Sunteți pe pagina 1din 5

Unitatea de învăţământ: Colegiul Tehnic Alexandru Ioan Cuza Suceava Avizat

Profilul: Servicii Director


Domeniul de pregătire de bază: Estetica şi igiena corpului omenesc/ frizer- Arganisciuc Ovidiu
coafor-manichiurist -pedichiurist
Modulul:M3 Coafuri simple
Nr de ore/an:
Nr. ore /săptămână: din care: T:1 LT: IP: 5
Clasa: 2 A
Profesor: CHIPER ANDREEA RAMONA
Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin M.E.C.T.S.::nr.3915 / 18.05.2017 Şef catedră
Programa aprobata prin M.E.C.T.S.: 3171 din 30.01.2006

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2017-2018
CURRICULUM ADAPTAT CES
ELEV:

Unitatea de rezultate ale


învățării /Rezultate ale învățării
Nr. Nr. ore Săptămâna
Coafuri simple Conținuturile învățării Obs.
crt.
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
8.1.1 prezentarea 8.2.1 selectarea 8.3.1 realizarea Ondularea parului cu apa
operatiunilor de resurselor necesare ondulariii parului cu - Pregatirea pentru realizarea
pregatire a locului de executarii ondularii apa conformtehnicii ondularii parului cu apa
munca parului de lucru - Selectarea produselor, a
8.1.2 prezentarea 8.2.2 Pregatirea locului 8.3.2 respectarea materialelor, a lenjeriei, instrumentelor si
operatiunilor de de munca normelor de aparatelor si aranjarea lor ergonomica
pregatire a clientei 8.2.3 Pregatirea clientei sanatate si securitate - Studierea prospectelor , produselor 1 5
8.1.3 prezentarea in vederea realizarii in munca si a si echipamentelor noi 11.09-15.09 11.09-15.09
normelor de sanatate si ondulariii parului cu apa normelor de igiena Ondularea parului cu apa: definitie, procedee
1. securitate in munca 8.2.4 realizarea specifice - Norme de securitate si sanatate in
specifice ondulelor directe munca specifice domeniului
8.1.4 prezentarea 8.2.5 realizarea tipurilor 8.3.3 asigurarea - Norme de igiena specifice
normelor de igiena de melci calitatii lucrarii Realizarea ondulelor directe:
specifice 8.2.6 montarea parului pe - Resurse
8.1.5 descrierea tehnicii bigudiuri - Pregatirea locului de munca
de realizare a ondulelor 8.2.7 ondularea parului - Pregatirea clientei
directe cu peria si feonul - Tehnica de lucru 18.09-22.09
8.1.6 descrierea tehnicii Realizarea melcilor 18.09-22.09
4 20 25.09-29.09
de realizare a melcilor - Resurse 25.09-29.09
1
8.1.7 descrierea tehnicii - Pregatirea locului de munca 02.10-06.10 02.10-06.10
de montare a parului pe - Pregatirea clientei 09.10-13.10 09.10-13.10
bigudiuri - Tipuri de melci: aspect, efecte, zone
adecvate de amplasare
8.1.8 descrierea tehnicii - Tehnica de lucru
de ondulare a parului Montarea parului pe bigudiuri
cu peria si feonul - Resurse
- Pregatirea locului de munca 16.10-20.10
- Pregatirea clientei
4 20 16.10-20.10 23.10-27.10
- Reguli de montare a parului pe 23.10-27.10 30.10-3.11
bigudiuri 30.10-3.11
- Tehnica de lucru
6.11-10.11
6.11-10.11
- Precautii
Ondularea parului cu peria si feonul
- Resurse
- Pregatirea locului de munca
- Pregatirea clientei
- Tehnica de lucru
- Precautii
8.1.9 explica principiul Ondulatia permanenta
si a actiunilor pe care se 8.2.8 Consilierea clientei 8.3.4 analizarea cu - Definitie
bazeaza ondulatia pentru realizarea atentie a - Principiul si actiunile pe care se bazeaza
permanenta ondulatiei permanente caracteristicilor ondulatia permanenta
8.1.10 prezentarea 8.2.9 selectarea parului clientei - norme de securitate si sanatate in munca
continutului consilierii resurselor necesare 8.3.5 luarea deciziei speccifice
clientei executarii ondulatiei corecte cu privire la - Norme de igiena specifice
8.1.11 prezentarea permanente realizarea ondulatiei - Resurse
operatiunilor de 8.2. 10 Pregatirea permanente - Pregatirea locului de munca 13.11-17.11
20 13.11-17.11 20.11-24.11
pregatire a locului de locului de munca 8.3.6 folosirea - Consilierea clientei
4 20.11-24.11 4.12-8.12
munca 8.2.11 Pregatirea clientei produselor conform - Pregatirea clientei
4.12-8.12 11.12-15.11
in vederea realizarii indicatiilor din - Pregatirea lucratorului
11.12-15.11
8.1.12 prezentarea ondulatiei permanente prospecte - Tehnica de lucru
operatiunilor de 8.2.12 Realizarea 8.3.7realizarea - Precautii
pregatire a clientei ondulatiei permanente ondularii - Cauzele unui permanent nereusit
18.12-22.12 18.12-22.12
8.2.13 analizarea permanente a - Asigurarea calitatii lucrarii
2. 8.1.13 prezentarea parului conform Tratamente pre si postpermanent:
necesitatii realizarii
normelor de securitate si tratamentului pre sau tehnicii de lucru - Definitie 1 5
15.01-19.01 15.01-19.01
sanatate in munca post permanent 8.3.8 respectarea - Criterii de alegere a tipului de permanent
22.01-26.01 22.01-26.01
8.1.14 prezentarea 8.2.14 selectarea normelor de - Produse pentru tratarea parului: tipuri de
29.01-2.02 29.01-2.02
normelor de igiena produsului necesar sanatate si securitate produse, indicatii
specifice tratamentului pre sau in munca si a - Executarea tratamentului: mod de
8.1.15 prezentarea post permanent normelor de igiena aplicarea produselor, dozarea acestora , 3 15
resurselor necesare 8.2.15 realizarea specifice folosirea foliilor protectoare
ondulatiei permanente tratamentului pre 8.3.9 asigurarea
8.1.16 descrierea permanent calitatii lucrarii
tehnicilor de lucru a 8.2.16 realizarea
ondulatiei permanente tratamentului post
permanent
8.1.17 explicarea rolului
tratamentelor pre si
postpermanent

2
8.1.18 descrierea tehnicii
de lucru pentru
realizarea tratamentelor
pre si postpermanenet

Intinderea parului cu 8.2.17 Consilierea 8.3.10 analizarea cu


placa pentru par clientei atentie a
8.2.18 selectarea caracteristicilor
8.1.19 prezentarea resurselor necesare clientei
continutului consilierii 8.2.19 Pregatirea 8.3.11 luarea
clientei locului de munca deciziei corecte cu
Intinderea parului cu placa pentru par
8.1.20 prezentarea 8.2.20 Pregatirea clientei privire la realizarea
- norme de securitate si sanatate in munca
operatiunilor de 8.2.21 intinderea parului intinderii parului cu
speccifice
pregatire a locului de cu placa pentru par placa pentru par
- Norme de igiena specifice
munca 8.3.12 folosirea
- Resurse
sistematica a
- Pregatirea locului de munca
8.1.21 prezentarea produselor pentru
- Consilierea clientei
operatiunilor de protejarea parului S21- 24
- Pregatirea clientei S21- 24
pregatire a clientei 8.3.13 intinderea 26.02- 02.03. 2018-19-
- Tehnica de lucru 26.02- 02.03. 2018-19-
parului cu placa 23.03. 2018
- Precautii 23.03. 2018
8.1.22 prezentarea pentru par conform
normelor de securitate si tehnicii de lucru
sanatate in munca 8.3.14 respectarea
8.1.23 prezentarea normelor de
normelor de igiena sanatate si securitate
specifice in munca si a
normelor de igiena
3. 8.1.24 descrierea tehnicii specifice
de lucru pentru 8.3.15 asigurarea
intinderea parului calitatii lucrarii
Intinderea permanenta 8.3.16 analizarea cu
a parului atentie a
Intinderea permanenta a parului
8.2.22 Consilierea caracteristicilor
- norme de securitate si sanatate in munca
8.1.25 prezentarea clientei clientei S25- 28
speccifice S25- 28
continutului consilierii 8.2.23 selectarea 8.3.17 luarea 11-13.04-23-27. 04.
- Norme de igiena specifice 11-13.04-23-27. 04. 2018
clientei resurselor necesare deciziei corecte cu 2018
- Resurse
8.1.26 prezentarea 8.2.24 Pregatirea privire la realizarea
- Pregatirea locului de munca
resurselor pentru locului de munca intinderii parului cu
- Consilierea clientei
intinderea permanenta a 8.2.25 Pregatirea clientei placa pentru par
- Pregatirea clientei
parului 8.2.26 intinderea 8.3.18 intinderea
- Tehnica de lucru
8.1.27 prezentarea permanenta a parului permanennta a
- Precautii
operatiunilor de 8.2.27 tratarea parului parului conform
- Asigurarea calitatii lucrarii
pregatire a locului de tehnicii de lucru
- Tratatrea parului
munca 8.3.19 folosirea
8.1.28 prezentarea produselor conform
operatiunilor de indicatiilor din
pregatire a clientei prospecte
8.1.29 prezentarea 8.3.20 respectarea
normelor de securitate si normelor de

3
sanatate in munca sanatate si securitate
8.1.30 prezentarea in munca si a
normelor de igiena normelor de igiena
specifice specifice
8.1.31 descrierea tehnicii 8.3.21 asigurarea
de lucru pentru calitatii lucrarii
intinderea permanenta a
parului
8.1.32 explicarea rolului
tratamentelor pre si
postpermanent
8.1.33 descrierea tehnicii
de lucru pentru
realizarea tratamentelor
pre si postpermanent

Coafarea parului
8.3.22 analizarea cu Tipuri de coafuri clasice si moderne
8.1.34 prezentarea 8.1.28 Consilierea
atentie a Consilierea clientei
continutului consilierii clientei
caracteristicilor Resurse pentru realizarea coafurilor
clientei 8.1.29 selectarea
clientei -tipuri
resurselor necesare
8.3.23 consilierea -efecte
8.1.35 explicarea executarii coafurilor
clientei cu rabdare -recomandari
scopului folosirii 8.1.30 Pregatirea locului
folosind modalitati -mod de folosire
diferitelor resurse in de munca
diverse de -norme de securitate si sanatate in munca
realizarea coafurilor 8.1.31 Pregatirea clientei
vizualizare a speccifice
8.1.36 prezentarea 8.1.32realizarea
coafurii Norme de igiena specifice
operatiunilor de diferitelor tipuri de
8.3.24 alegerea de Coafarea parului
pregatire a locului de coafuri prin folosirea
comun acord cu - Pregatirea locului de munca
munca unui singur procedeu de
clienta a coafuri - Pregatirea clientei
8.1.37 prezentarea ondulare a parului
8.3.25 respectarea - Tehnica de lucru
operatiunilor de 8.1.33 retusarea coafurii
formei coafurii - Verificarea calitatii lucrarii
pregatire a clientei S29- 36 S29- 36
decisa de comun - Factorii care influenteaza durabiliattea
8.1.38 prezentarea 30.04-04.05/18-22.06.. 30.04-04.05/18-22.06..
4. normelor de sanatate si
acord cu clienta coafurii
2018 2018
8.3.26 realizarea Coafuri realizate pe baza ondularii parului
securitate in munca si a
coafurilor, conform prin montarea pe bigudiuri
celor de protectie a
tehnicii de lucru Coafuri realizate din melci
mediului specifice
8.3.27 folosirea Coafuri realizate din ondule directe
8.1.39 prezentarea
aparatelor necesare Coafuri realizate cu feonul si peria rotativa
normelor de igiena
coafarii parului
specifice
conform
8.1.40caracterizarea
instructiunilor
tipurilor de coafuri
8.3.28 respectarea
clasice si moderne
normelor de
8.1.41 descrierea tehnicii
sanatate si securitate
de lucru pentru
in munca si a
coafareaa parului
normelor de igiena
specifice
8.3.29 asigurarea
calitatii lucrarii

4
5