Sunteți pe pagina 1din 3

TEST EXAMEN CALIFICARE MASINIST LA MASINI MOBILE PENTRU TRANSPORTURI INTERIOARE (STIVUITORIST) 1

1. Supapa de sigura !a a i s!a"a!iei #idrau"i$e are r%"u" de a. a regla viteza de coborare in limite prescrise b. a mentine presiunea uleiului la o valoare constanta de aproximativ 80-85 bari c. limitator de sarcina si protejare la suprasarcina &.U "a ! $u '%"!uri si e$"ise se i "%$uies!e $a d( a. una dintre eclise este rupta sau deformata b. bolturile si-au micsorat diametrul cu 30% c. lantul este gresat cu vaselina ). S!i*ui!%ru" !re'uie sa +ie $% dus $u ,e$a is,u" de ridi$are a+"a! "a ,a-i,u, u,ai( a. cand se ridica sau se pozitioneaza incarcatura la diferite inaltimi b. cand in preajma stivuitorului exista grupuri de personae,aglomeratie si trebuiesc ferite ..C% dusu" pe ra,pe sau pe dru,uri $u % pa !a es!e per,is a!u $i $a d( a. panta are inclinatia mai mare de 1 % b. panta are inclinatie mai mica de 1 % c. panta are inclinatia prescisa in cartea utilajului /.U"eiu" u!i"i0a! pe !ru $%,a da #idrau"i$a !re'uie( a. sa-si pastreze toate proprietatile in intervalul de temperature -!0"#$50%# b. sa nu fie toxic si sa nu produca coroziunea ec&ipamentului c. sa-si pastreze toate proprietatile in intervalul de temperature -10%#-$!0%# 1.Pe !ru $a u s!i*ui!%r sa +u $!i% e0e !re'uie2 a. sa fie autorizat '(#') b. sa fie in buna stare de functionare c. sa fie prevazut cu cadru de protectie 3.Ma e*ra de depasire a a"!%r u!i"a4e es!e per,isa( a. oricand ,dar fara a depasi viteza de 5*m+& b. numai daca este absoluta nevoie c. numai daca conducatorul utilajului sa asigurat ca manevra nu prezinta pericol pentru circulatie 5.Cu, !re'uie sa +ie supra+a!a $ai"%r de a$$es6 a. suficient de rugoasa,curata si fara obiecte cazute,cu rampe peste rigole si pasaje de cale ferata b. cat mai dreapta si luminata intens c. cu pante minime, numai betonata si cu delimitari pe margine 7.Care di !re ur,a!%are"e e"e,e !e8 su ! e"e,e !e de se$uri!a!e a"e s!i*ui!%ru"ui6 a. diagrama de sarcina b. c&eia de contact c. frana de parcare d. maneta de directie e. limitatorul de sarcina 19.La 'a!erii"e de !ra$!i e a"e e"e$!r%s!i*ui!%are"%r si "a $e"e de p%r ire a"e ,%!%s!i*ui!%are"%r $%,p"e!area i*e"u"ui e"e$!r%"i!u"ui se +a$e( a. cu electrolit cu aceiasi densitate cu cea a bateriei b. numai cu apa distilata c. numai cu electrolit cu densitatea de 1,,!g+cm-

1 11.S!i*ui!%ru" se %pres!e di +u $!iu e $a d( a. furcile prezinta deformatii b. una din furci este fisurata c. nu functioneaza corespunzator frana de serviciu 1&.I !i,pu" ,ersu"ui $% du$a!%ru" s!i*ui!%ru"ui !re'uie( a. sa coboare din stivutor daca este grabit b. se interzice categoric urcarea si coborarea din utilaj in timpul mersului c. sa mearga pe langa stivuitor ,manevrand de la sol utilajul 1).Pe !ru 'u a +u $!i% are a +ra ei de pi$i%r8 $ursa "i'era a peda"ei de $%,a da !re'uie reg"a!a "a *a"%area de( a. 5 cm b. !0 mm c. 10-15 mm 1..Veri+i$area *i0ua"a a sis!e,u"ui de ridi$are se +a$e de $a!re( a. conducatorul stivuitorului la inceperea lucrului b. numai de catre personal autorizat in cadrul operatiunilor de intretinere si revizie c. de catre seful de ec&ipa la predarea stivuitorului 1/.I ai !e de a i !ra i !r:u *ag% !re'uie sa *eri+i$a!i2 a. daca aveti autorizatie de a intra in vagon b. sa verificati ca podeaua vagonului sustine greutatea totala a stivuitorului c. daca vagonul de tren a fost corespunzator ancorat 11.U $a'"u de !ra$!iu e se i "%$uies!e $a d2 a. un toron este rupt sau deformat b. numarul de sarme rupte este mai mic decat numarul indicat in ./ )1! c. sarmele din stratul exterior se rup la intervale regulate pe toata lungimea cablului 13. C%,a da a,'reia4u"ui "a ,a4%ri!a!ea ,%!%s!i*ui!%are"%r es!e( a. prin pedala plasata in dreapta tabloului de bord b. prin pedala plasata in stinga tabloului de bord c. prin pedala plasata intre pedala de acceleratie si cea de frina 18. Care es!e r%"u" "i,i!a!%ru"ui de sar$i a 2 a. sa intrerupa actionarea mecanismului de ridicare in momentul ridicarii unei sarcini mai mare cu peste 10% din sarcina nominala b. sa intrerupa actionarea mecanismului de ridicare in momentul ridicarii unei sarcini aderente la sol c.sa intrerupa actionarea mecanismului de ridicare in momentul ridicarii unei sarcini mai mare cu 50% din sarcina nominala 17. Tra sp%r!u" pers%a e"%r $u s!i*ui!%ru" es!e ad,is( a. pe scarile laterale sau in cabina stivuitorului b. pe furci, palete goale sau incarcate c. se interzice categoric transportul persoanelor cu stivuitorul care nu are un dispozitiv special amenajat in acest scop &9. ;i $e $au0a ridi$area si $%'%rirea sar$i i"%r se +a$e prea i $e!( a. pompa &idraulica defecta, lipsa ulei &idraulic b. sertarul distribuitorului uzat c. neetanseitati la conducte si racorduri &idraulice

<RILA TEST STIVUITORISTI

1. &. ). .. /. 1. 3. 5. 7. 19. 11. 1&. 1). 1.. 1/. 11. 13. 15. 17. &9.

$ a8' a $ ' a8'8$ $ a a8'8e ' a8'8$ ' $ a a8'8$ a8$ ' a $ a