Sunteți pe pagina 1din 39

Curs instruire

MANEVRANTI PLATFORME
AUTORIDICATOARE

PROGRAM INFORMATIC EXPERTRSVTI


PROGRAMA DE CURS
CONFORM PT CR8-2009
NOTIUNI GENERALE

DEFINITII, CONFORM PT R1-2010

PLATFORMA AUTORIDICATOARE = MASINA DE RIDICAT DESTINATA DEPLASARII PE VERTICALA A


PERSOANELOR SI/SAU MATERIALELOR.
NACELA = PLATFORMA AUTORIDICATOARE CARE PERMITE STABILIREA UNUI POST DE LUCRU CU NIVEL
VARIABIL LA POZITIA DORITA.

Platformele autoridicatoare sunt masini de ridicat, construite pentru a facilita accesul la o


zonă de lucru în înălțime. Acestea oferă soluții de intervenție pentru a efectua lucrări de montaj,
întreținere, reparații, sau curățare, atunci când nu există soluții permanente.

Platformele autoridicatoare sunt construite pentru a ridica una sau mai multe persone și
materiale si au o platforma cu imprejmuire împotriva riscului de cădere de la inaltime.

Există mai multe tipuri de platforme autoridicatoare si acestea vor fi alese în funcție de locul
de muncă care urmează să il deserveasca:
Platforma tip foarfece; platforma monocoloana sau bicoloana (pentru constructii) , Nacela cu
brațe articulate; Nacelă montata pe camion sau tip remorca; Nacela cu braț telescopic,
Nacela montata pe utilaj multifunctional, etc.
Tipuri de platforme autoridicatoare

Platforma foarfeca Platforma monocoloana Platforma bicoloana


Tipuri de nacele:

Nacela Nacela montata Utilaj multifunctional


auto propulsata pe camion cu nacela
Componentele de securitate ce se folosesc, după caz, la
nacele/platforme autoridicătoare sunt următoarele:

a) Limitatoare de sfârşit de cursă


b) Limitatoare pentru reglarea înclinării platformei
c) Limitatoare de viteză
d) Limitatoare de sarcină şi de moment al sarcinii
e) Dispozitive de reţinere a fluidului din cilindri
f) Dispozitive anticădere
g) Dispozitive de coborâre de urgenţă
h) Tampoane şi opritoare
i) Contacte electrice de siguranţă.
a) Limitatoare de sfârşit de cursă
b) Limitatoare pentru reglarea înclinării platformei
c) Limitatoare de viteză
Limitatoarele de viteza pot fi:
 mecanice, ex. Prin limitarea apasarii unei pedale,
 hidraulice, ex; limitarea volumului de ulei hidraulic prin montarea unui
drossel (robinet),
 electrice sau electronice. Ex. Inchiderea unui circuit electric de
comanda a unei miscari.
d) Limitatoare de sarcină şi de moment al sarcinii
De asemenea pot fi electromecanice, hidraulice sau electronice.
În general pentru limitarea sarcinii maxime si a momentului sarcinii la
nacelele si platformele hidraulice se foloseste o supapa cu arc.
e) Dispozitive de reţinere a fluidului din cilindri
Aceste dispozitive sunt, in mare parte, supape cu arc,
reglate astfel ca in cazul spargerii unui furtun hidraulic uleiul sa
nu iese din cilindru si astfel sa duca la prabusirea nacelei
hidraulice.
f) Dispozitive anticădere
Sunt diverse tipuri de blocatoare, opritoare, ce nu
permit caderea platformei, in cazul defectarii unor
subansamble
Riscuri ce pot apare in utilizarea naceleleor si
platformelor:

 Manevrantul nacelei trebuie sa


fie echipat cu echipament de
protective si de lucru.
 Obligatorie este centura de
siguranta, care se ancoreaza in
locurile special amenajate, in
interiorul platformei de lucru:
OBLIGATIILE SI RESPONSABILITATILE MANEVRANTILOR

Manevrantul platformei autoridicătoare are următoarele obligații și responsabilități:

 să asigure exploatarea platformei autoridicătoare


în conformitate cu instrucțiunile producătorului;
 să cunoască platforma autoridicătoare pe care lucrează și condițiile tehnice
privind utilizarea, pe care să le aplice întocmai;
 să ia în primire și să predea platforma autoridicătoare prin consemnare
în registrul de supraveghere; dacă platforma autoridicătoare prezintă defecte
care periclitează siguranța în funcționare, o oprește din funcțiune și anunță RSVTI;
 să instaleze platforma autoridicătoare numai pe un teren corespunzător (bine compactat,
orizontal); la platforma autoridicătoare pentru care se prevede calarea,
să se execute această operație în mod corespunzător;
 să verifice ungerea pieselor supuse frecării, nivelul fluidului hidraulic, al electrolitului
din bateriile de acumulatoare și funcționarea componentelor de securitate;
 să verifice starea tuturor mecanismelor, cablurilor de tracțiune și a cablurilor electrice;
 să verifice existența legăturii electrice de protecție împotriva tensiunilor de atingere;
 să verifice funcționarea elementelor de semnalizare și iluminat;
 să interzică accesul pe platforma autoridicătoare a persoanelor care nu au ce cauta acolo.
OBLIGATIILE SI RESPONSABILITATILE MANEVRANTILOR

Continuare:

 să nu manevreze sarcini mai mari decât sarcina nominală a platformei autoridicătoare;


 să deconecteze întreruptorul general și să aducă în poziția „zero” toate comenzile,
în cazul întreruperii accidentale a curentului electric de alimentare;
 să oprească din funcțiune platforma autoridicătoare dacă se aud zgomote anormale,
dacă frânele sau componentele de securitate nu acționează corespunzător
sau când constată orice alt defect care poate periclita siguranța în funcționare;
 să oprească funcționarea platformei autoridicătoare care lucrează în aer liber
atunci când vântul depășește limita până la care funcționarea acesteia este permisă;
 după terminarea lucrului, platforma autoridicătoare trebuie adusă în poziția de staționare
și se deconectează de la întreruptorul principal;
 să consemneze în registrul de supraveghere a platformei autoridicătoare
toate observațiile privind deficiențele în funcționare ale acesteia;
 să nu acționeze platforma autoridicătoare atâta timp cât în zona periculoasă
nu sunt îndeplinite condițiile de siguranță.
Cerintele pe care trebuie să le îndeplinească
manevrantul Platformelor autoridicatoare
Cerinte medicale:
 înainte şi în timpul lucrului nu trebuie să consume băuturi alcoolice, să ia medicamente sau alte
substanţe care îi pot altera condiţiile psihice şi fi zice şi capacitatea sa de a manevra platforma
Cerinte fizice:
 vedere bună, auz bun, bună coordonare şi capacitatea de a efectua în mod sigur toate funcţiile
necesare pentru manevrarea platformei autoridicatoare
Cerinte mentale:
 capacitatea de a înţelege şi de a aplica normele stabilite, regulile şi măsurile de siguranţă; trebuie să
fie atent şi să folosească judecata pentru siguranţa sa şi a celorlalţi; trebuie să se angajeze să efectueze
lucrarile în mod corect şi responsabil.
Cerinte emoţionale:
 trebuie să fie calm şi să ştie să suporte stresul; să ştie să evalueze corect condiţiile sale fizice şi mentale.
Cerinte de pregătire:
 trebuie să citească şi să studieze cu atenţie acest manual, graficele şi schemele anexate, etichetele
şi autocolantele indicatoare şi de pericol; trebuie să fie specializat şi competent în toate aspectele
privind funcţionarea şi folosirea platformei autoridicatoare
Manevrarea si exploatarea platformelor autoridicatoare

1. Inainte de inceperea lucrului:


 Evitaţi situaţiile de pericol.
 Probaţi întotdeauna funcţiile platformei
înainte de a o folosi
 Controlaţi zona de lucru.
 Folosiţi
platforma autoridicatoare numai
pentru funcţiile pentru care a fost proiectata.
INSPECTAREA ZONEI DE LUCRU
 Inspectarea zonei de lucru permite operatorului să
constate că aceasta poate fi operata în condiţii de siguranţă.
Manevrantul trebuie sa recunoasca şi sa evite următoarele situaţii
de pericol:
• râpe sau şanţuri, suprafeţe înclinate, instabile sau alunecoase
• obstacole deasupra platformei şi linii aeriene de înaltă tensiune:
Controlaţi poziţia acestora, asigurându-vă că nicio parte a platformei nu se află la
distanţe mai mici de 6 metri de la aceste cabluri.

• medii periculoase: suprafeţe de sprijin necorespunzătoare


• vânt şi intemperii
• prezenţa personalului neautorizat, etc.
Exploatarea nacelelor si platformelor:
 Exploatarea (manevrarea) nacelelor/platformelor autoridicătoare trebuie să se
facă în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice ISCIR, cu normele
specifice de protecţia muncii, cu instrucţiunile de exploatare specifice instalaţiei
respective şi cu instrucţiunile interne elaborate de unitatea deţinătoare.
 Este interzisă funcţionarea nacelelor/platformelor autoridicătoare în cazul în care
componentele de securitate nu sunt în stare perfectă de funcţionare sau nu
îndeplinesc condiţiile tehnice prevăzute.
 Nacelele/platformele autoridicătoare nu pot funcţiona dacă zonele periculoase nu
sunt îngrădite corespunzător.
 Este interzisă folosirea nacelelor/platformelor autoridicătoare pentru ridicarea unor
sarcini mai mari decât sarcina maximă admisă.
 Nacelele/platformele autoridicătoare prevăzute să lucreze calat vor funcţiona
numai în aceste condiţii. Sub picioarele de calare se vor aşeza elemente de sprijin
rezistente, care să nu se deplaseze în timpul efectuării manevrelor şi care să aibă o
suprafaţă astfel determinată, în funcţie de natura terenului, încât să asigure
funcţionarea în condiţii de siguranţă.
Exploatarea nacelelor si platformelor:
 Nacelele/platformele autoridicătoare prevăzute să lucreze necalat vor funcţiona
în condiţiile prevăzute în instrucţiunile de exploatare ale producătorului.
 Se interzice funcţionarea nacelelor/platformelor autoridicătoare dacă în raza lor de
acţiune se găsesc conductoare electrice aeriene.
 Este interzis a se executa ungerea, curăţirea, întreţinerea sau repararea
nacelelor/platformelor autoridicătoare în timpul funcţionării lor.
 Este interzisă folosirea nacelelor/platformelor autoridicătoare când viteza vântului
depăşeşte valoarea maximă admisă consemnată în documentaţia tehnică.
 Este interzisă folosirea nacelelor/platformelor autoridicătoare pe timp de noapte
dacă nu sunt asigurate condiţiile de iluminat corespunzătoare.
 Este interzisă acţionarea bruscă a comenzilor sau inversarea sensului de mişcare
înainte de oprirea completă.
 Este interzisă folosirea nacelelor/platformelor autoridicătoare de către manevranţi
neinstruiţi.
Exploatarea nacelelor si platformelor:

 Este interzisă manevrarea nacelelor/platformelor autoridicătoare fără echipament


de protecţie individual adecvat condiţiilor de muncă (centură de siguranţă şi
cască de protecţie).
 Este interzisă ridicarea materialelor periculoase(tuburi cu gaze sub presiune,
recipiente cu acizi sau similare) pentru care nacela/platforma autoridicătoare, nu a
fost prevazuta special.
 Este interzisă exploatarea nacelelor/platformelor autoridicătoare sub temperaturi
de -10ºC (daca nu se prevede altfel in cartea platformei).
 Este interzisă exploatarea nacelelor dacă peretele pe care se sprijină prezintă
protuberanţe periculoase de care s-ar putea eventual agăţa, sau conductori
electrici.
 Este interzisă deplasarea nacelelor/platformelor autoridicătoare cu platforma
ridicată sau braţul extins.
Manevrarea nacelelor si platformelor:
 Manevranţii nacelelor/platformelor autoridicătoare trebuie să fie instruiţi în
conformitate cu prevederile prescriptiilor ISCIR PTCR8-2009 si PT R1-2010.
 Îndatoririle manevranţilor nacelelor/platformelor autoridicătoare rezultă din
prevederile prescripţiilor tehnice, ale instrucţiunilor de exploatare, precum şi din
instrucţiunile interne ale unităţii deţinătoare.
În exercitarea atribuţiilor sale, manevrantul nacelelor/platformelor autoridicătoare are
următoarele obligaţii principale:
 − să cunoască instalaţia pe care lucrează şi normele de exploatare, pe care să le
aplice întocmai;
 − să ia în primire şi să predea serviciul prin notare în registrul de evidenţă a
supravegherii; dacă nacela/platforma autoridicătoare prezintă defecte care
periclitează siguranţa în funcţionare, va opri instalaţia şi va anunţa RSVTI autorizat şi
echipa de întreţinere şi revizie;
 − să nu se urce pe nacelă/platforma autoridicătoare în stare de oboseală sau de
ebrietate sau sub efectul substantelor interzise;
Manevrarea nacelelor si platformelor:
 − să instaleze nacelele/platformele autoridicătoare numai pe un teren
corespunzător (bine compactat, orizontal); la nacelele/platformele autoridicătoare
pentru care se prevede calarea, să se execute această operaţie în mod
corespunzător;
 -să verifice ungerea pieselor supuse frecării, nivelul fluidului hidraulic, al electrolitului
din bateriile de acumulatoare şi funcţionarea componentelor de securitate ;
 − să verifice starea tuturor mecanismelor, cablurilor de tracţiune şi a cablurilor
electrice ;
 − să verifice existenţa legăturii electrice la instalaţiile de protecţie împotriva
tensiunilor de atingere;
 − să verifice funcţionarea instalaţiilor de semnalizare şi iluminat;
 − să interzică accesul pe nacelă/platforma autoridicătoare a persoanelor ce nu au
legătură cu locul de muncă;
 − să nu manevreze sarcini mai mari decât sarcina nominală a nacelei/platformei
autoridicătoare;
Manevrarea nacelelor si platformelor:

 − să deconecteze întrerupătorul general şi să aducă în poziţia “zero” toate


comenzile, în cazul întreruperii accidentale a curentului electric de alimentare;
 - să oprească din funcţiune nacela/platforma autoridicătoare dacă se aud
zgomote anormale, dacă frânele sau componentele de securitate nu acţionează
în bune condiţii sau când constată orice alt defect care poate periclita siguranţa în
funcţionare;
 − să oprească funcţionarea nacelei/platformei autoridicătoare care lucrează în aer
liber atunci când vântul depăşeşte limita până la care funcţionarea instalaţiilor este
permisă;
 − după terminarea lucrului, nacela/platforma autoridicătoare va fi adusă în poziţia
de staţionare şi se va deconecta de la întrerupătorul principal
Manevrantii trebuie sa aiba peste18 ani, sa detina o autorizatie data de angajator
Acestia trebuie sa fie cel putin doi, pentru ca unul din ei sa poata:
 Sa intervina rapid in caz de nevoie.
 Sa preia comenzile in caz de accident sau de pana.
 Sa supravegheze si sa evite circulatia altor utilaje sau a pietonilor in jurul nacelei.
 Sa il ghideze pe conducatorul nacelei daca este loc suficient.

Mediul de utilizare
 Nu folositi niciodata platforma ridicatoare:
 Pe un sol moale, instabil sau aglomerat, sau cu o panta mai mare decat limita admisa.
 Cu un vant mai puternic decat pragul maxim admis.
 In apropierea liniilor de inalta tensiune sau in mediu exploziv
( informati-va asupra distantelor minime in functie de tensiunea curentului).
Utilizarea platformei autoridicatoare

 Este important sa va asigurati ca la utilizare normala, adica atunci cand este condusa
din nacela, cheia de selectare a postului din nacela sau din turela trebuie luata si
pastrata la sol de catre opersoana prezenta si formata in domeniul manevrelor de
depanare/ ajutor de urgenta.

Nu folositi platforma ridicatoare cu:

 o sarcina superioara sarcinii nominale,


 vant superior limitei admisibile,
 mai multe persoane decat numarul maxim
admisibil,
 o intindere laterala a platformei nacelei
superioara valorii admisibile
Utilizarea platformei autoridicatoare

Pentru a evita riscurile de cadere grave, operatorii trebuie sa respecte instructiunile:


 Sa se tina bine de balustrada nacelei in timpul urcarii s-au conducerii nacelei,
 Sa stearga orice urma de ulei sau de grasime care se afla pe trepte,pe podea sau pe
manete.
 sa poarte echipament de protectie individuala adaptat la conditiile de munca si la
reglementarile locale in vigoare, mai ales in cazurile lucrarilor in zone periculoase.
 Sa nu blocheze instalatiile de siguranta in caz de urgenta.
 Sa evite trecerea peste obstacole fixe sau mobile.
 sa nu creasca inaltimea de lucru prin utilizarea de scari sau de alte accesorii.
 Sa nu utilizeze balustrada ca mijloc de coborare sau de urcare in cos (utilizati scara
prevazuta special in acest scop).
 Sa nu urce pe balustrada cand nacela este in urcare,
 sa nu conduca nacela cu viteza mare in zone stramte sau aglomerate.
Utilizarea platformei autoridicatoare

Pentru a evita riscurile de cadere grave, operatorii trebuie sa respecte instructiunile:


 sa nu utilizeze platforma fara a pune bara de protectie sau fara a inchide poarta de
siguranta.
 Sa nu urce pe capote.
 Sa nu lucreze pe sol instabil
Utilizarea platformei autoridicatoare

Pentru a evita riscurile de rasturnare, operatorii trebuie sa respecte urmatoarele instructiuni:


 Sa nu dezafecteze sau blocheze dispozitivele pentru situatiile de urgenta.
 sa evite manevrarea manetelor de comanda dintr-o directie in directia opusa fara a se
opri in pozilia <O>.
 sa respecte sarcina maxima si numarul maxim admis de persoane in nacela.
 sa repartizeze egal sarcinile si sa le puna, pe cat posibil, in centrul nacelei.
 Sa verifice ca solul sa reziste la presiune si la sarcina rotilor.
 Trecerea peste obstacole fixe sau mobile poate provoca deteriorarea prematura a
structurii, si sa duca la ruperea anumitor elemente de siguranta ale masinii.
 sa nu conduca nacela in viteza mare in zone stramte sau aglomerate.
 Sa nu conduca nacela inapoi( lipsa de vizibilitate).
Utilizarea platformei autoridicatoare

Pentru a evita riscurile de rasturnare, operatorii trebuie sa


respecte urmatoarele instructiuni:
 Sa nu foloseasca platforma cu material sau obiecte
suspendate de balustrada sau de brat.
 Sa nu faca operatiuni de intretinere a platformei, cand
aceasta este ridicata fara sa fi luat masurile de
siguranta (pod rulant, macara).
 Sa faca zilnic controale si sa supravegheze buna
functionare pe timpul perioadelor de utilizare.
 sa nu utilizeze masina cu elemente care ar putea creste
rezistenta la vant (ex, : panouri)
Riscuri ce pot apare in utilizarea naceleleor si
platformelor:
 Riscuri datorate energiei electrice
Nacela/platforma autoridicătoare alimentată cu energie electrică trebuie să fie astfel
proiectată, construită şi echipată încât să prevină sau să permită prevenirea riscurilor de
origine electrică.
 Riscuri datorate energiilor, altele decât cele electrice
Dacă nacela/platforma autoridicătoare este alimentată cu o sursă de energie diferită de cea
electrică ( hidraulică, pneumatică, termică etc. ) trebuie să fie proiectată, construită şi
echipată astfel încât să se prevină toate riscurile care pot decurge din utilizarea acestor tipuri
de energie.
 Riscuri datorate fulgerelor / trasnetelor
Nacela/platforma autoridicătoare expusă fulgerelor în timpul utilizării trebuie să fie echipată
astfel încât eventualele sarcini electrice să se scurgă în pământ.
 Riscuri de rasturnare, strivire
Calarea necorespunzatoare, terenul neadecvat, sarcina in exces, sunt factori ce pod duce la
rasturnarea nacelei.
Risc de strivire a lucratorilor de planseu, pereti laterali, copaci, etc. datorita utilizarii
necorespunzatoare, fara atentie, sau datorita starii tehnice necorespunzatoare a nacelei /
platformei.
Principalele cauze ale accidentelor legate de utilizarea improprie a platformelor aeriene:

•Accidente datorita rasturnarii:


• nerespectarea orizontalitatii platformei sau nacelei
•cedarea unui punct de sprijin
•slaba capacitate portanta a terenului
•accelerare sau decelerare bruscă
•Suprasarcină la utilizarea nacelei
•Rafale de vânt, peste limita maxima admis
•suspendarea unei sarcini în exces pe platforma

•Cadere în gol a operatorului:


•nu poartă centura de siguranta
•înclinare excesivă anacelei
•Se urca pe barele balustradei

•Coliziune sau accident:


•lovirea operatorului de un element exterior (ramuri ...)
• lovirea altor persone, in cazul deplasarii nacelei
•lovire din cauza căderii sau bascularii platformei
• lovirea sau aruncarea operatorului datorita deplasar pe un teren cu obstacole
•Strivirea operatorului de planseu, perete, etc

•Șoc electric / electrocutare:


•contactul cu o linie electrică sub tensiune
•nerespectarea distanțelor de siguranță ...
• Lovirea operatorului de trasnet, datorita lucrului in conditii improprii ale vremii , sau a platformei nelegate la priza de
pamant.
Exemple de accidente cu platforme autoridicatoare

Strivirea operatorului datorita


neatentiei in utilizare
Exemple de accidente cu platforme autoridicatoare

Electrocutare datorita
neatentiei in utilizare
Exemple de accidente cu platforme autoridicatoare

Cadere in gol, datorita iesirii in


afara platformei si nepurtarii
centurii de siguranta
Exemple de accidente cu platforme autoridicatoare

Cadere in gol, datorita


neasigurarii cu centura de
siguranta.

Un barbat de 39 de ani si-a


pierdut viata.
Exemple de accidente cu platforme autoridicatoare

Nacela rasturnata, datorita


calarii pe teren impropriu
NORME SPECIFICE DE UTILIZARE A PLATFORMELOR
AUTORIDICATOARE DIN DOTAREA SOCIETATII

Prezentele instructiuni, se vor completa cu instructiunile specifice


platformelor autoridicatoare pe care vor lucra manevrantii.
SĂNĂTATEA ȘI VIAȚA ÎNAINTE DE TOATE !

RESPECTĂ NORMELE DE
SĂNĂTATE ȘI SECURITATE
ÎN MUNCĂ

Familia te așteaptă acasă !

Material proprietatea I.I. Miclaus Adrian


parte din programul informatic ExpertRSVTI
www.ExpertRSVTI.ro