Sunteți pe pagina 1din 2

SC ASISCO TEHNIC SRL str. Pietrele Doamnei nr.

25, cod postal 060317, sector 6, Bucuresti telefon: 031 1043756 mobil: 0753 012324 e-mail: office@asisco.ro http://www.asisco.ro RC : J40/15649/2007 CUI : RO 22280483 Cont IBAN: RO11FNNB005402576399RO02 Banca: Credit Europe Bank Crangasi

Data ....................... Nume, prenume legator sarcina Locul desfasurarii testarii ..... .............................................................

LUCRARE SCRISA PENTRU EXAMINARE LEGATORI SARCINA


Nr. crt. TEST GRILA NR. 1 Care este prescriptia tehnica referitoare la cerintele tehnice privind montarea, punerea in functiune, utilizarea, repararea si verificarea tehnica a macaralelor? 1 a - PT R4 2003 b - PT R1 2003 c - PT R6 2002 Atestarea legatorilor de sarcina se face de catre: 2 a - seful de santier b - responsabilul cu supravegherea macaralelor (RSVTI) c - ISCIR INSPECT IT Pentru a putea lucra ca legator de sarcina, o persoana trebuie sa aiba varsta de: 3 a - cel putin 18 ani impliniti b - cel putin 16 ani impliniti c - peste 24 de ani Documentul eliberat pentru autorizarea unei persoane sa lucreze ca legator de sarcina este: 4 a - o autorizatie de legator de sarcina b - o adeverinta de legator de sarcina c - o legitimatie de legator de sarcina Legatorul de sarcina poate sa efectueze operatiile de legare si fixare a sarcinilor: 5 a - doar pentru macarale din grupa B (macarale turn) b - doar pentru macarale din grupa A (automacarale) si B (macarale turn) c - pentru macarale din orice grupa: A, B, C, D si E
pagina 1 / 2

SC ASISCO TEHNIC SRL str. Pietrele Doamnei nr. 25, cod postal 060317, sector 6, Bucuresti telefon: 031 1043756 mobil: 0753 012324 e-mail: office@asisco.ro http://www.asisco.ro RC : J40/15649/2007 CUI : RO 22280483 Cont IBAN: RO11FNNB005402576399RO02 Banca: Credit Europe Bank Crangasi

Nr. crt.

TEST GRILA NR. 1 (continuare) Este interzis a se lucra cu macaraua turn daca vantul depaseste viteza de:

a - 25,40 m/s b - 15,60 m/s c - 7,50 m/s Incercarile dinamice ale macaralei se fac cu:

a - sarcina nominala marita cu 10% b - sarcina nominala marita cu 25% c - sarcina nominala marita cu 15% Pentru verificarea la incercarea statica, sarcina se va ridica la:

a - 100 mm de sol b - 250 mm de sol c - la orice inaltime fata de sol Care din urmatoarele elemente este o componenta de securitate a macaralei:

a - contrabrat b - cablu de sarcina c - limitator de sarcina Legatorul de sarcina este obligat sa cunoasca codul de semnalizare?

10

a - nu b - da c - doar in anumite situatii

Rezultatul examinarii:

RESPINS / ADMIS

...................................... (semnatura sef comisie de examinare)

...................................... (semnatura persoana examinata)

pagina 2 / 2