Sunteți pe pagina 1din 13

Instruciuni proprii pentru lucrri de montare i demontare la nlime a cofrajelor

art. 13 lit. e) din Legea nr. 319/2006; art. 15 alin. (1) punctul 3 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006; HG nr. 300/2006 privind cerinele ini e de !ecuritate "i !#n#tate pentru "antierele te p$rare !au $%ile. &irectiva nr. 92/5'/()) privind cerinele ini e de !ecuritate "i !#n#tate pe "antierele te p$rare "i $%ile.

Reguli generale *rt. 1


La lucr#rile de $ntare "i de $ntare la +n#li e a c$,ra-el$r va ,i ad i! per!$nalul e!te apt din punct de vedere edical pentru lucrul la +n#li e; are v/r!ta ini # de 10 ani; are cali,icarea c$re!pun1#t$are; e!te in!truit c$n,$r in!truciunil$r pr$prii de 223 la ace!t gen de lucr#ri.

uncit$r care.

*rt. 2 3ai"trii "i "e,ii ,$r aiil$r de lucru care e4ecut# c$,ra-e la +n#li e !unt $%ligai !# veri,ice 1ilnic ca per!$nalul uncit$r din ,$r aie !# ,ie d$tat cu ec5ipa entul de pr$tecie !peci,ic. *rt. 3 La utili1area !culel$r "i di!p$1itivel$r aci$nate ecanic "i electric6 ,i4e "i p$rta%ile6 v$r ,i re!pectate in!truciunile pr$prii de 223. 2e va ,ace in!tructa-ul !peci,ic per!$nalului uncit$r care le aci$nea1#. *rt. 7 3ai"trii "i "e,ii ,$r aiil$r de lucru !unt $%ligai !# veri,ice 1ilnic6 +nainte de +nceperea lucrului6 dac# !culele !unt +n !tare de ,unci$nare c$rect# "i dac# legarea la p# /nt 8 +n ca1ul cel$r aci$nate electric 8 e ,#cut# c$re!pun1#t$r. *rt. 5 2e inter1ice utili1area !culel$r "i di!p$1itivel$r aci$nate *rt. 6 3$ntarea "i de $ntarea c$,ra-el$r !e va e4ecuta de per!$nal uncit$r in!truit6 !u% !upraveg5erea ai!trului lucr#rii "i a "e,ului de ,$r aie. La $ntare dup# ter inare6 lucr#rile v$r ,i recepi$nate de c#tre "e,ul de "antier. La recepie v$r participa at/t ai!trul6 c/t "i "e,ul ,$r aiei de lucru ce a c$ndu! lucrarea6 "i !e va +nt$c i un pr$ce!9ver%al de recepie. *rt. ' :ilnic6 +nainte de +nceperea lucrului6 ai!trul "i "e,ii ,$r aiil$r de lucru v$r c$ntr$la !tarea c$,ra-el$r "i6 +n $d de$!e%it6 re1e #rile6 anc$r#rile6 c$ntrav/ntuirile6 + %in#rile6 p$dinele "i ele entele de pr$tecie. ;rice de,eciune c$n!tatat# va ,i urgent re ediat#6 +nainte de a !e per ite acce!ul per!$nalului uncit$r. *rt. 0 &ac# r# /ne un ti p ne,$l$!it (la c$n!trucii unde lucr#rile !e $pre!c !au !e +ntrerup pr$vi1$riu)6 c$,ra-ul tre%uie +ntreinut +n %un# !tare. ;rice de!c$ pletare6 +n !pecial a ele entel$r de pr$tecie6 tre%uie arcat# prin indicat$are averti1$are6 "i tre%uie $prit acce!ul per!$nalului uncit$r. La reluarea lucrului6 !e v$r ,ace c$ plet#rile nece!are "i $ n$u# recepie a c$,ra-ului. *rt. 9 &ep$1itarea ele entel$r c$ p$nente ale c$,ra-el$r !e va ,ace pe un teren nivelat "i c$ pact6 cu re!pectarea n$r el$r privind reali1area !ta%ilit#ii ele entel$r "i !tivel$r6 a cel$r <2= "i cu a!igurarea 1$nel$r de acce! !pre l$cul de dep$1itare. 1 ecanic !au electric ce au de,eciuni.

&ep$1itarea !e va ,ace +n l$curi unde e4i!t# c$nduct$ri electrici aerieni !u% ten!iune6 care ar putea ,i atin"i de %raul acaralei +n ti pul anipul#rii ace!t$r ele ente. *rt. 10 2pri-inirea p$pil$r "i !t/lpil$r c$,ra-el$r pe teren !e va ,ace prin inter ediul un$r ele ente plate6 de gr$!i e "i re1i!ten# !u,icient# pentru a a!igura reparti1area uni,$r # a !arcinil$r "i pre!iunil$r pe teren6 +n li ita capacit#ii l$r p$rtante. )le entele de reparti1are pe teren a !arcinil$r pe ,aa ,undaiil$r "i pereil$r v$r cuprinde d$i !t/lpi tran!ver!ali. )!te inter1i!# a"e1area !t/lpil$r pe c#r# i1i6 pietre etc. *rt. 11 :$na unde !e dep$1itea1# c$,ra-ele va ,i + pre- uit# pe $ di!tan# de 10 de la %a1a lucr#rii "i !e v$r lua #!uri de + piedicare a acce!ului +n 1$na de de $ntare "i e4ecutare6 iar dac# e ca1ul6 !e v$r e4ecuta c$pertine de pr$tecie. (#ile de acce! din interi$rul !au e4teri$rul c$n!truciei6 +n 1$na de de $ntare6 v$r ,i +nc5i!e. *rt. 13 <lat,$r ele de lucru v$r avea l#i ea nece!ar# care !# a!igure !paiu pentru circulaia per!$nalului uncit$r de cel puin 06'5 l#i e "i 160 +n#li e li%er#6 "i +n care nu !e va dep$1ita niciun ,el de aterial. *rt. 13 >n ca1ul +n care tran!p$rtul aterialel$r "i ele entel$r de c$n!trucii !e ,ace pac5eti1at +n unit#i de +nc#rc#tur#6 l#i ea plat,$r ei de lucru va ,i a!t,el di en!i$nat#6 +nc/t !# r# /n# un !paiu li%er de circulaie pentru per!$nalul uncit$r de ini u 06'5 . *rt. 17 <$dinele de lucru "i ra pele de acce! v$r avea $ !upra,a# c$ntinu#. ?$!turile +ntre pan$urile !au dulapii p$dinei nu tre%uie !# ,ie ai ari de 10 . *rt. 15 <entru circulaia +n cur%# !au +n pant#6 !e v$r ,i4a6 pe !upra,aa p$dinel$r6 "ipci + p$triva alunec#rii. *rt. 16 *"e1area p$dinei pe rea1e e va ,i a!t,el ,#cut#6 +nc/t !# ,ie e4clu!# p$!i%ilitatea alunec#rii ei. 2e inter1ice a"e1area ace!teia +n c$n!$l#. *rt. 1' <entru a preveni c#derea per!$nalului uncit$r6 a !culel$r !au a aterialel$r6 ra pele de acce! "i p$dinele de lucru ale c$,ra-el$r6 !ituate ai !u! de 1 de la nivelul !$lului !au plan"eului6 tre%uie + pre-u uite pe c$nturul e4teri$r cu parapete !$lide de pr$tecie6 alc#tuite dintr9$ in# curent# neted# (geluit# +n ca1ul utili1#rii le nului)6 $ %ar# inter ediar# $ri1$ntal# ( $ntat# la -u #tatea +n#li ii parapetului) "i $ %$rdur# de ini u 15 c +n#li e. <arapetul va tre%ui !# ,ie a!t,el c$n!truit6 +nc/t !# re1i!te la $ ,$r# $ri1$ntal# de 00 @g,6 aplicat# la -u #tatea di!tanei dintre d$u# !pri-iniri c$n!ecutive !au la $ ,$r# dina ic# de 50 @g,6 aplicat# +n acela"i punct (,#r# ca !#geata !# dep#"e!c# 3 c ). *rt. 10 >n ti pul reali1#rii ra pel$r de acce! "i a p$dinel$r de lucru "i p/n# la e4ecutarea l$r de,initiv# (incu!iv $ntarea parapetel$r)6 per!$nalul uncit$r va ,i +n1e!trat cu centuri de !iguran# legate de p#rile ,i4e ale c$n!truciei. *rt. 19 Arcarea "i c$%$r/rea la "i de la p$dinele de lucru ale c$,ra-el$r !e va reali1a nu ai prin inter ediul ra pel$r "i !c#ril$r de acce! e4ecutate c$n,$r pre!cripiil$r te5nice. *rt. 20 2e inter1ic. urcarea "i c$%$r/rea pe ele entele c$,ra-el$r; alergarea6 !#riturile "i -$cul pe plat,$r ele de lucru. 2

*rt. 21 Atila-ele pentru ridicarea aterialel$r "i plat,$r el$r de de!c#rcare nu tre%uie !# tran! it# c$,ra-el$r +nc#rc#ri !upli entare6 neprev#1ute la di en!i$narea l$r. *rt. 22 ($%$r/rea +nc#rc#turii pe p$dine !e va ,ace u"$r6 a!t,el +nc/t !# nu intervin# de!c#rc#ri dina ice. *rt. 23 )le entele c$ p$nente ale c$,ra-el$r tre%uie !# ,ie aparate de eventualele l$vituri pr$v$cate de i-l$acele de tran!p$rt +n trecere6 de aterialele tran!p$rtate6 re!pectiv de +nc#rc#turile care !e ridic#. *rt. 27 &e $ntarea c$,ra-el$r !e va ,ace nu ai pe %a1a di!p$1iiei "e,ului de punct de lucru "i nu ai dup# ce !9au luat t$ate #!urile de pr$tecie a uncii. ),ectuarea $peraiil$r de de $ntare !e va ,ace +n $rdinea inver!# a cel$r de $ntare. *rt. 25 2e inter1ice de $ntarea prin d#r/ are6 precu pr$venite din de $ntare. *rt. 26 B$ate ele entele c$ p$nente ale c$,ra-el$r !e v$r c$%$r+ pe #!ura de $nt#rii l$r prin i-$ace ecani1ate !au cu a-ut$rul ,r/ng5iil$r "i !cripeil$r. Nu e!te per i!# aruncarea de la +n#li e a ele entel$r. *rt. 2' &up# ,iecare de $ntare !e va veri,ica calitatea "i gradul de u1ur# a ele entel$r c$ p$nente ale c$,ra-el$r6 lu/ndu9!e #!uri de cur#ire (de %et$n6 $rtar6 cuie6 !c$a%e etc)6 ungere6 v$p!ire "i rec$ndii$nare a cel$r de,ecte !au cu grad ridicat de u1ur#. *rt. 20 La e4ecutarea lucr#ril$r !e inter1ice per!$nalului ag#a. *rt. 29 >n ,uncie de pr$ce!ul te5n$l$gic adaptat6 care cuprinde "i alte lucr#ri decat utili1area c$,ra-el$r6 c$nducerea "antierului va indica prin indicat$are de averti1are "i +n !cri! c$nduc#t$rului punctului de lucru6 peric$lele p$!i%ile de acidentare "i #!urile ce tre%uie luate pentru +nl#turarea l$r. *rt. 30 )4ecutarea alt$r lucr#ri6 la niveluri in,eri$are cel$r +n care !e nu ai dac# dea!upra !unt turnate ( $ntate) cel puin 2 plan"ee. *rt. 31 >n l$curile unde e4i!t# $ di!c$ntinuitate a parapetel$r de pr$tecie ai $nta6 $%ligat$riu6 %are de pr$tecie care !# a!igure c$ntinuitatea parapetel$r. *rt. 32 >n ca1ul c/nd nu !e p$t $nta +n unele l$curi parapete de pr$tecie6 e!te $%ligat$riu ca per!$nalul uncit$r !# ,ie d$tat cu centuri de !iguran#. *rt. 33 2e inter1ice ridicarea !i ultan# +n ca/rligul *rt. 37 >n ti pul tran!p$rtului la !$l6 ele entele de c$,ra- !e v$r anc$ra la *rt. 35 3 i-l$cul de tran!p$rt. acaralei a ai ult$r ele ente de c$,ra-. are de 0625 6 !e v$r $ntea1# c$,ra-ele6 e!te per i!# uncit$r !# p$arte "$ruri !au 5alate ce !9ar putea "i dep$1itarea pe p$dinele de lucru a aterialel$r

&e!,acerea c/rligului ecani! ului de ridicare !e p$ate e,ectua nu ai dup# ce !9a a!igurat !ta%ilitatea ele entului de c$,ra- !u% aciunea !arcinil$r $ri1$ntale6 prin anevrarea "uru%uril$r de calare6 anc$rare etc. *rt. 36 a <ri irea ele entel$r de c$,ra- !e va ,ace de c#tre per!$nalul uncit$r nu ai dup# $prirea c$ plet# i-l$cului de ridicat. 2e inter1ice aplecarea +n a,ara c$n!truciei pentru de!prinderea !arcinii din c/rligul acaralei.

*rt. 3' La a!a %larea ele entel$r de c$,ra- cu %ul$ane6 %$luri cu pan# !au "uru%uri6 veri,icarea c$incidenei $ri,iciil$r !e va ,ace cu d$rnuri !peciale. 2e inter1ice e,ectuarea veri,ic#rii prin intr$ducerea degetel$r +n $ri,iciile re!pective. *rt. 30 Lucrul !e c$n!ider# ter inat nu ai dup# $ntarea ele entel$r de c$,ra- +n p$1iie de,initiv#6 cu t$ate leg#turile ,#cute6 !au dup# dep$1itarea ace!t$ra. *rt. 39 2e inter1ice de $ntarea c$,ra-el$r prin traciune6 +nainte de de!,acerea leg#turil$r. *rt. 70 ;rice $di,icare adu!# ele entel$r de c$,ra-6 ,a# de n$r ele $%i"nuite de $ntare6 re!pectiv de $ntare6 va putea ,i ,#cut# cu c$ndiia !# nu genere1e accidente de unc# +n ti pul utili1#rii. *rt. 71 ($nduc#t$rul punctului de lucru va veri,ica 8 +nainte de utili1are 8 calitatea aterialului +ntre%uinat "i a p#ril$r c$ p$nente6 nu #rul de re,$l$!iri6 precu "i dac# p#rile etalice ale c$,ra-el$r !unt legate la p# /nt ( ai ale! cele care p$t a-unge !u% ten!iune +n $d accidental). *rt. 72 <eri$dic !e va veri,ica re1i!tena pri1el$r de p# /nt (!# nu dep#"ea!c# 7 $5 i). *rt. 73 <er!$nalul uncit$r care lucrea1# cu ateriale le n$a!e6 va ,i d$tat cu $c5elari de pr$tecie6 +n ca1ul prelucr#rii ace!t$r ateriale. >ndep#rtarea a"c5iil$r "i a ru egu"ului !e ,ace cu perii. *rt. 77 2e inter1ice6 la ,el ca la $ricare lucrare la +n#li e6 lucrul pe c$,ra-e6 precu "i $ntarea "i de $ntarea ace!t$ra +n ca1ul ,urtunil$r !au a v/ntului cu $ inten!itate ai are de 11 /!ec !au pe +ntuneric6 "i c/nd l$curile de lucru nu !unt ilu inate arti,icial. *rt. 75 La lucr#rile cu *rt. 76 Cal$tarea "i de1%al$tarea pac5etel$r !e v$r ,ace +n !paii deli itate. Cal$tarea cu %en1i de $el !e va ,ace cu ult# atenie6 ac$rd/ndu9!e $ gri-# de$!e%it# t#ierii %en1il$r tin/nd !ea a de !tarea de ten!iune +n care !e g#!e!c. *rt. 7' Atili1area di,eritel$r tipuri de c$,ra-e !e va ,ace cu re!pectarea in!truciunil$r de prevenire a incendiil$r. Montarea, exploatarea i demontarea cofrajelor *rt. 70 4 ateriale le n$a!e !e inter1ice ,u atul.

($ p$nentele care alc#tuie!c c$,ra-ele pentru turnarea ele entel$r de %et$n "i %et$n ar at tre%uie a!a %alte per,ect "i %ine c$n!$lidate +ntre ele. *rt. 79 ($,ra-ele indu!triali1ate v$r ,i ec5ipa entel$r !au ,i"ele de utili1are. *rt. 50 ;rice a%atere (la $ntare "i de $ntare) ,a# de prevederile pr$iectel$r6 re!pectiv ,i"el$r de utili1are6 va ,i ,acut# pe r#!punderea $rganel$r te5nice ale "antierel$r "i va tre%ui !# previn# $rice accident de unc#. *rt. 51 Lucr#rile cu c$,ra-e !peciale6 unicate6 !au cu $ te5n$l$gie c$ ple4#6 !e v$r e4ecuta pe %a1a unui pr$iect apr$%at6 cuprin1and in!truciuni de lucru "i in!truciuni de pr$tecia uncii. *rt. 52 ($,ra-ul pentru turnarea ele entel$r de %et$n6 re!pectiv din %et$n ar at6 inclu!iv !pri-inirile "i !u!inerile6 precu "i p$dinele de lucru6 !e v$r e4ecuta cu re!pectarea pre!cripiil$r te5nice6 "i dup# ca16 dup# pr$iect. *rt. 53 3$ntarea "i de $ntarea c$,ra-el$r la +n#li e tre%uie ,acut# de pe p$dine de lucru a"e1ate pe !c5ele de !u!inere prev#1ute cu parapete. *rt. 57 <entru +n#li ea de c$,rare ai are de 0 de la !$l !au de la plan"eu6 p$dinele de lucru !e v$r e4ecuta pe %a1# de detalii de e4ecuie prev#1ute +n pr$iect. *rt. 55 La $ntarea "i de $ntarea c$,ra-el$r pentru ele ente de c$n!trucii cu +n#li e are6 !e v$r a!igura p$dine de le n la ,iecare 160 6 de regul# p$dinele de lucru e4ecut/ndu9!e pe t$ate ,eele ce !e c$,rea1#. *rt. 56 3$ntarea6 e4pl$atarea "i de $ntarea c$,ra-el$r !e v$r putea ,ace "i de pe !c5ele ,i4e6 e4ten!i%ile !au tele!c$pice6 rigide "i !ta%ile. *rt. 5' <lat,$r e !c5elel$r v$r tre%ui !# !e depla!e1e "i !# !e ridice +n c$ndiii u"$are "i !i ple6 "i !# ,ie prev#1ute cu !c#ri de acce! "i p$dine de lucru cu parapete de pr$tecie. *rt. 50 <entru c$,ra-ele $ntate p/n# la $ +n#li e de 5 6 !e ad ite "i $ntarea l$r de pe !c#ri a!igurate c$ntra lunec#rii !au r#!turn#rii6 per!$nalul uncit$r ,iind ec5ipat cu centuri de !iguran# care !e v$r lega de puncte ,i4e "i !ta%ile6 de-a e4i!tente !au care !e v$r crea. 2e inter1ice dec$,rarea c$,ra-el$r de pe !c#ri6 indi,erent de +n#li ea la care !e lucrea1#. *rt. 59 <entru $ntarea c$,ra-el$r la unele ele ente +n e4teri$rul c$n!truciei6 !e v$r e4ecuta !c5ele +n c$n!$l#6 prev#1ute cu %alu!trad# "i %$rdur# de argine. *rt. 60 <$dinele de lucru pentru c$,ra-ele %$lil$r "i paletel$r din %et$n ar at !e v$r $nta pe $a1e $ri1$ntale ,i4ate pe !t/lpii !c5elel$r de !u!inere6 la di!tane care !# per it# lucrul +n c$nditii n$r ale. *rt. 61 5 $%ile6 plat,$r e $ntate !trict +n c$n,$r itate cu indicaiile din pr$iectele

>n ca1ul unui c$,ra- +nclinat6 p$dinele de lucru pe care !e cu l#i ea de cel puin 067 . *rt. 62

$ntea1# c$,ra-ul !e v$r c$n!trui +n trepte6

($,ra-ele !u!pendate pentru plan"eele de %et$n ar at6 la cl#dirile cu !c5elet etalic6 !e v$r a"e1a nu ai dup# ,i4area de,initiv# a pie!el$r ce c$n!tituie !c5eletul etalic6 "i v$r tre%ui !# e4clud# p$!i%ilitatea depla!#rii !au %alan!#rii l$r. *rt. 63 3$ntarea c$,ra-ului !u!pendat pentru plan"ee din %et$n ar at cu !c5elet etalic !e va e,ectua de pe p$dina pr$vi1$rie pu!# pe grin1ile !c5eletului etalic "i a!igurat# pe c$ntur cu parapete de pr$tecie. *rt. 67 ($nturul e4teri$r al plan"eului c$,rat "i al g$luril$r l#!ate +n plan"eu !e va a!igura cu parapete de pr$tecie6 care !e v$r p#!tra "i dup# de $ntarea c$,ra-ului. *rt. 65 ($nduc#t$rul te5nic al lucr#rii e!te $%ligat ca6 +naintea +nceperii dec$,r#rii c$,ra-el$r !# ia prevenire a c#derii neprev#1ute a ele entel$r c$,ra-el$r. *rt. 66 &ec$,rarea c$n!truciil$r din %et$n ar at e!te ad i!# nu ai dup# +nt#rirea !u,icient# a %et$nului "i +n ur #t$area $rdine. p#rile laterale ale ele entului de c$n!trucie; celelalte ele ente de %et$n c$,rate. *rt. 6' Bi pul de +nt#rire va ,i deter inat +n ,uncie de arca ci entului6 te peratura edie e4teri$ar# "i de!c5iderea ele entului de c$n!trucie6 precu "i pe %a1a re1ultatel$r +ncerc#ril$r cu%uril$r de pr$%# !au a un$r +ncerc#ri nede!tructive. *rt. 60 2e inter1ice utili1area r#ngil$r "i t/rn#c$apel$r la dec$,rare6 precu !u!ineril$r. *rt. 69 (intrele tre%uie c$%$r/te +ncet6 prin !l#%irea pen!el$r6 a pre!el$r6 curgerea ni!ipului etc. ($%$r/rea l$r !e va ,ace treptat6 +n d$u# !au trei repri1e6 cu c/te $ -u #tate !au c/te $ trei e din !#geata calculat#6 +nc/t c$n!trucia !# p$at# prelua !arcina +n $d treptat. *rt. '0 >n#li ile cu care !e c$%$ar# cintrele !e ic"$rea1# de la c5eie !pre na"tere "i6 pentru ,iecare punct6 v$r ,i pr$p$ri$nale cu !#geata re!pectiv# pr$venit# din greutatea pr$prie "i din +ncerc#rile e4i!tente +n $ entul dec$,r#rii. *rt. '1 &ec$,rarea c$n!truciil$r cu pl#ci aut$p$rtante6 cilindrice av/nd lungi ea +n !en!ul generat$arei ari de 5 6 !e va ,ace pe ,/"ii tran!ver!ale6 dec$,rarea inclu1/nd "i ele ente de c$n!$lidare. *rt. '2 &ec$,rarea va +ncepe cu ,/"ia de la ,/"ii +n a %ele p#ri6 !pre capetele %$lii. *rt. '3 La %$lile cu tirani6 +nainte de dec$,rare6 !e va ,ace +ntinderea tiranil$r. *rt. '7 La c$n!truciile i p$rtante la care c$,ra-ele !e pr$iectea1#6 pr$iectantul e!te $%ligat !# dea "i indicaii a!upra $dului de dec$,rare. 6 i-l$cul a4ei l$ngitudinale a %$ltei "i !e va c$ntinua !i etric cu ai "i ,$rarea !au i1%irea #!uri de

*rt. '5 La dec$,rare !e v$r l#!a !pri-iniri (p$pi6 e!a,$da-e) +n c$n,$r itate cu prevederile +n vig$are. *rt. '6 >nc#rcarea c$n!truciei dec$,rate cu +nc#rc#rile t$tale preva1ute +n calcule !e ad ite nu ai dup# ce %et$nul a atin! arca pre!cri!#. *rt. '' B$ate $peraiile de c$,rare v$r ,i ,#cute !u% directa !upraveg5ere "i r#!pundere a "e,ului de ec5ip#6 care v$r ur #ri de!,#"urarea $peraiil$r6 +n $rdinea l$r te5n$l$gic#. Cofraje glisante *rt. '0 ($,ra-ele gli!ante !e v$r e4ecuta "i utili1a nu ai pe %a1a unui pr$iect apr$%at6 cuprin1/nd in!truciuni de lucru. *rt. '9 2e va ac$rda $ atenie de$!e%it# reali1#rii c$recte a parapetel$r de pr$tecie6 tiranil$r6 lanuril$r p$dinei6 !c5elei !u!pendate "i !c#ril$r de acce!. :$na de la arginea plat,$r ei c$,ra-ului6 unde !t# !e nali1at$rul6 va ,i preva1ut# cu %alu!trade +nt#rite. *rt. 00 2e inter1ice per!$nalului uncit$r care !e a,l# pe plat,$r ele c$,ra-ului gli!ant !# !e re1e e !au !# !e urce pe parapetele de pr$tecie ale plat,$r el$r. 2e v$r a,i"a +n ace!t !en! indicat$are de averti1are a peric$lului. *rt. 01 *cce!ul per!$nalului uncit$r pe plat,$r a de lucru !e va reali1a pe !c#ri de acce!6 a"e1ate pe !c5elele de !u!inere6 e4ecutate +n a,ara peri etrului plat,$r ei de lucru "i prev#1ute cu %alu!trad# "i %$rdur#. >nclinarea !c#ril$r nu va ,i ai are de 60 0 "i !e v$r prevedea p$de!te de $di5n#6 de pe care !e va a!igura trecerea c$ $d# pe plat,$r a c$,ra-ului prin inter ediul un$r p$dee de trecere $%ile6 prev#1ute cu parapete de pr$tecie. 2ta%ilitatea !c5elei de !u!inere "i a !c#ril$r de acce! va ,i a!igurat# prin tirani6 c$n,$r prevederil$r din pr$iect. 2c5elele de !u!inere etalice v$r ,i legate la p# /nt6 in!tal/ndu9!e "i paratr#!nete. *rt. 02 L$curile de c$ unicare +ntre p$dinele de lucru (care au inter!paii de a4i u 2 c ) "i !c5elele !u!pendate v$r ,i +ngr#dite. <entru circulaia +ntre plat,$r a !uperi$ar# "i cea in,eri$ar# !e v$r utili1a !c#ri care !# per it# urcarea "i c$%$r/rea +n c$ndiii de deplin# !ecuritate. Arcarea pe plat,$r a !uperi$ar# !au c$%$r/rea pe cea in,eri$ar#6 prin ag#area de tirani6 ca%luri etc. e!te inter1i!#. *rt. 03 <er!$nalul uncit$r care !e a,l# pe !c5elele !u!pendate va ,i a!igurat per anent6 !upli entar6 prin legare cu centuri de !iguran# de -ugurile de !u!inere a di!p$1itivel$r de ridicare a c$,ra-ului gli!ant6 prin inter ediul unui ca%lu ce !e va +ntinde6 +n ace!t !c$p6 +n lungul !c5elel$r !u!pendate. *rt. 07 <entru lucr#rile la care e nece!ar# a!igurarea unei ilu in#ri !upli entare6 !e v$r ,$l$!i l# pi p$rtative av/nd ten!iunea de 27D. *rt. 05 Ee,ul de !c5i %6 +nainte de +nceperea !c5i %ului6 e!te $%ligat !# c$ntr$le1e !tarea c$,ra-ului "i6 +n $d de$!e%it6 a p$dinei de lucru6 a !c5elel$r !u!pendate6 a parapetel$r de pr$tecie "i a !c#ril$r de acce!6 precu "i a in!talaiil$r de gli!are6 lu/nd #!uri pentru re edierea de,eciunil$r c$n!tatate. *rt. 06 7 ai!trului "i

3$l$1ul "i de"eurile re1ultate din cur#irea 1ilnic# a p$dinei de lucru "i !c5elel$r !u!pendate v$r ,i evacuate printr9$ %en# !au tu% +nc5i!. *rt. 0' >ntre plat,$r a !uperi$ar# "i plat,$r a in,eri$ar# !u!pendat# !e va pune $ pla!a de !/r #6 cu $c5iuri de a4i u 20 4 20 6 la $ +n#li e de ini u 2 de la plat,$r a in,eri$ar#. <la!a va ,i %ine ,i4at# +ntre lanurile (ca%lurile) de care e!te !u!pendat# plat,$r a !uperi$ar#. *rt. 00 G$lurile din p$dina de lucru v$r ,i ac$perite. *tunci c/nd tre%uie !# r# /n# de!c$perite6 !e va a"e1a pe!te ele $ pla!# etalic# !au un gratar de lucru cu $c5iuri de cel ult ' 4 ' . *rt. 09 &e $ntarea c$,ra-ului gli!ant va ,i e4ecutat# +ntr9$ !ucce!iune a $peraiil$r6 !ta%ilit# anticipat "i !u% c$nducerea "e,ului punctului de lucru "i a ai!trului. <er!$nalului uncit$r care de $ntea1# c$,ra-ul i !e va ,ace +naintea +nceperii de $nt#rii6 un in!tructa- detaliat a!upra ,elului +n care !e va e4ecuta de $ntarea6 a!upra !arcinil$r individuale "i a $dului de a!igurare a ,iec#rui $ al uncii c$ntra c#derii de la +n#li e. *rt. 90 &ep$1itarea ele entel$r c$,ra-ului gli!ant6 +nainte de +nceperea e4ecuiei "i dup# ter inarea ei6 !e va ,ace pe teren nivelat "i +n $rdine6 pentru a !e evita accidentele ce !e p$t pr$duce ca ur are a unei dep$1it#ri nec$re!pun1#t$are. *rt. 91 2e v$r a ena-a c#i de acce! c$re!pun1#t$are !pre l$cul de dep$1itare a c$,ra-ului gli!ant; nu v$r e4i!ta c$nduct$ri electrici !u% ten!iune6 care ar putea ,i atin"i +n ti pul anevr#rii ele entel$r c$,ra-ului. *rt. 92 <er!$nalul uncit$r care de!erve"te p$ pele6 cel pentru !e nali1are "i leg#t$rii de !arcini v$r ,i aut$ri1ai. <er!$nalul uncit$r ce de!erve"te utila-ul de gli!are e!te $%ligat !# veri,ice6 +nainte de +nceperea lucrului pe !c5i %6 ca ace!ta !# ,ie legat la p# /nt. *rt. 93 (/nd !e c$n!tat# de,eciuni +n ,unci$narea in!talaiei de gli!are6 va r# /ne la punctul de lucru nu ai per!$nalul uncit$r pentru re ediarea de,eciunil$r6 iar ceilali tre%uind !# c$%$are. *rt. 97 <entru lucrul de n$apte !e va prevedea ilu inatul arti,icial6 at/t pe plat,$r ele de lucru6 c/t "i pe c#ile de acce!. =n!talaia electric# de lu in# "i ,$r# tre%uie !# ,ie veri,icat# de electricianul de !erviciu6 la +nceputul ,iec#rui !c5i % "i cel putin $ dat# +n ti pul !c5i %ului6 +n ceea ce prive"te legarea ei la p# /nt "i !tarea de ,unci$nare c$re!pun1#t$are. *rt. 95 >nainte de turnare6 c$nduc#t$rul de !c5i %. va lua #!uri pentru veri,icarea te5nic# a utila-el$r "i di!p$1itivel$r ane4e ale ace!t$ra6 a c#il$r de rulare6 a tutur$r in!talaiil$r; va a!igura re!pectarea #!uril$r preva1ute +n in!truciunile pentru e4ecutarea "i ,$l$!irea c$,ra-ului gli!ant "i +n in!truciunile <2=6 va a!igura d$tarea per!$nalului uncit$r cu ec5ipa ent de pr$tecie ce va tre%ui purtat +n t$t ti pul lucrului. Nu !e va +ncepe turnarea cu utila-e !au di!p$1itive de,ecte !au i pr$vi1ate.

*rt. 96 &up# de $ntarea c$,ra-ului gli!ant !e va ,ace revi1ia te5nic# a tutur$r ele entel$r c$ p$nente ale c$,ra-ului gli!ant6 lu/ndu9!e #!uri de +ntreinere6 de reparare !au !c5i %are a cel$r de,ecte. *rt. 9' 8

(#ile de acce! !ituate !u% plat,$r ele c$,ra-ului gli!ant v$r ,i deli itate !trict "i pr$te-ate cu un plan"eu de dulapi "i $ pla!# de pr$tecie. *rt. 90 La ridicarea !au c$%$r/rea aterialel$r6 u"ile ra%ata%ile ale li,tului6 la ,iecare p$de!t6 !e v$r +nc5ide i ediat dup# ridicare6 re!pectiv c$%$r/re. *rt. 99 La e4ecutarea plan"eel$r din interi$rul unei c$n!trucii e4ecutate cu c$,ra-e gli!ante6 !e inter1ice !pri-inirea c$,ra-ului de la un nivel !uperi$r pe cel de la nivelul in,eri$r6 +nainte ca ace!ta !# ,i atin! re1i!tenele nece!are unei a!t,el de $peraii. Fiecare c$,ra- de plan"eu va ,i !u!inut +n $d independent. &e a!e enea6 nu e!te per i!# pri irea %et$nului direct pe c$,ra-ul unui plan"eu. *rt. 100 2e inter1ice pre1ena per!$nalului uncit$r la nivelurile unde nu !9au turnat plan"eele6 cu e4cepia per!$nalului uncit$r care c$,rea1# "i care va lucra !u% !upraveg5erea "e,ului de ec5ip#. *rt. 101 La de $ntare6 !c$aterea cadrel$r ce !u!in verinele e!te per i!# nu ai dup# +nt#rirea %et$nului. *rt. 102 =n!talaiile c$,ra-ului gli!ant v$r ,i de!ervite de per!$nalul !c$p. uncit$r de !pecialitate6 in!truit +n ace!t

*rt. 103 ($,ra-ul va ,i prev#1ut cu $ in!talaie de paratr#!net legat# la p# /nt printr9un ca%lu cu !eciunea c$re!pun1#t$are "i pr$te-at +n anta de cauciuc. *rt. 107 <e plat,$r a c$,ra-ului gli!ant6 l/ng# p$ pa central# de ulei6 !e va a pla!a $ tru!# de pri 9a-ut$r; !e va in!trui un re!p$n!a%il pentru ac$rdarea pri ului9a-ut$r "i !e!i1area $rganel$r edicale. *rt. 105 La +nceperea lucr#rii !e va nu i un dulg5er de !erviciu pe ,iecare !c5i %6 care !# veri,ice 1ilnic !tarea p$dinel$r de !erviciu pe ,iecare plat,$r # "i !# ia #!uri de +nl#turare a de,eciunil$r. *rt. 106 &up# veri,icarea in!talaiei de gli!are "i de ridicat6 t$t per!$nalul uncit$r din !c5i %ul de lucru care !9a ter inat va c$%$r+ !u% c$nducerea "e,ului de ec5ip#6 pe plat,$r a c$,ra-ului r# /n/nd "e,ul de !c5i %6 care + preun# cu "e,ul din !c5i %ul ur #t$r v$r c$ntr$la +ntreaga in!talaie6 c$n!e n/nd cele predate9 pri ite6 +n c$ndica de gli!are. &up# aceea6 va urca pe plat,$r # per!$nalul uncit$r din !c5i %ul ur #t$r. Cofraje pitoare *rt. 10' ($,ra-ele p#"it$are netipi1ate !e v$r e4ecuta "i utili1a nu ai pe %a1a unui pr$iect apr$%at "i c$ pletat cu in!truciuni de lucru. *rt. 100 La e4ecutarea c$n!truciil$r cu c$,ra- p#"it$r va ,i ad i! nu ai per!$nal uncit$r care cun$a"te !i!te ul re!pectiv de c$,ra-6 in!truciunile "i i-l$acele prin care !# a!igure !ecuritatea uncii +n cadrul ,iec#rei ,a1e de lucru6 "i care va lucra !u% c$nducerea unui ai!tru. *rt. 109 (enturile de !iguran# cu care va ,i d$tat per!$nalul de $ntanii !uperi$ri nivelului de lucru. *rt. 110 9 uncit$r !e v$r ag#a de evile de aliniere !au

>n#li ea a4i # de $nta- la care !e p$t utili1a !c#ri e4ten!i%ile nu va dep#"i 565 . 2c#rile v$r ,i a!igurate prin anc$rare c$ntra r#!turn#rii "i alunec#rii. >n ti pul lucrului pe !cara e4ten!i%il#6 per!$nalul uncit$r va ,i +n $d $%ligat$riu a!igurat6 prin legarea centuril$r de !iguran# de p#rile ,i4e "i !ta%ile ale c$,ra-ului. *rt. 111 <entru +n#li i de pe!te 565 "i p/n# la 0 !e v$r ,$l$!i 8 pentru $nta- "i acce! 8 !c5ele e4ten!i%ile !au tele!c$pice. >n lip!a ace!tui tip de !c5el# "i pentru +n#li i de pe!te 0 6 !e v$r ,$l$!i !c5ele e4ecutate din 160 +n 160 . *cce!ul pe p$dinele de lucru ale !c5elel$r !e va reali1a printr9$ !car# de acce!6 care !e va ridica $dat# cu ridicarea c$,ra-ului. *rt. 112 >nainte de turnarea %et$nului6 c$,ra-ul p#"it$r va ,i luat +n pri ire "i recepti$nat6 veri,ic/ndu9!e. a. p$1ii$narea c$rect# a c$,ra-ului "i $ntarea lui pe alinia ent; %. a!a %larea "i $ntarea c$rect# a cala-el$r "i $ntanil$r; !e inter1ice i pr$vi1area de rea1e e din c#r# i1i6 %ca etc.; c. $ntarea c$rect# a ele entel$r c$,ra-ului6 ,$l$!indu9!e di!p$1itivele de inventar pentru ,i4area "i alinierea ele entel$r c$,ra-ului; d. anc$rarea c$,ra-ului nu ai cu tirani de inventar !au !/r # de 0 dia etru6 cu %l$ca-e de inventar; e. $ntarea c$rect# a !c5elei c$,ra-ului6 inter1ic/ndu9!e %alu!trade inc$ plete !au g$luri +n p$din#; ,. verticalitatea "i $ri1$ntalitatea c$,ra-ului; g. e4i!tena indicat$arel$r de averti1are. *rt. 113 &e $ntarea !c5elel$r c$,ra-ului p#"it$r !e va ,ace prin retragere. <er!$nalul uncit$r care particip# la acea!t# $peraie !e va a,la +n per anen# pe p$dina de lucru "i va ,i a!igurat t$t ti pul cu centuri de !iguran# legate de evile de aliniere. *rt. 117 2e inter1ice ie"irea per!$nalului uncit$r de pe p$dina de lucru a !c5elel$r6 precu "i c$%$r/rea !au urcarea pe ele entele ace!t$ra. >naintea +nceperii de $nt#rii6 p$dina !c5elei !e va cur#a de $l$1 "i de"euri. *rt. 115 2e inter1ice ,$l$!irea p$dinel$r de lucru ale !c5elei c$,ra-ului p#"it$r pentru tran!p$rtul "i dep$1itarea aterialel$r. 3aterialele re1ultate din de $l#ri !e v$r ,$l$!i i ediat !au !e v$r c$%$r+ la !$l. *rt. 116 Burnarea %et$nului !e va ,ace cu p$ pe !au cu a-ut$rul %enel$r9papuc cu %a!culare lateral# !au cu ,urtun. *rt. 11' &ac# nu !e di!pune de p$dine de lucru !peciale. i-l$ace ecanice pentru turnarea %et$nului6 ace!ta !e va turna de pe

*rt. 110 >nainte de $ntare !e va ,ace $ veri,icare a ele entel$r c$ p$nente ale c$,ra-ului "i $ pr$%# nead i/ndu9!e ele ente ce nu !e +ncadrea1# +n t$leranele ad i!i%ile.

$ntare de

*rt. 119 &ec$,rarea pan$uril$r !e va ,ace dup# ce %et$nul atinge re1i!tena la c$ pre!iune preva1ut# pentru %et$ane. *rt. 120 &up# ,iecare ,$l$!in#6 ele entele c$,ra-ului !e v$r cur#a de re!turile de %et$n. >naintea $nt#rii !au re $nt#rii6 ele entele c$ p$nente ale c$,ra-ului !e veri,ic# "i !e +nl#tur# cele ce pre1int# degrad#ri6 de,$r #ri6 !uduri de!,#"urate etc. 10

Cofraje unificate de inventar *rt. 121 Atili1area c$,ra-el$r uni,icate de inventar !e va reali1a pe %a1a prevederil$r din pr$iectele ace!t$ra "i a cel$r din ,i"ele de utili1are6 !au pe %a1a unui pr$iect te5n$l$gic de c$,rare "i $nta-6 +n!$it de in!truciuni. *rt. 122 <er!$nalul uncit$r ,$l$!it la $peraiile de $ntare "i de $ntare a c$,ra-el$r uni,icate de inventar tre%uie !# cun$a!c#6 +n detaliu6 !i!te ul re!pectiv de c$,ra-6 "i in!truit +n ace!t !c$p. *rt. 123 F$r aia de lucru ini # va ,i cea preva1ut# +n in!truciunile de $nta- ale c$,ra-ului tipi1at. "i a

*rt. 127 >nainte de +nceperea $nt#rii !e va veri,ica e4i!tena ele entel$r c$ p$nente6 precu di!p$1itivel$r de anipulare "i a !culel$r nece!are.

*rt. 125 2e va veri,ica6 de a!e enea6 ca t$ate ele entele c$ p$nente ale c$,ra-ului !# nu pre1inte de,eciuni "i !# ,ie curate. *rt. 126 &up# $ntarea c$,ra-el$r !e va veri,ica. re!pectarea integral# a in!truciunil$r de $ntare; $dul l$r de c$n!$lidare "i !pri-inire; e4i!tena "i $dul de e4ecuie a p$dinel$r de lucru6 a parapetel$r de pr$tecie "i a !c#ril$r de acce!. *rt. 12' 3anipularea ele entel$r de c$,ra- cu i-l$cul de ridicat !e va e4ecuta prin ,$l$!irea un$r di!p$1itive de prindere c$n,$r e cu prevederile in!truciunil$r de pr$tecia uncii !peci,ice ace!t$r i-l$ace. *rt. 120 >n ti pul ridic#rii !au c$%$r/rii an!a %lului de c$,ra- !e inter1ice !tai$narea pe !au !u% ace!ta. &e a!e enea6 +n ti pul depla!#rii ace!tuia la ur #t$area p$1iie de $ntare6 !e va ur ari ca +n ,aa lui !# nu !e a,le per!$nal uncit$r. &e!,acerea din c/rligul acaralei !e va ,ace nu ai dup# ce !9a a!igurat !ta%ilitatea !au ,i4area ele entului. *rt. 129 <er!$nalul uncit$r care particip# la pri irea !au evacuarea ele entel$r c$ p$nente ale c$,ra-ului 8 pe la arginea plan"eel$r cl#diril$r 8 va ,i legat cu centuri de !iguran# de ele entele ,i4e ale cl#dirii +n ti pul e,ectu#rii ace!t$r $peraiuni. *rt. 130 )le entele de c$,ra- a,late la arginea plan"eel$r cl#dirii6 +n $ entul pri irii l$r pentru a ,i evacuate6 v$r ,i a!igurate + p$triva unei eventuale de1ec5ili%r#ri !au r#!turn#ri !pre e4teri$rul cl#dirii6 pe t$at# durata $peraiunii de pri ire !au evacuare. *rt. 131 2e inter1ice aruncarea ele entel$r c$ p$nente ale c$,ra-el$r6 at/t la +nc#rcarea "i de!c#rcarea din i-l$acele de tran!p$rt6 c/t "i +n ti pul $nt#rii "i de $nt#rii l$r. *rt. 132 *cce!ul la nivelul de lucru !e va ,ace de pe !c5ele6 plat,$r e rulante !au ,i4e prev#1ute cu !c#ri de acce!6 !au prin inter ediul turnuril$r de e"a,$da- prev#1ute cu pan$uri6 cu trepte "i %alu!trade. 2$luia de acce!6 dac# nu e!te prev#1ut# +n ,i"ele de utili1are6 va ,i tratat# "i detaliat# prin pr$iectul te5n$l$gic. Cofraje mo ile 11

*rt. 133 ($,ra-ele $%ile !e v$r e4ecuta "i utili1a nu ai pe %a1a unui pr$iect apr$%at cuprin1/nd in!truciunile de lucru. *rt. 137 Nu !e ad ite !upra+ncarcarea c$,ra-el$r cu per!$nal uncit$r "i ateriale6 +n ti pul $peraiunil$r de ar are "i %et$nare6 pentru a nu !e pr$duce de,$r #ri +n !tructura ace!t$ra. *rt. 135 >nainte de +nceperea depla!#rii c$,ra-ului de,ectele c$n!tatate. $%il6 !e va c$ntr$la c$,ra-ul "i !e v$r +nl#tura t$ate

*rt. 136 >n ti pul depla!#rii c$,ra-el$r $%ile "i a !i!te ului l$r de !u!inere6 pr$ce!ului de lucru va !upraveg5ea ca !tructura !# nu !e de,$r e1e. *rt. 13' &ec$,rarea ele entel$r de c$n!trucii e4ecutate cu c$,ra-e atinge arca preva1ut#. Cofraje metalice spaiale !tip tunel"

ai!trul c$nduc#t$r al

$%ile !e va ,ace atunci c/nd %et$nul va

*rt. 130 La c$,ra-ele !paiale de tip tunel6 anc$rarea c#il$r de rulare de plan"eu6 cu a-ut$rul %ul$anel$r prev#1ute +n ace!t !c$p6 e!te $%ligat$rie. *nc$rarea !e va e4ecuta i ediat dup# a"e1area c#ii pe plan"eu. *rt. 139 *pr$pierea c$ntra,i"el$r6 pentru a ,i ,i4ate +n p$1iia de !pri-in6 !e ,ace cu a-ut$rul un$r c/rlige din $el 8 %et$n6 !u,icient de lungi6 av/nd cap#tul inut drept6 de per!$nal uncit$r6 pentru a putea !c#pa li%er. *rt. 170 <lat,$r ele de circulaie +n c$n!$l# ale c#il$r de rulare v$r ,i prev#1ute cu p$din# c$ntinu# din dulapi de le n cu gr$!i ea de 5 c . *rt. 171 La $ntarea pa!arelel$r de circulaie inter ediare !e va veri,ica a"e1area c$rect# a g5earel$r de prindere pentru ele entele de rea1e . *rt. 172 &e $ntarea c$,ra-el$r de !u!inere a p#rii +n c$n!$l#6 a c#il$r de rulare6 precu anc$ra-6 !e va ,ace dup# prinderea c#ii de rulare +n c/rligul acaralei. "i a %ul$anel$r de

*rt. 173 ?idicarea +n acara "i tran!p$rtul c#il$r de rulare !e v$r ,ace +n p$1iie $ri1$ntal#6 cu c$ntra,i"e !u!inute prin ag#are +n lanurile prev#1ute +n ace!t !c$p. *rt. 177 <rinderea celulel$r +n c/rligul acaralei !e va ,ace nu ai prin inter ediul di!p$1itivului c$re!pun1#t$r de ridicat celule6 care va tre%ui $ntat c$rect "i cu %$luri de prindere a!igurate; la ridicarea "i tran!p$rtul celulel$r6 t$ate %ul$anele de %l$care ale !c5eletului "i ale tirantului v$r ,i %l$cate "i a!igurate. *rt. 175 <an$urile de ,r$nt$n de la ca!a !c#rii v$r ,i ace!t$ra. $ntate dup# veri,icarea "i a!igurarea $ri1$ntalit#ii

*rt. 176 &ep$1itarea pan$uril$r6 +ntre utili1#ri6 !e va ,ace a!t,el +nc/t !# nu per it# r#!turnarea. 12

*rt. 17' <an$urile de la ca!a !c#rii6 la $ntare6 v$r ,i inute +n acara p/n# la intr$ducerea "i !tr/ngerea %ul$anel$r de anc$ra- la celule6 iar la de $ntare v$r ,i prin!e "i !u!inute +n c/rligul acaralei6 +nainte de a !e de!,ace "uru%urile de anc$ra-. *rt. 170 3anevrarea !t/lpil$r pentru c$ pletare !e va ,ace de pe plat,$r ele c#il$r de rualre6 at/t la $ntare6 c/t "i la de $ntare6 iar $ntarea "i de $ntarea %alu!tradel$r de pr$tecie de la partea !uperi$ar# a c$,ra-el$r6 care !unt prin!e de !t/lpi6 !e v$r ,ace de per!$nalul uncit$r ec5ipat cu centuri de !iguran#. *rt. 179 3$ntarea c$,ra-el$r pentru grin1i6 precu un$r leviere de eav#. "i dec$,rarea !e ,ac de c#tre d$u# per!$ane6 cu a-ut$rul

*rt. 150 La dec$,rarea %alc$nului !e va ur #ri de!prinderea lent# de %et$n a c$,ra-ului prin !l#%irea parial" "i pr$gre!iv# a p$pil$r de !u!inere6 p/n# la aducerea p#rii $%ile a c$,ra-ului +n p$1iia de ec5ili%ru. *rt. 151 3$ntarea "i de $ntarea c#il$r de rulare ale plat,$r el$r inter ediare !e v$r ,ace in/ndu9!e c#ile +n c/rligul de ,i4are al acaralei p/n# !e !tr/ng 8 la $ntare 8 %ul$anele de anc$rare la plan"eu6 iar 8 la de $ntare 8 p/n# !e de!,ac ace!tea. 3$ntarea lateralel$r ace!t$r plat,$r e !e ,ace +nainte de aducerea l$r la p$1iie.

13