Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de invatamant: COLEGIUL TEHNIC “MIHAIL STURDZA” IASI Avizat,

Profil: Tehnic Director


Domeniul de pregătire profesională: operator CNC an II prof
Modulul: M4 Tehnologia așchierii pe mașini unelte convenționale
Nr. ore: /an: 252/an; Şef catedră
Profesor: Sorea Magda T: 56ore
Maistru: Irimia Ionut Alexandru IP:156ore
SPP operator la MUCN aprobat prin: Anexa 2 la OMENCS nr. 4121 din 13.06.2016
Curriculum aprobat prin: Anexa nr. 4 la OMEN nr. 3915 din 18.05.2017

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


AN SCOLAR 2020-2021
Nr. Rezultate ale învăţării (codificare conform SPP) Nr. ore Săptămâna
Conţinuturile învăţării Obs.
crt. Cunoştinţe Abilităţi Atitudini T LT IP T LT IP
0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NTSM 3 S1 S1
1. 7.1.1 7.2.1 7.3.3 1. Mașini specifice prelucrării prin strunjire, frezare, 111111111
rectificare
Parametrii de fabricație:
-datele tehnologice; 6 S2-S3
-geometria tăietoare;
-forța de așchiere;
Productivitatea așchierii și cea a mașinilor și
utilajelor;
-volumul de așchii în unitatea de timp;
-timp de bază;
-costuri de fabricație.

2. 7.1.2 7.2.2 7.3.1 2. Scule așchietoare utilizate la strunjire,


7.2.3 7.3.2 frezare,rectificare 3 S4
7.3.3 2.1 Părți componente, mărimi caracteristice
7.3.4 2.2 Materiale folosite pentru confecționarea sculelor 3 S5
7.3.5 2.3 Construcția sculelor așchietoare
7.3.6
1
7.3.7
7.3.8
7.3.9
7.3.10
3. 7.1.5 7.2.7 7.3.1 3.Procesul de așchiere
7.2.14 7.3.2 3.1 Tipuri de așchii 3 S6
7.2.15 7.3.3 3.2 Mișcări executate în procesul de așchiere
7.3.4 3.3 parametrii regimului de așchiere. Alegerea 3 S7
7.3.5 parametrilor regimului de așchiere
7.3.6 3.4Adaosuri de prelucrare
7.3.7 3.5 Tipuri de suprafețe prelucrate prin așchiere
7.3.8
7.3.9
7.3.10
4. 7.1.4 7.2.6 4. Documentația tehnică 3 S8
7.2.14 7.3.2 4.1 Fișa tehnologică de execuție a piesei
7.2.15 7.3.10 4.2 Schema cinematică
4.3 Cărți tehnice
5. 7.1.3 7.2.4 5. Dispozitive și verificatoare utilizate la prelucrarea prin
7.2.5 7.3.1 strunjire, frezare, rectificare
7.2.14 7.3.2 5.1 Schemele așezării pieselor în dispozitive
7.2.15 7.3.3 5.2 Baze(baze inițiale, baze de așezare, baze de
7.3.4 măsurare, baze tehnologice, baze constructive).Erori de
7.3.5 bazare. Stabilirea bazelor necesare prelucrării. 3 S9
7.3.6 5.3 Clasificarea dispozitivelor.
7.3.7 5.4 Elementele componente ale dispozitivelor:
7.3.8 -elemente de așezare
7.3.9 -elemente de strângere
7.3.10 -elemente de indexare
-corpul dispozitivului
5.5 Dispozitive universale: menghine, mese rotative, 3 30 S10 S10
capete divizoare, universalul, altele.
5.6 Sisteme de prindere a sculei pe mașini de strunjit,
frezat, rectificat
5.7 sisteme de prindere a piesei pe mașini de strunjit,
frezat, rectificat

6. 7.3.1 6. Tehnologia de realizare a pieselor pe mașini de


2
7.1.6 7.2.4 7.3.2 strunjit, frezat, rectificat
7.1.7 7.2.5 7.3.3 6.1 Tehnologia prelucrării prin așchiere pe mașini de 3 30 S11 S11
7.1.9 7.2.6 7.3.4 strunjit
7.2.7 7.3.5 -Prelucrarea suprafețelor plane prin strunjire(scheme
7.2.8 7.3.6 tehnologice utilizate, mașini unelte folosite, scule și
7.2.9 7.3.7 dispozitive, alegerea parametrilor regimului de așchiere,
7.2.10 7.3.8 verificarea și controlul suprafețelor prelucrate, norme de
7.2.12 7.3.9 sănătate și securitate în muncă, protecția mediului, PSI.
7.2.13 7.3.10 -Prelucrarea suprafețelor de rotație exterioare prin
7.2.14 strunjire(scheme tehnologice utilizate, mașini unelte
7.2.15 folosite, scule și dispozitive, alegerea parametrilor
regimului de așchiere, verificarea și controlul
suprafețelor prelucrate, norme de sănătate și securitate în
muncă,protecția mediului, PSI.
-Prelucrarea suprafețelor de rotație interioare prin 4 30 S12-S13 S19
strunjire(scheme tehnologice utilizate, mașiniunelte 4
folosite, scule și dispozitive, alegerea parametrilor
regimului de așchiere, verificarea si controlul
suprafețelor prelucrate, norme de sănătate și securitate în
muncă, protecția mediului, PSI.

6.2 Tehnologia prelucrării prin așchiere pe mașini de


frezat 4 30 S14 S20
-Prelucrarea suprafețelor plane prin frezare(scheme
tehnologice utilizate, mașini unelte folosite, scule și
dispozitive, alegerea parametrilor regimului de așchiere,
verificarea și controlul suprafețelor prelucrate, norme de
sănătate și securitate în muncă, protecția mediului, PSI)
-Prelucrarea canalelor de pană prin frezare(scheme
tehnologice folosite, mașini unelte folosite, scule și
dispozitive, alegerea parametrilor regimului de așchiere,
verificarea și controlul suprafețelor prelucrate, norme de
sănătate și securitate în muncă,protecția mediului, PSI).

6.3 Tehnologia prelucrării prin așchiere pe mașini de


rectificat
-Prelucrarea suprafețelor plane prin rectificare(scheme
tehnologice utilizate, mașini unelte folosite, scule și

3
dispozitive, alegerea parametrilor regimului de așchiere, 4 S15
verificarea și controlul suprafețelor prelucrate, norme de
sănătate și securitate în muncă, protecția mediului, PSI) 30 S21
-Prelucrarea suprafețelor de rotație exterioare prin 4 S16
rectificare(scheme tehnologice utilizate, mașini unelte
folosite, scule și dispozitive, alegerea parametrilor
regimului de așchiere, verificarea și controlul
suprafețelor prelucrate, norme de sănătate și securitate în
muncă, protecția mediului, PSI)
-Prelucrarea suprafețelor de rotație interioare(scheme
tehnologice utilizate, mașini unelte folosite, scule și
dispozitive, alegerea parametrilor regimului de așchiere,
verificarea și controlul suprafețelor prelucrate, norme de
sănătate și securitate în muncă, protecția mediului, PSI)
7 7.1.8 7.2.4 7. Prelucrări artistice: bijuterii, obiecte decorative prin
7.2.5 operații de strunjire, frezare, rectificare(piese prelucrate, 4 6 S17 S33
7.2.6 mașini unelte folosite,scule și dispozitive, parametrii
7.2.7 regimului deașchiere, verificarea și controlul pieselor
7.2.8 prelucrate, norme de sănătate și securitate în muncă,
7.2.9 protecția mediului,PSI).
7.2.10
7.2.11
7.2.12
7.2.13
7.2.14
7.2.15

Practica comasata:Cls IIC S3-S6;S10-S11;S19-S21;S26-S29;S33-S37


Practica comasata:Cls IID S4-S9;S14-S17;S21-S24;S28-S32;S36-S37 Intocmit:Prof.Sorea Magda