%nice, respectiv prin aciunea asupra formei, aezrii, modului de montaj, principiului de funcionare sau de construcie a unei instalaii, maini, dispozitiv etc., fr a aduga elemente concepute special pentru realizarea securitii i sntii n munc. Repre1entant al an!aja*ilor cu atri&u*ii speciale pentru securitatea #i s'n'tatea an!aja*ilor.

24

SC INTEGRATED SECURITY A.R. SYSTEM SRL

4rice persoan aleas, selecionat sau desemnat s reprezinte angajaii acolo unde se ridic probleme referitoare la protecia securitii i sntii angajailor n timpul lucrului. Risc datorat a!en*ilor periculo#i. 6eprezint probabilitatea ca un agent periculos s afecteze negativ starea de sntate n condiiile utilizrii lui i8sau e'punerii la acesta. Risc de accidentare #i $%&oln' ire pro(esional'. #ombinaie ntre probabilitatea i gravitatea unei posibile leziuni sau afectri a sntii ntr-o situaie periculoas. Sarcin' de %unc'. Eotalitate a aciunilor care trebuie efectuate de e'ecutant prin intermediul mijloacelor de producie pentru a realiza scopul sistemului de munc. Securitate te/nic'. (tare a ec%ipamentelor te%nice implicate n procesul de producie n care este e'clus aciunea factorilor de risc proprii mijloacelor de munc asupra e'ecutantului. Se%nali1are de securitate #i<sau s'n'tate (emnalizarea care, raportat la un obiect, o activitate sau o situaie determinat, furnizeaz o indicaie sau o cerin referitoare la securitatea i8sau sntatea persoanelor la locul de munc i care se realizeaz, dup caz, prin intermediul unui panou, al unei culori, al unui semnal luminos sau acustic, al unei comunicri verbale sau al unui gest-semnal. Siste% de certi(icare a calit'*ii din punctul de edere al securit'*ii %uncii. (istem constituit legal din organisme de certificare, cu centre i filiale de certificare, respectiv laboratoare de ncercri, care are rolul de a aplica reglementrile legale referitoare la certificarea calitii din punctul de vedere al securitii muncii a ec%ipamentelor te%nice, de protecie individual i de lucru. Siste% de %unc'. 2nsamblu constituit de unul sau mai muli e'ecutani i mijloace de producie care, av&nd un scop de realizat, interacioneaz pe baza unui circuit informaional, n anumite condiii ale mediului de munc. Situa*ie periculoas'. 4rice situaie n care o persoan este e'pus unui sau mai multor pericole de accidentare i mbolnvire profesional, capabil!e" s genereze risc de accidentare i8sau mbolnvire. Solicitare 4a o%ului $n %unc'". @obilizare a funciilor i capacitilor fizice i psi%ofiziologice ca efect al aciunii cerinelor e'terne asupra e'ecutantului, n funcie de nivelul capacitii sale de munc. Supra e!/ere a s'n't'*ii. (upraveg%ere n scopul determinrii strii de sntate a unui angajat n urma e'punerii la factorii de risc specifici procesului de munc. Ti%p de %unc'. 3ntreaga perioad n care angajatul se afl la munc, la dispoziia angajatorului i n e'ercitarea activitii sau a funciei sale, n conformitate cu prevederile legislative n vigoare. TEn'r. 4rice persoan n v&rst de p&n la *) ani vizat de art. *)1, alin. !*". Utili1are a ec/ipa%entului te/nic.

25

SC INTEGRATED SECURITY A.R. SYSTEM SRL

4rice activitate care implic un ec%ipament te%nic, cum ar fi : pornirea, c&t i oprirea sa, funcionarea, transportarea, repararea, transformarea, ntreinerea, inclusiv curarea lui. Valoare0li%it' pentru a!ent canceri!en #i %uta!en. +ac nu se specific altfel, limita mediei ponderate n timp a concentraiei Jagentului cancerigen sau mutagenB n aer la nivelul respirator al angajatului n raport cu timpul, pe o perioad specificat !) ore sau termen scurt - ma'imum *= minute". Valoare li%it' &iolo!ic' a unui a!ent c/i%ic. #oncentraia limit a agentului n mediul biologic corespunztor, a metabolitului lui sau a indicatorului de efect. ,alorile limit biologice ale agenilor c%imici sunt prezentate n ane'a nr. 77. Valoare li%it' de e7punere pro(esional' pentru a!en*i c/i%ici. +ac nu se specific altfel, reprezint valoarea limit a mediei ponderate cu timpul, pe o perioad specificat !) ore sau termen scurt - ma'imum *= min", a concentraiei agentului c%imic n aer, n zona de respiraie a angajatului. ,alorile limit de e'punere profesional pentru agenii c%imici sunt prezentate n ane'ele nr. 7* i 7.. Con' de securitate. Ion n care este e'clus producerea accidentelor i8sau bolilor profesionale pentru e'ecutantul unei sarcini de munc. Con' periculoas'. (paiu n care se desfoar o activitate periculoas. 3n particular, orice zon din interiorul i8sau mprejurul unui ec%ipament te%nic n care o persoan este e'pus unui risc pentru securitatea sau sntatea sa.

26

S-ar putea să vă placă și