Sunteți pe pagina 1din 2

CENTRUL DE PREGATIRE PROFESIONALA

EVALUARE MACARAGIU GRUPA E

Nume ______________________ Prenume___________________ Data_____________________ CHESTIONAR EVALUARE NR. 4 MACARAGIU GRUPA E COMANDA SOL 1) Deschiderea, la macaralele rulante este: a. Distanta dintre extremitatile macaralei; b. Distanta dintre axele rotilor macaralei; c. Distanta dintre axele caii de rulare a macaralei. 2) Este interzisa comanda prin butoane cu autoreinere pentru acionarea :

a. ntreruptorului de avarie; b. Iluminatului de siguranta;


c. Mecanismelor de ridicare, deplasare, rotire sau basculare ; 3) Pozitia ochiului de prindere a papucului prezentat in imaginea de mai jos trebuie sa fie: a. Pe directia ramurii active a cablului; b. Pe directia ramurii pasive a cablului; c. Orcare din directii, deoarece nu afecteaza sigursnta prinderii. 4) Verificarea de catre macaragiu a aspectului i fi !rii capetelor cablului de trac"iune se face: a. Zilnic la ncepu ul !iec"#ui $c%i&'; '. Cel pu(in ) *a " la *)u" $"p "&+ni, c. Ve#i!ica#ea nu ) !ace &aca#a-iul . #) Distan"a de siguranta minim!, m!surat! $n plan orizontal, ce trebuie respectat! $n cazul deplas!rii sarcinilor este de: a. Cel puin !! mm; b. Cel puin !!! mm; c. Cel puin "!! mm. %) Pentru a nu se permite mane&rarea de c!tre personal neinstruit, pre&!zute cu: a. Personal de paz#; b. $u este necesar sa se ia nici o m#sura de restricionare; c. C%eie de contact sau un alt dispozitiv de blocare a accesului. ') (acaralele pi&otante cu comanda de la sol pot fi mane&rate de: a. &acaragii care posed# autorizaie de macaragiu grupa '; b. &acaragii care posed# autorizaie de macaragiu grupa C ; c. &acaragii care posed# autorizaie de macaragiu grupa (. )) *and se ridica sarcini de lungimi mari acestea se &or lega: a. )n cel puin * puncte; b. )n cel mult * puncte; c. )n trei puncte. +) *are este semnificatia, in codul de semnalizare, a semnului de mai jos, a. Opre+te brusc,; b. -oloseste mecanismul principal; c. Opre+te. macaralele cu comand! de la sol trebuie s! fie

1-) .a ce inaltime se trece sarcina peste o cladire locuita , a. .a cel puin /!! mm peste partea cea mai inalta a cladiri;

CENTRUL DE PREGATIRE PROFESIONALA

EVALUARE MACARAGIU GRUPA E

b. 0recerea sarcinii peste o cladire nu se poate executa deoarece este interzisa; c. .a cel puin "!! mm peste partea cea mai inalta a cladiri. 11) (acaragii autoriza"i pentru grupa /0/ pot mane&ra urm!toarele tipuri de instala"ii de ridicat: a. 0oate tipurile de macarale care au comand# de la sol prin unde radio sau infrarosu ; b. 0oate tipurile de macarale care au comand# de la sol prin cutie de comand# ; c. 'mbele variant prezentate mai sus. 11) 2rborii sunt: a. Organe de ma+ini care susin alte piese in mi+care de rotaie si de oscilaie sau in repaus; b. Portiuni din axe care vin in contact cu lagarele; c. Organe de ma+ini ce se rotesc 1n 2urul axei lor geometrice +i transmit momente de r#sucire, respectiv puteri. 13) *are din urm!toarele mane&re sunt interzise: a. 0ransportarea sarcinilor ridicate la mai mult de m de la sol; b. Deplasarea macaralelor cu lanurile , cablurile sau c3rligele t3r3te pe sol; c. 0ransportarea sarcinilor ridicate la mai mult de * m de la sol. 14) Pr ntre re!"#n!a$ % t&' %e ma(ara) u%u *na nte +e *n(e"erea %u(ru%u !e numara ! ,

a. 4# verifice existena lubrifianilor 1n locurile de ungere ;


b. 4# verifice autorizatiile legatorilor de sarcina; c. 4# ceara o dispozitie scrisa pentru executarea fiecarei ridicari. 1#) *e m!suri se iau dac! macaraua prezint! defecte care afecteaza siguranta in functionare, a. 4e anun# conduc#torul locului de munc# +i se lucreaz# 1n continuare; b. 4e opre+te instalaia +i se anun# conduc#torul locului de munc#; c. 4e consemneaz# 1n registrul de supraveg%ere, iar la terminarea lucrului se anun# ec%ipa de 1ntreinere. 1%) Printre sarcinile principale ale macaragiului $n timpul lucrului se num!r! si: a. 4a se deplaseze cu macaraua numai pe directia 5inainte6 ;

b. 4# urm#reasc# s# nu cad# cablul de pe rol# sau de pe tambur;


c. 4# transporte sarcina ridicata la cel mult 7!! mm de la sol. 1') 2nularea func"ionarii limitatoarelor de sarcina este permisa: a. Daca acest lucru nu pune in pericol viata personalului; b. $u este permisa in nici o situate; c. Daca se obine acordul conduc#torului locului de munca. 1)) .a frana din imagine forta de franare este data de catre elementul notat cu : a. $umarul " ; b. $umarul !; c. $umarul *.

-iecare raspuns corect are valoarea de !," puncte. Puncta2 minim 6 !6 Punct din oficiu 6 6 (xaminator__________________ Puncta2 acumulat _________, calificativ ____________