Sunteți pe pagina 1din 3

2 TEST EXAMEN CALIFICARE MASINIST LA MASINI MOBILE PENTRU TRANSPORTURI INTERIOARE (STIVUITORIST)

1.Placa de identi ica!e de "e #a#i$l #ti%$it&!$l$i t!e'$ie #a c$"!inda( a. seria de fabricatie si anul de fabricatie . b. numarul de roti c. denumirea producatorului d. capacitatea nominala e. culoarea f. inaltimea de ridicare 2. P&)itia $!cil&! ata de a*a #ti%$it&!$l$i cand #e l$c!ea)a c$ el e#te( a. la distanta de 50 cm una de alta b. in functie de necesitati c. intotdeauna simetrica +. Ce "a!a,et!ii $ncti&nali ai #ti%$it&!$l$i #e ,&di ica daca #e $tili)ea)a $n ec-i"a,ent "&!t#a!cina di e!it de cel "!e%a)$t in ca!tea te-nica. a. capacitatea de ridicare b. stabilitatea c. viteza de deplasare /. Ce in l$enta a!e 0!e$tatea 'ate!iei la $n elect!&#ti%$it&!. a. asupra autonomiei de lucru a utilajului b. asupra stabilitatii stivuitorului c. asupra sarcinii maxime ce o poate ridica 1. M&t&#ti%$it&!$l "&ate $ncti&na in inca"e!i inc-i#e n$,ai daca( a. cu acordul sefului de echipa b. numai daca motorul are EURO 1 c. camera respective are ventilatie 2. Ce c&nditii t!e'$ie #a inde"linea#ca & "e!#&ana "ent!$ a "$tea i a$t&!i)ata ca #ti%$it&!i#t. a. sa aiba minim 18 ani b. sa aiba cel putin o calificare c. sa fie apt medical d. sa fie instruit in acest sens e. sa aiba infirmitati corporale 3. Sa!cinile #ti%$it&!i#t$l$i inainte de ince"e!ea l$c!$l$i c$ #ti%$it&!$l #$nt( a. sa nu manevreze stivuitorul in stare de oboseala sau sub influenta alcoolului b. sa controleze starea tehnica a stivuitorului si functionarea componentelor de securitate c. daca constata un defect pe care nu l poate remedia sin!ur" nu va pune utilajul in functiune si va chema echipa de interventii autorizati #$%#R 4. Sti%$it&!i#t$l a!e &'li0atia #a e ect$e)e %i)ita ,edicala la inte!%al de( a. & ani b. anual c. numai cand este bolnav 5. C&ntactele #i #i0$!antele la $n #ti%$it&! a$ d!e"t #c&"( a. realizeaza le!aturile electrice din instalatie 'a stivuitorului( b. asi!ura buna functionare a instalatiei respective" in limita stabilita a parametrilor de lucru c. realizeaza comenzile electrice ale stivuitorului 16. O'li0atiile #ti%$it&!i#t$l$i la # a!#it$l "!&0!a,$l$i #$nt( a. sa descarce sarcina de pe furci b. sa deplaseze stivuitorul la locul stabilit pentru parcare si sa puna toate dispozitivele de comanda pe pozitia zero c. sa coboare furcile pe sol si sa scoata cheia din contact

2 11. Un li,itat&! de #a!cina "&ate i7 a. conducta de joasa presiune b. opritorul mecanismului de ridicare c. supapa de si!uranta din distribuitor 12. Ri#c$!ile la ca!e e#te #$"$# #ti%$it&!i#t$l #$nt( a. riscuri datorate rasturnarii b. riscuri datorate caderii obiectelor c. riscuri datorate mijloacelor de acces d. riscuri de incendiu 1+. Ci!c$latia #ti%$it&a!el&! e#te inte!)i#a( a. pe lan!a utilaje si instalatii" stive de materiale" la o distanta mai mica de 0"5 m b. in locuri a!lomerate si treceri in!uste unde nu se asi!ura !abarite de trecere corespunzatoare c. pe drumuri neintretinute si insuficient luminate 1/. Ca!e #$nt c&n#ecintele $nei $)$!i ne$ni &!,e a ca$ci$c$!il&! #i a $nei "!e#i$ni ne$ni &!,e in "ne$!i. a. nu se poate transporta sarcina nominala b. exista pericolul de a suspenda utilajul c. se micsoreaza stabilitatea utilajului 11. T!ece!ea la ni%el "e#te & cale e!ata c$ #ti%$it&!$l #e ace( a. oblic fata de calea ferata b. perpendicular pe calea ferata c. nu conteaza pozitia 12. Un lant c$ ecli#e #i '&lt$!i (lant 8alle) #e #c&ate din $ncti$ne cand( a. eclisele prezinta indoiri" lovituri sau fisuri b. s a rupt una dintre eclise c. bolturile si au micsorat diametrul cu )0 * 13. T!an#"&!t$l #$'#tantel&! t&*ice9 ca$#tice9 e*"l&)i%e9 etc. c$ #ti%$it&!$l9 #e %a e ect$a( a. numai cu acordul sefului ierarhic b. numai in locuri special amenajate c. numai daca acestea sunt ambalate conform instructiunilor de ambalare si transport specifice" pe care stivuitoristii sunt obli!ati sa le cunoasca si sa le respecte 14. Sti%$it&!$l #e &"!e#te din $ncti&na!e cand( a. furcile prezinta deformatii mari b. una din furci este fisurata c. nu functioneaza frana de serviciu 15. :e"la#a!ea #ti%$it&!$l$i c$ #a!cina !idicata la ,ai ,$lt de +66 ,, de la #&l e#te "e!,i#a( a. pentru deplasarea peste calea ferata b. pentru operatia de stivuire si numai in fata stivei c. pe caile de acces din incintele inchise 26. La ce #$"!a#a!cina #e %a ace ince!ca!ea #tatica la a$t&!i)a!ea $ncti&na!ii $n$i #ti%$it&!. a. cu )0* mai mare decat sarcina nominala b. cu &5* mai mare decat sarcina nominala"ridicata la 100mm de sol" timp de 10 minute si numai daca verificarile si incercarile anterioare au corespuns c. cu 15* mai mare decat sarcina nominala" utilizand !reutati suplimentare

&

8RILA TEST STIVUITORISTI

1. 2. +. /. 1. 2. 3. 4. 5. 16. 11. 12. 1+. 1/. 11. 12. 13. 14. 15. 26.

a9 c9 d9 c a9 ' ' c a9 c9 d a9 '9 c a ' a9 '9 c c a9 '9 c9 d a9 '9 c c a a9 '9 c c a9 '9 c ' '

S-ar putea să vă placă și