Sunteți pe pagina 1din 17

Nr. ...... / ........................................

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE I MBOLNVIRE PROFESIONAL PENTRU LOCUL DE MUNC

BARMAN - OSP TAR


PROCESUL DE MUNC Procesul de munc const n prepararea b uturilor alcoolice, a cafelei, ceaiului, a b uturilor r coritoare, aprovizionarea cu marf , depozitarea acesteia, cur enia la locul de munc . ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNC EVALUAT a) Mijloace de produc ie: fierb tor electric pentru ap i ceai; expresor (dozator cafea); ma in pentru cuburi de ghea ; utilaje frigorifice; cu ite, tacmuri, tirbu on, deschiz tor de sticle, conserve etc.; vesel , pahare; mas de lucru; dulapuri pentru pahare, vase, unelte i scule; rasteluri; conserve, b uturi, fructe, zah r, etc; spa ii de lucru; sc ri, c i de circula ie i acces; spa ii igienico-sanitare i sociale; produse de ntre inere i cur enie; consumabile; curent electric 220V; agent termic sub presiune; mobilier pentru sala de mese (mese, scaune, cuiere mobile..) ap curent , canalizare.

b) Mediul de munc Lucr torul i desf oar activitatea n sec ia bar a restaurantului, care prezint urm toarele caracteristici: - este prev zut cu sistem de climatizare a aerului - sistem de nc lzire centralizat - suprafa a de lucru este lucioas ( gresie ) - iluminatul este artificial - fum provenit de la clien ii fum tori - zgomot de fond provenit de la clien i, muzic , utilaje frigorifice - vestiar i baie proprie angaja ilor - chiuvet cu ap potabil - loc de servire a mesei - trus medical cu con inut minim prev zut de lege - instalatii de pevenire i stingere a incendiilor - calamit i naturale: tr snet, inunda ii, cutremur etc.

c) Sarcina de munc prezentarea la program i preg tirea executantului prin mbr carea echipamentului individual de protec ie i mbr c mintea de lucru; instruirea cu precizarea sarcinilor de serviciu pentru ziua respectiv ; verific starea de func ionare a utilajelor din dotarea sec iei; aprovizionarea cu produsele necesare; executarea sarcinilor de munc primite; cur enie n punctele de lucru ( inclusiv p r i superioare / geamuri aflate la n l ime ); transferarea produselor r mase n magazie sau n utilajele frigorifice (transport manual i depoziteaz pe orizontal i vertical marfa recep ionat ); dezechiparea executantului de echipamentul individual de protec ie i mbr c mintea de lucru; ndeplinirea sarcinilor de munc se efectueaz cu: respectarea planului de opera ii, respectarea instruc iunilor i procedurilor de lucru, respectarea prevederilor privind securitatea i s n tatea n munc , respectarea prevederilor din regulamentul de organizare al unit ii.

LISTA DE IDENTIFICARE A FACTORILOR DE RISC DE ACCIDENTARE I MBOLN VIRE PROFESIONAL Nr. crt. A. 1. DENUMIREA FACTORILOR DE RISC MIJLOACE DE PRODUC IE De natur mecanic 1.1. Mi c ri periculoase: 1.1.1. Mi c ri func ionale ale echipamentelor de munc - riscuri determinate de organe de ma ini n mi care neprotejate - riscuri determinate de mi c ri de fluide - riscuri determinate de deplas ri ale mijloacelor de transport n mi care - risc de strivire - risc de retezare - risc de prindere i/sau antrenare - risc de ag are, apucare - risc de impact - riscuri determinate de stabilitatea echipamentelor i materialelor - riscuri determinate de pozi ia relativ - riscuri determinate de rezisten a mecanic inadecvat 1.1.2. Autodeclan ri sau autobloc ri contraindicate ale mi c rilor func ionale ale echipamentelor de munc sau ale fluidelor : - riscuri determinate de func ionarea defectuoas a sistemului de comand - riscuri determinate de repornirea sursei de energie dup ntrerupere - riscuri determinate de influen a din exterior asupra echipamentului electric - riscuri determinate de alte influen e din exterior (gravita ie, vnt etc.) - riscuri determinate de erori de software - riscuri determinate de manevre gre ite datorate unei insuficiente adapt ri a ma inii la caracteristicile i abilit ile umane 1.1.3. Deplas ri sub efectul gravita iei de obiecte : - risc de alunecare - risc de rostogolire - risc de rulare pe ro i - risc de r sturnare - risc de c dere liber de materiale - risc de c dere de la acela i nivel - risc de c dere de la n l ime - risc de scurgere liber de fluide - risc de deversare - risc de surpare, pr bu ire - risc de scufundare 1.1.4. Deplas ri sub efectul propulsiei : - risc de proiectare de corpuri sau particule - risc de deviere de la traiectoria normal - riscuri determinate de mi c ri de balans 3 DA / NU

X X X X X

X X X

2.

3.

- riscuri determinate de mi c ri de recul - riscuri determinate de ocuri excesive la oprire sau pornire - riscuri determinate de jeturi sau erup ii 1.2. Suprafe e sau contururi periculoase - riscuri determinate de suprafe e n ep toare - riscuri determinate de suprafe e t ioase - riscuri determinate de suprafe e alunecoase - riscuri determinate de suprafe e abrazive - riscuri determinate de suprafe e adezive 1.3. Recipiente sub presiune sau vid : - risc de explozie - risc de injec ie - risc de mpro care cu lichid sau abur sub presiune 1.4. Vibra ii excesive ale echipamentelor tehnice : - riscuri determinate de utilizarea uneltelor de mn vibratorii - riscuri determinate de vibra iile transmise n tot corpul De natur termic 2.1. Temperatura ridicat a obiectelor sau suprafe elor : - arsuri prin contact cu obiecte sau materiale cu temperatura ridicat - op rire prin contact cu obiecte sau materiale cu temperatura ridicat - alte leziuni prin contact cu obiecte sau materiale cu temperatura ridicat 2.2. Temperatura cobort a obiectelor sau suprafe elor - deger turi prin contact cu obiecte sau materiale cu temperatura sc zut - alte leziuni prin contact cu obiecte sau materiale cu temperatura sc zut 2.3. Fl c ri, flame : - risc determinat de contactul cu fl c ri - risc determinat de explozii - risc determinat de expunerea la radia ii emise de surse de c ldur - risc determinat de incendii 2.4. Alte categorii de expuneri : - afec iuni ale gtului cauzate de munca n mediu supranc lzit - afec iuni ale gtului cauzate de munca n mediu cu temperaturi sc zute De natur electric 3.1. Curentul electric: - riscuri determinate de atingerea direct (instala ii, posibilit i) - riscuri determinate de atingerea indirect (instala ii, posibilit i) - risc determinat de tensiune de pas periculoas - risc determinat de apropierea de elemente conduc toare de electricitate racordate la tensiuni mari (periculoase) - risc determinat de fenomene electrostatice - risc determinat de nc rcare electrostatic /poten ial electrostatic - risc determinat de electricitate atmosferic (lips protec ie paratonerie) 3.2. Fenomene complementare: - risc determinat de radia ii termice sau alte fenomene (aruncarea unor 4

X X X

X X X X

X X

4.

5.

B. 1.

particule topite) - riscuri determinate de scurtcircuite De natur chimic (pericol la contact sau manipulare) 4.1. Substan e toxice: - riscuri determinate de expunerea la concentra ii sub valoarea CMA - riscuri determinate de expunerea la concentra ii peste valoarea CMA - risc determinat de ingestie accidental - risc determinat de contact cutanat accidental 4.2. Substan e caustice / corozive - risc determinat de stropire accidental - risc determinat de ingestie accidental - risc determinat de contact cutanat accidental 4.3. Substan e inflamabile i/sau corozive - risc determinat de formarea de atmosfer inflamabil - risc determinat de formarea de atmosfer exploziv - risc determinat de descompunerea acestor substan e 4.4. Substan e nocive sau iritante - risc determinat de expunerea la concentra ii sub valoarea CMA - risc determinat de expunerea la concentra ii peste valoarea CMA - risc determinat de ingestie accidental - risc determinat de contact cutanat accidental 4.5. Substan e sensibilizante, mutagene sau cancerigene: - risc determinat de expunerea la concentra ii sub valoarea CMA - risc determinat de expunerea la concentra ii peste valoarea CMA - risc determinat de ingerare accidental - risc determinat de contact cutanat accidental De natur biologic (pericol la contact sau manipulare): 5.1. Culturi sau preparate cu microorganisme: - risc determinat de culturi de bacterii - risc determinat de culturi de viru i - risc determinat de culturi de richeti - risc determinat de culturi de spirochete - risc determinat de culturi de ciuperci - risc determinat de culturi de protozoare 5.2. Plante periculoase (ciuperci otravitoare): - risc determinat de ingerare accidental 5.3. Animale periculoase - risc determinat de expunerea n apropierea animalelor de paz MEDIUL DE MUNC De natur fizic 1.1. Temperatura aerului: - risc determinat de expunerea la temperatur ridicat - risc determinat de expunerea la temperatur sc zut 1.2. Umiditatea aerului: - risc determinat de expunerea la umiditate ridicat - risc determinat de expunerea la umiditate sc zut 1.3. Curen i de aer: - risc determinat de expunere la curen i de aer 5

X X

X X

Presiunea aerului: - risc determinat de expunerea la presiune ridicat - risc determinat de expunerea la presiune sc zut 1.5. Aeroionizarea aerului: - risc determinat de aeroionizare 1.6. Suprapresiune n adncimea apelor: - risc determinat de expunere la suprapresiune 1.7. Zgomot: - risc determinat de expunere la zgomot 1.8. Ultrasunete: - risc determinat de expunere la ultrasunete 1.9. Vibra ii: - risc determinat de expunere la vibra ii 1.10. Iluminat: - risc determinat de expunere la iluminat sc zut - risc determinat de expunere la iluminat str lucitor - risc determinat de expunere la iluminat pulsator 1.11. Radia ii: 1.11.1 Radia ii electromagnetice: - risc determinat de expunere la radia ii infraro ii - risc determinat de expunere la radia ii ultraviolete - risc determinat de expunere la unde de radiofrecven - risc determinat de expunere la microunde - risc determinat de expunere la radia ii de frecve nalt - risc determinat de expunere la radia ii de frecve medie - risc determinat de expunere la radia ii de frecven joas - risc determinat de expunere la radia ii laser 1.11.2 Radia ii ionizare: - risc determinat de expunere la radia ii alfa - risc determinat de expunere la radia ii beta - risc determinat de expunere la radia ii roentgen si gamma 1.12. Poten ial electrostatic: - risc determinat de expunere la poten ial electrostatic 1.13. Calamit i sau fenomene naturale: - risc determinat de trasnet - risc determinat de intemperii (canicul , vnt, ploi toren iale, grindin , ger, viscol, cea , polei) - risc determinat de alunec ri, sup ri, pr bu iri de teren - risc determinat de pr bu iri de roci - risc determinat de pr bu iri de arbori - risc determinat de inunda ii - risc determinat de avalan e - risc determinat de seisme 1.14. Pulberi pneumoconiogene: - risc determinat de expunere la pulberi pneumoconigene 1.15. Elementele construc iei i dot rilor (u i, ferestre, sertare) - risc determinat de manipularea gre it a u ilor, ferestrelor locului de munc - risc determinat de manipularea gre it a dulapurilor, birourilor etc. 1.4. 6

X X

X X

2.

3.

4.

C. 1.

2.

De natur chimic 2.1. Pericol de inhalare - risc determinat de inhalare de gaze, vapori, aerosoli, pulberi, fibre, fumuri, ce uri - risc determinat de inhalare de gaze, vapori, aerosoli, pulberi, fibre, fumuri, ce uri toxice, caustice, inflamabile sau explozive De natur biologic 3.1. Microorganisme n suspensie n aer: - risc determinat de inhalare de bacterii - risc determinat de inhalare de viru i - risc determinat de inhalare de richeti - risc determinat de inhalare de spirochete - risc determinat de inhalare de ciuperci - risc determinat de inhalare de protozoare Caracterul special al mediului de munc : - risc determinat de mediul de munc subteran - risc determinat de mediul de munc acvatic - risc determinat de mediul de munc subacvatic - risc determinat de mediul de munc ml tinos - risc determinat de mediul de munc aerian SARCINA DE MUNC De con inutul necorespunz tor al sarcinii de munc n raport cu cerin ele de securitate 1.1. Opera ii, reguli, procedee gre ite - risc determinat de con inutul necorespunz tor al sarcinii de munc care nu respect planul de opera ii - risc determinat de repartizarea sarcinii de munc unor lucr tori cu preg tire profesional sau stare psiho-fizic necorespunz toare; - risc determinat de neinstruirea sau instruirea sumar a lucr torului; - risc determinat de nerespectarea prevederilor de securitate i s n tate n munc ; - risc determinat de men inerea n func iune a unor echipamente de munc i dot ri necorespunz toare din punct de vedere tehnic. 1.2. Absen a unor opera ii: - risc determinat de absen a unor opera ii. 1.3. Metode de munc necorespunz toare: - risc determinat de succesiunea gre it a opera iilor de lucru De solicit ri psiho-fizice: 2.1. Solicitare fizic : - risc determinat de supradimensionarea sarcinii de munc - risc determinat de suprasolicitarea fizic (efort static) a lucr torului; - risc determinat de suprasolicitarea fizic (efort dinamic) a lucr torului - risc determinat de pozi ii de lucru for ate i/sau vicioase. 2.2. Solicitare psihic : - risc determinat de ritmul de munc mare; - risc determinat de luarea deciziilor n timp scurt; - risc determinat de monotonia muncii; 7

X X X X X

X X

D. 1.

2.

- risc determinat de opera ii repetitive de ciclu scurt sau extrem de complex, aten ie i precizie a mi c rilor etc. EXECUTANT Ac iuni gre ite: 1.1. Executarea defectuoas de opera ii: - risc determinat de efectuarea gre it a unor opera ii sau reac ii neadecvate - risc determinat de nerespectarea succesiunii opera iilor conform fi ei tehnologice; - risc determinat de efectuarea de comenzi, manevre, reglaje, pozi ion ri, fix ri, asambl ri gre ite - risc determinat de utilizarea necorespunz toare a echipamentului individual de protec ie; - risc determinat de utilizarea necorespunz toare a mijloacelor de protec ie de la locul de munc . 1.2. Nesincroniz ri de opera ii: - risc determinat de ntrzierea efectu rii unor opera ii de lucru; - risc determinat de devans ri n efectuarea unor opera ii de lucru 1.3. Efectuarea de opera ii neprev zute prin sarcina de munc : - risc determinat de punerea n func iune a echipamentelor de munc din neaten ia lucr torului; - risc determinat de punerea n func iune a altor echipamente de munc din proprie ini iativ , neprev zute n sarcina de munc ; - risc determinat de ntreruperea func ion rii echipamentelor de munc ; - risc determinat de alimentarea sau oprirea aliment rii cu energie (curent electric, fluide energetice etc.); - risc determinat de deplasarea sau sta ionarea lucr torului n zone periculoase; - risc determinat de c derea lucr torului de la acela i nivel prin dezechilibrare, mpiedicare, alunecare; - risc determinat de c derea lucr torului de la n l ime; - risc determinat de c derea lucr torului prin p irea n gol; - risc determinat de prezentarea la lucru n stare psiho-fizic necorespunz toare. Omisiuni - risc determinat de omiterea efectu rii unor opera ii - risc determinat de neutilizarea echipamentului individual de protec ie; - risc determinat de neutilizarea mijloacelor de protec ie.

X X X X X

LISTA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC


y F.1. - prinderea, lovirea sau strivirea personalului aflat n deplasare pe jos, n mijloacele auto sau n sta ionare de mijloacele auto sau de transport aflate n mi care n incinta sau n afara unit ii y F.2. - prinderea, lovirea personalului de elementele constructive (u i, ferestre, mobilier etc.) din dotarea spa iului de lucru y F.3. - t ierea, n eparea lucr torului n timpul utiliz rii uneltelor, sculelor (desf c tor de sticle i conserve, cu ite, tacmuri) y F.4. - c dere liber sub efect gravita ional de unelte, materiale grele n timpul manipul rii lor (desc rcarea, aranjarea sticlelor cu b uturi, de r coritoare, de ap etc.) y F.5. - mpro care cu jet lichid (agent termic) n urma defec iunilor de la instala ia de ap sau de nc lzire sub presiune y F.6. - expunerea personalului la suprafe e alunecoase, acoperite cu gresie, n timpul servirii la mese a clien ilor y F.7. - rostogolirea, r sturnarea ambalajelor, sticlelor stivuite pe rafturi, aflate n echilibru instabil cu lovirea lucr torului y F.8. - contactul lucr torului cu obiecte sau suprafe e cu temperatura ridicat y F.9. - expunerea lucr torului la flac r deschis (la utilizarea ma inii de g tit tip aragaz, consumatoare de gaze naturale) y F.10. - expunerea lucr torului prin atingere direct a unor instala ii electrice defecte sau conductori de alimentare cu izola ie defect . y F.11. - expunerea lucr torului prin atingere indirect la curentul electric din instala iile electrice datorit defec iunilor la instala ia de mp mntare i legare la nulul de protec ie. y F.12. - expunerea la substan e iritante care intr n contact cutanat cu lucr torul la utilizarea lor pentru ntre inerea cur eniei la locul de munc lucru). y F.13. - expunerea la microorganisme care se depoziteaz n spa iile socio-sanitare, care intr n contact cutanat sau ingestia lor de c tre executant. y F.14. - agresarea executantului n incint periculoase. sau n afara unit ii de c tre animale i a vaselor (uneltelor de

y F.15. - expunerea lucr torului la curen i de aer datorit ventila iei mecanice sau naturale din spa iul de lucru. y F.16. - expunerea personalului la un iluminat necorespunz tor datorit multiplelor spa ii de lucru (spa ii de depozitare a alimentelor, spa ii de g tit, spa ii de servit) y F.17. - expunerea personalului la radia ii electromagnetice (de la cuptorul cu microunde, fripteuz , aparate de buc t rie electrice). y F.18. - calamit i naturale. y F.19. - inhalare de fume de la igar , gaze naturale sau monoxid de carbon n cazul nefunc ion rii evacu rii gazelor arse. y F.20. - repartizarea sarcinii de munc necorespunz toare. y F.21. - repartizarea sarcinii de munc executantului f r a fi instruit sau cu o instruire sumar . y F.22. - men inerea n func iune a unor echipamente de munc tehnic. y F.23. - supradimensionarea sarcinii de munc prin prelungirea programului de lucru. y F.24. - stres datorat organiz rii neadecvate a muncii. y F.25. - expunerea lucr torului la suprasolicit ri fizice (efort fizic i dinamic, manipulare greut i, pozi ii vicioase i for ate). y F.26. - efectuarea gre it de c tre lucr tor a unor opera ii sau faze de lucru (pornirea expreso-ului, aprinderea focului la ma ina de g tit). y F.27. - c derea personalului de la acela i nivel prin dezechilibrare, mpiedicare, alunecare. y F.28. - prezentarea la lucru a lucr torului n stare psiho-fizic necorespunz toare (sub influen a alcoolului, al medicamentelor, oboseal etc.) y F.29. - deplasarea sau sta ionarea lucr torului n zone periculoase. y F.30. - indisponibilitatea pentru munc a colectivului, conflicte ntre angaja i, conducere sau clien i. i dot ri necorespunz toare executantului aflat n stare psiho-fizic

10

Unitatea: S.C Prod Com Vulturul SRL Sec ia: Restaurant Postul de munc : Barman-osp tar Componen a sistemului de munc 0 1 Factori de risc identifica i

FI A DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNC

Num r de persoane expuse = 2

Durata expunerii : 8 h / schimb Nivel de risc global = 2,00 Evaluator : Enache Gheorghe Forma concret de manifestare a factorilor de risc (descriere, parametri) 2 F.1. Prinderea, lovirea sau strivirea personalului aflat n deplasare pe jos, n mijloacele auto sau n sta ionare de mijloacele auto sau de transport aflate n mi care n incinta sau n afara unit ii. F.2. Prinderea, lovirea personalului de elementele constructive (u i, ferestre, mobilier etc.) din dotarea spa iului de lucru F.3. T ierea, n eparea lucr torului n timpul utiliz rii uneltelor, sculelor (desf c tor de sticle i conserve, cu ite, tacmuri). F.4. C dere liber sub efect gravita ional de unelte, materiale grele n timpul manipul rii lor (desc rcarea, aranjarea sticlelor cu b uturi, de r coritoare, de ap etc.) F.5. mpro care cu jet lichid (agent termic) n urma defec iunilor de la instala ia de ap sau de nc lzire sub presiune. F.6. Expunerea personalului la suprafe e alunecoase, acoperite cu gresie, n timpul servirii la mese a clien ilor. F.7. Rostogolirea, r sturnarea ambalajelor, sticlelor 11 Consecin a Clasa de gravitate 4 7 Clasa de probabilitate 5 2 Nivel de risc 6 4

3 DECES

ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 45-180 zile ITM

MIJLOACE DE PRODUC IE

FACTORI DE RISC MECANIC

FACTORI DE RISC TERMIC

FACTORI DE RISC ELECTRIC FACTORI DE RISC CHIMIC FACTORI DE RISC BIOLOGIC

MEDIUL DE MUNC

FACTORI DE RISC FIZIC

stivuite pe rafturi, aflate n echilibru instabil cu lovirea lucr torului. F.8. Contactul lucr torului cu obiecte sau suprafe e cu temperatura ridicat . F.9. Expunerea lucr torului la flac r deschis (la utilizarea ma inii de g tit tip aragaz, consumatoare de gaze naturale) F.10. Expunerea lucr torului prin atingere direct a unor instala ii electrice defecte sau conductori de alimentare cu izola ie defect . F.11. Expunerea lucr torului prin atingere indirect la curentul electric din instala iile electrice datorit defec iunilor la instala ia de mp mntare i legare la nulul de protec ie. F.12. Expunerea la substan e iritante care intr n contact cutanat cu lucr torul la utilizarea lor pentru ntre inerea cur eniei la locul de munc i a vaselor (uneltelor de lucru). F.13. Expunerea la microorganisme care se depoziteaz n spa iile socio-sanitare, care intr n contact cutanat sau ingestia lor de c tre executant. F.14. Agresarea executantului n incint sau n afara unit ii de c tre animale periculoase. F.15. Expunerea lucr torului la curen i de aer datorit ventila iei mecanice sau naturale din spa iul de lucru. F.16. Expunerea personalului la un iluminat necorespunz tor datorit multiplelor spa ii de lucru (spa ii de depozitare a alimentelor, spa ii de g tit, spa ii de servit) F.17. Expunerea personalului la radia ii electromagnetice (de la cuptorul cu microunde, fripteuz , aparate de buc t rie electrice). 12

3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile DECES DECES 2 2 4 4 2 2

ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile

2 2

2 5

2 3

FACTORI DE RISC CHIMIC DE CON INUT SARCINA DE MUNC SOLICIT RI PSIHO-FIZICE

F.18. Calamit i naturale. F.19. Inhalare de fume de la igar , gaze naturale sau monoxid de carbon n cazul nefunc ion rii evacu rii gazelor arse. F.20. Repartizarea sarcinii de munc executantului aflat n stare psiho-fizic necorespunz toare. F.21. Repartizarea sarcinii de munc executantului f r a fi instruit sau cu o instruire sumar . F.22. Men inerea n func iune a unor echipamente de munc i dot ri necorespunz toare tehnic. F.23. Supradimensionarea sarcinii de munc prin prelungirea programului de lucru. F.24. Stres datorat organiz rii neadecvate a muncii.

DECES DECES DECES

7 7

1 1 1 4 4 6 4 5

3 3

7 2 2 2 3 2

3 2 2 3 3 3

AC IUNI GRE ITE EXECUTANT

OMISIUNI

ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 45-180 zile F.25. Expunerea lucr torului la suprasolicit ri fizice ITM (efort fizic i dinamic, manipulare greut i, pozi ii 3-45 zile vicioase i for ate). F.26. Efectuarea gre it de c tre lucr tor a unor ITM opera ii sau faze de lucru (pornirea expreso-ului, 3-45 zile aprinderea focului la ma ina de g tit). F.27. C derea personalului de la acela i nivel prin ITM dezechilibrare, mpiedicare, alunecare. 3-45 zile F.28. Prezentarea la lucru a lucr torului n stare ITM psiho-fizic necorespunz toare (sub influen a 3-45 zile alcoolului, al medicamentelor, oboseal etc.) F.29. Deplasarea sau sta ionarea lucr torului n zone DECES periculoase. F.30. Indisponibilitatea pentru munc a colectivului, INV. conflicte ntre angaja i, conducere sau clien i. Gr.II

4 4 4 1 1

2 2

2 2

7 5

3 3

13

Nivelul de risc global al locului de munc este:


30

r R
i

N rg !

i !1 30

!
i

r
i !1

3 (4 v 4) 12 (3 v 3) 15 ( 2 v 2) 156 ! ! 2,00 3 v 4 12 v 3 15 v 2 78

Fig. 1 Nivelurile par iale de risc pe factori de risc

INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALU RII Nivelul de risc global calculat pentru locul de munc BARMAN-OSP TAR este egal cu 2,00 - valoare care l ncadreaz n categoria locurilor de munc cu nivel de risc mic spre mediu. Rezultatul este sus inut de Fi a de evaluare din care se observ c din totalul de 30 factori de risc identifica i numai 3 dep esc, ca nivel par ial de risc, valoarea 3, ncadrndu-se n categoria factorilor de risc mediu. Cei 3 factori de risc ce se situeaz n domeniul inacceptabil sunt: - F.1. - prinderea, lovirea sau strivirea personalului aflat n deplasare pe jos, n mijloacele auto sau n sta ionare de mijloacele auto sau de transport aflate n mi care n incinta sau n afara unit ii. - F.10. - expunerea lucr torului prin atingere direct a unor instala ii electrice defecte sau conductori de alimentare cu izola ie defect . - F.11. - expunerea lucr torului prin atingere indirect la curentul electric din instala iile electrice datorit defec iunilor la instala ia de mp mntare i legare la nulul de protec ie. n ceea ce prive te ponderea factorilor de risc identifica i, dup sursa generatoare din cadrul sistemului de munc , situa ia se prezint dup cum urmeaz : 46,68 %, factori proprii mijloacelor de produc ie (nivel de risc global calculat = 2,83); 14

r R
i

14

N rg !

i !1 14

!
i

r
i !1

3 (4 v 4) 2 (3 v 3) 9 (2 v 2) 102 ! ! 2,83 3v 4 2 v 3 9 v 2 36

 16,66 %, factori proprii mediului de munc (nivel de risc global calculat = 2,86);
5

r R
i

N rg !

i !1 5

!
i

r
i !1 6 i

4 (3 v 3) 1 (2 v 2) 40 ! ! 2,86 4 v 3 1v 2 14

 20,00 %, factori proprii sarcinii de munc (nivel de risc global calculat = 2,75);

r R
N rg !
i !1 6

!
i

r
i !1 5

4 (3 v 3) 2 (2 v 2) 44 ! ! 2,75 14 v 3 2 v 2 16

 16,66 %, factori proprii executantului (nivel de risc global calculat = 2,50);

r R
i

N rg !

i !1 5

!
i

r
i !1

2 (3 v 3) 3 (2 v 2) 30 ! ! 2,50 2v 3 3v 2 12

Fig. 2 Ponderea factorilor de risc dup sursa generatoare

Din analiza Fi ei de evaluare se constat c 7 (23,33 %) dintre factorii de risc identifica i pot avea consecin e ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate). 15

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 3 factori de risc (care se situeaz n domeniul inacceptabil), sunt necesare m surile generic prezentate n Fi a de m suri propuse. Fi a de m suri propuse postului BARMAN / OSP TAR Nr. crt. 1. Nivel de Factor de risc risc F.1. Prinderea, lovirea sau strivirea 4 personalului aflat n deplasare pe jos, n mijloacele auto sau n sta ionare de mijloacele auto sau de transport aflate n mi care n incinta sau n afara unit ii. M suri propuse (Nominalizarea m surii) M suri tehnice: - Respectarea codului rutier - n incinta unit ii se va p stra viteza maxim de 5 km/or M suri organizatorice: - Se va efectua instruirea n domeniul securit ii i s n t ii n munc (din L.319/2006, Codul rutier) i se va consemna n fi a de instruire individual ; - Control medical periodic. M suri tehnice: Interzicerea utiliz rii instala iilor electrice cu defec iuni (fire dezizolate, ntrerup toare, prize, stechere, cabluri electrice defecte). M suri organizatorice: Instruirea personalului privind riscul expunerii la utilizarea energiei electrice (L.319/2006 i H.G.1146/2006) i se va consemna n fi a de instruire individual ; M suri tehnice: - Conectarea prizelor de la instala iile electrice la nulul de protec ie. - Verificarea rezisten ei de dispersie a prizelor de p mnt. M suri organizatorice: Instruirea angaja ilor n ceea ce prive te utilizarea energiei electrice (tensiuni nepericuloase, periculoase, curen i periculo i etc.)

2.

F.10. Expunerea lucr torului prin 4 atingere direct a unor instala ii electrice defecte sau conductori de alimentare cu izola ie defect .

3.

F.11. Expunerea lucr torului prin 4 atingere indirect la curentul electric din instala iile electrice datorit defec iunilor la instala ia de mp mntare i legare la nulul de protec ie.

16

17