Sunteți pe pagina 1din 3

.

Societatea:.. Adresa. . Data. Ora inceperii... Ora incheierii..

Examinator Semnatura. Stampila Examinat Semnatura..

TEST EXAMEN CAL ! CA"E MAS N ST LA MAS N MO# LE $ENT"% T"ANS$O"T%" NTE" OA"E &ST '% TO" ST(

). a. .. c.

n ca* de ur+enta sti,uitorul poate -i parasit daca: Se lasa sarcina ridicata si se tra+e -rana de mana Se lasa sarcina pe sol/ se tra+e -rana de mana si se scoate cheia din contact Se intrerupe contactul si se tra+e -rana de mana

0. Supapa de si+uranta a instalatiei hidraulice la un sti,uitor are rolul de: a. A re+la ,ite*a de co.orare in limitele prescrise .. A mentine presiunea uleiului la o ,aloare constanta de aproximati, 12314 .ari c. Limitator de sarcina si prote5area la supraincarcari 6. Contactele si si+urantele la un sti,uitor au drept scop: a. "eali*ea*a le+aturile electrice din instalatie &a sti,uitorului( .. Asi+ura .una -unctionare a instalatiei respecti,e/ in limita sta.ilita a parametrilor de lucru c. "eali*ea*a comen*ile electrice ale sti,uitorului 7. Ce parametrii -unctionali ai sti,uitorului se modi-ica daca se utili*ea*a un echipament port3 sarcina di-erit de cel pre,a*ut in cartea tehnica8 a. Capacitatea de ridicare .. Sta.ilitatea c. 'ite*a de deplasre 4. Care sunt consecintele unei u*uri neuni-orme a cauciucurilor si a unei presiuni neuni-orme in pneuri8 a. Nu se poate transporta sarcina nominala .. Exista pericolul de a suspenda utila5ului c. Se micsorea*a sta.ilitatea utila5ului 9. Transportul su.stantelor toxice/ caustice/ explo*i,e/ etc. cu sti,uitorul/ se ,a e-ectua: a. Numai cu acordul se-ului ierarhic .. Numai in locuri special amena5ate c. Numai daca acestea sunt am.alate con-orm instructiunilor de am.alare si transport speci-ice/ pe care sti,uitoristii sunt o.li+ati sa le cunoasca si sa le respecte

:. $lacuta de identi-icare a sti,uitorului contine in-ormatii cu pri,ire la: a. Tipul uleiului care tre.uie utili*at in instalatia hidraulica .. Seria de -a.ricatie/ anul de -a.ricatie si producatorul c. Capacitatea nominala d. naltimea de ridicare 1. Sti,uitorul se opreste din -unctionare atunci cand: a. !urcile pre*inta de-ormatii mari .. Numai una din -urci este -isurata c. Nu -unctionea*a -rana de ser,iciu ;. Deplasarea sti,uitoarelor cu sarcina ridicata la mai mult de 622 mm de la sol este permisa: a. $entru deplasarea peste calea -erata .. $entru operatia de sti,uire si numai in -ata sti,ei c. $e caile de acces din incintele inchise )2. Sarcinile sti,uitoristului inainte de inceperea lucrului sunt: a. Sa nu mane,re*e sti,uitorul in stare de o.oseala sau su. in-luenta alcoolului .. Sa controle*e starea tehnica a utila5ului si -unctionarea componentelor de securitate c. Daca constata un de-ect pe care nu3l poate remedia sin+ur/ nu ,a pune utila5ul in -unctiune si ,a chema echipa de inter,entii )). Se ,a micsora ,ite*a de deplasare si se ,or emite semnale acustice: a. La trecerea prin hala/ pe caile de acces .. La trecerea pe lan+a usi/ la cur.e/ in a+lomeratie/ la trecerea prin porti< c. La trecerea peste calea -erata. )0. La turatie mare a motorului si cu con,erti*orul hidraulic cuplat pentru mers inapoi/ motosti,uitorul nu demarea*a. O cau*a ar putea -i: a. Sistem de racire de-ectos .. $resiune sca*uta in con,erti*orul hidraulic c. Aer in instalatia hidraulica )6. Oprirea motosti,uitorului in ca* de pericol se poate -ace ast-el: a. Se opreste motorul si se -ranea*a .. Se eli.erea*a pedala de acceleratie/ se apasa rapid pedala de am.reia5 si cea de -rana/ tra+and in acelasi timp le,ierul de mana c. Se -ranea*a lent pentru a nu se rasturna sarcina de pe -urci )7. Circulatia sti,uitoarelor este inter*isa: a. $e lan+a utila5e si instalatii/ sti,e de materiale/ la o distanta mai mica de 2/4 m< .. n locuri a+lomerate si treceri in+uste unde nu se asi+ura +a.arite de trecere corespun*atoare< c. $e drumuri neintretinute si insu-icient luminate. )4. Ce masuri ,a lua sti,uitoristul in ca*ul mani-estarii tendintei de pierdere a sta.ilitatii &rotile din spate se desprind de sol(8 a. 'a ridica sarcina la o inaltime mai mare< .. 'a micsora ,ite*a de deplasare a sti,uitorului< c. 'a co.ori imediat sarcina pe sol.

)9. n ca*ul in care incarcatura impiedica ,i*i.ilatea conducatorului sti,uitorului: a. Acesta ,a mer+e cu spatele< .. 'a mer+e cu spatele numai diri5at de alta persoana< c. 'a mer+e inainte/ incercand sa *areasca o.stacolele din -ata. ):. "iscurile la care sti,uitoristul este expus sunt: a. "iscuri datorate rasturnarii< .. "iscuri datorate caderii o.iectelor< c. "iscuri datorate mi5loacelor de acces. )1. Trecerea la ni,el peste o cale -erata cu sti,uitorul se -ace: a. O.lic -ata de calea -erata< .. $erpendicular pe calea -erata< c. Nu contea*a po*itia. );. Componentele de securitate ale sti,uitorului sunt urmatoarele: a. Limitator ridicare3co.orare -urci< .. Limitator suprasarcina< c. !rana electrohidraulica. 02. Cand se transporta incarcatura in-lama.ila cu motosti,uitorul tre.uie sa se ,eri-ice daca: a. Esapamentul este montat in partea din spate si este pre,a*ut cu parascantei< .. Are mi5loace de stin+ere a incendiului< c. Este inscris pe toate partile &-ata/ spate/ lateral( =$E" COL DE !OC>.

?" LA TEST ST '% TO" ST ). 0. 6. 7. 4. 9. :. 1. ;. )2. )). )0. )6. )7. )4. )9. ):. )1. );. 02. . c . a/. c c ./c/d a/./c . a/./c . . . a/./c c . a/./c a a/./ a/./c