Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic Nisporesti Avizat,

Profilul: TEHNIC Director


Domeniul de pregătire de bază: INDUSTRIE TEXTILA SI PIELARIE
Modulul II: Procese tehnologice pentru obtinerea produselor textile
Nr de ore/an: 168 h
Nr. ore /săptămână: 6h din care: T:1 h , LT: 0h IP: 0h
Clasa: a XI-a
Prof. BURAUC ANISOARA Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin OMEN:3500.Anexa nr.1,din 29.03.2018 Şef catedră
Programa aprobata prin OMEN: 3500.Anexa nr.1,din 29.03.2018
SPP Anexa nr.4 la OMENCS nr.4121/13.06.2016
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2020 – 2021

URI 10:
MONITORIZAREA
Nr OPERAȚIILOR
Nr. ore Săptămâna Obs.
. TEHNOLOGICE
Conținuturile învățării
crt SPECIFICE OBȚINERII
. PRODUSELOR TEXTILE

Cunoșt
Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
ințe
(10
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (11)
)
1 10.1.8. 10.2.15. 10.3.9. Norme generale şi specifice pentru Sănătatea şi 1 S1\14.09.20
10.2.16. 10.3.10. securitatea muncii (NSSM), de Protecţie împotriva incendiilor
10.2.17. 10.3.12. (PSI) şi de Protecţie a mediului.
10.2.18.
10.1.1. 10.2.1. 10.3.3. Norme generale şi specifice pentru Sănătatea şi 1 S2\21.09.20
10.2.18. 10.3.11. securitatea muncii (NSSM), de Protecţie împotriva incendiilor (PSI)
10.3.12. şi de Protecţie a mediului , pentru :
 parametri specifici: temperatură, umiditate, ventilaţie.
 condiţii de depozitare – spaţii, mobilier de depozitare
 standarde, norme tehnice, norme interne. S3\Online 28.09
1
 situaţii/probleme, cauze şi efecte pentru depozitare
 analizarea situaţiei problemă (comparare cu situaţia
normală a valorilor determinate)
 soluţii în rezolvarea problemelor de păstrare şi conservare a
materiilor prime, materialelor auxiliare şi a produselor

10.1.2. 10.2.2. 10.3.1. Norme generale şi specifice pentru Sănătatea şi


10.2.3. 10.3.3. securitatea muncii (NSSM), de Protecţie împotriva incendiilor (PSI) 1 S5\12.10.20
10.2.16. 10.3.11. şi de Protecţie a mediului , pentru :
10.2.17 10.3.12  Procese tehnologice pentru obținerea firelor 1 S6\19.10.20
 -Utilaje din filatură 1 S7\02.11.20
 Procese tehnologice pentru obținerea țesăturilor
(proces convenţional şi neconvenţional).
1
 - Utilaje din ţesătorie S8\09.11.20
 Procese tehnologice pentru obținerea tricotajelor
 - Utilaje din tricotaje 1 S9\16.11.20
10.1.3. 10.2.4. 10.3.2. Norme generale şi specifice pentru Sănătatea şi 1 S10\23.11.20
10.2.5. 10.3.3. securitatea muncii (NSSM), de Protecţie împotriva incendiilor (PSI)
10.2.6. 10.3.4. şi de Protecţie a mediului , pentru :
10.2.7. 10.3.11.  fișa tehnică a unui produs.
10.2.8. 10.3.12.  parametri de lucru necesari obţinerii firelor, ţesăturilor, 1 S14\21.12.20
10.2.9. tricoturilor
10.2.16.  fișe tehnologice pe operații pentru un produs (fire, țesături,
10.2.17. tricoturi)
10.2.18. 1
 cronometrarea timpului de lucru pentru realizarea S15\11.01.21
operaţiilor de deservire din procesul tehnologic de filare,
ţesere, tricotare
 normative de timp, de personal, de plan, de producție / 1 S16\18.01.21
deservire, ergonomice
 elaborarea mostrei etalon pentru fire, ţesături şi tricoturi
cuprinde: 1 S17\25.01.21
 proiectarea prototipului în funcţie de destinaţie, materia
primă, structură. S18\08.02.21
 procese tehnologice de realizare şi finisare a mostrei etalon 1
pentru fire, ţesături şi tricoturi.
 fire textile: amestecarea, destrămarea şi curăţirea, cardarea, S19\15.02.21
1
laminarea şi dublarea, pieptănarea, torsionarea şi
înfăşurarea;
 ţesături: bobinarea, dublarea şi răsucirea, urzirea, încleierea 1 S20\22.02.21
firelor de urzeală, năvădirea firelor de urzeală, canetarea
firelor de bătătură, ţeserea;
 tricoturi simple (de bătătură): bobinarea, tricotarea,
repasarea,finisarea.
10.1.4. 10.2.10. 10.3.3. Norme generale şi specifice pentru Sănătatea şi 1 S21\01.03.21
10.2.11. 10.3.5. securitatea muncii (NSSM), de Protecţie împotriva incendiilor (PSI) şi
10.2.16. 10.3.11. de Protecţie a mediului pentru :
10.2.18. 10.3.12.  lansarea în fabricaţie a seriei zero.
 utilaje si materiale pentru obținerea serie zero
10.1.5. 10.2.12. 10.3.3. Norme generale şi specifice pentru Sănătatea şi 1 S22\08.03.21
10.2.16. 10.3.6. securitatea muncii (NSSM), de Protecţie împotriva incendiilor (PSI)
10.2.17. 10.3.11. şi de Protecţie a mediului , pentru :
10.2.18. 10.3.12.  prelevarea probelor (mostre de fire, de ţesături, de tricoturi)
 efectuarea controlului de calitate interfazic şi final (calitatea
materiei prime: fibre, fire, ţesături, tricoturi; măsurarea 1 S26\12.04.21
dimensiunilor şi calitatea operaţiei de execuţie)
 modalităţi de îmbunătăţire a calităţii în urma analizării
valorilor obţinute, utilizând metode specifice (compararea 1 S28\26.04.21
cu probă/produs etalon, fişa tehnică a produsului, standarde,
norme tehnice, norme interne).
10.1.6. 10.2.13. 10.3.3. Norme generale şi specifice pentru Sănătatea şi 1 S29\10.05.21
10.2.16. 10.3.7. securitatea muncii (NSSM), de Protecţie împotriva incendiilor (PSI)
10.2.17. 10.3.11. şi de Protecţie a mediului , pentru :
10.2.18. 10.3.12.  fişe de constatare a defectelor specifice (formulare tipizate,
caiete personale, etichete, marcatoare)
 modalităţi de rezolvare (remediere) a deficienţelor de 1 S30\17.05.21
calitate
10.1.7. 10.2.14. 10.3.3. Norme generale şi specifice pentru Sănătatea şi 1 S31\24.05.21
10.2.16. 10.3.8. securitatea muncii (NSSM), de Protecţie împotriva incendiilor (PSI)
10.2.17. 10.3.11. şi de Protecţie a mediului , pentru :
10.2.18. 10.3.12.  prescripţii pentru ambalarea firelor, ţesăturilor, tricoturilor. 1
S32\31.05.21
 prescripţii de marcare: etichete cu compoziţie fibroasă,
condiţii de utilizare, întreţinere, păstrare şi transport.
 criterii utilizate în selectarea soluţiei privind marcarea şi
ambalarea
 acţiuni privind prescripţiile de ambalare, marcare
 prescripţii de transport: monitorizarea acţiunilor prevăzute la
prescripţiile de transport: poziţie, temperatură, umiditate,
ventilaţie.
 metode de rezolvare a problemelor de ambalare, marcare şi
transport
RECAPITULARE FINALA 1 S33\07.06.21

SO2- Tehnician în industria textilă - aplicarea NPM și NPSI INTOCMIT: Profesor:


BURSUC ANISOARA

S11-LIBER
S5-LIBER
S27 SC ALT;
S12,S13 PC; S23; S24, S25 PC