Sunteți pe pagina 1din 2

Str. George Bacaloglu nr.

22 a CIF: 29416885
410330 Oradea, Romania J05/2073/2011
Banca Transilvania Oradea RO26BTRL00501202A46239XX
Data .......................

Nume, prenume macaragiu .....

Locul desfasurarii testarii .............................................................

LUCRARE SCRISA PENTRU EXAMINARE MACARAGII
Nr. crt. TEST GRILA NR. 1
1 Care este prescriptia tehnica referitoare la cerintele tehnice privind montarea, punerea in
functiune, utilizarea, repararea si verificarea tehnica a macaralelor?
a - PT R1 2010
b - PT R1 2003
c - PT R3 2004
2 Reautorizarea macaragiilor pentru manevrarea macaralelor se face de catre:
a - seful de santier
b - responsabilul cu supravegherea macaralelor
c - ISCIR INSPECT IT
3 In ce cazuri este obligatorie efectuarea unei ridicari de proba?
a - in cazul unor sarcini care depasesc sarcina maxima admisibila
b - in cazul unor sarcini care depasesc 50% din sarcina admisa
c - in cazul ridicarii sarcinii maxime admise
4 Operatorul macaralei (macaragiul) este obligat sa se prezinte la control medical:
a - din doi in doi ani
b - anual
c - la fiecare cinci ani
5 Registrul de evidenta a supravegherii macaralei se completeaza:

a - saptamanal
b - zilnic
c - doar cand se constata defectiuniNr. crt. TEST GRILA NR. 1 (continuare)
6 Care semnal reprezinda comanda de OPRESTE in codul de semnalizare?


a) b) c)
7 Care din urmatoarele elemente este o componenta de securitate a macaralei:

a cablu de sarcina
b - anemometru
c - limitator de sarcina
8 In ce caz este permisa ridicarea unei persoane in cirligul macaralei ?

a - in cazul ridicarii persoanei intr-o nacela
b - in cazul asigurarii persoanei cu o centura de siguranta
c - in nici un caz
9 Cind decupleaza un limitator de moment?

a - la depasirea sarcinei maxime a macaralei
b - la depasirea sarcinei admise pentru raza respectiva
c - la atingerea momentului in care cirligul ajunge in virful bratului
10 Care carlig de sarcina poate fi utilizat in conditii de securitate?a) b) c)
Rezultatul examinarii: RESPINS / ADMIS
...................................... ......................................
(semnatura sef comisie de examinare) (semnatura persoana examinata)