Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea de învăţământ: Colegiul Tehnic ”MIHAIL STURDZA” Avizat,

Iași
Profilul: Tehnic Director
Domeniul de pregătire de bază: Mecanic
Modulul: CDL
Nr de ore/an: 150
Nr. ore /săptămână: din care: T: 0 LT: 0 IP: 6
Clasa: I C, Scoala Profesionala
Profesor: IRIMIA Alexandru-Ionuț
Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin OMENCS: Şef catedră
Programa aprobata prin OMENCS:

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR:2019-2020

Unitatea de rezultate ale


Nr. Nr. ore Săptămâna
învățării /Rezultate ale învățării Conținuturile învățării Obs.
crt.
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 12.1.1. 12.2.1. 12.3.1. Stabilirea diagnosticului preliminar
 Siptome de fuctionare defectuoasa a 3 S1
2 12.2.2. 12.3.2.
automobiluluisi cauze posibile
3 12.2.3.  Oprrati de control preliminar 3 S2
 Aplicatii practice colectarea si 3 S3
interpretarea informatiilorfurnizate
de client 3 S4
4 -evaluarea initiala a starii tehnice a
automobilului 3 S5
-propunerea si argumentarea unor intervetii
specializate
5 -

1
6 12.1.2. 12.2.4

7 12.1.3. 12.2.5.
8 12.1.4. 12.2.6.
9 12.2.5. 12.2.7. 12.3.3.
12.3.4.
10 12.2.5. 12.2.7. 12.3.5.
11 12.2.8
12 12.2.9.

Intocmit,
ing. IRIMIA Alexandru-Ionut