Sunteți pe pagina 1din 4

Lucrare scrisă, cod F 006, ed. 2, rev.

1
LOCUL DE DESFĂŞURARE AL EXAMINĂRII pag. 1/3
FIRMA: …………………………………………….. EXAMINATOR
………………………………………………………. ing. ……..

ADRESA: ……………………………………………
DATA: ………………………………………………. ADMIS/RESPINS
ORA ÎNCEPERII LUCRĂRII: .............. SEMNĂTURA:
ORA FINALIZĂRII LUCRĂRII: ...........
NUME, PRENUME: ...................................................
SEMNĂTURA .............................................................

LUCRARE SCRISĂ PENTRU EXAMINARE ÎN VEDEREA


AUTORIZĂRII CA STIVUITORIST (TEST NR. 7)

1. Manevrarea stivuitoarelor poate fi făcută de către persoanele:


a) - posesoare a permisului de conducere cat. B;
b) - autorizate conform P.T. ISCIR CR8-2009;
c) - califícate ca mecanici de utilaje.

2. Componenţa mecanismului de ridicare este următoarea:


a) - montant mobil;
b) - montant fix;
c) - montant fix, unul sau mai mulţi montanţi mobili, placă portechipament de ridicare, cilindru
hidraulic de ridicare şi lanţuri de ridicare.

3. Care este prescripţia tehnică ce se aplică la utilizarea şi verificarea tehnică a stivuitoarelor


autopropulsate?:
a) - P.T. CR8-2009;
b) - P.T. R3-2003;
c) - P.T. R1-2010.

4. Limitatorul de sarcină este componenta de securitate destinată să oprească automat la


depăşirea sarcinii nominale:
a) - mecanismul de propulsie;
b) - mecanismul de basculare a catargului;
c) - mecanismul de ridicare şi să permită coborârea sarcinii.

5. Opritoarele sunt componente de securitate ce au rolul:


a) - de a împiedica ridicarea suprasarcinii;
b) - oprirea mecanismului de propulsie al stivuitorului;
c) - limitarea depăşirii mişcării echipamentului de lucru peste limitele admise.

6. Care din componentele de mai jos sunt componente de securitate la stivuitoare:


a) - limitatorul de sarcină;
b) - motorul de acţionare;
c) - dispozitive de evitare şi blocare a mersului oblic.

7. Limitatorul de viteză este o componentă de securitate care echipează:


a) - stivuitoarele autopropulsate electric;
b) - motostivuitoarele;
c) - translatoarele stivuitoare.

8. În cazul nefuncţionării limitatorului de sarcină este permisă utilizarea stivuitoarelor:


a) - da, dacă nu este periclitată stabilitatea;
b) - da, daca primeşte dispoziţie de la şeful ierahic superior;
c) - nu, în nici un caz.
=TEST NR. 7=
pag. 2/3
NUME ŞI PRENUME: ......................................... EXAMINATOR
SEMNĂTURA ........................................................ ing. ………

9. Care din următoarele componente acţionează la spargerea unui furtun:


a) - dispozitive de reţinere a fluidului din cilindrii;
b) - tampoane, opritori;
c) - limitatoarele de sfârşit de cursă.

10. Stivuitoristul are obligaţia să nu circule:


a) - prin locuri unde sunt asigurate gabarite de liberă trecere;
b) - la o distanţă mai mică de 0,5 m de utilaje sau stive de materiale;
c) - pe drumuri întreţinute şi suficient luminate.

11. La terminarea lucrului stivuitoristul are ca sarcină:


a) - să lase sarcina pe furci;
b) - să lase dispozitivele de comandă în poziţia “0”;
c) - să ridice furcile sus.

12. Stivuitoriştii vor consemna în registrul de evidenţă a supravegherii observaţiile avute asupra
stivuitorului în următoarele situaţii:
a) - în timpul transportului de mărfuri periculoase;
b) - la preluarea stivuitorului, la încetarea lucrului, în timpul lucrului dacă este cazul;
c) - în cazul reparaţiei stivuitorului.

13. Cu ce suprasarcină se verifică funcţionarea limitatorului de sarcină la stivuitoare?:


a) - cu o suprasarcină cu 10% mai mare decât sarcina nominală;
b) - cu o suprasarcină cu 20% mai mare decât sarcina nominală;
c) - cu o suprasarcină cu 25% mai mare decât sarcina nominală.

14. Stivuitoarele pot circula cu viteza:


a) - maximă constructivă;
b) - 10 km/h;
c) - redusă până la limita evitării producerii oricăror accidente sau avarii.

15. Stivuitoarele pot fi utilizate în condiţii de siguranţă pentru ridicarea unor sarcini mai mari decât
sarcina maximă?:
a) - da, în cazul când nu funcţionează limitatorul de sarcină;
b) - nu;
c) - da, cu condiţia ca să fie dirijat de un cadru tehnic.

16. Care din următoarele lucrări efectuate la stivuitoare nu se pot face de către agenţii economici
autorizaţi ISCIR pentru Montare şi Reparare stivuitoare?:
a) - întreţinerea;
b) - revizia periodică;
c) - repararea.

17. Întreţinerea şi revizia stivuitoarelor trebuie făcută:


a) - periodic, conform instrucţiunilor de întreţinere şi revizie din cartea instalaţiei;
b) - anual;
c) - în funcţie de disponobilităţile societăţii care le deţine.

18. Cel care acordă primul ajutor, prin măsurile pe care le ia, trebuie să reuşească să evite:
a) - înrăutăţirea stării accidentatului;
b) - intervenţia personalului medical;
c) - fumatul.
=TEST NR. 7=
pag. 3/3
NUME ŞI PRENUME: ......................................... EXAMINATOR
SEMNĂTURA ........................................................ ing. ………..

19. Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă constă în:


a) - instruirea salariaţilor pentru aplicarea normelor specifice de protecţia a muncii la stivuitoare;
b) - instruirea salariaţilor prin elaborarea documentelor specifice instructajului PSI la locul de
muncă, desfăşurarea instructajului şi asigurarea certificării acestuia, precum şi afişarea
schemelor de intervenţie sau a instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor;
c) - instruirea salariaţilor pentru aplicarea măsurilor de prim ajutor în caz de accident.

20. Un lanţ cu eclise şi bolţuri se scoate din funcţiune dacă:


a) - uzura ecliselor este până la 10% mai mic decât dimensiunea iniţială;
b) - eclisele prezintă îndoituri, lovituri sau fisuri;
c) - uzura bolţurilor este cu până la 8% mai mic decât diametrul iniţial.

NOTĂ: - timp alocat= 1 oră;


- 1 sau 2 variante de răspuns corect;
- nota minimă= 6 (şase)  12 răspunsuri corecte (1 întrebare= 0,5 p).
RĂSPUNSURI
= (TEST STIVUITORIST NR. 7) =

1=b 11= b

2=c 12= b

3=c 13= a

4=c 14= c

5=c 15= b

6=a 16= a,b

7=c 17=a

8=c 18= a

9=a 19= b

10 = b 20= b.