Sunteți pe pagina 1din 4

.

Societatea:.. Adresa. . Data. Ora inceperii... Ora incheierii..

Examinator Semnatura. Stampila Examinat Semnatura..

TEST EXAMEN CAL ! CA"E MAS N ST LA MAS N MO# LE $ENT"% T"ANS$O"T%" NTE" OA"E &ST '% TO" ST(
). Supapa de si*uranta a instalatiei hidraulice are rolul de a. a re*la +ite,a de co-orare in limite prescrise -. a mentine presiunea uleiului la o +aloare constanta de aproximati+ ./0.1 -ari c. limitator de sarcina si prote2are la suprasarcina 3.%n lant cu -olturi si eclise se inlocuieste cand: a. una dintre eclise este rupta sau de4ormata -. -olturile si0au micsorat diametrul cu 5/6 c. lantul este *resat cu +aselina 5. Sti+uitorul tre-uie sa 4ie condus cu mecanismul de ridicare a4lat la maximum numai: a. cand se ridica sau se po,itionea,a incarcatura la di4erite inaltimi -. cand in prea2ma sti+uitorului exista *rupuri de personae7 a*lomeratie si tre-uie 4errite 8.Condusul pe rampe sau pe drumuri cu o panta este permis atunci cand: a. panta are inclinatia mai mare de )96 -. panta are inclinatie mai mica de )96 c. panta are inclinatia prescisa in cartea utila2ului 1.%leiul utili,at pentru comanda hidraulica tre-uie: a. sa0si pastre,e toate proprietatile in inter+alul de temperature 08/:C;1/<C -. sa nu 4ie toxic si sa nu produca coro,iunea echipamentului c. sa0si pastre,e toate proprietatile in inter+alul de temperature 0)/<C0;8/<C 9.$entru ca un sti+uitor sa 4unctione,e tre-uie= a. sa 4ie autori,at SC " -. sa 4ie in -una stare de 4unctionare c. sa 4ie pre+a,ut cu cadru de protectie

>.Mane+ra de depasire a altor utila2e este permisa: a. oricand7 dar 4ara a depasi +ite,a de 1?m@h -. numai daca este a-soluta ne+oie c. numai daca conducatorul utila2ului s0a asi*urat ca mane+ra nu pre,inta pericol pentru circulatie ..Cum tre-uie sa 4ie supra4ata cailor de accesA a. su4icient de ru*oasa7 curata si 4ara o-iecte ca,ute7 cu rampe peste ri*ole si pasa2e de cale 4erata -. cat mai dreapta si luminata intens c. cu pante minime7 numai -etonata si cu delimitari pe mar*ine B.Care dintre urmatoarele elemente7 sunt elemente de securitate ale sti+uitoruluiA a. dia*rama de sarcina -. cheia de contact c. 4rana de parcare d. maneta de directie e. limitatorul de sarcina )/.La -ateriile de tractine ale electrosti+uitoarelor si la cele de pornire ale motosti+uitoarelor completarea ni+elului electrolitului se 4ace: a. cu electrolit cu aceiasi densitate cu cea a -ateriei -. numai cu apa distilata c. numai cu electrolit cu densitatea de )738*@cmC )).Sti+uitorul se opreste din 4unctiune cand: a. 4urcile pre,inta de4ormatii -. una din 4urci este 4isurata c. nu 4unctionea,a corespun,ator 4rana de ser+iciu )3. n timpul mersului conducatorul sti+uitorului tre-uie: a. sa co-oare din sti+utor daca este *ra-it -. se inter,ice cate*oric urcarea si co-orarea din utila2 in timpul mersului c. sa mear*a pe lan*a sti+uitor7 mane+rand de la sol utila2ul )5.$entru -una 4unctionare a 4ranei de picior7 cursa li-era a pedalei de comanda tre-uie re*lata la +aloarea de: a. 1 cm -. 8/ mm c. )/0)1 mm )8.'eri4icarea +i,uala a sistemului de ridicare se 4ace de catre: a. conducatorul sti+uitorului la inceperea lucrului -. numai de catre personal autori,at in cadrul operatiunilor de intretinere si re+i,ie c. de catre se4ul de echipa la predarea sti+uitorului

)1. nainte de a intra intr0un +a*on tre-uie sa +eri4icati= a. daca a+eti autori,atie de a intra in +a*on -. sa +eri4icati ca podeaua +a*onului sustine *reutatea totala a sti+uitorului c. daca +a*onul de tren a 4ost corespun,ator ancorat )9.%n ca-lu de tractiune se inlocuieste cand= a. un toron este rupt sau de4ormat -. numarul de sarme rupte este mai mic decat numarul indicat in $T ")8 c. sarmele din stratul exterior se rup la inter+ale re*ulate pe toata lun*imea ca-lului )>. Comanda am-reia2ului la ma2oritatea motosti+uitoarelor este: a. prin pedala plasata in dreapta ta-loului de -ord -. prin pedala plasata in stin*a ta-loului de -ord c. prin pedala plasata intre pedala de acceleratie si cea de 4rina

).. Care este rolul limitatorului de sarcina =


a. sa intrerupa actionarea mecanismului de ridicare in momentul ridicarii unei sarcini mai mare cu peste )/6 din sarcina nominala -. sa intrerupa actionarea mecanismului de ridicare in momentul ridicarii unei sarcini aderente la sol c.sa intrerupa actionarea mecanismului de ridicare in momentul ridicarii unei sarcini mai mare cu 1/6 din sarcina nominala )B. Transportul persoanelor cu sti+uitorul este admis: a. pe scarile laterale sau in ca-ina sti+uitorului -. pe 4urci7 palete *oale sau incarcate c. se inter,ice cate*oric transportul persoanelor cu sti+uitorul care nu are un dispo,iti+ special amena2at in acest scop 3/. Din ce cau,a ridicarea si co-orirea sarcinilor se 4ace prea incet: a. pompa hidraulica de4ecta7 lipsa ulei hidraulic -. sertarul distri-uitorului u,at c. neetanseitati la conducte si racorduri hidraulice

D" LA TEST ST '% TO" ST

). 3. 5. 8. 1. 9. >. .. B. )/. )). )3. )5. )8. )1. )9. )>. ).. )B. 3/.

c a7a c a7-7c c a a7-7e a7-7c c a a7-7c a7c a c a

S-ar putea să vă placă și