Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Disciplina: Educație Tehnologică și Aplicații Practice


Unitatea de învatamant: Școala Gimnazială Ion Agârbiceanu Alba Iulia
Unitatea de Învățare: Produse alimentare
Titlul lecției: Alimente de origine vegetală în stare proaspătă
Tipul lecţiei: Comunicare și însușire de noi cunoștințe
Durata lectiei: 50 min.
Prof. : Ing. Drăgan Delia
Clasa : a V- a A
Data : 07.10.2019

STRATEGIA DIDACTICĂ:
 Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, observația.
 Resurse materiale: manual, video proiector, fructe și legume, cuțit, tavă,
 Forme de organizare: activitate frontală, lecție programată.

RESURSE:
 UMANE: 26 elevi
 TEMPORALE: 50 minute
 SPAŢIALE: sala de clasă

1
COMPETENȚE SPECIFICE VIZATE ÎN LECȚIE:
 Analizarea compoziției fructelor și legumelor.
 Clasificarea fuctelor și a legumelor
 Metodele de prelucrare a fructelor și legumelor.
 Metode de păstrare a fructelor și a legumelor în stare proaspătă pentru a menține valoarea nutritivă.

SCENARIUL DIDACTIC - desfaşurarea lecţiei pe secvenţe de instruire.

Strategia didactică
Etapele lecţiei Timp Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode şi Mijloace de Forme de
procedee învăţământ organizar
(min)
didactice e
1 2 3 4 5 6 7
I.Momentul 5 min. Saluta elevii. Raspund întrebărilor Conversaţia Catalogul Frontal
organizatoric Verifica prezenta si notează absenţii in catalog. profesorului
Se asigură condiţiile optime pentru buna
desfăşurare a lecţiei: pregătirea materialului
didactic şi stabilirea liniştii.
Capteaza atentia elevilor.

II. Verificarea Verifica cunoştinţele anterioare prin întrebări: Raspund întrebărilor


cunoştinţelor 2 min. 1.Definește Apa. profesorului.
anterioare şi 2.Ce este Sarea? 1.Apa este un lichid, compus din
reactualizarea Reactualizează cunoştinţele şi realizează hidrogen și oxigen, două
celor necesarea legătura cu cele noi. elementechimice, Conversaţia Caietul Individual
comunicării 2.Sarea este un mineral compus Dialogul

2
temei noi din două elemente: sodiu și clor,
ambele fiind esențiale pentru
viața umană.

III.Anuntarea 4 min. Anunță și scrie pe tablă titlul lecţiei:


titlului lecţiei si
a competentelor ,,Alimente de origine vegetală în stare
vizate proaspătă”

Prezinta competențele pe care le vor dobândi


elevii pana la sfârsitul orei.
 Analizarea compoziției fructelor și
legumelor.
 Clasificarea fuctelor și a legumelor
Notează titlul lecției în caiete și Vidioproiector Tabla, Frontal
 Metodele de prelucrare a fructelor și iau cunoştinţa de competentele Expunerea Caietul
legumelor. vizate.

 Metode de păstrare a fructelor și a


legumelor în stare proaspătă pentru a
menține valoarea nutritivă.
IV. 34 min. Proiectarea temei noi pe secvenţe: Elevii notează în caiete. Expunerea Caietul Frontal
Comunicarea Observarea Individual
Prezentarea secvenţelor:
cunoştinţelor dirijata
1.Clasifică fructele în funcție de structură.
noi Observarea
2. Clasifică legumele în funcție de structură
individuala
3. Precizarea metodelor de păstrare, a
Conversaţia
condițiilor de transport și a dotării depozitelor
Explicatia
pentru ca legumele și fructele să fie păstrate în
stare prosapătă un timp mai îndelungat.

3
V. Fixarea 5 min. Intreabă elevii cu privire la tema nouă. Răspund intrebărilor Conversatia Caietul Individual
noilor Cere concluziile elevilor asupra temelor profesorului. Tabla Frontal
cunoştinţe prin prezentate. Vidioproiector
întrebări, cu
scopul de a
cunoaşte gradul
de intelegere. Prezintă tema lecției viitoare și resursele
Concluzii. materiale cu care se va desfașura aplicația
Realizarea practică.
feedback-ului.