Sunteți pe pagina 1din 91

SC SCV SRL CRAIOVA

Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

SUPORT CURS STIVUITORIST


CUPRINS
Pag.
Capitolul A

- Clasificarea stivuitoarelor; descrierea detaliata


a tipurilor de stivuitoare. antrenarea stivuitoarelor
(echipamentul de forta electrica sau hidraulica).

...............................

36

Capitolul B

- Componente de securitate la stivuitoare:limitatoare


de sfarsit de cursa; limitatoare de sarcina; limitatoare de
viteza; paracazatoare; supape de reglare a vitezei;
supape de blocare; supape de siguranta; intrerupator
de securitate; tampoane, opritori; piese de reazem,
curatitoare de sina; contacte si sigurante electrice.

...............................

712

Capitolul C

- Dispozitive de franare (descriere, rol, tipuri existente,


mod de functionare, reglare, intretinere, etc);

...............................

13

Capitolul D

- Cabluri si lanturi (materiale, constructie, mod de fixare,


uzura permisa, intretinere, etc)

...............................

1417

Capitolul E

- Dispozitive de manevrare a sarcinilor (mese, furci, etc)

...............................

18

Capitolul F

- Obligatiile stivuitoristului

...............................

19

Capitolul G

- Manevrarea si exploatarea stivuitoarelor; manevre


premise si nepermise, cauzele deranjamentelor;
organizarea exploatarii, cartea stivuitorului, registrul
de evidenta a supravegherii.

...............................

2028

Capitolul H

- Intretinerea, revizia, reparatia si verificarea tehnica


oficiala; intretinerea stivuitorului; revizia stivuitorului;
reparatia stivuitorului; verificarea tehnica oficiala;
autorizatia de functionare, incercari statice si dinamice,
verificari periodice la scadenta.

...............................

2941

Capitolul I

- Avarii si accidente la stivuitoare; cauzele avariilor


si accidentelor; masuri pentru evitarea si eliminarea
avariilor si accidentelor

...............................

4147

Capitolul J

- Msuri de prim ajutor n caz de avarie/accident

..............................

4850

Capitolul K

- LEGISLATIE, REGULAMENTE, INSTRUCTIUNI(extrase) ...............................


-Legea 64/2008
- HG 1340/2001 si HG 920/2009
- Prescripiile tehnice Colectia ISCIR: PT CR8 / 2009

5192

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

CAPITOLUL A

- CLASIFICAREA STIVUITOARELOR; DESCRIEREA DETALIATA


A TIPURILOR DE STIVUITOARE. ANTRENAREA
STIVUITOARELOR (ECHIPAMENTUL DE FORTA ELECTRICA
SAU HIDRAULICA).

-stivuitoare autopropulsate (motostivuitoare, electrostivuitoare);


-translatoare stivuitoare.
La proiectarea si constructia stivuitorului, precum si la elaborarea cartii tehnice, producatorul trebuie sa ia
in considerare nu numai utilizarea sa normala, ci si alte situatii rezonabil previzibile.
Stivuitorul trebuie sa fie astfel proiectat incat sa se evite utilizarea sa anormala, daca aceasta comporta un risc.
Eventual, cartea tehnica trebuie sa atraga atentia utilizatorului asupra contraindicatiilor privind folosirea
stivuitorului.
In conditiile de utilizare prevazute ale stivuitorului trebuie sa fie reduse la minimum disconfortul,
oboseala si tensiunile psihice ale personalului manevrant, aplicand principiile ergonomiei.
Iluminatul - Producatorul trebuie sa furnizeze stivuitorul cu un sistem de iluminat incorporat, adecvat
situatiilor in care chiar in conditiile unui iluminat ambiant normal, lipsa acestui sistem ar putea duce la aparitia
unor riscuri.
Pentru stivuitoarele autopropulsate prevazute de producator a fi utilizate in locuri lipsite de iluminat,
acestea trebuie sa fie prevazute cu un sistem de iluminat adecvat activitatii care trebuie sa fie desfasurata, fara a
incalca prevederile altor reglementari aplicabile (codul rutier etc.).
Manevrarea - In timpul manevrarii stivuitorului si/sau elementelor a elementelor sale nu trebuie sa se
produca deplasari sau miscari neprevazute sau bruste, nici riscuri datorate instabilitatii, daca stivuitorul si/sau
elementele sale sunt manevrate conform instructiunilor producatorului.
Postul de conducere - Postul de conducere al stivuitorului trebuie sa fie proiectat tinand seama de
principiile ergonomiei. Postul de conducere trebuie sa dispuna de toate organele de comanda necesare.
Vizibilitatea de la postul de conducere trebuie sa permita stivuitoristului manevrarea in conditii de deplina
securitate, atat pentru el cat si pentru persoanele expuse. In caz de necesitate, stivuitorul trebuie sa fie prevazut
cu dispozitive adecvate care sa previna riscurile datorate insuficientei vizibilitatii directe. Stivuitorul trebuie sa
fie proiectat si construit astfel incat, la postul de conducere sa nu poata aparea riscuri datorate contactului
involuntar cu rotile sau senilele, pentru stivuitorist. Postul de conducere trebuie sa fie proiectat si construit astfel
incat sa se evite riscurile pentru sanatate datorate gazelor de esapament si/sau lipsei de oxigen. Daca
dimensiunile permit postul de conducere al stivuitoristului trebuie sa fie proiectat si construit pentru a putea fi
echipat cu o cabina. In acest caz, trebuie sa se prevada un loc destinat afisarii instructiunilor necesare
stivuitoristului. Postul de conducere trebuie sa fie echipat cu o cabina adecvata, daca exista riscuri datorate unei
ambiante periculoase. Cabina trebuie sa fie proiectata, construita si/sau utilizata astfel incat sa protejeze
stivuitoristul impotriva eventualelor riscuri (de exemplu: incalzire si aerisire neadecvate, vizibilitate insuficienta,
zgomot excesiv, vibratii, caderea obiectelor, rasturnare etc.). Usile cabinei trebuie sa fie astfel construite incat sa
permita parasirea stivuitorului. Materialele utilizate pentru cabina si amenajarea acesteia trebuie sa fie greu
inflamabile.
Organe de comanda - Organele de comanda trebuie sa fie :
- vizibile, usor de identificat si, cand este necesar, sa fie marcate corespunzator;
- dispuse astfel incat sa se garanteze o manevra sigura, univoca si rapida;
- proiectate astfel incat sensul de miscare al organului de comanda sa corespunda cu sensul miscarii
organului sau mecanismului comandat;
- amplasate in afara zonelor periculoase si dispuse astfel incat actionarea lor sa nu provoace riscuri
suplimentare;
- proiectate sau protejate astfel incat actionarea lor, daca poate provoca un risc, sa nu se poata produce
fara o manevra intentionata;
- executate astfel incat sa reziste la eforturi previzibile.
Stivuitorul trebuie sa fie prevazuta cu mijloace de semnalizare (cadrane, LED-uri etc.) si indicatii a caror
cunoastere este necesara pentru functionarea in securitate. De la locul sau de comanda stivuitoristul trebuie sa
perceapa semnalele indicatoarelor sus mentionate. De la locul de comanda, stivuitoristul trebuie sa se poata
asigura de absenta persoanelor expuse in zonele periculoase. Orice punere in functiune sa fie precedata de un

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

semnal de avertizare sonor si/sau vizual. Daca exista pedale, acestea trebuie sa fie proiectate, construite si
dispuse astfel incat sa poata fi actionate de stivuiorist in deplina siguranta si cu riscuri minime de confuzie;
acestea trebuie sa dispuna de o suprafata antiderapanta si usor de curatat. Organele de comanda ale stivuitorului,
exceptand pe cele cu pozitii prestabilite, trebuie sa revina in pozitie neutra imediat ce stivuitoristul le lasa libere.
Pornirea - Pornirea stivuitorului trebuie sa fie posibila numai printr-o actiune voluntara a organului de
comanda prevazut special pentru acest scop. Aceasta cerinta este obligatorie :
- in cazul repunerii in functiune a stivuitorului dupa o oprire, independent de cauza ei;
- pentru comandarea oricarei modificari semnificative a conditiilor de functionare.
Stivuitoarele autopropulsate trebuie sa fie prevazute cu mijloace care sa nu permita pornirea de catre persoane
neautorizate.
Oprirea normala - Orice stivuitor trebuie sa fie prevazut cu un organ de comanda care sa permita oprirea
completa in conditii de securitate. Orice post de lucru trebuie sa fie prevazut cu un organ de comanda care sa
permita oprirea, in functie de riscurile existente, a tuturor elementelor mobile ale stivuitorului sau a unei parti
dintre acestea, astfel incat stivuitorul sa fie adus in stare de securitate. Comanda de oprire a stivuitorului trebuie
sa fie prioritara in comparatie cu comanda de pornire. Fara a incalca cerintele privind circulatia rutiera,
stivuitoarele autopropulsate trebuie sa indeplineasca cerintele de reducere a vitezei, de oprire, de franare si de
imobilitate, asigurand securitatea in orice conditii de functionare, de sarcina, de viteza, de caracteristici ale
terenului si de panta prevazute de producator si corespunzator situatiilor concrete de lucru. Incetinirea si oprirea
stivuitorului autopropulsat trebuie sa fie obtinute de catre stivuitorist cu ajutorul unui dispozitiv principal. Cand
conditiile de securitate o cer se va prevedea un dispozitiv suplimentar de ajutor cu comenzi integral independente
si usor accesibile, care trebuie sa permita incetinirea si oprirea stivuitorului. Daca este cazul, imobilitatea
stivuitorului trebuie sa fie mentinuta cu ajutorul unui dispozitiv de stationare. Acest dispozitiv trebuie sa fie cu
actionare pur mecanica. Stivuitorul comandat de la distanta trebuie sa fie proiectat si construit astfel incat sa se
opreasca automat in cazul in care stivuitoristul a pierdut controlul lui.
Oprirea de urgenta - Orice stivuitor trebuie sa fie prevazut cu unul sau mai multe dispozitive de oprire de
urgenta care permit evitarea situatiilor periculoase care risca sa se produca iminent sau care sunt in curs de
producere. Dupa ce inceteaza actionarea comenzii de oprire de urgenta, dupa ce s-a declansat un ordin de oprire,
acest ordin trebuie sa fie mentinut prin blocarea dispozitivului de oprire de urgenta pana la deblocarea acestuia.
Deplasarea stivuitoarelor comandate de stivuitorist pedestru - Nici o deplasare a unui stivuitor
autopropulsat insotit de un stivuitorist pedestru nu trebuie sa fie posibila decat daca se exercita o actiune continua
asupra organului de comanda corespunzator. In special, nici o deplasare a stivuitorului nu trebuie sa fie posibila
in momentul pornirii motorului. Sistemele de comanda trebuie sa fie astfel proiectate incat sa reduca la minimum
riscurile datorate deplasarii inopinate a stivuitorului spre stivuitoristul pedestru. Viteza normala de deplasare a
stivuitorului trebuie sa fie compatibila cu viteza de deplasare a stivuitoristului.
Defectarea alimentarii cu energie - Intreruperea, restabilirea dupa o intrerupere sau variatia, oricare ar fi
sensul, alimentarii cu energie a stivuitorului nu trebuie sa creeze situatii periculoase. In mod special se va evita :
- pornirea neasteptata;
- impiedicarea opririi stivuitorului, in cazul in care comanda a fost deja data;
- impiedicarea opririi elementelor mobile de orice tip;
- ineficacitatea dispozitivelor de protectie.
Defectarea circuitului de comanda - Defectarea logicii circuitului de comanda sau deteriorarea circuitului
de comanda nu trebuie sa duca la situatii periculoase. Defectarea sistemului de alimentare a mecanismului de
servodirectie nu trebuie sa impiedice dirijarea stivuitorului pana la oprire.
Stabilitatea - Stivuitorul si subansamblurile sale trebuie sa fie proiectate si executate astfel incat, in
conditiile de functionare prevazute, stabilitatea sa fie cat mai mare incat sa permita utilizarea sa fara risc de
rasturnare, de cadere sau deplasare intempestiva.
Mijloace de acces - Producatorul trebuie sa prevada mijloacele de acces la postul de lucru sau la punctele
de interventie.
Dispozitive de semnalizare-avertizare - Stivuitorul trebuie sa fie prevazut cu mijloace de semnalizareavertizare pentru a garanta sanatatea si securitatea persoanelor expuse.
Ghidaje si cai de rulare - Stivuitorul trebuie sa fie prevazut cu dispozitive care actioneaza asupra
ghidajelor sau cailor de rulare astfel incat sa se evite deraierile. Totodata, in cazul deraierii stivuitoarelor chiar in
conditiile existentei dispozitivelor sus mentionate sau in cazul avariei unui element de ghidare sau de rulare,

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

trebuie sa fie prevazute dispozitive care sa impiedice caderea componentelor sau a sarcinii, precum si rasturnarea
stivuitoarelor.
Rezistenta mecanica - Stivuitorul si accesoriile de ridicare trebuie sa poata rezista la solicitarile la care
sunt supuse in timpul functionarii. Materialele folosite trebuie sa fie alese luand in consideratie mediile de
utilizare prevazute de producator, in special in ceea ce priveste coroziunea, abraziunea, socurile, fragilitatea la
frig si imbatranire. Stivuitorul si accesoriile de ridicare trebuie sa fie proiectate si construite pentru a suporta
suprasarcinile aplicate la probele statice fara a prezenta deformatii permanente sau disfunctii. Stivuitorul si
accesoriile de ridicare trebuie sa fie proiectate si construite pentru a suporta probele dinamice efectuate cu sarcina
maxima de utilizare.
Controlul miscarilor - Dispozitivele de control ale miscarilor trebuie sa actioneze in vederea asigurarii
securitatii stivuitorului pe care sunt instalate astfel:
a) stivuitorul trebuie sa fie proiectat si echipat cu dispozitive care sa mentina amplitudinea miscarilor
elementelor lor intre limitele prevazute; actiunea acestor dispozitive trebuie, dupa caz, sa fie
precedata de un avertisment;
b) elementele de prindere trebuie sa fie proiectate si construite astfel incat sa se evite caderea neasteptata
a sarcinilor.

Instalatia electrica
Energia electrica este folosita de demaror pentru pornirea motorului, pentru instalatia de iluminat si
pentru semnalul acustic.
Caracteristicile instalatiei:
- tensiune nominala
......... 12 V
- curentul nominal max
......... 25 V
Alternator la 12 V de curent alternativ excitat in derivatie, este antrenat de arborele cotit prin
intermediul curelei ventilatorului; puterea max 500 W. Alternatorul de curent este folosit in schema electrica
a stivuitorului ca sursa de energie electrica impreuna cu releul regulator.

Schema instalatiei electrice


5

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

Releul regulator. Deoarece tensiunea alternatorului varieaza cu turatia, releul regulatorul are
menirea de a conecta si deconecta in mod automat alternatorul din circuit, de a mentine tensiunea de la
bornele acestuia in limitele prescrise si de a-l proteja contra suprasarcinilor.
Bateria de acumulare. Instalatia electrica are i baterie acumulatoare si serveste la antrenarea
demarorului electric pentru pornirea motorului, alimenteaza consumatorii din instalatie cand motorul este
oprit si preia varfurile de sarcina cand se depaseste valoarea curentului de la generator. Bateria formeaza un
monobloc din ebonita cu 6 elemente de acumulatoare, fiecare din acestea avand cate 9 placi pozitive,
intarite, de tip E si cate 10 placi negative. Ea este montata pe un suport sudat pe cadrul stivuitorului.
Demarorul
- Angrenarea pinionului de atac al demarorului cu coroana dintata a volanului se
realizeaza in doua trepte, prin intermediul releului electromagnetic de anclasare cu comanda de la distanta.
Principalele parti ale demarorului sunt:
- indusul si pinionul de atac, legate intre ele prin intermediul mecanismului de mers liber cu
discuri;
- statorul cu 4 poli si doua tipuri de infatisari (serie principala si serie auxiliara, derivatie
auxiliara);
- releul electromagnetic de anclasare.
Instalatia de iluminat In fata un far auto fixat prin intermediul unui suport de cadrul mecanismul de
ridicare / inclinare. Farurile au becuri de 35 W monofazice. La tabloul de bord este prevazut un bec pentru
iluminarea instrumentelor de bord in timpul noptii, lampa iluminat bord cu bec sofit si o ctie vizor rosu
avand montat un bec care indica in timpul functionarii. In cutia de scule se afla i lampa electrica.
Claxonul Actionat prin butorul de pe volan, acesta functioneaza pe principiul vibratorului
electromagnetic.
Priza cilindrica necesara pentru lampa de serviciu auto.
Sgurantele fuzibile Cutie cu sigurante, cu sase sigurante pentru protectia intregii instalatii electrice.
Comutator de cheie de contact este amplasat in circuit, astfel incat numai dupa introducerea cheii
de contact se poate actiona motorul de pornire. Actionarea acestui motor se face cu butonul de pornire care
se afla amplast in partea stanga a tabloului de bord.

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

CAPITOLUL B

- COMPONENTE DE SECURITATE LA STIVUITOARE:


LIMITATOARE DE SFARSIT DE CURSA; LIMITATOARE DE
SARCINA; LIMITATOARE DE VITEZA; PARACAZATOARE;
SUPAPE DE REGLARE A VITEZEI; SUPAPE DE BLOCARE;
SUPAPE DE SIGURANTA; INTRERUPATOR DE SECURITATE;
TAMPOANE, OPRITORI; PIESE DE REAZEM, CURATITOARE DE
SINA; CONTACTE SI SIGURANTE ELECTRICE.

Conditia de baza pe care trebuie sa o indeplineasca proiectarea si fabricarea stivuitoarelor si a


componentelor de securitate este asigurarea functionarii acestora in conditii de securitate pe toata perioada
de utilizare prevazuta in documentatia tehnica a stivuitorului.
Proiectantul trebuie sa-si asume responsabilitatea privind conceptia solutiilor constructive, alegerea
materialelor, calculul de rezistenta al tuturor elementelor stivuitorului si componentelor, potrivit conditiilor
de functionare date, precum si pentru stabilirea metodelor pentru incercari si verificari tehnice, in
conformitate cu legislatia in vigoare.
La proiectarea si fabricarea stivuitoarelor, producatorul trebuie sa ia in considerare nu numai
utilizarea normala ci si alte situatii rezonabile previzibile.
Proiectantul va trebui sa nominalizeze componentele de securitate pentru fiecare stivuitor, care
asigura functionarea in conditii de securitate a acestuia.
Componentele de securitate ce se folosesc, dupa caz, la stivuitoare sunt urmatoarele:
a) Limitatoare de sfarsit de cursa;
b) Intreruptor de sfarsit de cursa (de avarie);
c) Limitatoare de sarcina;
d) Dispozitive de retinere a fluidului din cilindri;
e) Limitatoare de viteza;
f) Paracazatoare;
g) Tampoane si opritoare;
h) Piese de reazem si curatitoare de sina;
i) Contacte electrice de siguranta.
Producatorii stivuitorului si componentelor de securitate aferente acestuia sunt obligati sa respecte
intocmai cerintele esentiale de securitate.
Producatorii stivuitorului si componentelor de securitate raspund de alegerea corecta a procedeelor
tehnologice de executie, de calitatea executiei si a materialelor folosite.
Introducerea pe piata a stivuitoarelor si componentelor lor de securitate se face in conformitate cu
Directiva de Masni .
Producatorul sau reprezentantul sau autorizat in Romania va intocmi instructiuni de utilizare si de
mentenanta in limba romana si va aplica pe stivuitor informatii cu caracter permanent.
Instalatia hidraulica
Stivuitorul este prevazut cu o instalatie hidraulica destinata actionarii cilindrilor de forta a
mecanismelor de ridicare si inclinare (basculare) fie pentru actionarea diverselor dispozitive, cu actionare
hidraulica.
Agentul prin care se transmite forta respectiv puterea, este uleiul aflat intr-un rezervor cu o capacitate
totala de 60 litri.

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

Schema instalatiei hidraulice

Partea de refulare

Pompa hidraulica
cu roti dintate

Partea de aspiratie

Uleiul este absorbit din rezervor (1) de o pompa cu roti dintate (2) si il trimite prin conducta de
refulare la distribuitorul hidraulic (4) trecand in prealabil prin regulatorul de debit (3).
De la distribuitor, uleiul se intoarce in rezervor prin conducte de intoarcere, fie direct atunci cand
cele 2 manete de actionare ale distribuitorului se gasesc in pozitie neutra, fie indirect cand este actionat cate
un cilindru de forta. Instalatia hidraulica datorita debitului si presiunii mari create de pompa reprezinta
siguranta si rapiditate in exploatare.
Intreaga instalatie hidraulica lucreaza la presiunea maxima de 100 kgf / cm2 presiune la care se
deschide o supapa de siguranta, care se afla amplasata in cilindrul hidraulic.
Distribuitorul hidraulic, este destinat pentru comanda individuala a doi cilindri de forta. Uleiul
refulat de pompa cu roti dintate este dirijat prin distribuitor in cilindrul de forta al mecanismului de ridicare
in cilindru pentru inclinarea cadrului mecanismului de ridicare. Legatura intre distribuitor si cilindri de forta
8

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

se realizeaza prin intermediul a cinci tuburi flexibile. Miscarea uleiului prin distribuitor este comandata prin
intermediul sertarelor. Comanda manuala se realizeaza cu ajutorul a doua parghii de comanda.
Supapa de siguranta. Cand din diverse motive se intampla ca sertarul sa se blocheze intr-o pozitie de
lucru sau sarcina de ridicare depaseste 10 % din valoarea nominala presiunea in circuit creste. Pentru ca
presiune sa nu atinga valori ce ar putea periclita securitatea instalatiei hidraulice, instalatia este prevazuta cu
o supapa de siguranta. Supapa functioneaza in felul urmaor: presiunea din circuit atingand valoarea cca 100
kgf / cm 2 , forta arcului este invinsa de bila impreuna cu scaunul, coboara lasand libera trecerea uleiului
spre rezervor. Dupa deschiderea supapei presiunea scade si ca urmare supapa de siguranta se inchide, apoi
presiunea scade si ca urmare supapa de siguranta se inchide, apoi presiunea creste si fenomenul se repeta.
Supapa de siguranta are astfel o miscare oscilatorie, care se manifesta printr-un zgomot specific. Astfel,
presiunea se mentine in circuit in jurul valorii de 100 105 kgf / cm 2 .
Aceasta presiune de altfel, corespunde si cu presiunea la care forta de ridicare realizata este de 3500
kg adica 10 % mai mult decat sracina nominala. In felul acesta supapa de siguranta are si rolul de limitator
de sarcina, nepermitand sa se produca supraincarcari mai mari de 10 %, care ar periclita intreaga constructie
a stivuitorului.
Tuburile flexibile. Aceste tuburi stabilesc legaturile dintre pompa cu roti dintate si distribuitor si
cilindri de forta. La montarea tuburilor flexibile trebuie sa se evite rasucirea acestora, raza de curbura mai
mica de 8 cm doua sau mai multe curburi pe lungimea tuburilor.
In situatii speciale pentru anumite pozitii defavorabile a punctelor de racordare se folosesc coturi
racord.
Supapa de reglare viteza coborare. Are rolul de a strangula uleiul la coborarea sarcinei, permitanduse astfel reglarea vitezei de coborare in limitele prescrise, La dirijarea uleiului de la distribuitor spre cilindrul
de ridicare, pistonul (2) se deplaseaza spre dreapta permitand astfel intrarea in cilindrul de ridicare, la
intoarcerea fluidului, pistonul se aseaza pe scaun, astfel uleiul sa treaca printr-un orificiu practicat in corpul
(1) care se poate obtura dupa necesitate cu ajutorul surubului de reglare (5).

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

Supapa de reglare viteza coborare

Regulator de debit. Este intercalat intre pompa cu roti dintate si distribuitor hidraulic si permite
reglarea debitului de ulei in limitele necesare. Uleiul sub presiune apasa asupra psitonului (2) pe care il
deplaseaza spre stanga, inchizand astfel orificiul de iesire spre rezervor, in acelasi timp uleiul ce patrunde
prin canalul de legatura in spatele pistonului, il deplaseaza spre dreapta stabilind legatura cu rezervorul.
Reglarea cantitatii de ulei ce patrunde in spatele pistonului se realizeaza cu ajutorul surubului de reglare (5).

10

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

Regulator de debit

Regulator de presiune. Se intercaleaza intre regulatorul de debit care se afla in circuitul hidraulic si
servomecanismul de directie avand rolul de a mentine in anumite limite (cca 60 65 kgf / cm 2 ) presiunea
uleiului din circuitul hidraulic secundar al servomecanismului de directie. Uleiul derivat din circuitul
principal patrunde prin orificiile practicate in corpul pistonului diferential (2) si apoi prin interiorul acestuia
se indreapta spre distribuitorul servodirectiei.
In cazul cresterii presiunii in circuitul servodirectiei, pistonul (5) se deplaseaza spre stanga si prin
gaurile practicate in corpul pistonului (5) si spatiul inelar din corpul regulatorului (1) uleiul se indreapta spre
rezervor.

11

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

Regulator de presiune

Supapa de blocare. In imediata apropiere a cilindrului de ridicare pe conducta de alimentare a


acestuia se intercaleaza supapa de blocare care in cazul ruperii conductei, prin care se scoate din functiune
supapap de reglare viteza de coborare, limiteaza caderea sarcinei respectiv inchide iesirea uluiului
mentinand in stare blocata sarcina pe furci, evitand eventualele accidenari.

12

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

CAPITOLUL C

- DISPOZITIVE DE FRANARE (DESCRIERE, ROL, TIPURI


EXISTENTE, MOD DE FUNCTIONARE, REGLARE, INTRETINERE,
ETC)

Franele
Stivuitorul este prevazut cu frana de picior pentru deplasare si frana de stationare.
Cele doua tipuri de frana functioneaza independent una de alta si actioneaza aspra tamburilor rotilor
motrice din fata.

Schema franei de picior si de


mana

Frana de picior este de tip hidraulic si se compune din:


- pedala de frana;
- pompa centrala;
- cilindri de frana (receptori);
- franele cu saboti;
- conducte pentru lichide de franare.
Drept lichid de frana se foloseste cel cuprins in STAS 4059-67 sau o emulsie de 50 % ulei ricin si 40
% acetona.
Frana de stationare, este de tipul mecanica cu actionare manuala.
Pedala de franei
- franarea stivuitorului se face cu ajutorul franei de picior, care se actioneaza
prin pedala. Este dispusa in dreapta conductorului.
Reglarea franelor
- Uzura discurilor de frana care se produce in timpul exploatarii, duce la
marirea jocului dintre discurile de frictiune si discul de antrenare. Un indiciu al uzurii este marirea cursei
libere al pedalelor. La o frana bine reglata cursa libera a pedalei masurata intre pedala si marginea podelei,
trebuie sa fie de 10 15 mm. Reglarea cursei se realizeaza prin slabirea contra piulitei si insurubarea in tija
furcii a nucii filetate pana la obtinerea cursei libere precise, dupa care se asigura nuca cu contra piulita.

13

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

CAPITOLUL D

- CABLURI SI LANTURI (MATERIALE, CONSTRUCTIE, MOD DE


FIXARE, UZURA PERMISA, INTRETINERE, ETC)

Mecanismul de ridicare si inclinare


Acest mecanism este destinat pentru ridicarea, coborarea si mentinerea sarcinilor, cat si pentru
inclinarea cadrului mecanismului de ridicare coborare in pozitiile ininte (4 0) si inapoi (100) si este de
tipul simplex.
Este montat pe stivuitor in fata acestuia (fig. 24) fiind fixat prin doua bolturi de cadrul sasiului si de 2
cilindri de basculare.
Mecanismul de ridicare coborare, se compune din:
1) Cadrul fix;
2) Cadrul glisant (mobil);
3) Lantul de ridicare;
4) Cilindrul de ridicare;
5) Carucior (placa suport);
6) Cilindrul de inclinare.
Mecanismul de ridicare - inclinare

1) Cadrul fix
Acesta este fixat articulat de cadrul sasiu intre rotile motrice din fata prin intermediul unor bolturi.
Cadrul fix este o constructie sudata din profile U speciale legate prin 3 traverse.
2) Cadrul glisant (mobil)
Constructie sudata cu suportii verticali din profile U special legate la capete cu traverse. Drept
ghidare se folosesc 4 role 110 care ruleaza pe cadrul fix.
Cadrul mobil este dublu ghidat atat in plan longitudinal, cat si transversal, in raport cu directia de
inaintare, asigurandu-se in felul acesta o stabilitate cat mai buna a sarcinei in pozitia ridicat.
3) Carucior (laca suport)
De asemenea constructia sudata care serveste pentru fixarea dispozitivelor de lucru ca:
- dispozitivul de prindere cu furci;
14

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

- dispozitiv de prindere cu carlig.


La nevoie in functie de cerinte de exploatare se pot adapta pe acest suport si alte dispozitive de lucru.
Este in asa fel construita sa permita in timp scurt trecerea de la un dispozitiv de prindere la altul, cu
minimum de efort, dupa cum cer necesitatile de exploatare.
Caruciorul este prevazut cu 4 role 110 care ruleaza pe cadrul mobil.
4) Lantul de ridicare
Sarcina este ridicata respectiv sustinuta de doua bucati lanturi de tip Flyer, marimea 1 tol. Acest lant
are un capat legat de cadrul fix, trece peste o rola 125 legata de cilindrul de ridicare si are celalt capat fixat
de carucior (placa support) de care este legata sarcina prin intermediul unuia din dispozitivele de lucru (de
prindere).

Cilindrul de ridicare

5) Cilindrul de ridicare
Reprezinta un dispozitiv hidraulic cu simplu efect de forta. Coborarea caruciorului (placa support) se
face sub actiunea greutatii sarcinei si a dispozitivului de ridicare. Plugerul deplasandu-se in interiorul
cilindrului, elimina din acesta lichidul de lucru spre rezervor, trecand in prealabil prin supapa de regalre
viteza coborare (drossel) care are rolul a alimita viteza de coborare prin laminarea curentului de lichid.
Acesta are loc dupa ce in prealabil maneta distribuitorului hidraulic a fost adusa in pozitia
coborare.
Caracteristicile cilindrului de ridicare
- alezajul
......... 100 mm
- cursa
......... 1600 mm
- forta totala pe cilindru
......... 8600 kgf
In partea inferioara este insurubata o piulita si sudata cu un cordon de sudura, care reprezinta fundul
cilindrului. Partea inferioara a cilindrului este rezemata de cadrul fix, iar plugerul cilindrului este legat de
capul cu role.
6) Cilindrul de inclinare
Inclinarea cadrului fix, respectiv intregul cadru telescopic al mecanismului de ridicare / inclinare, se
face cu ajutorul a doi cilindri de inclinare, avand fiecare cate un piston cu dublu efect.
15

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

Urechea de prindere cu bucsa de bronz la capatul tijei pistonului, se leaga de cadrul fix, iar capatul de
la fundul cilindrului prin intermediul unui bulon este legat de sasiu.
Lichidul de lucru este dirijat de distribuitoprul hidraulic printr-un racord elastic, intra in spatiul
cilindrului din fata sau spatele pistonului,producand inclinarea inainte (4 0) si inapoi (10 0 )
Caracteristicile cilindrului de inclinare:
- alezajul
......... 80 mm
- cursa
......... 130 mm
- diametrul tijei pistonului
......... 36 mm
- forta de apasare pe ambele fete ......... 8600 kgf

Cilindrul de inclinare

Servo-mecanism de directie
In vederea usurarii manevrabilitatii stivuitorului, directia s-a prevazut cu un servo-mecanism
hidraulic si un cilindru de forta. Mecanismul de directie prpriu-zis este prezentat in fig. 27. aceasta se
compune dintr-un melc globoidal (1) si o rola tripla (2). Melcul globoidal este axat pe doi rulmenti cu role
cilindrice cel din partea inferiora fiind fara inel interior, fusul melcului constituind calea de rulare.
Rulmentul cu role, suprior, permite deplasarea axiala a melcului. In caseta de directie (3) sunt montate saibe
de otel (4) necesare reglajului. Rola tripla (2) este montata pe doua randuri de ace de rulment (5).
Axul volanului (6) este executat din teava, capatul inferior fiind prelucrat si fixat de caseta directiei
(3) printr-un inel de strangere.
Tija volanului este zimtata la un capat si prin intermediul unei bucse (7) se face legatura dintre tija
volanului (8) si axa mecanismului de directie (9).
Melcul putand avea o deplasare axiala fata de rulmenti atunci cand se invarte volanul spre dreapta
respectiv spre stanga melcul se deplaseaza in jos cu 1,5 mm respectiv in sus cu 1,5 mm fata de pozitia
mediem, adica mers in linie dreapta cu vehiculul.
Prin aceasta miscare, pistonul distribuitor (10), deschide respectiv inchide orificii in corpul
distribuitorului (11) stabilind astfel legatura cu cilindrul de forta, pe o fata sau alta a pistonului acestui
cilindru.
Uleiul sub presiune creiaza forta necesara pentru actionarea trapezului de directie si astfel se
realizeaza unghiul de bracaj la rotile de directie de la punte spate a stivuitorului.
16

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

Corpul distribuitorului (11) este in permanenta legatura cu ulei sub presiune, derivat din cilindrul
hidraulic al stivuitorului de debit la care se poate regla prin intermediul unuisusrub debitul necesar de ulei
pentru servo-directie.
De corpul distribuitor (11) sunt legate patru conducte flexibile cu insurubari metalice; 2 conducte
acre sunt legate de cilindri de forta.
- 1 conducta care alimenteaza cu ulei sub presiune servomecanismul si care la celalalt capat este
legata de regulatoul de presiune;
- 1 conducta care leaga corpul distribuitor cu rezervorul de ulei asigurand intoarcerea uleiului de
pe fetele pistonului cilindrului de forta a directiei;
In fig. 28 a, 28 b, 28 c, se indica schematic principiull de functionare a servomecanismului.
In fig 28 a, pozitia medie ceea ce corespunde cu mersul in linie dreapta a vehiculului.
Arcurile (12) din fig 27 mentin melcul in pozitia aceasta.
Fig. 28 b, cand se face virarea spre dreapta, pistonul deplasandu-se in kos cu max 1,5 mm fata de
pozitia medie.
Fig. 28 c, cand se face virarea spre stanga, pistonul deplasandu-s cu max 1,5 mm in sus fata de
pozitia medie.
Fig. 29 arata cilindrul de forta directie care este prevazuta la extremitati cu capete sferice, unul fiind
legat de sasiul stivuitorului celalalt de puntea oscilanta.
Caracteristicile cilindrului de forta a directiei:
- alezajul
......... 63 mm
- cursa
......... + 130 mm
- diametrul tijei pistonului
......... 20 mm
- forta pe ambele fete
......... 1900 / 1700 kgf
- presiunea de lucru
......... max 60 kgf / cm 2
IMPORTANT: - Cu motorul oprit nu se fac manevrari la volan intrucat nu este ulei sub presiune
Accesorii diverse
Scaunul conducatorului
Cutia pentru scule
Compresoul de aer

Carlgul de tractiune

Capota motorului

Acoperis protector

- Pentru o singura persoana cu perne elastice din perna de sezut si


spateaza confectionate din cauciuc spongios si invelite cu gutiplast.
- Este amplasata sub bateria de acumulatoare pastreaza sculele indate
in aceasta carte.
- Este prezentat in fig. 30, acesta este monocilindric, antrenat prin
curea trapezoidala de axul ventilatorului. Compresorul este destinat
pentru umflarea camerelor anvelorpelor.
- Este prezentat in fig 31, acesta ofera posibilitatea beneficiarilor
pentru tractarea unor remorci cu materiale, la care forta necesara l
acarlig sa nu depaseasca 1500 kgf
- Constructie ambutisata si sudata prevazuta lateral cu plasa de sarma
pentru a permite o cat mai buna evacuare a caldurii. Lateralele capotei
sunt detasabile, in vederea asigurarii unui acces cat mai bun la motor.
- Stivuitorul se livreaza in mod normal cu acoperisul protector de
constructie sudata. Acest acoperis are menirea de a asigura protectia
necesara conductorului in exploatare, impotriva unor eventuale
rasturnari a sarcinilor din pozitia ridicata sau de pe stive.

17

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

CAPITOLUL E

- DISPOZITIVE DE MANEVRARE A SARCINILOR (MESE,


FURCI, ETC)

Stivuitorul se livreaza in mod normal cu dispozitive de prindere furci. La comanda speciala se


livreaza si alte dispozitive de lucru ca de exemplu dispozitivul de prindere cu carlig.
Dispozitivul de prindere cu furci
Aceste dispozitiv este prevazut cu doua furci care se fixeaza pe carucior (placa suport) avand
lungimeaza furcilor pe care se aseaza sarcinile, de 1000 mm. In functie de pozitia centrului de greutate, fata
de suprafata de fixare a suportului se da in fig 33 diagrama de incarcare a acestui dispozitiv. Sarcina
nominala de 3,2 tf corespunde la un brat de 50 cm.

Dispozitivul de prindere cu furci.


Diagrama de incarcare

In exploatare trebuie tinut cont de aceasta diagrama, care de altfel este cuprinsa pe o tablita
indicatoare fixata pe cadrul mecanismului de ridicare coborare, in caz contrar putandu-se ajunge la
rasturnari ale stivuitorului, intrucat se epuizeaza rezerva de stabilitate.
Dispozitivul de prindere cu carlig
Acest dispozitiv se livreaza la comanda speciala si este destinat pentru incarcare / descarcare si
transportarea materialelor cuprinse in vagoane inchise si deschise si in toate locurile unde stivuitorul nu se
poate apropia suficient de sarcina.
In functie de distanta sarcinei fata de stivuito la acest dispozitiv se poate fixa carligul in diferite
pozitii (brat variabil) numai ca trebuie tinut cont de diagrama de incarcare a acestui dispozitiv. La acest
dispozitiv, la bratul de 50 cm corespunde sarcina de 3,2 tf si este continuu descrescatore cu cresterea bratului
ajungandu-se la bratul de 175 cm la o sarcina de 1540 kg (fig 34)

Dispozitivul de prindere cu carlig.


Diagrama de incarcare

18

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

CAPITOLUL F

- OBLIGATIILE STIVUITORISTULUI

Manevrantii de stivuitoare, denumiti in continuare stivuitoristi, trebuie sa fie autorizati in conformitate


cu prevederile prescriptiilor tehnice ISCIR.
Indatoririle stivuitoristilor rezulta din prevederile prezentei prescriptii tehnice , ale instructiunilor de
exploatare, precum si din instructiunile interne ale unitatii detinatoare.
Sarcinile principale ale stivuitoristului inainte de inceperea lucrului sunt urmatoarele:
- sa nu manevreze stivuitorul in stare de oboseala sau sub influenta alcoolului;
- sa controleze starea tehnica a utilajului si functionarea componentelor de securitate;
- in cazul in care constata un defect pe care nu poate sa-l remedieze singur, nu va pune utilajul in functiune
si va anunta echipa de intretinere si reparatii pentru remedierea defectului.
Sarcinile principale ale stivuitoristului in timpul lucrului sunt urmatoarele:
- sa circule cu stivuitorul numai cu sarcina ridicata la 250-300 mm de sol si cu catargul inclinat spre spate;
- sa circule cu sarcina ridicata numai langa stiva;
- sa nu efectueze porniri, franari si opriri bruste pentru a evita pericolul de rasturnare;
- pentru evitarea pierderii de incarcatura si producerea de avarii si accidente, stivuitoristul trebuie sa
urmareasca tot timpul configuratia traseului si obstacolele de pe acesta;
- la transportul de marfuri de dimensiuni mari care limiteaza vizibilitatea stivuitoristului, manevrarea este
permisa numai prin dirijarea sa de catre un insotitor;
- viteza de circulatie a stivuitoarelor trebuie sa fie redusa pana la limita evitarii producerii oricaror
accidente sau avarii;
- in cazul manifestarii tendintei de pierdere a stabilitatii (rotile din spate se desprind de pe sol) sarcina
trebuie sa fie coborata imediat;
- este interzisa circulatia stivuitoarelor:
o pe langa utilaje si instalatii, stive de materiale, la o distanta mai mica de 0,5m;
o in locuri aglomerate si treceri inguste unde nu se asigura gabarite de trecere corespunzatoare;
o pe drumuri neintretinute si insuficient luminate;
- sa nu permita persoanelor sa stationeze sub sarcina sau la o distanta mai mica de 2,5 m de stivuitor, in
timpul functionarii acestuia;
- in cazul constatarii unor defectiuni in timpul functionarii, stivuitoristii sunt obligati sa opreasca lucrul si
sa aduca la cunostinta echipei de intretinere defectiunea respectiva; lucrul se va reincepe numai
dupainlaturarea defectiunilor constatate;
- transportul cu stivuitorul a substantelor toxice, caustice, explozive etc. se va efectua numai daca acestea
sunt ambalate conform instructiunilor de ambalare si transport specifice, pe care stivuitoristii sunt obligati
sa le cunoasca si sa le respecte;
- sa efectueze toate manevrele, cu sau fara sarcina, cu viteza redusa si fara socuri.
Sarcinile principale ale stivuitoristului dupaterminarea lucrului sunt urmatoarele:
- sa descarce sarcina de pe furci;
- sa deplaseze stivuitorul la locul stabilit pentru repaos;
- sa aduca in pozitia de0 (de oprire) toate dispozitivele de comanda;
- sa traga frana de mana;
- sa evite parcarea stivuitorului autopropulsat in panta; daca nu este posibil, acesta va fi asigurat
corespunzator (calare, pene etc.);
- sa puna catargul in pozitie verticala;
- sa coboare furcile pe sol.

19

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

CAPITOLUL G

MANEVRAREA SI EXPLOATAREA STIVUITOARELOR.


MANEVRE PREMISE SI NEPERMISE, CAUZELE
DERANJAMENTELOR. ORGANIZAREA EXPLOATARII,
CARTEA STIVUITORULUI, REGISTRUL DE EVIDENTA A
SUPRAVEGHERII.

Pregatirea pornirii motorului


Inaite de pornirea motorului, de exemplu la inceperea lucrului, se verifica nivelul uleiului din cartelul
motorului, cartelul pompei de injectie si a regulatorului pompei de injectie; la nevoi se completeaza.
Se verifica nivelul apei din radiator, care de asemenea se completeaza la nevoie.
Se verifica etanseitatea la locurile de racodare ale sistemului de alimentare, sistemul de ungere si
racire, eventualele scurgeri de lichid se vor indeparta.
Se verifica nivelul de combustibil.
Parghia de schimbare a vitezelor trebuie sa se afle in pozitia neutra.
La temperaturi scazute se va mari debitul de motorina injectata in cilindri prin tragerea spre in afara a
butonului imbogatitorului de pe corpul regulatorului.

Manevrarea butonului imbogatitorului

Se verifica daca bateria de acumulatoare este incarcaca si daca papucii sunt bine stransi pe bornele
bateriei. Polul negativ trabuie sa aiba lagatura de masa. Motostivuitorul se livreaza cu bateria de
acumulatoare in stare uscata, fara electrolit sau in stare cu electrolit incarcat.
Se verifica starea izolatiei conductorilor de la baterie la demaror. Se verifica strangerea rigida a
demarorului pe motor si fixarea corecta a aparatorului demarorului.
Daca motorul a functionat pana la totala epuizare a motorinei din rezervor, sau daca motorul a
functionat pana la oprire dupa ce a fost inchis robinetul instalatiei se pompeaza motorina insistent, cu
ajutorul pompei de amorsare pana cand la gaurile suruburilor de aerisire de pe filtru curge motrina itr-o
suvita uniforma.

Pomparea manuala a motorinei in


sistemul de alimentare

20

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

Lipsa scurgerii de motorina sau scurgerea intrerupta, dovedeste prezenta aerului in sistemul de
alimentare. In acest caz sistemul trebuie alimentat cu motorina pana la umplerea totala. In vederea protejarii
demarorului contra agentilor atmosferici a eventualelor scurtcircuitari si spalarii motorului cu un jet de apa,
acesta este prevazut cu o aparatoare.
Pornirea motorului
Se introduce cheia in contact in comutatorul de pe tabloul de bord si se aseaza in pozitia 0.
Se apasa pe pedala de comanda a pompei de injectie pana la refuz.
Se apasa pe butonul de pornire de pe tabloul de bord. In acest moment motorul se pune in miscare,
fiind antrenat de demarorul electric. Imediat ce motorul a pornit se lasa liber butonul si se reducere
acceleratia, lasand motorul sa functioneze la cca 1.000 rot / min in vederea incalzirii acestuia. Motorul poate
fi pus in sarcina numai dupa ce temperatura apei ajunge la minim 50 0 C. Butonul de pornire se va tine
apasat, maxim 10 sec. Daca motorul nu a pornit, se va lasa liber butonul si dupa o pauza de 2 min., in care
timp se va raci demarorul, se repeta operatia de pornire. Dupa 3 / 4 porniri repetate cu interval intre 2 porniri
succesive de 2 min, motorul nu porneste se face o pauza de 15 min pentru racirea demarorului, dupa care
des repeta pornirile. Daca al doilea ciclu 3 / 4 porniri, motorul nu porneste, se va face revizuirea motorului si
demarorului.

Aparatura de control

Se interzice categoric apasarea pe butonul de pornire, in timpul functionarii motorului. Daca la


pornire, pinionul demarorului ramane cuplat cu coroana volantului (zgomot anormal in functionarea
motorului) se opreste imediat motorul si se decupleaza pinionul prin fereastra de vizionare din carterul
volanului. Nu se va trece la o noua pornire, pana cand nu se va verifica demarorul si carcasa volantului.
In cazul in care pinionul demarorului ramane cuplat si motorul nu poate fi oprit, se scoate imediat
papucul bornei pozitive de la bateria de acumulatoare si se anunta lectricianul unitatii.
Verificari dupa pornirea motorului
Se verifica presiunea uleiului, indicata de manometrul de pe tabloul de bor (3 4 kgf / cm 2 la turatia
nominala).
Acul termometrului de pe apa trebuie sa oscileze in dreptul zonei de lucru marcata pe cadran,
corespunzatoare unei temperaturi a apei intre 75 95 0 C.
Se verifica daca generatorul incarca bateria de acumulare.
Pornirea stivuitorului
Se impinge pana la refuz pedala ambreajului si se asteapta cateva secunde pentru oprirea axului
ambreajului, dupa care se cupleaza viteza dorita, lin si fara smucituri.
Concomitent cu eliberarea progesiva a pedalei ambreiajului, se accelereaza treptat motorul, cu
ajutorul acceleratiei de picior.
21

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

In timpul lucrului cu motostivuitorul se vor tine sub observatie de ctare conducator aparatele de pe
tabloul de bord, care trebuie sa indice valorile optime.
Se interzice a se continua lucrul cu stivuitorul daca presiunea uleiului scade sub limita minim admisa.
Oprirea stivuitorului si a motorului
Se debraieaza si concomitent se reduce turatia motorului, prin riducarea de pe pedala de acceleratie.
Se aduce maneta de schimbare a vitezelor in pozitie neutra.
Se elibereaza pedala ambreiajului.
Se opreste motostivuitorul prin actionarea pedalei de frana. Daca motostivuitorul se afla pe panta, se
trage frana de mana.
Se lasa motorul sa mearga in gol la turatia redusa, cateva minute pentru scaderea temperaturii apei si
a uleiului.
Se intrerupe debitul de motorina.
Se scoate cheia din contact.
Daca temperatura ambianta este sub 0 0 C, se goleste apa din motor si radiator in cazul in care nu
contine lichid antiger.
Instructiuni de punerea in exploatare a stivuitorului
Inaite de rodarea stivuitorului trebuiesc executate urmatoarele operatii :
- verificarea strangerii tuturor suruburilor si piulitelor exterioare ale stivuitorului, folosind sculele
livrate oadata cu stivuitorul;
- ungerea tuturor mecanismelor si asamblelor stivuitorului
- verificarea nivelului din baia de ulei a motorului, corpul pompei de injectie, carcasa redactor
ambreiaj, carcasa cutie viteze, carcasa punte fata si baia filtrului de ulei; la nevoie se vor copleta
cu uleiurile prevazute in schema de ungere;
- verificarea presiunii aerului in camerele anvelopelor ;
- alimentarea rezervorului cu combustibil, a sistemului de racier si a rezervorului instalatiei
hidraulice ;
- alimentarea instalatiei hidraulice cu uleiul prescris si verificarea imbinarilor la instalatia
hidraulica ;
- se va verifica buna functionare a franelor de mana si picior si cantitatea de lichid de frana in
cilindrul principal .
Rodajul stivuitorului
Pentru ca stivuitorul sa functioneze in plina sarcina, este necesar ca dupa primirea lui de catre
beneficiar sa se efectueze un rodaj.
Dupa efectuarea operatiilor preliminare se trece la rodajul stivuitorului dupa cum urmeaza :
- rodajul motorului timp de o ora la turatia de cca 1200 1400 rot / min ;
- rodajul stivuitorului la mers in gol, tracandu-se prin toate vitezele si executandu-se manipulari de
ridicare / coborare, inclinare inainte si inapoi cu mecanismul deridicare, fara sarcina. Aceste
operatii se vor face timp de 5 ore.
- Rodajul stivuitorului cu sarcina progresiva pe timp de 55 de ore. In acest timp sarcina sa nu
depaseasca, la prindere cu furci, 2000 kg ;
- Se va supraveghea in mod deosebit in perioada de rodaj, toate imbinarile prin suruburi. De
asemenea se va supraveghea functionarea pompei,. Reductor rodaj, cutie de viteze, punte fata,
mecanismul de ridicare, etc. ;
- Se vor verifica cu mana incalzirea in diferite zone ca butucii rotilor, tamburii franelor, carcasa
cutie viteze, etc. La incalziri excesive se vor intercala pauze ;
- Trebuie urmarita etanseitatea tuturor imbinarilor din circuitul hidraulic.

22

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

Schema de ungere a stivuitorului


Operatii dupa rodaj
Dupa terminarea perioadei de rodaj, inainte de darea in exploatare normala a stivuitorului, trebuiesc
executate in mod obligatoriu urmatoarele operatii:
- Imediat dupa oprirea stivuitorului se scurge uleiul din carterul abreiajului, cutia de viteze si punte
fata. Se toarna in aceste carcase motorina de spalare. Se lasa sa functioneze toata transmisia timp
de 2 3 min, timp in care se manevreaza directia si se executa ridicari si coborari fara sarcina. Se
opreste stivuitorul si motorul si se scurge motorina de spalare din cartelele amintite, dupa care se
umple pana la nivel, cu uleiul proaspat prescris.
- Se scurge uleiul din baia de ulei a motorului, din filtrul si radiatorul de ulei si se introduc 10 15
litri de ulei, de spalare de acelasi tip. Se porneste motorul si se lasa sa functioneze 2 3 min la
turatia minima de mers in gol. Se opreste motorul si se lasa sa se scurga din baia de ulei, filtrul si
radiatorul de ulei. Se demonteaza capacul filtrului de ulei si se inlocuieste elementul filtrant, cu
unul nou. Se alimenteaza baia de ulei cu ulei proaspat.
- Se schimba uleiul din pompa de injectie si din corpul regulatorului ;
- Se spala cu motorina filtrul de aer si se inlocuieste uleiul din baia filtrului ;
- Se ung toate ansamblele si mecanismele stivuitorului ;
- Se strang piulitele de fixare ale chiuloasei, respectandu-se ordinea ;
- Se controleaza jocul supapelor si in caz ca este nevoie se vor face reglajele necesare ;
- Se examineaza intreg stivuitorul si se porneste motorul, inlaturandu-se toate scurgerile de
combustibil, lubrefianti si apa.
Conducerea stivuitorului. Manevrarea dispozitivelor de lucru
Pentru conducerea stivuitorului, conducatorul dispune in imediata lui apropiere de urmatoarele
organe de conducere :
1. Butonul de comanda a pompei de injectie. Pozitia, extrema inferioara corespunde debitului minim
de combustibil. Ridicarea in sus a butonului corespunde cresterii debitului.
2. Pedala de comanda a pompei de injectie prin apasarea cu piciorul pe pedala se obtine o crestere
a debitului de combustibil.
23

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

3. Pedala ambreiajului. Decluparea cutiei de viteze de motor se realizeaza prin apasarea cu piciorul
pe pedala, pana la refuz. In cazul aparitiei semnelor care indica patinarea discurilor, este necesar a se executa
reglajul ambreiajului.
4. Maneta schimbatorului de viteze. Aceasta maneta, serveste la schimbarea celor 2 + 1 viteze.
5. Volanul. Virajul stivuitorului se face cu ajutorul volanului ; intreaga directie este de tipul
mecanica, cu servomecanism hidraulic
6. Pedala franei. Franarea stivuitorului se face cu ajutorul franei de picior, care se actioneaza prin
pedala.
Aparatura de control
Pe tabloul de bord sunt dispuse urmatoarele aparate de control :
- manometru pentru ulei ;
- termometrul de distanta pentru apa ;
- indicator de curent.
Comutatorul cu cheie
Comutatorul cu cheie este prevazut cu cheie de contact, care poate ocupa patru pozitii. Este fixat pe
tabluol de bord si serveste la stabilirea sau intreruperea diferitelor circuite ale instaltiei electrice dupa cum
urmeaza :
- Comutator de cheie introdusa in pozitia 0, se pune in fucntiune becul rosu si se poate porni
demarorul ;
- Comutatorul in pozitia 1, se aprind farurile si lampa de iluminat tabloul de bord. In cazul in care
se doreste stingerea farului din fata se foloseste intrerupatorul basculant petru stingerea acestuia.
La priza cilindrica exista curent, independent de faptul daca cheia de contact este sau nu este
introdusa in comutator.
Manevrarea sarcinilor cu dispozitive de lucru
Pentru ridicarea incarcaturii este necesar a se introduce sub sarcina, prin mersul inainte, furcile
mecanismului de ridicare. Este necesar ca incarcatura sa fie asezata simetric fata de furci. La ridicare si
transportare trebuie sa se tina cont de sarcina admisa. Dupa luarea sarcinii din stiva sau la ridicare se va
inclina intotdeauna inapoi cadrul telescopic al mecanismului de ridicare / coborare.
La deplasarea stivuitorului atat cu sarcina, cat si fara sarcina, dispozitivul de lucru trebuie sa fie la o
inaltime fata de pamant de 250 300 mm, iar cadrul telescopic inclinat inapoi la maxim (10 0).
Dispozitivul de prindere cu furci este dispozitivul de baza a acestuia.
Rezultatele cele mai bune in exploatarea stivuitorului cu furci, se vor obtine atunci cand incarcatura
destinata transportului este asezata pe suporti, care dau posibilitatea de a introduce furcile liber sub
incarcatura. Deci in vederea asigurarii unui randament cat mai ridicat in exploatare, este indicat ca
beneficiarul sa-si faca suporti speciali pentru asezarea sarcinilor in vederea creerii spatiilor libere pentru
introducerea furcilor.
In vederea preluarii reglementare a sarcinii pe furca, este necesar sa se execute urmatoarele
operatiuni:
- Se va apropia stivuitorul in asa fel incat furca sa fie fixate sub unghi drept fata de incarcatura sau
stiva si la inaltimea necesara fata de spatiul liber de sub incarcatura;
- Prin deplasarea lenta a stivuitorului inainte, se introduce furca sub incarcatura pana la sprijinirea
sarcinii in cadrul vertical al stivuitorului si se franeaza vehiculul ;
- Se ridica cadrul dispozitivului cu furci si astfel se deplaseaza sarcina de sol sau de stiva si apoi se
aduce cadrul telescopic in pozitia de transport (inclinat inapoi cu 10 0)
In vederea evitarii alunecarilor sarcinii de pe furci, nu trebuie permise inclinari transversale mai mari
de 8 0 30 (panta de 15 %). La nevoie se admite asezarea pe furci a unei baze metalice, care formeaza o
platforma dreapta si continua pe care se poate aseza incarcatura.
Prin dispunerea paletelor simetric fata de axa masinii, se pot obtine urmatoarele distante intre furci :
- distanta minima
= 160 mm ;
24

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

- distanta maxima
= 1040 mm.
Cu dispozitivul de prindere cu carlig se pot transporta sarcini, marfuri cu bucata care sa atarne de
carligul acestui dispozitiv.
Viteza de ridicare a carligului este egala cu viteza de ridicare a saniei mecanismului de ridicare.
Bratul carligului este variabil si anume constructia este de asa natura, incat se asigura 6 brate
distincte. Bratul maxim este de 1750 mm, fata de sania pe care se fiexaza intreg dispozitivul. Odata cu
cresterea bratului la manevrarea sarcinilor trebuie sa se aiba in vedere diagrama de inacrcare a acestui
dispozitiv, care de altfel se gaseste pe o placuta indicatoare fixata pe scheletul dispozitivului

Dispozitiv de prindere cu carlig. Diagrama de incarcare


Cu ajutorul acestui dispozitiv se pot nu numai transporta incarcaturi pe platforme deschise dar si
introduce incarcaturile in interiorul vagoanelor acoperite si in lada autocamioanelor. De asemenea acest
dispozitiv permite descarcarea sarcinilor din spatiile inchise.
Manevrarea acestui dispozitiv la ridicare si coborare se exeuta prin maneta distribuitorului hidraulic,
destinata pentru operatiile de ridicare / coborare.
Trecerea de la un dispozitiv de lucru la altul, necesita operatii de montare / demontare, care nu
depasesc timpul necesar de max 15 min.
Supravegherea stivuitorului
Pentru functionarea in conditii de siguranta, stivuitoarele vor fi supuse unui regim special de
supraveghere in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice si ale instructiunilor de exploatare
elaborate de producator.
Unitatile care detin si/sau exploateaza stivuitoare sunt direct raspunzatoare pentru functionarea acestora
in conditii de siguranta.

25

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

In vederea aplicarii prevederilor prezentei prescriptii tehnice, privind securitatea in functionarea


stivuitoarelor, unitatile care folosesc aceste instalatii vor numi personal tehnic, ingineri si tehnicieni de
specialitate, in raport cu numarul si complexitatea instalatiilor, care vor fi autorizati de ISCIR .
Personalul autorizat raspunde impreuna cu conducerea unitatilor mentionate de luarea masurilor pentru
aplicarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice privind securitatea in functionare a stivuitoarelor.
Responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor (RSVTI), autorizat de ISCIR, trebuie
sa posede cunostinte teoretice si practice in domeniul stivuitoarelor si are urmatoarele sarcini principale:
sa tina evidenta stivuitoarelor si sa urmareasca efectuarea la termen a verificarii tehnice oficiale fara de
care acestea nu pot functiona;
sa urmareasca pregatirea stivuitoarelor si a sarcinilor de incercare necesare pentru verificarile tehnice
oficiale si sa participe la efectuarea lor;
sa supravegheze ca stivuitoarele sa fie folosite in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii
tehnice, instructiunile de exploatare si normele specifice de protectia muncii;
sa urmareasca realizarea la termen a dispozitiilor date prin procesele-verbale incheiate cu ocazia
verificarii tehnice oficiale, sa examineze in mod regulat registrul de evidenta a supravegherii si sa ia
masuri pentru remedierea imediata a defectelor semnalate;
sa interzica manevrarea stivuitoarelor de catre persoane neautorizate;
sa efectueze instructajul profesional si de protectia muncii cu stivuitoristii, o data pe semestru;
sa organizeze reexaminarea periodica anuala a stivuitoristilor si sa participe in comisia de reexaminare;
sa colaboreze la intocmirea planului de intretinere, revizii si reparatii si sa urmareasca indeplinirea lui la
termenele prevazute;
sa urmareasca efectuarea reparatiilor numai de catre agenti economici autorizati conform prevederilor
prezentei prescriptii tehnice;
sa urmareasca modul in care se asigura exploatarea stivuitoarelor in toate sectiile sau sectoarele si in toate
schimburile de lucru;
sa tina evidenta stivuitoristilor autorizati.
Registrul de evidenta a supravegherii stivuitorului
Pentru fiecare stivuitor, unitatea detinatoare va intocmi un registru de evidenta a supravegherii, in care
stivuitoristii si seful echipei de intretinere si revizie sunt obligati sa scrie sub semnatura toate observatiile avute
asupra stivuitorului respectiv. De asemenea, vor inscrie sub semnatura remedierile care se executa ca urmare a
observatiilor precum si descrierea succinta a reparatiilor.
Stivuitoristii vor consemna observatiile avute la preluarea stivuitorului, in timpul lucrului (daca este cazul) si la
predarea acestuia sau la incetarea lucrului. Daca nu au nimic de semnalat vor mentiona in scris acest lucru la
preluarea si la predarea stivuitorului.
In registrul de evidenta a supravegherii se vor inscrie, de asemenea, sub semnatura dispozitiile pentru
oprirea stivuitoarelor din functiune, ca urmare a unor deficiente care afecteaza siguranta in functionare, inclusiv
natura deficientelor respective.
Registrul de evidenta a supravegherii se va intocmi dupamodelul prezentat in anexa A, se va numerota,
snurui si viza de catre conducerea unitatii detinatoare.
Registrul se va pastra in bune conditii. RSVTI va verifica si viza acest registru periodic, cel putin o data pe
semestru.
Norme de exploatare
Exploatarea (manevrarea) stivuitoarelor trebuie sa se faca in conformitate cu prevederile prezentei
prescriptii tehnice, cu normele specifice de protectia muncii, instructiunile de exploatare specifice stivuitorului
respectiv si instructiunile interne elaborate de unitatea detinatoare.
Este interzisa functionarea stivuitoarelor in cazul in care componentele de securitate nu sunt in stare
perfecta de functionare sau nu indeplinesc conditiile tehnice prevazute in documentatia tehnica.
Este interzisa folosirea stivuitoarelor pentru ridicarea unor sarcini mai mari decat sarcina maxima admisa.
Stivuitoarele la care sarcina este limitata prin conditii de forma sau de gabarit, nu pot functiona daca nu sunt
indeplinite conditiile respective.

26

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

La ridicarea si transportarea tuburilor cu gaze sub presiune (oxigen, dioxid de carbon, acetilena etc.) sau a
recipientelor care contin clor, acid sulfuric si similare se vor lua masuri speciale de protectia muncii. Toate
manevrele se vor executa sub supravegherea directa a unui cadru tehnic care raspunde de acest transport.
In vederea evitarii producerii de accidente datorita organizarii necorespunzatoare a locurilor de munca,
unitatile detinatoare de stivuitoare vor intocmi instructiuni interne de exploatare, pe baza specificului locurilor de
munca, in care se vor preciza: inaltimea maxima a stivelor sau a materialelor depozitate, modul de depozitare,
locurile destinate depozitarii, obligativitatea amenajarii si intretinerii corespunzatoare a cailor de acces si a
pardoselii, asigurarea de gabarite corespunzatoare pentru caile de transport si in general toate prevederile
necesare pentru asigurarea conditiilor de protectie a muncii.
La stivuitoarele cu comanda hidraulica, lichidul de lucru utilizat trebuie sa-si pastreze toate proprietatile
in intervalul de temperatura cuprins intre -20C si +40C, sa nu fie periculos din punct de vedere exploziv, sa nu
fie toxic si sa nu duca la coroziunea echipamentului.
Este interzis a se executa ungerea, curatirea, intretinerea sau repararea stivuitoarelor in timpul
functionarii lor.
La stivuitoarele care manipuleaza obiecte mici, nepaletizate sau necontainerizate, organele de manipulare
trebuie sa fie echipate cu un spatar vertical care sa impiedice o eventuala cadere a sarcinii sau a unei parti din
sarcina peste stivuitorist, atunci cand catargul este inclinat la maximum spre spate.
Stivuitoarele trebuie sa fie prevazute cu dispozitiv de blocare impotriva folosirii de catre persoane
neautorizate.
Stivuitoristul nu trebuie sa paraseasca instalatia atunci cand aceasta are sarcina ridicata.
Caile de circulatie cu inclinare mai mare de 3 se vor marca.
La translatoare stivuitoare trebuie sa fie respectate urmatoarele spatii de siguranta:
- spatiul de siguranta superior, pana la elementele cele mai de jos ale plafonului, sa fie de cel putin 75
mm;
- spatiul de siguranta inferior, pana la podea, sa fie de cel putin 50 mm;
- spatiul de siguranta pe orizontala, fata de rafturi, sa fie cel putin 50 mm.
Manevrarea
Manevrantii de stivuitoare, denumiti in continuare stivuitoristi, trebuie sa fie autorizati in conformitate
cu prevederile anexei M.
Indatoririle stivuitoristilor rezulta din prevederile prezentei prescriptii tehnice, ale instructiunilor de
exploatare, precum si din instructiunile interne ale unitatii detinatoare.
Sarcinile principale ale stivuitoristului inainte de inceperea lucrului sunt urmatoarele:
- sa nu manevreze stivuitorul in stare de oboseala sau sub influenta alcoolului;
- sa controleze starea tehnica a utilajului si functionarea componentelor de securitate;
- in cazul in care constata un defect pe care nu poate sa-l remedieze singur, nu va pune utilajul in
functiune si va anunta echipa de intretinere si reparatii pentru remedierea defectului.
Sarcinile principale ale stivuitoristului in timpul lucrului sunt urmatoarele:
- sa circule cu stivuitorul numai cu sarcina ridicata la 250-300 mm de sol si cu catargul inclinat spre
spate;
- sa circule cu sarcina ridicata numai langa stiva;
- sa nu efectueze porniri, franari si opriri bruste pentru a evita pericolul de rasturnare;
- pentru evitarea pierderii de incarcatura si producerea de avarii si accidente, stivuitoristul trebuie sa
urmareasca tot timpul configuratia traseului si obstacolele de pe acesta;
- la transportul de marfuri de dimensiuni mari care limiteaza vizibilitatea stivuitoristului, manevrarea este
permisa numai prin dirijarea sa de catre un insotitor;
- viteza de circulatie a stivuitoarelor trebuie sa fie redusa pana la limita evitarii producerii oricaror
accidente sau avarii;
- in cazul manifestarii tendintei de pierdere a stabilitatii (rotile din spate se desprind de pe sol) sarcina
trebuie sa fie coborata imediat;
- este interzisa circulatia stivuitoarelor:
pe langa utilaje si instalatii, stive de materiale, la o distanta mai mica de 0,5m;
in locuri aglomerate si treceri inguste unde nu se asigura gabarite de trecere corespunzatoare;
pe drumuri neintretinute si insuficient luminate;

27

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

- sa nu permita persoanelor sa stationeze sub sarcina sau la o distanta mai mica de 2,5 m de stivuitor, in
timpul functionarii acestuia;
- in cazul constatarii unor defectiuni in timpul functionarii, stivuitoristii sunt obligati sa opreasca lucrul si
sa aduca la cunostinta echipei de intretinere defectiunea respectiva; lucrul se va reincepe numai
dupainlaturarea defectiunilor constatate;
- transportul cu stivuitorul a substantelor toxice, caustice, explozive etc. se va efectua numai daca acestea
sunt ambalate conform instructiunilor de ambalare si transport specifice, pe care stivuitoristii sunt obligati
sa le cunoasca si sa le respecte;
- sa efectueze toate manevrele, cu sau fara sarcina, cu viteza redusa si fara socuri.
Sarcinile principale ale stivuitoristului dupaterminarea lucrului sunt urmatoarele:
- sa descarce sarcina de pe furci;
- sa deplaseze stivuitorul la locul stabilit pentru repaos;
- sa aduca in pozitia de0 (de oprire) toate dispozitivele de comanda;
- sa traga frana de mana;
- sa evite parcarea stivuitorului autopropulsat in panta; daca nu este posibil, acesta va fi asigurat
corespunzator (calare, pene etc.);
- sa puna catargul in pozitie verticala;
- sa coboare furcile pe sol.

28

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

CAPITOLUL H

- INTRETINEREA, REVIZIA, REPARATIA SI VERIFICAREA


TEHNICA OFICIALA.
- INTRETINEREA STIVUITORULUI; REVIZIA STIVUITORULUI;
REPARATIA STIVUITORULUI; VERIFICAREA TEHNICA
OFICIALA; AUTORIZATIA DE FUNCTIONARE, INCERCARI
STATICE SI DINAMICE, VERIFICARI PERIODICE LA SCADENTA.

Intretinerile tehnice constau in verificarea zilnica si periodica a ungerii, a starii si a reglarii


ansamblelor si mecanismelor stivutorului precum si din strangerile imbinarilor cu filet.
Respectarea instructiunilo de intretinere vor duce la cheltuieli minime de exploatare.
Este strict interzis a se curati, unge sau repara stivuitorul in functionare.
Intretineri periodice
1. Se face la inceptul si la sfarsitul fiecarei zile de lucru;
2. Se face dupa fiecare 20 ore de functionare;
3. Se face dupa fiecare 100 ore de functionare;
4. Se face dupa fiecare 200 ore de functionare;
5. Se face dupa fiecare 300 ore de functionare;
6. Se face dupa fiecare 900 ore de functionare.
Intretinerea tehnica nr. 1
La inceputul lucrului:
- Se verifica nivelul uleiului in carterul motorului, in carteru; reductorului ambreiaj, cutiei de
viteze, punte fata, carterul pompei de injectie si in carterul regulatorului pompei. La nevoie se
completeaza.
- Se verifica nivelul apei in radiator; la nevoie se completeaza;
- Se verifica etanseitatea la locurile de racordare ale sistemelor de alimentare, ungere si racire
precum si ale instalatiei hidraulice; la constatarea scurgerilor acestea se inlatura;
- Se verifica presiunea in camerele anvelopelor rotilor din spate si fata cu un manometru pentru
cauciucuri; la nevoie se umfla pan ala atingerea presiunii prescrise;
- Se verifica bunastrarea si siguranta de fixare a mecanismelor si ansamblelor stivuitorului,
acordandu-se o atentie deosebita, strangerii piulitelor de fixare a discurilor rotilor din spate si din
fata;
- Se verifica existenta si bunastarea sculelor;
- Se porneste motorul si stivuitorul si se verifica urmatoarele:
o Functionarea motorului la o turatie medie si maxima la mersul in gol timp de 2 3
min;
o Functionarea manometrului de ulei, precum si a termometrului de apa;
o Functionarea echipamentului electric, tinandu-se sub observatie becul de control de pe
tabloul de bord;
o Se controleaza daca nu exista scurgeri de apa, ulei sau motorina;
o Se controleaza daca motorul nu se incalzeste anormal;
o Se asculta motorul pentru a se verifica uniformitatea functionarii cilindrilor, lipsa
zgomotelor anormale si a batailor;
- Stivuitorului in mers i se verifica functionarea parghiilor si pedalelor de comanda;
La sfarsitul lucrului:
- Se asculta daca in motor si transmisie bu exista zgomote anormale sau batai;
- Se opreste motorul, se sterge si se curata stivuitorul de prfa si alte murdarii;
- Se verifica bunastarea si fixarea sigura a mecanismelor si ansamblelor motorului si stivuitorului;
- Se verifica existenta si strangerea tuturor dopurilor de golire si de control;
- Se masoara restul de combustibil din rezervor si se face alimentarea cu motorina;
- Se executa operatiile de ungere indicate pentru fiecare 10 ore de functionare;
29

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

Intretinerea tehnica nr. 2


Se executa dupa fiecare 20 ore de functionare si consta din urmatoarele operatii:
- Se curata filtrul de ulei al instalatiei hidraulice;
- Se verifica intinderea curelelor trapezoidale;
- Se executa operatiile de ungere indicate pentru fiecare 20 de ore de functionare;
Intretinerea tehnica nr. 3
Se face dupa fiecare 100 ore de functionare si consta din urmatoarele operatii:
- Se inlocuiesc elementii filtranti de curatire fina de la filtrul de ulei al instalatiei hidraulice;
- Prin capacul de jos al carterului ambreiajului se va scurge eventualul ulei strans in camera
volantului;
- Se verifica si la nevoie se strang imbinarile exterioare de fixare ale mecanismelor si ansamblellor
stivutorului, acordandu-se o atentie deosebita urmatoarelor locuri de fixare:
o Al motorului pe sasiul stivuitorului;
o Al pompei de injectie si injectoarelor;
o Al filtrelor de motorina si ulei;
o Al pompei de apa si termostatului;
o Al filtrului de aer;
o Al carterului ambreiajului la restul transmisiei;
o Al carterului puntii fata;
o Al radiatorului de apa si ulei.
- Se spala filtrele de motorina cu petrol sau motorina;
- Se scurge restul de motorina cu sediment din rezervorul de motorina. Scurgerea depunerilor de
decantare se face dupa cel putin o ora de la oprirea motorului;
- Se executa operatiile de ungere indicate pentru fiecare 100 ore de functionare;
Intretinerea tehnica nr. 4
Dupa fiecare 200 ore de functionare, se schimba uleiul din baia motorului.
Intretinerea tehnica nr. 5
Se face dupa fiecare 300 ore de functionare si consta din urmatoarele operatii:
- Se spala cu apa, sistemul de racire al motorului;
- Se scurge motorina din rezervorul de combustibil, se curata busonul rezevorului, dupa care se
face plinul;
- Se verifica starea injectoarelor, presiunea de injectie si calitatea pulverizrii;
- Se verifica reglajul franelor;
- Se verifica reglajul ambreiajului;
- Se verifica jocul axial al rulmentilor conici de la rotile stivuitorului;
- Se verifica jocul axial al rulmentilor conici de la rotile stivuitorului;
- Se verfica si se regleaza jocuril supapelor;
- Se executa operatiile de ungere.
Intretinerea tehnica nr. 6
Se face dupa fiecare 900 ore de functionare si consta din urmatoarele operatii:
- Se cuarata sistemul de racire, inlaturandu-se piatra. In acest scop, se lasa motorul sa functioneze
pana cand apa de racire a atins temperatura de regim. Se opreste motorul si se goleste apa cat mai
repede, astfel ca sedimentele sa nu aibe timp sa se depuna. Se introduce in sistemul de racire 2
litri de petrol si o solutie de soda calcinata obtinuta prin dizolvarea a 1.1 kg soda calcinata in 18.5
litri apa. Se pune motorl in functionare timp de ore, dupa care sistemul de racire se goleste, se
spala si se alimenteaza cu apa.
- Se schimba elementele filtrante de la filtrul fin de motorina si se spala corpul filtrelor;
30

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

Se verifica uniformitatea de debitare a elementilor pompei de injectie si avansul la injectie;


Se demonteaza carterul de ulei al motorului si se verifica strangerea suruburilor bilei si a
piulitelor prezoanelor de la paliere.
- Se scoate capacul carterului puntii fata si se verifica jocul lateral al dintilor grupului conic si la
nevoie se regleaza;
Dupa efectuarea ingrijirii tehnice stivuitorul trebuie supus unui rodaj fara sarcina, timp de 3 - 4 ore
in toate vitezele.
In timpul rodajului trebuie sa se execute urmatoarele lucrari:
- Se asculta motorul si transmisia si se verifica indicatiile aparatelor de control;
- Se verifica functionarea instalatiei hidraulice prin executarea miscarilor de ridicare / coborare,
inclinare inainte si inapoi;
- Se verifica functionarea instalatiei electrice;
- Se verifica corectitudinea functionarii parghiilor si a pedalelor stivuitorului;
- Se verifica daca nu exista incalziri anormale la transmisie in locurile unde s-a facut reglarea.
Operatii de intretinere tehnica neincluse in intretinerile periodice
Unele operatii ca: rodarea supapelor motorului, inlocuirea cuzinetilor, rectificarea fusurilor arborelui
coti, inlocuirea segmentilor de piston la motor, inlocuirea pieselor instalatiei hidraulice, sunt operatii care in
conditiile unei exploatari normale a stivuitorului nu sunt necesare decat dupa 2000 ore de functionare.
Aceste operatii se pot exeucta inainte de termenul arata in caz de nevoie cu ocazia reparatiilor anuale.
Unele operatii ca spalarea discurilor de la frana si ambreiaj trebuie sa se faca numai in cazul cand
apar anomalii in functionarea stivuitorului.
Intretinerea sistemului de racire
In vederea functionarii normale a sistemului de racire a motorului, se vor respecta urmatoarele:
- Se umple sistemul de racire cu apa moale, curata, de preferat apa distilata. Apa dura trebuie
imbunatatita prin fierberea ei, sau prin adaugarea a 6 7 grame de soda caustica, sau 10 20
grame soda de rufe la 10 litri de apa.
- Sa se puna sita palniei, la umplerea cu apa a radiatorului, o ucata de panza curata, in vederea unei
mai bune filtrari.
- Umplerea radiatorului pana la nivelul gurii de umplere. In timpul functionarii nu se admit
scaderea nivelului de apa sub 8 cm de la planul superior al gurii de umplere;
- Sa se observe temperatura apei, care nu trebuie sa depasesca 95 0 C;
- Completarea apei in sistemul de racire a unui motor supraincalzit, trebuie sa se faca treptat, iar
motorul trebuie sa fie neaparat in functiune, spre a-i evita crapaturi, in culansa si camasile
cilindrilor;
- Se verifica daca cureau de ventilator este corect intinsa.
Intretinerea sistemului de alimentare
Zilnic se controleaza, inainte de inceperea lucrului, nivelul de ulei din pompa de injectie.
Dupa pornirea motorului trebuie verificata decuplarea automata a imbogatitorului. Functionarea cu
imbogatitorul cplat supraincarca motorul si reduce durata de serviciu.
La demontarea conductelor de inalta presiune trebuiesc protejate acestea de pericolul patrunderii
murdariei. In acest scoip pompa de injectie, injectoarele si conductele vor fi prevazute cu capacele de
protectie.
Pentru evitarea dereglarii inceputului injectiei, la demontarea pompei de pe motor, nu trebuie
desfacute suruburile de fixare ale flansei cu caneluri de la butucul rotii dintate.
Reglarea si inlocuirea pieselor pompei de injectie, se va face numai in ateliere speciale, cu utilaj si
personal corespunzator.

Curatirea injectoarelor
31

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

Dupa amenajarea in prealabil a unui banc de lucru in perfecta stare de curatenie, se va proceda la
demontarea injectoarelor de pe motor executandu-se in acest sens urmatoarele operatii:
1. Se demonteaza tevile de inalta presiune dintre pompa de injectie si injectoare;
2. Se demonteaza teava de colectare a pierderilor demotorina de la injectoare.
3. se desfac piulitele de fixare ale injectoarelor si se scot injectoarele din culasa;
Injectorului in stare ansamblata i se face proba la presiunea de injectie si la pulverizare cu ajutorul
unui dispozitiv de injectie manual. Daca pulverizarea nu este corespunzatoare, pulverizatorul trebuie
demontat si curatit.
Intretinerea instalatiei hidaulice
Toate racordarile si orificiile instalatiei hidraulice trebuie sa fie perfect etanse, pentru a se evita
pierderile de ulei cat si patrunderea aerului. Prezenta erului in instalatia hidraulica are ca urmare aparitia
unor vibratii anormale si o presiune neconstanta. Acest lucru se manifesta prin zgomot neobisnuit in pompa,
cand acesta lucreaza sub presiune si ridicarea cu zmucituri. Se va desuruba dopul de aerisire al cilindrului de
ridicare pentru eliminarea aerului din instalatie.
Intretinerea instalatiei electrice
1. Bateria de acumulatoare
Deoarece o baterie de acumulatoare descarcata inseamna scoatere din functiune a intregii instalatii
electrice, se va acorda toata atentia intretinerii ei corecte.
Inainte de a interveni la baterie se va indeparta papucul cablului de pe borna pozitiva.
Stivuitoarele se livreaza cu bateria de acumulatoare in stare uscata faca electrolit, sau cu electrolit in
stare incarcata.
Polul negati al bateriei, este legat la masa.
1.1. Incarcarea bateriei
In caz ca stivuitorul se livreaza cu bateria in stare uscata, pentru punerea ei in exploatare, aceasta se
va incarca la statia de incarcare a unitatii beneficiarului, dupa cum urmeaza:
- Prepararea electrolitului:
- Electrolitul se prepara din acid sulfuric pentru acumulatoare tip 50
STAS 164 / 65 si apa distilata; Prepararea electrolitului se face turnand
incet acidul sulfuric ptrescris in apa distilata si amestecand continuu in
vase ce snu sunt atacate de acid. Densitatea electrolitului preparat
trebuie sa fie 1,28 gr / cm 3 (29,7 0 Be) la temperatura de 15 0 C. Pentru
o temperatura mai mare sau mai mica de 15 0 C se face corectia
densitatii.
- Umplerea bateriei cu electrolit: - Se scot dopurile si rondelele din masa plastica de sub dopuri.
Rondele nu se mai utilizeaza. Se umplu celulele bateriei cu electrolit
pana ce nivelul electrolitului este cu 10 15 mm deasupra marginei
superioare a separatorilor. Nu se incepe incarcarea bateriei pana ce
temperatura electrolitului nu a scazut sub 30 0 C. In lunile reci acidul
nu trebuie sa aibe in nici un caz temperatura sub 0 0 C. Timpul necesar
scaderii temperaturii electrolitului nu va depasi 3 4 ore.
- Punerea in functiune:
- Incarcarea se face numai cu curent continuu. Se leaga bateria la sursa
de curent continuu (borna negativa a bateriei, se leaga la polul negativ
al sursei, iar bora pozitiva a bateriei la polul pozitiv al sursei).
Tensiunea sursei de alimentare cu curent continuu trebuie sa fie astfel,
ca tensiunea maxima ce revine pe un element sa nu fie sub 2,75 V.

Incarcarea in prima etapa de curent

32

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

Incarcarea se face cu un curent constant de 15,3 A pana cand tensiunea pe fiecare element atinge 2,4
V, dupa care se trece la incarcarea in a doua treapta de curent.
In timpul incarcarii se masoara, din ora in ora, temperatura, densitatea si nivelul electrolitului,
trecand rezultatele in fisele de inacracre. Completarea nivelului electrolitului se face numai cu apa distilata.
Incarcarea in a doua treapta de curent
Incarcarea se face cu un curent constant de 7,65 A (curentul redus la jumatate) pana cand tensiunea si
concentratia electrolitului raman constante timp de 2 ore (tensiunea 2,6 22,75 V pe element, iar
concentratia 1,28 gr cm 3 la sfarsitul incarcarii).
La incarcarea la cele doua trepte de urent, daca temperatura s-a ridicat la 40 0 C, incarcarea se va
intrerupe cateva ore (2 3 ore) si nu va fi continuata decat atunci cand temperatura a scazut sub 30 0 C.
Pentru a nu se face intreruperi de curent, se recomanda racirea electrolitului, prin montarea bateriei intr-un
cyrent de aer (dt de un ventilator) sau in cuva cu apa rece (nivelul apei de racire 2 / 3 din inaltime).
Egalizarea acidului sulfuric la 1,2 gr / cm 3 se face la sfarsitul incarcarii astfel:
- Daca densitatea electrolitului este mai mare de 1,28 gr / cm 3 se scoate electrolitul cu pipeta si se
adauga apa distilata utilizata la preparea electrolitului; cand este mai mica de 1,28 gr / cm 3 se scoate
electrolitul si se adauga acid sulfuric utilizat la prepararea electrolitului.
Operatiile dupa punerea in functiune
Bateriei incarcate i se insurubeaza dopurile dupa care, se sterge bine cu o carpa, pana la uscarea
completa a exteriorului.
1.2. Intretinerea bateriei
a. Dupa fiecare 100 ore de functionare:
- electrolitul prelins pe suprafata bateriei si pe partile metalice se sterge cu o carpa uscata. Nu se
admite murdarie pe suprafata bateriei;
- papucii de la bornele bateriei se ung cu vaselina tehnica naturala STAS 916-50. Nu se admite
prelingerea vaselinei de la borne pe stratul de bitum sau pe scheletul metalic de fixare al bateriei;
- se verifica si se curata orificiile de aerisire ale dopurilor celulelor bateriei. Pe timp de iarna
acestea se curata de gheata;
- se verifica densitatea electrolitului cu densimetru in fiecare celula; cand densitatea electrolitului
este sub 1,24 gr / cm 3 , bateria se trimite la incarcare.
- Se verifica nivelul electrolitului in fiecare celula, prin desfacerea dopurilor, care trebuie sa fie cu
10 15 mm deasupra placilor.
Cand nivelul electrolitului este scazut sub cel normal, completarea electrolitului se face numai cu apa
distilata. Cand scaderea nivelului electrolitului se datoreste pierderii de electrolit manifestata prin prezenta
de electrolit pe suprafata bateriei si pe pertile metalice se anunta imediat electricianul.
In timpul intretinerii se va avea grija sa nu patrunda impuritati in baterie.
b. Dupa 300 ore de functionare
- se verifica starea stratului de bitum. Acesta nu trebuie sa prezinte fisuri;
- papucii cablurilor de legatura si suprafata bornelor bateriei se curata de oxizi, cu o hartie sticlata
si se ung usor cu vaselina. Papucii fisurati seinlocuiesc;
- se verifica starea incarcarii bateriei. In cazul in care se constatat o descarcare a bateriei sub 75 %
(densitatea electrolitului 1,24 gr / cm 3 ) se efectueaza o incarcare de egalizare in treapta a II.a de
curent, conform celor indicate.
c. Dupa fiecare 900 de ore de functionare
- Bateria se supune unui ciclu de control conform pct. 1.3.2)
1.3. Conservarea bateriei
1.3.1. Baterii in stare uscata
33

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

Incaperea in care se depoziteaza trebuie sa fie uscata, cu temperatura mediului ambiant intre + 5 0 C
si + 30 0 C. Bateria va avea dopurile insurubate pana la refuz, dupa ce in prealabil, sub acesta s-au introdus
rondelele de masa plastica.
Bornele si puntile de legatura se vor unge cu un strat subtire de vaselina care se va inlatura la
incarcarea bateriei.
Bateriile se aseaza, individual pe stelaje in pozitia de utilizare.
Bateria are timpul maxim de depozitare 6 luni de zile.
1.3.2. Bateria in stare incarcata
Deosebim:
- bateria in stare incarcata, care nu a fost pusa in exploatare;
- bateria in stare incarcata scoasa din exploatare pentru un interval mai mare de timp.
In ambele cazuri bateriile se depoziteaza respectand instructiunile de la pct 1.3.1, efectuandu-se in
plus:
- asigurarea impotriva eventualelor scurtcircuite la borne si intre punti;
- bateria depozitata trebuie reincarcata o data pe luna, precum si inainte de inceperea exploatarii,
conform prevederilor de la incarcarea in treapta a II.a; o data la 3 luni va fi supusa unui ciclu de
control.
- bateriile in stare incarcata, scoase din exploatare inainte de depozitare, vor fi supuse unui ciclu de
control dupa cum urmeaza:
o incarcarea normala;
o descarcarea la un curent constant de 7,65 A pana in momentul cand tensiunea unuia
din elemente coboara la 1,76 volti.
Important: - Este interzisa depozitarea bateriilor fara electrolit, atunci cand sunt scoase din
exploatare, deoarece apare pericolul distrugerii lor in cateva zile. Bateriile in stare
anormala de inacarcare, se vor depozita numai dupa revizuirea lor si incarcate conform
instructiunilor. In timpul iernii, bateria trebuie tinuta complet incarcata, pentru a nu
ingheta electrolitul.
Ungerea stivuitorului
Una dintre cele mai importante parti ale intretinerii stivuitorului este ungerea acestuia, motiv pentru
care trebuie sa i se acorde un interes dosebit.
La ungerea stivuitorului se va avea in vedere:
1. Controlul nivelului uleiurilor: golirea si umplerea trebuie facuta cu stivuitorul in pozitie
orizontala;
2. Este recomandat sa se goleasca uleiul cand este cald, dupa ce stivuitorul a functionat un timp
oarecare; cea mai mare parte a sedimentelor se afla astfel in suspensie si pot fi golite;
3. Pentru ungerea organelor prevazute cu ungatoare de presiune, stivuitorul este echipat cu o pompa
manuala de ungere. Inainte de a aplica racordul pompei, se va curati cu grija fiecare ungator,
deoarece, nefacand acest lucru praful si noroiul se vor amesteca cu lubrefiantul, accelerand astfel
uzura pieselor in miscare. Dupa terminarea operatiei de ungere, se va sterge exteriorul
ungatorului de toate reziduurile de lubrefianti, pentru a se evita acumularea prafului.
Se recomanda ca pastrarea si manipularea lubrefiantilor sa se faca in conditii optime de curatenie
prin folosirea de butoaie, cani, palnii si pompe curate.
De asemenea se recomanda folosirea lubrefiantilor indicati in schema de ungere fig. 46, respectiv
amexa de lubrefianti.
Indicarea locurilor de ungere
In figura de mai jos sunt indicate toate locurile de ungere ale stivuitorului si motorului printr-un
numar de ordine da la 1 la 22.

34

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

Schema de ungere a stivuitorului


2.1. Carterul motorului
Dupa fiecare 10 ore de functionare se verifica nivelul uleiului din carter, la cel putin 15 min dupa
oprire.
Nivelul uleiului trebuie sa se gaseasca intre semnele de pe indicatoru de la nivel 2 al rasuflatorului 3
(in timpul controlului nivelului de ulei, motorl trebuie sa se afla in pozitie orizontala).
La nevoie uleiul se va completa pana la semnul de sus de pe indicator.
Dupa fiecare 200 ore de functionare a motorului, in timp ce acesta este cald, se scurge uleiul din
motor prin desurubarea dopului magnetic de golire si a dopurilor de golire de la radiatorul de ulei si filtru. Se
insurubeaza la loc dopurile si se toarna in carter prin gura de alimentare I pentru spalare 10 15 litri ulei de
spalare de acelasi tip.
Se porneste motorul si se lasa sa functioneze 2 3 minute, la turatia minima de mers in gol.
Se opreste motorul si se scurge uleiul din carter, radiator si filtru.
Se spala in motorina curata corpul filtrului de ulei, pisele componente ale acestuia, precum si dopul
de golire a carterului, iar elementul filtrant se schimba cu unul nou. Se spala si se imbina in ulei umplutura
resuflatorului 3.
Dupa aceste operatii se insurubeaza la loc dopurile de golire si se alimenteaza motorul cu ulei pana la
nivelul prescris.
2.2. Corpul pompei de injectie
Dupa fiecare 10 ore de functionare, se desurubeaza dopul gurii de alimentare I si se verifica nivelul
uleiului din carter. Surplusul se va scurge prin teava de praplin.

35

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

Dupa fiecare 300 ore de functionare, se spala corpul pompei de injectie, cu motorina si se schimba
uleiul. Scoaterea uleiului vechi si a motorinei de spalare din carter se face cu o seringa, prin gura de
alimentare.
2.3. Regulatorul pompei de injectie
Dupa fiecare 10 ore de functionare, se verifica nivelul uleiului din corpul regulatorului, desuraband
dopul de control 2 (prin marginea inferioara a gaurii este demarcat nivelul de ulei). In caz de nevoie se va
completa.
Dupa fiecare 300 ore de functionare a motorului, se desurubeaza dopul de golire, se scurge uleiul, se
spala interiorul corpului regulatorului cu motorina pana la nivelul gaurii dopului de control.
2.4. Filtrul de aer
Dupa fiecare 100 ore de functionare se demonteaza baia filtrului de aer, prin slabirea colierului, se
inlatura uleiul murdar din interior, se spala baia cu petrol sau motorina si se umple din nou pana la braul
inelar cu ulei proaspat, sau regenerat. Iarna, pentru subtierea uleiului, se adauga motorina.
Dupa fiecare 300 ore de functionare a motorului, se demonteaza filtrul de pe stivuitor, se curata de
praf, iar elementule lui componente se spala bine in motorina si petrol. In baia filtrului se va turna ulei pana
la braul inelar. Dupa remontarea filtrului se va verifica etanseitatea la imbinari, deoarece aspiratia aerului
nefiltrat provoaca uzura timpurie a sistemului piston / camasa cilindru.
2.5. Rulmentii ventilatorului si pompei de apa
Dupa fiecare 100 ore de functionare se curata ungatorul cu bila si se pompeaza cu pompa manuala,
de 5 8 ori unsoare consistenta.
2.6. Carterul compresorului de aer
Dupa fiecare 20 de ore de functionare se scoate dopul de control si se verifica nivelul uleiului. La
nevoie se completeaza.
2.7. Generatorul de curent
Dupa fiecare 300 ore de functionare a motorului se demonteaza generatorul si se ung rulmentii
generatorului cu unsoare consistenta, fara ca acestia sa fie demontati. Dupa fiecare 900 ore de functionare a
motorului se demonteaza generatorul, se extrag rulmentii, se spala in motorina, se sufla cu aer si se ung cu
unsoare consistenta.
2.8. Rulmentul din volant
Dupa fiecare 100 ore de functionare se demonteaza de pe carterul ambreiajului, capacul ferestrei de
acces, se roteste volantul cu ajutorul unui levier pana cand apare in dreptul ferestrei ungatorul cu bila, in
care se pompeaza unsoare consistenta de 5 6 ori.
2.9. Rulmentul de presiune al ambreiajului
Dupa fiecare 100 ore de functionare, se demonteaza capacul, de pe carterul ambreiajului si prin
fereastra de acces se pompeaza unsoare consistenta de 4 5 ori, in ungatorul din mansonul de declupare. La
efectuarea acestei ungeri, pedala ambreiajului va fi blocata in pozitia debraiat.
2.10. Carter reductor ambreiaj, cutia de viteze
Dupa fiecae 100 ore de functionare se desurubeaza dopurile filetate de control din carterul
reductorului si al cutiei de viteze si se verifica nivelul uleiului. Daca nivelul uleiului este sub cel admis se va
completa. Dupa fiecare 900 ore de functionare, imediat dupa oprirea stivuitorului se desurubeaza dopurile de
golire ale carterelor si se scurge tot uleiul.
Se monteaza la loc dopurile de golire si se alimentea cu 3,5 + 3,5 litri motorina pentru spalare. Se
porneste motorul si se ruleaza stivuitorul timp de 2 3 minute in viteza I.a.Se scurge motorina de spalare din

36

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

carter. Se spala cu motorina dopurile si se monteaza la loc; se alimenteaza stivuitorul cu ulei proaspat, pana
la nivelul dopurilor de control.
2.11. Carcasa punte fata
Dupa fiecare 100 ore de functionare se verifica nivelul uleiului din carcasa punte fata; la nevoie se
completeaza. Dupa fiecare 900 ore de functionare, imediat dupa oprirea stivuitorului, se desurubeaza dopul
de golire si se scurge tot uleiul din carcasa. Se monteaza la loc dopul de golire si se alimenteaza carcasa cu
2,5 l motorina de spalare. La fel dupa 2 3 min defunctionare se scurge motorina de spalare din carcasa, si
se umple cu ulei proaspat pana la nivel necesar.
2.12. Rulmentii de la pivotii fuzetelor
Dupa fiecare 100 ore de functionare se curata ungatoarele cu bila de la cei doi pivoti si se pompeaza
unsoare consistenta de 5 7 ori.
2.13. Articulatiile sferice ale barelor de directie
Dupa fiecare 100 ore de functionare se pompeaza in ungatoarele cu bile de la articulatiile sferice ale
barelor de directie, unsoare consistenta, pana la aparitia acestuia prin jocurile inelelor de etansare ale
articlatiei sferice.
2.14. Articulatiile pedalei ambreiajului
Dupa fiecare 100 ore de functionare, se curata ungatorul cu bila al articulatiei pedalei si se pompeaza
cu pompa de mana unsoare consistenta, pana la aparitia acesteia prin joncuri.
2.15. Articulatia pedalei de frana
Dupa fiecare 100 ore de functionare se curata ungatorul cu bila, de pe pedala franei din dreapta si se
pompeaza unsoare consistenta, pana la aparitia acesteia prin jocuri.
2.16. Demarorul
In fig 57 sunt indicate toate locurile de ungere ale demarorului prin cate o litera de la A la J, iar in
continuare pentru fiecare loc de ungere se dau explicatii detaliate.
A. Ansamblul palier spre pinion
Se toarna cu o pipeta 5 picaturi de ulei prin gaura dopului. O ungere prea abundenta duce la patinarea
pinionului, iar o ungere insuficienta la uzura lagarului pinion, respectiv la griparea acestuia.
B. Pinionul de antrenare
Dantura pinionului se curata si se unge cu un strat subtire de unsoare de presiune.
C. Pisla din interiorul pinionului
Demarorul fiind asezat pe capac, in pozitie verticala, se apasa frontal pe pinion si se introduc cu
pipeta 5 picaturi de ulei, intre pinion si arborele rotor. Demarorul se mentine in pozitie verticala 20 min.
D. Ansamblul arcului de reducere
Se umple tot spatiul dintre spirele arcului de reducere, cu unsoare consistenta.
E. Bucsa lagarului colector
Se imbina pasla cu ulei si se stoarce.
G. Ansamblul cuplaj
Se unge cu un strat subtire de unsoare consistenta, partea filetata a piulitei, discurile amortizoare,
saibele amortizoare, saiba de distantare si discul opritor.

37

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

H. Bucsele lagarului pinion


Se umple cu unsoare consistenta spatiul dintre bucs.
I. Armatura releului
Se umple cu unsoare consistenta tot spatiul dintre spirele resortului.
J. Coroana volanului
Se unge cu un strat subtire dantura coroanei.
Verificarea tehnica oficiala (la prima punere in functiune)
Inainte de inceperea verificarii se va face instructajul de protectia muncii persoanelor participante, de
catre detinatorul stivuitorului. Celelalte persoane vor fi indepartate din raza lui de actiune.
Verificarea va fi condusa, dupacaz, de catre inspectorul de specialitate al ISCIR , PJ desemnata sau de
catre RSVTI imputernicit si autorizat de ISCIR conform PT ISCIR aplicabila.
Verificarea tehnica oficiala trebuie sa stabileasca daca :
- exista cartea stivuitorului - completata cu documentatia de montaj, dupacaz;
- exista declaratia de conformitate a stivuitorului;
- exista procesul - verbal de probe de casa cu rezultate corespunzatoare;
- stivuitorul a fost executat, echipat, montat si instalat in conformitate cu prevederile prezentei
prescriptii tehnice;
- stivuitorul supus la incercari a corespuns si functioneaza normal;
- este asigurata intretinerea si revizia de catre o unitate autorizata;
- personalul de manevrare este instruit si autorizat;
- constructia metalica si imbinarile acesteia nu prezinta defecte vizibile;
- instalatia electrica este echipata cu dispozitivele de protectie necesare si prevazuta cu inscriptionarile
corespunzatoare;
- sunt prevazute pe stivuitor: placa cu sarcina maxima admisa, inscriptionari de avertizare si placute de
fabricatie.
Acestea trebuie sa corespunda cu stivuitorul prezentat pentru verificari.
Verificarea tehnica oficiala consta din:
a) verificarea principalelor elemente componente ale stivuitorului;
b) incercari in gol;
c) incercari in sarcina:
-statice;
-dinamice;
d) incercari de stabilitate;
e) alte incercari.
Incercarile in gol se efectueaza prin actionarea mecanismelor stivuitorului, fara sarcina.
Cu aceasta ocazie se verifica si functionarea componentelor de securitate, cu exceptia limitatorului de
sarcina.
Incercarea statica se efectueaza cu o suprasarcina cu 25% mai mare decat sarcina nominala, ridicata la
100 mm de sol, timp de 10 minute, si numai daca verificarile si incercarile anterioare au avut rezultate
corespunzatoare. Daca mecanismul de ridicare nu a fost dimensionat in acest scop, incercarea se va face
ridicandu-se suprasarcina de 10% si adaugandu-se fara socuri diferenta pana la valoarea suprasarcinii cu care
trebuie sa fie verificat stivuitorul.
Nu este admisa deformatia permanenta a structurii portante (furci, mese, catarg, coloana).
Pentru aceasta incercare se vor lua masuri speciale in vederea evitarii pericolului de rasturnare (legare cu lanturi,
cabluri etc.).
Daca la incercarea statica stivuitorul s-a comportat corespunzator se va trece la efectuarea incercarilor
dinamice.
Incercarile dinamice se executa cu sarcina nominala.
Miscarile se vor executa in felul urmator:
- separat pentru fiecare miscare a stivuitorului;
- porniri si opriri pentru fiecare miscare;

38

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

- lent si fara socuri pe toate cursele posibile ale mecanismelor stivuitorului.


Pentru stivuitoarele cu inaltimea de ridicare mai mare de 3300 mm, sarcina va fi cea corespunzatoare
capacitatii stivuitorului la inaltimea de ridicare maxima.
Se urmareste ca prinderea furcilor sa nu permita:
- o dezagatare nedorita (in special in timpul coborarii, daca furca se izbeste de un obstacol);
- o alunecare laterala libera (nefunctionalitatea dispozitivului de zavorare).
Sarcina nominala ridicata la orice inaltime cu catargul in pozitie verticala trebuie sa-si mentina inaltimea.
Coborarea de la sine a sarcinii nominale, in timp de 10 minute, nu trebuie sa depaseasca:
- 20 mm in cazul palanului dublu;
- 30 mm in cazul palanului triplu;
- 40 mm in cazul palanului cvadruplu;
- 100 mm in cazul actionarilor hidraulice.
Verificarea vitezei de coborare a sarcinii, in cazul scaderii bruste a presiunii fluidului de lucru, se face
prin simularea ruperii conductei. Viteza de coborare a sarcinii va fi limitata de catre o componenta de securitate
la maximum 30 m/min.
Verificarea functionarii limitatorului de sarcina, care consta dintr-o supapa care actioneaza in cazul
cresterii presiunii fluidului de lucru peste limitele admise, se realizeaza prin incercarea de ridicare a unei sarcini
mai mari cu 10% decat sarcina nominala.
Se vor verifica scaparile de fluid ale sistemului hidraulic.
Translatoarelor stivuitoare li se verifica suplimentar functionarea paracazatoarelor cu o suprasarcina cu
10% mai mare decat sarcina nominala.
Incercarea consta in simularea cresterii vitezei de coborare a mecanismului de stivuire care trebuie sa
comande actionarea paracazatoarelor. Paracazatoarele trebuie sa actioneze sigur si simultan pe glisierele coloanei
atat la cresterea vitezei de coborare peste limitele admise cat si in cazul ruperii cablului de tractiune.
In cazul translatoarelor stivuitoare, care in locul paracazatoarelor au in componenta o frana de siguranta (de
avarie), se verifica inchiderea ei in mod automat sub actiunea limitatorului de viteza.
Incercarile de stabilitate se realizeaza prin coborarea sarcinii nominale si oprirea brusca a acestei miscari,
care nu trebuie sa provoace rasturnarea stivuitorului.
Daca in cartea stivuitorului nu se precizeaza inclinarea maxima admisa a terenului pe care poate circula
acesta, se vor efectua incercarile de stabilitate in conformitate cu prevederile standardelor in vigoare.
Concluziile verificarii tehnice oficiale
Autorizarea de functionare se acorda numai daca rezultatele verificarii tehnice oficiale satisfac
prevederile prezentei prescriptii tehnice, printr-un proces-verbal conform modelului de la anexa D in care se
consemneaza parametrii de functionare aprobati, precum si data urmatoarei verificari (luna si anul), care nu va fi
mai mare de patru ani.
Pentru instalatiile a caror verificare a fost incredintata RSVTI al detinatorului, autorizat de ISCIRINSPECT IT, unitatea detinatoare, va transmite o copie a procesului verbal si fisa de evidenta la ISCIR sau PJ
desemnata solicitand odata cu aceasta inregistrarea instalatiei in evidenta tehnica a ISCIR-INSPECT IT si
comunicarea numarului de inregistrare. ISCIRINSPECT IT va comunica unitatii detinatoare numarul de
inregistrare in cel mult 7 zile de la data solicitarii.
Unitatea detinatoare are obligatia de a ridica de la ISCIR sau PJ desemnata cartea stivuitorului partea
de exploatare, in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii.
Evidenta stivuitoarelor va fi tinuta de catre unitatile detinatoare intr-un registru al carui model este
prezentat in anexa PT ISCIR aplicabila.
Unitatea detinatoare este obligata sa pastreze in bune conditiuni cartea stivuitorului-partea de exploatare
la care se va atasa documentatia tehnica.
Este interzisa acordarea autorizarii de functionare cu conditia inlaturarii ulterioare a unor deficiente care
afecteaza securitatea in functionare.
Deficientele mentionate in procesul-verbal de autorizare trebuie sa fie remediate in termenele stabilite.
Neindeplinirea dispozitiilor date prin procesul-verbal atrage dupasine anularea autorizatiei de
functionare, la expirarea termenului stabilit pentru remedieri.
Se interzice acordarea autorizatiei de functionare in urmatoarele cazuri:
- cartea stivuitorului si documentatia de montaj (dupa caz) lipsesc sau sunt incomplete;

39

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

componentele de securitate functioneaza defectuos;


franele mecanismelor functioneaza defectuos;
protectia impotriva tensiunilor de atingere nu este asigurata, creand pericol de electrocutare;
lipsesc sau nu functioneaza dispozitivele de semnalizare optice sau acustice;
instalatia electrica este executata defectuos, prezentand pericol de electrocutare;
modul de fixare al elementelor de rezistenta, cablurilor, lanturilor sau altor dispozitive de prindere a
sarcinii nu este corespunzator, putand favoriza producerea de avarii sau accidente;
- se constata fisuri in structura portanta a stivuitorului;
- sunt slabite imbinarile principale ale constructiei metalice;
- exista deformatii permanente, vizibile cu ochiul liber, la constructia metalica;
- la incercarile la care a fost supus stivuitorul nu s-au obtinut rezultate corespunzatoare;
- calea de rulare prezinta serpuiri, denivelari, pante peste limitele admise;
- stabilitatea stivuitorului nu este asigurata;
- instalatia hidraulica prezinta scapari de fluid.
De asemenea, nu se acorda autorizatia de functionare daca se constata la verificare orice alte deficiente
care pot genera avarii si accidente sau daca stivuitoristul nu este autorizat.
Verificari tehnice programate si neprogramate (inopinate)
In timpul exploatarii, stivuitoarele sunt supuse la termenul scadent unor verificari tehnice oficiale
periodice. Cu aceasta ocazie se verifica starea tehnica a stivuitorului si se acorda, dupacaz, autorizatia de
functionare in continuare. Verificarile se vor efectua de catre ISCIR sau PJ desemnata in a carei raza de activitate
se afla stivuitorul sau de catre RSVTI, dupacaz. Daca rezultatele verificarilor tehnice si incercarilor, comparativ
cu prevederile documentatiei tehnice insotitoare si ale prezentei prescriptii tehnice, au corespuns se intocmeste
un proces-verbal de verificare prin care se acorda autorizarea de functionare in continuare, fixandu-se si data
(luna si anul) urmatoarei verificari tehnice oficiale care nu va fi mai mare de 3 ani. Scadenta se stabileste in
functie de complexitatea, locul de instalare, conditiile de mediu si regimul de functionare, vechimea in serviciu si
starea tehnica ale stivuitorului.
Daca rezultatele sunt necorespunzatoare, deficientele se consemneaza in procesul-verbal si nu se acorda
autorizatia de functionare.
La verificarea tehnica oficiala periodica este obligatorie prezenta RSVTI al detinatorului, a
responsabilului tehnic cu supravegherea lucrarilor de intretinere si revizie a stivuitorului, precum si orice alta
persoana solicitata de inspectorul de specialitate al ISCIR sau PJ desemnata.
Verificarea tehnica periodica trebuie sa stabileasca, pe langa cele mentionate la autorizarea initiala de
functionare, si urmatoarele:
- daca registrul de evidenta a supravegherii este corect completat si tinut la zi;
- daca exploatarea, intretinerea si revizia se fac in conditii satisfacatoare si asigura functionarea
stivuitorului in conditii de securitate;
- daca gradul de uzura si deficientele elementelor componente ale stivuitorului (inclusiv cabluri,
lanturi, sine de rulare etc.) nu constituie un pericol pentru functionarea stivuitorului si nu s-au depasit
limitele admise.
- Verificarea tehnica periodica se efectueaza in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile, cu
precizarea ca incercarea statica se va face cu sarcina nominala marita cu 10%.
Cu aceasta ocazie se va efectua o examinare vizuala amanuntita a bratelor de furca. In cazul constatarii
unor fisuri superficiale se impune efectuarea unui control nedistructiv.
Se vor verifica in mod special calcaiul bratelor si agatatorile furcilor.
Uzura partilor orizontale si verticale ale furcilor nu trebuie sa depaseasca 10% din grosimea acestora.
Diferenta de inaltime a capatului liber al furcii fata de pozitia initiala nu trebuie sa depaseasca 3% din
lungimea partii orizontale.
In caz contrar furcile se vor retrage din functionare.
Autorizarea de functionare in continuare se va acorda numai daca la verificarile tehnice si incercarile
efectuate se constata indeplinirea tuturor cerintelor de securitate prevazute in prezenta prescriptie tehnica.
Rezultatele verificarii tehnice se vor consemna intr-un proces-verbal din cartea stivuitoruluipartea de
exploatare.

40

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

In cazul in care verificarea se face de catre RSVTI, un exemplar al procesuluiverbal de verificare se va


inainta imediat la ISCIR sau la PJ desemnata in a carei raza de activitate se afla stivuitorul.
In situatia in care inspectorul de specialitate ISCIR nu s-a putut prezenta din motive obiective la data stabilita, se
va stabili de comun acord cu detinatorul o noua data de verificare. Daca nici la aceasta data inspectorul de
specialitate al ISCIR nu s-a prezentat, RSVTI va proceda la verificarea tehnica a stivuitorului fara nici o alta
comunicare.
Este interzisa functionarea stivuitorului cu scadenta de verificare depasita.
Este interzisa acordarea autorizatiei de functionare cu conditia inlaturarii ulterioare a unor deficiente care
afecteaza securitatea in functionare .
Daca motivul neacordarii autorizatiei de functionare este o deficienta care afecteaza stabilitatea
stivuitorului se va proceda, in afara de oprirea din functionare, si la demontarea stivuitorului in vederea repararii.
Cu ocazia verificarii periodice, daca se considera necesar, va fi examinata si pregatirea profesionala si
comportarea in serviciu a stivuitoristului autorizat, facandu-se, daca este cazul, si mentiunile respective in
carnetul de autorizare.
Inspectorii de specialitate ai ISCIR au dreptul de a efectua verificari tehnice prin sondaj, neprogramate, la
toate stivuitoarele supuse prevederilor prezentei prescriptii tehnice precum si de a efectua verificari prin sondaj
asupra modului in care reparatorii, intretinatorii si detinatorii respecta prevederile prezentei prescriptii tehnice.
De asemenea, personalul responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor (RSVTI) si
personalul tehnic de specialitate responsabil cu supravegherea lucrarilor de intretinere ai detinatorului au dreptul
de a efectua verificari tehnice inopinate la stivuitoarele aflate in exploatare, luand, dupacaz, masurile necesare
pentru respectarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice.
Examinarile si incercarile periodice nu trebuie sa fie mai dure decat cele cerute inainte de punerea in
functiune a stivuitorului. Aceste incercari nu trebuie, prin repetarea lor, sa cauzeze uzura excesiva sau scaderea
rezistentei care ar duce la diminuarea securitatii stivuitorului.

CAPITOLUL I.

- AVARII SI ACCIDENTE LA STIVUITOARE


- CAUZELE AVARIILOR SI ACCIDENTELOR
- MASURI PENTRU EVITAREA SI ELIMINAREA AVARIILOR SI
ACCIDENTELOR

In timpul exploatarii stivuitorului pot surveni o serie la avarii, datotita unor ingrijiri sau reglaje
necorespunzatoare, fie datorita unor uzuri pronuntate a pieselor.
In cele ce urmeaza sunt prezentate principalele avarii si accidente ce pot interveni la stivuitoare
precum si cauzele posibile si modul de inlaturare a acestora.
1. Deranjamentul motorului;
Motorul nu porneste
Rezervorul nu are motorina
Uan sau mai multe din conductele de motorina sunt
infundate
Exista aer in circuitul de motorina

Se alimenteaza rezervorul cu motorina si se


amorseaza sistemul de alimentare
Se spala si se umfla cu aer comprimat;
Se remonteaza si se amorseaza sistemul de
alimentare
Se face amorsarea sistemului de aliemntare si in caz
de defectiunea se mentine, se verifica strangerile
racordarilor si starea garniturilor de etansare.

Sunt imbacsite filtrele de motorina

Elementeul filtrant de curatire bruta se inlocuieste cu cel


de curatire fina dupa ce acesta a fost spalat;
In locul celui de curatire fina se monteaza un element
nou.

Motorina este prea vascoaza din cauza temperaturii


scazute

La temperaturi sub 20 C se adauga motorinei 10


% petrol.
41

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

Elementele pompei de injectie sunt foarte uzate.


Arcul pistonasului pompei de alimentare este rupt
Pistonasul pompei de alimentare se intepeneste
Supapele pompei de alimentare nu mai inchid
Motorul nu dezvolta puterea nominala
Exista aer in circuitul de motorina

Elementele pompei de injectie sunt foarte uzate


Supapele de refulare ale pompei de injectie sunt
uzate
Pulverizatoare sunt uzate sau acele pulverizat, se
intepenesc
A fost modifoicat reglajul avansului de injectie
Orificiile pulverizatoare sunt infundate
Debitul pompei de injectie a scazut
Segmenti uzati
Segmenti gomati
Depuneri de calamina pe supape
Pierderi de compresie la garnitura de chiuloasa
Filtrul de aer infundat
Dereglarea regulatorului pompei de injectie
S-a dereglat avansul la injectie din cauza uzurii
suruburilor impingatoarelor de la pompa de injectie
Motorul lucreaza cu intreruperi
Exista aer in circuitul de motorina

Pistoanele pompei de injectie sunt gripate sau


intepenite in pozitia de sus
Arcul unuia din pistoane s-a rupt
Una din supapele de refulare nu inchide perfect
datorita murdariei
Supapa de refulare s-a gripat sau s-a rupt
Arcul supapei de refulare s-a rupt
Impingatorii au surubul, axul sau rola uzata
Racordurile conductelor de inalta presiune nu sunt
suficient de stranse
Garniturile supapelor de refulare s-au deteriorat
Arcul pulverizatorului s-a intepenit din cauza
murdariei
Conu d etansare al acului sau al corpului
pulverizatorului este uzat

Se inlocuieste pompa de injectie


Se inlocuieste
Se reconditioneaza
Se reconditioneaza

Se face amorsarea sistemului de alimentare si in caz


ca defectiunea se mentine, se verifica strangerile
racordarilor si starea garniturilor de etansare
Se inlocuieste pompa de injectie
Se inlocuieste ansamblul scaun supapa de refulare
Se inlocuiesc pulverizatoarele
Se face reglajul
Se curata injectoarele
Se regleaza pompa de injectie
Se inlocuiesc
Se curata
Se rectifica supapele si scaunele dupa care se
rodeaza
Se strange chiuloasa sau la nevoie se inlocuieste
garnitura
Se curata
Se procedeaza la reglare pe banc
Se inlocuiesc suruburile si se regleaza avansul la
injectie
Se face amorsarea sistemului de alimentare si, in caz
ca defectiunea se mentine, se verifica strangerile
racordurilor si starea garniturilor de etansare
Se remedieaza defectiunea sau se inlocuieste pompa
de injectie
Se inlocuieste
Se va curati
Se inlocuieste ansamblul supapa scaun
Se inlocuieste
Se inlocuiesc piesele reazem
Se strang
Se inlocuiesc
Se spala
Se inlocuieste pulverizatorul

Motorul scoate fum negru excesiv


Debitul de motorina injectata este prea mare, motiv
pentru care arderea motorinei se face incomplet
Supapele de evacuare sunt uzate sau rupte

Se face reglajul pompei


Se inlocuiesc
42

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

Arcul supapei de evacuare s-a rupt


Presiunea de injectie este foarte scazuta
Motorina nu este de calitate corespunzatoare
Filtrul de aer este imbacsit
Motorul scoate fum excesiv
Motorul este prea rece
Compresia este insuficienta
In motorina apatruns apa
Avansul la injectie este prea mare
Motorul scoate fum albastru excesiv
Tija de reglare se deplaseaza greu si regulatorul
functioneaza defectuos
Articulatiile mecanismului regulatorului au frecari
sau jocuri
Motorul depaseste turatia maxima admisa
Tija de reglaj se intepeneste
Cuplajul dintre pompa de injectie si regulator
patineaza
Uleiul din regulator este peste nivelul indicat
Motorul se opreste brusc
Rezervorul de combustibil este gol
Orificiul de aerisire a busonului rezervorului este
infundat
In sistemul de alimentare a patruns aer

Filtrele de motorina sunt imbacsite

In motorina a patruns apa


Pistonul s-a intepenit in camasa cilindrului (gripaj)

Cuzinetii de biela si palier sunt gripati


Bucsile arborelui cu came s-au gripat

Zgomote anormale la motor


Pompa de injectie a fost montata dupa reparatie sau
dupa verificare cu un avans prea mare (se aud batai
puternice, in special in partea de sus a blocului

Se inlocuieste
Se reface reglajul presiunii de injectie
Se inlocuieste motorina
Se spala filtrul si se alimenteaza cu ulei curat

Se trage husa si se lasa motorul sa functioneze in gol


pana la incalzire
Se regleaza jocurile la supape. La nevoie se rodeaza
supapele sau se inlocuiesc
Se inlocuieste si se amorseaza sistemul de alimentare
Se face reglajul

Se indeparteaza cauzele ce provoaca aceasta


deplasare greoaie (loviri, deformari, etc)
Se indeparteaza cauzele ce ar provoca aceste frecari
(murdarie, deformari sau montaj gresit)
Se va intrerupe imediat debitul de motorina
Se indeparteaza cauzele care au provocat aceasta
intepenire
Se inlocuieste pompa de injectie
Se scurge uleiul pana la nivelul indicat

Se alimenteaza cu motorina si se amorseaza sistemul


de alimentare
Se desfunda orificiul
Se face amorsarea sistemului de alimentare si in caz
ca defectiunile se mentin, se verifica strangerile
racordurilor si starea garniturilor de etansare
Elementul filtrant de curatire grosolana se
inlocuieste cu cel de curatire fina dupa ce acesta a
fost spalat.
In locul elementului filtrant de curatire fina se
monteaza un element nou
Se inlocuieste motorina si se amorseaza sistemul de
alimentare
Se scoate pistonul, se examineaza suprafata
cilindrului iar in caz de nevoie se inlocuiesc piesele
deteriorate
Se examineaza cuzinetii si la nevoie se inlocuiesc
Se demonteaza arborele cu came si bucsile
respective, se examineaza si la nevoie se inlocuiesc

Se verifica reglajul avansului la injectie si eventual


se reface

43

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

cilindrilor)
Un injector nu functioneaza
S-au dereglat jocurile dintre supape si culbutori (se
aud usoare batai metalice in special la turatii mici ale
arborelui cotit)
Segmentii de pe piston au primit din cauza uzurii joc
in locasurile lor de pe piston (se aud lovituri usoare
metalice, in special in partea de sus a blocului)
S-au uzat: axul pistonului, gaurile din umerii
pistonului sau bucsa piciorului bielei (se aud lovituri
pe intreaga inaltime a blocului, la turatii variabile)
S-au uzat pistoanele si camasile de cilindru (bataile
si vibratiile se pot auzi pe toata inaltimea cilindrului)

Se verifica starea de functionare a injectoarelor. La


nevoie se spala sau se inlocuieste pulverizatorul
Se regleaza jocurile la supape

Se inlocuiesc piesele uzate

Se inlocuiesc piesele uzate

Se inlocuiesc piesele uzate

Motorul se supraincazeste
Cantitatea de apa din sistemul de racire este insuficienta

Se completeaza (cu motorul in functiune)

Cureaua ventilatorului nu este suficient intinsa

Se verifica intinderea curelei si la nevoie se intinde sau se


schimba

In sistemul de racire se afla impuritati si depuneri de


piatra
Supapa termostatului nu se deschide complet (apa
circula greu)
Celulele radiatorului sunt infundate
Nivelul de ulei din baia motorului este scazuta

Se face curatirea si spalarea sistemului de racire

Presiunea scazuta in sistemul de ungere


Filtrul de ulei este imbacsit
Manometrul de ulei este defect
Pompa de ulei nu debiteaza
Conductele de ulei au scurgeri

Uleiul este prea cald


Este folosit un ulei necorespunzator
Supapa de reglaj a presiunii este blocata / dereglata

Se inlocuieste termostatul
Se curata radiatorul
Se completeaza

Se inlocuieste
Se verifica manometrul, iar la nevoie se inlocuieste
Se constatat defectiunea si la nevoie se inlocuieste
Se examineaza imbinarile conductelor si in caz ca nu
se gaseste defectiunea, se face verificarea
conductelor la presiune
Se raceste motorul si se determina cauza
supraincalzirii
Se schimba uleiul
Se remedieaza defectul

2. Deranjamentele transmisiei
Ambreiajul nu asigura transmiterea cuplului, trepideaza la pornire si patineaza
Intre discurile de ambreiaj a patruns ulei
Se vor spala in benzina si usca inaite de a fi montate
la loc
Discurile ambreiajului nu sunt presate suficient
Se regleaza ambreiajul
Rulmentul de presiune nu apasa simultan pe toate
Se va regla surubul parghiilor de debraiere
parghiile de debreiere
Arcurile de presiune sunt neegale sau rupte partial
Se vor inlocui
Suportii de fixare ai motorului sunt prea slabiti in
Se vor strange sau inlocui suportii
sens logitudinal si provoaca deplasarea motorului in
lungul cadrului
Placile de ferodou uzate
Se vor inlocui
Nu este joc intre rulmentul de presiune si parghiile
Se va regla jocul
44

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

de debraiere
La cutia de viteze schmbarea vitezelor este greoaie
Ambreiajul nu decuoleaza
Schimbatorul de viteze la volan defect
Furca de cuplare indoita
Pinionul de cuplare viteza a intepenit pe caneluri
arborelui secundar
Pinioanele viteza I; II si mers inapoi sunt uzate

Se va regla
Se vor remedia defectele
se va indrepta sau se va inlocui
Se curata canelurile sau se inlocuieste pinionul
Se inlocuiesc piesele uzate

Scurgeri de ulei la cutia de viteze


Nivelul prea mare a uleiului
Garnituri necorespunzatoare sau rupte
Dopul de scurgere slabit
Carcasa sparta

Se va micsora nivelul
Se vor inlocui
Se va strange
Se inlocuieste

Cutia de viteze face zgomot in pozitia neutra sau cuplata


Rulmenti uzati sau lipsiti de ulei
Se inlocuiesc rulmentii sau se completeaza nivelul de
ulei
Rotile dintate uzate sau cu dinti rupti
Se inlocuiesc
Un arbore deformat
Se va inlocui

Puntea din afara stivuitorului face zgomot puternic in sarcina si la mers in gol
Joc insuficient intre pinionul de atac si coroana
Se regleaza jocul
Rulmentul casetei satelitilor are joc prea mare
Se regleaza jocul
Joc prea mare intre pinion si coroana
Se regleaza jocul
Grupul conic uzat
Se va inlocui
Uzuri anormale la sateliti sau ruperea arborilor planetari
Anvelopele rotilor din fata nu au aceiasi dimensiune
Franele din fata lucreaza in asa fel incat blocheaza
numai o roata
Ungere insuficienta
Se vor evita cauzele enumerate
Zmucituri, conducere necorespunzatoare pe drum
greu
Supraincarcare
Jocuri prea mari in transmisie

3. Deranjamentele instalatiei de franare


Franele nu actioneaza simultan si nu au capacitate de franare
Reglaj diferit
Se reface reglajul
Placi ferodou uzate
Se inlocuiesc discurile de ferodou
Pedala de frana functioneaza uneori greu
Murdarie in cilindrulprincipal

Se curata cilindrul principal, se inlocuieste lichidul


de frana
Se va inlocui

Supapa de refulare defecta


45

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

Pedala de frana functioneaza uneori greoi


Murdarie in cilindrul principal
Supapa de refulare defecta

Se curata cilindrul principal, se inlocuieste lichidul


de frana
Se va inlocui

La pornire in cursa, pedala poate fi apasata complet in jos repede sau incet sau la apasare se
intampina o rezistenta slaba
Unul din cilindri de frana de la rotile din fata sau o
Se elimina neetanseitatile
conducta de presiune sunt neetansese inlocuieste
Pompa centrala defecta
Se inlocuieste cu una noua
Lipsa lichidului de franare
Se va completa instalatia de franare cu lichid
Aer in instalatia de franare
Se va aerisi instalatia si se va umple cu lichid
pompacentrala
4. Deranjamentele directiei
Directia merge greu
Directia e reglata prea strans
Bucsele fuzetei sunt prea stranse
Role sparte la un rulment din directia sau un rulment
de presiune de la fuzeta
Nu este unsa

Joc prea mare la directie


Joc prea mare la directie
Joc prea mare in barele de directie
5. Deranjamentele instaltiei electrice
Instalatia electrica de pornire nu functioneaza
Distrugerea acumulatorilor datorita infundarii
orificiilor de aerisire a dopurilor cilindrilor celulelor
(capacul acumulatorului smuls sau monoblocul
spart)
Arderea proeminenta a lamelor colector de la
colectorul demaror
Deslipirea cositorului de la steguletele colectorului
demarorului
Arderea bobinelor polare ale demarorului
Contactele releului de anclasare al demarorului
rotorului sunt murdare sau uzate
Bobinajul rotoric al demarorului s-a ars
Bobinajul releului de anclasare s-a ars
Intrerupere sau scurtcircuit in circuitul electric al
releului de anclasare
Uzura excesiva a periilor colector de la demaror
Acumulatorul s-a descarcat sub limita admisa
Conducte rupte, conducte murdare sau scurtcircuitari

Instalatia electrica nu functioneaza


Comutatorul cu cheie s-a defectat

Se va regla din nou


Se va regla din nou
Se va inlocui rulmentul spart
Se va unge

Se va regla cu ajutorul saibelor de reglaj


Se va regla cu ajutorul saibelor de reglaj

Se inlocuieste bateria

Se strunjeste si slefuieste colectorul demarorului sau


se inlocuieste colectorul
Se refac legaturile
Se inlocuiesc bobinele
Se curata sau inlocuiesc, contactele, se curata
colectorul de impuritati
Se rebobineaza sau inlocuieste rotorul
Se inlocuieste bobina
Se inlatura intreruperea sau scurtcircuitul
Se inlocuiesc periile
Se incarca acumulatorul
Se inlocuiesc contactele rupte : se inlatura
scurtcircuitarile ; se curata contactele

Se inlocuieste
46

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

Releul regulator s-a dereglat sau a fost scos din


functie (generatorul si acumulatorul sunt scosi din
functiune)
Generatorul s-a ars
Cositorul de la steguletele lamelelor colector a
generatorului s-a topit
Conduct rupte, conducte murdare sau scurtcircuitari

Se regleaza releul sau se inlocuieste ; se incarca


bateria sau se inlocuieste si se repara generatorul
Se rebobineaza generatorul
Se reinacraca acumulatorul
Se refac legaturile : se incarca acumulatorul
Se inlocuiesc conductele rupte : se inlatura
scurcircuitarile ; se curata contactele

Demarorul nu antreneaza volanul la turatia necesara pornirii motorului Diesel


Pinionul de antrenare al demarorului prezinta uzuri
Se inlocuieste pinionul
excesive
Acumulatorul s-a descarcat sub limita prescrisa
Se incarca acumulatorul
Ambreiajul demarorului patineaza (uzura discurilor, Se inlocuiesc discurile uzate; se spala ambreiajul; se
ungerea excesiva sau reglaj necorespunzator)
regleaza ambreiajul
Caderi de tensiune neadmisibile la contactele din
Se curata contactele
circuitul acumulator - demaror

6. Deranjamentele instalatiei hidraulice


Ridicarea si coborarea sarcinilor se face prea incet
Pompa hidraulica aspira aer si nu debiteaza suficient Se verifica etanseitatea conductelor, racordarilor si
starea garniturilor. Piesele defecte se inlocuiesc
Pompa hidraulica prezinta uzuri sau alte defecte
Se demonteaza pompa si se trimite la un atelier
special
In rezervor este putin ulei
Se adauga ulei conform instructiunilor
Filtrul instalatiei hidraulice este infundat
Se demonteaza filtrul, se spala si se inlocuiesc
elementii filtranti
Sarcina nu se mentine in pozitie in timpul transportului
Inelul de cauciuc al pistonului cilindrului de ridicare Se inlocuieste inelul
este uzat
Sertarul distribuitorului este uzat
Se demonteaza distribuitorul si se trimite la un
atelier specializat pentru remediere
Neetanseitati la conducte sau racordari
Se strang racordurile. Conductele se demonteaza si
se verifica
Observatie:

- Pompa hidraulica si distribuitorul hidraulic fiind subansamble cu o precizie de executie


foarte ridicata necesita remedierea sau repararea lor in ateliere specializate.
Conducatorul este obligat sa nu lase maneta in pozitia de lucru dupa efectuarea cursei, ci sa
o schimbe manual in pozitie neutra.

CAPITOLUL J

- Msuri de prim ajutor n caz de avarie/accident


47

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

Prin constructie stivuitoarele trebuie sa fie capabile de a-si asigura functia, sa fie reglate si intretinute fara
ca persoanele sa fie expuse riscului atunci cand aceste operatii sunt efectuate in conditii prevazute de producator.
Masurile adoptate trebuie sa asigure eliminarea riscurilor de accidentare pe intreaga durata de viata previzibila a
stivuitorului, inclusiv fazele de montare si demontare, chiar daca aceste riscuri de accidentare rezulta din situatii
anormale previzibile.
La alegerea celei mai corespunzatoare solutii producatorul trebuie sa aplice urmatoarele principii :
- eliminarea sau reducerea riscurilor intr-o masura maxim posibila (integrarea elementelor de securitate
inca din faza de proiectare si de executie a stivuitorului);
- adoptarea masurilor de protectie necesare pentru riscurile care nu au putut fi eliminate;
- informarea utilizatorilor despre riscurile reziduale datorate eficacitatii incomplete a masurilor de
protectie adoptate.
La proiectarea si constructia stivuitorului, precum si la elaborarea cartii tehnice, producatorul trebuie sa
ia in considerare nu numai utilizarea sa normala, ci si alte situatii rezonabil previzibile.
Stivuitorul trebuie sa fie astfel proiectat incat sa se evite utilizarea sa anormala, daca aceasta comporta un risc.
Eventual, cartea tehnica trebuie sa atraga atentia utilizatorului asupra contraindicatiilor privind folosirea
stivuitorului.
In conditiile de utilizare prevazute ale stivuitorului trebuie sa fie reduse la minimum disconfortul,
oboseala si tensiunile psihice ale personalului manevrant, aplicand principiile ergonomiei.

Instructiuni de prevenirea accidentelor


Conducerea si deservirea stivuitorului in exploatare se face numai de persoane titulare pe vehicul, cu
pregatire si calificare necesara pentru conducator stivuitor, care raspund de starea tehnica a acestui vehicul
special.
Conducatorul se protejeaza pe sine si pe altii daca indeplinesc cu constiinciozitate indicatiile de
siguranta indicate. In special de conducator depind evitarile de accidente.
Tablitele indicatoare ale masinii spun conductorului pana la ce sarcina se poate incarca stivuitorul la
stivuire si transportare.
Lucrul cu stivuitorul trebuie sa decurga lin, cu simt si nici un element de deservire (manete, pedale,
etc) nu trebuie actionat brusc, in hopuri sau cu forta.
Incarcatura de ridicat si transportat trebuie sa fie uniform aranjata pe latimea furcilor, iar centrul de
greutate al incarcaturii (de 3200 kg) nu trebuie sa depasasca 500 mm de la peretii furcilor.
La ridicaea si coborarea incarcaturii va examina cu multa atentie terenul de pe care urmeaza a se
ridica sau pe care urmeaza a se stivui incarcatura.
Nimeni nu trebuie sa se afle sub incarcatura ridicata !
Conducatorul nu trebuie sa paraseasca locul de munca cu sarcina ridicata. Daca totusi este nevoie sa
paraseasca stivuitorul, conducatorul trebvuie sa coboare sarcina la sol, sa traga frana de mana si indeparteaza
cheia de pornire din circuitul electric.
Circulatia cu stivuitorul se face numai cu sarcina coborata la inaltimea de sol de 300 400 mm si
totodata cu cadrul telescopic al mecanismului de ridicare inclinat la max 10 . La circulatia cu sarcini nu se
admite franarea brusca.
Numai langa stiva se poate circula cu sarcina in pozitia ridicata. In aceste situatii se vor evita
pornirile si franarile bruste. Pericol de rasturnare !
In locuirle aglomerate de oameni, trebuiesc date semnale acustice. De asemenea la trecerea pe langa
usi, la cotituir, la trecerea prin porti, la trecerea liniei ferate, trebuieste incetinit mersul si claxonat.
Este interzisa oprirea stivuitoarelor pe linii ferate sau treceri de folosinta comuna.
Pentru evitarea pierderii de incarcatura. Avarii si accidente, condcatorul trebuie sa urmareasca tot
timpul drumul si obstacolelel de pe acesta.

48

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

La folosirea stivuitorului pentru transportul marfurilor de dimensiuni mari, care dauneaza vizibilitatii
conductorului, impiedicand observarea drumului din fata, mersul inainte este permis numai cu conditia ca
conductorul sa fie insotit de un om care sa dirijizeze transportul.
Nu se admite conductorului sa manipuleze parghiile de actionare ale stivuitorului, de pe sol.
In cazul ca se manifesta pierderea stabilitatii adica rotile din spate au tendinta sa se desprinda de pe
sol, sarcina trebuie imediat coborata.
Se vor folosi in exploatare numai drumuri bune, netede si rigide.
Se va avea in vedere capacitatea portanta a podurilor si podetelor peste care trece stivuitorul.
Se interzice coborarea sarcinilor atunci cand motorul nu functioneaza.
Pentru montarea si demontarea anvelopelor de cauciuc, se vor folosi levierele speciale din trusa de
scule.
La constatarea deranjamentelor in exploatare a stivuitorului, conductorul este obligat sa intrerupa
activitatea si sa ia masuri pentru inlaturarea lor. In caz ca apar defectiuni mari, care necesita inlocuiri de
piese sau subansamble, reparatia se va face la atelierele specializate.

Instructiune de prevenirea incendiilor


Se interzice circulatia in zonele unei intreprinderi sau uzini, care prezinta pericol de exploazie sau de
incendiu.
Se interzice lasarea sculelor sau a altor obiecte metalice pe bateria de acumulare.
Este interzis a se folosi flacara deschisa in apropierea bateriilor si fumatului in incaperea in care se
face incarcarea bateriilor.
Rezervorul si conductele de combustibil nu trebuie sa aibe scurgeri. Dupa umplerea rezervorului,
acestea trebuiesc sterse.
Se va control acu atentie ca izolatia conductorilor electrici si contactele, in vederea evitarii
scurtcircuitelor.
Se va avea in vedere ca in timpul functionarii motorului sa nu se afle substante inflamabile in
apropierea tobei de esapament.
In caz de incendierea stivuitorului este interzis folosirea apei pentru stingerea flacarei de motorina
sau ulei. In astfel de cazuri stingerea se va face cu extinctoare sau prin acoperirea flacarei cu pamant, nisip
sau prelata.
Nu se admite verificarea nivelului de combustibil prin folosirea unei flacari deschise pentru iluminat.
Stivuitoarele sau componentele de securitate trebuie sa fie proiectate si construite astfel incat sa se atinga
obiectivele acestor cerinte esentiale.
Producatorul stivuitoarelor sau al componentelor de securitate are obligatia sa efectueze analiza de risc in vederea
identificarii acelor riscuri care corespund produselor sale, fiind obligat sa proiecteze si sa construiasca produsele
tinand seama de aceasta analiza.
Stivuitoarele vor fi marcate conform prevederilor anexei R.
Masuri de prim ajutor
La accidente din cauze mecanice
In cazul lovirilor sau al strivirilor , se iau imediat masuri de dezimfectare a ranilor ce s-au
produs(spirt, tinctura de iod, etc)
In cazul caderii de la inaltime , se va da persoanei accidentate sa miroase spirt, otet sau amoniac ,
tinand-o culcata pe orizontala , cu capul lasat putin in jos
La accidente provocate de cauze electrice
Exista 3 grade de electrocutare :
- gradul 1 , curentul electric provoaca numai o sperietura , un lesin sau un soc
- gradul 2, curentul electric provoaca contractia muschilor , incat omul nu se poate desprinde de
conductorul electric pe care l-a atins
49

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

gradul 3 , curentul provoaca paralizia unor grup de muschi , producand uneori incetarea
respiratiei
Daca actiunea curentului dureaza cateva minute , incetarea respiratiei poate provoca moartea
persoanei accidentate
Electocutatul trebuie tratat ca un inecat sau ca o persoana axfixiata: desi nu respira sau nu-i bate
inima , totusi accidentatul nu este mort , fiind vorba numai de o moarte aparenta . Viata accidentatului
depinde in mare masura de urgenta cu care i se va da primul ajutor , chiar la locul unde s-a produs
electrocutarea
Prima operatiune in cazul electrocutarii consta in:
- intreruperea imediata a curentului electric de la intrerupatorul principal
- taierea firelor numai cate unul si numai cu unelte speciale , prevzaute cu manere izolate
- indepartarea firelor rupte si cazute accidental , cu ajutorul unui obiect nemetalic si uscat, o
scandura , un bat sau alt corp rau conductor de electricitate.
Daca curentul electric nu se intrerupe se procedeaza astfel :
- la tensiune joasa se asigura prima data o buna izolare a mainilor si picioarelor persoanei care da
ajutor, fata de accidentat, instalatia electrica si de pamant
- la tensiune inalta se scurtcircuiteaza conductele liniei aeriene, aruncand peste ele o sarma ; se
pune mai intai un capat al sarmei la pamant , apoi se arunca sarma peste conductoarele liniei cu
are se afla in atingere accidentatul
Fiecare secunda fiind pretioasa pentru salvarea vietii accidentatului , trebuie sa i se dea primul ajutor
chiar la locul accidentului , fara a se astepta sosirea medicului .

La intreprinderile care folosesc multe instalatii de ridicat , este necesar ca mai multe persoane sa fie
instruite in mod special , astfel incat sa cunoasca practica respiratiei artificiale.
Deoarece electrocutarea produce foarte frecvent numai o moarte aparent , trebuie sa se acorde o mare
atentie bunei organizari a efectuarii respiratiei artificiale , prin care se pot salva vietile persoanei accidentate,
In ultima vreme s-au construit aparate speciale cu care se executa respiratia artificiala persoanelor
electrocutate, aparate care pot fi actionate fie manual , fie electric, faa ca sa necesie eforturile mari pe care le
implica respiratia artificiala efectuata de persoane .

50

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

Cap. K
LEGISLATIE, REGULAMENTE, INSTRUCTIUNI(extrase)
- Legea 64/2008
- HG 1340/2001 si HG 920/2009
- Prescripiile tehnice Colectia ISCIR: PT CR8 / 2009
LEGE nr.64 din 21 martie 2008
privind funcionarea n condiii de siguran a instalaiilor sub presiune, instalaiilor de ridicat i a
aparatelor consumatoare de combustibil
Textul actului publicat n M.Of. nr. 240/27 mar. 2008
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispoziii generale
Art. 1. - (1) Prezenta lege stabilete cadrul legal pentru funcionarea n condiii de siguran a instalaiilor sub
presiune, instalaiilor de ridicat i a aparatelor consumatoare de combustibil.
(2) Sunt exceptate de la prevederile prezentei legi instalaiile i echipamentele prevzute n anexa nr. 1. Condiiile
de funcionare n siguran a acestor instalaii i echipamente se reglementeaz prin legi specifice.
Art. 2. - n scopul funcionrii n condiii de siguran, instalaiile sub presiune i instalaiile de ridicat clasice,
aparatele consumatoare de combustibil i componentele acestora, prevzute n anexa nr. 2, precum i instalaiile
sub presiune, instalaiile de ridicat, unele instalaii din cadrul obiectivelor nucleare, precum i componentele
acestora, prevzute n anexa nr. 3, se supun regimului de autorizare i de verificare tehnic, potrivit prevederilor
prezentei legi.
Art. 3. - (1) Introducerea pe pia, punerea n funciune i/sau utilizarea instalaiilor i echipamentelor prevzute la
art. 2 sunt admise numai n condiiile stabilite de prezenta lege.
(2) n situaia n care instalaiile i echipamentele prevzute la art. 2 sunt reglementate prin directive europene,
acestea se supun regimului de autorizare i verificare tehnic dac prin aceast cerin nu se aduce atingere
directivelor europene aplicabile, transpuse prin reglementri tehnice.
Art. 4. - (1) Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat,
denumit n continuare ISCIR, este organul de specialitate al administraiei centrale, cu personalitate juridic,
responsabil n numele statului pentru asigurarea msurilor de funcionare n condiii de siguran a instalaiilor i
echipamentelor prevzute n anexele nr. 2 i 3, denumite n continuare instalaii/echipamente.
(2) ISCIR exercit urmtoarele funcii:
a) de autoritate n domeniul instalaiilor/echipamentelor, care asigur controlul respectrii prevederilor referitoare
la condiiile de introducere pe pia i punere n funciune a instalaiilor/ echipamentelor, precum i urmrirea i
controlul regimului de autorizare i verificarea tehnic a instalaiilor/echipamentelor;
b) de reglementare, prin care se asigur elaborarea documentelor cu caracter normativ pentru domeniul su de
activitate.
(3) ISCIR funcioneaz n subordinea Ministerului Economiei i Finanelor i este finanat integral din venituri
proprii, potrivit legii.

51

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

(4) ISCIR este condus de un inspector de stat ef, numit prin ordin al ministrului economiei i finanelor, iar
modul de organizare i funcionare a ISCIR se stabilete prin hotrre a Guvernului.
Art. 5. - n sensul prezentei legi, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarele semnificaii:
a) accident - evenimentul fortuit, care ntrerupe funcionarea normal a unei/unui instalaii/echipament, provocnd
avarii i/sau afectnd viaa sau sntatea oamenilor ori mediul;
b) autorizare - activitatea de evaluare i atestare, efectuat de ctre ISCIR, a competenei i capabilitii unei
persoane fizice sau juridice de a desfura una dintre activitile prevzute la art. 8 alin. (1);
c) aviz obligatoriu de instalare - acordul emis de ISCIR pentru deintorii/utilizatorii de instalaii/echipamente,
dup caz, stabilit prin hotrre a Guvernului conform prevederilor art. 4 alin. (4), ca urmare a verificrii condiiilor
de montare/instalare conform prescripiilor tehnice, pe baza cruia pot ncepe lucrrile de montare/instalare;
d) autorizare a funcionrii - acordul emis de ISCIR pentru deintorii/utilizatorii de instalaii/echipamente, dup
caz, stabilit prin hotrre a Guvernului conform prevederilor art. 4 alin. (4), n scopul atestrii faptului c o/un
instalaie/echipament ndeplinete toate condiiile i cerinele pentru a fi pus/pus repus/repus n funciune i
utilizat/utilizat n condiii de siguran;
e) construire - activitatea de mbinare a componentelor unei/unui instalaii/echipament, realizat conform
documentaiei tehnice aferente acesteia;
f) deintor - persoana fizic sau juridic ce deine cu orice titlu o instalaie/echipament n exploatare;
g) documentaie tehnic - totalitatea documentelor i instruciunilor elaborate, conform prevederilor prescripiilor
tehnice, de ctre productor pentru construirea, montarea, instalarea, punerea n funciune, realizarea reviziilor,
reparaiilor i/sau pentru ntreinerea instalaiilor/echipamentelor sau, respectiv, totalitatea documentelor ntocmite
de ctre persoanele fizice ori juridice autorizate pentru efectuarea acestor activiti n vederea realizrii sarcinilor
specifice ce le revin; documentaia tehnic include, dup caz, descrierea general a instalaiei/echipamentului,
proiectele de execuie, procesul de fabricaie, schemele i circuitele pentru componentele
instalaiilor/echipamentelor, descrieri i explicaii necesare pentru nelegerea acestor desene i scheme, rezultatele
calculelor de proiectare, rapoartele ncercrilor i examinrilor i altele asemenea;
h) expert ISCIR - persoana fizic autorizat de ctre ISCIR, pe baza evalurii capabilitii i competenei sale, n
scopul realizrii de sarcini specifice;
i) expertiz tehnic - investigaia/examinarea cu caracter tehnic a unei/unui instalaii/echipament;
j) instalare - activitatea de fixare/amplasare a unei/unui instalaii/echipament la locul utilizrii i/sau de conectare
a acesteia/acestuia la alte instalaii sau echipamente, n vederea asigurrii condiiilor de funcionare;
k) introducere pe pia - aciunea de a face disponibil/disponibil, pentru prima dat, contra cost sau gratuit, o/un
instalaie/echipament n vederea distribuirii i/sau utilizrii;
l) ntreinere - totalitatea operaiunilor prin care se asigur meninerea instalaiei/echipamentului n parametrii de
funcionare n condiii de siguran;
m) montare - activitatea de mbinare a componentelor unei/unui instalaii/echipament, conform documentaiei
tehnice, n vederea funcionrii acesteia/acestuia;
n) omologare - totalitatea activitilor desfurate de ctre o comisie, n legtur cu un anumit tip de
instalaie/echipament, identificat corespunzator, n scopul determinrii parametrilor reali de performan i
siguran n funcionare, n vederea atestrii ndeplinirii condiiilor/cerinelor aplicabile;
o) prescripie tehnic - norma tehnic elaborat de ctre ISCIR i aprobat prin ordin al ministrului economiei i
finanelor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, care conine, pentru domenii clar definite, condiii
i cerine tehnice referitoare la instalaii/echipamente i la activiti specifice domeniului de activitate, prevzute la
art. 8 alin. (1), ce se realizeaz n legtur cu acestea, n vederea introducerii pe pia, punerii n funciune i
utilizrii instalaiilor/echipamentelor respective n condiii de siguran n funcionare;
p) productor - persoana fizic sau juridic, responsabil pentru proiectarea i/sau realizarea unei/unui instalaii/
echipament n scopul introducerii pe pia i/sau al punerii n funciune, n numele su, precum i orice persoan
fizic sau juridic, care construiete, monteaz, instaleaz, ambaleaz sau eticheteaz o/un instalaie/echipament n
vederea introducerii pe pia i/sau punerii n funciune sub nume propriu;
q) punere n funciune - aciunea care are loc n momentul primei utilizri a unei/unui instalaii/echipament;
r) regim de autorizare i verificare tehnic - totalitatea condiiilor, cerinelor, examinrilor, ncercrilor i/sau
evalurilor la care este supus/supus, cu caracter obligatoriu, o/un instalaie/echipament, pe parcursul realizrii i
utilizrii, precum i deciziile luate n legtur cu aceasta/acesta, n scopul de a se asigura funcionarea n condiii
de siguran, conform prescripiilor tehnice;

52

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

s) reparare - ansamblul de lucrri i operaiuni ce se execut prin nlturarea neconformitilor/defeciunilor


constatate la o/un instalaie/echipament, n scopul aducerii acesteia/acestuia la parametrii iniiali sau la ali
parametri care asigur funcionarea n condiii de siguran a acesteia, conform prescripiilor tehnice;
t) repunere n funciune - aciunea care are loc n momentul primei utilizri a unei/unui instalaii/echipament,
ulterior reparrii, efecturii unei revizii i/sau efecturii unei intervenii de ntreinere a acesteia/acestuia, conform
prescripiilor tehnice;
u) revizie - activitatea, de regul planificat, ce const n ansamblul operaiunilor ce se execut asupra unei/unui
instalaii/echipament n scopul reglrii sau nlocuirii pieselor i aparatelor nglobate de aceasta/acesta, conform
prescripiilor tehnice;
v) utilizator - persoana fizic sau juridic ce are n folosin o/un instalaie/echipament.
Art. 6. - Fr a se aduce atingere prevederilor art. 3 alin. (2), se admite introducerea pe pia i punerea n
funciune a instalaiilor/echipamentelor care ndeplinesc urmtoarele condiii, dup caz:
a) sunt respectate condiiile i cerinele de funcionare n condiii de siguran;
b) sunt supuse verificrilor tehnice i sunt omologate;
c) sunt puse la dispoziia utilizatorilor, de ctre productori, instruciuni tehnice pentru utilizarea
instalaiilor/echipamentelor n condiii normale, pentru ntreinerea, realizarea reviziilor i a reparaiilor
instalaiilor/echipamentelor, precum i, dup caz, pentru pregtirea personalului de deservire:
d) au autorizaii de funcionare iniiale, emise conform prevederilor prescripiilor tehnice aplicabile;
e) exist, pentru utilizare, la fiecare loc de munc, instruciuni tehnice pentru utilizare n condiii normale, precum
i documente cuprinznd msurile ce trebuie luate n caz de avarii, ntreruperi i dereglri ale
instalaiei/echipamentului sau ale proceselor n care aceasta/acesta este nglobat;
f) exist, pentru utilizare, personal de deservire autorizat.
Art. 7. - (1) Se admite meninerea n exploatare numai a acelor instalaii/echipamente care respect condiiile
prevzute la art. 6 lit. e) i f), sunt supuse regimului de autorizare i verificare tehnic n utilizare, dein autorizaie
de funcionare valabil i care sunt reparate, ntreinute i supuse la revizii potrivit prevederilor prescripiilor
tehnice i potrivit prevederilor prezentei legi.
(2) Rezultatele verificrilor tehnice realizate pe parcursul activitilor prevzute la alin. (1) trebuie s ateste
existena condiiilor de funcionare n siguran a instalaiilor/ echipamentelor la data efecturii verificrilor.
Art. 8. - (1) Activitile de construire, montare, instalare, punere n funciune i control nedistructiv, precum i
cele ce privesc supravegherea i verificarea tehnic n utilizare, reviziile, reparaiile i lucrrile de ntreinere
pentru instalaii/echipamente se realizeaz numai de ctre persoane fizice sau juridice autorizate, n condiiile
stabilite de prescripiile tehnice i de prezenta lege.
(2) Productorii care presteaz activiti de construire, montare, instalare, punere n funciune, revizie, reparaii i
lucrri de ntreinere pentru instalaiile/echipamentele realizate de ctre ei fac excepie de la cerina de autorizare
prevzut la alin. (1).
(3) Activitile persoanelor autorizate, prevzute la alin. (1), se realizeaz n limita competenelor i
responsabilitilor stabilite prin documentul de autorizare.
Art. 9. - (1) Verificrile tehnice prevzute n documentaiile tehnice i prescripiile tehnice se realizeaz de ctre
ISCIR sau, dup caz, de ctre persoanele autorizate pentru construcie, montare, instalare, punere n funciune,
revizii, reparaii, lucrri de ntreinere, autorizare a funcionrii sau verificri tehnice n utilizare; responsabilitile
privind realizarea verificrilor tehnice i corectitudinea rezultatelor obinute revin ISCIR sau persoanelor
autorizate, dup caz.
(2) Pentru verificrile tehnice stabilite n prescripiile tehnice ca fiind n competena de realizare a ISCIR, aceasta
nu poate autoriza alte persoane conform prevederilor alin. (1).
CAPITOLUL II
Obligaiile i responsabilitile productorilor

53

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

Art. 10. - Productorii, cu excepia celor care realizeaz instalaii/echipamente conform reglementrilor tehnice ce
transpun directive europene care au prevederi specifice, nainte de introducerea pe pia i/sau punerea n
funciune a acestora, au urmtoarele obligaii i responsabiliti:
a) s se asigure c instalaia/echipamentul se realizeaz cu respectarea cerinelor de funcionare n condiii de
siguran, prevzute n prescripiile tehnice aplicabile;
b) s ntocmeasc documentaia tehnic prevzut de prescripiile tehnice i s stabileasc prin aceasta inclusiv
examinrile i ncercrile ce trebuie efectuate pe parcursul construirii, montrii i instalrii, n scopul verificrii
parametrilor de funcionare n condiii de siguran a instalaiei/ echipamentului;
c) s elaboreze instruciuni tehnice pentru montarea, instalarea, utilizarea n condiii normale, ntreinerea,
realizarea reviziilor i repararea instalaiei/echipamentului, documente cuprinznd msurile ce trebuie luate n caz
de avarii, ntreruperi i dereglri ale instalaiei/echipamentului sau ale proceselor, precum i instruciuni pentru
pregtirea personalului de deservire a acesteia/acestuia, atunci cnd prescripiile tehnice prevd aceast cerin;
d) s realizeze sau, dup caz, s asigure realizarea construirii i/sau a montrii instalaiei/echipamentului cu
respectarea prevederilor art. 8 i ale prescripiilor tehnice;
e) s solicite i s obin omologarea instalaiei/ echipamentului;
f) s asigure i s foloseasc la construirea i la montarea instalaiilor/echipamentelor, atunci cnd prescripiile
tehnice impun, tehnologii de sudare stabilite prin proceduri de sudare aprobate de ctre ISCIR, sudori autorizai
ISCIR, precum i personal autorizat ISCIR, care execut examinri prin mijloace sau metode nedistructive;
g) s pun la dispoziia utilizatorilor documentele i instruciunile din documentaia tehnic stabilite n
conformitate cu prescripiile tehnice aplicabile, precum i instruciunile tehnice prevzute la lit. c).
Art. 11. - Productorii care realizeaz instalaii/echipamente din categoria celor prevzute la art. 3 alin. (2) au
obligaiile i responsabilitile prevzute n reglementrile tehnice ce transpun directivele europene care stabilesc
condiiile de introducere pe pia i/sau punere n funciune pentru instalaiile/echipamentele respective.
CAPITOLUL III
Obligaiile i responsabilitile persoanelor fizice sau juridice autorizate
Art. 12. - Persoanele fizice sau juridice autorizate conform prevederilor prezentei legi au urmtoarele obligaii i
responsabiliti, dup caz:
a) s presteze activitile pentru care au fost autorizate, n limita competenelor i n condiiile pentru care sunt
autorizate;
b) s pregteasc i s asigure condiiile pentru realizarea verificrilor tehnice a instalaiilor/echipamentelor;
c) s foloseasc n lucrrile aferente activitilor pentru care au fost autorizate, potrivit prevederilor prescripiilor
tehnice, tehnologii de sudare stabilite prin proceduri de sudare aprobate de ISCIR, sudori autorizai ISCIR, precum
i personal autorizat ISCIR, care execut examinri prin mijloace sau metode nedistructive;
d) s ntocmeasc documentaia prevzut de prescripiile tehnice i s o pun la dispoziia
deintorului/utilizatorului odat cu predarea/recepia instalaiei/echipamentului;
e) s informeze imediat productorul sau deintorul/ utilizatorul despre orice neconformitate constatat;
f) s asigure realizarea lucrrilor de revizii, precum i activitile de reparaii i ntreinere, la termenele scadente;
g) s monteze i/sau s instaleze instalaii/echipamente numai dac este emis i se respect avizul obligatoriu de
instalare.
Art. 13. - (1) Prevederile art. 12 lit. b) - g) se aplic i productorilor prevzui la art. 8 alin. (2).
(2) Prevederile art. 12 lit. c) nu se aplic procedurilor de sudare, sudorilor i personalului care execut examinri
prin mijloace sau metode nedistructive care au aprobri valabile, emise n conformitate cu prevederile
reglementrilor tehnice ce transpun directive europene aplicabile instalaiilor/ echipamentelor, n situaia n care
cerinele ce au stat la baza emiterii acestor aprobri sunt echivalente cu cele stabilite n prescripiile tehnice.
CAPITOLUL IV
Obligaiile i responsabilitile deintorilor/utilizatorilor de instalaii/echipamente

54

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

Art. 14. - Persoana fizic sau juridic ce deine/utilizeaz o instalaie/echipament are urmtoarele obligaii i
responsabiliti conform prescripiilor tehnice:
a) s solicite i s obin avizul obligatoriu de instalare;
b) s solicite i s obin autorizaia de funcionare iniial sau reautorizarea;
c) s ia msurile necesare i s se asigure c instalaia/echipamentul este utilizat/utilizat n condiii de siguran,
prin efectuarea reviziilor, reparaiilor i ntreinerii de ctre persoane autorizate, conform instruciunilor tehnice
ale productorilor;
d) s asigure existena, la fiecare loc de munc, a instruciunilor tehnice specifice pentru utilizarea n condiii
normale a instalaiei/echipamentului i a documentelor cuprinznd msurile ce trebuie luate n caz de avarii,
ntreruperi i dereglri ale instalaiei/echipamentului sau ale proceselor n care aceasta/acesta este
nglobat/nglobat;
e) s foloseasc pentru utilizarea instalaiei/echipamentului numai personal de deservire autorizat;
f) s asigure supravegherea i verificarea tehnic n utilizare a instalaiilor/echipamentelor.
Art. 15. - (1) Persoana fizic sau juridic ce deine/utilizeaz instalaii/echipamente prevzute n anexa nr. 2 pct.
1-4 i n anexa nr. 3 pct. 1-3 i 8 are obligaia s le nregistreze la ISCIR, s in evidena centralizat a acestora i
s comunice la ISCIR orice modificare intervenit n situaia tehnic sau juridic a acestora, n conformitate cu
prevederile prescripiilor tehnice.
(2) Persoana fizic sau juridic ce deine/utilizeaz instalaii/echipamente prevzute la alin. (1) are obligaia s
asigure operator autorizat, responsabil cu supravegherea i verificarea tehnic n utilizare a
instalaiilor/echipamentelor, denumit RSVTI, conform prescripiilor tehnice.
CAPITOLUL V
Accidente, for major sau pericol iminent
Art. 16. Persoana fizic sau juridic ce deine/utilizeaz instalaiile/echipamentele prevzute la art. 15 alin. (1)
are obligaia, n cazul producerii oricrui accident la acestea, de a opri din funcionare instalaiile/echipamentele i
de a anuna de ndat ISCIR despre producerea evenimentului.
Art. 17. - (1) n cazuri justificate, de for major sau de pericol iminent, accesul reprezentanilor ISCIR se poate
efectua indiferent de zi/or i necondiionat de participarea unui delegat din partea deintorului/utilizatorului.
(2) n cazurile prevzute la alin. (1) reprezentanii ISCIR pot dispune oprirea din funciune sau mpiedicarea
punerii n funciune a instalaiei/echipamentului prin aplicarea de sigilii, dup caz.
Art. 18. - n cazurile prevzute la art. 17 alin. (1) n care reprezentanii ISCIR sunt mpiedicai s ptrund n
locurile unde sunt amplasate/deinute instalaiile/echipamentele, acetia pot solicita sprijinul ofierilor i agenilor
din cadrul Ministerului Internelor i Reformei Administrative, care acioneaz n conformitate cu prevederile
legale incidente.
Art. 19. - (1) n aplicarea prevederilor prezentei legi, ISCIR, prin reprezentanii si, are dreptul:
a) s solicite informaii i documente de la persoanele fizice sau juridice ce construiesc, monteaz, instaleaz, pun
n funciune, repar, ntrein, asigur realizarea reviziilor, dein, utilizeaz i/sau comercializeaz
instalaii/echipamente;
b) de acces, cu scopul efecturii controalelor prevzute la art. 4 alin. (2), la sediul i/sau n locul n care i
desfoar activitatea persoanele fizice sau juridice ce construiesc, monteaz, instaleaz, pun n funciune, repar,
asigur realizarea reviziilor, ntrein, comercializeaz, dein i/sau utilizeaz instalaii/echipamente, precum i n
locurile n care sunt utilizate instalaii/echipamente, indiferent de forma de deinere a acestora.
(2) Persoanele ce dein/utilizeaz instalaii/echipamente, precum i cele care desfoar activitile prevzute la
art. 8 alin. (1) au obligaia s permit accesul i s pun la dispoziia reprezentanilor ISCIR informaiile i
documentele referitoare la instalaii/echipamente, pe care acetia le solicit.

55

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

Art. 20. - n situaia n care pentru anchetarea cauzelor producerii unui accident trebuie s participe, conform
legislaiei n vigoare, i reprezentani ai altor autoriti, acetia au obligaia s nu modifice starea de fapt a
instalaiei/echipamentului avariate/avariat i s conserve locul pn la sosirea reprezentanilor i a experilor
ISCIR, cnd este cazul.
CAPITOLUI VI
Infraciuni i contravenii
Art. 21. - Constituie infraciune i se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amend de la 30.000 lei
la 100.000 lei meninerea/repunerea n funcionare a instalaiilor/echipamentelor, dup ce a fost oprit sau
interzis funcionarea acestora, prin proces-verbal ncheiat de ctre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR.
Art. 22. - (1) Efectuarea uneia dintre activitile prevzute la art. 8 alin. (1) fr autorizaie constituie infraciune
i se pedepsete dup cum urmeaz:
a) cu nchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amend de la 30.000 lei la 100.000 lei, activitile neautorizate
privitoare la instalarea, construcia sau montajul instalaiilor/echipamentelor n sectorul nuclear;
b) cu nchisoare de la 3 ani la 10 ani i interzicerea unor drepturi, efectuarea neautorizat a unor activiti
privitoare la punerea n funciune, exploatarea, modificarea instalaiilor/ echipamentelor n sectorul nuclear.
(2) Tentativa se pedepsete.
Art. 23. - (1) Scoaterea neautorizat din funciune, n totalitate sau n parte, a dispozitivelor de siguran i control
instalate n condiiile legii la instalaii/echipamente, fr a avea motive ce decurg din cerinele de securitate
nuclear sau de radioprotecie, dac fapta nu constituie o infraciune mai grav, se pedepsete cu nchisoare de la 6
luni la 3 ani.
(2) Dac fapta prevzut la alin. (1) este svrit din culp, se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la un an sau
cu amend de la 20.000 lei la 60.000 lei.
(3) Efectuarea verificrilor tehnice la instalaiile/ echipamentele prevzute n anexa nr. 3 pct. 1-9, n vederea
autorizrii de funcionare, de ctre persoane ce nu sunt angajate n cadrul ISCIR, se sancioneaz cu amend
penal de la 30.000 lei la 100.000 lei.
Art. 24. - Constituie circumstane agravante comiterea uneia din faptele identificate la art. 21-23, dac
instalaiile/echipamentele sunt puse n funciune sau sunt meninute n funciune pentru a fi utilizate de ctre
persoane care execut activiti de utilitate public.
Art. 25. - (1) Urmtoarele fapte constituie contravenii i se sancioneaz dup cum urmeaz:
a) nerespectarea prevederilor art. 6 lit. c) i e), art. 10 lit. a),
b) i e), art. 12 lit. b), d), e) i f), art. 14 lit. c) i e), art. 16 i ale art. 19 alin. (2), cu amend de la 2.000 lei la
15.000 lei;
b) nerespectarea prevederilor art. 6 lit. b) i f), art. 10 lit. c),
d), f) i g), art. 12 lit. a), c) i g) i ale art. 14 lit. a), b), d) i f), cu amend de la 15.000 lei la 25.000 lei;
c) nerespectarea prevederilor art. 6 lit. a) i d) i ale art. 11, cu amend de la 25.000 lei la 35.000 lei;
d) nerespectarea prevederilor art. 15, cu amend de la 30.000 lei la 40.000 lei.
(2) Constituie sanciune contravenional complementar suspendarea pe o perioad de pn la 6 luni sau
retragerea, dup caz, a avizului, autorizaiei eliberate de ISCIR.
(3) Inspectorul de specialitate ISCIR poate fixa prin procesverbal i un termen limit pentru remedierea aspectelor
sesizate n urma controlului.

56

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

Art. 26. - (1) Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor se fac de ctre inspectorii de specialitate din
cadrul ISCIR.
(2) Contravenientul poate achita pe loc sau n termen de cel mult 48 de ore de la data ncheierii procesului-verbal
de constatare a contraveniei jumtate din minimul amenzii aplicabile; inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR
fac meniune despre aceast posibilitate n procesul-verbal de constatare a contraveniei.
(3) mpotriva procesului-verbal de constatare a contraveniei se poate face contestaie n termen de 15 zile de la
data nmnrii sau comunicrii procesului-verbal de constatare a contraveniei.
(4) Contestaia se adreseaz inspectorului-ef al inspeciei teritoriale de care aparine inspectorul constatator.
Art. 27. - Dispoziiile art. 25 i 26 referitoare la contravenii se completeaz cu prevederile Ordonanei
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare.
CAPITOLUL VII
Dispoziii finale
Art. 28. - (1) Anexele nr. 1-3 fac parte integrant din prezenta lege.
(2) Anexele se modific i/sau se completeaz prin hotrre a Guvernului.
Art. 29. - Prezenta lege intr n vigoare la 90 de zile de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea
I.
Art. 30. - Pe data intrrii n vigoare a prezentei legi, Decretul Consiliului de Stat nr.587/1973 privind funcionarea
n condiii de siguran a instalaiilor sub presiune, instalaiilor de ridicat i a aparatelor consumatoare de
combustibil, publicat n Buletinul Oficial nr. 168 din 27 octombrie 1973, cu modificrile i completrile
ulterioare, precum i orice alte dispoziii contrare prezentei legi se abrog.
Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (1)
din Constituia Romniei, republicat.
PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR
BOGDAN OLTEANU
PREEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VCROIU
Bucureti, 21 martie 2008.
Nr. 64.

ANEXA Nr. 1
Instalaii i echipamente exceptate de la prevederile prezentei legi
1. Recipientele pentru aer aferente instalaiilor i echipamentelor de frnare, basculare i semnalizare, montate pe
autovehicule

57

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

2. Instalaiile i echipamentele sub presiune, instalaiile i echipamentele de ridicat montate pe nave


3. Conductele de gaze naturale de alimentare din amonte, conductele aparinnd Sistemului naional de transport
al gazelor naturale, precum i cele aparinnd sistemelor de distribuie i instalaiilor de utilizare a gazelor naturale

ANEXA Nr. 2
Instalaii sub presiune i instalaii de ridicat clasice, aparate consumatoare de combustibil i componente
ale acestora
1. Cazane pentru abur, pentru ap cald sau fierbinte
2. Echipamente sub presiune mai mare de 0,5 bari
3. Recipiente simple sub presiune mai mare de 0,5 bari
4. Macarale, ascensoare, elevatoare, instalaii de transport pe cablu, instalaii de ridicat pe plan nclinat, poduri
rulante i alte mecanisme de ridicat
5. Aparate de nclzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos
6. Arztoare cu combustibil lichid sau gazos
7. Accesorii de securitate pentru instalaiile, echipamentele i aparatele prevzute la pct. 1 i 3-6
8. Aparatur i instalaii de automatizare aferente instalaiilor i echipamentelor prevzute la pct. 1-7
9. Instalaii i echipamente destinate, montate i utilizate n cadrul parcurilor de distracii

ANEXA Nr. 3
Instalaii sub presiune, instalaii de ridicat i unele instalaii din cadrul obiectivelor nucleare, precum i
componente ale acestora
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Generatoare i cazane de abur, de ap cald sau fierbinte, inclusiv corpul reactorului


Echipamente sub presiune mai mare de 0,5 bari
Recipiente simple sub presiune mai mare de 0,5 bari
Conducte pentru lichide, vapori i gaze tehnice uscate sau umede
Suporturi ale elementelor sub presiune
Armturi
Pompe
Macarale, ascensoare, elevatoare, poduri rulante i alte mecanisme de ridicat
Accesorii de securitate pentru instalaiile i echipamentele prevzute la pct. 1, 3, 4 i 8

NOT:
Materialele folosite la construirea, montarea, utilizarea, repararea i verificarea instalaiilor i aparatelor se supun
regimului de verificare tehnic i sunt:
a) produse din metale feroase, neferoase i materiale nemetalice - table, evi, tuburi, profiluri, forjate, turnate,
semifabricate pentru organe de asamblare;
b) materiale pentru sudur - electrozi, srme, fluxuri, materiale pentru brazare.

L64 Modificata cu H.G. nr. 1.407/2008 publicat n MOF nr. 771 din 17/11/2008.
HOTRRE Nr. 1340 din 27 decembrie 2001

58

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

privind organizarea i funcionarea Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i
Instalaiilor de Ridicat
EMITENT:
GUVERNUL ROMNIEI
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 37 din 21 ianuarie 2002
n temeiul prevederilor art. 107 din Constituia Romniei i ale art. 42 din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea i funcionarea Guvernului Romniei i a ministerelor,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
ART. 1
(1) Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat, denumit
n continuare ISCIR, este organ de specialitate cu personalitate juridic n subordinea Ministerului Industriei i
Resurselor, avnd ca principal obiect de activitate asigurarea n numele statului a proteciei utilizatorilor i
sigurana n funcionare pentru instalaiile, aparatele, componentele, dispozitivele de siguran i mijloacele de
control, prevzute n anexa nr. 1.
(2) Sediul ISCIR este n municipiul Bucureti, Str. Fluviului nr. 16, sectorul 1.
(3) Patrimoniul este constituit din patrimoniul ISCIR i patrimoniul inspeciilor teritoriale din structura sa,
uniti fr personalitate juridic prevzute n anexa nr. 2.
ART. 2
Pentru realizarea obiectului su de activitate ISCIR are urmtoarele competene:
a) asigur n numele statului controlul respectrii prevederilor legale din domeniul su de activitate, prin
supraveghere tehnic, control i verificri n funcionare, precum i prin supravegherea pieei pentru instalaiile i
aparatele prevzute n anexa nr. 1;
b) elaboreaz prescripii tehnice n aplicarea reglementrilor din domeniul su de activitate, cu respectarea
prevederilor Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformitii produselor;
c) evalueaz conformitatea instalaiilor, aparatelor, dispozitivelor de siguran, materialelor i a mijloacelor de
control din domeniul su de activitate;
d) expertizeaz i evalueaz cauzele i efectele privind accidentele i avariile din domeniul su de activitate;
e) constat nerespectarea dispoziiilor legale n domeniul su de activitate i aplic sanciuni contravenionale,
dup caz.
ART. 3
(1) n realizarea obiectului su de activitate ISCIR are urmtoarele atribuii principale:
a) elaboreaz strategii i programe de dezvoltare privind activitatea ISCIR;
b) elaboreaz, actualizeaz i public prescripii tehnice privind proiectarea, omologarea, construirea, montarea,
repararea, ntreinerea, exploatarea, transportul, depozitarea, manipularea i verificarea instalaiilor, aparatelor,
componentelor, dispozitivelor de siguran, materialelor i mijloacelor de control, precum i prescripii tehnice
privind examinarea i autorizarea sudorilor, a personalului care execut examinri nedistructive i a personalului
de exploatare pentru instalaiile prevzute n anexa nr. 1. Prescripiile tehnice se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I;
c) autorizeaz, n conformitate cu prevederile prescripiilor tehnice, capabilitatea agenilor economici care
proiecteaz, construiesc sau monteaz instalaii, aparate, componente sau dispozitive de siguran din domeniul
su de activitate;
d) autorizeaz, n conformitate cu prevederile prescripiilor tehnice, capabilitatea agenilor economici care
repar, controleaz prin mijloace distructive i nedistructive, ntrein sau verific instalaii, aparate, componente
sau dispozitive de siguran din domeniul su de activitate;
e) autorizeaz, n conformitate cu prescripiile tehnice, laboratoarele i standurile unde se execut ncercri n
vederea omologrii instalaiilor i aparatelor, inclusiv a dispozitivelor de siguran din domeniul su de activitate;
f) autorizeaz punerea n funciune i funcionarea instalaiilor i aparatelor din domeniul su de activitate, n
conformitate cu prevederile prescripiilor tehnice;
g) autorizeaz sudorii, personalul care execut examinri nedistructive, precum i personalul de exploatare fochiti, laborani chimia apei, macaragii, liftieri i alte categorii de personal stabilite prin prescripiile tehnice;
h) evalueaz conformitatea instalaiilor, aparatelor, componentelor, materialelor, dispozitivelor de siguran i a
mijloacelor de control aferente acestora, precum i a procedurilor de sudur, n conformitate cu cerinele
prescripiilor tehnice sau, dup caz, cu cerinele reglementrilor tehnice prevzute n Legea nr. 608/2001, pentru
domeniul su de activitate;

59

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

i) verific respectarea prevederilor legale privind lucrrile de construcii i montaj pentru dotri tehnologice
industriale n domeniul su de activitate;
j) efectueaz verificri tehnice, periodice i inopinate pentru instalaiile i aparatele aflate n funciune, n
conformitate cu prevederile prescripiilor tehnice, i interzice funcionarea acestora atunci cnd constat c nu sunt
ndeplinite prevederile acestor prescripii;
k) realizeaz supravegherea tehnic pentru activitile, personalul, instalaiile, aparatele, dispozitivele de
siguran, materialele i mijloacele de control pe care le-a autorizat i decide, dup caz, meninerea sau retragerea
autorizrilor acordate;
l) realizeaz supravegherea pieei n domeniul su de activitate;
m) cerceteaz avariile i accidentele la instalaii i aparate supuse controlului ISCIR, evalueaz i expertizeaz
cauzele, modul n care s-au produs i efectele rezultate i dispune msurile ce se impun privind sigurana n
funcionare a acestora, dup caz;
n) organizeaz i particip la cursuri pentru autorizare, specializare i formare profesional n domeniul su de
activitate;
o) deruleaz programe i campanii de informare n domeniul su de activitate, n scopul creterii siguranei n
funcionare a instalaiilor, aparatelor, componentelor, dispozitivelor de siguran, materialelor i a mijloacelor de
control;
p) particip la elaborarea de standarde naionale n domeniul su de activitate;
q) elaboreaz i supune aprobrii ministrului industriei i resurselor proiectul listei cuprinznd tarifele pentru
lucrrile din competena ISCIR;
r) editeaz i public periodic Buletinul de informare tehnic (BIT) i alte materiale specifice domeniului, n
scopul realizrii siguranei n funcionare i al prevenirii accidentelor i avariilor;
s) colaboreaz cu instituii similare i cu organisme din alte ri, stabilete i ncheie cu acestea, n condiiile
legii, convenii i protocoale de recunoatere reciproc, reprezint interesele Romniei n organizaii i instituii
internaionale, n domeniul su de activitate, n calitate de membru observator sau de membru cu drepturi depline;
t) coordoneaz i deruleaz programe la nivel naional cu finanare intern i/sau internaional.
(2) ISCIR ndeplinete orice alte atribuii stabilite potrivit legii pentru domeniul su de activitate.
ART. 4
(1) Structura organizatoric a ISCIR este prevzut n anexa nr. 3.
(2) n cadrul ISCIR se organizeaz 3 uniti cu activiti distincte, dup cum urmeaz:
a) ISCIR-INSPECT care cuprinde departamentul "Supraveghere tehnic i verificare n funcionare" i
departamentul "Prescripii tehnice", avnd n subordine inspecii teritoriale;
b) ISCIR-CERT care cuprinde departamentele pentru evaluarea conformitii i certificarea produselor i
sistemelor de management al calitii;
c) ISCIR-SP care cuprinde departamentul "Supraveghere pia", avnd n subordine inspecii teritoriale.
(3) Salarizarea personalului ISCIR se realizeaz potrivit reglementrilor n vigoare aplicate instituiilor publice
finanate integral din venituri extrabugetare.
ART. 5
(1) ISCIR este condus de un inspector de stat ef, numit prin ordin al ministrului industriei i resurselor.
(2) Inspectorul de stat ef reprezint ISCIR n raporturile cu ministerele, cu celelalte organisme de specialitate
ale administraiei publice centrale i locale, precum i cu persoane juridice din ar i din strintate.
(3) n exercitarea atribuiilor sale inspectorul de stat ef emite ordine. Ordinele de interes general se public n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
(4) Inspectorul de stat ef numete prin ordin inspectorul de stat ef adjunct, directorii, inspectorii efi de
departamente i inspectorii efi ai inspeciilor teritoriale.
(5) Inspectorul de stat ef poate da mputerniciri de reprezentare i delegare de competen i altor persoane din
cadrul ISCIR.
(6) n cadrul structurii ISCIR, prin ordin al inspectorului de stat ef, se pot organiza servicii, birouri,
laboratoare, compartimente i subuniti necesare realizrii obiectului su de activitate.
ART. 6
Funcionarea i atribuiile inspeciilor i unitilor din structura ISCIR se stabilesc prin Regulamentul de
organizare i funcionare a ISCIR, care se aprob prin ordin al inspectorului de stat ef.
ART. 7
(1) n vederea ndeplinirii atribuiilor sale ISCIR colaboreaz cu ministerele i cu celelalte organe de
specialitate ale administraiei publice centrale i locale.

60

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

(2) ISCIR are dreptul de a solicita informaii i documente de la persoane fizice sau juridice care proiecteaz,
construiesc, monteaz, repar, ntrein, dein, exploateaz i comercializeaz instalaii, aparate, componente,
dispozitive de siguran, materiale i mijloace de control, prevzute n anexa nr. 1.
(3) ISCIR are dreptul de acces n spaiile de proiectare, producie, ncercri, verificare final i depozitare a
aparatelor i instalaiilor, precum i n locurile n care acestea sunt utilizate.
(4) Pentru realizarea expertizelor privind avariile i accidentele din domeniul su de activitate ISCIR asigur
personalul de specialitate necesar i suport toate cheltuielile cu deplasarea, cazarea i diurna acestora. n cazul n
care este necesar efectuarea de analize sau expertize n laboratoare ori n alte instituii similare, cheltuielile se
suport de persoana fizic sau juridic care solicit analiza, expertiza sau punctul de vedere al ISCIR.
ART. 8
ISCIR are obligaia de a nainta ctre Ministerul Industriei i Resurselor rapoarte trimestriale i informri
periodice, dup caz, privind activitatea proprie.
ART. 9
(1) Finanarea activitii ISCIR se asigur integral din venituri extrabugetare, potrivit legii. Veniturile se
realizeaz din tarife percepute pentru activitatea de supraveghere tehnic, verificare n funcionare i control,
precum i din orice alte activiti cu caracter specific prestate de ISCIR.
(2) Tarifele se propun de ctre ISCIR i se aprob prin ordin al ministrului industriei i resurselor.
ART. 10
(1) ISCIR ntocmete anual bugetul de venituri i cheltuieli care se aprob de ministrul industriei i resurselor,
n condiiile legii.
(2) Activitatea de supraveghere a pieei este finanat din veniturile ISCIR - INSPECT. Fondurile necesare
pentru susinerea acestei activiti se prevd special, la nceput de an, n bugetul de venituri i cheltuieli al ISCIR,
ele urmnd s fie folosite separat i numai n acest scop.
(3) Disponibilitile bneti aflate n conturile ISCIR la finele anului se reporteaz i se utilizeaz de aceasta n
anul urmtor.
ART. 11
Pentru activitile specifice ISCIR dispune de un parc auto propriu conform normativului prevzut n anexa nr.
4.
ART. 12
Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrant din prezenta hotrre.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NSTASE
Contrasemneaz:
p. Ministrul industriei i resurselor,
Mihai Berinde,
secretar de stat
Ministrul muncii i solidaritii sociale,
Marian Srbu
Ministrul finanelor publice,
Mihai Nicolae Tnsescu
ANEXA 1
DOMENII SUPUSE REGLEMENTRILOR ISCIR
A. Instalaii sub presiune, instalaii de ridicat i aparate consumatoare de combustibil clasice, supuse regimului
de verificare tehnic
1. Cazane de abur, de ap cald sau fierbinte i similare
2. Recipiente care lucreaz sub presiune
3. Conducte pentru fluide sub presiune
4. Macarale, mecanisme de ridicat, ascensoare, instalaii de transport pe cablu, instalaii de ridicat pe plan
nclinat
5. Sobe sau alte aparate de nclzit, n uz neindustrial, alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos

61

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

6. Aparate de gtit i pentru nclzirea apei i similare, n uz neindustrial sau colectiv, alimente cu combustibil
solid, lichid sau gazos
7. Arztoare pentru combustibil solid, lichid sau gazos
8. Dispozitivele de siguran pentru instalaiile i aparatele prevzute la pct. 1 - 7 inclusiv
9. Aparatur i instalaii de automatizare aferente echipamentelor i instalaiilor prevzute la pct. 1 - 8 inclusiv.
B. Instalaii sub presiune, instalaii de ridicat i componente din cadrul obiectivelor i instalaiilor nucleare,
supuse regimului de verificare tehnic
1. Generatoare de abur, ap cald sau fierbinte, inclusiv corpul reactorului
2. Recipiente care lucreaz sub presiune
3. Conducte de abur i ap, precum i pentru alte lichide, vapori i gaze tehnice uscate sau umede
4. Pompe
5. Armturi
6. Suporturile elementelor sub presiune
7. Macarale, poduri rulante i mecanisme de ridicat
8. Ascensoare
9. Dispozitivele de siguran pentru instalaiile prevzute la pct. 1, 2, 3, 7 i 8.
C. Materiale folosite la construirea, montarea, exploatarea, repararea i verificarea instalaiilor i aparatelor,
precum i mijloace de control, supuse regimului special de verificare tehnic
1. Produse din metale feroase, neferoase i materiale nemetalice - table, evi, tuburi, profiluri, forjate, turnate,
semifabricate pentru organe de asamblare
2. Materiale pentru sudur - electrozi, srme, fluxuri, materiale pentru brazare
3. Radiofilme pentru radiografie industrial
4. Lichide penetrante - degresani, penetrani, emulgatori, developani
5. Pulberi magnetice pentru examinri nedistructive
6. Materiale folosite pentru tratarea agenilor termici - mase schimbtoare de ioni, ageni de alcalinizare i
similare
7. Mijloace de control manuale, semiautomate sau automate pentru examinri, msurtori i ncercri
nedistructive prin radiografie, ultrasunete, lichide penetrante, pulberi magnetice, cureni turbionari, emisie
acustic, precum i accesoriile necesare executrii lucrrilor respective
8. Detectoare pentru examinrile de etaneitate, precum i accesoriile acestora
ANEXA 2
INSPECII TERITORIALE ALE ISCIR
________________________________________________________________
Nr.
crt. Denumirea inspeciei teritoriale Raza de activitate
________________________________________________________________
1. IT ISCIR Bacu
- Judeul Bacu
IT ISCIR SP Bacu
- Judeul Neam
2. IT ISCIR Braov
- Judeul Braov
IT ISCIR SP Braov
- Judeul Covasna
3. IT ISCIR Bucureti
- Municipiul Bucureti
IT ISCIR SP Bucureti
- Judeul Ilfov
- Judeul Giurgiu
- Judeul Ialomia
- Judeul Teleorman
- Judeul Clrai
4. IT ISCIR Cluj-Napoca
- Judeul Cluj
IT ISCIR SP Cluj-Napoca
- Judeul Maramure
- Judeul Bistria
- Judeul Slaj
5. IT ISCIR Constana
- Judeul Constana
IT ISCIR SP Constana
- Judeul Tulcea

62

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

- Judeul Dolj
- Judeul Gorj
- Judeul Mehedini
- Judeul Olt
7. IT ISCIR Galai
- Judeul Galai
IT ISCIR SP Galai
- Judeul Brila
- Judeul Vrancea
8. IT ISCIR Iai
- Judeul Iai
IT ISCIR SP Iai
- Judeul Vaslui
9. IT ISCIR Oradea
- Judeul Bihor
IT ISCIR SP Oradea
- Judeul Satu Mare
10. IT ISCIR Piteti
- Judeul Arge
IT ISCIR SP Piteti
- Judeul Vlcea
11. IT ISCIR Ploieti
- Judeul Prahova
IT ISCIR SP Ploieti
- Judeul Buzu
- Judeul Dmbovia
12. IT ISCIR Sibiu
- Judeul Sibiu
IT ISCIR SP Sibiu
- Judeul Alba
- Judeul Hunedoara
13. IT ISCIR Suceava
- Judeul Suceava
IT ISCIR SP Suceava
- Judeul Botoani
14. IT ISCIR Trgu Mure
- Judeul Mure
IT ISCIR SP Trgu Mure
- Judeul Harghita
15. IT ISCIR Timioara
- Judeul Timi
IT ISCIR SP Timioara
- Judeul Arad
- Judeul Cara-Severin
________________________________________________________________
6. IT ISCIR Craiova
IT ISCIR SP Craiova

=================================================================================
=========================================================================
HOTRRE Nr. 920 din 12 august 2009
pentru modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea i funcionarea
Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat
EMITENT:
GUVERNUL ROMNIEI
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 610 din 7 septembrie 2009
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
ART. I
Hotrrea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea i funcionarea Inspeciei de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup
cum urmeaz:
1. La articolul 1, alineatele (1) i (3) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"ART. 1
(1) Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat, denumit
n continuare ISCIR, este organul de specialitate al administraiei publice centrale cu personalitate juridic, a crui
activitate principal este asigurarea, n numele statului, a msurilor de funcionare n condiii de siguran a
instalaiilor i echipamentelor prevzute n anexele nr. 2 i 3 la Legea nr. 64/2008 privind funcionarea n condiii
de siguran a instalaiilor sub presiune, instalaiilor de ridicat i a aparatelor consumatoare de combustibil, cu
modificrile i completrile ulterioare, denumite n continuare instalaii i echipamente."
..........................................................................
"(3) Patrimoniul ISCIR, la data de 31 decembrie 2008, este de 73.444.713 lei."

63

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

2. Articolul 2 se modific i va avea urmtorul cuprins:


"ART. 2
Pentru realizarea obiectului de activitate, n domeniul su de competen, ISCIR exercit urmtoarele funcii:
a) de autoritate, prin care asigur controlul respectrii prevederilor reglementrilor n domeniu i a regimului de
autorizare i verificare tehnic;
b) de reglementare, prin care asigur elaborarea actelor cu caracter normativ;
c) de reprezentare, prin care asigur cooperarea i schimbul de informaii, pe plan intern i extern, n domeniul
su de activitate, potrivit legislaiei n vigoare."
3. Articolul 3 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 3
(1) n realizarea obiectului su de activitate, ISCIR are urmtoarele atribuii principale:
a) elaboreaz strategii i programe de dezvoltare privind activitatea ISCIR;
b) elaboreaz, actualizeaz i supune aprobrii, n conformitate cu prevederile legii, prescripii tehnice ce
privesc condiiile i cerinele tehnice referitoare la instalaii i echipamente i/sau la activiti de construire,
montare/demontare, instalare, punere n funciune, exploatare, utilizare, sudare i control nedistructiv, de
supraveghere i verificare tehnic n utilizare, de revizie, de reparaii i ntreinere instalaii i echipamente, dup
caz;
c) autorizeaz, n conformitate cu cerinele tehnice i n condiiile stabilite n prescripiile tehnice i de Legea
nr. 64/2008, cu modificrile i completrile ulterioare, persoane fizice sau juridice care realizeaz, pentru instalaii
i echipamente, activiti de construire, montare/demontare, instalare, punere n funciune, supraveghere i
verificare tehnic n utilizare, lucrri de revizie, reparaii i de ntreinere, precum i persoane fizice i juridice care
efectueaz verificri tehnice n utilizare la instalaiile i echipamentele la care se solicit stabilirea duratei
remanente de via; pentru instalaiile/echipamentele din domeniul nuclear se vor respecta i dispoziiile Legii nr.
111/1996 privind desfurarea n siguran, reglementarea, autorizarea i controlul activitilor nucleare,
republicat;
d) autorizeaz, n conformitate cu cerinele tehnice i n condiiile stabilite n prescripiile tehnice, punerea n
funciune i funcionarea instalaiilor i echipamentelor prevzute n anexa nr. 1;
e) autorizeaz, n conformitate cu cerinele tehnice i n condiiile stabilite n prescripiile tehnice, persoanele
fizice care practic ocupaiile prevzute n anexa nr. 1^1;
f) particip la activiti de omologare de instalaii i echipamente;
g) aprob proceduri de sudur, dac prin prescripiile tehnice se impune acest lucru;
h) emite, n conformitate cu cerinele i n condiiile stabilite n prescripiile tehnice, avize obligatorii de
instalare pentru instalaiile i echipamentele prevzute n anexa nr. 1^2;
i) n cazuri justificate, de for major sau de pericol iminent, poate dispune oprirea din funciune sau
mpiedicarea punerii n funciune a instalaiilor i echipamentelor i aplic sigilii;
j) efectueaz controale periodice i inopinate la instalaiile i echipamentele aflate n funciune, dispune msuri
i aplic sanciuni n condiiile legii, atunci cnd constat c nu sunt respectate cerinele aplicabile acestora;
k) supravegheaz, prin aciuni periodice i inopinate, persoanele fizice i juridice pe care le-a autorizat i decide
meninerea, suspendarea sau retragerea autorizaiilor emise;
l) elaboreaz i aprob prin ordin al inspectorului de stat ef procedura de evaluare i autorizare a persoanelor
fizice ce solicit a avea calitatea de experi ISCIR; ordinul pentru aprobarea acestei proceduri se public n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I;
m) realizeaz supravegherea pieei n domeniul de activitate pentru care a fost nominalizat;
n) particip, la solicitarea organelor de cercetare penal, la anchetarea cauzelor n care s-au produs accidentele
la instalaiile i echipamentele supuse controlului ISCIR, evalueaz efectele produse i dispune msurile ce se
impun privind sigurana n funcionare a acestora, dup caz;
o) organizeaz i deruleaz campanii de informare n scopul mbuntirii siguranei n funcionare a
instalaiilor i echipamentelor;
p) avizeaz, potrivit legii, furnizorii de formare profesional care organizeaz programe de formare profesional
pentru ocupaiile prevzute n anexa nr. 1^1; condiiile i cerinele pentru avizarea furnizorilor de formare
profesional se stabilesc prin ordin al inspectorului de stat ef al ISCIR, care se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I;
q) particip la elaborarea de standarde n domeniul su de activitate;
r) particip la elaborarea i validarea standardelor ocupaionale relevante n domeniul de activitate al ISCIR;
s) elaboreaz i supune aprobrii, prin ordin al ministrului economiei, lista tarifelor aplicate pentru activitile
prestate de ctre ISCIR; ordinul ministrului economiei se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I;

64

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

t) editeaz i public materiale specifice domeniului, n scopul realizrii siguranei n funcionare i al prevenirii
accidentelor i avariilor;
u) colaboreaz cu instituii similare i cu organisme din alte ri, stabilete i poate ncheia cu acestea, n
condiiile legii, convenii i protocoale de recunoatere reciproc, reprezint interesele Romniei n organizaii i
instituii internaionale, n domeniul su de activitate, n calitate de membru observator sau de membru cu drepturi
depline;
v) realizeaz activiti de cercetare-dezvoltare n domeniul su de activitate;
w) coordoneaz i deruleaz programe cu finanare intern i/sau internaional.
(2) ISCIR ndeplinete orice alte atribuii stabilite n responsabilitatea sa potrivit legislaiei n vigoare."
4. Articolul 4 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 4
(1) n cadrul ISCIR funcioneaz 15 inspecii teritoriale fr personalitate juridic, prevzute n anexa nr. 2.
(2) Structura organizatoric a ISCIR este prevzut n anexa nr. 3.
(3) Personalul din cadrul ISCIR este personal contractual.
(4) Salarizarea personalului din cadrul ISCIR se realizeaz potrivit reglementrilor n vigoare aplicabile
instituiilor publice finanate integral din venituri proprii.
(5) Stabilirea salariului de baz i a celorlalte drepturi salariale ale conductorului ISCIR se fac, potrivit legii, la
numirea acestuia n funcie."
5. La articolul 5, alineatele (1) i (2) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"ART. 5
(1) ISCIR este condus de un inspector de stat ef, numit n condiiile legii.
(2) Inspectorul de stat ef reprezint ISCIR n raporturile cu ministerele, cu celelalte organisme de specialitate
ale administraiei publice centrale i locale, cu persoanele juridice i fizice din ar i din strintate."
6. Articolul 6 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 6
(1) Modul de funcionare i atribuiile inspeciilor teritoriale i ale celorlalte structuri din cadrul ISCIR se
stabilesc prin Regulamentul de organizare i funcionare al ISCIR.
(2) Regulamentul de organizare i funcionare al ISCIR i statul de funcii se aprob prin ordin al inspectorului
de stat ef."
7. La articolul 7, alineatele (2) i (4) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"(2) ISCIR are dreptul de a solicita informaii i documente de la persoanele fizice sau juridice care proiecteaz,
construiesc, monteaz, instaleaz, pun n funciune, realizeaz supravegherea i verificarea tehnic, execut
revizii, repar, ntrein, dein, exploateaz, efectueaz verificri tehnice n utilizare pentru determinarea duratei
remanente de via i de la cele ce pun la dispoziie pe pia instalaii/echipamente, cu respectarea prevederilor
reglementrilor tehnice ce transpun directive europene.
..........................................................................
(4) Pentru realizarea expertizelor privind avariile i accidentele din domeniul su de activitate, ISCIR
ntocmete i actualizeaz lista experilor ISCIR, pe care o public pe site-ul ISCIR; n cazul n care este necesar
efectuarea de analize i/sau ncercri n laboratoare, cheltuielile n legtur cu acestea se suport de persoana
fizic sau juridic care solicit analizele i/sau ncercrile respective."
8. Articolul 9 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 9
Finanarea activitii ISCIR se asigur integral din venituri proprii, potrivit legii. Veniturile se realizeaz din
tarife percepute pentru activitatea de supraveghere tehnic, verificare n funcionare i control, precum i din orice
alte activiti cu caracter specific, prestate de ISCIR n condiiile legii."
9. La articolul 10, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(2) Fondurile necesare pentru susinerea activitii de supraveghere a pieei se prevd distinct n bugetul de
venituri i cheltuieli al ISCIR, urmnd s fie folosite numai n acest scop."
10. Articolul 12 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 12
Anexele nr. 1, 1^1, 1^2, 2, 3 i 4 fac parte integrant din prezenta hotrre."
11. n tot cuprinsul hotrrii, denumirea "Ministerul Economiei i Comerului" se nlocuiete cu denumirea
"Ministerul Economiei", iar sintagma "ministrul industriei i resurselor" se nlocuiete cu sintagma "ministrul
economiei".
12. Anexa nr. 1 se modific i se nlocuiete cu anexa nr. 1 la prezenta hotrre.
13. Dup anexa nr. 1 se introduc dou noi anexe, anexele nr. 1^1 i 1^2, avnd cuprinsul prevzut n anexele nr.
2 i 3 la prezenta hotrre.

65

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

14. Anexele nr. 3 i 4 se modific i se nlocuiesc cu anexa nr. 4 i, respectiv, cu anexa nr. 5 la prezenta
hotrre.
ART. II
Hotrrea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea i funcionarea Inspeciei de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i cu cele aduse prin
prezenta hotrre, se va republica, dndu-se textelor o nou numerotare.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaz:
Ministrul economiei,
Adriean Videanu
Ministrul muncii,
familiei i proteciei sociale,
Marian Srbu
Ministrul finanelor publice,
Gheorghe Pogea
Bucureti, 12 august 2009.
Nr. 920.
ANEXA 1
(Anexa nr. 1 la Hotrrea Guvernului nr. 1.340/2001)
Instalaii/echipamente pentru care se autorizeaz funcionarea
______________________________________________________________________________
|Nr. | Tip de instalaii/ |
Instalaii/echipamente i parametri
|
|crt.| echipamente
|
|
|____|____________________|____________________________________________________|
| 1.| Cazane pentru abur,| - Cazane de abur i cazane de ap fierbinte avnd |
| | pentru ap cald | PS x V > 60 (bar x litru)
|
| | sau pentru ap | - Cazane de ap cald i de abur de joas presiune |
| | fierbinte
| cu P > 400 kW
|
|____|____________________|____________________________________________________|
| 2.| Echipamente sub | - Conducte metalice pentru fluide tehnologice
|
| | presiune mai mare | - Conducte pentru abur i ap fierbinte
|
| | de 0,5 bar
| - Instalaii de distribuie gaz petrolier lichefiat|
| |
| - GPL - la autovehicule i la consumatori casnici |
| |
| i/sau industriali
|
| |
| - Cisterne i containere metalice pentru gaze
|
| |
| comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, |
| |
| cu excepia celor reglementate potrivit
|
| |
| prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 941/2003 |
| |
| privind stabilirea condiiilor de introducere pe |
| |
| pia i utilizare repetat a echipamentelor sub |
| |
| presiune transportabile, cu modificrile i
|
| |
| completrile ulterioare
|
| |
| - Recipiente pentru gaze, cu excepia celor de |
| |
| categoria I, stabilit conform prevederilor
|
| |
| Hotrrii Guvernului nr. 584/2004 privind
|
| |
| stabilirea condiiilor de introducere pe pia a |
| |
| echipamentelor sub presiune, cu modificrile i |

66

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

| |
|completrile ulterioare
|
| |
| - Recipiente pentru lichide, cu excepia celor de |
| |
| categoria I, stabilit conform prevederilor
|
| |
| Hotrrii Guvernului nr. 584/2004, cu modificrile |
| |
| i completrile ulterioare
|
|____|____________________|____________________________________________________|
| 3.| Macarale,
| - Macarale cu S_n > 1 t, cu excepia celor cu |
| | ascensoare,
| acionare manual
|
| | elevatoare,
| - Stivuitoare autopropulsate i translatoare
|
| | instalaii de
| stivuitoare, cu excepia celor cu acionare manual|
| | transport pe cablu,| - Platforme ridictoare nedeplasabile/deplasabile |
| | instalaii de
| pentru persoane i/sau materiale, cu S_n > 1 t, cu |
| | ridicat pe plan | excepia platformelor ridictoare pentru persoane |
| | nclinat, poduri | cu dizabiliti
|
| | rulante i alte | - Elevatoare pentru vehicule, cu excepia celor |
| | mecanisme de
| acionate manual
|
| | ridicat
| - Mecanisme de ridicat avnd S_n > 1 t, cu excepia|
| |
| celor cu acionare manual
|
| |
| - Maini de ridicat la care, constructiv, exist |
| |
| posibilitatea montrii mai multor tipuri de
|
| |
| elemente purttoare de sarcin i care pot lucra n|
| |
| regim permanent/nepermanent de macara, stivuitor, |
| |
| platform ridictoare i altele asemenea
|
| |
| - Ascensoare, cu excepia celor avnd S_n < 100 kg,|
| |
| destinate transportului de materiale
|
| |
| - Instalaii de transport pe plan nclinat pentru |
| |
| persoane/materiale, scri i trotuare rulante
|
| |
| - Instalaii de transport pe cablu pentru
|
| |
| persoane/materiale
|
| |
| - Mecanisme i instalaii de ridicat pentru teatre,|
| |
| cu excepia celor acionate manual
|
|____|____________________|____________________________________________________|
| 4.| Instalaii i
| - Echipamente pentru agrement, cu excepia
|
| | echipamente
| echipamentelor pentru spaii de joac
|
| | destinate, montate |
|
| | i utilizate n |
|
| | cadrul parcurilor |
|
| | de distracii
|
|
|____|____________________|____________________________________________________|
| 5.| Sisteme tehnologice| Sisteme tehnologice sub presiune de securitate |
| | din cadrul
| nuclear cu p_min = 1,03 bari
|
| | instalaiilor
|
|
| | nucleare
|
|
|____|____________________|____________________________________________________|
ANEXA 2
(Anexa nr. 1^1 la Hotrrea Guvernului nr. 1.340/2001)
Lista ocupaiilor pentru care ISCIR autorizeaz persoane fizice*)
______________________________________________________________________________
|Nr. |Cod de |
Denumirea ocupaiei
|
|crt.|clasificare|
|
| |ocupaii |
|
| |n Romnia |
|
| | (COR) |
|
|____|___________|_____________________________________________________________|

67

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

| 1.| 816103 | Fochist cazane de abur i ap fierbinte


|
|____|___________|_____________________________________________________________|
| 2.| 816105 | Fochist cazane mici de abur (categoria E)
|
|____|___________|_____________________________________________________________|
| 3.| 816106 | Fochist cazane de ap cald i cazane de abur de joas
|
| |
| presiune
|
|____|___________|_____________________________________________________________|
| 4.| 816107 | Fochist cazane conduse de calculator
|
|____|___________|_____________________________________________________________|
| 5.| 311113 | Laborant operator centrale termice
|
|____|___________|_____________________________________________________________|
| 6.| 816116 | Automatist pentru supraveghere i ntreinere cazane
|
|____|___________|_____________________________________________________________|
| 7.| 932009 | Operator umplere recipiente GPL
|
|____|___________|_____________________________________________________________|
| 8.| 932002 | mbuteliator fluide sub presiune
|
|____|___________|_____________________________________________________________|
| 9.| 8333.2.1.| Macaragiu
|
|____|___________|_____________________________________________________________|
| 10.| 833403 | Stivuitorist
|
|____|___________|_____________________________________________________________|
| 11.| 833310 | Liftier
|
|____|___________|_____________________________________________________________|
| 12.| 833303 | Funicularist (mecanic trolist)
|
|____|___________|_____________________________________________________________|
| 13.| 721202 | Sudor manual cu flacr de gaz
|
|____|___________|_____________________________________________________________|
| 14.| 721203 | Sudor manual cu arc electric
|
|____|___________|_____________________________________________________________|
| 15.| 721204 | Sudor cu arc electric acoperit sub strat de flux
|
|____|___________|_____________________________________________________________|
| 16.| 721206 | Sudor cu arc electric cu electrod fuzibil n mediu de gaz |
| |
| protector
|
|____|___________|_____________________________________________________________|
| 17.| 721207 | Sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil n mediu de gaz |
| |
| protector
|
|____|___________|_____________________________________________________________|
| 18.| 823208 | Operator sudare evi i fitinguri din polietilen de nalt |
| |
| densitate PEHD
|
|____|___________|_____________________________________________________________|
| 19.| 315212 | Operator control nedistructiv cu radiaii penetrante
|
|____|___________|_____________________________________________________________|
| 20.| 315213 | Operator control nedistructiv cu ultrasunete
|
|____|___________|_____________________________________________________________|
| 21.| 315214 | Operator control nedistructiv cu lichide penetrante
|
|____|___________|_____________________________________________________________|
| 22.| 315215 | Operator control nedistructiv cu particule magnetice
|
|____|___________|_____________________________________________________________|
| 23.| 315216 | Operator control nedistructiv prin cureni turbionari
|
|____|___________|_____________________________________________________________|
| 24.| 315217 | Operator control nedistructiv pentru verificarea
|
| |
| etaneitii
|
|____|___________|_____________________________________________________________|
| 25.| 315218 | Operator responsabil cu supravegherea i verificarea tehnic|
| |
| a instalaiilor (RSVTI)
|
|____|___________|_____________________________________________________________|

68

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

*) Lista ocupaiilor pentru care ISCIR autorizeaz persoane fizice se modific, dac este cazul, prin ordin al
ministrului economiei, care se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
ANEXA 3
(Anexa nr. 1^2 la Hotrrea Guvernului nr. 1.340/2001)
Instalaii/echipamente pentru care se emite aviz obligatoriu de instalare
______________________________________________________________________________
|Nr. | Tip de instalaii/ |
Instalaii/echipamente i parametri
|
|crt.| echipamente
|
|
|____|____________________|____________________________________________________|
| 1.| Cazane pentru abur | Cazane de abur i cazane de ap fierbinte avnd |
| | i ap fierbinte | PS x V > 60 (bar x litru)
|
|____|____________________|____________________________________________________|
| 2.| Echipamente sub | Instalaii de distribuie gaz petrolier lichefiat |
| | presiune mai mare | - GPL
|
| | de 0,5 bar
|
|
|____|____________________|____________________________________________________|
ANEXA 4*1)
(Anexa nr. 3 la Hotrrea Guvernului nr. 1.340/2001)
*1) Anexa nr. 4 este reprodus n facsimil.
Numr maxim de posturi: 548
Structura organizatoric a ISCIR
======================================================================
Anexa nr.2 la OME nr.2154/2009 .
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

MINISTERUL ECONOMIEI
Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat
- ISCIR PRESCRIPIE TEHNIC
PT CR 8-2009
AUTORIZAREA PERSONALULUI DE DESERVIRE A INSTALAIILOR/ECHIPAMENTELOR I
ACCEPTAREA PERSONALULUI
AUXILIAR DE DESERVIRE

COLECIA INSPECIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB


PRESIUNE I INSTALAIILOR DE RIDICAT

Ediia 1

Indicativ: PT CR 8-2009

69

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

CUPRINS
Pag.
CAPITOLUL I

Generaliti

Seciunea 1

Scop

Seciunea a 2-a

Domeniu de aplicare

Seciunea a 3-a

Referine normative

Seciunea a 4-a

Termeni, definiii i abrevieri

CAPITOLUL II

Autorizarea personalului de deservire

Seciunea 1

Prevederi generale

Seciunea a 2-a

Organizarea unui program de formare profesional

10

Seciunea a 3-a

Organizarea examenului n vederea autorizrii

11

Seciunea a 4-a

Susinerea examenului n vederea autorizrii

12

Seciunea a 5-a

Eliberarea autorizaiei

13

CAPITOLUL

Condiii privind formarea profesional a personalului de deservire

III

14

Seciunea 1

Condiii privind formarea profesional a fochitilor

14

Seciunea a 2-a

Condiii privind formarea profesional a laboranilor operatori centrale termice

27

Seciunea a 3-a

Condiii privind formarea profesional a automatitilor pentru supraveghere i


ntreinere cazane

Seciunea a 4-a

Condiii privind formarea profesional a operatorilor umplere recipiente GPL


(gaz petrolier lichefiat)

29

35

Seciunea a 5-a

Condiii privind formarea profesional a mbuteliatorilor fluide sub presiune

36

Seciunea a 6-a

Condiii privind formarea profesional a macaragiilor

39

Seciunea a 7-a

Condiii privind formarea profesional a stivuitoritilor

44

Seciunea a 8-a

Condiii privind formarea profesional a liftierilor

46

Seciunea a 9-a

Condiii privind formarea profesional a mecanicilor troliti

48

CAPITOLUL

Prelungirea valabilitii autorizaiilor eliberate personalului de deservire

IV

51

Seciunea 1

Prevederi generale

51

Seciunea a 2-a

Instruirea i examinarea anual n perioada de valabilitate a talonului

51

Seciunea a 3-a

Organizarea stagiului de instruire la expirarea perioadei de valabilitate a


talonului

CAPITOLUL V

Instruirea i examinarea n vederea acceptrii personalului auxiliar de


deservire

52

54

Seciunea 1

Prevederi generale

54

Seciunea a 2-a

Organizarea instruirilor, examinarea i eliberarea adeverinei

54

70

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

Seciunea a 3-a

Instruirea legtorilor de sarcin la macarele

55

Seciunea a 4-a

Instruirea manevranilor

56

CAPITOLUL

Tarife

57

VI
CAPITOLUL

Dispoziii finale

57

VII
Anexa 1

Adres avizare furnizor de formare profesional/persoan juridic

59

Anexa 2

Model de adeverin de practic

60

Anexa 3

Model de proces-verbal de examinare n vederea autorizrii

61

Anexa 4

Model de autorizaie

62

Anexa 5

Model de talon pentru vize anuale

63

Model de proces-verbal de examinare periodic a personalului de deservire a

Anexa 6

instalaiilor de ridicat

64

Anexa 7

Model de adeverin de instruire teoretic

65

Anexa 8

Model de proces-verbal de eliberare a taloanelor pentru vize anuale

66

Anexa 9

Model de adeverin

67

CAPITOLUL I
GENERALITI
SECIUNEA 1
Scop

Art. 1 (1) Prezenta prescripie tehnic stabilete cerinele i condiiile aplicabile n vederea autorizrii
personalului de deservire i a acceptrii personalul auxiliar de deservire n scopul asigurrii condiiilor de
exploatare n siguran a instalaiilor/echipamentelor.
(2) Prevederile prezentei prescripii tehnice se aplic doar n msura n care nu exist alte dispoziii specifice (cu
acelai obiectiv) n legislaia comunitar de armonizare.
SECIUNEA a 2-a
Domeniu de aplicare

Art. 2 Prevederile prezentei prescripii tehnice se aplic:


a) personalului de deservire a instalaiilor/echipamentelor prevzut n tabelul 1, n vederea autorizrii;
Tabelul 1
Nr.
crt.

Categorii de personal de deservire

71

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

Fochist cazane de abur i ap fierbinte, cazane de ap cald i cazane de abur de joas


presiune i cazane conduse de calculator

Laborant operator centrale termice

Automatist pentru supraveghere i ntreinere cazane

Operator umplere recipiente GPL

mbuteliator fluide sub presiune

Macaragiu

Stivuitorist

Liftier

Mecanic-trolist

b) personalului auxiliar de deservire a instalaiilor/echipamentelor prevzut n tabelul 2 n vederea acceptrii de


ctre deintor/utilizator.
Tabelul 2
Nr.
crt.

Categorii de personal auxiliar de deservire

Legtor de sarcin pentru macarale

Manevrant pentru macarale cu acionare manual

Manevrant pentru stivuitoare cu acionare manual

Manevrant pentru mecanisme de ridicat (vinciuri, trolii, palane, dispozitive de ridicat i


traciune, transpalete)

Manevrant pentru platforme ridictoare deplasabile/nedeplasabile

Manevrant pentru elevatoare pentru vehicule

Manevrant pentru ascensoare cu schip

Manevrant pentru ascensoare de materiale, cu comand de la punct fix din antierele de


construcii

Manevrant pentru ascensoare de construcie special pentru materiale

10

Manevrant pentru trape/instalaii de cortin pentru incendiu

11

Manevrant pentru echipamente din parcurile de distracii

SECIUNEA a 3-a
Referine normative

Art. 3 Prezenta prescripie tehnic face referiri la urmtoarele acte normative:


a) Legea nr. 64/2008 privind funcionarea n condiii de siguran a instalaiilor sub presiune, instalaiilor de
ridicat i a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificrile i completrile ulterioare;

72

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

b) Hotrrea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea i funcionarea Inspeciei de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat, cu modificrile i completrile ulterioare;

c) Hotrrea Guvernului nr. 920/2009 pentru modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. 1.340/2001
privind organizarea i funcionarea Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i
Instalaiilor de Ridicat,

d) Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calitii educaiei;


e) Ordonana Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesional a adulilor, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;

f) Hotrrea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesional a adulilor, cu modificrile i completrile
ulterioare;

g) Ordinul comun al ministrului muncii, solidaritii sociale i familiei i al ministrului educaiei, cercetrii i
tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesional,
cu modificrile i completrile ulterioare;

h) Ordinul comun al ministrului muncii, solidaritii sociale i familiei i al ministrului educaiei, cercetrii i
tineretului nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificrii formrii profesionale a adulilor, cu
modificrile i completrile ulterioare;

i) Ordinul comun al ministrului muncii, solidaritii sociale i familiei i al ministrului educaiei cercetrii i
tineretului nr. 35/3.112/2004 privind aprobarea Nomenclatorului calificrilor pentru care se pot organiza programe
finalizate cu certificate de calificare, cu modificrile i completrile ulterioare;

j) Ordinul Inspectorului de Stat ef al ISCIR nr. 147/2006 privind obligativitatea instituiilor publice i unitilor
de interes public de a numi personal tehnic responsabil pentru supravegherea instalaiilor din domeniul ISCIR, cu
modificrile i completrile ulterioare;

k) Ordinul Inspectorului de Stat ef al ISCIR nr. 382/2009 privind metodologia de autorizare a operatorilor
responsabili cu supravegherea tehnic a instalailor;

l) Legea nr. 200/2004 privind recunoaterea diplomelor i calificrilor profesionale pentru profesiile
reglementate din Romnia, cu modificrile i completrile ulterioare;

m) Ordinul ministrului muncii, solidaritii sociale i familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea instituiei care s
recunoasc automat documentele care dovedesc calificarea dobndit n strintate, n afara sistemului de
nvmnt, de ceteni romni sau ceteni ai statelor membre ale Uniunii Europene i ai statelor aparinnd
Spaiului Economic European;

n) Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii i
libertatea de a furniza servicii n Romnia.
SECIUNEA a 4-a
Termeni, definiii i abrevieri

73

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

Art. 4 (1) n sensul prezentei prescripii tehnice, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarele semnificaii:
a) autoritate competent - orice organism sau autoritate dintr-un stat membru cu rol de control ori de
reglementare n ceea ce privete activitile de servicii, n special autoritile administrative, precum i ordinele
profesionale i asociaiile profesionale sau alte organisme profesionale care, n exercitarea competenei de
autoreglementare, creeaz cadrul legal pentru accesul la activitile de servicii ori exercitarea acestora;

b) autorizare - activitate de evaluare i atestare, efectuat de ctre ISCIR, a competenei i capabilitii unei
persoane fizice sau juridice de a desfura o activitate specific;

c) avizare - procedur de evaluare a personelor juridice de a presta activiti de formare profesional n domeniul
reglementat de prezenta prescripie tehnic;

d) calificare, respectiv recalificare - activitate de pregtire profesional care conduce la dobndirea unui
ansamblu de competene profesionale care permit unei persoane s desfoare activiti specifice uneia sau mai
multor ocupaii;

e) cerin - orice obligaie, interdicie, condiie sau limitare impus prestatorilor ori beneficiarilor de servicii,
care este prevzut n actele cu caracter normativ sau administrativ ale autoritilor competente ori care rezult din
jurispruden, practici administrative, norme ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociaiilor
profesionale ori ale altor organizaii profesionale, adoptate n exercitarea competenei lor de autoreglementare;
clauzele contractelor colective de munc negociate de partenerii sociali nu sunt, n sine, considerate cerine;

f) deintor - persoan fizic sau juridic ce deine cu orice titlu o/un instalaie/ echipament.n exploatare;
g) examinare - proces care are loc la finalizarea unui program de formare profesional pentru evaluarea
cunotinelor i abilitilor tehnice n vederea autorizrii;

h) examinare anual - evaluare a capabilitii teoretice i practice organizat de operatorul responsabil cu


supravegherea i verificarea tehnic a instalaiilor al deintorului/utilizatorului, n urma instruirii personalului de
deservire;

i) formator atestat ISCIR - persoan fizic atestat de ctre ISCIR ce ndeplinete prevederile legale n vigoare;
j) furnizor de formare profesional - persoan juridic autorizat pentru a organiza programe de formare
profesional a adulilor, conform prevederilor legislaiei n vigoare i nscris n Registrul Naional al Furnizorilor
Autorizai;

k) operator responsabil cu supravegherea i verificarea tehnic a instalaiilor (RSVTI) - persoan fizic


autorizat de ctre ISCIR pentru supravegherea i verificarea tehnic a instalaiilor care se supune prevederilor
prescripiilor tehnice;

l) perfecionare/specializare - pregtire profesional care conduce la dezvoltarea sau completarea cunotinelor,


deprinderilor sau competenelor profesionale ale unei persoane care deine deja o calificare, respectiv dezvoltarea
competenelor n cadrul aceleiai calificri, dobndirea de competene noi n aceeai arie ocupaional sau ntr-o
arie ocupaional nou, dobndirea de competene fundamentale/cheie sau competene tehnice noi, specifice mai
multor ocupaii;

m) personal de deservire - persoan fizic autorizat de ctre ISCIR pentru deservirea


instalaiilor/echipamentelor din domeniu su de activitate, conform prevederilor prescripiilor tehnice aplicabile;

74

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

n) prescripie tehnic - norm tehnic elaborat de ISCIR i aprobat prin ordin al ministrului economiei,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, care conine, pentru domenii clar definite, condiii i cerine
tehnice referitoare la instalaii/echipamente i la activiti specifice domeniului de activitate, prevzute n Legea
64/2008, ce se realizeaz n legtur cu acestea, n vederea introducerii pe pia, punerii n funciune i utilizrii
instalaiilor/echipamentelor respective n condiii de siguran n funcionare;

o) program de formare profesional - ciclu de specializare/perfecionare/calificare/ recalificare organizat de un


furnizor de formare profesional autorizat conform legislaiei n vigoare;

p) punere n funciune - aciune care are loc n momentul primei utilizri a unei/unui instalaii/echipament;
q) registru - orice eviden sau baz de date administrat de o autoritate competent, n format electronic ori pe
hrtie, cuprinznd informaii cu privire la prestatorii de servicii autorizai ntr-un domeniu specific;

r) stagiu de instruire periodic - program de instruire parcurs de personalul de deservire a


instalaiilor/echipamentelor din patru n patru ani, n vederea eliberrii unui nou talon pentru vize anuale;

s) stat membru - stat membru al Uniunii Europene sau al Spaiului Economic European;
t) utilizator - persoan fizic sau juridic care are n folosin o/un instalaie/ echipament.
(2) n coninutul prezentei prescripii tehnice sunt folosite urmtoarele abrevieri:

a) GPL - gaz petrolier lichefiat;


b) ISCIR Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat
c) RSVTI - operator responsabil cu supravegherea i verificarea tehnic a instalaiilor;
CAPITOLUL II
AUTORIZAREA PERSONALULUI DE DESERVIRE
SECIUNEA 1
Prevederi generale

Art. 5 (1) Personalul nominalizat la art. 2, tabelul 1 este examinat n vederea autorizrii de ctre ISCIR dup
absolvirea unui program de formare profesional.
(2) Programele de formare profesional n vederea autorizrii personalului se organizeaz de furnizori de formare
profesional avizai i autorizai.
(3) Avizarea furnizorilor de formare profesional se face de ctre ISCIR. n acest scop furnizorul de formare
profesional depune la ISCIR, urmtoarele:

a) adresa de solicitare a avizrii furnizorului de formare profesional;


b) dovada c are ca obiect de activitate desfurarea activitilor de formare profesional, conform actelor
constitutive;

c) programa analitic;
d) suportul de curs specific pentru fiecare categorie de personal de deservire prevzut la art. 2, tabelul 1.

75

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

(4) ISCIR analizeaz documentele prevzute la alin. (3) i, n cazul n care acestea corespund prevederilor
prezentei prescripii tehnice, elibereaz adresa de avizare conform modelului din anexa 1.
(5) Avizarea este valabil pe o perioad de 4 ani.
(6) Autorizarea furnizorilor de formare profesional se face conform prevederilor legislaiei n vigoare.

Art. 6 (1) Persoanele care sunt ceteni ai statelor membre, dein o autorizaie eliberat de autoritatea competent
dintr-un stat membru i care doresc s se autorizeze pentru a deservi o/un instalaie/echipament din domeniul
ISCIR, se prezint la examenul n vederea autorizrii de ctre ISCIR.
(2) Examenul const dintr-o prob teoretic ce are ca scop evaluarea cunotinelor privind aplicarea legislaiei
naionale i a prescripiilor tehnice aplicabile, necesare pentru deservirea instalaiei/echipamentului.
(3) n vederea autorizrii solicitantul depune la ISCIR urmtoarele documente:
a) cerere din care s rezulte tipul i parametrii maximi ai echipamentului pentru care solicit autorizarea;
b) copia actului de identitate/paaport;
c) fia de aptitudini de medicina muncii cu meniunea Apt pentru prestarea ocupaiei de .................. sau
documentul echivalent eliberat de o entitate competent din statul membru (spitale, clinici) ;
d) copia autorizaiei eliberat de autoritatea competent din statul membru.
(4) Pe baza rezultatelor din procesul-verbal de examinare, ISCIR elibereaz autorizaia, conform prevederilor de la
art. 19.

Art. 7 Persoanele care doresc s se autorizeze pentru a deservi o/un instalaie/echipament din domeniul ISCIR i
care nu sunt ceteni ai statelor membre trebuie s urmeze un program de formare profesional conform
prevederilor de la art. 5.
SECIUNEA a 2-a
Organizarea programelor de formare profesional

Art. 8 (1) Pentru organizarea unui program de formare profesional furnizorul de formare profesional depune la
ISCIR, cu 15 zile nainte de nceperea programului, urmtoarele:

a) adresa de anunare a organizrii unui program de formare profesional, n care trebuie s se precizeze
denumirea i tipul programului, numrul cursanilor, perioada de organizare i locul de desfurare a programului;

b) copia adresei de avizare a furnizorului de formare profesional;


c) copia autorizaiei furnizorului de formare profesional;
d) programa analitic, dezvoltat pe teme, zile, ore i formatori;
e) tabelul cu numele i prenumele formatorilor atestai de ctre ISCIR;
f) tabelul cu numele i prenumele cursanilor, codul numeric personal, numele i prenumele supraveghetorului
de practic, tipul instalaiei/echipamentului pe care se efectueaz practica i programul de efectuare a stagiului de
practic.

76

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

NOTE: 1) Pentru cursurile de calificare macaragiu grupa E (mainist pod rulant) se accept formatori atestai
pentru modulul macaragiu.
(2) Se admite suplimentarea listei cursanilor numai n intervalul rmas pn la nceperea programului, cu
obligaia informrii ISCIR n legtur cu modificrile intervenite.
(3) ISCIR poate efectua verificri privind modul de desfurare a programului de formare profesional.
(4) Furnizorul de formare profesional care nu anun organizarea unui program de formare profesional n
termenul prevzut la art. 8, nu poate nscrie participanii la examenul n vederea autorizrii de ctre ISCIR.
SECIUNEA a 3-a
Organizarea examenului n vederea autorizrii

Art. 9 Examenul n vederea autorizrii personalului de deservire se organizeaz de furnizorul de formare


profesional care are obligaia s asigure condiiile necesare pentru buna desfurare a acestuia.

Art. 10

(1) Se admit la examenul n vederea autorizrii persoanele care ndeplinesc urmtoarele condiii:

a) au mplinit vrsta minim de 18 ani;


b) dein fia de aptitudini de medicina muncii cu meniunea Apt pentru prestarea ocupaiei de ...................;
c) au absolvit un program de formare profesional;
d) au absolvit cursuri universitare tehnice de lung sau scurt durat;
e) persoanele care sunt ceteni ai statelor membre i dein un document echivalent de calificare recunoscut de
autoritatea competent.

Art. 11

Persoanele care au absolvit anterior un program de formare profesional trebuie s depun la

organizatorul examenului documentele menionate la art. 14, lit. c), pct. 1)-3) i suplimentar, copia certificatului
de absolvire/calificare.

Art. 12

Absolvenii cursurilor universitare tehnice de lung sau de scurt durat trebuie s depun la

organizatorul examenului documentele menionate la art. 14, lit. c), pct. 1)-3) i suplimentar, urmtoarele
documente:

a) copia diplomei de studii;


b) adeverina de practic efectuat cu cel mult 12 luni nainte de depunerea documentelor, conform modelului
din anexa 2; durata de efectuare a practicii este cea stabilit n programele analitice din prezenta prescripie
tehnic.

Art. 13

Persoanele care sunt ceteni ai statelor membre trebuie s depun la organizatorul examenului

documentele menionate la art. 14, lit. c), pct. 1)-3) i suplimentar, documentul care atest recunoaterea
diplomei/calificrii profesionale eliberat de autoritatea naional competent.

77

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

Art. 14

Furnizorul de formare profesional solicit n scris examinarea n vederea autorizrii, comunicnd la

ISCIR datele referitoare la organizarea examenului cu cel puin 15 zile nainte de data desfurrii acestuia, dup
cum urmeaz:

a) data i locul organizrii examenului;


b) tabelul cu numele i prenumele candidailor nscrii la examen;
c) dosarele candidailor cu urmtoarele documente:
1)

copia actului de identitate;

2)

fia de aptitudini de medicina muncii cu meniunea Apt pentru prestarea ocupaiei de ...................;

3)

o fotografie color mrimea cm;

4)

documentele prevzute la art. 11-13, dup caz.

Art. 15

Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR verific documentaia prevzut la

art. 14 i respectarea condiiilor privind autorizarea personalului de deservire prevzute la


art. 10.
SECIUNEA a 4-a
Susinerea examenului n vederea autorizrii

Art. 16

(1) Comisia de examinare n vederea autorizrii este constituit din:

a) inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR n calitate de preedinte al comisiei;


b) formatorul atestat ISCIR din cadrul furnizorului de formare profesional;
c) reprezentantul furnizorului de formare profesional care asigur secretariatul comisiei.
(2) Comisia de examinare admite participarea la examenul n vederea autorizrii a candidailor care fac dovada
absolvirii programului de formare profesional (catalogul cu rezultatele la examenul de absolvire a programului de
formare profesional sau certificatul de absolvire/calificare).
(3) Examenul n vederea autorizrii const dintr-o prob teoretic i o prob practic ce au ca scop verificarea
nsuirii cunotinelor prevzute n programa analitic a programului de formare profesional i a dobndirii
deprinderilor practice necesare pentru deservirea instalaiei/echipamentului pentru care se solicit autorizarea.
Candidatul care obine minim nota 6 (ase) este declarat admis la proba teoretic i susine proba practic.
(4) Rezultatele examenului se consemneaz de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR ntr-un proces-verbal,
conform modelului din anexa 3.
(5) Candidatul care nu obine nota minim 6 (ase) la una din probe este declarat respins.
(6) Candidatul absent sau declarat respins se poate prezenta la o nou examinare n vederea autorizrii, n
condiiile prevzute la art. 11.
(7) Lucrrile scrise la proba teoretic se ataeaz la procesul-verbal de autorizare.
(8) Dosarele prevzute la art. 14, precum i cele de la art. 11-13 se returneaz furnizorului de formare
profesional, cu excepia fotografiei, pentru arhivare, conform prevederilor legale n vigoare.

78

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

SECIUNEA a 5-a
Eliberarea autorizaiei

Art. 17

(1) Pe baza rezultatelor din procesul-verbal ncheiat conform prevederilor art. 16 alin. (4), ISCIR

elibereaz candidailor care au promovat examenul o autorizaie tip, conform modelului din anexa 4, nsoit de
talonul pentru vize anuale, conform modelului din anexa 5.
(2) Valabilitatea autorizaiei se confirm anual, prin vizarea talonului pentru vize anuale de ctre operatorul
RSVTI al deintorului/utilizatorului.
(3) Valabilitatea talonului pentru vize anuale este de 4 ani.
(4) LIpsa vizei anuale la zi pe talonul care nsoete autorizaia atrage suspendarea dreptului de exercitare a
activitii pentru care a fost autorizat.

Art. 18

(1) n cazul pierderii/deteriorrii autorizaiei i/sau a talonului pentru vize anuale, pentru eliberarea

unui duplicat, solicitantul depune la ISCIR emitent a autorizaiei urmtoarele documente:

a) cererea pentru eliberarea duplicatului;


b) copia actului de identitate;
c) o fotografie color mrimea ;
d) copia certificatului de absolvire/calificare a programului de formare profesional sau a adeverinei de
participare la ultimul stagiul de instruire periodic efectuat conform art. 55;

e) declaraia pe propria rspundere privind pierderea/deteriorarea autorizaiei i/sau talonului.


(2) ISCIR emitent elibereaz duplicatul n termen de 30 de zile de la depunerea documentelor.
CAPITOLUL III
CONDIII PRIVIND FORMAREA PROFESIONAL A PERSONALULUI DE DESERVIRE
SECIUNEA 1
================================================================

SECIUNEA a 7-a
Condiii privind formarea profesional a stivuitoritilor
Art. 44 (1) Persoana fizic autorizat de ctre ISCIR pentru a deservi stivuitoare (cu excepia
celor cu acionare manual) conform prevederilor prescripiei tehnice R 1, este denumit n
continuare stivuitorist.
(2) Se admit la examenul de autorizare ca stivuitorist persoanele fizice care au urmat un curs
de perfecionare/specializare, conform programei analitice prezentate la art. 45.
Art. 45

Programa cursului de perfecionare/specializare de stivuitorist este urmtoarea:


79

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

Numrul orelor de
Tema

predare
Practic

Teorie
Clasificarea stivuitoarelor:
- tipuri de stivuitoare
- antrenarea stivuitoarelor: echipamentul de for electric
sau

hidraulic
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

75

PT CR 8-2009
Numrul
orelor de
Tema

predare
Teorie Practic

Componente de securitate la stivuitoare:


- limitatoare de sfrit de curs
- limitatoare de sarcin
- limitatoare de vitez
- paracztoare
- supape de reglare a vitezei i supape de blocare

Dispozitive de manevrare a sarcinilor

Obligaiile stivuitoristului

10

16

- supape de siguran
- ntreruptor de securitate
- tampoane, opritori
- piese de reazem, curitoare de in
- contacte i sigurane electrice
Dispozitive de frnare:
- tipuri existente, descriere, rol, mod de funcionare, reglare
i verificare
Cabluri i lanuri:
- materiale, construcie, mod de fixare, uzur permis, ntreinere

Manevrarea i exploatarea stivuitoarelor:


- manevre permise i interzise, cauzele deranjamentelor
- organizarea exploatrii, cartea stivuitorului, registrul de
80

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

eviden a supravegherii
ntreinerea, revizia, reparaia i verificarea tehnic:
- ntreinerea, revizia i repararea stivuitorului
- verificarea tehnic, autorizarea funcionrii, ncercri statice
i dinamice, verificri periodice la scaden

Msuri de prim ajutor n caz de avarie/accident

Legislaie, reglementri, normative, instruciuni

Avarii i accidente la stivuitoare:


- cauzele avariilor i accidentelor
- msuri pentru evitarea i prevenirea avariilor i accidentelor

7
6

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010

PT CR 82009
Recapitulaie:
I

Partea teoretic

56 ore.

Partea practic
Verificarea nsuirii
cunotinelor:

44 ore.

I
I

2 ore/candidat.

CAPITOLUL IV
PRELUNGIREA VALABILITII AUTORIZAIILOR ELIBERATE PERSONALULUI DE
DESERVIRE
Prevederi generale
Art.51 Personalul de deservire autorizat prevzut la art. 2, tabelul 1, trebuie instruit periodic i examinat n
vederea prelungirii valabilitii autorizaiei.
SECIUNEA a 2-a
Instruirea i examinarea anual n perioada de valabilitate a talonului
Art.52 (1) n perioada de valabilitate a talonului, personalul de deservire trebuie instruit i examinat anual, pentru
verificarea cunotinelor profesionale.
(2) Instruirile se desfoar sub ndrumarea operatorului RSVTI care are obligaia de a ntocmi procesul-verbal de
instruire.

81

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

Art.53 (1) Examinarea se efectueaz de ctre o comisie intern a deintorului/utlizatorului din care face parte n
mod obligatoriu i operatorul RSVTI.
(2) Examinarea const dintr-o prob teoretic i o prob practic. Pentru a fi declarat "admis" persoana examinat
trebuie s promoveze att proba teoretic ct i proba practic.
(3) Rezultatele examinrii se consemneaz de ctre operatorul RSVTI ntr-un proces-verbal, conform modelului
din anexa 6.
Art.54Confirmarea valabilitii autorizaiei se face prin semnarea i aplicarea tampilei proprii de ctre operatorul
RSVTI, n rubrica "viz anual" din talonul care nsoete autorizaia.
SECIUNEA a 3-a
Organizarea stagiului de instruire la expirarea perioadei de valabilitate a talonului
Art.55La expirarea perioadei de valabilitate a talonului/autorizaiei eliberate pn la intrarea n vigoare a prezentei
prescripii tehnice, pentru obinerea unui nou talon n vederea prelungirii valabilitii autorizaiei, personalul de
deservire trebuie s urmeze un stagiu de instruire.
Art.56 (1) Stagiul de instruire se organizeaz de persoane juridice avizate.
(2) Avizarea persoanelor juridice se face de ctre ISCIR. n acest scop persoana juridic depune la ISCIR,
urmtoarele:

a) adresa de solicitare a avizrii;


b) dovada c are ca obiect de activitate desfurarea activitilor de formare profesional, conform actelor
constitutive;

c) programa analitic;
d) suportul de curs specific pentru fiecare categorie de personal de deservire prevzut la art. 2, tabelul 1.
(3) ISCIR analizeaz documentele prevzute la alin. (2) i n cazul n care acestea corespund prevederilor
prezentei prescripii tehnice, elibereaz adresa de avizare conform modelului din anexa 1.
(4) Avizarea este valabil pe o perioad de 4 ani.
(5) Persoana juridic avizat poate s organizeze stagii de instruire cu condiia respectrii urmtoarelor condiii:

a) s deruleze stagiile de instruire cu formatori atestai ISCIR;


b) s asigure condiiile necesare pentru buna desfurare a stagiului de instruire.
Art.57Lista persoanelor juridice prevzute la art. 56 se public pe site-ul ISCIR.
Art.58 Programa analitic a stagiului de instruire este urmtoarea:
Numrul
Partea teoretic

orelor de
predare

82

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

Legislaie i reglementri tehnice

Noi tipuri de instalaii/echipamente

2
Numrul

Partea teoretic

orelor de
predare

Deservirea eficient i n condiii de siguran a instalaiilor/echipamentelor

Avarii i accidente

Art.59 Pentru participarea la stagiul de instruire, solicitantul depune la organizator urmtoarele documente:

a) cererea de participare la stagiul de instruire;


b) copia autorizaiei i a talonului pentru vize anuale care urmeaz a fi nlocuit.
Art.60 (1) Pentru organizarea unui stagiu de instruire persoana juridic avizat depune la ISCIR, cu cel puin 15
zile nainte de nceperea stagiului, urmtoarele:

a) adresa de anunare a organizrii unui stagiu de instruire, n care trebuie s se precizeze denumirea i tipul
programului, numrul cursanilor, perioada de organizare i locul de desfurare a programului;

b) copia adresei de avizare a persoanei juridice;


c) programa analitic, dezvoltat pe teme, zile, ore i formatori;
d) tabelul cu numele i prenumele formatorilor;
e) tabelul cu numele i prenumele cursanilor precum i codul numeric personal;
f) cererea de eliberare a taloanelor pentru vize anuale corespunztor numrului de participani.
(2) ISCIR analizeaz documentaia depus i comunic, n scris, organizatorului decizia cu privire la organizarea
programului de instruire.
(3) ISCIR elibereaz taloanele solicitate pe baza unui proces-verbal de predare-primire.
Art.61Dup transmiterea listei cursanilor nu se admite modificarea acesteia.
Art.62 (1) La sfritul stagiului de instruire, organizatorul elibereaz participanilor urmtoarele:

a) documentul care s ateste participarea la stagiul de instruire;


b) talonul pentru vize anuale, pe baza unui proces-verbal, conform modelului din
anexa 8.
(2) n situaia n care la stagiul de instruire nu particip toate persoanele prevzute n tabelul de la art. 60 alin. (1)
lit. e), taloanele rmase trebuie returnate la ISCIR mpreun cu copia procesului-verbal menionat la art. 62 alin.
(1) lit. b).
(3) Copia procesului-verbal ntocmit se transmite la ISCIR n maxim 5 zile dup finalizarea stagiului.
(4) Valabilitatea talonului eliberat este conform art. 17 alin. (3).

83

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

(5) Taloanele nereturnate devin nule de drept.


Art.63 Persoana juridic avizat care nu anun organizarea unui stagiu de instruire n termenul prevzut la art. 60
alin. (1) nu poate elibera participanilor documentul care s ateste participarea la stagiul de instruire i nici talonul
pentru vize anuale.
Art.64 ISCIR poate efectua verificri privind modul de desfurare a stagiului de instruire.

CAPITOLUL V
INSTRUIREA I EXAMINAREA N VEDEREA ACCEPTRII PERSONALULUI AUXILIAR DE
DESERVIRE
SECIUNEA 1
Prevederi generale
Art.65 (1) Personalul prevzut la art. 2, tabelul 2, este acceptat de ctre deintor/utilizator numai dup obinerea
adeverinei eliberate conform modelului din anexa 9.
(2) Adeverina se obine n urma instruirii anuale organizate conform prevederilor art. 66.
SECIUNEA a 2-a
Organizarea instruirilor, examinarea i eliberarea adeverinei
Art.66 (1) Personalul auxiliar de deservire a instalaiilor de ridicat (legtori de sarcin la macarale i manevrani)
este instruit anual de ctre operatorul RSVTI al deintorului/utilizatorului instalaiei/echipamentului.
(2) Instruirile anuale se desfoar pe baza programelor analitice prezentate la art. 72, respectiv art. 74, n funcie
de tipul instalaiei deservite.
Art.67 (1) Instruirea anual se finalizeaz cu susinerea unui examen pentru verificarea cunotinelor profesionale
i a deprinderilor practice.
(2) Pentru a putea participa la examinarea n urma instruirii anuale, candidaii trebuie s prezinte fia de aptitudini
de medicina muncii cu meniunea Apt pentru prestarea ocupaiei de .............
(3) Rezultatele examinrii sunt consemnate ntr-un proces-verbal de examinare periodic ntocmit de ctre
operatorul RSVTI, conform modelului din anexa 6.
Art.68 (1) Pe baza datelor din procesul-verbal de examinare periodic, participanilor declarai admii le sunt
eliberate adeverine, conform modelului din anexa 9.
(2) Adeverina este valabil timp de 1 (un) an, numai pentru deservirea instalaiilor pentru care personalul a fost
instruit.
(3) Evidena adeverinelor eliberate este inut de operatorul RSVTI.

84

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

Art.69 (1) Personalul care nu se prezint la examinrile anuale sau care obine rezultate necorespunztoare, nu
poate deservi instalaia.
(2) Personalul care a ntrerupt practicarea efectiv a activitii mai mult de 12 luni, poate relua activitatea numai
cu condiia respectrii prevederilor de la art. 66-68.
Art.70 Personalul de deservire instruit conform prevederilor prezentei prescripii tehnice, este obligat s poarte
adeverina permanent la locul de munc.
SECIUNEA a 3-a
Instruirea legtorilor de sarcin la macarale
Art.71 Legarea i fixarea sarcinilor la macarale se face numai de ctre personal de deservire instruit n acest scop,
denumit n continuare legtor de sarcin.
Art.72 Programa analitic de instruire anual a legtorilor de sarcin este urmtoarea:
Numrul orelor de
predare
Tema

Elemente de prindere i legare a sarcinii, tipuri constructive

Teori

Practic

2
Numrul orelor de
predare

Tema
Teori

Practic

Cabluri, lanuri, benzi


Definiii; tipuri constructive; verificarea n utilizare/exploatare a cablurilor,
lanurilor, benzilor
Obligaiile legtorului de sarcin

Msuri de prevenire a accidentelor la prinderea i legarea sarcinilor

Codul de semnalizare

Legislaie, reglementri, normative, instruciuni

Recapitulaie:
I

Partea teoretic

Partea practic

10 ore.
6 ore.

II Verificarea nsuirii cunotinelor:

1 or/candidat.

SECIUNEA a 4-a
Instruirea manevranilor

85

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

Art.73 (1) Manevrarea instalaiilor de ridicat cu acionare manual indiferent de sarcin, a mecanismelor de
ridicat, platformelor ridictoare i elevatoarelor pentru vehicule se face de ctre personal de deservire instruit n
acest scop, denumit n continuare manevrant.
(2) Personalul de deservire care manevreaz instalaii de ridicat, la care constructiv exist posibilitatea montrii
mai multor tipuri de elemente purttoare de sarcin ca de exemplu crlig, furci, platform, i care pot lucra n
regim permanent/nepermanent de:

a) macarale sau stivuitoare, trebuie autorizat ca macaragiu respectiv stivuitorist n condiiile prezentei prescripii
tehnice;

b) platforme ridictoare deplasabile, trebuie instruit n condiiile prezentei prescripii tehnice.


(3) Personalul de deservire care manevreaz platforme ridictoare pentru persoane cu dizabiliti nu necesit
instruire i autorizare.
Art.74 Programa analitic de instruire anual a manevranilor menionai la art. 2,
tabelul 2, este urmtoarea:
Numrul orelor de
predare
Tema
Teori

Practic

Noiuni generale referitoare la tipul instalaiei

Clasificarea instalaiilor de ridicat

Componente de securitate

Responsabilitile manevranilor

Manevrarea i exploatarea instalaiei de ridicat

ntreinerea, revizia, repararea i verificarea tehnic a instalaiei de ridicat

Avarii i accidente

Legislaie, reglementri, normative, instruciuni

Recapitulaie:
I

Partea teoretic

10 ore.

Partea practic
II Verificarea nsuirii cunotinelor

6 ore.
1 or/candidat.

CAPITOLUL VI
TARIFE

86

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

Art.75 Pentru activitile efectuate n conformitate cu prevederile prezentei prescripii tehnice, se aplic tarifele
stabilite de lista de tarife ISCIR care reglementeaz acest lucru.

CAPITOLUL VII
DISPOZIII FINALE
Art.76 (1) Autorizaiile eliberate de ISCIR pot fi suspendate sau retrase, n condiiile legii, mpreun cu talonul
pentru vize anuale.
(2) Personalul de deservire a instalaiilor/echipamentelor a crui autorizaie a fost suspendat poate intra n posesia
acesteia, dup expirarea termenului de suspendare, la cerere, n urma susinerii i promovrii examenului de
autorizare, n condiiile prevzute de prezenta prescripie tehnic.
(3) Personalul de deservire a instalaiilor/echipamentelor a crui autorizaie a fost retras, se poate prezenta la
reautorizare dup finalizarea unui stagiu de instruire periodic, urmat de susinerea i promovarea examenului de
autorizare, n condiiile prevzute de prezenta prescripie tehnic.
Art.77 Documentele care se depun la ISCIR trebuie redactate/traduse n limba romn de ctre un traductor
autorizat.
Art.78 (1) Personalul de deservire a instalaiilor/echipamentelor care deine autorizaii cu o vechime mai mare de
4 ani, are obligaia obinerii talonului pentru vize anuale care nsoete autorizaia n condiiile prevzute la
capitolul IV, seciunea a 3-a, n maxim 3 ani de la aprobarea prezentei prescripii tehnice.
(2) Personalul de deservire a instalaiilor/echipamentelor care deine autorizaii cu o vechime de cel mult 4 ani, are
obligaia obinerii talonului pentru vize anuale care nsoete autorizaia n condiiile prevzute la capitolul IV,
seciunea a 3-a, n maxim 4 ani de la aprobarea prezentei prescripii tehnice.
(3) Pentru personalul de deservire a instalaiilor/echipamentelor prevzut la alin. (1) i (2) prelungirea valabilitii
autorizaiei n intervalele de timp precizate se efectueaz prin semnarea i aplicarea tampilei proprii de ctre
operatorul RSVTI, n rubrica "vize anuale" din autorizaia deinut.
Art.79 Termenele de soluionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform prevederilor legale n
vigoare.
Art.80 Anexele 1-9 fac parte integrant din prezenta prescripie tehnic.
ANEXA 1
Adres avizare furnizor de formare profesional/persoan juridic
Nr. nregistrare ......../.

Antetul ISCIR
Ctre,
..................................................................
Adres ...................................................................
CUI .........................................................................
Tel./Fax......................................................

87

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

n atenia ...........................................................
Avnd n vedere cererea dumneavoastr nr................./.... nregistrat la ISCIR cu nr
.................../................ privind solicitarea de avizare a programei i suportului de curs pentru programul
.......................................... pentru ocupaia/calificarea ...................................... cod COR/cod Nomenclator Calificri
...................... v comunicm avizul nostru favorabil/.
Programa de pregtire i suportul de curs respect/nu respect prevederile prescripiei tehnice ................... i ale
legislaiei n vigoare privind formarea profesional a adulilor.
Prezentul aviz este valabil 4 ani, conform legislaiei n vigoare.
INSPECTOR DE STAT EF,
(Numele i prenumele, semntura i tampila)

ANEXA 2
Model de adeverin de practic
ANTET
ADEVERIN DE PRACTIC
Nrdin
Prin prezenta se adeverete c domnul(doamna) .., avnd codul
numeric personal..........., angajat() la
..2)................................, a efectuat practica la
............................................. 3) ...., tip.4) , sub supravegherea
domnului(doamnei) .....5) de la ............pn la
.... totaliznd ore.
n acest timp, domnul(doamna) . i-a nsuit deprinderile practice i se poate
prezenta la examenul de autorizare/extindere a autorizaiei de...................................
Valabil 12 luni de la data emiterii.

DIRECTOR
(MANAGER),

OPERATOR RESPONSABIL
CU SUPRAVEGHEREA I

VERIFICAREA TEHNIC
A INSTALAIILOR,

88

SUPRAVEGHETOR
DE PRACTIC,

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

(Numele i prenumele,
tampila)

(Numele i prenumele,)

(Numele i prenumele i semntura i

semntura i tampila)

semntura)

_______________________
1)

Denumirea deintorului/utilizatorului.

2)

Denumirea deintorului/utilizatorului i localitatea de reedin.

3)

Clasa i grupa de ncadrare a instalaiei/echipamentului, dac este cazul.

4)

Tipul i parametrii principali ai instalaiei/echipamentului.

5)

Numele i prenumele supraveghetorului de practic.

89

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

ANEXA 6
Model de proces-verbal de examinare periodic a personalului de deservire a instalaiilor de ridicat
ANTET DEINTOR/UTILIZATOR
.........
PROCES-VERBAL nr.din ..
cu rezultatele obinute la examinarea periodic ca.............................. a urmtorilor candidai

Rezultatul
Nr.

Numele i

crt.

prenumele

CNP

Numrul autorizaiei/

Tip

adeverinei/carnetului

instalaie

Clas

Grup

Obs.

examinrii
Admis (A)
Respins (R)

DIRECTOR
(MANAGER),

OPERATOR RESPONSABIL

MEMBRII COMISIEI,

CU SUPRAVEGHEREA I

VERIFICAREA TEHNIC
A INSTALAIILOR,
(Numele i prenumele,

(Numele i prenumele,)

semntura i tampila)

semntura i tampila)

(Numele i prenumele
semntura)

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

ANEXA 7
Model de adeverin de instruire teoretic

ANTET

ADEVERIN
Nr..din..
Prin prezenta se adeverete c domnul(doamna)...................
nscut/nscut la data de n localitatea ... sector/jude
.BI/CI..CNP................avnd ca studii de
baz....................................a urmat stagiu de instruire
periodic/instruirea intern pentru ocupaia., adic un numr de ore pregtire
teoretic.
Stagiul de instruire periodic/instruirea intern a fost organizat() n perioada..
Prezenta adeverin s-a eliberat pentru susinerea examenului de autorizare/extindere a autorizaiei
de...................................

DIRECTOR
(MANAGER),

OPERATOR RESPONSABIL
CU SUPRAVEGHEREA I

VERIFICAREA TEHNIC
A INSTALAIILOR,
(Numele i prenumele,
semntura i tampila)

(Numele i prenumele,
semntura i tampila)

SC SCV SRL CRAIOVA


Str.NANTERRE nr.41
CUI RO 18752146 J16/1074/2006
Tel.0740055200;Fax.:0351438750
web:www.scv.ro;e-mail:office@scv.ro

ANEXA 8

Model de proces-verbal de eliberare a taloanelor pentru vize anuale

ANTET ORGANIZATOR STAGIU DE INSTRUIRE


PROCES-VERBAL nr.din ..
de eliberare a taloanelor pentru vize anuale pentru ocupaia de......................................:

Nr. crt.

Numele i
prenumele

CNP

Numrul
autorizaiei

Talon nr.
Tip instalaie

Clas

Grup

(serie,
hologram)

ORGANIZATOR STAGIU DE INSTRUIRE


(Numele i prenumele, semntura i tampila)

92

OBS