Sunteți pe pagina 1din 55

PREAMBUL

Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementri cu


aplicalibitate naional, care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfirarea
principalelor activiti din economia naional, n condiii de securitatea muncii.
Respectarea coninutului acestor prevederi nu absolv agenii economici de
rspundere pentru prevederea i asigurarea oricror altor msuri de securitate a
muncii, adecvate condiiilor concrete de desfurare a activitii respective.
Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de
reglementri privind asigurarea sntii i securitii n munc, sistem compus din :
Norme generale de protecie a muncii care cuprind prevederile de protectie a
muncii i de igiena a muncii general valabile pentru orice activitate;
Norme specifice de securitate a muncii care cuprind prevederile de protectie
a muncii, specifice unor anumite activiti sau grupe de activiti, detaliind prin
acestea prevederile Normelor generale de protecie a muncii.
Prevederile tuturor acetor norme specifice de protectie a muncii se aplic
cumulativ i au valabilitate naional, indiferent de forma de organiare sau
proprietate n care se desfoar activitatea pe care o reglementea.
!tructura sistemului naional de norme specifice de protectie a muncii
urmrete corelarea prevederilor normative cu pericolele specifice uneia sau mai
multor activiti i reglementarea unitar a msurilor de protectie a muncii pentru
activiti caracteriate prin pericole comune.
!tructura fiecrei norme specifice de protectie a muncii are la ba abordarea
sistematic a aspectelor de protectie a muncii, practicat n cadrul Normelor generale
de protecie a muncii.
"onform acestei abordri, procesul de munc este tratat ca un sistem comple#
structurat, compus din urmtoarele elemente care interacionea :
$%$"&'(N'&) : omul implicat nemi*locit n e#ecutarea unei sarcini de
munc.
!(R"+N( ,$ -&N". : totalitatea aciunilor ce trebuie efectuate prin
intermediul mi*loacelor de producie i n anumite condiii de mediu, pentru
realiarea scopului procesului de munc.
-+/)0("$ ,$ PR0,&"1+$ : totalitatea mi*loacelor de munc 2instalaii,
utila*e, maini, aparate, dispoitive, unelte etc.3 i a obiectelor muncii 2materii
prime, materiale etc.3 care se utiliea n procesul de munc.
-$,+&) ,$ -&N". : ansamblul condiiilor fiice, c4imice, biologice i
psi4ologice n care unul sau mai muli e#ecutani i realiea sarcina de
munc.
Reglementarea msurilor de protectie a muncii n cadrul normelor specifice,
vi5nd global desfurarea uneia sau mai multor activiti n condiii de securitate, se
realiea prin tratarea tuturor aspectelor de securitate a muncii la nivelul fiecrui
element al sistemului : e#ecutant 6 sarcin de munc 6 mi*loace de producie 6 mediu
de munc, propriu proceselor de munc din cadrul activitii care face obiect de
reglementare.
Prevederile sistemului naional de reglementri normative pentru asigurarea
securitii muncii constituie, alturi de celelalte reglementri *uridice referitoare la
securitate i sntate, baa pentru :
activitatea de concepie a ec4ipamentelor de munc i a
te4nologiilor;
autoriarea funcionrii unitilor;
cercetarea accidentelor de munc, stabilirea cauelor i a
responsabilitilor;
instruirea salariatilor cu privire la securitatea muncii.
7n conte#tul celor preentate mai sus, Normele specifice de protectie a
muncii pentru prelucrarea, pastrarea, industrializarea si livrarea furajelor au
fost elaborate, in5nd cont de reglementrile e#istente pentru aceasta activitate,
precum i de analia i studiul proceselor de munc, n funcie de pericolele specifice,
astfel nc5t pentru fiecare pericol s e#iste cel puin o msur adecvata la nivelul
fiecrui element component al necesarului de munc.
!tructura acestor prevederi este fcut pe tipuri de lucrri, pentru fiecare tip de
lucrare prevederile urmrind o succesiune logic, corespuntoare modului de aciune
al e#ecutantului n procesul de lucru.
Pentru uurarea nelegerii mai depline a modului nepericulos de lucru i care
poate provoca accidente grave, articolele n cau sunt ilustrate cu graficare te4nic
liniar corespuntoare.
Pe l5ng prevederile specifice de protecie a muncii normele noi cuprind un
capitol cu prevederi privind proiectarea mi*loacelor de producie, prevederi care
rm5n valabile p5n la acoperirea problematicii tratate prin standarde n domeniu.
7n elaborarea normelor s-a utiliat terminologia de specialitate prevut prin
standardele n domeniu.
7n acelai timp, pentru terminologia specific domeniului protectiei muncii,
normele mai cuprind o ane# n care sunt e#plicai o serie de termeni uuali.
Pentru ca normele specifice s rspund cerinelor actuale, nu numai n ceea ce
privete coninutul, dar i ca form de preentare, s-a procedat la utiliarea unor
subtitluri care preciea coninutul articolelor care se refer la aceast problematic,
facilit5nd astfel pentru utiliatori nelegerea i gsirea rapid a te#telor necesare.
PREE!ER" #ENERALE
$%$ &ontinut
Art%$% Normele specifice de protectie a muncii pentru prelucraeea, p8strarea,
industrialiarea si livrarea fura*elor cuprind prevederi de protectie a muncii pentru
prevenirea accidentelor de munca.
$%'% (cop
Art%'% !copul preentelor norme este eliminarea sau diminuarea pericolelor de
accidentare e#istente in cadrul acestor activitati, proprii celor patru componente ale
sistemului de munca 2e#ecutant - sarcina de munca 6 mi*loace de productie 6 mediu
munca3.
$%)% !omeniu de aplicare
Art%)% !e aplica persoanelor *uridice, precum si persoanelor fiice care
desfasoara activitati de prelucrare, pastrare, industrialiare si livrare a fura*elor,
indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social si de modul de organiare
a acestora.
$%*% &one+iunea cu alte acte normative
Art%*% 293 Prevederile preentelor norme se aplica cumulativ cu Normele
generale de protectie a muncii.
2:3 Pentru activitile nespecifice sau au#iliare lucrarilor de prelucrarea,
pastrarea, industrialiarea si livrarea fura*elor se vor aplica prevederile normelor
specifice preentate in ane#a 9.
$%,% Revizuirea normelor
Art%-% Preentele norme se vor reviui periodic si vor fi modificate ori de cate
ori este necesar, ca urmare a sc4imbarilor de natura legislativa, te4nica etc. !urvenite
la nivel national, ale unitatilor sau proceselor de munca.
'% PREE!ER" &.MUNE
'%$% (elecia personalului in vederea incadrarii si repartizarii pe locuri de munca
Art%/% )ucrarile, onform art.;., pot fi e#ecutate numai persoane avand varsta
peste 9< ani, care au calificarea necesara, cunosc procedeele de lucru, aparatura si
instalatiile meseriei pe care o practica si au fost instruite din punct de vedere al
securitatii si igienei muncii.
Art%0% Persoanele care nu sunt calificate pentru meseria respectiva sau nu au
implinit 9< ani pot fi admise la lucru in conditii nirmale, ca a*utor, numai sub
supraveg4erea directa a cadrelor calificate in aceste lucrari si numai dupa insusirea
instructa*ului de protectie a muncii.
Art%1% Nu se pot anga*a persoane sub 9< ani, persoane cu afectiuni pulmonare
cronice, afectiuni nervoase, cu accese epileptiforme, invaliditati care nu permit
eforturi fiice, afectiuni cardiace cronice sau acute sau cu alergii la contactul cu
materii organice sau mirosuri de disconfort.
Art%$2% Repartiarea la olocurile de munca se efectueaa numai dupa:
calificarea pe care o au pentru lucrarile ce li se incredinteaa, modul cu si-au
insusit notiunile corespunatoare acestor lucrari, aptitudinea, e#perinta, capacitatea
fiica si neuropsi4ica.
'%'% &ontrolul medical la angajare si periodic
Art%$$% Personalul, indiferent de varsta si se#, poate fi incadrat numai dupa
efectuarea e#amenului medical care sa ateste ca este apt pentru o astfel de munca.
Art%$'% Personalul va face un control medical periodic in functie de specificul
activitatii si conditiile in care aceasta se desfasoara.
'%)% "nstruirea personalului
Art%$)% 0rganiarea si desfasurarea activitatii de instruire a lucratorilor in
domeniul protectiei muncii se vor realia potrivit prevederilor Normelor generale de
protectie a muncii in vigoare.
'%*% !otarea personalului cu ec3ipament individual de protectie
Art%$*% (gentii economici au obligatia sa acorde gratuit ec4ipamentul
individual de protectie conform Normativului=cadu de aprobare si utiliare a
ec4ipamentului individual de protectie.
Art%$,% !tabilirea mi*loacelor individuale de protectie 2sortimente si tipuri3 se
face pe baa analiei si cumularii factorilor de risc la care este e#pusa persoana in
timpul indeplinirii sarcinii de munca de catre "omisia mi#ta, compusa din personal
de specialitate apartinand agentului economic si u repre>entant al organiatiei
sindicale si se aproba de consiliul de administratie.
'%,% Aparatura de masura si control
Art%$-% !e interice functionarea utila*elor, masinilor si instalatiilor care
lucreaa la presiune si temperatura fara a fi dotate cu aparatura de masura si control.
"onform documentatiei te4nice si a prescriptiilor +.!.".+.R. se vor aplica urmatoarele
masuri :
a3 pe cadranul aparaturii de masura si control se va marca cu semn rosu
parametrul ma#im admis sau se va lipi pe carcasa aparaturii 2manometre,
manovacuumetre3 o placuta cu cap indicator, vopsita in rosu, pentru presiunea
nominala admisa a utila*ului;
b3 se interice marcarea aparaturii de masura si control cu semnul rosu pe geam;
c3 utila*ele care lucreaa cu temperaturi si presiuni ridicate 2caane abur,
compresoare3 se vor dota cu aparatura de masura si control dubla, cu aceeasi
parametri, astfel incat citirea sa se faca prin comparatie imediat pentru
stabilirea cu e#actitate a parametrilor e#istenti;
d3 este strict interisa blocarea aparaturii de reglare si de siguranta, precum si
modificarea narca*ului la aparatele de masura si control.
!e interice ruperea sigiliului de pe aparatele de masura si control sau stergerea
benii de verificare si control.
e3 este interisa orice fel de reparatie sau verificare a aparatelor de masura si
control de catre persoane neautoriate in acest sens;
f3 aparatele de masura si control montate la locurile de munca unde se lucreaa
cu agenti de coroiune vor fi reistente la coroiunea mediului respectiv.
Recipientii folositi la e#ploatarea gaelor 2o#igen, acetilena, amoniac3 se vor
dota cu aparatura de masura si control special construita pentru acest scop.
g3 aparatele de masura si control se vor amplasa astfel incat citirea si urmarirea
lor sa se faca usor, sa nu fie marcate pentru alte instalatii sau montate in alta
parte, incat operatorul sa fie obligat sa paraseasca locul de munca;
43 este interisa intrebuintarea aparatelor de masura si control neverificate in
termen sau defecte;
i3 aparatele de masura si control vor fi insotite de instructiuni de functionare si
sc4eme de monta*, afisate in sectie, in vederea folosirii lor nepericuloase.
'%-% Protectia impotriva electrocutarii
Art%$/% 293 )a lucrarile pentru prelucrarea, pastrarea, industrialiarea si
livrarea fura*elor, atunci cand se lucreaa cu instalatii si utila*e electrice se vor
respecta Normele specifice de securitate a muncii pentru utiliarea energiei electrice
si Normele specifice de securitate a muncii pentru transportul si distribuirea energiei
electrice.
2:3 +n scopul prevenirii pericolului de electrocutare se vor e#ecuta ilnic,
inainte de punerea sub tensiune, verificarile inscrise in tabelul 9.
,efectiunile constatate vor fi anuntate electricianului de serviciu pentru a fi
remediate.
'%/% Protectia impotriva incendiilor si e+ploziilor
Art%$0% Pentru prevenirea incendiilor si e#ploiilor care se pot produce in
silouri si corpuri de fabricatie ca urmare a e#istentei pulberii 2prafului3 vegetale ?
sursa de aprindere 2focul3 ? o#igenul din aer se va actiona permanent pentru a nu
e#ista in acelasi loc si in acelasi timp cele trei elemente care provoaca e#ploia.
$ste obligatie de serviciu eliminarea fie a pulberii 2prafului3, fie a sursei de foc,
sau a ambelor. (ceasta este calea cea mai sigura, usoara si eficace de a evita
incendiul si e#ploia.
Art%$1% +n acest scop, agentii economici vor aproba, finanta si controla
realiarea stricta a masurilor inscrise in programul de protectie antifoc-e#ploie
intocmit de specialistii, inginerii si salariatul desemnat cu protectia muncii si p.s.i.
(rt.:@. +n programul de protectie antifoc-e#ploie va fi cuprins un minimum de
masuri, cum sunt :
293 +n scopul cunoasterii situatiei reale si a luarii de masuri operative in vederea
prevenirii incendiilor si e#ploiei in lant a prafului vegetal, salariatul desemnat cu
protectia muncii si p.s.i. va face un control atent si va intocmi raportul privind starea
unitatii 2corpului de fabricatie ? silo ? depoite3 pe care il va preenta
conducatorului unitatii la fiecare intai a lunii.
2:3 &n raport temeinic intocmit si cu masuri de prevenire stabilite imediat de
agentul economic, asigura unitatea de productie contra incendiilor si e#ploiilor.
2;3 )a fabricile de nutreturi combinate se va monta instalatia de granulare cu
integrare de grasimi si instalatia automata de doare.
2A3 $#ecutarea reparatiilor in silo, la piesele, conductele si tubulatura care nu
se poate demonta se va efectua cu produse pe baa de rasini epo#idice care elimina
tota folosirea sudurii cu arc electric si o#iacetilenice, deci incendiul si e#ploia nu
mai poate avea loc.
2B3 +n caul cand nu se poate totusi evita e#ecutarea sudurilor in sectiile de
productie, aceasta operatie se va face cu respectarea stricta a regulilor inscrise in
preentele norme.
2C3 !e va asigura mentinerea in stare de functionare a instalatiei de aspiratie la
punctele generatoare de praf, utiliandu-se in acelasi timp si alte masuri ce pot
asigura desprafuirea.
2D3 Retelele de aspiratie trebuie prevaute cu sistem de evacuare a prafului care
sa asigure o e#ploatare sigura si eficienta.
!aptamanal se va reviui etanseitatea instalatiei de desprafuire, e#ecutandu-se
lucrarile de reparatii ce sunt necesare.
2<3 +n fiecare saptamana praful trebuie eliminat din depoitele de praf.
2E3 Pentru etanseiarea locurilor pe unde pot apare scurgeri de praf 2capacele
de viitare de la celule, buncare si depoite, capacele transportatoarelor cu racleti si
melc, tubulatura de scurgere3 se vor folosi materiale adecvate pentru etanseiari.
29@3 +n silouri se interice depoitarea florii-soarelui, caua e#ploiilor
datorate gaelor pirofore dega*ate din co*ile de seminte incinse.
Pentru evitarea fenomenului de autoaprindere, nu se depoiteaa in celule sau
floarea-soarelui, ci numai in magaii sau spatii desc4ise.
2993 "ontrolul nivelului de umplere a celulelor se va face cu lampa de control,
alimentata la tensiune redusa cu glob si grila de protectie, si numai cu utila*ele din
flu#ul te4nologic respectiv oprite.
29:3 "uratarea de praf si murdarie a indicatoarelor de intericere si de
avertiare emailate aplicate pe peretii interiori de la toate palierele, pe caile de
circulatie, pe utila*ele si instalatii si completarea cu altele noi. (ctiunea are menirea
de a atrage permanent atentia salariatilor asupra pericolului pe care-l preinta
fumatul, folosirea focului desc4is, e#istenta prafului vegetal, frecarile mecanice,
scurtcircuitul electric etc.
29;3 !e asigura mentinerea in stare de functionare a instalatiilor de aerare
activa.
29A3 !e asigura mentinerea in stare de functionare a instalatiei automate care
indica tendinta de acumulare a caldurii in masa de cereale pentru a putea interveni in
timp util pentru franarea activitatii biologice su autoaprinderii.
29B3 'rebuie sa fie strict respectate masurile de protectie impotriva incendiilor
la morile cu ciocane, astfel:
a3 la conducta de refulare sa e#iste legaturi ec4ipotentiale la flanse, mansoane
fle#ibile si alte imbinari;
b3 legarea la pamant prin coliere de tabla incata a tubulaturii si a viorilor din
sticla sau polistiren;
c3 la ciclon se pot introduce in produs :-;F grasimi pentru reducerea electricitatii
statice;
d3 verificarea si curatarea magnetilor, la sita, la interval de A ore, se vor elimina
obiectele dure;
e3 pria de aer se va amplasa in locuri fara dega*ari de vapori inflamabili, gae
supraincalite sau scantei;
f3 ventilator cu palete care nu produc scantei mecanice prin loviri in ca de avarii
sau descentrari;
g3 centrarea rotorului cu ciocane si inlocuirea celor uate;
43 panoul sinoptic sa alarmee depasirea temperaturii de D@
@
" in interiorul morii.
29C3 Pentru prevenirea e#ploiei pulberilor vegetale electromotorul care
actioneaa morile cu ciocane trebuie sa corespunda standardelor in vigoare.
29D3 -orile cu ciocane si masinile de curatat se ec4ipeaa cu placi magnetice
incarcate permanent sau cu beni magnetice 2care sunt mai eficiente3, in vederea
captarii corpurilor feroase din masa produsului care provoaca scantei mecanice. +n
acest scop, se vor prevedea si electromagnetii de curent continuu sau alternativ care
se intercaleaa in circuitul de alimentare al morii.
29<3 'ubulatura de transport pneumatic, precum si vioarele din sticla sau
polistiren se leaga la pamant prin coliere de tabla incata. +n portiunea viorilor, la
flansele si mansoanele fle#ibile de legatura a tubulaturii, se vor prevedea legaturi
ec4ipotentiale.
29E3 "el putin o data pe i se va verifica starea instalatiilor si utila*elor care se
gasesc in spatii deosebit de periculoase din punct de vedere al concentratiilor de praf
si se vor curata cu atentie.
Art%'$% !e asigura dotarea cu materialele de stins inceputurile de incendiu si
organiarea e#ercitiilor prevaute in normele in vigoare.
2:@3 )a inlaturarea prafului acumulat, crearea unui nou praf in suspensie
trebuie redusa. 'rebuie interisa practica maturarii unui nivel, care permite
depoitarea prafului la celalalt nivel de mai *os, apoi maturarea acestuia si din nou
emiterea prafului, acesta fiind o practica neacceptata.
2:93 $ste obligatorie utiliarea ec4ipamentelor electrice etanse care sa nu
provoace aprinderea prafului.
2::3 !unt necesare introducerea si utiliarea lampilor portabile cu baterie.
2:;3 $ste obligatoriu controlul sistematic privind intericerea introducerii de
obiecte metalice in celule, buncare si instalatii de depoitare si prelucrare a cerealelor
si altor produse.
2:A3 $ste necesar sa fie controlata munca muncitorilor de intretinere atunci
cand lucreaa la piciorul si capul elevatoarelor pentru a monta capacele la locul lor.
2:B3 $ste necesarG HntreIinerea corespunatoare a elevatorului cu cupe.
2:C3 $ste necesara utiliarea dispoitivului de intretinere si oprire a gurtei cu
cupe din elevatoare si tensionarea corecta a acesteia.
2:D3 $ste necesara curatarea, e#aminarea si intretinerea in mod regulat a
separatoarelor de praf. "uratarea regulata a sistemelor de aspiratie a prafului.
2:<3 $ste necesara practicarea pe scara larga a peticelor cu adeivi speciali
2lipituri pe baa de rasini epo#idice 6 (,J,"3 pentru repararea conductelor,
tronsoanelor, recipientilor etc., in locul sudurii care poarta riscul incendiului si
e#ploiei.
A
93 -arginile fisurii 2gaurii3 se vor curata cu peria de sarma.
:3 !e va continua cu pila.
;3 "u atentie locul se curata manual cu piatra de polior.
A3 +n final se foloseste smirg4elul.
B
0peratiile cu materialele 9,:,;,A se aplica si la peticul ce acopera
defectiunea.
&
,egresarea cu acetona, prepararea solutiei de lipit, aplicarea acesteia pe
marginile curatate si degresate, legarea cu coliere a mansonului si scurgerea timpului
de ;C ore dau garantia reusitei acestei metode care elimina pericolul incendiului si al
e#ploiei.
Art%''% Pe corpul de fabricatie, celulele de silo si bucatariile fura*ere, la
inaltime viuala, se va scrie cu litere inalte de @,< m : KLumatul si focul desc4is sunt
strict interise 6 pericol de e#ploieMN
Art%')% !e vor respecta cu strictete te4nologiile de fabricatie; modificarile
acestora determinate de sc4imbarea conditiilor de productie se vor face numai cu
aviul organelor prevaute in lege, care vor elabora masuri si instructiuni specifice de
lucru in noile conditii pentru prevenirea accidentelor de munca.
Art%'*% $ste obligatorie e#ecutarea de calitate a lucrarilor de intretinere, reviie
si reparatii a masinilor, utila*elor si instalatiilor la termenele prevaute in normative si
care sa asigure prevenirea accidentelor te4nice, avariilor si accidentelor de munca.
Art%',% Pentru atentionarea permanenta a salariatilor privind pericolul de
e#ploie a prafului vegetal la locurile adecvate se vor amplasa indicatoare de
intericere.
Art%'-% ,aca nu pot fi reparate cu rasini epo#idice se admite e#ecutarea
lucrarilor de sudura in sectiile de productie numai in caul in care piesele ce
urmeaa a fi sudate nu pot fi totusi demontate, fiind fi#ate sau incorporate pe plansee,
postamente si pereti. +n acest ca lucrarea se va e#ecuta cu respectarea stricta a
urmatoarelor masuri :
293 "onstruirea, in fiecare unitate, a trusei de sudura antifoc-e#ploie, care va
fi depoitata impreuna cu transformatorul de sudura la atelierul mecanic.
,otarea cu toate materialele si ec4ipamentele a trusei de sudura antifoc-
e#ploie si e#ecutarea e#ercitiului de folosire corecta a acesteia, in ca de necesitate,
trebuie sa devina obligatii de serviciu.
2:3 !eful atelierului mecanic se va deplasa la fata locului si impreuna cu seful
formatiei de lucru vor realia urmatoarele masuri:
a3 oprirea instalatiilor si utila*elor si scoaterea de sub tensiune;
b3 transportarea de la atelierul mecanic a trusei de sudura antifoc-e#ploie si a
transformatorului de sudura si urcarea acestora, cu troliu, prin golul de monta*,
pana la locul interventiei;
c3 curatarea organelor de masini, carcaselor, pieselor, tubulaturii etc. ,e praful
vegetal depus ata la e#terior, cat si la interior;
d3 e#ecutarea minutioasa a curateniei in ona locului unde se e#ecuta operatia de
sudare;
e3 indepartarea sau prote*area materialelor combustibile, umectarea onei de
lucru, infundarea cu saci de iuta umectati a tubulaturilor si transportoarelor
pentru a nu se transmite flacara;
f3 umplerea galetilor cu apa, umectarea abundenta a sacilor de iuta si pregatirea
stingatoarelor portabile, racordarea la retea a furtunului de refulare tip ";
g3 instruirea concreta a sudorilor, a celor doi salariati din ec4ipa de interventie si a
pompierului;
43 intocmirea in doua e#emplare si inmanarea unui permis de lucru cu foc sefului
productiei, semnarea de primire si pastrare asupra sa pe toata durata lucrarii si
e#ecutarea sudurii cu respectarea normelor specifice de securitate a muncii
pentru sudarea si taierea metalelor;
i3 controlul sever al locului unde s-a e#ecutat sudarea, a temperaturii pieselor
sudate, indepartarea sacilor umectati si controlul onei. Plecarea de la locul
interventiei se va face numai daca e#ista siguranta deplina ca toate focarele de
incendiu au fost stinse.
Art%'/% !e interice depoitarea transformatoarelor de sudura electrica si a
generatoarelor de acetilena in interiorul fabricilor de nutreturi combinate, silouri,
statii de granulare-doare, statii de conditionare, magaii.
Art%'0% )a intrarea in unitate, portarul va controla toti salariatii, precum si
delegatii si va retine la panoul special amena*at, in casete nominaliate, tigarile,
c4ibriturile si bric4etele.
Artr%'1% Lumatul va fi permis numai in locuri special amena*ate, amplasat
langa poarta, la cel putin :B m de obiective, dotate cu materiale de stingere si ferite
de curentii de aer.
Art%)2% !e interice fumatul sau introducerea de tigari, c4ibrituri, bric4ete,
materiale ori produse care ar putea provoca incendii sau e#ploii in locurile de munca
in care fumatul sau introducerea acestora este oprit.
Art%)$% !e interice utiliarea imbracamintei, len*eriei sau a altor accesorii din
fibre 2materiale3 sintetice.
!e va utilia imbracaminte fara buunare, mansete sau cute, in care pulberile s-
ar putea acumula.
Art%)'% +ntrucat e#ista pericol de e#ploie, se va utilia incaltaminte de
protectie, fara accesorii metalice.
'%0% .rganizarea locului de munca
Art%))% (ctivitatea de prelucrare, pastrare, industrialiare si livrare a fura*elor
este permisa numai daca locurile de munca au fost organiate, amena*ate si dotate
corespunator din punct de vedere te4nic si organiatoric, astfel incat sa previna
accidentele, incendiul si e#ploia pulberilor vegetale.
Art%)*% Prelucrarea, pastrarea, industrialiarea si livrarea fura*elor se vor face
in 4ale si incaperi amena*ate, dotate cu utila*e, instalatii si dispoitive adecvate.
Art%),% "aile de acces din sectiile de productie, silouri si depoite vor fi
intretinute in stare buna si vor fi prevaute cu marca*e si indicatoare standardiate.
Art%)-% +nstalatiile de desprafuire vor fi in buna stare urmarindu-se
functionarea lor in permanenta la parametrii proiectati.
Art%)/% Persoanele *uridice sau fiice vor asigura afisarea instructiunilor
te4nice si de e#ploatare privind instalatiile de desprafuire.
Art%)0% &tila*ele si instalatiile vor fi bine fi#ate, legate la pamant, dotate cu
dispoitive de protectie in buna stare. ,e asemenea, utila*ele vor avea afisate
instructiuni te4nice de e#ploatare.
Art%)1% Lecare persoana *uridica sau persoana fiica este obligata sa reolve
aspectele de securitate a muncii prin elaborare de instructiuni proprii de securitate a
muncii.
Art%*2% !unt interise improviatiile de orice natura, precum si mentinerea in
functiune a utila*elor, masinilor, instalatiilor si aparatelor care preinta defectiuni
accidentale sau care nu sunt prevaute cu toate dispoitivele de protectie necesare
asigurarii securitatii muncii.
Art%*$% Parg4iile, manetele de comanda, butoanele de pornire si oprire vor fi
astfel amplasate incat sa fie viibile de la locul de munca si sa fie posibila manevrarea
lor comoda, fara deplasarea muncitorilor de la locul de munca.
Art%*'% &tila*ele, ma;inile si instalatiile care produc vibratii si >gomot peste
limitele admise de normele generale de protectie a muncii vor fi amplasate in incaperi
special amena*ate.
Art%*)% Pentru asigurarea bunei functionari a utila*elor si instalatiilor si pentru
inlaturarea pericolului de accidentare si a e#ploiei pulberilor vegetale se va avorda
atentie deosebita bunei organiari a locului de munca :
disciplina in munca;
predarea si preluarea corecta a sc4imbului;
controlul permanent al instalatiilor pe locul de munca;
controlul inainte de inceperea lucrului si dotarii utila*elor si instalatiilor
cu aparatori, dispoitive de protectie a muncii si utiliarea
ec4ipamentului si materialelor de catre salariati;
supraveg4erea permanenta a muncitorilor la locul de munca;
inainte de terminarea lucrului se va face ordine, curatarea si colectarea
prafului depus pe pereti, utila*e, instalatii si conductori electrici.
Art%**% $ste strict interisa orice modificare a procesului te4nologic si a
instructiunilor de lucru, fara aprobarea conducerii unitatii.
'%1% (u4stante to+ice si e+plozive
Art%*,% Pastrarea substantelor to#ice si e#ploive trebuie sa se faca cu strica
respectare a instructiunilor speciale ale fiecaruia. +ar eliberarea de reactivi to#ici
trebuie sa se faca de seful laboratorului personal, in cantitati strict limitate pentru
fiecare analia in parte.
Art%*-% )ucrarile cu substante to#ice si acii concentrati trebuie e#ecutate
e#clusiv sub nise al caror tira* trebuie in prealabil controlat.
Art%*/% $ste permis a se lucra cu substante to#ice numai cu manusi de cauciuc,
pentru acii si bae. ,upa lucru, manusile mai intai se spala bine cu apa si abia dupa
uscare se vor scoate. ,upa scoaterea manusilor trebuie sa se spele bine mainile, la
inceput fara sapun si apoi cu sapun.
Art%*0% Pentru lucrarile cu substante to#ice, mesele trebuie sa fie acoperite cu
linoleum. "and se dilueaa aciii minerali concentrati cu apa, se toarba intai acidul in
apa, este interis a se turna apa in acid. )a operatiile cu acii si bae concentrate se va
lucra ec4ipat cu boneta sau basma, oc4elari etansi si reistenti in contact cu agenti
c4imici, costum de protectie antiacid, sort de protectie si cime de protectie.
Art%*1% )aboratoarele folosesc in general ga metan sau araga. Pentru evitarea
accidentelor trebuie sa se ceara de la intreprinderea furnioare instructiuni scrise
pentru manipularea gaului, care se vor afisa la toate locurile de folosire.
Art%,2% )a parasirea laboratorului nu se vor lasa aprinse becurile cu ga.
Art%,$% Reaprinderea se va face in felul urmator : c4ibritul aprins se tine in
dreptul focului sau aratorului, apoi se desc4ide treptat robinetul de ga.
Nerespectarea acestei masuri poate duce la producerea e#ploiilor reultate din
amestecul de aer si ga in e#ces.
Art%,'% 'oate aparatele care functioneaa cu gae trebuie verificate periodic.
'uburile de cauciuc prin care circula gaul trebuie sa fie de calitate buna, ferite de
caldura sau de efectul solbentilor.
Art%,)% (ratoarele de ga se vor aprinde e#clusiv cu a*utorul bric4etelor sau
c4ibriturilor, fiind interisa intrebuintarea in acest scop a tampoanelor de abest
inmuiate in alcool si fi#ate pe o sarma sau a bucatilor de 4artie rasucita pe sarma.
)% A&5""5A5EA !E "N&AR&ARE, !E(&AR&ARE (" !EP.6"5ARE
MA5ER"" PR"ME (" 7"N"5E
)%$% Prevederi comune
Art%,*% )ucrarile de incarcare, descarcare si depoitare se vor efectua conform
Normelor specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul prin
purtare si cu mi*loace mecaniate si depoitarea materialelor.
Art%,,% Personalul de intretinere si e#ploatare trebuie sa cunoasca masurile de
securitate a muncii ce trebuie luate in timpul deplasarii utila*elor mobile de la un loc
de munca la altul, pe timp nefavorabil etc. !i sa supraveg4ee ca procesul te4nologic
sa se desfasoare fara pericol de accidentare.
Art%,-% +nainte de inceperea lucrului se va face verificarea te4nica a utila*elor,
controlandu-se starea aparatorilor de protectie, cablurilor, organelor de transmisie,
ec4ipamentelor electrice etc. Oor fi admise la lucru numai utila*ele aflate in buna
stare de functionare.
Art%,/% )a amplasarea utila*elor se va avea in vedere ca acestea sa aiba o
stabilitate perfecta, sa fie ancorate si fi#ate impotriva deplasarilor necomandate.
Art%,0% &tila*ele vor fi astfel amplasate incat sa se creee treceri si cai de
circulatie intre ele. +ntre bgabaritul lor functional ma#im si pereti, stalpi etc. !a e#iste
o distanta de cel putin @,< m.
Art%,1% !e interice cumpararea de instalatii, utila*e, masini si ec4ipamente
te4nice la care nu sunt realiate, de catre constructor, masurile te4nice de securitate a
muncii stabilite in preentele norme 2dispoitive de protectie a muncii, aparatori de
protectie, intrerupatoare etc.3. $ste permisa procurarea numai de ec4ipamente te4nice
certificate din punct de vedere al calitatii de securitate a muncii si care vor avea, pe
aceasta baa, aplicat marca*ul "!IEC; "!IED.
Art%-2% (mplasarea organelor au#iliare si de comanda se va face separat de
utila* in asa fel incat personalul sa le poata manevra usor si fara pericole de
accidentare.
Art%-$% 0rganele e#terioare in miscare 2curele, roti dintate, cupla*e, arbori3
situate pana la o inaltime de :,B m vor fi prevaute cu aparatori complete. 0rganele
de transmisie amplasate la o inaltime mai mare de :,B m de la nivelul de circulatie al
salariatilor vor fi prote*are in partea inferioara cu aparatori.
Art%-'% (paratorile vor fi proiectate si astfel construite incat sa nu permita
introducerea mainilor sau degetelor i*n ona periculoasa.
$le vor fi confectionate din materiale reistente si corespunatoare utila*ului
respectiv.
Art%-)% )ocurile periculoase de la utila*e sau instalatii care nu pot fi prote*ate
cu aparatori vor fi ingradite cu balustrade sau paravane de protectie, montate la
distante corespunatoare.
Art%-*% ,eservirea masinilor, utila*elor si instalatiilor este permisa numai
salariatilor instruiti special in acest scop.
Art%-,% +n locurile cu pericol de incendiu sau e#ploie a pulberilor se vor lua
masuri de protectie impotriva descarcarilor electrice datorate acumularilor de
particule electriate 2legarea la pamant a elementelor metalice, instalarea de
dispoitive de neutraliare3.
)%'% Lucrari de incarcare materii prime si finite
)%'%$% 5ransportoare
Art%--% )a lucrarile din laboratoarele pentru controlul calitatii materiilor prime
se vor respecta prevederile Normelor specifice de securitate a muncii pentru
laboratoarele de analie fiico-cimice si mecanice.
Art%-/% 'ransportoarele cu melc trebuie sa fie bine centrate pentru evitarea
frecarii intre melc si *g4eab.
Art%-0% (paratoarea de protectie trebuie sa imbrace capul de alimentare pe
intreaga sa circumferinta pentru evitarea accidentelor ce se pot produce atat la partea
superioara, cat si la cea inferioara.
,istantele dintre elementele componente ale aparatorii nu trebuie sa permita
introducerea degetelor mainilor sau picioarelor.
Art%-1% Poitia de lucru a c elor alimenteaa transportorului trebuie sa fie la
distanta de cel putin @,B m. Nu se admite Pinerea picioarelor deasupra sau sub capul
de alimentare sau introducerea capului de alimentare in vracul de cereale prin
apasarea acestuia cu picioarele.
Art%/2% Poitia de lucru a transportoarelor melcate trebuie sa fie cea normala.
+n cauri e#ceptionale, cand poitia de lucru nu poate fi cea n ormala, se vor lua
masuri de ancorare corespunatoare. Nu se admite ridicarea snecurilor pe vracul de
cereale si nici functionarea acestora in poitii instabile.
Art%/$% !e interice mutarea transportorului aflat in functiune. -utarea
transportorului se face sub supraveg4erea conducatorului locului de munca si numai
dupa intreruperea energiei electrice si scoaterea stec4erului din pria de alimentare.
+n functie de distanta, de poitia de lucru, starea platformei etc., se va stabili numarul
lucratorilor care participa la mutarea si instalarea transportorului.
Art%/'% $ste interis ca in timpul alimentarii snecurilor salariatilor sa lucree
desculti.
Art%/)% Nu se admite desfundarea snecurilor in timpul functionarii.
Art%/*% $ste strict interisa interventia la transportorul melcat pentru
remedierea defectiunilor ivite in timpul functionarii. Remedierea defectiunilor se face
numai de mecanicul desemnat si numai dupa intreruperea curentului si scoaterea
stec4erului din pria de alimentare.
Art%/,% Pe carcasele transportoarelor melcate se va fi#a placuta emailata cu
avertiarea Katentie la capul de alimentareN.
Art%/-% )a transportoarele cu banda se vor respecta Normele specifice de
securitate a muncii pentru activitatile de e#ploatare si intretinere a transportoarelor cu
banda 2altele decat cele din minerit3.
Art%//% )a transportoarele pneumatice se vor monta plase de sarma de
protectie la orificiile de absorbtie a aerului si plase de sarma la cosurile de alimentare.
Art%/0% )a transportoarele pneumatice nu este permisa stationarea in raa de
refulare a cerealelor.
)%'%'% Batozarea porum4ului stiuleti
Art%/1% +nainte de punerea in functiune se va face o verificare a starii te4nice a
ansamblelor din componenta batoelor. Oerificarea se face prin rotirea manuala a
tamburilor batatoarelor, ventilatoarelor, snecurilor, e#4austoarelor, dispoitivelor de
actionare ale sitelor oscilante si electromotoarelor. ,e asemenea, se va verifica starea
cablurilor electrice si modul cum acestea sunt legate la cutia de borne a
electromotoarelor.
Art%02% (mplasarea batoelor se va face la distanta convenabila fata de
depoitul de porumb stiuleti pentru a permite deservirea lor fara pericol de
accidentare.
Art%0$% +n caul montarii batoelor pe esafoda*e, platforme etc., se va verifica
starea acestora din punct de vedere al reistentei si stabilitatii.
Art%0'% ,eblocarea, ungerea, intretinerea si repararea batoelor aflate sub
tensiune este interisa. +n asemenea situatii se intrerupe curentul electric, se scoate
stec4erul din pria de alimentare dupa care se efectueaa lucrarile respective.
Art%0)% !e interice introducerea in cosul de alimentare a mainilor, picioarelor
si a altor corpuri solide in timpulfunctionarii batoelor.
Art%0*% $ste interisa pornirea sau oprirea batoelor de catre alte persoane
decat cele autoriate.
Art%0,% !e interice accesul persoanelor straine in statiile de batere sau in raa
batoelor si utila*elor pe care le deservesc.
Art%0-% ,eplasarea batoelor de la un loc de munca la altul se face numai in
preenta conducatorului locului de munca si numai dupa intreruperea curentului
electric si scoaterea stec4erului din pria de alimentare.
Art%0/% )ucratorii care deservesc batoele vor purta obligatoriu oc4elari de
protectie impotriva boabelor aruncate in timpul batoarii.
)%)% Lucrari de descarcare
Art%00% !e interice punereea in functiune a lopetilor mecanice in caurile
cand:
intrerupatorul de curent este defect sau neetans;
nu s-a efectuat legatura la nulul de protectie si la instalatia de legare la
pamant a electromotoarelor si a partilor metalice;
sistemul de decuplare-cuplare al tobei nu a fost reglat astfel ca la mersul
in sarcina lopata sa se opreasca la o distanta de cel putin @,; m de
dispoitivul de g4idare a cablului;
toate organele mobile nu sunt curatate si unse asigurand o functionare
fara blocare, in special la g4ida*ele electromagnetului, parg4ii de
g4idare, cupla*ul tobelor si rolelor
Art%01% !orburile in care se face descarcarea cu lopata mecanica vor fi
asigurate cu capace si gratare pentru a se evita caderea in acestea a salariatilor.
Art%12% ,eservirea lopietii mecanice se va face de doi salariati instruiti pentru
folosirea utila*ului.
Art%1$% )ucrul in vagon desc4is se va face de catre salariati ec4ipati cu
ec4ipament de protectie in perfecta stare 2palmare, oc4elari, masti pentru praf2.
Art%1'% )a manevrarea vagoanelor pe linia c.f. uinala de descarcare se ca
verifica daca bratele de g4idare ale rolelor lopetii mecanice sunt ridicate. (ceasta se
va face atat inainte de aducerea vagonului, cat si inainte de scoaterea acestuia.
)%)%'% !escarcarea 3idraulica a mijloacelor de transport auto
Art%1)% Platforma va fi prevauta lateral cu paravane sau balustrade de
protectie montate intre @,; si @,B m departare de platforma.
Art%1*% -anipularea sistemului 4idraulic al platformei si cricului de basculare
se va face numai de salariatul special instruit in acest scop.
Art%1,% Pe traseu si in ona platformei se vor instala indicatoare de circulatie si
placi cu interdictii, scrise pe fond galben cu litere negre.
Art%1-% !unt interise interventiile de orice natura la mi*loacele de transport in
timp ce se afla pe platforma sau cricul de basculare.
)%)%)% !escarcarea din vagoane c%f%
Art%1/% (ctivitatea de transport feroviar a cerealelor si descarcarea acestora de
pe teritoriul care apartine unei persoane *uridice se desfasoara in conformitate cu
prevederile Normelor de securitate a muncii privind transportul pe calea ferata si ale
normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul intern.
Art%10% Raspunderea respectarii regulilor de securitate a muncii la operatiile de
manevrare, incarcare si descarcare a vagoanelor pe liniile de gara* revine sefilor de
tura, sefilor de rampe, responsabililor sectoarelor de lucru unde se e#ecuta asemenea
operatii, responsabililor de transporturi.
Art%11% "onducerea persoanei *uridice trebuie sa completee Normele specifice
de securitate a muncii pentru transportul intern cu instructiuni proprii de securitate a
muncii, care vor cuprinde masuri suplimentare de securitate a muncii necesare pentru
conditiile de lucru specifice.
Art%$22% )a liniile de gara* unde manevrarea se face cu cu locotractoare, trolii
sau manual manevra se face numai sub conducerea si supraveg4erea sefilor de tura
sau de rampa 2responsabililor cu transporturile3.
Art%$2$% +n aceasta situatie, cuplarea vagoanelor la locotractor sau alt mi*loc de
tractiune mecanica se va face numai dupa decuplarea troliului de la vagon si
infasurarea cablului pe tambur.
Art%$2'% $ste interisa lasarea cablului de la troliu agatat de vagoane sau peste
liniile ferate.
Art%$2)% +n timpul manevrarii vagoanelor cu troliu este interisa stationarea
sau accesul persoanelor in apropierea cablului de tractiune sau lateral de el 6 distanta
minima de 9@ m. Ruperea carligului sau cablului poate provoca accidente grave celor
din apropiere.
Art%$2*% (coperirea si descoperirea vagoanelor cu prelata se va face numai in
locuri amena*ate, folosindu-se scari de acces si respectandu-se Normele de protectie a
muncii pentru lucrarile la inaltime.
Art%$2,% "irculatia persoanelor peste buncarele de descarcare a statiilor c.f.
este interisa. $ste admis accesul in aceasta ona numai a personalului uinal instruit
in acest scop.
Art%$2-% ,eplasarea manuala a vagonului se va face numai din partile laterale
ale acestuia 2insa nu pe partea rampei3. !e admite deplasarea manuala numai a unui
singur vagon.
Art%$2/% !e interice oricarei persoane urcarea sau coborarea in si din garnitura
in timpul deplasarii acesteia. (ceasta actiune se va e#ecuta numai cand garnitura
2convoiul3 de vagoane stationeaa si locomotiva de manevra este decuplata. +olata si
cu motorul oprit.
Art%$20% 'raseele pentru liniile de gara* vor fi marcate in mod viibil, fiind
interisa tranversarea prin alte locuri decat cele stabilite.
)%*% Lucrari de depozitare materii prime si finite
)%*%$% Lucrari in magazii si depozite
Art%$21% Qurile toboganelor vor fi acoperite cu capace reistente si inc4ise cu
lacat, iar in poitia desc4is vor fi asigurate cu balustrade impotriva caderilor. (cestea
se vor desc4ide numai in perioada cat se lucreaa 2c4eia lacatului va fi pastrata de
sef3.
Art%$$2% +mpre*urul gurilor tobogoanelor vor fi prevaute praguri opritoare si
balustrade de protectie cu inaltimea de 9 m.
Art%$$$% !acii adusi la tobogan se basculeaa pe *g4eab. $ste interisa
bascularea simultana a doi sau mai multi saci.
Art%$$'% !e interice primirea sacilor in acelasi timp de la gurile toboganelor
aflate pe niveluri diferite.
Art%$$)% !e interice stationarea persoanelor in apropierea *g4eabului
toboganului.
Art%$$*% 'oboganul se va folosi la transportarea materialelor ambalate
corespunator si care nu preinta pericolul parasirii planului inclinat.
Art%$$,% !e interice urcarea si coborarea salariatilor pe *g4eabul toboganului.
Art%$$-% "uratarea si intretinerea toboganului se va face numai de salariatul
care il are in primire si care a fost instruit. +ntretinerea toboganului se face numai
dupa ce este oprit din functiune, iar capacele de protectie de la partea superioara si
inferioara a nivelului unde se lucreaa sunt inc4ise.
Art%$$/% (tunci cand inaltimea toboganului este mai mare de : m, salariatii
care efectueaa curatenia si intretinerea vor fi ec4ipati cu centura de siguranta si
frang4ie ce va fi legata la un element de reistenta al cladirii.
+n caul blocarii sacilor pe tobogan se interice interventia salariatilor fara a fi
luate urmatoarele masuri:
a3 anuntarea sefului care a dispus lucrarea;
b3 indepartarea salariatilor aflati in *urul locului unde s-a produs
bloca*ul;
c3 deblocarea sacilor cu stig4ii de lemn actionate de la gura superioara.
Art%$$0% ,eblocarea sarcinilor este permisa numai cu a*utorul unei scari bine
fi#ate ce a*unge la locul deblocarii, indepGrtarea sacilor facandu-se de sus in *os.
,upa deblocare vor fi remediate cauele care au condus la blocarea sacilor.
Art%$$1% "omunicarea intre gura de incarcare si descarcare va fi facuta, in
functie de distanta, prin viu grai, prin sonerii, stabilindu-se in acest scop sistemul de
semnaliare, sau prin instalatii de porta voce.
Art%$'2% Qura de evacuare a toboganului va fi montat in contra panta, iar gura
de evacuare amplasata in peretele cladirilor va fi prevauta cu usi reistente si cu
sistem de inc4idere. +n acest ca, portiunea de *g4eab dintre id si usile de inc4idere
va fi incarcasata.
Art%$'$% $levatorul pentru saci va fi e#ploatat numai de salariati instruiti in
acest scop.
Art%$''% +nainte de pornire se va verifica daca:
a3 toate organele in miscare sunt prote*ate cu aparatori;
b3 utila*ul este legat la nulul de protectie si la instalatia de protectie prin legare la
pamant;
c3 nu se afla o perioada pe putul elevatorului;
d3 la pornirea in gol nu apar gomote suspecte;
e3 podinele de lucru de la cele doua capete sunt reistente si autolustruite;
f3 barele oriontale sunt fi#ate corespunator pe lant;
g3 lantul nu preinta defectiuni;
43 rotile dintate sunt corespunatoare.
Art%$'). +n caul cand la pornire sau pe parcursul e#ploatarii apar deficiente
mai sus-mentionate, se opreste functionarea elevatorului luandu-se masuri
corespunatoare de remediere de catre salariatii instruiti in acest scop.
Art%$'*% Pentru prevenirea accidentelor este interisa:
a3 incarcarea elevatorului peste sarcina admisa;
b3 folosirea utila*ului in alte scopuri;
c3 stationarea salariatilor sub elevator, c4iar daca acesta este oprit.
Art%$',% ,epunerea sacului pe baa oriontala se face la nivelul podetelor.
0peratia se va face cu mare atentie. +nitial sacul se spri*ina la partea inferioara pe
peretele oblic al elevatorului dupa care se lipeste de perete si partea superioara a
sacului. +n caul cand sacul nu s-a aseat corect va fi tras in afara, fiind strict interis
sa se introduca mana intre fundul sacului si baa oriontala a elevatorului.
Art%$'-% +n caul cand elevatorul este prevaut a servi mai multe niveluri,
gurile de acces unde nu se lucreaa vor fi asigurate cu balustrada, acoperite cu capace
reistente si incuiate cu lacate.
Art%$'/% +ndepartarea sacilor la partea superioara a elevatorului se face de pe
platforma de lucru amena*ata in acest scop cu balustrada cu bordura, iar salariatii vor
fi asigurati cu centura de siguranta si frang4ie fi#ata la punct fi# si reistent.
Art%$'0% ,epanarea elevatorului se va face numai de catre salariatul
competent, dupa golirea acestuia de sacii ramasi eventual pe put si dupa ce s-a
deconectat din tabloul electric, precum si dupa asigurarea lanturilor pe rotile dintate
2impotriva caderii3.
)%*%'% Lucrari de incarcare8descarcare si transport cu mijloace de
ridicat si mijloace auto
Art%$'1% (ctivitatea de transport in depoite si magaii a materiilor prime si
finite care se e#ecuta cu electrostivuitoare si motostivuitoare, cu incarcatoare frontale
+LR0N, automacarale, electrocare, motocare, autocamioane, autobasculante, precum
si tractoare cu remorci se va efectua cu respectarea stricta a Normelor specifice de
securitate a muncii pentru transportul intern.
Art%$)2% (utobuncarele si remorcile pentru transportul si descarcarea
nutreturilor combinate vor fi e#ploatate de personal instruit cu regulile de securitate a
muncii.
Art%$)$% &rcarea si coborarea pe si de pe buncar se vor efectua numai pe scara
de acces.
Art%$)'% Pentru a nu e#ista caderile de la inaltime, accesul pe buncar se va
efectua numai cu mana curenta in poitia ridicata.
Art%$))% Ridicarea snecului superior se va efectua numai cu a*utorul pompei
4idraulice si a cilindrului 4idraulic.
Art%$)*% ,iri*area snecului superior catre buncarul de descarcare se va efectua
numai cu a*utorul mecanismului de cremaliera. !e interice utiliarea cablurilor,
frang4iilor sau altor mi*loace improviate.
Art%$),% +n caul blocarii snecului de descarcare, se interice introducerea
mainii prin ferestrele de golire.
,eblocarea se va efectua cu grupul de actionare decuplat de la cutia de vitee a
camionului sau decuplat de la pria de alimentare cu energie electrica in 4ala.
Art%$)-% Pentru evitarea patrunderii corpurilor dure in compartimente, gurile
de umplere vor fi prevaute cu gratare din sarma impletita.
Art%$)/% +n timpul manevrarii snecului se interice stationarea in raa de
actiune a snecului mobil.
Art%$)0% !e interice utiliarea buncarelor fara aparatori de protectie la
actionarile cu lant si pinioane.
Art%$)1% !e interice deplasarea de la un buncar de descarcare la altul cu
snecul superior ridicat, pentru a evita atingerea acestuia de linia electrica aeriana si
producerea accidentelor prin electrocutare.
Art%$*2% +n caul in care snecul superior a atins linia electrica aeriana, parasiti
imediat cabina autobuncarului sarind din aceasta, cu mainile lipite de corp ;i cu
ambele picioare catre inainte si cat mai departe de masina.
Nu va intoarceti la masina si nu atingeti caroseria, inc4iatorile de la usile cabinei etc.
,ecat dupa ce a fost intrerupta alimentarea cu curent electric a +$(.
)%*%)% Lucrari pentru incarcat porum4 stiuleti in patule
Art%$*$% )ucratorii care deservesc utila*ele instalatiei vor fi instruiti sa
cunoasca constructia si functionarea acestora, precum si defectiunile ce pot aparea in
timpul lucrului, conform cartii te4nice.
Art%$*'% +nainte de inceperea lucrului cu instalatia se va face o verificare in
gol, care va consta in :
a3 verificarea legarii fiecarui utila* la surubul prevaut pe cutia cu ec4ipament
electric la centura de impamantare a patulului respectiv, dimensionata conform
instructiunilor in vigoare;
b3 verificarea functionarii corecte a benilor transportoare de la buncarul de
receptie si incarcatorul distribuitor, in sensul infasurarii centrice pe tamburii de
actionare si intindere;
c3 verificarea e#istentei aparatorilor de protectie la toate transmisiile prin lant sau
curele. (paratorile de protectie la e#terior vor fi vopsite cu culoare galbena de
securitate.
Art%$*)% 0rice regla*, lucrare de intretinere sau interventie pentru depanare se
va efectua numai dupa oprirea din functionare a electromotoarelor utila*ului respectiv
de la tabloul central de comanda din componenta instalatiei.
Art%$**. Nu se admite sub nici un motiv indepartarea aparatorilor de protectie
in timpul lucrului.
*% A&5""5A5EA !E PRELU&RARE
*%$% Lucrarile de descarcare si 4atozare a porum4lului stiuleti
Art%$*,% -anevrarea vagoanelor sau trecerea mi*loacelor de transport auto
peste buncarele statiei de descarcare c.f. a porumbului stiuleti se va admite numai
dupa eliberarea gabaritului si verificarea cailor de trecere, daca sunt libere si nu
preinta pericole de accidentare.
Art%$*-% ,esc4iderea usilor sau clapelor de la vagoane se va face numai cu
sibarele de sub buncare inc4ise si cu a#ele cu pinteni de la agitatoare oprite. Pornirea
agitatoarelor se va face treptat si numai dupa ce pericolul se va retrage din ona
buncarelor.
Art%$*/% $ste strict interis accesul persoanelor pe deasupra buncarelor in
timpul cat agitatoarele sunt in functiune. !e va acorda multa atentie pentru a nu scapa
rangile sau alte obiecte in buncare. !coaterea acestora in caul #a sunt scapate, se va
face numai dupa oprirea utila*elor si scoaterea lor de sub tensiune.
Art%$*0% "uratarea buncarelor, agitatoarelor si transportoarelor de la statia de
descarcare se va face numai cu utila*ele oprite, scoase de sub tensiune prin
demontarea sigurantelor si afisarea placutei de intericere 6 KNu cuplati, se lucreaa
pe linieN. +n acest fel se va proceda si la curatarea celorlalte utila*e aferente statiei.
Art%$*1% +nainte de punerea in functiune a instalatiei de descarcare si batoare
a porumbului stiuleti mecanicul operator si electricianul de serviciu vor controla :
legarea corecta la nulul de protectie si la instalatia de legare la pamant;
e#istenta si fi#area corecta a aparatorii de protectie;
starea te4nica generala.
Art%$,2% ,aca in timpul functionarii se produc gomote anormale sau batai la
batoe sau la celelalte din componenta instalatiei, acestea se vor opri imediat, se vor
scoate de sub tensiune si apoi se va remedia defectiunea.
Art%$,$% ,eblocarea in situatia infundarii cu produse, ungerea, intretinerea si
alte interventii de orice fel se vor face numai utila*ele oprite si scoase de sub tensiune,
prin demontarea sigurantelor si afisarea placutei de intericere 6 KNu cuplati, se
lucreaa pe linieN.
Art%$,'% $ste interis a se introduce mana sau piciorul in interiorul utila*elor in
functiune. -obiliarea produselor se face numai cu ti*e special construite.
Art%$,)% Periodic, mecanicul operator va curata separatorii magnetici de
metalele retinute din produse. Patrunderea corpurilor metalice in batoe poate
provoca avarierea utila*ului si accidentarea personalului de deservire.
Art%$,*% $#ecutarea lucrarilor de interventii la utila*ele si instalatiile montate
la inaltime mai mare de :,B m se va dace respectand cu strictete Normele de protectie
a muncii pentru lucrari la inaltime 6 respectiv asigurarea mecanicilor cu centura de
siguranta, cu frang4ie groasa de 9A mm, casca de protectie, scari corespunatoare si
asistenta necesara.
Art%$,,% )a deservirea instalatiei se vor respecta cu strictete normele de
electrosecuritate.
Art%$,-% ,eservirea instalatiei de descarcare si batoare a porumbului stiuleti
se va face numai la salariatii instruiti in acest scop.
Art%$,/% $ste inter#isa pornirea sau oprirea instalatiei de batoare de catre
salariatii care nu au aceasta atributie.
Art%$,0% Personalul de deservire a instalatiei de batoare va purta in mod
obligatoriu oc4elari de protectie in scopul prevenirii unor accidente ce s-ar putea
produce datorita boabelor si ciocalailor aruncati de batoa in timpul functionarii.
Art%$,1% +n timpul cat se e#ecuta manevrele cu vagoane peste statia de
descarcare, personalul muncitor se va retrage din ona gabaritului, iar utila*ele
aferente statiei de descarcare se vor opri in mod obligatoriu.
Art%$-2% (ccesul celorlalte mi*loace de transport in incinta instalatiei de
batoare se va face numai diri*at de catre unul din salariatii care deserveste instalatia.
Art%$-$% $ste interis accesul persoanelor straine in incinta instalatiei de
descarcat si batoat porumb stiuleti.
*%'% Lucrari de tratare si separare8aspirator
Art%$-'% Pentru asigurarea unei functionari normale, masinile de tarat si
bateriile de trioare se vor amplasa in spatii sau locuri usor accesibile, astfel incat
supraveg4erea si deservirea acestora sa se faca fara pericol de accidentare.
Art%$-)% -ontarea se face pe diferite elemente de reistenta care sa asigure o
buna stabilitate 6 fara pericol de rasturnare.
Art%$-*% -asinile de tarat si bateriile de trioare cu amplasament fi# vor fi
obligatoriu racordate la instalatia de aspiratie a prafului sau vor fi prevaute cu
aspirator si ciclon propriu.
Art%$-,% Pentru protectia impotriva electrocutarilor, masinile de tarat si
bateriile de trioare vor fi prevaute cu dispoitivele si mi*loacele de protectie a
muncii si vor fi legate la pamant.
Art%$--% 0rganele e#terioare in miscare 2curele, roti dintate, cupla*e3 vor fi
prevaute cu aparatori complete. )ocurile sau organele de masini care nu pot fi
prote*ate cu aparatori, vor fi ingradite cu balustrade sau paravane de protectie,
montate la distante corespunatoare.
Art%$-/% Pe toata lungimea bateriei de trioare se va aplica aparatoare de
protectie.
Art%$-0% $ste interisa:
a3 reglarea dispoitivului de curatare a sitelor in timpul functionarii;
b3 curatarea masinilor in functiune;
c3 introducerea mainilor in interiorul masinilor in functiune.
,% A&5""5A5EA !E PA(5RARE
,%$% Prevederi generale
Art%$-1% Nu este permis accesul in interiorul depoitelor de cereale al
persoanelor din afara unitatii fara aprobarea prealabila a sefului de unitate si fara a
primi instructa*ul corespunator.
Art%$/2% Nu este permis accesul la instalatii de utila*e al altor persoane decat
cele autoriate.
Art%$/$% Nu este permisa efectuarea de operatiuni, manipulari, recirculari etc.
+n afara celor dispuse de salariatul competent, numit de agentul economic.
Art%$/'% ,rumurile de acces la spatiile de depoitare si cladiri ane#e trebuie sa
fie in permanenta libere pentru circulatia autove4iculelor, fiind interisa blocarea
acestora cu materiale, utila*e etc.
Art%$/)% !tarea drumurilor trebuie sa asigure circulatia autove4iculelor fara
pericol de accidentare.
Art%$/*% Oitea de circulatie a autove4iculelor pe drumurile de acces interioare
nu trebuie sa depaseasca B Rm=4, in functie de conditiile locale.
(rt.9DB. 'oate drumurile de acces vor fi prevaute cu indicatoare pentru
circulatie, confectionate conform normelor de circulatie rutiera in vigoare.
,%'% Lucrari privind controlul celulelor de silozuri si depozite celulare
Art%$/-% )a lucrarile de control privind pastrarea cerealelor in celulele de
silouri si depoite celulare se vor respecta prevederile Normelor specifice de
securitate a muncii pentru lucrul la inaltime.
Art%$//% "oborarea in celule de silouri si depoite celulare este permisa
salariatilor autoriati si instruiti in acest scop.
Art%$/0% !alariatii autoriati pentrui coborarea in celule trebuie sa fie apti
pentru aceasta, atat sub aspect fiic, cat si neuropsi4ic, in care scop vor fi supusi unui
e#amen medical corespunator, atat la anga*are cat si periodic, fiind declarati apti
pentru lucrari de coborare in celule.
Art%$/1% "oborarea in celule se va face numai din dispoitia celui care conduce
si organieaa productia, cu instiintarea prealabila a tuturor salariatilor care concura
la operatiunea respectiva sau au contingenta cu aceasta.
Art%$02% +naintea efectuarii coborarii se stabilesc nominal salariatii care
participa la coborare si, in mod special, salariatul care va fi introdus in celula, avand
in vedere ca acesta sa se afle intr-o stare fiica si psi4ica normala. ,e asemenea, se
stabilesc nominal cei care formeaa ec4ipa care manipuleaa troliul de coborare si
care supraveg4eaa coborarea.
Art%$0$% "oborarea in celule se face numai prin intermediul troliului mecanic,
care va fi verificat inaintea fiecarei coborari de catre un mecanic calificat, numit de
catre cel care conduce si organieaa aceasta activitate. 'roliul de coborare in celula
va fi prevaut cu clic4et de siguranta cu arc care sa nu permita sc4imbarea
accidentala a poitiei clic4etului.
!e interice folosirea troliului mecanic si a scaunului de coborare in celulele de
silo daca nu sunt atestate de catre institutul de specialitate abilitat de -inisterul
-uncii si Protectiei !ociale. (cestea vor purta marca*ul de securitate "!IEC.
Art%$0'% !alariatul care coboara in celula va fi asigurat cu centura de siguranta
legata prin carligul de siguranta, cu frang4ie. )egarea frang4iei de centura de
siguranta se face prin intermediul carligelor de siguranta in conformitate cu
standardele in vigoare, introduse in belciugele laterale si cel al spatarului.
Pentru a nu fi scapat in celula, capatul frang4iei se ancoreaa in mod
corespunator de un element de reistenta al cladirii.
Art%$0)% Pentru evitarea accidentelor ce eventual ar putea avea loc datorita
preentei in celula a unor gae to#ice folosite la combaterea daunatorilor sau a unor
dega*ari de gae ca urmare a proceselor biologice din masa cerealelor 2deci natura
substantelor nocive nu este cunoscuta sau unde cantitatea de o#igen din aer este sub
9DF3, salariatul care coboara in celula va purta:
a3 masca iolanta;
b3 aparatul cu autonomie pentru interventii cu durata de B-9@ minute;
c3 aparatul cu autonomie pentru interventii cu durata de ;@-C@ minute.
Art%$0*% +n caul celulelor goale se pot efectua coborari, dar numai dupa
aerisirea acestora. (erisirea se face prin instalatiile de aerare, iar acolo unde nu
e#ista, aerarea se face prin desc4iderea capacelor de viitare de la partea inferioara si
superioara pentru a se forma curenti, care sa conduca la eliminarea completa a
eventualelor substante to#ice sau a gaelor e#istente in celule. +n caul celulelor fara
orificiu de viitare la partea inferioara se demonteaa tubul de scurgere si se desc4ide
subarul.
Art%$0,% )a coborarea in celule din silouri sau depoite celulare participa B
salariati, din care :
unul coboara in celula;
doi manevreaa troliul mecanic;
doi supraveg4eaa coborarea ;i, in acela;i timp, tin frang4ia de la centura de
siguranta si furtunul mastii, fiind ec4ipati la fel ca acela care coboara in celula,
dar cu masca la centura, gata sa fie pusa pe figura.
Art%$0-% +naintea fiecarei coborari se reaminteste semnalul conventional pentru
ridicare, semnal care se transmite prin frang4ia legata la centura de siguranta. )a
poitia cea mai coborata a scaunului troliului 2adica A@ m de la planseu3 pe tambur
trebuie sa mai ramana neaparat infasurate minimum 9@ spire.
Art%$0/% "oborarea in celula se face prin desfasurarea lina si ritmica a cablului,
evitandu-se balansarile si socurile.
,upa trecerea scaunului troliului, in mod obligatoriu, se aplica gratarul de
protectie la gura de viitare.
Art%$00% +n timpul lucrului in celula aceasta va fi iluminata corespunator,
astfel incat sa se observe clar activitatea salariatului introdus in aceasta. +luminatul se
va realia numai cu lanterna.
(rt.9<E. +n timpul coborarii sau stationarii in celula salariatul respectiv va fi
supraveg4eat in permanenta si ridicat imediat la suprafata in caul cand se observa ca
miscarile, gesturile si comportarea sa sunt anormale, c4iar daca acesta nu a dat
semnalul de ridicare.
Art%$12% !e interice:
a3 coborarea in celule fara dispoitia sau instiintarea celui care conduce si
organieaa procesul de munca in sectorul respectiv; cel care coboara trebuie
atestat medical;
b3 coborarea de pe scaunul troliului. +n cauri e#ceptionale, cand acest lucru este
absolut necesar, salariatul respectiv va ramane ancorat cu centura de siguranta;
c3 in nici o impre*urare si sub nici un motiv nu se admite scoaterea centurii de
siguranta sau a frang4iei legate de aceasta;
d3 parasirea locului de munca de catre salariatii care manipuleaa troliul si cei
care supraveg4eaa activitatea salariatului aflat in celula inainte ca acesta sa
fie ridicat la suprafata.
,%)% Uscarea cerealelor
Art%$1$% ,eservirea instalatiilor de uscare se va face in mod obligatoriu numai
de catre lucratori instruiti privind modul de functionare si e#ploatare a instalatiilor de
uscare.
Art%$1'% +nainte de punerea in functiune a instalatiei de uscare se vor verifica
sensurile de rotatie a ventilatoarelor, angrena*elor, transmisiilor prin curele, snecurile
etc. ,e asemenea, se va verifica daca lanturile de transmisie si curelele sunt suficient
de intinse.
Art%$1)% 'oate organele e#terioare in miscare: saibele, a#ele, curelele, lanturile
etc., precum si celelalte subansambluri vor fi obligatoriu prote*ate cu apratori de
protectie.
Art%$1*% (paratele de comutare electrica si electromotoarele vor fi obligatoriu
legate corect la nulul de protectie si la centura de impamantare, conform standardelor
in vigoare.
Art%$1,% $ste interisa e#ecutarea oricaror operatii de intretinere sau reparatii
in timpul functionarii instalatiei de uscare.
Art%$1-% $ste interisa desc4iderea capacelor de viitare la canalele de aer ale
coloanei de uscare sau a generatorului de caldura in timpul functionarii instalatiei de
uscare.
Art%$1/% ,upa oprirea focului la generatorul de caldura se vor lasa in mod
obligatoriu ventilatoarele sa functionee cca 9@ minute, pentru eliminarea gaelor si
racirea instalatiei.
Art%$10% +n caul in care motorina nu se aprinde la prima anclansare se vor lasa
ventilatoarele in functiune cateva minute, timp in care vaporii de motorina sunt
evacuati, dupa care se va incerca o noua pornire.
Art%$11% +n situatia cand in focar se observa depuneri de motorina in stare
lic4ida, pornirea focarului se va putea face numai dupa o curatare prealabila a
acestuia.
Art%'22% !e interice parasirea locului de munca de catre lucratorul insarcinat
cu supraveg4erea instalatiei de uscare.
Art%'2$% +n instalatia de uscare se vor introduce numai produse conditionate
care nu au in continut impuritati inflamabile 2plevuri, foi, capitule3 sau corpuri care sa
provoace infundarea dispoitivului de golire.
Art%'2'% !e interice depasirea temperaturii agentului de uscare peste limita
superioara admisa pentru produsul supus uscarii. ,e asemenea, este interisa
functionarea instalatiei de uscare fara termometre sau termocuple.
Art%'2)% 'oate locurile de munca vor fi bine iluminate pentru o desfasurare
normala a muncii, atat iua, cat si noaptea.
Art%'2*% Pentru iluminatul in interiorul coloanei de uscare, in caul lucrarilor
de curatare sau reparatii, se vor folosi lampi portabile alimentate la tensiunea redusa,
nepericuloasa.
Art%'2,% +nstalatiile si conductele cu temperatura ridicata vor fi iolate termic
sau prote*ate impotriva pericolului de accidentare din arsuri, cat si pentru prote*area
materialelor combustibile aflate in apropiere.
Art%'2-% !carile de acces din interiorul statiilor de uscare vor fi in permanenta
curate.
Art%'2/% )ocurile de trecere intre diferitele utila*e vor fi in permanenta libere si
in perfecta stare de curatenie.
Art%'20% !e interice depoitarea deseurilor reultate din conditionarea
produselor in incaperile statiei de uscare.
Art%'21% $ste interisa depoitarea in camera generatorului de caldura
2focarului3 a materialelor inflamabile de orice fel.
Art%'$2% "onductele de alimentare cu motorina si reervorul vor fi bine
etansate pentru evitarea scurgerilor de combustibil.
Art%'$$% Reervorul de combustibil pentru consum ilnic va fi instalat la
distantele prevaute in normele p.s.i. si va avea montat pe conducta ce duce
combustibilul la arator un ventil de inc4idere a combustibilului, usor accesibil in ca
de nevoie, precum si o conducta de preluare a preaplinului.
Art%'$'% (limentarea cu curent electric a instalatiei de uscare se va face printr-
un intrerupator general montat la suficienta distanta de uscator, usor accesibil in ca
de urgenta.
Art%'$)% $ste interis cu desavarsire fumatul in camera generatorului de
caldura, in prea*ma coloanei de uscare sau in interiorul cladirii statiei de uscare.
Art%'$*% $ste interisa evacuarea gurei in stare incandescenta; aceasta va fi
mai intai stinsa cu apa, apoi gura si cenusa se vor arunca intr-o groapa cu apa.
Art%'$,% )a curatarea depoitelor 2pentru produse umede destinate uscarii,
precum si a celor pentru produsele uscate3 lucratorii vor fi instrodusi ec4ipati cu
ec4ipament de protectie corespunator, inclusiv masca contra prafului si oc4elari de
protectie.
+n mod obligatoriu se va folosi centura de siguranta cu frang4ie al carei
capat va fi ancorat la suprafata depoitului de un element fi# si reistent. "oborarea
in depoit se va face sub supraveg4erea a inca : lucratori 2cu acelasi ec4ipament de
protectie3 si a conducatorului locului de munca.
Art%'$-% Qurile de vi#itare ale depoitelor vor fi prote*ate cu capace si gratare
de protectie care se vor asigura cu lacate.
Art%'$/% "ontrolul nivelului produselor in depoite se va face numai cu lampa
portativa alimentata la tensiunea redusa, nepericuloasa, introdusa prin orificiul
practicat in gratarul de protectie al gurii de viitare.
Art%'$0% $ste interisa coborarea in depoit in timpul functionarii instalatiei de
uscare.
Art%'$1% +n cladirea statiei de uscare, precum si in camera generatorului de
caldura se vor instala pic4ete de incendiu dotate conform normativelor p.s.i.
Art%''2% $ste obligatoriu ca in incinta statiei de uscare, in locuri special
amena*ate, sa e#iste dulapuri cu medicamente de prim-a*utor.
Art%''$% )ucratorii care deservesc instalatia de uscare vor fi ec4ipati cu
salopete bine stranse pe corp. $ste interisa purtarea 4alatelor, sorturilor, a
imbracamintei cu poale libere, manseta larga si neinc4eiata.
,%*% !eratizarea spatiilor de pastrare si dezinsectia cerealelor
,%*%$% Prevederi generale
Art%'''% Preentele reguli se aplica in toate unitatile economice in care se
desfasoara activitati cu pesticide, indiferent de forma de proprietate asupra capitalului
social si de modul de organiare a acestora.
Prin activitati cu pesticide se intelege: conditionarea, transportul, depoitarea,
livrarea, comercialiarea, detinerea, folosirea, manipularea, aplicarea, prepararea,
reiduurile acestora si ambala*ele lor.
Art%'')% !copul acestor norme este eliminarea sau diminuarea pericolelor de
accidentare e#istente in cadrul acestor activitati proprii celor patru componente ale
sistemului de munca 2e#ecutant-sarcina de munca-mi*loace de productie-mediu de
munca3. +n acest sens, sunt preentate masurile de securitate a muncii care se refera la
evitarea in4alarii si ing4itirii pesticidelor, evitarea venirii acestora in contact cu
pielea, cunoasterea folosirii ec4ipamentului de protectie, a primelor simptome de
into#icare si a masurilor de prim-a*utor, precum si evitarea poluarii mediului
incon*urator.
,%*%'% 5o+icitatea produselor de uz fitosanitar
Art%''*% Pot fi utiliate numai acele produse de u fitosanitar care sunt
cuprinse in K"ode#ul produselor de u fitosanitar omologate in RomaniaN, ultima
redactare, si in completarile la acesta.
Art%'',% Produsele de u fitosanitar se incadreaa in A grupe de to#icitate, in
functie de doa letala B@F 2,) B@3 oral acuta a substantei actice 2s.a.3.
Qrupa +: produse e#trem de to#ice, cu un continut de s.a. avand ,) B@
pana la B@ mg=Rg corp.
Qrupa a ++-a: produse puternic to#ice, cu s.a. avand ,) B@ intre B@ si
inclusiv :@@ mg=Rg corp.
Produsele din aceasta grupa care contin ma#imum :BF s.a. pot trecute in grupa
a +++-a.
Qrupa a +++-a: produse moderat to#ice, cu ,) B@ peste :@@ si inclusiv
9@@@ mg=Rg corp.
Produsele care contin ma#imum :BF s.a. pot fi trecute in grupa a +O-a.
Qrupa a +O-a: produse cu to#icitate redusa, cu ,) B@ peste 9@@@ mg=Rg
corp.
Art%''-% Pentru atentionarea tuturor celor care vin in contact cu produsele de
u fitosanitar, in vederea evitarii pericolului de into#icare, toate ambala*ele utiliate
in activitati cu produse de u fitosanitar vor purta o etic4eta inscriptionata in una din
culorile:
rosu - pentru grupa +;
verde - pentru grupa a ++-a;
albastru - pentru grupa a +++-a;
negru - pentru grupa a +O-a.
,%*%)% Evidenta, distri4uirea si transportul su4stantelor to+ice
Art%''/% $videnta substantelor to#ice se va tine pe registre snuruite si parafate.
!caderea materialelor din stoc se va face pe masura consumarii pe baa bonurilor de
gaare ce se intocmesc obligatoriu dupa fiecare lucrare.
$videnta cantitatilor de produse to#ice in depoit sau magaie
,enumirea produsului .........................................
,ata
intrarii sau
eliberarii
2anul,lunai
ua3
Lelul si numarul
documentului de
intrare sau de
eliberare si
emitentul
+ntrare
cantitati
2Rg
cantitati
sau unitati
de volum3
$liberare
2Rg cantitati
sau unitati
de volum3
Numele si
calitatea
persoanei
care
primeste
!emnatura
!toc
cantitate
2Rg sau
unitate de
volum3
Registrul se vieaa de agentul economic
Art%''0% ,istribuirea to#icelor se face in locuri autoriate si cu aprobarea
agentului economic.
Art%''1% 'ransportul substantelor to#ice la lucrari se va face numai cu mi*loace
auto, special destinate, insotite de catre operatorii ,.,.,.
'ransportul alimentelor, fura*elor, apei de baut, materialelor sau a oamenilor
straini impreuna cu substantele to#ice este interis.
'ransportul substantelor to#ice inflamabile se va face in ambala*e originale,
acoperite pe timp calduros cu relate, rogo*ini sau foi de cort umede.
+n timpul manipularii substantelor to#ice in depoite sau maga>ii se interice
cu desavarsire utiliarea oricaror surse de foc.
,%*%*% Ec3ipamentul individual de protectie
Art%')2% (gentii economici care efectueaa tratamente cu produse de u
fitosanitar sunt obligati sa foloseasca la aceste tratamente numai personalul instruit,
dotat cu ec4ipamentul individual de protectie stabilit de Normativul-cadru de
acordare si utiliare a ec4ipamentului individual de protectie stabilit de Normativul-
cadru de acordare si utiliare a ec4ipamentului individual de protectie aprobat prin
0rdinul -inisterului -uncii si Protectiei !ociale nr. ::B=:9 iulie 9EEB.
Art%')$% Pentru selectionarea si utiliarea mi*loacelor individuale de protectie
a fetei si oc4ilor se vor folosi instructiunile nr.: elaborate de --P!.
,%*%, !eratizarea spatiilor de pastrare
Art%')'% +n operatiunile de deratiare, substantele to#ice se utilieaa in
momeli alimentare, sub forma de prafuiri si prin gaarea galeriilor.
Art%'))% Pregatirea momelilor raticide si a pulberilor to#ice se face numai de
operatorii instruiti si autoriati pentru aceste operatii. Oasele folosite pentru
prepararea momelilor si a prafuirilor dupa terminarea prepararii acestora vor fi
spalate cu apa.
(mbala*ele din carton si material plastic vor fi arse sau deteriorate si ingropate
la distante de minimum 9@@ m de fantani sau alte surse de apa, la adancimea de 9 m.
Art%')*% )a efectuarea operatiunilor de deratiare in silouri, magaii, sectii de
fabricatie si alte constructii, se interice accesul persoanelor straine pe tot timpul
actiunii de deratiare.
Art%'),% Jeneficiarul va asigura paa si securitatea momelilor raticide atat
timp cat acestea se afla amplasate in unitatea sa. "adavrele de sobolani si soareci vor
fi ridicate in permanenta depersonalul instruit, care le va arde sau ingropa la @,<@-9 m
adancime, la o departare de cel putin :@ m de spatiul deratiat. -omelile
neconsumate in perioada indicata mai sus se ridica de personalul instruit, care le va
ingropa la @,<@ m adancime.
Art%')-% )a obiectivele deratiate se vor aplica avertioare cu inscriptia
K('$N'+$M 'eren otravit. Pericol de moarteN.
Art%')/% +n timpul pregatirii momelilor si a pulberilor to#ice, lucratorii vor
purta manusi de cauciuc, masti de protectie, iar dupa terminarea pregatirii si
administrarii momelilor si prafuirilor se vor spala pe maini cu apa si sapun.
Art%')0% 0peratorii care lucreaa cu substante to#ice raticide vor fi dotati cu
ec4ipamente deprotectie si trusa de prim-a*utor, care vor fi folosite conform
instructiunilor, in functie de substanta to#ica.
,%*%-% !ezinsectia cerealelor
Art%')1% 0peratiunile de deinsectie se vor e#ecuta numai de operatori special
instruiti, autoriati, cu e#perienta, care au e#amenul medical periodic efectuat si
aviul medical.
Art%'*2% +nainte de inceperea lucrarilor de deinsectie responsabilul lucrarii va
instiinta pe beneficiar privind locul, perioada, substantele folosite si masurile
necesare pe care beneficiarul trebuie sa le ia pentru prevenirea into#icatiilor la
oameni si animale.
Art%'*$% "onducatorul lucrarii de gaare are obligatia si raspunderea sa
stabileasca te4nologia gaarii la unitatea beneficiara si va tine seama de starea
cladirii, utila*e, usi, acoperis, geamuri, conductori electrici si instalatii sanitare, unde
se poate pierde o anumita cantiate de ga, si avertieaa de acest lucru pe operatori,
inainte de inceperea gaarii, ca nu este admis sa se urce pe palier sau incaperi fara
masca pe figura.
Art%'*'% ,upa terminarea lucrarilor de etansare si inainte de inceperea
lucrarilor de gaare, beneficiarul are obligatia sa evacuee pe toti salariatii din spatiul
ce urmeaa sa fie gaat.
Art%'*)% ,upa repartiarea gauluiin incaperi, conducatorul lucrarii impreuna
cu operatorii si delegatul beneficiarului au urmatoarele obligatii:
a3 controleaa calitatea lucrarilor de etansare si verifica cantitatea de gae
repartiata pe incaperi;
b3 introduce teste cu insecte vii in spatiul ce urmeaa a fi gaat si stabileste
locurile posibile de acumulare a gaelor;
c3 controleaa toate incaperile ca sa nu e#iste persoane straine in spatiul ce
urmeaa a fi gaat;
d3 incuie toate usile ce au legatura cu e#teriorul si aplica pe usa sigiliul si afisul
cu K"ap de mortN pe care se va scrie K(tentieM Qae to#ice 6 pericol de moarte
6 nu va apropiatiN;
e3 asigura asistenta medicala sau masina salvarii dotata cu medicamentele
necesare si trusa pentru o#igen-terapie, pentru masuri de prim-a*utor in caul
into#icarii operatorilor;
f3 iau masuri de iolare a cladirilor aflate sub gae prin Hmpre*muirea lor cu
banda galbena, pe care se pun afise cu K"ap de mortN, pentru evitarea
apropierii de aceste cladiri a persoanelor straine si anga*atilor, precum si a
ve4iculelor;
g3 asigura intreruperea si scoaterea de sub tensiune a instalatiilor electrice si
stabileste persoanele care asigura paa obiectivului pe toata durata gaarii,
pana la degaare. "omisia semneaa procesul-verbal de control si stabileste
data si ora cand poate incepe gaarea propriu-isa.
Art%'**% "irculatia persoanelor si ve4iculelor in *urul obiectivului supus
gaarii va fi interisa pe o distanta de minimum 9@@ m in *urul sau.
+nainte de inceperea lucrarilor de deinsectie prin gaare toti salariatii vor fi
avertiati ca nu au voie sa patrunda in obiectivul supus gaarii, pana la efectuarea
degaarii acestuia.
Art%'*,% )ucrarile de gaare a spatiilor se e#ecuta de sus in *os, iar timpul
ma#im de e#punere in mediul to#ic al operatorilor va fi de ma#imum ;@ minute de la
desc4iderea recipientilor, la care se adauga timpul de etansare a u;ilor e#terioare pe
unde au iesit operatorii.
Art%'*-% )a lucrarile de gaare in spatii inc4ise vor participa minimum :
operatori, atat la efectuarea gaarilor, cat si la degaari.
Art%'*/% 'oate ambala*ele substantelor utiliate se vor preda gestionarului
pentru a fi distruse si ingropate in locuri special amena*ate, marcate cu indicatoare de
avertiare.
Art%'*0% 'oate magaiile supuse gaarii cu substante to#ice vor fi marcate
obligatoriu cu indicatoare de avertiare.
Art%'*1% !e interice patrunderea in depoite de gae to#ice inainte de aerisirea
acestora prin desc4iderea larga a usilor si ferestrelor si nu se va intra inauntru decat
dupa ce se constata ca a disparut mirosul specific de gae; in caul bromurii de metil,
care nu are miros, patrunderea in interiorul depoitului se va face numai cu masca de
gae cu cartusul corespunator.
Art%',2% +n spatiul in care se fac tratamente este interisa intrarea copiilor si a
oricaror persoane straine de lucrarile de deinsectie.
Art%',$% ,einsectia cerealelor cu gae to#ice se efectueaa numai pe timp
fara vant, cand temperatura atmosferica este corespunatoare gaului respectiv, iar
umiditatea cerealelor nu depaseste 9CF.
Art%','. )ucrarile de gaare a cerealelor in magaii se vor efectua in timpul
ilei, iar personalul operator nu va mai e#ecuta in aceeasi i gaari cu alte substante
in afara de substanta cu care a lucrat prima data. )a lucrarile de gaare cu bromura de
metil, cloropicrina si sulfura de carbon, timpul ma#im de lucru al salariatilor va fi de
;@ minute de la desc4iderea recipientilor 2buteliilor de bromura de metil3. +n acest
timp ei vor purta masca de gae, pe care o vor folosi si in timpul verificarii e#terioare
a etanseitatii spatiului gaat. +n timpul acestor operatii se vor folosi minimum :
muncitori, pentru a se putea salva unul pe altul in ca de into#icare.
Art%',)% )a lucrarile de gaare a produselor agricole, timpul cat este permis
salariatilor instruiti si autoriati sa lucree in mediul to#ic va fi conform
instructiunilor stabilite de fabricatul produsului.
)a gaarea in celule de silouri, timpul efectiv se va stabili in functie de debitul
transportoarelor. (stfel, la o celula de 9:@ t 6 ma#imum : ore; la celule mari de <@@-
9@@@ t dupa fiecare ; ore anga*atul se va sc4imba cu un alt anga*at, urmand a se
odi4ni si sta la aer curat ; ore, dupa care va relua operatiunea pana la terminare.
Art%',*% $ste interis a se e#ecuta gaarea cerealelor in spatiile de depoitare
lipite de locuinte, de birouri in care se lucreaa sau gra*duri de animale. Qaarea in
aceste cauri se poate e#ecuta numai dupa evacuarea oamenilor sau a animalelor pe
toata perioada cat dureaa gaarea si degaarea spatiilor.
Art%',,% Pentru evitarea raspandirii gaelor in onele imediat invecinate
depoitului si pentru asigurarea concentratiilor letale pentru daunatori, magaiile
respective vor fi bine etansate prin lipirea tuturor fisurilor usilor si geamurilor cu
beni de 4artie.
Art%',-. )a spatiile de depoitare ce nu pot fi etansate perfect, stratul de
cereale va fi acoperit cu prelate.
Art%',/% !e inteice circulatia persoanelor si animalelor in *urul depoitelor
supuse gaarii, precum si a oricarui ve4icul pana la distanta de minimum B metri, iar
inainte de inceperea lucrarilor de deinsectie a acestor spatii toti anga*atii vor fi
avertiati ca nu au voie sa patrunda in obiectivul supus gaarii, pana la efectuarea
degaarii acestuia. +n e#teriorul spatiilor respective se va face deinsectie cu emulsii
insecticide.
Art%',0% )a lucrarile de gaare cu sulfura de carbon, 4idrogen fosforat sau alte
substante insecticide inflamabile, curentul electric va fi intrerupt, se va inlatura orice
sursa de foc, iar operatorii nu vor purta cu ei materiale care ar putea provoca scantei
2incaltaminte cu plac4iuri sau tinte, amnare, c4ibrituri, bric4ete3.
Art%',1% $c4ipamentul de protectie si materialele folosite la lucrarile de
gaare, dupa terminarea operatiunilor, vor fi supuse degaarii, prin e#punere la aer,
pentru a se elimina gaele imprimate in aceste materiale.
-% A&5""5A5EA !E "N!U(5R"AL"6ARE
-%$% Prevederi generale
Art%'-2% (limentarea cu energie electrica, e#ploatarea, intretinerea si repararea
instalatiilor si ec4ipamentelor electrice se vor face cu respectarea Normelor specifice
de securitate a muncii pentru utiliarea energiei electrice.
Art%'-$. )a panourile electrice de forIa, comanda, semnaliare, iluminat si
postul trafo se vor aplica masurile stabilite de normele specifice de mai sus, precum si
a Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul si distributia energiei
electrice.
Art%'-'% Repararea, reglarea, curatarea, ungerea, precum si montarea curelelor,
lanturilor si cablurilor de la utila*ele si instalatiile din activitatea de industrialiare se
vor e#ecuta numai cu utila*ul respectiv oprit din functiune.
Art%'-)% Pentru evitarea accidentelor, organele e#terioare in miscare 2curele,
roti dintate, cupla*e, arbori etc.3 de la masini vor fi prevaute cu aparatori complete
care sa acopere intreaga suprafata periculoasa a organelor in miscare, precum si
fi#area lor rigida.
Art%'-*% +n vederea e#ecutarii reviiilor si a reparatiilor scadente ale utila*elor
si instalatiilor se vor respecta intocmai normativele in vigoare.
Art%'-,% Reintrarea in procesul de productie dupa reparatia instalatiilor si
utila*elor se face numai dupa ce in prealabil acestea au fost receptionate si sunt in
buna stare de functionare. !alariatul si seful locului de munca vor semna procesul-
verbal de receptie.
Art%'--% (ctivitatea desfasurata in centrele si oficiile de calcul ale unitatilor
care produc fura*e combinate se va face cu respectarea Normelor specifice de
securitate a muncii pentru prelucrarea automata a datelor.
Art%'-/% +ntrucat in incinta oricarei fabrici de nutreturi concentrate siloul
repreinta o inaltime dominanta in comparatie cu restul cladirilor din *ur, acesta va fi
prevaut cu instalatie de paratrasnet.
Art%'-0% Pria de pamant a instalatiei de paratrasnet va fi diferita de cea a
instalatiei pentru legarea la pamant.
Art%'-1% 'oate caile de acces la inaltime si in special caile de acces la
platformele superioare 2acoperis3, vor fi prevaute cu balustrade reistente, asigurand
securitatea salariatului obligat sa circule prin aceste locuri.
Art%'/2% +nstalatii pentru desprafuire a utila*elor si incaperilor flu#ului de
productie trebuie sa functionee la parametri proiectati.
Art%'/$% "uvele, santurile, rigolele, golurile din plansee sau iduri, canalele,
precum si orice denivelari situate in onele de circulatie vor fi, dupa ca, acoperite cu
capace reistente si asigurate contra deplasarii, marcate cu tablite avertioare si
ingradite cu balustrade cu o legatura intermediara si o margine continua, inalta de D@
mm.
-%'% Macinarea cerealelor
Art% '/'% Pentru prevenirea e#ploiilor pulberilor vegetale se va folosi la
macinarea cerealelor alimentatorul-separator gravitational si magnetic automatiat
pentru fractiunile metalice din cereale, care se va monta pe moara cu ciocane.
Art%'/)% +nainte inceperii lucrului, la moara este obligatoriu sa se verifice :
strangerea suruburilor; e#istenta legarii la pamant; la electromagnet se urmareste ca
intre acesta si placa de contact sa nu e#iste nici un corp strain.
,e asemenea, se verifica si se curata placa magnetica de impuritatile metalice,
operatie care se face obligatoriu la inceperea lucrului si periodic la A ore 2operatia se
poate face si in timpul mersului morii3.
Art%'/*% $#ploatarea, intretinerea si reparatia morilor cu ciocane se va face
numai de salariati calificati si instruiti cu normele de securitate a muncii.
Art%'/,% Pentru evitarea patrunderii corpurilor metalice in mori, in mod
obligatoriu, se vor montaseparatoare magnetice sau electromagnetice pe
alimentatoare. -ontarea in flu# este obligatorie inaintea morilor cu ciocane.
Art%'/-% -agnetii vibratorului mecanic si ai morii cu ciocane propriu-ise se
vor curata dupa fiecare sc4imb de lucru si cel putin de doua ori pe parcursul
sc4imbului. )unar se vor verifica proprietatilede retinere ale magnetilor.
Art%'//% )a preluarea-predarea sc4imbului se vor verifica obligatoriu bolturile
de prindere a ciocanelor de la mori si toate imbinarile prin suruburi, strangerea
piulitelor, distanta intre sita si ciocane.
Art%'/0% !e va comtrola cel putin o data pe saptamana starea ciocanelor si in
ca de uura li se va sc4imba poitia de monta*. ,upa uarea celor A capete ale
ciocanelor se vor monta ciocane noi, care intre ele nu trebuie sa aiba abatere mai nare
de S B g.
Art%'/1% +n timpul functionarii se va urmari comportarea morii si daca apar
gomote anormale se opreste si se remediaa.
Art%'02% !e controleaa lagarele si in ca de supraincalire 2peste D@
@
"2 se
opreste moara si se elimina caua.
Art%'0$% +n timpul functionarii, cu e#ceptia manevrarii sibarului de alimentare,
este interisa orice reglare, strangere, demontare, desfundare, curatare a magnetilor
etc. (ceste interventii se vor e#ecuta cu moara oprita, sigurantele scoase si montarea
indicatorului de intericere K(tentieM -oara in reviie. Nu cuplatiMN
Art%'0'% )a constatarea aparitiei unui corp strain in moara se va opri motorul,
se va astepta oprirea completa a rotorului si apoi acesta se va indeparta.
Art%'0)% Nu se vor bloca ferestrele din camera morilor, lasandu-se libere
pentru a patrunde aer proaspat in interior, prin desc4iderea acestora.
Art%'0*% $ste interisa punerea in functiune a morilor atunci cand capacele
camerei de lucru nu sunt perfect etanse. !e va asigura curatarea in tot timpul
sc4imbului a pulberilor de pe utila*e, din *urul acestora si de pe podea.
-%)% !ozarea si omogenizarea produselor
Art%'0,% +nainte de punerea in functiune a amestecatoarelor se va verifica daca
motoreductorul este bine fi#at pe postament si lanturile sunt intinse corespunator.
Art%'0-% $lementii de la cupla*ele elastice nu trebuie sa fie uati si atunci cand
se constata uura trebuie inlocuiti.
Art%'0/% 'oate imbinarile prin suruburi se vor verifica atat la amestecator cat si
flansele conductelor pentru transportul grasimilor sau al aburului.
Art%'00% &ngerea lanturilor si pinioanelor se va faceprin picurare cu ulei, cel
putin o data pe sc4imb.
Art%'01% +nainte de pornirea amestecatorului se va verifica daca este gol. +n
caul cand este material in cuva se vor desc4ide sibarele actionandu-se prin cilindrii
de forta si numai dupa aceea se vor porni.
Art%'12% (limentarea amestecatorului se va face numai cu utila*ul in functiune.
Art%'1$% 0prirea utila*ului se va face numai dupa golirea completa a
amestecatorului 2cuva si buncar de descarcare3.
Art%'1'% !e va observa ca paletii rotoarelor sa nu frece pe cuva. ,efectiunea va
fi remediata numai cu utila*ul oprit din functiune.
Art%'1)% +n timpul lucrului se va urmari functionarea amestecatorului si
instalatiei de grasimi, iar atunci cand apar defectiuni se va opri si remedia instalatia.
Art%'1*% )a terminarea lucrului se va evacua grasimea din conducte prin
robinetii montati la intrarea si iesirea din pompa.
Art%'1,% Pornirea amestecatorului nu trebuie facuta decat dupa ce s-au pornit
utila*ele pe care le alimenteaa.
Art%'1-% $ste interisa functionarea amestecatoarelor cand paletele de la
rotoare si spira melcului freaca pe peretii laterali.
Art%'1/% )a descarcatoare 2e#tractoare3, inainte de punerea in functiune, se va
verifica daca sensul de rotatie este bun.
Art%'10% "apacele descarcatorului trebuie sa fie fi#ate cu garnitura si
suruburile bine stranse.
Art%'11% ,escarcatoarele vor fi supraveg4eate si intretinute de salariati
calificati; la aparitia unor gomote anormale sau blocari se vor opri si se vor remedia
defectiunile.
Art%)22% (paratoarea de protectie de la transmisia prin lant va fi montata si
bine fi#ata.
Art%)2$% !e interice pornirea descarcatorului cu capacele demontate, precum
si demontarea acestora in timpul functionarii.
Art%)2'% $ste interisa circulatia pe descarcatoare.
Art%)2)% $ste interis a se interveni la descarcator in timpul functionarii pentru
remedieri, reglari, ungere sau desfundare etc., acestea e#ecutandu-se numai cu
utila*ul oprit, cand au fost scoase sigurantele si montat indicatorul de intericere :
K(tentieM Nu cuplatiM !e lucreaa. Pericol de accidentareN.
Art%)2*% Pornirea si oprirea descarcatoarelor se vor face numai de salariatul
instruit in acest scop.
Art%)2,% !e interice e#ploatarea descarcatoarelor la care spira freaca de
carcasa 2*g4eab3; distanta intre melc si *g4eab trebuie sa fie de B mm.
Art%)2-% )agarele si casetele cu rulmenti se vor controla periodic, insa cel
putin de doua ori pe sc4imb, atat in ce priveste incalirea, cat si curatenia,
neadmitandu-se functionarea utila*ului cu lagarele supraincalite. &ngerea acestora se
va face conform graficului de ungere.
-%*% 5ransportul produselor
Art%)2/% (ctivitatea de transport a produselor se va face cu respectarea
masurilor de securitate a muncii la e#ploatarea si intretinerea utila*elor respective.
Producerea aerului comprimat se va face cu electrocompresoare conform
Normelor specifice de securitate a muncii pentru activitatea de producere a aerului
comprimat.
Art%)20% $ste interisa ridicarea capacelor sau introducerea mainii sau a
sculelor in interiorul transportorului in timpul functionarii.
Art%)21% Pentru supraveg4erea functionarii se vor prevedea ferestre de viitare
cu geam din material plastic in regiunea capului de actionare, a capului de intindere,
deasupra gurilor de evacuare, precum si sub gurile de intrare.
Art%)$2% Pentru luarea de probe in timpul mersului se vor prevedea in peretii
laterali, intre lantul superior si cel inferior, guri speciale cu dispoitive de inc4idere si
desc4idere, care vor fi vopsite deosebit si se va indica 6 Kgura de probaN scris
deasupra pe tronson.
Art%)$$% ,istanta intre perete si transportor va fi de minimum @,: m lateral si
@,< m frontal 2considerata de la piesa e#trema la cel mai apropiat id3.
)ateral spre perete, in caul cand este necesara circulatia, spatiul minim va fi
de @,< m.
Art%)$'% Pentru evitarea supraincarcarilor si infundarilor se vor prevedea guri
de capace de siguranta rabatabile montate in capacul transportorului de la capul de
actionare sau dispoitive automate pentru oprirea transportorului.
Art%)$)% 'ransportoarele cu lant vor fi folosite pentru transporturi oriontale si,
in mod e#pectional, inclinate pana la ma#imum <
@
.
Art%)$*% Pentru evitarea patrunderii corpurilor mari metalice sau de alta natura
2pietre, bolovani etc.3 gurile de primire de la vagon sau autocamion vor fi asigurate
obligatoriu si prevaute cu gratare bine fi#ate.
Art%)$,% $ste interis mersul si trecerea peste transportoare daca nu sunt
amena*ate cu scari si podete prevaute cu balustrade de spri*in lateral.
Art%)$-% 'ransportoarele melcate 2snecuri3 fi#e, inainte de a fi puse in
functiune, vor fi verificate daca au sibarele inc4ise.
Art%)$/% +nainte de punerea in functiune este necesar sa se verifice daca
sibarele sunt inc4ise.
Art%)$0% "apacele transportorului sa fie fi#ate in suruburi si sa asigure
etansarea.
Art%)$1% 'ransportorul va fi supraveg4eat numai de salariati de e#ploatare,
calificati.
Art%)'2% $ventualele defectiuni care apar in timpul functionarii impun ca
utila*ul sa fie oprit, scoase sigurantele, montate placute avertioare si dupa aceea
efectuate remedierile.
Art%)'$% (limentarea transportorului se face numai atunci cand utila*ul este
pornit, reglandu-se debitul de alimentare .
Art%)''% 0prirea utila*ului se face dupa ce produsul s-a terminat sau sibarele de
la gurile de alimentare s-au inc4is si melcul se goleste complet.
Art%)'). $ste interisa circulatia sau depoitarea materialelor pe transportoare.
Art%)'*% $ste interisa folosirea transportoarelor la care spira freaca in carcasa.
Art%)',% )agarele si casetele cu rulmenti se vor controla periodic, insa cel
putin de : ori pe sc4imb in ceea ce priveste incalirea.
Art%)'-% 'ransportoarele cu banda pentru saci vor fi puse in functiune,
e#ploatate si intretinute in conformitate cu Normele specifice de securitate a muncii
pentru activitatile de e#ploatare si intretinere a transportoarelor cu banda.
Art%)'/% )a elevatoare 2transportoare pe verticala3 toate imbinarile cu suruburi
trebuie sa fie bine stranse si etanse.
Art%)'0% !e va controla ilnic, inainte de darea in e#ploatare, daca elevatorul
nu este infundat sau blocat.
Art%)'1% Pentru ca transportul produselor sa se desfasoare in conditii de
securitate deplina se vor respecta urmatoarele :
a3 tubulatura de transport se va amplasa astfel incat sa nu baree locurile de acces
la utila*e si instalatii, locurile de trecere dintre utila*e si linii te4nologice sau
intrarile si iesirile din salile din fabricatie;
b3 tubulaturile trebuie sa fie reistente, inc4ise si imbinate etans si sa nu dea
nastere la vibratii;
c3 este interis ca tubulatura sa treaca prin apropierea vreunui organ in miscare
2a#e, cupla*e, arbori, capete de a#, roti si curele de transmisie3, distanta minima
fiind de @,9@m, iar in caul curelelor de minimum @,:@ m;
d3 ferestrele de viitare, control probe sau desfundare prevaute pe tubulatura vor
fi desc4ise in timpul mersului numai de catre maistrul de tura si salariatul
autoriat de acesta;
e3 nu sunt permise : spri*inirea, agatarea si urcarea sub orice forma pe tubulatura.
Pentru acces se recomanda folosirea scarilor duble. +ntre tronsoane se vor
e#ecuta punti de continuitate si legarea acestora la instalatia de impamantare.
f3 se interice orice atingere a tubulaturii cu cablurile electrice, trecerea cablurilor
prin conducte sau c4iar monta*ul cablurilor electrice in apropierea instalatiilor
de ventilatie;
g3 trecerea prin iduri 2pereti, plansee si acoperisuri3 se va face numai in onele
unde nu se pune in pericol reistenta idului sau a elementelor de constructie
incastrate in id, iar spatiul va fi etansat cu material ignifugant.
Art%))2% )ucrari de transport pneumatic se e#ecuta cu instalatii speciale:
a3 ventilatoarele vor fi folosite pentru absorbtia sau refularea produselor, cu
conditia ca acestea sa nu treaca prin rotorul ventilatorului pentru a nu-l
deec4ilibra sau deforma;
b3 pentru control, tubulatura instalatiei trebuie sa fie in e#clusivitate metalica si
prevauta din loc in loc cu vioare si sa fie legata la centura de impamantare
pentru scurgerea electricitatii statice, iar tronsoanele vor avea punti de
continuitate;
c3 elementele metalice ale electromotoarelor se vor lega la nul si la pamant.
Partile metalice ale ventilatoarelor, filtrelor, ecluelor, cicloanelor, sorburilor
etc. !e vor lega numai la pamant;
d3 se interice desc4iderea si introducerea mainii in interiorul ecluei in timpul
functionarii, c4iar si dupa oprire, daca nu s-a blocat a#a ecluei;
e3 pentru interventii la ciclonete, eclue si conductele oriontale, se va asigura
pentru fiecare linie o platforma metalica fi#a cu balustrada si scari, conform
normelor in vigoare;
f3 pornirea si oprirea instalatiei se vor face numai de salariati calificati si sub
indrumarea maistrului de tura, dupa ce s-a reglat instalatia.
Art%))$% )a lucrarile de colectare si evacuare a impuritatilor cu a*utorul
instalatiilor pentru aspiratie la filtre si ventilatoare, salariatii vor controla respectarea
urmatoarelor reguli:
293 filtrele se vor instala in alte !ali sau camere decat celelalte utila*e
te4nologice sau, daca aceasta nu este posibil, ele trebuie sa fie grupate ocupand o
parte marginala din incapere, respectandu-se urmatoarele conditii:
a3 e#tremitatea superioara sa fie la minimum @,:B-@,B@ m de plafon;
b3 distanta minima de la perete va fi de @,A m, socotita de la organele sale
e#treme;
c3 distanta minima intre doua filtre filtre alaturate sa fie de @,D m;
d3 distanta intre doua linii de filtru va fi cel putin egala cu latura mica a suprafetei
de monta* a celui mai mare filtru din cele : linii si va constitui culoar de
monta* si de circulatie comuna a sectiei;
2:3 se interice punerea in functiune a filtrelor daca ciorapii sunt defecti,
daca sistemul de scuturare a ciorapilor nu functioneaa, daca e#ista defectiuni de
etanseitate sau daca sistemul de colectare si evacuare a impuritatilor este blocat. !e
vor utilia ciorapi numai din bumbac; este interisa utiliarea materialului sintetic sau
a bumbacului in amestec cu fibre sintetice.
Art%))'% )a ventilatoare, gurile pentru evacuarea aerului vor fi montate, dupa
ca, astfel :
in acoperisul cladirii, prelungite prin tuburi la o inaltime care sa
depaseasca suficient creasta, pentru a intra in bataia vantului. +n
acest ca, ele vor fi construite sub forma de reflectoare rotative;
pe peretii laterali opusi directiei vantului si la inaltimi mai mari
de B m, in care ca vor fi prevaute cu gratare sau plase de
sarma. !e va evita poitia gurilor de evacuare in apropierea si
inaintea luminatoarelor sau ferestrelor daca vantul bate de la guri
catre acestea.
Art%)))% &tila*ele, dispoitivele, tubulatura si in general toata instalatia de
aspiratie trebuie sa fie etanse.
Art%))*% Regla*ul si interventiile la instalatiile de aspiratie se vor face de catre
mecanicul de tura sau specialistul de serviciu. !e interice interventia la utila*ele de
aspiratie in momentul functionarii lor.
Art%)),% +nstalatiile de aspiratie se vor curata de praf, verificandu-se
etanseitatea ilnic sau ori de cate ori este nevoie. (ceasta nu elimina curatarea
e#terioara permanenta 2in fiecare sc4imb3.
Art%))-% 'recerea prin iduri a tubulaturii instalatiei de aspiratie sau a gurilor
acestora se va face numai in onele unde nu se pune in pericol reistenta idului sau a
elementelor de constructie incastrate in id, iar spatiul va fi etansat cu material
ignifugant.
Art%))/% Postamentele de monta* ale electroventilatoarelor se vor i>ola fonic.
Art%))0% Pe langa cele de mai sus, se va avea in vedere ca ventilatoarele sa fie
amplasate in salile sau in locurile cu capacitatea de iolare cea mai mare si cat mai
departe de usi si ferestre si, daca este posibil, in incaperi separate 2filtru, ventilator3.
Art%))1% Nu se admite recircularea aerului din ventilatoarele de aspiratie in
interiorul incaperilor, e#ceptand filtrul de presiune.
Art%)*2% ,upa fiecare desfundare sau blocare se vor verifica toate cupele, sa
nu fie slabe sau cu surub lipsa.
Pentru verificare cupele se aduc in dreptul tronsonului cu usa.
Art%)*$% &tila*ul se va porni in gol si atunci cand cupele lovesc in tronsoane se
va centra si intinde c4inga 2cureaua3 elevatorului.
Art%)*'% "upla*ele din cauciuc se vor controla, iar daca sunt uate se vor
inlocui.
Art%)*)% (limentarea elevatoarelor se va face numai dupa ce acestea au fost
puse in functiune.
Art%)**% Pornirea si oprirea elevatoarelor se vor face numai de salariati
calificati si numai dupa ce se asigura ca alte persoane nu fac interventii la utila*e.
Art%)*,% Pornirea elevatorului se va face numai dupa ce s-a asigurat ca utila*ele
care se alimenteaa sunt in functiune.
Art%)*-% $ste interis a se misca banda elevatorului cu mana, tragand de cupe.
Art%)*/% $ste interisa functionarea elevatorului cand cureaua cu cupe freaca
in peretii laterali, patineaa pe tamburi sau cupele lovesc in tronsoane, sunt slabite de
pe c4inga sau desprinse.
-%,% #ranularea nutreturilor concentrate, integritatea
cu grasimi si metionina
-%,%$% #ranularea nutreturilor concentrate
Art%)*0% Pentru punerea in functiune a instalatiei de granulare, in mod
obligatoriu, inainte de pornire mecanicul operator si electricianul vor verifica
urmatoarele :
a3 toate utila*ele actionate electric sa fie legate la instalatia de legare la nulul de
protectie si la instalatia de legare la pamant 2conform standardelor in vigoare3;
b3 sa e#iste sigurante originale de curenti nominali corespunatrori pe toate
circuitele de forta si lumina;
c3 sa functionee in bune conditii aparata*ul electric de comanda, semnaliare si
protectie;
d3 sa fie montate aparatori de protectie vopsite in galben, de securitate, la toate
organele e#terioare in miscare 2curele, roti dintate, cupla*e, arboriete3;
e3 sa fie curatate in timpul si la sfarsitul sc4imbului separatoarelor magnetice de
toate corpurile metalice retinute;
f3 sa nu e#iste scurgeri de abur sau apa calda din reteaua termica a granulatorului,
sa functionee corect robinetle de separare, reglare si oalele de condens.
Art%)*1% Producerea aburului in cent>ralele termice se va face conform
Normelor specifice de securitate a muncii pentru productia energiei termice. $nergia
termica va fi folosita conform Normelor specifice de securitate a muncii pentru
transportul, distributia si utiliarea energiei termice.
Art%),2% +n mod obligatoriu, masina de granulat 2granulatorul3 trebuie sa fie
prevauta cu micriintrerupator electric la capacul camerei de lucru, care sa nu permita
pornirea accidentala a granulatorului cand capacul este desc4is.
Art%),$% +n scopul prevenirii unor accidente sau avarii, granulatorul trebuie sa
fie prevaut la cupla*ul-lagar de la arborele secundar cu bolturi de siguranta care sa
poata fi reteate in ca de suprasarcina in camera de lucru datorita unor eventuale
infundari, blocari de role sau patrunderea accidentala a unor corpuri metalice.
Art%),'% +nainte de pornirea granulatorului, de fiecare data mecanicul operator
va curata camera de lucru prin indepartarea produselor dintre role si matrita.
Art%),)% $ste strict interisa curatarea camerei de granulare cu mana libera sau
introducerea mainii in camera de granulare cand utila*ul se afla sub tensiune.
Art%),*% $ste interis a se face orice fel de interventii de intretinere, reglare sau
reparatii in timpul functionarii granulatorului sau cat acesta se afla sub tensiune.
'oate aceste operatii se vor e#ecuta numai dupa oprirea intregii instalatii, inc4iderea
aburului de pe coloana principala, scoaterea de sub tensiune si afisarea indicatorului
de intericere 6 KNu cuplati, se lucreaaMN.
Art%),,% ,emontarea si montarea matritei pe granulator se vor face numai cu
dispoitivul de ridicat cu macara actionata electric. $ste interisa utiliarea altui
procedeu sau improviatii care pot duce la accidente grave.
Art%),-% (ta masina de granulat, cat si intreaga instalatie vor fi deservite
numai de personal calificat si instruit special in acest scop. (cestia vor purta
incaltaminte fara accesorii metalice, imbracaminte fara buunare, mansete sau cute in
care se poate acumula pulberea vegetala, imbracaminte si len*erie fara fibre sintetice.
!e interice purtarea 4alatelor, sorturilor, a imbracamintei cu poale libere si manseta
larga si neinc4eiata care poate fi prinsa de organele masinii in miscare.
-%,%'% "ntegrarea grasimii
Art%),/% +nainte de punerea in functiune a instalatiei se vor verifica
urmatoarele:
a3 protectia prin legare la nul si la pamant a tuturor motoarelor electrice si a
electroincalitorului Jo>ller;
b3 e#istenta capacelor de protectie care acopera bornele de legatura a reistentelor
electrice;
c3 e#istenta aparatorilor de protectie vopsite in galben de securitate, la toate
organele e#terioare in miscare;
d3 daca nu e#ista scurgeri de agent termic 2abur, apa calda3 si grasimi pe la
imbinari, robinete sau vane;
e3 imposibilitatea atingerii pieselor aflate norma sub tensiune.
Art%),0% +n timpul functionarii instalatiei nu se admit nici un fel de interventii
de intretinere, reglare sau remedieri de defectiuni. 'oate aceste operatii se vor
e#ecuta numa dupa oprirea intregii instalatii, inc4iderea aburului, scoaterea de sub
tensiune electrica si fi#area indicatorului de intericere KNu cuplati, se lucreaaMN.
,econectarea alimentarii cu energie electrica este necesara pentru a evita pornirea
necontrolata a instalatiei, care ar constitui un pericol de accidentare grava.
Art%),1% 0rice defectiune la instalatia electrica si de automatiare se va
remedia numai de catre salariati calificati si autoriati.
Art%)-2% ,aca se observa scurgeri de untura fierbinte sau agent termic, se va
opri imediat instalatia pentru remedierea defectiunii, in scopul evitarii producerii de
accidente prin arsuri.
Art%)-$% +ndepartarea si scoaterea deseurilor de 4artie provenite din ambala*e,
din interiorul presei 4idraulice, se va face numai o ti*a cu doua g4eare prevauta
special in acest scop. $ste interisa introducerea mainilor in presa 4idraulica.
Art%)-'% "uratarea deseurilor din recipientul de topire a grasimilor se va
e#ecuta numai dupa demontarea capacului mare cu serpentine si dupa aerarea
completa a recipientului.
$ste interisa intrarea in recipient prin gaurile de alimentare deoarece e#ista un
real pericol de asfi#iere.
Art%)-)% (limentarea cu pac4etele de grasime a instalatiei se va face numai
cand motorul electric de actionare a pompei 4idraulice este oprit si manetele
distribuitorului 4idraulic sunt in poitia neutru 2repaus3.
Art%)-*% +n timpul presarii 4idraulice a grasimilor se interice apropierea de
presa 4idraulica. 0peratorul va sta langa distribuitorul 4idraulic, manevrand si
supraveg4ind atent procesul de presare si manometru de presiune, care nu are voie sa
depaseasca B@ atmosfere. (ceasta limita va fi marcata cu linie rosie pe cadranul
manometrului. !e interice marca*ul pe geamul aparatului.
Art%)-,% "uplarea curentului electric de alimentare a reistentelor electrice de
la electroincalitor se va face numai cu instalatia plina de apa pana la nivelul de
surplus. Nerespectarea acestei conditii duce la supraincalirea si degradarea
reistentelor si punerea sub tensiune accidentala a recipientului.
Art%)--% $ste interisa cu desavarsire interventia cu foc desc4is la instalatia de
integrare a grasimilor sau ane#ele acesteia.
Art%)-/% +nstalatia va fi e#ploatatat de un mecanic si un salariat alimentator,
care vor purta ec4ipamentul individual de protectie corespunator.
-%,%)% "ntegrarea mentioninei sau 3idrozianalogului ei si a clorurii de colina
Art%)-0% )a e#ecutarea lucrarii de integrat metionina sau 4idro#ianalogului ei,
precum si a clorurii de colina, la manipulare se va purta ec4ipamentul individual de
protectie 2manusi, sort de cauciuc si oc4elari de protectie3 si se vor respecta
urmatoarele reguli :
a3 dupa fiecare manipulare a metioninei si scoaterea ec4ipamentului de protectie
se va efectua in mod obligatoriu spalarea mainilor cu multa apa si sapun;
b3 pentru e#ploatarea instalatiei de metionina in conditii de securitate deplina se
va verifica saptamanal :
prinderea corecta a electropompei doatoare pe postament;
cupla*ul dintre electromotor si pompa;
etanseitatea robinetelor si racordurilor instalatiei;
functionarea electrocompresorului, e#ecutandu-se curatarea e#terioara a
acestuia;
c3 manipularea mentioninei sau a 4idro#ianalogului ei, precum si a clorurii de
colina se face numai in recipienti speciali prevauti cu capac de etansare si
montati pe transpalet.
-anipularea recipientilor se va face numai cu electrostivuitorul sau
motostivuitorul;
d3 saptamanal se va verifica functionarea valvelor pneumatice, procedandu-se in
acelasi timp la curatarea e#terioara a acestora;
e3 accesul la instalatia de integrat metionina sau 4idro#ianalogul ei este permisa
numai personalului calificat si instruit.
-%,%*% E+trudarea nutreturilor concentrate
Art%)-1% Pentru ca e#ploatarea instalatiilor de e#trudat sa se faca in conditii de
securitate deplina, se va verifica :
a3 sa functionee in bune conditii aparata*ul electric de comanda, semnaliare si
protectie;
b3 sa fie montate la locul lor aparatorile de protectie;
c3 sa lucree numai persoanele instruite special si care au studiat cartea te4nica a
utila*ului;
d3 deasupra fiecarui e#truder trebuie sa e#iste ventilatie mecanica;
e3 e#truderul sa fie prevaut la partea de alimentare cu un separator magnetic sau
electromagnetic pentru retinerea corpurilor metalice. Periodic, de cate ori este
nevoie, separatorul magnetic va fi curatat de corpuri metalice;
f3 se interice operatorului sa inlature defectiunile de la instalatia electrica; va
apela la electricianul de serviciu. !e interice modificarea sc4emei electrice
data de fabricatul utila*ului;
g3 se interice stationarea in fata regulatorului e#truderului in timpul pornirii,
reglarii si functionarii deoarece procesul de obtinere a produsului e#trudat are
loc la presiuni mari si temperaturi inalte;
43 se interice a se impinge e#trudatul cu mainile sau alte obiecte in *g4eab;
i3 defectiunile, regla*ele, gresarile vor fi efectuate numai cu e#truderul oprit. !e
interice a se interveni la reparatii cu scule defecte sau decalibrate;
*3 se interice pornirea e#truderului cu orificiile de evacuare infundate cu amestec
sau partial inc4ise la regulator. +n caul infundarii orificiilor de evacuare cu
amestec se va scoate regulatorul si se vor curata orificiile.
!e interice a se curata orificiile de evacuare ale regulatorului in timpul
functionarii;
R3 in timpul demontarii regulatorului se interice personalului de deservire sa stea
in fata acestuia sau in planul de separatie de corpul de evacuare;
l3 la luarea probelor din amestecul initial la evacuarea din snecul doatorului este
necesar sa se foloseasca o scafa mica. !e interice a se lua probe cu mana;
m3 la aparitia unei defectiuni in timpul functionarii se va opri imediat e#truderul.
!e aduc la K@N intrerupatoarele, Kapro#imativN si Ke#actN si se opreste
electromotorul principal cu a*utorul butonului KstopN;
n3 se interice demontarea ansamblului cu melc la temperaturi de peste E@
@
".
-%-% Lucrari de procentaj si alimentatoare
Art%)/2% pentru asigurarea de calitate a procenta*ului si alimentatoarelor,
aparatele de procenta* si alimentatoarele se vor amplasa la o inaltime minima de @,<
m de la pardoseala. +n caul cand sunt instalate deasupra transportoarelor melc, vor
intra in linia transportoarelor respective.
Art%)/$% !e interice desc4iderea capacului si introducerea mainii in aparat in
timpul mersului.
Art%)/'% Pneumoseparatorul se va instala stfel incat baa sa fie la o inaltime
minima de @,A m de pardoseala, iar partea superioara a separatorului la minimum @,B
m de tavan. ,istanta minima intre doua pneumoseparatoare va fi de minimum @,B m.
Art%)/)% -otoreductorul pentru actionarea ecluelor se va lega la nul si la
pamant. !istemul metalic de legatura al pneumoseparatorului trebuie legat la pamant.
Art%)/*% !e interice desc4iderea ecluei si introducerea mainii in aceasta in
timpul mersului. )a fel se interice si in caul cand eclua este orita, daca nu s-a
asigurat oprirea a#ului.
Art%)/,% )a lucrarile cu masa densimetrica se interice sub orice forma accesul
in interiorul masinii cand aceasta este in functiune. (ccesul se admite numai dupa
deconectarea electromotorului si oprirea utila*ului si este permis numai specialistului
reglor a*utat de electrician.
Art%)/-% -esele densimetrice se vor amplasa cu laturile longitudinale paralele,
de o parte si de alta a culoarului principal de circulaIie, respectand distantele de
monta* stabilite de normele generale de protectie a muncii.
Art%)//% ,e o parte sau alta a culoarului principal de circulatie si monta* se pot
instala pana la ma#imum doua linii paralele de site plane.
Art%)/0% !patiul dintre doua site plane va fi de minimum @,< m, preciandu-se
ca in acest spatiu se interice accesul in timpul functionarii sitelor.
Art%)/1% !patiul de trecere si monta* de la perete pe linia de site plane si spatiul
transversal de trecere 2perpendicular pe culoarul principal3 intre doua grupe de site va
fi de minimum @,<-9,@ m.
Art%)02% $ste interisa punerea in functiune a sitelor plane daca nu s-a
verificat, de catre mecanic si maistrul de tura, sistemul de suspensie, fi#area
contragreutatilor, ec4ilibrarea si daca nu s-au pus aparatorile de protectie a
contragreutatilor. (paratorile vor fi sub forma de cutii 2carcase3 reistente.
Art%)0$% +n timpul functionarii sitelor plane se interice :
intrarea sub utila* si marcarea pe acesta;
interventia la sistemul de suspensie si actionare;
trecerea printre sitele plane, in caul cand intervalul este mai mic de 9 m.
Art%)0'% $ste interisa punerea in functiune a sitei plane inainte de a se verifica
etanseitatea acesteia, pentru ca praful sa nu se dega*e in sala de fabricatie.
-%/% !ecorticarea cerealelor
Art%)0)% +ndiferent de tipul de decorticator 2cu manta de sarma, cu manta
abraiva sau cu pietre3 se interice salariatilor sa introduca mana in interiorul
utila*elor in timp ce acestea functioneaa.
Art%)0*% $liminarea corpurilor patrunse in interiorul masinii se va face numai
dupa oprirea utila*ului.
Art%)0,% !coaterea si montarea pietrelor se va face numai mecaniat 2cu
macarale3.
Art%)0-% !trun*irea pietrelor va fi efectuata de personal specialiat, la vitea
mica. +n acest ca, este obligatorie purtarea ec4ipamentului de protectie
corespunator.
Art%)0/. !e va controla permanent starea de ungere a lagarelor.
Art%)00% 'ransmisiile utila*ului vor avea aparatori de protectie care nu vor fi
indepartate in timpul functionarii.
Art%)01% !e interice functionarea utila*ului fara aspiratie sau in caul cand
sistemul de aspiratie este defectuos.
Art%)12% Nu se admite punerea in functiune daca inainte in linia te4nologica nu
e#ista aparate magnetice care sa e#ecute separarea si apoi controlul separarii
corpurilor feroase.
Art%)1$% !e va avea gri*a ca dupa oprire si inainte de a se introduce mana in
rotor 2paleti3 sa se faca blocarea acestuia.
-%0% Producerea nucleelor proteice furajere
-%0%$% Uscarea prin pulverizare 9lapte praf:
Art%)1'% )a instalatia de uscare prin pulveriare este obligatorie e#istenta unui
registru in care sa se consemnee la fiecare ora reultatele constatate in turul de
inspectie 2control3, obligatoriu la toata instalatia.
Art%)1)% +n camera de comanda operatorul va avea un alt registru in care se vor
consemna, din *umatate in *umatate de ora, toate datele referitoare la procesul de
productie 2parametri functionali ai instalatiei3.
Art%)1*% +n caul in care in timpul turului de inspectie 2control3 se observa cea
mai mica defectiune, oriunde in cadrul flu#ului, se va opri imediat intreaga instalatie.
Art%)1,% +n toate incaperile flu#ului de productie se impune sa nu e#iste nici un
fel de praf 2pulberi3 sub forma de aerosoli sau aerogal.
Art%)1-% !e va verifica saptamanal de catre ec4ipa pic4etului de incendiu,
special instruita, functionarea instalatiei de interventie 2stingere3.
Art%)1/% !e va avea gri*a ca sortarea materiei prime sa fie permanent asigurata,
incat, sub nici o forma, sa nu poata patrunde corpuri dure ca pietre sau metale in
interiorul instalatiei.
Art%)10% !e vor respecta cu strictete si in totalitate toate operatiile de
e#ploatare, intretinere si reparatii indicate de firma constructoare si normativele
pentru reparatii.
Art%)11% 'oate supapele de siguranta ale instalatiei, in mod obligatoriu, vor
avea desc4ideri in aer liber.
Art%*22% +ntreaga instalatie, inclusiv buncarul 2turnul3, vor fi legate la centura
de impamantare pentru evitarea incarcarii cu electricitate statica, iar tubulatura de
transport a produsului va fi etansa, cu puncte de contact intre tronsoane si legata la
instalatia de impamantare.
Art%*2$% Pentru prevenirea accidentelor, la punerea in functiune a instalatiilor
noi, se va incepe cu fabricarea retetelor simple si nu cu retete in care intra erul; se va
avea gri*a sa nu se aleaga un continut mai mare de grasimi de A@F, mai ales sa nu
creasca continutul de substanta uscata peste B@F si sa nu se impuna un ritm de
productie mai mare decat acela pentru care a fost proiectat turnul.
Art%*2'% "el putin la inceperea fiecarui sc4imb se va desc4ide usa 2gura de
viitare3 si se va controla interiorul buncarului 2turnului3 ori de cate ori se considera
necesar.
Art%*2)% +n caul in care se observa depuneri de praf pe pereti sau bulgari
2aglomerari3 la orificiul de admisie a turnurilor si tranitia dintre partea cilindrica a
turnului si partea de *os 2conul3 se vor inlatura imediat.
Art%*2*% )a curatarea umeda a interiorului buncarului 2turnului3 este cu
desavarsire interis sa ramana praf umed pe pereti. (cesta in timpul incalirii turnului
se va usca si va forma atat o baa oentru o nou depunere pe pereti, cat si un generator
de aprinderi si e#ploii.
Art%*2,% +n timpul procesului de productie nu se va depasi procentul de apa
indicat de te4nologia de fabricatie, deoarece depasirea procentului de apa poate duce
la aprinderi si e#ploii.
Art%*2-% !alariatii de la insacuirea produsului finit trebuie astfel instruiti ca la
sesiarea unui miros deosebit sau sc4imbarea culorii produsului finit, ce indica un
inceput de incendiu, sa anunte seful sectiei care va dispune oprirea intregii instalatii si
verificarea turnului in interior, impunand curatarea acestuia.
Art%*2/% (celeasi masuri se vor lua si in momentul in care se sesiseaa ca
temperatura produsului finit este mai mare decat cea normala.
Art%*20% !istemul de iluminare care asigura iluminarea corecta a vecinatatii
imediate a orificiului de admisie a aerului trebuie sa functionee permanent pentru a
da posibilitatea personalului de e#ploatare sa verifice continuu acest punct deoarece
de aici pot porni spontan aprinderi ;i, in timp, e#ploii.
Art%*21% ,upa functionare turnul, cicloanele, canalele si deversorul de racire se
vor curata cu regularitate si mare atentie. "uratarea conductei de alimentare si a
atomiorul este in special importanta pentru a preveni depoitarea in distribuitori si
discul atomiorului. ,e asemenea, trebuie sa se verifice cu regularitate sistemul de
aer la atomior.
Art%*$2% !istemul de alimentare cu aer si in special lamele de diri*are de la
distribuitorul de aer trebuie sa fie verificate des daca au depoite de praf sau alte
neregularitati, precum si poitia inelelor de diri*are a aerului.
Art%*$$% Personalul care e#ecuta curatarea si spalarea interioara a turnului, in
mod obligatoriu, trebuie sa fie ec4ipat cu imbracaminte si incaltaminte adecvata si
deinfectata.
Art%*$'% +n timpul efectuarii lucrarilor de intretinere, e#ploatare, curatare si
spalare a turnului se vor respecta atat instructiunile date de constructor privind
deservirea in conditii de securitate, cat si normativele pentru reparatii.
Art%*$)% ,e asemenea, se vor resoecta cu strictete masurile prevaute de
furnior in ca de inceputuri de incendii si e#ploii.
Art%*$*% ,eservirea instalatiei de uscare prin pulveriare este permisa numai
salariatilor instruiti in acest scop.
Art%*$,% +ntrarea in turnul de uscare pentru control sau pentru repararea
mecanismelor este permisa numai in timpul cand instalatia este in repaus si cand
temperatura aerului din turn nu depaseste limita de ;@
@
".
!alariatii din interior vor fi supraveg4eati tot timpul lucrului de catre seful
formatiei de lucru.
Art%*$-% "upla*ele cu mufe ale electromotoarelor cu reductorul mecanismului
de securitate, filtrul ventilatorului principal si cel paralel, precum si reductorul
transmisiei dispoitivului de regla* trebuie sa fie prevaute cu aparatori bine fi#ate si
usor demontabile.
Art%*$/% 'ransmisia cu lant a surubului fara sfarsit trebuie prevauta cu
aparatori bine fi#ate si usor demontabile.
Art%*$0% "uratarea surubului fara sfarsit si a *g4eabului trebuie sa se faca
numai cand masinile sunt oprite din functiune si decuplate de la reteaua electrica.
Art%*$1% Presiunea aburului admis la calorifere pentru incalirea aerului nu va
depasi presiunea de lucru permisa.
Art%*'2% Pardoseala platformelor de metal va fi din tabla striata, iar scarile vor
fi prevaute cu balustrade.
Art%*'$% ,ispoitivul de inc4idere a usii turnului de uscare trebuie sa preinte
siguranta in timpul lucrului si sa asigure inc4iderea ermetica.
Art%*''% "uratarea prafului de la filtrele de aer incarcate cu praf se va face
cand ventilatoarele nu functioneaa.
Art%*')% Punerea in functiune a pompei de presiune va fi facuta obligatoriu
dupa o prealabila verificare atenta a circuitului de catre personal special instruit.
Art%*'*% 'urbina se va opri imediat cand se constata vibratii, oricat de slabe ar
fi ele, anuntandu-se de fiecare data maistrul de sc4imb sau seful sectiei.
Art%*',% )ocurile de trecere spre punctele de deservire ale turbinei vor fi
intotdeauna pastrate libere.
Art%*'-% ,upa fiecare aseare a discului, acesta va fi bine fi#at si centrat.
"ontrolul numarului de rotatii ale turbinei se va face dupa fiecare ;@ minute de
functionare, observandu-se totodata ca temperatura uleiului de gresare sa nu
depaseasca temperatura prescrisa. &ngerea si gresarea se vir face conform graficului
de ungere cu lubrifiantul prevaut in cartea te4nica.
Art%*'/% ,iscul de pulveriare se va controla ilnic si daca se constata ca este
infundat se va curata imediat.
Art%*'0% +n timpul functionarii instalatiei este interisa :
gresarea mecanismelor sau a unor piese separate;
efectuarea reparatiilor
scoaterea sau montarea aparatorilor de protectie;
desc4iderea usii si a geamului de observatie a turnului;
intrarea in turnul de uscare;
curatarea filtrelor si snecului;
desc4iderea usii la instalatia de filtrare;
modificarea numarului de rotatii la turbina de abur;
curatarea sitei de racire;
parasirea locului de munca sau incredintarea supraveg4erii instalatiei unei
persoane neistruite.
Art%*'1% (paratura de masura si control a instalatiei va trebui mentinuta in
perfecta stare de functionare si verificata conform normativelor in vigoare.
Art%*)2% 0rice interventie de natura mecanica sau electrica va fi facuta numai
de catre mecanicul si, respectiv, electricianul de serviciu, supraveg4eati de seful de
tura.
Art%*)$% "onductele de abur vor fi iolate termic si prevaute in flansele de
legatura cu mansoane de protectie.
Art%*)'% (mplasarea pompei absorbante se va face in functie de specificul
flu#ului te4nologic, in asa fel incat sa se asigure un circuit cat mai scurt, evitandu-se
incrucisarile de conducte.
Art%*)). ,ispoitivul de comanda va fi astfel amplasat incat sa se evite
deplasarile inutile pentru pornirea si oprirea pompei.
Art%*)*% )a montarea pompei absorbante se vor respecta normele de
electrosecuritate, precum si prevederile din cartea te4nica a utila*ului.
Art%*),% Lurtunul montat pe coloana de absorbtie va trebui sa fie prevaut cu
un filtru metalic, in vederea retinerii impuritatilor sau anumitor obiecte care ar putea
patrunde in motorul pompei.
Art%*)-% Pe coloana de absorbtie se va monta un furtun de cauciuc cu insertie
reistenta la presiune.
Art%*)/% $ste interisa folosirea furtunurilor deteriorate.
Art%*)0% $lectromotorul pompei absorbante va fi legat la nulul de protectie si
la instalatia de impamantare si va fi prote*at, cu o carcasa metalica de otel ino#idabil
sau aluminiu, impotriva patrunderii umeelii.
Art%*)1% $ste interisa stropirea sau spalarea pompei cu furtunul cu apa
deoarece se creeaa Kpericol de electrocutareMN.
Art%**2% Pastrarea furtunului de absorbtie in repaus se va face pe un suport
metalic sau din lemn fi#at pe perete.
Art%**$% +nainte de pornirea pompei absorbante se va verifica:
daca furtunul de absorbtie este introdus in cisterna;
daca piesele de imbinare a conductelor asigura etanseitatea;
daca conducta de refulare este fi#ata corect pentru deversare.
Art%**'% Pornirea masinii de cernere si insacuire se va face numai dupa o
prealabila verificare a starii te4nice a acesteia.
Art%**)% +nainte de pornire, operatorul se va asigura daca in apropierea sitei
vibratoare nu se gasesc persoane.
Art%***% !itele vibratoare vor fi prevaute cu aparatori de protectie 2bare3.
Art%**,% $ste interisa apropierea de site sau e#ecutarea anumitor interventii in
timpul functionarii acestora.
Art%**-% Pompele centrifugale trebuie sa aiba motorul electric prote*at cu o
carcasa metalica in ca de stropire cu apa, cat si legarea lor la nulul de protectie si la
instalatia de impamantare.
Art%**/% "uplurile care transmit miscarea de rotatie intre motorul electric si
pompa vor fi prevaute cu aparatori de protectie fi#ate rigid.
Art%**0% Pompele pentru spalarile c4imice vor fi confectionate din materiale
anticoroive, reistente la actiunea solutiilor respective.
Art%**1% $ste interisa racordarea cu furtun de cauciuc a pompelor pentru
spalarile c4imice, racordul acestora atat la absorbtie cat si la refulare fiind permis
numai cu a*utorul conductelor anticoroive.
Art%*,2% $ste interisa utiliarea pompelor defecte sau care pre>inta
neetanseitati.
Art%*,$% +n caul cand in timpul functionarii pompei centrifugale se aud
gomote suspecte, instalatia va fi oprita si remediata caua producerii gomotelor.
-%0%'% (palarea c3imica si dezinfectia instalatiei
Art%*,'% Prepararea solutiilor de spalare si deinfectie se va face numai de
personalul special instruit in acest scop, care cunoaste atat efectul nociv al fiecarei
substante in parte, cat si antidotul pentru fiecare substanta.
Art%*,)% 'ransportul substantelor c4imice de la magaie la locul de preparare a
solutiilor se va face cu respectarea intocmai a normelor de te4nica securitatii muncii
prevaute la manipularea substantelor c4imice coroive.
Art%*,*% ,esc4iderea butoaielor de 4idro#id de sodiu 2soda caustica3 se va face
folosind dalta cu coada, ciocanul si ec4ipamentul individual de protectie prevaut in
acest scop. +nainte de inceperea operatiunii de taiere a tablei se va lovi butoiul cu
ciocanul pe toata suprafata circulara pentru a sfarama blocul de soda din interior.
Art%*,,% Qolirea acidului aotic din damigeana se va face cu a*utorul cosului
rabatabil, special confectionat in acest scop, sau pompa pneumatica manuala,
utiliand ec4ipamentul de protectie prevaut pentru manipularea solutiilor.
Art%*,-% !pargerea butoaielor de tabla cu soda caustica si manipularea acidului
aotic se vor face cu mare atentie de catre personal instruit, folosindu-se sculele si
ec4ipamentul necesar.
Art%*,/% $ste interisa intrarea persoanelor straine in camera de preparare a
solutiilor de spalare.
Art%*,0% $ste interisa pastrarea substantelor coroive concentrate in sectiile
de fabricatie 2solutii, stoc3. Pastrarea acestor substante este permisa numai intr-o
incapere separata si inc4isa.
Art%*,1% $ste interis transportul acidului aotic concentrat dupa ce a fost
deversat din ambala*ul original. +n mod obligatoriu acesta se va dilua cu B@F apa,
c4iar in momentul scoaterii din damigeana, prin introducerea in prealabil a unei
cantitati de apa in vasul de transport egala cu cantitatea de acid aotic care se va
scoate din damigeana. 'ransportul acestuia se va face in vase de otel ino#idabil
prevaute cu capac sau in vase de material plastic.
Art%*-2% (tat in timpul prepararii solutiilor, cat si la transportul acestora in
sectiile de fabricatie se va folosi in mod obligatoriu ec4ipamentul de protectie
prevaut pentru manipularea aciilor.
Art%*-$% !olutiile de lucru nu vor depasi in nici un ca concentratiile si
temperaturile prevaute in cartea te4nica a utila*ului. "oncentratia solutiilor de lucru
va fi verificata ilnic de catre personalul de specialitate din laborator.
Art%*-'% +n timpul e#ecutarii operatiilor de spalare muncitorii trebuie sa
lucree foarte atenti, supraveg4ind in permanenta desfasurarea operatiei pentru a
depista la timp orice fel de scapari de solutii prin locuri care au devenit neetanse.
Art%*-)% +n timpul spalarii mecaniate a tancurilor de lapte sau a altor utila*e se
va avea gri*a ca gurile de viitare sa fie neaparat inc4ise, iar desc4iderea lor se va
face numai dupa ce ne-am asigurat ca admisia de solutie de spalare este intrerupta.
Art% *-*% 'oate locurile unde se fac spalari c4imice vor fi prevaute cu
instructiuni de spalare specifice fiecarui utila*, iar in imediata apropiere se va asigura
e#istenta solutiilor de neutraliare 2acid boric, bicarbonat de sodiu3 care se vor folosi
in caul eventualelor tropiri cu solutie de spalare.
Art%*-,% +nainte de inceperea spalarilor c4imice a traseelor, in timpul clatirii
acestora cu apa se va verifica etanseitatea tuturor imbinarilor.
Art%*--% +n timpul efectuarii operatiunilor de splare c4imica este interisa
parasirea locului de munca si incredintarea supraveg4erii unor persoane neinstruite.
-%0%)% Lucrari de decapare
Art%*-/% +n sectia de decapare este permis sa lucree numai salariati instruiti in
acest scop si care cunosc modul de lucru, precum si actiunea coroiva a substantelor
c4imice folosite.
Art%*-0% $ste interis accesul persoanelor straine in sectia deA decapare.
Art%*-1% Personalul care deserveste sectia de decapare va purta in mod
obligatoriu ec4ipamentul individual de protectie conform Normativului-cadru de
acordare si utiliare a ec4ipamentului individual de protectie.
Art%*/2% Lata muncitorilor care lucreaa la bainul cu solutie de soda caustica
va fi prote*ata cu o alifie adecvata, de protectie.
Art%*/$% !patiul de lucru din fata bainelor cu solutii c4imice va fi dotat cu
gratare de lemn.
Art%*/'% Jainele cu solutii de 4idro#id de sodiu si acid aotic vor fi
confectionate din materiale reistente la acrtiunea acestor substante.
Art%*/)% Li#area bainelor se va face pe un postament de beton sau direct pe
pardosea, asigurandu-se stabilitate buna a acestora.
Art%*/*% +n timpul lucrului, in imediata apropiere a bainelor, trebuie sa e#iste:
apa potabila care sa curga tot timpul cat se lucreaa;
recipienti cu solutie de acid boric si bicarbonat de sodiu, in scopul
utiliarii acestora in ca de nevoie la neutraliarea reactivilor folositi
la decapare.
Art%*/,% +ncalirea solutiilor cu a*utorul aburului in*ectat se va face cu mare
atentie pentru a preveni accidentarea prin stropire.
Art%*/-% Pardoselile din sectia de decapare vor fi mentinute in stare de
curatenie pentru a preveni accidentarea prin alunecare.
Art%*//% !ubstantele coroive folosite la decapare vor fi asigurate cu c4eie si
manipulate cu gri*a de catre salariati instruiti si coordonati de catre maistru sau seful
de ec4ipa.
/% A&5""5A5EA !E L"RARE
/%$% Prevederi generale
Art%*/0% )ivrarea la consumatori a fura*elor combinate se va face cu
respectarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul
prin purtare si cu mi*loace nemecaniate si depoitarea materialelor.
Art%*/1% )ivrarea produselor finite se face cu respectarea Normelor specifice
de securitate a muncii pentru transporturi pe calea ferata.
Art%*02% )ucrarile de manipulare a fura*elor combinate in vederea livrarii se
vor efectua conform Normelor specifice de securitate a muncii pentru transport
intern.
/%'% Efectuarea analizelor de la4orator
Art%*0$% Pentru efectuarea analielor in laboratoare se vor aplica prevederile
Normelor specifice de securitate a muncii pentru laboratoare de analie fiico-
c4imice si mecanice.
Art%*0'% (naliele micologice si micoto#icologice se vor efectua in
laboratoare proprii cu respectarea prevederilor preentei norme.
Art%*0)% $fectuarea analielor micologice si micoto#icologice cere din partea
celor care le e#ecuta o buna pregatire profesionala si o cunoastere perfecta a normelor
de protectie a muncii specifice substantelor, aparatelor, instalatiilor si dispoitivelor
speciale cu care se lucreaa.
Art%*0*% +luminatul artificial din incaperile laboratoarelor trebuie sa fie
suficient de difu, pentru a nu crea umbre si a nu incomoda manipularea diferitelor
aparate.
Art%*0,% -esele de laborator vor fi prevaute cu toate ane#ele necesare 2ga,
apa, prie de curent, curgere3, dispuse in asa fel ca sa usuree cat mai mult m unca
laboratorului.
Art%*0-% -esele de laborator trebuie sa fie confectionate din gresie antiacida si
mentinute in perfecta stare de curatenie.
Art%*0/% Liecare laborator trebuie sa aiba un numar suficient de nise si
ventilatie corespunatoare.
Art%*00% +ncaperile unde se lucreaa cu cantitati mai mari de lic4ide
inflamabile 2micologie, c4imie-e#tract cu eter etilic si de petrol, cloroform etc.3
trebuie sa aiba doua iesiri, o ventilatie puternica, toate comenile aparatelor electrice
si comutatoarele pentru lumina aseate in afara incaperii, instalatia electrica pusa la
pamant, indicatoare de intericere KLumatul strict interisN plasate atat in interiorul
laboratorului, cat si pe usile de intrare, de asemenea, toate instalatiile necesare pentru
stingerea incendiilor.
Art%*01% -anipularea aparaturii va fi incredintata numai salariatilor special
instruiti in acest scop.
Art%*12% )a fiecare aparatura montata trebuie sa fie afisate 2in rama sub sticla3
instructiunile de manipulare, cuprinand regulile de te4nica securitatii, precum si
numele salariatilor care au permisiunea sa lucree cu aparatele respective.
Art%*1$% Oasele de sticla trebuie verificate inainte de a fi intrebuintate. Oasele
care preinta garieturi, crapaturi, bule de aer incluse in masa sticlei nu vor fi folosite
decat pentru operatii nepericuloase.
Art%*1'% Pentru prevenirea accidentelor, dopurile de pluta, cele din cauciuc,
tuburile din cauciuc si din sticla vor fi taiate conform Normelor specifice pentru
laboratoare de analiare fiico-c4imice si mecanice.
Art%*1)% 'oate operatiile de incalire sau reactiile insotite de dega*ari mai mari
de caldura se vor face in vase de sticla sau de portelan termoreistente.
Art%*1*% +ncalirea vaselor direct pe flacara redusa si care se va mori treptat.
'rebuie avut in vedere ca in tot timpul incalirii vasul sa fie agitat. (ceste
masuri sunt valabile si in caul incalirii eprubetelor.
Oasele de sticla care nu pot fi agitate trebuie sa fie incalite treptat, fie pe bai,
fie pe sita cu abest.
Art%*1,% "a mi*loc de securitate impotriva improscarilor neprevaute a
lic4idelor, atunci cand se incaleste un lic4id intr-o eprubeta, aceasta trebuie tinuta cu
gura in directia in care nu se afla nici o persoana. Pentru a evita improscarile cu lic4id
produse din caua supraincalirii acestora, se vor introduce in vasele de fierbere
bucatele de portelan de portelan poros sau piatra ponce, care provoaca o fierbere
progresiva si limitata a lic4idelor. Piatra ponce sau portelanul poros se vor introduce
intotdeauna in lic4idul rece si nu fierbinte.
Art%*1-% )a lucrari sub vid, ca de e#emplu la distilare, se vor folosi oc4elari de
protectie si se vor intrebuinta numai baloane mici, cu fundul rotund rotund sau vase
speciale pentru astfel de lucrari.
Art%*1/% Oasele de sticla care contin reactivi se a;aa cu precautie pe masa de
lucru, de preferinta pe 4artie, carton sau lemn.
Art%*10% Jaloanele care au fundul rotund se asaa pe un inel de marime
potrivita din cauciuc sau lemn.
Art%*11% Jag4etele folosite pentru amestecare trebuie sa fie taiate drept, iar
marginile ascutite ale taieturii rotun*ite la flacara. (gitarea cu bag4eta se face printr-o
miscare circulara de-a lungul peretilor vaselor.
Art%,22% Jucatile de substante solide trebuie introduse cu precautie, lasandu-se
sa alunece de-a lungul peretilor.
Art%,2$% Pentru prevenirea accidentelor, spalarea vaselor de sticla se va face
imediat dupa terminarea operatiunilor cu acele lic4ide in care impuritatile respective
sunt solubile.
Art%,2'% !e interice spalarea vaselor de sticla cu nisip deoarece acesta garie
sticla si provoaca ulterior spargerea vaselor in momentul incalirii.
Art%,2)% "a mi*loc de securitate, in laboratoare trebuie sa se pastree numai
cantitatile strict necesare de reactivi. 'oate reervele de reactivi se vor pastra in
magaii centrale, puse sub control.
Art%,2*% Reactivii to#ici se vor pastra sub c4eie intr-un dulap special, situat in
incaperea in care se pastreaa reactivii puri.
Art%,2,% 'oate ambala*ele trebuie sa posede etic4eta cu inscriptia continutului
si periculoitatii. Pa ambala*ul reactivilor to#ici se va pune un indicator de avertiare.
Art%,2-% (paratele de incalire electrica 2cuptoare, etuve, bai electrice3 trebuie
aseate pe mese prote*ate cu tabla de otel si foi de material iolant.
Art%,2/% (paratele electrice se vor lega la nulul de protectie si la pamant
pentru protectia impotriva electrocutarilor prin atingere indirecta.
Art%,20% !e interice conectarea mai multor aparate electrice la o singura pria.
Art%,21% (paratele electrice vor fi conectate respectand riguros conditiile de
tensiune indicate pe aparatele respective.
Art%,$2% !e interice manipularea cu mana umeda a aparatelor electrice,
precum si a instalatiilor electrice din laborator.
Art%,$$% Juteliile care se folosesc in laboratoare trebuie prinse cu bratari
metalice fi#ate de perete, in dibluri.
Art%,$'% Recipientii care contin gae comprimate nu vor fi pastrati la soare sau
in apropierea surselor de caldura. !e vor evita temperaturi sub minus B
@
" sau peste
A@
@
".
Art%,$)% +n caul cand se introduc gae comprimate dintr-o butelie intr-un
aparat de sticla se va intercala, in mod obligatoriu, intre butelie si aparat, un reductor
de presiune. Reductorul de presiune va avea un manometru la intrare si unul la iesire.
$l trebuie sa fie reglat in asa fel incat in momentul cand in aparatul de sticla s-a atins
presiunea necesara, reductorul sa opreasca in mod automat accesul gaului in aparat.
Art%,$*% $#icatoarele sub vid trebuie sa fie confectionate din sticla groasa.
(cestea trebuie sa fie spalate cu clorura de calciu si nu cu acid sulfuric. $le vor fi
verificate in prealabil, pentru a se constata reistenta lor la vid, acoperindu-se in
timpul verificarii cu o carpa groasa, pentru a preveni raspandirea cioburilor in ca de
spargere.
Art%,$,% ,istilarile sub vid trebuie sa se e#ecute in instalatii comple#e si
prevaute cu toate accesoriile necesare. +n lipsa acestora, distilarea nu este
corespunatoare si se pot produce accidente. (stfel, daca lipseste vasul de siguranta
la o scadere a presiunii apei din conducta, apa din trompa poate patrunde in interiorul
bal,onului de distilare, provocand spargerea acestuia.
Art%,$-% "ontrolul distilarii trebuie facut cu manometrul si termometrul.
Reiduurile care raman in baloanele de distilare dupa terminarea operatiei constituite,
de asemenea, un pericol de accidentare. &neori, reiduul ramas in balonul de distilare
este autoinflamabil.
/%)% Lucrari de insacuit si cusur saci
Art%,$/% +nsacuirea fura*elor combinate se va organia intr-o sala separata
dotata cu mi*loace pentru transportul sacilor plini si goi.
+n fata liniei de insacuire se va lasa un spatiu de circulatie si
e#ploatare de minimum 9,< m.
!e interice punerea in functiune a masinii fara asigurarea
functionarii sistemului de aspiratie a prafului.
)a masina de insacuit cu contragreutati suspendate, se va asigura
protectia obligatorie printr-o carcasa tubulara in care se vor deplasa
greutatile.
Art%,$0% )a masina de cusut se interice lucrul fara aparatoare 2sau manevrarea
aparatorii in timpul meArsului3.
"usutul sacilor se va face sub tiv, cu atentie, pentru a nu fi prinsa
mana.
+ntretinerea si ungerea se vor face numai cu utila*ele oprite si scoase
de sub tensiune.
!e interice introducerea mainii in ona de actionare a acului.
Protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta la masinile
portabile de cusut saci, alimentate la o tensiune mai mare de :A O, se
va asigura prin separare de protectie.
'ransformatoarele de separare trebuie sa corespunda standardelor in vigoare.
+nvelisul e#terior cablului de alimentare trebuie sa fie nedeteriorat. "onstructia
invelisului va fi medie sau grea. Pentru masinile de insacuit si cusut saci fi#e se vor
aplica legarea la nul ca protectie principala si legarea la pamant ca protectie
suplimentara.
0% PREE!ER" !E PR."E&5ARE
Art%,$1% )a proiectarea unui utila* sau instalatie pentru e#ploatarea acestora in
conditii de securitate, se vor prevedea locuri speciale pentru montarea aparaturii de
masura si control cerute de procesul te4nologic si de legislatia in vigoare.
Art%,'2% !ilourile, depoitele celulare, uscatoarele fi#e trebuie sa
indeplineasca cerintele de securitate a muncii si conditii de igiena a muncii, de
iluminat, de alimentare cu apa, de incalire si ventilatie si de prevenire si stingere a
incendiilor.
Art%,'$% !ilourile depoitelor celulare si uscatoarele fi#e, avand inaltimi
dominante fata de restul cladirilor din *ur, vor fi proiectate cu instalatii de protectie
contra descarcarilor atmosferice; vor fi instalate si lampi de balia* acolo unde
normele impun.
Art%,''% Pentru asigurarea unor conditii normale de lucru, toate instalatiile de
transport, cantariri si conditionare vor fi prevaute cu dispoitive, aparatori etc. Prin
care sa se elimine pericolul de accidentare a salariatilor care le deservesc=
Art%,')% Pentru eliminarea conditiilor nocive de lucru care ar putea provoca
imbolnavirea salariatilor, toate instalatiile de primire, conditionare, uscare, cantarire,
predare etc. ,in silouri, depoite, celulare si statii de uscare, vor fi proiectate cu
instalatii pentru captarea prafului emanat in procesul te4nologic.
Art%,'*% 'oate caile de acces la inaltime vor fi prevaute cu scari si balustrade
cu bordura reistente, care sa asigure protectia celor obligati sa circule prin aceste
locuri.
Art%,',% !e vor prevedea instalatii care sa asigure concentratie ma#ima a
no#elor din atmosfera onei de lucru, de 9@ mg=m
;
.
Art%,'-% &sile, c4epengurile sau orificiile de acces la acoperis sau la instalatii
amplasate pe platformele superioare vor fi prevaute cu incuietori cu lacat.
Art%,'/% Platformele superioare sau acoperisurile silourilor si depoitelor
celulare vor fi prevaute cu balustrade reistente si cu bordura pentru evitarea
alunecarilor si caderilor.
Art%,'0% Qolurile de monta* vor fi prevaute cu capace confectionate din
material reistent, prevaute cu rame care sa nu permita deplasarea lor.
Art%,'1% Rosturile de tasare dintre diferitele corpuri ale silourilor si
depoitelor celulare sa fie prevaute cu incuietori pentru evitarea caderii oamenilor
sau a diferite corpuri solide care ar putea provoca accidente.
Art%,)2% 'recerile peste diferite instalatii din silouri si depoite celulare vor fi
prevaute cu indicatoare de intericere si cu podete de trecere suficient de largi si
prevaute cu balustrade pentru spri*in.
Art%,)$% 'ransportoarele si elevatoarele vor fi proiectate cu capace de viitare
care in timpul functionarii trebuie sa fie in permanenta inc4ise si etanse pentru a nu se
dega*a praf in spatiul de lucru.
Art%,)'% Juncarele de primire auto sa fie acoperite cu gratare metalice
reistente care sa permita circulatia autove4iculelor incarcate.
Art%,))% "elulele, depoitele si buncarele din silouri, depoite celulare si
statii de uscare sa fie proiectate cu gratare metalice fi#ate in rame, care sa nu permita
deplasarea lor. Qratarele sa poata fi in permanenta inc4ise cu lacat.
Art%,)*% ,epoitele de cereale vor fi prevaute cu ferestre rabatabile care sa
permita o rapida sc4imbare a aerului si evacuare a prafului din interior.
Art%,),% Nu este permisa pornirea masinilor, instalatiilor, utila*elor dara
anuntarea prealabila a celor care concura la aceste operatiuni si fara primirea
confirmarii de la locurile de munca si a posturilor de supraveg4ere.
Art%,)-% !a fie stipulata interdictia privind montarea unor instalatii, utila*e, etc.
"are ar depasi sarcina ma#ima sau eforturile dinamice si vibratiile la care au fost
calculate planseele, fara aprobarea prealabila scrisa a proiectantului.
Art%,)/% +n proiect trebuie sa fie cuprinsa intericerea e#ecutarii de lucrari care
efectueaa elementele de reistenta fara verificarea prealabila 2prin calcul3 a
posibilitatilor de e#ecutare a acestor lucrari si fara aprobarea scrisa a proiectantului.
Art%,)0% )a elevatoare sa fie prevaut, din proiectare, indicator electronic de
semnaliare a viitei benii si a frecventei cupelor pentru a opri elevatorul in ca de
patinare si a lipsei unei cupe.
Art%,)1% !a fie prevauta montarea langa statia de primire auto si c.f. a
instalatiei tip $P&R('0R pentru precuratarea produsului 2eliminarea corpurilor
straine si a prafului refulata3 o data cu receptionarea auto a c.f.
ANE;A $
L"(5A &U N.RME &.NE;E (AU AL5E
A&5E N.RMA5"E &.NE;E
9. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrarile din cultura mare,
viticultura, pomicultura, legumicultura, plante te4nice si utiliarea
substantelor to#ice in activitatile din agricultura.
:. Norme specifice de securitate a muncii pentru receptionarea,
conservarea, pastrarea si valorificarea produselor agricole.
;. Norme specifice de securitate a muncii pentru sectorul cresterii
animalelor.
A. Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatile de e#ploatare
si intretinere a transportoarelor cu banda 2altele decat cele din minerit3.
B. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea produselor de
morarit si de panificatie.
C. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, stocarea,
transportul si utiliarea o#igenului si aotului.
D. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul si
utiliarea acetilenei.
<. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin
asc4iere.
E. Norme specifice de securitate a muncii pentru laboratoarele de analie
fiico-c4imice si mecanice.
9@.Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea si taierea
metalelor.
99.Norme specifice de securitate a muncii pentru vopsitorie.
9:.Norme specifice de securitate a muncii pentru productia energiei
termice.
9;.Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de instalatii
te4nico-sanitare si de incalire.
9A.Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere.
9B.Norme specifice de securitate a muncii pentru transport intern.
9C.Norme specifice de securitate a muncii pentru intretinere si reparatii
auto.
9D.Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime.
9<.Norme specifice de securitate a muncii pentru utiliarea energiei
electrice.
9E.Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi pe cale ferata.
:@.Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul
prin purtare si cu mi*loace nemecaniate si depoitarea materialelor.
:9.Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul, distributia si
utiliarea energiei termice.
::."9-<B 6 Prescriptii te4nice pentru proiectarea, e#ecutia, montarea,
repararea, instalarea, e#ploatarea si verificarea caanelor de abur si
caanelor de apa fierbinte.
:;."A-E@ 6 Prescriptii te4nice pentru e#ecutia, instalarea, e#ploatarea,
repararea si verificarea recipientelor metalice stabilite sub presiune.
:A."9B-<A 6 Prescriptii te4nice pentru proiectarea, montarea, repararea si
verificarea conductelor de abur si apa fierbinte sub presiune.
:B."9<-<B 6 Prescriptii te4nice pentru regimul c4imic al generatoarelor de
abur si apa fierbinte.
:C."9<-<: 6 Prescriptii te4nice pentru verificarea deformatiilor si
modificarilor structurale ale conductelor si elementelor caanelor de
abur care functioneaa la temperaturi ridicate.
:D.";@-<A 6 Prescriptii te4nice pentru proiectarea, e#ecutia, instalarea,
e#ploatarea, repararea si verificarea caanelor mici de abur.
:<.";9-<A 6 Prescriptii te4nice pentru proiectarea, e#ecutia, montarea,
instalarea, e#ploatarea, repararea si verificarea caanelor de abur de
*oasa presiune si a caanelor de apa calda.
:E.";D-<; 6 Prescriptii te4nici pentru proiectarea, e#ecutia si incercarea in
vederea omologarii supapelor de siguranta destinate ec4iparii caanelor
si recipientelor sub presiune.
;@."R99-<: 6 Prescriptii te4nice pentru autoriarea personalului care
e#ecuta e#aminari nedistructive la instalatii mecanice sub presiune si
instalatii de ridicat.
;9."R B-<: 6 Prescriptii te4nice pentru autoriarea personalului de
deservire a instalatiilor mecanice sub si instalatii de ridicat.
;:.":B-<B 6 Prescriptii te4nice pentru recipientele metalice stabile sub
presiune din industria o#igenului.
ANE;A '
L"(5A &U (5AN!AR!E
9. !'(! <B<E-D@ "ulori conventionale pentru identificarea conductelor
care transporta fluide in instalatii terestre si navale.
:. !'(! 9:C@A-<D Protectia impotriva electrocutarii. Prescriptii generale
;. !'(! 9:C@A=A-<E Protectia impotriva electrocutarilor. +nstalatii electrice
fi#e. Prescriptii.
A. !'(! :ED=:-E: "ulori de securitate. Repreentari.
B. !'(! E<DC-<D 'ransportoare. Prescriptii generale de securitate.
C. !'(! E<DE-DA 'ransportoare mobile cu banda.
Prescriptii speciale de securitate.
D. !R=!0 ;A;B=9EEA -i*loace de transport continuu.
"lasificare si simboliare pentru materiale in vrac.
<. !'(! 99:A<-DE Laina de carne 2--!R ;=<C; E=<<3
E. !'(! 99:AE-DE Laina de oase 2--!R ;=<C; E=<<3
9@. !'(! 99:B9-DE Laina de sange 2--!R ;=<C3
99. !'(! E<C-<; &ntura de porc alimentara.
ANE;A )
#<"! !E 5ERM"N.L.#"E
$% Persoana juridica
+n conte#tul preentei norme prin persoana *uridica se intelege agent
economic si organiatie cooperatiusta, inclusiv cu capital strain, autoritati si instalatii
publice, asociatii si organiatii nonprofit, ce desfasoara activitati pe teritoriul
Romaniei, precum si agenti economici romani care efectueaa lucrari cu personal
roman pe teritoriul altor tari.
'% Persoana fizica
+n conte#tul preentei norme specifice prin persoana fiica se intelege
lucratorul anga*at al persoanei *uridice cu functia de e#ecutant.
)% Accident de munca
(ccident prin care se produce vatamarea organismului, precum si
into#icatie acuta profesionala, care au loc in timpul procesului demunca sau in
indeplinirea indatoririlor de serviciu, indiferent de natura *uridica a contractului in
baa caruia isi desfasoara activitatea si care provoaca incapacitate temporara de
munca de cel putin o i, invaliditate ori deces.
*% "nstructaj de securitate a muncii
-odalitatea de instruire in domeniul securitatii muncii care se desfasoara
la nivelul unitatilor si are drept scop insusirea de catre salariati a cunostintelor si
formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice activitatii pe care o
realieaa sau urmeaa a o realia.
,% "nstructiuni specifice de securitate a muncii
"omponente ale sistemului de reglementari in domeniul securitatii
muncii ale caror prevederi sunt valabile numai pentru activitatile desfasurate in cadrul
unei unitati. $laborarea lor de catre unitati 2prin efort propriu sau in colaborare cu
institute specialiate3 este obligatorie atunci cand normele generale si specifice de
securitate a muncii nu suporta totalitatea activitatilor.
-% Ec3ipament individual de protectie
'otalitatea mi*loacelor individuale de protectie cu care este dotat
lucratorul in timpul indeplinirii sarcinii de munca si a accesului la si de la locul de
munca, in vederea asigurarii protectiei sale impotriva pericolelor la care este e#pus.
/% Ec3ipament individual de lucru
'otalitatea mi*loacelor pe care persoanele *uridice le acorda unui salariat
pentru prote*area imbracamintei si incaltamintei personale, in timpul procesului de
munca.
0% (ecuritatea muncii
!ituatie, stare caracteriata prin nivel de risc mai mic sau egal cu riscul
acceptabil, in sistemele de munca.
1% Ec3ipamente te3nice
+n conte#tul preentei norme specifice prin ec4ipamentele te4nice se
intelege mi*loacele de productie, adica totalitatea masinilor, utila*elor, instalatiilor,
dispoitivelor de lucru care concura la e#ecutarea sarcinii de munca.
$2% !ispozitiv de protectie
,ispoitivul care reduce sau elimina, sigur sau in asociere cu un
protector, riscul de accidentare.
$$% Mediul de munca
(nsamblul conditiilor fiice, c4imice, biologice si psi4ologice in care
unul sau mai multi e#ecutanti isi realieaa sarcina de munca.
$'% Prevenire
(nsamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate studiile
de lucru pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.
$)% Boala profesionala
(fectiuni care se produc ca urmare a e#ercitarii unei meserii sau
profesiuni, cauate de factori nocivi, fiici, c4imici sau biologici, caracteristici
locului de munca, precum si desuprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale
organismului in procesul muncii.
$*% Risc%
Probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leiuni sau afectari a
sanatatii, intr-o situatie periculoasa.
$,% Risc profesional
Risc in procesul de munca.
$-% (ituatie periculoasa
0rice situatie in care o persoana este e#pusa unuia sau mai multor
pericole.
$/% No+a 9sinonim = factor nociv:
(gent fiic, c4imic sau bilogic cu actiune daunatoare asupra
organismului, in mediul luat in considerare.
$0% Produse de uz fitosanitar
!ubstante c4imice sau combinatie de substante c4imice cunoscute sub
denumirile generice de bactericide, fungicide, insecticide, acaricide, nematocide,
raticide, erbicide si altele asemenea, care se utilieaa in agricultura si in silvicultura
pentru tratamente fitosanitare ce vieaa prevenirea si combaterea bolilor,
daunatorilor si buruienilor in culturile agricole, in plantatiile pomicole si viticole, in
paduri, pasuni si fanete, precum si pentru tratarea materialului semincer, pentru
deinfectia, deinsectia si deratiarea spatiilor de depoitare a produselor agricole.