Sunteți pe pagina 1din 10

COLEGIUL TEHNIC “MIHAIL STURDZA”, IAȘI

Str. Mihail Sturdza Nr.2,


Tel. 0232 233435, Fax. 0232 231530
http://www.gsmsis.ro , e-mail gsmsis_ro@yahoo.com

Nr. / octombrie 2019

RAPORT DE ACTIVITATE

Profesor: Bida Cristina Maria;


17 octombrie 2019
Data:
COLEGIUL TEHNIC “MIHAIL STURDZA”, IAȘI
Str. Mihail Sturdza Nr.2,
Tel. 0232 233435, Fax. 0232 231530
http://www.gsmsis.ro , e-mail gsmsis_ro@yahoo.com

Un avocat în școala mea! - activitate în cadrul proiectului lunii octombrie, cu


Denumirea activității: titlul – Vreau să știu LEGEA!Ajutați-mă!

Locul / Școala: Amfiteatrul Colegiului Tehnic „Mihail Sturdza”, Iași;


Numele și prenumele Cristina Bida, Victor Bibire, Munteanu Elena, Chiriac Rodica, Luca Ion.
profesorilor /
organizatorilor
Numele și prenumele Doamna avocat – Ciobanu Monica – avocat asociat la Societatea de avocatură –
partenerului/invitatului Bogdan Gheorghiu și asociații.
Doamna Ciobanu Monica – membru al Baroului Iași, specializată în domeniul
infracțiunilor comise de adolescenți, inclusiv cele de tip bullying.
COLEGIUL TEHNIC “MIHAIL STURDZA”, IAȘI
Str. Mihail Sturdza Nr.2,
Tel. 0232 233435, Fax. 0232 231530
http://www.gsmsis.ro , e-mail gsmsis_ro@yahoo.com

Categorie de beneficiari/
Etapa de vârstă/ Clasa/: Elevii Colegiului Tehnic Mihail Sturdza Iași
Nr. Beneficiari / elevi
participanți : 80 de elevi – a IX-a A, a IX-a C, I A, I C, I D
Subiecte / Tematica Dezbatee pe tema legislației referitoare la fenomenul bullyingului – pornind de la
abordată: inițiativa Camerei Deputaților, privind condamnarea oricărui act de bullying
prezent în școli, ce urmează să fie supusă votului în Senatul României.
Scopul activității Conștientizarea elevilor asupra nevoii de a se implica în problemele comunității din
care fac parte.
Responsabilizarea tinerilor, prin implicarea în dezbateri privind efectele negative ale
bullyingului asupra comportamentului elevilor și asupra atitudinii lor.
COLEGIUL TEHNIC “MIHAIL STURDZA”, IAȘI
Str. Mihail Sturdza Nr.2,
Tel. 0232 233435, Fax. 0232 231530
http://www.gsmsis.ro , e-mail gsmsis_ro@yahoo.com

Conștientizarea elevilor asupra pericolului pe care îl reprezintă orice act de bullying


asupra dezvoltării lor.
Cunoașterea legislației în vigoare privind pedepsirea actelor de bulluing și de violență,
în rândul adolescenților.
Competența Formarea competenței de a se implica personal în activități de menținere a
ordinii în societate;
Dezvoltarea spiritului civic;
Implicarea în problemele comunității;
COLEGIUL TEHNIC “MIHAIL STURDZA”, IAȘI
Str. Mihail Sturdza Nr.2,
Tel. 0232 233435, Fax. 0232 231530
http://www.gsmsis.ro , e-mail gsmsis_ro@yahoo.com

Scurtă descriere a Activitatea a constat într-o dezbatere condusă de doamna avocat Ciobanu Monica,
activității: membră a Baroului Iași, specializată pe probeleme de delincvență juvenilă, care a
prezentat legislația în vigoare, privin acest fagel, care distruge relațiile dintre elevi.
Totodată, doamna avocat a pus accentul pe definirea actului de bullying și a avut
amabilitatea de a insista asupra cyberbullyingului, frecvent întâlnit în rândul
adolescenților.
Rezultatele activității Elevii prezenți la activitate au înțeles nevoia de a participa activ la problemele
comunității, de a-și face simțită prezența. Întrebările pe care le-au adresat au
demonstrat importanța pe care o dau aceștia vieții de elev. Accentul a căzut în
dezbarere pe cyberbulling.
Materiale utilizate: Materiale ppt, Codul Penal, Proiectul de lege – completarea Legii învățământului ce
presupune sancționarea , inclusiv penală, a oricărui act de bullying prezent în universul
COLEGIUL TEHNIC “MIHAIL STURDZA”, IAȘI
Str. Mihail Sturdza Nr.2,
Tel. 0232 233435, Fax. 0232 231530
http://www.gsmsis.ro , e-mail gsmsis_ro@yahoo.com

școlar.
Observații: În timpul activității și la finalul acesteia, au fost fotografiați elevii împreună cu
profesorii organizatori sau participanți.
Articolul publicat în presă este un alt aspect notabil al acestei activități foarte
interesante a care elevii au participat cu interes maxim.
https://jri.ro/2019/10/18/scoala-pentru-valori-autentice-scoala-comunitatii/
www.gsmsis.iasi

Director,
Victor Bibire
COLEGIUL TEHNIC “MIHAIL STURDZA”, IAȘI
Str. Mihail Sturdza Nr.2,
Tel. 0232 233435, Fax. 0232 231530
http://www.gsmsis.ro , e-mail gsmsis_ro@yahoo.com
COLEGIUL TEHNIC “MIHAIL STURDZA”, IAȘI
Str. Mihail Sturdza Nr.2,
Tel. 0232 233435, Fax. 0232 231530
http://www.gsmsis.ro , e-mail gsmsis_ro@yahoo.com
COLEGIUL TEHNIC “MIHAIL STURDZA”, IAȘI
Str. Mihail Sturdza Nr.2,
Tel. 0232 233435, Fax. 0232 231530
http://www.gsmsis.ro , e-mail gsmsis_ro@yahoo.com
COLEGIUL TEHNIC “MIHAIL STURDZA”, IAȘI
Str. Mihail Sturdza Nr.2,
Tel. 0232 233435, Fax. 0232 231530
http://www.gsmsis.ro , e-mail gsmsis_ro@yahoo.com