Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: Liceul tehn.

„Spiru Haret” Targoviste Avizat,


Profilul: Servicii Director
Domeniul de pregătire de bază: Estetica şi igiena corpului omenesc/
frizer-coafor-manichiurist -pedichiurist
Modulul III: Ingrijirea parului
Nr de ore/an: 27 S 1- S 9
Nr. ore /săptămână:3 din care: T:2 LT: IP: 1
Clasa: a IX-a A (zi) B Invatamant profesional
Profesor: ANDREI COSMIN DANIEL
Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin OMENCS:nr.4457/5.07.2016 Şef catedră
Programa aprobata prin OMENCS: 4121/13.06.2016

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2022-2023

Unitatea de rezultate ale


învățării /Rezultate ale învățării
Nr. Nr. ore Săptămâna
Ingrijirea parului Conținuturile învățării Obs.
crt.

Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP


(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1. 4.1.1 4.2.1 4.3.1 Spalarea parului: 6 3 S1-S3 S1-S3
4.1.2 4.2.2 4.3.2 -scop
4.1.3 4.2.3 4.3.3 -resurse
4.1.4 4.2.4 -pregatirea locului de munca
4.1.5 4.2.5 -pregatirea clientului
4.1.6 -tehnici de lucru
4.1.7 - tehnici de lucru
4.1.8 - norme de sanatate si securitate in munca
specifice
- norme de igiena specifice

1
Spălarea părului în vederea executării
diferitelor operaţii de coafură (tuns, ondulaţie
cu apă, permanent rece, tratamente)
Masajul capilar:
- scop
- clasificarea metodelor de masaj capilar
4.2.6 - efectele masajului capilar
4.1.9 4.2.7 - consilierea clientului în vederea alegerii tipului
4.1.10 4.2.8 potrivit de masaj capilar
4.1.11 4.2.9 4.3.4 - resurse pentru fiecare tip de masaj
2. 4.1.12 4.2.10 4.3.5 - pregatirea locului de munca 6 3 S4-S6 S4-S6
4.1.13 4.2.11 - Pregătirea clientului
4.1.14 4.2.11 - tehnica de lucru
- precauţii
- precauţii
Norme de protecţie a muncii specifice
masajului capilar
Norme specifice de igiena
3. 4.1.15 4.2.13 4.3.6 Ingrijiri capilare 6 3 S7-S9 S7-S9
4.1.16 4.2.14 4.3.7 Consilierea clientului
4.1.17 4.2.15 4.3.8 Scopul îngrijirilor faciale şi capilare
4.1.18 4.2.16 Pregatire locului de munca
4.1.19 4.2.17 Clatiri curative: resurse, pregatirea
4.2.18 clientului, executarea clatirilor in functie de
puterea de actiune a preparatelor
Aplicarea preparatelor curative: resurse,
pregatirea clientului, etape, influenta
caldurii
Tratamentul parului cu ulei de ricin:
resurse, pregatirea clientului, etape,
Norme de protecţie a muncii specifice
îngrijirilor faciale
Acordarea primului-ajutor în caz de accident
(arsură, electrocutare)

2
3

S-ar putea să vă placă și