Sunteți pe pagina 1din 3

LUCRARE SCRISA PENTRU EXAMINARE STIVUITORISTI

Nr. crt. 1 TEST GRILA NR. 1 Care este prescriptia tehnica referitoare la cerintele tehnice privind montarea, punerea in functiune, utilizarea, repararea si verificarea tehnica a stivuitoarelor? a - PT R3 2003 b - PT R 2003 c - PT R! 2002 "utorizarea candidatilor pentru manevrarea stivuitoarelor se face de catre# a - seful de santier b - responsabilul cu suprave$herea stivuitoarelor c - %&C%R %'&P(CT %T Pentru a putea urma cursurile si a obtine autorizatia de stivuitorist, candidatul trebuie sa aiba varsta de# a - cel putin ) ani impliniti b - cel putin ! ani impliniti c - peste 2* de ani &tivuitoristul este obli$at sa se prezinte la control medical# a - din doi in doi ani b - anual c - la fiecare cinci ani +erificarea cunostintelor profesionale si a deprinderilor practice ale stivuitoristului se va face de catre o comisie# a - anual b - la fiecare ! luni c - din doi in doi ani Re$istrul de evidenta a suprave$herii stivuitorului trebuie sa fie completat de catre stivuitorist# a - zilnic, la preluarea si predarea stivuitorului b - doar cand observa defectiuni ma,ore ale utila,ului c - la sfarsitul fiecarei luni de lucru -a terminarea lucrului, stivuitoristul este obli$at# a - sa ridice furcile in pozitia ma.ima superioara pe catar$ b - sa coboare furcile pe sol c - sa coboare furcile pana la 00 mm deasupra solului -a transportarea unei sarcini cu a,utorul stivuitorului, catar$ul trebuie pozitionat in felul urmator# a - inclinat spre fata b - inclinat spre spate c - inclinat in orice pozitie &tivuitoristul poate sa transporte persoane pe furcile stivuitorului? a - nu, este strict interzis acest lucru b - da c - numai pe distante scurte &tivuitoristul poate parasi utila,ul cand acesta are sarcina ridicata? a - doar in anumite situatii b - da, avand insa obli$atia sa verifice in prealabil ca sarcina este bine asi$urata c - nu

10

LUCRARE SCRISA PENTRU EXAMINARE STIVUITORISTI

NR. CRT. 1

TEST GRILA NR. 2 C r! "#$tr! %t#&'#t( r! %! "!)* %! + #$ %#,'r $t -

. C r! "#$tr! %t#&'#t( r! !%t! ) rc t c(r!ct-

. c C! %t#&'#t(r !%t! %')r #$c rc t- /% rc#$ $(0#$ * 2000100 2, * 600 003

. C r! "#$tr! 'r0 t(r## %t#&'#t(r#%t# 't#*#+! + c(r!ct r 0) -

. C r! %t#&'#t(r#%t %! #$"r! )t #$ %#,'r $t %)r! r 0) -

. C r! %t#&'#t(r#%t %! "!)* %! + #$ %#,'r $t -

. C r! "#$tr! 'r0 t(r## %t#&'#t(r#%t# %! )r()#! c(r!ct "! %t#& -

. c I$ c r! "#$tr! #0 ,#$# % rc#$ !%t! tr $%)(rt t #$ %#,'r $t c' %t#&'#t(r'*-

. C r! % rc#$ !%t! tr $%)(rt t #$ 0(" c(r!ct-

10

. c P!$tr' ()!r r! c r'# 't#* 4 !%t! $!c!% r 't(r#+ t# "! %t#&'#t(r#%t-

S-ar putea să vă placă și