Sunteți pe pagina 1din 108

SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 

   

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
1  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

 
 
 
 
 
 
Programa analitică de instruire anuală a legătorilor de sarcină 
(conform PT CR 8-2009)  
 
Tema   Numărul orelor de 
predare 
  Teorie  Practică 
Elemente de prindere şi legare a sarcinii, tipuri  2  ­ 
constructive 
Cabluri, lanțuri, benzi     
Definiţii;   tipuri   constructive;   verificarea   în    2  2 
utilizare/exploatare   a cablurilor, lanțurilor, benzilor 
Obligațiile legătorului de sarcină  2   
Măsuri de prevenire a accidentelor la prinderea şi  1  2 
legarea sarcinilor 
Codul de semnalizare  2  2 
Legislație, reglementări, normative, instrucțiuni  1  ­ 
 

Recapitulaţie: 
Partea teoretică                                                10 ore 
Partea practică                                                    6 ore 
Verificarea însuşirii cunoştințelor                1 oră/cursant 
 
 

Legător de sarcină - persoană instruită şi autorizată să efectueze legarea şi fixarea


sarcinilor care urmează să fie ridicate cu ajutorul macaralei.

2  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

CUPRINS
I. ELEMENTE DE PRINDERE ŞI LEGARE A SARCINII, TIPURI CONSTRUCTIVE  5 
I.1.  Termenii şi definițiile  5 
I.2. Elementele de prindere şi legare a sarcinii  6 
I.2.1. CABLURILE  (ŞUFE)  6 
I.2.2. LANȚURILE  7 
I.2.3. CHINGI TEXTILE   10 
I.2.4. CÂRLIGE  15 
I.2.5. PALANE   17 
I.2.6. CHEI  22 
I.2.7. CLEŞTI 24 
II. OBLIGAȚIILE LEGĂTORULUI DE SARCINĂ  42 
III. MĂSURI DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR LA PRINDEREA ŞI LEGAREA   
SARCINILOR  45 
III.1. Prevenirea accidentelor în timpul operațiilor de manipulare mecanizat  45 
III.2. Reguli pentru legarea sarcinilor în macara şi dirijarea manevrării  47 
III.3.  Instrucțiuni de securitate a muncii pentru legătorii de sarcină  49 
III.4. Norme de sănătatea şi  securitatea muncii  78 
IV. CODURI DE SEMANLIZARE   91 
V. LEGISLAȚIE, REGLEMENTĂRII, NORMATIVE, INSTRUCȚIUNI  extras  din  PT R1  95 
– 2003, PT R14 – 2004. 
TESTE   106 
ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE    
BIBLIOGRAFIE   
 
 
 

 
 

3  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

4  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

I. ELEMENTE DE PRINDERE ŞI LEGARE A SARCINII, TIPURI CONSTRUCTIVE 
 
 
 
I.1.  Termenii şi definițiile 
 
 
1. bandă textilă ‐ fâşie textilă (materiale textile sau sintetice) cu care se înfăşoară sau se leagă 
o sarcină în scopul ridicării acesteia. 
2. cablu  de  oțel  ‐  organ  flexibil  alcătuit  din  mai  multe  sârme  sau  mai  multe  toroane, 
înfăşurate  elicoidal  în  jurul  unei  inimi  centrale,  în  unul  sau  mai  multe  straturi,  în  scopul 
legării,  suspendării,  ridicării  sau  tractării  sarcinilor  sau  părților  mobile  ale  instalațiilor  de 
ridicat.  
3. cârlig ‐ piesă din metal cu un capăt îndoit de care se atârnă sau se prinde o sarcină. 
4. eclisă ‐ piesă plată care serveşte la îmbinarea a două piese alăturate prin şuruburi, nituri 
sau bolțuri. 
5. elemente de legare şi  prindere a sarcinii  ‐ componente nefixate la instalația de ridicat şi 
care se află între instalație şi sarcină sau pe sarcină în scopul prinderii acesteia. 
6. funie  ‐  fir  lung  şi  gros  confecționat  din  mai  multe  fibre  vegetale  sau  din  fire  animale, 
precum şi din fibre sintetice, răsucite una în jurul alteia şi utilizat la suspendarea sarcinii. 
7. inima  cablului  ‐  partea  centrală  a  unui  cablu  în  jurul  căreia  se  înfăşoară  sârmele  sau 
toroanele  componente  ale  cablului.  Inima  cablului  poate  fi  metalică,  din  fire  sintetice, 
vegetale, minerale etc. 
8. lanț ‐ ansamblu format din mai multe zale sau eclise şi bolțuri, cuplat cu accesorii inferioare 
sau superioare, utilizat la suspendarea sarcinii sau transmiterea mişcării. 
9. sarcina  nominală  ‐  sarcina  maximă  pentru  care  au  fost  proiectate  şi  construite  cablurile, 
lanțurile,  funiile,  benzile,  cârligele  şi  elementele/dispozitivele  de  prindere  şi  tracțiune  a 
sarcinii. 
10. toron ‐ mănunchi din fire subțiri, răsucite împreună în acelaşi sens, din care se fabrică funii, 
cabluri etc. 
11. za ‐ fiecare dintre ochiurile unui lanț.  

5  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

I.2. ELEMENTELE DE PRINDERE ŞI LEGARE A SARCINII 

Elementele de prindere şi legare a sarcinii se împart în două categorii :  

‐ cârlige ‐ simple 
‐ duble
 
1. pentru sarcini individuale :  ‐ lanțuri 
‐ organe  ‐ frânghii 
flexibile  ‐ benzi de fibre poliester 

‐ dispozitive   ‐ traverse 
de prindere ‐ cleşti 
‐ electromagneți 

‐ bene 
2. pentru sarcini vărsate  ‐ graifăre 

Dispozitivele de prindere se folosesc în cazul manipulării aceluiaşi tip de sarcină. 
Traversele sunt grinzi metalice atârnate direct sau prin intermediul unui organ de prindere la 
cârligul  unui  organism  de  ridicat.  Acestea  sunt  folosite  la  ridicarea  sarcinilor  voluminoase  şi  în 
special a celor cu lungime mare (camioane, tractoare, motoare, legături de țevi, bare etc. ). 
Cleştii  prezintă  avantajul  că  timpul  necesar  prinderii  şi  desprinderii  sarcinii  este  redus  la 
minimum.  
Electromagneții  prin  simpla  închidere  sau  deschidere  a  circuitului  electric  se  realizează 
prinderea, respectiv desprinderea sarcinii 
Fiecare  cablu,  lanț,  funie,  bandă,  cârlig  şi  element  de  legare  şi  prindere  a  sarcinii  folosit  la 
instalații  de  ridicat  trebuie  să  aibă  un  marcaj  (plăcuță  sau  inel),  care  trebuie  să  cuprindă 
informațiile referitoare la producător sau reprezentantul său autorizat, şi numărul documentului 
de omologare/certificare.  

I.2.1. CABLURILE  (ŞUFE) 
 
Organ  flexibil    format  din  mai  multe  sârme  (cablu  simplu)  sau  mai  multe  toroane  (cablu 
compus)  înfăşurate  elicoidal,  sprijinite  pe  o  inimă  centrală,  într‐unul  sau  mai  multe  straturi 
suprapuse  şi  utilizate  pentru  suspendarea  sarcinilor  sau  transmiterea  mişcării  la  instalații  de 
ridicat.  
În funcție de sarcina de ridicare se folosesc cabluri cu un braț, cu mai multe brațe (2,3 Sau 4 
brațe). 

6  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

Cabluri cu 1 braț: 

   
Tip ochi‐ochi  Tip rodanta‐ Tip ochi‐rodanta  Tip ochi‐cârlig  Tip ochi‐cârlig cu 
  rodanta    culisant  autoblocare 
 

Cabluri cu 4 brațe:

Tip inel‐cârlig  Tip inel‐cârlig 
Tip inel‐cârlig  Tip inel‐cârlig  Tip inel‐chei de 
Tip inel‐inel  cu inel şi  rotativ cu inel şi  Tip inel‐ochiuri
cu autoblocare  turnatorie  tachelaj 
siguranță  siguranță 

I.2.2. LANȚURILE 

Lanț ‐ ansamblu format din mai multe zale sau eclise şi bolțuri, cuplat cu accesorii inferioare 
sau superioare, utilizat la suspendarea sarcinii sau transmiterea mişcării. 

LANȚ DE RIDICAT GRAD 80 
 

   
 
 
 
 

7  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

Accesorii lanț  
1. Inel de otel tip MS 

Material: grad 80, oțel aliat 
Factor de siguranță: 4 X WLL 
Standard: EN 1677‐4 / DIN 5688 
Finisaj: vopsit galben 

 
 
2. Cârlig cu ochi şi siguranță grad 80 tip P‐6714A 
 

Material: oțel aliat , grad 80 
Factor de siguranță: 4 X WLL 
Standard: EN 1677‐2 
Finisaj: vopsit roșu 

8  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT C
CURS   AUTO
ORIZARE     L E SARCINĂ 
LEGĂTOR DE
   

3. Cârrlig rotant ccu autobloccare (selfloccking) tip GK
KE 

 
4. Che
eie de împrreunare tip P‐6860 
 

Material: ggrad 80, oțel aliat 
Factor de siguranță: 4 X WLL 
Standard: EEN 1677‐4 
Finisaj: vop
psit galben 

9  ORTUL S.R.L. 
S.C. CONFO
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

5. Dispozitiv cu 4 brațe 

Tabel mărimi 
 
Diametru lanț (mm)  Portanța  (kg) 
  0 – 45º  60º 
6  2360  1700 
7  3150  2240 
8  4250  3000 
10  6700  4750 
13  11200  8000 
16  17000  11800 
20  26500  19000 

1. bandă textilă ‐ fâşie textilă (materiale textile sau sintetice) cu care se înfăşoară sau se leagă 
o sarcină în scopul ridicării acesteia. 

I.2.3. CHINGI TEXTILE  

1. Dispozitiv de ridicare cu un braț (chingă plată poliester 100%) 

10  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

2. Dispozitiv de ridicare cu două brațe  (chingă plată poliester 100%) 

3. Dispozitiv de ridicare cu patru brațe (chingă plată poliester 100%) 

11  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

4. Protecție din poliuretan pentru chingi textile 
 
Protecție cu o față                                Protecție cu două fețe 

 
 
Instrucţiune de exploatare, verificare şi întreţinere a chingii textile şi manşoanelor de protecţie

1. Scop şi domeniu de aplicare.  
Prezenta instrucțiune descrie modul de exploatare, întreținere şi inspecție al chingilor textile 
şi manşoanelor de protecție .
2. Documente de referință:  
2.1.  Instrucțiuni de lucru ale producătorului.  
2.2.  Prescripții tehnice ISCIR PTR 14‐2004.
2.3.  CE/EN 1492 ‐ 2 – 2000.  
3. Instrucțiuni.  
3.1.  Instrucțiuni de verificare, exploatare întreținere şi scoatere din uz.  
3.1.1. Verificarea zilnică: Se efectuează la începutul fiecărei etape de lucru de către utilizator / 
legătorul de sarcină.  
Verificarea zilnică constă în:
F Aspectul cusăturilor şi a elementelor de protecție ale frânghiilor şi chingilor;
F Existența etichetei de marcaj şi a clarității datelor de pe etichetă.
F Cârligul/cârligele sunt curate (fără urme de uleiuri sau unsori consistente); 
F Cârligul/cârligele  să  nu  prezinte  asperități  care  pot  produce  uzuri  ale  gaşelor  pe 
interiorul acestora; 
F Cârligul macaralei să se rotească uşor. 
3.1.2.  Verificarea efectuată cu periodicitate de cel puțin o dată la două săptămâni: Verificarea 
se efectuează de către responsabilul  cu dotarea SDV din dotarea societății.  
Verificarea periodică constă în : 
F Aspectul cusăturilor şi a elementelor de protecție ale frânghiilor şi chingilor; 
F Starea benzilor țesute ale chingilor; 
F Existența etichetei de marcaj şi a clarității datelor de pe etichetă. 

12  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

3.1.3.  Instrucțiuni de exploatare. 
Întotdeauna  se  pregăteşte  operațiunea  de  ridicare  cu  atenție  înainte  de  a  se  executa 
operațiunea de ridicare; 
Elementele de legare a sarcinilor se aşează în aşa fel pe sarcină, ca alunecarea acestora în 
timpul ridicării şi transportului sarcinii să fie exclusă; 
Se verifică lungimea şi portanța de ridicare specificate în eticheta chingii ;  
Chingile trebuie să fie astfel aşezate încât cotada să fie bine echilibrată (exemplu foto 1);  
Pentru pachetele cu lungimea de peste 2,5 m. chingile se vor aşeza printre suporții de lemn 
de la exterior ; 
Nu se ridică sarcina cu chingi răsucite sau împletite;  
Îmbinările portante şi legăturile între cârlig şi sarcină trebuie să fie echidistante;  
Manşonul de protecție va cuprinde zona de contact cu marginile tăietoare ale mărfurilor; 
Nu se cotează sarcina fără manşon de protecție atunci când sarcina are muchii tăietoare;  
Ridicarea sarcini cu chingi se va executa fără smucituri;  
După  stivuirea  mărfurilor  în  nave,  trailere  sau  la  teren  (atunci  când  se  descarcă  de  pe 
vagoane), tragerea chingilor se face  manual; 
Atunci când chingile nu pot fi trase manual de sub sarcină (chingile sunt prinse între stivele 
de  pachete/role,  muchii  ascuțite  sau  alte  obstacole)  se  ridică  sarcina  şi  se  stivuieşte 
corespunzător, astfel încât operațiunea de tragere a chingilor să se execute uşor, materialul 
textil şi manşoanele de protecție să nu fie deteriorate;  
Este interzisă tragerea chingilor cu cârligul macaralei;  
Transportul  mărfurilor  se  va  executa  fără  şocuri  la  ridicarea  ,  coborârea  şi  aşezarea 
acestora.  
În  timpul  perioadei  de  utilizare,  se  vor  face  verificări  frecvente  pentru  detectarea 
defectelor  sau  deteriorărilor,  incluzând  deteriorări  ascunse  de  murdărie,  care  ar  putea 
afecta folosirea în condiții de siguranță a chingilor.  
Dacă există vreun dubiu în legătură cu integritatea chingii/chingilor utilizate acestea se scot 
imediat din exploatare;  
Este interzisă utilizarea chingilor la sarcini mai mari decât cele înscrise pe etichetă;  
Este interzisă folosirea chingilor pentru ridicarea sarcinilor cu aderență la sol;  
Este  interzisă  lăsarea  şi  păstrarea  sarcinilor  în  stare  ridicată  pe  elementele  de  legare  a 
sarcinilor;  
3.1.4.  Instrucțiuni de întreținere.  
) Depozitarea  chingilor  se  face  în  locuri  uscate,  pe  capre  confecționate  în  acest  sens  sau 
adunate în formă de colac;  
) Se interzice uscarea chingilor în apropierea de surse de căldură sau flacără deschisă;  
) Transportul la şi de la zona de încărcare/descărcare se face mecanizat, utilizând mijloace de 
transport curate şi care nu afectează starea tehnică şi aspectuală a chingilor;  
) Chingile se vor feri de contactul cu agenți corozivi;  
) Este interzis transportul chingilor şi a elementelor de legătură prin târâre pe sol;  
) Spălarea chingilor se poate face cu detergent pe bază de gaz şi clătite cu apă;  
 
 

13  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

3.1.6.  Criterii de scoatere din uz ale elementelor de legare a sarcinilor.  
) Desfacerea, răsfirarea, ruperea sau destrămarea cusăturilor;  
) Fisurarea sau ruperea benzilor țesute ale chingilor;  
) Uzuri  pronunțate  pe  suprafața  elementelor  de  legare  a  sarcinilor,  provenite  din 
exploatare normală (foto 2,3).;  
) Degradarea stratului protector prevăzut pentru sarcini cu suprafețe abrazive;  
) Degradarea stratului protector de pe buclă, aplicat prin cusătura chingii;  
) La  arderi  constante  pe  orice  porțiune  a  elementelor  de  legare  a  sarcinilor,  inclusiv  pe 
stratul de protecție;  
) Orice  deteriorare  evidentă  în  manşonul  de  protecție  indică  o  deteriorare  potențială  a 
chingii, tăieturile longitudinale sau transversale în protecție necesită o atentă inspectare 
atentă a materialului textil;  
) La alungirea permanentă mai mare de 10% a elementelor de legarea sarcinilor;  
) În cazul comportării necorespunzătoare la proba de casă;  
) Tăieturile longitudinale sau transversale, tăieturile sau deteriorările de cusătură, chingile 
ies din exploatare (foto 4).  
) Deteriorările  prin  frecare  sau  ardere  sunt  indicate  de  către  fibrele  materialului  de 
protecție care prezintă un aspect lustruit şi care poate cauza fuziunea fibrelor , indicând o 
slăbire sau o rupere a miezului (foto 5).  
 

FOTO 1                                                                        FOTO 2 
 

14  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT C
CURS   AUTO
ORIZARE     L E SARCINĂ 
LEGĂTOR DE
   

                   FOTO   3                                        FO
OTO   4                                                   FOTO   5 
 
 
I.2
2.4. CÂRLIGE 
 
Sunt  piese din m
metal cu un
n capăt îndo
oit de care sse atârnă sau se prindee o sarcină.
 
1. Cârrlig pentru rridicat tablaa pe orizontală tip BW

Material :: Oțel înalt aaliat 
Produs fin
nit : vopsit 

bel dimensiiuni 
Tab

15  ORTUL S.R.L. 
S.C. CONFO
 
SUPORT C
CURS   AUTO
ORIZARE     L E SARCINĂ 
LEGĂTOR DE
   

2. Cârrlig grad 8 tip P‐6714A
A  

Speecificații tehhnice 
Maaterial: oțel aliat , grad  8  
Facctor de siguuranța: MBLL echivalentt cu 4 X 
sarrcina maxim mă de lucru  
Staandard: EN 1677‐2  
Finisaj: vopsit roșu dispon nibil galvanizat 
sauu în culoarea originală  
Cerrtificare : ceertificat de ttestare se p
poate 
elib
bera la cereere 

3. Cârrlig cu sigurranța de alu
unecare pe cablu  

4. Cârrlig cu tija cu autoblocaare tip GKTT 

Material : Oțel înalt aliat 
Standard : EN 1677‐3 
Produs finit : vopsit 
 

16  ORTUL S.R.L. 
S.C. CONFO
 
SUPORT C
CURS   AUTO
ORIZARE     L E SARCINĂ 
LEGĂTOR DE
   

I.2
2.5. PALAN
NE  
 
1. Palan manual cu braț tip LB‐90A 
 

 
Model  0..75 Tone  1.5 Tone 
1 3.0 Tone  6.0 Tone 
Capacitate (tone)   0.75  1.5  3.0  6.0 
Înălțime rridicare (m)   1.5  1.5  1.5  1.5 
Sarcina te
estată (kg)   940  1900  3800  7500 
Forța aplicată de traggere (kg)  14  24  32  36 
Nr. coloanne al lanțulu
ui   1  1  1  2 
Diametru lanț (mm)   6.0  8.0  10.0  10.0 
Greutateaa netă (kg)   7.2  11.8  23  33 
  A  145  175  203  203 
  B   86  100  118  118 
Dimensiune (mm)  C   122  130  150  205 
D  30  35  40  50 
H  320  380  480  600 
L   280  410  410  410 

2. Palan manual cu lanț tip KC‐70A 

17  ORTUL S.R.L. 
S.C. CONFO
 
SUPORT C
CURS   AUTO
ORIZARE     L E SARCINĂ 
LEGĂTOR DE
   

             [0.5
5 t, 1 t, 2 t]                     [[3 t, 5 t]                             [10 t]                                        [20 t] 
 
Model  0.5 Tone  1.00 Tona 2.00 Tone
2 3.00 Tone 5.00 Tone  10.00 
Tone 
Capacitatee (tone)   0.5  1.0  2.0  3.0  5.0  10. 
Înălțime riidicare (m)   2.5  2.5  3.0  3.0  3.0  3.0 
Sarcina tesstată (kg)   750  1500  3000  4600  7500  12500 
Forța apliccată de trageere (kg)   23  30  36  34  41  41 
Nr. coloan
ne al lanțuluii   1  1  1  2  2  4 
Diametru lanț (mm)   6.0  6.0  8.0  8.0  10.0  10.0 
Greutatea netă (kg)   10  12  20  27  43.5  83 
  A  131  140  161  161  186  207 
Dimensiun ne (mm)  B   127  158  187  199  253  398 
C   270  317  414  465  636  798 

Instrucţţiune de expploatare, veerificare şi întreţinere


î a paanelor manuale

1. Scop şi d domeniu de e aplicare.  


Prezeenta  instru ucțiune  desscrie  modu ul  de  explloatare,  înttreținere  şşi  inspecție
e  palanelorr 
manuale cu lanț tip KC C 70‐A.  
2. Docume ente de refe erință: 
2.1.  Insstrucțiuni dee lucru ale p
producătoru ului.  
2.2.  Preescripții teh
hnice ISCIR PPTR 14‐2004 4.  
2.3. CE//EN EN 1802 2‐2./ DIN 56684  
2.4.  Dirrectiva 98/337/CE  
3. Instrucțiuni.  
3.1. Insttrucțiuni dee verificare, exploatare întrețineree şi scoateree din uz.  
3.1.1. VVerificarea zzilnică: Se eefectuează lla începutul fiecărei ettape de lucrru de către  utilizator // 
legătoru ul de sarcină.  
Verifficarea zilniccă constă înn: 
) Aspectul zzalelor de laanț;  
) Existența  etichetei  de  d marcaj  şi 
ş a  claritățții  datelor  de 
d pe  etich
hetă,  privin
nd  portantaa 
palanului manual cu lanț. 
) Cârligul/câârligele să ffie asiguratee.  
3.1.2.  VVerificarea  efectuată ccu periodicitate de cel  puțin o dattă la două ssăptămâni:  Verificareaa 
se efecttuează de căătre respon nsabilul SDV
V .  
 

18  ORTUL S.R.L. 
S.C. CONFO
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

Verificarea periodică constă în : 
) Aspectul zalelor de lanț; 
) Măsurarea zalelor de lanț, acestea să se încadreze în limita maximă de uzură;  
) Verificarea inelelor de oțel şi măsurarea uzurii acestora.  
) Existența etichetei de marcaj şi a clarității datelor de pe etichetă.  
3.1.3.  Instrucțiuni de exploatare. 
Întotdeauna  se  pregăteşte  operațiunea  de  ridicare  cu  atenție  înainte  de  a  se  executa 
operațiunea de ridicare; 
Înainte  de  a  lua  palanul  din  punctul  fix  de  ancorare  asigurați‐vă  că  nu  este  nici  o  sarcină 
prinsă la cârligul palanului; 
Fixați palanul cu cârligul de punctul fix de ancorare sau de un cărucior de palan: 
Partea unde se află lanțul de manevrare trebuie să fie către operator.  
o Pentru a ridica încărcătura , lanțul de manevră trebuie tras către dreapta.  
o Pentru a cobori încărcătura, lanțul de manevră trebuie tras către stânga.  
Nu se ridică sarcina cu landurile răsucite sau împletite;  
Ridicarea sarcini se va executa fără smucituri;.  
Dacă există vreun dubiu în legătură cu integritatea lanțurilor, accesoriilor pentru lanț  sau 
dispozitivelor utilizate acestea se scot imediat din exploatare; 
Este interzisă utilizarea palanelor la sarcini mai mari decât cele înscrise pe etichetă;  
Este interzisă folosirea palanelor manuale pentru ridicarea sarcinilor cu aderență la sol; 
Este  interzisă  lăsarea  şi  păstrarea  sarcinilor  în  stare  ridicată  pe  elementele  de  legare  a 
sarcinilor;  
Încercați palanul fără încărcătură atât în ridicare cât şi în coborâre.  
In caz de folosire cu un cărucior asigurați‐vă că căruciorul se mişcă liber şi verificați direcția 
mişcării trăgând lanțul de manevră.  
 
  Important!!!! Trageți lanțul de manevră în mod regulat şi lent pentru a evita ricoşeuri 
  în  timpul  operației  de  ridicare  şi  coborâre  a  încărcăturii  şi  pentru  a  evita  oscilații  ale 
  încărcăturii.  
 
Palanul  trebuie  utilizat  doar  pentru  ridicare  pe  verticală,  nu  utilizați  niciodată  palanul  în 
plan orizontal sau oblic.  
Nu lucrați şi nu staționați sub o sarcină ridicată de un palan;  
Palanul  este  un  aparat  manual  de  utilizat  doar  cu  ajutorul  mâinilor  direct  pe  lanțul  de 
manevra;  
Nu folosiți nici un alt obiect pentru a mari puterea de tragere a lanțurilor;  
Palanul  trebuie  utilizat  doar  pentru  a  ridica  sarcini  cu  greutate  egală  sau  inferioară 
portanței nominale exprimată în daN/Kg indicată pe eticheta în aluminiu;  
Controlați  lanțul  de  ridicare  să  fie  corect  montat  cu  sudurile  spre  exteriorul  roții  de 
transmisie şi să nu se fi răsucit;  
Controlați punctul de ancorare al palanului să fie sigur şi să garanteze greutatea sarcinii de 
ridicare;  

19  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT C
CURS   AUTO
ORIZARE     L E SARCINĂ 
LEGĂTOR DE
   

In  cazul folosirii palanelo
or cu două ssau mai multe bucăți d de lanț de riidicare, asiggurați‐vă caa 
lan
nțurile să nuu înfăşoare pe ele înselle;  
Controlați ca llamele de siguranță alee cârligelor să fie bine îînchise;  
Palanul manual nu trebuie să fie niciodată moto orizat;  
Lannțul de ridiccare nu trebbuie niciodaată folosit pentru a legaa sarcina dee ridicat;  
Nuu  expuneți  lanțul  la  teemperaturi  excesive  sau 
s în  locurri  unde  sun nt  prezente e  materialee 
abrazive  sau cchimice. 
 
R
Relația de lu
ucru maxim
mă în regim ccu tempera
atura de lucrru 
 
T
Temperatura
a de lucru  W
WLL/DOR ‐ t °°C
‐40 < t < 200 ‐40 << t < 300  ‐40 < t < 400 t > 400 
1
100 %  9
90 %  75 %  Nu see lucrează 

20  ORTUL S.R.L. 
S.C. CONFO
 
SUPORT C
CURS   AUTO
ORIZARE     L E SARCINĂ 
LEGĂTOR DE
   

3.1.4.  C
Criterii de sccoatere din uz ale elem
mentelor de legare a sarcinilor.  

                                                   
Zale îndoitee, deformatee                    ZZale crestate, îndoite   
pmax. > 1,05 * p ; l
> max. > 1,03 ** l ;  
 
Alungirea mai maare de 5% în n orice 
 
element a lanțulu ui de ridicat 
 
ATENTIE:  Căderea  saarcinii  cauzaată  de  avarierea  lanțuului  de  ridiicat  cauzează  direct  sau  indirectt 
pericol asu
upra vieții saau sănătățiii oamenilor care se aflăă în zona dee lucru.  
  
3.1.5.  Instrucțiuni de întreținee.  
După folosire şi înainte de depozzitare, periaați lanțul şi lubrifiați‐l.  
Palanul manual cu lan nț nu necessită întreține eri speciale.  
Controlații  şi  încercaați  aparatu
ul  în  mod  periodic  cu  c personaal  specializaat  urmând d 
normativeele europen ne de siguranță.  
Țineți palaanul în depo ozit în pozițție verticalăă şi atârnat de un puncct fix şi evitaați ca lanțull 
de ridicaree să atingă podeaua. 
 

21  ORTUL S.R.L. 
S.C. CONFO
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

I.2.6. CHEI 
 
1. Chei de tachelaj omega cu piuliță şi siguranță tip P‐6033 ‐ SLING SHACKLES 

Specificații tehnice 
Material : otel înalt aliat, Grad 8 
Factor de siguranță : MBL egal cu 5 x WLL 
Standard :US Fed RR‐C‐271 Tip IVA Clasa 3, Grad B 
Produs finit : Galvanizat 
Temperatura de lucru : ‐ 20°C / +200°C 
Certificate  :  Fără  taxe  suplimentare  aceste  produse  sunt  însoțite  la  livrare  de  certificat 
material (materie primă), testul de sarcină sau declarație de conformitate EC. 

22  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

Instrucțiuni de utilizare a cheilor de tachelaj


 ANSAMBLAREA CHEILOR DE TACHELAJ  
asigurați‐vă că bolțul este înşurubat strâns corect;  
asigurați‐vă că bolțul are mărimea potrivită pentru a fi filetat la maxim, marginea interioară 
a bolțului să atingă corpul cheii de tachelaj;  
dacă bolțul nu intră în mod corect , acesta poate fi din cauză că acesta este îndoit sau din 
cauza nealinierii orificiilor cheilor de tachelaj;  
nu înlocuiți bolțul decât cu acelaşi tip, mărime şi portanță;   
înainte  de  inutilizare,  selectați  cheile  de  tachelaj  în  funcție  de  sarcina  maximă  de  lucru 
pentru operațiunea respectivă;  
dacă există condiții extreme sau anumite şocuri în timpul utilizării, acestea trebuie luate în 
considerație înainte de folosirea tipului cheilor de tachelaj.  
TEMPERATURA  
Temperatura de lucru  Limita maximă a temperaturii de lucru 
0 ‐ 200°C  100% din sarcina maximă admisă  
0 ‐ 300°C  90% din sarcina maximă admisă 
0 ‐ 400°C  75% din sarcina maximă admisă 
> 400°C  NU SE UTILIZEAZĂ
 
Înainte de utilizare, cheile de tachelaj se verifică pentru a fi siguri că:  
corpul şi bolțul să fie de aceiaşi mărime şi tip;  
corpul şi filetul bolțului nu sunt deformate, filetarea bolțului executându‐se cu uşurință;  
nu utilizați cheia de tachelaj fără siguranță;   
corpul şi bolțul să nu prezinte crăpături sau deformări ale materialului;  
cheile  de  tachelaj  nu  se  modifică,  repară  sau  redimensionează  prin  sudură,  încălzire  sau 
îndoire, pentru că acestea vor afecta sarcina maximă de lucru;  
asigurați‐vă că sarcina este prinsă în mod corect de cheia de tachelaj;  

23  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT C
CURS   AUTO
ORIZARE     L E SARCINĂ 
LEGĂTOR DE
   

I..2.7. CLEŞTTI 
1. Cle
ește (gafa) d
de ridicat tip
p HHC 

o Clește  pentru  ridicarea  şi  manipularea  tablelor  groase  şi  pacheteelor  de  tab blă,  diferitee 
stru
ucturi metaalice, țevi.  
o Bolțul cleştelui nu deterio orează lanțu ul. 
o Vârrful ascuțit eeste util atu
unci când esste înserat îîntr‐un spațțiu mai mic.. 
o Punnctul  de  aşezare  se  afflă  pe  spateele  cleştelui.  Acest  design  unic  faace  extrem
m  de  uşoarăă 
sco
oaterea cleşştelui de sub sarcină (  tabla groassă se poate  stivui fără  a se face se eparații dinn 
material lemnos).  
o Corrpul este făcut din oțel înalt aliat  forjat, trataat termic peentru a avea o durabilitate foartee 
mare din mom mentul în care este pus în exploataare.  
o Tipul HHC‐G esste echipat cu un mâneer pentru operarea uşo oară. 

24  ORTUL S.R.L. 
S.C. CONFO
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

 
 
Instrucţiune de exploatare, verificare şi întreţinere a gafelor (cleşti) pentru manipulat tabla groasă

1. Scop şi domeniu de aplicare 
Prezenta instrucțiune descrie modul de exploatare, întreținere şi inspecție al gafelor de 5 tf 
pentru manipulat tabla .  
2. Documente de referință:  
2.1. Instrucțiuni de lucru ale producătorului şi proiectantului.  
2.2. Prescripții tehnice ISCIR PTR 14‐2004.  
3. Instrucțiuni.  
3.1. Instrucțiuni de verificare, exploatare întreținere şi scoatere din uz.  
3.1.1.Verificarea zilnică:  
Se efectuează la începutul fiecărei etape de lucru de către utilizator / legătorul de sarcină. 
Verificarea zilnică constă în: 
F Aspectul plăcilor de metal, să nu existe fisuri şi uzuri ale materialului;
F Existenţa marcajului (pansonului) cu portanta gafei
F Integritatea siguranțele piulițelor;
F Verificarea bolțurilor, acestea sa nu prezinte fisuri sau deformări;
F Rola de lanț să nu prezinte fisuri sau deformări
F Lanțurile sau cablurile care prind gafele să nu prezinte deformări sau uzuri peste limitele
admise.
F Cheile  de  tachelaj  sau  cheile  de  împreunare  (cuple)  să  nu  prezinte  deformări  sau 
uzuri peste limitele admise.
3.1.2.  Verificarea efectuată cu periodicitate de cel puțin o dată la două săptămâni. Verificarea 
se efectuează de către responsabilul cu dotarea SDV din dotarea societății.  
 Verificarea periodică constă în:
F Aspectul plăcilor de metal, să nu existe fisuri şi uzuri ale materialului;  
F Existența marcajului (pansonului) cu portanta gafei. 
F Integritatea siguranțele piulițelor; 
F Verificarea bolțurilor, acestea să nu prezinte fisuri sau deformări; 
F Rola de lanț să nu prezinte fisuri sau deformări. 
 
 

25  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

3.1.3.  Instrucțiuni de exploatare.  
) Întotdeauna se pregăteşte operațiunea de ridicare cu atenție înainte de a se executa 
operațiunea de ridicare; 
) Elementele de legare a sarcinilor se aşează în aşa fel pe sarcină, ca alunecarea acestora 
în timpul ridicării şi transportului sarcinii să fie exclusă. 
) Ridicarea sarcini cu gafele se va executa fără smucituri; 
) După stivuirea mărfurilor în nave, trailere sau la teren (atunci când se descarcă de pe 
vagoane), este interzisă lovirea gafelor. 
) După stivuirea cotadelor de tabla, gafa se aşează pe tabla, apoi macaragiul, la comanda 
legătorului de sarcină ridică ansamblul de gafe. 
) Este interzisă utilizarea gafelor la sarcini mai mari decât cele marcate pe gafe; 
) Este interzisă folosirea gafelor pentru ridicarea sarcinilor cu aderență la sol;  
) Este interzisă lăsarea şi păstrarea sarcinilor în stare ridicată pe elementele de legare a 
sarcinilor.
3.1.4.  Instrucțiuni de întreținere.  
) Depozitarea gafelor se face în locuri uscate;  
) Transportul la şi de la zona de încărcare/descărcare se face mecanizat, utilizând mijloace de 
transport curate şi care nu afectează starea tehnică şi aspectuală a gafelor;  
) Gafele se vor feri de contactul cu agenți corozivi;  
) Este interzis transportul gafelor şi a elementelor de legătură prin târâre pe sol;  
) Gresarea rolei de prindere a gafei.  
3.1.5. Criterii de scoatere din uz ale elementelor de legare a sarcinilor.  
) Uzuri pronunțate pe suprafața elementelor de legare a sarcinilor, provenite din exploatare 
normală  
) La alungirea permanentă mai mare de 10% a elementelor de legarea sarcinilor;  
) În cazul comportării necorespunzătoare la proba de casă;  

26  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

2. Clește orizontal tip FHX / FHSX 

Pentru ridicare pe orizontală şi transportarea tablei.  
Cleștii au o formă compactă şi o greutate relative mică dar cu capacitate mare de ridicare . 
Cleștii tip FHX / FHSX trebuiesc folosiți numai în pereche sau mai multe perechi.  
Capacitatea de ridicare şi deschiderea cleştelui este marcată pe acesta.  
Tipul FHS este furnizat cu deschiderea mai mare față de tipul FH . 
La livrare cleştii sunt însoțiți de Certificat de Calitate de suprasarcină emis de producător. 

 
 

 
 

 
 

27  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

Instrucţiune de exploatare, verificare şi întreţinere a cleştilor orizontali


1. PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE 
Clemele  de  ridicare  pe  orizontală  cu  placa  de  siguranță  Terrier  FH(X),  FHS(X)  şi  THSK  sunt 
create special pentru ridicarea pe orizontală şi transportul tablei rigide. Clema este alcătuită dintr‐
un corp, camă şi siguranță. Cama funcționează de asemenea ca o cheie de ridicare ce asigură ca 
sarcina să fie ținută ferm în timp ce se efectuează ridicarea.  
 
2. APLICATII FH(X), FHS(X) 
Cleştii  Terrier  FH(X),  FHS(X)  şi  THSK  sunt  potriviți  numai  pentru  ridicarea  şi  mutarea  pe 
orizontală  a  tablei  rigide  şi  structurilor  unde  este  posibilă  poziționarea  cleştilor  pe  o  suprafață 
plată de contact. Cleştii trebuie folosiți numai în pereche sau mai multe perechi. In acest ultim caz, 
preferabil cu o grindă de ridicare.  
TDH Cleștii Terrier TDH sunt destinați numai pentru ridicarea şi mutarea pe orizontală atât a 
tablei flexibile şi tablei formate, acolo unde este posibilă poziționarea cleştelui pe o suprafață plată 
de contact. Cleştii TDH trebuiesc folosiți numai în pereche sau mai multe perechi.  
THSK  Cleştii  Terrier  THSK  sunt  destinați  numai  pentru  mutarea  pe  orizontală  a  tablei  şi 
pachetelor  de  tablă,  acolo  unde  este  posibilă  poziționarea  cleştelui  pe  o  suprafață  plată  de 
contact. Cleştii trebuiesc folosiți numai în una sau mai multe perechi, in acest ultim caz, preferabil 
cu o grindă de ridicare. Numai dacă foile de tablă nu se îndoaie (deformează), una sau mai multe 
plăci pot fi încărcate pentru o singură ridicare. Când sunt folosite mai multe perechi, fiecare cleşte 
ar trebui să ridice o parte egală din sarcina totală. 

3. PROTECȚIA MUNCII ‐ EVITAȚI SITUAȚIILE PERICULOASE PENTRU VIAȚA UMANĂ  
$ Nu lucrați niciodată cu  cleştele de ridicare netestat sau neaprobat.  
$ Mențineți tot timpul o distanță sigură când ridicați şi nu stați niciodată sub sarcină. 
$ Nu folosiți cleştele dacă este deteriorat;  
$ Dacă aveți dubii contactați firma de la care ați cumpărat produsul.  
$ Nu ridicați niciodată mai mult de o placă sau un pachet.  
$ Nu ridicați niciodată o placă cu greutatea mai mare decât cea admisă (W.W.L.), care este 
indicată pe clemă şi în Certificatul de testare.  
$ Nu ridicați niciodată o placă mai subțire sau mai groasă decât deschiderea fălcii, aşa cum 
este ea menționată pe cleşte şi în Certificatul de testare.  
$ Dacă folosiți mai multe cleşti de ridicare în acelaşi timp prevedeți‐le cu lanțuri sau cablu de 
lungime  suficientă,  pentru  a  vă  asigura  că  unghiul  dintre  lanțuri  sau  cabluri  nu  este  mai 
mare de 60º.  
$ Dacă folosiți simultan mai multe cleşti pe fiecare parte a plăcii de tablă, folosiți o bară de 
egalizare  şi  cabluri  sau  lanțuri  de  lungime  suficientă  pentru  a  vă  asigura  că  ocheții  de  pe 
cleşti nu sunt supuşi unor forțe laterale.  
$ Nu aşezați cleştele pe suprafețele în pantă sau conice ale plăcii sau structurii care trebuie 
ridicată.  
$ Curățați  orice  grăsime,  ulei,  murdărie,  coroziune  sau  bavuri  de  pe  placa  de  ridicat,  in 
punctul unde se aplică clema.  

28  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT C
CURS   AUTO
ORIZARE     L E SARCINĂ 
LEGĂTOR DE
   

$ Durritatea suprrafeței plăciii nu trebuiee să fie mai mare de 37 7 HrC (345 H Hb, I166 N/mm2).  


$ Cleşti se vor fo olosi numai în condiții aatmosferice e normale. 
ELEMENTEE DE SIGURA ANȚĂ  
) Asiggurați‐vă caa ochetul saau furca clem mei nu suntt supuse la fforțe lateraale .  
) O ccădere liberră sau rotiree necontrolaată la cârliggul macaraleei poate cau uza avariere ea cleştelui.. 
Dacca acest luccru se întâm mplă verificaați dacă cleşştele mai este în stare b bună de fun ncționare. 
) Cleştele de rid dicare nu treebuie folosite pentru crearea de leegături perm manente.  
) Cleştii trebuiesc întreținu uți la un inteerval regulaat – cel puțiin o dată pee lună. Vezii capitolul ““ 
Întrreținere”. 
) Nu  modificați  cleştele priin sudură, p polizare, etcc. deoarecee aceasta po oate avea efect adverss 
în cceea ce privveşte funcțio onarea şi siguranța cle eştelui şi din
n această caauza producce nulitateaa 
oriccărei  formee  de  garan nție  a  prod dusului.  Pentru  aceastta  folosiți  numai  com mponentelee 
origginale Terrier!  
) Orice  folosire  necorespu unzătoare  a  a cleştelui  şi/sau  neconformareaa  cu  instru ucțiunile  dee 
lucru şi de pro otecție a mu uncii poate  pune în pe ericol sănătaatea şi viațaa operatoru ului şi/sau aa 
celoor din preajjmă.  
Observațiii speciale peentru modeelele FH(X), FHS(X), TD DH şi modelu ul THSK  
Cleşttii  pot  fi  plaasați  laterall  la  un  unghi  maxim  de 
d 15º,  num mai  atunci  ccând  nu  sunnt  încărcații 
peste sarcina nominaală la un unghi față de  vârf permis. Capacitatea acestorr cleşti a fosst calculatăă 
pe  baza  unghiului  maaxim  față  de  d vârf,  de  60º.  In  cazzul  situațiilo
or  cu  un  unnghi  mai  mare, 
m atuncii 
sarcina  no
ominală  treb buie  redusăă  proporțional,  în  confformitate  cu c următoru ul  desen  de
e  încărcare.. 
Cu sarcina asigurată, u un unghi maxim față de vârf de 60 0º este aplicabilă şi sarrcina nomin nală este dee 
50% din saarcina maxim mă admisă. Temperatu ura mediuluui de utilizare a cleştiloor standard este între ‐‐
40º şi +100 0ºC. 

 
 

29  ORTUL S.R.L. 
S.C. CONFO
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

4.RIDICAREA  
) Verificați dacă sarcina limită de lucru (W.L.L.) a clemei este suficientă pentru sarcina creată 
în situația de ridicare;  
) Ataşați cleştele de ridicare la mecanismul de ridicare;  
• Direct la cârligul macaralei, printr‐un ochet de siguranță.  
• Prin intermediul unei zale de cuplare sau za tip “D”  
• Prin intermediul unei şufe din cablu sau lanț, dacă este necesar, împreună cu o za de 
cuplare sau za tip “D”  
) Asigurați‐vă că toate ataşamentele au fost testate şi sunt la tonajul necesar; 
) Asigurați‐vă că toate elementele de cuplare sau zalele sunt destul de largi pentru a permite 
cleştelui să se mişte liber în cârlig; 
) Verificați dacă clema nu are vreun defect vizibil; 
) Verificați dacă cama se deschide şi închide uşor; 
) Verificați dacă dinții camei nu au murdării şi dacă este nevoie curățați cu o perie de sârmă; 
) Eliminați orice grăsime, murdărie sau bavură de pe placa la punctul unde se prinde cleştele; 
) Deschideți cleştele: 
) Plasați falca cât mai mult în interiorul plăcii de ridicat şi asigurați‐vă că cleştele este astfel 
poziționat încât să echilibreze sarcina când aceasta este ridicată; 
) Ridicați încet , pentru a permite forța de ridicare să fie aplicată; verificați dacă cleştele nu 
alunecă; 
) Asigurați‐vă că sarcina este într‐o poziție stabilă înainte de a desprinde cleşte  
Ridicarea cu cleștele THSK  
) Poziționați cleștele pe placa (cablul sau lanțul deja atașat segmentului dințat, şi asigurați‐vă 
că lanțul sau cablul nu este răsucit);  
) Strângeți cleștele ferm cu mâna;  
) Tensionați cablurile sau lanțurile cu cârligul macaralei, în timp ce interiorul fălcii presează 
ferm pe marginile plăcii;  
) Sarcina poate fi acum ridicată cu atenție;  
) In timpul transportului încărcăturii, asigurați‐vă că o tensiune constantă este menținută în 
lanțuri sau şufe;  
) Pentru  descărcare,  cârligul  macaralei  trebuie  coborât  astfel  încât  cleştii  nu  mai  sunt 
solicitați de sarcină:  
) Cleştii pot fi acum scoşi de pe sarcină. 
 
5. ÎNTREȚINERE  
Verificați  condiția  generală  a  clemei  cel  puțin  odată  pe  lună  –  vezi  şi  Capitolul 
“DEZASAMBLAREA/ASAMBLAREA”. Nu mai folosiți cleştele dacă: 
) Corpul este desfăcut sau deformat, în special la colțurile fălcilor.  
) Ochetul de ridicare şi/sau piesele de conectare sau furca (acolo unde este cazul) au 
deformări vizibile.  
) Cama şi/sau dinții pivotului nu mai sunt ascuțite.  
) Bolțurile ocheților sunt vizibil deformați.  
) Lipsesc bolțuri de reținere.  

30  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT C
CURS   AUTO
ORIZARE     L E SARCINĂ 
LEGĂTOR DE
   

) Marcajul de pe clem mă nu mai eeste lizibil. 
Depinzândd de defectu ul/proasta funcționare notată:  
) dezzasamblați şşi curățați cclema ‐  vezzi cap. 6 DEZASAMBLARE/ASAMBLARE sau faaceți reviziaa 
la ccentrele de reparații  reecunoscute (vezi si cap p. 7 – REVIZIA) 
 
6a. DEZASA AMBLAREA A / ASAMBLLAREA PENTTRU MODELELE FH(X), FHS(X), TD DH 
Cleșttii  pot  fi  cu  ușurință  dezasamblaț
d ți  în  scopull  curățării  şi 
ş inspecțieii.  Vă  rugăm
m  să  folosiții 
următoareea procedurră. 
¾ Sco oateți bolțul de reținere (4) şi bolțul camei (3)  
¾ Sco oateți cama(2)  
¾ Currățați toate părțile cu u un degresan nt standard  
¾ Unggeți bolțul ccamei (3) cu u ulei de rullment  
¾ Asaamblați toatte părțile în n ordine inveersă 
¾ Înto otdeauna în nlocuiți bolțțurile de rețținere(4) cu bolțuri noi originale cu ajutorul cciocanului 
¾ Elim minați oricee bavură cu ajutorul unei pile 
 

 
 
6b. DEZASA AMBLAREA A/ASAMBLA AREA PENTR RU MODELELE THSK 
Cleșttii  pot  fi  cu  ușurință  dezasamblaț
d ți  în  scopull  curățării  şi 
ş inspecțieii.  Vă  rugăm
m  să  folosiții 
următoareea procedurră.  
¾ Scooateți bolțul de tension nare (6) cu o
o șurubelnițță din bolțul dintelui (5 5)  
¾ Bolțul dintelui poate fi îm mpins în afarră şi cama(3 3) poate fi scoasă  
¾ Scooateți siguraanța (7) şi bolțul (4) şi p plăcile laterrale(2) pot ffi îndepărtatte de pe cle eşte  
¾ Currățați toate părțile cu u un degresan nt standard  
¾ Asaamblați toatte părțile în n ordine inveersă  
¾ Cânnd înlocuiți părți ale cleemei, întotd deauna folo osiți piese originale Terrrier.  
¾ Elim
minați oricee bavură cu ajutorul unei pile. 

31  ORTUL S.R.L. 
S.C. CONFO
 
SUPORT C
CURS   AUTO
ORIZARE     L E SARCINĂ 
LEGĂTOR DE
   

 
 
7. REVIZIA
A  
Cel  puțin 
p odatăă  pe  an,  sau
u  dacă  s‐a  produs  o  avariere, 
a cleeştele  trebu
uie  inspectaat,  testat  şii  
dacă este nnecesar  repparat. 

8. LISTA DEE DEFECȚIU
UNI 

Defecțțiune   Caauza posibilăă   Acțiune  


Sarcinaa alunecă   Sarcina este murdară Curățați saarcina  
Pivvotul şi/sau caama murdară   Curățați cleştele  
Pivvotul şi/sau caama tocite   Reparați cleştele  
Fălcile sunt descchise   Refuzați clleştele  
Ochetuul de ridicare nnu pivotează bbine   Occhetul are suprasarcină Refuzați clleștele  
Furca nnu pivotează bbine  Furca are suprassarcină Refuzați clleștele  
Corpul cleștelui  se în
ndoaie   Cleema are supraasarcină Refuzați clleștele  
Ochetuul de ridicare aare aspect ovaal   Cleema are supraasarcină Refuzați clleștele  
Bolțul ccamei este înddoit Cleema are supraasarcină Reînnoiți b
bolțul camei  
Lipsescc bolțuri de rețținere   Asamblare incorrectă Puneți bolțuri de reținere noi 
Cleștelee se închide/d
deschide greu   Cleeștele este uzaat  Refuzați clleștele  
Cleeștele este mu urdar  

9. CUM SĂ
Ă FOLOSIM C
CORECT CLEEŞTELE DE R
RIDICARE O
ORIZONTALĂ
Ă  
 

32  ORTUL S.R.L. 
S.C. CONFO
 
SUPORT C
CURS   AUTO
ORIZARE     L E SARCINĂ 
LEGĂTOR DE
   

3. Cle
ește verticall tip TNMK / TNMKA 

Cleșttele tip TNM MK nu lasă  urme, echipat cu 2 protecții sinttetice. Cleștele poate  fi folosit in n 


ridicare, m
manipularea şi transporrtarea tablei din oțel, in nox, aluminium, plăciloor de lemn şşi marmură  
Cleșttele este bloocat când este închis şii deschis.  
La livvrare cleștii sunt însoțițți de Certificcat de Calitate de suprrasarcină em
mis de producător. 
 

33  ORTUL S.R.L. 
S.C. CONFO
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

4. Clește vertical tip TSU / STSU / TSU‐R 

Pentru  ridicare  şi  transportarea  tablei  şi  structurilor  de  tablă  în  toate  pozițiile  (orizontal, 
vertical şi pe laterală). Braț articulat.  
Cleştii tip TSU/STSU sunt echipate cu mecanism de siguranță, asigurându‐se ca cleştele să nu 
alunece când este aplicată forța de ridicare şi când sarcina este coborâtă. Cleştele este blocat când 
este închis şi deschis. Capacitatea de ridicare şi deschidere a cleştelui sunt marcate prin pansonare 
pe acesta.  
Tipul STSU este furnizat cu deschiderea mai mare față de tipul TSU.  
Tipul  TSU‐R  este  folosit  pentru  ridicarea  şi  transportarea  tablei  de  inox  şi  structurilor  din 
inox.  Bolțul,  pivotul  şi  ştiftul  sunt  din  inox.  Corpul  şi  mânerul  sunt  placate  cu  nichel  pentru 
prevenirea coroziunii datorită contaminării cu carbon. La livrare cleştii sunt însoțiți de Certificat de 
Calitate de suprasarcină emis de producător. 

34  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

Instrucţiune de exploatare, verificare şi întreţinere a cleştilor verticali

1. PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE  
Numele  de  cleme  de  ridicare  cu  placă  de  siguranță  Terrier  derivă  din  mecanismul  de 
siguranță încorporat, care consistă într‐un dispozitiv de blocare, un arc de tensionare şi o manetă. 
De  îndată  ce  maneta  a  fost  acționată,  mecanismul  de  siguranță  menține  o  tensiune  constantă  a 
camei pe placa de oțel asigurând astfel că clema nu alunecă când se aplică forța de ridicare. Când 
o  sarcină  este  ridicată,  forța  de  strângere  a camei  este  mărită  de  greutatea  sarcinii.  Sistemul  de 
siguranță  asigură  de  asemenea  că  clema  nu  se  va  desprinde  de  placă  atunci  când  sarcina  este 
coborâtă.  
Informații suplimentare pentru cleștele tip TSVLA‐R(X)  
Clemele de ridicare tip TSVLA‐R (X) au fost proiectate pentru ridicarea şi manevrarea plăcilor 
de oțel inox. Pentru a preveni coroziunea datorată contaminării cu carbon, cleştii sunt prevăzuți cu 

35  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

componente  din  otel  inox  şi  cu  corp  şi  maneta  nichelate.  Datorită  acestor  caracteristici  aria  de 
contact  dintre  fălcile  cleştelui  şi  placa  de  inox  nu  mai  trebuie  să  fie  curățată  de  eventualele 
reziduuri de carbon după ce s‐a făcut manipularea.  
 
2. APLICAȚII 
Cleștele  Terrier  cu  placa  de  siguranță  au  fost  proiectate  numai  pentru  ridicarea  şi 
transportarea plăcilor şi structurilor din oțel care asigură posibilitatea de plasare a cleştelui pe o 
suprafață plată de contact.  
Următoarele observații se referă la modelele  TS(N)‐H, STSN‐H.TE‐H,  STE‐H Aceste modele 
au, în mod special, un segment “dur” şi un bolț “dur” şi pot fi folosite pentru ridicarea plăcilor şi 
structurilor de oțel cu o duritate maximă de 45 HrC, (429 HB, 1450 N/mm2). 
Modelele 1 TSHP şi 1,5 TSHP au trei bolțuri pentru o presare solidă şi de aceea sunt pretabile 
la ridicarea profilelor cu bulb plat.  
Următoarele se aplică doar la modelele TSVLA‐R(X) Modelele TSVLA‐R(X) au fost proiectate 
numai pentru ridicarea de plăci şi structuri din otel inox. Care au un punct de contact plat. Acolo 
unde clește a fost folosit la ridicarea de plăci/structuri din oțel carbon , ele nu mai pot fi folosite la 
ridicarea de plăci/structuri din inox fără riscul de contaminare cu carbon.  
Poziții  acceptabile  de  operare  Depinzând  de  modelul  de  cleştele,  următoarele  poziții  de 
lucru se pot folosi :  
¾ Numai poziții verticale (modelele TS,TE si TLCS)  
¾ Atât din poziții verticale cât şi orizontale (modelele TSVLA si MP)  
¾ Din toate pozițiile (modelele TSVLA(X), STSVLA(X),TSVLA‐R(X) and TLCU)  
Observație:  O  limită  redusă  a  sarcinii  de  lucru  (w.1.1.)  se  aplică  pentru  ridicarea  din  alte  poziții 
decât cea verticală. 
 
3.  PROTECȚIA MUNCII  
F Nu lucrați niciodată cu o cleștele de ridicare netestată sau neaprobată 
F Mențineți tot timpul o distanța sigură când ridicați şi nu stați niciodată sub sarcină 
F Nu folosiți cleştele dacă este deteriorat.  
F Nu ridicați niciodată mai mult de o placă 
F Nu  ridicați  niciodată  o  placă  cu  greutatea  mai  mare  decât  cea  admisă(w.w.l.),  care  este 
indicată pe clemă şi în Certificatul de testare 
F Nu ridicați niciodată o placă mai subțire sau mai groasă decât deschiderea fălcii, aşa cum 
este ea menționată pe cleşte şi în Certificatul de testare 
F Aveți grijă când ridicați dintr‐o altă poziție decât cea verticală. Sarcina de lucru admisibilă 
poate fi considerabil mai mică în aceste situații 
F Dacă folosiți mai multe cleşti de ridicare în acelaşi timp prevedeți‐le cu lanțuri sau cablu de 
lungime suficientă, pentru a asigura că unghiul dintre lanțuri sau cabluri nu este mai mare 
de 600 mm  
F Dacă folosiți simultan mai multe cleşti pe fiecare parte a plăcii de tablă, folosiți o bară de 
egalizare şi cabluri sau lanțuri de lungime suficientă pentru a asigura că ocheții de pe cleşti 
nu sunt supuşi unor forțe laterale 

36  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

F Nu aşezați cleştele pe suprafețele în pantă sau conice ale plăcii sau structurii care trebuie 
ridicată 
F Curățați  orice  grăsime,  ulei,  murdărie,  coroziune  sau  bavuri  de  pe  placa  de  ridicat,  in 
punctul unde se aplică clema 
F Duritatea suprafeței plăcii nu trebuie să fie mai mare de 37 HrC (345 Hb, I 166 N/mm2).  
F Clești se vor folosi numai în condiții atmosferice normale.  
ELEMENTE DE SIGURANȚĂ  
F Asigurați‐vă că ochetul sau furca clemei nu sunt supuse la forțe laterale  
F O cădere liberă sau rotire necontrolată la cârligul macaralei poate cauza avarierea cleştelui. 
Daca acest lucru se întâmplă verificați dacă cleştele mai este în stare bună de funcționare 
F Cleştele de ridicare nu trebuie folosite pentru crearea de legături permanente 
F Cleştii trebuiesc întreținuți la un interval regulat – cel puțin o dată pe lună. Vezi capitolul “ 
Întreținere”  
F Nu modificați cleştele prin sudură , polizare, etc.  deoarece aceasta poate avea efect advers 
în ceea ce priveşte funcționarea şi siguranța cleştelui  
F Orice  folosire  necorespunzătoare  a  cleştelui  şi/sau  neconformarea  cu  instrucțiunile  de 
lucru şi de protecție a muncii poate pune în pericol sănătatea şi viața operatorului şi/sau a 
celor din preajmă.  
 
4. RIDICAREA 
F Verificați dacă sarcina limită de lucru (W.I.I.) a clemei este suficientă pentru sarcina creată 
în situația de ridicare 
F Ataşați cleştele de ridicare la mecanismul de ridicare :  
• Direct la cârligul macaralei, printr‐un ochet de siguranță  
• Prin intermediul unei zale de cuplare sau za tip “D”  
• Prin intermediul unui şling din cablu sau lanț, dacă este necesar, împreună cu o za de 
cuplare sau za tip “D”  
F Asigurați‐vă că toate ataşamentele au fost testate şi sunt la tonajul necesar  
F Asigurați‐vă că toate elementele de cuplare sau zalele sunt destul de largi pentru a permite 
cleştelui să se mişte liber în cârlig  
F Verificați dacă clema nu are vreun defect vizibil  
F Acționați maneta pentru a verifica dacă cleştele se deschide şi închide uşor  
F Verificați dacă dinții camei nu au murdării şi dacă este nevoie curățați cu o perie de sârmă  
F Eliminați orice grăsime, murdărie sau bavură de pe placa la punctul unde se prinde cleşte  
F Folosiți maneta pentru a deschide cleştele  
F Plasați falca cât mai mult în interiorul plăcii de ridicat şi asigurați‐vă că cleştele este astfel 
poziționat încât să echilibreze sarcina când aceasta este ridicată 
F Închideți cleştele prin acționarea manetei complet înapoi  
F Ridicați încet, pentru a permite forța de ridicare să fie aplicată. Verificați dacă cleştele nu 
alunecă.  
 
 
 

37  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

5. INTRETINERE  
Verificați condiția generală a clemei cel puțin odată pe lună. Nu mai folosiți cleştele dacă : 
F Corpul este desfăcut sau deformat ,în special la colțurile fălcilor  
F Ochetul de ridicare şi/sau piesele de conectare sau furca (acolo unde este cazul) au 
deformări vizibile  
F Cama şi/sau dinții pivotului nu mai sunt ascuțite  
F Arcul este strâns sau rupt  
F Mecanismul de blocare cu manetă a devenit ineficient sau nu mai funcționează  
F Bolțurile ocheților sunt vizibil deformați  
F Lipsesc bolțuri de reținere  
F Gaura penei este murdară 
F Marcajul de pe clemă nu mai este lizibil.  
Depinzând  de  defectul/proasta  funcționare  notată:  ‐  dezasamblați  şi  curățați  clema  sau 
faceți revizia la centre de reparații recunoscute.  
 
6.  DEZASAMBLAREA  /  ASAMBLAREA  PENTRU  MODELELE  TS(X)  /  STS(X)  /TE(X)  /  STE(X)  /TLCS 
/TSHP  
o Deschideți clema până la capăt  
o Scoateți arcul de tensionare (9); in cazul modelelor 0,75 TS, ITS, 1,5 STSN, 1,5 TE, 1,5 STE, I 
TSE, and 2 TLCS mai întâi scoateți bolțul de reținere din ansamblul camei (10) 
o Scoateți bolțul de reținere (10) şi bolțul camei(7)  
o Apăsați  pe  ochetul  de  ridicare  (5)  în  interior  până  când  bolțul  ochetului  (6)  poate  fi  scos 
prin gaura de montaj 
o Scoateți ochetul de ridicare (5) şi ansamblul camei (2) 
o Demontați  maneta  (4)  prin  scoaterea  bolțului  de  reținere(10)  şi  scoateți  ansamblul  de 
blocare (3) afară din clemă 
o Scoateți pivotul (8)  
o Curățați toate părțile cu un degresant standard  
o Ungeți toate bolțurile cu unsoare de rulmenți  
o Ungeți arcul cu ulei dacă este necesar  
o Asamblați toate părțile în ordine inversă 
o Întotdeauna înlocuiți bolțurile de reținere (10) cu bolțuri noi originale 
o Întotdeauna înlocuiți șurubul (11) şi piulița (12) cu altele noi  
o Când înlocuiți părți ale clemei, întotdeauna folosiți piese originale   
o Eliminați orice bavură cu ajutorul unei pile. 

38  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT C
CURS   AUTO
ORIZARE     L E SARCINĂ 
LEGĂTOR DE
   

 
7. REVIZIA
A  
Cel  puțin 
p odatăă  pe  an,  sau
u  dacă  s‐a  produs  o  avariere, 
a cleeştele  trebu
uie  inspectaat,  testat  şii  
dacă este nnecesar  repparat. 

8. LISTA DE DEFECTIU
UNI POSIBILE

Defecțiuune  Cauza posibilă 
C A
Acțiune 
Sarcin
na alunecă   Sarcina eeste murdarăă  Curățați sarccina  
Pivotul şii/sau cama m
murdară  Curățați cleşştele  
Pivotul şii/sau cama tocite   Reparați cleşştele  
unt deschise  
Fălcile su Refuzați cleşştele  
Ochettul de ridicarre nu  Ochetul aare suprasarcina   Refuzați cleşştele 
pivoteează bine  
Furca nu pivotează bine   Furca aree suprasarcin
nă   Refuzați cleşştele 
Corpuul cleștele se îndoaie   Clema arre suprasarcină   Refuzați cleşştele 
Ochettul de ridicarre are aspectt  Clema arre suprasarcină   Refuzați cleşştele 
oval  
Arc deefect   Arcul este uzat   Reparați cleșștele  
Shackkle pins bent   Clema arre suprasarcină   Refuzați cleşştele 
Lipsessc bolțuri de reținere   Asamblarre incorectă   Puneți bolțuuri de reținerre noi  
Cleşteele se închidee/deschide  Șanțul peenei este muurdar  Curățați cleşştele  
greu   Cleștele eeste uzat  Refuzați cleşştele  
Cleștele eeste murdar   Curățați cleşştele 

39  ORTUL S.R.L. 
S.C. CONFO
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

9. CUM SĂ FOLOSIM CORECT CLEŞTELE DE RIDICARE VERTICALĂ  

40  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

41  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

II. OBLIGAŢIILE LEGĂTORULUI DE SARCINĂ 

Legarea şi fixarea sarcinilor se face numai de către muncitori instruiți în acest scop, denumiți 
“legători de sarcină”.  
Legător  de  sarcină  poate  fi  orice  persoană,  care  a  împlinit  vârsta  de  18  ani,  nu  are  nici  o 
infirmitate  corporală,  este  sănătos  şi  a  fost  instruit  special  pentru  a  îndeplini  această  funcție  în 
unitatea, secția, şantierul sau sectorul care exploatează macaraua.  
Legătorul  de  sarcină  efectuează  legarea  şi  fixarea  sarcinilor  în  cârligul  macaralei,  le 
urmăreşte  în  timpul  manipulării,  semnalizează  macaragiului  manevrele  pe  care  trebuie  să  le 
execute şi eliberează sarcinile după aşezarea lor corectă la locul dorit.  
Legătorul de sarcină are următoarele atribuții principale:  
F să  cunoască  şi  să  aplice  regulile  de  verificare  a  organelor  de  legare  şi  dispozitivelor  de 
prindere precum şi normele şi instrucțiunile de exploatare a macaralei a căror respectare 
depinde de el;  
F să  cunoască  şi  să  aplice  codul  de  semnalizare, cu  eventualele  completări  ale  unității  care 
utilizează macarale, pentru a putea indica în orice moment macaragiului manevrele pe care 
urmează  să  le  execute;  în  acest  scop,  se  va  plasa  în  locuri  din  care  să  poată  vedea  orice 
persoană situată în câmpul de acțiune al macaralei; dacă acest lucru nu este posibil, el va fi 
ajutat de alte persoane; se admite şi semnalizarea cu steaguri colorate sau alte mijloace, 
acolo  unde  condițiile  de  lucru  necesită  acest  lucru;  în  asemenea  cazuri,  codul  de 
semnalizare va fi elaborat de unitatea care exploatează macaraua, iar legătorii de sarcină şi 
macaragiii vor fi instruiți şi examinați în ceea ce priveşte semnalizarea pe baza acestui cod;  
F să supravegheze zilnic organele de legare şi dispozitivele de prindere cu care lucrează, prin 
verificarea aspectului exterior, înscriind în registrul de evidență a supravegherii macaralei 
respective  constatările  sale  cu  privire  la  starea  tehnică  a  acestora;  se  recomandă  ca 
organele de legare şi dispozitivele de prindere să fie date în primire unuia dintre legători 
care va răspunde de păstrarea lor corespunzătoare;  
F să folosească la legarea şi transportul sarcinilor numai organe sau dispozitive inscripționate 
cu sarcinile maxime admise, înscrise vizibil pe o placă sau pe un inel, şi să nu lege sarcini a 
căror  greutate  depăşeşte  sarcina  admisă  pentru  organul,  dispozitivul  sau  macaraua 
respectivă, ținând seama şi de înclinarea ramurilor de cablu sau lanț;  
F să nu utilizeze organe de legare şi dispozitive de prindere care nu sunt înscrise în evidența 
unității, secției sau şantierului;  
F să aleagă mijloace de legare corespunzătoare greutății şi formei sarcinii; la macaralele cu 
două  mecanisme  de  ridicare,  să  lege  sarcina  la  mecanismul  de  ridicare  care  corespunde 
sarcinii respective;  
F să nu lege sarcini care sunt aderente la sol sau la alte elemente;  
F să nu folosească organe de legare sau dispozitive care prezintă uzuri peste limitele admise 
de prescripțiile tehnice în vigoare;  
F să suspende capătul inferior al legăturilor lungi descărcate de sarcină pe cârligul macaralei, 
pentru a nu micşora spațiile libere la deplasarea macaralei;  
F să  execute  corect  legarea  sarcinii,  fără  a  încrucişa  cablurile  şi  lanțurile  la  introducerea  în 
cârlig;  să  se  asigure  că  sarcina  este  echilibrată,  iar  lanțurile  şi  cablurile  de  legare  sunt 

42  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

întinse  şi  aşezate  uniform,  fără  a  forma  noduri  şi  ochiuri  şi  fără  a  fi  supuse  răsucirii;  la 
cârligele duble, să suspende sarcina pe ambele deschideri şi să o repartizeze în mod egal;  
F să  interzică  echilibrarea  sarcinilor  în  cârlig  sau  întinderea  organelor  de  legare  prin 
greutatea proprie a unor persoane; de asemenea, să interzică transportul persoanelor cu 
macaralele;  
F să țină seama de faptul că lanțurile care se înfăşoară de mai multe ori în jurul sarcinii de 
ridicat nu trebuie să aibă margini suprapuse;  
F să nu folosească lanțuri de legare înnădite cu şuruburi, având zale alungite sau răsucite şi 
să nu înnoade cablurile sau lanțurile de legare;  
F să lege obiectele de lungime mare în cel puțin două puncte spre a evita balansarea;  
F să execute astfel legarea încât sarcina să nu se poată deplasa, aluneca sau roti după ce este 
ridicată, iar legătura să nu iasă din cârlig; să nu lase obiecte libere pe sarcina suspendată;  
F să nu încarce materiale mărunte sau piese de volum redus pe platforme sau tărgi care nu 
sunt  prevăzute  cu  pereți  laterali  şi  care  nu  prezintă  suficientă  siguranță  împotriva  căderii 
sarcinii;  
F să țină seama de faptul că în cazul transportării materialelor mărunte sau pieselor mici în 
lăzi este necesar să nu depăşească înălțimea marginii superioare a pereților laterali;  
F să  nu  lege  în  cârligul  macaralei  pachete  de  tablă,  prefabricate  sau  alte  materiale,  dacă 
dispozitivul de prindere nu este prevăzut cu elemente care să excludă căderea materialelor 
din pachet;  
F să  asigure  capetele  cablurilor  de  legare  cu  cel  puțin  trei  cleme  de  strângere,  de  mărime 
corespunzătoare  diametrului  cablului,  brida  filetată  fiind  aşezată  pe  partea  terminală  a 
ramurii de cablu;  
F să  protejeze  cablurile  şi lanțurile care  vin  în  contact  cu  muchii  ascuțite, prin  apărători  de 
protecție metalice (special destinate acestui scop) sau din lemn tare;  
F înainte de transportarea unei sarcini, să semnalizeze macaragiului efectuarea unei ridicări 
de încercare, până la înălțimea de circa 100 mm de la sol, pentru ca mijloacele de legare să 
ajungă în poziție întinsă şi să verifice echilibrarea sarcinii;  
F să  semnalizeze  macaragiului  mişcările  pe  care  trebuie  să  le  execute  cu  macaraua, 
aşezându‐se astfel încât să se afle tot timpul în câmpul vizual al macaragiului; la macaralele 
cu deplasare pe sol va verifica dacă întreaga cale de rulare este liberă;  
F să  urmărească  transportul  pe  orizontală  a  sarcinii  suspendate,  mergând  în  urma  acesteia 
pe tot traseul şi supraveghind ca sarcina să nu se lovească de obstacole şi să nu lovească 
persoane;  
F să țină seama de faptul că transportarea sarcinilor pe orizontală precum şi a organelor de 
legare şi dispozitivelor de prindere (în cazul deplasării macaralei fără sarcină) trebuie să se 
facă la o înălțime de minimum 300 mm şi o distanță laterală de minimum 1 m de obiectele 
înconjurătoare şi să semnalizeze în consecință macaragiului manevrele necesare în vederea 
manipulării sarcinii în condiții de siguranță;  
F să interzică circulația pe sub sarcina ridicată şi să supravegheze să nu se facă transportarea 
sarcinilor  pe  deasupra  locurilor  de  muncă,  dacă  necesitățile  de  producție  nu  impun 
aceasta;  în  caz  contrar,  se  vor  îndepărta  în  prealabil  toate  persoanele,  la  o  distanță 
corespunzătoare;  

43  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

F la montaje de maşini, construcții metalice, clădiri din panouri prefabricate etc., legătorul de 
sarcină trebuie să cunoască şi procesul de montaj (succesiunea operațiilor de montaj), care 
să execută cu ajutorul macaralei, pentru a semnaliza corect manevrele necesare;  
F să cunoască şi să aplice măsurile de protecția muncii specifice locului de muncă pe care‐l 
deserveşte,  în  care  scop,  conducătorul  procesului  de  producție  respectiv  îi  va  face  un 
instructaj special;  
F în  situațiile  când  lucrează  plasat  la  înălțime,  pe  platforme,  schele,  planşee  etc.,  se  va 
asigura conform normelor de protecția muncii;  
F să  nu  efectueze  balansarea  sarcinilor  pentru  ale  aşeza  într‐un  punct  care  nu  poate  fi 
deservit în mod normal de macara;  
F la stivuirea unor sarcini, să asigure aşezarea lor corectă, eventual, prin elemente de adaos, 
astfel  încât  sarcinile  să  fie  stabile  şi  să  se  poată  scoate  uşor;  se  interzice  scoaterea 
legăturilor de sub sarcini cu ajutorul macaralei;  
F să  nu  depoziteze  materiale  în  stive  a  căror  înălțime  depăşeşte  de  1,5  ori  latura  mică  a 
bazei;  
F să  supravegheze  sarcina  până  ce  se  asigură  că  aceasta  este  coborâtă  şi  plasată  corect;  la 
aşezarea pe maşini unelte a sarcinilor care au suprafețe reduse de reazem, să nu dezlege 
sarcina înainte de a fi prinsă de maşină; tot aşa se va proceda şi în cazul altor sarcini, ca de 
exemplu panouri prefabricate etc.;  
F să nu aşeze şi să nu reazeme sarcinile pe pereții laterali ai vagoanelor sau remorcilor;  
F să nu părăsească locul de muncă fără a‐l încunoştința despre aceasta pe macaragiu;  
F după terminarea lucrului să depoziteze organele şi dispozitivele de prindere care i‐au fost 
date în păstrare în locuri uscate, ferite de umezeală, de agenți corozivi şi de posibilități de 
deteriorare;  cablurile,  lanțurile,  funiile  şi  benzile  care  se  folosesc  numai  periodic  se 
păstrează agățate pe capre, în locuri ferite de intemperii.  
F să fie echipați cu echipamentul de protecție prevăzut în normativele în vigoare (palmare, 
cască de protecție, centură de siguranță etc.). 

44  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT C
CURS   AUTO
ORIZARE     L E SARCINĂ 
LEGĂTOR DE
   

IIII. MĂSUR
RI DE PREVENIREE A ACCID
DENTELOOR 
LA PRIN
NDEREA  ŞI LEGAR
REA SARCCINILOR  
 
III.1. Prevenire
ea acciden
ntelor în timpul ope
erațiilor de manipu
ulare mecaanizat 

Manipularea eleementelor  prefabricate sau a maaterialelor eeste adeseo
ori realizată în condițiii 
precare. Ca urmare, lu
ucrătorii sunt expuşi unor  riscuri:: 
 

F Insttalația de ridicat se prrăbuşeşte sa
au se dezecchilibrează

 
F Încărcătura se
e dezechilib
brează 

45  ORTUL S.R.L. 
S.C. CONFO
 
SUPORT C
CURS   AUTO
ORIZARE     L E SARCINĂ 
LEGĂTOR DE
   

Măsuri pentru
p elim
minarea risscurilor:
Verifficarea  echiipamentul    înaintea  operațiilor 
o de 
d ridicare..  Cablurile  de  legare,  cârligele  şii 
penele,  folosite  la  fixxarea  încărccăturii  de  maşina 
m de  riidicat,  trebuie  să  fie  în
n  bună  starre  pentru  a 
a
asigura seccuritatea op perațiilor dee manipularre mecanizaată. 
1. Un  cablu  de  legare  în  stare 
s bună  de  lucru  trebuie 
t să  fie  ataşat  de  lanțul  principal  şii 
con nsolidat cu o o protecție de metal în n punctul în care este aataşat. 
 

   
 
2. Un  cârlig  treb
buie  să  aib
bă  o  clamăă  de  siguranță  şi  lucrrătorul  treb
buie  să  se  asigure  căă 
încăărcătura este corect attaşată. 
 

 
 
 
 
 

46  ORTUL S.R.L. 
S.C. CONFO
 
SUPORT C
CURS   AUTO
ORIZARE     L E SARCINĂ 
LEGĂTOR DE
   

3. Pennele  pentru
u  protecția  cablului  de 
d legare  trebuie 
t să  fie  corect  poziționate
e  de  cătree 
lucrător atunci când încărrcătura estee posibil să aibă margin
ni tăioase. 

 
 
III.2. Reguli pentru
u legarea ssarcinilor în macaraa şi dirijarrea manevvrării 
 
1) Se vor purta m mănuşi de pprotecție 
2) Se vor stabili ssemne de mmânii clare îîntre toți cei care lucrează la manipularea  
3) Se  verifică la d
defecte toaate piesele ccare ar pute ea influențaa capacitateea portantăă, cum ar fi:: 
deffecte vizibile, deformații, fisuri. Piiesele deterriorate se ellimină. 

4) Se folosesc nu umai cârligee cu siguranțe, pentru cca sarcina să nu se poaată desface accidental
5) Sarrcina se prin
nde numai îîn punctele prevăzute, nu are voiee să se desffacă sau să ccadă 
6) Sarrcinile lungii se prind în
n mai multe locuri 
 
Observație:    Sarrcinile  nu  se 
s leagă de
e  ambalaj,  respectiv  d
de 
 
legăturile destin
nate transpo ortului 
 
 
7) Se vor folosii p
piese de pro
otecție a muchiilor (lem
mn, gumă, m
material plaastic) 

47  ORTUL S.R.L. 
S.C. CONFO
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

8) Unghiul format de cablurile sau lanțurile de legare față de orizontală nu are voie să fie mai 
mare de 60° 

Cablurile sau lanțurile de prindere 
trebuie să aibă ambele părți de aceeaşi 
lungime 

 
 
9) Lanțurile şi cablurile de agățare nu vor fi lăsate la întâmplare, ci se va atârna sau se vor 
depozita undeva pentru a se evita agățarea. 
10) Legatorul de sarcină  va păstra permanent contactul  vizual cu macaragiul 
După agățarea sarcinii, când totul este în ordine, atunci: 
1. Se iau mâinile 
2. Se îndepărtează de sarcină la o distanță sigură 
3. Se dă semnul liber de către legatorul de sarcină la macaragiu sau la persoane care dirijează 
operația 
4. Se menține sarcina în câmpul vizual 
5. Se avertizează persoanele  care se află în câmpul vizual 
6. Sarcina se ridică numai pe verticală 
7. Sarcina se aşează astfel încât să nu se poată răsturna sau deplasa prin alunecare 
8. Legătura  se  desface  abia  când  materialul  este  asigurat  împotriva  răsturnării  sau  a 
deplasării prin alunecare 

48  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

III.3.  Instrucțiuni  de securitate a muncii pentru legătorii de sarcină 
1. Când  se  execută  operațiuni  cu  instalații  de  ridicat,  se  vor  respecta  cu  strictețe 
reglementările impuse de ISCIR, referitoare la condițiile de autorizare şi admitere la lucru, a 
persoanelor care pot executa aceste lucrări deosebite, precum şi Instrucțiunile de lucru ale 
producătorului şi proiectantului rezultate din documentația tehnică a cablurilor, lanțurilor, 
funiilor, benzilor, cârligelor şi elementelor de legare şi prindere a sarcinii. 
2. Legătorul de sarcină care lucrează împreună cu persoana autorizată a exploata instalația de 
ridicat (macara pivotanta), va fi numit prin decizie scrisă, de către unitatea căreia îi aparține 
şi instruit pe linie de protecție a muncii.  
3. Macaragiul  împreună  cu  legătorul  de  sarcină  trebuie  să  cunoască  şi  să  aplice  “codul  de 
semnale”, în legătură cu modul de legare şi deplasare a sarcinilor ridicate sau coborâte, în 
vederea eliminării oricăror confuzii, în timpul manevrelor cu instalația de ridicat. 
4. Sarcinile  vor  fi  legate  numai  cu  ajutorul  cablurilor  din  oțel  sau  chingi  din  material  special 
destinat  acestui  scop,  fiind  în  stare  bună  (să  nu  fie  slăbite,  înnădite,  uzate,  neverificate 
etc.). Prinderea sarcinii se va face din puncte rezistente, într‐un echilibru perfect. In caz de 
dezechilibru,  legătorul  de  sarcina  va  da  comanda  de  lăsare  imediată,  pe  sol,  a  sarcinii, 
căutându‐se din nou centrul de greutate. 
5. Se  interzice  utilizarea  dispozitivelor  şi  a  cablurilor  de  legare  şi  ridicare  a  sarcinilor, 
subdimensionate sau neverificate. Se vor alege cabluri şi dispozitive de ridicat, în raport cu 
sarcinile ce urmează a fi manipulate. 
6. Se  interzice  utilizarea  cablurilor  de  legare  şi  ridicare  a  sarcinilor,  în  cazul  în  care  unul  din 
toroane este rupt, dacă apar uzuri puternice sau rugină (cel mult 40% uzura pe lungimea 
unui pas). Starea cablurilor folosite se va verifica periodic, ținându‐se o evidență a acestor 
verificări. 
7. Comenzile de ridicare şi purtare a sarcinilor se vor da numai când în zona de lucru nu se 
găsesc oameni, aceştia fiind avertizați şi evacuați din raza de acțiune a instalației de ridicat. 
In acelaşi scop, se vor planta tăblițe avertizoare specifice. 
8. Se interzice darea semnalelor de ridicare a sarcinilor, în cazul în care legăturile prin cabluri 
nu  sunt  corect  făcute,  precum  şi  în  cazul  în  care  legăturile  nu  sunt  blocate  în  cârligul  de 
sarcină, cu ajutorul siguranțelor speciale destinate acestui scop. 

49  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

9. Se  interzice  darea  comenzilor  de  ridicare  a  sarcinilor  mai  mari  decât  capacitatea  maximă 
admisă de către cartea tehnică a instalației de ridicat. 
10. In  cazul  ridicării  sarcinilor  grele,  se  va  face,  în  prealabil,  o  ridicare  de  probă  cu  sarcina  în 
cauză, la o înălțime de 100 mm de sol. Dacă se constată că nu apar nereguli, abia apoi se va 
trece la ridicarea şi manipularea propriu – zisă a sarcinilor. 
11. Se  interzice  legarea  şi  ridicarea  sarcinilor  din  poziție  oblică,  nefixate  sau  echilibrate 
necorespunzător.  Se  interzice  de  asemenea,  legarea  şi  tararea  încărcăturii  cu  ajutorul 
cârligului  mecanismului  de  ridicat,  precum  şi  desprinderea  de  pe  teren  cu  ajutorul 
instalației de ridicat, a unor obiecte ancorate sau plantate. 
12. Se  interzice  cu  desăvârşire,  urcarea  persoanelor  pe  sarcina  ce  se  manipulează,  în  scopul 
echilibrării sarcinii prinse în cârligul instalației de ridicat. Obiectele lungi, vor fi legate în cel 
puțin două puncte, pentru a evita balansarea lor. 
13. Situațiile  periculoase  apărute  în  modul  de  legare  al  sarcinilor,  precum  şi  în  exploatarea 
instalației de ridicat, vor fi aduse imediat la cunoştința conducătorului locului de muncă , în 
scopul luării măsurilor de remediere, ce se impun. 

Legătorii  de  sarcină  trebuie  să  fie  dotați  cu  echipamentul  de  protecție  prevăzut  în 
normativele în vigoare (palmare, cască de protecție, centură de siguranță etc.). De asemenea, vor 
purta semne distinctive pentru a putea fi recunoscuți de către macaragiu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

Instrucțiuni legători sarcină 

 
 
 

51  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

 
 

52  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

 
 

53  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

 
 
 

54  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

 
 

55  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

 
 

56  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

 
 

57  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

 
 

58  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

 
 

59  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

 
 

60  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

 
 

61  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

 
 
Instrucțiuni prindere sarcină 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

63  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

 
64  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

 
65  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

 
66  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

 
67  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

 
68  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

 
69  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

 
70  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

 
71  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

 
72  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

 
73  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

 
74  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

 
75  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

 
76  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

Echipament personal de protecție 

Cască de protecție 

Antifoane 
obligatorii la zgomot peste 85 dB(A)  
Exemplu: 
- compresor 85 ‐ 85 dB(A) 
- bormașină percutante 90 ‐100 dB(A) 
- fierăstrău circular 95 – 105 dB(A) 
- ciocan pneumatic 95 – 115 dB(A) 

Comunicarea verbală este posibilă şi dacă se poartă căştile de 
protecție a auzului. 

Mănuşi de protecție 

Îmbrăcăminte de protecție 
pentru iarnă şi / sau împotriva 
intemperiilor 

77  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

Centura de siguranță  
Caracteristici: 
  In acord cu EN 358  
Aprobat CE: conform CE 0320  
Prezintă 2 puncte de prindere; 
Protecție spate moale de 100 mm pentru suport si confort 
optim; 
Centura de prindere de 25mm; 
Curea din poliester de 45mm cu muchii fine; 
Țesătură impermeabilă;   
Complet ajustabil pentru a se potrivi aproape oricărei mărimi; 

Modul 1 
III.4.  Norme de sănătatea şi  securitatea muncii 
 
Măsuri pentru evitarea accidentelor 
Pentru  evitarea  accidentelor  de  muncă,  lucrătorul  de  sarcină    trebuie  să  ia  următoarele 
măsuri: 
Þ să vină la serviciu odihnit, sănătos şi fără să fi consumat băuturi alcoolice; 
Þ va menține ordinea şi curățenia la locul de muncă; 
Þ nu va permite circulația şi staționarea persoanelor în spațiul de lucru; 
Þ sculele şi dispozitivele de lucru vor fi în perfectă stare; 
Þ nu va fuma în locuri nepermise  şi nu va consuma băuturi alcoolice; 
Þ la intervale de 2 ani, va  face vizita medicală; 
Þ în timpul verificărilor nu se vor face nici un fel de lucrări la cazane; 
Þ în  timpul  activităților  de  manipulare  va  monta  plăci  avertizoare  cu  textul:  "Pericol  de 
accident– Se lucrează", etc. 
 
MĂSURI DE PRIM AJUTOR 
 
Noțiuni de bază pentru prim ajutor 
Cunoştințele de prim ajutor sunt o necesitate cetățenească, deoarece în caz de accident cine 
vrea să fie ajutat de un coleg, trebuie să fie  şi el capabil să ajute pe alții. 
Cerințe de la cel care acordă primul ajutor. 
Cel ce acordă primul ajutor trebuie să: 
F recunoască ce s‐a întâmplat 
F să se gândească ce pericol mai există 
F să ferească accidentatul de răniri suplimentare 
F să anunțe accidentul superiorilor sau altor factori 
F să‐l îngrijească pe rănit, să‐l consoleze şi să‐i ridice moralul 
 
A. VICTIMA NU RESPIRĂ ŞI NU ARE PULS 
 
Primul  gest  în  aceasta  situație  este  anunțarea  la  112  solicitând  ajutorul  echipei  medicale 
calificate  şi  cu  dotare  corespunzătoare  după  care  începem  resuscitarea  cardio‐pulmonară.  Dacă 

78  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT C
CURS   AUTO
ORIZARE     L E SARCINĂ 
LEGĂTOR DE
   

victima nu respiră, nu u are puls şi eşti sigur  că va sosi aajutor profeesionist califficat, începe ventilațiaa 


artificială şşi compresiu unile toracice. Ele se exxecută succcesiv. 
Þ În ccazul în care sunteți singurul salvator, raporttul ventilațiie masaj cardiac trebu uie să fie dee 
2:15, acest luccru repetând du‐se timp de un minu ut;  
Þ În ccazul în caree sunteți do oi salvatori, acest rapo ort trebuie ssa fie de 1:5
5. Se executtă 10 ciclurii 
dup pă care se face reevalu uarea pacien ntului. 
  Fieccare ciclu see începe cu ventilația aartificială şi se termină cu ventilațiie. 
Tehnica veentilației arrtificiale 

În
ngenuncheați  lângă  p pacient.  Cu  capul 
victim
mei  în  hiperrextensie  se  menține  guura  uşor 
edeschisă  cu  o  mână,  în  timp  ce  cu  cealaltă 
între
se  susține 
s fruntea  şi  se  p
pensează  naasul.  Se 
inspiiră  profund  aer,  se  aşeează  etanş  gura 
g pe 
gura  victimei,  şi 
ş se  insuflăă  aer  timp  de  2‐3 
secunde. În acelaaşi timp se veerifică dacă ttoracele 
se rid
dică atunci ccând insuflăm m. 

   Fieca
are  respirațiie  trebuie  ssă  fie  suficie
ent  de 
puternnică astfel încât toracele  să se ridice.. Țineți 
capul  în  hipereextensie  cu  bărbia  ridicată 
îndepăărtând  gura  de la gura vvictimei şi lăsați ca 
torace
ele  pacientului  să  revinăă.  Volumul  de 
d aer 
pe  care  îl  insuflăm  este  mai  important  decât 
ritmul în care îl administrăm. 

Tehnica masajului carrdiac extern

    Cu  victima  aşezată 


a pe  spate  pe  u un  plan  dur  se 
locaalizează  pun nctul  de  co ompresie  siituat  în  paartea 
infeerioară a sterrnului. Degetul inelar merge de‐a lungul 
rebo ocul  de  întâlnire  a  coaste
ordului  costaal  până  la  lo elor. 
La  acest 
a nivel  lângă  acest  deget  se  aşşează  alte  două  d
degete,  respecttiv  degetul  mijlociu 
m şi  ceel  arătător,  după 
d
caree  aşezăm  po odul  palmei  celeilalte  m mâini,  tangen nt  la 
celee  două  degette  plasate  pe  piept;  aceesta  este  locul  în 
caree trebuie făcute compressiunile toraciice. 

    Se  îngenu
unchează  lâângă  victimăă,  se  fac  două 
d
vventilații, după care se ggăseşte puncctul de reper. Se 
a
aşează  ceallaltă  mână  (cea  cu  care  s‐a  făcut f
r
reperarea),  peste  mânaa  situată  pee  stern,  fărăă  ca 
d
degetele să sse sprijine pee torace. 

79  ORTUL S.R.L. 
S.C. CONFO
 
SUPORT C
CURS   AUTO
ORIZARE     L E SARCINĂ 
LEGĂTOR DE
   

Cu  coatele 
c întinse,  cu  brațeele  perpendiicular  pe 
stern,  linia  umerilor  să  fie  paralelă  cu  linia 
longitudinală  a  paccientului,  see  fac  comp presiunile 
astfel  încât  să  înfun ndăm  sternu ul  cu  o  adân
ncime  de 
aproximaativ 4‐5 cm  (numărând  cu voce tare e, “şi 1 şi 
 2  şi  3  şii  4  şi  5’’).  Frrecvența  com
mpresiunilorr  externe 
trebuie ssă fie de 80‐1 100 / min. 
 

B. VIC
CTIMA NU  RESPIRĂ D
 DAR ARE P
 PULS 

    În  acest  caz, 


c prima  eetapă  de  acțțiune 
constă din eefectuarea u unui număr d de 10 
ventilații  arttificiale  dupăă  care  se  an
nunță 
la 112 solicitând ajutor  medical calificat. 
Ne  reîntoaarcem,  reeevaluăm  sttarea 
pacientului  şi  vom  acțio ona  în  funcție  de 
ceea  ce  vom m  constata.  În  cazul  în  care 
f nemodificat  vom  continua 
situația  va  fi 
ventilația  paacientului  veerificând  perriodic 
pulsul acestuia. 

C. VIC
CTIMA RES
SPIRĂ ŞI A
ARE PULS 

Dacă  victima 
v respiră  şi  are  pu
uls,  dar  este 
inconştienntă  o  vom  aaşeza  în  poziția  laterală 
de  siguraanță.  Îngenu unchind  lân ngă  victimă 
vom  elibeera  căile  aeriene  prin  hiperextensia 
capului şi  ridicarea bărbiei. Aşezăm m brațul cel 
mai  aprop piat  al  victim
mei  în  unghii  drept  față 
de corp, iaar antebrațul se îndoaie îîn sus. Vom 
trece  celăălalt  braț  al  victimei  pe este  torace, 
aşezând dosul palmei pe obrazul vvictimei. 

   Se  ridică
ă  genunchiu
ul  (cel  opus  față  de 
salvator)  victimei,  ttrăgându‐l  în  î sus  şi 
menținând d  piciorul  pee  pământ.  Cu 
C o  mână 
vom  prind de  umărul  opus  față  de  salvator  şi 
cu  cealaltă  mână  gen nunchiul  paccientului.  Îl 
vom  înto oarce  lateraal  spre  salvator;  ne 
asigurăm  că  se  sprijină  pe  genunchi  şi  pe 
cot,  rearaanjăm  capul  în  hiperexttensie  şi  îi 
deschidem m gura.
        

80  ORTUL S.R.L. 
S.C. CONFO
 
SUPORT C
CURS   AUTO
ORIZARE     L E SARCINĂ 
LEGĂTOR DE
   

D. DE
EZOBSTRUCŢIA CĂIL
LOR AERIENE SUPER
RIOARE 
 
Pacient conştient 

Obstruccția  căilor  aeriene 


a înseamnă  blocaarea 
căilor aeriene superioaare cu un bo ol alimentar  sau 
ma  se  va  suffoca.  Obstrucția 
un  corp  sttrăin.  Victim
poate  fi  in
ncompletă  sau  completăă.  Dacă  victiima 
este  conşştientă  va  indica  aceest  lucru  prin  p
prinderea gâtului cu o mână sau cu u două mâini. 

      În  cazul  obstru


ucției  incommplete  respirrația  este 
zgomo otoasă,  paccientul  este  aplecat  în n  față  şi 
încuraajat să tuşeasscă. Dacă acceasta nu dă  rezultate 
va  tre ebui  să  se  încerce 
î o  altă  manevrăă,  numită 
manevvra Heimlich h; se aplică atunci când o obstrucția 
devine e  completă..  Ne  aprop piem  de  vicctimă  din 
spate,,  o  cuprindeem  pe  sub  brațe,  îi  înd depărtăm 
picioarele,  aşezăm m  o  mâna  la  mijlocul  distanței 
dintre s apendicele  xifoid  (locul 
e  ombilic  si  ( de 
întâlniire  a  coasteelor),  cu  ceaalaltă  mână  prindem 
mâna  încleştată şii facem mişccări bruşte în năuntru şi 
în sus.. 
   Acesste  mişcări  vor 
v comprim ma  diafragmu ul  care  la 
rândul  lui  va  co omprima  plămânii  şi  presiunea 
p
creatăă  în  bronhii  va  aruncca  corpul  străin  în 
cavitatea  bucală.  Faceți  acceste  mişcăări  până 
eliberaați căile aerieene. 

Pacient in
nconştient     Dacă  victim ma  devine  inconştienttă,  se 
în
ntinde  pe  pământ 
p şi  sse  aplică  aceeaşi 
a
manevră, 
m încăălecând  piciooarele  victimmei.  Se 
reeperează  loccul,  aşezând d  podul  palm mei  la 
mijlocul 
m disstantei  din ntre  ombilic  si 
appendicele  xiffoid.  Se  aşează  cealaltă  mână 
peeste  aceastaa  (ca  la  massajul  cardiac)  şi  se 
faac  compressiuni  cu  m mişcări  bruşşte  în 
addâncime şi în n sus. 
   Se  repetă  aceste 
a mişcăări  de  4‐5  ori  după 
caare,  întorcân nd  capul  victtimei  într‐o  parte, 
see  verifică  cavitatea 
c bucală  a  accesteia 
peentru  a  înd depărta  bollul  alimentaar  sau 
coorpul străin.  Dacă acestaa nu este vizibil, se 
în
ncearcă din n nou ventilația, observând d dacă 
ntră  sau  nu  aerul.  În  caz  de  insu
in uccese 
  reepetă  manevvra  Heimlich h  până  când d  căile 
  aeeriene vor fi libere. 
 
 
 
 
 

81  ORTUL S.R.L. 
S.C. CONFO
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

Primul ajutor în caz de arsuri: 
F în caz de arsuri se cheamă imediat ambulanța  
F la arsuri pe suprafețe întinse se folosesc pansamente speciale pentru arsuri. Dacă acestea 
nu sunt în dotare se aplică fin pe arsură o pânză curată  
F de asemenea, rănitul se acoperă cu o pătură de lână, care însă nu va atinge rana 
F rănitului i se poate da să bea apă sau ceai, dar în nici un caz nu i se va da să bea alcool  
F unui  rănit  aflat  în  stare  de  inconştiență    sau  unuia  cu  răni  pe  față  nu  i  se  vor  da  să  bea 
lichide, nici chiar în caz de greață, vomă sau şoc  
F nu se va spăla rănitul cu arsuri pe față sau corp  
F se interzice ungerea cu ulei, creme, pudră sau alte mijloace "de casă"  
F calmante se vor da numai de către medic  
F de pe suprafețele arse nu se vor scoate hainele!  
F la apăsări pe membre se va spăla abundent cu apă rece. 
Primul ajutor în caz de hemoragii: 
În caz de hemoragii se va încerca oprirea sângelui prin: 
o pansarea rănii cu tifon sau bandaj antiseptic; 
o legarea  strânsă,  cu  ajutorul  unui  tub  de  cauciuc  (garou),  fâşie  de  stofă,  etc.  a 
membrelor lezate, între locul rănii şi corp.   
Sângele închegat nu se va îndepărta pentru a nu provoca noi hemoragii. 
Dacă a suferit o fractură a coloanei vertebrale, bolnavul va rămâne nemişcat până la sosirea 
medicului. 
Primul ajutor în caz de electrocutare: 
Se va scoate cât mai repede accidentatul de sub acțiunea curentului electric, fără a fi atins cu 
mâna, prin îndepărtarea sursei electrice sau a corpului cu un corp izolant. 
I  se  va  desface  gulerul,  va  fi  stropit  cu  apă,  frecționat  (încălzit)  şi  se  va  chema  medicul, 
făcându‐i‐se până atunci respirație artificială. 
Pătrunderea de corpuri străine în ochi: 
În caz de pătrundere de corpuri străine în ochi, rănitul va fi dus la spital. 
 
 
  DE REȚINUT
  Interziceri în caz de rănire 
 
La tratarea rănilor se interzic următoarele;  
 
Nu se ating rănile! ‐  Se folosesc mănuşi de protecție şi se foloseşte material steril 
 
Nu se spală rănile! ‐ Indiferent ce se foloseşte la spălat se introduc şi mai multe corpuri 
 
străine şi microbi în răni. 
 
Nu se tratează rănile cu pudră, sprayuri sau creme! ‐ Folosirea mijloacelor de tratare este 
 
problema medicului. 
 
Corpurile străine se lasă în rană! ‐ Prin mişcarea acestora se măreşte rana. 
 
 
 
 

82  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

Comportament în caz de incendiu: 
F se anunță angajații evitând panica  
F se anunță pompierii ‐ se dau informații detaliate  
F se iau măsuri de salvare şi evacuare  
F  acordarea primului ajutor  
F se stinge ( se reduce) focul deschis  
F se evită curenții de aer ‐ se închid uşile şi ferestrele 
 
Stingere corectă 

Se începe din față ‐ Se stinge cu
jeturi scurte de pulbere 

Lichide care ard: Norii de pulbere se 
împrăştie în formă de evantai peste 
lichidul care arde 

 
Lichide srzânde care picură sau 
curg: Se stinge de jos în sus. 
ATENȚIE: Există pericolul 
reaprinderii 
 
Se vor folosii concomitent cu numărul
îndestulător de stingătoare. 
După stingere: 
- se va asigura spălarea locului, 
  - se îndepărtează pericolul de alunecare! 
 
 
Dacă există persoane în flăcări: 
F nu se vor folosii niciodată stingătoare chimice!  
F se vor folosii pături de stingere, flăcările fiind înăbuşite prin izolare de aer!  
F focul se poate stinge în caz de urgență prin rostogolirea rănitului pe pardoseală!  
F hainele arzând se sting urgent cu apă, prin învelire cu pături umede, pânză sau alte 
asemenea materiale! 
Modul 1 

83  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

84  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

 
 
 

85  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

 
 
 
 
 

 
 
 

86  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

87  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

 
 

 
 
 
 

88  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

 
 
 
 
 

89  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

 
 
 
 
 

90  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT C
CURS   AUTO
ORIZARE     L E SARCINĂ 
LEGĂTOR DE
   

IV
V. CODUR
RI DE SEM
MANLIZAR
RE  
 
Macaaragiii, legăătorii de sarrcină sau allte persoane însărcinate să dirijezze mişcările e macaraleii 
trebuie  să  cunoască  codul 
c de  seemnalizare  pentru  maccarale,  cu  eventualele
e e  completărri  elaboratee 
de unitatea care le uttilizează. Laa macaralelee pe cablu,  al căror locc de coman ndă este am menajat la o o 
mare  distaanță  față  dee  locurile  de 
d muncă  deservite 
d şi  nu  se  poatte  asigura  o
o  înțelegere
e  corectă  a 
a
comenzilorr se vor preevedea mijlo oace de teleecomunicație (radiotelefoane, teleefoane etc.).  
Codul de ssemnalizare e este preze entat conform PT R1 ‐2 2003 .  

CÂR
RLIG SUS                     
                     
                    
      CÂRLIG
G JOS 
 

 
BRA
AŢUL  SU
US               
                     
                    
   BRAŢUL
L JOS 
 

 
MIŞ
ŞCĂ ÎNCE
ET               
                    
                     
        ROTEŞTE 
91  ORTUL S.R.L. 
S.C. CONFO
 
SUPORT C
CURS   AUTO
ORIZARE     L E SARCINĂ 
LEGĂTOR DE
   

ROT
TEŞTE     
                     
                    
    MIŞCĂ C
 CĂRUCIOR
RUL 

EXTINDERE B
 BRAŢ TE
ELESCOPIIC           RETRAGER
RE BRAŢ
Ţ TELESCO
OPIC     
 

 
MIŞCĂ M
 MACARA
AUA            
                    
               MIIŞCĂ MAC
CARAUA   

92  ORTUL S.R.L. 
S.C. CONFO
 
SUPORT C
CURS   AUTO
ORIZARE     L E SARCINĂ 
LEGĂTOR DE
   

 
OP
PREŞTE   
                    
                     
       OPREŞ
ŞTE  BRU
USC  
 

 
FOLO
OSIRE ME
ECANISM  PRINCIP
PAL         FOLOSIRE
E MECANIISM AUXILIAR 
 

93  ORTUL S.R.L. 
S.C. CONFO
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

94  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

V. LEGISLAŢIE, REGLEMENTĂRII, NORMATIVE, INSTRUCŢIUNI  

EXTRAS  
PRESCRIPȚIE TEHNICĂ  PT R 1– 2010  
MAŞINI DE RIDICAT 
(macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicătoare şi 
platforme ridicătoare pentru persoane cu dezabilități, elevatoare pentru  
vehicule şi maşini de ridicat de tip special) 

CAPITOLUL IV  ­ UTILIZAREA/EXPLOATAREA MAŞINILOR DE RIDICAT 
 

SECȚIUNEA a 4‐a ‐ Legători de sarcină 
Art.  43  Legarea,  prinderea  şi  fixarea  sarcinii  la  maşinile  de  ridicat,  care  fac  obiectul  prezentei 
prescripții  tehnice  se  realizează  numai  de  persoane  instruite,  în  conformitate  cu  prevederile 
prescripției tehnice aplicabile. 
Art.  44  Personalul  auxiliar  de  deservire  care  realizează  legarea,  prinderea  şi  fixarea  sarcinii  la 
cârligul maşinilor de ridicat, se denumeşte în continuare ”legător de sarcină”. 
 
CAPITOLUL XII ­  OBLIGAŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI 

SECȚIUNEA a 4‐a ‐ Obligațiile şi responsabilitățile personalului de deservire şi ale 
personalului auxiliar de deservire 
Art. 130.  Legătorul de sarcină are următoarele obligații şi responsabilități: 
a)  să  cunoască  şi  să  aplice  regulile  de  verificare  a  elementelor  de  legare  şi  a  dispozitivelor  de 
prindere, precum şi instrucțiunile de exploatare a maşinii de ridicat a căror respectare depinde de 
legătorul de sarcină; 
b) să cunoască şi să aplice codul de semnalizare, cu eventualele completări, pentru a putea indica 
macaragiului/manevrantului, în orice moment, manevrele pe care urmează să le execute; în acest 
scop, se plasează în locuri din care să poată vedea orice persoană situată în câmpul de acțiune al 
maşinii de ridicat; dacă acest lucru nu este posibil, acesta trebuie să fie ajutat de alte persoane; se 
admite  şi  semnalizarea  cu  steaguri  colorate  sau  alte  mijloace  acolo  unde  condițiile  de  lucru  o 
impun; în asemenea cazuri legătorii de sarcină şi macaragiii/manevranții trebuie să fie instruiți şi 
examinați în ceea ce priveşte semnalizarea pe baza acestui cod; 
c)  să  folosească  elemente  de  legare  şi/sau  dispozitive  de  prindere  pentru  ridicarea  sarcinii  în 
conformitate  cu  instrucțiunile  de  utilizare,  montare,  reparare,  întreținere  şi  revizie,  în  limitele 
stabilite  de  producătorul  acestora  şi  în  conformitate  cu  prevederile  prescripțiilor  tehnice 
aplicabile; 
d)  să  aleagă  elemente  de  legare  şi/sau  dispozitive  de  prindere  pentru  ridicarea  sarcinii 
corespunzătoare greutății şi formei sarcinii; la maşinile de ridicat cu două mecanisme de ridicat, să 
lege sarcina la mecanismul de ridicat care corespunde sarcinii respective; 
e) să nu lege sau să prindă sarcini care sunt aderente la sol sau la alte elemente; 
f)  să  suspende  capătul  inferior  al  legăturilor  lungi  descărcate  de  sarcină  de  cârligul  maşinii  de 
ridicat pentru a nu micşora spațiile libere la deplasarea maşinii de ridicat; 
g) să execute corect legarea sarcinii, fără a încrucişa cablurile şi lanțurile la introducerea în cârlig; 
să se asigure că sarcina este echilibrată, iar lanțurile şi cablurile de legare sunt întinse şi aşezate 

95  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

uniform, fără a forma noduri şi ochiuri şi fără a fi supuse răsucirii; la cârligele duble, să suspende 
sarcina pe ambele deschideri şi să o repartizeze în mod egal; 
h) să interzică echilibrarea sarcinilor în cârlig sau întinderea elementelor de legare prin greutatea 
proprie a unor persoane; de asemenea, să interzică transportul persoanelor cu maşinile de ridicat; 
i) să țină seama de faptul că lanțurile care se înfăşoară de mai multe ori în jurul sarcinii de ridicat 
nu trebuie să aibă margini suprapuse; 
j) să nu folosească lanțuri de legare înnădite cu şuruburi, având zale alungite sau răsucite şi să nu 
înnoade cablurile sau lanțurile de legare; 
k) să lege obiectele de lungime mare în cel puțin două puncte pentru a se evita balansarea; 
l) să execute legarea astfel încât sarcina să nu se poată deplasa, să nu poată aluneca sau roti după 
ce este ridicată, iar legătura să nu iasă din cârlig; 
m) să nu lase obiecte libere pe sarcina suspendat ; 
n) să nu încarce materiale mărunte sau piese de volum redus pe platforme sau tărgi care nu sunt 
prevăzute cu pereți laterali şi care nu prezintă suficientă siguranță împotriva căderii sarcinii; 
o) să țină seama de faptul că în cazul transportării materialelor mărunte sau a pieselor mici în lăzi 
nu trebuie să se depăşească înălțimea marginii superioare a pereților laterali; 
p) să nu lege în cârligul maşinii de ridicat pachete de tablă, prefabricate sau alte materiale dacă 
dispozitivul  de  prindere  nu  este  prevăzut  cu  elemente  care  să  excludă  căderea  materialelor  din 
pachet; 
q)  să  protejeze  cablurile  şi  lanțurile  care  intră  în  contact  cu  muchii  ascuțite  prin  apărători  de 
protecție special destinate acestui scop; 
r)  înainte  de  transportarea  unei  sarcini,  să  semnalizeze  macaragiului/manevrantului  efectuarea 
unei  ridicări  de  încercare  până  la  înălțimea  de  circa  100  mm  de  la  sol,  pentru  ca  elementele  de 
legare să ajungă în poziție întinsă, şi să verifice echilibrarea sarcinii; 
s) să semnalizeze macaragiului/manevrantului mişcările pe care trebuie să le execute cu maşina de 
ridicat,  aşezându‐se  astfel  încât  să  se  afle  tot  timpul  în  câmpul  vizual  al  acestuia;  la  maşinile  de 
ridicat cu deplasare pe sol, trebuie să verifice dacă întreaga cale de rulare este liberă; 
t) să urmărească transportul pe orizontală a sarcinii suspendate, mergând în urma acesteia pe tot 
traseul şi supraveghind ca sarcina să nu se lovească de obstacole şi să nu lovească persoane; 
u)  să  țină  seama  de  faptul  că  transportarea  sarcinilor  pe  orizontală,  precum  şi  a  elementelor  de 
legare  şi/sau  a  dispozitivelor  de  prindere  pentru  ridicarea  sarcinii  (în  cazul  deplasării  maşinii  de 
ridicat fără sarcină), trebuie să se facă la o înălțime de minim 0,3 m şi o distanță laterală de minim 
1 m față de obiectele înconjurătoare şi să semnalizeze, în consecință, macaragiului/manevrantului 
manevrele necesare în vederea manipulării sarcinii în condiții de siguranță; 
v)  să  interzică  circulația  persoanelor  pe  sub  sarcina  ridicată  şi  să  supravegheze  să  nu  se  facă 
transportarea sarcinilor pe deasupra locurilor de muncă, dacă necesitățile de producție nu impun 
aceasta;  în  caz  contrar,  se  îndepărtează,  în  prealabil,  toate  persoanele  la  o  distanță 
corespunzătoare; 
w) să nu efectueze balansarea sarcinilor pentru a le aşeza într‐un punct care nu poate fi deservit în 
mod normal de maşina de ridicat; 
x) la stivuirea unor sarcini, să asigure aşezarea lor corectă, eventual prin elemente de adaos, astfel 
încât  sarcinile  să  fie  stabile  şi  elementele  de  prindere  să  fie  scoase  uşor;  se  interzice  scoaterea 
elementelor de legare de sub sarcini cu ajutorul maşinii de ridicat; 
y) să nu depoziteze materiale în stive a căror înălțime depăşeşte de 1,5 ori latura mică a bazei; 
z)  să  supravegheze  sarcina  până  ce  se  asigură  că  aceasta  este  coborâtă  şi  aşezată  corect;  la 
aşezarea pe maşini‐unelte a sarcinilor care au suprafețe reduse de reazem, să nu dezlege sarcina 
înainte  de  a  fi  prinsă  de  maşină;  tot  aşa  se  procedează  ş  în  cazul  altor  sarcini,  ca  de  exemplu 
panouri prefabricate; 
aa) să nu rezeme sarcinile de pereții laterali ai vagoanelor sau remorcilor; 

96  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

bb) să nu părăsească locul de muncă fără a‐l informa pe macaragiu/manevrant; 
cc) după terminarea lucrului, să depoziteze elementele de legare şi dispozitivele de prindere care i‐
au fost date în păstrare în locuri uscate, ferite de umezeală, de agenți corozivi şi de posibilități de 
deteriorare;  cablurile,  lanțurile,  funiile  şi  benzile  care  se  folosesc  numai  periodic  se  păstrează 
agățate pe capre, în locuri ferite de intemperii. 
 
PRESCRIPȚIE TEHNICĂ  PT R 3 ‐ 2010 
VERIFICAREA ÎN UTILIZARE A ELEMENTELOR DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII, A 
ELEMENTELOR/DISPOZITIVELOR DE LEGARE/PRINDERE ŞI A ELEMENTELOR DE 
TRACȚIUNE A SARCINII UTILIZATE LA INSTALAȚII DE RIDICAT: 
CABLURI, CÂRLIGE, LANȚURI, BENZI TEXTILE, FUNII ŞI ALTELE ASEMENEA 
 
CAPITOLUL I ­  GENERALITĂŢI 
 
SECȚIUNEA 1  ‐  Scop  
Art.  1  (1)  Prezenta  prescripție  tehnică  stabileşte  cerințele  tehnice  minime  obligatorii  pe  care 
trebuie  să  le  satisfacă  elementele  de  transmitere  a  mişcării,  elementele/dispozitivele  de  legare/ 
prindere  şi  elementele  de  tracțiune  a  sarcinii  utilizate  la  instalații  de  ridicat  pentru  a  fi  permisă 
utilizarea acestora. 
(2) Prevederile prezentei prescripții tehnice se aplică doar în măsura în care nu există alte dispoziții 
specifice (cu acelaşi obiectiv) în legislația comunitară de armonizare. 
Art. 2 Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI al deținătorului/utilizatorului instalației 
de  ridicat,  efectuează  verificarea  în  utilizare  a  elementelor  de  transmitere  a  mişcării,  a 
elementelor/ dispozitivelor de legare/prindere şi a elementelor de tracțiune a sarcinii utilizate la 
instalațiile  de  ridicat  menționate  la  art.  3,  cu  ocazia  efectuării  verificării  tehnice  periodice  a 
acestora. 

SECȚIUNEA a 2‐a  ‐ Domeniu de aplicare 
Art.  3  Prevederile  prezentei  prescripții  tehnice  se  aplică  elementelor  de  transmitere  a  mişcării, 
elementelor/dispozitivelor  de  legare/prindere  şi  elementelor  de  tracțiune  a  sarcinii  utilizate  la 
următoarele instalații de ridicat: 
a) maşini de ridicat; 
b) ascensoare; 
c) trape de scenă, trape de decoruri şi instalații de cortine pentru incendiu din sălile de 
spectacol; 
d) scări rulante şi trotuare rulante; 
e) echipamente pentru agrement. 
Art.  4  Nu  fac  obiectul  prevederilor  prezentei  prescripții  tehnice  elementele  de  transmitere  a 
mişcării,  elementele/dispozitivele  de  legare/prindere  şi  elementele  de  tracțiune  a  sarcinii  utilizate  la 
următoarele instalații de ridicat: 
a)  instalații  de  transport  pe  cablu  pentru  persoane:  telecabine,  telegondole, 
telescaune, teleschiuri şi telesănii; 
b) teleferice pentru materiale; 
c) instalații de transport pe plan înclinat pentru persoane; 
d) instalații de transport pe plan înclinat pentru materiale. 
Art. 5 În funcție de scopul pentru care sunt utilizate, elementele şi dispozitivele se clasifică astfel: 
a)  elemente  pentru  transmiterea  mişcării  la  părțile  mobile  ale  instalațiilor  de  ridicat:  cabluri  de 
tracțiune, lanțuri şi altele asemenea; 

97  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

b) elemente pentru legarea şi ridicarea sarcinii: cabluri, lanțuri, funii, benzi şi altele asemenea; 
c)  elemente  şi  dispozitive  pentru  prinderea  şi  ridicarea  sarcinii:  graifere,  electromagneți,  cleşti, 
furci, dispozitive vacuumatice, cadre, traverse şi altele asemenea; 
d)  elemente  pentru  tractarea  sarcinii:  cabluri,  lanțuri  şi  altele  asemenea,  utilizate  la  tirfoare, 
cabestane şi altele asemenea. 

SECȚIUNEA a 4‐a ‐ Termeni, definiții şi abrevieri 
Art. 7 (1) În sensul prezentei prescripții tehnice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 
semnificații: 
a) accident ‐ eveniment fortuit, imprevizibil, care întrerupe funcționarea normală a unei instalații 
de ridicat, provocând avarii şi/sau afectând viața sau sănătatea oamenilor sau mediul. 
b) bandă textilă ‐ fâşie textilă cu care se înfăşoară sau se leagă o sarcină în scopul ridicării acesteia. 
c)  cablu  de  oțel  ‐  organ  flexibil  alcătuit  din  mai  multe  sârme  sau  mai  multe  toroane,  înfăşurate 
elicoidal în jurul unei inimi centrale, în unul sau mai multe straturi, în scopul legării, suspendării, 
ridicării sau tractării sarcinilor sau părților mobile ale instalațiilor de ridicat. 
d) cârlig ‐ piesă din metal cu un capăt îndoit de care se atârnă sau se prinde o sarcină. 
e) deținător ‐ persoană fizică sau juridică ce deține cu orice titlu elemente/dispozitive de legare, 
prindere şi tracțiune a sarcinii în utilizare. 
f)  eclisă  ‐  piesă  plată  care  serveşte  la  îmbinarea  a  două  piese  alăturate  prin  şuruburi,  nituri  sau 
bolțuri. 
g) elemente de legare şi prindere a sarcinii ‐ componente nefixate la instalația de ridicat şi care se 
află între instalație şi sarcină sau pe sarcină în scopul prinderii acesteia. 
h) funie ‐ fir lung şi gros confecționat din mai multe fibre vegetale sau din fire animale, precum şi 
din fibre sintetice, răsucite una în jurul alteia şi utilizat la suspendarea sarcinii. 
i) inima cablului ‐ partea centrală a unui cablu în jurul căreia se înfăşoară sârmele sau toroanele 
componente ale cablului. Inima cablului poate fi metalică, din fire sintetice, vegetale, minerale etc. 
j)  inspector  de  specialitate  din  cadrul  ISCIR  ‐  persoană  fizică  angajată  în  cadrul  ISCIR,  care 
efectuează  verificări  tehnice  şi  alte  sarcini  specifice  conform  prevederilor  prezentei  prescripții 
tehnice. 
k) lanț ‐ ansamblu format din mai multe zale sau eclise şi bolțuri, cuplat cu accesorii inferioare sau 
superioare, utilizat la suspendarea sarcinii sau transmiterea mişcării. 
l)  operator  responsabil  cu  supravegherea  şi  verificarea  tehnică  a  instalațiilor  ‐  persoană  fizică 
autorizată  de  ISCIR  pentru  supravegherea  şi  verificarea  tehnică  a  instalațiilor  de  ridicat  care  se 
supun prevederilor prescripțiilor tehnice. 
m) prescripție tehnică ‐ norma tehnică elaborată de ISCIR şi aprobată prin ordin al ministrului de 
resort,  publicat  în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  care  conține,  pentru  domenii  clar 
definite,  condiții  şi  cerințe  tehnice  referitoare  la  instalații/echipamente  şi  la  activități  specifice 
domeniului  de  activitate,  prevăzute  în  Legea  64/2008,  ce  se  realizează  în  legătură  cu  acestea,  în 
vederea  introducerii  pe  piață,  punerii  în  funcțiune  şi  utilizării  instalațiilor/echipamentelor 
respective în condiții de siguranță în funcționare. 
n)  producător  ‐  persoană  fizică  sau  juridică  responsabilă  pentru  proiectarea  şi/sau  realizarea 
elementelor  de  transmitere  a  mişcării,  elementelor/dispozitivelor  de  legare/prindere  şi 
elementelor  de  tracțiune  a  sarcinii  utilizate  la  instalații  de  ridicat,  în  scopul  introducerii  pe  piață 
şi/sau  al  punerii  în  funcțiune  în  numele  său,  precum  şi  orice  persoană  fizică  sau  juridică,  care 
construieşte, montează, instalează, ambalează sau etichetează elemente de transmitere a mişcării, 
elemente/dispozitive de legare/prindere şi elemente de tracțiune a sarcinii utilizate la instalații de 
ridicat în vederea introducerii pe piață şi/sau punerii în funcțiune sub nume propriu. 
o)  sarcina  nominală  ‐  sarcina  maximă  pentru  care  au  fost  proiectate  şi  construite  cablurile, 
lanțurile, funiile, benzile, cârligele şi elementele/dispozitivele de prindere şi tracțiune  a sarcinii. 

98  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

p)  toron  ‐  mănunchi  din  fire  subțiri,  răsucite  împreună  în  acelaşi  sens,  din  care  se  fabrică  funii, 
cabluri etc. 
q)  utilizator  ‐  persoană  fizică  sau  juridică ce  are  în  folosință  elemente de  transmitere a  mişcării, 
elemente/dispozitive de legare/prindere şi/sau elemente de tracțiune a sarcinii. 
r)  verificare  tehnică  ‐  totalitatea  examinărilor  şi/sau  încercărilor  ce  se  realizează,  în  baza 
documentației  tehnice  aplicabile  unui  produs  şi  prevederilor  prescripțiilor  tehnice,  în  scopul 
evaluării măsurii în care produsul satisface cerințele de funcționare în condiții de siguranță. 
s) za ‐ fiecare dintre ochiurile unui lanț. 
(2) În conținutul prezentei prescripții tehnice sunt folosite următoarele abrevieri: 
a) ISCIR ‐ Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalațiilor de 
Ridicat; 
b) RSVTI ‐ Operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalațiilor. 

CAPITOLUL II ­  VERIFICAREA ÎN UTILIZARE A CABLURILOR  
ŞI LANŢURILOR PENTRU TRANSMITEREA MIŞCĂRII 

SECȚIUNEA 1 ‐  Prevederi comune 
Art. 8 În timpul exploatării, cablurile şi lanțurile pentru transmiterea mişcării se verifică conform 
prevederilor tabelului 1 din anexa 1. 
Art.  9  Înainte  de  verificare,  cablurile  şi  lanțurile  se  curăță  prin  spălare  cu  petrol,  astfel  ca 
eventualele defecte să poată fi observate uşor. 
Art. 10 Observațiile rezultate în urma verificării se consemnează, după caz, în: 
a) registrul de supraveghere a instalației de ridicat: în cazurile 1 şi 2a) din tabelul 1, anexa 1; 
b) procesul‐verbal de verificare tehnică: în cazul 2b) din tabelul 1, anexa 1. 
Art.  11  Pentru  verificarea  gradului  de  uzură,  cablurile  şi  lanțurile  se  examinează  în  timp  ce  se 
înfăşoară/desfăşoară cu viteză redusă pe tambur, roată de fricțiune, moletă, roată cu alveole sau 
rolă, după caz. 
 
SECȚIUNEA a 2‐a  Verificarea cablurilor pentru transmiterea mişcării 
Art. 12 La verificarea cablurilor se urmăreşte dacă există următoarele defecte: 
a) deteriorări: striviri, ruperi de toroane, aplatizări şi altele asemenea sau înnodări; 
b) sârme rupte, încrucişate sau fisurate vizibil; 
c) uzuri provenite din utilizarea normală, din ruginire, din corodare etc. 
Art. 13 (1) Un cablu se scoate din uz conform criteriilor prevăzute în standardele în vigoare şi/sau 
în documentația tehnică de însoțire a instalației de ridicat. 
(2) La scoaterea din uz a unui cablu se vor avea în vedere, cel puțin, următoarele criterii: 
a) unul din toroane este deteriorat: rupt, strivit şi altele asemenea; 
b)  cablul  prezintă  deformări,  cum  ar  fi:  deformare  elicoidală,  deformare  în  colivie, 
extrudare a toroanelor şi sârmelor, creştere sau diminuare locală a diametrului cablului, 
sârmele din stratul exterior, pe o porțiune sau pe întreg cablul, şi‐au micşorat diametrul 
cu sau peste 40% din diametrul inițial, aplatizare, ochiuri sau bucle strânse, frângeri; 
c)  numărul  sârmelor  rupte  este  egal  cu  sau  mai  mare  decât  cel  indicat  în  tabelul  3 
coroborat cu tabelele 4 şi 5 din anexa 1; 
d) cablul prezintă sârme rupte în dreptul fixărilor de capăt; 
e)  concentrația  de  sârme  rupte  este  limitată  la  o  lungime  mai  mică  decât  6d  sau  se 
situează într‐un toron, chiar dacă numărul de sârme rupte este mai mic decât cel indicat 
în tabelul 3 coroborat cu tabelele 4 şi 5 din anexa 1; 

99  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

f)  creşte  numărul  de  sârme  rupte  până  la  valorile  indicate  în  tabelul  3  coroborat  cu 
tabelele 4 şi 5 din anexa 1; 
g) se diminuează elasticitatea constatată în cadrul examinărilor periodice sau prin analize 
specializate; 
h) cablul prezintă coroziune exterioară, interioară sau apar pete de rugină; 
i)  cablul  prezintă  deteriorare  vizibilă  la  exterior,  produsă  prin  căldură  sau  prin  fenomen 
electric, manifestată prin culori de recoacere; 
j) s‐a produs ieşirea capetelor de sârmă din împletire sau ruperea şi desfacerea matisării 
pe un sfert din lungimea acesteia; 
k)  s‐a  produs  ieşirea  sârmelor  din  inelele  presate,  în  cazul  cablurilor  de  legare  presate, 
ruperea sau deformarea acestor inele. 
Art.  14  Dacă  prin  construcție  un  cablu  nu  se  încadrează  în  prevederile  tabelului  3  din  anexa  1, 
numărul de sârme rupte care determină scoaterea acestuia din uz se stabileşte înmulțind numărul 
de sârme prevăzute în tabelul 3 din anexa 1 pentru cablul de construcția cea mai apropiată cu un 
coeficient de corecție egal cu raportul dintre numărul de sârme ale cablului care trebuie încadrat şi 
cele ale cablului de referință. 
Art.  15  Cablurile  instalațiilor  de  ridicat  pentru  persoane,  precum  şi  cele  pentru  manipularea 
metalelor  topite  sau  incandescente,  substanțelor  toxice,  explozive,  inflamabile  sau  acide  se  scot 
din  uz  atunci  când  numărul  sârmelor  rupte  este  egal  cu  sau  mai  mare  decât  jumătate  din  cel 
indicat în tabelul 3 din anexa 1 pentru cablul respectiv. 
Art.  16  Secțiunea  utilă  a  cablului  aflat  în  utilizare  se  determină  scăzând  secțiunea  însumată  a 
sârmelor rupte sau corodate din secțiunea totală a sârmelor cablului nou. Pentru o determinare 
corespunzătoare a sârmelor defecte este indicată folosirea metodelor de examinare nedistructivă. 
Art. 17 Numărul de sârme rupte se stabileşte pe porțiunea cea mai uzată a cablului. Dacă sarcina 
se suspendă pe două cabluri separate, atunci fiecare cablu se înlocuieşte în funcție de starea sa. 
Art. 18 La ascensoare, atunci când cabina sau contragreutatea se suspendă pe două sau mai multe 
cabluri separate, în cazul uzurii unui singur cablu trebuie să fie înlocuite în acelaşi timp şi celelalte 
cabluri. 
Art.  19  Utilizarea  cablurilor  este  permisă  numai  dacă  fixarea  capetelor  acestora  corespunde 
prevederilor  standardelor  în  vigoare  şi/sau  indicațiilor  din  documentația  tehnică  a  instalației  de 
ridicat. 
Art.  20  După  montarea  unui  cablu  nou,  este  necesar  să  se  execute  mai  întâi  unele  mişcări  cu  o 
sarcină redusă cu 10% din sarcina nominală, după care sarcina se măreşte treptat până la sarcina 
maximă  de  utilizare,  prin  aceasta  realizându‐se  aşezarea  corectă  a  construcției  cablului  şi 
prelungirea duratei fizice de viață a acestuia. 
 
SECȚIUNEA a 3‐a ‐ Verificarea lanțurilor pentru transmiterea mişcării 
Art. 21 La verificarea lanțurilor se urmăreşte dacă există următoarele defecte: 
a) deteriorări: îndoiri, turtiri, lovituri, fisuri şi altele asemenea; 
b) alungiri; 
c) uzuri provenite din utilizarea normală, din ruginire, din corodare etc. 
Art. 22 (1) Un lanț cu zale se scoate din funcțiune conform criteriilor prevăzute în standardele în 
vigoare şi/sau în documentația tehnică de însoțire a instalației de ridicat. 
(2) La scoaterea din funcțiune a unui lanț cu zale se vor avea în vedere, cel puțin, următoarele 
criterii: 
a) zalele sunt îndoite, turtite, alungite sau fisurate; 
b) lanțul s‐a alungit mai mult de 5% din lungimea sa inițială sau cu o valoare mai mare 
decât cea indicată de producător în documentația tehnică de însoțire; 

100  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

c) uzura, chiar a unei singure zale, în sensul micşorării diametrului, este egală cu sau 
depăşeşte 20% din diametrul inițial. 
Art.  23  (1)  Un  lanț  cu  eclise  şi  bolțuri  se  scoate  din  funcțiune  conform  criteriilor  prevăzute  în 
standardele în vigoare şi/sau în documentația tehnică de însoțire a instalației de ridicat. 
(2)  La  scoaterea  din  funcțiune  a  unui  lanț  cu  eclise  şi  bolțuri  se  vor  avea  în  vedere,  cel  puțin, 
următoarele criterii: 
a) eclisele prezintă îndoiri, lovituri sau fisuri; 
b) s‐a rupt una din eclise; 
c) diametrul bolțurilor este cu sau peste 20% mai mic decât diametrul inițial. 
Art. 24 Alungirile şi uzura lanțurilor se vor determina pe porțiunea cea mai solicitată.  
 
CAPITOLUL III ­  VERIFICAREA ÎN UTILIZARE A CÂRLIGELOR 
 
Art. 25 În timpul exploatării, cârligele se verifică conform prevederilor tabelului 1 din anexa 1. 
Art. 26 Observațiile rezultate în urma verificării se consemnează, după caz, în: 
a)  registrul  de  supraveghere  a  instalației  de  ridicat:  în  cazurile  1  şi  2a)  din  tabelul  1, 
anexa 1; 
b) procesul‐verbal de verificare tehnică: în cazul 2b) din tabelul 1, anexa 1. 
Art. 27 La verificarea cârligelor se urmăreşte dacă există următoarele defecte: 
a) deteriorări: aplatizări, îndoiri, lovituri, fisuri şi altele asemenea; 
b) uzuri provenite din utilizarea normală, din corodare, etc. 
Art.  28  Un  cârlig  se  scoate  din  funcțiune  conform  criteriilor  prevăzute  în  standardele  în  vigoare 
şi/sau în documentația tehnică a instalației de ridicat. 
Art. 29 Deteriorările şi uzura cârligelor se determină pe porțiunea cea mai solicitată. 
 
CAPITOLUL IV ­  VERIFICAREA ÎN UTILIZARE A ELEMENTELOR 
DE LEGARE ŞI PRINDERE A SARCINII: 
CABLURI, LANŢURI, FUNII ŞI BENZI 
 
Art.  30  În  timpul  exploatării,  elementele  de  legare  şi  prindere  a  sarcinii:  cabluri,  lanțuri,  funii  şi 
benzi se verifică conform prevederilor menționate în tabelul 2 din anexa 1. 
Art. 31 Observațiile rezultate în urma verificării se consemnează într‐un registru de supraveghere a 
elementelor de legare şi prindere a sarcinii întocmit de către RSVTI al deținătorului/utilizatorului 
instalației de ridicat. 
Art.  32  (1)  Înainte  de  verificare,  cablurile  şi  lanțurile  se  curăță  prin  spălare  cu  petrol,  astfel  ca 
eventualele defecte să poată fi observate uşor.  
(2) În urma verificărilor efectuate, cablurile şi lanțurile utilizate ca elemente de legare şi prindere a 
sarcinii se scot din funcțiune conform criteriilor prevăzute la art. 12 până la art. 24. 
Art. 33 Verificarea funiilor trebuie să fie efectuată atât în exterior cât şi în interior, prin despletirea 
funiei la capete pe o porțiune de 100‐150 mm, pentru a se constata dacă o funie cu aspect exterior 
corespunzător nu prezintă defecte interioare: fire rupte, apariția făinii din fire şi altele asemenea. 
Art. 34 (1) O funie se scoate din funcțiune conform criteriilor prevăzute în standardele în vigoare 
şi/sau în documentația tehnică de însoțire a instalației de ridicat. 
(2) La scoaterea din funcțiune a unei funii se vor avea în vedere, cel puțin, următoarele criterii: 
a) toroanele îşi pierd forma lor rotundă; 
b) firele se rup şi se răsfiră, destrămându‐se pe suprafețele de contact ale toroanelor; 
c) interiorul funiei începe să putrezească; 
d) secțiunea funiei s‐a micşorat cu sau peste 5% din cauza ruperii firelor interioare. 

101  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

Art.  35  (1)  Benzile  se  scot  din  funcțiune  conform  criteriilor  prevăzute  în  standardele  în  vigoare 
şi/sau în documentația tehnică de însoțire a instalației de ridicat. 
(2) Benzile din material metalic, textil sau plastic se scot din funcțiune dacă: 
a) prezintă fisuri, rupturi, aplatizări; 
b) alungirea este egală cu sau mai mare de 5% din lungimea inițială a benzii, indicată 
pe plăcuța de marcare; 
c) numărul firelor rupte din secțiunea cea mai uzată reduce secțiunea respectivă cu sau 
peste 5%, în cazul benzilor din material metalic sau textil. 
Art. 36 Atunci când în timpul exploatării se constată prezența defectelor menționate la art. 32‐35, 
elementele de legare şi prindere a sarcinii se înlocuiesc cu altele noi. 
Art. 37 Elementele de legare şi prindere a sarcinii se păstrează în locuri uscate şi ferite de agenți 
corozivi şi deteriorări mecanice. 
 
CAPITOLUL V ­ VERIFICAREA ÎN UTILIZARE A ELEMENTELOR/ 
DISPOZITIVELOR DE PRINDERE ŞI A ELEMENTELOR DE TRACŢIUNE A 
SARCINII: TRAVERSE, ELECTROMAGNEŢI, GRAIFERE, DISPOZITIVE 
VACUUMATICE, CLEŞTI, FURCI ŞI ALTELE ASEMENEA 
 
Art. 38 În timpul exploatării, elementele/dispozitivele de prindere şi tracțiune a sarcinii: traverse, 
electromagneți,  graifere,  dispozitive  vacuumatice,  cleşti,  furci  şi  altele  asemenea  se  verifică 
conform prevederilor tabelului 1 din anexa 1. 
Art. 39 Observațiile rezultate în urma verificării se consemnează, după caz, în: 
a) registrul de supraveghere a instalației de ridicat: în cazurile 1 şi 2a) din tabelul 1, anexa 1; 
b) procesul‐verbal de verificare tehnică: în cazul 2b) din tabelul 1, anexa 1. 
Art. 40 La verificarea elementelor/dispozitivelor de prindere şi tracțiune a sarcinii se urmăreşte 
dacă există următoarele defecte: 
a) deteriorări: îndoiri, lovituri, turtiri, fisuri şi altele asemenea; 
b) alungiri; 
c) uzuri provenite din utilizarea normală, din ruginire, din corodare etc. 
Art. 41 Un element/dispozitiv de prindere şi tracțiune a sarcinii se scoate din funcțiune conform 
criteriilor  prevăzute  în  standardele  în  vigoare  şi/sau  în  documentația  tehnică  de  însoțire  a 
instalației de ridicat. 
Art. 42 Deteriorările, alungirile precum şi uzura elementelor/dispozitivelor de prindere şi tracțune 
a sarcinii se determină pe porțiunea cea mai solicitată. 
 
CAPITOLUL VI  ­ CONCLUZIILE VERIFICĂRILOR ÎN UTILIZARE A 
ELEMENTELOR DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII, A 
ELEMENTELOR/DISPOZITIVELOR DE LEGARE/PRINDERE ŞI A 
ELEMENTELOR DE TRACŢIUNE A SARCINII 
 
Art.  43  (1)  Toate  constatările  referitoare  la  verificarea  tehnică  în  utilizare  a  elementelor  de 
transmitere  a  mişcării,  a  elementelor/dispozitivelor  de  legare/prindere  şi  a  elementelor  de 
tracțiune  a  sarcinii  utilizate  la  instalații  de  ridicat  se  consemnează  de  către  inspectorul  de 
specialitate  din  cadrul  ISCIR  într‐un  proces‐verbal  de  verificare  tehnică,  întocmit  conform 
modelului din anexa 2. 
(2)  Verificarea  tehnică  în  utilizare  a  elementelor  de  transmitere  a  mişcării,  a  elementelor/ 
dispozitivelor  de  legare/prindere  şi  a  elementelor  de  tracțiune  a  sarcinii  utilizate  la  instalații  de 

102  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

ridicat  se  efectuează  conform  instrucțiunilor  date  de  producătorul  acestora  şi  a  prevederilor 
prezentei prescripții tehnice. 
(3)  Procesul‐verbal  de  verificare  tehnică  se  ataşează  la  cartea  instalației  de  ridicat  –  partea  de 
exploatare. 
(4) Dacă rezultatele verificării tehnice sunt necorespunzătoare, neconformitățile se consemnează 
în procesul‐verbal de verificare tehnică. 
(5) Neconformitățile menționate în procesul‐verbal de verificare tehnică trebuie să fie înlăturate la 
termenele stabilite. 
(6)  Neîndeplinirea  dispozițiilor  date  prin  procesul‐verbal  de  verificare  tehnică  conduce  la 
retragerea autorizării funcționării în continuare a instalației de ridicat. 
 
CAPITOLUL VII ­  AVARII ŞI ACCIDENTE 
 
Art. 44 (1) Se aplică prevederile referitoare la avarii şi accidente din prescripțiile tehnice aplicabile 
pentru  instalațiile  de  ridicat  echipate/dotate  cu  elemente  de  transmitere  a  mişcării,  elemente/ 
dispozitive de legare/prindere şi elemente de tracțiune a sarcinii. 
(2)  În  situația  în  care  pentru  cercetarea  cauzelor  producerii  unui  accident  trebuie  să  participe, 
conform legislației aplicabile, şi reprezentanți ai altor autorități, aceştia au obligația să nu modifice 
starea  de  fapt  a  elementelor  de  transmitere  a  mişcării,  a  elementelor/dispozitivelor  de 
legare/prindere  sau  a  elementelor  de  tracțiune  a  sarcinii  avariate  şi  să  conserve  locul  până  la 
sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR. 
 
CAPITOLUL IX ­  DISPOZIŢII FINALE 
 
Art. 46 Deținătorii/Utilizatorii instalațiilor de ridicat sunt răspunzători pentru utilizarea în condiții 
de  siguranță  a  elementelor/dispozitivelor  de  transmitere  a  mişcării,  de  legare/prindere  şi  de 
tracțiune a sarcinii cu care acestea sunt dotate. 
Art.  47  Inspectorii  de  specialitate  din  cadrul  ISCIR  au  dreptul  de  a  efectua  verificări  tehnice 
neprogramate la toate elementele/dispozitivele de transmitere a mişcării, de legare/prindere şi de 
tracțiune  a  sarcinii  supuse  prevederilor  prezentei  prescripții  tehnice,  luând,  după  caz,  măsurile 
necesare. 
Art.  48  În  vederea  efectuării  în  condiții  bune  a  verificărilor,  deținătorii/utilizatorii  instalațiilor  de 
ridicat sunt obligați să pună la dispoziția inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR: 
a) informațiile şi documentele referitoare la elementele de transmitere a mişcării, la elementele/ 
dispozitivele de legare/prindere şi la elementele de tracțiune a sarcinii, pe care aceştia le solicită; 
b) personalul de deservire sau manevrare necesar. 
Art. 49 (1) Pentru instalațiile de ridicat la care elementele de transmitere a mişcării, elementele/ 
dispozitivele  de  legare/prindere  sau  elementele  de  tracțiune  a  sarcinii  nu  prezintă  siguranță  în 
funcționare, inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul să aplice sigilii, în conformitate 
cu legislația aplicabilă, dacă acestea fac parte din instalația de ridicat. 
(2)  Pentru  instalațiile  de  ridicat  la  care  elementele  de  transmitere  a  mişcării,  elementele/ 
dispozitivele  de  legare/prindere  sau  elementele  de  tracțiune  a  sarcinii  nu  prezintă  siguranță  în 
funcționare şi nu fac parte din instalația de ridicat, acestea trebuie înlocuite. 
Art. 50 Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta prescripție tehnică. 
 
 
 
 
 

103  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

 
ANEXA 1 (model) 
Tabele de verificare 
 
Tabelul 1 
 
Felul verificării  Periodicitatea verificării  Personalul care execută verificarea 
   
1.  Verificarea  aspectului  şi  Zilnic,  la  începutul  fiecărui  Personalul de deservire sau manevrare 
fixării capetelor   schimb  
2. Verificarea stării tehnice   a) O dată pe lună   RSTVI  
  b)  La  verificarea  tehnică  Inspectorul  de  specialitate  din  cadrul 
periodică    a  instalației  de  ISCIR  sau  RSVTI  al 
ridicat   deținătorului/utilizatorului  instalației 
de ridicat 
 

Tabelul 2 
 
Felul verificării  Periodicitatea verificării  Personalul care execută verificarea 
   
1.  Verificarea  aspectului  şi  Zilnic,  la  începutul  fiecărui  Legătorul de sarcină 
fixării capetelor   schimb    
2. Verificarea stării tehnice   O dată pe lună   RSTVI  al  deținătorului/utilizatorului 
  instalației de ridicat 

104  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

ANEXA 1 (continuare) 
Informații privind scoaterea din uz a cablurilor 
Număr indicat de fire rupte vizibile în cablurile cu toroane rotunde lucrând pe role de cablu din oțel 
Tabelul 3 
3)
Număr de    Număr de fire rupte vizibile în corelație cu oboseala cablului dintr‐o 
fire active  instalație de ridicat, care conduc la scoaterea din funcțiune 
ale  Construcții curente  Grupa de clasificare a mecanismelor Grupa de clasificare a mecanismelor
toroanelor  date cu titlu de 
) M1, M2, M3, M4  M5, M6, M7, M8 
exterioare1   exemplu1)  În cruce Paralel În cruce  Paralel
n  Pe o lungime4) de Pe o lungime4) de
6d  30d 6d 30d 6d 30d  6d  30d
n ≤ 50  6x7(6/1) 2  4 1 2 4 8  2  4
51 ≤ n ≤  75  6x19(9/9/1)*)  3  6 2 3 6 12  3  6
76 ≤ n ≤ 100  ‐  4  8 2 4 8 16  4  8
  8x19(9/9/1)*)       
101 ≤ n  ≤  6x19(12/6/1) 
120  6x19(12/6+6F/1)  5  10  2  5  10  19  6  10 
6x25FS(12/12/1)*) 
121≤  n  ≤  ‐  6  11 3 6 11 22  6  11
140 
141≤ n ≤  8x19(12/6+6F/1)  6  13 3 6 13 26  6  13
160 
161≤ n ≤  6x36(14/7+7/7/1)*)  7  14 4 7 14 29  7  14
180 
181≤ n ≤  ‐  8  16 4 8 16 32  8  16
200 
201≤ n ≤  6x41(16/8+8/8/1)*)  9  18 4 9 18 38  9  18
220 
221≤ n ≤  6x37(18/12/6/1)  10  19 5 10 19 38  10  19
240 
241≤ n ≤  ‐  10  21 5 10 21 42  10  21
260 
261≤ n ≤  ‐  11  22 6 11 22 45  11  22
280 
281≤ n ≤  ‐  12  24 6 12 24 48  12  24
300 
n > 3002)  ‐  0,04n 0,08n 0,02n 0,04n 0,08n 0,16n  0,04n  0,08n
1)
Firele de umplutură nu trebuie să fie considerate fire active şi vor fi excluse examinării. În cablurile cu mai multe 
straturi  de  toroane  nu  se  consideră  decât  stratul  exterior  vizibil.  În  cablurile  cu  inimă  de  oțel,  aceasta  este 
considerată ca un toron interior. 
2)
Mediile calculate ale rupturilor vizibile cu ochiul liber trebuie să fie rotunjite la un număr întreg. În cazul cablurilor 
având în toroanele exterioare fire de diametru mai mare decât cel standardizat, evidențierea în tabel se face prin 
asterisc (*). 
3)
Un fir rupt poate avea două extremități vizibile. 
4)
d ‐ diametrul nominal al cablului 
Număr indicat de fire rupte vizibile în cablurile antigiratoare lucrând pe role de cablu din oțel 
Număr de fire rupte vizibile1)  în corelație cu oboseala cablului dintr‐o instalație de ridicat, care conduc 
la scoaterea din funcțiune 
Grupa de clasificare a mecanismelor  Grupa de clasificare a mecanismelor 
M1, M2, M3, M4  M5, M6, M7, M8 
2)
Pe o lungime  de  Pe o lungime2) de 
6d  30d  6d  30d 
2  4  4  8 
1) 
Un fir rupt poate avea două extremități vizibile. 
2) 
d ‐ diametrul nominal al cablului 

105  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT C
CURS   AUTO
ORIZARE     L E SARCINĂ 
LEGĂTOR DE
   

Fişăă tehnoloogică
 
Caracteristicile fun
ncționale ale dispozitivelor şşi instalațiiilor de rid
dicat şi traansportat

Nr 
S
Schema organ
nului  Denumire
ea  Utilizare

crt 
P
Pentru acțio onarea 
Lanț calibraat cu 
1  roților de laanț cu 
zale scurrte 
locaşurri 
Laa mecanism mele de 
Lanț necalib
L rat cu 
2  rid
dicat mici (ppalane, 
zale scurrte 
grinzi rulante) 
Ca organ flexxibil de 
C
traacțiune la m
maşinile 
Lanțuri cu eeclise  de ridicatt cu 

şi valțurri  acționare manuală 
sau în luccrări 
hidrotehn nice 

La macarale ele cu 
ssarcină de riidicare 
4  Cârlig din p
plăci 
fo
oarte mare ffolosite 
în tturnătorii şi în forje 

La înfăşuraarea 
5  Tambur du
ublu  orrganelor flexxibile în 
vederea acțioonării lor 

La ridicareaa unei 
sarcini de m
mare 
lungime sau îîn cazul 
6  Traversă 
rid
dicării simu
ultane a 
m
mai multor ssarcini 
mici 

106  ORTUL S.R.L. 
S.C. CONFO
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   

T E S T nr. 1
 
Alegeţi răspunsul corect din cele trei variante
 
1. Cu ce element de prindere trebuie dotat cârligul unei instalații de ridicat care manevrează 
legături de bare subțiri de oțel cu Ø 12mm şi lungime de 5m ? 
a.  cablu din oțel 
b.  bandă din fibre sintetice 
c.  traversă cu cabluri 
2. Cum procedați în situația în care observați că sarcina prinsă în cârligul unei instalații de 
ridicat se dezechilibrează, alunecând lent într‐o parte ? 
a.  vă îndepărtați repede şi avertizați prin strigăte pe cei din jur 
b.  interveniți pentru restabilirea echilibrului sarcinii 
c.  semnalizați prin cod mişcările necesare macaragiului 
3. Mecanismele de ridicat sunt caracterizate prin : 
  a.  construcție complexă 
  b.  dimensiuni reduse 
  c.  bandă cu electromagneți 
4. Mecanismele de ridicat cu acționare mecanizată sunt : 
  a.  palanele 
  b.  electropalanele 
  c.  scripeții 
5. Vinciurile cu cremalieră au ca element principal, mecanismul : 
  a.  şurub‐piuliță 
  b.  roată dințată – cremalieră 
  c.  cilindru cu piston 
6. Organul flexibil al unui palan cu acționare manuală poate fi : 
  a.  lanț necalibrat 
  b. lanț calibrat 
  c.  cabluri 
7. Scripeții servesc la : 
  a.  deplasarea pe orizontală 
  b.  alcătuirea unor mecanisme mai complicate 
  c.  ridicarea sarcinilor foarte mari pe orizontală 
8. Principalul parametru al electropalanului cu cablu este : 
  a.  capacitatea de ridicare 
  b.  preț de cost redus 
  c.  siguranță în exploatare 
9. Macaralele sunt instalații de ridicat cu mişcare : 
  a.  continuă 
  b.  uniformă 
  c.  intermitentă 

Răspunsuri: 1 – c; 2 – a; 3 – b; 4 – b; 5 – b; 6 – b; 7 – b; 8 – a; 9 – c. 
 
 
 

107  S.C. CONFORTUL S.R.L. 
 
SUPORT CURS   AUTORIZARE     LEGĂTOR DE SARCINĂ 
   
 
 
T E S T nr. 2
 
 
Alegeți răspunsul corect din cele trei variante  
 
1. Parametrii de bază ai maşinilor de ridicat în funcție de care se face alegerea tipului de 
maşină sunt: 
a. înălțimea de ridicare a sarcinii 
b. mişcare continuă 
c. turație 
2. Organele de maşină specifice maşinilor de ridicat sunt : 
a.  rulmenți 
b.  cârlig 
c.  şuruburi 
3. Lanțurile cu eclise şi bolțuri sunt : 
  a.  organele flexibile de tracțiune 
  b.  dispozitive de blocare şi frânare 
  c.  dispozitive pentru prinderea sarcinilor 
4. Caracteristica mecanismelor de ridicat este : 
  a.  preț scăzut 
  b.  economie de material 
  c. greutate proprie şi gabarit redus 
5. Sarcinile deplasate de către instalațiile de transportat pot fi : 
  a.  subansambluri 
  b.  amestec de formare 
  c.  piese componente 
6. Principala caracteristică a unei instalații de ridicat este : 
  a.  productivitatea 
  b. capacitatea de ridicare 
  c.  construcție complexă 
7. Capetele organelor flexibile se fixează la elementele de prindere a sarcinilor în funcție de : 
  a.  organul flexibil 
  b.  capacitatea de ridicare 
  c.  modul de acționare 
8. Ochetul depinde de : 
  a.  mărimea cablului 
  b.. parametrii funcționali 
  c.  deformațiile permanente 
9. Dispozitivele de blocare se folosesc la maşinile de ridicat cu acționare : 
  a.  mecanică 
  b.  electronică 
  c.  manuală 
 
Răspunsuri; 1 – a; 2 – b; 3 – a; 4 – c; 5 – b; 6 – b; 7 – a; 8 – a; 9 – c. 
 

108  S.C. CONFORTUL S.R.L.