Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea de învăţământ:Liceul Tehnologic ANGHEL SALIGNY Galaţi Avizat,

Profilul: Servicii Director


Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea
profesională: Estetica si Igiena Corpului Omenesc
Modulul: III – Coafarea părului
Nr de ore/an: 210 ore/ an
Nr. ore din care: T:50 LT: 40 IP: 120
Clasa:a X-a invatamant profesional de 2 ani
Profesor: MITACHE NICOLETA Avizat,
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: Şef catedră
nr. 4681/29.06.2012
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.:
nr. 4681/29.06.2012

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2016-2017
Nr. ore Săptămâna
Nr. Unitatea de Competenţe Ob
Conţinuturi
crt. competenţă specifice T LT IP T LT IP s.

(0) (1) (2) (3) (1


(4) (5) (6) (7) (8) (9)
0)
1. Executa ondularea Evaluare initiala (generalitati)
1h 1h 2h S19 S19 S19
parului cu apa Norme specifice de protecţie a muncii
Pregătirea pentru realizarea ondulării părului cu
apă: selectarea produselor, a materialelor, a
lenjeriei, instrumentelor şi aparatelor şi aranjarea 4h 3h 10h S19 S19 S19
lor ergonomică,studierea prospectelor produselor
si echipamentelor noi
Ondularea părului cu apă: definţie, procedee. 2h 2h 6h S20 S20 S20
Realizarea onduleelor directe: resurse, tehnică de
3h 2h 6h S20 S20 S20
lucru.
Realizarea melcilor: resurse, tipuri de melci 4h 3h 6h S21 S21 S21

1
(aspect, efecte, zone adecvate de amplasare
Tehnica de lucru 1h 1h 6h S21 S21 S21
Montarea părului pe bigudiuri: resurse, reguli de
5h 4h 12h S22 S22 S22
montare a părului pe bigudiuri, tehnica de lucru,
5h 4h 12h S23 S23 S23
precauţii.
Ondularea părului cu peria circulară: resurse,
tehnica de lucru, precauţii, reguli de igiena si de 5h 4h 12h S24 S24 S24
protectia muncii specifice
2. Coafarea Realizează coafuri Resurse pentru realizarea coafurilor: tipuri,
părului pe baza efecte, recomandări, mod de folosire. 5h 4h 12h S25 S25 S25
ondulaţiilor Coafarea părului: tipuri de coafuri clasice şi
moderne,tehnica de lucru, verificarea pe parcurs
a calitatii lucrarii,factori care influenţează 5h 4h 12h S26 S26 S26
durabilitatea coafurii, reguli de igiena si de
protectia muncii specifice
3. Coafarea Realizarea Adaosuri folosite în coafură 5h 4h 12h S27 S27 S27
părului coafurii cu
Includerea adaosurilor în coafură:
adaosuri
- alegerea adaosurilor;
4h 3h 10h S28 S28 S28
- alegerea modului de amplasare;
- fixarea estetică.
4.
EVALUARE FINALA
1h 1h 2h S28 S28 S28

S-ar putea să vă placă și